Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелерi


      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" 2004 жылғы 29 қыркүйектегi N 1449 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi туралы epeжe;

      2) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.12.29 N 1802 Қаулысымен;

      3) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.12.29 N 1802 Қаулысымен;

      4) Қазақстан Республикасы Үкiметінiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.12.29 N 1802 Қаулысымен.

      2. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      3. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2016 N 904 қаулысымен.

      4. Қоса беріліп отырған:

      1) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен;

      2) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен);

      3) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.08.02 N 900 Қаулысымен;

      4) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен);

      4-1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.12.29 N 1802 Қаулысымен;

      5) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.12.29 N 1802 Қаулысымен;

      6) (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен)

      7) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.12.29 N 1802 Қаулысымен.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз), 2011.08.02 N 900, 2012.01.13 № 34, 2012.12.29 N 1802 Қаулыларымен.

      5. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      6. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кейбiр шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      7. Осы қаулы Қазақстан Республикасының "Стандарттау туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өлшем бірлігін қамтамасыз ету және стандарттау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 5 қазандағы заңдарына сәйкес 2019 жылғы 11 сәуірде қолданысқа енгізілетін Ереженің 16-тармағындағы орталық аппарат функцияларының 140-3), 140-4), 140-5), 140-6), 140-7), 140-8) және 140-9) тармақшаларын қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 19.03.2019 № 131 қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
№ 1120 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі туралы ереже

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.10.2022 № 835 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі (бұдан әрі –Министрлік) мынадай салаларда басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады:

      1) заң жобалау жұмысын жүргiзу, заңнаманы жетiлдiру;

      2) халықаралық шарттарды құқықтық қамтамасыз ету, шетелдік құқықтық көмекті үйлестіру;

      3) сот-сараптама қызметі;

      4) мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру;

      5) заң көмегін ұйымдастыру және көрсету, құқықтық насихат;

      6) зияткерлiк меншiк құқықтарын сақтау және қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру;

      7) атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету.

      2. Министрлік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      3. Министрлік мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрлері және өз атауы қазақ тілінде жазылған мөртабаны, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      4. Министрлік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      5. Министрліктің, егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бұған уәкілеттік берілсе, мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      6. Министрлік өз құзыретіндегі мәселелер бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Министрлік басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      7. Министрліктің құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

      8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, "Есіл" ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 8-үй.

      9. Осы Ереже Министрліктің құрылтай құжаты болып табылады.

      10. Министрліктің қызметін қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      11. Министрлікке кәсіпкерлік субъектілерімен Министрліктің өкілеттіктері болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Министрлікке заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда одан алынған кірістер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджетке жіберіледі.

2-тарау. Министрліктің міндеттері мен өкілеттіктері

      12. Міндеттері:

      1) жалпымемлекеттік даму стратегиясын әзірлеу мен іске асыруға, үйлестіруге қатысу, сондай-ақ заң жобалау жұмысын жүргізу, Қазақстан Республикасының заңнамасын талдау, жетілдіру, жүйелеу, нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заң сараптамасын жүргізу, заң жобалары бойынша ғылыми құқықтық және ғылыми лингвистикалық сараптамалар жүргізуді ұйымдастыру арқылы адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының үстемдігін, Қазақстан Республикасының егемендігін, қазақстандық қоғам мен мемлекеттің орнықты және дәйекті дамуын қамтамасыз етуге бағытталған ұлттық заңнаманы қалыптастыруға қатысу;

      2) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде көзделген құжаттар бойынша реттеушілік әсерге талдау жүргізу;

      3) Қазақстанның ұлттық мүдделерін қорғау және әлемдік қоғамдастықта республиканың беделін нығайту мақсатында оның халықаралық аренадағы қызметін, оның ішінде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын дайындау және жасасу арқылы құқықтық қамтамасыз ету;

      4) коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді, олардың филиалдары мен өкiлдiктерін есептiк тiркеуді, орталық мемлекеттiк органдар мен олардың ведомстволарының, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдардың, сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдері мен тексеру комиссияларының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк есепке алуды қамтамасыз ету;

      5) жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу, жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу, жылжымайтын мүлiктi мемлекеттiк техникалық зерттеп-қарау және жылжымалы мүлiк кепiлiнiң тiзiлiмiн жүргiзу саласында мемлекеттiк саясатты iске асыру;

      6) мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, заң көмегін ұйымдастыру және көрсету, құқықтық насихат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      7) сот-сараптама қызметі саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      8) зияткерлік қызмет құқықтарын қорғау және сақтау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      9) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуді Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жүзеге асыру;

      10) атқарушылық құжаттарды орындау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру.

      Ескерту. 12-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 29.06.2023 № 513 қаулысымен.

      13. Өкілеттіктері:

      1) құқықтары:

      заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;

      заң жобасын енгізу мерзімін бұзуға жол берген, Үкіметтің заң жобалау жұмыстары жоспарында көрсетілген лауазымды адамдарды жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізу;

      Мемлекет басшысының, Үкіметтің тапсырмаларын, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыруға бағытталған нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу қажеттігі туралы ұсыныстар енгізу;

      сотқа жүгіну;

      әкімшілік іс жүргізуді қозғау, сондай-ақ басшылықтың қарауы үшін әкімшілік іс жүргізу бойынша қажетті материалдарды дайындауды жүзеге асыру;

      өз құзыретінің мәселелері бойынша шет мемлекеттердің әділет министрліктерімен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық жасау;

      ақпараттық қауіпсіздік саласында қажетті қосымша ақпарат алу үшін тиісті мемлекеттік органдарға сұрау салып жүгіну;

      2) міндеттері:

      өз құзыреті шегінде орындау үшін міндетті нормативтік құқықтық актілерді қабылдау;

      жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарын Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қабылдау және қарау;

      азаматтар мен заңды тұлғалардың жолданымдарын қарау кезінде жүйелі қателіктерді анықтау үшін талдау жүргізу;

      Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

      14. Функциялары:

      1) заң жобалау жұмысын жүргізу, заңнаманы жетілдіру;

      2) шет мемлекеттердің тиісті ұйымдарымен халықаралық байланыстарды орнату және қолдау;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шет мемлекеттермен құқықтық көмек және құқықтық ынтымақтастық туралы халықаралық шарттарды дайындау, жасасуды және орындауды ұйымдастыру;

      4) Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің заңнамасын үйлестіру, біріздендіру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында Қазақстан мойындаған халықаралық нормаларды имплементациялау мәселелері бойынша талдау жүргізу;

      5) құзыретті мемлекеттік органның ұсынуы бойынша шетелдік инвесторлармен сот және төрелік талқылауларға бастама жасау туралы Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар енгізу;

      6) Қазақстан Республикасының Үкіметі жасасатын халықаралық шарттар, нормативтік құқықтық актілер, инвестициялық келісімшарттар жобаларының, Қазақстан Республикасының кепілдігімен жасалатын қарыз шарттарының заңдық сараптамасы;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген мемлекеттік құпияларды қорғауды қамтамасыз ету;

      8) халықаралық шарттардың талаптарын іске асыруды қамтамасыз ету;

      9) заң жобалау жұмысы, Заң шығару жұмысының тұжырымдамалық жоспарын және заң жобалау жұмыстарының ағымдағы жоспарларын, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу;

      9-1) Үкіметтің заңнамалық бастамасы шеңберінде дайындалатын қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша заң жобаларын әзірлеу;

      10) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың заңнама саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару бастамасы тәртібімен заң жобаларын әзірлейтін орталық мемлекеттік органдардың заң жобалау жұмысын үйлестіру;

      11) заң жобасы және Қазақстан Республикасы қатысушысы болуға ниеттенетін халықаралық шарттар, сондай-ақ ратификациялауға жататын халықаралық шарттардың жобалары бойынша ғылыми құқықтық, ғылыми лингвистикалық сараптамалар жүргізуді ұйымдастыру;

      12) өз қызметі саласында Қазақстан Республикасының заңнамасын қолдану практикасын, оның ішінде "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингі нәтижелерін талдау мен қорыту және оны жетілдіру, Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөнінде тиісті ұсыныстар енгізу;

      13) Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық актілеріне ресми түсіндірме беру;

      14) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу, мәслихаттардың, әкімдіктердің, әкімдердің және тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу, құқықтық ақпараттандыруды, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін жүргізуді, құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесін жүргізуді қамтамасыз ету;

      15) заң қызметтерінің нарығын талдау, мүдделер қақтығысын болғызбау мақсатында әлеуетті консультанттар тізбесін қалыптастыру;

      16) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.06.2023 № 513 қаулысымен.

      17) орталық атқарушы органдардың заң қызметтерінің жұмысын үйлестіру және әдістемелік басшылық жасау, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкімдері аппараттарының заң қызметтерімен өзара іс-қимыл жасау;

      18) Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан шетелдік контрагенттермен шетелдік төрелікті тараптар арасындағы дауларды шешудің тәсілі ретінде пайдалана отырып, айлық есептік көрсеткіштің кемінде екі миллион еселенген мөлшерін құрайтын сомаға жасалатын шарттардың жобаларын қарау және оларға ұсынымдарды беру;

      19) мемлекеттік сатып алу жүргізуді ұйымдастыру;

      20) өз құзыреті шегінде сот-сараптама қызметін жүзеге асыру саласында Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін қабылдау;

      21) заңнамаға түсіндірме беруге, уәкілетті мемлекеттік органдар жүргізетін дауларды шешу жөніндегі келіссөздер процестеріне қатысу;

      22) адам мен азаматтың, ұйымдар мен мемлекеттердің құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтау және қорғау;

      23) заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің жобасы және ақпараттық сүйемелдеу мен түсіндіру бағдарламасының жобасы бойынша заң сараптамасының нәтижелерін қамтитын Қазақстан Республикасы Үкіметінің заңнамалық бастамасы тәртібімен әзірленген заң жобасы бойынша қорытынды беру;

      24) заң жобалау, сараптама, ғылыми-зерттеу жұмыстарын және консультацияларды жүзеге асыруға осы мақсаттарда бюджеттік және өзге де қаражатты пайдалана отырып, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың мамандары мен сарапшыларын, оның ішінде шетелдік мамандар мен сарапшыларды тарту;

      25) төреліктерде, шетелдік төреліктерде, шетелдік мемлекеттік және сот органдарында, сондай-ақ дауларды төрелікке (сотқа) дейінгі реттеу процесінде мемлекеттің мүдделерін қорғауды және білдіруді қамтамасыз ету;

      26) Қазақстан Республикасына және Қазақстан Республикасының Үкіметіне, оның ішінде мемлекеттік органдарға сот және төрелік наразылықтарды беру себептерін талдау;

      27) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қатысуымен шетелде өткізілетін сот немесе төрелік талқылаулардың перспективаларын бағалау және мемлекет мүдделерін қорғау жөнінде уақтылы шаралар қабылдау;

      28) мемлекеттік органдарға өз құзыреті шегінде ғылыми-әдістемелік және заң көмегін көрсету;

      29) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелерді қолдана отырып, электрондық қызметтер көрсету;

      30) халықаралық шарттарға сәйкес шет мемлекеттердің сот тапсырмалары мен өтінішхаттарын орындау;

      31) Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексінде белгіленген тәртіппен азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін, сондай-ақ қоғамдық немесе мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін сотқа талап қоюмен жүгіну;

      32) бақылау және қадағалау функциялары берілген мемлекеттік органдардың сұрау салулары бойынша ақпарат ұсыну;

      33) әділет органдарының ақпараттық қауіпсіздікті сақтауын қамтамасыз ету;

      34) құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесін құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету, орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарға анықтамалық-ақпараттық жұмыста көмек көрсету;

      35) құқықтық ақпараттандыруды қамтамасыз ету, "Е-заңнама" ("Е-законодательство") ақпараттық жүйесін жүргізу;

      36) орталық мемлекеттік органдарда және олардың ведомстволарында, мәслихаттарда және олардың аппараттарында, әкімдіктерде, әкімдер аппараттарында, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларында әділет органдарында мемлекеттік тіркеуге жататын нормативтік құқықтық актілерді шығаруды, мемлекеттік тіркеуді, олардың күшін жоюды және нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялауды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау саласындағы бақылау;

      37) мемлекеттiк органдардың әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркелуге тиiстi, бiрақ одан өтпеген нормативтiк құқықтық актiлерiне қатысты, орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдардың, әкімдердің олар қолданатын, Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес жариялануы мiндеттi, бiрақ белгiленген тәртiппен жарияланбаған нормативтiк құқықтық актілерiне қатысты, әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркелуге тиiстi, Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келетiн нормативтiк құқықтық актiлерiне қатысты және Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген өзге де жағдайларда заңның бұзылуын жою туралы ұсыныс енгiзу;

      38) төреліктерде, шетелдік төреліктерде, шетелдік мемлекеттік және сот органдарында, сондай-ақ дауларды төрелік (сотта) реттеуге дейінгі процесте мемлекет мүдделерін қорғау және білдіру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі тартатын шетелдік заң консультанттарының жұмысын үйлестіру;

      39) халықаралық төрелік иститутының төрешілер мен медиаторлар панеліне кандидаттарды іріктеу тәртібін әзірлеу және бекіту;

      40) ведомстволық бағынысты ұйымдарды құру, қайта ұйымдастыру және тарату мәселелері бойынша ұсыныстар енгізу;

      41) мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын арттыруды, қолжетімділігін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына ішкі бақылау жүргізу;

      42) Қазақстан Республикасының жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру саласындағы заңдары мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң сақталуын қамтамасыз ету;

      43) мемлекет кепілдік берген заң көмегінің барлық түрлері бойынша бюджеттік бағдарламаларды әкімшілендіру;

      44) өз құзыреті шегінде стратегиялық, реттеу, іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыру;

      45) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау;

      46) реттелетін салада мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау;

      47) ашық НҚА интернет-порталында заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын орналастыру және жария талқылау тәртібін әзірлеу және бекіту;

      48) Министрліктің даму жоспарын әзірлеу және бекіту;

      49) жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарын өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қарау, сондай-ақ өтініш иелері көтерген жүйелі проблемаларға талдау жүргізу және оларды анықтау;

      50) эталондық заңнамалық актiлердi және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi, ақпараттық және анықтамалық-әдiстемелiк материалдарды, оның iшiнде бірыңғай құқықтық ақпараттық жүйені пайдалана отырып шарттық негiзде беру;

      51) құқықтық насихатты ұйымдастыруды ведомствоаралық үйлестіру, заңнаманы түсіндіруге қатысу;

      52) "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленетін заң жобаларын және қабылданған заңдарды ақпараттық сүйемелдеу және түсіндіру бағдарламаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен келісу;

      53) нормативтік құқықтық актілерді құқықтық мониторингтеу жөніндегі уәкілетті органдардың қызметін үйлестіру;

      54) заңнамаға сәйкес атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету;

      55) мемлекеттік сот орындаушысының қызметін бақылауды жүзеге асыру;

      56) жеке сот орындаушыларының қызметін лицензиялауды жүзеге асыру;

      57) жеке сот орындаушысы лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешім қабылдау, сондай-ақ "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген негіздер бойынша жеке сот орындаушыларының лицензияларынан айыру туралы талап қоюға бастама жасау;

      57-1) Қазақстан Республикасының жеке сот орындаушылары лицензияларының мемлекеттік тізілімін жүргізу;

      58) өз құзыреті шегінде жеке сот орындаушыларының қызметін реттеу және бақылауды жүзеге асыру;

      59) атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша әдістемелік, нұсқаулық және түсіндіру материалдарын әзірлеу;

      60) мемлекеттік органдармен жеке сот орындаушыларын жария тізілімдер мен электрондық дерекқорларға қосу туралы шарттар жасасу;

      61) тыйым салынған мүлікті өткізу бойынша бірыңғай электрондық сауда-саттық алаңын таңдауды жүзеге асыру тәртібін айқындау;

      61-1) Бірыңғай электрондық сауда алаңы операторының қызметін бақылауды жүзеге асыру;

      62) сот орындаушылары қаулыларының үлгілік нысандарын әзірлеу және бекіту;

      63) жеке сот орындаушылары көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы есеп пен жиынтық есеп нысанын әзірлеу және бекіту;

      64) жеке сот орындаушыларының мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуі туралы келісім нысанын әзірлеу және бекіту;

      65) алименттер мен жалақыны өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттар бойынша мәжбүрлеу шараларын қабылдауға байланысты жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу қағидаларын және мөлшерін бекіту;

      66) жеке сот орындаушысының қызметтік үй-жайының орналасқан жеріне және жабдықталуына қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;

      67) тағылымдамадан өткен және жеке сот орындаушысының қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу тәртібі мен шарттарын белгілеу;

      68) жеке сот орындаушыларының куәлігі мен жеке мөрінің үлгілерін әзірлеу және бекіту;

      69) жеке сот орындаушысында тағылымдамадан өту қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      70) жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу мөлшерін бекіту;

      71) жеке сот орындаушыларын есептік тіркеу тәртібін әзірлеу және бекіту;

      72) жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу жөніндегі комиссияның ережесін әзірлеу және бекіту;

      73) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.06.2023 № 513 қаулысымен.

      74) тыйым салынған мүлікті өткізудің, оның ішінде электрондық аукцион нысанындағы сауда-саттықта өткізудің қағидаларын бекіту;

      75) ата-ана алатын және алименттер ұсталатын жалақы және (немесе) өзге де кіріс түрлерінің тізбесін бекіту;

      76) жеке сот орындаушыларының қызметін бақылауды жүзеге асыру тәртібін әзірлеу және бекіту;

      77) жеке сот орындаушыларының іс жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      78) жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасының өз қызметі туралы ақпарат беру нысаны мен мерзімдерін бекіту;

      79) атқарушылық іс жүргізудің мемлекеттік автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы атқарушылық құжаттарды жеке сот орындаушылары арасында бөлу тәртібін айқындау;

      80) мемлекеттік сот орындаушыларының нысанды киімінің (погонсыз), жетоны мен эмблемасының үлгілерін бекіту;

      81) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік сот орындаушыларын нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту;

      82) атқарушылық іс жүргізу бойынша шығыстарды есептеу әдістемесін бекіту;

      83) Жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін белгіленген тәртіппен жауапты деп танылған, таратылатын заңды тұлғаның мүлкі болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда осы зиянды өтеу жөніндегі тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру сомаларын мемлекеттен өндіріп алу жөніндегі атқарушылық іс жүргізу қағидаларын белгілеу;

      84) халықаралық, шетелдік соттар мен төреліктердің шешімдерін орындау саласында шет мемлекеттердің атқарушылық іс жүргізу қызметтерімен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

      85) заңнамада белгіленген тәртіппен зияткерлік меншік құқықтарын өзара қорғау туралы халықаралық шарттарды дайындауға және жасасуға, мұндай шарттарға қол қоюға қатысу;

      86) зияткерлік меншік құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық шарттардың және келісімдердің нормалары мен ережелерін іске асыру;

      87) зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғау және пайдалану саласындағы ғылыми-зерттеу және басқа да жұмыстарға қатысу;

      88) топологияларды Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізіліміне енгізу және тіркеу туралы куәліктерді, автор куәліктерін беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      89) Селекциялық жетiстiктердің мемлекеттік тізілімінде селекциялық жетiстiктерді тіркеу және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын беру, патенттердің күшін жою және қолданысын мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      90) өнеркәсіптік меншік объектілерін Өнертабыстардың мемлекеттік тізілімінде, Пайдалы модельдердің мемлекеттік тізілімінде, Өнеркәсіптік үлгілердің мемлекеттік тізілімінде тіркеу және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын беру, патенттерді жарамсыз деп тану және олардың қолданысын мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      91) тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды, тауарлар шығарылған жерлердiң атауларын Тауар белгілерінің, географиялық нұсқамалардың және тауарлар шығарылған жерлердің атауларының мемлекеттік тізілімдерінде тіркеу және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын беру, тіркеудің қолданысын тоқтату және оны жарамсыз деп тану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      92) топологияларға айрықша құқық беруді, оларды пайдалануға құқықты табыстауды Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      93) селекциялық жетiстiкке айрықша құқық беруді, оны пайдалануға, ашық немесе мәжбүрлі лицензияға құқықты табыстауды Селекциялық жетiстiктердің мемлекеттік тізілімінде тіркеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      94) өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқық беруді, оны пайдалануға, ашық немесе мәжбүрлі лицензияға құқықты табыстауды тиісті мемлекеттік тізілімдерде тіркеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      95) тауар белгісіне айрықша құқық беруді, оны пайдалануға құқықты табыстауды Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде тіркеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      96) Селекциялық жетістіктердің, өнертабыстардың, пайдалы модельдердің, өнеркәсіптік үлгілердің, тауар белгілерінің, географиялық нұсқамалардың, тауарлар шығарылған жерлердің атауларының мемлекеттік тізілімдерінен үзінді көшірмелер беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      97) селекциялық жетістіктерді, өнеркәсіптік меншік объектілерін, тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды, тауарлар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге қатысты мәліметтерді және тіркелген топологиялар туралы мәліметтерді бюллетеньде жариялау тәртібін айқындау;

      98) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес өнеркәсіптік меншік объектілеріне, селекциялық жетістіктерге, тауар белгілеріне арналған өтінімдерді қарау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      99) топологияларды тіркеу туралы өтінімдерге сараптама жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      100) селекциялық жетiстiктерге арналған өтінімдерге алдын ала сараптама жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      101) өнеркәсіптік меншік объектілеріне, тауар белгілеріне, географиялық нұсқамаларға, тауарлар шығарылған жерлердің атауларына, топологияларды тіркеу туралы өтінімдерге сараптама жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      102) авторлық құқықты ресми тізілімдерде тіркеу бойынша қызметті ұйымдастыру;

      103) ұжымдық негізде мүліктік құқықтарды басқаратын ұйымдарды аккредиттеу;

      104) патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      105) аттестаттау комиссиясы, апелляциялық кеңес, апелляциялық комиссия, тауар белгісін Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгілі деп тану жөніндегі комиссия туралы ережелерді әзірлеу және бекіту;

      106) аттестаттау комиссиясының, апелляциялық кеңестің, апелляциялық комиссияның және тауар белгісін Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгілі деп тану жөніндегі комиссияның қызметін ұйымдастыру;

      107) апелляциялық кеңестің қарсылықтарды қарау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      108) заңды тұлғаларды, жылжымайтын мүлікке қатысты құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласында, мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымдардың қызметіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін, тауар шығарылған жердің атауын немесе фирмалық атауды пайдалануға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      109) патенттiк iс саласындағы сараптаманы және авторлық құқықты ресми тізілімдерде тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттiк ұйымның қызметiн бақылауды жүзеге асыру;

      110) зияткерлiк меншiкті сақтау мен қорғау саласындағы қызметті ведомствоаралық үйлестіруді және осы саладағы уәкілетті органдарға, сондай-ақ мүдделі ұйымдарға әдістемелік көмек көрсетуді жүзеге асыру;

      111) зияткерлiк меншiк құқықтарын сақтау және қорғау саласындағы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар тұжырымдау;

      112) уәкілетті органдар мен ұйымдардың осы саладағы заңнаманы сақтауын және халықаралық шарттарды орындауын қоса алғанда, олардың зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруының мониторингі;

      113) өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне, селекциялық жетiстiктерге, интегралдық микросхемалар топологияларына, тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, географиялық нұсқамаларға, тауарлар шығарылғын жерлердің атауына қорғау құжаттарын беруге арналған өтiнiмдерге сараптама жүргiзу жөніндегі қызметті ұйымдастыру, тиісті мемлекеттiк тiзiлiмдерді жүргiзу, қорғау құжаттарын беру және оларды күшiнде ұстап тұру жөнiндегi шараларды, оның ішінде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес жүзеге асыру;

      114) "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабының 5-тармағында, 39-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларда сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттарын белгілеу;

      114-1) мәдениет, жеке кәсіпкерлікті дамыту және қолдау салаларындағы мүдделі уәкілетті органдармен келісу бойынша туындыларды пайдаланудың кейбір түрлері үшін авторлық сыйақының ең төмен мөлшерлемелерін бекіту;

      114-2) мәдениет, жеке кәсіпкерлікті дамыту және қолдау салаларындағы мүдделі уәкілетті органдармен келісу бойынша орындаушылар мен фонограмма жасаушыларға сыйақының ең төмен мөлшерлемелерін бекіту;

      114-3) туындыларды пайдаланудың кейбір түрлері үшін авторлық сыйақының ең төмен мөлшерлемелерін қолдану жөніндегі нұсқаулықты бекіту;

      114-4) орындаушылар мен фонограмма жасаушыларға ең төмен сыйақы мөлшерлемелерін қолдану жөніндегі нұсқаулықты бекіту;

      115) заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу қызметіне әдістемелік басшылық жасау;

      116) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының жылжымайтын мүлкіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру;

      117) аумақтық әдiлет органдарының "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы талаптарының орындалуын бақылау;

      118) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.06.2023 № 513 қаулысымен.

      119) нормативтік-әдіснамалық қамтамасыз ету, азаматтық хал актілерін тіркеуді бақылауды жүзеге асыру және тиісті дерекқорлардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

      120) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының қызметін нормативтік-әдіснамалық қамтамасыз ету;

      121) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу саласындағы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының қызметіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      122) Қазақстан Республикасында балалардың құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті органның агенттікті аккредиттеу туралы шешімін келісу;

      123) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру, оларға өзгерістер, түзетулер, толықтырулар енгізу, күшін жою және азаматтық хал актілерін қалпына келтіру тәртібін әзірлеу және бекіту;

      124) акт жазбаларының, азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктердің және анықтамалардың электрондық нысандағы және қағаз жеткізгіштегі нысандарын бекіту;

      125) некеге отыру (ерлі-зайыпты болу) туралы, некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы өтініштер, некеге құқық қабілеттілігі туралы, қайтыс болу туралы анықтамалар нысандарын белгілеу;

      126) коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу;

      127) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес коммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу саласындағы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының қызметіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      128) Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылғаны анықталған жағдайда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына бұзушылықтарды жою туралы ұсыну жіберу;

      129) коммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу бойынша тіркеуші орган іске асыратын қызметтердің монополияға қарсы органмен келісу бойынша "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының қызметін ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асыратын уәкілетті органның шешімімен белгіленетін бағаларын келісу;

      130) шағын, орта және ірі кәсiпкерлiк субъектiлеріне жататын заңды тұлғалардың үлгілік жарғысының мазмұнын айқындау;

      131) заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу), филиалдарды (өкiлдiктерді) есептiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтамалар нысанын белгiлеу;

      132) заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу), филиалды (өкілдіктерді) есептік тіркеу (қайта тіркеу), жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы өтініштер нысанын белгілеу;

      133) жеке кәсiпкерлiк субъектiсiне жатпайтын заңды тұлға, сондай-ақ акционерлiк қоғам, олардың филиалдары мен өкiлдiктерi жарғысының (ережесiнiң) телнұсқасын беру туралы өтініш нысанын белгілеу;

      134) заңды тұлғаның таратылуын мемлекеттік тiркеу, филиалдың (өкiлдiктiң) қызметiн тоқтату туралы өтiнiштер нысанын белгілеу;

      135) ішкі істер органымен бірлесіп сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерін жасау, жүргізу және пайдалану қағидаларын бекіту;

      135-1) бизнес-сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру қағидаларын бекіту;

      136) бизнес-сәйкестендіру нөмірлерін қалыптастыруды және жүргізуді орталықтандырылған жүзеге асыру және тіркеуші органдар мен өзге де мемлекеттік мекемелерге олар жүгінген кезден бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей ақпарат беру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бақылау және қадағалау функциялары берілген мемлекеттік органдарға олардың сұрау салуы бойынша ақпарат беру;

      137) бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімін жүргізу;

      138) жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу, жылжымайтын мүлікті мемлекеттік техникалық зерттеп-қарау және жылжымалы мүлік кепілінің тізілімін жүргізу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру;

      139) құқықтық кадастрды қолдауға қойылатын талаптарды және құқықтық кадастрға қол жеткізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      140) жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласындағы статистикалық және өзге де есептік ақпаратты ұсыну қағидаларын әзiрлеу және бекiту;

      141) жылжымайтын мүлікке құқықтарды, оның ішінде жеделдетілген тәртіппен мемлекеттік тіркегені және ғимараттарды, құрылысжайларды және (немесе) олардың құрамдастарын мемлекеттік техникалық зерттеп-қарағаны үшін тіркеуші орган өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын келісу;

      142) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының қоғамдық мониторингі қорытындысын ескере отырып, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру жөнінде шаралар қабылдау;

      143) өз құзыреті шегінде "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Реттеушілік саясаттың консультативтік құжатын және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын жария талқылау рәсімдерін жүргізуді үйлестіру;

      144) Қазақстан Республикасының Салық кодексінде белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдар аймақтарға бөлу коэффициентін есептеу әдістемесіне сәйкес бекітетін салық салу объектісінің елді мекенде орналасқан жерін есепке алатын аймақтарға бөлу коэффициентін (К айм.) келісу;

      145) жылжымайтын объектілерді мемлекеттік техникалық зерттеп-қарау жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      145-1) жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрлық паспортының нысанын әзірлеу және бекіту;

      145-2) жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен бірлесіп, жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрының ақпараттық жүйесін жүргізу және пайдалану тәртібін әзірлеу және бекіту;

      146) құқықтық және өзге де кадастрларды жүргізу мақсатында ақпарат алмасу бойынша мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындау;

      147) құқықтық кадастрдан ақпарат беру тәртібін айқындау;

      148) құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке жылжымайтын мүліктің сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін енгізу, жылжымайтын мүлікке мемлекеттік техникалық тексеру жүргізу тәртібі мен мерзімдерін, жылжымайтын мүліктің бастапқы және қайталама объектілеріне кадастрлық нөмір беру тәртібін, сондай-ақ құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне енгізу үшін міндетті мәліметтер нысанын, жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрлық паспортының нысанын айқындау;

      149) жылжымайтын мүлікке құқықтарды (құқықтардың ауыртпалықтарын) электрондық тіркеу тәртібін айқындау;

      150) Қазақстан Республикасында құқықтық кадастрда жүйелі тіркеуді жүргізу мерзімдері мен тәртібін айқындау;

      151) аумақтық әділет органдарының нотариустардың халыққа құқықтық қызмет көрсетуі саласында заңдылықты ұйымдастыру және қамтамасыз ету бойынша қызметіне басшылық жасауды, үйлестіруді және бақылауды жүзеге асыру;

      152) мемлекеттiк нотариат кеңселерiнiң қызметiне басшылық жасау, жеке нотариаттың дамуына жәрдемдесу, жасалатын нотариаттық іс-әрекеттердiң заңдылығы мен мемлекеттiк және жекеше нотариустардың iс жүргiзу қағидаларын сақтауын бақылау;

      153) өз құзыреті шегінде нотариат қызметін реттеуді жүзеге асыру;

      154) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйені пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      155) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйенің тізілімдерін жүргізу тәртібін әзірлеу және бекіту;

      156) бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе тізілімдерінің жұмыс істеуі туралы есептілікті ұсыну нысанын әзірлеу және бекіту;

      157) Қазақстан Республикасының архивтер және құжаттаманы басқарушы уәкiлеттi мемлекеттiк органымен келiсу арқылы Республикалық нотариаттық палатаның қатысуымен нотариаттық iс жүргiзу жөнiндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      158) нотариустардың нотариаттық іс-әрекеттердi жасау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      159) аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң әкiмдерi аппараттарының нотариаттық іс-әрекеттер жасайтын лауазымды адамдарын аттестациялау туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      160) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензиялардың мемлекеттiк тiзiлiмi туралы ереженi әзірлеу және бекіту;

      161) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссияларының дербес құрамын және олардың жұмыс регламентін әзірлеу және бекіту;

      162) тағылымдамадан өткен және нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдарды тестілеуден өткізу тәртібі мен шарттарын әзірлеу және бекіту;

      163) тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемшарттарын бекiту;

      164) нотариустардың біліктілігін арттыру туралы ережені келісу;

      165) нотариустардың тағылымдамадан өтушілері ретінде тағылымдамадан өту тәртібі туралы ережені келісу;

      166) нотариустың үй-жайына қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;

      167) нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімдерінің (оның ішінде бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйенің электрондық тізілімінің), нотариаттық куәліктер мен қаулылардың, мәмілелердегі және куәландырылатын құжаттардағы куәландыру жазбаларының нысандарын әзірлеу және бекіту;

      168) нотариат мәселелері бойынша әдістемелік, нұсқаулық және түсіндіру материалдарын әзірлеу;

      169) аумақтық әділет органының аумақтық нотариаттық палатамен бірлесе отырып берген ұсынымдарының негізінде әрбір нотариаттық округ бойынша нотариустардың ең аз санын бекіту;

      170) нотариустың тағылымдамадан өтушілері ретінде тағылымдамадан өту үшін ақы төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      171) нотариустардың қызметін лицензиялауды жүзеге асыру;

      172) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияны тоқтата тұру, күшiн тоқтату және қайта бастау туралы шешiмдер қабылдау, сондай-ақ нотариустарды лицензияларынан айыру туралы талап қоюларына бастама жасау;

      173) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешiмді лицензиардың интернет-ресурсында орналастыру;

      174) Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензиялардың мемлекеттік тізілімін жүргізу, сондай-ақ лицензиялар берілген адамдар туралы мәліметтерді интернет-ресурста орналастыру;

      175) Адвокаттық қызметпен айналысу құқығына лицензиялардың мемлекеттік тізілімін жүргізу, тізілім мәліметтерін, сондай-ақ адвокаттық қызметпен айналысатын адвокаттардың тізімдерін және адвокаттардың лицензияларын тоқтата тұру, қайта бастау, одан айыру және қолданысын тоқтату туралы мәліметтерді интернет-ресурста орналастыруды қамтамасыз ету;

      176) адвокаттардың қызметін лицензиялауды жүзеге асыру;

      177) адвокаттардың, нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, заң консультанттарының жеке және заңды тұлғаларға көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегінің сапасын бақылауды жүзеге асыру;

      178) адвокат, заң консультанты көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегіне және құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу қағидаларын және ақы төлеу мөлшерлерін бекіту;

      178-1) мемлекет кепілдік берген заң көмегін алу құқығын растайтын құжаттардың тізбесін бекіту;

      179) адвокат, заң консультанты көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегін есепке алу тәртібін бекіту;

      180) заң консультанттары палаталарының қызметін бақылауды жүзеге асыру;

      181) заң консультанттары палатасының үлгілік жарғысын әзірлеу және бекіту;

      182) заң консультанттары палаталарының тізілімін жүргізу;

      183) Қазақстан Республикасының қаржылық реттеудің уәкілетті органымен келісу бойынша заң консультанттарының кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын әзірлеу және бекіту;

      184) Қазақстан Республикасының қаржылық реттеудің уәкілетті органмен келісу бойынша адвокаттардың кәсіби жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын әзірлеу және бекіту;

      185) заң көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      186) мемлекет кепілдік берген заң көмегі жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ету;

      187) мемлекет кепілдік берген көрсетілетін заң көмегінің сапасын бақылауды жүзеге асыру;

      188) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарын әзірлеу және бекіту;

      189) заң көмегін көрсету стандарттарын келісу;

      190) заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарын келісу;

      191) заң көмегін көрсету саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

      192) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін адамдардың қызметін үйлестіру;

      193) Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасына, заң көмегін көрсету көлемінің толықтығы мен сапасына мониторинг жүргізу;

      194) халыққа заң көмегін көрсететін адамдар, заң көмегін көрсету тетіктері, негіздері мен шарттары туралы құқықтық ақпарат беруді қамтамасыз ету;

      195) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетудің жүйесі және негізгі қорытындылары туралы ақпараттың жылына кемінде бір рет Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында жариялануын және өзінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз ету;

      196) әділет органдарынан, азаматтық хал актілерін тіркеуден және өзге де мемлекеттік органдардан, сондай-ақ нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою;

      197) сот-сараптама қызметі саласында лицензиялауды жүзеге асыру;

      198) сот сараптамасының белгілі бір түрін жүргізу құқығына біліктілік емтихандарын қабылдау және сот сарапшысының біліктілік куәлігін беру;

      199) сот сараптамасы органдары көрсететін сот-сараптама қызметтерінің бағаларын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру;

      200) сот сараптамалары органы директорының ұсынуы бойынша сот сараптамалары органының штат кестесін және құрылымын келісу;

      201) сот сараптамаларын ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру және жүзеге асыру, сондай-ақ сот-сараптама қызметін жүзеге асыратын адамдарды іріктеу, даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру;

      202) мемлекеттік сот-сараптамалық ұйымдарды материалдық техникалық қамтамасыз ету;

      203) сот сараптамасы саласында электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық желілерді жасау және олардың жұмыс істеуін, Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасына сәйкес оларға жеке және заңды тұлғалардың қолжетімділігін ұйымдастыруды қамтамасыз ету;

      204) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі біліктілік беретін сот сараптамалары мен сараптамалық мамандықтар түрлерінің тізбесін әзірлеу және бекіту;

      205) сот сараптамалары мен зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      206) сот сараптамасы объектілерімен жұмыс істеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      207) сот сараптамаларының күрделілік санаттарын айқындау қағидаларын, сот сараптамаларының күрделілік санаттарына қарай оларды жүргізу мерзімдерін есептеу тәртібін, сондай-ақ сот сараптамаларын жүргізуді тоқтата тұрудың және мерзімін ұзартудың негіздері мен тәртібін әзірлеу және бекіту;

      208) сот сараптамасы органдары сот сарапшыларының жүктемелері нормативтерін әзірлеу және бекіту;

      209) сот сараптамасы органдарында сот сараптамасын жүргізудің құнын айқындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      210) сот-сараптамалық зерттеулердің әдістері мен әдістемелері валидациясының қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      211) сот-сараптамалық зерттеулердің әдістемелерін әзірлеу, сынамадан өткізу және енгізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      212) Қазақстан Республикасы Сот-сараптамалық зерттеулер әдістемелерінің мемлекеттік тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      213) Қазақстан Республикасы Сот-сараптамалық зерттеулер әдістемелерінің мемлекеттік тізілімін жүргізу;

      214) сот сараптамасын жүргізуге арналған арнайы жарақтандырылған үй-жайларға қойылатын стандарттар мен талаптарды әзірлеу және бекіту;

      215) сот сарапшыларының біліктілік даярлығы қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      216) сот сарапшысы біліктілігін беру үшін емтихандарды қабылдау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      217) сот сарапшысы біліктілігін беру жөніндегі комиссия туралы ережені және оның құрамын әзірлеу және бекіту;

      218) сот сарапшыларын аттестаттау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      219) сот сарапшыларын аттестаттауды өткізу жөніндегі комиссия туралы ережені және оның құрамын әзірлеу және бекіту;

      220) сот сарапшыларын аттестаттау;

      221) сот сарапшыларының біліктілігін арттыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      222) Қазақстан Республикасы Сот сарапшыларының мемлекеттік тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      223) Қазақстан Республикасы Сот сарапшыларының мемлекеттік тізілімін жүргізу;

      224) сот-сараптама қызметін лицензиялау жөніндегі комиссия туралы ережені және оның құрамын әзірлеу және бекіту;

      225) сот сарапшысының әдеп кодексін әзірлеу және бекіту;

      226) сот сарапшылары кадрларын iрiктеу және орналастыру;

      227) сот сараптамасы саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын үйлестіру;

      228) жетекшілік ететін салалардағы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын, стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және күшін жою туралы ұсыныстарды дайындауды және енгізуді жүзеге асыру;

      229) стандарттау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша сот-сараптама қызметі аясындағы ұлттық стандарттарды және ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын әзірлеуді жүзеге асыру;

      230) стандарттау жөніндегі құжаттардың жобаларын және сот-сараптама қызметі саласындағы ұлттық стандарттау жоспарын қарау;

      231) сот-сараптама қызметі саласында стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерді құру жөнінде ұсыныстар дайындауды жүзеге асыру;

      232) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің және стандарттау жөніндегі ұлттық органның, сот-сараптама қызметі саласындағы стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысу;

      233) сот-сараптама қызметі саласында өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;

      234) лицензия негізінде сот-сараптама қызметімен айналысатын адамдардың қызметін бақылауды жүзеге асыру;

      234-1) сот-сараптама қызметі саласындағы кәсіби стандартты әзірлеу және бекіту;

      235) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер хаттамаларын жасау және оларды қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

      236) жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

      237) Қазақстан Республикасының жұмылдыру дайындығы жоспарын және тауарларды өндірудің, жұмыстарды орындаудың және қызметтерді көрсетудің тиісті кезеңіне арналған жоспарын әзірлеуге қатысу;

      238) республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын, мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың, олардың ведомстволық бағынысты ұйымдарының, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тапсырысы бойынша жүргізілетін талдамалық, консалтингтік, әлеуметтанулық және өзге де зерттеулердің бірыңғай дерекқорын, оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулерді жүргізуді қамтамасыз ету тәртібін айқындау;

      239) Министрлiк қабылдаған және (немесе) өзі әзірлеушi болып табылатын не өзінің құзыретiне жататын нормативтiк құқықтық актiлердiң құқықтық мониторингiн жүргізу және оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе олардың күші жойылды деп тану жөніндегі шараларды уақтылы қабылдау;

      240) техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, мемлекеттік реттеуге жатқызылатын өлшемдер тізбелерін бекіту;

      241) пайдалы қатты қазбаларды қайта өңдеу туралы келісімдердің жобаларына Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан құқықтық сараптама жүргізу;

      242) өзін-өзі реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және өзін-өзі реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісу;

      243) реттеушілік әсерді талдауды жүзеге асыру;

      244) тиісті салада (аяда) өзін-өзі реттейтін ұйымдардың тізілімін жүргізу;

      245) міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйымдардың ережелері мен стандарттарын келісу;

      246) патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау, оларды патенттік сенім білдірілген өкілдер тізілімінде тіркеу, патенттік сенім білдірілген өкілдер тізілімінен шығару, патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдер тізіліміндегі мәліметтерді жою;

      247) өнеркәсіптік меншік объектілеріне, селекциялық жетістіктерге, интегралдық микросхемалар топологияларына, тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, географиялық нұсқамаларға және тауарлар шығарылған жерлердің атауларына, оның ішінде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес қорғау құжаттарын беруге арналған өтінімдерді тіркеу жөніндегі қызметті ұйымдастыру;

      248) өнеркәсіптік меншік объектілерін, селекциялық жетістіктерді, интегралдық микросхемалар топологияларын пайдалануға лицензиялық шарттарды, ашық лицензияларды және қорғау құжаттарын басқаға беру шарттарын тіркеу жөніндегі қызметті ұйымдастыру;

      249) Еуразиялық экономикалық одақ органдары актілерінің жобаларына, халықаралық экономикалық интеграция мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне олардың Еуразиялық экономикалық одақ құқығына сәйкестігі тұрғысынан заң сараптамасын жасау және оларды келісу;

      250) халықаралық сот органдарының мемлекеттік органдарға келіп түскен сұрау салуларын қарау, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдар бастама жасаған халықаралық сот органдарына жолданымдардың жобаларын келісу;

      251) Еуразиялық экономикалық одақ Сотының сұрау салуына шоғырландырылған жауапты келісу;

      252) уәкілетті мемлекеттік органдар бастама жасаған Еуразиялық экономикалық одақтың Сотына жолданымдардың жобаларын келісу және оларды одан әрі дипломатиялық арналар арқылы Еуразиялық экономикалық одақтың Сотына жіберу үшін Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне ұсыну;

      253) қоныс аудару (қоныстандыру), бұзу, баламен қарым-қатынас жасау тәртібі туралы атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі уәкілетті органдармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындау және баланың тұрғылықты жерін айқындау;

      254) лицензиясының қолданысы тоқтатыла тұрған немесе тоқтатылған не лицензиясынан айырылған жеке сот орындаушысының өндіріп алушылардың пайдасына өндіріп алынған сомаларды сақтауға арналған ағымдағы шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;

      255) жеке сот орындаушысының лицензиясы берілген тұлғалар туралы мәліметтерді олардың тегін, атын, әкесінің атын (егер олар жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), лицензия берілген күнді және оның нөмірін көрсете отырып, мемлекеттік органның интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз ету;

      256) заң консультанттарының палаталары ұйымдастыратын мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге заң консультанттарының қатысу тәртібін айқындау;

      256-1) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, оның іске асырылу мониторингін және нәтижелерін бағалауды жүзеге асыру;

      256-2) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық жөнінде кеңес құру;

      256-3) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың іске асырылуы жөнінде ақпарат беру;

      256-4) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жоспарланатын тақырыптарын және іске асырылуы жөніндегі ақпаратты, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың нәтижелерін бағалауды өзінің интернет-ресурсында орналастыру;

      256-5) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдарға ақпараттық, консультативтік, әдістемелік қолдау көрсету;

      256-6) өздерінің құзыреті шегінде үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру саласындағы оператор арқылы мемлекеттік гранттар беру және оператордың мемлекеттік гранттардың іске асырылу нәтижелері туралы есебін қарау;

      256-7) мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру, мониторингтеу және олардың тиімділігін бағалау қағидаларына сәйкес азаматтық қоғам өкілдерін тарта отырып, мемлекеттік гранттардың тиімділігін бағалауды жүзеге асыру;

      256-8) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган жанындағы Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесінің ұсынымдары негізінде бағыттары мен қаржыландыру көлемі бойынша мемлекеттік гранттарды қалыптастыру;

      256-9) стратегиялық әріптестерді конкурстық іріктеуді жүргізу және стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру қағидаларына сәйкес олармен шарттар жасасу;

      256-10) стратегиялық әріптестердің жасалған шарттарға және стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру қағидаларына сәйкес міндеттемелерді орындауын бағалауды жүзеге асыру;

      256-11) жыл сайын 1 желтоқсанға дейін үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру қағидаларына сәйкес стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыстың нәтижелері туралы ақпарат ұсыну;

      257) саяси партия құру жөніндегі азаматтардың бастамашыл тобының, саяси партия мүшелерінің тізімдерінің дұрыстығын тексеру қағидаларын бекіту;

      258) әділет органдарының цифрлық трансформациясын жүргізу;

      259) мемлекеттік басқару жүйесін дамыту саласындағы уәкілетті орган бекітетін мемлекеттік органдар қызметіне салалық (ведомстволық) функционалдық шолулар жүргізу жөніндегі әдістемеге сәйкес қызметке функционалдық талдауды жүргізу;

      260) заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, келісу қағидаларын бекіту;

      261) мемлекеттік органдардың үлгілік функцияларын айқындау бойынша әдістемелік ұсынымдарды бекіту;

      262) әділет органдарында мемлекеттік тіркеуге жатпайтын нормативтік құқықтық актілердің тізбесін бекіту;

      263) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және мемлекеттік тіркеу қағидаларын бекіту;

      264) құқықтық мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту;

      265) Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін жүргізу қағидаларын бекіту;

      266) мемлекеттік жоспарлау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл салаларындағы уәкілетті органдармен бірлесіп ғылыми сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ ғылыми сарапшыларды іріктеу қағидаларын бекіту;

      267) кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсетуге елеулі үлес қосқаны үшін мемлекеттің ынталандыру қағидаларын бекіту;

      268) туу туралы куәліктердің үлгісін, ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін бекіту;

      269) туу туралы куәлікті қорғауға қойылатын талаптарды бекіту;

      270) заңнамалық актілердің уақытылы іске асырылуын, оның ішінде заңға тәуелді актілердің әзірленуі мен қабылдануын бақылау;

      271) Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін қалыптастыру, сондай-ақ оған мәліметтер енгізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту;

      272) кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсетуге елеулі үлес қосқаны үшін наградалардың тізбесі мен сипаттамасын, награда парағының нысанын бекіту;

      272-1) кәсіптер тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға ұсыныстар енгізу;

      272-2) кәсіптік стандарттарды әзірлеу және (немесе) өзектілендіру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау және оларды кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға жіберу;

      272-3) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарымен келісу бойынша ағымдағы және болашақ кезеңдерде кәсіптердің өзектілігін ескере отырып, еңбек нарығының кәсіптік біліктілікті танудағы қажеттілігін қалыптастыру;

      272-4) кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға кәсіптік біліктілікті тану шарттары бойынша ұсыныстар енгізу;

      272-5) кәсіптік біліктілік жөніндегі салалық кеңестер туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      273) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

      Ескерту. 14-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 28.12.2022 № 1082 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 17.03.2023 № 236 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.05.2023 № 397;29.06.2023 № 513; 04.09.2023 № 764 (04.09.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi); 26.09.2023 № 835 қаулыларымен.

3-тарау. Мемлекеттік органның бірінші басшының мәртебесі, өкілеттіктері

      15. Министрлікке басшылық жасауды Министрлікке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

      16. Министрліктің бірінші басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.

      17. Министрліктің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын орынбасарлары (вице-министрлері) болады.

      18. Министрліктің бірінші басшының өкілеттіктері:

      1) заңнамаға сәйкес еңбек қатынастарының мәселелері өзінің құзыретіне жатқызылған Министрлік қызметкерлерін лауазымдарға тағайындайды және лауазымдардан босатады;

      2) заңнамада белгіленген тәртіппен Министрлік қызметкерлеріне тәртіптік жазалар мен көтермелеу шараларын қолданады, өзінің құзыретіне жатқызылған еңбек қатынастары мәселелерін шешеді;

      3) бұйрықтарға қол қояды;

      4) барлық мемлекеттік органдарда және өзге ұйымдарда Министрліктің атынан өкілдік етеді;

      5) Министрліктің жұмыс регламентін бекітеді;

      6) Министрлікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануына дербес жауапты болады;

      7) мемлекеттік органның бірінші басшысының құрылымдық бөлімшелердің жекелеген басшыларына ұйымдық-техникалық сипаттағы құжаттарға қол қою құқығын беру, сондай-ақ мемлекеттік органның ведомство аралық кеңестерге қатысуымен өз ұстанымын білдіру мүмкіндігін белгілейді.

      Министрліктің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.

      19. Бірінші басшы қолданыстағы заңнамаға сәйкес өз орынбасарларының (вице-министрлерінің) өкілеттіктерін айқындайды.

      20. Министрліктің аппаратын аппарат басшысы басқарады.

4-тарау. Министрліктің мүлкі

      21. Заңнамада көзделген жағдайларда Министрліктің жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      Министрліктің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      22. Министрлікке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      23. Министрліктің, егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату

      24. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Министрліктің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі:

      1. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      2. "Ұлттық зияткерлік меншік институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      3. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

Министрліктің қарамағындағы аумақтық органдардың тізбесі:

      1. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Абай облысының әдiлет департаментi.

      2. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақмола облысының әдiлет департаментi.

      3. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақтөбе облысының әдiлет департаментi.

      4. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Алматы облысының әдiлет департаментi.

      5. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Алматы қаласының әдiлет департаментi.

      6. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Атырау облысының әдiлет департаментi.

      7. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Батыс Қазақстан облысының әдiлет департаментi.

      8. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Жамбыл облысының әдiлет департаментi.

      9. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Жетісу облысының әдiлет департаментi.

      10. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қарағанды облысының әдiлет департаментi.

      11. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қызылорда облысының әдiлет департаментi.

      12. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қостанай облысының әдiлет департаментi.

      13. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Маңғыстау облысының әдiлет департаментi.

      14. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Астана қаласының әділет департаменті.

      15. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Павлодар облысының әдiлет департаментi.

      16. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының әдiлет департаментi.

      17. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Түркістан облысының әділет департаменті.

      18. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ұлытау облысының әдiлет департаментi.

      19. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Шығыс Қазақстан облысының әдiлет департаментi.

      20. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Шымкент қаласының әділет департаменті.

      21. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Абай облысының әдiлет департаментi Семей қаласының ауданаралық әділет басқармасы.

      22. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Абай облысының әдiлет департаментi Үржар ауданаралық әділет басқармасы.

      23. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақмола облысының әдiлет департаментi Ақкөл ауданаралық әділет басқармасы.

      24. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақмола облысының әдiлет департаментi Есіл ауданаралық әділет басқармасы.

      25. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақмола облысының әдiлет департаментi Целиноград ауданаралық әділет басқармасы.

      26. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақмола облысының әдiлет департаментi Бурабай ауданаралық әділет басқармасы.

      27. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Алматы облысының әдiлет департаментi Еңбекшіқазақ ауданаралық әділет басқармасы.

      28. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Алматы облысының әдiлет департаментi Қарасай ауданаралық әділет басқармасы.

      29. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Алматы облысының әдiлет департаментi Іле ауданаралық әділет басқармасы.

      30. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақтөбе облысының әдiлет департаментi Мұғалжар ауданаралық әділет басқармасы.

      31. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақтөбе облысының әдiлет департаментi Ойыл ауданаралық әділет басқармасы.

      32. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақтөбе облысының әдiлет департаментi Хромтау ауданаралық әділет басқармасы.

      33. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақтөбе облысының әдiлет департаментi Шалқар ауданаралық әділет басқармасы.

      34. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Атырау облысының әдiлет департаментi Жылыой ауданаралық әділет басқармасы.

      35. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Атырау облысының әдiлет департаментi Махамбет ауданаралық әділет басқармасы.

      36. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Атырау облысының әдiлет департаментi Құрманғазы ауданаралық әділет басқармасы.

      37. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Батыс Қазақстан облысының әдiлет департаментi Ақжайық ауданаралық әділет басқармасы.

      38. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Батыс Қазақстан облысының әдiлет департаментi Бөрлі ауданаралық әділет басқармасы.

      39. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Батыс Қазақстан облысының әдiлет департаментi Бәйтерек ауданаралық әділет басқармасы.

      40. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Батыс Қазақстан облысының әдiлет департаментi Казталов ауданаралық әділет басқармасы.

      41. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Жамбыл облысының әдiлет департаментi Жамбыл ауданаралық әділет басқармасы.

      42. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Жамбыл облысының әдiлет департаментi Т. Рысқұлов ауданаралық әділет басқармасы.

      43. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Жамбыл облысының әдiлет департаментi Талас ауданаралық әділет басқармасы.

      44. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Жамбыл облысының әдiлет департаментi Шу ауданаралық әділет басқармасы.

      45. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Жетісу облысының әдiлет департаментi Ақсу ауданаралық әділет басқармасы.

      46. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Жетісу облысының әдiлет департаментi Панфилов ауданының әділет басқармасы.

      47. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Жетісу облысының әдiлет департаментi Текелі қаласының ауданаралық әділет басқармасы.

      48. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қарағанды облысының әдiлет департаментi Теміртау қаласының ауданаралық әділет басқармасы.

      49. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қарағанды облысының әдiлет департаментi Қарқаралы ауданының әділет басқармасы.

      50. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қарағанды облысының әдiлет департаментi Балқаш қаласының ауданаралық әділет басқармасы.

      51. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қостанай облысының әдiлет департаментi Әулиекөл ауданаралық әділет басқармасы.

      52. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қостанай облысының әдiлет департаментi Жiтiқара ауданаралық әділет басқармасы.

      53. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қостанай облысының әдiлет департаментi Меңдiқара ауданаралық әділет басқармасы.

      54. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қостанай облысының әдiлет департаментi Бейімбет Майлин ауданаралық әділет басқармасы.

      55. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қостанай облысының әдiлет департаментi Арқалық қаласының ауданаралық әділет басқармасы.

      56. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қызылорда облысының әдiлет департаментi Арал ауданаралық әділет басқармасы.

      57. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қызылорда облысының әдiлет департаментi Қармақшы ауданаралық әділет басқармасы.

      58. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қызылорда облысының әдiлет департаментi Жаңақорған ауданаралық әділет басқармасы.

      59. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Маңғыстау облысының әдiлет департаментi Жаңаөзен қаласының ауданаралық әділет басқармасы.

      60. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігі Маңғыстау облысының әдiлет департаменті Бейнеу ауданының әдiлет басқармасы.

      61. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Маңғыстау облысының әдiлет департаментi Маңғыстау ауданаралық әділет басқармасы.

      62. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Павлодар облысының әдiлет департаментi Ақсу қаласының ауданаралық әділет басқармасы.

      63. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Павлодар облысының әдiлет департаментi Ақтоғай ауданаралық әділет басқармасы.

      64. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Павлодар облысының әдiлет департаментi Тереңкөл ауданаралық әділет басқармасы.

      65. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Павлодар облысының әдiлет департаментi Екібастұз қаласының ауданаралық әділет басқармасы.

      66. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының әдiлет департаментi Қызылжар ауданаралық әділет басқармасы.

      67. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының әдiлет департаментi Шал ақын атындағы ауданаралық әділет басқармасы.

      68. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының әдiлет департаментi Тайынша ауданаралық әділет басқармасы.

      69. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының әдiлет департаментi Ғабит Мүсірепов атындағы ауданаралық әділет басқармасы.

      70. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ұлытау облысының әдiлет департаментi Жаңаарқа ауданаралық әділет басқармасы.

      71. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ұлытау облысының әдiлет департаментi Жезқазған қаласының ауданаралық әділет басқармасы.

      72. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Түркістан облысының әдiлет департаментi Кентау қаласының ауданаралық әділет басқармасы.

      73. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Түркістан облысының әдiлет департаментi Жетісай ауданаралық әділет басқармасы.

      74. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Түркістан облысының әдiлет департаментi Ордабасы ауданаралық әділет басқармасы.

      75. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Түркістан облысының әдiлет департаментi Сайрам ауданаралық әділет басқармасы.

      76. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Түркістан облысының әдiлет департаментi Сарыағаш ауданаралық әділет басқармасы.

      77. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Шығыс Қазақстан облысының әдiлет департаментi Алтай ауданаралық әділет басқармасы.

      78. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Шығыс Қазақстан облысының әдiлет департаментi Күршім ауданаралық әділет басқармасы.

      79. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Шығыс Қазақстан облысының әдiлет департаментi Риддер қаласының ауданаралық әділет басқармасы.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң
аумақтық органдары - мемлекеттік мекемелерiнiң

ТIЗБЕСI

      Ескерту. Тізбе алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.12.29 N 1802 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігiнiң
қарамағындағы ұйымдардың

ТIЗБЕСI

      Ескерту. Тізбе алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.12.29 N 1802 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
№ 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Ескерту. Ереже тізбемен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.01.13 № 34 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Сот актілерін орындау комитетінің аумақтық органдары — мемлекеттік мекемелерінің тізбесі

      Ескерту. Тізбе алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.12.29 N 1802 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешімдерiне
енгiзілетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.05.22 № 653 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.06.02 N 454 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң
Халыққа құқықтық көмек және заңгерлiк

қызмет көрсетудi ұйымдастыру комитетi туралы

ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің
Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет

көрсетуді ұйымдастыру комитетінің

құрылымы

      Ескерту. Құрылым алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің
Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті туралы

ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің
Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң

құрылымы

      Ескерту. Құрылым алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару
жүйесі комитетінің аумақтық органдары - мемлекеттік

мекемелерінің тізбесі

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.08.02 N 900 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінiң
Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң қарауындағы ұйымдардың

ТІЗБЕСI

      Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.08.02 N 900 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң
Тiркеу қызметi комитетi туралы

ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің
Тiркеу қызметi комитетiнiң

құрылымы

      Ескерту. Құрылым алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің
Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің

қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. Тізбе алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.12.29 N 1802 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің
Зияткерлiк меншiк құқығы комитетi туралы

ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң
Зияткерлiк меншiк құқығы комитетінiң

құрылымы

      Ескерту. Құрылым алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.03.28 N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң
Зияткерлiк меншiк құқығы комитетінiң

қарауындағы ұйымдардың

ТІЗБЕСІ

      Ескерту. Тізбе алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.12.29 N 1802 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1120 қаулысына
қосымша

      Қазақстан Республикасы Yкiметінiң күші жойылған

      кейбiр шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасы Әділет министрлiгінің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 8, 63-құжат).

      2. "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" республикалық мемлекеттiк кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 487 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 15, 159-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 12 желтоқсандағы N 1278 және 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулыларына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1999 жылғы 14 маусымдағы N 733 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 27, 250-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінiң Тiркеу қызметi комитетінiң мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 15 маусымдағы N 771 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 27, 260-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi Тiркеу қызметі комитетiнiң Ақмола облысы бойынша жылжымайтын мүлiк жөнiндегi орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 30 маусымдағы N 906 қаулысының 5-тармағының 3) тармақшасы.

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 2 тамыздағы N 1093 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешімдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағының 2) және 3) тармақшалары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 40, 343-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешімдеріне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 3 қыркүйектегі N 1301 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстердiң 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПYKЖ-ы, 1999 ж., N 45, 403-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 12 қарашадағы N 1695 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 50, 490-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 ақпандағы N 163 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 5-6, 66-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң Заң шығару институты" мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 28 ақпандағы N 314 қаулысының 4-тармағы.

      11. "Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 5 маусымдағы N 852 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 25, 295-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінiң Бiлiктiлiктi арттыру институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 18 тамыздағы N 1278 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметінiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 36-37, 435-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 23 тамыздағы N 1295 қаулысының 1-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 36-37, 439-құжат).

      14. "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 30 қаңтардағы N 151 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 4-5, 45-құжат).

      15. "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң Санаткерлiк меншiк құқығы жөнiндегi комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 наурыздағы N 411 қаулысының 2-тармағы және 7-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001ж., N 12, 139-құжат).

      16. "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң Сот қаулыларын атқару жөнiндегi комитетiн таратудың кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 14 сәуiрдегi N 494 қаулысының 3-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 14, 174-құжат).

      17. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 15 маусымдағы N 824 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 23, 284-құжат).

      18. "Мүлiктi бағалау жөнiндегi қызметтi лицензиялаудың мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 2 қарашадағы N 1389 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешімдерiне енгiзілетін өзгерiстердiң 4 және 5-тармақтары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 39, 490-құжат).

      19. "Қазақстан Республикасы Үкiметінiң кейбiр шешiмдерiне толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1750 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 49-50, 588-құжат).

      20. "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне енгiзілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 2-тармағының 1), 2) тармақшалары және 7-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 49-50, 590-құжат).

      21. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 23 сәуiрдегi N 461 қаулысының 1-тармағының бесiншi және алтыншы абзацтары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 12, 122-құжат).

      22. "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитеті мемлекеттiк кәсіпорындарының жекелеген мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 30 мамырдағы N 596 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы.

      23. "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 13 маусымдағы N 639 қаулысының 7-тармағы.

      24. "Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 және 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулыларына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 644 қаулысының 1-тармағы, 2-тармағының екiншi және үшіншi абзацтары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 17, 187-құжат).

      25. "Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 22 тамыздағы N 939 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 28, 316-құжат).

      26. "Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi Қылмыстық-атқару жүйесi комитетінің мемлекеттік мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 қарашадағы N 1270 қаулысының 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 43, 431-құжат).

      27. "Алматы облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесi комитетi басқармасының Күзет және қадағалау бөлiмi" мемлекеттік мекемесiн қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 23 шілдедегі N 731 қаулысының 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 30, 296-құжат).

      28. "Қазақстан Республикасы Әділет министрлiгінің мемлекеттік мекемелерi - аумақтық органдарын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1369 қаулысының 2-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 49, 556-құжат).

      29. "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң Қылмыстық-атқару жүйесi комитетінің түзеу мекемелері "Еңбек-Астана" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Еңбек-Көкшетау" еншілес мемлекеттік кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнің 2004 жылғы 8 қаңтардағы N 14 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы.

      30. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 22 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 1, 13-құжат).

      31. "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінiң мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 наурыздағы N 260 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне енгiзілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 2 және 4 тармақтары (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 11, 138-құжат).

      32. "Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгiнiң Қостанай заң институты" мемлекеттiк мекемесiн Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгiнiң қарамағынан Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң қарамағына беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 30 шiлдедегi N 806 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметінің кейбiр шешімдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 28, 373-құжат).

      33. "Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2004 жылғы 12 тамыздағы N 843 қаулысының 6-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы 2004 ж., N 29, 394-құжат).

Вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1120.


      Примечание РЦПИ!
      В текст постановления внесены изменения на казахском языке, на русском языке текст не изменяется в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.12.2014 № 1401 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года N 1449 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Положение о Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1802;
      3) исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1802;

      4) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1802.
      2. Исключен постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300(порядок введения в действие см. п.5).
      3. Исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2016 № 904 .

      4. Утвердить прилагаемые:

      1) исключен постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300;
      2) исключен постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300;
      3) исключен постановлением Правительства РК от 02.08.2011 № 900;
      4) исключен постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300;
      4-1) исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1802;
      5) исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1802;
      6) исключен постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300;
      7) исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1802.
      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.03.2008 N 300 (порядок введения в действие см. п. 5); от 02.08.2011 № 900; от 13.01.2012 № 34 (вводится в действие со дня подписания); от 29.12.2012 № 1802.
      5. Исключен постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300 (порядок введения в действие см. п. 5).

      6. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением подпунктов 140-3), 140-4), 140-5), 140-6), 140-7), 140-8) и 140-9) функций центрального аппарата пункта 16 Положения, которые вводятся в действие с 11 апреля 2019 года в соответствии с законами Республики Казахстан от 5 октября 2018 года "О стандартизации" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации".

      Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правительства РК от 19.03.2019 № 131.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан

  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года № 1120

Положение о Министерстве юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Положение – в редакции постановления Правительства РК от 19.10.2022 № 835 (порядок введения в действие см. п.2).

Глава 1. Общие положения

      1. Министерство юстиции Республики Казахстан (далее – Министерство) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах:

      1) ведения законопроектной работы, совершенствования законодательства;

      2) правового обеспечения международных договоров, координации иностранной правовой помощи;

      3) судебно-экспертной деятельности;

      4) осуществления государственной регистрации;

      5) организации и оказания юридической помощи, правовой пропаганды;

      6) осуществления государственной политики в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности;

      7) обеспечения исполнения исполнительных документов.

      2. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      3. Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском языке, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. Министерство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      5. Министерство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6. Министерство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Министерства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      7. Структура и лимит штатной численности Министерства утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      8. Местонахождение юридического лица: 010000, город Астана, район "Есиль", проспект Мәңгілік ел, дом 8.

      9. Настоящее Положение является учредительным документом Министерства.

      10. Финансирование деятельности Министерства осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      11. Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Министерства.

      Если Министерству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Министерства

      12. Задачи:

      1) участие в формировании национального законодательства, направленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и гражданина, суверенитета Республики Казахстан, устойчивое и поступательное развитие казахстанского общества и государства, путем участия в разработке и реализации общегосударственной стратегии развития, координации, а также ведения законопроектной работы, анализа, совершенствования, систематизации законодательства Республики Казахстан, проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, организации проведения научной правовой и научной лингвистической экспертиз по проектам законов;

      2) проведение анализа регуляторного воздействия по документам, предусмотренным Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству;

      3) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международной арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления авторитета республики в мировом сообществе, в том числе путем подготовки и заключения международных договоров Республики Казахстан;

      4) осуществление государственной регистрации юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, учетной регистрации их филиалов и представительств, государственной регистрации нормативных правовых актов центральных государственных органов и их ведомств, местных представительных и исполнительных органов, а также акимов и ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы, обеспечение государственного учета нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      5) реализация государственной политики в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации залога движимого имущества, государственного технического обследования недвижимого имущества и ведения реестра залога движимого имущества;

      6) формирование и реализация государственной политики в сфере осуществления государственной регистрации, организации и оказания юридической помощи, правовой пропаганды;

      7) формирование и реализация государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности;

      8) формирование и реализация государственной политики в области охраны и защиты прав интеллектуальной деятельности;

      9) осуществление производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с законом Республики Казахстан;

      10) формирование и реализация государственной политики в сфере исполнения исполнительных документов.

      Сноска. Пункт 12 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.06.2023 № 513.

      13. Полномочия:

      1) права:

      запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

      вносить предложения о привлечении к ответственности должностных лиц, указанных в Плане законопроектных работ Правительства, допустивших нарушение срока внесения законопроекта;

      вносить предложения о необходимости разработки нормативных правовых актов, направленных на реализацию поручений Главы государства, Правительства, документов Системы государственного планирования;

      обращаться в суд;

      возбуждать административные производства, а также осуществлять подготовку необходимых материалов по административному производству для его рассмотрения руководством;

      сотрудничать с министерствами юстиции иностранных государств и международными организациями по вопросам своей компетенции;

      обращаться с запросом в соответствующие государственные органы за дополнительной информацией, необходимой в сфере информационной безопасности;

      2) обязанности:

      принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

      принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

      проводить анализ для выявления системных ошибок при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц;

      осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан.

      14. Функции:

      1) ведения законопроектной работы, совершенствование законодательства;

      2) установление и поддержка международных связей с соответствующими организациями иностранных государств;

      3) подготовка, организация заключения и исполнения в соответствии с законодательством Республики Казахстан международных договоров о правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

      4) проведение анализа по вопросам гармонизации, унификации законодательства Республики Казахстан и иностранных государств, а также имплементации признанных Казахстаном международных норм в законодательстве Республики Казахстан;

      5) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан об инициировании судебных и арбитражных разбирательств с иностранными инвесторами по представлению компетентного государственного органа;

      6) юридическая экспертиза проектов международных договоров, нормативных правовых актов, инвестиционных контрактов, заключаемых Правительством Республики Казахстан, договоров займа, заключаемых под гарантии Республики Казахстан;

      7) обеспечение защиты разработанных государственных секретов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      8) обеспечение реализации условий международных договоров;

      9) законопроектная работа, разработка Концептуального плана законотворческой работы и текущих планов законопроектных работ, а также проектов нормативных правовых актов;

      9-1) разработка проектов законов по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, подготавливаемых в рамках законодательной инициативы Правительства;

      10) координация научно-исследовательской работы государственных органов и организаций в сфере законодательства, а также законопроектной работы центральных государственных органов, разрабатывающих проекты законов в порядке законодательной инициативы Правительства Республики Казахстан;

      11) организация проведения научной правовой, научной лингвистической экспертиз по проекту закона и международным договорам, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, а также проектам международных договоров, подлежащих ратификации;

      12) анализ и обобщение практики применения законодательства Республики Казахстан в сфере своей деятельности, в том числе результатов правового мониторинга нормативных правовых актов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О правовых актах", и внесение соответствующих предложений по его совершенствованию, устранению причин и условий, способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан;

      13) официальное разъяснение нормативных правовых актов Правительства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра совместно с заинтересованными государственными органами;

      14) государственная регистрация нормативных правовых актов центральных государственных органов и их ведомств, нормативных правовых актов маслихатов, акиматов, акимов и ревизионных комиссий, обеспечение правовой информатизации, ведение Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, ведение единой системы правовой информации;

      15) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потенциальных консультантов в целях исключения конфликта интересов;

      16) Исключен постановлением Правительства РК от 29.06.2023 № 513.

      17) координация и методологическое руководство деятельностью юридических служб центральных исполнительных органов, взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;

      18) рассмотрение и дача рекомендаций по проектам договоров на сумму, составляющую не менее двухмиллионнократного размера месячного расчетного показателя, заключаемых с иностранными контрагентами от имени Правительства Республики Казахстан, с использованием иностранного арбитража в качестве способа разрешения споров между сторонами;

      19) организация проведения государственных закупок;

      20) представление и защита интересов Правительства и Премьер-Министра в судах по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководителя Аппарата Правительства, а также участие в конституционном производстве по поручению Премьер-Министра по вопросам, входящим в компетенцию Министерства юстиции, ставшим предметом разбирательства, оказание правовой и консультационной помощи государственным органам в судебных разбирательствах;

      21) участие в разъяснении законодательства, переговорных процессах по разрешению споров, проводимых уполномоченными государственными органами;

      22) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, организаций и государств;

      23) дача заключения по проекту закона, разработанному в порядке законодательной инициативы Правительства Республики Казахстан, включающего результаты юридической экспертизы по проекту подзаконного нормативного правового акта и проекту программы информационного сопровождения и разъяснения;

      24) привлечение для осуществления законопроектных, экспертных, научно-исследовательских работ и консультаций специалистов и экспертов государственных органов, организаций, в том числе зарубежных, с использованием в этих целях бюджетных и иных средств;

      25) обеспечение защиты и представления интересов государства в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе до арбитражного (судебного) урегулирования споров;

      26) анализ причин предъявления судебных и арбитражных претензий к Республике Казахстан и Правительству Республики Казахстан, в том числе к государственным органам;

      27) оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств, проводимых за рубежом с участием Правительства Республики Казахстан, и своевременное принятие мер по защите интересов государства;

      28) оказание научно-методической и юридической помощи государственным органам в пределах своей компетенции;

      29) оказание электронных услуг с применением информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации;

      30) исполнение судебных поручений и ходатайств иностранных государств в соответствии с международными договорами;

      31) обращение с иском в суд в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, а также общественных или государственных интересов в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан;

      32) представление информации по запросам государственных органов, наделенных контрольными и надзорными функциями;

      33) обеспечение соблюдения органами юстиции информационной безопасности;

      34) создание и обеспечение функционирования единой системы правовой информации, оказание помощи центральным исполнительным и иным центральным государственным органам в справочно-информационной работе;

      35) обеспечение правовой информатизации, ведения информационной системы "Е-заңнама" ("Е-законодательство");

      36) контроль в центральных государственных органах и их ведомствах, маслихатах и их аппаратах, акиматах, аппаратах акимов, ревизионных комиссиях областей, городов республиканского значения, столицы в сфере соблюдения законодательства Республики Казахстан, регулирующего издание, государственную регистрацию, отмену нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации в органах юстиции, и официального опубликования нормативных правовых актов;

      37) внесение представлений об устранении нарушений закона в отношении нормативных правовых актов государственных органов, подлежащих государственной регистрации в органах юстиции, но не прошедших ее, в отношении нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов, акимов, применяемых ими, но не опубликованных в установленном порядке, опубликование которых обязательно в соответствии со статьей 4 Конституции Республики Казахстан, в отношении нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации в органах юстиции, противоречащих законодательству Республики Казахстан, и в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан;

      38) координация работы иностранных юридических консультантов, привлекаемых Правительством Республики Казахстан для защиты и представления интересов государства в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе до арбитражного (судебного) урегулирования споров;

      39) разработка и утверждение порядка по отбору кандидатов в панель арбитров и медиаторов международного арбитражного института;

      40) внесение предложений по вопросам создания, реорганизации и ликвидации подведомственных организаций;

      41) обеспечение повышения качества, доступности оказания государственных услуг, проведение внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      42) обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

      43) администрирование бюджетных программ по всем видам гарантированной государством юридической помощи;

      44) осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций в пределах своей компетенции;

      45) разработка и принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов;

      46) разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг в регулируемой сфере;

      47) разработка и утверждение порядка размещения и публичного обсуждения проектов подзаконных нормативных правовых актов на интернет-портале открытых НПА;

      48) разработка и утверждение плана развития Министерства;

      49) рассмотрение обращений физических и юридических лиц в пределах своей компетенции в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, а также проведение анализа и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями;

      50) предоставление на договорной основе эталонных законодательных актов и иных нормативных правовых актов, информационных и справочно-методических материалов, в том числе с использованием единой системы правовой информации;

      51) межведомственная координация организации правовой пропаганды, участие в разъяснении законодательства;

      52) согласование в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, программ информационного сопровождения и разъяснения разрабатываемых законопроектов и принятых законов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О правовых актах";

      53) координация деятельности уполномоченных органов по правовому мониторингу нормативных правовых актов;

      54) обеспечение в соответствии с законодательством исполнения исполнительных документов";

      55) осуществление контроля за деятельностью государственного судебного исполнителя;

      56) осуществление лицензирования деятельности частных судебных исполнителей;

      57) принятие решения о приостановлении или прекращении действия лицензии частного судебного исполнителя, а также инициирование исков о лишении лицензий частных судебных исполнителей по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";

      57-1) ведение Государственного реестра лицензий частных судебных исполнителей Республики Казахстан;

      58) регулирование и осуществление контроля за деятельностью частных судебных исполнителей в пределах своей компетенции;

      59) разработка методических, инструктивных и разъяснительных материалов по вопросам исполнительного производства;

      60) заключение договоров с государственными органами о подключении частных судебных исполнителей к публичным реестрам и электронным базам данных;

      61) определение порядка осуществления выбора единой электронной торговой площадки по реализации арестованного имущества;

      61-1) осуществление контроля за деятельностью оператора Единой электронной торговой площадки;

      62) разработка и утверждение типовых форм постановлений судебных исполнителей;

      63) разработка и утверждение формы отчета и сводного отчета об оказанной частными судебными исполнителями гарантированной государством юридической помощи;

      64) разработка и утверждение формы соглашения об оказании гарантированной государством юридической помощи частными судебными исполнителями;

      65) утверждение правил и размера оплаты деятельности частного судебного исполнителя, связанной с принятием принудительных мер по исполнительным документам о взыскании алиментов и заработной платы;

      66) разработка и утверждение требований к местонахождению и оборудованию служебного помещения частного судебного исполнителя;

      67) установление порядка проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя;

      68) разработка и утверждение образцов удостоверения и личной печати частных судебных исполнителей;

      69) разработка и утверждение правил прохождения стажировки у частного судебного исполнителя;

      70) утверждение размера оплаты деятельности частного судебного исполнителя;71) разработка и утверждение порядка учетной регистрации частных судебных исполнителей;

      72) разработка и утверждение положения комиссии по аттестации лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя;

      73) Исключен постановлением Правительства РК от 29.06.2023 № 513.

      74) утверждение правил реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона;

      75) утверждение перечня видов заработной платы и (или) иного дохода, которые получают родители и из которых производится удержание алиментов;

      76) разработка и утверждение порядка осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей;

      77) разработка и утверждение правил делопроизводства частных судебных исполнителей;

      78) утверждение формы и сроков предоставления региональной палатой частных судебных исполнителей информации о своей деятельности ;

      79) определение порядка распределения исполнительных документов посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства между частными судебными исполнителями;

      80) утверждение образцов форменной одежды (без погон), жетона и эмблемы государственных судебных исполнителей;

      81) утверждение натуральных норм обеспечения государственных судебных исполнителей форменной одеждой (без погон) по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

      82) утверждение методики расчета расходов по исполнительному производству;

      83) установление правил осуществления исполнительного производства по взысканию с государства сумм капитализации соответствующих повременных платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников, в случаях отсутствия или недостаточности имущества у ликвидируемого юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за данный вред;

      84) взаимодействие со службами исполнительного производства зарубежных государств и международными организациями в сфере исполнения решений международных, иностранных судов и арбитражей;

      85) участие в установленном законодательством порядке в подготовке и заключении международных договоров о взаимной охране прав интеллектуальной собственности, подписании таких договоров;

      86) реализация норм и положений международных договоров и соглашений по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность;

      87) участие в проведении научно-исследовательских и других работ в области правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности;

      88) разработка и утверждение правил внесения топологий в Государственный реестр топологий интегральных микросхем и выдачи свидетельств о регистрации, удостоверений авторов;

      89) разработка и утверждение правил регистрации селекционных достижений в Государственном реестре селекционных достижений и выдачи охранных документов и их дубликатов, аннулирования и досрочного прекращения действия патентов;

      90) разработка и утверждение правил регистрации объектов промышленной собственности в Государственном реестре изобретений, Государственном реестре полезных моделей, Государственном реестре промышленных образцов и выдачи охранных документов и их дубликатов, признания недействительными и досрочного прекращения действия патентов;

      91) разработка и утверждение правил регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в Государственных реестрах товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров и выдачи охранных документов и их дубликатов, прекращения действия регистрации и признания ее недействительной;

      92) разработка и утверждение правил регистрации в Государственном реестре топологий интегральных микросхем передачи исключительного права, предоставления права на использование топологий;

      93) разработка и утверждение правил регистрации в Государственном реестре селекционных достижений передачи исключительного права, предоставления права на использование селекционного достижения, открытую или принудительную лицензию;

      94) разработка и утверждение правил регистрации в соответствующих Государственных реестрах передачи исключительного права, предоставления права на использование объекта промышленной собственности, открытую или принудительную лицензию;

      95) разработка и утверждение правил регистрации в Государственном реестре товарных знаков передачи исключительного права, предоставления права на использование товарного знака;

      96) разработка и утверждение правил предоставления выписок из Государственных реестров селекционных достижений, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения товаров, топологий интегральных микросхем;

      97) определение порядка опубликования в бюллетене сведений, относящихся к регистрации селекционных достижений, объектов промышленной собственности, товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения товаров, и о зарегистрированных топологиях;

      98) разработка и утверждение правил рассмотрения заявок на объекты промышленной собственности, селекционные достижения, товарные знаки в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      99) разработка и утверждение правил экспертизы заявок о регистрации топологий;

      100) разработка и утверждение правил проведения предварительной экспертизы заявок на селекционные достижения;

      101) разработка и утверждение правил проведения экспертизы заявок на объекты промышленной собственности, товарные знаки, географические указания, наименования мест происхождения товаров, регистрацию топологий;

      102) организация деятельности по регистрации авторского права в официальных реестрах;

      103) аккредитация организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе;

      104) разработка и утверждение правил проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений;

      105) разработка и утверждение положений об аттестационной комиссии, апелляционном совете, апелляционной комиссии, комиссии по признанию товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан;

      106) организация деятельности аттестационной комиссии, апелляционного совета, апелляционной комиссии и комиссии по признанию товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан;

      107) разработка и утверждение правил рассмотрения апелляционным советом возражений;

      108) осуществление государственного контроля в сфере государственной регистрации юридических лиц, прав на недвижимое имущество, за деятельностью организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, а также за использованием товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан ;

      109) осуществление контроля за деятельностью государственной организации, осуществляющей экспертизу в сфере патентного дела и регистрацию авторского права в официальных реестрах;

      110) осуществление межведомственной координации деятельности и методической помощи уполномоченным органам, а также заинтересованным организациям в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности;

      111) выработка предложений по совершенствованию законодательства в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности;

      112) мониторинг реализации уполномоченными органами и организациями государственной политики по охране и защите прав интеллектуальной собственности, включая соблюдение ими законодательства и исполнения международных договоров в данной сфере;

      113) организация деятельности по проведению экспертизы заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров, ведение соответствующих государственных реестров, выдачу охранных документов и осуществление мер по поддержанию их в силе, в том числе в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

      114) установление размера вознаграждения и условий его выплаты в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 26, пунктом 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан "Об авторском праве и смежных правах;

      114-1) утверждение минимальных ставок авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений по согласованию с заинтересованными уполномоченными органами в сферах культуры, развития и поддержки частного предпринимательства;

      114-2) утверждение минимальных ставок вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм по согласованию с заинтересованными уполномоченными органами в сферах культуры, развития и поддержки частного предпринимательства;

      114-3) утверждение инструкции по применению минимальных ставок авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений;

      114-4) утверждение инструкции по применению минимальных ставок вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм;

      115) методическое руководство деятельностью по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств;

      116) осуществление методического руководства по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

      117) контроль за соблюдением территориальными органами юстиции требований Закона Республики Казахстан "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств";

      118) Исключен постановлением Правительства РК от 29.06.2023 № 513.

      119) нормативно-методологическое обеспечение, осуществление контроля за регистрацией актов гражданского состояния и обеспечение функционирования соответствующих баз данных;

      120) нормативно-методологическое обеспечение деятельности государственной корпорации "Правительство для граждан" по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния;

      121) осуществление государственного контроля за деятельностью государственной корпорации "Правительство для граждан" в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      122) согласование решения уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан об аккредитации агентства по усыновлению;

      123) разработка и утверждение порядка организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений, аннулирования и восстановления актов гражданского состояния;

      124) утверждение форм актовых записей, свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме и на бумажном носителе;

      125) установление форм заявлений о вступлении в брак (супружество), о расторжении брака (супружества), справок о брачной правоспособности, о смерти;

      126) государственная регистрация юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, учетная регистрация их филиалов и представительств;

      127) осуществление государственного контроля за деятельностью Государственной корпорации "Правительство для граждан" в сфере государственной регистрации юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и учетной регистрации их филиалов и представительств в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      128) направление в государственную корпорацию "Правительство для граждан" представления об устранении нарушений в случае выявления нарушения законодательства Республики Казахстан;

      129) согласование цен на услуги по государственной регистрации юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и учетной регистрации их филиалов и представительств, реализуемые регистрирующим органом, устанавливаемых решением уполномоченного органа, осуществляющего организацию и координацию деятельности Государственной корпорации "Правительство для граждан", по согласованию с антимонопольным органом;

      130) определение содержания типового устава юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства;

      131) установление формы справок о государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) филиалов (представительств);

      132) установление формы заявлений о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства), государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об его филиалах (представительствах);

      133) установление формы заявления о выдаче дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств;

      134) установление формы заявлений о государственной регистрации ликвидации юридического лица, прекращении деятельности филиала (представительства);

      135) утверждение совместно с органом внутренних дел правил создания, ведения и использования национальных реестров идентификационных номеров;

      135-1) утверждение правил формирования бизнес - идентификационного номера;

      136) централизованное осуществление формирования и ведение бизнес-идентификационных номеров и представление информации регистрирующим органам и иным государственным учреждениям не позднее двух рабочих дней с момента их обращений, а также представление информации государственным органам, наделенным контрольными и надзорными функциями, по их запросу в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

      137) ведение национального реестра бизнес-идентификационных номеров;

      138) осуществление государственного регулирования в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации залога движимого имущества, государственного технического обследования недвижимого имущества и ведения реестра залога движимого имущества;

      139) разработка и утверждение требований к сопровождению правового кадастра и правил доступа к правовому кадастру;

      140) разработка и утверждение правил представления статистической и иной отчетной информации в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

      141) согласование цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые регистрирующим органом, за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе в ускоренном порядке, и государственное техническое обследование зданий, сооружений и (или) их составляющих;

      142) принятие мер по повышению качества оказания государственных услуг с учетом заключения общественного мониторинга качества оказания государственных услуг;

      143) в пределах своей компетенции координация проведения процедур публичного обсуждения Консультативного документа регуляторной политики и проектов нормативных правовых актов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О правовых актах";

      144) согласование коэффициента зонирования (К зон), учитывающего месторасположение объекта налогообложения в населенном пункте, который утверждается в соответствии с методикой расчета коэффициента зонирования местными исполнительными органами в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Казахстан;

      145) разработка и утверждение инструкции по государственному техническому обследованию объектов недвижимости;

      145-1) разработка и утверждение формы кадастрового паспорта объекта недвижимости по согласованию с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами;

      145-2) разработка и утверждение совместно с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами порядка ведения и использования информационной системы единого государственного кадастра недвижимости;

      146) определение порядка взаимодействия государственных органов по обмену информацией для целей ведения правового и иных кадастров;

      147) определение порядка представления информации из правового кадастра;

      148) определение порядка и сроков внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество, проведения государственного технического обследования недвижимого имущества, порядка присвоения кадастрового номера первичным и вторичным объектам недвижимости, а также формы сведений, обязательных для внесения в информационную систему правового кадастра, формы кадастрового паспорта объекта недвижимости;

      149) определение порядка электронной регистрации прав (обременений прав) на недвижимое имущество;

      150) определение сроков и порядка проведения систематической регистрации в Республике Казахстан в правовом кадастре;

      151) осуществление руководства, координации и контроля за деятельностью территориальных органов юстиции по организации и обеспечению законности в сфере правового обслуживания населения нотариусами;

      152) руководство деятельностью государственных нотариальных контор, содействие развитию частного нотариата, контроль за законностью совершаемых нотариальных действий и соблюдением правил делопроизводства государственными и частными нотариусами;

      153) осуществление регулирования нотариальной деятельности в пределах своей компетенции;

      154) разработка и утверждение правил пользования единой нотариальной информационной системой по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации и уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;

      155) разработка и утверждение порядка ведения реестров единой нотариальной информационной системы по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;

      156) разработка и утверждение формы представления отчетности о функционировании реестров единой нотариальной информационной системы;

      157) разработка и утверждение правил по нотариальному делопроизводству по согласованию с уполномоченным государственным органом управления архивами и документацией Республики Казахстан с участием республиканской нотариальной палаты;

      158) разработка и утверждение правил совершения нотариальных действий нотариусами;

      159) разработка и утверждение положения об аттестации должностных лиц аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, совершающих нотариальные действия;

      160) разработка и утверждение положения о государственном реестре лицензий на право занятия нотариальной деятельностью;

      161) разработка и утверждение персонального состава аттестационных комиссий юстиции на право занятия нотариальной деятельностью и регламента их работ;

      162) разработка и утверждение порядка и условий проведения тестирования лиц, прошедших стажировку и претендующих на право занятия нотариальной деятельностью;

      163) утверждение критериев оценки степени рисков;

      164) согласование положения о повышении квалификации нотариусов;

      165) согласование положения о порядке прохождения стажировки стажерами нотариусов;

      166) разработка и утверждение требований к помещению нотариуса;

      167) разработка и утверждение форм реестров регистрации нотариальных действий (в том числе электронного реестра единой нотариальной информационной системы), нотариальных свидетельств и постановлений, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах;

      168) разработка методических, инструктивных и разъяснительных материалов по вопросам нотариата;

      169) утверждение минимального количества нотариусов по каждому нотариальному округу на основании представления территориального органа юстиции совместно с территориальной нотариальной палатой;

      170) разработка и утверждение правил оплаты за прохождение стажировки стажерами нотариуса;

      171) осуществление лицензирования деятельности нотариусов;

      172) принятие решений о приостановлении, прекращении и возобновлении действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью, а также инициирование исков о лишении лицензий нотариусов;

      173) размещение решения о приостановлении или возобновлении действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью на интернет-ресурсе лицензиара;

      174) ведение Государственного реестра лицензий на право занятия нотариальной деятельностью, а также размещение на интернет-ресурсе сведений о лицах, которым выданы лицензии;

      175) ведение Государственного реестра лицензий на право занятия адвокатской деятельностью, обеспечение размещения на интернет-ресурсе сведений реестра, а также списков адвокатов, занимающихся адвокатской деятельностью, и сведений о приостановлении, возобновлении, лишении и прекращении действия лицензий адвокатов;

      176) осуществление лицензирования деятельности адвокатов;

      177) осуществление контроля за качеством гарантированной государством юридической помощи, оказываемой физическим и юридическим лицам адвокатами, нотариусами, частными судебными исполнителями, юридическими консультантами;

      178) утверждение правил и размеров оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;

      178-1) утверждение перечня документов, подтверждающих право на получение гарантированной государством юридической помощи;

      179) утверждение порядка учета гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом;

      180) осуществление контроля за деятельностью палат юридических консультантов;

      181) разработка и утверждение типового устава палаты юридических консультантов;

      182) ведение реестра палат юридических консультантов;

      183) разработка и утверждение типового договора страхования профессиональной ответственности юридических консультантов по согласованию с уполномоченным органом финансового регулирования Республики Казахстан;

      184) разработка и утверждение типового договора страхования профессиональной ответственности адвокатов по согласованию с уполномоченным органом финансового регулирования Республики Казахстан;

      185) формирование и реализация государственной политики в сфере оказания юридической помощи;

      186) обеспечение функционирования и развития системы гарантированной государством юридической помощи;

      187) осуществление контроля за качеством оказываемой гарантированной государством юридической помощи;

      188) разработка и утверждение критериев качества оказания гарантированной государством юридической помощи;

      189) согласование стандартов оказания юридической помощи;

      190) согласование критериев качества оказания юридической помощи;

      191) осуществление международного сотрудничества в сфере оказания юридической помощи;

      192) координация деятельности лиц, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь;

      193) проведение мониторинга законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, обеспечение полноты объема и качества оказания юридической помощи;

      194) обеспечение правового информирования населения о лицах, оказывающих юридическую помощь, механизмах, основаниях и условиях оказания юридической помощи;

      195) обеспечение опубликования не реже одного раза в год в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, и размещение на своем интернет-ресурсе информации о системе и основных итогах оказания гарантированной государством юридической помощи;

      196) проставление апостиля на официальных документах, исходящих из органов юстиции, регистрации актов гражданского состояния и иных государственных органов, а также нотариусов;

      197) осуществление лицензирования в сфере судебно-экспертной деятельности;

      198) прием квалификационных экзаменов и выдача квалификационного свидетельства судебного эксперта на право производства определенного вида судебной экспертизы;

      199) осуществление государственного регулирования цен на судебно-экспертные услуги, оказываемые органами судебной экспертизы;

      200) согласование штатного расписания и структуры органа судебных экспертиз по представлению директора органа судебных экспертиз;

      201) организация и осуществление научно-методического и информационного обеспечения судебной экспертиз, а также подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность;

      202) материально-техническое обеспечение государственных судебно-экспертных организаций;

      203) создание и обеспечение функционирования электронных информационных ресурсов и информационных систем, информационно-коммуникационных сетей в области судебной экспертизы, организации доступа к ним физических и юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере информатизации;

      204) разработка и утверждение перечня видов судебных экспертиз и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Министерством юстиции Республики Казахстан;

      205) разработка и утверждение правил организации и производства судебных экспертиз и исследований;

      206) разработка и утверждение правил обращения с объектами судебной экспертизы;

      207) разработка и утверждение правил определения категорий сложности судебных экспертиз, порядка исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности, а также оснований и порядка приостановления и продления срока производства судебных экспертиз;

      208) разработка и утверждение нормативов нагрузки судебных экспертов органов судебной экспертизы;

      209) разработка и утверждение правил определения стоимости производства судебной экспертизы в органах судебной экспертизы;

      210) разработка и утверждение правил валидации методов и методик судебно-экспертных исследований;

      211) разработка и утверждение правил разработки, апробирования и внедрения методик судебно-экспертных исследований;

      212) разработка и утверждение правил формирования, ведения и использования Государственного реестра методик судебно-экспертных исследований Республики Казахстан;

      213) ведение Государственного реестра методик судебно-экспертных исследований Республики Казахстан;

      214) разработка и утверждение стандартов и требований к специально оснащенным помещениям для производства судебной экспертизы;

      215) разработка и утверждение правил квалификационной подготовки судебных экспертов;

      216) разработка и утверждение правил приема экзаменов для присвоения квалификации судебного эксперта;

      217) разработка и утверждение положения о комиссии по присвоению квалификации судебного эксперта и ее состава;

      218) разработка и утверждение правил аттестации судебных экспертов;

      219) разработка и утверждение положения о комиссии по проведению аттестации судебных экспертов и ее состава;

      220) аттестация судебных экспертов;

      221) разработка и утверждение правил повышения квалификации судебных экспертов;

      222) разработка и утверждение правил формирования, ведения и использования Государственного реестра судебных экспертов Республики Казахстан;

      223) ведение Государственного реестра судебных экспертов Республики Казахстан;

      224) разработка и утверждение положения о комиссии по лицензированию судебно-экспертной деятельности и ее состава;

      225) разработка и утверждение кодекса этики судебного эксперта;

      226) подбор и расстановка кадров судебных экспертов;

      227) координация научно-исследовательской работы в сфере судебной экспертизы;

      228) осуществление подготовки и внесение предложений о разработке, внесении изменений, пересмотре и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации, рекомендаций по стандартизации в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в курируемых сферах;

      229) осуществление разработки национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации в сфере судебно-экспертной деятельности по согласованию с уполномоченным органом в сфере стандартизации;

      230) рассмотрение проектов документов по стандартизации и национального плана стандартизации в сфере судебно-экспертной деятельности;

      231) осуществление подготовки предложений по созданию технических комитетов по стандартизации в сфере судебно-экспертной деятельности;

      232) участие в работе технических комитетов по стандартизации и национального органа по стандартизации, международных организаций по стандартизации в сфере судебно-экспертной деятельности;

      233) участие в реализации единой государственной политики в области обеспечения единства измерений в сфере судебно-экспертной деятельности;

      234) осуществление контроля за деятельностью лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии;

      234-1) разработка и утверждение профессионального стандарта в сфере судебно-экспертной деятельности;

      235) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

      236) внесение в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложений по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;

      237) участие в разработке мобилизационного плана Республики Казахстан и плана производства товаров, выполнения работ и оказания услуг на соответствующий период;

      238) определение порядка обеспечения ведения единой базы данных аналитических, консалтинговых, социологических и иных исследований, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, проводимых по заказу государственных органов и местных исполнительных органов, их подведомственных организаций, субъектов квазигосударственного сектора, в том числе совместных исследований с международными организациями;

      239) проведение правового мониторинга нормативных правовых актов, принятых Министерством, и (или) разработчиком которых оно является, либо относящихся к его компетенции, и своевременное принятие мер по внесению в них изменений и (или) дополнений или признанию их утратившими силу;

      240) утверждение перечней измерений, относящихся к государственному регулированию, совместно с уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии;

      241) проведение правовой экспертизы проектов соглашений о переработке твердых полезных ископаемых на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан;

      242) разработка и согласование с уполномоченным органом в области саморегулирования проектов нормативных правовых актов по вопросам саморегулирования;

      243) осуществление анализа регуляторного воздействия;

      244) ведение реестра саморегулируемых организаций в соответствующей сфере (отрасли);

      245) согласование правил и стандартов саморегулируемых организаций, основанных на обязательном членстве (участии);

      246) аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, их регистрация в реестре патентных поверенных, исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных;

      247) организация деятельности по регистрации заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров, в том числе в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

      248) организация деятельности по регистрации лицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, открытых лицензий и договоров уступки охранных документов;

      249) юридическая экспертиза и согласование проектов актов органов Евразийского экономического союза, нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам международной экономической интеграции на предмет их соответствия праву Евразийского экономического союза;

      250) рассмотрение запросов международных судебных органов, поступивших в государственные органы, а также согласование проектов обращений в международные судебные органы, инициированных уполномоченными государственными органами;

      251) согласование консолидированного ответа на запрос Суда Евразийского экономического союза;

      252) согласование проектов обращений в Суд Евразийского экономического союза, инициированных уполномоченными государственными органами, и представление их в Министерство иностранных дел Республики Казахстан для дальнейшего направления в Суд Евразийского экономического союза по дипломатическим каналам;

      253) определение порядка взаимодействия с уполномоченными органами по исполнению исполнительных документов о выселении (вселении), сносе, порядке общения с ребенком и определения места жительства ребенка;

      254) приостановление расходных операций по текущему счету, предназначенному для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, частного судебного исполнителя, действия лицензии которого приостановлено или прекращено, либо которого лишили лицензии;

      255) обеспечение размещения на интернет-ресурсе государственного органа сведений о лицах, которым выдана лицензия частного судебного исполнителя, с указанием их фамилий, имен, отчеств (если они указаны в документе, удостоверяющем личность), даты выдачи лицензии и ее номера;

      256) определение порядка участия юридических консультантов в оказании гарантированной государством юридической помощи, организуемой палатами юридических консультантов;

      256-1) осуществление формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного социального заказа в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере взаимодействия с неправительственными организациями;

      256-2) создание совета по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями;

      256-3) представление информации по реализации государственного социального заказа в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями;

      256-4) размещение на своем интернет-ресурсе планируемых тем и информации по реализации государственного социального заказа, а также оценке результатов государственного социального заказа;

      256-5) оказание информационной, консультативной, методической поддержки неправительственным организациям, осуществляющим государственный социальный заказ;

      256-6) предоставление государственных грантов в пределах своей компетенции через оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций и рассмотрение отчета оператора о результатах реализации государственных грантов;

      256-7) осуществление оценки эффективности государственных грантов с привлечением представителей гражданского общества в соответствии с правилами формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;

      256-8) на основе рекомендаций Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе в сфере взаимодействия с неправительственными организациями формирование государственных грантов по направлениям и объемам финансирования;

      256-9) проведение конкурсного отбора стратегических партнеров и заключение с ними договоров в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

      256-10) осуществление оценки исполнения стратегическими партнерами обязательств в соответствии с заключенными договорами и правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

      256-11) ежегодно до 1 декабря представление в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями информации о результатах государственного заказа на реализацию стратегического партнерства в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

      257) утверждение правил проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, членов политической партии;

      258) проведение цифровой трансформации органов юстиции;

      259) проведение функционального анализа деятельности в соответствии с методикой по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления;

      260) утверждение правил разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов;

      261) утверждение методических рекомендаций по определению типовых функций государственных органов;

      262) утверждение перечня нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции;

      263) утверждение правил разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов;

      264) утверждение правил проведения правового мониторинга;

      265) утверждение правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      266) утверждение совместно с уполномоченными органами в сферах государственного планирования и противодействия коррупции правил организации и проведения научной экспертизы, а также отбора научных экспертов;

      267) утверждение правил стимулирования государством внесения значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи;

      268) утверждение образца, правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения свидетельства о рождении;

      269) утверждение требований к защите свидетельства о рождении;

      270) контроль за своевременной реализацией законодательных актов, в том числе разработкой и принятием подзаконных актов;

      271) утверждение инструкции по формированию Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также внесению в него сведений;

      272) утверждение перечня и описания наград, формы наградного листа за внесение значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи;

      272-1) внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;

      272-2) выработка предложений по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направление их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;

      272-3) формирование потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы;

      272-4) внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций;

      272-5) разработка и утверждение положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям;

      273) осуществление иных функций, предусмотренных законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 14 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.12.2022 № 1082 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 23.05.2023 № 397; от 29.06.2023 № 513; от 04.09.2023 № 764 (вводится в действие с 04.09.2023); от 26.09.2023 № 835.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя государственного органа

      15. Руководство Министерством осуществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление им своих полномочий.

      16. Первый руководитель Министерства назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      17. Первый руководитель Министерства имеет заместителей (вице-министры), которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      18. Полномочия первого руководителя Министерства:

      1) в соответствии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей работников Министерства, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

      2) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры по поощрению сотрудников Министерства, решает вопросы трудовых отношений, отнесенных к его компетенции;

      3) подписывает приказы;

      4) представляет Министерство во всех государственных органах и иных организациях;

      5) утверждает регламент работы Министерства;

      6) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Министерстве, и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер;

      7) устанавливает возможность делегирования первым руководителем государственного органа отдельным руководителям структурных подразделений права подписи документов организационно-технического характера, а также участия и выражения позиции государственного органа в межведомственных совещаниях.

      Исполнение полномочий первого руководителя Министерства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.

      19. Первый руководитель определяет полномочия своих заместителей (вице-министры) в соответствии с действующим законодательством.

      20. Аппарат Министерства возглавляет руководитель аппарата.

Глава 4. Имущество Министерства

      21. Министерство может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

      Имущество Министерства формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      22. Имущество, закрепленное за Министерством, относится к республиканской собственности.

      23. Министерство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Министерства

      24. Реорганизация и упразднение Министерства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства:

      1. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан.

      2. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный институт интеллектуальной собственности".

      3. Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз" Министерства юстиции Республики Казахстан.

Перечень территориальных органов, находящихся в ведении Министерства:

      1. Департамент юстиции области Абай Министерства юстиции Республики Казахстан.

      2. Департамент юстиции Акмолинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      3. Департамент юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      4. Департамент юстиции Алматинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      5. Департамент юстиции города Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан.

      6. Департамент юстиции Атырауской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      7. Департамент юстиции Западно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      8. Департамент юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      9. Департамент юстиции области Жетісу Министерства юстиции Республики Казахстан.

      10. Департамент юстиции Карагандинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      11. Департамент юстиции Кызылординской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      12. Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      13. Департамент юстиции Мангистауской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      14. Департамент юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан.

      15. Департамент юстиции Павлодарской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      16. Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      17. Департамент юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      18. Департамент юстиции области Ұлытау Министерства юстиции Республики Казахстан.

      19. Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      20. Департамент юстиции города Шымкента Министерства юстиции Республики Казахстан.

      21. Межрайонное управление юстиции города Семей Департамента юстиции области Абай Министерства юстиции Республики Казахстан.

      22. Урджарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Абай Министерства юстиции Республики Казахстан.

      23. Аккольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      24. Есильское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      25. Целиноградское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      26. Бурабайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      27. Енбекшиказахское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      28. Карасайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      29. Илийское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      30. Мугалжарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      31. Уилское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      32. Хромтауское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      33. Шалкарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      34. Жылыойское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      35. Махамбетское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      36. Курмангазинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      37. Акжаикское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      38. Бурлинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      39. Межрайонное управление юстиции района Бәйтерек Департамента юстиции Западно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      40. Казталовское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      41. Жамбылское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      42. Т. Рыскуловское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      43. Таласское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      44. Шуское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      45. Аксуское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Жетісу Министерства юстиции Республики Казахстан.

      46. Управление юстиции Панфиловского района Департамента юстиции области Жетісу Министерства юстиции Республики Казахстан.

      47. Межрайонное управление юстиции города Текели Департамента юстиции области Жетісу Министерства юстиции Республики Казахстан.

      48. Межрайонное управление юстиции города Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      49. Управление юстиции Каркаралинского района Департамента юстиции Карагандинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      50. Межрайонное управление юстиции города Балхаша Департамента юстиции Карагандинской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      51. Аулиекольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      52. Житикаринское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      53. Мендыкаринское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      54. Межрайонное управление юстиции Беимбета Майлина Департамента юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      55. Межрайонное управление юстиции города Аркалыка Департамента юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      56. Аральское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      57. Кармакшинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      58. Жанакорганское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      59. Межрайонное управление юстиции города Жанаозена Департамента юстиции Мангистауской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      60. Управление юстиции Бейнеуского района Департамента юстиции Мангистауской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      61. Мангистауское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Мангистауской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      62. Межрайонное управление юстиции города Аксу Департамента юстиции Павлодарской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      63. Актогайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Павлодарской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      64. Теренкольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Павлодарской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      65. Межрайонное управление юстиции города Экибастуза Департамента юстиции Павлодарской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      66. Кызылжарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      67. Межрайонное управление юстиции имени Шал акына Департамента юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      68. Тайыншинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      69. Межрайонное управление юстиции имени Габита Мусрепова Департамента юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      70. Жанааркинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Ұлытау Министерства юстиции Республики Казахстан.

      71. Межрайонное управление юстиции города Жезказгана Департамента юстиции области Ұлытау Министерства юстиции Республики Казахстан.

      72. Межрайонное управление юстиции города Кентау Департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      73. Жетысайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      74. Ордабасинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      75. Сайрамское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      76. Сарыагашское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      77. Алтайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      78. Курчумское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.

      79. Межрайонное управление юстиции города Риддера Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан.Перечень государственных учреждений, находящихся в
ведении Министерства

      Сноска. Заголовок перечня в редакции постановления Правительства РК от 23.09.2014 № 1009 (порядок введения в действие см. п. 5).
      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.09.2014 № 1009 (порядок введения в действие см. п. 5); от 03.02.2017 № 34.

Министерство

      Сноска. Раздел исключен постановлением Правительства РК от 28.03.2019 № 149.

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Перечень
государственных учреждений - территориальных органов
Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Перечень исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1802.

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Перечень
организаций, находящихся в ведении
Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Перечень исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1802.

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года № 1120

      Сноска. Положение дополнено Перечнем в соответствии с постановлением Правительства РК от 13.01.2012 № 34 (вводится в действие со дня подписания).

Перечень
государственных учреждений - территориальных органов
Комитета по исполнению судебных актов
Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Перечень исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1802.

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).
      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 22.05.2012 № 653 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 02.06.2007 N 454 (вводится в действие с 09.08.2007).

  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Положение о Комитете по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Положение исключено постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300 (порядок введения в действие см. п. 5).

  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Структура Комитета по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Структура исключена постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300 (порядок введения в действие см. п. 5).

  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Положение о Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Положение исключено постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300 (порядок введения в действие см. п. 5).

  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Структура Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Структура исключена постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300 (порядок введения в действие см. п. 5).

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Перечень государственных учреждений - территориальных подразделений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Перечень исключен постановлением Правительства РК от 02.08.2011 № 900.

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Перечень организаций, находящихся в ведении Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Перечень исключен постановлением Правительства РК от 02.08.2011 № 900.

  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Положение о Комитете регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Положение исключено постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300 (порядок введения в действие см. п. 5).

  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Структура Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Структура исключена постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300 (порядок введения в действие см. п. 5).

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Перечень организаций, находящихся в ведении Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Перечень исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1802.

  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Положение о Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Положение исключено постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300 (порядок введения в действие см. п. 5).

  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Структура Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Структура исключена постановлением Правительства РК от 28.03.2008 N 300 (порядок введения в действие см. п. 5).

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Перечень организаций, находящихся в ведении Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан

      Сноска. Перечень исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1802.

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1120

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 1999 года N 223 "Вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 8, ст. 63).

      2. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 1999 года N 487 "О создании Республиканского государственного предприятия "Республиканский центр правовой информации" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 15, ст. 159).

      3. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 14 июня 1999 года N 733 "О внесении дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 1998 года N 1278 и от 11 марта 1999 года N 223" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 27, ст. 250).

      4. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 15 июня 1999 года N 771 "Вопросы Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 27, ст. 260).

      5. Подпункт 3) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 июня 1999 года N 906 "О создании Республиканского государственного предприятия "Центр по недвижимости Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан по Акмолинской области".

      6. Подпункты 2) и 3) пункта 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 августа 1999 года N 1093 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 40, ст. 343).

      7. Пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 1999 года N 1301 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 45, ст. 403).

      8. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1999 года N 1695 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан 1999 г., N 50, ст. 490).

      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2000 года N 163 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 1999 года N 223" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 5-6, ст. 66).

      10. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2000 года N 314 "О реорганизации государственного учреждения "Институт законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан".

      11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2000 года N 852 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 1999 года N 223" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 25, ст. 295).

      12. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2000 года N 1278 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Институт повышения квалификации Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 36-37, ст. 435).

      13. Подпункт 3) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2000 года N 1295 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 36-37, ст. 439).

      14. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2001 года N 151 "Некоторые вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 4-5, ст. 45).

      15. Пункт 2 и подпункт 2) пункта 7 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2001 года N 411 "Вопросы Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 12, ст. 139).

      16. Подпункт 1) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2001 года N 494 "Некоторые вопросы упразднения Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 14, ст. 174).

      17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2001 года N 824 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 1999 года N 223" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 23, ст. 284).

      18. Пункты 4 и 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2001 года N 1389 "Вопросы лицензирования деятельности по оценке имущества" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 39, ст. 490).

      19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2001 года N 1750 "О внесении дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 49-50, ст. 588).

      20. Подпункты 1), 2) пункта 2 постановления и пункт 7 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2001 года N 1755 "Вопросы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 49-50, ст. 590).

      21. Абзацы пятый и шестой пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2002 года N 461 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 1999 года N 223" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 12, ст. 122).

      22. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года N 596 "Отдельные вопросы государственных предприятий Комитета уголовно-

      исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан".

      23. Пункт 7 постановления Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2002 года N 639 "Некоторые вопросы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан".

      24. Пункт 1, абзацы второй и третий пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 644 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 11 марта 1999 года N 223 и от 28 декабря 2001 года N 1755" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 17, ст. 187).

      25. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2002 года N 939 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 1999 года N 223" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 28, ст. 316).

      26. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2002 года N 1270 "О создании государственных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 43, ст. 431).

      27. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2003 года N 731 "О переименовании государственного учреждения "Отдел охраны и надзора Управления Комитета уголовно-исполнительной системы по Алматинской области" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 30, ст. 296).

      28. Подпункт 1) пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1369 "О переименовании государственных учреждений - территориальных органов Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 49, ст. 566).

      29. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 8 января 2004 года N 14 "О реорганизации дочернего государственного предприятия "Енбек-Кокшетау" Республиканского государственного предприятия "Енбек-Астана" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан".

      30. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 января 2004 года N 22 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 1999 года N 223" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 1, ст. 13).

      31. Пункты 2 и 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2004 года N 260 "Некоторые вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 11, ст. 138).

      32. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2004 года N 806 "О передаче государственного учреждения "Костанайский юридический институт Министерства внутренних дел Республики Казахстан" из ведения Министерства внутренних дел Республики Казахстан в ведение Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 28, ст. 373).

      33. Подпункт 1) пункта 6 постановления Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2004 года N 843 "Некоторые вопросы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 29, ст. 394).