Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасын жасау ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі N 959 қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 45 Қаулысымен

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 45 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Бюджет кодексiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттік сыныптамасын жасау ережесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2004 жылғы 14 қыркүйектегі
N 959 қаулысымен      
бекiтiлген        

Қазақстан Республикасының Бірыңғай
бюджеттік сыныптамасын жасау ережесi

      1. Осы Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасын жасау ережесi (бұдан әрi - Ереже) Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасын жасаудың құрылымы мен тәртiбiн айқындайды.

1-бөлім. Жалпы ережелер

1-тарау. Қазақстан Республикасының Бiрыңғай
бюджеттік сыныптамасының құрылымы

      2. Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттiк сыныптамасы (бұдан әрi - Бюджеттік сыныптама) бюджет түсiмдерi мен шығыстарын сыныптама объектілерiне топтамалық кодтар бере отырып, функционалдық, ведомстволық және экономикалық сипаттамалар бойынша топтастыру болып табылады. Бюджеттiк сыныптама Қазақстан Республикасы бюджет жүйесiнiң барлық деңгейдегi бюджеттерi көрсеткiштерiнiң салыстырмалығын қамтамасыз етедi.
      Бюджеттiк сыныптама шоғырландырылған бюджет үшiн бiрыңғай және мiндеттi әрi республиканың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларының, республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң теңдестiрiлуiне қол жеткiзу мақсатында олардың көрсеткiштер жүйесiн үйлестiру құралдарының бiрi болып табылады.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.15. N 1214 қаулысымен.
 

      3. Бюджеттiк сыныптаманы бюджеттi жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган заңнамалық кесiмдердiң, Қазақстан Республикасының Президентi жарлықтарының, Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулыларының негізiнде әзiрлейдi және Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
 

      4. Бюджеттiк сыныптама өзiне мыналарды қамтиды:
      бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасы;
      бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы;
      бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы.
 

      5. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      сыныптамалық код - түсiмнiң әрбiр түрi, бюджет шығыстарының әрбiр түрлерi және бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бойынша, олардың белгiлi бiр сипаттамалары бойынша, түсiмдер сыныптамасының, шығыстардың функционалдық және экономикалық сыныптамасының деңгейлерi бойынша жеке бекiтiлетiн цифрлық белгі (топтамалық код);
      iс-әрекеттiң аяқталу мерзiмi - ол басталған сәттен бастап тиiстi сыныптамалық код бойынша түсiмдердi есепке алу немесе шығыстарды қаржыландыру тоқтатылатын күн.

2-тарау. Бюджет түсімдерінің сыныптамасы

      6. Барлық деңгейдегi бюджеттер түсiмдерiнiң белгiлi бiр сипаттамалар бойынша осы Ереженiң 3-тармағында көрсетiлген салықтарды, төлемдердi және бюджетке түсетiн басқа да түсiмдердi белгiлейтiн Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық кесiмдерiне негiзделген топтамасы бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасы болып табылады.
 

      7. Бюджет түсiмдерi сыныптамасының топтамасы мыналардан тұрады:
      түсiмдердiң экономикалық белгілерi бойынша топтамасын бiлдiретiн санаттар. Сыныптамалық коды 1 белгіден тұрады;
      түсiмдердi олардың көздерi мен түрлерi бойынша топтайтын сыныптар. Сыныптамалық коды 2 белгіден тұрады;
      түсiмдердi олардың көздерi мен түрлерi бойынша неғұрлым егжей-тегжейлi топтайтын iшкi сыныптар. Сыныптамалық коды 1 белгiден тұрады;
      бюджетке түсетiн төлем немесе түсiм түрiн айқындайтын ерекшелiктер. Сыныптамалық коды 2 белгiден тұрады.
 

      8. Түсiмдердiң әрбiр түрiнiң түсiмдер сыныптамасының барлық деңгейлерiнiң кодтарынан қалыптасатын алты белгілi коды болады.
 

      9. Түсiмдердiң әрқилы түрлерi үшiн бiрдей алты белгіден тұратын кодтарды белгілеуге жол берiлмейдi.
      10. Сыныптама санаттары бойынша түсiмдердi тарату Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiне сәйкес жүзеге асырылады.
 

      11. Бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасы өзiне мынадай негізгі санаттарды қамтиды:
      1 - салықтық түсiмдер;
      2 - салықтық емес түсiмдер;
      3 - негізгі капиталды сатудан түсетiн түсiмдер;
      4 - трансферттерден түсетiн түсiмдер;
      5 - бюджеттік кредиттерді өтеу;
      6 - мемлекеттің қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер;
      7 - қарыздардың түсiмi;
      8 - бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы.
      12. Бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасы осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес құрылым бойынша жасалады.
      Ескерту. 11-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.15. N 1214 қаулысымен.

3-тарау. Шығыстардың функционалдық сыныптамасы

      13. Мемлекет функцияларының орындалуын, республиканың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларын iске асыруды бейнелейтiн функционалдық және ведомстволық белгiлер бойынша бюджет қаражатының жұмсалу бағыттарын айқындайтын барлық деңгейлердегi бюджеттер шығыстарының топтамасы бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы болып табылады.
      Ескерту. 13-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.15. N 1214 қаулысымен.
 

      14. Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасының топтамасы мынадай деңгейлерден тұрады: функционалдық топтар; функционалдық iшкi топтар; бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi; бюджеттік бағдарламалар және кiшi бағдарламалар.
 

      15. Функционалдық топ елдiң стратегиялық даму басымдықтарына сай келетiн және олардың әрқайсысының айқын мақсатын көрсететiн елдiң негiзгi даму бағыттарын көрсетедi. Сыныптамалық коды 2 белгiден тұрады.
      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.12.15. N 1214 қаулысымен.
 

      16. Мемлекеттiк басқару органдары орындайтын функцияларға байланысты бюджет шығыстары мынадай функционалдық топтар бойынша сыныпталады:
      01- Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
      02- Қорғаныс
      03- Қоғамдық тәртiп, қауiпсiздiк, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметi
      04- Бiлiм беру
      05- Денсаулық сақтау
      06- Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
      07- Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
      08- Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк
      09- Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану
      10- Ауыл, cу, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
      11- Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi
      12- Көлiк және коммуникациялар
      13- Өзгелерi
      14- Борышқа қызмет көрсету
      15- Трансферттер
      16- Қарыздарды өтеу
      Ескерту. 16-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.15. N 1214 қаулысымен.
 

      17. Функционалдық ішкi топ (бұдан әрі - ішкі функция) ел дамуының әрбiр стратегиялық басымдығы жөнiндегi мiндеттер тобын функционалдық топ iшiнде нақтылайды. Сыныптамалық коды 1 белгiден тұрады.
      Ескерту. 17-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.15. N 1214 қаулысымен.
 

      18. Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерi оларға жүктелген функциялар мен өкiлеттiктерге сәйкес айқындалады.
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi - бюджеттiк бағдарламаларды жоспарлауға, негiздеуге және iске асыруға жауапты мемлекеттік орган. Сыныптамалық коды 3 белгiден тұрады.
 

      19. Бюджеттік бағдарламалардың әрбiр әкiмшiсiне өзiнiң жеке сыныптамалық коды берiледi.
 

      20. Жергілiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетін жергiлiктi мемлекеттiк басқарудың үлгілiк құрылымына негiзделе отырып айқындалады.
 

      21. Бюджеттiк бағдарлама - мемлекеттiк басқару функцияларын, республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларын iске асыру үшiн қабылданған, бюджет қаражатымен қамтамасыз етiлетiн мiндеттер. Сыныптамалық коды 3 белгiден тұрады.
      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.12.15. N 1214 қаулысымен.
 

      22. Бюджеттік кiшi бағдарлама бюджеттiк бағдарлама шеңберiндегi бюджет шығыстарының нақты бағыттарын ашады. Сыныптамалық коды 3 белгіден тұрады.
 

      23. Шығыстардың функционалдық сыныптамасына кодтар тағайындау функционалдық топтың, функционалдық iшкi топтың, бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiнiң, бюджеттік бағдарлама мен кішi бағдарламаның кодтарынан қалыптасатын 12 белгілi кодтан тұрады. Шығыстардың барлық функционалдық сыныптамасында жалғыз болатын тәсiлмен жүзеге асырылады. Егер бағдарлама кiші бағдарламаларға бөлінбесе, олардың орнына 000 сыныптамалық коды көрсетіледi.
 

      24. Экономикалық нәтижелеріне байланысты бюджеттік бағдарламалар мыналарға бөлiнедi:
      Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар - нәтижелерi:
 

      1) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiне сәйкес тұрақты сипаты бар мемлекеттiк басқару функциялары мен мемлекет мiндеттемелерiн орындау жөнiндегi қызметiн қамтамасыз етуге;
 

      2) республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларының мақсатына қол жеткiзуге, нақты мiндеттерi мен iс-шараларын шешуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалар.
      Бюджеттiк даму бағдарламалары - нәтижелері республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламаларының, даму жоспарларының мақсатына қол жеткiзу дәрежесiне, мiндеттерi мен iс-шараларын шешуге тiкелей ықпал ететiн, экономикалық пайда немесе әлеуметтiк-экономикалық әсер алуға бағытталған бюджеттiк бағдарламалар.
      Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдеріне сәйкес бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға және мемлекеттік басқару функциялары мен мемлекет мiндеттемелерiнiң орындалуын қамтамасыз етуге бағытталған, тұрақты сипаты бар немесе бюджеттiк даму бағдарламаларына жатпайтын бiржолғы іс-шаралар өткiзудi көздейтін шығыстарды бір бюджеттік бағдарламаға бiрiктіруге жол берiлмейдi.
      Ескерту. 24-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.15. N 1214 қаулысымен.
 

      25. Iске асыру тәсiліне байланысты бюджеттiк бағдарламалар мыналарға бөлiнедi:
      бiр әкiмшi iске асыратын жеке бюджеттiк бағдарламалар;
      бюджетте бюджеттiк бағдарламалардың бiр әкiмшiсi бойынша бекiтiлетін және қаржы жылы ішінде бюджеттік бағдарламалардың түрлi әкiмшiлерi арасында бөлiнуге тиiсті бөлiнетiн бюджеттік бағдарламалар.
 

      26. Бюджеттiк бағдарламаларда 001-ден 999-ға дейiнгі сыныптамалық код болады. Аттас, оның iшiнде таратылатын бюджеттiк бағдарламаларды орындау кезінде қолданылатын және бюджеттiк бағдарламалардың бiрнеше әкiмшiлерiне бекiтілген бюджеттік бағдарламалардың бiр коды болады және олар 100-ден 199 аралығындағы кодтар бойынша жiктеледi.
 

      27. Бюджеттік кiшi бағдарламаларда 001-ден 999-ғa дейiнгі сыныптамалық код болады. Бірнеше әкiмшiлерге бекiтiлген аттас бюджеттік кiшi бағдарламалар 001-ден 099 аралығындағы кодтар бойынша жiктеледi.
 

      28. Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес құрылым бойынша жасалады.

4-тарау. Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы

      29. Бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру үшін мемлекеттік мекемелер жүзеге асыратын операцияларды бейнелейтін экономикалық сипаттамалар бойынша бюджет шығыстарын топтастыру бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы болып табылады.
 

      30. Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасын топтастыру мыналардан тұрады:
      шығыстарды экономикалық белгілерi бойынша топтастыратын санаттар. Сыныптамалық коды 1 белгіден тұрады;
      шығыстарды мемлекеттік мекемелер жүргiзетiн операциялардың негізгі түрлері бойынша топтастыратын сыныптар. Сыныптамалық коды 1 белгiден тұрады;
      шығыстарды мемлекеттік мекемелер жүргiзетiн операциялардың негiзгi түрлері бойынша неғұрлым егжей-тегжейлi топтастыратын iшкi сыныптар. Сыныптамалық коды 3 белгiден тұрады;
      бюджеттiк бағдарламаны iске асыру үшін мемлекеттік мекеме жүргізетін операцияның түрін айқындайтын ерекшеліктер. Сыныптамалық коды 3 белгіден тұрады.
 

      31. Ерекшеліктердiң сыныптамалық кодтары шығыстардың экономикалық сыныптамасының жоғары тұрған деңгейлерiнiң сыныптамалық кодтарынан бөлек қолданыла алады және әртүрлі санаттарда, сыныптарда, iшкі сыныптарда қайталанбауға тиіс.
 

      32. Экономикалық сыныптама мынадай санаттардан тұрады:
 

      ағымдағы шығындар - мемлекеттік мекемелердің өз функцияларын жүзеге асыруға байланысты шығындары;
 

      күрделi шығындар - негiзгi капиталды құруға, қалпына келтіруге немесе сатып алуға байланысты шығындар;
 

      бюджеттік кредиттер - қайтарымды, мерзімді және ақылы негізде бюджеттен бөлiнетiн ақша;
 

      қаржы активтерiн сатып алу - мемлекеттiк меншiкке заңды тұлғалардың, соның ішінде халықаралық ұйымдардың қатысу үлестерiн, бағалы қағаздарын сатып алу жөнiндегi операциялармен байланысты шығыстар;
 

      қарыздарды өтеу - қарыздар бойынша негізгi борышты өтеуге жұмсалатын шығыстар.
 

      33. Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес құрылым бойынша жасалады.
 

      34. Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының негізiнде бюджеттiк жоспарлау жөнiндегі орталық уәкiлеттi орган осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес ерекшелiктердiң анықтамасы мен ерекшелiктер бойынша шығындардың тiзбесi көрсетiлетiн бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінiң құрылымын жасайды және бекiтедi.

2-бөлiм. Бюджеттiк сыныптаманы жасау, бекiту және
оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi

5-тарау. Бюджеттік сыныптаманы жасау, бекiту және
оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбі

      35. Мемлекеттік басқару органдарының Бюджеттiк сыныптамаға өзгерiстер мен/немесе толықтырулар енгiзу жөнiндегi нормативтiк негізделген тиiстi ұсыныстары бюджеттi жоспарлау процесiнде, сондай-ақ Бюджеттiк сыныптамаға өзгерiстер немесе толықтырулар енгізудi болжайтын нормативтiк құқықтық кесiм қабылданған жағдайда бюджеттi атқару барысында бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлетті органға енгізiледi.
 

      36. Бюджеттік сыныптаманың жобасына алдағы қаржы жылына арналған бюджет жобасын жоспарлау үшiн қажеттi өзгерiстер мен/немесе толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар ағымдағы жылдың 1 мамырына дейiн енгізiледi.
 

      37. Алдағы қаржы жылына арналған Бюджеттiк сыныптама жобасын бюджеттiк жоспарлау жөнiндегі орталық уәкiлетті орган ағымдағы жылдың 1 маусымына дейiн республикалық және жергiлiктi бюджеттердi қалыптастыру үшiн орталық мемлекеттік және жергiлiктi атқарушы органдарға жiбередi.
 

      38. Тиiстi бюджет деңгейлерiнен қолданыстағы сыныптамалық кодтар алынып тасталған жағдайда, Бюджеттiк сыныптаманы жасау кезiнде олардың қолданылуының аяқталу күнi көрсетiледi.
 

      39. Бюджеттiк сыныптаманың жобасы алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасы Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қарауына енгiзiлгеннен кейiн Қазақстан Республикасының Үкiметiне бекiтуге енгізiледi және жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылғы 20 желтоқсанға дейiн бекiтiледi.

6-тарау. Бюджет түсімдерінің сыныптамасын жасау
және оған өзгерістер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi

      40. Бюджеттiк сыныптамада түсiмдердiң жаңа түрлерiн енгізу, қолданыстағыларды алып тастау немесе өзгерту бюджет түсiмдерiнiң тиiстi түрлерiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық кесiмдердiң негізiнде жүргiзiледi.
      Бұл ретте, нормативтiк құқықтық кесiмдi әзiрлеуге жауапты орган ол бекiтiлгеннен кейiн бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға бюджет түсiмдерiнiң жаңа түрлерiн енгізу туралы, қолданыстағыларды алып тастау немесе өзгерту туралы ұсыныс енгiзедi.
 

      41. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекеттiк басқару органдарының бюджет түсiмдерiнiң жаңа түрлерiн енгізу туралы, қолданыстағыларды алып тастау немесе өзгерту туралы тиiсті ұсыныстарының қолданыстағы нормативтiк құқықтық кесiмдердiң нормаларына, сондай-ақ осы Ережеде көрсетiлген талаптарға сәйкестігін қарайды.
      Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бұл ұсыныстардан негiздi түрде бас тартады не белгiленген тәртiппен Бюджеттiк сыныптамаға өзгерiстер мен/немесе толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының жобасын әзiрлейдi.

7-тарау. Бюджет шығыстарының функционалдық
сыныптамасын жасау және оған өзгерістер мен
толықтырулар енгізу тәртiбi

      42. Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың жаңа әкiмшілерiн енгізу, қолданыстағыларын алып тастау немесе өзгерту орталық мемлекеттiк орган құрылған, таратылған, қайта ұйымдастырылған, сондай-ақ қажет болған кезде олардың функциялары өзгерген жағдайда жүзеге асырылады.
 

      43. Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың жаңа әкiмшілерiн енгізу, қолданыстағыларын алып тастау немесе өзгерту жергілiктi мемлекеттiк басқарудың үлгiлiк құрылымы өзгертілген жағдайда жүзеге асырылады.
 

      44. Бюджеттiк сыныптамада жаңа бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) енгізу, қолданыстағыларын алып тастау немесе өзгерту бюджет шығыстарының тиiстi түрлерiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық кесiмдер негізiнде жүргізiледi.
 

      45. Жергiлiктi атқарушы органдар жаңа жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) енгізу туралы, қолданыстағыларын алып тастау немесе өзгерту туралы ұсыныстарды тиiстi орталық салалық мемлекеттiк органдарға жiбередi, олар бұл ұсыныстардың қолданыстағы нормативтiк құқықтық кесiмдерге сәйкестiгi, өкiлеттiктердi мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасында тарату мәнiне қарайды.
      Сәйкес келмеген жағдайда орталық салалық мемлекеттiк органдар жергілiктi атқарушы органдарға Бюджеттiк сыныптамаға өзгерiстер мен/немесе толықтырулар енгізуден негiзделген бас тарту жасайды.
      Сәйкес келген жағдайда орталық салалық мемлекеттiк органдар жергiлiктi атқарушы органдар ұсыныстарының жиынтық тiзбесiн жасайды және өздерiнiң қорытындыларымен бiрге бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға жiбередi.
 

      46. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган орталық салалық мемлекеттiк органдардың жаңа республикалық және/немесе жергілiктi бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) енгiзу туралы, қолданыстағыларын алып тастау немесе өзгерту туралы ұсыныстарының олардың мақсаттары мен мiндеттерiне сәйкестiгiн, нормативтiк құқықтық негiздемесiнiң болуын, сондай-ақ осы Ережеде көрсетiлген талаптарға сәйкестiгiн қарайды.
      Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бұл ұсыныстардан негiздi түрде бас тартады не белгіленген тәртiппен Бюджеттiк сыныптамаға өзгерiстер мен/немесе толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының жобасын әзiрлейдi.
 

      47. Тек бюджет нақтыланған немесе түзетiлген кезде ғана ағымдағы қаржы жылы бюджетiнiң атқарылуы барысында жаңа бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) енгiзуге, қолданыстағыларын алып тастауға немесе өзгертуге болады.

8-тарау. Бюджет шығыстарының экономикалық
сыныптамасын жасау және оған өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу тәртiбі

      48. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының жаңа ерекшелiгiн енгiзу, қолданыстағыларын алып тастау немесе өзгерту бюджет шығыстарының тиiсті түрлерiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық кесiмдер негiзiнде, сондай-ақ мемлекеттiк органдардың ұсыныстары ескерiле отырып жүргiзiледi.
 

      49. Бюджеттік жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган мемлекеттiк органдардың шығыстардың экономикалық сыныптамасының жаңа ерекшелiгiн енгiзу туралы, қолданыстағыларын алып тастау немесе өзгерту туралы тиiстi ұсыныстарының қолданыстағы нормативтiк құқықтық кесiмдердiң нормаларына, сондай-ақ осы Ережеде көрсетiлген талаптарға сәйкестiгiн қарайды.
 

      50. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Бюджеттiк сыныптама бекiтiлгеннен кейiнгi 3 жұмыс күнi iшiнде бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы негiзiнде бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелiгiнiң құрылымын жасайды және бекiтедi.

Қазақстан Республикасының   
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын
жасау ережесіне 1-қосымша   

Бюджет түсімдерінің сыныптамасы

___________________________________________________________________
Санаты
  |Сыныбы
  |   |Ішкі сыныбы
  |   |   |Ерекшелігі
  |   |   |   |Қолданылуының аяқталатын күні
  |   |   |   |                        |Атауы
___________________________________________________________________
0
    00
         0
            00
___________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының   
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын
жасау ережесіне 2-қосымша   

Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы

___________________________________________________________________
Функционалдық топ
  |Ішкі функция
  |   |Бағдарламалардың әкімшісі
  |   |   |Бағдарлама
  |   |   |   |Кіші бағдарлама
  |   |   |   |   |Қолданылуының аяқталатын күні
  |   |   |   |   |                     |Атауы
___________________________________________________________________
00
     0
       000
           000
               000
___________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының   
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын
жасау ережесіне 3-қосымша   

Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы

___________________________________________________________________
Санаты
  |Сыныбы
  |   |Ішкі сыныбы
  |   |   |Ерекшелігі
  |   |   |   |Қолданылуының аяқталатын күні
  |   |   |   |                        |Атауы
___________________________________________________________________
0
     0
       000
           000
___________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының   
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын
жасау ережесіне 4-қосымша   

Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымы

___________________________________________________________________
Кіші сыныбы | Ерекшелігі | Атауы | Анықтамасы | Шығындар тізбесі
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года N 959. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года N 45.

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 26.01.2009 N 45 (вводится в действие с 01.01.2009).

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2005 года.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 14 сентября 2004 года N 959

Правила составления Единой бюджетной классификации
      Республики Казахстан
 

            1. Настоящие Правила составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан (далее - Правила) определяют структуру и порядок составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан.

Раздел 1. Общие положения

Глава 1. Структура Единой бюджетной классификации
      Республики Казахстан

      2. Единая бюджетная классификация Республики Казахстан (далее - Бюджетная классификация) является группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с присвоением объектам классификации группировочных кодов. Бюджетная классификация обеспечивает сопоставимость показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Республики Казахстан.
      Бюджетная классификация является единой и обязательной для консолидированного бюджета и одним из инструментов гармонизации системы показателей стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики, республиканского и местных бюджетов в целях достижения их сбалансированности.
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 15 декабря 2006 года N 1214 .

      3. Бюджетная классификация разрабатывается центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на основе законодательных актов, указов Президента Республики Казахстан, постановлений Правительства Республики Казахстан и утверждается Правительством Республики Казахстан.

      4. Бюджетная классификация включает в себя:
      классификацию поступлений бюджета;
      функциональную классификацию расходов бюджета;
      экономическую классификацию расходов бюджета.

      5. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
      классификационный код - цифровой знак (группировочный код), закрепляемый индивидуально по каждому виду поступления, каждым видам расходов бюджета и администраторам бюджетных программ, по их определенным характеристикам, по уровням классификации поступлений, функциональной и экономической классификации расходов;
      дата окончания действия - дата, с момента наступления которой прекращаются зачисление поступлений или финансирование расходов по соответствующему классификационному коду.

Глава 2. Классификация поступлений бюджета

      6. Классификацией поступлений бюджета является группировка поступлений бюджетов всех уровней по определенным характеристикам, основанная на указанных в пункте 3 настоящих Правил нормативных правовых актах Республики Казахстан, устанавливающих налоги, платежи и другие поступления в бюджет.

      7. Группировка классификации поступлений бюджета состоит из:
      категорий, которые представляют собой группировку поступлений по экономическим признакам. Классификационный код состоит из 1 знака;
      классов, которые группируют поступления по их источникам и видам. Классификационный код состоит из 2 знаков;
      подклассов, которые группируют поступления более детально по их источникам и видам. Классификационный код состоит из 1 знака;
      специфик, которые определяют вид платежа или поступления в бюджет. Классификационный код состоит из 2 знаков.

      8. Каждый вид поступлений имеет шестизначный код, который формируется из кодов всех уровней классификации поступлений.

      9. Не допускается установление одинаковых шестизначных кодов для различных видов поступлений.

      10. Распределение поступлений по категориям классификации осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

      11. Классификация поступлений бюджета включает в себя следующие основные категории:
      1 - налоговые поступления;
      2 - неналоговые поступления;
      3 - поступления от продажи основного капитала;
      4 - поступления трансфертов;
      5 - погашение бюджетных кредитов;
      6 - поступления от продажи финансовых активов государства;
      7 - поступление займов;
      8 - движение остатков бюджетных средств.
      Сноска. В пункт 11 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 15 декабря 2006 года N 1214 .
      12. Классификация поступлений бюджета составляется по структуре согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Глава 3. Функциональная классификация расходов

      13. Функциональной классификацией расходов бюджета является группировка расходов бюджетов всех уровней, определяющая направления расходования бюджетных средств по функциональным и ведомственным признакам, отражающим выполнение функций государства, реализацию стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики.
      Сноска. В пункт 13 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 15 декабря 2006 года N 1214 .

      14. Группировка функциональной классификации расходов бюджета состоит из следующих уровней: функциональные группы, функциональные подгруппы, администраторы бюджетных программ, бюджетные программы и подпрограммы.

      15. Функциональная группа отражает основные направления развития страны, соответствующие стратегическим приоритетам развития страны и показывающие четкую цель каждого из них. Классификационный код состоит из 2 знаков.
      Сноска. Пункт 15 в редакции - постановлением Правительства РК от 15 декабря 2006 года N 1214 .

      16. Расходы бюджета в зависимости от функций, выполняемых органами государственного управления, классифицируются по следующим функциональным группам:
      01 - Государственные услуги общего характера
      02 - Оборона
      03 - Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
      04 - Образование
      05 - Здравоохранение
      06 - Социальная помощь и социальное обеспечение
      07 - Жилищно-коммунальное хозяйство
      08 - Культура, спорт, туризм и информационное пространство
      09 - Топливно-энергетический комплекс и недропользование
      10 - Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
      11 - Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
      12 - Транспорт и коммуникации
      13 - Прочие
      14 - Обслуживание долга
      15 - Трансферты
      16 - Погашение займов.
      Сноска. В пункт 16 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 15 декабря 2006 года N 1214 .

      17. Функциональная подгруппа (далее - подфункция) конкретизирует группы задач по каждому стратегическому приоритету развития страны внутри функциональной группы. Классификационный код состоит из 1 знака.
      Сноска. В пункт 17 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 15 декабря 2006 года N 1214 .

      18. Администраторы бюджетных программ определяются согласно возложенным на них функциям и полномочиям.
      Администратор бюджетных программ - государственный орган, ответственный за планирование, обоснование и реализацию бюджетных программ. Классификационный код состоит из 3 знаков.

      19. Каждому администратору бюджетных программ присваивается свой индивидуальный классификационный код.

      20. Администраторы местных бюджетных программ определяются исходя из типовой структуры местного государственного управления, утверждаемой Правительством Республики Казахстан.

      21. Бюджетная программа - задачи, обеспечиваемые бюджетными средствами, принятые для реализации функций государственного управления, стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики или региона. Классификационный код состоит из 3 знаков.
      Сноска. Пункт 21 в редакции - постановлением Правительства РК от 15 декабря 2006 года N 1214 .

      22. Бюджетная подпрограмма раскрывает конкретные направления расходов бюджета в рамках бюджетной программы. Классификационный код состоит из 3 знаков.

      23. Присвоение кодов в функциональной классификации расходов осуществляется таким образом, чтобы двенадцатизначный код, формируемый из кодов функциональной группы, функциональной подгруппы, администратора бюджетных программ, бюджетной программы и подпрограммы, был единственным во всей функциональной классификации расходов. Если программа не подразделяется на подпрограммы, вместо них указывается классификационный код 000.

      24. В зависимости от экономических результатов бюджетные программы подразделяются на:
      Текущие бюджетные программы - бюджетные программы, результаты которых направлены на:
      1) обеспечение деятельности администраторов бюджетных программ по выполнению функций государственного управления и обязательств государства в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, имеющих постоянный характер;
      2) достижение цели, решение конкретных задач и мероприятий стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики или региона.
      Бюджетные программы развития - бюджетные программы, результаты которых напрямую влияют на степень достижения цели, решение задач и мероприятий стратегических, среднесрочных программ, планов развития республики или региона, направленные на получение экономических выгод или социально-экономического эффекта.
      Не допускается объединение в одну бюджетную программу расходов, направленных на осуществление бюджетных инвестиций и на обеспечение выполнения функций государственного управления и обязательств государства в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, имеющих постоянный характер или предусматривающих проведение разовых мероприятий.
      Сноска. В пункт 24 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 15 декабря 2006 года N 1214 .

      25. В зависимости от способа реализации бюджетные программы подразделяются на:
      индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором;
      распределяемые бюджетные программы, утверждаемые в бюджете по одному администратору бюджетных программ и подлежащие распределению в течение финансового года между различными администраторами бюджетных программ.

      26. Бюджетные программы имеют классификационный код от 001 до 999. Одноименные бюджетные программы, в том числе используемые при исполнении распределяемых бюджетных программ и закрепленные за несколькими администраторами бюджетных программ, имеют один и тот же код и классифицируются по кодам от 100 по 199.

      27. Бюджетные подпрограммы имеют классификационный код от 001 до 999. Одноименные бюджетные подпрограммы, закрепленные за несколькими администраторами, классифицируются по кодам от 001 по 099.

      28. Функциональная классификация расходов бюджета составляется по структуре согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Глава 4. Экономическая классификация расходов бюджета

      29. Экономической классификацией расходов бюджета является группировка расходов бюджета по экономическим характеристикам, отражающая операции, осуществляемые государственными учреждениями для реализации бюджетных программ.

      30. Группировка экономической классификации расходов бюджета состоит из:
      категорий, которые группируют расходы по экономическим признакам. Классификационный код состоит из 1 знака;
      классов, которые группируют расходы по основным видам операций, проводимых государственными учреждениями. Классификационный код состоит из 1 знака;
      подклассов, которые более детально группируют расходы по основным видам операций, проводимых государственными учреждениями. Классификационный код состоит из 3 знаков;
      специфик, которые определяют вид операции, проводимой государственным учреждением для реализации бюджетной программы. Классификационный код состоит из 3 знаков.

      31. Классификационные коды специфик могут использоваться отдельно от классификационных кодов вышестоящих уровней экономической классификации расходов и не должны повторяться в разных категориях, классах, подклассах.

      32. Экономическая классификация состоит из категорий:
      текущие затраты - затраты, связанные с осуществлением государственными учреждениями своих функций;
      капитальные затраты - затраты, связанные с созданием, восстановлением или приобретением основного капитала;
      бюджетные кредиты - деньги, выделяемые из бюджета на возвратной, срочной и платной основе;
      приобретение финансовых активов - расходы, связанные с операциями по приобретению в государственную собственность долей участия, ценных бумаг юридических лиц, в том числе международных организаций;
      погашение займов - расходы на погашение основного долга по займам.

      33. Экономическая классификация расходов бюджета составляется по структуре согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

      34. На основе экономической классификации расходов бюджета центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию составляется и утверждается структура специфики экономической классификации расходов бюджета, в которой отражаются определение специфик и перечень затрат по спецификам согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Раздел 2. Порядок составления, утверждения
Бюджетной классификации и внесения в нее
      изменений и дополнений

Глава 5. Порядок составления, утверждения
Бюджетной классификации и внесения в нее
      изменений и дополнений

      35. Соответствующие нормативно обоснованные предложения органов государственного управления по внесению изменений и/или дополнений в Бюджетную классификацию вносятся в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию в процессе планирования бюджета, а также в ходе исполнения бюджета в случае принятия нормативного правового акта, предполагающего внесение изменения или дополнения в Бюджетную классификацию.

      36. Предложения о внесении изменений и/или дополнений в проект Бюджетной классификации, необходимых для планирования проекта бюджета на предстоящий финансовый год, вносятся до 1 мая текущего года.

      37. Проект Бюджетной классификации на предстоящий финансовый год до 1 июня текущего года направляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию центральным государственным и местным исполнительным органам для формирования республиканского и местных бюджетов.

      38. При составлении Бюджетной классификации, в случаях исключения из соответствующих уровней бюджета существующих классификационных кодов, указывается дата окончания их действия.

      39. Проект Бюджетной классификации вносится на утверждение в Правительство Республики Казахстан после внесения проекта закона о республиканском бюджете на предстоящий финансовый год на рассмотрение Парламента Республики Казахстан и утверждается до 20 декабря года, предшествующего планируемому.

Глава 6. Порядок составления классификации поступлений бюджета
и внесения в нее изменений и дополнений

      40. Введение новых видов поступлений, отмена или изменение действующих в Бюджетной классификации производятся на основании нормативных правовых актов, регламентирующих соответствующие виды поступлений бюджета.
      При этом, орган, ответственный за разработку нормативного правового акта, после его утверждения вносит в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию предложение о введении новых видов поступлений бюджета, об отмене или изменении действующих.

      41. Соответствующие предложения органов государственного управления о введении новых видов поступлений бюджета, об отмене или изменении действующих рассматриваются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на соответствие нормам действующих нормативных правовых актов, а также требованиям, указанным в настоящих Правилах.
      Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию обоснованно отклоняет эти предложения, либо разрабатывает в установленном порядке проект постановления Правительства Республики Казахстан о внесении изменений и/или дополнений в Бюджетную классификацию.

Глава 7. Порядок составления функциональной классификации
расходов бюджета и внесения в нее изменений и дополнений

      42. Введение новых администраторов республиканских бюджетных программ, отмена или изменение действующих осуществляются в случае образования, ликвидации, реорганизации, а также при необходимости в случае изменения функций центральных государственных органов.

      43. Введение новых администраторов местных бюджетных программ, отмена или изменение действующих осуществляются в случае изменения типовой структуры местного государственного управления.

      44. Введение новых бюджетных программ (подпрограмм), отмена или изменение действующих в Бюджетной классификации производятся на основании нормативных правовых актов, регламентирующих соответствующие виды расходов бюджета.

      45. Местные исполнительные органы направляют предложения о введении новых местных бюджетных программ (подпрограмм), об отмене или изменении действующих соответствующим центральным отраслевым государственным органам, которые рассматривают данные предложения на предмет соответствия действующим нормативным правовым актам, распределения полномочий между уровнями государственного управления.
      В случае несоответствия центральные отраслевые государственные органы формируют обоснованный отказ местным исполнительным органам на внесение изменений и/или дополнений в Бюджетную классификацию.
      В случае соответствия центральные отраслевые государственные органы составляют сводный перечень предложений местных исполнительных органов и вместе со своими заключениями направляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

      46. Предложения центральных отраслевых государственных органов о введении новых республиканских и/или местных бюджетных программ (подпрограмм), об отмене или изменении действующих рассматриваются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на соответствие их целям и задачам, наличию нормативного правового обоснования, а также требованиям, указанным в настоящих Правилах.
      Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию обоснованно отклоняет эти предложения либо разрабатывает в установленном порядке проект постановления Правительства Республики Казахстан о внесении изменений и/или дополнений в Бюджетную классификацию.

      47. В ходе исполнения бюджета текущего финансового года введение новых бюджетных программ (подпрограмм), отмена или изменение действующих возможно только при уточнении или корректировке бюджета.

Глава 8. Порядок составления экономической классификации
расходов бюджета и внесения в нее изменений и дополнений

      48. Введение новой специфики экономической классификации расходов, отмена или изменение действующей производятся на основе нормативных правовых актов, регламентирующих соответствующие виды расходов бюджета, а также с учетом предложений государственных органов.

      49. Соответствующие предложения государственных органов о введении новой специфики экономической классификации расходов, отмене или изменении действующей рассматриваются уполномоченным органом по бюджетному планированию на соответствие нормам действующих нормативных правовых актов, а также требованиям, указанным в настоящих Правилах.

      50. На основе экономической классификации расходов бюджета центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию составляется и утверждается структура специфики экономической классификации расходов бюджета в течение 3-х рабочих дней после утверждения Бюджетной классификации.

Приложение 1      
к Правилам составления  
Единой бюджетной классификации
Республики Казахстан   

Классификация поступлений бюджета

____________________________________________________________________
Категория
|
| Класс
|   |
|   | Подкласс
|   |  |
|   |  | Специфика
|   |  |    |
|   |  |    |Дата окончания действия
|   |  |    |                        Наименование
____________________________________________________________________
0|   |  |    |       |
|00 |  |    |       |
|   |0 |    |       |
|   |  |00  |       |
____________________________________________________________________

Приложение 2       
к Правилам составления   
Единой бюджетной классификации
Республики Казахстан   

Функциональная классификация расходов бюджета

____________________________________________________________________
Функциональная группа
  |
  | Подфункция
  |   |
  |   | Администратор программ
  |   |    |
  |   |    | Программа
  |   |    |    |
  |   |    |    | Подпрограмма
  |   |    |    |    |
  |   |    |    |    | Дата окончания действия
  |   |    |    |    |         |
  |   |    |    |    |         |Наименование
____________________________________________________________________
00|   |    |    |    |         |
  |0  |    |    |    |         |
  |   |000 |    |    |         |
  |   |    |000 |    |         |
  |   |    |    |000 |         |
_____________________________________________________________________
 
 

        Приложение 3       
к Правилам составления   
Единой бюджетной классификации
Республики Казахстан  

Экономическая классификация расходов бюджета

____________________________________________________________________
Категория
  |
  | Класс
  |   |
  |   |  Подкласс
  |   |   |
  |   |   |Специфика
  |   |   |    |
  |   |   |    |Дата окончания действия
  |   |   |    |       |                Наименование
___________________________________________________________________
0 |   |   |    |       |
  | 0 |   |    |       |
  |   |000|    |       |
  |   |   |000 |       |
____________________________________________________________________

Приложение 4       
к Правилам составления   
Единой бюджетной классификации
Республики Казахстан   

Структура специфики экономической классификации
расходов бюджета Республики Казахстан

____________________________________________________________________
  Под- | Специфика | Наименование | Определение |Перечень затрат
класс |           |              |             |
____________________________________________________________________
_______|___________|______________|_____________|___________________