Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы наурыздағы N 330 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 26 қарашадағы N 1239 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы N 47 қаулысымен (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi)

      "Қазақстан Республикасының Үкiметі туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 18 желтоқсандағы Конституциялық  заңына  сәйкес және Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегі шаралар туралы" 2004 жылғы 29 қыркүйектегі N 1449   Жарлығын  iске асыру мақсатында сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. "Қазақстан Республикасының Iшкі iстер, Әдiлет министрлiктерi, Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегі агенттiгi (қаржы полициясы) және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 17 наурыздағы N 330  қаулысына  мынадай өзгерiстер енгiзілсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтілген Қазақстан Республикасы Iшкі iстер, Әділет министрлiктерінің, Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегі агенттігiнiң (қаржы полициясы) және олардың ведомстволарының қызметкерлері штат санының лимиттерi және республикалық бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасының Iшкi iстер, Әділет министрлiктерi, Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегі агенттiгi (қаржы полициясы) және олардың ведомстволары аумақтық органдарының қызметкерлерi штат санының лимиттерi осы қаулының 1 және 2-қосымшаларына сәйкес жаңа peдакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                           Қазақстан Республикасы
                                                 Yкiметінiң
                                          2004 жылғы 26 қарашадағы
                                             N  1239 қаулысына
                                                  1-қосымша

                                           Қазақстан Pеспубликасы
                                                 Yкiметінiң
                                          2004 жыл 17 наурыздағы
                                               N 330 қаулысымен
                                                 бекiтілген

      Қазақстан Республикасы Iшкi iстер, Әдiлет
       министрлiктерiнiң, Экономикалық қылмысқа
        және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
        агенттiгiнiң (қаржы полициясы) және
      олардың ведомстволарының қызметкерлерi
             штат санының лимиттерi

P/c
N

Атауы

Штат
санының
лимитi

1

2

3

1

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi ведомстволарды қоспағанда
министрлiктiң орталық аппараты
Iшкi әскерлер комитетi
Есiрткi бизнесiне қарсы күрес және
есiрткi айналымын бақылау комитетi

1403

1129
225
52

2

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігі ведомстволарды қоспағанда министрліктiң орталық аппараты
Тiркеу қызметi комитетi
Зияткерлiк меншiк құқықтары комитеті
Қылмыстық атқару жүйесi комитетi
Халыққа құқықтық көмектi және заңгерлiк
қызметтер көрсетудi ұйымдастыру комитеті

420
157
 
41
27
173
22

3

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

338

                                           Қазақстан Республикасы
                                                 Yкiметінiң
                                          2004 жылғы 26 қарашадағы
                                             N  1239 қаулысына
                                                  2-қосымша

                                           Қазақстан Pеспубликасы
                                                 Yкiметінiң
                                          2004 жыл 17 наурыздағы
                                               N 330 қаулысымен
                                                 бекiтілген

           Республикалық бюджет қаражаты есебінен
          қаржыландырылатын Қазақстан Республикасы
           Iшкi iстер, Әдiлет министрлiктерiнiң,
      Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа
      қарсы күрес агенттігiнiң (қаржы полициясы) және
        олардың ведомстволарының аумақтық органдары
                 штат санының лимиттерi

P/c
N

Атауы

Штат
санының
лимитi

1

2

3

1

Қазақстан Республикасы Iшкі істер министрлігі

18068

2

Қазақстан Республикасы Әділет министрлiгі
ведомстволарды қоспағанда министрлiктiң
аумақтық органдары
Қылмыстық атқару жүйесi комитетi

2885
1830
 
1055

3

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

3447

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2004 года N 330

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года N 1239. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 24 января 2005 г. N 47 (вступает в силу с 1 января 2005 г.) (P050047).

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.01.2005 № 47 (вступает в силу с 01.01.2005).

      В соответствии с Конституционным законам Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан" и в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года N 1449 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2004 года N 330 "Об утверждении лимитов штатной численности Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Республики Казахстан и подведомственных им государственных учреждений" следующие изменения:

      лимиты штатной численности работников министерств внутренних дел, юстиции, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Республики Казахстан и их ведомств и лимиты штатной численности работников территориальных органов министерств внутренних дел, юстиции, Aгентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Республики Казахстан и их ведомств, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, утвержденных указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан

  Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 26 ноября 2004 года N 1239
  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 марта 2004 года N 330
 

Лимиты штатной численности работников
министерств внутренних дел, юстиции, Агентства по борьбе
с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
Республики Казахстан и их ведомств

N

п/п


Наименование


Лимит

штатной

численности


1


2


3


1


Министерство внутренних дел Республики Казахстан

центральный аппарат министерства, за исключением ведомств

Комитет внутренних войск

Комитет по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков


1406


1129


225


52


2


Министерство юстиции Республики Казахстан

центральный аппарат министерства,

за исключением ведомств

Комитет регистрационной службы

Комитет по правам интеллектуальной

собственности

Комитет уголовно-исполнительной

системы

Комитет по организации правовой

помощи и оказанию юридических услуг населению


420


157


41


27

173


22


3


Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)


338  Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 26 ноября 2004 года N 1239
  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 марта 2004 года N 330
 

Лимиты штатной численности территориальных органов министерств
внутренних дел, юстиции, Агентства по борьбе с экономической
и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
Республики Казахстан и их ведомств, финансируемых
за счет средств республиканского бюджета

N

п/п


Наименование


Лимит

штатной

численности


1


2


3


1


Министерство внутренних дел Республики Казахстан


18068


2


Министерство юстиции Республики Казахстан

территориальные органы министерства,

за исключением ведомств

Комитет уголовно-исполнительной

системы


2885


1830


1055


3


Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)


3447