Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1130 Қаулысы

      Ескерту. 4-тармақты қоспағанда, күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1003 қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.05.2014 № 441 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесiн одан әрi жетілдiру жөнiндегі шаралар туралы" 2004 жылғы 29 қыркүйектегі N 1449 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметі ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған:
      1) Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi туралы ереже;
      2) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.01.2013 N 32 Қаулысымен;
      3) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.16 N 405; 2010.03.31 N 252; 2012.03.12 N 319; 25.01.2013 N 32; 04.05.2014 № 441 Қаулыларымен.
      2. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.11.29 N 1148 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.26 № 846 Қаулысымен.

      4. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөнiндегі комитетi Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінiң Ақпарат және мұрағат комитетi етіп қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.16 N 405 Қаулысымен.

      5. Қоса берiлiп отырған:
      1) Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.05.16 N 405 Қаулысымен.
      2) Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.11.29 N 1148 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      3) Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.05.16 N 405 Қаулысымен.
      4) Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.03.31 N 252 Қаулыcымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      5) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.30 № 675 Қаулысымен (жариялануға жатпайды).
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.16 N 405, 2010.03.31 N 252 Қаулыларымен.
      6. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.11.29 N 1148 (қол қойылған күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      7. Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлігінiң аумақтық органдары - мемлекеттiк мекемелерi таратылсын.
      8. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешімдерiнiң күші жойылды деп танылсын.
      9. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi осы қаулыны iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын.     
      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.05.2014 № 441 қаулысымен.
      10. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2004 жылғы 29 қазандағы
N 1130 қаулысымен  
бекiтiлген       Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi туралы ереже       Ескерту. Ереженің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.05.2014 № 441 қаулысымен.       Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.01.2013 N 32 Қаулысымен. 1. Жалпы ережелер       1. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi (бұдан әрi – Министрлiк) мәдениет, iшкi саяси тұрақтылық, этносаралық келiсiм, тiлдердi дамыту, мемлекеттiк рәмiздер, мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс салаларында басшылықты, сондай-ақ заңнамада көзделген шекте салааралық үйлестiрудi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.05.2014 № 441 қаулысымен.
      2. Министрлiктiң мынадай ведомстволары бар:
      1) Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнің Мәдениет және өнер істері комитетi;
      2) Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнің Тiл комитетi.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.05.2014 № 441 қаулысымен.
      3. Министрлiк өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарынаҚазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
      4. Министрлiк мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарда шоттары болады.
      5. Министрлiк азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
      6. Министрлік егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
      7. Министрлiк өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен Министрлік басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында қөзделген басқа да актілермен ресімделетін шешiмдер қабылдайды.
      8. Министрлiктiң құрылымы мен штат санының лимитi қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
      9. Министрлiктiң орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесi, № 8 үй, «Министрлiктер үйi» ғимараты, 15-кiреберiс.
      10. Министрлiктiң толық атауы: «Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi» мемлекеттiк мекемесi.
      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.05.2014 № 441 қаулысымен.
      11. Осы Ереже Министрлiктiң құрылтай құжаты болып табылады.
      12. Министрлiктiң қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.
      13. Министрлiкке кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Министрлiктiң функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
      Егер Министрлiкке заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн қызметтi жүзеге асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi. 2. Министрліктің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері       14. Министрлiктiң миссиясы – мәдениет саласында сапалы және қолжетiмдi қызметтер қөрсетуге, мемлекеттiк және басқа тiлдердiң қарқынды дамуына, ел бiрлiгiнiң нығаюына, мемлекет пен азаматтық сектор әрiптестiгiнiң тиiмдi жүйесiн қолдауға бағытталған мемлекеттiк саясатты әзiрлеу және тиiмдi iске асыру.
      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.05.2014 № 441 қаулысымен.
      15. Мiндеттерi:
      1) мәдениет, тарихи-мәдени мұра объектiлерiн қорғау және пайдалану, тiл саясаты саласындағы мемлекеттiк саясатты әзiрлеуге және iске асыруға қатысу;
      2) мәдениет, тарихи-мәдени мұра объектiлерiн қорғау және пайдалану, тiл саясаты және мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс саласында салааралық үйлестiрудi жүзеге асыру;
      3) Министрлiкке жүктелген өзге де мiндеттер.
      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.05.2014 № 441 қаулысымен.
      16. Функциялары:
      1) орталық аппараттың функциялары:
      мәдениет, тарихи-мәдени мұра объектiлерiн қорғау және пайдалану, тiл саясаты және мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру;
      Қазақстан Республикасының халқы мәдениетінің дамуы үшін жағдайлар жасау;
      халықаралық мәдени ынтымақтастық саласындағы қызметтi жүзеге асыру және үйлестiру, отандастармен мәдени байланыстарды дамытуға жәрдемдесу;
      мемлекеттiк органдардың мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты қалыптастыру және iске асыру жөнiндегi қызметiн үйлестiрудi жүзеге асыру;
      мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты қалыптастыратын және iске асыратын мемлекеттiк органдарға ақпараттық, консультациялық, әдiстемелiк қолдау көрсету;
      мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты iске асыру мониторингiн жүзеге асыру;
      Қазақстан Республикасының Үкiметiне мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты iске асыру мониторингiнiң қорытындылары бойынша ақпарат ұсыну;
      Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстың өнiм берушiлер тiзiлiмiн жүргiзудi жүзеге асыру;
      мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс саласындағы электрондық ақпараттық ресурстарды құру және олардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке және заңды тұлғалардың оларға қол жеткiзуiн ұйымдастыру;
      шығармашылық қызметтiң әртүрлi салаларында ұлттық (республикалық) және халықаралық конкурстар мен фестивальдар, сыйлықтар мен жүлделер тағайындау;
      Республикалық конкурстар мен фестивальдар өткiзудiң үлгiлiк қағидаларын әзiрлеу және бекiту;
      мәдениет, тарихи-мәдени мұра объектiлерiн қорғау және пайдалану, тiл саясаты, мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс салаларындағы нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеу, бекiту;
      мәдениет саласындағы ғылыми бағдарламаларды әзiрлеу, бекiту;
      дарынды жастарды және перспективалық шығармашылық ұжымдарды іздестіруге және қолдауға бағытталған іс-шаралар кешенін жүзеге асыру;
      көтермелеудiң салалық жүйесiн әзiрлеу және бекiту;
      мемлекеттiк мәдениет ұйымдары қызметкерлерiнiң санаттарына қойылатын үлгi бiлiктiлiк талаптарын әзiрлеу және бекiту;
      көркемөнерпаздар ұжымдарына «Халықтық» (үлгiлi) атағын беру ережесi мен тәртiбiн әзiрлеу және бекiту;
      мемлекеттiк мәдениет ұйымдары қызметкерлерiн аттестаттау қағидаларын бекiту;
      Қазақстан Республикасының мұражай қорын қалыптастыру және ұстау тәртiбiн бекiту;
      көркемдiк-сарапшы кеңестер туралы ереженi бекiту;
      мәдени құндылықтарды уақытша әкету жөнiндегi сараптау комиссиясы туралы үлгi ереженi бекiту;
      Мүгедек немесе егде жастағы адамдар үшiн сырттай және стационарлық емес қызмет ету нысандары арқылы кiтапхана қорларына қол жеткiзу қағидаларын бекiту;
      Мұражайдың сақтау қоймасындағы мұражай жәдiгерлерi мен мұражай коллекцияларына қол жеткiзу қағидасын бекiту;
      мәдени-демалыс ұйымдары қызметiнiң тәртiбiн бекiту;
      Ұлттық стандарттарға сәйкес келмейтiн Қазақстан Республикасының
      Мемлекеттiк Туын, Мемлекеттiк Елтаңбасын ауыстыру және жою ережесiн әзiрлеу;
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Туын, Мемлекеттiк Елтаңбасын және олардың бейнелерiн, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк Әнұранының мәтiнiн орналастыру және пайдалану ережесiн әзiрлеу;
      мемлекет меншiгi болып табылатын халықаралық және республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткiштерiн пайдалануға беру жөнiнде шешiм қабылдау;
      объектiлердi тарих және мәдениет ескерткiштерi деп тану туралы, сондай-ақ оларды мәртебесiнен айыру туралы қорытындыларды дайындау жөнiндегi уәкiлеттi органның арнайы комиссиясын құру және оның жұмысын ұйымдастыру;
      ұлттық мәдени игiлiк объектiлерiнiң ерекше режимi жөнiндегi сараптау комиссиясын құру;
      тарихи-мәдени сараптама жүргiзу қағидасын бекiту;
      тарихи-мәдени мұра объектiлерiн қорғау аймақтарын, құрылыс салуды реттеу аймақтарын және қорғалатын табиғи ландшафт аймақтарын айқындау тәртiбiн және пайдалану режимiн әзiрлеу;
      Қазақстан Республикасының атынан халықаралық және республикалық маңызы бар ескерткiштерге меншiк өкiлеттiктерiн жүзеге асыру;
      мәдениет саласында ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз етудi және салааралық үйлестiрудi жүзеге асыру;
      мемлекеттiк мәдениет ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру және тарату жөнiнде ұсыныстар енгiзу;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мәдениет және өнер қайраткерлеріне құрметті атақтар мен мемлекеттік наградалар беру, Қазақстан Республикасының шығармашылық ұжымдарын марапаттау туралы ұсыныстар енгізу;
      мемлекеттiк мәдениет ұйымдары мен жекелеген кәсiби көркем, шығармашылық ұжымдарға «Ұлттық» мәртебесін беру туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзу;
      барлық санаттағы мәдениет қызметкерлерiн қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру жүйесiн ұйымдастыру;
      мәдениет саласында көрсетiлетiн қызметтерге талдау жүргiзу;
      саяси партиялармен, қоғамдық бiрлестiктермен, үкiметтiк емес ұйымдармен, кәсiптiк одақтармен және өзге де ұйымдармен Министрлiктiң құзыретiне жататын мәселелер бойынша өзара iс-қимыл жасау;
      iшкi саяси тұрақтылықты, этносаралық келiсiмдi нығайтуға бағытталған халықаралық, республикалық және өзге де iс-шаралар, акциялар мен конкурстар өткiзу;
      «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мiндеттi ведомстволық есептiлiктiң, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесiн  бағалау өлшемдерiн, тексерулер жүргiзудiң жартыжылдық жоспарларын әзiрлеу және бекiту;
      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың мәдениет басқармасының басшысын тағайындауды келiсу;
      тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң жергiлiктi атқарушы органдары құжаттардың әмбебап жинақтарын қалыптастыруды, сақтауды және кiтапхана пайдаланушыларға берудi жүргiзетiн, кiтапхана ресурстарын өзара пайдалануды ұйымдастыруды жүзеге асыратын және басқа кiтапханаларға әдiстемелiк көмек көрсететiн облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, қалалық және аудандық, облыстық маңызы бар қаланың кiтапханаларына «Орталық» мәртебесiн берудiң тәртiбiн бекiту;
      Фильмдi ұлттық деп тану қағидаларын бекiту;
      фильмге прокаттау куәлiгiнiң нысанын бекiту;
      фильмнiң индексiн айқындау өлшемдерiн әзiрлеу және бекiту;
      Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру;
      мәдениет саласында жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді және әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру;
      Министрліктің кадр саясатында гендерлік теңдік қағидаттарын сақтауды қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен әдебиетті республикалық деңгейде қалыптастыру, орналастыру және басып шығаруды бақылау;
      Министрліктің қарамағындағы республикалық заңды тұлғаларға қатысты мемлекеттік басқарудың тиісті саласын (аясын) басқаруды жүзеге асыру;
      2) ведомстволардың функциялары:
      тиісті салаларда нормативтік құқықтық және құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;
      Қазақстан Республикасының аумағында тарих, материалдық және рухани мәдениет ескерткiштерiн есепке алу, қорғау, консервациялау, реставрациялау және пайдалану жөнiнде, сондай-ақ елдiң көрнектi мәдениет қайраткерлерiн мәңгi есте қалдыру жөнiнде iс-шаралар ұйымдастыру және Ұлттық мәдени игiлiк объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу;
      тарих және мәдениет ескерткiштерiне археологиялық және (немесе) ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүргiзу жөнiндегi қызметтi лицензиялау;
      мәдениет саласында әлеуметтiк маңызы бар iс-шаралар өткiзу;
      республикалық мәдениет ұйымдарын аттестаттауды жүргізу;
      тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң орнын ауыстырған немесе өзгерткен кезде оларды ғылыми зерделеу және тiркеу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру;
      шығармашылық қызметтiң түрлi салаларында ұлттық (республикалық) және халықаралық конкурстар, сыйлықтар мен жүлделер өткiзу;
      Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiлдi барынша дамытуды, оның халықаралық беделiн нығайтуды қамтамасыз ету;
      республикалық терминологиялық және ономастикалық комиссиялардың қызметін қамтамасыз ету;
      жеке және (немесе) заңды тұлғалардың объектiлердi Ұлттық мәдени игiлiк объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу туралы өтінішхаттарын қарау;
      Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра объектiлерiн қорғау және пайдалану саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету;
      ұлттық мәдени игiлiк объектiлерiнің ерекше режимiнiң сақталуын қамтамасыз ету;
      қалалар мен басқа да елдi мекендердi жоспарлау, салу және реконструкциялау жобаларын, сондай-ақ тарих және мәдениет ескерткiштерi бар жердi пайдалану карталарын келiсу;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында белгiленген тәртiппен ұлттық фильмдер жасау;
      фильмдердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу;
      фильмдерге прокаттау куәлiктерiн беру және оларды сот тәртiбiмен керi қайтарып алу;
      республикалық мемлекеттiк мәдениет ұйымдары басшыларының, сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары басшыларының мемлекеттiк мәдениет ұйымдары мен жекелеген кәсiби көркем, шығармашылық ұжымдарға «Академиялық» мәртебесін беру туралы ұсыныстарын қарау және Қазақстан Республикасының Үкiметiне мемлекеттiк мәдениет ұйымдары мен жекелеген кәсiби көркем, шығармашылық ұжымдарға «Академиялық» мәртебесін беру туралы ұсыныстар енгiзу;
      жергiлiктi маңызы бар тарих және мәдениет ескерткiшiнiң орнын ауыстыруға немесе өзгертуге келiсiм беру;
      халықаралық және республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткiштерiнде археологиялық және (немесе) ғылыми-реставрациялық жұмыстардың орындалуын бақылау;
      халықаралық және республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткiштерiнің пайдаланылуы мен күтiп-ұсталу тәртiбiн бақылау;
      жаңа тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң орнатылуын бақылау;
      Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра объектiлерiн қорғау және пайдалану саласындағы заңнамасының орындалуын бақылау;
      лицензиаттың лицензияда көрсетiлген шарттарды сақтауын бақылау;
      жеке және заңды тұлғалардың тарих және мәдениет ескерткiштерiн қалпына келтiруiн бақылау;
      Қазақстан Республикасының тiл туралы заңнамасында белгiленген талаптардың бұзылуын жою туралы ұсынымдар беру;
      тиiстi органдарға Қазақстан Республикасының тiл туралы заңнамасының бұзылуына кiнәлi лауазымды адамдарға тәртiптiк жазалау шараларын қолдану туралы ұсыныстар енгiзу;
      орталық және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарында Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасының сақталуын бақылау;
      мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламаларды iске асыру жөнiндегi қоғамдық ұйымдармен өзара iс-қимылды жүзеге асыру;
      театр, музыка өнерiн, кинематографияны, кiтапхана және мұражай iсiн дамыту жөнiндегi республикалық маңызы бар мемлекеттiк мәдениет ұйымдарының қызметiн қолдау және үйлестiру, мәдениет саласындағы республикалық мемлекеттiк мекемелердiң қызметiн қамтамасыз ету;
      музыка және театр өнерi саласында репертуарлық саясатты үйлестiру;
      республика (ауылдық, кенттiк, аудандық, қалалық, облыстық, республикалық) мәдениет ұйымдарының қызметiн үйлестiру;
      меншiк нысанына қарамастан, шығармашылық одақтармен және басқа да ұйымдармен мәдениет мәселелерi жөнiнде өзара iс-қимыл жасау;
      ономастикалық комиссиялардың қызметін үйлестіру;
      мәдениет, тілдерді дамыту саласындағы кадрларға қажеттілікті айқындау;
      Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
      Ескерту. 16-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.04.2013 № 413 (24.04.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.09.2013 N 956; 04.05.2014 № 441 қаулыларымен.
      17. Құқықтары мен міндеттері:
      1) өз құзыреті шегінде орындауға міндетті нормативтік құқықтық актілерді қабылдау;
      2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан заңнамада белгіленген тәртіппен қажетті ақпаратты және материалды сұрату және алу;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау;
      4) Министрліктің жанында консультативтік-кеңесші органдарды құру;
      5) Министірліктің құзыреті шегінде конкурстарды, фестивальдарды, көрмелерді, конференцияларды, семинарлар және басқа іс-шараларды ұыймдастыру және өткізу;
      6) заңнамада белгіленген тәртіппен мәдениет және өнер қайраткерлерін мемлекеттік наградаларға ұсыну;
      7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы. 3. Министрлiктiң қызметiн ұйымдастыру       18. Министрлікке басшылықты Министрлiкке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
      19. Министрліктің бірінші басшысын Қазақстан Республикасының Президентi қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
      20. Министрліктің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.
      21. Министрліктің бірінші басшысының өкілеттігі:
      1) қызметi өз бақылауында болатын комитеттердiң басшыларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
      2) жауапты хатшының келiсiмiмен комитет басшыларының орынбасарларын қызметтерге тағайындайды және қызметтерден босатады;
      3) Министрлiкте сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге бағытталған шараларды қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың қабылдануы үшiн дербес жауапты болады;
      4) Қазақстан Республикасы Парламентiнде, өзге де мемлекеттiк органдар мен ұйымдарда Министрлiктiң атынан өкiлдiк етедi.
      Министрліктің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
      22. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.
      23. Министрлiктiң аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын жауапты хатшы басқарады. 4. Министрлiктiң мүлкi       24. Министрліктің жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болады.
      Министрлiктiң мүлкi оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
      25. Министрлiкке бекiтiлген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
      26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Министрлiктiң, өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетімен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ. 5. Министрлiктi қайта ұйымдастыру және тарату       27. Министрлiктi қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң қарамағындағы
ұйымдардың тiзбесi       Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.05.2014 № 441 қаулысымен.       1. «Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры» республикалық мемлекеттік қазыналық қәсіпорны.
      2. «М. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      3. «М. Лермонтов атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театры» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      4. «Ғ. Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      5. «Н. Сац атындағы Орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      6. «Құдыс Қожамияров атындағы республикалық мемлекеттік ұйғыр музыкалық комедия театры» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      7. «Республикалық мемлекеттік корей музыкалық комедия театры» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      8. «Республикалық неміс драма театры» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      9. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық мұражайы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      10. «Ә. Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      11. «Сирек кездесетін қияқты саз аспаптарының мемлекеттік коллекциясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      12. «Республикалық кітап мұражайы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      13. «Ордабасы» ұлттық тарихи-мәдени қорығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      14. «Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      15. «Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      16. «Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы» республикалық мемлекеттік қазыналық қәсіпорны.
      17. «Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      18. «Қазақстан Республикасының «Салтанат» мемлекеттік би ансамблі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      19. «Қазақстан Камератасы» классикалық музыка ансамблі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      20. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық би театры» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      21. «Ақ жауын» мемлекеттік камералық оркестрі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      22. «Қазқайтажаңарту» шарушылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.
      23. «Шайсұлтан Шаяхметов атындағы тiлдердi дамытудың республикалық үйлестiру-әдiстемелiк орталығы» республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорны.
      24. «Баспалар үйі» акционерлік қоғамы.
      25. «Қазақ әуендері» акционерлік қоғамы.
      26. «Қазақстан халқының рухани даму қоры» акционерлік қоғамы.
      27. «Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» акционерлік қоғамы.
      28. «Астана Опера» Мемлекеттік опера және балет театры» коммерциялық емес акционерлік қоғамы.
      29. «Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
      30. «Astana Ballet» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
      31. «Қазақ энциклопедиясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің қарамағындағы
республикалық мемлекеттік мекемелердің тізбесі       Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.05.2014 № 441 қаулысымен.       1. «Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      2. «Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-мұражайы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      3. «Әзірет-Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      4. «Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      5. «Ежелгі Тараз ескерткіштері» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      6. «Тамғалы» мемлекеттік тарихи-мәдени және табиғи қорық-мұражайы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      7. «Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      8. «Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      9. «Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      10. «Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      11. «Достық үйi – Этносаралық қатынастар орталығы» республикалық мемлекеттiк мекемесi.
      12. «Астана» ұлттық сурет галереясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
      13. «Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы» республикалық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң      
2004 жылғы 29 қазандағы
N 1130 қаулысымен  
бекiтiлген      Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң қарамағындағы ұйымдардың тiзбесi       Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.01.2013 N 32 Қаулысымен.             Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң      
2004 жылғы 29 қазандағы
N 1130 қаулысымен  
бекiтiлген       Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне
енгiзілетiн өзгерістер мен толықтырулар       1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.       2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.       3. "Республикалық меншiктегi ұйымдар акцияларының мемлекеттiк пакеттерi мен мемлекеттiк үлестеріне иелiк ету және пайдалану жөнiндегi құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659 қаулысына:
      көрсетiлген қаулыға қосымшада:
      "Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгiне" деген бөлiмнiң тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгiнiң Ақпарат және мұрағат комитетiне".       4. "Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлiгi Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөнiндегi комитетінiң мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 21 сәуiрдегi N 445 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 18, 229-құжат):
      тақырыпта және мәтiнде:
      "Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлiгi Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөніндегі" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігінiң Ақпарат және мұрағат" деген сөздермен ауыстырылсын. Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң      
2004 жылғы 29 қазандағы
N 1130 қаулысымен  
бекiтiлген       Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт
министрлігінiң Спорт iстерi комитетi туралы
ЕРЕЖЕ       Ескерту. Ереже алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.05.16 N 405 Қаулысымен. Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң      
2004 жылғы 29 қазандағы
N 1130 қаулысымен  
бекiтiлген       Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт
министрлiгі Спорт iстерi комитетінiң құрылымы       Ескерту. Құрылым алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.05.16 N 405 Қаулысымен. Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң      
2004 жылғы 29 қазандағы
N 1130 қаулысымен  
бекiтiлген       Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат
министрлігінiң Ақпарат және мұрағат комитетi туралы
ЕРЕЖЕ       Ескерту. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.11.29 N 1148 Қаулысымен. Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң      
2004 жылғы 29 қазандағы
N 1130 қаулысымен  
бекiтiлген       Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
Ақпарат және мұрағат комитетiнiң құрылымы       Ескерту. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.11.29 N 1148 Қаулысымен. Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң      
2004 жылғы 29 қазандағы
N 1130 қаулысымен  
бекiтiлген       Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт
министрлiгі Спорт iстерi комитетiнің
қарамағындағы ұйымдардың тiзбесi       Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.05.16 N 405 Қаулысымен.       Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң      
2004 жылғы 29 қазандағы
N 1130 қаулысымен  
бекiтiлген       Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат
    министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетiнiң
қарамағындағы ұйымдардың
тізбесi       Ескерту. Тізбе алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.03.31 N 252 Қаулыcымен.        РҚАО-ның ескертпесі!
      Тізбемен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 2010.06.30 № 675 Қаулысымен (жариялануға жатпайды). Қазақстан Республикасы
Үкiметінiң      
2004 жылғы 29 қазандағы
N 1130 қаулысына    
қосымша        Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң күшi жойылған
кейбiр шешімдерiнiң тiзбесi       1. "Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлiгi Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөнiндегi комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 7 мамырдағы N 543 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 17, 184-құжат).       2. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 2 тамыздағы N 1093 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзілетiн өзгерiстер мен толықтырудың 26-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 40, 343-құжат).       3. "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттігiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 51, 505-құжат).       4. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттігiнiң қарауындағы ұйымдардың тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 қаңтардағы N 1 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 1, 2-құжат).       5. "Туристiк қызметті лицензиялау мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 ақпандағы N 179 қаулысы 3-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 5-6, 71-құжат).       6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 13 мамырдағы N 703 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 22, 250-құжат).        7. "Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгінiң қарауындағы ұйымдарды басқаруды жетiлдiрудiң жекелеген мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 13 мамырдағы N 706 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметінiң кейбiр шешiмдерiне енгiзілетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 22, 251-құжат).       8. "Достық" оқу-спорт кешенi" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 шiлдедегi N 997 қаулысы 3-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 28, 332-құжат).       9. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 қаңтардағы N 1 қаулысына өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 14 шiлдедегi N 1070 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 29, 362-құжат).       10. "Қазспортқамтамасызету" басқармасы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 14 шiлдедегi N 1071 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 29, 363-құжат).       11. "H. Әбдiров атындағы спорт комбинаты" мемлекеттiк кәсiпорнының жекелеген мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 ақпандағы N 285 қаулысы 4-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 8, 84-құжат).       12. "Спорт медицинасы мен оңалту орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының жекелеген мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 2 наурыздағы N 323 қаулысы 4-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 9, 102-құжат).       13. "Туристік қызметтi лицензиялау ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 14 қыркүйектегi N 1213  қаулысы 2-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 33, 428-құжат).       14. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң "Орталық жүзу бассейнi" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 26 қыркүйектегi N 1253 қаулымен бекітiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы.
      Ескерту. 14-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.01.28. N 73 қаулысымен.        15. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттігiнiң "Олимпиадалық даярлау орталығы" және "Спортшылардың допингке қарсы зертханасы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 27 ақпандағы N 251 қаулысы 5-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 6, 58-құжат).       16. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 25 маусымдағы N 790 және 2000 жылғы 3 қаңтардағы N 1 қаулыларына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 20 наурыздағы N 343 қаулысы 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 9, 81-құжат).       17. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң "Қазинтерспорт" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорнын тарату туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 30 наурыздағы N 382 қаулысы 3-тармағының 2) тармақшасы.       18. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттігiнiң "Лениногор қаласындағы спорттағы дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернат" мемлекеттік мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 19 маусымдағы N 673 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметінiң кейбiр шешiмдерiне енгiзілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 19, 203-құжат).       19. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң Астана қаласындағы "Олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 қаңтардағы N 99 қаулысы 5-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 4, 50-құжат).       20. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң кейбiр республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарының мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 маусымдағы N 629 қаулысы 5-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 27, 261-құжат).       21. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2003 жылғы 27 тамыздағы N 872 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 35, 356-құжат).       22. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1755 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 19 қыркүйектегі N 953 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 38, 386-құжат).       23. "Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2003 жылғы 24 қарашадағы N 1172 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 44, 477-құжат).       24. "Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлiгiнiң мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 26 қарашадағы N 1180 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 44, 480-құжат).        25. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттігінің Өскемен қаласындағы "Олимпиадалық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2004 жылғы 9 ақпандағы N 151 қаулысы 5-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 7, 91-құжат).       26. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт агенттігiнің "Спорт ғимараттарының құрылысын салу жөнiндегi дирекция" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 12 ақпандағы N 169 қаулысы 5-тармағының 2) тармақшасы.       27. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 229 және 2003 жылғы 26 қарашадағы N 1180 қаулыларына өзгерiс пен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 179 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 8, 100-құжат).       28. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң "Олимп" спорт-сауықтыру орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 26 ақпандағы N 234 қаулысы 5-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 10, 25-құжат).       29. "Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлiгi Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөнiндегi комитетiнiң мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 21 сәуiрдегi N 445 қаулысының 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2004 ж., N 18, 229-құжат).       30. "Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң "Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кiтапханасы" мемлекеттiк мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 23 сәуiрдегi N 461 қаулысының 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 19, 240-құжат).       31. "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелер штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 1 маусымдағы N 604 қаулысының 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 23, 292-құжат).       32. "Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбір шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 24 тамыздағы N 891 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетін өзгерiстердiң 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 30, 415-құжат).


Вопросы Министерства культуры Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2004 года № 1130

      Сноска. Утратило силу за исключением пункта 4 постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1003.

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2014 № 441.
 
     В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года N 1449 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить прилагаемые:
     1) Положение о Министерстве культуры Республики Казахстан;
     2) исключен постановлением Правительства РК от 25.01.2013 № 32;
     3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
     Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16.05.2006 N 405; от 31.03.2010 № 252; от 12.03.2012 № 319; от 25.01.2013 № 32; от 04.05.2014 № 441.

     2. Исключен постановлением Правительства РК от 29.11.2007 N 1148 (вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).

     3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 26.06.2012 № 846.

     4. Реорганизовать Комитет по управлению архивами и документацией Министерства культуры Республики Казахстан путем преобразования в Комитет информации и архивов Министерства культуры  и информации Республики Казахстан.
     Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 16.05.2006 N 405.

     Примечание РЦПИ!
     В пункт 5 предусмотрены изменения постановлением Правительства РК от 30.06.2010 № 675 (не подлежит опубликованию).
     5. Утвердить прилагаемые:
     1) исключен постановлением Правительства РК от 16.05.2006 N 405;
     2) исключен постановлением Правительства РК от 29.11.2007 N 1148 (вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления);
     3) исключен постановлением Правительства РК от 16.05.2006 N 405;
     4) исключен постановлением Правительства РК от 31.03.2010 № 252.
     Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16.05.2006 N 405; от 29.11.2007 N 1148; от 31.03.2010 № 252.

     6. Исключен постановлением Правительства РК от 29.11.2007 N 1148 (вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).

     7. Упразднить государственные учреждения - территориальные органы Министерства информации Республики Казахстан.

     8. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно прилагаемому перечню.

     9. Министерству культуры Республики Казахстан принять меры по реализации настоящего постановления.
      Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2014 № 441.

     10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

Утверждено             
постановлением Правительства    
Республики Казахстан        
от 29 октября 2004 года N 1130  

Положение о Министерстве культуры Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок положения в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2014 № 441.

      Сноска. Положение в редакции постановления Правительства РК от 25.01.2013 № 32.

1. Общие положения 

      1. Министерство культуры Республики Казахстан (далее – Министерство) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах культуры, внутриполитической стабильности, межэтнического согласия, развития языков, государственных символов, государственного социального заказа, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию.
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2014 № 441.
      2. Министерство имеет ведомства:
      1) Комитет по делам культуры и искусства Министерства культуры Республики Казахстан;
      2) Комитет по языкам Министерства культуры Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2014 № 441.
      3. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
      4. Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.
      5. Министерство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
      6. Министерство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
      7. Министерство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Министерства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
      8. Структура и лимит штатной численности Министерства утверждаются в соответствии с действующим законодательством.
      9. Местонахождение Министерства: 010000, город Астана, ул. Орынбор, дом № 8, здание "Дом министерств", 15 подъезд.
      10. Полное наименование Министерства: государственное учреждение «Министерство культуры Республики Казахстан».
      Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2014 № 441.
      11. Настоящее Положение является учредительным документом Министерства.
      12. Финансирование деятельности Министерства осуществляется из республиканского бюджета.
      13. Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Министерства.
      Если Министерству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции,
права и обязанности Министерства

      14. Миссия Министерства – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
      Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2014 № 441.
      15. Задачи:
      1) участие в разработке и реализации государственной политики в областях культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, языковой политики;
      2) осуществление межотраслевой координации в областях культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, языковой политики и государственного социального заказа;
      3) иные задачи, возложенные на Министерство.
      Сноска. Пункт 15 в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2014 № 441.
      16. Функции:
      1) функции центрального аппарата:
      формирование государственной политики в области культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, языковой политики и взаимодействия с государственными органами;
      создание условий для развития культуры народа Республики Казахстан;
      осуществление и координация деятельности в сфере международного культурного сотрудничества, содействие развитию культурных связей с соотечественниками;
      осуществление координации деятельности государственных органов по формированию и реализации государственного социального заказа;
      оказание информационной, консультативной, методической поддержки государственным органам, формирующим и реализующим государственный социальный заказ;
      осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа;
      предоставление информации в Правительство Республики Казахстан по итогам мониторинга реализации государственного социального заказа;
      осуществление ведения Реестра поставщиков государственного социального заказа;
      создание и обеспечение функционирования электронных информационных ресурсов в области государственного социального заказа, организация доступа к ним физических и юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      учреждение национальных (республиканских) и международных конкурсов и фестивалей, премий и призов в различных сферах творческой деятельности;
      разработка и утверждение Типовых правил проведения республиканских конкурсов и фестивалей;
      разработка, утверждение нормативных правовых актов в областях культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, языковой политики, государственного социального заказа;
      разработка, утверждение научных программ в области культуры;
      осуществление комплекса мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливой молодежи и перспективных творческих коллективов;
      разработка и утверждение отраслевой системы поощрения;
      разработка и утверждение типовых квалификационных требований к категориям работников государственных организаций культуры;
      разработка и утверждение положения и порядка присвоения звания "Народный" (образцовый) коллективам художественной самодеятельности;
      утверждение правил аттестации работников государственных организаций культуры;
      утверждение порядка формирования и содержания музейного фонда Республики Казахстан;
      утверждение положения о художественно-экспертных советах;
      утверждение типового положения об экспертной комиссии по временному вывозу культурных ценностей;
      утверждение Правил доступа к фондам библиотек через заочные или внестационарные формы обслуживания для инвалидов или лиц преклонного возраста;
      утверждение Правил доступа к музейным экспонатам и музейным коллекциям, находящимся в хранилище музея;
      утверждение порядка деятельности культурно-досуговых организаций;
      разработка Правил замены и уничтожения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам;
      разработка Правил размещения и использования Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан;
      принятие решения по представлению в пользование памятников истории и культуры международного и республиканского значения, являющихся государственной собственностью;
      создание и организация работы специальной комиссии уполномоченного органа по подготовке заключений о признании объектов памятниками истории и культуры, а также лишении их этого статуса;
      создание экспертной комиссии по особому режиму объектов национального культурного достояния;
      утверждение правил проведения историко-культурной экспертизы;
      разработка порядка определения и режима использования охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия;
      осуществление полномочий собственника на памятники международного и республиканского значения от имени Республики Казахстан;
      осуществление научно-методического обеспечения и межотраслевой координации деятельности в области культуры;
      внесение предложений по созданию, реорганизации и ликвидации государственных организаций культуры;
      внесение предложений о присвоении деятелям культуры и искусства почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, награждении творческих коллективов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      внесение предложений Правительству Республики Казахстан о присвоении статуса "Национальный" государственным организациям культуры и отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам;
      организация системы переподготовки и повышения квалификации всех категорий работников культуры;
      проведение анализа оказываемых услуг в области культуры;
      взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями, неправительственными организациями, профессиональными союзами и иными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
      проведение международных, республиканских и иных мероприятий, акций и конкурсов, направленных на укрепление внутриполитической стабильности, межэтнического согласия;
      разработка и утверждение форм обязательной ведомственной отчетности, проверочных листовкритериев оценки степени риска, полугодовых планов проведения проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      согласование назначения руководителя управления культуры области, города республиканского значения и столицы;
      утверждение порядка присвоения статуса "Центральная" областным, города республиканского значения, столицы, городским и районным, города областного значения библиотекам, ведущим формирование, хранение и предоставление пользователям библиотек универсальных собраний документов, осуществляющим организацию взаимоиспользования библиотечных ресурсов и оказывающим методическую помощь другим библиотекам, местными исполнительными органами соответствующей административно-территориальной единицы;
      утверждение Правил признания фильма национальным;
      утверждение формы прокатного удостоверения на фильм;
      разработка и утверждение критериев определения индекса фильма;
      осуществление иных функций, предусмотренных законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан;
      осуществление координации и методического руководства местных исполнительных органов в области культуры;
      обеспечение соблюдения принципов гендерного равенства в кадровой политике Министерства;
      формирование, размещение и контроль издания литературы на республиканском уровне в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
      осуществление руководства соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканских юридических лиц, находящихся в ведении Министерства;
      2) функции ведомств:
      участие в разработке нормативных правовых и правовых актов в соответствующих сферах;
      организация на территории Республики Казахстан мероприятий по учету, охране, консервации, реставрации и использованию памятников истории, материальной и духовной культуры, а также по увековечению памяти видных деятелей культуры страны и ведению Государственного реестра объектов национального культурного достояния;
      лицензирование деятельности по проведению археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры;
      проведение социально значимых мероприятий в области культуры;
      проведение аттестации республиканских организаций культуры;
      организация работ по научному изучению и фиксации памятников истории и культуры при их перемещении или изменении;
      проведение национальных (республиканских) и международных конкурсов, премий и призов в различных сферах творческой деятельности;
      обеспечение всемерного развития государственного языка в Республике Казахстан, укрепление его международного авторитета;
      обеспечение деятельности республиканских терминологической и ономастической комиссий;
      рассмотрение ходатайств физических и (или) юридических лиц о включении объектов в Государственный реестр объектов национального культурного достояния;
      обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
      обеспечение соблюдения особого режима объектов национального культурного достояния;
      согласование проектов планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, а также карт землепользования, имеющих памятники истории и культуры;
      создание национальных фильмов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
      ведение Государственного реестра фильмов;
      выдача прокатных удостоверений на фильмы и отзыв их в судебном порядке;
      рассмотрение предложений руководителей республиканских государственных организаций культуры, а также руководителей местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы о присвоении статуса «Академический» государственным организациям культуры и отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам и внесение предложения в Правительство Республики Казахстан о присвоении статуса «Академический» государственным организациям культуры и отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам;
      дача согласия на перемещение или изменение памятника истории и культуры местного значения;
      контроль за исполнением археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры международного и республиканского значения;
      контроль за использованием и порядком содержания памятников истории и культуры международного и республиканского значения;
      контроль за сооружением новых памятников истории и культуры;
      контроль за исполнением законодательства Республики Казахстан в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
      контроль за соблюдением лицензиатом условий, указанных в лицензии;
      контроль за восстановлением памятника истории и культуры физическими и юридическими лицами;
      выдача рекомендаций об устранении нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан о языках;
      внесение предложений в соответствующие органы о применении мер дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в нарушении законодательства Республики Казахстан о языках;
      контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках в центральных и местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы;
      осуществление взаимодействия с общественными организациями по реализации государственной и отраслевых (секторальных) программ;
      поддержка и координация деятельности государственных организаций культуры республиканского значения по развитию театрального, музыкального искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, обеспечение деятельности республиканских государственных учреждений в области культуры;
      координация репертуарной политики в сфере музыкального и театрального искусства;
      координация деятельности организаций культуры республики (сельских, поселковых, районных, городских, областных, республиканских);
      взаимодействие с творческими союзами и другими организациями, независимо от формы собственности по вопросам культуры;
      координация деятельности ономастических комиссий;
      определение потребности в кадрах в сфере культуры, развития языков;
      осуществление иных функций, предусмотренных законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 16 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.04.2013 № 413 (вводится в действие с 24.04.2013); от 13.09.2013 № 956; от 04.05.2014 № 441.
      17. Права и обязанности:
      1) принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;
      2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;
      3) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
      4) создавать консультативно-совещательные органы при Министерстве;
      5) организовывать и проводить конкурсы, фестивали, выставки, конференции, семинары и другие мероприятия в пределах компетенции Министерства;
      6) представлять в установленном законодательством порядке деятелей культуры и искусства к государственным наградам;
      7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности Министерства 

      18. Руководство Министерством осуществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление им своих функций.
      19. Первый руководитель Министерства назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.
      20. Первый руководитель Министерства имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      21. Полномочия первого руководителя Министерства:
      1) назначает на должности и освобождает от должностей руководителей комитетов, которые подконтрольны ему в своей деятельности;
      2) по согласованию с ответственным секретарем назначает на должности и освобождает от должностей заместителей руководителей комитетов;
      3) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Министерстве и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер;
      4) представляет Министерство в Парламенте Республики Казахстан, иных государственных органах и организациях.
      Исполнение полномочий первого руководителя Министерства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.
      22. Первый руководитель определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.
      23. Аппарат Министерства возглавляется ответственным секретарем, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Имущество Министерства 

      24. Министерство имеет на праве оперативного управления обособленное имущество.
      Имущество Министерства формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
      25. Имущество, закрепленное за Министерством, относится к республиканской собственности.
      26. Министерство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение Министерства 

      27. Реорганизация и упразднение Министерства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Перечень организаций, находящихся в ведении
Министерства культуры Республики Казахстан

     Сноска. Перечень в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2014 № 441.

      1. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая».
      2. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова».
      3. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова».
      4. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова».
      5. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац».
      6. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова».
      7. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии».
      8. Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский немецкий драматический театр».
      9. Республиканское государственное казенное предприятие «Центральный государственный музей Республики Казахстан».
      10. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева».
      11. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственная коллекция уникальных смычковых музыкальных инструментов».
      12. Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский музей книги».
      13. Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный историко-культурный заповедник «Ордабасы»
      14. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык».
      15. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берел».
      16. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская государственная филармония имени Жамбыла».
      17. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы».
      18. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат».
      19. Республиканское государственное казенное предприятие «Ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана».
      20. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический театр танца Республики Казахстан».
      21. Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный камерный оркестр «Ак жауын».
      22. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казреставрация».
      23. Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский координационно-методический центр развития языков имени Шайсултана Шаяхметова».
      24. Акционерное общество «Баспалар үйі».
      25. Акционерное общество «Қазақ әуендері».
      26. Акционерное общество «Фонд духовного развития народа Казахстана».
      27. Акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова».
      28. Некоммерческое акционерное общество «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера».
      29. Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт культуры».
      30. Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Ballet».
      31. Товарищество с ограниченной ответственностью «Қазақ энциклопедиясы».

Перечень республиканских государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства культуры
Республики Казахстан

     Сноска. Перечень в редакции постановления Правительства РК от 04.05.2014 № 441.

      1. Республиканское государственное учреждение «Отрарский государственный археологический заповедник-музей».
      2. Республиканское государственное учреждение «Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау».
      3. Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет-Султан».
      4. Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили».
      5. Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза».
      6. Республиканское государственное учреждение «Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей «Тамгалы».
      7. Республиканское государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан».
      8. Республиканское государственное учреждение «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан».
      9. Республиканское государственное учреждение «Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе Астане».
      10. Республиканское государственное учреждение «Национальный музей Республики Казахстан».
      11. Республиканское государственное учреждение «Дом Дружбы – Центр межэтнических отношений».
      12. Республиканское государственное учреждение «Национальная картинная галерея «Астана».
      13. Республиканское государственное учреждение «Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан».

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 29 октября 2004 года N 1130 

Перечень
организаций, находящихся в ведении Министерства культуры и
информации Республики Казахстан

      Сноска. Перечень исключена постановлением Правительства РК от 25.01.2013 № 32.

Утверждены              
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
29 октября 2004 года N 1130      

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые
решения Правительства Республики Казахстан

     1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

     2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
     3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
     в приложении к указанному постановлению:
     заголовок раздела "Министерству информации Республики Казахстан" изложить в новой редакции:
     "Комитету информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан".
     4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2004 года N 445 "О создании государственных учреждений Комитета по управлению архивами и документацией Министерства культуры Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 18, ст. 229):
     в заголовке и тексте:
     слова "по управлению архивами и документацией Министерства культуры" заменить словами "информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан".

Утверждено              
постановлением Правительства      
Республики Казахстан          
от 29 октября 2004 года N 1130    

Положение
о Комитете по делам спорта Министерства культуры,
информации и спорта Республики Казахстан
(исключено см. пп.1) п. 5)    Структура
Комитета по делам спорта
Министерства культуры, информации и спорта
Республики Казахстан
(исключена см. пп.1) п. 5)

Утверждено            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 29 октября 2004 года N 1130 

Положение
о Комитете информации и архивов
Министерства культуры и информации
Республики Казахстан

      Сноска. Положение исключено постановлением Правительства РК от 29 ноября 2007 г. N 1148 (вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).

Утверждена           
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 29 октября 2004 года 1130  
 

       Структура Комитета информации и архивов
Министерства культуры и информации
Республики Казахстан

      Сноска. Структура исключена постановлением Правительства РК от 29 ноября 2007 г. N 1148 (вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 29 октября 2004 года N 1130 

Перечень
организаций, находящихся в ведении Комитета по делам спорта
Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан
(исключен - см. пп.3) п. 5)

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 29 октября 2004 года N 1130  

Перечень
организаций, находящихся в ведении Комитета информации и
архивов Министерства культуры и информации
Республики Казахстан
(исключен - см. пп.4) п. 5)

Приложение            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан       
от 29 октября 2004 года N 1130  

Перечень
утративших силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан

     1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 мая 1999 года N 543 "Вопросы Комитета по управлению архивами и документацией Министерства культуры Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 17, ст. 184).
     2. Пункт 26 изменений и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 августа 1999 года N 1093 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 40, ст. 343).
     3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 1999 года N 1755 "Вопросы Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 51, ст. 505).
     4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 января 2000 года N 1 "Об утверждении Перечня организаций, находящихся в ведении Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 1, ст. 2).
     5. Подпункт 3) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2000 года N 179 "Вопросы лицензирования туристской деятельности" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 5-6, ст. 71).
     6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2000 года N 703 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 1999 года N 1755" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 22, ст. 250).
     7. Пункт 2 изменений и дополнений, вносимых в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2000 года N 706 "Отдельные вопросы совершенствования управления организациями, находящимися в ведении Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 22, ст. 251).
     8. Подпункт 3) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2000 года N 997 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Учебно-спортивный комплекс "Достык" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 28, ст. 332).
     9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2000 года N 1070 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 января 2000 года N 1" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 29, ст. 362).
     10. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2000 год N 1071 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Управление "Казспортобеспечение" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 29, ст. 363).
     11. Подпункт 3) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2001 года N 285 "Отдельные вопросы государственного предприятия "Спортивный комбинат им. Н. Абдирова" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 8, ст. 84).
     12. Подпункт 3) пункта 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2001 года N 323 "Отдельные вопросы Республиканской государственного казенного предприятия "Центр спортивной медицины и реабилитации" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 9, ст. 102).
     13. Подпункт 3) пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2001 года N 1213 "Об утверждении правил лицензирования туристской деятельности" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 33, ст.428).
     14. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2001 года N 1253 "О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Центральный плавательный бассейн" Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту". <*>
     Сноска. В пункт 14 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 января 2005 г. N 73.
     15. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2002 года N 251 "О создании республиканских государственных казенных предприятий Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту "Центр олимпийской подготовки" и "Антидопинговая лаборатория спортсменов" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 6, ст. 58).
     16. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2002 года N 343 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 25 июня 1996 года N 790 и от 3 января 2000 года N 1" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 9, ст. 81).
     17. Подпункт 2) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2002 года N 382 "О ликвидации Республиканского государственного казенного предприятия "Казинтерспорт" Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту".
     18. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2002 года N 673 "О создании государственного учреждения "Республиканская школа-интернат для одаренных в спорте детей в городе Лениногорске" Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 19, ст. 203).
     19. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 января 2003 года N 99 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки" Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту в городе Астане" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 4, ст. 50).
     20. Подпункт 1) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2003 года N 629 "Вопросы некоторых республиканских государственных казенных предприятий Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 27, ст. 261).
     21. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2003 года N 872 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 35, ст. 356).
     22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2003 года N 953 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 1999 года N 1755" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 38, ст. 386).
     23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2003 года N 1172 "Вопросы Министерства культуры Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 44, ст. 477).
     24. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2003 года N 1180 "Вопросы Министерства информации Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 44, ст. 480).
     25. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2004 года N 151 "О создании республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки" Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту в городе Усть-Каменогорске" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 7, ст. 91).
     26. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 169 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Дирекция по строительству спортивных сооружений" Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту в городе Усть-Каменогорске".
     27. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 179 "О внесении изменения и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2000 года N 229 и от 26 ноября 2003 года N 1180" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 8, ст. 100).
     28. Подпункт 2) пункта 5 постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2004 года N 234 "О создании Республиканского государственного предприятия "Спортивно-оздоровительный центр "Олимп" на праве хозяйственного ведения Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 10, ст. 25).
     29. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2004 года N 445 "О создании государственных учреждений Комитета по управлению архивами и документацией Министерства культуры Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 18, ст. 229).
     30. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2004 года N 461 "О создании государственного учреждения "Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе Астане" Министерства культуры Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 19, ст. 240).
     31. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2004 года N 604 "Об утверждении лимитов штатной численности государственных учреждений, подведомственных центральным исполнительным органам Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 23, ст. 292).
     32. Пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2004 года N 891 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 30, ст. 415).