Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінiң мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1109 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.10.12. N 943 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 12 қазандағы  N 943  Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Қоса берiлiп отырған:
      1) Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгі туралы ереже;
      2) Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң аумақтық органдары - мемлекеттiк мекемелерiнiң тiзбесi бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгi төрағасының үш орынбасары болады деп белгiленсiн.
        Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.02.27. N  134  қаулысымен.

      3. "Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 7 шiлдедегi N 743  қаулысының  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2004 ж., N 27, 350-құжат) күшi жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметінің       
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1109 қаулысымен   
бекітілген      

  Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
реттеу агенттігі туралы
ереже

  1. Жалпы ережелер

       Ескерту. Мәтiндегi "табиғи монополия субъектiлерiнiң", "табиғи монополия субъектiлерiне" деген сөздер тиiсiнше "табиғи монополиялар субъектілерiнiң", "табиғи монополиялар субъектiлерiне" деген сөздермен ауыстырылды   - ҚР Үкіметінің 2006.09.22. N  900  (алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      1. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгi (бұдан әрi - Агенттік) Қазақстан Республикасы Үкiметінің құрамына кiрмейтiн орталық атқарушы орган болып табылады. Агенттiктiң негiзгi мiндеттерi табиғи монополиялар субъектілерінің қызметiн бақылау мен реттеу, табиғи монополиялар субъектілерiнiң қызметiн жүзеге асыру саласында тұтынушылардың құқықтарын қорғау, табиғи және мемлекеттік монополиялар салаларындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру, мемлекеттік органдардың ақылы қызметтер көрсетуiнiң тәртiбін бақылау, өз қызметiн мемлекеттiк монополияға жатқызылған салада жүзеге асыратын мемлекеттік кәсiпорындардың қызметін реттеу мен бақылау салаларында мемлекеттiк саясатты iске асыру болып табылады.
      Агенттiктiң аумақтық органдары - заңды тұлғалар болып табылатын Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің облыстар және Астана, Алматы қалалары бойынша басқармалары бар.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.02.28.  N 175  қаулысымен.
      2. Агенттiк өзiнiң қызметін Қазақстан Республикасының  Конституциясына , Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Yкiметінің кесiмдерiне, өзге де нормативтік құқықтық кесiмдерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
      3. Агенттiк туралы Ереженi, жалпы штат санын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      4. Агенттiк заңды тұлға - ұйымдық-құқықтық нысандағы мемлекеттiк мекеме болып табылады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің қазынашылық органдарында ашылатын шоты, өзiнiң атауы мемлекеттiк және орыс тілдерiнде жазылған бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген және өзiнiң атауы мемлекеттік тiлде жазылған мөрi болады.
      Агенттік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
      Агенттіктің, егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкiлеттiк берiлсе, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болуға құқығы бар.
      5. Агенттiк өзiнiң мемлекеттiк өкiлеттiктерінің шеңберiнде, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өзiнiң құзыретiндегi мәселелер бойынша бұйрықтар нысанында Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында мiндетті күші бар кесімдер шығарады.
      6. Агенттіктің заңды мекен-жайы:
      473000, Астана қаласы, Бөкейхан көшесi, 14.
      7. Толық атауы - "Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды peттeу агенттiгi" мемлекеттік мекемесi.
      Осы Ереже Агенттiктiң құрылтай құжаты болып табылады.
      8. Агенттiктiң қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.
      Агенттiкке өзiнiң функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында кәсіпкерлiк субъектiлерiмен шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
      Егер Агенттікке Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiмен кiрiстер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы бepiлce, онда мұндай қызметтен алынған кiрiстер белгiленген тәртiппен мемлекеттiк бюджеттің кiрiсiне жiберiледi.

  2. Агенттiктiң негiзгi функциялары мен құқықтары

      9. Агенттiктiң стратегиялық функциялары:
      1) табиғи монополиялар салаларындағы мемлекеттік саясатты пысықтауды;
      2) мемлекеттік монополия саласындағы мемлекеттiк саясатты пысықтауды;
      3) табиғи монополиялар туралы заңнаманы жетілдiру жөнiнде нормативтік құқықтық кесiмдер мен ұсыныстар әзiрлеудi;
      4) табиғи монополиялар субъектілерiн қайта ұйымдастыру жөнiнде ұсыныстар әзірлеу болып табылады.
       Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің   - ҚР Үкіметінің 2006.09.22. N  900  (алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      10. Агенттiк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртіппен мынадай функцияларды:
      мемлекеттiк саясатты қалыптастыру саласында:
      1) табиғи монополиялар саласында тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн есептеудiң кемсiтпеушілік әдіснамаларын әзiрлеудi және бекiтудi;
      2) мемлекеттiк мекемелер монополиялық түрде жүзеге асыратын қызметтерге бағалар есептеу әдіснамасы мен белгілеу ережелерiн әзiрлеудi;
      мемлекеттiк саясатты iске асыру саласында:
      1) өз құзыретiнiң шегінде табиғи монополиялардың, тауар рыногының жұмыс iстеуiне, баға түзу мен тұтынушылардың мүдделерiн қорғау мәселелерiне қатысты заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық кесiмдердің жобаларына сараптама жасауды жүзеге асыруды;
      2) Қазақстан Республикасы Yкiметінің шешiмдерi бойынша акционерлiк қоғамдар акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн иелену және пайдалану құқықтарын жүзеге асыруды;
      3) өз құзыретiнің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы iстердi қарауды және олар бойынша шешiмдер қабылдауды;
      4) Табиғи монополиялар субъектiлерінің мемлекеттiк тiркелiмiн, Мемлекеттік органдар көрсететiн ақылы қызметтердiң мемлекеттік тiркелiмiн қалыптастыруды және жүргiзудi;
      5) тұтынушыларды коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын мәлiметтерi барынан басқа, табиғи монополиялар субъектілерiнiң қызметiн реттеу мәселелерi бойынша қабылданған шешiмдермен таныстыруды;
      6) табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiтуге арналған өтiнiмдерiн қарау кезiнде жария тыңдаулар өткiзудi;
      7) табиғи монополия субъектiсiнiң нормативтiк техникалық ысыраптарын бекiтудi;
      8) табиғи монополиялар субъектiлерiнiң шикiзат, материалдар, отын, энергия шығысының техникалық және технологиялық нормаларын мемлекеттiк басқарудың тиiстi саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк органмен келiсiмi бойынша;
      9) табиғи монополия субъектiсi персоналының нормативтiк санын еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiмi бойынша бекiтудi;
      мемлекеттік саясатты iске асыруды бақылау саласында:
      1) өз құзыретiнiң шегінде жұмыстарды жүргiзудi және мемлекеттiк құпияларды қорғауды;
      2) мыналарға:
      табиғи монополиялар субъектiсінің акцияларды (үлестердi) сатып алуына, сондай-ақ өзiне Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы  Заңымен  рұқсат етілген қызметтi жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдарға өзге нысандармен оның қатысуына;
      eгep ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк теңгерiмде ескерiлген, иелiктен шығарылатын мүлiктің не оған қатысты өзге мәмiлелер жасалатын табиғи монополия субъектiсi мүлкiнiң теңгерiмдiк құны, ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк теңгерiмге сәйкес оның активтерiнiң теңгерiмдiк құнынан 0,05 пайыз асып түссе, олар табиғи монополия субъектiсi тарифтерiнiң (бағаларының, алым ставкаларының) немесе реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) олардың шектi деңгейлерiнiң артуына, тұтынушылармен жасалған шарттардың бұзылуына, үздiксiз байланыстағы технологиялық жүйенiң бұзылуына, ұсынылатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (өндiрiлетiн тауарлардың, жұмыстардың) үзiлуiне не олардың көлемдерiнiң едәуiр төмендеуiне алып келген жағдайда, табиғи монополия субъектiсiнiң мүлкiн иелiктен шығаруды және (немесе) онымен өзге де мәмiлелер жасауды;
      табиғи монополиялар субъектiсінің оларға тасымалданатын немесе берiлетiн тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өзiнiң тұтынуы үшін емес сатып алуына;
      табиғи монополиялар субъектiсiнiң ол үшiн "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен рұқсат етiлген өзге қызметтi жүзеге асыруына;
      табиғи монополиялар субъектiсi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жүргiзетiн сатып алуға;
      шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртiбiн қолдануы сәйкес табиғи монополиялар субъектiлерiнiң iс жүзiндегі шығындарына;
      табиғи монополиялар субъектілерiнің қайта ұйымдастырылуына және таратылуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруды;
      табиғи монополиялар субъектiсiнiң жарғылық капиталындағы дауыс беретiн акциялардың (үлестердiң) он пайыздан астамын жеке немесе заңды тұлғалардың (немесе тұлғалар тобының) сатып алуына;
      мүлiктiк жалдау шартын жасасу табиғи монополиялар субъектiсiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алым ставкаларының) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң артуына, тұтынушылармен шарттардың бұзылуына, үзілiссiз байланыстағы технологиялық жүйенiң бұзылуына, ұсынылатын реттелетiн қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көлемiнiң үзiлуiне не едәуiр төмендеуiне әкелiп соқпайтын жағдайда табиғи монополиялар субъектiсiнiң ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк теңгерiмде ескерiлген теңгерiмдiк құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк теңгерiмге сәйкес оның активтерiнiң теңгерiмдiк құнының 0,05 пайызынан асатын реттелетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну үшiн пайдаланылатын мүлiктi жалға алуына;
      3) табиғи монополиялар субъектiлерiнің шығындарын қалыптастырудың epeкшe тәртiбiн қолдануды;
      4) табиғи монополиялар субъектiсiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн есептеудiң кемсiтпеушiлiк әдiстемелерiн қолдануды;
      5) табиғи монополиялар субъектiсiнің тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн заңсыз көтерумен және (немесе) iс жүзiнде орындалмаған жұмыс құнын тарифке (бағаға, алым ставкасына) немесе оның шектi деңгейiне енгiзумен тарифтiк сметада көзделген амортизациялық аударымдар қаражатын мақсатсыз пайдаланумен, тарифтiк сметаның шығын баптарын атқарудың бекiтiлген мөлшерiнен бес пайыздан астам ауытқуымен келтiрiлген залалды тұтынушыларға өтeу үшін уақытша өтемдiк тарифтi бекiту туралы шешiм қабылдауды;
      6) табиғи монополиялар субъектiсiнің тарифтерді (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiтуге немесе өзгертуге арналған өтiнімдерiн қарауға қабылдаудан бас тартуын жазбаша негiздеудi;
      7) <*>
      8) табиғи монополиялар субъектілерінің тауарларына (жұмыстарына, қызметтерiне) және мемлекеттік органдар болып табылатын мемлекеттiк мекемелер көрсететiн қызметтерге тарифтер (бағалар, алым ставкаларын) бекiтудi;
      9) уақытша төмендету коэффициентін белгiлеудi;
      10) өз құзыретiнiң шегiнде реттелетiн салалардағы бәсекелес ортаның дамуына жәрдем көрсетудi жүзеге асырады.
       Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.02.28.  N 175 , 2006.09.22. N  900  (алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.
      11. Агенттiк өз құзыретiнің шегiнде міндеттердi iске асыру және өз функцияларын жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiппен:
      1) табиғи монополиялар салаларындағы қызметті жүзеге асыратын субъектілердi Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiне енгiзу туралы не одан шығару туралы шешім қабылдауға;
      2) табиғи монополиялар субъектілерiнің қызметiн заңнамалық кесiмдерге сәйкес реттейтiн және бақылайтын шешiм қабылдауға;
      3) табиғи монополиялар субъектілерi үшін мiндеттi мемлекеттiк реттеуді және бақылауды жүргiзу, өзгерту немесе тоқтату туралы шешім қабылдауға;
      4) өз құзыретiнің шегiнде табиғи және мемлекеттiк монополиялар саласындағы тәртіп бұзушылықтардың жолын кесу және олардың салдарларын жою туралы заңнаманы бұзу фактілерi бойынша шешім қабылдауға;
      5) табиғи монополиялар субъектiлеріне Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерiнде белгiленген жағдайларда табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтерiне тұтынушылармен шарттар жасасу туралы, жасалған шарттарға өзгерiстер енгiзу туралы орындауға мiндетті нұсқамалар енгiзуге;
      6) табиғи монополиялар субъектiлерiне, мемлекеттiк органдарға олар Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы  заңнамасын  бұзған жағдайда, орындауға мiндетті нұсқамалар, оның iшiнде табиғи монополиялар субъектiлерiн қайта ұйымдастыру туралы және (немесе) мүлiктi иелiктен айыру туралы нұсқамалар енгізуге;
      7) өз құзыретiнің шегiнде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою мақсатында талаппен сотқа жүгiнуге, оларды қарауға қатысуға;
      8) жеке және заңды тұлғалардан, оның iшiнде мемлекеттік органдардан, жергіліктi өзiн-өзi басқару органдарынан, сондай-ақ олардың лауазымды тұлғаларынан Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiнде белгiленген коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын мәлiметтердi жария ету талаптарын сақтай отырып, өзiнiң өкiлеттiктерiн жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;
      9) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасының әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстерiн өзiнiң бастамашылығы бойынша, бұқаралық ақпарат құралдарының хабарламалары мен олардың билiгiндегі өзге де материалдардың негiзiнде, мемлекеттік органдардың, заңды тұлғалардың, азаматтардың, мүдделi тұлғалардың жазбаша мәлiмдемелерi мен хабарламаларының және табиғи монополиялар субъектiлерiнiң өтiнiштерi негiзiнде қарауға;
      10) табиғи монополиялар субъектiлерi реттелетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушылармен жасасатын үлгi шарттарды әзірлеуге және оларды Қазақстан Республикасының Yкiметiне бекiтуге ұсынуға;
      11) табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтiк сметаларын өзгертуге бастамашылық жасауға;
      12) <*>
      13) табиғи монополиялар субъектiсінің тарифтік сметаны орындауын бақылауды жүзеге асыруға;
      14) табиғи монополиялар субъектiсiнің реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алым ставкаларының) қолданысын Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  18-бабының  5-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, он екi айдан кем емес мерзiмге белгiлеуге;
      15) өз құзыретiнiң шегiнде орындау үшiн мiндетті шешiмдер беруге және нормативтiк құқықтық кесiмдер шығаруға;
      16) тарифтердi тiкелей немесе уақытша төмендету арқылы зиянды және (немесе) залалдарды өтеу туралы өз құзыретiнiң шегінде шешiм қабылдауға;
      17) Агенттiктiң мәжiлiстерiнде мемлекеттiк органдардың және мемлекеттiк монополияға жатқызылған саладағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік кәсiпорындардың лауазымды тұлғаларын тыңдауға;
      18) Агенттiктiң құзыретіне жататын мәселелер бойынша түсiнiктемелер беруге;
      19) ғалымдар мен мамандардың, Агенттiк қызметкерлерінің, мемлекеттiк органдар мен табиғи монополиялар субъектiлерi өкілдерiнің арасынан сараптамалық кеңес құруға;
      20) тексерiстер мен сараптамалар өткiзуге басқа ұйымдардан мамандар тартуға;
      21) өзiнiң өкiлеттіктерi мен функцияларының бір бөлiгiн аумақтық органдарға беруге;
      22) мемлекеттік органдарға өз құзыретiнің шегiнде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын, олар қабылдаған кесiмдердiң күшін жою немесе өзгерту туралы ұсыныстар енгiзуге;
      23) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетiн материалдар мен нормативтік құқықтық кесiмдердi прокуратура органдарына жіберуге;
      24) өзiнiң құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша заңды және жеке тұлғалардың қызметiне тексерулер жүргізуге;
      25) реттелiп көрсетiлетiн коммуналдық қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) есептеу құралдарын сатып алғаны және орнатқаны үшiн ақы алудың мөлшерi мен тетiгiн келiсуге.
       Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.02.28.  N 175 , 2006.09.22. N  900  (алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.

  3. Агенттіктiң мүлкі

      12. Aгенттіктің жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi  болады.
      Агенттiктiң мүлкi өзiне мемлекет берген мүлiктiң есебiнен қалыптасады және негiзгi қорлар мен айналым қаражатынан, сондай-ақ құны Агенттiктiң теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктен тұрады.
      13. Агенттiкке бекiтiп берiлген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
      14. Агенттiктiң өзiне бекiтiп берiлген мүлiктi өз бетiнше иелiктен шығаруға немесе оған өзгеше тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.
      Агенттiкке Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiнде белгіленген жағдайларда және шектерде мүлікке билiк ету құқығы берiлуi мүмкiн.

  4. Агенттiктің қызметiн ұйымдастыру

      15. Агенттiктi Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын төраға басқарады.
      16. Агенттiк төрағасының төрағаның ұсынымы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi қызметтерге тағайындайтын және қызметтерден босататын орынбасарлары болады.
      17. Агенттiктiң төрағасы Агенттiктiң жұмысын ұйымдастырады және оған басшылықты жүзеге асырады және Агенттiкке жүктелген мiндеттердiң орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін жеке жауапкершілікте болады.
      18. Осы мақсатта Агенттiктiң төрағасы:
      1) бұйрықтар шығарады;
      2) өзiнiң орынбасарлары мен Агенттiктiң құрылымдық бөлiмшелерi басшыларының мiндеттерiн айқындайды;
      3) Агенттіктің орталық аппаратының құрылымдық бөлiмшелерi мен аумақтық органдары туралы ереженi бекiтедi;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Агенттiктiң орталық аппаратының қызметкерлерi мен аумақтық органдардың басшыларын қызметтерге тағайындайды және қызметтерден босатады;
      5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда Агенттiктiң атынан өкiлдiк етедi;
      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Агенттіктiң қызметкерлерiне және аумақтық органдардың басшылары мен олардың орынбасарларына тәртіптiк жазалар қолданады және оларды көтермелейдi;
      7) сараптамалық кеңестердiң жеке құрамын бекiтедi;
      8) Агенттiктiң құзыретiне кiретін басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.
      19. Агенттiк төрағасының жанынан консультативтiк-кеңесші орган болып табылатын алқа құрылады.

  5. Агенттiктi қайта ұйымдастыру және тарату

      20. Агенттікті ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргiзiледi.

Қазақстан Республикасы 
      Yкiметiнің       
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1109 қаулысымен  
бекiтiлген      

  Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды peттeу
 агенттiгiнiң аумақтың органдары -
мемлекеттiк мекемелерiнiң
тізбесі 

       Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.02.28.  N 175  қаулысымен.

      1. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнің Ақмола облысы бойынша басқармасы
      2. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң Ақтөбе облысы бойынша басқармасы
      3. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгінiң Алматы облысы бойынша басқармасы
      4. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды peттeу агенттігiнiң Атырау облысы бойынша басқармасы
      5. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды peттeу агенттiгінiң Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті
      6. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігiнің Жамбыл облысы бойынша басқармасы
      7. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң Батыс Қазақстан облысы бойынша басқармасы
      8. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігiнің Қарағанды облысы бойынша департаменті
      9. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінiң Қостанай облысы бойынша басқармасы
      10. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды peттeу агенттігiнiң Қызылорда облысы бойынша басқармасы
      11. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды peттeу агенттiгiнiң Маңғыстау облысы бойынша басқармасы
      12. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігiнiң Павлодар облысы бойынша басқармасы
      13. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң Солтүстiк Қазақстан облысы бойынша департаменті
      14. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгінiң Оңтүстiк Қазақстан облысы бойынша басқармасы
      15. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң Астана қаласы бойынша басқармасы
      16. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігiнiң Алматы қаласы бойынша басқармасы

Вопросы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1109. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года N 943

       Сноска. Постановление Правительства РК от 28 октября 2004 г. N 1109 утратило силу постановлением Правительства РК от 12 октября 2007 года N  943 .

      

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

     1. Утвердить прилагаемые:
     1) Положение об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий;
     2) перечень государственных учреждений - территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

     2. Установить, что Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий имеет трех заместителей.  <*>
     Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N  134 ; от 22 сентября 2006 года N  900  (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

     3. Признать утратившим силу  постановление  Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2004 года N 743 "Вопросы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 27, ст. 350).

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
     Республики Казахстан

Утверждено               
постановлением Правительства      
Республики Казахстан          
от 28 октября 2004 года N 1109     

  Положение
об Агентстве Республики Казахстан
по регулированию естественных монополий  <*>

      Сноска. В тексте слова "субъектов естественной монополии", "субъектам естественной монополии" заменены словами "субъектов естественных монополий", "субъектам естественных монополий" - постановлением Правительства РК от 22 сентября 2006 года N  900  (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

  1. Общие положения

     1. Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (далее - Агентство) является центральным исполнительным органом, не входящим в состав Правительства Республики Казахстан. Основными задачами Агентства являются реализация государственной политики в области контроля и регулирования деятельности субъектов естественных монополий, защита прав потребителей в сфере осуществления деятельности субъектов естественных монополий, формирование государственной политики в сферах естественной и государственной монополий, контроля за порядком оказания платных услуг государственными органами, регулирования и контроля за деятельностью государственных предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере, отнесенной к государственной монополии.
     Агентство имеет территориальные органы - управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по областям и городам Астане, Алматы, которые являются юридическими лицами.  <*>
     Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 февраля 2005 г.  N 175  .

     2. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с  Конституцией  Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента, Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

     3. Положение об Агентстве, лимиты штатной численности утверждаются Правительством Республики Казахстан.

     4. Агентство является юридическим лицом - государственным учреждением в организационно-правовой форме, имеет в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета, открываемые в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, бланки со своим наименованием на государственном и русском языках, а также печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и своим наименованием на государственном языке.
     Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
     Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

     5. Агентство в рамках своих государственных полномочий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по вопросам своей компетенции издает акты в форме приказов, которые имеют обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.

     6. Юридический адрес Агентства:
     473000, город Астана, улица Бокейхана, 14.

     7. Полное наименование - государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий".
     Настоящее Положение является учредительным документом Агентства.

     8. Финансирование деятельности Агентства осуществляется из республиканского бюджета.
     Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Агентства.
     Если Агентству законодательными актами Республики Казахстан предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, в установленном порядке направляются в доход государственного бюджета.

  2. Основные функции и права Агентства

     9. Стратегическими функциями Агентства являются:
     1) выработка государственной политики в сферах естественных монополий;
     2) выработка государственной политики в сфере государственной монополии;
     3) разработка нормативных правовых актов и предложений по совершенствованию законодательства о естественных монополиях;
     4) разработка предложений по реорганизации субъектов естественных монополий.  <*>
      Сноска. В пункт 9 внесены изменения постановлением Правительства РК от 22 сентября 2006 года N  900  (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

     10. Агентство в установленном законодательством Республики Казахстан порядке осуществляет следующие функции:
     в области формирования государственной политики:
     1) разработка и утверждение недискриминационных методик расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней в сфере естественной монополии;
     2) разработка методологии расчета и правил установления цен на услуги, монопольно осуществляемые государственными учреждениями;
     в области реализации государственной политики:
     1) осуществление в пределах своей компетенции экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов, касающихся функционирования естественных монополий, товарного рынка, вопросов ценообразования и защиты интересов потребителей;
     2) по решениям Правительства Республики Казахстан осуществление прав владения и пользования государственными пакетами акций акционерных обществ;
     3) рассмотрение в пределах своей компетенции дел о нарушениях законодательства Республики Казахстан и принятие решений по ним;
     4) формирование и ведение Государственного регистра субъектов естественных монополий, Государственного регистра платных услуг, оказываемых государственными органами;
     5) ознакомление потребителей с принятыми решениями по вопросам регулирования деятельности субъектов естественных монополий, кроме тех, которые содержат сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
     6) проведение публичных слушаний при рассмотрении заявок субъектов естественных монополий на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;
     7) утверждение нормативных технических потерь субъекта естественной монополии;
     8) утверждение технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий по согласованию с государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления;
     9) утверждение нормативов численности персонала субъекта естественной монополии по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду;
     в области контроля за реализацией государственной политики:
     1) в пределах своей компетенции проведение мобилизационных работ и защита государственных секретов;
     2) осуществление государственного контроля за:
     приобретением субъектом естественной монополии акций (долей), а также иными формами его участия в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность, разрешенную для него Законом Республики Казахстан о естественных монополиях;
     отчуждением и (или) совершением иных сделок с имуществом субъекта естественной монополии, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества либо имущества субъекта естественной монополии, в отношении которого совершаются иные сделки, учтенная в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, при условии, что они не повлекут за собой повышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, нарушения договоров с потребителями, нарушения неразрывно связанной технологической системы, прерывания либо существенного снижения объемов предоставляемых регулируемых услуг (производимых товаров, работ);
     приобретением субъектом естественной монополии не для собственного потребления товаров (работ, услуг), транспортируемых или передаваемых им;
     осуществлением субъектом естественной монополии иной деятельности, разрешенной для него  Законом  Республики Казахстан "О естественных монополиях";
     закупками, проводимыми субъектом естественной монополии, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
     фактическими затратами субъектов естественных монополий в соответствии с применением особого порядка формирования затрат;
     реорганизацией и ликвидацией субъектов естественных монополий;
     приобретением физическими или юридическими лицами (или группой лиц) более десяти процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале субъекта естественной монополии;
     наймом субъектом естественной монополии имущества, используемого для предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), балансовая стоимость которого, учтенная в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, при условии, что заключение договора имущественного найма не повлечет за собой повышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, нарушения договоров с потребителями, нарушения неразрывно связанной технологической системы, прерывания либо существенного снижения объемов предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);
     3) применение особого порядка формирования затрат субъектов естественных монополий;
     4) применение недискриминационных методик расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии;
     5) принятие решения об утверждении временного компенсирующего тарифа для возмещения потребителям убытков, причиненных субъектом естественной монополии незаконным завышением тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и (или) включением в тариф (цену, ставку сбора) или его предельный уровень стоимости фактически невыполненных работ, нецелевым использованием средств амортизационных отчислений, предусмотренных тарифной сметой, отклонением исполнения статей затрат тарифной сметы более, чем на пять процентов от утвержденных размеров;
     6) письменное обоснование отказа в принятии к рассмотрению заявки субъекта естественной монополии на утверждение или изменение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней;
     7)  (исключен - N 175 от 28.02.2005 г.)
     8) утверждение тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий и услуги, оказываемые государственными учреждениями, являющимися государственными органами;
     9) установление временного понижающего коэффициента;
     10) в рамках своей компетенции оказывать содействие развитию конкурентной среды в регулируемых отраслях.  <*>
     Сноска. В пункт 10 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 февраля 2005 г.  N 175 ; от 22 сентября 2006 года N  900  (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

     11. Для реализации задач и осуществления своих функций Агентство в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в пределах своей компетенции вправе:
     1) принимать решения о включении субъектов, осуществляющих деятельность в сферах естественных монополий, в Государственный регистр субъектов естественных монополий либо об исключении из него;
     2) принимать решения, регулирующие и контролирующие деятельность субъектов естественных монополий, в соответствии с законодательными актами;
     3) принимать обязательные для субъектов естественных монополий решения о ведении, изменении или прекращении государственного регулирования и контроля;
     4) принимать в пределах своей компетенции решения по фактам нарушений законодательства о пресечении нарушений и устранении их последствий в сфере естественных и государственных монополий;
     5) вносить субъектам естественных монополий в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, обязательные для исполнения предписания о заключении договоров на услуги субъектов естественных монополий с потребителями, о внесении изменений в заключенные договоры;
     6) вносить субъектам естественных монополий, государственным органам, в случаях нарушения ими законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, обязательные для исполнения предписания, в том числе предписания о реорганизации субъектов естественных монополий и (или) об отчуждении имущества;
     7) в пределах своей компетенции обращаться в суд с исками, участвовать в их рассмотрении с целью устранения нарушений законодательства Республики Казахстан;
     8) запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления своих полномочий, от физических и юридических лиц, в том числе государственных органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
     9) рассматривать дела об административных правонарушениях законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях по собственной инициативе, на основании сообщений средств массовой информации и иных имеющихся в их распоряжении материалов, на основании письменных заявлений и сообщений государственных органов, юридических лиц, граждан, заинтересованных лиц и обращений субъектов естественных монополий;
     10) разрабатывать типовые договоры, заключаемые субъектами естественных монополий с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ), и представлять их на утверждение в Правительство Республики Казахстан;
     11) инициировать изменение тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий или их предельных уровней и тарифных смет субъектов естественных монополий;
     12)  (исключен - N 175 от 28.02.2005 г.)
     13) осуществлять контроль за исполнением субъектом естественной монополии тарифной сметы;
     14) устанавливать срок действия тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не менее чем на двенадцать месяцев, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5  статьи 18  Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях";
     15) в пределах своей компетенции давать обязательные для исполнения решения и издавать нормативные правовые акты;
     16) принимать в пределах своей компетенции решения о возмещении ущерба и (или) убытков напрямую или посредством временного снижения тарифов;
     17) заслушивать на заседаниях Агентства должностных лиц государственных органов и государственных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере, отнесенной к государственной монополии;
     18) давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Агентства;
     19) создавать экспертные советы из числа ученых и специалистов, работников Агентства, представителей государственных органов и субъектов естественных монополий;
     20) привлекать к проведению проверок и экспертиз специалистов из других организаций;
     21) делегировать часть своих полномочий и функций территориальным органам;
     22) вносить в пределах своей компетенции в государственные органы предложения об отмене или изменении принятых ими актов, нарушающих законодательство Республики Казахстан;
     23) направлять в органы прокуратуры материалы и нормативные правовые акты, противоречащие законодательству Республики Казахстан;
     24) проводить проверки деятельности юридических и физических лиц по вопросам, отнесенным к его компетенции;
     25) согласовывать размер и механизм взимания платы за приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ).  <*>
     Сноска. В пункт 11 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 февраля 2005 г.  N 175 ; от 22 сентября 2006 года N  900  (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

  3. Имущество Агентства

     12. Агентство имеет на праве оперативного управления обособленное имущество.
     Имущество Агентства формируется за счет имущества, переданного ему государством, и состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иного имущества, стоимость которого отражается в балансе Агентства. 

     13. Имущество, закрепленное за Агентством, относится к республиканской собственности.

     14. Агентство не вправе самостоятельно отчуждать закрепленное за ним имущество или иным способом распоряжаться им.
     Агентству может быть предоставлено право распоряжения имуществом в случаях и пределах, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

       4. Организация деятельности Агентства

     15. Агентство возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Премьер-Министром Республики Казахстан.

     16. Председатель Агентства имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Республики Казахстан по представлению Председателя.

     17. Председатель Агентства организует и осуществляет руководство работой Агентства и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство задач и осуществление им своих функций.

     18. В этих целях Председатель Агентства:
     1) издает приказы;
     2) определяет обязанности своих заместителей и руководителей структурных подразделений Агентства;
     3) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата и территориальных органах Агентства;
     4) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначает на должности и освобождает от должностей работников центрального аппарата Агентства и руководителей территориальных органов;
     5) представляет Агентство в государственных органах и иных организациях в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
     6) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и поощряет работников Агентства и руководителей территориальных органов и их заместителей;
     7) утверждает персональный состав экспертных советов;
     8) принимает решения по другим вопросам, входящим в компетенцию Агентства.

     19. При Председателе Агентства образуется коллегия, являющаяся консультативно- совещательным органом.

  5. Реорганизация и ликвидация Агентства

        20. Реорганизация и ликвидация Агентства производятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 
Утвержден                  
постановлением Правительства         
Республики Казахстан             
от 28 октября 2004 года N 1109        

  Перечень
государственных учреждений - территориальных органов
Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий  <*>
     Сноска. В Перечень внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 февраля 2005 г.  N 175  .

     1. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Акмолинской области.
     2. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.
     3. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Алматинской области.
     4. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Атырауской области.
     5. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области.
     6. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Жамбылской области.
     7. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Западно-Казахстанской области.
     8. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.
     9. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области.
     10. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Кызылординской области.
     11. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.
     12. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области.
     13. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области.
     14. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Южно-Казахстанской области.
     15. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астане.
     16. Управление Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Алматы.