Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қазынашылық мiндеттемелерiн шығарудың, орналастырудың, айналысқа қосудың, қызмет көрсетудiң және өтеудiң ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 8 қыркүйектегі N 941 қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 3 сәуірдегі N 466 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 3 сәуірдегі N 466 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексiнiң  199-бабының  2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қазынашылық мiндеттемелерiн шығарудың, орналастырудың, айналысқа қосудың, қызмет көрсетудiң және өтеудiң ережесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес осы қаулы қолданысқа енгізілген күнге дейiн шығарылған мемлекеттiк бағалы қағаздарды соңғы өтеу сәтiнен бастап Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.08.04. N  813  қаулысымен.

      3. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
       Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.08.04. N  813  қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2004 жылғы 8 қыркүйектегі 
N 941 қаулысымен     
бекiтiлген        

  Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық мiндеттемелерiн шығарудың, орналастырудың, айналысқа
қосудың, қызмет көрсетудiң және өтеудiң ережесi

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттiк қазынашылық мiндеттемелердi (бұдан әрi - қазынашылық мiндеттемелер) шығарудың, орналастырудың, айналысқа қосудың, қызмет көрсетудiң және өтеудiң тәртiбiн анықтайды.
      2. Қазынашылық мiндеттемелер Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң атынан Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi эмиссиялайтын мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылады.

  2. Осы Ережеде пайдаланылатын ұғымдар

      3. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) эмитент - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі;
      2) қаржы агентi - эмитентпен жасалған қазынашылық мiндеттемелердi орналастыру туралы агенттiк келiсiмнiң негiзiнде эмитенттiң атынан және оның тапсырмасы бойынша қазынашылық мiндеттемелердi орналастыруды жүзеге асыратын заңды тұлға;
      3) депозитарий - эмитентпен жасалған шартқа сәйкес төлем агентiнiң функцияларын және қазынашылық мiндеттемелердi есепке алу мен қызмет көрсету жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийi" акционерлiк қоғамы;
      4) қазынашылық мiндеттемелердi орналастырудың iшкi ережесi - оның негiзiнде қаржы агентi қазынашылық мiндеттемелердi орналастыруды жүзеге асыратын қаржы агентiнiң эмитентпен келiсілген iшкi құжаты;
      5) қазынашылық мiндеттемелерге қызмет көрсету мен өтеудiң iшкi ережесi - оның негізiнде депозитарий қазынашылық мiндеттемелерге қызмет көрсету мен өтеудi жүзеге асыратын депозитарийдiң эмитентпен келiсілген iшкi құжаты;
      6) бастапқы дилер - белгіленген тәртіп пен қазынашылық мiндеттемелердi орналастыруға қатысуға жiберiлген бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысы.
      4. Эмитенттiң бас қаржы агентi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi болып табылады, ол эмитентпен жасалған бас агенттiк келiсiмнiң негізiнде iшкi қаржы рыногында қарыз алу мәселелерi бойынша эмитенттiң қаржылық кеңесшiсiнiң функцияларын жүзеге асырады.

  3. Қазынашылық мiндеттемелердi шығарудың, орналастырудың, айналысқа қосудың, қызмет көрсетудiң және өтеудiң жалпы шарттары

      5. Қазынашылық міндеттемелер құжаттық емес нысанда шығарылады.
      6. Әрбiр шығарылымның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлетті орган беретiн ұлттық сәйкестендiру нөмiрi (ҰCH) болады.
      7. Қазынашылық мiндеттемелер аукционды өткiзу, жете орналастыру, қайта ашу, жазылу жолымен және қазынашылық мiндеттемелердi орналастырудың iшкi ережелерiмен белгiленген басқа да тәсiлдермен орналастырылады.
      8. Қазынашылық мiндеттемелердi және олар бойынша құқықтарды есепке алу депозитарийдегi бастапқы дилерлердiң дербес шоттары бойынша және Бастапқы дилерлердiң дербес шоттарында ашылған инвесторлардың жеке қосалқы шоттарында жүзеге асырылады. Депозитарий төлем агентiнiң функцияларын жүзеге асырады, олар орналастыру кезiнде бастапқы рынокта, қазынашылық мiндеттемелердi айналысқа қосу және өтеу кезiнде қайталама рынокта, сондай-ақ қазынашылық мiндеттемелерге қызмет көрсетуде (сыйақыны есептеу және төлеу) қазынашылық мiндеттемелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруда жасалады.
      9. Қазынашылық мiндеттемелердiң әрбiр шығарылымының көлемi мен шарттарын Қазақстан Республикасының тиiсті жылға арналған республикалық бюджет туралы заңымен белгіленген оған қызмет көрсетуге арналған үкiметтік борыш пен шығыстар лимитiнiң шегiнде эмитент белгілейдi.
      10. Қазынашылық міндеттемелердi орналастыру, қызмет көрсету және өтеу тәсiлдерiнiң шарттары мен рәсімдері қазынашылық мiндеттемелердi орналастырудың iшкi ережесiмен және тиісiнше қазынашылық мiндеттемелерге қызмет көрсету және өтеу ережесімен белгіленедi.
      11. Қазақстан Республикасының заңды және жеке тұлғалары - резиденттері мен резидент еместері Бастапқы дилерлер арқылы қазынашылық мiндеттемелерді сатып ала алады.
      12. Эмитент қазынашылық мiндеттемелердiң мынадай түрлерiн:
      1) қысқа мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердi
      2) орта мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердi
      3) ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердi
      4) орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелердi
      5) ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелердi
      6) ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелердi
      шығаруды, орналастыруды, айналысқа қосуды, қызмет көрсетудi және өтеудi жүзеге асырады.
      13. Депозитарий орналастырылған қазынашылық мiндеттемелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асырған күн қазынашылық мiндеттемелердi айналысқа қосудың басталу күнi болып есептеледi. Қазынашылық мiндеттемелердi айналысқа қосу осы мiндеттемелердi өтеген күннiң алдындағы соңғы күн өткеннен кейiн аяқталады.
      14. Осы мiндеттемелер бойынша сыйақы есептелетiн бiрiншi күн болып оларды айналысқа қосу басталған күн, ал соңғы күн болып - оларды өтеген күннiң алдындағы соңғы күн есептеледi.
      Қазынашылық мiндеттемелер бойынша сыйақы төлеу қазынашылық мiндеттемелердiң жекелеген түрлерiн шығарудың шарттарымен белгіленген күндерде жүргiзіледi. Егер қазынашылық мiндеттемелердi шығару шарттарында өзге мерзiм көзделмесе, соңғы сыйақыны төлеу қазынашылық мiндеттемелердi өтеу күнiмен сәйкес келедi. Егер қазынашылық мiндеттемелер бойынша сыйақы төлеу күнi жұмыс күнiне келмесе, онда төлем жұмыс iстемейтiн күннен кейiнгі бiрiншi жұмыс күнi жүргізіледi.
      15. Қазынашылық мiндеттемелердi өтеу оларды айналысқа қосу мерзiмi аяқталғаннан кейiнгі бiрiншi күнi атаулы құн бойынша жүргiзiледi. Егер қазынашылық мiндеттемелердiң атаулы құнын өтеу күнi жұмыс iстемейтiн күнге келсе, онда өтеу жұмыс iстемейтiн күннен кейiнгi бiрiншi жұмыс күнi жүргiзiледi.
      16. Эмитент қайталама рынокта рыноктiк баға бойынша қазынашылық мiндеттемелердiң белгілi бiр шығарылымының барлық немесе iшiнара көлемiн сатып алуға және оларды өтеуге құқылы.
      Қазынашылық мiндеттемелердiң белгiлi бiр шығарылымының барлық көлемiн сатып алу туралы эмитенттің шешiмi осындай сатып алу күніне дейiн бiр ай iшiнде қаржы агентiне жеткiзiледi, ол өз кезегiнде осы хабарламадан кейін 5 күнтiзбелiк күннiң iшiнде осы туралы бастапқы дилерлерге хабарлайды.
      17. Қазынашылық мiндеттемелермен операциялар бойынша салық салу тәртiбi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.

  4. Қысқа мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелер

      18. Қысқа мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелер дисконтталған эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылады.
      19. Қысқа мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердiң атаулы құны - 100 теңге.
      20. "Мемлекеттiк қысқа мерзiмдi қазынашылық міндеттеме" атауы орыс тiлiнде "Государственное краткосрочное казначейское обязательство" (ГККО) деп аталады.
      21. Қысқа мерзiмдi қазынашылық міндеттемелер үш, алты, тоғыз және он екi ай айналысқа қосу мерзімдерімен шығарылады.
      22. Сыйақыны есептеу үшiн қысқа мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердi айналысқа қосу мерзімiнде күндердің іс жүзiндегi саны пайдаланылады.
      23. Қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемелерді орналастыру дисконтталған баға (атаулы құннан төмен баға) бойынша өтеу - атаулы құн бойынша жүзеге асырылады.
      24. Қысқа мерзiмдi қазынашылық міндеттемелердiң иелерi заңнамалық кесiмдерде белгіленген шектеулерді қоспағанда, қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемелермен кез келген азаматтық-құқықтық мәмілелердi жүзеге асыра алады. Бұл ретте, инвестор қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемелермен барлық операцияларды бастапқы дилер арқылы ресiмдейді.

  5. Орта мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелер

      25. Орта мерзімдi қазынашылық міндеттемелер купонды эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылады.
      26. Орта мерзiмдi қазынашылық міндеттеменің атаулы құны - 1000 теңге.
      27. "Мемлекеттік орта мерзімдi қазынашылық мiндеттеме" атауы орыс тілінде "Государственное среднесрочное казначейское обязательство" (ГСКО) деп аталады.
      28. Орта мерзімдi қазынашылық міндеттемелер бір жылдан жоғары бес жылға дейін қоса алғанда айналысқа қосу мерзiмдерімен шығарылады.
      29. Орта мерзімді қазынашылық мiндеттемелердi орналастыру және өтеу атаулы құн бойынша жүзеге асырылады, бұл ретте айналысқа қосу мерзiмiнiң ішінде орналастырған кезде белгіленген купон деп аталатын сыйақы төленедi.
      30. Орта мерзімді қазынашылық мiндеттемелер бойынша купонның сомасын есептеу үшiн есеп айырысу базасы - есеп айырысу айында 30 күн/есеп айырысу жылында 360 күн.
      31. Орта мерзімді қазынашылық міндеттемелер бойынша купонды төлеу орта мерзiмдi қазынашылық міндеттемелерді тиісті айналысқа қосу жылы жылына екі рет эмитент белгілеген күндері жүзеге асырылады.
      32. Купон сомасы мынадай формуламен анықталады:
      S=N*С*180/360
      мұнда,
      S, теңге - кезекті төлемге жататын орта мерзiмдi қазынашылық міндеттемелер купонының сомасы,
      N, теңге - кезектi төлемге жататын орта мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердiң тиiстi саны атаулы құнының сомасы,
      С, % - купон ставкасы.
      33. Орта мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердiң иелерi заңнамалық кесiмдерде белгiленген шектеулердi қоспағанда, орта мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелермен кез келген азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыра алады. Бұл ретте, инвестор орта мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелермен барлық операцияларды бастапқы дилер арқылы ресiмдейдi.

  6. Ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелер

      34. Ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелер купонды эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылады.
      35. Ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттеменiң атаулы құны - 1000 теңге.
      36. "Мемлекеттiк ұзақ мерзімдi қазынашылық міндеттеме" атауы орыс тiлiнде "Государственное долгосрочное казначейское обязательство" (ГДКО) деп аталады.
      37. Ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелер бес жылдан жоғары айналысқа қосу мерзiмiмен шығарылады.
      38. Ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердi орналастыру және өтеу атаулы құны бойынша жүзеге асырылады, бұл ретте, айналысқа қосу мерзiмi iшiнде орналастыру кезiнде анықталған купон деп аталатын сыйақы төленедi.
      39. Ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелер бойынша купон сомасын есептеуге арналған есеп айырысу базасы - есеп айырысу айында 30 күн/есеп айырысу жылында 360 күн.
      40. Ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелер бойынша купон төлемi ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердi тиiстi айналысқа қосу жылы жылына бiр рет эмитент белгілеген күндерде жүзеге асырылады.
      41. Купон сомасы мынадай формуламен анықталады:
      S=N*C
      мұнда,
      S, теңге - кезектi төлемге жататын ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелер купонының сомасы,
      N, теңге - кезекті төлемге жататын ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердiң тиiсті саны атаулы құнының сомасы,
      С, % - купон ставкасы.
      42. Ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердiң иелерi заңнамалық кесiмдерде белгіленген шектеулердi қоспағанда, ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелермен кез келген азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыра алады. Бұл ретте, инвестор ұзақ мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелермен барлық операцияларды бастапқы дилер арқылы ресiмдейдi.

  7. Орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелер

      43. Орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелер купонды эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылады.
      44. Орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттеменiң атаулы құны - 1000 теңге.
      45. "Мемлекеттiк орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттеме" атауы орыс тiлiнде "Государственное среднесрочное индексированное казначейское обязательство" (ГСИКО) деп аталады.
      46. Орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелер бiр жылдан жоғары бес жылға дейiн қоса алғанда айналысқа қосу мерзiмдерiмен шығарылады және алты ай еселігі болуы тиiс.
      47. Орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелердi орналастыру және өтеу атаулы құны бойынша жүзеге асырылады, бұл ретте, айналысқа қосу мерзiмi iшiнде индекстелген купон деп аталатын сыйақы төленедi.
      48. Егер эмитент қазынашылық мiндеттемелердi шығарудың өзгеше күнiн көздемесе, орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелердi орналастыру айдың соңғы күнінiң алдындағы жұмыс күнi жүргізіледi.
      49. Орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелер бойынша купон сомасын есептеуге арналған есеп айырысу базасы - есеп айырысу айында 30 күн/есеп айырысу жылында 360 күн.
      50. Индекстелген купон төлемi тиiстi кезеңдiлiкпен жылына екi рет эмитент белгiлеген күндерде орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық міндеттемелер бойынша жүзеге асырылады.
      Бұл ретте, орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелер бойынша индекстелген купон төлемi айналысқа қосатын әрбiр алты толық күнтiзбелiк ай сайын айдың бесiншi жұмыс күнiнде жүргізiледi.
      51. Орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелерге салынған ақшаны индекстеу тiркелген купонды қосудан алынған, орналастыру кезiнде анықталған индекстелген купонды және өткен купондық кезең үшiн инфляция индексiн есептеу арқылы жүргізiледi.
      52. Индекстелген купон сомасы мынадай формуламен анықталады:
      S=N*І/100+С
      мұнда,
      S, теңге - кезектi төлемге жататын орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелердiң индекстелген купонының сомасы,
      N, теңге - кезектi төлемге жататын орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелердiң тиiстi саны атаулы құнының сомасы,
      І, % - төлемге жататын өткен купон кезеңi үшiн инфляция индексi,
      бұл ретте,
      I -(((I 1 /100)*(I 2 /100)*(I 3 /100)*...*(I n /100))-1)*100,
      мұнда,
      І 1 , І 2 , І 3 , ..., І n  - купондық кезеңнiң тиісті айлары үшiн тұтыну бағасының индекстерi, І мәнi үтiрден кейiн үш (қоса алғанда) санға дейiн дөңгелектенедi,
      С, - тiркелген купон сомасы,
      бұл ретте, С= N*К*180/360,
      мұнда,
      К, % - орналастыру кезiнде анықталған тіркелген жылдық купонның мәнi.
      53. Тұтыну бағасының индексiн Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгi ай сайын жариялайды.
      54. Егер өткен купондық кезең үшiн инфляция индексi терiс мәнге тең болған жағдайда, онда инфляция индексінiң мәнiн нөлге тең деп қабылдау қажет.
      55. Орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелердiң иелерi заңнамалық кесiмдерде белгіленген шектеулерді қоспағанда, орта мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелермен кез келген азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыра алады. Бұл ретте, инвестор орта мерзiмдi индекстелген мiндеттемелермен барлық операцияларды бастапқы дилер арқылы ресiмдейдi.

  8. Ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелер

      56. Ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелер купонды эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылады.
      57. Ұзақ мерзімдi индекстелген қазынашылық мiндеттеменің атаулы құны - 1000 теңге.
      58. "Мемлекеттiк ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттеме" атауы орыс тiлінде "Государственное долгосрочное индексированное казначейское обязательство" (ГДИКО) деп аталады.
      59. Ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелер бес жылдан жоғары айналысқа қосу мерзімдерiмен шығарылады және он екі ай еселігі болуы тиiс.
      60. Ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелердi орналастыру және өтеу атаулы құны бойынша жүзеге асырылады, бұл ретте, айналысқа қосу мерзiмi iшiнде индекстелген купон деп аталатын сыйақы төленедi.
      61. Егер эмитент қазынашылық міндеттемелерді шығарудың өзгеше күнiн көздемесе, ұзақ мерзімді индекстелген қазынашылық мiндеттемелердi орналастыру айдың соңғы күнiнiң алдындағы жұмыс күнi жүргізiледi.
      62. Ұзақ мерзімдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелер бойынша купонның сомасын есептеу үшiн есеп айырысу базасы - есеп айырысу айында 30 күн/есеп айырысу жылында 360 күн.
      63. Индекстелген купон төлемi тиiстi кезеңділікпен жылына бiр рет эмитент белгілеген күндерде ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелер бойынша жүзеге асырылады.
      Бұл ретте, ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелер бойынша индекстелген купон төлемi айналысқа қосатын әрбiр алты толық күнтiзбелiк ай сайын айдың бесiншi жұмыс күнiнде жүргiзiледi.
      64. Ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелерге салынған ақшаны индекстеу тiркелген купонды қосудан алынған, орналастыру кезiнде анықталған индекстелген купонды және өткен купондық кезең үшiн инфляция индексiн есептеу арқылы жүргізiледi.
      65. Индекстелген купон сомасы мынадай формуламен анықталады:
      S=N*I/100+C,
      мұнда,
      S, теңге - кезектi төлемге жататын ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелердiң индекстелген купонының сомасы,
      N, теңге - кезектi төлемге жататын ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелердiң тиiсті саны атаулы құнының сомасы,
      І, % - төлемге жататын өткен купондық кезең үшiн инфляция индексi,
      бұл ретте,
      I -(((I 1 /100)*(I 2 /100)*(I 3 /100)*...*(I n /100))-1)*100,
      мұнда,
      І 1 , І 2 , І 3 , ..., І n  - купондық кезеңнiң тиiстi айлары үшін тұтыну бағаларының индекстерi, І мәнi үтірден кейiн үш (қоса алғанда) санға дейiн дөңгелектенедi,
      С, - тiркелген купон сомасы,
      бұл ретте, С=N*К
      мұнда,
      К, % - орналастыру кезiнде анықталған тiркелген жылдық купонның мәнi.
      66. Тұтыну бағасының индексiн Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі ай сайын жариялайды.
      67. Егер өткен купондық кезең үшiн инфляция индексi терiс мәнге тең болған жағдайда, онда инфляция индексiнiң мәнiн нөлге тең деп қабылдау қажет.
      68. Ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелердiң иелерi заңнамалық кесiмдерде белгiленген шектеулердi қоспағанда, ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелермен кез келген азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыра алады. Бұл ретте, инвестор ұзақ мерзiмдi индекстелген қазынашылық мiндеттемелермен барлық операцияларды бастапқы дилер арқылы ресiмдейдi.

  9. Ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелер

      69. Ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелер купонды эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылады.
      70. Ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттеменiң атаулы құны - 1000 теңге.
      71. "Мемлекеттiк ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттеме" атауы орыс тiлiнде "Государственное долгосрочное сберегательное казначейское обязательство" (ГДСКО) деп аталады.
      72. Ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелер жинақтаушы зейнетақы қорлары арасында орналастырылады, қазынашылық мiндеттемелердi айналысқа қосу мерзiмiнiң екiншi бiрi жинақтаушы зейнетақы қорлары арасында жүзеге асырылады, көрсетiлген мерзiм өткеннен кейiн қазынашылық мiндеттемелердi айналысқа қосу еркiн негізде жүзеге асырылады.
      73. Ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелер бес жылдан жоғары айналысқа қосу мерзiмiмен шығарылады және он екi ай еселігі болуы тиiс. Ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелердi шығарудың көлемi тиiстi жылға арналған мемлекеттік қазынашылық мiндеттемелердi шығару жалпы көлемiнiң 30%-ынан аспауы тиiс.
      74. Ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелердi орналастыру және өтеу атаулы құны бойынша жүзеге асырылады, бұл ретте айналысқа қосу мерзiмi iшiнде индекстелген купон деп аталатын сыйақы төленедi.
      75. Егер эмитент қазынашылық мiндеттемелердi шығарудың өзгеше күнiн көздемесе, ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелердi орналастыру айдың соңғы күнiнiң алдындағы жұмыс күнi жүргiзiледi.
      76. Ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелер бойынша купонның сомасын есептеу үшiн есеп айырысу базасы - есеп айырысу айында 30 күн/есеп айырысу жылында 360 күн.
      77. Индекстелген купон төлемi тиiстi кезеңділікпен жылына бiр рет эмитент белгiлеген күндерде ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелер бойынша жүзеге асырылады.
      Бұл ретте, ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелер бойынша индекстелген купон төлемi айналысқа қосатын әрбiр он екi толық күнтiзбелiк ай сайын айдың бесiншi жұмыс күнiнде жүргізiледi.
      78. Ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелерге салынған ақшаны индекстеу тiркелген купонды қосудан алынған, орналастыру кезiнде анықталған индекстелген купонды және өткен купондық кезең үшiн инфляция индексiн есептеу арқылы жүргізiледi.
      79. Индекстелген купон сомасы мынадай формуламен анықталады:
      S=N*І/100+С,
      мұнда,
      S, теңге - кезектi төлемге жататын ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелердiң индекстелген купонының сомасы,
      N, теңге - кезектi төлемге жататын ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелердiң тиiсті саны атаулы құнының сомасы,
      I, % - төлемге жататын өткен купондық кезең үшiн инфляция индексi,
      бұл ретте,
      I-(((I 1 /100)*(I 2 /100)*(I 3 /100)*...*(I n /100))-1)*100,
      мұнда,
      І 1 , І 2 , І 3 , ..., І n  - купондық кезеңнiң тиiстi айлары үшiн тұтыну бағаларының индекстерi, І мәнi үтiрден кейiн үш санға дейiн (қоса алғанда) дөңгелектенедi,
      С, - тiркелген купон сомасы,
      бұл ретте, C=N*К,
      мұнда,
      К, % - орналастыру кезiнде анықталған тiркелген жылдық купонның мәнi.
      80. Тұтыну бағасының индексiн Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгi ай сайын жариялайды.
      81. Егер өткен купондық кезең үшiн инфляция индексi терiс мәнге тең болған жағдайда, онда инфляция индексiнiң мәнiн нөлге тең деп қабылдау қажет.
      82. Ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелердiң иелерi заңнамалық кесiмдерде белгіленген шектеулердi қоспағанда, ұзақ мерзiмдi жинақтаушы қазынашылық мiндеттемелермен кез келген азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыра алады.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2004 жылғы 8 қыркүйектегі 
N 941 қаулысына қосымша  

  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң күшi
жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Мемлекеттiк қысқа мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердi MEККAM шығару, айналысқа қосу және өтеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 25 маусымдағы N 786  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1996 ж., N 29, 255-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 25 маусымдағы N 786 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 22 сәуiрдегі N 621  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1997 ж., N 17, 145-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасының айналыс мерзiмi екі жыл және одан да көп мемлекеттік орта мерзімдi қазынашылық мiндеттемелерiн шығарудың, айналысқа қосудың және өтеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 10 маусымдағы N 945  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1997 ж., N 25, 228-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасының айналым мерзімi үш ай және одан астам мемлекеттiк индекстелген қазынашылық мiндеттемелерiн шығарудың, олардың айналымының және өтелуінің тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 10 наурыздағы N 220  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 8, 62-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 6 мамырдағы N 538  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 17, 182-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 2 сәуiрдегі N 437  қаулысымен  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 13, 150-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 1, 2, 4-тармақтары.

      7. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбір шешiмдерiне өзгерістер мен толықтырулар енгiзу және олардың күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 қазандағы N 1369  қаулысымен  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 36-37, 478-құжат) бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3, 7 және 12-тармақтары.

Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2004 года N 941. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 466

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.04.2009 № 466 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

     В соответствии с пунктом 2 статьи 199 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан постановляет:

     1. Утвердить прилагаемые Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан.

     2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан с момента последнего погашения государственных ценных бумаг, выпущенных до даты введения в действие настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению. <*>
     Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 4 августа 2005 года N 813 .

     3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2005 года. <*>
     Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 4 августа 2005 года N 813 .

      Премьер-Министр
  Республики Казахстан

     

Утверждены                    
постановлением Правительства           
Республики Казахстан               
от 8 сентября 2004 года N 941          

Правила выпуска, размещения, обращения,
обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан

     

1. Общие положения

     1. Настоящие Правила определяют порядок выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств (далее - казначейские обязательства) на территории Республики Казахстан.
     2. Казначейские обязательства являются государственными эмиссионными ценными бумагами, эмитируемыми Министерством финансов Республики Казахстан от лица Правительства Республики Казахстан.

     

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах

     3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
     1) эмитент - Министерство финансов Республики Казахстан;
     2) финансовый агент - юридическое лицо, от имени и по поручению эмитента осуществляющее размещение казначейских обязательств, на основании заключенного с эмитентом агентского соглашения о размещении казначейских обязательств;
     3) депозитарий - акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг", осуществляющее функции платежного агента и функции по учету и обслуживанию казначейских обязательств, в соответствии с договором, заключенным с эмитентом;
     4) внутренние правила размещения казначейских обязательств - внутренний документ финансового агента, согласованный с эмитентом, на основании которого финансовый агент осуществляет размещение казначейских обязательств;
     5) внутренние правила обслуживания и погашения казначейских обязательств - внутренний документ депозитария, согласованный с эмитентом, на основании которого депозитарий осуществляет обслуживание и погашение казначейских обязательств;
     6) первичный дилер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, допущенный в установленном порядке к участию в размещении казначейских обязательств.
     4. Генеральным финансовым агентом эмитента является Национальный Банк Республики Казахстан, который осуществляет функции финансового советника эмитента по вопросам заимствования на внутреннем финансовом рынке на основании заключенного с эмитентом генерального агентского соглашения.

     

3. Общие условия выпуска, размещения, обращения,
обслуживания и погашения казначейских обязательств

     5. Казначейские обязательства выпускаются в бездокументарной форме.
     6. Каждый выпуск имеет национальный идентификационный номер (НИН), присваиваемый уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
     7. Казначейские обязательства размещаются путем проведения аукциона, доразмещения, повторного открытия, подписки и другими способами, установленными внутренними правилами размещения казначейских обязательств.
     8. Учет казначейских обязательств и прав по ним осуществляется по лицевым счетам первичных дилеров в депозитарии и на индивидуальных субсчетах инвесторов, открытых на лицевых счетах Первичных дилеров. Депозитарий осуществляет функции платежного агента, которые заключаются в осуществлении расчетов по казначейским обязательствам на первичном рынке при размещении, на вторичном рынке при обращении и погашении казначейских обязательств, а также в обслуживании казначейских обязательств (начисление и выплата вознаграждения).
     9. Объем и условия каждого выпуска казначейских обязательств устанавливаются эмитентом в пределах лимита правительственного долга и расходов на его обслуживание, установленных законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.
     10. Условия и процедуры способов размещения, обслуживания и погашения казначейских обязательств устанавливаются внутренними правилами размещения казначейских обязательств и правилами обслуживания и погашения казначейских обязательств соответственно.
     11. Юридические и физические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан могут приобретать казначейские обязательства через первичных дилеров.
     12. Эмитент осуществляет выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:
     1) краткосрочные казначейские обязательства;
     2) среднесрочные казначейские обязательства;
     3) долгосрочные казначейские обязательства;
     4) среднесрочные индексированные казначейские обязательства;
     5) долгосрочные индексированные казначейские обязательства;
     6) долгосрочные сберегательные казначейские обязательства.
     13. Днем начала обращения казначейских обязательств считается день осуществления депозитарием расчетов по размещенным казначейским обязательствам. Обращение казначейских обязательств заканчивается с истечением последнего дня, предшествующего дню погашения данных обязательств.
     14. Первым днем, за который начисляется вознаграждение по данным обязательствам, является день начала их обращения, а последним днем - последний день, предшествующий дню их погашения.
     Выплата вознаграждения по казначейским обязательствам производится в дни, установленные условиями выпуска отдельных видов казначейских обязательств. Последняя выплата вознаграждения совпадает с днем погашения казначейского обязательства, если иной срок не предусмотрен условиями выпуска казначейских обязательств. Если дата выплаты вознаграждения по казначейским обязательствам приходится на нерабочий день, то выплата производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
     15. Погашение казначейских обязательств производится по номинальной стоимости в первый день, следующий за окончанием срока их обращения. Если дата погашения номинальной стоимости казначейских обязательств приходится на нерабочий день, то погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
     16. Эмитент может выкупить весь или частично объем определенного выпуска казначейских обязательств по рыночной цене на вторичном рынке и погасить их.
     Решение эмитента о выкупе всего объема определенного выпуска казначейских обязательств доводится до финансового агента за месяц до даты такого выкупа, который в свою очередь, в течение 5 календарных дней после данного уведомления сообщает об этом первичным дилерам.
     17. Порядок налогообложения по операциям с казначейскими обязательствами определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

     

4. Краткосрочные казначейские обязательства

     18. Краткосрочные казначейские обязательства являются дисконтными эмиссионными ценными бумагами.
     19. Номинальная стоимость краткосрочного казначейского обязательства - 100 тенге.
     20. Название "Государственное краткосрочное казначейское обязательство" на государственном языке именуется - "Мемлекеттiк кыска мерзiмдi казынашылык мiндеттеме" (МЕККАМ).
     21. Краткосрочные казначейские обязательства выпускаются со сроками обращения три, шесть, девять и двенадцать месяцев.
     22. Для исчисления вознаграждения используется фактическое количество дней в сроке обращения краткосрочных казначейских обязательств.
     23. Размещение краткосрочных казначейских обязательств осуществляется по дисконтированной цене (цене ниже номинальной стоимости), погашение - по номинальной стоимости.
     24. Владельцы краткосрочных казначейских обязательств могут осуществлять любые гражданско-правовые сделки с краткосрочными казначейскими обязательствами, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом, инвестор все операции с краткосрочными казначейскими обязательствами оформляет через первичного дилера.

     

5. Среднесрочные казначейские обязательства

     25. Среднесрочные казначейские обязательства являются купонными эмиссионными ценными бумагами.
     26. Номинальная стоимость среднесрочного казначейского обязательства - 1000 тенге.
     27. Название "Государственное среднесрочное казначейское обязательство" на государственном языке именуется "Мемлекеттiк орта мерзiмдi казынашылык мiндеттеме" (МЕОКАМ).
     28. Среднесрочные казначейские обязательства выпускаются со сроками обращения свыше года до пяти лет включительно.
     29. Размещение и погашение среднесрочных казначейских обязательств осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается определенное при размещении вознаграждение, называемое купоном.
     30. Расчетная база для исчисления суммы купона по среднесрочным казначейским обязательствам - 30 дней в расчетном месяце/360 дней в расчетном году.
     31. Выплата купона по среднесрочным казначейским обязательствам осуществляется в дни, установленные эмитентом два раза в год соответствующего года обращения среднесрочных казначейских обязательств.
     32. Сумма купона определяется следующей формулой:
     S=N*C*180/360
     где,
     S, тенге - сумма купона среднесрочных казначейских обязательств, подлежащих очередной выплате,
     N, тенге - сумма номинальной стоимости соответствующего количества среднесрочных казначейских обязательств, подлежащих очередной выплате,
     С, % - ставка купона.
     33. Владельцы среднесрочных казначейских обязательств могут осуществлять любые гражданско-правовые сделки со среднесрочными казначейскими обязательствами, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом, инвестор все операции со среднесрочными казначейскими обязательствами оформляет через первичного дилера.

     

6. Долгосрочные казначейские обязательства

     34. Долгосрочные казначейские обязательства являются купонными эмиссионными ценными бумагами.
     35. Номинальная стоимость долгосрочного казначейского обязательства - 1000 тенге.
     36. Название "Государственное долгосрочное казначейское обязательство" на государственном языке именуется "Мемлекеттiк узак мерзiмдi казынашылык мiндеттеме" (МЕУКАМ).
     37. Долгосрочные казначейские обязательства выпускаются со сроками обращения свыше пяти лет.
     38. Размещение и погашение долгосрочных казначейских обязательств осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается определенное при размещении вознаграждение, называемое купоном.
     39. Расчетная база для исчисления суммы купона по среднесрочным казначейским обязательствам - 30 дней в расчетном месяце/360 дней в расчетном году.
     40. Выплата купона по долгосрочным казначейским обязательствам осуществляется в дни, установленные эмитентом один раз в год соответствующего года обращения долгосрочных казначейских обязательств.
     41. Сумма купона определяется следующей формулой:
     S=N*C
     где,
     S, тенге - сумма купона долгосрочных казначейских обязательств, подлежащих очередной выплате,
     N, тенге - сумма номинальной стоимости соответствующего количества долгосрочных казначейских обязательств, подлежащих очередной выплате,
     С, % - ставка купона.
     42. Владельцы долгосрочных казначейских обязательств могут осуществлять любые гражданско-правовые сделки с долгосрочными казначейскими обязательствами, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом, инвестор все операции с долгосрочными казначейскими обязательствами оформляет через первичного дилера.

     

7. Среднесрочные индексированные казначейские обязательства

     43. Среднесрочные индексированные казначейские обязательства являются купонными эмиссионными ценными бумагами.
     44. Номинальная стоимость среднесрочного индексированного казначейского обязательства - 1000 тенге.
     45. Название "Государственное среднесрочное индексированное казначейское обязательство" на государственном языке именуется - "Мемлекеттiк орта мерзiмдi индекстелген казынашылык мiндеттеме" (МОИКАМ).
     46. Среднесрочные индексированные казначейские обязательства выпускаются со сроками обращения свыше года до пяти лет включительно и должны иметь шестимесячную кратность.
     47. Размещение и погашение среднесрочных индексированных казначейских обязательств осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.
     48. Размещение среднесрочных индексированных казначейских обязательств производится в предпоследний рабочий день месяца, если эмитентом не предусмотрена иная дата выпуска казначейских обязательств.
     49. Расчетная база для исчисления суммы купона по среднесрочным индексированным казначейским обязательствам - 30 дней в расчетном месяце/360 дней в расчетном году.
     50. Выплата индексированного купона осуществляется по среднесрочным индексированным казначейским обязательствам в дни, установленные эмитентом два раза в год, с соответствующей периодичностью.
     При этом выплата индексированного купона по среднесрочным индексированным казначейским обязательствам производится в пятый рабочий день месяца через каждые шесть полных календарных месяца обращения.
     51. Индексация денег, вложенных в среднесрочные индексированные казначейские обязательства, производится путем исчисления индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона, определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный период.
     52. Сумма индексированного купона определяется следующей формулой:
     S=N*I/100+C,
     где,
     S, тенге - сумма индексированного купона среднесрочных индексированных казначейских обязательств, подлежащих очередной выплате,
     N, тенге - сумма номинальной стоимости соответствующего количества среднесрочных индексированных казначейских обязательств, подлежащая очередной выплате,
     I, % - индекс инфляции за истекший купонный период, подлежащий выплате,
     при этом,
     I = (((I 1 /100)*(I 2 /100)*(I 3 /100)*....*(I n /100))- 1)*100,
     где,
     I 1 , I 2 , I 3,..., I n - индексы потребительских цен за соответствующие месяцы купонного периода, значение I округляется до третьей (включительно) цифры после запятой,
     С, - сумма фиксированного купона,
     при этом, C=N*К*180/360,
     где,
     К, % - значение фиксированного годового купона, определенного при размещении.
     53. Индекс потребительских цен публикуется ежемесячно Агентством Республики Казахстан по статистике.
     54. В случае, если индекс инфляции за истекший купонный период равен отрицательному значению, то значение индекса инфляции принимать равным нулю.
     55. Владельцы среднесрочных индексированных казначейских обязательств могут осуществлять любые гражданско-правовые сделки со среднесрочными индексированными казначейскими обязательствами, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом, инвестор все операции со среднесрочными индексированными казначейскими обязательствами оформляет через первичного дилера.

     

8. Долгосрочные индексированные казначейские обязательства

     56. Долгосрочные индексированные казначейские обязательства являются купонными эмиссионными ценными бумагами.
     57. Номинальная стоимость долгосрочного индексированного казначейского обязательства - 1000 тенге.
     58. Название "Государственное долгосрочное индексированное казначейское обязательство" на государственном языке именуется - "Мемлекеттiк узак мерзiмдi индекстелген казынашылык мiндеттеме" (МУИКАМ).
     59. Долгосрочные индексированные казначейские обязательства выпускаются со сроками обращения свыше пяти лет и должны иметь двенадцатимесячную кратность.
     60. Размещение и погашение долгосрочных индексированных казначейских обязательств осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.
     61. Размещение долгосрочных индексированных казначейских обязательств производится в предпоследний рабочий день месяца, если эмитентом не предусмотрена иная дата выпуска казначейских обязательств.
     62. Расчетная база для исчисления суммы купона по долгосрочным индексированным казначейским обязательствам - 30 дней в расчетном месяце/360 дней в расчетном году.
     63. Выплата индексированного купона осуществляется по долгосрочным индексированным казначейским обязательствам в дни, установленные эмитентом один раз в год, с соответствующей периодичностью.
     При этом выплата индексированного купона по долгосрочным индексированным казначейским обязательствам производится в пятый рабочий день месяца через каждые двенадцать полных календарных месяца обращения.
     64. Индексация денег, вложенных в долгосрочные индексированные казначейские обязательства, производится путем исчисления индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона, определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный период.
     65. Сумма индексированного купона определяется следующей формулой:
     S=N*I/100+C,
     где,
     S, тенге - сумма индексированного купона долгосрочных индексированных казначейских обязательств, подлежащих очередной выплате,
     N, тенге - сумма номинальной стоимости соответствующего количества долгосрочных индексированных казначейских обязательств, подлежащая очередной выплате,
     I, % - индекс инфляции за истекший купонный период, подлежащий выплате,
     при этом,
     I=(((I 1 /100)*(I 2 /100)*(I 3 /100)*....*(I n /100))-1)*100,
     где,
     I 1 , I 2 , I 3,..., I n - индексы потребительских цен за соответствующие месяцы купонного периода, значение I округляется до третьей (включительно) цифры после запятой,
     С, - сумма фиксированного купона,
     при этом, C=N*K,
     где,
     К, % - значение фиксированного годового купона, определенного при размещении.
     66. Индекс потребительских цен публикуется ежемесячно Агентством Республики Казахстан по статистике.
     67. В случае, если индекс инфляции за истекший купонный период равен отрицательному значению, то значение индекса инфляции принимать равным нулю.
     68. Владельцы долгосрочных индексированных казначейских обязательств могут осуществлять любые гражданско-правовые сделки с долгосрочными индексированными казначейскими обязательствами, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом, инвестор все операции с долгосрочными индексированными казначейскими обязательствами оформляет через первичного дилера.

     

9. Долгосрочные сберегательные казначейские обязательства

      69. Долгосрочные сберегательные казначейские обязательства являются купонными эмиссионными ценными бумагами.
     70. Номинальная стоимость долгосрочного сберегательного казначейского обязательства - 1000 тенге.
     71. Название "Государственное долгосрочное сберегательное казначейское обязательство" на государственном языке именуется - "Мемлекеттiк узак мерзiмдi жинактаушы казынашылык мiндеттеме" (МЕУЖКАМ).
     72. Долгосрочные сберегательные казначейские обязательства размещаются среди накопительных пенсионных фондов, одна вторая срока обращения казначейских обязательств осуществляется среди накопительных пенсионных фондов, после истечения указанного срока обращение казначейских обязательств осуществляется на свободной основе.
     73. Долгосрочные сберегательные казначейские обязательства выпускаются со сроками обращения свыше пяти лет и должны иметь двенадцатимесячную кратность. Объем выпуска долгосрочных сберегательных казначейских обязательств не должен превышать 30 % от общего объема выпусков государственных казначейских обязательств на соответствующий год.
     74. Размещение и погашение долгосрочных сберегательных казначейских обязательств осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.
     75. Размещение долгосрочных сберегательных казначейских обязательств производится в предпоследний рабочий день месяца, если эмитентом не предусмотрена иная дата выпуска казначейских обязательств.
     76. Расчетная база для исчисления суммы купона по долгосрочным сберегательным казначейским обязательствам - 30 дней в расчетном месяце/360 дней в расчетном году.
     77. Выплата индексированного купона осуществляется по долгосрочным сберегательным казначейским обязательствам в дни, установленные эмитентом один раз в год, с соответствующей периодичностью.
     При этом выплата индексированного купона по долгосрочным сберегательным казначейским обязательствам производится в пятый рабочий день месяца через каждые двенадцать полных календарных месяца обращения.
     78. Индексация денег, вложенных в долгосрочные сберегательные казначейские обязательства, производится путем исчисления индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона, определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный период.
     79. Сумма индексированного купона определяется следующей формулой:
     S=N*I/100+C,
     где,
     S, тенге - сумма индексированного купона долгосрочных сберегательных казначейских обязательств, подлежащих очередной выплате,
     N, тенге - сумма номинальной стоимости соответствующего количества долгосрочных сберегательных казначейских обязательств, подлежащая очередной выплате,
     I, % - индекс инфляции за истекший купонный период, подлежащий выплате,
     при этом,
     I=(((I 1 /100)*(I 2 /100)*(I 3 /100)*...*(I n /100))-1)*100,
     где,
     I 1 , I 2 , I 3 ,..., I n - индексы потребительских цен за соответствующие месяцы купонного периода, значение I округляется до третьей (включительно) цифры после запятой,
     С, - сумма фиксированного купона,
     при этом, C=N*K,
     где,
     К, % - значение фиксированного годового купона, определенного при размещении.
     80. Индекс потребительских цен публикуется ежемесячно Агентством Республики Казахстан по статистике.
     81. В случае, если индекс инфляции за истекший купонный период равен отрицательному значению, то значение индекса инфляции принимать равным нулю.
     82. Владельцы долгосрочных сберегательных казначейских обязательств могут осуществлять любые гражданско-правовые сделки с долгосрочными сберегательными казначейскими обязательствами, за исключением ограничений, установленных законодательными актами.

     
 

Приложение                   
к постановлению Правительства          
Республики Казахстан              
от 8 сентября 2004 года N 941          

Перечень утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

     1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 1996 года N 786 "Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения государственных краткосрочных казначейских обязательств - МЕККАМ" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., N 29, ст. 255).

     2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 1997 года N 621 "О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 1996 г. N 786" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 17, ст. 145).

     3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 1997 года N 945 "Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения государственных среднесрочных казначейских обязательств Республики Казахстан со сроком обращения два года и более" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 25, ст. 228).

     4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 1999 года N 220 "Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения государственных индексированных казначейских обязательств Республики Казахстан со сроком обращения три месяца и более" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 8, ст. 62).

     5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 1999 года N 538 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 17, ст. 182).

     6. Пункты 1, 2, 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2001 года N 437 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 13, ст. 150).

     7. Пункты 3, 7 и 12 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 1369 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 36-37, ст. 478).