Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi іс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретiн мүдделi министрлiктер, ведомстволар, сондай-ақ мемлекеттік органдар (келісiм бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдері:
      1) Iс-шаралар жоспарының тиiсiнше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;
      2) жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 5-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiне Іс-шаралар жоспарының iске асыру барысы туралы талдамалы ақпаратты ұсынсын.
      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгі жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрi А.Е.Мусинге жүктелсiн.
      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.03.28 N 234 қаулысымен.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2004 жылғы 13 қазандағы
N 1050 қаулысымен   
бекiтiлген       

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн
реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған
мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi
iс-шаралар жоспары

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.10.21 N 1061, 2007.03.28 N 234, 2009.09.11 N 1354, 2009.12.31 № 2316, 2011.01.19 N 15 Қаулыларымен.

P/c
N

Ic-шаралар

Аяқтау нысаны

Жауапты орындау шылар

Орындалу мерзiмi

Болжанып отырған шығыстар*
(млн.
теңге)

Қаржыландыру
көзi

1

2

3

4

5

6

7

1. Мемлекет пен адамның адам денсаулығы үшiн ынтымақтасқан және бiрлескен жауапкершілiгi

1.

Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне мемлекет пен адамның адам денсаулығы үшiн ынтымақтасқан жауапкершілігі, медицина қызметкерлерi мен денсаулық сақтау ұйымдарының диагностика мен емдеудегi кәсіптiк қателiктерi үшін әкiмшiлiк жауапкершiлiгi бөлiгiнде денсаулық сақтау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу

Қазақстан Республикасы Заңының жобасы

ДСМ, Еңбекминi

2005 жылдың I тоқсаны

Бюджеттiк қаржыландыруды талап етпейдi2.

Қазақстан Республикасының халқына 2005 жылғаарналған тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң тiзбесiн әзiрлеу және бекiту

Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулысының жобасы

ДСМ, ЭБЖМ, Қаржыминi

2004 жылдың IV тоқсаны

Бөлiнген қаражат шегiнде

Республикалық және жергiлiктi бюджеттер

3.

Қазақстан Республикасының халқына тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң тiзбесiн қайта қарау және бекiту

Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулысының жобасы

ДСМ, ЭБЖМ, Қаржыминi

2005 жылдың IV тоқсаны
2007 жылдың IV тоқсаны,
2009 жылдың IV тоқсаны

Бөлiнген қаражат шегiнде

Республикалық және жергiлiктi бюджеттер

4.

Тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемi шеңберiнде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету ережесiн әзiрлеу

Нормативтік құқықтық кесiмнiң жобасы

ДСМ

2004 жылдың IV тоқсаны

Шығыстар болжанбайды5.

Халықты кейiннен серпiндi бақылай және сауықтыра отырып, жыл сайынғы алдын ала медициналық тексеру жүргiзу (20-дан 34-кe дейiнгi ұрпақты болу жасындағы әйелдер - 2005 жыл, 49 жасқа дейiнгі ұрпақты болу жасындағы әйелдер және 18 жасқа дейiнгi балалар - 2006-2007 жылдар)

ДСМ-ге ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

2005-2007 жылдар

2005 жыл - 847,8
2006 жыл - 4464,1
2007 жыл - 3888,5

Республикалық бюджеттен бөлiнетін мақсатты трансферттер

5-1.

Әйелдерге сүт бездерінің ісігін және жатыр мойны ісігін ерте анықтауға скринингтік зерттеулер, ересек тұрғындарға жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларын ерте анықтауға скринингтік зерттеулер жүргізу

ДСМ-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

2009 - 2010 жылдар

2008
жыл -
1476,6
2009
жыл -
1503,3
2010
жыл -
1704,1

Жергілікті бюджет

6.

Кодекстермен реттеуге жататын қоғамдық қатынастар тiзбесiне денсаулық сақтау саласын енгiзудi көздейтiн "Нормативтiк құқықтық актiлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгiзу

Қазақстан Республикасы Заңының жобасы

Әділетмині, ДСМ

2006 жылдың IV  тоқсаны

Шығыстар болжанбайды7.

"Қазақстан Республикасындағы халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнiң жобасын әзiрлеу

Қазақстан Республикасы Кодексінің жобасы

ДСМ, Әділетмині

2007 жылдың IV  тоқсаны

Шығыстар болжанбайды___________________________________________________________________
      2. Халыққа медициналық көмектi ұйымдастыру жүйесiн
                      реформалау және дамыту
___________________________________________________________________
8.   Қазақстан Респу. Жергiлiктi Облыс.  2004    Бөлiнген  Респуб.
     бликасының ден.  атқарушы   тардың, жылдың  қаражат   ликалық
     саулық сақтау    орган.     Астана  IV тоқ. шегiнде   және
     iсiн реформалау  дардың     және    саны              жергі.
     мен дамытудың    қаулылары  Алматы                    лiктi
     2005-2007 жыл.              қалала.                   бюджеттер
     дарға арналған              рының
     өңiрлiк бағдар.             әкiм.
     ламаларын                   дiктерi,
     әзiрлеу                     ДСМ

8-1  Қазақстан Рес-   Жергiлiкті Облыс-   2006   Бөлiнген  Респуб.
     публикасы Пре-   атқарушы   тардың,  жылғы  қаражат   ликалық
     зидентінің 2006  орган.     Астана   IV     шегiнде   және
     жылғы 14 сәуір-  дардың     және     тоқсан           жергі.
     дегі тапсырма-   қаулылары  Алматы                    лiктi
     ларын ескере                қалала-                   бюджеттер
     отырып, өңірлік             рының
     бағдарламаларды             әкімдік
     қайта қарау                 -тері

9.   Медициналық қыз. Қазақстан  ДСМ,    2004    2005 жыл  Респуб.
     меттiң сапасын   Республи.  ЭБЖМ    жылдың  - 291,4   ликалық
     бақылау комите.  касының            IV тоқ. 2006 жыл  бюджет
     тiн құру         Үкiметi            саны    - 328,0
                      қаулы.                     2007 жыл
                      сының                      - 394,8
                      жобасы

10.  Халыққа көрсе.   Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар
     тiлетiн бастапқы Республи.  облыс.  жылдың  болжан.
     медициналық-са.  касының    тардың, ІV тоқ. байды
     нитарлық көмектi Үкiметi    Астана  саны
     (БМСК) жетiлдiру қаулы.     және
     жөнiнде шаралар  сының      Алматы
     қабылдау (кезең. жобасы     қалала.
     дiлік, өзара iс-            рының
     қимыл, функция.             әкiм.
     лар)                        дiктерi

11.  Денсаулықты ны.  Норма.     ДСМ,    2005    Бөлiнген  Респуб.
     ғайту және са.   тивтік     Еңбек.  жылдың  қаражат   ликалық
     лауатты өмiр     құқықтық   минi,   IV тоқ. шегiнде   және
     салтын қалыптас. кесiмнiң   БҒМ,    саны              жергi.
     тыру, жұқпалы    жобасы     Қорша.                    лiктi
     және жұқпалы                ғанорта.                  бюджеттер
     емес аурулардың,            мині,
     жарақаттардың,              МАСМ
     жазатайым оқиға.
     лардың және т.б.
     алдын алу жөнiн.
     дегi бағдарлама.
     лар мен шаралар.
     ды әзiрлеу және
     iске асыру

12

Астана қаласын-
да сыртқы инженерлік желілері бар 160 төсектiк
республикалық
нейрохирургия
ғылыми орталы-
ғын салуды жү-
зеге асыру

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкiме-
тiне
ақпарат

ДСМ (жинақтау), Астана қаласының әкiмдiгi

2005-
2008
жылдар

2005 жыл -
538,0
2006 жыл -
3003,7
2007 жыл -
3701,9
2008 жыл - 935,6

Респуб-
ликалық
бюджет

13

Астана қаласын-
да бiр ауысымда
500 адам қабыл-
дауға арналған
диагностикалық
орталық салуды
жyзеге асыру

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкiме-
тiне
ақпарат

ДСМ (жинақтау), Астана қаласының әкiмдiгi

2005-
2009 жылдар

2005 жыл - 134,2
2006 жыл - 4746,9
2007 жыл - 1273
2008 жыл - 357,6
2009 жыл — 1756,1

Респуб-
ликалық
бюджет

14.  Нормативтерге    Жергілiктi Облыс.  2005-   2005 жыл  Респуб.
     сәйкес БМСК      атқарушы   тардың, 2007    - 279,5   ликалық
     мемлекеттiк      орган.     Астана  жылдар  2006 жыл  бюджеттен
     ұйымдарын сани.  дардың     және            - 262,0   бөлiнетiн
     тарлық автокө.   қаулылары, Алматы          2008 жыл транс.
     сыз ету, оның    ақпарат    рының           - 735,7   ферттер
     iшiнде:                     әкім.
     ауылдық (отбасы.            діктері         2005 жыл
     лық) дәрiгерлiк                             - 279,5
     амбулаториялар,                             2006 жыл
     емханалар;                                  - 262,0
                                                 2008 жыл
                                                 - 373,1
     қалалық емхана.                             2008 жыл
     лар мен дәрiгерлiк                          - 362,6
     амбулаториялар

15.  Нормативтерге    Жергілiкті Облыс.  2005-   2005 жыл  Респуб.
     сәйкес жедел     атқарушы   тaрдың, 2007,   - 226,2   ликалық
     және шұғыл меди. орган.     Астана  2008,   2006 жыл  бюджеттен
     циналық көмек    дардың     және    2010    - 226,2   бөлiнетін
     қызметiн сани.   қаулы.     Алматы  жылдар  2007 жыл  мақсатты
     тарлық автокө.   лары,      қалала.         - 493,0   транс.
     лiкпен қамтама.  ДСМ-ге     рының           2008 жыл ферттер
     сыз ету          ақпарат    әкiм.           - 586,9
                                 дiктерi         2010 жыл
                                                 - 607,5

15-1

Санитариялық авиация қызметін авто-көлікпен қамтамасыз ету

ДСМ-ге ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

2010 жыл

2010 жыл - 347,7

Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер

16.

Аудандық, қалалық және облыстық ауруханаларды жарақтандыру деңгейiн медициналық жабдықтар мен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандырудың  ең аз нормативіне дейiн жеткізу

Жергiлiктi атқарушы органдар дың қаулылары, ДСМ-ге ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

2005-2007, 2008, 2010 жылдар

2005 жыл - 1241,8
2006 жыл - 2284,6
2007 жыл - 5150,8
2008 жыл - 856,3
2010 жыл - 1339,5

Республикалық бюджеттен бөлінетін мақсатты трансферттер

16-1.

Онкологиялық ұйымдарды рентген жабдығымен және сәулелi терапия аппараттарымен және маммографтармен жарақтандыруды жергiлiктi деңгейде қамтамасыз ету

Жергiлiктi атқарушы органдардың қаулылары

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкiмдiктерi

2006 - 2007, 2008 - 2010 жылдар

2006 жыл - 1837,6
2007 жыл - 1053,0
2008 жыл - 1461,3
2009 жыл - 1194,2
2010 жыл - 1017,8

Республикалық бюджеттен бөлiнетiн нысаналы трансферттер

17.  Басым жергілiктi ДСМ-ге     Облыс.  2005-   2005 жыл  Респуб.
     бюджеттiк инвес. ақпарат    тардың, 2010    - 2500,0  ликалық
     тициялық жобалар            Алматы  жылдар  2006 жыл  бюджеттен
     (бағдарламалар)             қала.           - 2650,0  бөлiнетiн
     тiзбесiне сәйкес            сының           2007 жыл  мақсатты
     қалалар мен об.             әкiм.           - 5764,7  транс.
     лыстардың орта.             дiктерi         2008 жыл ферттер
     лықтарында ден.                             - 12343,3
     саулық сақтау                               2009 жыл
     объектiлерiн                                - 23929,4
     салу мен қайта                              2010 жыл
     жаңартуды жүзеге                            - 41932,4
     асыру

18.  Басым жергіліктi ДСМ-ге     Астана  2005-   2005 жыл  Респуб.
     бюджеттiк инвес. ақпарат    қала.   2010    - 932,5   ликалық
     тициялық жобалар            сының   жылдар  2006 жыл  бюджеттен
     (бағдарламалар)             әкiм.           - 2435,9  бөлiнетiн
     тiзбесiне сәйкес            дiгi            2007 жыл  мақсатты
     Астана қаласында                            - 2657,2  транс.
     денсаулық сақтау                            2008 жыл  ферттер
     объектiлерiн                                - 1835,6
     салу мен қайта                              2009 жыл
     жаңартуды жүзеге                            - 5392,7
     асыру                                       2010 жыл
                                                 - 196,6

19.  Астана қаласында Қазақстан  ДСМ,    2005-   2005 жыл  Респуб.
     жедел көмек      Республи-  Астана  2009    - 1240,0  ликалық
     станциясы бар    касының    қала-   жылдар  2006 жыл  бюджет
     240 төсектiк же. Үкіметіне  сының           - 3000,0
     дел медициналық  ақпарат    әкімдігі        2007 жыл
     көмек ҒЗИ салуды                            - 2700,2
     жүзеге асыру                                2008 жыл
                                                 - 1175,5
                                                 2009 жыл
                                                 - 896,7
                                                 2010 жыл
                                                 - 223,2

19-1.

Астана қаласын-
да Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ-
тау министрлi-
гiнiң "Сот ме-
дицинасы орта-
лығы" MM Ақмола
филиалының үлгi
ғимаратын салу-
ды жүзеге асыру

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау), Астана қаласы-
ның әкімдігі

2007 жыл

2007 жыл -  50,0

Респуб-ликалықбюджет

19-2.

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен.

19-3.

Шымкент қаласында Әл-Фараби № 3 «б» алаңында бұрын бөлінген жер учаскесінде Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының спорт және лекция залын салу және өз аумағында Шымкент қаласындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының 4 қабатты оқу корпусын салу, Әл-Фараби алаңы, № 3 «б»

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жинақтау), Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі

2006, 2008, 2009 жылдар

2006 жыл - 145,0
2008 жыл - 58,1
2009 жыл - 60,8
2010 жыл - 31,4

Республикалық бюджет

19-5.

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен.

19-6.

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен.

19-7.

Астана қаласында травматология және ортопедия ҒЗИ РМҚК қабылдау бөлімшесінің үстінен 4 қабатты қосып, 4 қабатты операциялық блогын көтеріп салу

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жинақтау),
Астана қаласы ның әкімдігі

2007 -
2010 жылдар

2007 жыл - 50,0
2008 жыл - 350,2
2009 жыл - 631,1
2010 жыл - 1622,7

Респуб-ликалықбюджет

19-8.

Алматы қаласын-
да Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ-
тау министрлi-
гiнiң "Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты" РМҚК-нi кеңей-
тудi және қайта
жаңартуды жүзе-
ге асыру

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау),
Алматы қаласы-
ның әкімдігі

2007 жыл

2007 жыл - 65,5

Респуб-ликалықбюджет

20.  Қолданыстағы     Жергілікті Облыс.  2005-   2005 жыл  Жергi.
     заңнама шеңбе.   атқарушы   тардың, 2010    - 10116,4 лiктi
     рiнде денсаулық  орган.     Астана  жылдар  2006 жыл  бюджеттер
     сақтау ұйымдарын дардың     және            - 11471,3
     күрделi жөндеу.  қаулы.     Алматы          2007 жыл
     ден өткiзудi     лары,      қалала.         - 13653,1
     және олардың     ДСМ-ге     рының           2008 жыл
     материалдық-     ақпарат    әкiм.           - 19360,3
     техникалық база.            дiктерi         2009 жыл
     сын нығайтуды                               - 17818,0
     жүзеге асыру                                2010 жыл
                                                 - 9900,0

21.  Нормативтерге    Жергiлiктi Облыс.  2005-   2005 жыл  Респуб.
     сәйкес ауылдық   атқарушы   тардың, 2010    - 2991,6  ликалық
     және қалалық     орган.     Астана  жылдар  2006 жыл  бюджеттен
     мемлекеттiк БМСК дардың     және            - 4235,7  бөлiнетін
     ұйымдарын меди.  қаулылары, Алматы          2007 жыл  мақсатты
     циналық жабдық.  ДСМ-ға     қалала.         - 3996,5  транс.
     тармен, медици.  ақпарат    рының           2008 жыл  ферттер
     налық мақсаттағы            әкiм.           - 1559,7
     бұйымдармен жа.             дiктерi         2009 жыл
     рақтандыру, оның                            - 234,4
     iшiнде:                                     2010 жыл
                                                 - 2979,8

     фельдшерлiк                                 2005 жыл
     пункттер, фель.                             - 2991,6
     дшерлiк-акушер.                             2006 жыл
     лiк пункттер,                               - 836,6
     әйелдер консуль.
     тациялары (каби.
     неттерi);
 
     ауылдық (отбасы.                            2006 жыл
     лық) дәрiгерлiк                             - 3399,0
     амбулаториялар,                             2007 жыл
     аудандық орталық                            - 2783,85
     ауруханалар мен                             2008 жыл
     аудандық ауруха.                            - 660,5
     налар жанындағы
     емханалар, ауыл.
     дағы жедел және
     шұғыл медицина.
     лық жәрдем стан.
     циялары (бөлiм.
     шелерi);
 
     қалалық емхана.                             2007 жыл
     лар мен дәрiгерлiк                          - 1212,65
     амбулаториялар                              2008 жыл
                                                 - 899,2
      
     қалалық және                                2009 жыл
     аудандық емханалар                          - 234,3
                                                 2010 жыл
                                                 - 2979,8

22.  Барлық бiлiм     Жергіліктi Облыс.  2005-   Бөлiнген  Жергі.
     беру ұйымдарында атқарушы   тардың, 2008    қаражат   лікті
     медициналық      орган.     Астана  жылдар  шегiнде   бюджеттер
     пункттердің же.  дардың     және
     лісін кезең-ке.  қаулылары, Алматы
     зеңiмен қайта    ДСМ-ге     қалала.
     қалпына келтiру  ақпарат    рының
                                 әкiм.
                                 дiктерi,
                                 БҒМ

23.  Денсаулық сақтау ДСМ-ге     Облыс.  2006-   2006 жыл  Респуб.
     саласындағы      ақпарат    тардың, 2010    - 1850,0  ликалық
     уәкілеттi орган             Астана  жылдар  2007 жыл  бюджеттен
     бекiткен тiзбеге            және            - 1580,7  бөлiнетiн
     сәйкес азамат.              Алматы          2008 жыл  мақсатты
     тардың жекелеген            қалала.         - 1702,7  транс.
     санаттарын дәрі.            рының           2009 жыл ферттер
     лік заттармен               әкiм.           - 1714,7  және
     жеңiлдiктi шарт.            дiктерi         2010 жыл  жергілікті
     тарда (амбулато.                            - 1917,0  бюджеттер
     риялық деңгейде)
     қамтамасыз ету

24.  Yлгі штаттарға   Жергілiкті Облыс.  2006-   2006 жыл  Респуб.
     сәйкес БМСК ме.  атқарушы   тардың, 2007    - 2280,0  ликалық
     дицина ұйымдарын орган.     Астана  жылдар  2007 жыл  бюджеттен
     медицина кадрла. дардың     және            - 5166,1  бөлiнетiн
     рымен, оның      қаулылары, Алматы                    мақсатты
     iшiнде медици.   ДСМ-ге     қалала.                   транс.
     налық-алдын алу  ақпарат    рының                     ферттер
     бейiнінің маман.            әкiм.
     дарымен толықтыру           дiктерi,
                                 БҒМ

25.  Нормативтiк      Норма.     ДСМ     2006    Шығыстар
     құқықтық кесiм.  тивтiк             жылдың  болжан.
     дерге тәуелсiз   құқықтық           IV     байды
     сарапшылардың    кесімнің           тоқсаны
     қатысуымен ме.   жобасы
     дицина ұйымдарын
     аккредиттеу және
     медицина кадрла.
     рының кәсiби
     жарамдылығын ат.
     тестаттау мәсе.
     лелерi бойынша
     өзгерiстер мен
     толықтырулар
     енгiзу
___________________________________________________________________
              Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық
___________________________________________________________________
26.  Халықты қызылша  Қазақстан  ДСМ     2005    Бөлінген  Жергі.
     мен қызамыққа    Республи.          жылғы   қаражат   лікті
     қарсы жаппай им. касының              І     шегінде   бюджеттер
     мундауды ұйым.   Премьер-           тоқсан
     дастыру және     Министрi
     жүргiзу          өкiмiнің
                      жобасы

27.  Халықаралық      Норма.     ДСМ,    2005    Шығыстар
     стандарттарға    тивтiк     ЭБЖМ    жылдың  болжан.
     сәйкес мемле.    құқықтық           ІІ      байды
     кеттiк санитар.  кесімнің           тоқсаны
     лық-эпидемиоло.  жобасы
     гиялық сарапта.
     маның әртүрлi
     деңгейлерiндегі
     зертханалық
     зерттеулердiң
     үлгi номенкла.
     турасын бекiту

28.  Қазақстан Респу. Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар
     бликасында де.   тивтiк             жылдың  болжан.
     зинфекциялау     құқықтық            ІІ     байды
     қызметiмен шұ.   кесiмнiң           тоқсаны
     ғылданатын ұйым. жобасы
     дар үшiн қызмет.
     тің стандартта.
     рын әзiрлеу

29.  Мемлекеттiк са.  Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар
     нитарлық-эпиде.  тивтiк             жылдың  болжан.
     миологиялық      құқықтық           ІII     байды
     қызметтiң жұмы.  кесімнің           тоқсаны
     сын сапалы       жобасы
     бағалау монито.
     рингі жүйесiн
     енгiзу

30.  M. Айқымбаев     Норма.     ДСМ     2005    2005 жыл  Респуб.
     атындағы Қазақ   тивтiк             жыл     - 84,7    ликалық
     карантиндiк және құқықтық                             бюджет
     зооноздық жұқпа. кесiмнiң
     лы аурулар мен   жобасы
     Республикалық
     санитарлық-эпи.
     демиологиялық
     станция базасын.
     да бактериялық
     және вирусты
     жұқпалы аурулар,
     оның iшiнде аса
     қауiптi және
     жаңа жұқпалы ау.
     рулар (әдеттен
     тыс пневмония,
     құс тұмауы және
     басқа) диагнос.
     тикасы жөнiндегi
     референс-зертха.
     на құру

31.  Мемлекеттiк ше.  Бұйрық     ДСМ,    2005    2005 жыл  Респуб.
     караны кесiп                        жыл     - 95,3    ликалық
     өтетiн жерлерде                             2006 жыл  бюджет
     26 санитарлық-                              - 86,1
     карантиндiк                                 2007 жыл
     пункттер құру                               - 102,6

32.  Обаға қарсы      Қазақстан  ДСМ     2005-   2005 жыл  Респуб.
     күрес қызметiнiң Республи.          2006    - 45,9    ликалық
     зертханаларын    касының            жылдар  2006 жыл  бюджет
     жаңғыртуды       Үкiметiне                  - 91,1
     жүргiзу          ақпарат

33.  Аса қауіпті      Норма.     ДСМ     2005-   2005 жыл  Респуб.
     жұқпалы аурулар. тивтік             2007    - 506,9   ликалық
     дың табиғи ошақ. құқықтық           жылдар  2006 жыл  бюджет
     тарында алдын    кесімнің                   - 604,4
     алу және iндетке жобасы                     2007 жыл
     қарсы iс-шара.                              - 787,2
     ларды жүргiзудiң
     қажетті көлемiне
     сәйкес обаға
     қарсы мекемелер.
     дің штаттарын
     толықтыру

34.  Қазақстанның     Норма.     ДСМ,    2005-   2005 жыл  Респуб.
     ДСҰ-ға кiруiн    тивтік     ИСМ     2010    - 17,5    ликалық
     ескере отырып,   құқықтық           жылдар  2006 жыл  бюджет
     халықаралық      кесiмнiң                   - 17,5
     стандарттармен   жобасы                     2008 жыл
     ғылыми негiз.                               - 46,7
     делген және                                 2009 жыл
     үйлестiрiлген                               - 8,0
     санитарлық-эпи.                             2010 жыл
     демиологиялық                               - 5,0
     ережелер мен
     нормаларды,
     гигиеналық нор.
     мативтердi әзiр.
     леу және енгiзу

35.  Санитарлық-эпи.  Норма.     ДСМ     2006    Шығыстар
     демиологиялық    тивтік             жылдың  болжан.
     қадағалау мем.   құқықтық           I тоқ.  байды
     лекеттiк орган.  кесімнiң           саны
     дарының қызме.   жобасы
     тiне тауарлар
     мен қызметтердi
     қауiпсiз өндi.
     рудi үйрететiн
     және ынталанды.
     ратын шараларды
     көздейтiн ныса.
     нын енгiзу

36.  Медицина ұйым.   Норма.     ДСМ,    2006    Шығыстар
     дарындағы ауру.  тивтiк     халық.  жыл     болжан.
     ханаiшiлiк жұқ.  құқықтық   аралық          байды
     палы ауруларды   кесiмнiң   ұйымдар
     жұқпалы дертке   жобасы     (келiсiм
     бақылау жүйесiн             бойынша)
     ұйымдастыру

37.  14 облыстың      Жергілiктi Облыс.  2006    2006 жыл  Респуб.
     санитарлық-эпи.  атқарушы   тардың  жыл     - 1703,5  ликалық
     демиологиялық    орган.     әкiм.                     бюджеттен
     сараптау облыс.  дардың     дiктерi                   бөлiнетiн
     тық орталықтарын қаулылары,                           мақсатты
     жаңғыртуды       ДСМ-ге                               транс.
     жүргiзу          ақпарат                              ферттер

38.  Жамбыл, Қызыл.   Жергіліктi Облыс.  2007    1545,0  ликалық
     және Оңтүстiк    орган.     әкiм.                     бюджеттен
     Қазақстан облыс. дардың     дiктерi                   бөлiнетiн
     тарының 36 ау.   қаулылары,                           мақсатты
     данының санитар. ДСМ-ге                               транс.
     лық-эпидемиоло.  ақпарат                              ферттер
     гиялық сараптау
     аудандық орта.
     лықтарын кезең-
     кезеңмен жаңғыр.
     туды жүргiзу

39.  Астана және      Жергiлiктi Астана  2007    2007 жыл  Респуб.
     Алматы қалала.   атқарушы   және    жыл     - 260,7   ликалық
     рының санитар.   орган.     Алматы                    бюджеттен
     лық-эпидемиоло.  дардың     қалала.                   бөлiнетін
     гиялық сараптау  қаулылары, рының                     мақсатты
     орталықтарын     ДСМ-ге     әкiм.                     транс.
     жаңғыртуды       ақпарат    дiктерi                   ферттер
     жүргiзу

40

Ақмола, Алматы, Атырау, және Қарағанды облыстарының 60 ауданының аудандық санитариялық-эпидемиологиялық сараптау орталықтарына кезең-кезеңімен жаңғырту жүргізу

ДСМ бұйрығы

ДСМ

2009 жыл

2009 жыл - 768,0

Республикалық бюджет

41

Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қостанай және Павлодар облыстарының 63 ауданының аудандық санитариялық-эпидемиологиялық сараптау орталықтарына кезең-кезеңімен жаңғырту жүргізу

ДСМ бұйрығы

ДСМ

2010 жыл

2010 жыл - 840,2

Республикалық бюджет

___________________________________________________________________
     Халықтың денсаулығын сақтауға сектораралық көзқарас
___________________________________________________________________
42.  Қазақстан Рес.   Қазақстан  ДСМ,    2004    Шығыстар
     публикасы Үкi.   Республи.  БҒМ,    жылдың  болжан.
     метiнiң жанынан  касының    Қаржы.  IV тоқ. байды
     денсаулықты сақ. Үкiметі    минi,   саны
     тау жөнiндегi    қаулы.     Еңбек.
     Ұлттық үйлестiру сының      минi,
     кеңесiн құру     жобасы     Қорша.
                                 ғанор.
                                 таминi,
                                 МАСМ,
                                 ЭБЖМ,
                                 Әдiлет.
                                 минi,
                                 АШМ, ККМ

43.  Жергілікті ат.   Жергілікті Облыс.  2004    Шығыстар
     қарушы орган.    атқарушы   тардың, жылдың  болжан.
     дардың жанынан   орган.     Астана, ІV тоқ. байды
     халықтың денсау. дардың     Алматы  саны
     лығын сақтау     қаулылары  қалала.
     мәселелері жө.              рының
     ніндегі үйлес.              әкiм.
     тіру кеңестерін             дiктерi
     құру

44.  Денсаулық сақтау Келiсiмнiң ДСМ,    2005    Шығыстар
     саласында озық   жобасы     халық.  жылдың  болжан.
     тәжiрибенi енгi.            аралық  ІІІ     байды
     зу үшiн халықа.             ұйымдар тоқсаны
     ралық ұйымдармен            (келi.
     бiрлескен iс-               сiм бо.
     шаралар әзiрлеу             йынша)

45.  Апаттар медици.  Норма.     ДСМ,    2006    Бөлінген  Респуб.
     насы қызметiн    тивтiк     ТЖМ     жыл     қаражат   ликалық
     реформалау мен   құқықтық                   шегінде   және
     дамыту жөнiндегi кесімнің                             жергі.
     шараларды        жобасы                               лікті
     қабылдау                                              бюджеттер

46.

Денсаулықты сақтаудың өзектi мәселелерi, оның iшiнде: жарақаттанудың алдын алу және оны азайту; туберкулездiң және басқа да, оның iшiнде бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдардан айналаға қауіп төндiретiн аурулардың алдын алу және таралуы жөнінде; психикалық және мiнез-құлық ауытқуы ауруларын, оның iшiнде психобелсендi заттарды қолданудан болатын ауруларды азайту жөнiнде бiрлескен iс-шаралар әзiрлеу

Нормативтік құқықтық кесімдердің жобалары

ДСМ, Әділетминi, IIМ, Қорғанысминi, БҒМ, AШM, Қоршағанортаминi, Еңбекминi, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдіктері

2005-2010 жылдар

Шығыстар болжанбайды


47.  Хоспистер мен    Норма.    ДСМ,Облыс. 2006-  Шығыстар
     бикелер күтiмi   тивтік    тардың,    2010   болжан.
     ауруханаларын    құқықтық  Астана     жылдар байды
     ұйымдастыруды    кесiмнiң  және
     қосқанда, оңалту жобасы,   Алматы
     және паллиатив.  ДСМ-ға    қалала.
     тік көмек қызме. ақпарат   рының
     тiн жетілдiру              әкiм.
                                дiктерi,
                                Еңбек.
                                минi, YEҰ
___________________________________________________________________
       3. Денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру
___________________________________________________________________
48.  Көрсетiлетiн     Норма.     ДСМ     2004    Шығыстар
     медициналық қыз. тивтік             жылдың  болжан.
     меттердiң сапа.  құқықтық           IV тоқ. байды
     сын бақылауды    кесiмнiң           саны
     жүзеге асыру     жобасы
     ережесiн әзiрлеу

49.  Медициналық, фар. Норма.     ДСМ     2004    Шығыстар
     мацевтикалық      тивтік             жылдың  болжан.
     қызметтің, сон.   құқықтық           IV тоқ. байды
     дай-ақ есiрткi    кесiмнiң           саны
     құралдарына,      жобасы
     психотроптық
     заттар мен пре.
     курсорлардың
     айналымымен бай.
     ланысты қызмет.
     тің жекелеген
     түрлерi, вакци.
     налар, иммуно.
     биологиялық және
     басқа да медици.
     налық препарат.
     тар сатып алу
     бойынша лицен.
     зиялау рәсімін
     денсаулық сақтау
     саласындағы жер.
     гiлiктi атқарушы
     органдарына беру

50.  Амбулаториялық-  Норма.     ДСМ     2005    Бөлінген  Респуб.
     емханалық дең.   тивтік             жылдың  қаражат   ликалық
     гейде ауруларды  құқықтық           І тоқ.  шегінде   бюджет
     диагностикалау   кесiмнiң           саны
     мен емдеудiң     жобасы
     мерзiмдiк хат.
     тамаларын әзiр.
     леудi аяқтау

51.  Амбулаториялық-  Норма.     ДСМ     2005    Бөлінген  Респуб.
     емханалық және   тивтік             жылдың  қаражат   ликалық
     стационарлық     құқықтық           IV тоқ. шегінде   бюджет
     деңгейлерде ау.  кесiмнiң           саны,
     руларды диагнос. жобасы             2007
     тикалау мен ем.                     жылдың
     деудiң мерзiмдiк                    IV тоқ.
     хаттамаларын                        саны
     жетiлдiру

52.  Денсаулық сақ.   Қазақстан  ДСМ,    2005-   2005 жыл  Респуб.
     таудың бiрыңғай  Республи.  АБА,    2010    - 300,0   ликалық
     ақпараттық       касының    облыс.  жылдар  2006 жыл  бюджет
     жүйесiн құру,    Үкiметі    тардың,         - 883,4
     соның ішінде     қаулысының Астана,         2007 жыл
     пациенттердің    жобасы     Алматы          - 647,9
     медициналық ұлт-            қалала.         2008 жыл
     тық электрондық             рының           - 1302,5
     картотекасын                әкiм.           2009 жыл
     қалыптастыру                дiктерi         - 602,4
                                                 2010 жыл
                                                 - 592,1

53.

Стационарлар мен амбулаториялық-емха-налық буынға арнал-
ған ауруларды диагн-
остикалау мен емдеу хаттамаларын одан әрi жетiлдiрудi және
енгiзудi жүзеге асы-
ру

ДСМ бұйрығы

ДСМ

2006 жылдың III тоқсаны,
2007 жылдың IV тоқсаны

2007 жыл - 12,03

Респуб-ликалықбюджет

54.

Облыстарда және Астана, Алматы қалаларында ақпараттық-талдау орталықтарын құру

Жергiлiктi атқарушы органдардың қаулылары

ДСМ, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкiмдiктерi

2006 жыл

2006 жыл - 107,9 2007 жыл - 41,4

Республикалық бюджеттен бөлінетін мақсатты трансферттер

54-1.

Республикалық ақпараттық талдау орталығын құру

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

ДСМ

2009 - 2010 жылдар

2010 жыл - 446,5

Республикалық бюджет

55.  Бастапқы медици. Жергiлiктi Облыс.  2006    Бөлінген  Жергі.
     налық санитарлық атқарушы   тардың, жыл     қаражат   лікті
     көмек қызметте.  орган.     Астана,         шегінде   бюджеттер
     рiн стационар.   дардың     Алматы
     лардан ұйымдық   қаулылары  қалала.
     және қаржылық               рының
     бөлуге кiрiсу               әкiм.
                                 дiктерi

55-1.

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы мониторингiнiң әрi құрамдастарының тиiмдiлігін бағалау жүйесiн әзiрлеу және енгiзу

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ (жи-
нақтау),
облыс-
тардың, Астана, Алматы қалала-
рының әкімдік-тері

Жыл сайын, 2005 - 2008, 2010 жылдар

2005 жыл - 10,0
2006 жыл - 14,7
2007 жыл - 19,0
2008 жыл - 10,6
2010 жыл - 3,0

Респуб-ликалық бюджет

55-2.

Денсаулық сақтау саласындағы уәкi-
леттi органның мамандарын оқыту

Қазақстан Республи-
касының Үкіметіне ақпарат

ДСМ

2007 - 2010 жылдар

2007 жыл - 40,0
2008 жыл - 60,0
2009 жыл - 20,8
2010 жыл - 7,9

Респуб-ликалықбюджет-
тен

___________________________________________________________________
     Қаржыландыру жүйесін жетілдірудің негізгі тәсілдері
___________________________________________________________________
56.  Өңiрлерде ден.   Әдiсте.    ДСМ     2004    Шығыстар
     саулық сақтаудың мелiк              жылдың  болжан.
     бюджетін облыс.  ұсы.               IV      байды
     тық деңгейде     нымдар             тоқсаны
     шоғырландыруды
     жүргiзудiң әдiс.
     темесiн әзiрлеу

57.  Денсаулық сақ.   Норма.     ДСМ,    а) 2004 Шығыстар
     таудың ұлттық    тивтiк     ЭБЖМ,   жылдың  болжан.
     шоттарын (бұдан  құқықтық   Қаржы.  ІV тоқ. байды
     әрi - ДҰШ) енгi. кесiмнiң   минi,   саны
     зу жөнiндегі да. жобасы     IIM,    б) 2005
     йындық iс-шара.             Қорға.  жылдың
     ларын жүргiзу:              нысминi І тоқ.
     а) ДҰШ енгiзу               және    саны
     жөнiндегі ведом.            басқа
     ствоаралық жұмыс            да мүд.
     тобын құру;                 делi
     б) ДҰШ құру                 мемле.
     жөнiндегi жұмыс             кеттiк
     жоспарын әзiрлеу            органдар

58.  Денсаулық сақтау Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар
     ұйымдарына қыз.  Республи.  Еңбек.  жылдың  болжан.
     меткерлердiң ең. касының    мині,   ІІ тоқ. байды
     бегiне саралан.  Үкiметiне  ЭБЖМ,   саны
     ған еңбек ақы    ұсыныстар  Қаржы.
     төлеудi енгізу              мині
     туралы ұсыныстар
     әзiрлеу

59.  Тегiн медицина.  Бұйрық     ДСМ     2005    Шығыстар
     лық көмектің                        жылдың  болжан.
     кепiлдi көлемi                      ІІІ     байды
     шеңберiнде көр.                     тоқсаны
     сетiлетiн меди.
     циналық қызмет.
     терге арналған
     тарифтердi қа.
     лыптастыру әдiс.
     темесiн әзiрлеу:
     а) БМСК ұйымда.
     рының жан басы
     нормативтерi;
     б) стационарды
     алмастыратын
     медициналық
     көмек;
     в) стационарлық
     медициналық
     көмек;
     г) жедел медици.
     налық жәрдем

60.  Денсаулық сақтау Норма.     ДСМ,    2005    Шығыстар
     ұйымдары тегiн   тивтік     ЭБЖМ    жылдың  болжан.
     медициналық кө.  құқықтық           ІІІ     байды
     мектiң кепiлдi   кесiмнiң           тоқсаны
     көлемiнен тыс    жобасы
     медициналық кө.
     мек көрсету нә.
     тижесiнде алатын
     қаражатты пайда.
     лану тәртiбiн
     әзiрлеу

61.  Әртүрлi көздер.  Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар
     дiң есебiнен     тивтік             жылдың  болжан.
     денсаулық сақтау құқықтық           ІІІ     байды
     ұйымдары алатын  кесiмнiң           тоқсаны
     қаржы қаражаты.  жобасы
     ның есебiн жүр.
     гiзу жүйесiн же.
     тiлдiру жөнiнде.
     гі шараларды
     әзiрлеу

62.  Жоғары мамандан. Қазақстан  ДСМ     2005    Шығыстар
     дырылған медици. Республи.          жылдың  болжан.
     налық көмектi    касының            ІII     байды
     дамытудың және   Үкiметiне          тоқсаны
     жаңа технология. ұсыныстар
     ларды енгiзудiң
     қаржылық тетiктерi
     жөнiнде ұсыныс.
     тар енгiзу

63.  Денсаулық сақтау Әдiсте.    ДСМ,    2005    Шығыстар
     жүйесiне бюджет  мелiк      ЭБЖМ    жылдың  болжан.
     қаражатын инвес. ұсынымдар          IV тоқ. байды
     тициялаудың                         саны
     әдiстемесiн
     әзiрлеу

64.  Денсаулық сақтау Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар
     ұйымдарының қым. Республи.  ЭБЖМ,   жылдың  болжан.
     бат тұратын жаб. касының    Қаржы.  IV тоқ. байды
     дықтарды сатып   Үкiметіне  минi    саны
     алуы үшiн лизинг ұсыныстар
     қолдануды кеңей.
     ту жөнiнде ұсы.
     ныстар әзiрлеу

65.  Ерiктi медицина. Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар
     лық сақтандыруды Республи.  ЭБЖМ    жылдың  болжан.
     дамытуды ынта.   касының            IV тоқ. байды
     ландыру жөнiнде. Үкiметiне          саны
     гі шараларды     ақпарат
     әзiрлеу

66.  Iшiнара қорды    Норма.     ДСМ     2006    Шығыстар
     ұстау үлгiсiне   тивтiк             жылдың  болжан.
     өту әдiстемесiн  құқықтық           ІІ тоқ. байды
     әзiрлеу          кесiмнiң           саны
                      жобасы

67.  Дәлелдi медици.  Норма.     ДСМ     2006    Шығыстар
     на принциптерiне тивтiк             жыл     болжан.
     негiзделген ау.  құқықтық                   байды
     руларды диагнос. кесiмнiң
     тикалау мен ем.  жобасы
     деудiң кезеңдiк
     хаттамаларына
     сәйкес клиника.
     лық-шығын топ.
     тарын қайта
     қарау

68.  Ресурстарды пай. Норма.     ДСМ,    2006    Шығыстар
     далану сапасы    тивтiк     ЭБЖМ,   жыл     болжан.
     мен тиiмділігi   құқықтық   Қаржы.          байды
     мониторингінің   кесімнің   минi
     ұлттық жүйесiн,  жобасы
     сондай-ақ ден.
     саулық сақтау.
     дағы қаражатты
     реинвестициялау
     тетiктерiн әзiр.
     леу және енгiзу

69.  Медицина қызмет. Қазақстан  ДСМ,    2006-   Қаржылан.
     керлерiнiң жала. Республи.  Еңбек.  2007    дырудың
     қысын көтеру     касының    минi,   жылдар  көлемi
     жөнiндегi ұсы.   Үкіметiне  ЭБЖМ,           респуб.
     ныстарды әзiрлеу ұсыныстар  Қаржы.          ликалық
                                 минi            және жер.
                                                 гiлiктi
                                                 бюджеттердi
                                                 қалыптастыру
                                                 кезiнде
                                                 нақтыланатын
                                                 болады

70.  Ұлттық денсаулық Норма.     ДСМ,    2006-   Шығыстар
     сақтау шоттарын  тивтік     ЭБЖМ,   2007    болжан.
     енгізу           құқықтық   Қаржы.  жылдар  байды
                      кесімнің   минi,
                      жобасы     Еңбек.
                                 минi,
                                 ІІМ,
                                 Қорға.
                                 нысминi
                                 және
                                 басқа да
                                 мүдделі
                                 мемор.
                                 гандар

71.  Активтердi сатып Норма.     ДСМ,    2008-   Шығыстар
     алуға арналған   тивтiк     ЭБЖМ    2010    болжан.
     амортизациялық   құқықтық           жылдар  байды
     есептелiмдердi   кесімнің
     тарифтердiң құ.  жобасы
     рамына енгiзу
     бөлiгiнде меди.
     циналық көмекке
     арналған тариф.
     тердi қалыптас.
     тыру әдiстеме.
     лерiн одан әрi
     жетiлдiру жө.
     нiндегi iс-ша.
     раларды жүргізу

72.  Сырқаттану құры. "Респуб.   ДСМ,    2009    Бөлiнген  Жергі.
     лымы мен басқа   ликалық    облыс.  жылдың  қаражат   ліктi
     да объективтi    бюджет     тардың, II тоқ. шегiнде   бюджеттер
     факторларды ес.  туралы"    Астана  саны
     кере отырып, ме. Қазақстан  және
     дициналық қыз.   Респуб.    Алматы
     меттерге арнал.  ликасы     қалала.
     ған тарифтердi   Заңының    рының
     өңiраралық те.   жобасына   әкiм.
     ңестiрудi қам.   ұсыныстар  дiктерi
     тамасыз ету
___________________________________________________________________
       Дәрілік заттар айналымы саласындағы мемлекеттік
                    реттеудің тиімділігін арттыру
___________________________________________________________________
73.  Негiзгi (өмiрлiк Норма.     ДСМ     2004    Шығыстар
     маңызы бар)      тивтік             жылдың  болжан.
     дәрілік заттар.  құқықтық           IV тоқ. байды
     дың тiзiмiн      кесiмнiң           саны
     қалыптастыру     жобасы
     ережесiн әзiрлеу

74.  Қазақстан Рес.   Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар
     публикасының     Респуб.    ИСМ     жылдың  болжан.
     кейбiр заң актi. ликасы             I тоқ.  байды
     лерiне халықты   Заңының            саны
     қауiпсiз, тиiмдi жобасы
     және сапалы дә.
     рілік заттармен
     қамтамасыз ету
     мәселелерi бо.
     йынша өзгерiстер
     мен толықтырулар
     енгiзу

75.  Қолданылатын     Қазақстан  ДСМ     2005    Шығыстар
     дәрілік заттар.  Республи.          жылдың  болжан.
     дың жанама әсер. касының            II тоқ. байды
     лерiнiң монито.  Үкiметiне          саны
     рингiн жүргiзу   ақпарат
     ережесiн әзiрлеу

76.  Республикалық    Норма.     ДСМ     2005    2005 жыл  Респуб.
     иммунобиология.  тивтік             жыл     - 526,0   ликалық
     лық зертхана     құқықтық                             бюджет
     құру және оны    кесімнің
     жарақтандыру     жобасы

77.  БАҚ-тағы тұрақты Қазақстан  ДСМ     2005-   Шығыстар
     айдарлар арқылы  Республи.          2007    болжан.
     халықтың дәрілік касының            жылдар  байды
     заттар туралы    Үкiметiне          жыл
     хабардар етiлу   ақпарат            сайын
     жүйесiн жетiлдi.
     ру жөнiнде шара.
     лар қабылдау,
     ашық есiк күнде.
     рiн өткiзу, дә.
     рiханалық және
     медициналық
     ұйымдарда арнайы
     стендтер жасау

78.  "Дәрілік құрал.  Қазақстан  ДСМ     2006    2006 жыл  Респуб.
     дарды, медицина. Республи.          жыл     - 1235,5  ликалық
     лық мақсаттағы   касының                              бюджет
     бұйымдарды және  Үкiметiне
     медицина техни.  ақпарат           
     касын сараптау
     ұлттық орталығы"
     республикалық
     мемлекеттiк
     кәсiпорнының
     төрт өңiраралық
     сынақ зертхана.
     ларын қазiргі
     заманғы тиiстi
     зертханалық
     жабдықпен
     жарақтандыру

79.  Дәрілік заттар   Қазақстан  ДСМ   жыл       2005 жыл  Респуб.
     айналымы сала.   Республи.        сайын,    - 296,0   ликалық
     сындағы мемле.   касының          2005-     2006 жыл  бюджет
     кеттік органның  Үкiметiне        2010      - 148,0
     мамандары мен    ақпарат          жылдар    2007 жыл
     сараптамалық                                - 119,7
     жұмыстарды жү.                              2008 жыл
     зеге асыратын                               - 28,3
     мамандарды қайта                            2009 жыл
     даярлауды жүргізу                           - 22,70
                                                 2010 жыл
                                                 - 10,2

80.  Денсаулық сақтау Қазақстан  ДСМ     жыл     Шығыстар
     ұйымдарындағы    Республи.          сайын,  болжан.
     медициналық жаб. касының            2005-   байды
     дықтардың, оның  Yкiметiне          2010
     ішінде қымбат    ақпарат            жылдар
     тұратындарының
     жай-күйi мен
     оларды тиiмдi
     пайдалану, сон.
     дай-ақ сервистік
     қызмет көрсету
     мен жөндеу мони.
     торингiн ұйым.
     дастыру және
     өткiзу

81.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң "Дәрiлiк заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны сынақ орталығының халықаралық стандарттарға сәйкестiгiне заңнамада белгiленген тәртiппен аккредиттеудi жүзеге асыру

Аккредиттеу туралы сертификат

ДСМ (жинақтау), ИСМ

2007 -
2009 жылдар

2007 жыл - 49,0
Бөлінген қаражат шегінде

Респуб-ликалықбюджет
Дүниежүзілік банк қарызының қаражаты

82.  Халықаралық      Стан.      ДСМ,    2006    2006 жыл  Респуб.
     стандарттар      дарттар    ИСМ     жылдың  - 21,0    ликалық
     (GCP, GDP, GPP,                     ІV тоқ.           бюджет
     GLP, GMP) негi.                     саны
     зiнде салалық
     сапа стандарт.
     тарын оларды
     республиканың
     фармацевтикалық
     саласына одан
     әрi енгiзу мақ-
     сатында әзiрлеу

83.  Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен.

84.  Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен.

85

Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласында инспекциялау жүргізу ережесін бекіту

ДСМ бұйрығы

ДСМ

2009 жыл

Шығыстар болжанбайды___________________________________________________________________
               4. Ана мен бала денсаулығын қорғау
___________________________________________________________________
86.  Балаларға жоғары Норма.     ДСМ     2005    Бөлінген  Респуб.
     мамандандырылған тивтік             жылғы   қаражат   ликалық
     медициналық кө.  құқықтық           IV      шегінде   бюджет
     мектi дамыту жө. кесімнің           тоқсан
     нiндегі шаралар. жобасы
     ды әзiрлеу және
     iске асыру

87.  Астана қаласында Қазақстан  ДСМ     2005    2005 жыл  Респуб.
     500 төсектік     Республи.          жыл     - 11231,0 ликалық
     Ұлттық ғылыми    касының                              бюджет
     ана мен бала     Үкiметiне
     орталығының құ.  ақпарат
     рылысын салуды
     жүзеге асыру

88.  Астана қаласында Қазақстан  ДСМ     2005-   2005 жыл  Респуб.
     300 төсектік     Республи.          2007    - 2800,0  ликалық
     балаларды оңал.  касының            жылдар  2006 жыл  бюджет
     тудың республи.  Yкiметiне                  - 3390,0
     калық орталығы.  ақпарат                    2007 жыл
     ның құрылысын                               - 208,4
     салуды жүзеге
     асыру

89.  Алматы қаласында Қазақстан  ДСМ     2005-   2005 жыл  Респуб.
     "Балбұлақ" бала. Республи.          2009    - 49,5    ликалық
     ларды оңалтудың  касының            жылдар  2006 жыл  бюджет
     республикалық    Үкіметіне                  - 109,8
     орталығының 125  ақпарат                    2007 жыл 
     төсектiк демалу                             - 34,2 
     корпусының құры.                            2008 жыл
     лысын салуды                                - 2,1
     жүзеге асыру                                2009 жыл
                                                 - 4,9
                                                 2010 жыл
                                                 - 4,8

90.  Алматы қаласында Қазақстан  ДСМ,    2005-   2005 жыл  Респуб.
     "Педиатрия мен   Республи.  ЭБЖМ,   2010    - 59,5    ликалық
     балалар хирур.   касының    ИСМ,    жылдар  2006 жыл  бюджет
     гиясы ғылыми ор. Үкіметіне  Алматы          - 664,0
     талығы" РМҚК-ның ақпарат    қала.           2007 жыл
     жанынан 150 тө.             сының           - 700,0
     сектік емдеу                әкiмдiгi        2008 жыл
     корпусының құры.                            - 1413,6
     лысын салуды                                2009 жыл
     жүзеге асыру                                - 2172,4
                                                 2010 жыл
                                                 - 1333,5

91.  Балалар мен бо.  ДСМ-ге     Облыс.  жыл     2005 жыл  Респуб.
     сану ұйымдарының ақпарат    тардың, сайын,  - 491,9   ликалық
     жарақтандырылу              Астана  2005-   2006 жыл  бюджеттен
     деңгейiн медици.            және    2010    - 2846,9  бөлiнетiн
     налық жабдықпен             Алматы  жылдар  2007 жыл  мақсатты
     және медициналық            қалала.         - 3785,1  транс.
     мақсаттағы бұ.              рының           2008 жыл  ферттер
     йымдармен жарақ.            әкiм.           - 3422,4
     тандырудың ең               дiктерi         2009 жыл
     төменгi норма.                              - 2943,4
     тивiне жеткiзу                              2010 жыл
                                                 - 2991,3

92.  5 жасқа дейiнгi  ДСМ-ге     Облыс.  жыл     2005 жыл  Респуб.
     балаларды амбу.  ақпарат    тардың, сайын,  - 532,3   ликалық
     латориялық емдеу            Астана  2005-   2006 жыл  бюджеттен
     кезiнде бекiтiл.            және    2010    - 517,6   бөлiнетiн
     ген тiзбеге                 Алматы  жылдар  2007 жыл  мақсатты
     сәйкес тегiн                қалала.         - 596,6   транс.
     дәрілік заттар              рының           2008 жыл  ферттер
     мен қамтамасыз              әкiм.           - 578,5   және
     ету                         дiктерi         2009 жыл  жергілікті
                                                 - 697,2   бюджеттер
                                                 2010 жыл
                                                 - 572,2

93.  Жүктi әйелдердi  ДСМ-ге     Облыс.  жыл     2005 жыл  Респуб.
     құрамында темiр  ақпарат    тардың, сайын,  - 736,8   ликалық
     және иод бар                Астана  2005-   2006 жыл  бюджеттен
     препараттармен              және    2010    - 925,5   бөлiнетiн
     қамтамасыз ету              Алматы  жылдар  2007 жыл  мақсатты
                                 қалала.         - 665,7   транс.
                                 рының           2008 жыл ферттер
                                 әкiм.           - 720,7   және
                                 дiктерi         2009 жыл  жергілікті
                                                 - 815,2   бюджеттер
                                                 2010 жыл
                                                 - 752,5

94.  Диспансерлiк     ДСМ-ге     Облыс.  жыл     2006 жыл  Респуб.
     есепте тұрған    ақпарат    тардың, сайын,  - 1076,2  ликалық
     балалар мен                 Астана  2006-   2007 жыл  бюджеттен
     жасөспірiмдердi             және    2010    - 1037,9  бөлiнетiн
     созылмалы ау.               Алматы  жылдар  2008 жыл мақсатты
     руларды амбула.             қалала.         - 772,6  транс.
     ториялық емдеу              рының           2009 жыл ферттер
     кезiнде бекі.               әкiм.           - 802,6   және
     тiлген тiзбеге              дiктерi         2010 жыл  жергілікті
     сәйкес дәрілік                              - 747,8   бюджеттер
     заттармен қам.
     тамасыз ету

95.  Балалардағы туа  Норма.     ДСМ     2006      Шығыстар
     бiткен және тұ.  тивтiк             жылдың    болжан.
     қым қуалайтын    құқықтық           I тоқ.    байды
     аурулардың боса. кесімнің           саны
     нуға дейінгі     жобасы
     диагностикасы
     мен олардың
     алдын алудың
     скринингтiк бағ.
     дарламаларын
     әзiрлеу

96.  Балалардағы туа  Норма.     ДСМ     2007    2007 жыл  Респуб.
     бiткен және      тивтiк             жыл     - 819,9   ликалық
     тұқым қуалайтын  құқықтық                             бюджет
     аурулардың боса. кесiмнiң
     нуға дейiнгі     жобасы
     диагностикасы
     мен олардың
     алдын алудың
     скринингтiк
     бағдарламаларын
     енгізу

97.  Республикалық    Қазақстан  ДСМ     жыл     2005 жыл  Респуб.
     ана мен баланы   Республи.          сайын,  - 86,3    ликалық
     қорғау жөнiндегі касының            2005-   2006 жыл  бюджет
     денсаулық сақтау Үкiметiне          2010    - 341,2
     ұйымдарын қазiр. ақпарат            жылдар  2007 жыл
     гi заманғы ме.                              - 657,2
     дициналық жаб.                              2008 жыл
     дықпен жарақ.                               - 856,9
     тандыру                                     2009 жыл
                                                 - 279,7
                                                 2010 жыл
                                                 - 163,4

97-1.

Медициналық көмек көрсету деңгейiн (аудандық, қалалық,
облыстық) ескере отырып, балалар мен көмекшi босану
ұйымдарына қазiргi
заманғы босануға дейiнгi, перина-
талдық және неона-
талдық технология-
ны енгiзу

ДСМ бұйрығы

ДСМ (жи-
нақтау),
халықар-
алық ұй-
ымдар (келiсiмбойынша)

2007 жылдың III тоқсаны

Шығыстар
талап етілмей-ді


97-2.

Босануға дейiнгi, перинаталдық және неонаталдық көмек-
тi сапалы көрсету мониторингiнiң тиiмдi технология-
ларын енгiзу

ДСМ бұйрығы

ДСМ (жи-
нақтау),
халықар-
алық ұй-
ымдар (келiсiмбойынша)

2008 жылдың
I тоқсаны

Шығыстар
талап етілмей-ді


97-3.

Жас балаларды стан-
дартталған патрон-
ажды қадағалау мо-
дулiн әзiрлеу және бекiту

ДСМ бұйрығы

ДСМ (жи-
нақтау),
халықар-
алық ұй-
ымдар (келiсiмбойынша)

2008 жылдың I тоқсаны

Шығыстар
талап етілмей-ді


97-4.

Босануға дейiнгi, перинаталдық және неонаталдық көмек-
тiң тиiмдi техно-
логияларының негiз-
гi ережелерiн дип-
ломға дейiнгi және дипломнан кейiнгi бiлiм беру бағдар-
ламаларына енгiзу

ДСМ бұйрығы

ДСМ

2007 жылдың I тоқсаны

Шығыстар
талап етілмей-ді


  ___________________________________________________________________
    5. Әлеуметтiк жағынан елеулi аурулардың алдын алуды,
  оларды диагностикалауды, емдеудi және оңалтуды жетілдіру
___________________________________________________________________
98.  Астана қаласын.  Қазақстан  ДСМ     2005    2005 жыл  Респуб.
     дағы кардиохи.   Республи.          жыл     - 213,8   ликалық
     рургиялық клини. касының                              бюджет
     каны тиiстi ме.  Yкiметiне
     дициналық жаб.   ақпарат
     дықпен жарақтан.
     дыру

99.  Туберкулездi ем. Қазақстан  ДСМ     2005    2005 жыл  Респуб.
     дейтiн республи. Республи.          жыл     - 84,4    ликалық
     калық балалар-   касының                              бюджет
     жасөспірімдер    Yкiметiне
     "Бурабай" сана.  ақпарат
     торийi жанынан
     шағын комплек.
     тілі мектеп
     салуды жүзеге
     асыру

100. АҚТҚ/ЖҚТБ-ны     Норма.     ДСМ,    2005    2006 жыл  Респуб.
     эпидемиологиялық тивтiк     Әдiлет. жылдың  - 10,9    ликалық
     қадағалау және   құқықтық   минi,   ІІІ     2007 жыл  бюджет
     оның алдын алу   кесімнің   ІІМ     тоқсаны - 11,5
     технологиясына   жобасы
     халықаралық
     стандарттарды
     енгiзу

101. Неғұрлым көп     Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар
     таралған жұқпалы тивтік             жылдың  болжан.
     аурулар, соның   құқықтық           ІІІ     байды
     iшінде туберку.  кесімнің           тоқсаны
     лез, көбіне жы.  жобасы
     ныстық жолмен
     берiлетін
     аурулар, АҚТҚ/
     ЖҚТБ және басқа.
     лар бойынша эпи.
     демиологиялық
     қатердi бағалау
     мен болжамдау
     әдiстемесiн
     әзiрлеу

102. Нашақорлықты     Қазақстан  ДСМ     жыл     Бөлінген  Респуб.
     емдеу мен оның   Республи.          сайын,  қаражат   ликалық
     медициналық ал.  касының            2005-   шегiнде   бюджет
     дын алу саласына Үкiметіне          2006
     алдыңғы қатарлы  ақпарат            жылдары
     технологияларды
     енгiзу

103. Неғұрлым көп та. Норма.     ДСМ,    2005-   Бөлінген  Респуб.
     ралған жұқпалы   тивтiк     облыс.  2010    қаражат   ликалық
     емес аурулардың  құқықтық   тардың, жылдар  шегiнде   және
     (артериялық ги.  кесімнің   Астана                    жергі.
     пертония, диа.   жобасы     және                      лікті
     бет, астма, он.             Алматы                    бюджеттер
     кологиялық ау.              қалала.
     рулар және бас.             рының
     қалар) алдын                әкiм.
     алу жөнінде ша.             дiктерi
     ралар қабылдау

104. Республиканың    Қазақстан  ДСМ     жыл     2005 жыл  Респуб.
     ғылыми денсаулық Республи.          сайын,  - 722,0   ликалық
     сақтау ұйымдарын касының            2005-   2006 жыл  бюджет
     қажеттi қазiргі  Үкiметiне          2008    - 980,7
     заманғы және     ақпарат            жылдар  2007 жыл
     бірегей медици.                             - 722,0
     налық жабдықпен                             2008 жыл
     жарақтандыру                                - 722,0

105. Есiрткiге тәуел. Норма.     Облыс.  жыл     Бөлiнген  Респуб
     дi адамдарды     тивтік     тардың, сайын,  қаражат   ликалық
     медициналық-     құқықтық   Астана  2005-   шегінде   және
     әлеуметтік оңал. кесiмнiң   және    2010              жергі.
     тудың өңiрлiк    жобасы     Алматы  жылдар            лікті
     орталықтарын                қалала.                   бюджеттер
     (бөлiмшелерiн),             рының
     есiрткiге тәуел.            әкiм.
     дi кәмелетке                дiктерi
     толмағандарды
     емдеу және ме.
     дициналық-әлеу.
     меттік оңалту
     үшін нарколо.
     гиялық ұйымдарда
     стационарлық бө.
     лiмшелердi кезең-
     кезеңмен ұйым.
     дастыру

106. Сот медицинасы   Қазақстан  ДСМ     жыл     2006 жыл  Респуб.
     орталығын және   Республи.          сайын,  - 500,0   ликалық
     оның аумақтық    касының            2006-   2007 жыл  бюджет
     бөлiмшелерiн қа. Үкiметiне          2010    - 331,6
     жеттi жабдықпен  ақпарат            жылдар  2008 жыл
     жарақтандыру                                - 274,5
                                                 2009 жыл
                                                 - 121,5
                                                 2010 жыл
                                                 - 5,0

107. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен.

108. АҚТҚ жұқтырған.  Норма.     ДСМ,    2008    Шығыстар  Респуб.
     дарды және ЖҚТБ- тивтiк     Әдiлет, жылдан  2008      ликалық
     мен ауыратындар. құқықтық   минi,   бастап  жылдан    бюджет
     ды вирусқа қарсы кесiмнiң   IIМ             бастап
     емдеудің халықа. жобасы                     көзде.
     ралық стандарт.                             летін
     тарын енгiзу                                болады
___________________________________________________________________
  6. Денсаулық caқтау кадрларын даярлау және қайта даярлау
___________________________________________________________________
109. Дәрілік заттар   МҚА-ға     ДСМ     2004    Шығыстар
     айналымы сала.   ұсыныс             жылдың  болжан.
     сындағы мемле.                      ІV тоқ. байды
     кеттік органның                     саны
     мемлекеттiк қыз.
     метшiлерiн ше.
     телде оқыту және
     олардың бiлiк.
     тiлiгiн арттыру
     тетiктерiн әзiр.
     леу жөнiнде ұсы.
     ныс енгiзу

110. Медициналық және Норма.     ДСМ,    2005    Шығыстар
     фармацевтикалық  тивтiк     БҒМ,    жылдың  болжан.
     бiлiмнiң ерекше. құқықтық   ЭБЖМ    I тоқ.  байды
     лігін ескере     кесімнің           саны
     отырып, білім    жобасы
     беру саласындағы
     қолданыстағы
     нормативтiк құ.
     қықтық кесiм.
     дерге өзгерiстер
     мен толықтырулар
     енгiзу

111. Қазақстан Респу. Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар
     бликасының кей.  Респуб.    ЭБЖМ,   жылдың  болжан.
     бiр заң актіле.  ликасы     Еңбек.  II тоқ. байды
     рiне ауылды      Заңының    минi,   саны
     медицина кадр.   жобасы     облыс.
     ларымен қамта.              тардың,
     масыз ету мәсе.             Астана
     лелерi бойынша              және
     өзгерiстер мен              Алматы
     толықтырулар                қалала.
     енгiзу                      рының
                                 әкiм.
                                 діктерi

112. Медициналық және Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар
     фармацевтикалық  тивтік             жылдың  болжан.
     лауазымдар мен   құқықтық           І тоқ.  байды
     мамандықтар но.  кесiмнiң           саны
     менклатурасына   жобасы
     денсаулық сақтау
     менеджерi маман.
     дығын енгiзу

113. Медициналық бi.  Қазақстан  ДСМ     2005    Шығыстар
     лiм беру ұйымда. Республи.          жылдың  болжан.
     рының студент.   касының            IV тоқ.  байды
     терiн клиникалық Үкiметi            саны
     даярлауды жетiл. қаулы.
     дiру жөнiндегі   сының
     шараларды        жобасы
     қабылдау

114. Денсаулық сақтау Бұйрық     ДСМ,    2005    Шығыстар
     министрiнің 2004            БҒМ,    жылдың  болжан.
     жылғы 9 маусым.             Әдiлет. I тоқ.  байды
     дағы N 462 бұй.             минi,   саны
     рығымен бекiтiл.            ЭБЖМ
     ген Медициналық
     және фармацевти.
     калық білімi бар
     мамандардың бі.
     ліктілігін арт.
     тыру және оларды
     қайта даярлау
     ережесiнде ше.
     телде бiлiктi.
     лiктi арттыру
     мен қайта даяр.
     лау бөлігінде
     өзгерiстер енгізу

115. Медициналық және Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар
     фармацевтикалық  тивтік             жылдың  болжан.
     бiлiмi бар кадр. құқықтық           І тоқ.  байды
     ларды даярлауға  кесiмнiң           саны
     жұмсалатын шы.   жобасы
     ғыстарды жоспар.
     лау және бiр
     студентті, ас.
     пирантты, клиника
     ординаторын (ма.
     гистрантын) оқы.
     туға жұмсалатын
     шығыстарды есеп.
     теу ережесiн
     әзiрлеу және
     бекiту

116. Денсаулық сақтау Норма.     ДСМ,    2005    Шығыстар
     менеджерлерiн    тивтік     БҒМ     жылдың  болжан.
     магистратурада   құқықтық           ІІ тоқ. байды
     даярлау жөнін.   кесiмнiң           саны
     дегі мемлекеттік жобасы
     білім стандарт.
     тарын әзiрлеу

117. Медициналық, оның Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар
     iшінде жалпы      тивтiк             жылдың  болжан.
     практика кадр.    құқықтық           II тоқ. байды
     ларын даярлау     кесімнің           саны
     және қайта даяр.  жобасы
     лау бағдарлама.
     ларын жетiлдiру

118. Медициналық және Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар
     фармацевтикалық  тивтік             жылдың  болжан.
     бiлiм беру ұйым. құқықтық           ІІ      байды
     дарын материал.  кесімнің           тоқсаны
     дық-техникалық   жобасы
     жарақтандыру,
     жабдықтау нор.
     маларын әзiрлеу

119. Денсаулық сақтау Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар
     менеджерi маман. тивтiк             жылдың  болжан.
     дығы бойынша     құқықтық           ІІ тоқ. байды
     біліктiлiктi     кесiмнiң           саны
     арттыру бағдар.  жобасы
     ламаларын
     әзiрлеу

120. Медициналық және Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар
     фармацевтикалық  тивтік             жылдың  болжан.
     білім беру ұйым. құқықтық           II тоқ. байды
     дарының педаго.  кесімнің           саны
     гикалық құрамы.  жобасы
     ның бiлiктiлiгiн
     арттыру бағдар.
     ламасын әзiрлеу

121. Астана қаласының Қазақстан  ДСМ     2005-   2005 жыл  Респуб.
     Бейбiтшілік кө.  Республи.          2006,   - 800,0   ликалық
     шесiндегi Қазақ  касының            2008,   2006 жыл  бюджет
     мемлекеттiк ме.  Үкiметiне          2009    - 1050,2
     дицина академия. ақпарат            жылдар  2008 жыл
     сын кеңейту және                            - 842,0
     қайта жаңарту                               2009 жыл
                                                 - 126,3

122. Медициналық жо.  Қазақстан  ДСМ,    2005    2005 жыл  Респуб.
     ғары оқу орын.   Республи.  БҒМ     жылдың  - 534,3   ликалық
     дарына қабыл.    касының            II тоқ. 2006 жыл  бюджет
     дауды және мем.  Yкiметi            саны,   - 812,3
     лекеттік тап.    қаулы.             2006    2007 жыл
     сырыс бойынша    сының              жылдың  - 2182,9
     медициналық және жобасы             II тоқ. 2008 жыл
     фармацевтикалық                     саны,   - 2676,1
     мамандықтар                         2007    2009 жыл
     бойынша оқытудың                    жылдың  - 4584,9
     құнын кезең-ке.                     II тоқ. 2010 жыл
     зеңiмен ұлғайту                     саны    - 7248,1
                                         2008
                                         жылдың
                                         II тоқсаны,
                                         2009
                                         жылдың
                                         II тоқсаны,
                                         2010
                                         жылдың
                                         II тоқсаны

123. Денсаулық сақтау Қазақстан  ДСМ     жыл     2005 жыл  Респуб.
     менеджерлерін    Республи.          сайын   - 4,7     ликалық
     магистратурада   касының            2005-   2006 жыл  бюджет
     даярлауды жүзеге Yкiметiне          2010    - 22,3
     асыру            ақпарат            жылдар  2007 жыл
                                                 - 48,5
                                                 2008 жыл
                                                 - 69,2
                                                 2009 жыл
                                                 - 99,7
                                                 2010 жыл
                                                 - 129,5

124. Мемлекеттік тап. Қазақстан  ДСМ,    2005    2005 жыл  Респуб.
     сырыс шеңберiнде Республи.  БҒМ,    жылдың  - 49,9    ликалық
     орта кәсіптiк    касының    облыс.  ІІІ     2006 жыл  бюджет
     бiлiм беру бо.   Yкіметi    тардың, тоқсаны - 60,9
     йынша оқу орын.  қаулы.     Астана  2008   2007 жыл
     дарына қабылдау. сының      және    жылдың - 137,1
     ды және оқытудың жобасы,    Алматы  ІІІ    2008 жыл
     құнын кезең-ке.  жергiлiктi қалала. тоқсаны,- 179,6
     зеңмен ұлғайту   атқарушы   рының   2009   2009 жыл
                      органдар.  әкiм.   жылдың  - 273,1
                      дың қау.   дiктерi ІІІ    2010 жыл
                      лылары             тоқсаны,- 341,8
                                         2010    2005 жыл  Респуб.
                                         жылдың  - 95,6   ликалық
                                         ІІІ     2006 жыл  бюджеттен
                                         тоқсаны - 77,2    бөлiнетiн
                                                 2007 жыл  мақсатты
                                                 - 114,4   транс.
                                                           ферттер

125. Кадрларды ден.   Қазақстан  ДСМ     жыл     2005 жыл  Респуб.
     саулық сақтау    Республи.          сайын,  - 2,7     ликалық
     саласындағы ме.  касының            2005-   2006 жыл  бюджет
     неджмент, ресур. Үкіметіне          2010    - 2,9
     старды басқару   ақпарат            жылдар  2007 жыл
     және қаржылан.                              - 2,8
     дыру мәселелерi                             2005 жыл  Респуб.
     бойынша қайта                               - 15,3    ликалық
     даярлау                                     2006 жыл  бюджеттен
                                                 - 48,3    бөлінетін
                                                 2007 жыл  мақсатты
                                                 - 54,3    транс.
                                                 2008 жыл  ферттер
                                                 - 58,6    және
                                                 2009 жыл  жергілікті
                                                 - 45,5    бюджеттер
                                                 2010 жыл
                                                 - 68,2

126. Медицина кадр.   Қазақстан  ДСМ,    жыл     2005 жыл  Респуб.
     ларын шетелде    Республи.  БҒМ     сайын,  - 228,2   ликалық
     оқытуды (бiлiк.  касының            2005-   2006 жыл  бюджет
     тiлiгiн артты.   Үкiметiне          2010    - 228,2
     руды) жүзеге     ақпарат            жылдар  2007 жыл
     асыру                                       - 252,2
                                                 2008 жыл
                                                 - 126,9
                                                 2009 жыл
                                                 - 166,9
                                                 2010 жыл
                                                 - 131,6

127. Жалпы практика   ДСМ-ге     Облыс.  жыл     2005 жыл  Респуб.
     дәрiгерлерiнің   ақпарат    тардың, сайын,  - 134,4   ликалық
     біліктілігін                Астана  2005-   2006 жыл  бюджеттен
     арттыру және                және    2010    - 142,5   бөлінетін
     оларды қайта                Алматы  жылдар  2007 жыл  мақсатты
     даярлау                     қалала.         - 192,9   транс.
                                 рының           2008 жыл ферттер
                                 әкiм.           - 251,7   және
                                 дiктерi         2009 жыл  жергілікті
                                                 - 211,4   бюджеттер
                                                 2010 жыл
                                                 - 186,4

128. Интернатурада    Қазақстан  ДСМ     жыл     2005 жыл  Респуб.
     оқитындар сти.   Республи.          сайын,  - 87,6    ликалық
     пендияларының    касының            2005-   2006 жыл  бюджет
     мөлшерiн         Үкiметiне          2010    - 107,9
     ұлғайту          ақпарат            жылдар  2007 жыл
                                                 - 100,4
                                                 2008 жыл
                                                 - 132,1
                                                 2009 жыл
                                                 - 206,3
                                                 2010 жыл
                                                 - 280,0

129. Денсаулық сақтау Әдiсте.    ДСМ     2006    Шығыстар
     саласының кадр.  мелiк              жылдың  болжан.
     ларға деген ұзақ ұсынымдар          I тоқ.  байды
     мерзiмдi қажет.                     саны
     тілігін анықтау.
     дың ғылыми не.
     гiзделген әдiс.
     темесiн әзiрлеу

130. 4 мемлекеттiк    Қазақстан  ДСМ     жыл     2006 жыл  Респуб.
     медициналық жо.  Республи.          сайын,  - 700,0   ликалық
     ғары оқу орын.   касының            2006-   2007 жыл  бюджет
     дарының жанынан  Үкiметiне          2007,   - 700,0
     жеке клиникалар  ақпарат            2008,   2008 жыл
     (оқу-клиникалық                     2010    - 500,0
     орталықтар) құру                    жылдар  2010 жыл
     және оларды                                 - 116,2
     жабдықтау

131. Бакалавриатта    Норма.     ДСМ,    2006    Бөлiнген  Респуб.
     және магистра.   тивтiк     БҒМ     жылдың  бюджеттiк ликалық
     турада медицина. құқықтық           ІV тоқ. қаражат   бюджет
     лық кадрларды    кесімнің           саны    шегiнде
     даярлау жөнiнде. жобасы
     гi мемлекеттік
     жалпыға мiндетті
     бiлiм беру
     стандарттарын
     әзiрлеу
___________________________________________________________________

      * Іс-шаралар жоспарында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 2 кезеңін іске асыруға арналған шығыстар көзделіп отыр.
      2005 - 2010 жылдарға арналған осы бағдарламаны іске асыруға барлығы 386 294,0 млн. теңге, оның ішінде кезеңдер бойынша: 1-кезең 2005 - 2007 жылдар - 175 550,7 млн. теңге, 2-кезең 2008 - 2010 жылдар - 210 743,3 млн. теңге қажет.

Жылдар бойынша

Барлығы

Республикалық бюджет

Жергілікті бюджет

2005 ж.

42 181,9

32 065,5

10 116,4

2006 ж.

64 749,7

53 278,4

11 471,3

2007 ж.

68 619,1

54 966,0

13 653,1

2008 ж.

59 842,3

34 920,6

24 921,7

2009 ж.

70 104,1

46 496,2

23 607,9

2010 ж.

80 796,9

64 948,7

15 848,2

Жиыны

386 294,0

286 675,4

99 618,6

      2008 - 2010 жылдары саланы қаржыландыру көлемін 2010 жылы ЖІӨ-нің 4%-ына дейін жеткізіп, жыл сайын ұлғайту болжанып отыр.
      2005 - 2010 жылдарға арналған осы бағдарламаны қаржыландыру көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру кезінде нақтыланатын болады.

ЕСКЕРТУ:

      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі;
      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі;
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі;
      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігi;
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігi;
      Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі;
      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;
      IIM - Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi;
      Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі;
      Әділетминi - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі;
      ККM - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігі;
      Еңбекминi - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі;
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі;
      ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі;
      MҚA - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істер агенттігі;
      АБА - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс агенттігі;
      ҰҚК- Ұлттық қауіпсiздік комитеті;
      YEҰ - Үкiметтiк емес ұйымдар

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы (далее - План мероприятий).

      2. Заинтересованным министерствам, ведомствам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы:
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий;
      2) один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан аналитическую информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана мероприятий.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Мусина А.Е.
     Сноска. Пункт в редакции постановления Правительства РК от 21 октября 2005 года N  1061 ; от 28 марта 2007 года N  234 .

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

         Премьер-Министр
      Республики Казахстан

                                                     Утвержден
                                           постановлением Правительства
                                                Республики Казахстан
                                           от 13 октября 2004 года N 1050

                         План мероприятий
       по реализации Государственной программы реформирования
         и развития здравоохранения Республики Казахстан
                      на 2005-2010 годы

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 21.10.2005 N 1061; от 28.03.2007 N 234; от 11.09.2009 N 1354; от 31.12.2009 № 2316; от 19.01.2011 № 15.

__________________________________________________________
N  !     Мероприятие!  Форма   !Ответствен-!Срок испол-!Предпо-!Источник!
п/п!                !завершения!венные ис- !нения      !лагае- !финанси-!
   !                !          !полнители  !           !мые    !рования !
   !                !          !           !           !расходы!        !
   !                !          !           !           !млн.   !        !
   !                !          !           !           !тенге* !        !
--------------------------------------------------------------------------
1 !         2       !     3    !     4     !     5     !   6   !   7
--------------------------------------------------------------------------
      1. Солидарная и совместная ответственность государства
        и человека за его здоровье

1   Внести изменения  Проект      МЗ,         I квартал  Не 
    и дополнения      Закона      МТСЗН       2005 года  требует
    в некоторые       Республики                         бюджет-
    законодательные   Казахстан                          ного
    акты Республики                                      финан-
    Казахстан по                                         сирова-
    вопросам здраво-                                     ния
    охранения, в 
    части солидарной
    ответственности
    государства и 
    человека за его
    здоровье,
    административной
    ответственности
    медицинских
    работников и
    организаций
    здравоохранения
    за профессиональ-
    ные ошибки в
    диагностике и
    лечении

2   Разработать и     Проект         МЗ,     IV квартал  В пре-  Республи-
    утвердить         Постановления МЭБП, МФ 2004 года   делах   канский 
    перечень          Правительства                      выде-   и местные
    гарантированного  Республики                         ленных  бюджеты
    объема бесплатной Казахстан                          средств
    медицинской 
    помощи населению 
    Республики
    Казахстан на
    2005 год

3   Пересмотреть и    Проект         МЗ,     IV квартал  В пре-  Республи-
    утвердить         Постановления МЭБП, МФ 2005 года,  делах   канский
    перечень          Правительства          IV квартал  выде-   и местные
    гарантированного  Республики             2007 года,  ленных  бюджеты
    объема бесплатной Казахстан              IV квартал  средств
    медицинской                              2009 года
    помощи
    населению
    Республики
    Казахстан

4   Разработать       Проект         МЗ      IV квартал  Расходы
    правила           нормативного           2004 года   не пред-
    лекарственного    правового                          полага-
    обеспечения в     акта                               ются
    рамках
    гарантированного
    объема бесплатной
    медицинской 
    помощи

5   Проводить         Информация  Акиматы    2005-2007   2005 год- Целевые
    ежегодные           в МЗ      областей,    годы      847,8     транс-
    профилактические              городов                2006 год- ферты
    медицинские                   Астаны и               4464,1    из рес-
    осмотры                       Алматы                 2007 год- публи-
    с последующим                                        3888,5    канско-
    динамическим                                                   го
    наблюдением                                                    бюджета
    и оздоровлением
    населения (женщин
    репродуктивного
    возраста от 20 до
    34 лет - 2005 год,
    женщин 
    репродуктивного
    возраста до 49
    лет, декретиро-
    ванного возраста
    детей до 18 лет -
    2006-2007 годы

5-1 Проведение         Информация Акиматы    2009-2010  2008 год-  Местные
    скрининговых       в МЗ       областей,    годы     1476,6     бюджеты
    исследований                  городов               2009 год-
    женщин на раннее              Астаны и              1503,3
    выявление рака                Алматы                2010 год-
    молочной железы и                                   1704,1
    рака шейки матки,
    скрининговых
    исследований
    взрослого
    населения на
    раннее выявление
    заболеваний
    сердечно-сосудис-
    той системы

6   Внести дополнение Проект      МЮ, МЗ     IV квартал  Расходы
    в  Закон            Закона                 2006 года   не пред-
    Республики        Республики                         полага-
    Казахстан "О      Казахстан                          ются  
    нормативных 
    правовых актах",
    предусматривающее
    включение отрасли
    здравоохранения в
    перечень
    общественных
    отношений,
    подлежащих
    урегулированию
    кодексами

7   Разработать проект Проект      МЗ, МЮ     IV квартал  Расходы
    Кодекса Республики Кодекса                2007 года   не пред-
    Казахстан          Республики                         полага-
    "О здоровье народа Казахстан                          ются
    и системе здраво-
    охранения в Рес-
    публике Казахстан"
--------------------------------------------------------------------------
         2. Реформирование и развитие системы организации
                    медицинской помощи населению

8   Разработать       Постановления Акиматы  IV квартал  В пре-  Республи-
    региональные      местных       областей, 2004 года  делах   канский и
    программы по      исполнитель-  городов              выде-   местные
    реформированию и  ных органов   Астаны и             ленных  бюджеты
    развитию                        Алматы,              средств 
    здравоохранения                 МЗ
    Республики 
    Казахстан на 
    2005-2007 годы
 
  8-1.Пересмотр         Постанов-     Акиматы  IV квартал  В пре-  Республи-
    региональных      ления         областей, 2006 года  делах   канский и
    программ с        местных       городов              выде-   местные
    учетом            исполни-      Астаны,              ленных  бюджеты
    поручений         тельных       Алматы               средств
    Президента        органов
    Республики
    Казахстан,
    данных 14
    апреля 2006
    года

9   Создать Комитет   Проект        МЗ, МЭБП IV квартал  2005 год- Респуб-
    по контролю за    Постановления          2004 года   291,4     ликанс-
    качеством         Правительства                      2006 год- кий
    медицинских услуг Республики                         328,0     бюджет
                      Казахстан                          2007 год-
                                                         394,8

10  Принять меры по   Проект        МЗ,      IV квартал  Расходы
    совершенствованию Постановления акиматы  2005 года   не пред-
    первичной медико- Правительства областей,            полага-
    санитарной помощи Республики    городов              ются
    (ПМСП) населению  Казахстан     Астаны,
    (этапность,                     Алматы 
    взаимодействие,
    функции)

11  Разработать и     Проект        МЗ,      IV квартал  В пре-  Республи-
    реализовать       нормативного  МТСЗН,   2005 года   делах   канский и
    программы и       правового     МОН,                 выде-   местные
    мероприятия       акта          МООС,                ленных  бюджеты
    по укреплению                   МКИС                 средств
    здоровья и 
    формированию 
    здорового
    образа жизни,
    профилактике
    инфекционных и
    неинфекционных
    заболеваний, 
    травм,
    несчастных 
    случаев и другие

12. Осуществить       Информация    МЗ       2005-2008   2005 год- Респуб-
    строительство     в Прави-      (созыв), годы        538,0     ликанс-
    Республиканского  тельство      акимат               2006 год- кий
    научного центра   Республики    города               3003,7    бюджет
    нейрохирургии     Казахстан     Астаны               2007 год-
    на 160 коек в                                        3701,9
    г. Астане с                                          2008 год-
    внешними                                             935,6
    инженерными сетями

13. Осуществить       Информация    МЗ       2005-2009   2005 год- Респуб-
    строительство     в Прави-      (созыв), годы        134,2     ликанс-
    диагностического  тельство      акимат               2006 год- кий
    центра на 500     Республики    города               4746,9    бюджет
    посещений в       Казахстан     Астаны               2007 год-
    смену в                                              1273,1
    г. Астане                                            2008 год-
                                                         357,6
                                                         2009 год-
                                                         1756,1

14  Обеспечить        Постановления  Акиматы  2005-2007  2005      Целевые
    государственные   местных ис-    областей, годы      год -     транс-
    организации ПМСП  полнительных   городов             279,5     фетры
    санитарным        органов,       Астаны и            2006      из рес-
    автотранспортом   информация     Алматы              год -     публи-
    в соответствии с  в МЗ                               262,0     канско-
    нормативами, в                                       2008      го 
    том числе:                                           год -     бюджета
                                                         735,7
    -----------------                         --------------------
    сельские                                             2005 год-
    (семейные)                                           279,5 
    врачебные                                            2006 год-
    амбулатории,                                         262,0
    поликлиники;                                         2008 год-
                                                         373,1 

    городские                                            2008 год-
    поликлиники и                                        362,6
    врачебные
    амбулатории

15  Обеспечить        Постановления Акиматы   2005-2007, 2005 год- Целевые
    службы скорой и   местных ис-   областей, 2008, 2010 226,2     транс-
    неотложной        полнительных  городов     годы     2006 год- ферты 
    медицинской       органов,      Астаны и             226,2     из рес-
    помощи санитарным информация в  Алматы               2007 год- публи-
    автотранспортом в МЗ                                 493,0     канско-
    соответствии с                                       2008 год- го
    нормативами                                          586,9     бюджета
                                                         2010 год-
                                                         607,5

15-1 Обеспечение      Информация    Акиматы   2010 год   2010 год- Целевые
     службы           в МЗ          областей,            347,8     трансферты
     санитарной                     городов                        из респуб-
     авиации                        Астаны и                       ликанского
     автотранспортом                Алматы                         бюджета
 
16  Довести уровень   Постановления Акиматы   2005-2007,  2005 год- Целевые
    оснащенности      местных ис-   областей, 2008, 2010  1241,8    транс-
    районных,         полнительных  городов      годы     2006 год- ферты 
    городских и       органов,      Астаны,               2284,6    из рес-
    областных         информация в  Алматы                2007 год- публи-
    больниц до        МЗ                                  5150,8    канско-
    минимального                                          2008 год- го
    норматива                                             856,3     бюджета
    оснащения                                             2010 год-
    медицинским                                           1339,5
    оборудованием
    и изделиями
    медицинского
    назначения
 
16- Обеспечить        Постанов-     Акиматы   2006-2007, 2006 год- Целевые
1.  оснащение         ления         областей, 2008-2010  1837,6    транс-
    онкологи-         местных       городов      годы    2007 год- ферты
    ческих            исполни-      Астаны,              1053,0    из рес-
    организаций       тельных       Алматы               2008 год- публи-
    на местном        органов                            1461,1    канско-
    уровне                                               2009 год- го
    рентген                                              1194,2    бюджета
    оборудова-                                           2010 год-
    нием и                                               1017,8
    аппаратами
    лучевой
    терапии и
    маммографами

17  Осуществить       Информация    Акиматы  2005-2010   2005 год- Целевые
    строительство и   в МЗ          областей, годы       2500,0    транс-
    реконструкцию                   города               2006 год- ферты 
    объектов                        Алматы               2650,0    из рес-
    здравоохранения                                      2007 год- публи-
    в городах и                                          5764,7    канско-
    областных центрах                                    2008 год- го 
    согласно перечню                                     12343,3   бюджета
    приоритетных                                         2009 год-
    местных бюджетных                                    23929,4
    инвестиционных                                       2010 год-
    проектов                                             41932,4
    (программ)

18  Осуществить       Информация    Акимат   2005-2010   2005 год- Целевые
    строительство и   в МЗ          города   годы        932,5     транс-
    реконструкцию                   Астаны               2006 год- ферты 
    объектов                                             2435,9    из рес-
    здравоохранения                                      2007 год- публи-
    в г.Астане                                           2657,2    канс-
    согласно перечню                                     2008 год- кого
    приоритетных                                         1835,6    бюджета
    местных                                              2009 год-
    бюджетных                                            5392,5
    инвестиционных                                       2010 год-
    проектов                                             196,6
    (программ)

19. Осуществить       Информация    МЗ,      2005-2009   2005 год- Респуб-
    строительство     в Прави-      акимат   годы        1240,0    ликан-
    НИИ скорой        тельство      города               2006 год- ский
    медицинской       Республики    Астаны               3000,0    бюджет
    помощи на 240     Казахстан                          2007 год-
    коек со станцией                                     2700,2
    скорой помощи                                        2008 год-
    в г. Астане                                          1175,5
                                                         2009 год-
                                                         896,7
                                                         2010 год-
                                                         223,2
 
19- Осуществить       Информация    МЗ       2007 год    2007 год- Респуб-
1.  строительство     в Прави-      (созыв),             50,0      ликан-
    типового          тельство      акимат                         ский
    здания            Республики    города                         бюджет
    Акмолинского      Казахстан     Астаны
    филиала ГУ
    "Центр
    судебной
    медицины"
    Министерства
    здравоохране-
    ния Республики
    Казахстан в
    г. Астане
 
19-2. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316 

19-3 Строительство   Информация   МЗ,        2006,   2006 год-  Респуб-
     спортивного и   в Прави-     Акимат     2008,   145,0      ликан-
     лекционного     тельство     Южно-      2009    2008 год-  ский
     зала на ранее   Республики   Казах-     годы    58,1       бюджет
     отведенном      Казахстан    станской           2009 год-
     земельном                    области            60,8
     участке на                                      2010 год -
     площади Аль-                                    31,4
     Фараби, № 3
     «б» Южно-
     Казахстанской
     государствен-
     ной медицин-
     ской академии
     в г. Шымкенте
     и строительство
     4-х этажного
     учебного корпуса
     на своей терри-
     тории, площадь
     Аль-Фараби,
     № 3 «б» Южно-
     Казахстанской
     государственной
     медицинской
     академии
     в г. Шымкенте

19-5 - 19-6 Исключены постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316 

19- Строительство     Информация    МЗ       2007-2010   2007 год- Респуб-
7.  пристройки        в Прави-      (созыв), годы        50,0      ликан-
    4-х этажного      тельство      акимат               2008 год- ский
    операционного     Республики    г. Астана            350,2     бюджет
    блока с           Казахстан                          2009 год-
    надстройкой                                          631,1
    4 этажа над                                          2010 год-
    приемным                                             1622,7
    отделением
    РГКП НИИ
    травматологии
    и ортопедии
    в городе Астане

19- Осуществить       Информация    МЗ       2007 год    2007 год- Респуб-
8.  расширение и      в Прави-      (созыв),             65,5      ликан-
    реконструкцию     тельство      акимат                         ский
    РГКП              Республики    г. Алматы                      бюджет
    "Казахский        Казахстан
    научно-иссле-
    довательский
    институт глаз-
    ных болезней"
    Министерства
    здравоохране-
    ния Республики
    Казахстан в
    городе Алматы

20. Осуществить       Постановления Акиматы  2005-2010   2005 год- Местные
    капитальный       местных ис-   областей,  годы      10116,4   бюджеты
    ремонт и          полнительных  городов              2006 год-
    укрепление        органов,      Астаны,              11471,3
    материально-      информация    Алматы               2007 год-
    технической базы  в МЗ                               13653,1
    организации                                          2008 год-
    здравоохранения                                      19360,0
    в рамках дейст-                                      2009 год-
    вующего законо-                                      17818,0
    дательства                                           2010 год-
                                                         9900,0

21  Оснастить         Постановления Акиматы  2005-2010   2005 год- Целевые
    сельские и        местных       областей,  годы      2991,6    транс-
    городские         исполнитель-  городов              2006 год- ферты
    государственные   ных органов,  Астаны               4235,7    из рес-
    организации ПМСП  информация в  и Алматы             2007 год- публи-
    медицинским обо-  МЗ                                 3996,5    канского
    рудованием, изде-                                    2008 год- бюджета
    лиями медицин-                                       1559,7
    ского назначения                                     2009 год-
    в соответствии                                       234,4
    с нормативами,                                       2010 год-
    в том числе:                                         2979,8

    фельдшерские                                         2005 год-
    пункты,                                              2991,6
    фельдшерско-                                         2006 год-
    акушерские                                           836,6
    пункты, женские
    консультации
    (кабинеты);

    сельские                                             2006 год-
    (семейные)                                           3399,0
    врачебные амбула-                                    2007 год-
    тории, полик-                                        2783,85
    линики при                                           2008 год-
    центральных                                          660,5
    районных и
    районных боль-
    ницах, на селе
    станции (отделе-
    ния) скорой и
    неотложной
    медицинской
    помощи;

    городские                                            2007 год-
    поликлиники и                                        1212,65
    врачебные                                            2008 год-
    амбулатории;                                         899,2

    городские и                                          2009 год-
    районные                                             234,4
    поликлиники                                          2010 год-
                                                         2979,8

22  Восстановить      Постановления Акиматы  2005-2008   В преде-  Местные
    поэтапно сеть     местных       областей,  годы      лах вы-   бюджеты
    медицинских       исполнитель-  городов              деленных
    пунктов во всех   ных органов,  Астаны и             средств
    образовательных   информация    Алматы,
    организациях      в МЗ          МОН

23. Обеспечить        Информация    Акиматы  2006-2010   2006 год- Целевые
    лекарственными    в МЗ          областей,  годы      1850,0    транс-
    средствами на                   городов              2007 год- ферты 
    льготных усло-                  Астаны               1580,7    из рес-
    виях отдельные                  и Алматы             2008 год- публи-
    категории граждан                                    1702,7    канс-
    (на амбулаторном                                     2009 год- кого 
    уровне) согласно                                     1714,7    бюджета
    перечню, утверж-                                     2010 год- и местные
    денному уполно-                                      1917,0    бюджеты
    моченным органом
    в области
    здравоохранения

24. Укомплектовать    Постановления Акиматы  2006-2007   2006 год- Целевые
    медицинские       местных ис-   областей, годы       2280,0    транс-
    организации ПМСП  полнительных  городов              2007 год- ферты
    медицинскими      органов,      Астаны и             5166,1    из рес-
    кадрами в соот-   информация    Алматы,                        публи-
    ветствии с типо-  в МЗ          МОН                            канс-
    выми штатами,                                                  кого 
    в том числе,                                                   бюджета
    специалистами
    медико-профилак-
    тического
    профиля

25. Внести изменения  Проект        МЗ       IV          Расходы
    и дополнения в    нормативного           квартал     не пред-
    нормативные       правового              2006 года   полагаются
    правовые акты по  акта
    вопросам аккреди-
    тации медицинских
    организаций и
    аттестации меди-
    цинских кадров на
    профессиональную
    пригодность при
    участии независи-
    мых экспертов

                      Санитарно-эпидемиологическое благополучие
 
  26. Организовать и    Проект        МЗ       I квартал   В преде-  Местные
    провести массовую распоряжения           2005 года   лах вы-   бюджеты
    иммунизацию насе- Премьер-                           деленных
    ления против кори Министра                           средств
    и краснухи        Республики
                      Казахстан

27. Утвердить         Проект        МЗ, МЭБП II квартал  Расходы
    типовую номенкла- нормативного           2005 года   не пред-
    туру лабораторных правового                          полагаются
    исследований на   акта
    различных уровнях
    государственной
    санитарно-эпиде-
    миологической
    экспертизы в
    соответствии с
    международными
    стандартами

28. Разработать       Проект        МЗ       II квартал  Расходы
    стандарты дея-    нормативного           2005 года   не пред-
    тельности для     правового                          полагаются
    организации,      акта
    занимающихся
    дезинфекционной
    деятельностью в
    Республике
    Казахстан

29. Внедрить систему  Проект        МЗ       III         Расходы
    мониторинга       нормативного           квартал     не пред-
    качественной      правового              2005 года   полагаются
    оценки деятель-   акта
    ности государ-
    ственной сани-
    тарно-эпидемиоло-
    гической службы

30. Создать на базе   Проект        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-
    Казахского        нормативного                       84,7      ликан-
    научного центра   правового                                    ский
    карантинных и     акта                                         бюджет
    зоонозных инфекций
    имени М. Айкимбаева
    и Республиканской
    санитарно-эпиде-
    миологической
    станции референс-
    лаборатории по
    диагностике бак-
    териальных и
    вирусных инфекций,
    в том числе, особо
    опасных и новых
    инфекций (атипичная
    пневмония, птичий
    грипп и другие)

31. Создать 26 сани-  Приказ        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-
    тарно-карантин-                                      95,3      ликан-
    ных пунктов в                                        2006 год- ский
    местах пересе-                                       86,1      бюджет
    чения государст-                                     2007 год-
    венной границы                                       102,6

32  Провести          Информация     МЗ      2005-2006   2005      Респуб-
    модернизацию      Правительству          годы        год -     ликанс-
    лабораторий       Республики                         45,9      кий
    противочумной     Казахстан                          2006      бюджет
    службы                                               год -
                                                         91,1

33  Укомплектовать    Проект         МЗ      2005-2007   2005      Респуб-
    штаты             нормативного           годы        год -     ликанс-
    противочумных     правового                          506,9     кий 
    учреждений в      акта                               2006      бюджет
    соответствии с                                       год -
    необходимыми                                         604,4
    объемами                                             2007 
    проведения                                           год -
    профилактических                                     787,2
    и противоэпиде-
    мических
    мероприятий в
    природных очагах
    особо опасных
    инфекций

34  Разработать и     Проект         МЗ, МИТ 2005-2010   2005      Респуб-
    внедрить научно-  нормативного           годы        год -     ликанс-
    обоснованные и    правового                          17,5      кий
    гармонизированные акта                               2006      бюджет
    с международными                                     год -
    стандартами                                          17,5
    санитарно-                                           2008 год-
    эпидемиологические                                   46,7
    правила и нормы,                                     2009 год-
    гигиенические                                        8,0
    нормативы с                                          2010 год-
    учетом вступления                                    5,0
    Казахстана в ВТО

35  Внедрить в        Проект         МЗ      I квартал   Расходы
    деятельность      нормативного           2006 года   не пред-
    государственных   правового                          полага-
    органов           акта                               ются  
    санитарно-
    эпидемиологического
    надзора формы 
    работы, 
    предусматривающие
    обучающие и
    стимулирующие меры
    безопасного 
    производства
    товаров и услуг

36  Организовать      Проект         МЗ,     2006 года   Расходы 
    систему           нормативного междуна-              не пред-
    инфекционного     правового    родные                полага-
    контроля за       акта         органи-               ются
    внутрибольничными              зации
    инфекциями в                   (по сог-
    медицинских                    ласова-
    организациях                   нию)

37  Провести          Постановления Акиматы    2006 год  2006      Целевые
    модернизацию      местных ис-   областей             год -     транс-
    областных центров полнительных                       1703,5    ферты
    санитарно-        органов,                                     из рес-
    эпидемиологи-     информация в                                 публи-
    ческой            МЗ                                           канско-
    экспертизы 14                                                  го
    областей                                                       бюджета

38  Провести          Постановления Акиматы    2007 год  2007      Целевые
    поэтапную         местных ис-   областей             год -     транс-
    модернизацию      полнительных                       1545,0    ферты
    районных центров  органов,                                     из рес-
    санитарно-        информация в                                 публикан-
    эпидемиологи-     МЗ                                           ского
    ческой                                                         бюджета
    экспертизы 36
    районов
    Жамбылской,
    Кызылординской,
    Мангистауской и
    Южно-Казахстанской
    областей
 
39  Провести          Постановления Акиматы    2007 год  2007      Целевые 
    модернизацию      местных ис-   городов              год -     транс-
    центров санитар-  полнительных  Астаны и             260,7     ферты
    но-эпидемиоло-    органов,      Алматы                         из рес-
    гической          информация в                                 публикан-
    экспертизы        МЗ                                           ского
    городов Астаны                                                 бюджета
    и Алматы

40  Провести          Приказ МЗ        МЗ      2009 год  2009 год- Респуб-
    поэтапную                                            768,0     ликан-
    модернизацию                                                   ский
    районных центров                                               бюджет
    санитарно-эпи-
    демиологической
    экспертизы 60
    районов
    Акмолинской,
    Алматинской,
    Атырауской и
    Карагандинской
    областей

41  Провести          Приказ МЗ        МЗ      2010 год  2010 год- Респуб-
    поэтапную                                            840,2     ликан-
    модернизацию                                                   ский
    районных                                                       бюджет
    центров
    санитарно-
    эпидемиоло-
    гической
    экспертизы
    87 районов
    Актюбинской,
    Восточно-
    Казахстанской,
    Западно-
    Казахстанской,
    Северо-
    Казахстанской,
    Костанайской и
    Павлодарской
    областей

               Межсекторальный подход к охране здоровья населения
 
       42  Создать           Проект        МЗ, МОН, IV квартал  Расходы 
    Национальный      Постановления МФ,      2004 года   не пред-
    координационный   Правительства МТСЗН,               полага-
    совет по охране   Республики    МООС,                ются
    здоровья          Казахстан     МКИС,
    населения при                   МЭБП,
    Правительстве                   МЮ, МСХ,
    Республики                      МТК
    Казахстан

43  Создать           Постановления Акиматы  IV квартал  Расходы
    Координационные   местных ис-   областей,2004 года   не пред-
    советы по         полнительных  городов              полага-
    вопросам охраны   органов       Астаны,              ются
    здоровья                        Алматы
    населения при 
    местных
    исполнительных
    органах

44  Разработать       Проект        МЗ, меж- III квартал Расходы
    совместные        соглашения    дународ- 2005 года   не пред-
    мероприятия с                   ные ор-              полага-
    международными                  ганиза-              ются 
    организациями                   ции (по
    для внедрения                   согла-
    передового                      сова-
    опыта в области                 нию)
    здравоохранения

45  Принять меры по   Проект        МЗ, МЧС  2006 год    В пре-  Республи-
    реформированию    нормативного                       делах   канский и
    и развитию службы правового                          выде-   местные
    медицины          акта                               ленных  бюджеты
    катастроф                                            средств

46  Разработать       Проекты       МЗ, МЮ,  2005-2010   Расходы
    совместные        нормативных   МВД, МО,   годы      не пред-
    мероприятия по    правовых      МОН,                 полага-
    актуальным        актов         МСХ,                 ются 
    вопросам охраны                 МООС,
    здоровья, в том                 МТСЗН,
    числе:                          акиматы
    предупреждению и                областей,
    снижению                        городов
    травматизма;                    Астаны,
    по предупреждению               Алматы
    и распространению
    туберкулеза,
    и других 
    заболеваний,
    представляющих
    опасность для 
    окружающих, в том
    числе, лицами,
    освобожденными из
    мест лишения 
    свободы; 
    снижению 
    заболеваемости
    психическими и
    поведенческими
    расстройствами, в
    том числе, 
    вызванными
    употреблением
    психоактивных
    веществ

47  Усовершенствовать Проект        МЗ,       2005-2010   Расходы
    службы            нормативного  Акиматы   годы        не пред-
    реабилитации и    правового     областей,             полага-
    паллиативной      акта,         городов               ются
    помощи, включая   информация    Астаны,
    организацию       в МЗ          Алматы,
    хосписов и                      МТСЗН,
    больниц                         НПО
    сестринского
    ухода

             3. Совершенствование системы управления
                        здравоохранением

48  Разработать       Проект        МЗ       IV квартал  Расходы
    Правила осущест-  нормативного           2004 года   не пред-
    вления контроля   правового                          полагаются
    за качеством      акта
    предоставляемых
    медицинских
    услуг
 
  49  Передать проце-   Проект        МЗ       IV квартал  Расходы
    дуру лицензиро-   нормативного           2004 года   не пред-
    вания по отдель-  правового                          полагаются
    ным видам меди-   акта
    цинской, фарма-
    цевтической
    деятельности,
    а также деятель-
    ности, связанной
    с оборотом нарко-
    тических средств,
    психотропных
    веществ и пре-
    курсоров, приоб-
    ретение вакцин,
    иммунобиологи-
    ческих и других
    медицинских пре-
    паратов, местным
    исполнительным
    органам в области
    здравоохранения

50  Завершить разра-  Проект        МЗ       I квартал   В преде-  Респуб-
    ботку периодичес- нормативного           2005 года   лах выде- ликан-
    ких протоколов    правового                          ленных    ский
    диагностики и     акта                               средств   бюджет
    лечения заболе-
    ваний на амбула-
    торно-поликлини-
    ческом уровне

51. Усовершенство-    Проект        МЗ       IV квартал  В преде-  Респуб-
    вать периодичес-  нормативного           2005 года,  лах выде- ликан-
    кие протоколы     правового              IV квартал  ленных    ский
    диагностики и     акта                   2007 года   средств   бюджет
    лечения заболе-
    ваний на амбула-
    торно-поликлини-
    ческом и стацио-
    нарном уровнях

52  Создать единую    Проект        МЗ, АИС, 2005-2010   2005 год- Респуб-
    информационную    Постановления акиматы    годы      300,0     ликан-
    систему здраво-   Правительства областей,            2006 год- ский
    охранения, в том  Республики    городов              883,4     бюджет
    числе формирова-  Казахстан     Астаны,              2007 год-
    ние национальной                Алматы               647,9
    медицинской                                          2008 год-
    электронной                                          1302,5
    картотеки                                            2009 год-
    пациентов                                            602,4
                                                         2010 год-
                                                         592,1
 
53  Осуществить       Приказ МЗ     МЗ       III квар-   2007 год- Респуб-
    дальнейшее                               тал 2006    12,03     ликан-
    совершенствование                        года, IV              ский
    и внедрение                              квартал               бюджет
    протоколов                               2007 года
    диагностики и
    лечения заболева-
    ний для стациона-
    ров и амбулатор-
    но-поликлиничес-
    кого звена

54  Создать информа-  Постановления МЗ,      2006 год    2006 год- Целевые
    ционно-аналити-   местных ис-   акиматы,             107,9     транс-
    ческие центры в   полнительных  областей,            2007 год- ферты
    областях и горо-  органов       городов              41,4      из рес-
    дах Астане,                     Астаны и                       публи-
    Алматы                          Алматы                         канского
                                                                   бюджета

54  Создание          Проект пос-     МЗ     2009-2010   2010 год- Респуб-
-1  информационно-    тановления               годы      446,5     ликан-
    аналитического    Правительства                                ский
    центра            Республики                                   бюджет
                      Казахстан

55. Приступить к      Постановления Акиматы  2006 год    В преде-  Местные
    организационному  местных ис-   областей,            лах выде- бюджеты
    и финансовому     полнительных  городов              ленных
    разделению служб  органов       Астаны,              средств
    первичной медико-               Алматы
    санитарной помощи
    от стационаров

55- Разработка и      Информация    МЗ       Ежегодно,   2005 год- Респуб-
1.  внедрение         в Прави-      (созыв), 2005-2008,  10,0      ликан-
    системы           тельство      акиматы  2010 годы   2006 год- ский
    мониторинга и     Республики    областей,            14,7      бюджет
    оценки            Казахстан     городов              2007 год-
    эффективности                   Астаны,              19,0
    компонентов                     Алматы               2008 год-
    Государственной                                      10,1
    программы                                            2010 год-
    реформирования                                       3,0
    и развития
    здравоохранения
    Республики
    Казахстана на
    2005-2010 годы

55- Обучение          Информация    МЗ       2007-2010   2007 год- Респуб-
2.  специалистов      в Прави-                 годы      40,0      ликан-
    уполномоченного   тельство                           2008 год- ский
    органа в области  Республики                         60,0      бюджет
    здравоохранения   Казахстан                          2009 год-
                                                         20,8
                                                         2010 год-
                                                         7,9

                Основные подходы к совершенствованию системы финансирования

56. Разработать мето- Методические   МЗ      IV          Расходы
    дику проведения   рекомендации           квартал     не пред-
    в регионах кон-                          2004 года   полагаются
    солидации бюджета
    здравоохранения
    на областном
    уровне

57. Провести подго-   Проект        МЗ,МЭБП, а) IV       Расходы
    товительные меро- нормативного  МФ,МВД,  квартал     не пред-
    приятия по внед-  правового     МО и     2004 года   полагаются
    рению националь-  акта          другие   б) I 
    ных счетов здраво-              заинте-  квартал
    охранения (далее-               ресован- 2005 года
    НСЗ):                           ные гос- 
    а) образовать                   органы
    межведомственную
    рабочую группу по
    внедрению НСЗ;
    б) разработать
    план работ по
    созданию НСЗ

58. Разработать       Предложения   МЗ,      II квартал  Расходы
    предложения по    Правитель     МТСЗН,   2005 года   не пред-
    введению в орга-  ству          МЭБП,                полагаются
    низациях здраво-  Республики    МФ
    охранения диф-    Казахстан
    ференцированной
    оплаты труда
    работников

59. Разработать       Приказ        МЗ       III         Расходы
    методику формиро-                        квартал     не пред-
    вания тарифов на                         2005 года   полагаются
    медицинские ус-
    луги, оказываемые
    в рамках гаранти-
    рованного объема
    бесплатной меди-
    цинской помощи:
    а) подушевые
    нормативы орга-
    низаций ПМСП;
    б) стационаро-
    замещающая
    медицинская
    помощь;
    в) стационарная
    медицинская
    помощь;
    г) скорая
    медицинская
    помощь

60. Разработать       Проект        МЗ,МЭБП, III         Расходы
    порядок исполь-   нормативного           квартал     не пред-
    зования средств,  правового              2005 года   полагаются
    получаемых в      акта
    результате оказа-
    ния медицинской
    помощи организа-
    циями здраво-
    охранения сверх
    гарантированного
    объема бесплатной
    медицинской помощи
 
  61  Разработать меры  Проект        МЗ       III         Расходы
    по совершенство-  нормативного           квартал     не пред-
    ванию системы     правового              2005 года   полагаются
    учета финансовых  акта
    средств, получае-
    мых организациями
    здравоохранения за
    счет различных
    источников

62  Внести предложе-  Предложения   МЗ       III квартал Расходы
    ния по финансовым Правитель-             2005 года   не пред-
    механизмам разви- ству                               полагаются
    тия высокоспециа- Республики
    лизированной ме-  Казахстан
    дицинской помощи
    и внедрения новых
    технологий

63  Разработать       Методические  МЗ,      IV квартал  Расходы
    методику инвести- рекомендации  МЭБП     2005 года   не пред-
    рования бюджетных                                    полагаются
    средств в систему
    здравоохранения

64  Разработать       Предложения   МЗ,      IV квартал  Расходы
    предложения по    Правитель-    МЭБП,МФ  2005 года   не пред-
    расширению приме- ству                               полагаются
    нения лизинга     Республики
    для приобретения  Казахстан
    дорогостоящего
    оборудования
    организациями
    здравоохранения

65  Разработать меры  Информация    МЗ,МЭБП  IV          Расходы
    по стимулированию Правитель-             квартал     не пред-
    развития добро-   ству                   2005 года   полагаются
    вольного медицин- Республики
    ского страхования Казахстан

66  Разработать мето- Проект        МЗ       II квартал  Расходы
    дику перехода на  нормативного           2006 года   не пред-
    модель частичного правового                          полагаются
    фондодержания     акта

67  Пересмотреть      Проект        МЗ       2006 года   Расходы
    клинико-затратные нормативного                       не пред-
    группы в соответ- правового                          полагаются
    ствии с периоди-  акта
    ческими протоко-
    лами диагностики
    и лечения заболе-
    ваний, основанных
    на принципах
    доказательной
    медицины

68  Разработать и     Проект        МЗ,МЭБП, 2006 год    Расходы
    внедрить нацио-   нормативного  МФ                   не пред-
    нальную систему   правового                          полагаются
    мониторинга каче- акта
    ства и эффектив-
    ности использо-
    вания ресурсов, а
    также механизмы
    реинвестирования
    средств в здраво-
    охранении

69  Разработать       Предложения   МЗ,      2006-2007   Объем
    предложения по    Правительству МТСЗН,    годы       финансиро-
    повышению зара-   Республики    МЭБП,                вания будет
    ботной платы      Казахстан     МФ                   уточнен при
    медицинским                                          формировании
    работникам                                           республикан-
                                                         ского и
                                                         местных
                                                         бюджетов

70  Внедрить Нацио-   Проект        МЗ,МЭБП, 2006-2007   Расходы
    нальные счета     нормативного  МФ,       годы       не пред-
    здравоохранения   правового     МТСЗН,               полагаются
                      акта          МВД,МО
                                    и другие
                                    заинте-
                                    ресован-
                                    ные гос-
                                    органы

71  Провести меро-    Проект        МЗ,МЭБП  2008-2010   Расходы
    приятия по даль-  нормативного            годы       не пред-
    нейшему совершен- правового                          полагаются
    ствованию методик акта
    формирования
    тарифов на меди-
    цинскую помощь,
    в части включения
    в состав тарифов
    амортизационных
    отчислений на
    приобретение
    активов

72  Обеспечить меж-   Предложения   МЗ,      II квартал  В преде-  Местные
    региональное      в проект      акиматы  2009 года   лах выде- бюджеты
    выравнивание      Закона        областей,            ленных
    тарифов за меди-  Республики    городов              средств
    цинские услуги    Казахстан     Астаны,
    с учетом струк-   "О респуб-    Алматы
    туры заболевае-   канском
    мости и других    бюджете"
    объективных
    факторов

            Повышение эффективности государственного регулирования в сфере
                             обращения лекарственных средств

73  Разработать       Проект        МЗ       IV квартал  Расходы
    Правила формиро-  нормативного           2004 года   не пред-
    вания списка      правового                          полагаются
    основных (жиз-    акта
    ненно важных)
    лекарственных
    средств
 
74  Внести изменения  Проект        МЗ,МИТ   I квартал   Расходы
    и дополнения в    Закона                 2005 года   не пред-
    некоторые законо- Республики                         полагаются
    дательные акты    Казахстан
    Республики Казах-
    стан по вопросам
    обеспечения насе-
    ления безопас-
    ными, эффектив-
    ными и качествен-
    ными лекарствен-
    ными средствами

75. Разработать       Информация    МЗ       II квартал  Расходы
    Правила проведе-  Правительству          2005 года   не пред-
    ния мониторинга   Республики                         полагаются
    побочных эффек-   Казахстан
    тов применяемых
    лекарственных
    средств

76. Создать и оснас-  Проект        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-
    тить республи-    нормативного                       526,0     ликан-
    канскую иммуно-   правового                                    ский
    биологическую     акта                                         бюджет
    лабораторию

77. Принять меры      Информация    МЗ       ежегодно,   Расходы
    по совершенст-    Правительству          2005-2007   не пред-
    вованию системы   Республики             годы        полагаются
    информирования    Казахстан
    населения о
    лекарственных
    средствах через
    постоянные руб-
    рики в СМИ,
    проведение дней
    открытых дверей,
    создание специ-
    альных стендов
    в аптечных и
    медицинских
    организациях

78. Оснастить соот-   Информация    МЗ       2006 год    2006 год- Респуб-
    ветствующим сов-  Правительству                      1235,5    ликан-
    ременным лабора-  Республики                                   ский
    торным оборудо-   Казахстан                                    бюджет
    ванием четыре
    межрегиональные
    испытательные
    лаборатории
    республиканского
    государственного
    предприятия
    "Национальный
    центр экспертизы
    лекарственных
    средств, изделий
    медицинского
    назначения и
    медицинской
    техники"

79. Провести пере-    Информация    МЗ       ежегодно,   2005 год- Респуб-
    подготовку специ- Правительству          2005-2010   296,0     ликан-
    алистов государ-  Республики             годы        2006 год- ский
    ственного органа  Казахстан                          148,0     бюджет
    в сфере обращения                                    2007 год-
    лекарственных                                        119,7
    средств и специ-                                     2008 год-
    алистов, осущест-                                    28,3
    вляющих эксперт-                                     2009 год-
    ные работы                                           22,7
                                                         2010 год-
                                                         10,2
 
  80  Организовать и    Информация    МЗ       ежегодно,   Расходы
    проводить мони-   Правительству          2005-2010   не пред-
    торинг состояния  Республики             годы        полагаются
    и эффективности   Казахстан
    использования
    медицинского
    оборудования,
    в том числе
    дорогостоящего,
    в организациях
    здравоохранения,
    а также сервис-
    ного обслуживания
    и ремонта

81  Осуществить в     Сертификат   МЗ       2007-2009  2007 год-   Респуб-
    установленном     об аккреди-  (созыв), годы       49,0        ликан-
    законодательством тации        МИТ                 В пределах  ский
    порядке                                            выделенных  бюджет
    аккредитацию                                       средств     Средства
    испытательного                                                 займа
    центра респуб-                                                 Всемирного
    ликанского го-                                                 банка
    сударственного
    предприятия
    "Национальный
    центр экспертизы
    лекарственных
    средств, изделий
    медицинского
    назначения и
    медицинской
    техники"
    Министерства
    здравоохранения
    Республики
    Казахстан на
    соответствие
    международным
    стандартам
 
82  Разработать       Стандарты     МЗ,МИТ   IV квартал  2006 год- Респуб-
    отраслевые стан-                         2006 года   21,0      ликан-
    дарты качества на                                              ский
    основе между-                                                  бюджет
    народных стандар-
    тов (GCP, GDP,
    GPP, GLP, GMP) с
    целью дальнейшего
    их внедрения
    в фармацевти-
    ческую отрасль
    республики

83 - 84 Исключены постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316 

85  Утверждение правил  Приказ МЗ     МЗ     2009 год  Расходы
    проведения                                         не пред-
    инспектирования в                                  полагаются
    сфере обращения
    лекарственных
    средств, изделий
    медицинского
    назначения и
    медицинской техники

                         4. Охрана здоровья матери и ребенка 

86  Разработать и     Проект        МЗ       IV квартал  В преде-  Респуб-
    реализовать меры  нормативного           2005 года   лах выде- ликан-
    по развитию       правового                          ленных    ский
    высокоспеци-      акта                               средств   бюджет
    ализированной
    медицинской
    помощи детям

87  Осуществить       Информация    МЗ       2005 год    2005 год- Респуб-
    строительство     Правительству                      11231,0   ликан-
    Национального     Республики                                   ский
    научного центра   Казахстан                                    бюджет
    материнства
    и детства на
    500 коек в
    г.Астане

88  Осуществить       Информация    МЗ       2005-2007   2005-     Респуб-
    строительство     Правительству          годы        2800,0    ликан-
    Республиканского  Республики                         2006 год- ский
    детского реаби-   Казахстан                          3390,3    бюджет
    литационного                                         2007 год-
    центра на 300                                        208,4
    коек в городе
    Астане

89  Осуществить       Информация    МЗ       2005-2009   2005 год- Респуб-
    строительство     Правительству          годы        49,5      ликан-
    спального корпуса Республики                         2006 год- ский
    Республиканского  Казахстан                          109,8     бюджет
    детского реаби-                                      2007 год-
    литационного                                         34,2
    центра "Балбулак"                                    2008 год-
    на 125 коек                                          2,1
    в г. Алматы                                          2009 год-
                                                         4,9
                                                         2010 год-
                                                         4,8

90  Осуществить       Информация    МЗ,      2005-2010   2005 год- Респуб-
    строительство     Правительству МЭБП,     годы       59,5      ликан-
    лечебного корпуса Республики    МИТ,                 2006 год- ский
    на 150 коек при   Казахстан     акимат               664,0     бюджет
    РГКП "Научный                   города               2007 год-
    Центр педиатрии и               Алматы               700,0
    детской хирургии"                                    2008 год-
    в г. Алматы                                          1413,6
                                                         2009 год-
                                                         2172,4
                                                         2010 год-
                                                         1333,5

91  Довести уровень   Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые
    оснащенности дет- в МЗ          областей, 2005-2010  491,9     транс-
    ских и родо-                    городов   годы       2006 год- ферты
    вспомогательных                 Астаны               2846,9    из рес-
    организаций до                  и Алматы             2007 год- публи-
    минимального                                         3785,1    канского
    норматива оснаще-                                    2008 год- бюджета
    ния медицинским                                      3422,4
    оборудованием и                                      2009 год-
    изделиями меди-                                      2943,4
    цинского назна-                                      2010 год-
    чения                                                2991,2

92  Обеспечить        Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые
    детей до 5-ти     в МЗ          областей, 2005-2010  532,3     транс-
    летнего возраста                городов   годы       2006 год- ферты 
    бесплатными ле-                 Астаны и             517,6     из рес-
    карственными                    Алматы               2007 год- публи-
    средствами при                                       596,6     канс-
    амбулаторном                                         2008 год- кого
    лечении в соот-                                      578,5     бюджета
    ветствии с ут-                                       2009 год- и местные
    вержденным                                           697,2     бюджеты
    перечнем                                             2010 год-
                                                         572,2

93  Обеспечить бере-  Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые
    менных женщин     в МЗ          областей, 2005-2010  736,8     транс-
    железо- и йодо-                 городов   годы       2006 год- ферты
    содержащими пре-                Астаны и             925,5     из рес-
    паратами                        Алматы               2007 год- публи-
                                                         665,7     канс-
                                                         2008 год- кого
                                                         720,7     бюджета
                                                         2009 год- и
                                                         815,2     местные
                                                         2010 год- бюджеты
                                                         752,5

94  Обеспечить детей  Информация    Акиматы   ежегодно,  2006 год- Целевые
    и подростков,     в МЗ          областей, 2006-2010  1076,2    транс-
    находящихся на                  городов   годы       2007 год- ферты
    диспансерном                    Астаны и             1037,9    из рес-
    учете, лекарст-                 Алматы               2008 год- публи-
    венными средст-                                      772,6     канс-
    вами при амбула-                                     2009 год- кого
    торном лечении                                       802,6     бюджета
    хронических забо-                                    2010 год- и
    леваний в соот-                                      747,8     местные
    ветствии с утвер-                                              бюджеты
    жденным перечнем
 
  95  Разработать       Проект        МЗ       I квартал   Расходы
    скрининговые      нормативного           2006 года   не пред-
    программы доро-   правового                          полагаются
    довой диагнос-    акта
    тики и профи-
    лактики врож-
    денных и нас-
    ледственных
    заболеваний
    у детей

96  Внедрить          Проект        МЗ       2007 год   2007 год-  Респуб- 
    скрининговые      нормативного                      819,9      ликан- 
    программы доро-   правового                                    ский
    довой диагнос-    акта                                         бюджет
    тики и профилак-
    тики врожденных
    и наследственных
    заболеваний у
    детей

97  Оснастить рес-    Информация    МЗ       ежегодно,  2005 год-  Респуб-
    публиканские      Правительству          2005-2010  86,3       ликан-
    организации       Республики             годы       2006 год-  ский
    здравоохранения   Казахстан                         341,2      бюджет
    по охране мате-                                     2007 год-
    ринства и детства                                   657,2
    современным меди-                                   2008 год-
    цинским оборудо-                                    856,9
    ванием                                              2009 год-
                                                        279,7
                                                        2010 год-
                                                        163,4

97- Внедрить в        Приказ МЗ     МЗ       III        Расходы
1.  детские и                       (созыв), квартал    не тре-
    родовспомога-                   междуна- 2007 года  буются
    тельные                         родные
    организации                     органи-
    современные                     зации
    дородовые,                      (по
    перинатальные и                 согла-
    неонатальные                    сованию)
    технологии с
    учетом уровня
    (районный,
    городской,
    областной)
    оказания
    медицинской
    помощи

97- Внедрить          Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы
2.  эффективные                     (созыв), квартал    не тре-
    технологии                      междуна- 2008 года  буются
    мониторинга                     родные
    за качеством                    органи-
    оказания                        зации
    дородовой,                      (по
    перинатальной и                 согла-
    неонатальной                    сованию)
    помощи

97- Разработать       Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы
3.  и утвердить                     (созыв), квартал    не тре-
    стандартизо-                    междуна- 2008 года  буются
    ванный модуль                   родные
    патронажного                    органи-
    наблюдения за                   зации
    детьми раннего                  (по
    возраста                        согла-
                                    сованию)

97- Внедрить          Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы
4.  основные                                 квартал    не тре-
    положения                                2007 года  буются
    эффективных
    технологий
    дородовой,
    перинатальной и
    неонатальной
    помощи в
    учебные
    программы до- и
    постдипломное
    образование

              5. Совершенствование профилактики, диагностики,
        лечения и реабилитации социально значимых заболеваний

98  Оснастить         Информация    МЗ       2005 год    2005      Респуб-
    кардиохирурги-    Правительству                      год -     ликан-
    ческую клинику    Республики                         213,8     ский
    в г. Астане       Казахстан                                    бюджет
    соответствующим
    медицинским
    оборудованием

99  Осуществить       Информация    МЗ       2005 год    2005      Респуб-
    строительство     Правительству                      год -     ликан-
    малокомплектной   Республики                         84,4      ский
    школы при         Казахстан                                    бюджет
    Республиканском
    детско-
    подростковом
    туберкулезном
    санатории
    "Боровое"
 
       100 Внедрить          Проект       МЗ, МЮ,   III квартал 2006      Респуб-
    международные     нормативного  МВД       2005 года  год -     ликан-
    стандарты в       правового                          10,9      ский
    технологию        акта                               2007      бюджет
    эпидемиологичес-                                     год -
    кого надзора и                                       11,5
    профилактики
    ВИЧ/СПИД
 
       101 Разработать       Проект        МЗ       III квартал Расходы
    методику оценки   нормативного            2005 года  не пред-
    эпидемиологи-     правового                          полага-  
    ческого риска и   акта                               ются
    прогнозирования
    по наиболее
    распространенным
    инфекционным
    заболеваниям, в
    том числе по
    туберкулезу,
    болезням, 
    передающимся
    преимущественно
    половым путем, 
    ВИЧ/СПИД и другим

102 Внедрить          Информация    МЗ       ежегодно,   В пре-    Респуб-
    передовые         Правительству          2005-2006   делах     ликан-
    технологии в      Республики              годы       выде-     ский
    области лечения   Казахстан                          ленных    бюджет
    и медицинской                                        средств
    профилактики
    наркомании

103 Принять меры по   Проект        МЗ,      2005-2010   В пре-    Респуб- 
    профилактике      нормативного Акиматы    годы       делах     ликан-
    наиболее          правового    областей,             выде-     ский и
    распространенных  акта         городов               ленных    местные
    неинфекционных                 Астаны и              средств   бюджеты
    заболеваний                    Алматы
    (артериальная
    гипертония, диабет,
    астма, 
    онкологические
    заболевания и др.)

104 Оснастить научные Информация    МЗ       ежегодно,   2005      Респуб-
    организации       Правительству          2005-2008   год -     ликан-
    здравоохранения   Республики              годы       722,0     ский
    республики        Казахстан                          2006      бюджет
    необходимым                                          год -
    современным и                                        980,7
    уникальным                                           2007 
    медицинским                                          год -
    оборудованием                                        722,0
                                                         2008 год-
                                                         722,0

105 Организовать      Проект       Акиматы    ежегодно,  В пре-    Респуб-
    поэтапно          нормативного областей,  2005-2010  делах     ликан-
    региональные      правового    городов    годы       выде-     ский и 
    центры            акта         Астаны и              ленных    местные
    (отделения)                    Алматы                средств   бюджеты
    медико-
    социальной
    реабилитации
    наркозависимых
    лиц, стационарные
    отделения в
    наркологических
    организациях для
    лечения и медико-
    социальной
    реабилитации
    наркозависимых
    несовершеннолетних
 
106 Оснастить центр   Информация     МЗ      ежегодно,   2006      Респуб-
    судебной          Правительству          2006-2010   год -     ликан-
    медицины и его    Республики             годы        500,0     ский
    территориальные   Казахстан                          2007      бюджет
    подразделения                                        год -
    необходимым                                          331,6
    оборудованием                                        2008 год-
                                                         274,5
                                                         2009 год-
                                                         121,5
                                                         2010 год-
                                                         5,0

107 Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316 

108 Внедрить          Проект        МЗ, МЮ,  с 2008      Расходы   Респуб-
    международные     нормативного   МВД     года        будут     ликан-
    стандарты         правового                          преду-    ский  
    противовирусного  акта                               смотре-   бюджет
    лечения ВИЧ-                                         ны с
    инфицированных                                       2008
    и больных СПИДом                                     года

                  6. Подготовка и переподготовка кадров
                           здравоохранения

109 Внести предложения Предложения   МЗ      IV квартал  Расходы
    по разработке      в АГС                 2004 года   не пред-
    механизмов                                           полага-
    обучения и                                           ются
    повышения
    квалификации за
    рубежом
    государственных
    служащих
    государственного
    органа в сфере
    обращения
    лекарственных
    средств

110 Внести изменения и Проект        МЗ,     I квартал   Расходы
    дополнения в       нормативного  МОН,    2005 года   не пред-
    действующие        правового     МЭБП                полага-
    нормативные        акта                              ются
    правовые акты в 
    области образования
    с учетом специфики
    медицинского и
    фармацевтического
    образования

111 Внести изменения  Проект         МЗ,     II квартал  Расходы
    и дополнения в    Закона         МЭБП,   2005 года   не пред-
    некоторые         Республики     МТСЗН               полага-
    законодательные   Казахстан      Акиматы             ются 
    акты Республики                  областей,
    Казахстан по                     городов
    вопросам                         Астаны и
    обеспечения села                 Алматы
    медицинскими
    кадрами

112 Ввести в          Проект         МЗ      I квартал   Расходы
    номенклатуру      нормативного           2005 года   не пред-
    медицинских и     правового                          полага-
    фармацевтических  акта                               ются
    должностей и 
    специальностей
    специальность-
    менеджер
    здравоохранения

113 Принять меры по   Проект         МЗ      IV квартал  Расходы 
    совершенствованию Постановления          2005 года   не пред-
    клинической       Правительства                      полага-
    подготовки        Республики                         ются
    студентов         Казахстан
    медицинских
    организаций
    образования

114 Внести изменения  Приказ         МЗ, МОН, I квартал  Расходы
    в Правила                        МЮ, МЭБП 2005 года  не пред-
    повышения                                            полага-
    квалификации и                                       ются
    переподготовки
    специалистов с
    медицинским и
    фармацевтическим 
    образованием, 
    утвержденные 
     приказом Министра 
    здравоохранения 
    от 9 июня 2004 
    года N 462 в 
    части повышения 
    квалификации и 
    переподготовки 
    за рубежом

115 Разработать и     Проект         МЗ      I квартал   Расходы
    утвердить правила нормативного           2005 года   не пред-
    планирования      правового                          полага-
    расходов на       акта                               ются 
    подготовку кадров 
    с медицинским и 
    фармацевтическим 
    образованием и 
    расчета расходов 
    на обучение 
    одного студента,
    аспиранта, 
    клинического 
    ординатора
    (магистранта)

116 Разработать       Проект         МЗ, МОН II квартал  Расходы
    государственные   нормативного           2005 года   не пред-
    стандарты         правового                          полага-
    образования по    акта                               ются
    подготовке 
    менеджеров
    здравоохранения 
    в магистратуре

117 Совершенствовать  Проект         МЗ      II квартал  Расходы
    программы         нормативного           2005 года   не пред-
    подготовки и      правового                          полага- 
    переподготовки    акта                               ются
    медицинских 
    кадров, в том 
    числе, общей 
    практики

118 Разработать нормы Проект         МЗ      II квартал  Расходы
    материально-      нормативного           2005 года   не пред-
    технического      правового                          полага-
    оснащения,        акта                               ются
    оборудования 
    медицинских и 
    фармацевтических 
    организаций 
    образования

119 Разработать       Проект         МЗ      II квартал  Расходы
    программы         нормативного           2005 года   не пред-
    повышения         правового                          полага-
    квалификации      акта                               ются
    по специальности- 
    менеджер 
    здравоохранения

120 Разработать       Проект         МЗ      II квартал  Расходы
    программы         нормативного           2005 года   не пред- 
    повышения         правового                          полага- 
    квалификации      акта                               ются
    педагогического 
    состава 
    медицинских и 
    фармацевтических 
    организаций 
    образования
 
121 Расширение и      Информация     МЗ      2005-2006,  2005      Респуб-
    реконструкция     Правительству          2008, 2009  год -     ликан-
    Казахской         Республики             годы        800,0     ский
    государственной   Казахстан                          2006      бюджет
    медицинской                                          год -
    академии по                                          1050,0
    ул. Бейбитшилик                                      2008 год-
    в г. Астане                                          842,0
                                                         2009 год-
                                                         126,3

122 Поэтапно          Проект         МЗ, МОН II квартал  2005 год- Респуб-
    увеличить прием   Постановления          2005 года,  534,3     ликан-
    в медицинские     Правительства          II квартал  2006 год- ский
    вузы и стоимость  Республики             2006 года,  812,3     бюджет
    обучения по       Казахстан              II квартал  2007 год-
    медицинским и                            2007 года,  2182,9
    фармацевтическим                         II квартал  2008 год- 
    специальностям по                        2008 года,  2676,1
    государственному                         II квартал  2009 год-
    заказу                                   2009 года,  4584,9
                                             II квартал  2010 год-
                                             2010 года   7248,1

123 Осуществлять      Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб-
    подготовку        Правительству          2005-2010   год -     ликан-
    менеджеров        Республики             годы        4,7       ский
    здравоохранения   Казахстан                          2006      бюджет
    в магистратуре                                       год -
                                                         22,3
                                                         2007
                                                         год -
                                                         48,5
                                                         2008 год-
                                                         69,2
                                                         2009 год-
                                                         99,7
                                                         2010 год-
                                                         129,5
 
124 Поэтапно          Проект         МЗ,     III квартал  2005      Респуб-
    увеличить прием   Постановления  МОН,     2005 года,  год -     ликан-
    и стоимость       Правительства  акиматы III квартал  49,9      ский
    обучения по       Республики     областей, 2008 года, 2006      бюджет
    среднему          Казахстан,     городов III квартал  год - 
    профессиональному Постановления  Астаны и  2009 года, 60,9
    образованию в     местных ис-    Алматы  III квартал  2007
    рамках            полнительных             2010 года  год -
    государственного  органов                             137,1
    заказа                                                2008 год-
                                                          179,6
                                                          2009 год-
                                                          273,1
                                                          2010 год-
                                                          341,8

                                                          2005      Целевые
                                                          год -     транс-
                                                          95,6      ферты 
                                                          2006      из рес-
                                                          год -     публи-
                                                          77,2      канс-
                                                          2007      кого
                                                          год -     бюджета
                                                          114,4  

125 Переподготовить   Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб-
    кадры по вопросам Правительству          2005-2010   год -     ликан-
    менеджмента,      Республики             годы        2,7       ский
    управления        Казахстан                          2006      бюджет
    ресурсами и                                          год -     Целевые
    финансирования в                                     2,9       транс-
    области                                              2007      ферты 
    здравоохранения                                      год -     из рес-
                                                         2,8       публи-
                                                                   канс-
                                                         2005      кого
                                                         год -     бюджета
                                                         15,3      и
                                                         2006      местные
                                                         год -     бюджеты
                                                         48,3
                                                         2007
                                                         год -
                                                         54,3
                                                         2008 год-
                                                         58,6
                                                         2009 год-
                                                         45,5
                                                         2010 год-
                                                         68,2

126 Осуществлять      Информация   МЗ, МОН   ежегодно,   2005      Респуб-
    обучение          Правительству          2005-2010   год -     ликан-
    (повышение        Республики             годы        228,2     ский
    квалификации)     Казахстан                          2006      бюджет
    медицинских                                          год -
    кадров за                                            228,2
    рубежом                                              2007
                                                         год -
                                                         252,2
                                                         2008 год-
                                                         126,9
                                                         2009 год-
                                                         166,9
                                                         2010 год-
                                                         131,6

127 Повысить          Информация  Акиматы    ежегодно,   2005      Целевые
    квалификацию и    в МЗ        областей,  2005-2010   год -     транс-
    переподготовить               городов    годы        134,4     ферты
    врачей общей                  Астаны и               2006      из рес-
    практики                      Алматы                 год -     публи-
                                                         142,5     канско-
                                                         2007      го
                                                         год -     бюджета
                                                         192,9     и
                                                         2008 год- местные
                                                         251,7     бюджеты
                                                         2009 год-
                                                         211,4
                                                         2010 год-
                                                         186,4

128 Увеличить размер  Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб-
    стипендии         Правительству          2005-2010   год -     ликан-
    обучающимся в     Республики             годы        87,6      ский
    интернатуре       Казахстан                          2006      бюджет
                                                         год -
                                                         107,9
                                                         2007
                                                         год -
                                                         100,4
                                                         2008 год-
                                                         132,1
                                                         2009 год-
                                                         206,3
                                                         2010 год-
                                                         280,0

129 Разработать       Методические   МЗ      I квартал   Расходы
    научно-           рекомендации           2006 год    не пред-
    обоснованную                                         полага-
    методику                                             ются
    определения
    долгосрочной
    потребности
    отрасли
    здравоохранения
    в кадрах

130 Создать при 4-х   Информация     МЗ      ежегодно,   2006      Респуб-
    государственных   Правительству          2006-2007,  год -     ликанс-
    медицинских ВУЗах Республики             2008, 2010  700,0     кий
    собственные       Казахстан              годы        2007      бюджет
    клиники (учебно-                                     год -
    клинические                                          700,0
    центры) и их                                         2008 год-
    оснащением                                           500,0
                                                         2010 год-
                                                         116,2

131 Разработать       Проект      МЗ, МОН    IV квартал  В пре-    Респуб-
    государственные   нормативного           2006 года   делах     ликанс-
    общеобязательные  правового                          выде-     кий
    стандарты         акта                               ленных    бюджет
    образования по                                       бюджет-
    подготовке                                           ных
    медицинских                                          средств
    кадров в
    бакалавриате и
    магистратуре
_________________________________________________________________________ 

      * В Плане мероприятий предусматриваются расходы на реализацию 2 этапов Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005 - 2010 годы.
      Всего на реализацию данной программы на 2005 - 2010 годы необходимо 386 294,0 млн. тенге, в том числе по этапам: 1 этап 2005 - 2007 годы - 175 550,7 млн. тенге, 2 этап 2008-2010 годы - 210 743,3 млн. тенге.

По годам

Всего

Республиканский бюджет

Местный бюджет

2005 г.

42 181,9

32 065,5

10 116,4

2006 г.

64 749,7

53 278,4

11 471,3

2007 г.

68 619,1

54 966,0

13 653,1

2008 г.

59 842,3

34 920,6

24 921,7

2009 г.

70 104,1

46 496,2

23 607,9

2010 г.

80 796,9

64 948,7

15 848,2

Итого

386 294,0

286 675,4

99 618,6

      В 2008 - 2010 годы предполагается ежегодное увеличение объема финансирования отрасли с доведением его до 4 % к ВВП в 2010 году.
      Объем финансирования данной программы на 2005 - 2010 годы будет уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан

      
      ПРИМЕЧАНИЕ:
      
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;
      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан;
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан;
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан;
      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан;
      МО - Министерство обороны Республики Казахстан;
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан;
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;
      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
      АГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы;
      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи;
      КНБ - Комитет национальной безопасности;
      НПО - Неправительственные организации