Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1362 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 наурыздағы N 180 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 45 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 45 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1362 қаулысына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасында:
      1) бюджет кiрiстерiнiң сыныптамасында:
      "Салықтық емес түсiмдер" деген 2 санатта:
      "Мемлекет меншігінен түсетiн түсiмдер" деген 01 сыныпта:
      "Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)" деген 7 iшкi сыныпта 02 ерекшелiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "02 Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілiкті атқарушы органдарына үкiметтiк сыртқы қарыздар қаражаты есебiнен республикалық бюджеттен берiлген бюджеттiк кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)";
      2) бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында;
      бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасының бүкiл мәтiнi бойынша 365, 459, 460 және 461 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi мынадай редакцияда жазылсын:
      "365 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Сәулет және қала құрылысы департаментi (басқармасы)
      459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Экономика және қаржы бөлiмi
      460 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Iшкi саясат, мәдениет және тiлдердi дамыту бөлiмi
      461 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Қала құрылысы, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi";
      02 "Қорғаныс" деген функционалдық топта:
      2 "Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру" деген кіші функцияда:
      250 "Облыстың жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар департаментi (басқармасы)" деген бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 008 "Жұмылдыру дайындығы мен төтенше жағдайлардың объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      014 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "266 Облыстың Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаментi (басқармасы)
      014 Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектiлерiн дамыту";
      350 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар департаменті (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкімшісі бойынша 008 "Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      003 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс департаменті (басқармасы)
      003 Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектiлерiн дамыту";
      03 "Қоғамдық тәртiп, қауiпсiздiк, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметi" деген функционалдық топта:
      1 "Құқық қорғау қызметi" деген кiшi функцияда:
      252 "Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы iшкi iстер органы" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 004 "Iшкі істер органдарының объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      015 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "266 Облыстың Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаментi (басқармасы)
      015 Iшкi істер органдарының объектілерiн дамыту";
      352 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнен қаржыландырылатын атқарушы iшкi iстер органы" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 004 "Iшкi iстер органдарының объектілерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      004 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс департаменті (басқармасы)
      004 Iшкi iстер органдарының объектілерiн дамыту";
      04 "Бiлiм беру" деген функционалдық топта:
      9 "Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер" деген кiшi функцияда:
      261 "Облыстың білім беру департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша мынадай бағдарламалар алынып тасталсын:
      011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебiнен iске асыру", 015 "Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру" деген кiші бағдарламаларымен 013 "Бiлiм беру объектiлерiн дамыту";
      016 "Білiм беру объектiлерiн салуға және қайта жаңартуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне берiлетiн нысаналы даму трансферттер";
      011, 015 кiшi бағдарламаларымен 016 бағдарламасы бар және 017 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "266 Облыстың Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаменті (басқармасы)
      016 Бiлiм беру объектiлерiн дамыту
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру
      017 Білім беру объектiлерiн салуға және қайта жаңартуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне берiлетiн нысаналы даму трансферттер";
      360 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бiлiм беру департаменті (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша мынадай бағдарламалар алынып тасталсын:
      011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебiнен іске асыру", 015 "Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 015 "Бiлiм беру объектiлерiн дамыту";
      011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебінен іске асыру" деген кiшi бағдарламасымен 019 "Алматы қаласындағы білiм беру объектілерiн сейсмикалық күшейту";
      011, 015 кiшi бағдарламаларымен 005 бағдарламасы бар және 011 кiшi бағдарламасымен 006 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс департаментi(басқармасы)
      005 Білiм беру объектiлерiн дамыту
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен icке асыру
      006 Алматы қаласындағы білiм беру объектiлерiн сейсмикалық күшейту
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру";
      454 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білiм беру және спорт бөлiмi" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 015 "Бағдарламаны жергілiкті бюджет қаражаты есебiнен іске асыру" және 019 "Бағдарламаны облыстық бюджеттен берілетін ресми трансферттер есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 013 "Бiлiм беру объектілерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      015 және 019 кiшi бағдарламаларымен 003 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 457 бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "457 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Қала құрылысы және құрылыс бөлiмi
      003 Бiлiм беру объектiлерiн дамыту
      015 Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру
      019 Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру";
      015 және 019 кiшi бағдарламаларымен 011 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 461 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "461 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Қала құрылысы, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi
      011 Білiм беру объектiлерiн дамыту
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру
      019 Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру";
      05 "Денсаулық сақтау" деген функционалдық топта:
      2 "Халықтың денсаулығын қорғау" деген кiшi функцияда:
      253 "Облыстың денсаулық сақтау департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 008 "Аурулардың жеке түрлерi бойынша халықты арнаулы тағам өнiмдерiмен және дәрiлiк заттармен қамтамасыз eту" деген бағдарлама бойынша 100 кiшi бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      "100 Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде ауру түрлері бойынша дәрi-дәрмектермен және балалардың мамандандырылған өнiмдерiмен және емдеу тағамдармен қамтамасыз ету";
      269 "Облыстың мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаменті (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 004 "Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет объектілерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      018 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттiк бағдарламалардың әкімшісімен толықтырылсын:
      "266 Облыстың Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаментi (басқармасы)
      018 Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет объектiлерiн дамыту";
      369 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 004 "Санитарлық- эпидемиологиялық қызмет объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      007 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс департаментi (басқармасы)
      007 Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет объектiлерiн дамыту";
      9 "Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер" деген кiшi функцияда:
      253 "Облыстың денсаулық сақтау департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебiнен iске асыру" және 015 "Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебінен iске асыру" деген кiші бағдарламаларымен 014 "Денсаулық сақтау объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      011 және 015 кiшi бағдарламаларымен 019 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "266 Облыстың Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаментi (басқармасы)
      019 Денсаулық сақтау объектiлерiн дамыту
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен іске асыру
      015 Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру";
      353 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша мынадай бағдарламалар алынып тасталсын:
      011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебінен iске асыру", 015 "Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен іске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 014 "Денсаулық сақтау объектiлерiн дамыту";
      011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебінен іске асыру" деген кiшi бағдарламасымен 017 "Алматы қаласындағы денсаулық сақтау объектiлерiн сейсмикалық күшейту";
      011, 015 кiші бағдарламаларымен 008 бағдарламасы бар және 009 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс департаменті (басқармасы)
      008 Денсаулық сақтау объектiлерiн дамыту
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берілетін ресми трансферттер есебінен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебінен iске асыру
      009 Алматы қаласындағы денсаулық сақтау объектiлерiн сейсмикалық күшейту";
      06 "Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру" деген функционалдық топта:
      2 "Әлеуметтік көмек" деген кiші функцияда:
      256 "Облыстың жұмыспен қамтылу мен әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаментi (басқармасы)" деген бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша:
      003 "Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету" деген бағдарлама бойынша 011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебінен іске асыру" деген кiшi бағдарлама алынып тасталсын;
      009 бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      "009 Қалалық телекоммуникация желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын, әлеуметтiк жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшiн абоненттік төлем тарифiнiң көтерiлуiн өтеуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне берiлетін ағымдағы нысаналы трансферттер";
      355 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкімшісі бойынша 011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебiнен іске асыру" деген кiшi бағдарламасымен 012 "Қалалық телекоммуникация желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын, әлеуметтiк жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшiн абоненттік төлем тарифiнiң көтерiлуiне өтемақы" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      451 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi" деген бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 019 "Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламасымен 010 "Қалалық телекоммуникация желілерінің абоненттерi болып табылатын әлеуметтік жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшiн абоненттік төлем тарифiнiң көтерiлуiне өтемақы" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      9 "Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер" деген кiшi функцияда:
      256 "Облыстың жұмыспен қамтылу мен әлеуметтiк бағдарламаларды үйлестіру департаменті (басқармасы)" деген бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 005 "Әлеуметтiк қамтамасыз ету объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      020 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "266 Облыстың Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаментi (басқармасы)
      020 Әлеуметтiк қамсыздандыру ету объектiлерiн дамыту";
      355 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 015 "Әлеуметтiк қамтамасыз ету объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      010 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс департаменті (басқармасы)
      010 Әлеуметтiк қамсыздандыру объектiлерiн дамыту";
      07 "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық" деген функционалдық топта:
      1 "Тұрғын үй шаруашылығы" деген кiшi функцияда:
      мынадай бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi мен бағдарламалар алынып тасталсын:
      367 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық департаментi (басқармасы)";
      002 "Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшін жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иеліктен айыру";
      003 "Мемлекеттiк тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру";
      011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебiнен іске асыру", 013 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен алынған кредиттер есебiнен iске асыру" және 015 "Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 004 "Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз eту";
      005 "Авариялық және ескі тұрғын үйлердi бұзу";
      006 "Қазақстан Республикасының сейсмоқауiптi өңiрлерiнде орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған iс-шаралар";
      003, 007, 008 және 009 кiшi бағдарламаларымен 001 бағдарламасы, 002 бағдарламасы, 011 және 015 кiшi бағдарламаларымен 003 бағдарламасы, 004, 005, 006, 100, 106, 107, 108 және 109 бағдарламалары бар мынадай мазмұндағы 374 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "374 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй департаментi (басқармасы)
      001 Тұрғын үй департаментiнiң (басқармасының) қызметiн қамтамасыз ету
      003 Жергiлiктi органдардың аппараттары
      007 Мемлекеттік қызметшiлердiң бiлiктілігін арттыру
      008 Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу
      009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру
      002 Ақпараттық жүйелерді құру
      003 Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
      004 Авариялық және ескi тұрғын үйлердi бұзу
      005 Мемлекеттiк қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру
      006 Мемлекеттiк тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
      100 Іс-шараларды Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң төтенше резервi есебiнен жүргізу
      106 Iс-шараларды жергілiкті атқарушы органның табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған төтенше резервi есебiнен жүргiзу
      107 Іс-шараларды жергiлiктi атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервi есебiнен жүргізу
      108 Жергілiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзiрлеу және оларға сараптама жасау
      109 Іс-шараларды Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл шығындарға арналған резервi есебiнен жүргiзу";
      011 бағдарламасы және 011, 013 және 015 кiшi бағдарламаларымен 012 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс департаментi (басқармасы)
      011 Қазақстан Республикасының сейсмикалық қауiптi өңiрлерiнде орналасқан тұрғын үй ғимараттарының сейсмикалық тұрақтылығын қолдауға бағытталған iс-шаралар
      012 Тұрғын үй салу
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен іске асыру
      013 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн кредиттер есебiнен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебiнен iске асыру";
      015, 019 және 020 кiшi бағдарламаларымен 004 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 457 бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "457 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Қала құрылысы және құрылыс бөлiмi
      004 Tұрғын үй салу
      015 Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру
      019 Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетін ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      020 Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн кредиттер есебiнен iске асыру";
      458 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 004 "Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету" деген бағдарлама бойынша 015 "Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру", 019 "Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру" және 020 "Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн кредиттер есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламалар алынып тасталсын;
      461 "Ауданның қала құрылысы, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша:
      004 "Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету" деген бағдарлама бойынша 015 "Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру", 019 "Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру" және 020 "Бағдарламаны облыстық бюджеттен берілетін кредиттер есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламалар алынып тасталсын;
      015, 019, 020 кiшi бағдарламалары бар мынадай мазмұндағы 018 бағдарламамен және 019 бағдарламамен толықтырылсын:
      "018 Тұрғын үй салу
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру
      019 Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      020 Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн кредиттер есебiнен iске асыру
      019 Мемлекеттiк тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру";
      2 "Коммуналдық шаруашылық" деген кiшi функцияда:
      мынадай бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi мен бағдарламалар алынып тасталсын:
      367 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық департаментi (басқармасы)";
      003 "Жергілiктi органдардың аппараттары", 007 "Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру", 008 "Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын, үй-жайлары және құрылыстарын күрделі жөндеу" және 009 "Мемлекеттiк органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру" деген кiшi бағдарламаларымен 001 "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы департаментiнiң (басқармасының) қызметiн қамтамасыз ету";
      011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебiнен iске асыру" және 015 "Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 007 "Коммуналдық шаруашылық объектiлерiн дамыту";
      008 "Коммуналдық шаруашылықты дамыту үшiн кредит беру";
      009 "Елдi мекендердi газдандыру"
      013 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен алынған кредиттер есебiнен iске асыру" және 015 "Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен іске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 010 "Сумен жабдықтау жүйесін дамыту үшін кредит беру";
      011 "Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесiнiң жұмысы";
      004 "Сыртқы қарыздар есебiнен жобаны iске асыру", 011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебiнен iске асыру" және 015 "Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 012 "Сумен жабдықтау жүйесiн дамыту";
      015 "Ақпараттық жүйелердi құру";
      016 "Өсiмдiк шаруашылығы мен мал шаруашылығында пайдаланылатын арнаулы қоймалардың (көмiндiлердiң) жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету";
      017 "Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру";
      100 "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң төтенше резервiнiң есебiнен іс-шаралар өткiзу";
      106 "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшiн жергіліктi атқарушы органның төтенше резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу";
      107 "Жергілiктi атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу";
      108 "Жергілiкті бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу және оларға сараптама жасау";
      109 "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл шығындарға арналған резервiнің есебінен іс-шаралар өткiзу";
      003, 007, 008 және 009 кiші бағдарламаларымен 001 бағдарламасы, 002, 003, 004 бағдарламалары және 011 және 015 кiшi бағдарламаларымен 005 бағдарламасы, 006 бағдарламасы, 004, 011, 015 кiшi бағдарламаларымен 007 бағдарламасы, 008, 009 бағдарламалары, 100, 106, 107, 108 және 109 бағдарламалары бар мынадай мазмұндағы 371 бюджеттiк бағдарламалардың әкімшісімен толықтырылсын:
      "371 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық департаментi (басқармасы)
      001 Энергетика және коммуналдық шаруашылық департаментiнiң (басқармасының) қызметiн қамтамасыз ету
      003 Жергілiктi органдардың аппараттары
      007 Мемлекеттік қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру
      008 Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделi жөндеу
      009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру
      002 Ақпараттық жүйелердi құру
      003 Коммуналдық шаруашылықты дамыту үшiн кредит беру
      004 Елдi мекендердi газдандыру
      005 Коммуналдық шаруашылық объектiлерiн дамыту
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру
      006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесiнiң жұмыс iстеуi
      007 Сумен жабдықтау жүйесiн дамыту
      004 Жобаны сыртқы қарыздар есебiнен iске асыру
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру
      008 Өсiмдiк шаруашылығы мен мал шаруашылығында пайдаланылатын арнаулы қоймалардың (көмiндiлердiң) жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
      009 Ауру малдарды санитарлық союды ұйымдастыру
      100 Iс-шараларды Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң төтенше резервi есебiнен жүргізу
      106 Iс-шараларды жергілiктi атқарушы органның табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған төтенше резервi есебiнен жүргiзу
      107 Іс-шараларды жергiлiктi атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервi есебiнен жүргізу
      108 Жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу және оларға сараптама жасау
      109 Iс-шараларды Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шұғыл шығындарға арналған резервi есебiнен жүргiзу";
      015 және 019 кiшi бағдарламаларымен 005 бағдарламасы, 004, 015 және 019 кiшi бағдарламаларымен 006 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 457 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "457 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қала құрылысы және құрылыс бөлiмi
      005 Коммуналдық шаруашылық объектiлерiн дамыту
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру
      019 Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      006 Сумен жабдықтау жүйесiн дамыту
      004 Жобаны сыртқы қарыздар есебiнен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергіліктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру
      019 Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетін ресми трансферттер есебiнен iске асыру";
      458 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi" деген бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша мынадай бағдарламалар алынып тасталсын:
      015 "Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру" және 019 "Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебінен iске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 007 "Коммуналдық шаруашылық объектілерiн дамыту";
      004 "Жобаны сыртқы қарыздар есебiнен iске асыру", 015 "Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру" және 019 "Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 013 "Сумен жабдықтау жүйесiн дамыту";
      3 "Елдi мекендердi көркейту" деген кiшi функцияда:
      011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен алынатын ресми трансферттер есебiнен iске асыру" және 015 "Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламалары бар 013 "Көркейту объектілерiн дамыту" деген бағдарламасымен 367 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi алынып тасталсын:
      011 және 015 кiшi бағдарламаларымен 013 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс департаменті (басқармасы)
      013 Көркейту объектiлерiн дамыту
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру";
      007 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 457 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "457 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қала құрылысы және құрылыс бөлiмi
      007 Көркейту объектiлерiн дамыту";
      458 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгі және автомобиль жолдары бөлiмi" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 014 "Көркейту объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      020, 021, 022 және 023 бағдарламалары бар мынадай мазмұндағы 461 бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "461 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қала құрылысы, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi
      020 Елдi мекендердегi көшелерді жарықтандыру
      021 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
      022 Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
      023 Елдi мекендердi көркейту және көгалдандыру";
      08 "Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк" деген функционалдық топта:
      1 "Мәдениет саласындағы қызмет" деген кiшi функцияда:
      262 "Облыстың мәдениет департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебiнен iске асыру" және 015 "Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 006 "Мәдениет объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      011 және 015 кiшi бағдарламаларымен 021 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "266 Облыстың Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаментi (басқармасы)
      021 Мәдениет объектiлерiн дамыту
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен іске асыру";
      003 "Жергілiктi органдардың аппараттары", 007 "Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру", 008 "Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын, үй-жайлары және құрылыстарын күрделi жөндеу" және 009 "Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру" деген кiшi бағдарламалары бар 001 "Мұрағат және құжаттама басқармасының (бөлімiнiң) қызметiн қамтамасыз ету" деген бағдарламасымен 358 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мұрағат және құжаттар басқармасы (бөлiмi)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi алынып тасталсын;
      361 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен алынатын ресми трансферттер есебiнен iске асыру" және 015 "Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебінен iске асыру" кiшi бағдарламаларымен 006 "Мәдениет объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      011 және 015 кiшi бағдарламаларымен 014 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс департаментi (басқармасы)
      014 Мәдениет объектілерiн дамыту
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру";
      460 "Ауданның iшкi саясат, мәдениет және тілдердi дамыту бөлiмi" деген бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бойынша 004 "Мәдениет объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      013 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 457 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "457 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қала құрылысы және құрылыс бөлiмi
      013 Мәдениет объектілерiн дамыту";
      028 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 461 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "461 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Қала құрылысы, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi
      028 Мәдениет объектілерiн дамыту";
      2 "Спорт" деген кiшi функцияда:
      260 "Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы (бөлiмi)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 002 "Дене шынықтыру және спорт объектілерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      022 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "266 Облыстың сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаментi (басқармасы)
      022 Дене шынықтыру және спорт объектiлерiн дамыту";
      359 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы (бөлiмi)" деген бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 002 "Дене шынықтыру және спорт объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      015 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс департаментi (басқармасы)
      015 Дене шынықтыру және спорт объектiлерiн дамыту";
      454 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бiлiм беру және спорт бөлімі" деген бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бойынша 003 "Спорт объектілерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      008 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 457 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "457 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Қала құрылысы және құрылыс бөлiмi
      008 Спорт объектiлерiн дамыту";
      024 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 461 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "461 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Қала құрылысы, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi
      024 Спорт объектiлерiн дамыту";
      3 "Ақпараттық кеңiстiк" деген кiшi функцияда:
      259 "Облыстың мұрағат және құжаттама басқармасы (бөлiмi)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 003 "Мұрағат объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын,
      023 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "266 Облыстың Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаментi (басқармасы)
      023 Мұрағат объектiлерiн дамыту";
      358 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мұрағат және құжаттар басқармасы (бөлiмi)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша:
      003, 007, 008 және 009 кiшi бағдарламалары бар мынадай мазмұндағы 001 бағдарламамен толықтырылсын:
      "001 Мұрағат және құжаттама басқармасының (бөлiмiнiң) қызметiн қамтамасыз ету
      003 Жергiлiктi органдардың аппараттары
      007 Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру
      008 Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделi жөндеу
      009 Мемлекеттiк органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру";
      003 "Мұрағат объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      016 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс департаментi (басқармасы)
      016 Мұрағат объектiлерiн дамыту";
      09 "Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану" деген функционалдық топта:
      9 "Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер" деген кiшi функцияда:
      011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен алынатын ресми трансферттер есебiнен іске асыру" және 015 "Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебінен iске асыру" деген кiші бағдарламаларымен 014 "Жылу-энергетикалық жүйені дамыту" деген бағдарламасы бар 367 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi алынып тасталсын;
      011 және 015 кiші бағдарламаларымен 012 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 371 бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "371 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық департаменті (басқармасы)
      012 Жылу-энергетикалық жүйенi дамыту
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен іске асыру";
      015 және 019 кiші бағдарламаларымен 009 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 457 бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "457 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Қала құрылысы және құрылыс бөлімі
      009 Жылу-энергетикалық жүйенi дамыту
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру
      019 Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру";
      458 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылардың көлiгі және автомобиль жолдары бөлiмi" деген бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бойынша 015 "Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру" және 019 "Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 019 "Жылу-энергетикалық жүйені дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      10 "Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары" деген функционалдық топта:
      1 "Ауыл шаруашылығы" деген кiші функцияда:
      255 "Облыстың ауыл шаруашылығы департаменті (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 006 "Ауыл шаруашылығы объектілерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын,
      024 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттiк бағдарламалардың әкімшісімен толықтырылсын:
      "266 Облыстың сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаменті (басқармасы)
      024 Ауыл шаруашылығы объектiлерiн дамыту";
      003 "Жергілікті органдардың аппараттары", 007 "Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру", 008 "Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын, үй-жайлары және құрылыстарын күрделi жөндеу" және 009 "Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру" деген кіші бағдарламалары бар 001 "Жер қатынастары басқармасының қызметiн қамтамасыз ету" деген бағдарламасымен 351 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер қатынастары басқармасы" деген бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi алынып тасталсын;
      3 "Орман шаруашылығы" деген кiшi функцияда:
      254 "Облыстың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу департаменті (басқармасы)" деген бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 007 "Орман шаруашылығы объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      025 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "266 Облыстың Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаменті (басқармасы)
      025 Орман шаруашылығы объектiлерiн дамыту";
      5 "Қоршаған ортаны қорғау" деген кiшi функцияда:
      254 "Облыстың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу департаменті (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 011 "Бағдарламаны республикалық бюджеттен ресми трансферттер есебiнен iске асыру" және 015 "Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебінен iске асыру" деген кiшi бағдарламаларымен 009 "Қоршаған ортаны қорғау объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын,
      011 және 015 кiшi бағдарламаларымен 026 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 266 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "266 Облыстың Сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаментi (басқармасы)
      026 Қоршаған ортаны қорғау объектiлерiн дамыту
      011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебінен iске асыру
      015 Бағдарламаны жергілiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру";
      6 "Жер қатынастары" деген кiшi функцияда:
      351 бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсi бойынша 003, 007, 008 және 009 кiшi бағдарламалары бар 001 бағдарламамен толықтырылсын:
      "001 Жер қатынастары басқармасының қызметiн қамтамасыз ету
      003 Жергiлiктi органдардың аппараттары
      007 Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру
      008 Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделi жөндеу
      009 Мемлекеттiк органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру";
      9 "Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер" деген кiшi функцияда:
      450 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлiмi" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 003 "Ауыл шаруашылығы объектiлерiн дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      010 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 457 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "457 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Қала құрылысы және құрылыс бөлімi
      010 Ауыл шаруашылығы объектiлерiн дамыту";
      025 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 461 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "461 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Қала құрылысы, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгі және автомобиль жолдары бөлiмi
      025 Ауыл шаруашылығы объектiлерiн дамыту";
      11 "Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi" деген функционалдық топта:
      1 "Өнеркәсiп" деген кiшi функцияда:
      003 "Жергілікті органдардың аппараттары", 007 "Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлігін арттыру", 008 "Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын, үй-жайлары және құрылыстарын күрделi жөндеу" және 009 "Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру" деген кiшi бағдарламаларымен 001 "Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы департаментiнiң (басқармасының) қызметiн қамтамасыз ету" деген бағдарламасымен 267 "Облыстың мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi алынып тасталсын;
      003 "Жергілiктi органдардың аппараттары", 007 "Мемлекеттiк қызметшiлердiң біліктiлiгін арттыру", 008 "Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайлары және құрылыстарын күрделi жөндеу" және 009 "Мемлекеттiк органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру" деген кiшi бағдарламаларымен 001 "Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы департаментінің (басқармасының) қызметiн қамтамасыз ету" деген бағдарламасымен 366 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы департаментi (басқармасы)" деген бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi алынып тасталсын;
      2 "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi" деген кiшi функцияда:
      267 "Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша мынадай мазмұндағы 003, 007, 008 және 009 кiшi бағдарламаларымен 001 бағдарламасымен толықтырылсын:
      "001 Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы департаментiнiң (басқармасының) қызметiн қамтамасыз ету
      003 Жергiлiктi органдардың аппараттары
      007 Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру
      008 Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделi жөндеу
      009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру";
      365 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 001 бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      "001 Сәулет және қала құрылысы департаментiнiң (басқармасының) қызметiн қамтамасыз ету";
      366 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша мынадай мазмұндағы 003, 007, 008 және 009 кiшi бағдарламаларымен 001 бағдарламасымен толықтырылсын:
      "001 Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы департаментiнiң (басқармасының) қызметiн қамтамасыз ету
      003 Жергілiктi органдардың аппараттары
      007 Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру
      008 Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделi жөндеу
      009 Мемлекеттiк органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру";
      003, 007, 008 және 009 кiшi бағдарламаларымен 001 бағдарламасы, 002, 100, 106, 107, 108 және 109 бағдарламалары бар мынадай мазмұндағы 373 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "373 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс департаментi (басқармасы)
      001 Құрылыс департаментiнiң (басқармасының) қызметiн қамтамасыз ету
      003 Жергілiктi органдардың аппараттары
      007 Мемлекеттік қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру
      008 Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделi жөндеу
      009 Мемлекеттiк органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру
      002 Ақпараттық жүйелердi құру
      100 Iс-шараларды Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше резервi есебiнен жүргiзу
      106 Іс-шараларды жергілiктi атқарушы органның табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған төтенше резерві есебiнен жүргізу
      107 Іс-шараларды жергілiктi атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервi есебінен жүргізу
      108 Жергілiкті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу және оларға сараптама жасау
      109 Iс-шараларды Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл шығындарға арналған резервi есебiнен жүргiзу";
      12 "Көлiк және коммуникациялар" деген функционалдық топта:
      1 "Автомобиль көлiгі" деген кiшi функцияда:
      268 "Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша мынадай мазмұндағы 007 бағдарламамен толықтырылсын:
      "007 Көлiк инфрақұрылымын дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне берiлетiн нысаналы даму трансферттерi";
      015, 019 кiшi бағдарламаларымен 026 бағдарламасы және 027 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 461 бюджеттiк бағдарламалардың әкімшісімен толықтырылсын:
      "461 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қала құрылысы, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгі және автомобиль жолдары бөлiмi
      026 Көлiк инфрақұрылымын дамыту
      015 Бағдарламаны жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асыру
      019 Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру
      027 Автомобиль жолдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету";
      13 "Басқалар" деген функционалдық топта:
      9 "Басқалар" деген кiшi функцияда:
      120 "Облыс әкiмiнiң аппараты" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 006 бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      "006 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту";
      121 "Республикалық маңызы бар қала, астана әкiмiнiң аппараты" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 006 бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      "006 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту";
      122 "Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімiнiң аппараты" деген бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бойынша 003 бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      "003 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту";
      003, 007, 008 және 009 кiші бағдарламаларымен 001 бағдарламасы бар, 002, 100, 106, 107, 108 және 109 бағдарламалары бар мынадай мазмұндағы 372 бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "372 "Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын әкiмшiлендiру департаментi (басқармасы)
      001 "Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын әкiмшiлендiру департаментiнiң (басқармасының) қызметiн қамтамасыз ету
      003 Жергілiктi органдардың аппараттары
      007 Мемлекеттік қызметшілердiң біліктілігін арттыру
      008 Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделi жөндеу
      009 Мемлекеттiк органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру
      002 Ақпараттық жүйелер құру
      100 Iс-шараларды Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше резервi есебінен жүргiзу
      106 Іс-шараларды жергiлiктi атқарушы органның табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған төтенше резервi есебiнен жүргiзу
      107 Іс-шараларды Жергілiктi атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервi есебiнен жүргізу
      108 Жергілiктi бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерiн әзiрлеу және оларға сараптама жасау
      109 Iс-шараларды Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шұғыл шығындарға арналған резервi есебiнен жүргiзу";
      019 кiші бағдарламасымен 012 бағдарламасы бар мынадай мазмұндағы 457 бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiмен толықтырылсын:
      "457 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Қала құрылысы және құрылыс бөлiмі
      012 Экономикасы күйзелiске ұшыраған шағын қалаларды дамыту
      019 Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру";
      458 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi" бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша 019 "Бағдарламаны облыстық бюджеттен берiлетiн ресми трансферттер есебiнен iске асыру" деген кiшi бағдарламасымен 009 "Экономикасы күйзелiске ұшыраған шағын қалаларды дамыту" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      15 "Ресми трансферттер" деген функционалдық топта:
      1 "Ресми трансферттер" деген кiшi функцияда:
      257 "Облыстың қаржы департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша мынадай мазмұндағы 011 бағдарламамен толықтырылсын:
      "011 Нысаналы трансферттердi қайтару";
      356 "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы департаментi (басқармасы)" деген бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бойынша мынадай мазмұндағы 006 бағдарламамен толықтырылсын:
      "006 Нысаналы трансферттердi қайтару";
      452 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлiмi" деген бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша мынадай мазмұндағы 006 бағдарламамен толықтырылсын:
      "006 Нысаналы трансферттердi қайтару";
      459 "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Экономика және қаржы бөлiмi" деген бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бойынша мынадай мазмұндағы 009 бағдарламамен толықтырылсын:
      "009 Нысаналы трансферттердi қайтару".
 

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Mинистрі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады