"Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне бағалы қағаздар рыногы және акционерлік қоғамдардың мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 тамыздағы N 915 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне бағалы қағаздар рыногы және акционерлік қоғамдардың мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Жоба  

  Қазақстан Республикасының
Заңы   "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне бағалы қағаздардың рыногы және акционерлік қоғамдардың мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"

       1-бап.   Қазақстан Республикасының мынадай заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1.  Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық  кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13, 14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23-429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 11, 56, 57, 66-құжаттар; N 15, 139-құжат; N 19-20, 146-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 56-құжат; "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне инвестициялық қорлардың мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі  Заңы, 2004 жылғы 20 шілдеде "Егемен Қазақстан" газетінде және 2004 жылғы 20 шілдеде "Казахстанская правда" газетінде жариялаған):
      1) 42-баптың 6-тармағының 3) тармақшасындағы "шаруашылық серіктестеріндегі қатысушылардың құрамы өзгергенде" деген сөздерден кейін "шаруашылық серіктестігі қатысушыларының тізілімін жүргізуді бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысы жүзеге асыратын" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 45-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Акционерлік қоғамдарды қайта құру акционерлік қоғамдар туралы заңдарда белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып жүзеге асырылады.";
      3) 58-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "9. Акционерлік қоғам шаруашылық серіктестік болып қайта құрылған жағдайда оның қатысушылар тізілімін жүргізуді бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысы жүзеге асыратын жағдайда, құрылтай шарты жасалмайды. Сонымен бірге акционерлік қоғамнан қайта құрылған шаруашылық серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесіне құқығын растайтын құжат шаруашылық серіктестік қатысушыларының тізілімінен алынған үзінді болып табылады.
      Қатысушылардың тізілімін жүргізуді бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысы жүзеге асыратын шаруашылық серіктестігінің жарғылық капиталына қатысу үлесіне құқықтар шаруашылық серіктестік қатысушыларының тізілімінде мәміле тіркелген сәттен бастап туындайды.
      Шаруашылық серіктестік қатысушыларының тізілімін қалыптастыру, жүргізу және сақтау тәртібі Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленеді.";
      4) 88-баптағы "мөлшері" деген сөз "ең аз мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын, "мен азайту" деген сөздер алынып тасталсын;
      5) 93-баптың 1-тармағын "өзге негіздері" деген сөзден кейін ", түрлері" деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 139-бапта:
      1-тармақтағы "құқықтарды" деген сөзден кейін ", сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген өзге де құқықтарды" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақтағы "және санаттары" деген сөздер алынып тасталсын;
      7) 292-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Бағалы қағаздар бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заң актілерінде белгіленген.";
      8) 301-баптың 5-тармағы алынып тасталсын;
      9) 303-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Олар куәландырған бағалы қағаздар мен мүліктік құқықтардың кепілі бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес жүзеге асырылады.".

      2. 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық   кодексіне(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 15-16, 211-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 20, 721-құжат; N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53, 54-құжаттар; 2002 ж., N 4, 32, 33-құжаттар; N 10, 106-құжат; N 17, 155-құжат; N 23-24, 192-құжат; 2003 ж., N 15, 137-құжат; N 18, 142-құжат; 2004 ж., N 5, 22-құжат; "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сайлау заңдары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шiлдедегi N 583  Заңы, 2004 жылғы 23 шiлдеде "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 15 шiлдеде "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған):
      1) 202-бапта:
      тақырыптағы "(эмиссия)" деген сөз алынып тасталсын;
      бiрiншi абзацта "эмиссия" деген сөз "бағалы қағаздарды шығару" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) мынадай мазмұндағы 202-1-баппен толықтырылсын:
      "202-1-бап. Бағалы қағаздар эмитентiнiң лауазымды адамының ақпарат бермеуі не әдейi бұрмаланған мәлiметтер беруi
      Бағалы қағаздар эмитентiнiң лауазымды адамдарының бағалы қағаздарды ұстаушыларға не эмитентке зор зиян келтiрген мүлiктiк пайда табу мақсатында мемлекеттiк органдарға және бағалы қағаздарды ұстаушыларға ақпарат бермесе не әдейi бұрмаланған мәлiметтер берсе, -
      үш жүзден бес жүз айлық есептік көрсеткiшке дейінгі мөлшерде немесе бiр жалақының немесе үш айдан бес айға дейiнгi кезеңге тыйым салынған өзге де кiрiстiң мөлшерiнде айыппұлмен, не екi жылға дейiнгi мерзiмге еңбекпен түзету жұмыстарымен, не бес жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бір лауазымға сайлану немесе белгiлi бір қызметпен шұғылдану құқығынан айыру, не алты айға дейінгі мерзiмге тұтқынға алу, не үш жылға дейінгі мерзiмде белгiлi бiр лауазымға сайлану немесе белгiлi бір қызметпен шұғылдану құқығынан айыра отырып, немесе айырмай-ақ бір жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыру арқылы жазаланады.";
      3) 204-баптың тақырыбы және бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "204-бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларының әдейi жалған мәліметтер беруi
      Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларының мемлекеттік органдарға және бағалы қағаздарды ұстаушыларға бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттарындағы бағалы қағаздардың саны мен түрлерi туралы және аса көп зиян келтiрген мүліктiк пайда табу мақсатында бағалы қағаздармен операциялар туралы әдейi жалған мәлiметтер беруi, -".

      3. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар, N 14, 109-құжат, N 15, 122, 139-құжаттар, N 18, 142-құжат, N 21-20, 160-құжат, N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; "Қазақстан Республикасындағы кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегi  Заңы, 2004 жылғы 14 шiлдеде "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 10 шiлдеде "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған; "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне сайлау заңдары мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шiлдедегi  Заңы, 2004 жылғы 23 шiлдеде "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 15 шілдеде "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған):
      1) 191-баптың тақырыбы және бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "191-бап. Жарияланған акциялар шығарылымының проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу үшiн құжаттарды табыс ету мерзiмiнiң бұзылуы
      Эмитенттiң жарияланған акциялар шығарылымының проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу үшiн құжаттарды табыс етудiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген мерзiмiн бұзуы,- ";
      2) 194-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацында "жиырмаға дейiнгi" деген сөздер "елуден екi жүзге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) мынадай мазмұндағы 194-1 және 195-1-баптармен толықтырылсын:
      "194-1-бап. Акциялар сатып алу тәртiбiнiң бұзылуы
      Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген акциялар сатып алу, оның iшiнде оларды сатып алған кезде қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысымен бекiтiлген акциялар құнын айқындау әдiстемесi болмаған жағдайда акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларын осы қоғамның сатып алу тәртiбiнiң бұзылуы, -
      лауазымды адамдарға елуден жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      "195-1. Бағалы қағаздардың бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында мәмiлелер жасау
      Бағалы қағаздардың бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында мәмiлелер жасау, -
      азаматтарға екi жүзге дейiнгі мөлшерде, лауазымды адамдарға - қырықтан үш жүзге дейiнгi, заңды тұлғаларға - жүзден бес жүз айлық есептiк көрсеткішке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      4) 196-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "196. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмiн және бағалы қағаздар бойынша жеке шоттарды жүргiзу тәртiбiнiң бұзылуы.";
      бiрiншi абзацта:
      "тiзiлiмiнiң" деген сөз "тiзiлiмдер жүйесiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "қағаздар бойынша" деген сөздерден кейiн "жеке" деген сөзбен толықтырылсын;
      ("жеке шоттарды, "депо" шоттарын") деген сөздер алынып тасталсын;
      5) 199-баптың бiрiншi абзацындағы "баспа басылымдарында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 541-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "194 деген саннан кейiн "194-1, 195-1, деген сандармен толықтырылсын;
      7) 636-баптың бiрiншi бөлiгі 1) тармақшасының жиырма төртiншi абзацындағы "194" деген саннан кейiн "194-1, 195-1," деген сандармен толықтырылсын;

      4. "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегі  Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат; N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 224, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттар; N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 15, 151-құжат; N 19-20, 165-құжат; 2003 ж., N 1-2, 2-құжат; N 4, 25-құжат; N 6, 34-құжат; N 10, 50, 51-құжаттар; N 11, 69-құжат; N 14, 107-құжат; N 15, 124, 128, 139-құжаттар, 2004 ж., N 2, 9-құжат; N 5, 27-құжат; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 мамырдағы  Заңы, 2004 жылғы 12 мамырда "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 12 мамырда "Казахстанская правда" газетінде жарияланған; "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актілеріне байланыс мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шiлдедегі  Заңы, 2004 жылғы 9 шiлдеде "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 10 шiлдеде "Казахстанская правда" газетінде жарияланған; "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі  Заңы, 2004 жылғы 14 шілдеде "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 10 шілдеде "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған; "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне инвестициялық қорлардың мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі  Заңы, 2004 жылғы 20 шiлдеде "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 20 шiлдеде "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған; "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өсiмдiктердi қорғау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі  Заңы, 2004 жылғы 12 шілдеде "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 15 шiлдеде "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған):
      11-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) депозитарлық қызметтi қоспағанда, бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызмет;".

      5. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы  Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 9, 86-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 5, 31-құжат; N 10, 51-құжат; N 11, 56, 67-құжаттар, N 15, 138, 139-құжаттар; "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне бухгалтерлiк есепке aлу және қаржылық есеп беру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 11 маусымдағы  Заңы, 2004 жылғы 16 шілдеде "Егемен-Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 16 шiлдеде "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған; "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шiлдедегі  Заңы, 2004 жылғы 14 шiлдеде "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 10 шiлдеде "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған; "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне инвестициялық қорлардың мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегi  Заңы, 2004 жылғы 20 шiлдеде "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 20 шілдеде "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған):
      1) 3-баптың 5-тармағында:
      бiрiншi абзацтағы мемлекеттiк тiлдегі мәтiндегi "акциялардың" деген сөздiң алдынан "дауыс берушi" деген сөздермен толықтырылсын;
      б) тармақшасындағы "акцияларының (қатысушылар салымдарының)" деген сөздер "дауыс берушi акцияларының немесе жарғылық капиталдарға қатысу үлестерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 8-бапта:
      1-тармақтағы "жарғылық капиталға қатысуға" деген сөз "қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың:
      а) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "а) банктердің, жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың, инвестициялық қорлардың, сақтандыру ұйымдарының, лизинг берушi ұйымдардың, сондай-ақ акциялары Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасының ең жоғары санатына енгiзiлген акционерлiк қоғамдардың акцияларын сатып алу (бір эмитенттiң орналастырылған акциялары жалпы санының он бес процентiнен аспайтын мөлшерде);";
      а-1) тармақшасы алынып тасталсын;
      б) тармақшасында "жарғылық капиталына банктердiң қатысуына" деген сөздер "акцияларын немесе жарғылық капиталдарына қатысу үлестерiн сатып алуға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      в) және г) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "в) банктердiң бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметті жүзеге асыратын акционерлiк қоғамдардың акцияларын сатып алуы;
      г) кепiл немесе қатысу үлесi ретiнде қабылданған акциялар банктер оларды өткiзгенге дейінгi кепiл туралы шарттың талаптарына сәйкес банктердiң меншiгiне өткен жағдайда, банктердiң акцияларды сатып алуы немесе банктердiң заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерiн (банктiң меншiк капиталының жиырма бес процентiнен аспауға тиiстi оның балансына есепке алынатын банктың меншігіне бұрын кепiлге қабылданған акциялардың өтуi арқылы банктер сатып алған акциялардың құны, сонымен бiрге оларды сату мерзiмi бiр жылдан аспауға тиiс);";
      мынадай мазмұндағы бөлiкпен толықтырылсын:
      "Банктың сатып алған акцияларының құны не банктiң бiр заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесi, осы тармақтың г) тармақшасында көрсетiлген жағдайды қоспағанда, банктiң меншiк капиталының он процентiнен аспауға тиiс.";
      3) 9-баптың 2-тармағының екiншi бөлігіндегі "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 11-баптың 2-тармағының бiрiншi бөлiгiндегi "жарғылық капиталдың" деген сөздер "дауыс берушi акциялардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2-тарау. Банктi құру және банк қызметiн жүзеге асыру";
      6) 16-бапта:
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Банктiң жарғылық капиталы акцияларды сату есебiнен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен қалыптастырылады.
      2. Банк акцияларды орналастырған кезде тек қана ақшалай төлеуге тиiс.";
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Заңды тұлғалар акцияларға орналастырылған активтердi және басқа тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесiн шегере отырып, уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiнiң талаптарына сәйкес есептелген өз капиталы шегiнде банктiң акцияларын орналастырған кезде оларды сатып алады."
      4-тармақ алынып тасталсын;
      8-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi "банктің жарғылық капиталындағы оның акционерлерiнiң үлестерiн (акцияларын)" деген сөздер "оның акционерлерiнiң акцияларын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 17-бапта:
      2-тармақта "Жарғылық капиталының" деген сөздерден кейiн "қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақтағы "(акционерлердiң үлесiн)" деген сөздер алынып тасталсын;
      5-тармақтағы "тiкелей немесе жанама құрылтайшылары немесе акционерлерi бола алмайды" деген сөздер "дауыс берушi акцияларын иелене және/немесе пайдалана және/немесе басқара алмайды." деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақтағы "акцияларының" деген сөздiң алдынан "дауыс берушi" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта "Банктің жарғылық капиталына тiкелей немесе жанама түрде қатысатын тұлғалар" деген сөздер "банктiң дауыс берушi акцияларын тiкелей немесе жанама түрде иеленетiн не банк акционерi қабылдайтын шешiмдерге ықпал ететiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 19-баптың 3-тармағының в) тармақшасында "жарғылық капиталына қатысуға" деген сөздер "дауыс берушi акцияларын сатып алуға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) 21-бапта:
      1-тармақта:
      "оның басқа банктер мен қаржы ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы" деген сөздер "басқа банктердiң акцияларын және басқа қаржы ұйымдарының жарғылық капиталына қатысу үлестерiн иеленуi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "жарғылық капиталына қатысу" деген сөздер "дауыс берушi акцияларын сатып алу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақта:
      "тұлға қатысқан" деген сөздерден кейiн "не акцияларына резидент емес заңды немесе жеке тұлға иелiк ететiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      "жарғылық капиталына қатысуға" деген сөздер "акцияларды сатып алуға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақта "жарғылық капиталына қатысу" деген сөздер "дауыс берушi акцияларын сатып aлу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) 3-тараудың тақырыбы алынып тасталсын;
      11) 30-бапта:
      2-3-тармақтың бiрiншi абзацында "кредиттiк серiктестiктерге" деген сөздер "банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлiкте "операцияларды жүргiзуге" деген сөздерден кейiн "банктерге, ломбардтарға және кредиттiк серiктестiктерге" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақтың e) тармақшасында "эмиссиялау" деген сөз "шығару" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5-тармақ "жарғылық капиталына қатысушы" деген сөздер "акцияларын немесе жарғылық капиталдарына қатысу үлестерiн иеленуші" деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 54-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "54-1-бап. Банктің аффилиирленген тұлғаларының есеп беруi
      1. Заңды тұлға болып табылатын банктiң iрi қатысушысы қаржы жылы аяқталғаннан кейiн тоқсан күннiң iшiнде уәкiлеттi органға жыл сайын қаржылық есептi беруге тиiс.
      2. Жеке тұлға болып табылатын банктың iрi қатысушысы қаржы жылы аяқталғаннан кейiн тоқсан күннiң iшiнде уәкiлеттi органға кiрiстер мен мүлiк туралы мәлiметтер кiретiн есептi, сондай-ақ мына төмендегiлермен шектелмей:
      1) оның басқа тұлғалармен бiрлесiп олар арасындағы шарттың күшiне орай не өзге тәсiлмен банк қабылдайтын шешiмдерге ықпал етуi жөнiндегi ақпаратты, оның iшiнде мұндай ықпал ету мүмкiндiгiн айқындайтын өкiлеттiктердi табыстаудың сипаттамасын қамтитын ақпаратты;
      2) ұйымдардың жарғылық капиталындағы оған тиесiлі қатысу үлестерiн (акцияларын) көрсете отырып, оның лауазымдары туралы;
      3) алынған заемдар есебiнен ұйымдардың жарғылық капиталындағы оған тиесілі қатысу үлестерiн (акцияларын) сатып алуы туралы;
      4) жақын туысқандар, ерi (зайыбы) және ерiнiң (зайыбының) жақын туысқандары туралы ақпаратты ұсынуға тиiс.
      Есеп беру тәртібi мен нысандарын уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      3. Банк холдингі уәкiлетті органға:
      1) есеп берiлген тоқсаннан кейiнгi қырық бес күннiң iшiнде тоқсан сайынғы шоғырландырылған қаржылық есептi және оған түсiндiрме жазбаны;
      2) қаржы жылы аяқталғаннан кейiн тоқсан күннің iшiнде аудитор куәландырмаған шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептi ұсынуға тиiс.
      4. Заңды тұлға болып табылатын банктiң iрi қатысушысының жылдық қаржылық есебiне берiлетiн түсiндiрме жазбада, сондай-ақ банк холдингiнiң тоқсан сайынғы және жылдық қаржылық есебiне берiлетiн түсiндірме жазбаларда мына төмендегiлермен шектелмей мынадай ақпарат көрсетiлуi тиiс:
      1) iрi қатысушының (банк холдингiнiң) қызмет түрлерiнiң сипаттамасы;
      2) iрi қатысушы (банк холдингі) қатысушысы (акционерi) болып табылатын әрбiр ұйымның атауы, оның жарғылық капиталындағы қатысу мөлшерi мен үлесi, қызметi түрiнің немесе түрлерiнiң сипаттамасы, iрi қатысушы (банк холдингi) iрi қатысушы (ipi акционер) болып табылатын ұйымдардың қаржылық есебi;
      3) банктің (банк холдингінің) iрi қатысушысының iрi қатысушысы (акционерi) болып табылатын әрбiр ұйымның атауы, жарғылық капиталға оның қатысу мөлшерi мен үлесi, осы ұйымның қызметi түрiнiң немесе түрлерiнiң сипаттамасы және қаржылық есебi."

      6. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24, 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат; N 11, 56-құжат, N 15, 139-құжат, N 21-22, 160-құжат; "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актілерiне бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есеп беру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 11 маусымдағы  Заңы, 2004 жылғы 16 шiлдеде "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 16 шілдеде "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған):
      1) 40-бапта:
      2-тармақтың бесiншi абзацы алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
      "2-2. Жеке тұлға уәкiлеттi органның келiсiмiн алғанға дейiн үш айдан астам басшы қызметкерiнiң мiндеттерiн орындауға құқылы емес.";
      2) 53-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Жеке тұлға уәкiлеттi органның келiсiмiн алғанға дейiн үш айдан астам басшы қызметкерiнiң мiндеттерiн орындауға құқылы емес."
      3) 55-баптың 2-тармағының 7) тармақшасы ", тәуекелдердi хеджирлеу мақсатында сатып алынатын туынды бағалы қағаздарды сатып алуға жасалған шарттарды қоспағанда;" деген сөздермен толықтырылсын.

      7. "Жауапкершiлігі шектеулi және қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуiрдегi  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 5-6, 49-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат):
      1) 12-баптың 2-тармағында:
      "Құрылтайшылар" деген сөз "Қатысушылар" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "осы Заңда" деген сөздерден кейiн "және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiмен" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 16-1 баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Акционерлік қоғам қатысушыларының тiзiлiмiн жүргізудi бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргiзу жөнiндегі қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысы (тiркеуші) жүзеге асыратын жауапкершілігi шектеулі серiктестiк болып қайта құрылған жағдайда құрылтай шарты жасалмайды. Бұл ретте жауапкершілігі шектеулі серiктестікке қатысушылар тiзiлiмiнен көшiрме жарғылық капиталдағы үлеске құқықты растайтын құжат болып табылады.
      Жауапкершілігі шектеулі серiктестiк қатысушыларының тiзiлiмiн жүргiзудi тiркеушi жүзеге асыратын жауапкершiлiгі шектеулi серiктестігінiң жарғылық капиталына қатысу үлесiне құқықтар жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк қатысушыларының тiзiлiмiнде мәмiленi тiркеу сәтiне туындайды.
      Жауапкершiлігi шектеулі серiктестiкке қатысушылар тiзiлiмiн қалыптастыру, жүргiзу және сақтау тәртібi тiркеушi мен серiктестiк арасында жасалатын шартпен, сондай-ақ осы тiркеушiнiң серіктестікке қатысушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегі қызметiн реттейтiн iшкi құжаттарымен айқындалады.";
      3) 17-баптың 2-тармағында:
      2) тармақшадағы "қатысушылар саны жүз және одан да көп" деген сөздер "серiктестiк қатысушыларының тiзiлiмiн жүргізудi тiркеушi жүзеге асыратын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) серiктестік қатысушыларының тiзілімiн жүргізуді тiркеушi жүзеге асырған жағдайда серiктестіктiң таза кiрiсiн бөлу тәртiбi;";
      4) 19-баптың 4-1-тармағының бiрiншi абзацындағы "Акционерлерi жүз және одан да көп" деген сөздер "серiктестік қатысушыларының тiзiлiмiн жүргізудi тiркеушi жүзеге асыратын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 22-баптың 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1-1. Қатысушыларының тiзiлiмiн жүргiзудi тiркеушi жүзеге асыратын жауапкершілігі шектеулi серiктестiкке жаңа қатысушыны қабылдау серiктестiк қатысушыларының тiзiлiмiне жазба енгiзу арқылы ресiмделедi.";
      6) 32-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлігi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қатысушыларының тiзiлімiн жүргiзудi тiркеушi жүзеге асыратын жауапкершілігi шектеулі серiктестік қатысушысының үлесiн сату тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарында және серiктестiк жарғысында белгiленеді.";
      7) 46-баптың 1-1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Қатысушылар саны жүзден кем, акционерлiк қоғамнан қайта құрылған жауапкершілігi шектеулі серiктестігі қатысушыларының жалпы жиналысын шақырушы орган немесе (тұлға) жиналыстың ашылу күнiне дейiн он бес күн бұрын оның ашылуы туралы әрбiр қатысушыны серiктестiктiң тiркеушiсi жүргiзетiн қатысушылар тiзiлiмiнде көрсетiлген мекен-жай бойынша жазбаша хабардар етуге мiндеттi.".

      8. "Сақтандыру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 2000 ж., N 22, 406-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 85-құжат; N 15, 39-құжат; "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 11 маусымдағы  Заңы, 2004 жылғы 16 шілдеде "Егемен Қазақстан" газетiнде және 2004 жылғы 16 шiлдеде "Казахстанская правда" газетiнде жарияланған):
      1) 21-бапта:
      2-тармақтың екiншi бөлiгiнде "Жарғылық капиталының" деген сөздер "Жарғылық капиталдағы үлестiң немесе дауыс беретiн акциялар санының" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақ алынып тасталсын;
      4-тармақтың бiрiншi бөлiгі мынадай редакцияда жазылсын:
      " Оффшорлық аймақта тiркелген, ұйым мәртебесi бар заңды тұлға не жарғылық капиталдағы үлеске не акцияларға тiкелей немесе аффилиирленген тұлғалар арқылы оффшорлық аймақта тiркелген заңды тұлғалар иеленетiн және/немесе пайдаланатын және/немесе басқаратын заңды тұлға құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының - Қазақстан Республикасы резидентiнiң құрылтайшысы бола алмайды.";
      2) 24-баптың 1-тармағының 3) тармақшасында "тексеру комиссиясы" деген сөздер "iшкi аудит қызметi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 25-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын орналастырған кезде тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен төлеуге тиiс.";
      2-тармақта "орнықты инвесторларға" деген сөздер "жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық қорларға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 27-бапта:
      2-тармақта "жарғылық капиталына қатысуға" деген сөздер "дауыс беретiн акцияларын сатып алуға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта "6" деген сан "6-1" деген сандармен ауыстырылсын;
      5) 35-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы "акцияларының (қатысушылар салымдарының)" деген сөздiң алдынан "дауыс беретiн (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң)" деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 37-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы "жарғылық капиталына қатысуына" деген сөздер "жарғылық капиталындағы үлестi не дауыс беретiн акцияларын сатып алуға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 48-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жиынтығында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өз капиталының он процентiнен асатын мөлшерде заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы үлестерiн не баланста көрсетiлген жиынтық құны сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өз капиталының он процентiнен асатын акцияларды сатып алуына тыйым салынады, бұған мына жағдайлар қосылмайды:
      1) басқа қаржылық ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу не акцияларын сатып алу;
      2) акциялары листингтен өткен және ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногына жiберiлген эмитенттердiң, бiр эмитенттің дауыс беретiн акцияларының жалпы санының он бес процентінен аспайтын мөлшерде акцияларын сатып алу.".

      9. "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 10, 55-құжат; N 21-22, 160-құжат):
      1) 1-бапта:
      2) тармақша "алу құқығын" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде өзге де құқықтарды" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) аффилиирленген тұлғалар - шешiмдердi тiкелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) әрқайсысы (тұлғалардың бiрi) қабылдайтын шешiмге, оның iшінде ауызша шарт немесе өзге мәміленi қоса алғанда шарт бойынша ықпал ету мүмкiндiгi бар жеке немесе заңды тұлғалар (оларға берiлген өкiлеттiктер шеңберiнде бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда);
      4) дауыс беретiн акциялар - орналастырылған жай акциялар, сондай-ақ олар бойынша дауыс беру құқығы осы Заңда көзделген жағдайларда берiлген артықшылықты акциялар. Дауыс беретiн акциялар санына сатып алынған акциялар, сондай-ақ нақтылы ұстаудағы және ол жөнiнде мәлiметтер бағалы қағаздар тiзiлiмiн жүргiзу жүйесiнде жоқ меншiк иесiне тиесілі акциялар кiрмейдi;";
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) қоғамды корпоративтiк басқару кодексi - қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысымен бекiтiлетiн, қоғамды басқару барысында қоғамның акционерлерi мен органдары арасындағы, қоғам органдары, қоғам және мүдделi тұлғалар арасындағы қарым-қатынастар жиынтығын қоса алғанда, туындайтын құқықтық қатынастарды реттейтiн құжат;"
      9) тармақшадағы "акционерлiк қоғамның жарғысында көзделетiн және" деген сөздер алынып тасталсын;
      11) тармақшада:
      "жалпы" деген сөз алынып тасталсын,
      "мүшелерiнiң" деген сөзден кейiн "сайланатын" деген сөзбен толықтырылсын,
      "директорлар кеңесi" деген сөздер "қоғам органы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "13) акциялардың нақтылы құны - акционерлiк қоғамның құрылтай шартында (жалғыз құрылтайшының шешiмiнде) айқындалатын, сол бойынша акциялар құрылтайшылар арасында орналастырылатын (жалғыз құрылтайшы төлейтiн) барлық жай және артықшылықты акциялар үшiн бiрыңғай баға;";
      14) тармақшада "акционерлік қоғам жарғысында көзделген" деген cөздеp алынып тасталсын;
      15) және 16) тармақшалар алынып тасталсын;
      18) тармақша "рыногында" деген сөзден кейiн "құрылтайшылар және" деген сөздермен толықтырылсын;
      19) тармақшада "тiзiлiмiн" деген сөз "тiзілімдер жүйесiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 4-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Акционерлiк қоғам халықтық акционерлік қоғам болып танылған күннен бастап бiр жылдың iшiнде қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысының шешiмiмен қоғамды корпоративтiк басқару кодексiн әзiрлеуге және бекiтуге мiндеттi.";
      3-тармақта:
      "18-бабының 1-тармағында," деген сөздер алынып тасталсын;
      3) 9-бапта:
      1-тармақта:
      екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жұмыс iстеп тұрған акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысы уәкiлеттік берген тұлға қол қоятын жарғысының жаңа редакциясын (оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудi) қоспағанда қоғам жарғысына құрылтайшылар (жалғыз құрылтайшы) не оның өкiлдерi (өкiлi) қол қоюға тиiс.";
      мынадай мазмұндағы үшiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Қоғамның жарғысы, сондай-ақ оның барлық өзгерiстерi мен толықтырулары нотариаттық растауға жатады.";
      2-тармақта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) қоғамның артықшылықты акцияларымен расталған құқықтар көлемiн қоса алғанда акционерлердiң құқықтары туралы мәлiметтер;";
      4) тармақша алынып тасталсын;
      7) тармақша "қоғамның қызметi туралы ақпаратты жариялау үшiн қолданылатын бұқаралық ақпарат құралын көрсете отырып" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақта "акционердің" деген сөз "мүдделi тұлғаның" деген сөздермен, "акционерге" деген сөз "мүдделi тұлғаға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Қоғамның қызметi туралы ақпаратты жариялау үшiн қолданылуы мүмкiн бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерi және оларға қойылатын талаптар уәкiлеттi органның нормативтік құқықтық актiлерiнде белгіленедi.";
      4) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен акцияларға құрылтайшылар (жалғыз құрылтайшы) олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлар осы Заңның талаптарына сәйкес айқындалатын орналастыру бағасы бойынша ақы төлеу арқылы қалыптастырылады.
      2. Құрылтайшылар төлеген жарғылық капиталдың мөлшері қоғамның жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерiнен кем болмауы тиiс.
      3. Қоғамның жарғылық капиталын өсiру қоғамның жария етiлген акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.";
      5) 13-бапта:
      4-тармақта:
      1) тармақша "Шектеу қою үшiн" деген сөздерден кейiн "орналастырылған (сатып алынғандарын шегерiп тастағанда)" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақша қазақша мәтiнде өзгермейдi;
      5-тармақ "алуға қатыспайтын" деген сөздерден кейін "бiр" деген сөзбен толықтырылсын;
      6) 15-баптың 1-тармағының 2) тармақшасында "тiзiлiмiн" деген сөз "тізілімдер жүйесiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 16-баптың 1-тармағында:
      "осы бағалы қағаздарды" деген сөздерден кейiн "орналастыру" деген сөз "сату" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "органы белгiлеген баға бойынша" деген сөздер "органы белгiлеген орналастыру (сату) бағасы бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "орналастыру" деген сөзден кейiн "(сату") деген сөзбен толықтырылсын;
      8) 17-бап алынып тасталсын;
      9) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "18-бап. Қоғамның акцияларын орналастыру
      1. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн акциялардың жарияланған саны шегiнде бiр немесе бiрнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.
      Қоғамның акцияларын оның жарияланған акцияларының саны шегінде орналастыру туралы шешiмдi қоғамның жарғысында осы мәселе акционерлердiң жалпы жиналысының құзыретiне жатқызылған жағдайларды қоспағанда, қоғамның директорлар кеңесi қабылдайды.
      Акцияларды орналастыру жазылу немесе ұйымдаспаған бағалы қағаздардың рыногында өткiзiлетін аукцион, ұйымдасқан бағалы қағаздардың рыногында сату арқылы жүзеге асырылады.
      2. Қоғамның жазылу арқылы орналастырылатын акциялары осы орналастыру шегiнде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшiн бiрыңғай орналастыру бағасы бойынша сатылады.
      3. Қоғамның акциялары ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногында не ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында өткiзiлетін аукцион арқылы осы орналастыру үшiн акцияларды орналастыру туралы шешiм қабылдаған қоғамның органы белгiлеген орналастыру бағасы сауда-саттықтың (аукционның) бастапқы бағасы болып табылады.
      4. Қоғамның жарияланған акцияларды орналастыру туралы шешiм қабылдауға уәкiлетті органы орналастырылған акциялардың санын және/немесе орналастыру бағасын өзгерту туралы шешiм қабылдаған жағдайда, орналастыру осы Заңның 16-бабы 1-тармағының ережелерi ескерiле отырып жүргізiледi.";
      10) 19-бапта:
      тақырыбындағы "тiзiлiмi" деген сөз "тiзiлiм жүйесi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақтағы "тiзiлiмiн жасауды, жүргізудi және сақтауды" деген сөздер "тiзiлiмдер жүйесiн жүргізудi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы "тiзiлiмiн жасау, жүргiзу және сақтау" деген сөздер "тiзiлiмдер жүйесiн жүргiзу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "тiзілімiн жасау, жүргiзу және сақтау" деген сөздер "тiзiлiмдер жүйесiн жүргiзу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақта:
      "сатып алушының" деген сөздерден кейiн "дербес" деген сөзбен толықтырылсын;
      "тiзiлiмiндегi" деген сөз "тiзiлiмдер жүйесiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) 22-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзi сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысы оны тарату туралы шешiм қабылдаса дивидендтер есептелмейдi және төленбейдi.";
      5-тармақтағы "төлеу", "төлеуге" деген сөздер тиiсiнше "есептеу", "есептеуге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақша алынып тасталсын;
      12) 23-бапта:
      1-тармақтың үшiншi бөлiгiндегi "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармағындағы "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) 24-баптың 3-тармағындағы "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      14) 25-баптың 3-тармағының бiрiншi бөлігіндегі "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      15) 26-бапта:
      1-тармақта "қоғамның бастамасы бойынша" деген сөздерден кейiн "акционерлердiң жалпы жиналысы бекiткен қоғамның акцияларды сатып алу кезiнде олардың құнын анықтау әдiстемесiне сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақта:
      бiрiншi бөлiгі "акцияларының саны" деген сөздерден кейiн "акцияларды сатып алу-сату мәмiлесi (мәмiлелерi) жасалғанға дейiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктегi "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы "қоғамның сатып алуы мүмкiн" деген сөздер "қоғам сатып алуға жариялаған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      16) 27-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қоғам орналастырылған акцияларды қоғам акционерiнiң:
      1) акционерлердiң жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешiм қабылдаған (егер акционер қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс бepce);
      2) осы Заңда және қоғамның жарғысында белгiленген тәртiппен қабылдаған iрi мәмiле жасау туралы шешiммен және/немесе жасалуында қоғамның мүддесi бар мәміле жасау туралы шешiммен келiспеген;
      3) қоғамның жарғысына осы акционерге тиесiлі акциялар бойынша құқықтарды шектейтiн өзгерiстер мен толықтырулар енгізiлген жағдайларда (eгep акционер осындай шешiм қабылданған акционерлердiң жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешiмнiң қабылдануына қарсы дауыс бepce) талап етуi бойынша сатып алуы тиіс.";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Акционердiң талап етуi бойынша қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы акционерлердің жалпы жиналысы бекiткен қоғамның акцияларды сатып алу кезiнде олардың құнын анықтау әдiстемесiне сәйкес жүзеге асырылады.";
      17) 29-бап алынып тасталсын;
      18) 31-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы:
      "бағалы қағаздардың жалпы саны" деген сөздер "акциялар" деген сөзбен ауыстырылсын,
      "бағалы қағаздардың қайталама рыногында" деген сөздер алынып тасталсын;
      19) 32-бапта:
      3-тармақтағы "тiзiлiмiнде" деген сөз "тізілімдер жүйесiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақтағы "тiзiлiмiне" деген сөз "тiзiлiмдер жүйесiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      20) 33-баптың 3-тармағындағы "уәкiлеттi органның" деген сөздер алынып тасталсын;
      21) 35-баптың 1-тармағының үшiншi бөлiгiндегi "тiзiлiмi" деген сөз "тiзiлiмдер жүйесi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      22) 36-баптың 1-тармағында:
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) корпоративтiк басқару кодексiн, сондай-ақ егер осы кодекстi қабылдау қоғамның жарғысында көзделген болған жағдайда, оған өзгерiстер мен толықтыруларды бекiту;";
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрiн өзгерту туралы шешiм қабылдау;";
      11) тармақша алынып тасталсын;
      13) тармақшадағы "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      14) тармақшадағы "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына" деген сөздер "осы Заңға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      16) тармақшадағы "баспасөз басылымын" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      23) 39-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде:
      "жалпы жиналысына қатысуға" деген сөздерден кейiн "және онда дауыс беруге" деген сөздермен толықтырылсын;
      "тізілімiндегi" деген сөз "тiзiлiмдер жүйесiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы "акционерлердiң жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тiзiмiне енгiзiлген тұлға" деген сөздер "акционерлердiң жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердiң тiзiмi жасалғаннан кейiн, осы тiзiмге енгiзiлген тұлға";
      24) 41-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Акционерлердiң жалпы жиналысын өткiзу туралы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға және (немесе) акционердiң ("алтын акция" иесiнiң) назарына оған жазбаша хабар жiберу арқылы жеткiзiлуге тиiс.
      Осы баптың 1-тармағында белгiленген мерзiмдердi есептеу акционерлердің жалпы жиналысын өткiзу туралы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен не акционерлерге ("алтын акция" иесiне) жазбаша хабар жөнелтiлген күннен бастап жүргiзiледi.
      Акционерлердiң жалпы жиналысын өткiзу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында бiрнеше тiлде жарияланған жағдайда осы баптың 1-тармағында белгiленген мерзiмдердi есептеу осындай жарияланымдардың соңғы күнiнен бастап жүргiзiледi.";
      25) 45-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Егер жиналысқа қатысушыларды тiркеу аяқталған кезде акционерлердiң жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жиынтығында қоғамның дауыс беретiн акцияларының елу және одан да көп процентiн иеленген акционерлер немесе олардың өкiлдерi тiркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртiбiндегi мәселелердi қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.";
      26) 47-баптың 1-тармағының екiншi абзацындағы "лауазымды адамдарының" деген сөздер "атқарушы орган мүшелерiнiң (атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      27) 49-баптың 4-тармағындағы "белгiленген баспасөз басылымында" деген сөздер "белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      28) 51-баптың 6-тармағының бiрiншi бөлiгiнде "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      29) 53-баптың 2-тармағында:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) орналастыру туралы, оның iшiнде жарияланған акциялардың саны шегiнде орналастырылатын акциялардың саны, оларды орналастыру тәсiлi мен бағасы туралы шешім қабылдау;";
      4) тармақша "сатып алуы" деген сөздерден кейiн "және олардың сатып алу бағасы" деген сөздермен толықтырылсын;
      12) тармақша алынып тасталсын;
      30) 55-баптың 5-тармағындағы "дауыс беретiн акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен" деген сөздер "кумулятивтiк дауыс берумен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      31) 57-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы бөлiкпен толықтырылсын:
      "Директорлар кеңесiнiң отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны мiндеттi шақырумен өткізіледі.";
      32) 60-баптың 4) тармақшасындағы "атқарушы органның мүшелерi болып табылатын қызметкерлердi" деген сөздер "осы Заңда белгіленген жағдайларды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      33) 64-баптың 1-тармағында:
      2) тармақшасындағы "қоғамның аффилиирленген тұлғасы" деген сөздер "iрi акционер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) қоғамның лауазымды тұлғасының аффилиирленген тұлғасы;";
      9) тармақшадағы "заңды" деген сөз алынып тасталсын;
      34) 66-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Аффилиирленген тұлғаларының қатысуымен қоғамның мәмiлелер жасау ерекшелiктерi осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерiнде белгiленедi.";
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Аффилиирленген тұлғаларының қатысуымен қоғамның мәмiлелер жасау тәртiбiне осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерiнде белгіленген талаптардың сақталмауы кез келген мүдделi тұлғаның талап-арызы бойынша соттың мәмiленi жарамсыз деп тануына негіз болып табылады.";
      35) 67-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебiн осы тұлғалар немесе қоғамның тiркеушісi (уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен iрi акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) беретiн мәлiметтер негiзiнде жүргізуге мiндеттi.";
      36) 68-бапта:
      1-тармақта:
      1) тармақша "иелiктен айыратын" деген сөздерден кейiн "(сатып алынатын немесе иелiктен айырылатын)" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақша "сатылып алынған" деген сөздерден кейiн "бiр түрдегi" деген сөздермен толықтырылсын;
      37) 70 және 73-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "70-бап. Қоғамның iрi мәмiле жасасуы
      1. Қоғамның iрi мәмiленi жасасуы туралы шешiмдi директорлар кеңесi қабылдайды.
      Қоғам кредиторлар мен акционерлерге хабарлау мақсатында директорлар кеңесi қоғамның iрi мәмiле жасауы туралы шешiм қабылдағаннан кейiн бес күн iшiнде мәмiле туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға мiндеттi.
      2. Қоғамның жарғысында iрi мәмiлелердiң тiзбесi, оларды жасау туралы акционерлердiң жалпы жиналысы қабылдаған шешiм, сондай-ақ оларды жасау тәртiбi айқындалады.
      3. Осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртiппен қабылданған iрi мәмiле жасау туралы қоғамның шешiмiнен келiспеген жағдайда акционер өзiне тиесiлi акцияларды қоғамның осы Заңда белгiленген тәртiппен сатып алуын талап етуге құқылы.";
      "73-бап. Жасалуында мүдделілік бар мәмiленi жасау тәртiбiне қойылатын талаптар
      1. Қоғамның жасалуында мүдделiлiк бар мәмiленi жасауы туралы шешiм оның жасалуына мүдделi емес директорлар кеңесi мүшелерiнiң жай көпшiлiк дауысымен қабылданады.
      2. Қоғамның жасалуында мүдделiлiк бар мәмiленi жасауы туралы шешiмдi акционерлердiң жалпы жиналысы оның жасалуына мүдделi емес акционерлердiң көпшiлiк дауысымен мынадай жағдайларда қабылдайды:
      1) егер қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделi тұлғалар болып табылса;
      2) директорлар кеңесiнiң шешiм қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай мұндай мәмiлені жасау туралы шешiмдi қабылдай алмағанда.
      Бұл peттe акционерлердiң жалпы жиналысына негiзделген шешiм қабылдау үшiн қажеттi ақпарат (құжаттарды қоса отырып) берiледi.
      3. Барлық дауыс беретiн акциялары бiр акционерге тиесілі қоғамда қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмiле жасау туралы шешiмдi осы акционер қабылдайды.";
      38) 76-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердiң жалпы жиналысына талқылау және бекiту үшiн өткен жылға аудитi Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөнiндегi заңдарына сәйкес жасалған жылдық қаржылық есептiлiктi табыс етедi. Атқарушы орган қаржылық есептен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есептi ұсынады.";
      4-тармақта:
      "баспасөз басылымында уәкiлетті орган белгiлеген мерзiмде жылдық қаржылық есептіліктi" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында уәкiлетті орган белгiлеген мерзiмде жылдық бухгалтерлік балансты және кiрiстер мен шығыстар туралы есептi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Қоғам өзге қаржылық есептi қосымша жариялауға құқылы.";
      39) 77-бапта:
      1-тармақта "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      "қаржылық есептiлікті" деген сөзден кейiн "өткен жылға аудитi Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөнiндегі заңдарына сәйкес жасалған, және аудиторлық есептi" деген сөздермен толықтырылсын.
      екiншi сөйлем алынып тасталсын;
      40) 78-баптың 2-тармағы "есебiнен жүргiзiледi" деген сөздерден кейiн мынадай мазмұндағы сөздермен және сөйлеммен толықтырылсын: ", бұл ретте iрi акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Iрi акционердің талап етуi бойынша аудит жүргiзiлген жағдайда, қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажеттi құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға мiндеттi.";
      41) 81-бапта:
      1-тармақтағы "бөлу" деген сөз алынып тасталсын;
      2-тармақтағы "бөлу немесе" деген сөздер алынып тасталсын;
      3-тармақтағы "оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акцияларының" деген сөздер "оның акциялары шығарылымының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      42) 82-баптың 2-тармағының екiншi бөлiгіндегi "бiрiгуге тартылған қоғамдардың акцияларын құрылатын қоғамның акцияларына айырбастау тәртiбi" деген сөздер "құрылатын қоғамның акцияларының саны және оларды бөлу тәртiбi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      43) 83-баптың 2-тармағының екiншi бөлігіндегi "қосылатын қоғамның акцияларын қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларына айырбастау тәртiбi" деген сөздер "қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларының саны, сондай-ақ оларды қосылатын қоғамның акционерлерi арасында бөлу тәртiбi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      44) 84-бап алынып тасталсын;
      45) 85-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "85-бап. Қоғамның бөлiнiп шығуы
      1. Қайта ұйымдастырылатын қоғамның қызметiн тоқтатпай, оның мүлкiнiң, құқықтары мен мiндеттерiнiң бiр бөлiгi бөлiну балансына сәйкес бiр немесе бiрнеше қоғамға берiле отырып олардың құрылуы қоғамның бөлiнiп шығуы деп танылады.
      2. Қоғам бөлiнiп шыққан кезде қайта ұйымдастырылатын қоғамның жарғылық капиталы азаймайды.
      Бөлiнiп шыққан қоғамның жарғылық капиталы қайта ұйымдастырылатын қоғамның мүлкi есебiнен қалыптасады.
      Қайта ұйымдастырылатын қоғам бөлiнiп шыққан қоғамның жалғыз құрылтайшысы болып табылады.
      3. Қайта ұйымдастырылатын қоғам бөлiнiп шыққан қоғамның акцияларын (қоғамның тиiстi органы мұндай шешiмдi қабылдаған жағдайда) қайта ұйымдастырылған қоғамның акционерлерiне және (немесе) үшiншi тұлғаларға сатуға құқылы. Акциялар төлемiне мыналар қабылдануы мүмкiн:
      акционерлерге тиесiлi қайта ұйымдастырылатын қоғамның акциялары;
      акционерлерге есептелген қайта ұйымдастырылатын қоғамның акциялары бойынша дивидендтер;
      ақша және өзге де мүлiк.
      4. Қайта ұйымдастырылатын қоғамның директорлар кеңесi қоғамның бөлiнiп шығуы нысанында қайта ұйымдастырылуы туралы, бөлiнiп шығу тәртiбi мен талаптары, бөлiну балансы туралы мәселелердi акционерлердiң жалпы жиналысының қарауына енгiзедi.
      5. Қайта ұйымдастырылатын қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысы бөлiнiп шығу нысанында қайта ұйымдастыру туралы және бөлiну балансын бекiту туралы шешiм қабылдайды.
      6. Акционерлердiң жалпы жиналысы бөлiнiп шығу туралы шешiмдi қабылдаған күннен бастап екi ай мерзiмде қоғам өзiнiң барлық кредиторларына бөлiнiп шығу туралы жазбаша хабарламалар жiберуге және баспасөз басылымында тиiстi хабарландыру беруге мiндеттi. Хабарламаға бөлiну балансы, сондай-ақ бөлiнiп шыққан әрбiр қоғамның атауы, орналасқан жерi туралы мәлiметтер қоса берiледi.";
      46) 86-баптың:
      2-тармағында "қоғамның акцияларын шаруашылық серiктестiгiне қатысушылардың салымдарына немесе өндiрiстiк кооператив мүшелерінің  пайларына айырбастау" деген сөздер "шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың қатысу үлестерін немесе өндірістік кооператив мүшелерінің пайларын айқындау. Шаруашылық серіктестігіне қатысушының қатысу үлесі немесе өндірістік кооператив мүшесінің пайы осы қатысушының қайта құрылатын қоғамда ие болған қоғам акциялары санының қоғамның орналастырылған (сатып алынғандарды қоспағанда) акцияларының жалпы санына тең арақатынасымен айқындалады" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармағында "қоғамның акцияларын шаруашылық серiктестігiне қатысушылардың салымдарына немесе өндірiстік кооператив мүшелерінің пайларына айырбастау" деген сөздер "шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың қатысу үлестерiн немесе өндiрiстік кооператив мүшелерінің пайларын айқындау" деген сөздермен ауыстырылсын;
      47) 87-баптың:
      1-тармағында "бөліну" деген сөз "қайта құрылу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармағында "84 және 85" деген сандар "85 және 86" деген сандармен ауыстырылсын;
      3-тармағында "құрайды" деген сөзден кейiн "өткiзу актiсiн немесе" деген сөздермен толықтырылсын, "бөліну" деген сөз "қайта құрылу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      48) 88-баптың 3-тармағының үшiншi бөлiгiндегi "Құрамына" деген сөз "Epiкті тарату кезiнде құрамына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      49) 89-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi бөліктің 4) және 5) тармақшалары алынып тасталсын;
      екiншi бөлiктiң "оларға тиесiлi акциялардың" деген сөздердiң алдында "осы Заңның 13-бабындағы 2-тармақтың талаптарын ескере отырып" деген сөздермен толықтырылсын;
      50) 90-баптың:
      1-тармағында "құрылтайшы құжаттар" деген сөздерден кейiн "және осы Заң күшiне енгізілген күнi белгiленген айлық есептік көрсеткiш мөлшеріне қарай осы Заңның 10-бабына сәйкес қоғамның жарғылық капиталының мөлшерiн келтiруге" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      "Қоғам осы тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi талаптарды орындамаған жағдайда уәкiлетті орган оны ерiксiз тарату (қайта құру нысанында қайта ұйымдастыру) туралы сотқа өтiнiш беруге құқылы.";
      3-тармақта "тізiлімін жүргiзу" деген сөздер "тізілімі" деген сөзбен ауыстырылсын;

      10. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шiлдедегi  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 15, 119-бап; 2004 жылғы 20 шiлдедегi "Егемен Қазақстан" және 2004 жылғы 20 шiлдедегi "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар мәселелерi бойынша кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегі  Заңы):
      1) мәтiн бойынша "брокерлiк-дилерлiк" деген сөздер "брокерлiк және дилерлiк" деген сөздермен ауыстырылсын, "Брокер-дилер", "брокер-дилердiң", "брокер-дилер" деген сөздер тиiсiнше "Брокер және (немесе) дилер", "брокер және (немесе) дилердiң", "брокер және (немесе) дилер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) базалық актив - стандартталған тауарлар партиясы, бағалы қағаздар, валюта, қаржы құралдары және сауда-саттықты ұйымдастырушының iшкi құжаттарымен белгiленген қаржы құралдары және басқа көрсеткiштер";
      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаз - қарыз алушы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң, сондай-ақ шет мемлекеттердiң мемлекеттiк бағалы қағаздары болатын заемға қатысы жөнiнен оның ұстаушысының құқықтарын куәландыратын эмиссиялық бағалы қағаз;"
      мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "14-1) депозитарлық қызмет - басқа нақтылы ұстаушылар үшiн бағалы қағаздарды нақтылы ұстау қызметiн көрсету және ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында жасалған қаржы құралдарымен мәмiлелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру жөнiндегi қызмет;";
      19) тармақшада "ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында баға белгiлеудi ұсыну және (немесе) оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы" деген сөздер "ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында және ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында оған тiкелей кiру құқығымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      39), 42) және 44) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "39) листинг - бағалы қағаздарды қор биржасының бағалы қағаздар тiзiмiнiң санатына енгiзу, оған енгiзу және қор биржасының iшкi құжаттарында табу үшiн бағалы қағаздарға және олардың эмитенттерiне арнайы (листинг) талаптары белгілендi;";
      42) бағалармен айла-шарғы жасау - пайда мен артықшылық алу мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң ұсыныс пен сұраныстың объективтi арақатынасы нәтижесiнде одан жоғары немесе төмен белгiленген бағалы қағаздарға баға белгiлеуге бағытталған iс-әpeкеттepi;
      44) мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар - мемлекеттiң тiкелей мiндеттемелерi жоқ ұйымдар шығаратын акциялар, облигациялар және өзге де эмиссиялық бағалы қағаздар;";
      45) тармақшада "қаржы құралдарымен", "мәмiле объектiсiне және оның қатысушыларына" деген сөздер алынып тасталсын;
      47) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "47) бағалы қағаздарды нақтылы ұстау - нақтылы ұстау шартына не осы Заңға сәйкес бағалы қағаздар ұстаушыларының атынан және есебінен белгілі заңды iс-әрекеттердi жасау, сондай-ақ бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алу мен растау және осындай ұстаушылардың бағалы қағаздармен мәмiлелерiн тiркеу;";
      48) тармақшада "Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес өзге де тәсілдермен" деген сөздер "банкпен" деген сөзбен ауыстырылсын;
      52) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "52) опциондар - белгiленген нысандағы стандарттық саны мен орындалу мерзiмi бар және ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналыста жүретiн туынды бағалы қағаз, оны сатып алушы белгілі бір мерзiм өткеннен кейiн опционда көрсетiлген базалық активтi келiсiлген баға бойынша сатып алу немесе сату құқығына не опцион шарттарында белгiленген ақша сомасын алу құқығына ие болады;";
      55) тармақша алынып тасталсын;
      64) тармақшада "өтiнiш беруші мен" деген сөздер алынып тасталсын;
      65) тармақшада "инвесторлар" деген сөз алынып тасталсын;
      84), 87) және 90) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "84) фьючерс - белгiленген нысандағы стандарттық саны мен орындалу мерзiмi бар және ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналыста жүретiн туынды бағалы қағаз, оны сатушы сатуға немесе сатып алуға мiндеттенедi, ал сатып алушы мүлiктiң (базалық активтiң) белгiленген санын келiсiлген баға бойынша және белгiленген мерзiмде сатып алуға немесе сатуға мiндеттенедi;",
      "87) орталық депозитарий - негiзгі функциясы депозитарлық қызметті жүзеге асыру болып табылатын арнайы коммерциялық емес ұйым;";
      "90) эмитент - эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыратын тұлға.";
      3) 3-баптың 2-тармағында:
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) осы Заңға және уәкiлеттi орган белгiлеген талаптарға жауап беретiн Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес мiндеттi жариялауға жататын бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң қызметi туралы ақпаратты жариялау үшiн пайдаланылуы мүмкін бұқаралық ақпарат құралдарының түрлері мен қойылатын талаптарды анықтайды;";
      13) тармақша алынып тасталсын;
      14) тармақшада "қызметкерлердiң" деген сөзден кейiн "және орталық депозитарийдiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      15) тармақшада "есептердi бepу" деген сөздерден кейiн "және орталық депозитарийдiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      16) және 17) тармақшалар алынып тасталсын;
      19) тармақшада "эмитенттердiң" деген сөзден кейiн "орталық депозитарийдiң және" деген сөздермен толықтырылсын, "және бағалы қағаздар рыногында жұмыс iстеу үшiн мамандар даярлайтын ұйымдардың" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 19-1) және 19-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "19-1) бағалы қағаздар рыногының субъектiлерiне белгiленген мерзiмде анықталған кемшiлiктердi жоюға бағытталған орындауға мiндеттi түзету шараларын қабылдау туралы ұйғарымдарды жiбередi;
      19-2) бағалы қағаздардың эмитенттерiне жарғыда Қазақстан Республикасының заңдарына қайшылықтарды жою туралы орындауға мiндеттi ұйғарымдарды жiбередi;";
      4) 8-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы "(айналыс мерзiмi үш айдан аспайтын мерзiммен облигациялар шығаруды қоспағанда)" деген сөздермен толықтырылсын;
      5) 9-бапта:
      1-тармақтың 8) тармақшасында "(санаты)" деген сөз алынып тасталсын;
      4-тармақтың бiрiншi бөлiгі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Эмитент осы баптың 1-тармағының 1)-3), 8), 9), 11), 12)-тармақшаларында көрсетiлген мәлiметтер өзгерген жағдайда уәкiлеттi органға акциялар шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген тәртiппен тiркеу үшiн олар туындаған (қоғамның тиiстi органдары шешiм қабылдаған) күннен бастап он бес күнтiзбелiк күн iшiнде табыс етуге мiндеттi. Уәкiлеттi орган жарияланған акциялар саны ұлғайған және/(немесе) жарияланған акциялардың түрi өзгерген кезде жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктердi ауыстырады. Уәкiлеттi орган жарияланған акцияларды шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеудi (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктердi ауыстыруды) он бес күнтiзбелiк күн iшiнде жүзеге асырады.";
      6) 11-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы шешiмдi акционерлiк қоғамның құрылтай жиналысы (жалғыз құрылтайшысы) немесе акционерлерiнiң жалпы жиналысы (барлық дауыс беретiн акцияларды иеленушi акционер) қабылдайды.
Акционерлiк қоғам жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеуге арналған құжаттарды:
      1) заңды тұлға ретiнде оны мемлекеттiк тiркеген күннен бастап; немесе
      2) жарияланған акцияларды шығаруды жарамсыз деп тану туралы cоттың шешiмi негізiнде жарияланған акцияларды шығарудың күшiн жойған жағдайда акционерлердiң жалпы жиналысы жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы шешiм қабылдаған күннен бастап отыз күнтiзбелiк күн iшiнде ұсынуға мiндетті.";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Уәкілеттi орган акционерлiк қоғам заңды тұлға ретінде тiркелген күннен бастап не сот шешiмi негiзiнде акционерлік қоғамның жарияланған акцияларын шығарудың күшiн жойған күннен бастап бiр жыл өткеннен кейiн жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеуден өткiзуге құқылы емес.
      Уәкілеттi орган бiр жыл өткеннен кейiн:
      1) акционерлік қоғам заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап акционерлiк қоғам жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеуден өткiзу үшiн құжаттар бермеген;
      2) акционерлік қоғам заңды тұлға ретiнде тiркелген күннен бастап не соттың шешiмi негiзiнде акционерлiк қоғамның жарияланған акцияларын шығарудың күшiн жойған күннен бастап уәкiлеттi орган жарияланған акциялар шығарылымын тiркемеген жағдайларда акционерлік қоғамды тарату не қайта құру мақсатында сотқа өтiнiш беруге құқылы.";
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Акционерлік қоғам уәкiлеттi орган барлық жарияланған акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептi (есептердi) бекiткеннен кейiн жарияланған акциялардың санын көбейту туралы шешiм қабылдауға құқылы.";
      7) 12-баптың 1-тармағында:
      7) тармақшада "ипотекалық және өзге де қамтамасыз етiлген облигациялар" деген сөздер "банк кепілiмен қамтамасыз етiлген облигациялар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) тармақшада "баспасөз басылымы" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 22-бапта:
      1-тармақтың екiншi бөлігiнде "жазылым жүргiзу" деген сөздердiң алдынан "аукцион немесе" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде абзацында "баспасөз басылымдарында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) 24-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) эмитент мүлкiнің кепілімен қамтамасыз етілген ипотекалық және басқа облигацияларды шығарған жағдайда, - эмитенттiң мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз етудi растайтын құжаттар.";
      10) 25-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Уәкiлетті орган эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешiмдi мынадай:
      1) эмитенттiң эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептi тапсырмаған;
      2) егер эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептi қарау барысында есепте көрсетiлген мәлiметтердiң эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттiк тiркеуден өткiзу үшiн ұсынылған құжаттарға сәйкес болмауы анықталған;
      3) эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару, орналастыру және өтеу шарттары бұзылған жағдайларда қабылдауға құқылы.";
      2-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Тiркеушi және орталық депозитарий уәкiлеттi органның осы бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешiмiн алған кезден бастап эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру жөнiндегi мәмiлелердi тiркеудi тоқтата тұруға мiндеттi.";
      3-тармақта "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) 26-баптың 1-тармағының 1) тармақшасында "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 27-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеудi жарамсыз деп тану эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды жою үшiн негiз болып табылады.
      Акционерлiк қоғам акцияларды шығарудың күшiн жойған күннен бастап үш айдың iшiнде акциялардың жаңа шығарылымын тіркеу немесе қайта ұйымдастыру не қоғамды тарату туралы шешiм қабылдайды.";
      13) 30-бап:
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Сот не атқарушы өндiрiс органдары жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жарамсыз деп тану немесе заңды күшiне енген мәжбүрлеп тарату туралы сот шешiмiн ұсынған жағдайда уәкiлеттi орган акциялар шығарудың күшін жою туралы шешiм қабылдайды және бұл жөнiнде эмитентке хабарлайды.";
      5-тармақта "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      14) 31-бапта:
      3-тармақтағы "бағалы қағаздарға" деген сөздерден кейiн "(акцияларды қоспағанда)" деген сөздермен толықтырылсын;
      15) 6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6-тарау. Туынды бағалы қағаздардың айналысы";
      16) 33-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногында туынды бағалы қағаздармен мәмілелер жасаудың шарттары мен тәртiбi қор биржасының iшкі құжаттарымен белгiленедi.";
      17) 34-бап алынып тасталсын;
      18) 36-баптың 5-тармағындағы "құқылы" деген сөз "мiндеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      19) 41-баптың 2) тармақшасындағы "тұлғалар" деген сөзден кейiн "эмитентке берiлетін оның iрi акционерлерi мен оларға тиесілі акциялардың саны туралы мәліметтердi қоспағанда" деген сөздермен толықтырылсын;
      20) 43-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәлiметтер олардың айналысқа жiберген бағалы қағаздары қатысында эмитентке және эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша олардың құқықтарына қатысты бағалы қағазды ұстаушыға не Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресiмделген сенiмхат негiзiнде олардың өкiлiне берiлуi мүмкін.
      Нақтылы ұстаушының коммерциялық құпияны құрайтын клиенттерi туралы мәліметтердi беру тәртiбi осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерiнде айқындалады.";
      21) 45-бапта:
      1-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) брокерлiк;";
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) дилерлiк;";
      7) тармақша алынып тасталсын;
      2-тармақта "7" саны "8" санына ауыстырылсын, ", табылады" сөзi "сондай-ақ депозитарлық қызмет бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызмет болып табылады" сөздерiмен ауыстырылсын;
      5-тармақта "клиенттер" деген сөзден кейiн "(депоненттер)" деген сөзбен, "лицензиаттар" деген сөзден кейiн "және орталық депозитарий" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақ алынып тасталсын;
      22) 48-бапта:
      1-тармақта 3), 4) және 6) тармақшалар алынып тасталсын;
      2-тармақ алынып тасталсын;
      3-тармақта "бағалы қағаздар рыногында жұмыс iстеу үшін жеке адамдарды оқыту, оларға аттестация жүргiзу" деген сөздер "жеке адамдарға аттестация жүргiзу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      23) 49-бапта:
      тақырыптағы "өтiнiш беруші (лицензиат)" деген сөздер "Лицензиат" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақта "өтiнiш берушi (лицензиат)" деген сөздер "лицензиат" деген сөзбен ауыстырылсын;
      24) 51-бапта:
      1-тармақтың 4)-9) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi, сонымен қатар лицензиаттың iшкi құжаттарын реттейтiн Қазақстан Республикасының заңдарын бұзған;
      5) уәкiлеттi органның ұйғарымын орындамаған;
      6) лицензияның қолданылуын ерiктi түрде тоқтата тұру туралы жазбаша өтiнiш болған;
      7) жүзеге асыруға лицензия берiлген қызметтi алты және одан да көп ай iшінде лицензиаттың жүзеге асырмауы;
      8) Қазақстан Республикасы заңдарының бағалы қағаздар рыногындағы қызмет туралы мәлiметтердi мемлекеттiк органдарға беру жөнiндегi талаптарын орындамаған;
      9) лицензиаттар үшiн тыйым салынған және шектелген қызметтердi жүзеге асыру.";
      3-тармақ алынып тасталсын;
      4-тармақтың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Уәкiлеттi орган мынадай жағдайларда лицензияны қайтарып алуға құқылы:
      1) лицензияның қолданылуын тоқтата тұру себептерiн жойған;
      2) бағалы қағаздар рыногындағы қызметті, сонымен қатар лицензиаттың iшкi құжаттарын реттейтiн Қазақстан Республикасының заңдарын жүйелi (қатарынан он екi күнтiзбелiк ай iшiнде үш рет не одан астам) бұзған;
      3) уәкiлеттi органның ұйғарымын жүйелi (қатарынан он екi күнтiзбелiк ай iшiнде үш рет не одан астам) орындамаған;
      4) осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге заң актiлерiмен белгiленген өзге де негiздер бойынша.";
      25) 52-бапта:
      1-тармақта "Лицензиаттар" деген сөз "және орталық депозитарий" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақта "Лицензиаттардың" деген сөз "және орталық депозитарийдiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      26) 54-баптың 3-тармағында:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жеке тұлғаның үш айдан астам мерзiмде уәкiлеттi органның келiсiмiн алғанға дейiн басшы қызметкердiң мiндетiн орындауға құқығы жоқ.";
      үшiншi абзац алынып тасталсын;
      27) 56-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Бағалы қағаздардың бағасымен айла-шарғы жасау мақсатында мәмiлелер жүргiзуге тыйым салынады. Бағалы қағаздардың бағасымен айла-шарғы жасау мақсатында жүргiзiлдi деп танылған мәмiленi жасауға қатысқан тұлғалар осы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа заң актілерiнде көзделген жауапкершіліктi атқарады.
      Бағалы қағаздардың бағасымен айла-шарғы жасау мақсатында жүргiзiлген мәмілені мүдделi тұлғалардың шағым-талабы бойынша сот жарамсыз деп тануы мүмкiн.
      2. Бағалы қағаздардың бағасымен айла-шарғы жасау мақсатында жүргiзiлген мәмілелер:
      1) бес жұмыс күнi iшiнде жасалған, орындалуы осы мәмілелердiң тараптарындағы осындай бағалы қағаздар санының елеулi өзгеруiне әкеп соқпайтын (бағалы қағаздар санының елеулi өзгерiсi мәмiле тараптарындағы бағалы қағаздардың алғашқы санының он процентi шегiнен аспайтын айырмашылық болып танылады) бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмiлелерi;
      2) клиент екi немесе одан да көп брокерге беретiн бiр шығарылымды бағалы қағаздарды сату және сатып алуға қарсы бұйрықтар негізiнде жасалған мәмiле не бiрнеше мәмiлелер;
      3) мұндай мәміле жасалғанға дейiн бағалы қағаздар рыногында қалыптасқан осы бағалы қағаздардың бағасынан айтарлықтай өзгеше бағамен алдын ала келiсiм бойынша жасалған мәмiле;
      4) бағалы қағаздар рыногының басқа субъектiлерi үшiн қол жетпейтiн және қызметтiк жағдайы, жасалған шарт, заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуы, акцияларды иелену және бағалы қағаздарға баға қалыптастыруға әсер ете алатын өзге жағдайлар арқылы оған белгiлi болған ақпаратты (инсайдерлiк ақпаратты) иеленушi тұлға жасаған мәмiлелер;
      5) бағалы қағаздардың бағасымен айла-шарғы жасау мақсатында жасалған өзге мәміле.";
      28) 57-тармақтың 3-тармағының бiрiншi бөлiгі "клиенттiң қосалқы шотты ашу үшiн қажет барлық деректемелерiн ашып көрсете отырып" деген сөздермен толықтырылсын;
      29) 60-баптың, 3-тармағының 3) тармақшасы алынып тасталсын;
      30) 61-баптың 2-тармағының:
      бiрiншi бөлігінде "осы клиенттi бiрдейлендiруге қажеттi соңғы мәлiметтер болған жағдайда," деген сөздер алынып тасталсын;
      екiншi бөлiгiнде "және санаты" деген сөздер алынып тасталсын;
      31) 62-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi бөлігінде "нақтылы ұстаушыға өздерi жөнiндегi мәлiметтердi ашу құқықтарын бермеген клиенттер туралы мәлiметтердi қоспағанда," деген сөздер алынып тасталсын;
      2-тармақ алынып тасталсын;
      32) 63-баптың тақырыбы және 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "63-бап. Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру тәртiбi
      1. Бағалы қағаздар рыногындағы брокерлiк қызмет және дилерлік қызмет брокерлiк және дилерлiк қызметте жүзеге асыруға лицензия негiзiнде жүзеге асырылады.
      Брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия нақтылы ұстаушы ретiндегi клиенттердiң шоттарын жүргiзу құқығымен немесе клиенттердiң шоттарын жүргiзу құқығынсыз болуы мүмкiн.
      Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген жағдайларда уәкiлеттi орган дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензияны беруге құқылы.";
      33) 66-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларда немесе эмитенттің тапсырмасы бойынша эмитенттiң жалпы жиналысын өткiзу немесе эмитенттiң эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша кiрiстi төлеу, сондай-ақ эмитенттiң бағалы қағаздарын шығару жөнiнде хабарлау;";
      34) 67-бапта:
      1-тармақта:
      "шарт жасауға" деген сөздер "шарт жасауға және" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "және шартты қолдану кезеңiнде эмитенттiң мүддесiн білдiруге" деген сөздер алынып тасталсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Тiркеушiнiң өзiнiң бағалы қағаздарын ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiн жүргiзудi жүзеге асыруға құқығы жоқ.
      Тiркеушiнiң бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмiнiң жүйесiн жүргiзу бойынша шарт жасаған эмитенттiң бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмiнiң жүйесiн жүргізудi басқа тiркеушiге қайта тапсыруға құқығы жоқ.";
      35) 68-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Тiркеушi лицензиясының қолданылуы тоқтатылған немесе қайтарып алынған жағдайда шартты бұзудың бастамашысы тiркеушi болып танылады.";
      36) 78-бапта:
      1-тармақта "сауда-саттықты ұйымдастырушылар" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармағымен толықтырылсын:
      "1-1. Мына тұлғалар орталық депозитарийдiң құрылтайшылары және акционерлерi бола алмайды:
      1) тiзбесiн уәкiлеттi орган белгiлейтiн оффшорлық аймақтарда тiркелген заңды тұлғалар;
      2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетiлген заңды тұлғаларға қатысы бойынша аффилиирленген тұлғалар;
      3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетiлген заңды тұлғалардың құрылтайшылары (қатысушылары, акционерлерi) болып табылатын тұлғалар.";
      3-тармақтың бiрiншi сөйлемi алынып тасталсын;
      37) 79-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1-тармағымен толықтырылсын:
      "1-1. Орталық депозитарийдiң басшы қызметкерлерi осы Заңның 54-бабында белгiленген талаптарға сәйкес болуы тиiс.";
      38) 80-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "80-бап. Орталық депозитарийдiң қызметiн жүзеге асыру тәртібi
      1. Орталық депозитарий депозитарлық қызметті жүзеге асыру барысында:
      1) депоненттерге қаржы құралдарын нақтылы ұстау қызметін көрсетедi;
      2) бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында жасалған мәмiлелер және бағалы қағаздардың ұйымдаспаған рыногында оның депонентiнiң қатысуымен (депоненттердiң өздерiнiң арасында; депонент арасында бiр жағынан және басқа депоненттің клиентiмен екiншi жағынан; екi түрлi депоненттiң клиенттерi арасында) жасалған мәмiлелер бойынша қаржы құралдарындағы есеп айырысуларды жүзеге асырады;
      3) Қазақстан Республикасының заңдарына және өзiнiң ережелер жинағына сәйкес мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздардың депозитарлық қызмет көрсетуін жүзеге aсырады;
      4) консультациялық, ақпараттық және Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн басқа да қызмет көрсету түрлерi.
      2. Орталық депозитарий банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыруға лицензиялары болған кезде мыналарды жүзеге асырады:
      1) бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында жасалған мәмілелер және бағалы қағаздардың ұйымдаспаған рыногында оның депоненттерiнiң қатысуымен жасалған мәмілелер бойынша ақшамен есеп айырысады;
      2) оларды өтеу кезiнде қаржы құралдары бойынша кiрiстi төлеу жөнiндегi төлем агентiнiң функцияларын орындайды;
      3) депонентке эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмiлелер бойынша ақша аударымдарын жүзеге асыруға, сондай-ақ кiрiстi төлеу және қаржы құралдарын өтеу кезiнде ақша алуға арналған банк шоттарын ашады;
      4) қаржы құралдарымен, сол сияқты ақшамен қаржы құралдарымен мәмiлелер бойынша клиринг жүргізедi.
      3. Орталық депозитарий бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмiнiң жүйесiн жүргiзудi жүзеге асыруға лицензия негiзiнде бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзілімiнің жүйесiн жүргiзуге құқылы.
      4. Орталық депозитарийдiң қаржы рыногындағы қызметке жатпайтын кәсiпкерлiк қызметті жүзеге асыруға құқығы жоқ.
      Орталық депозитарийдiң қызметiн жүзеге асырудың шарттары мен тәртiбi осы Заңда, уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiнде және iшкi құжаттарда - орталық депозитарийдiң ережелер жинағында белгiленедi.";
      39) 87-баптың 1-тармағы алынып тасталсын;
      40) 91-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "91-бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мiндеттерi
      Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның негiзгi мiндетi өзін-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң құқықтары мен мүдделерiн қорғау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асырудың бiрыңғай жағдайларын жасауды қамтамасыз ету болып табылады."
      41) 92-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мәртебесiн заңды тұлғаға бағалы қағаздар рыногында белгiлi бiр қызмет түрiн жүзеге асыратын барлық лицензиаттардың кем дегенде жартысы осы заңды тұлғаның мүшелерi екенiн растайтын құжаттар негізiнде уәкiлеттi орган бередi.
      Заңды тұлға осы тармақтың бiрiншi абзацындағы талаптарға сәйкес келмеген жағдайда өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мәртебесiнен айырылады.
      Заңды тұлғаға өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мәртебесiн беру және одан айырылу тәртiбi уәкiлетті органның нормативтік құқықтық актiлерiнде белгiленген.";
      42) 93-баптың 1-тармағының:
      2) тармақшасында "және мүшелерi мен олардың клиенттерi арасындағы дауларды" деген сөздер алынып тасталсын;
      3) тармақшасында "уәкiлеттi органның тиiстi рұқсаты болған жағдайда" деген сөздер алынып тасталсын;
      4) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң кәсiби қызметiнiң бiрыңғай ережесiн және стандарттарын белгiлеу;";
      "6) өзін-өзі реттейтiн ұйым мүшелерiнiң қызметiне тексеру жүргiзу;";
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) уәкiлеттi органға өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшесiнiң лицензиясын тоқтата тұру және қайтарып алу туралы өтiнiшiн жiберу;";
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) бағалы қағаздар рыногында өз мүшелерiнiң қызметiн бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасының заңдарын және өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттарын бұзуға жол берген өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiне өзiнiң ішкi құжаттарында белгiленген ықпал ету шараларын қолдану болып табылады.";
      43) 94-бапта:
      1-тармақта:
      2) тармақшасында "және (немесе) қадағалау" деген сөздер алынып тасталсын;
      3) тармақшасында "мен олардың клиенттерi" деген сөздер алынып тасталсын;
      6) тармақша алынып тасталсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттарын өзiн-өзi реттейтін ұйым мүшелерiнің кеңесi әзiрлейдi және оны өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң жалпы жиналысы бекiтедi.
      Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттары өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелерi үшін оның мүшелерінің жалпы жиналысы белгiлеген күннен бастап мiндетті болады.";
      44) 95 және 96-баптар алынып тасталсын;
      45) 100-баптың 1-тармағындағы "тәртiптiк" деген сөз алынып тасталсын;
      46) 101-баптың 2-тармағының 3) тармақшасында "баспасөз басылымында" деген сөздер "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      47) 102-баптың 4-тармағында "баспасөз басылымында" деген сөздер "олар туындаған сәттен бастап он бес күнтiзбелiк күн iшiнде бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      48) 104-баптың 2-тармағындағы "ақпаратты және" деген сөздерден кейiн "(немесе)" деген сөзбен толықтырылсын, "сауда-саттықты ұйымдастырушының iшкi құжаттарына сәйкес әдiстермен" деген сөздер "сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін әдiстермен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      49) 106-бап мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) бағалы қағаздар рыногын реттеу мен қадағалауды жүзеге асырушы шетел мемлекеттері мемлекеттiк органдарының сұратуы бойынша бағалы қағазды ұстаушылар туралы;";
      50) 107-бап мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Осы Заңда белгiленген, жарияланған акциялар шығарылымын тiркеу мерзiмдерiн сақтауды бақылау мақсатында әдiлет органдары уәкiлетті органға оның сұратуы бойынша акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында тiркелген заңды тұлғалар туралы ақпаратты ұсынады.";
      51) 108-бапта:
      1-тармақта "және мамандарды бағалы қағаздар рыногында жұмыс iстеуге оқытуды жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздер алынып тасталсын;
      3-тармақ мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) уәкiлеттi органға мәлiм болған бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң заңдарды бұзудың өзге фактiлерi негiздеме болып табылады.";
      52) мынадай мазмұндағы 113-1-баппен толықтырылсын:
      "113-1. Осы Заң күшiне енгенге дейiн акциялар эмиссиясы тiркелген акционерлік қоғамдарда акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жарамсыз деп тану
      Осы Заң күшiне енгенге дейiн акциялар эмиссиясы тiркелген акционерлік қоғамдарда акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жарамсыз деп таныған жағдайда осы акционерлiк қоғам акцияларының барлық эмиссиясы күшiн жоюға тиiстi".

       2-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу
      Осы Заң ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады