Автомобиль көлiгi саласында лицензиялау ережесiн, соның iшінде лицензиаттарға қойылатын біліктілiк талаптарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 19 қаңтардағы N 29 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.06.28. N 544 (2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының " Лицензиялау туралы " 1995 жылғы 17 сәуiрдегi және " Автомобиль көлiгi туралы " 2003 жылғы 4 шілдедегi Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса беріліп отырған Автомобиль көлiгi саласында лицензиялау ережесi, соның iшiнде лицензиаттарға қойылатын білiктілiк талаптары бекiтiлсiн.

      2. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы     
Yкiметінiң          
 2005 жылғы 19 қаңтардағы   
N 29 қаулысымен        
бекiтiлген           

  Автомобиль көлігі саласында лицензиялау ережесі, соның ішінде лицензиаттарға қойылатын біліктілік талаптары

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы Автомобиль көлiгi саласында лицензиялау ережесi, соның ішінде лицензиаттарға қойылатын біліктілiк талаптары (бұдан әрi - Ереже) Қазақстан Республикасының " Автомобиль көлiгi туралы " 2003 жылғы 4 шiлдедегi және " Лицензиялау туралы " 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңдарына сәйкес әзiрлендi.
      2. Ереже Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автомобиль көлiгiмен қауiптi жүктердi тасымалдауға, жолаушылар мен жүктердi халықаралық тасымалдауға лицензиялар беру тәртiбi мен шарттарын белгілейдi.
      3. Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау, жолаушылар мен жүктердi халықаралық тасымалдау жөнiндегi қызметпен айналысу құқығына арналған лицензияны уәкілеттi орган (бұдан әрi - лицензиар) бередi.
      4. Біліктілiк деңгейi осы Ереженiң талаптарына сәйкес келетiн жеке және заңды тұлғалар автомобиль көлiгi саласында лицензиялау субъектілерi болып табылады.

  2. Лицензиялауға жататын қызметтің түрлерi

      5. Автомобиль көлігi саласында лицензиялауға қызметтің мынадай түрлерi жатады:
      1) қауiптi жүктердi тасымалдау;
      2) жолаушылар мен жүктердi халықаралық тасымалдау.

  3. Лицензияларды берудiң тәртiбi

      6. Жеке және заңды тұлғалар лицензия алу үшiн лицензиарға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) белгіленген үлгiдегi өтiнiш;
      2) өтiнiш берушiнiң осы Ереженiң 23-тармағында көрсетілген білiктiлiк талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар;
      3) лицензиялық алымның енгiзiлгенiн растайтын құжаттар;
      4) заңды тұлғаның мемлекеттік тiркелгені туралы куәлiктiң көшiрмесi;
      5) жеке кәсiпкердің мемлекеттік тiркелгенi туралы куәлiктiң көшiрмесi және жеке кәсiпкерлікпен айналысатын жеке тұлғаның жеке куәлiгiнiң көшiрмесi.
      7. Лицензия беру туралы (беруден бас тарту туралы) шешiмдi лицензиар барлық қажетті құжаттармен бiрге өтiнiшті алған күннен бастап бiр ай мерзiмнен, ал шағын кәсiпкерлiк субъектілерi үшiн он күн мерзiмнен кешіктірмей қабылдайды.
      Өтініш берушiнің лицензиялау туралы ұсынған құжаттарын қарау кезiнде сараптама жүргізiледi.
      8. Қызметтің мәлiмделген түрiне және тасымалдардың ерекшелiктерiне байланысты лицензиялар мынадай белгiлермен белгiленедi:
      1) жүктердi халықаралық тасымалдауға арналғаны - "Жүк";
      2) жолаушыларды халықаралық тасымалдауға арналғаны - "Ж";
      3) жолаушылар мен жүктердi халықаралық тасымалдауға арналғаны - "ЖүкЖ";
      4) қауіпті жүктердi тасымалдауға арналғаны - "ҚЖ".
      Қауiптi жүктердi тасымалдауға арналған лицензияда қауiптi жүктің түрi (сыныбы), сондай-ақ оның қолданылуының аумақтық аясы көрсетіледi:
      Қазақстан Республикасының аумағы бойынша тасымалдарға арналған;
      халықаралық тасымалдарға арналған.
      9. Лицензиялық алымды заңды және жеке тұлғалар лицензия алғанға дейiн енгiзедi. Оның мөлшерi мен төлеу тәртiбi Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленедi.

  4. Лицензияның бар екенiн растайтын құжаттарды ресiмдеу

      10. Әрбiр көлiк құралына лицензия ресiмдеумен бiр мезгілде автомобиль көлігімен қауiптi жүктердi тасымалдауға, жолаушылар мен жүктердi халықаралық тасымалдауға арналған лицензияның (бұдан әрi - есептік құжат) бар екенін растайтын құжат ресімделедi. Есептік құжат осы көлiк құралын лицензияланатын қызметке пайдалануға рұқсат беретiн куәлiк те болып табылады.
      11. Есептiк құжат автомобиль-тартқышқа жеке және тiркемеге жеке беріледi. Бiр тұлғаға қызметтің екi түрiне лицензиялар беру кезінде - көлiк құралына берiлген лицензияға сәйкес келетiн екi есептiк құжат ресiмделедi. Есептiк құжаттарды беру ақысыз жүзеге асырылады.

  5. Лицензияларды қайта ресiмдеу

      12. "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңына сәйкес лицензиясын жоғалтқан жағдайда лицензиаттың телнұсқа алуға құқығы бар. Лицензиар лицензиаттың жазбаша өтінiші бойынша он күннің iшiнде лицензияның телнұсқасын берудi жүргiзедi. Бұл peттe лицензиат лицензиялық алым төлейдi.
      13. "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңына сәйкес жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты өзгерген жағдайда ол көрсетiлген мәлiметтердi растайтын тиiсті құжаттарды қоса бере отырып, бiр ай мерзiмде лицензиарды жазбаша түрде хабардар етедi. Бұл құжаттар жеке тұлғаның лицензиялық iсiне тiгiледi.
      14. Заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi өзгерген жағдайда ол осы мәлiметтердi растайтын тиiсті құжаттарды қоса бере отырып, бiр айдың iшiнде лицензияны қайта ресiмдеу туралы өтiнiш беруi тиiс.
      Лицензиар лицензиат тиiсті жазбаша өтiнiш берген күннен бастап он күннiң iшiнде лицензияны қайта ресiмдейдi. Бұл ретте лицензиат лицензиялық алым төлейдi.
      15. Лицензияларды қайта ресiмдеген кезде көлiк құралына арналған есептiк құжаттар да қайта ресiмделедi.

  6. Лицензияның қолданылу шарттары

      16. Лицензияның қолданылу шарттары, соның ішінде лицензия беруден бас тарту, лицензияның қолданысын тоқтату, лицензияны қайтарып алу және оның қолданысын тоқтата тұру тәртiбi "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегі Заңымен реттеледi.

  7. Есепке алу және есептілік

      17. Лицензия қатаң есептілік бланкiсi болып табылады, бағалы қағаз деңгейiнде қорғанымдық дәрежесi, есептiк сериясы, нөмiрi болады және баспаханалық тәсiлмен дайындалады. Оның берiлуi заңды тұлғаға сенiмхат бойынша, жеке тұлғаға - жеке куәлiгi көшiрмесiнiң негiзiнде жүзеге асырылады.
      18. Лицензиялық құжаттардың бланкілерiн есепке алу лицензиар белгілеген қатаң есептілік бланкiлерiн есепке алу және сақтау жөнiндегi талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.

  8. Жауапкершілiк және бақылау

      19. Алым төлеген тұлғалар лицензиарға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн лицензия алудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автомобиль көлiгiмен қауiптi жүктердi тасымалдау, жолаушылар мен жүктердi халықаралық тасымалдау жөнiндегi қызметпен айналысу құқығы үшiн төленген алымның сомаларын қайтару жүргiзiлмейдi.
      20. Қазақстан Республикасында автомобиль көлiгiмен жолаушылар мен жүктердi, қауіпті жүктердi халықаралық тасымалдауды лицензиясыз  не лицензиялық нормалар мен ережелердi бұза отырып жүзеге асыру "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауапкершілiкке әкеп соқтырады.
      21. Лицензиар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiппен лицензиялық нормалар мен шарттардың сақталуына бақылау жасауды жүзеге асырады.
      22. Лицензияның қызметiн тоқтатуға байланысты даулар заңнамада белгіленген тәртіппен шешіледi.

  9. Бiлiктiлiк талаптары

      23. Автомобиль көлiгiмен қауiптi жүктердi тасымалдау, жолаушылар мен жүктердi халықаралық тасымалдау жөнiндегі қызметті лицензиялау кезiнде өтiнiш берушiге қойылатын біліктілiк талаптары:
      1) меншік құқығындағы, жалдау шарты немесе сенiмхат негiзiндегi автокөлiк құралының;
      2) жолаушыларды немесе қауiптi жүктi тасымалдау кезiнде көлiк құралының жүргiзушiсiнде тиiсті санаттағы жүргiзушi ретiндегі кемiнде 3 жыл үзіліссіз жұмыс өтілінің;
      3) автокөлiк құралының жолаушылар мен тамақ өнiмдерiн, сондай-ақ тасымалдануы автокөлiк құралының қолданылып жүрген заңнамалар мен нормативтерде белгіленген санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкестігiн талап ететiн жүктердi тасымалдауға жарамдылығы туралы санитарлық паспорт түрiндегi санитарлық қадағалау органдары қорытындысының;
      4) жүргiзушiнi қауiптi жүктi тасымалдауға жiберу туралы куәлiктiң (қауiптi жүктердi тасымалдауға лицензия алу үшiн);
      5) автокөлiк құралын қауiптi жүктi тасымалдауға жiберу туралы куәлiктiң (қауiптi жүктердi тасымалдауға лицензия алу үшiн);
      6) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiмен белгіленген сақтандырудың мiндеттi түрi шартының болуын қамтиды. 

Қазақстан Республикасы        
Үкiметінің             
2005 жылғы 19 қаңтардағы       
N 29 қаулысына             
қосымша              

  Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң күші жойылған кейбiр шешімдерiнің тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасында автомобиль көлiгімен қауiптi жүктердi тасымалдауды, жолаушылар мен жүктердi халықаралық тасымалдауды лицензиялаудың тәртiбi мен шарттары және бiлiктiлiк талаптары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 25 желтоқсандағы N 1621  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы 1996 ж., N 52, 506-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жолаушылар көлiгi мәселелерi жөнiндегi кейбiр шешiмдерiне толықтырулар енгiзу туралы"  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 23 наурыздағы N 251  қаулысының  2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1998 ж., N 9, 62-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 25 желтоқсандағы N 1621 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 19 наурыздағы N 277  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 10, 82-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне Қазақстан Республикасында көлiктегi қызметті лицензиялау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 21 тамыздағы N 1095  қаулысымен  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 30, 388-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 3-тармағы.

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 21 қарашадағы N 1165  қаулысымен  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 44, 474-құжат) бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметінің кейбiр шешiмдерiне енгізiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 1-тармағы.

Об утверждении Правил лицензирования в сфере автомобильного транспорта, в том числе квалификационных требований к лицензиатам

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2005 года N 29. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2007 года N 544 (вводится в действие с 9 августа 2007 года)

       Сноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2005 года N 29 утратило силу  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2007 года N 544 (вводится в действие с 9 августа 2007 года).       

      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года  "О лицензировании"  и от 4 июля 2003 года  "Об автомобильном транспорте"  Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования в сфере автомобильного транспорта, в том числе квалификационные требования к лицензиатам.

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены              
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 19 января 2005 года N 29     

  Правила
лицензирования в сфере автомобильного транспорта,
в том числе квалификационные требования к лицензиатам

  1. Общие положения

      1. Настоящие Правила лицензирования в сфере автомобильного транспорта, в том числе квалификационные требования к лицензиатам (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года  "О лицензировании"  и от 4 июля 2003 года  "Об автомобильном транспорте" .
      2. Правила определяют порядок и условия выдачи лицензий на перевозку опасных грузов, международную перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом по территории Республики Казахстан.
      3. Лицензия на право заниматься деятельностью по перевозке опасных грузов, международной перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом выдается уполномоченным органом (далее - лицензиар).
      4. Субъектами лицензирования в сфере автомобильного транспорта являются физические и юридические лица, квалификационный уровень которых соответствует требованиям настоящих Правил.

  2. Виды деятельности, подлежащие лицензированию

      5. Лицензированию в сфере автомобильного транспорта подлежат следующие виды деятельности:
      1) перевозка опасных грузов;
      2) международная перевозка пассажиров и грузов.

  3. Порядок выдачи лицензий

      6. Для получения лицензии физические и юридические лица представляют лицензиару следующие документы:
      1) заявления установленного образца;
      2) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям, указанным в пункте 23 настоящих Правил;
      3) документы, подтверждающие внесение лицензионного сбора;
      4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
      5) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и копию удостоверения личности физического лица, занимающегося индивидуальным предпринимательством.
      7. Решение о выдаче лицензии (об отказе в выдаче) принимается лицензиаром не позднее месячного срока, а для субъектов малого предпринимательства - не позднее десятидневного срока со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.
      При рассмотрении представленных документов заявителя о выдаче лицензии проводится экспертиза.
      8. В зависимости от заявленного вида деятельности и особенностей перевозок лицензии обозначаются следующими знаками:
      1) на международную перевозку грузов - "Г";
      2) на международную перевозку пассажиров - "П";
      3) на международную перевозку пассажиров и грузов - "ПГ";
      4) на перевозку опасных грузов - "ОГ".
      В лицензии на перевозку опасных грузов указываются вид (класс) опасного груза, а также территориальная сфера ее действия:
      на перевозки по территории Республики Казахстан;
      на международные перевозки.
      9. Лицензионный сбор вносится юридическими и физическими лицами до получения лицензии. Размер и порядок его уплаты определяются  налоговым законодательством  Республики Казахстан.

  4. Оформление документов, подтверждающих наличие лицензии

      10. Одновременно с оформлением лицензии на каждое транспортное средство оформляется документ, подтверждающий наличие лицензии (далее - учетный документ) на перевозку опасных грузов, международную перевозку пассажиров и грузов на автомобильном транспорте. Учетный документ является также свидетельством, разрешающим использование данного транспортного средства в лицензируемой деятельности.
      11. Учетный документ выдается отдельно на автомобиль-тягач и отдельно на прицеп. При выдаче одному лицу лицензий на два вида деятельности - на транспортное средство оформляется два учетных документа, соответствующих выданной лицензии. Выдача учетных документов осуществляется бесплатно.

  5. Переоформление лицензий

      12. При утере лицензии лицензиат, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года  "О лицензировании" , имеет право на получение дубликата. Лицензиар в течение десяти дней производит выдачу дубликата лицензии по письменному заявлению лицензиата. При этом лицензиат уплачивает лицензионный сбор.
      13. В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица, в соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О лицензировании", оно уведомляет лицензиара письменно в месячный срок с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. Эти документы приобщаются в лицензионное дело физического лица.
      14. В случае изменения наименования, местонахождения юридического лица, оно должно в течение месяца подать заявление о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих эти сведения.
      Лицензиар в течение десяти дней со дня подачи лицензиатом соответствующего письменного заявления переоформляет лицензию. При этом лицензиат уплачивает лицензионный сбор.
      15. При переоформлении лицензий переоформляются также учетные документы на транспортные средства.

  6. Условия действия лицензии

      16. Условия действия лицензии, в том числе порядок отказа в выдаче лицензии, прекращения действия лицензии, отзыва лицензии и приостановление ее действия регулируются  Законом  Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О лицензировании".

  7. Учет и отчетность

      17. Лицензия является бланком строгой отчетности, имеет степень защищенности на уровне ценной бумаги, учетную серию, номер и изготавливается типографским способом. Выдача ее юридическому лицу осуществляется по доверенности, физическому лицу - на основании копии удостоверения личности.
      18. Учет бланков лицензионных документов осуществляется в соответствии с требованием по учету и хранению бланков строгой отчетности, установленным лицензиаром.

  8. Ответственность и контроль

      19. Возврат уплаченных сумм сбора за право занятия деятельностью по перевозке опасных грузов, международным перевозкам пассажиров и грузов автомобильным транспортом по территории Республики Казахстан не производится, за исключением случаев отказа лиц, уплативших сбор, от получения лицензии до подачи соответствующих документов лицензиару.
      20. Осуществление международных перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов на автомобильном транспорте в Республике Казахстан без лицензии, либо с нарушением лицензионных норм и правил, в соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О лицензировании", влечет установленную законодательством Республики Казахстан ответственность.
      21. Лицензиар осуществляет контроль за соблюдением лицензионных норм и условий в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      22. Споры, связанные с прекращением деятельности лицензии, решаются в установленном законодательством порядке.

  9. Квалификационные требования

      23. Квалификационные требования, предъявляемые к заявителю при лицензировании деятельности по перевозке опасных грузов, международной перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом, включают наличие:
      1) автотранспортных средств на праве собственности, на основании договора аренды или доверенности;
      2) у водителя транспортного средства непрерывного стажа работы в качестве водителя соответствующей категории не менее 3 лет при перевозке пассажиров или опасного груза;
      3) заключения органов санитарного надзора в виде санитарного паспорта, свидетельствующего о пригодности автотранспортного средства к перевозке пассажиров и пищевых продуктов, а также грузов, перевозка которых требует соответствия автотранспортного средства санитарным нормам и правилам, установленным действующим законодательством и нормативами;
      4) свидетельства о допуске водителя к перевозке опасного груза (для получения лицензии на перевозку опасных грузов);
      5) свидетельства о допуске автотранспортного средства к перевозке опасного груза (для получения лицензии на перевозку опасных грузов);
      6) договора обязательного вида страхования, установленного законодательными актами Республики Казахстан.

 
Приложение              
к постановлению Правительства     
Республики Казахстан         
от 19 января 2005 года N 29     

  Перечень утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1996 года N 1621 "Об утверждении Положения о порядке и условиях лицензирования перевозок опасных грузов, международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и квалификационных требований в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., N 52, ст. 506).
      2. Пункт 2  постановления  Правительства Республики Казахстан от 23 марта 1998 года N 251 "О внесении дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросам пассажирского транспорта" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 9, ст. 62).
      3.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 19 марта 1999 года N 277 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1996 года N 1621" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 10, ст. 82).
      4. Пункт 3 Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2001 года N 1095 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросам лицензирования деятельности на транспорте в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 30, ст. 388).
      5. Пункт 1 Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2003 года N 1165 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 44, ст. 474).