Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 16 шілдедегi N 784 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 мамырдағы N 439 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 1195 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 27.12.2023 № 1195 қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасы Президентінiң 2002 жылғы 29 наурыздағы N 828 Жарлығына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 31 наурыздағы N 1533 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайтын немесе онымен келiсiм бойынша тағайындалатын лауазымды адамдар бойынша кадр мәселелерiн шешу тетiгін жетiлдiрудiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 16 шiлдедегi

      N 784 қаулысына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) көрсетiлген қаулымен бекiтілген Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын немесе онымен келісiм бойынша тағайындалатын орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мемлекеттік саяси қызметшілерi мен өзге де басшы лауазымды адамдары лауазымдарының тiзбесiнде:

      мына:

      "Вице-министрлер Үкiмет министрлер Президентпен -

      немесе оның

      тапсырмасы

      бойынша

      Әкімшілік

      Басшысымен "

      деген жолда "Лауазымы" деген бағанда "Вице-министрлер" деген сөздер "Министрлердiң орынбасарлары (вице-министрлер)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мына:

      "Кедендiк бақылау, Үкiмет агенттiктердiң Әкiмшiлiк -

      төтенше жағдайлар төрағалары Басшысымен

      жөнiндегi,

      экономикалық және

      сыбайлас

      жемқорлық

      қылмысқа қарсы

      күрес жөнiндегi

      (қаржы полициясы)

      агенттіктерi

      төрағаларының

      орынбасарлары* "

      деген жол алынып тасталсын;

      мына:

      "Қылмыстық-атқару Үкiмет министрлер Әкiмшілiк -

      жүйесi; тiркеу Басшысымен

      қызметi;

      мемлекеттiк мүлiк

      және жекешелендiру

      комитеттерiнің;

      құқық қорғау

      органдары

      комитеттерінің

      төрағалары* "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Министрлiктер Үкiмет министрлер Әкiмшiлiк -

      комитеттерінің Басшысымен

      төрағалары* ";

      мына:

      "Қылмыстық-атқару министрлер министрлер Премьер- -

      жүйесi; тiркеу Министрмен,

      қызметi; Әкiмшілiк

      мемлекеттiк мүлiк Басшысымен

      және жекешелендiру

      комитеттерi; құқық

      қорғау органдары

      комитеттерi

      төрағаларының

      орынбасарлары* "

      деген жолда "Лауазымы" деген бағанда "жекешелендiру" деген сөзден кейiн ", құқықтық көмектi ұйымдастыру және халыққа заң қызметтерiн көрсету; кедендiк бақылау; төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттiк бақылау мен қадағалау" деген сөздермен толықтырылсын;

      мына:

      "Орталық атқарушы Үкiмет министрлер -

      органдар

      комитеттерiнiң

      төрағалары "

      деген жол алынып тасталсын;

      мына:

      "Орталық атқарушы министрлер министрлер Премьер- -

      органдар Министрмен

      комитеттерi немесе оның

      төрағаларының тапсырмасы

      орынбасарлары бойынша

      Премьер-

      Министр

      Кеңсесiнiң

      Басшысымен "

      деген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      "Штабтар Қорғаныс Қорғаныс Премьер- -

      бастықтары министрi министрi Министрмен,

      комитетi Әкiмшiлiк

      төрағасының Басшысымен

      орынбасарлары

      Қазақстан Қорғаныс Қорғаныс Премьер- -

      Республикасының министрi министрi Министрмен,

      Қарулы Күштерi Әкiмшiлiк

      тылының бастығы Басшысымен

      Қарулы Күштер Қорғаныс Қорғаныс Премьер- -

      түрлерi бас министрi министрi Министрмен,

      қолбасшыларының, Әкiмшiлiк

      әскер түрлерi, Басшысымен

      өңiрлiк

      қолбасшылықтар

      қолбасшыларының

      бiрiншi

      орынбасарлары ";

      мына:

      "Облыстық, Астана, Iшкi iстер Iшкi iстер Президентпен -

      Алматы қалалары министрi министрi немесе оның

      көлiктегi iшкi тапсырмасы

      iстер басқарма- бойынша

      ларының (бac Әкiмшілiк

      басқармалары- Басшысымен,

      ның) бастықтары Премьер-

      Министрмен "

      деген жолда "Лауазымы" деген бағанда "басқармаларының (бас басқармаларының)" деген сөздер "департаменттерiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мына:

      "Iшкi iстер Iшкi iстер Iшкi iстер Премьер- -

      министрлiгiнiң министрi министрi Министрмен,

      орталық аппараты Әкiмшiлiк

      департаменттерiнiң Басшысымен

      және

      Академиясының

      бастықтары "

      деген жолда "Лауазымы" деген бағанда "және Академиясының бастықтары" деген сөздер "Aca қауiптi қылмыстарға қарсы күрестi үйлестiру орталықтарының, iшкi әскерлер Академиясының бастықтары және бригадаларының (құрылымдарының) командирлерi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мына:

      "Облыстар, Астана Әдiлет Әдiлет Премьер- -

      және Алматы министрi министрi Министрмен,

      қалаларының әдiлет Әкiмшiлiк

      департаменттерiнiң Басшысымен

      бастықтары,

      облыстар, Астана

      қаласы, Алматы

      қаласы мен Алматы

      облысы бойынша

      қылмыстық-атқару

      жүйесi комитетi

      басқармаларының

      бастықтары, Әділет

      министрлiгiнiң "Сот

      сараптамасы

      орталығы"

      мемлекеттiк

      мекемесiнiң

      директоры "

      деген жолда "Лауазымы" деген бағанда:

      "Облыстар, Астана" деген сөздердiң алдынан "Әдiлет орталық аппараты департаменттерiнiң директорлары," деген сөздермен толықтырылсын;

      "облыстар, Астана қаласы, Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесi комитетi" деген сөздер "қылмыстық-атқару жүйесi комитетi орталық аппаратының, облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мына:

      "Кедендiк бақылау Кедендiк Кедендiк Премьер- -

      агенттігiнiң орталық бақылау бақылау Министрмен,

      аппараты агенттiгiнiң агенттiгiнiң Әкiмшiлiк

      департаменттерiнiң төрағасы төрағасы Басшысымен

      бастықтары,

      облыстар, Астана

      және Алматы

      қалалары кедендiк

      бақылау

      департаменттерiнiң

      бастықтары "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қаржы министрлiгi Кедендiк Кедендiк Премьер- -

      Кедендiк бақылау бақылау бақылау Министрмен,

      агенттiгiнiң агенттiгiнiң агенттiгiнiң Әкiмшiлiк

      облыстар, Астана төрағасы төрағасы Басшысымен

      және Алматы

      қалалары кедендiк

      бақылау

      департаменттерiнiң

      бастықтары ";

      мына:

      "Экономикалық Қазақстан Қазақстан Премьер- -

      және сыбайлас Республикасы Республикасы Министрмен,

      жемқорлық Экономикалық Экономикалық Әкiмшiлiк

      қылмысқа қарсы және сыбайлас және сыбайлас Басшысымен

      күрес жөнiндегi жемқорлық жемқорлық

      агенттіктiң (қаржы қылмысқа қылмысқа

      полициясы) орталық қарсы күрес қарсы күрес

      аппараты жөнiндегi жөнiндегi

      департаменттерiнiң агенттiгiнiң агенттiгiнiң

      бастықтары, (қаржы (қаржы

      облыстар, Астана полициясы) полициясы)

      және Алматы төрағасы төрағасы

      қалалары көлiктегi

      экономикалық және

      сыбайлас

      жемқорлық

      қылмысқа қарсы

      күрec жөнiндегi

      департаменттерiнiң

      (қаржы полициясы),

      Экономикалық және

      сыбайлас

      жемқорлық

      қылмысқа қарсы

      күрес жөнiндегi

      агенттiктiң (қаржы

      полициясы), Қаржы

      полициясы

      академиясының

      бастықтары "

      деген жол алынып тасталсын;

      мына:

      "Төтенше Төтенше Төтенше Премьер- -

      жағдайлар жөнiндегi жағдайлар жағдайлар Министрмен,

      агенттiктiң орталық жөнiндегi жөнiндегi Әкiмшiлiк

      аппараты агенттiктiң агенттiктiң Басшысымен

      департаменттерiнiң төрағасы төрағасы

      директорлары

      (бастықтары),

      облыстық, Астана

      және Алматы

      қалалары төтенше

      жағдайлар жөнiндегi

      басқармаларының

      бастықтары

      Облыстар, Астана Төтенше Төтенше Премьер- -

      және Алматы жағдайлар жағдайлар Министрмен,

      қалаларының жөнiндегi жөнiндегi Әкiмшiлiк

      мемлекеттік өртке агенттiктiң агенттiктiң Басшысымен

      қарсы қызметi бас төрағасы төрағасы

      басқармаларының

      (басқармаларының)

      бастықтары "

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "Төтенше Төтенше Төтенше Премьер- -

      жағдайлар жағдайлар жағдайлар Министрмен,

      министрлiгiнiң министрі министрі Әкiмшiлiк

      орталық аппараты Басшысымен

      департаменттерiнiң

      директорлары,

      облыстық, Астана

      және Алматы

      қалалары төтенше

      жағдайлар

      департаменттерiнiң

      бастықтары,

      Төтенше жағдайлар

      саласындағы

      мемлекеттік

      бақылау және

      қадағалау

      комитетінiң

      облыстар, Астана

      және Алматы

      қалалары төтенше

      жағдайлар

      саласындағы

      мемлекеттiк

      бақылау және

      қадағалау

      басқармаларының

      бастықтары ";

      мына:

      "Облыстар, Астана Ақпарат Ақпарат Премьер- -

      және Алматы министрi министрi Министрмен,

      қалалары ақпарат Әкiмшiлiк

      басқармаларының Басшысымен "

      бастықтары

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Облыстар, Астана Облыстар, облыстар, Премьер- -

      және Алматы Астана және Астана Министрмен,

      қалалары iшкi Алматы және Әкiмшiлiк

      саясат қалалары Алматы Басшысымен

      департаменттерiнiң әкiмдерi қалалары

      директорлары әкiмдерi ";

      мына:

      "Ұлттық Директорлар уәкілеттi Премьер- -

      компаниялардың кеңесi орталық Министрмен

      президенттерi мен атқарушы

      вице-президенттерi орган "

      деген жол алынып тасталсын;

      ) көрсетiлген қаулымен бекiтілген Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайтын немесе онымен келiсiм бойынша тағайындалатын орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мемлекеттiк саяси қызметшiлерiн және өзге де басшы лауазымды адамдарды қызметке келiсу, қызметке тағайындау және қызметтен босату тәртiбi туралы ережеде:

      4-тармақта "Әкiмшiлiгiнiң Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасына" деген сөздер "Әкiмшiлiгiнiң Кадр саясаты бөлiмiне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Iшкi iстер, әдiлет министрлiктерi, кеден қызметi, қаржы полициясы, Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiк органдары бойынша" деген тараудың тақырыбы жаңа редакцияда жазылсын:

      "Iшкi iстер, әділет, төтенше жағдайлар министрлiктерiнiң және Қаржы министрлiгi Кедендiк бақылау комитетiнiң органдары бойынша";

      5-тармақта:

      екiншi абзацта:

      "вице-министрлерi" деген сөздер "министрлерiнiң орынбасарлары (вице-министрлерi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "ҚIIБ (IIБ)" деген аббревиатуралар "iшкi iстер департаменттерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "IIМ Академиясының" деген сөздердiң алдынан "Аса қауiптi қылмыстарға қарсы күрестi үйлестіру орталығының бастықтары, iшкi әскерлер бригадаларының (құрылымдарының) командирлерi" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "әдiлет министрiнiң орынбасарлары (вице-министрлерi), Әдiлет министрлiгi комитеттерiнiң төрағалары мен төрағаларының орынбасарлары, орталық аппараттың департамент директорлары, облыстар, Астана және Алматы қалалары әдiлет департаменттерiнiң бастықтары, орталық аппараттың, Қылмыстық-атқару жүйесi комитетінiң облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша басқарма бастықтары, Әдiлет министрлiгiнiң "Сот сараптамасы орталығы" мемлекеттiк мекемесiнiң директоры";

      төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қаржы министрлiгi Кедендiк бақылау комитетiнiң облыстар, Астана және Алматы қалалары кедендiк бақылау департаменттерiнiң бастықтары";

      бесiншi және алтыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қорғаныс министрлiгiнiң Штабтар бастықтары комитетi төрағасының орынбасары, Қарулы Күштер тылының бастықтары, Қарулы Күштер түрлерi бас қолбасшылықтарының, әскер түрлерi қолбасшылықтарының, өңiрлiк қолбасшылықтардың бiрiншi орынбасарлары;

      орталық аппараттың департамент директорлары, облыстық, Астана және Алматы қалалары төтенше жағдайлар жөнiндегi департаменттерiнiң бастықтары, Төтенше жағдайлар министрлiгi Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау комитетiнiң облыстар, Астана және Алматы қалалары төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау басқармаларының бастықтары;";

      жетiншi абзац алынып тасталсын;

      сегiзiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "облыстар, Алматы және Астана қалалары әкiмдiктерi iшкi саясат департаменттерiнiң директоры.";

      6-тармақта:

      екiншi абзацта:

      "Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасынан", "Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасына" деген сөздер тиiсiнше "Кадр caясаты бөлiмiнен", "Кадр саясаты бөлiмiне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші абзацта "Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасына" деген сөздер "Кадр саясаты бөліміне" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-МинистріЕгер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады