Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 сәуірдегі N 332 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005 - 2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгізiлсiн:
      көрсетілген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 - 2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарында:
      Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005 - 2007 жылдарға арналған негiзгі бағыттарына (1-бөлiм):
      "2005 - 2007 жылдарда экономиканың жұмыс iстеу жағдайлары" деген 2-бөлiмде:
      "Iшкi жағдайлар" деген 2.2-кiшi бөлiмде:
      төртiншi абзац алып тасталсын;
      "Елдi дамытудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мақсаттары, мiндеттерi және басымдықтары" деген 3-бөлiмде:
      "2005 - 2007 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткiштер болжамы" деген 3.1-кiшi бөлiмде:
      екiншi және төртіншi абзацтар алып тасталсын;
      жетiншi абзацтағы "21 - 25" деген сандар "30 - 31,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      сегiзiншi және тоғызыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "Инфляция деңгейi 2005 - 2007 жылдары орта есеппен 5 - 7% шегiнде болады;
      Нақты жалақы 2005 - 2007 жылдары орта есеппен 7,2 %-ды құрайтын озық қарқынмен өсетiн болады деп күтілуде";
      "Орта мерзiмдi мiндеттердi шешу саласында" деген 3.3-кiшi бөлiмде:
      бесiншi абзацтағы "4,1 - 6,5%" деген сандар "5 - 7%" деген сандармен ауыстырылсын;
      Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттiк реттеуіштері (2-бөлiм) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      Қазақстан Республикасының 2005 - 2007 жылдарға арналған әлеуметтiк-экономикалық дамуының негiзгi көрсеткiштерi (3-бөлiм) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2005 - 2007 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлiнiсiндегі басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiнде (5-бөлім):
      1) "2005 - 2007 жылдарға арналған басымды республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi" деген кестеде:
      "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы" деген бөлiмде:
      реттік нөмiрi 3-жолда:
      5-бағандағы "760000" деген сандар "710084" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "266000" деген сандар "216084" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрі 5-жолда:
      7-бағандағы "2000000" деген сандар "1000000" деген сандармен ауыстырылсын;
      9-бағандағы "996716" деген сандар "1996716" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 8-жолда:
      4-баған мынадай редакцияда жазылсын: "2005-2007";
      7-бағандағы "215000" деген сандар "115000" деген сандармен ауыстырылсын;
      9-баған мынадай редакцияда жазылсын: "100000";
      реттік нөмiрi 9-жолда:
      4-баған мынадай редакцияда жазылсын: "2005-2007";
      7-бағандағы "215000" деген сандар "135000" деген сандармен ауыстырылсын;
      9-баған мынадай редакцияда жазылсын: "80000";
      реттік нөмiрі 10-жолда:
      4-баған мынадай редакцияда жазылсын: "2005-2007";
      7-бағандағы "562497" деген сандар "162497" деген сандармен ауыстырылсын;
      9-баған мынадай редакцияда жазылсын: "400000";
      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрi 10-1-жолмен толықтырылсын:
"10-1  Алматы қаласында Қазақ  БҒМ  2003-  203 976  154 060  49 916
       тілі мен әдебиетiн           2005
       тереңдетiп оқытатын
       республикалық мектеп-
       интернаттың құрылыстар
       кешенiн (спорт залы
       бар бассейн) салу                                         ";
      "Бағдарлама бойынша жиыны" деген жолда:
      7-бағандағы "4433109" деген сандар "2855109" деген сандармен ауыстырылсын;
      9-бағандағы "3495380" деген сандар "5075380" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды реформалаудың және дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы" деген бөлiмде:
      реттік нөмiрi 14-жолда:
      7-бағандағы "3000000" деген сандар "2800000" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "3000000" деген сандар "3200000" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмiрi 15-жолда:
      7-бағандағы "600000" деген сандар "800000" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "669200" деген сандар "469200" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2003 - 2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 50-жолда:
      7-бағандағы "48190" деген сандар "200270" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "750000" деген сандар "597920" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрi 52-1-жолмен толықтырылсын:
"52-1  Алматы облысы           АШМ  2004-  19169    10300      9169
       Жамбыл ауданында             2005
       "Қара жырық"
       магистральды каналын
       қайта жаңарту                                            ";

      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрi 57-1-жолмен толықтырылсын:
"57-1  Жамбыл облысы Шу        АШМ  2004-  116000   28400      87600
       ауданы Тасөткел суару        2005
       алқабының Тасөткел
       магистральды каналын
       қайта жаңарту                                            ";
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 59-1, 59-2, 59-3-жолдармен толықтырылсын:
"59-1  Қызылорда қаласында     АШМ  2004-   37638   20250      17388
       ӨMК қайта жаңарту            2005
59-2   Қызылорда облысы        АШМ  2004-   28984   18140      10844
       Жалағаш ауданында            2005
       Айтек жүйесiнiң
       Айтек, Коммунизм,
       Бәйбiхан каналдарын
       қайта жаңарту
59-3   Қызылорда облысы        АШМ  2004-   63811   28400      35411
       Жаңақорған ауданында         2005
       Келiнтөбе жүйесiнiң
       магистральды каналын
       қайта жаңарту                                            ";
      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрі 60-1, 60-2-жолдармен толықтырылсын:
"60-1  Қызылорда облысы        АШМ  2004-   28898   12150      16748
       Қазалы ауданында             2005
       Басқара жүйесiнiң
       магистральды каналын
       қайта жаңарту
60-2   Қызылорда облысы        АШМ  2004-  102400   23000      79400
       Сырдария ауданында           2005
       сол жағалау
       магистральды каналын
       қайта жаңарту                                              ";
      "Бағдарлама бойынша жиыны" деген жолда:
      7-бағандағы "4754685" деген сандар "5163025" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "7984085" деген сандар "7832005" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Ауыз cу" салалық бағдарламасы" деген бөлімде:
      реттiк нөмiрi 83-жолда:
      4-бағандағы "2003-2006" деген сандар "2003-2005" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "50000" деген сандар "145739" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағанда "95739" деген сандар алып тасталсын;
      реттiк нөмірi 84-жолда:
      4-бағандағы "2003-2006" деген сандар "2003-2005" деген сандармен ауыстырылсын;
      5-бағандағы "413276" деген сандар "335339" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "100000" деген сандар "234339" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағанда "192276" деген сандар алып тасталсын;
      реттiк нөмiрi 86-жолда:
      7-бағандағы "50000" деген сандар "100000" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "300000" деген сандар "250000" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарлама бойынша жиыны" деген жолда:
      7-бағандағы "4891976" деген сандар "5172054" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "5141819" деген сандар "4803804" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламалардан тыс" деген бөлiмде:
      peттiк нөмiрi 183-жолда:
      5-бағандағы "250000" деген сандар "369764" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "250000" деген сандар "369764" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 202-1, 202-2, 202-3, 202-4, 202-5-жолдармен толықтырылсын:
"202-1 Астана қаласында Есiл   ПIБ  2001- 2765200 2310000     455200
       өзенінің сол                 2005
       жағалауында Қазақстан
       Республикасының
       Парламентi
       Мәжiлiсiнiң 400
       орындық бiрлескен
       мәжіліс залы бар
       ғимаратын салу
202-2  Астана қаласында Есiл   ПІБ  2002- 4908224  3893020   1015204
       өзенінің сол                 2005
       жағалауында
       Әкiмшiлiк ғимаратын
       салу (Қазақстан
       Республикасының
       Үкімет үйі)
202-3  Астана қаласының        ПIБ  2004-  329977   138300    191677
       Қазақстан                    2005
       Республикасы
       Президентiнiң
       Резиденциясында
       Үлкен фонтан салу
202-4  Қазақстан Республикасы  ПIБ  2005  1537861            1537861
       Президентiнiң
       Резиденциясын
       инженерлiк
       желiлерiмен салу.
       Көркейту
202-5  Астана қаласында 90     ПІБ  2003-  226387   165000     61387
       пәтерлiк жатақхана           2005
       салу. Сыртқы
       инженерлiк желiлер
       және қоса салынған
       қазандық                                                ";
      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрi 204-1-жолмен толықтырылсын:
"204-1 Сенат ғимаратын      Парла-  2005   184875             184875
       салуды аяқтау        менттiң
                            Шаруашы-
                            лық 
                            басқармасы                         ";
      реттiк нөмiрi 205-жолда:
      5-бағандағы "3926400" деген сандар "3341248" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "1913200" деген сандар "1328048" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламалардан тыс жиыны" деген жолда:
      7-бағандағы "46501931" деген сандар "50067899" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Барлығы" деген жолда:
      7-бағандағы "188228677" деген сандар "190905363" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "192933872" деген сандар "192443777" деген сандармен ауыстырылсын;
      9-бағандағы "159236417" деген сандар "160816417" деген сандармен ауыстырылсын;
      2) "Республикалық бюджеттен дамытуға және кредиттер беруге арналған мақсатты трансферттердiң есебiнен қаржыландырылатын басымды жергілiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) 2005 - 2007 жылдарға арналған тiзбесi" деген кестеде:
      "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының мемлекеттiк бағдарламасы" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 369-жолда:
      5-бағандағы "3020100" деген сандар "8020100" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "1350000" деген сандар "6350000" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарлама бойынша жиыны" деген жолда:
      7-бағандағы "25646573" деген сандар "30646573" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламадан тыс" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 424-жолда:
      7-бағандағы "100000" деген сандар "600000" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрi 425, 426, 427, 428, 429, 430-жолдармен толықтырылсын:
"425  Теннис кортын   МАСМ  2005-  1424981        500000   924981
      caлу                  2006
426   А. Иманов және  ККM   2005-  1718300        750000   968300
      Л. Гумилев            2006
      көшелерi
      ауданында
      көлiк айрығын
      салу
427   12-көше мен     ККM   2005-  2499806        750000   1749804
      Гастелло              2006
      көшесiнiң
      қиылысында
      көлiк айрығын
      салу
428   "Әуежай -       ККM   2005   500000         500000
      Қарағанды"
      трассасының
      айналма жолын
      салу (ұзындығы
      16 км)
429   Қартайған       ЕХҚМ  2005- 1974618         1500000   474619
      ардагерлер мен        2006
      мүгедектер
      үшін интернат-
      үйiн салу
430   Қолданыстағы    ЭМРМ  2005   462000         462000
      желiлердiң
      35 және 6 кВ
      кiре берiстерiн
      жаңа кiшi
      станцияға қайта
      орната отырып,
      "Алмалы" кешенi
      аумағының
      артынан 35/6 кВ
      жаңа қос
      трансформация-
      лық кiшi
      станция салу                                              ";
      "Бағдарламалардан тыс жиыны" деген жолда:
      7-бағандағы "996472" деген сандар "5928472" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-баған "4117705" деген сандармен толықтырылсын;
      "Барлығы" деген жолда:
      7-бағандағы "114618591" деген сандар "124580591" деген сандармен ауыстырылсын;
      8-бағандағы "124916564" деген сандар "129034269" деген сандармен ауыстырылсын;
      3) "Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға және ұлғайтуға арналған бюджеттiк инвестициялар" деген кестеде:
      "2003 - 2005 жылдарға арналған аграрлық азық-түлік мемлекеттік бағдарлама" деген бөлiмде:
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 5-1-жолмен толықтырылсын:
"5-1  "Қазагромаркетинг"  АШМ   424700   161 ауылдық ақпараттық-
      АҚ                                 консультативтiк орталық
                                         құруға және олардың
                                         жұмыс істеуiн қамтамасыз
                                         етуге және
                                         "Қазагромаркетинг" АҚ-тың
                                         облыстық өкiлдiктерi
                                         үшiн негiзгi құралдарды
                                         сатып алуға;";
      "Бағдарлама бойынша жиыны" деген жолда "23360000" деген сандар "23784700" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясы" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 11-жолда 4-бағанда "6116810" деген сандар "9616810" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 13-жолда 4-бағанда "970000" деген сандар "1373887" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарлама бойынша жиыны" деген жолда "26163456" деген сандар "30067343" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамытудың және қолдаудың 2003 - 2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы" деген бөлiмде:
      реттiк нөмірі 15-жолда 4-бағандағы "1542500" деген сандар "11542500" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарлама бойынша жиыны" деген жолда "2542500" деген сандар "12542500" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Бағдарламадан тыс" деген бөлiмде:
      реттік нөмiрi 24-жолда:
      4-бағандағы "4500000" деген сандар "5500000" деген сандармен ауыстырылсын;
      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Амангелдi топты газ кен орындарын игеруге және Қазақстан Республикасының энергетикалық секторында транзиттік әлеуетті дамытуға";
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмірі 25, 26, 27, 28-жолдармен толықтырылсын:
25    "Халықаралық        БҒМ   120000   Бiлім беру және ғылым
      бағдарламалардың                   саласындағы халықаралық
      қазақстандық                       бағдарламаларды ұйымдық
      орталығы" АҚ                       сүйемелдеуге
26    "Қаржы орталығы"    БҒМ    600000  Екіншi деңгейдегі банктерде
      АҚ                                 кредиттерге кепiлдiк берудi
                                         қамтамасыз етуге
27    Курчатов қаласында  ЭМРМ   273000  Технопарктiң жұмыс iстей
      "Ядролық                           бастауы үшін заңды тұлға
      технологиялар паркi"               құруға, жобалау-сметалық
      технопаркін құру                   құжаттаманы және жобаларды
                                         әзiрлеуге
28    "Қазақстан          ОСК     9710   "Сайлау"
      Республикасы                       автоматтандырылған
      Орталық сайлау                     ақпараттық жүйесiн
      комиссиясының                      мемлекеттік басқарудың
      инженерлiк-                        тиiмдi аппаратын құру
      техникалық                         мақсатында заңды тұлға
      орталығы" PMҚК                     құруға және активтердi
                                         бастапқы сатып алуға";
      "Бағдарламалардан тыс жиыны" деген жолда "20090938" деген сандар "22093648" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Барлығы" деген жолда "88296814"деген сандар "104628111" деген сандармен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                             Қазақстан Республикасы
                                                  Үкiметiнiң
                                             2005 жылғы 12 сәуірдегі
                                                N 332 қаулысына
                                                   1-қосымша

                                             Қазақстан Республикасы
                                                  Үкіметiнiң
                                            2004 жылғы 31 тамыздағы
                                               N 917 қаулысымен
                                                  бекiтiлген

         2-БӨЛIМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТIК-
    ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ 2005 - 2007 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
                 МЕМЛЕКЕТТIК РЕТТЕУIШТЕРI

                           АСТАНА - 2005

Атауы

2004
жыл
есеп

          Болжам

2005 жыл бағалау

2006
жыл

2007
жыл

01. 07
дейін

01.07
бастап

Ең төменгі жалақы
мөлшерi, теңге

6600

7000

9200

9200

9752

Базалық зейнетақы
төлемiнiң мөлшерi,
теңге*

-

      3000

3000

3000

Ең төменгi зейнетақы
мөлшерi, теңге

5800

      6200

6572

6966

Ең төменгi күн көрiс
деңгейi, теңге

5427

      5753

7525

7977

Айлық есептiк
көрсеткiш, теңге

919

      971

1029

1091

Жұмыс күшінiң
импортына квота (Қазақстан
Республикасының
шекара маңындағы
облыстарында
ауыл шаруашылығы
жұмыстарында еңбек
қызметiн жүзеге асыру
үшiн тартылатын көшiп
келген еңбекшiлердi
есепке алғанда),
%-бен** 

0,28

     0,28

0,28

0,28

      *Базалық зейнетақы төлемi 2005 жылғы 1 шілдеден бастап
енгізіледi
      ** шетелдiк жұмыс күшiн тартуға квота болжамы көшiп келген
еңбекшiлердi ескергенде, Қазақстан Республикасының экономикалық
белсендi халқы санының 0,28 %-ы ретінде есептеледi
      ескерту:
      мемлекеттiк әлеуметтік жәрдемақылар мөлшерi "Қазақстан
      Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу
      жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетiн мемлекеттік
      әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының
      1997 жылғы 16 маусымдағы N 126  Заңында айқындалған және айлық
      есептік көрсеткiштiң еселенуi арқылы есептеледi;
      Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 сәуiрдегі N 401 кеден
       кодексiне сәйкес тауарлар мен қызметтер импортына кедендік
      тарифтерінiң өзгеруi қажеттілігіне қарай Қазақстан
      Республикасы Yкiметiнiң қаулыларымен бекiтіледi;
      өнiмдер (жұмыстар, қызметтер) өндiруге арналған стандарттар
      "Стандарттау туралы" 1999 жылғы 16 шілдедегі N 433  Заңның
      10-бабының 7-тармағына сәйкес стандарттау, метрология және
      сертификаттау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртiппен
      бекітіледi.

        Шикiзат тауарларының 2005 - 2007 жылдарға арналған
                есептiк тұрақты әлемдiк бағалары

Тауардың атауы

2004 жылғы
экспорт
құрылымын-
дағы үлес
салмағы

Өлшем
бiрлiгi

2005 жылғы
орташа
әлемдiк
баға

2005 -
2007
жылдарға
арналған
есептiк
тұрақты
әлемдiк
бағалар

Шикi мұнай
(BRENT
қоспасы)

56,8

АҚШ долл.
/баррель

42

19

Тазартылған
мыс

5

AҚШ
долл./тонна

2100-2300

2100

Өңделмеген
мырыш

1,1

AҚШ
долл./тонна

850-1000

850

Тазартылған
қорғасын

0,4

AҚШ
долл./тонна

420-500

420

                                             Қазақстан Республикасы
                                                  Үкiметiнiң
                                             2005 жылғы 12 сәуірдегі
                                                N 332 қаулысына
                                                   2-қосымша

                                             Қазақстан Республикасы
                                                  Үкіметiнiң
                                            2004 жылғы 31 тамыздағы
                                               N 917 қаулысымен
                                                  бекiтiлген

   3-БӨЛIМ. ҚАЗAҚCTAH РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТIК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
       ДАМУЫНЫҢ 2005 - 2007 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МАҢЫЗДЫ
                   КӨРСЕТКIШТЕРIНIҢ БОЛЖАМЫ

                            АСТАНА - 2005

  Көрсеткіштер

2004 ж.
есеп

           болжам

2005ж.
2004
жылға
%-бен

2007ж.
2004
жылға
%-бен

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

Әлеуметтік-
демографиялық
көрсеткіштерХалықтың жалпы
саны, мың адам

15012,7  

15096,4

15211,8 

15319,6 

100,6  

102

Экономикада
жұмыспен
қамтылғандардың
саны, мың адам

7148,2  

7271,8  

7387,5  

7493,2 

101,7 

104,8  

Зейнеткерлердiң
саны (орташа
жылдық), мың
адам

1647,2  

1608,8  

1577  

1548,8  

97,7  

94 

Базалық зейнет-
ақы төлемін
ескергендегі
зейнетақының
орташа айлық
мөлшерi, теңге

8571 

10839  

12886 

13479  

126,5  

157,3  

Нақты жалақы
(шағын кәсiп-
орындарды
ескере отырып),
өткен жылға %-бен

113,7

107

107

107,2


122,7   

Маңызды макро-
экономикалық
көрсеткiштерЖалпы iшкi
өнiм, млрд.
теңге

5542

6580 

7808  

8892 

119

160

өткен жылға
%-бен

109,4

108

108

108,3


126,3

Жан басына
шаққандағы ЖIӨ,
АҚШ долл.

2697

3352,8

4041,8

4681

124

174

ЖІӨ салалық
құрылымы, %

100

100

100

100Тауарлар
өндірісі

45

42,1

40,4

38,7оның ішінде:өнеркәсіп

31,1

28,6

27

25,5ауыл
шаруашылығы

7,9

7,3

6,8

6,3құрылыс

5,9

6,2

6,5

6,9Қызметтер
өндірісі

50,6

53,0

54,6

56,2Таза салықтар

6,2

6,3

6

6,6Қаржылық
делдалдық
қызметтері

-1,7

-1,4

-1,4

-1,5Кірістерді құру әдісімен,
ЖІӨ %

100

100

100

100Қызметкерлердің
еңбегіне ақы
төлеу

37,9

38,1

38,3

38,3Өндіріс пен
импортқа
салынатын таза
салықтар

10,3

10,2

10,1

10,1өнімдер мен
импортқа
салынатын
салықтар

8,3

8,3

8,1

8,1өндіріске
салынатын басқа
да салықтар

2

1,9

2

2Жалпы пайда
және жалпы,
аралас кірістер

36,2

36,2

36,1

36Негізгі
капиталды
тұтыну

15,7

15,6

15,6

15,7Таза пайда
және таза,
аралас кірістер

0,2

0,2

0,2

0,2Түпкі пайдалану
әдісімен
ЖІӨ, %

100

100

100

100Түпкі тұтынуға
арналған
шығыстар:

75

75,5

75,6

75,8үй шаруашылық-
тарының

62,3

62,8

63

63мемлекеттік
басқару
органдарының

11,3

11,3

11,3

11,4үй шаруашылық-
тарына қызмет
көрсететін
коммерциялық
емес ұйымдардың

1,4

1,4

1,3

1,4Жалпы
жинақтау

19

18,6

18,6

18,4негізгі
капиталды
жинақтау

16,8

16,3

16,3

16,3материалдық
айналым
қаражаты
қорларын
өзгерту

2,2

2,3

2,3

2,1Тауарлар мен
қызметтердің
таза экспорты

6,0

5,9

5,8

5,8Статистикалық
айырмашылықАқша базасы,
млрд. теңге

578

803

1022

1248

139

216

Ақша массасы,
млрд. теңге

1564

2123

2760

3470

136

222

Экономиканы
монеталандыру
деңгейі, %

28,2

32,3

35,3

39Ұлттық Банктің
ресми қайта
қаржыландыру
ставкасы, жыл
соңына

7

7

6,5

6Ұлттық Банктің
алтын-валюта
резервтері,
млн. АҚШ долл.

9280

11719

13072

14655

126

158

Тұтыну бағала-
рының индексі,
%-бен жылына
орта есеппен

6,9

5-7

5-7

5-7Негiзгі
капиталға
инвестициялар,
млрд. теңге

1530,6

1714

1971

2247

112

147

өткен жылға
%-бен

110,6

112

115

114


147

Тауарлар
экспорты (ФОБ),
млн. АҚШ
доллары

20537

22857,9

23386,3

24196,2

111

118

Тауарлар
импорты (ФОБ),
млн. АҚШ
доллары

13783,4

14976,6

18254,7

19635,1

109

142

Сауда
теңгерімі,
млн. АҚШ
доллары

6753,6

7881,3

5131,6

4561,1

117

68

Өнеркәсiптiк
өнiм (жұмыстар,
қызметтер)
көлемi млрд.
теңге

3733,8

4294,4

4624,3

5056,6

115

135

өткен жылға
%-бен

110

107,1

106,2

106,3


121

Ауыл шаруашы-
лығының жалпы
өнiмі, млрд.
теңге

693,3

738,4

791,7

841,5

107

121

өткен жылға
%-бен

100,1

102,7

102,9

102,9  Құрылыс, млрд.
теңге

678,8

828,5

997,9

1217,9

120

177

өткен жылға %-бен

111,2

109,5

109,5

110


132  

Көлiк, мдрд.
теңге

1180,8

1367,5

1589,9

1854,8

116

157  

өткен жылға
%-бен

109

107,2

109

109


127  

Байланыс,
млрд. теңге

172,4

217,3

273,7

341,6

126

198  

өткен жылға
%-бен

132

120

120

120


173  

Сауда, млрд.
теңге

1117,8

1279,3

1498,9

1747,7

114

156  

өткен жылға
%-бен

110,4

109

109,5

110


131 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады