Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 және 2002 жылғы 10 қаңтардағы N 23 қаулыларына толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 11 сәуірдегі N 327 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай толықтырулар енгізілсiн:
      1) "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-құжат):
      көрсетілген қаулыға 1-қосымшада:
      3-бағанда:
      6-тармақтың жетіншi абзацы мынадай мазмұндағы сөздермен толықтырылсын:
      ", бөренелер тiлу жөнiндегi жұмыстарды қоспағанда";
      43-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "бөренелер тілу жөнiндегi жұмыстар";
      2)  күші жойылды
       Ескерту. 2) тармақшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.06.30. N  555  (2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894 и от 10 января 2002 года N 23

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2005 года N 327. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года N 555 (вводится в действие с 9 августа 2007 года)

       Сноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2005 года N 327 утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года  N 555  (вводится в действие с 9 августа 2007 года) 

     Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения:

     1) в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N№ 1894 "О реализации Закона Республики Казахстан "О лицензировании" (САПП Республики Казахстан, 1995 г., N 41, ст. 515):
     в приложении 1 к указанному постановлению:
     в графе 3:
     абзац седьмой пункта 6 дополнить словами следующего содержания:
     ", за исключением работ по распиловке круглого леса";
     пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:
     "работы по распиловке круглого леса";

     2) в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 10 января 2002 года N 23 "Вопросы лицензирования деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 1, cт. 9):
     в перечне лицензируемых видов работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденном указанным постановлением:
     пункт 8 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
     "9) распиловка круглого леса.".

     2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

 
       Премьер-Министр
     Республики Казахстан