Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлерді жасау мен дамыту жөнiндегi жоспарларды бекiту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 18 ақпандағы "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында"   Жолдауын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берілiп отырғандар бекiтілсiн:
      1) "Металлургия" пилоттық кластерiн жасау мен дамыту жөнiндегi  жоспар ;
      2) "Көлiктiк логистика" пилоттық кластерiн жасау мен дамыту жөнiндегi  жоспар ;
      3) "Тоқыма өнеркәсiбi" пилоттық кластерiн жасау мен дамыту жөнiндегі  жоспар ;
      4) "Құрылыс материалдары" пилоттық кластерiн жасау мен дамыту жөнiндегi  жоспар ;
      5) "Тамақ өнеркәсiбi" пилоттық кластерiн жасау мен дамыту жөнiндегi  жоспар ;
      6) "Туризм" пилоттық кластерiн жасау мен дамыту жөнiндегі  жоспар ;
      7) "Мұнай-газ машиналарын жасау" пилоттық кластерiн жасау мен дамыту жөнiндегi  жоспар .

      2. Мүдделi министрлiктер, ведомстволар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретiн мемлекеттік органдар (келiсiм бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi:
      1) жоспарлардың тиiстi және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;
      2) жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдықтан кейiнгi айдың 10-күнiнен кешiктірмей Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiне жоспарлардың iске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсiн.

      3. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi:
      1) жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдықтан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешіктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне жоспарлардың орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсiн;
      2) "Экономиканың басым секторларын кластерлiк дамыту жөнiндегi жұмыс топтарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2005 жылғы 10 наурыздағы N 44-ө  өкiмiне сәйкес құрылған салалық жұмыс топтарынан келiп түскен талдау материалдарын қорытуды және оларды электронды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыруды қамтамасыз етсiн.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Yкiметінің           
2005 жылғы 26 маусымдағы   
N 633 қаулысымен      
бекiтілген         

  "Металлургия" пилоттық кластерiн жасау
мен дамыту жөнiндегi жоспар

      Дамыған тау-кен-металлургия кешенiнiң болуы Қазақстан экономикасының серпiндi дамуын айқындайтын факторлардың бiрi болып табылады. Бұл ретте, шығарылатын қара және түстi металлургияның айтарлықтай үлесi Қарағанды облысының аумағында орналасқан кәсiпорындарға келедi.
      "Миттал Стил Темiртау" АҚ және "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС iрi компаниялары осы сектордың негiзгi шаруашылық жүргiзуші субъектiлерi болып табылады. Осы кәсiпорындардың маңында олардың қызметi үшін қажеттi жабдық пен материалдарды жеткізушiлердiң 300-ден астамы, оның iшiнде, болат прокатын, шойынды, ақ қаңылтырды, катодтық мысты, мысты созбасым мен сымды өңдеуге маманданған машина жасау мен металлургияның 30-дан астам кәсiпорындары шоғырланған.
      М.Портердiң кластерлер теориясы халықаралық ауқымдағы неғұрлым бәсекеге қабілеттi бiр саланың фирмалары әдетте бiр өңiрде жинақталғандығына негiзделген, ал өз маңына неғұрлым бәсекеге қабiлетті компаниялармен таралатын және осы компаниялардың берушiлерiн, тұтынушыларын және бәсекелестерiн қозғайтын инновациялардың толқынды табиғатымен байланысты.
      Бұл көзқарас тұрғысынан, Қарағанды облысы металл өңдеу жөніндегi кластерге кәсіпорындарды ұйымдастыру үшін барынша дайындалған, өйткенi мұнда олардың арасындағы ынтымақтастық ғана емес, өз кезегінде, өнiмнiң сапасын арттыруға алып келетiн бәсекелестiктің қажетті деңгейiн қамтамасыз ететiн жеткілiкті қайта өңдеуші кәсiпорындар топтастырылған.
      Осы жоспарда ұсынылған iс-шаралар металлургиядағы 4-5 қайта бөлiнiсi өнiмi экспортының өсуiн ынталандыруға, сондай-ақ экономиканың осы секторына iрi металлургиялық корпорациялармен бiрге кооперация қағидаттарында шағын және орта кәсiпорындардың мүмкiндігiнше үлкен санын тартуға бағытталған.

P/c
N

Iс-шара

Аяқталу
нысаны

Жауапты
орындау-
шылар

Орындалу
мерзiмi

1

2

3

4

5

1. Жалпы жүйелiк шаралар

1

Металл өңдеу кәсiпорын-
дарының негізгі құрал-
дарын, сондай-ақ ме-
таллургияның 3, 4, 5
қайта бөлiнiстерiнiң
өндiрістерiн жаңартудың
(амортизация) қолайлы
жағдайын жасау мақса-
тында салық заңнамасына
өзгерiс енгiзу жөнiнде-
гi ұсыныстарды белгi-
ленген тәртіппен жи-
науды, қорытуды және
енгізудi қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ИСМ, ЭБЖМ

2005
жылғы
3-тоқсан

2

Қоршаған ортаны ласта-
ғаны үшiн шаруашылық
жүргізушi субъектілер-
дiң жауапкершiлігін
арттыру мақсатында:
а) айып санкцияларын
ұлғайту;
б) шикізатты кешенді
қайта өңдеуді арттыру
және қоршаған ортаны
қорғау жөніндегі эко-
логиялық талаптарды
орындау, оның ішінде,
қазіргі бар заңнаманың
өзгерістері, одан
кейінгі қайта өңдеулер
мен басқалары үшін
жинақталған өндірістік
қалдықтарды беру (өт-
кізу) есебінен метал-
лургиялық кәсіпорындар-
дың қалдықтарын кәдеге
жаратуды және қайта
өңдеуді ынталандыру
жөніндегі шараларды
қабылдау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

Қоршаған-
ортаминi,
ИСМ, ЭБЖМ,
облыс
әкiмдiктерi

2006
жылғы
1-тоқсан

3

"Инвестициялар туралы"
Қазақстан Республика-
сының Заңын iске асыру-
дың кейбiр мәселелерi
туралы" Қазақстан Рес-
публикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 8 мамырдағы
N 436 қаулысымен бекi-
тiлген инвестициялық
преференциялар берiле-
тiн қызметтің кiшi түр-
лерінiң жiктеуiштерiнiң
деңгейiндегi тiзбеге
экономикалық қызметтің
басым түрлерiнiң метал-
лургиядағы 3, 4, 5
қайта бөлiнiс өнiмiн
өндiру бойынша қызмет
түрлерiн енгізу
мүмкiндiгiн қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ИСМ, ЭБЖМ,
Қаржыминi

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

4

Металлургия және металл
өңдеу кәсiпорындарының
негiзгi қорларын жаңар-
туды ынталандыру мақса-
тында "Салық және бюд-
жетке төленетiн басқа
да мiндетті төлемдер
туралы" Қазақстан Рес-
публикасының 2001 жылғы
12 маусымдағы Кодек-
сiнде (Салық кодексi)
белгiленген тәртiппен
есепке алу әдiсiмен тө-
ленетiн импортталатын
тауарлардың тiзбесiн
қалыптастыру ережесiн
бекiту туралы" Қазақ-
стан Республикасы Үкi-
метiнiң 2003 жылғы 19
наурыздағы N 269 қаулы-
сына сәйкес импорттала-
тын жабдықтардың тiзбе-
сiне Қазақстан аумағын-
да өндiрiлмейтiн жаб-
дықтың тиiсті түрлерiн
енгізу жөнiндегi ұсы-
ныстарды белгiленген
тәртіппен жинауды,
қорытуды және енгізудi
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ИСМ, ЭБЖМ

2005
жылғы
4-тоқсан

5

Тау-кен-металлургия
кешенi мен машина жасау
кәсiпорындарының қажет-
тілiктерiн ескере оты-
рып, инженерлiк кадр-
лардағы кластер кәсiп-
орындарының қажеттiлiк-
терiне талдау жүргiзу,
оның нәтижесi бойынша
елдегі және шетелдегі
ЖОО-да тиiстi техника-
лық мамандықтар бойынша
оқытуға гранттарға кво-
таларды бөлу жөнiндегi
ұсыныстарды жыл сайын
енгізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

ИСМ, облыс
әкімдік-
тері, БҒМ,
ҮК

Жыл
сайын

6

Түсті және қара метал-
дардың жаңа кен орында-
рын анықтау мақсатында
қатты пайдалы қазбалар
бойынша геологиялық
барлау жұмыстарын жыл
сайынғы бюджеттік қар-
жыландырудағы қажетті-
ліктерiн айқындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ЭМРМ, ЭБЖМ

Жыл
сайын

7

Iрi металлургиялық
өндiрiстердi құруға
қолдау көрсету мақса-
тында ҚИҚ және басқа
даму институттары арқы-
лы мемлекеттің қатысуы
үшiн ұсынылған страте-
гиялық маңызды инвес-
тициялық жобалардың
тiзбесiн дайындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ИСМ, ДИ
(келiсiм
бойынша),
облыс
әкiмдiктерi

2005
жылғы
4-тоқсан

8

Талдау жүргiзу және
оның нәтижелерi бойын-
ша қызметкерлердi өндi-
рiсiшiлiк оқыту жүйесi
үшiн лицензиялар мен
сертификаттар берудi
оңайлату туралы
ұсыныстар енгiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

БҒМ

2005
жылғы
4-тоқсан

2. Қарағанды облысында "Металлургия-Металл өңдеу"
кластерiн құру және дамыту жөнiндегi iс-шаралар

9

Қарағанды облысында
"Металлургия" кластерi-
нiң үйлестiру кеңесін
құру

ИСМ-ге
ақпарат

Қарағанды
облысының
әкiмдiгі,
МТЗО
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
3-тоқсан

10

Iрi, шағын және орта
бизнестің (кластерге
қатысушылар, жақын
маңдағы өңiрлердiң
өкiлдерi және т.б)
қатысуымен негізгi
проблемалық мәселелер-
дiң топтары бойынша
Қарағанды қаласында
кластерлiк конференция
өткiзу

ИСМ-ге
ақпарат

МТЗО
(келiсiм
бойынша),
Қарағанды
облысының
әкiмдiгі

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

11

Республиканың басқа
өңiрлерiнде кластерлер-
ге әлеуетті қатысушы-
лармен келiссөздер
жүргізу

ИСМ-ге
ақпарат

облыс
әкiмдiктері 

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

12

Кооперация жолдарын,
ынтымақтастық мүмкiн-
дiктерiн анықтау үшiн
кластерге қатысушы кә-
сiпкерлердiң МСТ және
ҚМК кәсiпорындарымен
кездесулерiн өткiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ақпарат

Қарағанды
облысының
әкiмдiгі,
ИСМ

2005
жылғы
3-тоқсан

13

Кластердi дамыту және
металлургия мен машина
жасау салаларының бәсе-
кеге қабiлеттілiгін
арттыру мақсатында МСТ
және ҚМК аутсорсинг
бағдарламасын әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ақпарат

ИСМ,
Қарағанды
облысының
әкiмдiгі

2005
жылғы
4-тоқсан

14

Мынадай:
а) iшкi рынокқа метал-
лургия өнiмiн беру ке-
зiндегi баға саясаты;
б) iрi кәсiпорындардың
жергілiкті тауар өндi-
рушілер беретiн өнiмi
үшiн уақтылы ақы төлеу;
в) отандық тауар өн-
дiрушілердiң өнiмiн
босатудың басымдығы
бөлігінде отандық та-
уар өндiрушiлерге қа-
тысты MCT және ҚМК та-
рабынан кемсiтушiлiкке
жол бермеу жөнiндегi
шараларды қабылдау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ақпарат

ИСМ,
Қаржымині,
Қарағанды
облысының
әкiмдiгі

2005
жылғы
3-тоқсан

15

Қарағанды облысындағы
"Металлургия - Металл
өңдеу" кластерiнiң
үйлестіру кеңесi шеңбе-
рiнде ВЕБ парақшаны құру

ИСМ-ге
ақпарат

Қарағанды
облысының
әкiмдiгі

2005
жылғы
4-тоқсан

16

Тау-кен металлургия ке-
шенi кәсiпорындарының
технологиялық жай-күйi-
не талдау жүргiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ақпарат

ИСМ

2006
жылғы
1-тоқсан

17

Мына инвест жобаларды
iске асырудың монито-
рингін жүзеге асыру:
а) MCT - сұрыпты про-
кат зауытын салу және
автомобиль қаңылтырын
шығару;
б) ҚМК - мырыш ұнтағын
шығару

ИСМ-ге
ақпарат

Қарағанды
облысының
әкiмдiгі

2007
жылдан
бастап

18

Жер учаскесiн бөле оты-
рып, Қарағанды облысында
"Металлургия-металл
өңдеу" индустриялық
паркін құру және оны
коммуникация желіле-
рiмен қамтамасыз ету
мүмкiндiгiн қарау

ИСМ-ге
ақпарат

Қарағанды
облысының
әкiмдiгі,
ҮК

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

19

Мына материалдық-тех-
никалық базаны жаңар-
туды, ғимараттарды
жөндеудi қаржыланды-
руды қамтамасыз ету:
N 9 КTM (Жезқазған);
N 15 КTM (Қарағанды);
N 13 КТМ (Темiртау);
N 3 КТМ (Сәтпаев);
N 4 КТЛ (Балқаш)

ИСМ-ге
ақпарат

Қарағанды
облысының
әкiмдiгі,
БҒМ

2005
жылғы
4-тоқсан,
2006
жылғы
2-тоқсан

20

Қарағанды облысындағы
металлургия, металл
өңдеу және машина жасау
саласы кәсiпкерлерiнiң
субъектiлерi үшiн ке-
мiнде 100 басқарушы ме-
неджерлердiң бiлiктi-
лігін арттыру жөнiндегi
оқу курстарын өткiзу

ИСМ-ге
ақпарат

ШКДҚ
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

21

Осы кәсiпорындарда
оларды кейiннен мүмкiн-
дiгінше еңбекке орна-
ластыра отырып, тау кен-
металлургия кешенінiң
iрi кәсiпорындарында
ЖОО студенттерiнiң, кә-
сiптік техникалық оқу
орындары оқушыларының
өндiрiстік практикадан
өтуiн қамтамасыз ету,
сондай-ақ кәсiпорындар-
да өндiрiстік практика-
дан өту кезiнде сту-
денттердiң еңбекақысын
төлеу шарттары бойынша
ұсыныстар дайындау

ИСМ-ге
есеп

Қарағанды
облысының
әкiмдiгі,
ҮК

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

22

Кластерге қатысушылар-
ды басқару мен сапаның
халықаралық стандартта-
рына көшiрудi жеделдету

ИСМ-ге
ақпарат

Қарағанды
облысының
әкiмдiгі

Тұрақты

23

Кластерге қатысушылар
шығаратын өнiмдi талдау үшін бірыңғай сертифи-
каттау орталығын құру

ИСМ-ге
ақпарат

Қарағанды
облысының
әкiмдiгі,
Қарағанды
өңірлік
технопаркі

2006
жылғы
2-3-
тоқсан

      Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:
      ЖОО - жоғарғы оқу орны
      ДИ - даму институттары
      ҚМК -"Қазақмыс" корпорациясы" жауапкершiлігі шектеулi серiктестігі
      YК - Қарағанды облысындағы "Металлургия" кластерiнiң үйлестiру кеңесi
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгі
      БҒМ - Білім және ғылым министрлігі
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлігi
      Қоршағанортамині - Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
      MCT - "Миттал Стил Темiртау" акционерлiк қоғамы
      Қаржыминi - Қаржы министрлігі
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
      КТЛ - Кәсiптік-техникалық лицей
      КТМ - Кәсiптiк-техникалық мектеп
      ШКДҚ - "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлiк қоғамы
      МТЗО - "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлiк қоғамы

Қазақстан Республикасы    
Yкiметінің           
2005 жылғы 26 маусымдағы   
N 633 қаулысымен      
бекiтілген         

  "Көліктік логистика" пилоттық кластерiн
жасау мен дамыту жөнiндегi жоспар

      Қазақстанның экономикалық және географиялық ерекшелiктерi (кең ауқымды аумақ және халықтың тығыздығы төмен, минералдық ресурстар қорларының және елдiң әртүрлi бөлiктерiндегi оларды өндiру орталықтары, ресурстарды өңдеудiң төменгi деңгейi және шикiзатты әкетудiң бағдарлылығы) оның экономикасын көлiк жүйесiне жоғары тәуелдiлiкке негiздей отырып, әлемдегі мейлiнше әлеуеттілердiң бiрiне айналдырады.
      Осыған орай, Қазақстанның кластерлiк бастамасы, нақты нәтижелерге қол жеткiзуде экономикалық түрлендiрудiң нақты иiнтiрегi болуы тиiс, ол мемлекеттік органдардың, қаржы институттарының күш-жiгерiн, бизнестi және қоғамды толық көлемде шоғырландыруға мүмкiндiк бередi.
      Көлiк-логистикалық кластердiң миссиясы - тасымалдауда және транзиттiк тасымалдау әлемдiк рыногындағы сәттi бәсекелiстікте Қазақстанның экономикасы мен халқының баламалы талаптарына көлiк кешенiнің даму және қызмет деңгейiне қол жеткiзудi қамтамасыз ету.
      Көлiк-логистикалық қызметтер кластердiң ерекшелiгiне қарай оны оқшаулау аумақтық-функционалдық сипатқа ие және оның өз ерекшелiгi бар: бiрiншiден, кластердiң шешушi буыны, ядросы жеткiзу бағыттары, жүк ағымдарының жолын кесетiн және тудыратын iрi тораптар болып табылады; екiншiден, кластердiң қолданысы көлiк-логистикалық және қосалқы қызметтер көрсететiн кәсiпорын орналасқан барлық аумаққа таралады.
      Жоғарыда жазылғандарға сүйенiп, бiрiншi кезеңде екi пилоттық жобаны iске асыру көзделедi: Алматы қаласында көлiк-логистикалық орталықты ұйымдастыру және "NELTI" Жаңа Еуразиялық Көлiк Бастамасы.
      Бiрiншi жоба ең жұмысы қиын қазақстандық көлiк торабы - Алматы қаласында терминалдық парк тапшылығы мәселесiн ең жаңа ақпараттық жүйелер мен технологияларды қолдану арқылы халықаралық стандарттарға сәйкес келетiн көлiк-логистикалық орталық құру жолымен шешетiн болады.
      Екiншi жоба Қазақстанның Халықаралық автомобиль тасымалдары саласындағы көлiктiк әлеуетiн Пекин - Бахты - Берлин бағыты бойынша "жасыл" көлiк дәлiзiн ұйымдастыру арқылы дамытуға бағытталған.

P/c
N

Iс-шара

Аяқталу
нысаны

Жауапты
орындау-
шылар

Орындалу
мерзiмi

1

2

3

4

5

1. Жалпы жүйелiк шаралар

1

Даму жоспарларында оң-
тайлы темiр жол желiле-
рiн қалыптастырудың
қажеттілiгiн, оның
iшiнде жаңа темiр жол
желiсiн салуды ескеру:
а) Бейнеу - Сексеуiл;
б) Шар - Өскемен;
в) Достық - Ақтоғай,
г) Ақтау - Баутино

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ҚТЖ
(келiсiм
бойынша),
ҚДБ
(келiсiм
бойынша),
ҚИҚ
(келiсiм
бойынша),
ҚМГ
(келiсiм
бойынша)

2005-2010
жылдар
2005-2008
жылдар
2006-2011
жылдар
2005-2009
жылдар

2

Халықаралық темiр жол
дәлiздерiн халықаралық
стандарттардың талап-
тарына сәйкес келтiру
және өткiзу қабiлеттi-
лiгiн ұлғайту жөнiндегi
жұмысты жалғастыру
оның iшiнде:
а) Қостанай - Золотая
Сопка учаскесi бойынша
жүк поездарының қоз-
ғалысын ұйымдастыру;
б) Ақтау - Бейнеу -
Мақат - Ақсарай -
Қандыағаш темiр жол
желiсiн жаңғырту;
в) Достық станциясын
және Ақтоғай - Достық
учаскесiн дамыту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККM,
Қаржыминi,
ҚТЖ
(келiсiм
бойынша)

2006 жыл

2008 жыл

2010 жыл

3

Әзiрленетiн жол саласын
дамытудың 2006-2010
жылдарға арналған бағ-
дарламасында жүктемесi
көп және отандық тасы-
малдаушылар талап ете-
тiн мынадай бағыттар
бойынша автомобиль
жолдарының учаскелерiн
қайта жаңарту және
дамыту қажеттiлiгiн
ескеру:
а) Ташкент - Шымкент -
Тараз - Бiшкек - Алматы
- Қорғас;
б) Шымкент - Қызылорда
- Ақтөбе - Орал -
Самара;
в) Алматы - Қарағанды -
Астана - Петропавл,
г) Астрахань - Атырау -
Ақтау - Түркiменстан
шекарасы;
д) Омбы - Павлодар -
Семей - Майқапшағай;
e) Астана - Қостанай -
Челябi;
ж) Астана - Павлодар -
Семей;
з) Таскескен - Бахты -
ҚХР шекарасы;
и) Алматы - Аягөз -
Георгиевка;
к) Үшарал - Достық -
ҚХР шекарасы

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ

2005-2010
жылдар

4

Автомобиль жолдары
желiсiн оңтайландыру
жөнiнде зерттеулер
жүргiзу, соның iшiнде
мынадай бағыттар бо-
йынша жаңа автожолдар
салу орындылығын қарау:
а) Бейнеу - Арал;
б) Ырғыз - Торғай -
Державинск - Астана

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ

2006 жыл

5

Халықаралық стандарт-
тарға сәйкес және клас-
терлер жасау тәжiрибе-
сiн ескерiп, негізгі
халықаралық транзиттік
дәлiздерде жол бойғы
инфрақұрылым объектіле-
рiн дамытуды қамтамасыз
ету

ККМ-ге
есеп

облыс
әкімдіктері

2006-2008
жылдар

6

Автомобиль жолдары же-
лiсiнiң жай-күйi және
жол бойғы сервис объек-
тiлерiнiң болуы туралы
тұрақты түрде жаңар-
тылып тұратын ақпараты
бар веб-сайт жасау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

ККМ,
облыс
әкімдіктері

2006
жылғы
3-тоқсан

7

Контейнерлiк және
интермультимодальдық
тасымалдардың дамуын
жетілдiру, оның iшiнде:
а) жүк тасымалдарын
контейнерлеу бағдарла-
масын әзiрлеу;
б) су көлiгiнде жүк
тасымалын контейнерлеу
және порттарда контей-
нерлiк алаңдар жасау
мүмкiндігін қарастыру;
в) 1000 темiр жол плат-
формаларын контейнерлер
тасымалы үшiн қайта
жабдықтау жөнiнде
шаралар қабылдау;
г) контейнерлердi бiр
тәулiк iшiнде өңдеудi
қамтамасыз ететін жаңа
технологиялар енгізу
жөнiнде шаралар
қабылдау;
д) жүк тасымалдарын,
контейнерлiк тасымалдар
инфрақұрылымын иннова-
циялық дамытуды қамта-
масыз ету, танк-контей-
нерлердi (сұйытылған
газды және басқаларды
тасымалдау, үшiн), су-
сымалы жүктердi (бидай
және басқаларды) тасы-
малдау үшiн балк-кон-
тейнерлердi, арнайы
контейнерлерді (түйiр
күкiрттi және басқалар-
ды) қолданып тасымал-
дауды, контейнерлiк
тасымалдарды, коноса-
ментті енгiзу үшiн
жағдайларды зерделеу
және жасау;
e) контейнерлiк тасы-
малдар бойынша қазақ-
стан-қытай кәсiпорнын
құру жөнiндегі мәсе-
ленi пысықтау;
ж) N.E.W - corridor
(ҚХР - Қазақстан
(Достық - Петропавл) -
Ресей - Норвегия)
жобасы бойынша ТЖХО
және ТЖЫҰ-мен жұмысты
жалғастыру.

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметi
қаулысының
жобасы
Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат
Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат
Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат
Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат
Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат
Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККM,
ИСМ, ҚТЖ
(келiсiм
бойынша)

  ККM

    ККM, ҚТЖ
(келiсiм
бойынша)

  ККM, ҚТЖ
(келiсiм
бойынша)

ККM,
ИСМ, ҚТЖ
(келiсiм
бойынша)

ККM, ҚТЖ
(келiсiм
бойынша)

  ККM, ҚТЖ
(келiсiм
бойынша)

2005-2008
жылдар

8

Шекаралық көлiк өткел-
дерiн жаңғырту, оның
iшiнде:
а) өткізу қабiлеттiлi-
гiн тәулiгіне 200 көлiк
құралы бiрлiгiне дейiн
арттырып, Бахты өткiзу
пунктiн қайта жаңарту;
б) мемлекеттiк шекара
арқылы өткiзудiң
шекаралық пункттерiн
(Достық станциясы,
Бахты және басқалар)
жылжымалы құрамды және
контейнерлерді ашпай
тексеруге арналған
кешендермен жабдықтау;
в) "Ақтөберентген"
АҚ-ның жылжымалы құ-
рамды және контейнер-
лердi ашпай тексеруге
арналған отандық жаб-
дықты жасау және беру
жөнiндегi ұсыныстарын
қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

Қаржыминi,
ККМ, АШМ,
ДСМ, облыс
әкімдік-
тері, ҰҚК
(келiсiм
бойынша),
ҚазАТО
(келiсiм
бойынша),
"NELTI"
қоры
(келiсiм
бойынша)

Қаржыминi,
ККМ, ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

Қаржыминi,
ККМ, ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2006-2007
жылдар

2005-2006
жылдар

2005
жылғы
3-тоқсан

9

ҚТЖ мен Қаржыминi КБК-
ның ақпараттық жүйеле-
рiнiң дерекқорларына
коммерциялық қол
жеткізуге жағдай жасау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

Қаржыминi,
ККМ, ҚТЖ
(келiсiм
бойынша),
ҚазАТО
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

10

ҚТЖ-ның ақпараттық
ресурстарын кеңейту
мақсатында ақпараттық
жүйелер жөніндегi
ТЖЫҰ-ның және ТЖОК-тың
ic-шараларын орындауды
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ҚТЖ
(келiсiм
бойынша),
ККМ

2005-2006
жылдар

11

Тасымалдар серпiнi мен
қауiпсiздiгiнiң монито-
рингі үшiн көлiк дерек-
қоры бар ақпараттық
талдау жүйесiн құру
жөнiндегi жұмысты
жалғастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ЭБЖМ

2005-2007
жылдар

12

Халықаралық автомобиль
тасымалын жүзеге асыру
туралы үкiметаралық,
оның iшiнде Австриямен,
Бельгиямен, Румыниямен,
Ұлыбританиямен, Норве-
гиямен, Словениямен екi
жақты шарттар жасасу
жөнiндегi жұмысты
жалғастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ

2005-2006
жылдар

13

Қазақстанның халықара-
лық конвенциялар мен
келiсiмдерге қосылуы
жөнiндегi жұмысты
жандандыру, оның iшiнде:
а) Автокөлiк құралдары
иелерiнiң азаматтық
жауапкершiлiгiн сақ-
тандыру жөнiндегi халы-
қаралық келiсiмге (Әм-
бебап шарт), (Жасыл
карта) Қазақстанның
қосылуы жөнiнде
шаралар қабылдау;
б) коммерциялық мақсат-
та пайдаланылатын жол
тасымалдау құралдарын
уақытша әкелуге қатыс-
ты Кеден конвенциясына
(Карнет де Пассаж)
Қазақстанның қосылуы
жөнiндегi мәселенi шешу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ,
Қаржымині,
ҚҚА

2005-2006
жылдар

14

ҚР ККМ мен РФ КM ара-
сындағы "Композитор"
үлгісiндегi РО-РО ре-
сейлiк еркiн жүзетiн
кемелердiң Каспий те-
ңізiнде Ресей порттары
мен Қазақстан порттары
арасында жүзу шарттары
туралы келiсiм жобасын
дайындау жөнiндегi
жұмысты жалғастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, АХТСП
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

15

TMPA-мен бiрлесiп, ДСҰ-
ға кiруге байланысты
республикаiшiлiк және
экспорт-импорттық
тасымалдар тарифтерiн
бiрiздендiру жөнiндегi
ұсыныстарды енгiзуді
пысықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ККМ, ИСМ,
ЭБЖМ

2006
жылғы
2-3-
тоқсан

16

TMPA-мен бiрлесiп,
контейнерлер тасымалын
ынталандыратын
тарифтерді белгiлеу
жөнiнде шаралар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ККМ

2005
жылғы
3-тоқсан

17

Мемлекеттiк стандарт-
тарды халықаралық та-
лаптармен үйлестіру
жөнiнде, оның iшiнде
қолданыстағы мемлекет-
тік стандарттарды ыдыс,
жүк орамасы және кон-
тейнерлер есiктерiнiң
көлемдiк өлшемдерiн
сәйкес келтiру бөлi-
гiнде өзгерту жөнiнде
жұмыстар жүргізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ИСМ

2005-2008
жылдар

18

Салық заңнамасын өз-
герту жөнiндегі ұсыныс-
тарды белгіленген тәр-
тiппен жинауды, жинақ-
тауды және енгiзудi
қамтамасыз ету, оның
iшiнде мыналар бойынша:
а) "Қосылған құн салығы
"Салық және бюджетке
төленетін басқа да мiн-
детті төлемдер туралы"
Қазақстан Республика-
сының 2001 жылғы 12
маусымдағы Кодексiнде
(Салық кодексi) белгі-
ленген тәртiппен есепке
алу әдiсiмен төленетiн
импортталатын тауарлар-
дың тiзбесiн қалыптас-
тыру ережесiн бекiту
туралы" Қазақстан Рес-
публикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 19 наурыз-
дағы N 269 қаулысымен
бекiтiлген импорттала-
тын жабдықтардың тiз-
бесiне Қазақстан аума-
ғында шығарылмайтын
арнайы терминалдық жаб-
дық пен контейнерлердi
енгізу;
б) көлiк-коммуникация
кешенiнiң негiзгi құ-
ралдарын жаңарту үшiн
қолайлы жағдай жасау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ЭБЖМ

2005
жылғы
4-тоқсан

19

Қолданылу мерзiмi 30
күн қосымша жоспар
бөлудi көздей отырып,
Жүктердi тасымалдау
ережесiне тасымалдарды
жоспарлау бөлiгiнде
өзгерiстер енгiзу

Қазақстан
Республи-
касы Көлiк
және ком-
муникация
министрiнiң
бұйрығы

ККМ, ҚТЖ
(келісiм
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

20

Бақылауды және МТЖ
қызметiне кемсiтушi-
лiксiз қол жеткiзу
ережесiн шүбәсiз орын-
дауды қамтамасыз ету
және монополистердiң
кластерге қатысушылар-
мен өзара қарым-қаты-
настарында адал бәсе-
келестiк қағидаттарын
сақтау, сондай-ақ уә-
кiлетті органның қаты-
суымен өзара талаптарды
қарау тәртiбiн сақтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ҚТЖ
(келісiм
бойынша),
ТМРА, ИСМ

Ұдайы

21

Инфрақұрылымдық жоба-
ларға және көлiк-логис-
тикалық орталықтарға
қаржы ресурстарын (ин-
вестициялар, кредиттер,
лизинг, венчурлық
капитал және басқалар
сияқты) тарту тетiк-
терi бойынша ұсыныстар
әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

Қаржыминi,
ЭБЖМ,
ИСМ, ДИ
(келiсiм
бойынша),
ККМ

2005
жылғы
3-тоқсан

22

"Кедендiк баждар мен
салықтар төлеуден толық
босатыла отырып, уақыт-
ша әкелiнетін және ке-
дендiк баждар төлеуден
толық босатыла отырып,
уақытша әкетiлетiн
тауарлардың тiзбесiн
бекіту туралы" (Қазақ-
стан Республикасы Үкi-
метінiң 2004 жылғы 7
шiлдедегi N 742 қаулы-
сымен енгізiлген өз-
гертулермен) Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 8 шiлдедегi
N 668 қаулысына Қазақ-
стан Республикасына/нан
доңғалақ жұптарын және
ҚХР тиесiлi арбашаларды
және Қазақстан Респу-
бликасы шегінен Ресей
Федерациясына жөндеу
үшiн әкетiлетiн арнайы
жылжымалы құрамды
әкелу/әкету бөлiгiнде
толықтырулар енгізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметi
қаулысының
жобасы

Қаржыминi,
ИСМ, ККМ,
ҚТЖ
(келiсiм
бойынша)

2005-2006
жылдар

23

Кеден рәсiмдерiн және
ақпараттандыруды оңай-
лату жөнiнде жұмыс
жүргізу, оның ішінде:
а) жол ведомосiн жет-
кiзудi бақылау құжаты
ретiнде пайдалану
практикасын кеңейту;
б) электронды пломбаны
пайдалануды кеңейту;
в) кедендiк алып жүруді
нақты уақыт режимiнде
ақпараттық қамтамасыз
ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

Қаржыминi,
ККМ, ҚТЖ
(келiсiм
бойынша)

2005-2006
жылдар

24

Көлiк-логистикалық
қызметтер саласындағы
мамандықтар бойынша
кәсiптiк оқу мамандық-
тарының жiктеуiштерiне
өзгерiстер енгізу жө-
нiнде ұсыныстар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, БҒМ

2005-2006
жылдар

25

"Көлiктік логистика"
пәнi бойынша көлiк
саласының мамандары
үшiн бiлiктiлiктi
жоғарылату бағдарла-
масын әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

ККМ, БҒМ

2005
жылғы
4-тоқсан

26

Көлiк-коммуникация
саласының техникалық
және қызмет көрсету
персоналы кадрларын
даярлау және қайта
даярлау жөнiндегi
өңiраралық орталықтар
құру жөнiнде ұсыныстар
енгiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

БҒМ, ККМ,
облыс
әкімдіктері

2005-2007
жылдар

27

Жетекшi халықаралық
мамандарды, ұйымдарды,
институттарды тарту
арқылы семинарлар,
конференциялар және
басқа да сол сияқты
iс-шаралар өткiзу
практикасын кеңейту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, облыс
әкімдіктері

Ұдайы

28

ККК мамандарын шетел-
дерде ақпараттық жүйе-
лер, технологиялар,
логистика, басқару,
қаржы мамандықтары
бойынша қайта даярлау
жөнiнде ұсыныстар
әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ККМ, БҒМ

2006-2008
жылдар

29

Теңіз және өзен
көлiгiнiң тренажерлық
орталықтарын құру
мәселесiн пысықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

ККМ

2006
жылғы
1-2-
тоқсан

30

Көлiк-логистикалық
орталықтарды құру және
дамыту жөнiнде (оның
iшiнде: қызметтердiң
үлгісiн, құрылымын,
түрлерiн және стандар-
ттарын, қойма үй-жай-
ларын жарақтандыруды
айқындау жөнiнде)
әдiстемелiк ұсыным-
дарды әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касы Көлік
және ком-
муникация
мини-
стрінің бұйрығы

ККМ,
ҚазТЖҒЗИ
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

31

Қазақстандық кластер-
лiк бастамаға сәйкес
логистикалық орталық-
тарды салу мен кеңей-
туге жер учаскелерiн
бөлу мүмкiндiгiн көздеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

Облыс
әкімдік-
тері, ККМ

Ұдайы

32

"Ықпалдастырылған ло-
гистикалық кешендер
орталықтары және Қазақ-
стан Республикасында
контейнерлiк тасымал-
дарды дамыту жөнiндегi
iс-шаралардың марке-
тингтiң жоспары" жоба-
сының ТЭН-iн әзiрлеуге
Жапония Үкiметiнiң
техникалық көмегiн
тарту бойынша жұмысты
жалғастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ЭБЖМ

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

33

Зерттеулер жүргізу және
"Кеденкөлiксервис" АҚ
"Қазкөлiксервис" АҚ
"Астана-Келiсiм-шарт"
АҚ терминалдары негі-
зiнде логистикалық ор-
талықтар құру мәселе-
сiн пысықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ҚТЖ
(келісім
бойынша)

2005-2008
жылдар

34

Тұрақты жұмыс iстейтін
бiрлескен Көлiк-логис-
тикалық қызметтер клас-
терiн дамыту жөнiндегі
үйлестiру кеңесiн құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

МТЗО,
ИСМ, ККМ

2005
жылғы
3-тоқсан

35

Жылжымалы құрамды жа-
ңартуға және жаңғыртуға
жеке инвестициялар
тарту жөнiндегі жұмысты
жалғастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ,
ҚазАТО
(келісім
бойынша),
ҚТЖ
(келісім
бойынша)

2005-2006
жылдар

2. "Алматы қаласында Көлiк-логистикалық
орталық құру" пилоттық жобасы

36

Қазiргi заманғы есепке
алудың автоматтанды-
рылған жүйесi мен ақ-
параттық-логистикалық
қамтамасыз етудi құра
отырып, қолданыстағы
контейнерлiк терминал
негізiнде көлiк-логис-
тикалық орталықты
ұйымдастыру мәселесiн
пысықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ҚДБ
(келісім
бойынша),
ҚазТЖҒЗИ
(келісім
бойынша),
Алматы қаласы әкiмдiгі,
Қаржымині,
ИСМ, ҚТЖ
(келісім
бойынша),
"Астана-
Келісім-
шарт" АҚ
(келісім
бойынша)

2005-2007
жылдар

37

"Инвестициялар туралы"
Қазақстан Республикасы-
ның Заңын іске асырудың
кейбір мәселелері тура-
лы" Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2003
жылғы 8 мамырдағы N 436
қаулысымен бекітілген
инвестициялық преферен-
циялар берілетін қыз-
меттің басым түрлерінің
тізбесіне "Көліктік
логистика" бөлімін
енгізу мүмкіндігін
қарастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ИСМ, ККМ

2005
жылғы
4-тоқсан

38

Көлiк-логистикалық ор-
талықты салу жөнiндегі
пилоттық жобаны iске
асыру үшiн Алматы қа-
ласының Түркісiб ауда-
нындағы жер учаскесiн
мақсатты бөлудi көздеу

Алматы
қаласы
Үкіметіне
ұсыныстар

Алматы
қаласы
әкімдігі,
ККМ

2005
жылғы
4-тоқсан

3. "NELTI" Жаңа Еуразиялық көлiк бастамасы"
пилоттық жобасы

39

Пекин қаласынан Берлин
қаласына автокөлiкпен
жүктердi тасымалдаудың
және ИДБ грантын тарта
отырып, Бахты өткелiн-
де (құрғақ порт) логис-
тикалық орталықты ұйым-
дастырудың техникалық-
экономикалық негізде-
месiн әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ,
ҚазАТО
(келісім
бойынша),
ЭБЖМ, ИСМ

2005
жылғы
3-тоқсан

40

Қытай мен ресей тарап-
тарымен Пекин - Берлин
(NELTI) "жасыл" дәлi-
зiн ұйымдастыру мәсе-
лелерiн пысықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

41

"Жасыл" дәлiз жасау
жөнiндегi iс-шараларды
қаржыландыруды ұйым-
дастыру үшiн NELTI
венчурлiк қорын құру

ККМ-ге
ақпарат

ҚазАТО
(келісім
бойынша),
ҰИҚ
(келісім
бойынша),
РФ ХАТҚ
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

42

Пекин - Берлин
пилоттық автокеруенiн
ұйымдастыру (NELTI)

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ,
ҚазАТО
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
3-тоқсан

43

Бахты көлiк-логистика-
лық орталығы үшiн тер-
минал салу жөнiндегi
ұсынысты қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ,
"NELTI"
қоры
(келісім
бойынша),
ҚДБ
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
3-тоқсан

44

Қазақстан Республикасында ершiктi тартқыштарды, жартылай тiркемелер мен рефрижераторларды жинақтап шығаруды ұйымдастыру жөнiндегi ұсыныстарды қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ИСМ,
ҚДБ
(келісім
бойынша)

2006
жылғы
1-2-
тоқсан

45

Қазақстанның халықара-
лық автомобиль тасымал-
даушылары үшiн көлiк
құралдарының мақсатты
лизингiн ұйымдастыру
жөнiндегi ұсынысты
қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ҚДБ
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

46

АДБ грантын тарта
отырып, халықаралық
автотасымалдаушыларды
даярлау орталығын
жабдықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ЭБЖМ,
ҚазАТО
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

47

АДБ грантын тарта
отырып халықаралық
тасымалдар үшiн сынақ
зертханасын және көлiк
құралдарын сертификат-
тау жөнiндегi органды
белгіленген тәртiппен
құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, ЭБЖМ,
ИСМ,
ҚазАТО
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

48

ККМ-мен келiсiм бойын-
ша қазақстандық тасы-
малдаушыларға шетелдiк
рұқсаттарды беру
функциясын ҚазАТО-ға
беру мәселесiн қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ККМ,
Қаржымині,
ҚазАТО
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

4. Перспективалық пилоттық жобалар
"Достық" станциясында көлiк-логистикалық
орталық құру" пилоттық жобасы

49

Көлiк-логистикалық
орталыққа қатысушылар-
дың құрамын және заңды
мәртебесiн анықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККM, ҚТЖ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
3-тоқсан

50

Көлiк-логистикалық
орталықтың дәл орнала-
суы мен алаңын анықтау
және жер учаскесiн бөлу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККM, облыс
әкімдіктері

2005
жылғы
3-тоқсан

"Ақтау портында көлiк-логистикалық
орталық құру" пилоттық жобасы

51

Көлік-логистикалық
орталыққа қатысушылар-
дың құрамын, заңды
мәртебесiн айқындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ, АХТСП
(келiсiм
бойынша),
ҚТЖ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
3-тоқсан

52

Көлiк-логистикалық ор-
талықты дәл орналасуы
мен алаңын анықтау
және жер учаскесiн бөлу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ККМ,
Маңғыстау
облысының
әкімдігі

2005
жылғы
3-тоқсан

53

"Ақтау теңіз порты"
арнайы экономикалық
аймағы субъектiлерiне
көлiк-логистикалық ор-
талықты енгiзу жөнiнде
ұсыныстар дайындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

Маңғыстау
облысының
әкімдігі,
ККМ

2006
жылғы
1-2-
тоқсан

       Ескерту. Кестеге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.06.22. N  572 қаулысымен.
      Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АДБ - Азия Даму Банкі
      АХТСП - Ақтау халықаралық теңіз сауда порты
      АҚ - акционерлік қоғам
      TMPA - Табиғи монополияларды peттеу агенттiгi
      РФ ХАТҚ - Ресей Федерациясының халықаралық автомобиль тасымалдаушылар қауымдастығы
      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын peттеу және қадағалау агенттiгi
      ҚДБ - "Қазақстан Даму Банкi" акционерлiк қоғамы
      ДСҰ - Дүниежүзiлiк сауда ұйымы
      ИДБ - Ислам Даму Банкi
      ДИ - Даму институттары
      ҚИҚ - "Қазақстанның инвестициялық қоры" акционерлiк қоғамы
      ХАТО - Халықаралық автомобиль тасымалдаушылар одағы
      ҚазТКҒЗИ - Қазақстан темiр жол көлiгi ғылыми-зерттеу институты
      ҚМГ - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы
      ҰҚК - Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
      ҚХР - Қытай Халық Республикасы
      ҚТЖ - "Қазақстан Темiр Жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
      КБК - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Кедендiк бақылау комитетi
      МТЖ - магистральды темiр жол желiсi
      ДСМ - Денсаулық сақтау министрлiгі
      CIM - Сыртқы істер министрлiгi
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi
      БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлiгі
      ТЖХК - Темiр жолдардың халықаралық кеңесi
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      РФ КМ - Ресей Федерациясы Көлiк министрлігі
      ККM - Көлiк және коммуникация министрлiгi
      Қаржыминi - Қаржы министрлігі
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
      ҚҚС - Қосымша құн салығы
      ҰИҚ - "Ұлттық инновациялық қор" акционерлiк қоғамы
      ТЖЫҰ - Темiр жол ынтымақтастығын ұйымдастыру
      ККК - Көлiк-коммуникациялық кешендер
      TЭH - Техникалық-экономикалық негіздеме
      МТОЗ -"Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы
      ТЖОК - Темiр жолдардың орталық кеңесi

Қазақстан Республикасы    
Yкiметінің           
2005 жылғы 26 маусымдағы   
N 633 қаулысымен      
бекiтілген         

  "Тоқыма өнеркәсiбi" пилоттық кластерiн
жасау мен дамыту жөнiндегi жоспар

      Бүгiнгi таңда Қазақстандағы тоқыма және тiгiн өнеркәсiбi саласы ауыр экономикалық жағдайда тұрғанын атап өту керек.
      Бiздiң көзқарасымызша, тiгiн өнеркәсiбiнiң өсу әлеуетi неғұрлым "тиiмдi" кiшi салаларды таргеттеуден тұрады, онда отандық өндiрушi неғұрлым бәсекеге қабiлеттi болуы мүмкiн.
      Қазақстанда үлкен көлемде экспортталатын мақтаның үдемелi өндiрiсi бар, сондай-ақ iшкi әрi сыртқы рыноктары үшiн де әртүрлi өнiмдi шығаруға қабiлеттi тiгiн компаниялары бар.
      Тоқыма саласының мақта-тоқыма сегментiнiң қосылған құндары тiзбесiнiң өтпелi элементiн қалпына келтiру үшiн бүгінгi таңда тоқыма саласының басқа сегменттерiне қарағанда неғұрлым бәсекеге қабiлеттi болып табылатын жiп және мата өндiрiсiн серпiндi дамыту қажет. Тоқыма өндiрiсiнiң осы сегментiне қосылған құнның шамамен 80 %-ы, сонымен бiрге, талшықты мақта өндiрiсiне шамамен 10 %, дайын киiмге шамамен 1-3 % келедi. Бәсекеге қабiлеттi тоқыма сегментiн құру Қазақстанда шығарылатын мақтаны ұқсатуға, сонымен қосылған құнды ұлғайтуға және тiгiн кәсiпорындарында одан әрi өңдеу үшiн қажетті өнiмдi шығаруға мүмкiндiк бередi.
      Тоқыма өнеркәсiбiн дамытудың бастапқы кезеңiнде Оңтүстiк Қазақстан облысында - мақта-мата жiп пен матаны шығару жөнiндегi пилоттық кластердi құруға және дамытуға назар аудару ұсынылады.
      Таңдау мынадай факторларға негiзделеді: шикiзаттың (мақтаның) қол жетiмділігі, жаңа тоқыма кәсiпорындарын салуды және бұрынғыларын қайта жарақтандыруды жүзеге асыратын бiрнеше iрi компаниялардың болуы, өндiрiстiк шығындардың салыстырмалы төменгi деңгейi және тарихи қалыптасқан өзiне тән инфрақұрылымның болуы.
      Мақтаны шығару мен қайта өңдеу саласындағы Оңтүстiк Қазақстан облысының ерекшелiгi облыс аумағында пилоттық кластердiң жүйе құрайтын компонентi болып табылатын "Оңтүстiк" арнайы экономикалық аймағын құру қажеттілiгін негіздедi.

P/c
N

Iс-шара

Аяқталу
нысаны

Жауапты
орындау-
шылар

Орындалу
мерзiмi

1

2

3

4

5

1. Жалпы жүйелiк шаралар

1

Бизнестiң талаптарын,
сала үрдiстерiн және
халықаралық стандарт-
тарды ескере отырып,
мамандықтар жiктеу
iшіне және стандартта-
рына өзгерiстер енгiзу
жөнiндегi ұсыныстарды
әзiрлеу, оның iшiнде,
мамандықтар жiктеу
iшiнде жекелеген маман-
дықтарды бөлудi көздеу:
а) табиғи және химиялық
талшықтар өндiрiсiнiң
технологиясы;
б) тоқыма өнеркәсiбiнiң
бұйымдары мен тауарлары
өндірісінің техноло-
гиясы;
в) тоқыма өнеркәсiбiнiң
бұйымдары мен тауар-
ларын модельдеу және
олардың дизайны

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ұсыныстар

БҒМ, ИСМ,
ОҚО және
Алматы
қаласының әкімдiк-
терi, ЖӨКҚ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
желтоқсан

2

Тоқыма мамандықтары
үшiн гранттардың санын
ұлғайту жөнiнде
ұсыныстар енгізу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ұсыныстар

БҒМ, ИСМ,
АШМ

2005
жылғы
қыркүйек

3

Оқыту, өндiрiстiк прак-
тикадан өту, консуль-
тация беру және басқа-
лары саласында жоғары
оқу орындары мен клас-
терге қатысушылар ара-
сындағы ынтымақтастық
жөнiнде ұсыныстар

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ұсыныстар

БҒМ, ИСМ,
АШМ, облыс
әкімдіктері

2005
жылғы
қыркүйек

4

Мемлекеттік сату алуды
жүргізу кезiнде жеңiл
өнеркәсiп кәсiпорында-
рына алдын ала төлем
туралы ереженi заңна-
малық бекiту жөнiнде
ұсыныстар енгiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ұсыныстар

Қаржыминi,
ИСМ, ЖӨКҚ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
қыркүйек

5

Мақсаты тоқыма сала-
сындағы бiлiм сапасын
жетiлдiру жөнiндегі
ұсыныстарды енгізу бо-
лып табылатын бизнес,
қауымдастық өкiлдерi-
нен, сала мамандарынан
және бiлiм беру мекеме-
лерiнен тұратын жұмыс
тобын құру

ИСМ-ге
ақпарат

БҒМ, ЖӨКҚ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
3-тоқсан

6

Тоқыма өнiмiнiң кон-
трабандалық импортының
деңгейiн төмендету
мақсатымен заңнаманы
жетілдiру жөніндегі
ұсыныстарды әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ұсыныстар

ИСМ, ЖӨКҚ
(келiсiм
бойынша),
ЭБЖМ

2005
жылғы
қыркүйек

7

Конкурстарды өткiзу-
дiң және қазақстандық
тоқыма кәсiпорындары-
нан, оның iшiнде, тен-
дерлердi өткiзу және
олардың нәтижелерiн
жариялау жөнiндегi веб-
сайттар мен ақпараттық
орталықтарды құру және
ұстау есебiнен тауар-
ларды, жұмыстар мен
қызметтердi сатып алу
бойынша олардың қоры-
тындыларын шығарудың
ашықтығын қамтамасыз
ету

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
есеп

Қаржыминi,
ИСМ, ҚМҚ
(келiсiм
бойынша),
ЖӨКҚ
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
қаңтар

8

Шетелдердегі халықара-
лық көрмелерге қатысушы
тоқыма кәсiпорындарының
қаржы шығындарын мемле-
кеттің iшiнара өтеу
мүмкiндiгiн қарастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ұсыныстар

ИСМ, ЖӨКҚ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
тамыз

9

Инновациялық жобалар-
дың бiрiншi тоқыма кон-
гресiн (мақта/тоқыма
саласындағы үздiк
зерттеулердi/техноло-
гияларды iздестiруге
тексерiстi/сараптауды)
өткізу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
есеп

ИСМ, БҒМ,
ЖӨКҚ
(келiсiм
бойынша),
АШМ

2006
жылғы
қаңтар

10

Отандық зауыттарда
жергілiктi шикiзаттан
тыңайтқыштар өндiру
мүмкiндiгi жөнiндегі
ұсыныстарды әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ақпарат

ИСМ, АШМ

2006
жылғы
І-тоқсан

2. Оңтүстiк Қазақстан облысындағы мақта-мата
жiбi мен мата өндiрiсiнiң кластерiн дамыту

11

"OҚO-дағы тоқыма өнер-
кәсiбi" кластерiнiң
үйлестiру кеңесiн құру

ИСМ-ге
ақпарат

МТЗО
(келiсiм
бойынша),
ОҚО әкім-
дiгi, AШM

2005
жылғы
3-тоқсан

12

Гредингті жүргізудiң
(мақта сапасын бағалау)
халықаралық стандарта-
рымен танысу мақсатында
шетелдегi тренингтерге/
оқытуға қатысу үшiн
кемiнде 10 отандық
мамандарды жыл сайын
жiберу мүмкiндiгiн
қарастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
есеп

АШМ,
ЭБЖМ, ҮК

2006-2010
жылдар

13

Нақты мамандықтардың
қызметкерлерiне әлеует-
тi жұмыс берушiлердiң
қажеттiлiктерi бойынша
ашық жалпы қолжетiмдi
дерекқорды құру

ИСМ-ге
және
АШМ-ға
есеп

ОҚО
әкiмдiгі,
Еңбекминi,
ҮК

2005
жылғы
қазан

14

Мақта шаруашылығы
саласындағы ауыспалы
егістiң енгізiлуiне
және сақталуына тиiстi
бақылауды қамтамасыз
ету

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
есеп

АШМ, ЖРА

Жыл
сайын

15

Мақта шаруашылығы
саласындағы ғылыми не-
гізделген технология-
ларды енгізетiн шаруа-
шылықтарды ынталандыру
жөнiндегi нақты
шараларды әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ұсыныстар

АШМ, ЖРА,
ЭБЖМ,
ИСМ, ҮК

2006
жылғы
1-2-
тоқсан

16

Отандық ауыл шаруашы-
лығы тауарын өндiрушi-
лер өткiзген қозаның
бiрегей тұқымдарын
шығаруға және элиталық
тұқым құнын арзандату-
ға кететiн шығындарды
iшiнара өтеуге бюджет
қаражатын көздеу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
есеп

АШМ, ЭБЖМ

Жыл
сайын

17

Қозаның тұқым шаруашы-
лығы саласындағы тиiстi
мемлекеттік бақылауды
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
есеп

АШМ, ЭБЖМ

Жыл
сайын

18

Тиiстi мемлекеттiк
сұрыптық және тұқымдық
бақылауды қамтамасыз
ету

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ақпарат

АШМ

Жыл
сайын

19

Мақта шаруашылығындағы
өсiмдiктердi қорғау
және олардың карантинi,
химиялау жөнiндегі
iс-шараларды өткiзуге
мемлекеттiк қолдау
шараларын көздеу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ақпарат

АШМ

Жыл
сайын

20

Мелиорация мен иррига-
ция жүргізуге бағыттал-
ған қолдау жөнiндегi
ұсыныстарды әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ұсыныс

АШМ

2005
жылғы
қараша

21

Мақтаның сапасын айқын-
дау жөнiндегi тәуелсiз
аккредиттелген зертха-
наларды құруға ықпал
ету

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ақпарат

АШМ, ИСМ,
ЭБЖМ

2006
жылғы
2-3-
тоқсан

22

Белгіленген тәртiппен
мақтаның сапалық көр-
сеткiштерiн айқындау
жөнiндегi зертханалар-
ға аккредиттеу жүргiзу.
Мақтаның сапасын са-
раптау жөнiндегi аккре-
диттелген зертханалар-
дың қызметiне тиiстi
мемлекеттiк бақылауды
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ақпарат

ИСМ, АШМ

Жыл
сайын

23

Оны мақсатты қаржылан-
дырумен қозаның селек-
циясы, тұқым шаруашы-
лығы және өңдеу техно-
логиясы бойынша 2006-
2009 жылдарға арналған
ғылыми зерттеулер бағ-
дарламасын әзiрлеу,
оның iшiнде:
а) генетикалық, биотех-
нологиялық, биохимиялық,
физиологиялық және бас-
қа да әдiстердi қолдана
отырып, геноқорды
қалыптастыру, бағалау,
сақтау негiзiнде қоза-
ның жаңа сұрыптарын жа-
сау; олардың бастапқы
тұқым шаруашылығын
ұйымдастыру;
б) қозаны өңдеудiң
ғылыми негізделген тех-
нологияларын әзiрлеу

Ауыл
шаруашы-
лығы ми-
нистрінің
бұйрығы

АШМ, ЭБЖМ

2006
жылғы
2-тоқсан

24

Ұсақ шаруашылықтарды
неғұрлым ipi құралым-
дарға бiрiктiру және
жердiң құнарлылығын
сақтау мақсатында ғылы-
ми негізделген ауыспалы
егістi қалыптастыру
және енгізу мәселелерi
бойынша фермерлерге
түсiндiру жұмыстарын
жүргізу

ИСМ-ге
ақпарат

ОҚО,
Қызылорда
облыстары-
ның әкім-
діктері,
АШМ, ҮК

2005-2006
жылдар

25

"Мақтарал ауыл шаруашы-
лығы тәжiрибелiк стан-
циясы" РМК базасында
AШM-ның "Оңтүстiк-Батыс
ауыл шаруашылығы ғылы-
ми-өндiрiстік орталығы"
шаруашылық жүргiзу құ-
қығындағы республикалық
мемлекеттiк кәсiпорны-
ның "Мақта шаруашылы-
ғының ғылыми-зерттеу
институты" еншiлес
мемлекеттiк кәсiпорнын
ұйымдастыру жөнiндегi
ұсыныстарды әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ұсыныстар

АШМ, ЭБЖМ

2006 жыл

26

Халықаралық талаптарды
ескере отырып, мынадай
мемлекеттiк стандарт-
тарды әзiрлеу:
а) "Шиттi мақта" (ТШ)
және "Шиттi мақтаның
стандарттық үлгілерi. Әзiрлеу және қолдану тәртiбi";
б) "Талшықты мақта"
(ТШ) және "Талшықты
мақтаның стандарттық
үлгілерi. Әзiрлеу
және қолдану тәртiбi";
в) "Қозаның тұқымы
сұрыптық және егiстiк
сапа" (ТШ) және "Қо-
заның сұрыпты және
егістi тұқымдарының
стандарттық үлгiлерi.
Әзірлеу және қолдану
тәртiбi";
г) "Техникалық қозаның
тұқымы" (TШ) және
"Техникалық тұқымның
стандарттық үлгілерi.
Әзiрлеу және қолдану
тәртiбi"

ИСМ-нің
Техникалық
реттеу
және
метрология
комитеті
төраға-
сының
бұйрығы

АШМ, ИСМ,
ТК, ҮК

2006-2008
жылдар

27

Арыс станциясында
мақтаны тасымалдау
жөнiндегi көлiк-
логистикалық орталық
ұйымдастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ақпарат

ОҚО
әкімдігі,
"Ордабасы
корпо-
рациясы"
(келісім
бойынша),
ЭБЖМ, ККМ

2006 жыл

28

Шиттi мақтаны өндiрi-
сiнде қазiргi заманғы
жабдықты және техноло-
гияларды пайдаланатын
модельдiк, пилоттық
мақта шаруашылықтарын
құру мүмкiндiгiн
қарастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ұсыныстар

АШМ, ЭБЖМ,
ИСМ, ОҚО,
Қызылорда
облыстары-
ның әкім-
діктері

2006
жылғы
2-тоқсан

29

Талшықты мақта өндiрi-
сiнде қазiргi заманғы
жабдықты және техноло-
гияларды пайдаланатын
3 модельдік, пилоттық
мақта тазарту зауытта-
рын, оның ішінде қоза
тұқымын дайындау жөнін-
дегі бір маманданды-
рылған зауыт салуды
қаржыландыру мәселесін
пысықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ақпарат

АШМ, ҚДБ
(келісім
бойынша),
ЭБЖМ, ИСМ

2006
жылғы
наурыз

30

Кластерлердiң барлық
қатысушыларын (оның
iшiнде, әлеуеттiле-
рiн), жекелей алғанда,
тауарларға, өнiмдер
мен қызметтерге деген
сұраныс пен ұсыныс
көлемдерi, жүргізiлген
iс-шаралар, заңнамалық
база, перспективалық
жобалар және басқалар
туралы қажеттi ақпарат-
пен қамтамасыз ету үшiн
кластердің бiрыңғай
ақпараттық жүйесiн құру

ИСМ-ге
ақпарат

ОҚО
әкімдігі,
ЖӨКҚ
(келісім
бойынша),
МТОЗ
(келісім
бойынша),
ҮК

2006
жылғы
шілде

31

ОҚО-да кластердiң
мынадай құрылымдарды
құру және дамыту мүм-
кiндiгiн қарастыру:
а) кадрларды даярлау
және қайта даярлау
жөнiндегi ұйымдар;
б) ғылыми-зерттеу
орталықтары мен
зертханалары,
в) венчурлiк қор ("Ұлт-
тық инновациялық қоры
АҚ-мен бiрлесе отырып);
г) консалтингтік фир-
малар (маркетинг, мене-
джмент және басқалары)

ИСМ-ге
ақпарат

ОҚО
әкімдігі,
МТОЗ
(келісім
бойынша),
ҮК

2005
жылғы
3-тоқсан

32

Мақта шаруашылығы
жөнiндегі халықаралық
ұйымдар арқылы халықа-
ралық ынтымақтастықты
кеңейту

Қазақстан
Республи-
касының
Yкіметiне
ақпарат

АШМ, СІМ

Тұрақты

      Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстары агенттігі
      АҚ - акционерлік қоғам
      ЖӨКҚ - Жеңiл өнеркәсiп кәсiпорындарының қауымдастығы
      ҚДБ- "Қазақтан Даму банкi" акционерлік қоғамы
      YК - ОҚО-дағы "Тоқыма өнеркәсiбi" кластерінің үйлестіру кеңесi
      ҚМҚ - Қазақстандық мақта қауымдастығы
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi
      БҒМ- Бiлiм және ғылым министрлiгi
      AШM - Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      Қаржыминi - Қаржы министрлiгi
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі
      ҚҚС - қосылған құн салығы
      PMК - республикалық мемлекеттiк кәсiпорын
      ТШ - техникалық шарттар
      МТЗО - "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы
      ОҚО - Оңтүстiк Қазақстан облысы

Қазақстан Республикасы    
Yкiметінің           
2005 жылғы 26 маусымдағы   
N 633 қаулысымен      
бекiтілген         

  "Құрылыс материалдары" пилоттық кластерiн
жасау мен дамыту жөнiндегi жоспар

      Қазақстан Республикасы экономикасының көтерiлуi құрылыс кешенiнiң нәтижелерi бойынша неғұрлым көбiрек байқалады. Қазақстанда соңғы бес жыл iшiнде, тұрғын-үй құрылысы (оның iшiнде, ҚР Тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiнде), өндiрiстiк ғимараттар көлемiнiң, әлеуметтiк-мәдени мақсаттағы объектілердiң, жолдардың және басқаларының елеулi түрде өсуi байқалуда. Құрылыстың үлкен көлемдерiн орындау елорданы Астанаға көшiрумен, мұнай өндiру саласын дамытумен, кәсіпорындардың iскерлiк белсендiлiгiн арттырумен байланысты.
      Осыған байланысты, қазiргi кезде iске асырылып жатқан Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсiбiн дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасы әзiрлендi. Алайда, өндiрiстiк қуаттарды ұлғайтудан, жаңа өндiрiстердi құрудан басқа, өндiрушілердi өңiрлiк бiрiктiрумен байланысты ұйымдастырушылық фактор тиiмдiлiктi арттырудың елеулi элементi болып табылады. Бұл жағдайда рынокта жекелеген кәсiпорын емес, өңiрлiк өнеркәсiптiк кешен бәсекеге түседi, ол өңiрдегi қолда бар барлық ресурстарды барынша тиiмдi пайдалануға мүмкiндiк беретiн компаниялардың бiрлескен технологиялық кооперациясының арқасында өзiнiң транзакциялық шығындарын қысқартады.
      Ұсынылып отырған Iс-шаралар жоспарында заңнамаға өзгерiстер енгiзу, жалпы салалық iс-шараларды өткiзу мәселелерiн қамтитын жалпы жүйелiк iс-шаралардан басқа, 3 пилоттық кластер бөлінiп көрсетілген.
      Астана қаласында құрылыс материалдарының индустриялық паркін құру болжануда - жер учаскесi бөлiнетiн, коммуникация, кластерлерге қатысушыларды тарту мәселелерi шешілетiн болады.
      Алматы облысында сапа кәсiпорындарының өздерi құрылтайшысы болатын, көтерме буынның жұмыс iстеп тұрған кәсiпорындарын акционерлiк қоғам түрiндегі кластердi құра отырып бiрiктіретiн құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсiбiн дамытудың 2005-2011 жылдарға арналған облыстық бағдарламасының негiзiнде кластер құру болжануда. Бiрiктіру әмбебап маркетинг базасын құру мен өнiмнің жаңа бәсекеге қабілеттi түрлерiн өндiрудi ұйымдастыруға инвестициялар тартудан бастап кластерге барлық қатысушылар үшiн шикiзатты, жинақтаушыларды және т.б көтерме саудада сатып алу есебiнен өнiмнiң өзiндiк құнын төмендетуге дейiнгi мәселелердiң кең спектрiн шешуге мүмкiндiк бередi.
      Қызылорда облысында флоат шынысын өндiретiн зауыт салу жөнiндегi жобаны iске асыру негізiнде кластердi құру жоспарлануда.

P/c
N

Iс-шара

Аяқталу
нысаны

Жауапты
орындау-
шылар

Орындалу
мерзiмi

1

2

3

4

5

1. Жалпы жүйелiк шаралар

1

"Инвестициялар туралы"
Қазақстан Республикасы-
ның Заңын iске асырудың
кейбiр мәселелерi тура-
лы" Қазақстан Республи-
касы Үкiметiнiң 2003
жылғы 8 мамырдағы N 436
қаулысымен бекiтiлген
инвестициялық преферен-
циялар берiлетiн қыз-
меттің кішi түрлерiнің
жіктеуiшi деңгейiнде
қызметтің басым түрле-
рiнiң тiзбесiне құрылыс
материалдары саласымен
байланысты қызмет түр-
лерiн енгізу жөнiндегі
ұсыныстарды белгілен-
ген тәртiппен жинауды,
қорытуды және енгізудi
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ИСМ, ЭБЖМ

2006
жылғы
қаңтар

2

Құрылыс материалдарын
өндiру саласы кәсiпо-
рындарының негізгi қор-
ларын (амортизация)
жаңартудың қолайлы жағ-
дайларын жасау мақса-
тында салық заңнамасын
өзгерту жөнiндегi ұсы-
ныстарды белгiленген
тәртiппен жинауды,
қорытуды және енгізудi
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ИСМ, ЭБЖМ

2006
жылғы
қаңтар

3

"Қосылған құн салығы
"Салық және бюджетке
төленетiн басқа да
мiндеттi төлемдер ту-
ралы" Қазақстан Респу-
бликасының 2001 жылғы
12 маусымдағы Кодек-
сiнде (Салық кодексi)
белгiленген тәртiппен
есепке алу әдiсiмен
төленетiн импорттала-
тын тауарлардың тiзбе-
сiн және оны қалыптас-
тыру ережесiн бекіту
туралы" Қазақстан Рес-
публикасы Үкіметінiң
2003 жылғы 19 наурыз-
дағы N 269 қаулысына
толықтыруларды белгі-
ленген тәртiппен жинау-
ды, қорытуды және енгi-
зудi қамтамасыз ету (ҚР
Yкiметiнiң 2003 жылғы
18 шiлдедегi N 720;
2004 жылғы 12 ақпан-
дағы N 170; 2004 жылғы
20 сәуiрдегi N 437;
2004 жылғы 20 желтоқ-
сандағы N 1334; 2005
жылғы 22 ақпандағы
N 162; 2005 жылғы
2 наурыздағы N 193 қау-
лыларымен енгізiлген
өзгерiстерiмен қоса)

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ИСМ, ЭБЖМ,
Қаржымині

2005
жылғы
қазан

4

Кластерлiк кездесулер
шеңберiнде кендiк емес
материалдардың кен
орындарын пайдаланушы
құқығын алуға жергі-
лiктi атқарушы органдар
жүргізетiн тендерлердiң
ашықтығын, сондай-ақ
кендiк емес материал-
дардың кен орындарын
ресiмдеу рәсiмдерiн
оңайлатуды (жеделде-
тудi) қамтамасыз ету
жөнiндегi ұсыныстарды
әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

МТЗО
(келiсiм
бойынша),
ИСМ, облыс
әкiмдiктерi

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

5

Құрылыс материалдары
өндiрiсi саласындағы
Қазақстанда қолда бар
ғылыми әзiрлемелерге
талдау жүргізу (қолда
бар ҒЗТКӘ бойынша
дерекқор құру)

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

БҒМ, ИСМ,
ИТТО
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
қаңтар

6

2006 - 2008 жылдарға
арналған қазақстан
рыногының құрылыс мате-
риалдарына қажеттілік-
терін болжау бойынша
зерттеу жүргізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

ИСМ, МТОЗ
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
қаңтар

7

Бiлікті жұмысшы
кадрларын дайындауды
ұлғайту жөнiндегі ұсы-
ныстарды әзiрлеу,
сондай-ақ олардың
құрылыс материалдары
бойынша кәсiпорындарда
өндiрiстiк практикадан
өтуi үшiн жағдайларды
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

ИСМ, БҒМ,
облыс
әкімдіктері

2006
жылғы
1-тоқсан

8

Құрылыс материалдарының
бұйымдары мен құрастыр-
маларының өндiрiсiне
сәйкес келетiн маман-
дықтар бойынша "Бола-
шақ" бағдарламасы
бойынша оқытуға және
Қазақстанның ЖОО-да
мамандарды оқыту үшiн
графтар бөлу жөнiндегi
ұсыныстарды әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

ИСМ,
Еңбекмині,
БҒМ

2005
жылғы
тамыз

9

Орта және жоғары арнайы
бiлiм беру мамандықта-
рының жіктеуiш еңбек
рыногының сұранысын
ескере отырып, құрылыс
материалдары саласын-
дағы мамандықтар бөлi-
гінде өзгерiстер енгiзу
жөнiндегi ұсыныстарды
әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

ИСМ, МТОЗ
(келiсiм
бойынша),
БҒМ

2005
жылғы
қыркүйек

2. Астана қаласында құрылыс материалдарын
шығару жөнiндегi кластердi құрудың пилоттық
жобасын iске асыру

10

Астана қаласында көп-
шiлiк бизнес өкiлдерi-
нiң қатысуымен құрылыс
материалдарын шығарудың
пилоттық кластерінің
үйлестіру кеңесін құру

ИСМ-ге
ақпарат

МТОЗ
(келiсiм
бойынша),
Астана
қаласының
әкімдігі

2005
жылғы
3-тоқсан

11

Астана қаласында iрi,
орта және шағын биз-
нестің қатысуымен
(кластерге қатысушылар,
жақын маңдағы өңiрлер-
дiң өкiлдерi, әлеуеттi
инвесторлар) негiзгi
проблемалық мәселелер
топтары бойынша 4
кластерлiк конференция
өткiзу

ИСМ-ге
ақпарат

МТОЗ
(келiсiм
бойынша),
Астана
қаласының
әкімдігі

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

12

Индустриялық парктi
құру туралы мәселенi
қарау:
а) алаңы 480 га жер
учаскесiн бөлу;
б) егжей-тегжей
жоспарлау жоспарын
дайындау

Астана
қаласы
әкімді-
гінің
қаулысы
ИСМ-ге
есеп

Астана
қаласының
әкімдігі

2005
жылғы
3-тоқсан

13

Индустриялық парктiң
жұмыс iстеу тұжырымда-
масын айқындау және
оны үйлестiру кеңесiнде
мыналарды бекiту:
а) учаскелердi беру
шарттары;
б) индустриялық аймақ-
қа аумақтың жағынан
енбеген кәсiпорындарды
енгізу;
в) дирекцияны құру;
г) рұқсат ету
рәсiмдерiн оңайлату;
д) ақпараттық
қамтамасыз ету;
ж) жаңа технологияларды
дамыту мен енгізудi
ынталандыру тетiктері;
з) экспортқа
бағдарланған жобалар

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Астана
қаласының
әкімдігі,
ИСМ, ҮК

2005
жылғы
қыркүйек

14

004 республикалық бюд-
жеттiк бағдарламасының
қаражаты есебiнен құ-
рылыс материалдарының
индустриялық паркiнiң
инфрақұрылымын салудың
техникалық-экономикалық
негiздемесiн әзiрлеу
(сараптамаларды, рес-
публикалық инвестиция-
лық жобалардың (бағ-
дарламаларды) TЭH-дi
әзiрлеу және өткiзу)

ИСМ-ге
ақпарат

Астана
қаласының
әкімдігі

2005
жылғы
4-тоқсан

15

Мынадай жолдармен
индустриялық парктi
салуды қаржыландыру
мәселесiн пысықтау:
а) тиiстi қаржы инс-
титуттарымен бiрлесе
отырып, инфрақұрылымдық
облигацияларды шығару
(келiсiм бойынша);
б) концессияларды құру;
в) шетел инвестиция-
ларын тарту;
г) инвестициялаудың
басқа да түрлерi

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Астана
қаласының
әкімдігі,
ИСМ,
ЭБЖМ, ҚИҚ
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
тамыз

16

Инвестициялық қаржы
қаражатын тарту мәсе-
лесiн шешу мүмкін бол-
маған жағдайда бұдан
кейiн республикалық
бюджет комиссиясының
қарауына енгiзе оты-
рып, Астана қаласында
құрылыс материалдарының
индустриялық паркiн
кезең-кезеңмен салу
үшiн бюджеттiк өтiнiмдi
дайындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Астана
қаласының
әкімдігі,
ИСМ

2006
жылғы
1-тоқсан

17

Құрылыс материалдарын
өндiру мамандықтары
бойынша жылына кемiнде
50 маманды дайындау
үшiн кәсiби-техникалық
колледждi құру

ИСМ-ге
ақпарат

Астана
қаласының
әкімдігі,
БҒМ

2006
жылғы
2-тоқсан

18

Құрылыс материалдары
саласындағы кәсіпкер-
лiк субъектілерi үшiн
кемiнде 50 менеджер-
басқарушының бiлiктiлi-
гін арттыру жөнiндегi
оқу курстарын өткiзу

ИСМ-ге
есеп

ШКДҚ
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

19

Индустриялық парктiң
қызметін ақпараттық
қамтамасыз ету:
а) әлеуеттi инвестор-
ларды тарту мақсатымен
мамандандырылған
көрмелерге қатысу;
б) жарнамалық-тұсау-
кесерлiк ic-шараларды
өткiзу, оның iшiнде
каталогтарды және сол
сияқтыларды шығару

ИСМ-ге
есеп

Астана
қаласының
әкімдігі,
ҮК

2005-2007
жылдар

20

Мынадай бағыттар бо-
йынша тақырыптық блок-
тарды енгiзе отырып,
веб-сайт құру:
а) құрылыс материалдары
саласының жай-күйiне
талдау жасау;
б) индустриялық парктiң
ағымдағы қызметi;
в) құрылыс материалда-
рына деген қажеттілiк;
г) iске асырылатын
инвестициялық жобалар;
д) кадр мәселелерi
(оқыту және еңбекке
орналастыру);
e) жаңа технологиялар

ИСМ-ге
есеп

Астана
қаласының
әкімдігі,
ҮК

2005
жылғы
4-тоқсан

21

Индустриялық парктiң
аумағында көлiктiк
инфрақұрылымды дамыта
отырып, бiрге көлiктік-
логистикалық орталық
құру мүмкiндiгін қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

Астана
қаласының
әкімдігі,
ИСМ, ККМ

2005
жылғы
4-тоқсан

3. Алматы облысында құрылыс материалдарын
шығару жөнiндегі кластердi құрудың пилоттық
жобасын iске асыру

22

Алматы облысының әкім-
дігі жанынан құрылған "Құрылыс материалдары"
кластерлiк бағыты
бойынша жұмыс тобының
(ҚЖТ) құрамында бизнес
өкiлдiгiн ұлғайту
жөнiндегі шараларды
қабылдау

ИСМ-ге
есеп

Алматы
облысының
әкiмдiгi

2005
жылғы
шілде-
тамыз

23

Алматы облысында iрi,
орта және шағын бизнес-
тiң қатысуымен негізгi
проблемалық мәселелер-
дiң топтары (кластерге
қатысушылар, жақын
өңiрлердiң өкiлдерi,
әлеуеттi инвесторлар)
бойынша 4 кластерлiк
конференциялар өткiзу

ИСМ-ге
ақпарат

МТОЗ
(келісім
бойынша),
Алматы
облысының
әкiмдiгi,
ҚЖТ

2005
жылғы
шілде-
қазан

24

Облыстың құрылыс мате-
риалдарына iшкi қажет-
тiлiгiн 70 %-ға дейiн
қамтамасыз ете отырып,
құрылыс материалдары-
ның, бұйымдары мен кон-
струкцияларының өндi-
рiсiн дамытудың 2005-
2014 жылдарға арналған
облыстық бағдарламасын
iске асыру негізінде
өңiрлiк кластердi қа-
лыптастыру мәселелерiн
жете әзiрлеу

ИСМ-ге
ақпарат

Алматы
облысының
әкiмдiгi,
ИСМ, ДИ
(келісім
бойынша),
ҚЖТ

2005-2007
жылдар

25

Iске асыру мониторингін
жүргізу және Алматы
облысының "Құрылыс
материалдары" өңiрлiк
кластерiнiң тiзбесiнде
жетiспейтiн буындарды
құру жөнiндегi иннова-
циялық, инвестициялық
жобаларды iске асыруға
құзыретi шегінде жәрдем
көрсету, оның iшiнде:
а) "ALMATY CEMENT" ЖШС"
цемент зауытын салу";
б) "Кiрпiш зауыты" ӨК"
силикат кiрпiшiн
шығару жөнiндегi
зауытты салу";
в) "Eуpo Керамик" ЖШС"
кафель плиткасын шығару
жөнiндегi желiнi iске
қосу";
г) "YКMК-2" ЖШС"
сэндвич панелдерi мен
сплитблоктарының жаңа
өндiрiсiн құру";
д) "УОМЗ" АҚ байытылған
кварц өндiрiсiн құру";
e) "Кипрокер" ЖШС" төбе
жабынқышы, жабын блок-
тарын шығару жөнiндегi
өндiрістiк кешендi
салу";
ж) "ISO BLOK" ЖШС"
қызыл кірпiштi шығару
жөнiндегi жаңа
өндiрiстi құру";
з) "Полимер Металл"
ЖШС" жылытылған қабырға
панельдерін шығару
жөнiндегі желiлердi
орнату";
и) "Полимер Металл"
ЖШС" және "Build
Industrial Systems
Corporation" АҚ базальт
талшығын шығару жобасын
iске асыру;
к) "ТЭЛМЗ" AAҚ" тот-
тануға қарсы жабындысы
бар құбыр өндiрiсiн
кеңейту";
л) "Текелi қаласындағы
"Қазмырыш Гранит"
ЖШС" тас өңдеу зауытын
салу;
м) "АЭРОАЗИЯ" корпора-
циясы" кеуек бетоннан
бұйымдар шығару жөнiн-
дегі зауытты салу";
н) "Көксу ТКК" ЖШС"
композициялық материал-
дары ретiнде шунгит-
тердi (тауриттерді)
кешендi игеру және
өнеркәсiптiк пайдалану";
о) "Текелi ЖЭО күл
үйiндiсiн пайдалана
отырып, күлқож үйiндi-
лерiн қайта өңдеу және
құрылыс материалдарын
шығару үшiн ОФ "Евразия
Инвест Консалтинг"
электрондық-химиялық
(радиациялық) техноло-
гияларды енгізу"

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

Алматы
облысының
әкiмдiгi,
ИСМ, ҚИҚ
(келісім
бойынша),
ҰИҚ
(келісім
бойынша),
ҚДБ (келісім
бойынша), ШКДҚ
(келісім
бойынша)

2005-2007
жылдар

26

Мынадай бағыттар бо-
йынша тақырыптық блок-
тарды енгізе отырып,
веб-сайт құру:
а) құрылыс материал-
дары саласының жай-
күйiне талдау жасау;
б) индустриялық парк-
тің ағымдағы қызметі;
в) құрылыс материалда-
рына деген қажеттiлiк;
г) iске асырылатын
инвестициялық жобалар;
д) кадр мәселелерi
(оқыту және жұмысқа
орналастыру);
e) жаңа технологиялар

ИСМ-ге
ақпарат

Алматы
облысының
әкiмдiгi

2005
жылғы
4-тоқсан

27

АӨТП базасында пилот-
тық кластердi ғылыми-
техникалық қамтамасыз
ету

ИСМ-ге
ақпарат

Алматы
облысының
әкiмдiгi,
АӨТП
(келісім
бойынша)

2005-2007
жылдар

28

"Қол жетiмдi тұрғын
үй" пилоттық жобасын
ұйымдастыру және ғылы-
ми-техникалық қамтама-
сыз ету. Бөлiнген жер
учаскелерiнде кешендi
демонстрациялық құры-
лысты және сейсмикалық
төзiмдi, шағын қабатты,
жоғары тығыздықты үй
құрылысының инновация-
лық-индустриялық техно-
логияларын көбейтудi
жүзеге асыру үшiн АӨТП
аумағында эксперимен-
талдық-өндiрiстiк
базаны құру

ИСМ-ге
есеп

Алматы
облысының
және
Алматы
қаласының
әкімдік-
тері, ҰИҚ
(келісім
бойынша),
АӨТП
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

4. Қызылорда облысында шыны және одан
жасалған бұйымдар шығару жөнiндегi кластердi
дамыту үшiн жағдай жасау

29

2006 жылға арналған
бюджеттік өтiнiмге сәй-
кес Қазақстан Республи-
касында табақ шыныны
және кальций қосылған
соданы шығару жөнiндегi
жобаны және басқа да
ауқымды жобаларды iске
асыруға қатысу үшiн
ҚИҚ-тың жарғылық
капиталын толтыру
үшiн қаражат бөлу

Қазақстан
Респу-
бликасы
Үкіметі
қаулысының
жобасы

ИCM, ҚИҚ
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
1-2-
тоқсан

30

Зауыттарды, кiре берiс
темiр жолдарды және
автомобиль жолдарын
салуға жер учаскелерiн
(жерге кесiмдердi) алу
рәсiмiн оңайлату
(жеделдету)

ИСМ-ге
есеп

Қызылорда
облысының
әкiмдiгі

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

31

Мыналарда:
а) инфрақұрлым элемент-
терiне қосылу;
б) санитарлық-эпидеми-
ологиялық, экологиялық,
сәулет және қала
құрылысы, өрт сөндiрудi
қадағалау органдарында
келiсулердi алу рәсiмiн
оңайлату

ИСМ-ге
есеп

Қызылорда
облысының
әкiмдiгі

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

32

Газбен және электр
энергиясымен қамтамасыз
ету жөнiндегi өндiрiске
(шыны зауытына) олардың
тапшылығы туындаған
жағдайда басымдық мәр-
тебесiн беру жөнiндегi
ұсыныстарды әзiрлеу

ИСМ-ге
ұсыныстар

Қызылорда
облысының
әкiмдiгі

2005
жылғы
тамыз

33

Шикiзат пен материал-
дардың төменде аталған
түрлерiн Қазақстанда
шығарудың пайда болуы
сәтiне дейiн шыны
өндiру үшiн әкелiнетiн
шикiзат компоненттерiн
кеден баждарынан босату
жөнiндегi ұсыныстарды
әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

ИCM, ҚИҚ
(келiсiм
бойынша),
ЭБЖМ,
Қаржымині

2005
жылғы
қыркүйек

34

"Флоат-әдiсiмен шыны
шығару" жобасын iске
асырудың оңтайлы жағ-
дайларын қамтамасыз
ету мақсатында "Инвес-
тициялар туралы" Қазақ-
стан Республикасының
Заңына сәйкес инвести-
циялық преференциялар
беруге арналған
келiсiм-шартты жасау
мүмкiндiгiн қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ИCM, ҚИҚ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
тамыз

      Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:
      АҚ - акционерлік қоғам
      АӨТП - "Алматы өңiрлiк технопаркi" жауапкершiлiгі шектеулі cepіктестігі
      ҚДБ - "Қазақстанның Даму Банкi" акционерлiк қоғамы
      ЖОО - жоғары оқу орны
      TКК - тау-кен компаниясы
      ЖАҚ - жабық акционерлiк қоғам
      ДИ - даму институттары
      ҚИҚ - "Қазақстанның инвестициялық қоры" акционерлiк қоғамы
      YК - "Құрылыс материалдары" кластерінің Астана қаласындағы үйлестiру кеңесi
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi
      БҒМ - Білім және ғылым министрлiгі
      Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
      Қаржыминi - Қаржы министрлігi
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгi
      ҚҚС - Қосылған құн салығы
      ҒЗТКӘ - Ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық әзірлемелер
      ҰИҚ - Ұлттық инновациялық қор
      ААҚ - Ашық акционерлiк қоғам
      КТУ - Кәсiптiк-техникалық училище
      ҚЖТ - Құрылыс материалдарының кластерi жөніндегі жұмыс тобы
      ҚР - Қазақстан Республикасы
      ЖШС - жауапкершiлiгi шектеулі серiктестiк
      TЭH - техникалық-экономикалық негіздеме
      TЭО - Жылу-энергетикалық орталық
      ШҚДҚ - "Шағын кәсiпкерліктi дамыту қоры" акционерлiк қоғамы
      ИТТО - "Инжиниринг және технологиялар трансфертi орталығы" акционерлік қоғамы
      MTЗО - "Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлiк қоғамы
      га - гектар

Қазақстан Республикасы    
Yкiметінің           
2005 жылғы 26 маусымдағы   
N 633 қаулысымен      
бекiтілген         

  "Тамақ өнеркәсiбi" пилоттық кластерiн
жасау мен дамыту жөнiндегi жоспар

      Қазiргi таңда, қазақстандық тамақ өнiмдерi рыноктарының сыйымдылығы 2,5 млрд. АҚШ долларына бағаланады. Республикадағы халықтың нақты кiрiсiнiң өсуiн есепке ала отырып, iшкi рынок бұдан ары өседi деген негiз бар. Дегенмен, шетел рыноктарына шығу негiзгi стратегиялық мақсат ретінде қарастырылады. 1,5 млрд. астам халқы бар Қытай, Ресей және Орталық Азия елдерi және олардың Қазақстанға жақын орналасуы, отандық өнiмдердi сатуда әлеуеттi рынок ретінде қарастырылады.
      Неғұрлым дамыған экономикалық жүйелер мен табысты фирмалар практикасының талдауы көрсеткендей, бәсекеге қабiлеттi арттырудағы тиiмдi нысандардың бiрi кластерлiк тәсiлдi iске асыру болып табылады. Бұл ретте, кластер мемлекеттің бүкіл экономикасы үшiн, iшкi рыноктың және халықаралық экспансия базасының өсу нүктесiнің рөлiн орындайды.
      Қатысушылардың географиялық жақын орналасуы, атап айтқанда, ауыл шаруашылығы шикiзаттарын өндiрушілер мен қайта өңдеушi кәсiпорындары тамақ өнеркәсiбiнiң дамуында кластерлiк тәсілдi қолдану мүмкіндiгiн бередi.
      Мәселен, осылайша, солтүстiк шығыс және оңтүстiк өңiрлерде сүт өнiмдерiн өндiру (Алматы, Шығыс Қазақстан, Қостанай және Солтүстiк Қазақстан облыстары), оңтүстік өңiрде жемiс-көкөнiс өнiмдерi (Алматы, Жамбыл, Оңтүстiк Қазақстан облыстары), солтүстiк өңiрде ет өнiмдерi (Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары), солтүстiк және орталық облыстарда дәндi дақылдарды қайта өңдеу (Ақмола, Қарағанды, Қостанай және Солтүстiк Қазақстан облыстары), Атырау, Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Қызылорда облыстарында балық өнiмдерi бойынша кластерлер құру және дамыту мүмкiндiктерi бар.
      Жүргiзілген талдау нәтижесiнде пилоттық кластерлердi ұйымдастыру үшiн неғұрлым "дайындалған" мынадай 3 бағыт айқындалды: солтүстiкте - дәндi дақылдарды қайта өңдеу, оңтүстiк өңiрлерде жемiс-көкөнiс және Қостанай облысында - сүт өндiрiсi.
      Бұл ретте, сыртқы рынокқа сатуға арналған экспорттың, өндiрiстiк қуаттарын жаңғырту және көлемiн көбейту есебiнен ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кешендiлiгiнiң деңгейiн тереңдетуге және арттыруға көңіл бөлiнедi, оған ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi мен қайта өңдеушілердi тiкелей және жанама мемлекеттік қолдауға аз да болса септiгi тиедi.

P/c
N

Iс-шаралардың атауы

Аяқталу
нысаны

Орындау-
шылар 

Орындалу
мер-
зiмдері

1

2

3

4

5

1. Жалпы жүйелiк шаралар

1

Мынадай:
а) астықты қайта
өңдеу бойынша (Ақмола,
Қарағанды, Қостанай,
Солтүстік Қазақстан
облыстары);
б) сүт бойынша (Алматы,
Шығыс Қазақстан,
Қостанай, Солтүстік
Қазақстан облыстары);
в) жемiс-көкөнiстер
бойынша (Алматы,
Жамбыл және Оңтүстік
Қазақстан облыстары);
г) ет бойынша (Ақтөбе,
Павлодар, Солтүстік
Қазақстан облыстары);
д) күрiш бойынша
(Қызылорда облысы);
e) балық бойынша
(Атырау, Шығыс Қазақ-
стан, Қарағанды,
Қызылорда облыстары)
тұрақты жұмыс iстейтiн
тамақ өнеркәсiбiндегі
кластерлердi дамыту
жөнiндегі үйлестіру
кеңесiн және пилоттық
аумақтық жұмыс
топтарын құру

ИСМ-ге
ақпарат

АШМ, облыс
әкiмдiк-
терi, МТЗО,
ХСО, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
3-тоқсан

2

Ауыл шаруашылығы өнiм-
дерiн және тамақ өнер-
кәсiбiн қайта өңдеу жө-
нiндегi кәсiпорындарға
ҚҚС бойынша салық жүк-
темесiн азайту мақса-
тында салық заңнамасын
өзгерту жөнiндегi ұсы-
ныстар жинауды, қоры-
тындылауды және енгі-
зудi белгіленген тәр-
тiппен қамтамасыз ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ, ЭБЖМ,
Қаржымині,
ҮК

2005
жылғы
3-тоқсан

3

Көктемгi егіс және ас-
тықты жинау жұмыстарын
жүргізу үшiн қажеттi
тауар-материалдық құн-
дылықтардың (жанар-
жағар май, минералдық
тыңайтқыштар мен тұқым-
дар, тұқым дәрiлегiш
және гербицидтер) ба-
ғасының құнын субсидия-
лау мәселесiн әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
қаулысының
жобасы

АШМ, ЭБЖМ,
Қаржымині,
облыс
әкімдіктері

2006
жылдан
бастап

4

Тамақ өнеркәсiбi кәсi-
порындарының ИСО және
ХАССП базасында менед-
жмент сапа жүйесiн
әзiрлеуге, енгiзуге
және сертификаттауға
арналған шығындарды
субсидиялау мәселесiн
пысықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
қаулысының
жобасы

АШМ, ЭБЖМ,
облыс
әкімдік-
тері, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006
жылдан
бастап

5

Халықаралық стандарт-
тармен үйлестiрiлген
шикiзат пен дайын
өнiмге арналған техни-
калық реттеу және стан-
дарттар саласындағы
нормативтiк құқықтық
кесiмдердi әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ, ИСМ,
облыс
әкімдік-
тері, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006-2007
жылдар

6

Кластерге қатысушыларды
ақпараттық қамтамасыз
ету жүйесiн ұйымдастыру
а) кластерге қатысушы-
ларды ақпараттық, оның
iшiнде рынокты талдау,
маркетинг және жаңа
технологиялардың тран-
сфертi бойынша қамта-
масыз ету;
б) оқыту семинарлары,
көрмелер, жәрмеңкелер
- шарт жасасу;
в) әдiстемелiк мате-
риалдарды әзiрлеу
және тарату

АШМ-ге
ақпарат

ҚАМ
(келiсiм
бойынша),
КҚБ
(келiсiм
бойынша)

Тұрақты

7

Ыдыс орау материалдарын
өндiру ассортиментiн
кеңейту және көлемiн
ұлғайту мүмкiндiгін
қарау.

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ, ИСМ,
ЭБЖМ, ДИ
(келiсiм
бойынша)

2006-2007
жылдар

8

Тамақ саласының техни-
калық кадрларын және
қызмет көрсететiн пер-
соналын даярлау және
қайта даярлау бойынша
өңiраралық орталықта-
рын құру жөнiнде
ұсыныс енгiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ, облыс
әкімдік-
тері, БҒМ,
ҮК, АЖТ

2006
жылғы
2-тоқсан

9

Мамандықтар жiктемесi-
не, бастауыш және орта
кәсiптiк бiлiм берудiң
оқу бағдарламаларына
еңбек рыногының сұра-
нысын есепке ала оты-
рып, өзгерiстер енгізу
мәселесiн пысықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

БҒМ, АШМ,
ҮК, АЖТ

2005
жылғы
3-тоқсан

10

Инженер-технологтарды
және opтa буын маман-
дарын оқытуға арналған
мемлекеттік тапсырысты
көбейту жөнiндегi
ұсыныстарды әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

БҒМ, АШМ,
ҮК, АЖТ

2005
жылғы
3-тоқсан

11

Осы салада маманданатын
жетекшi халықаралық
мамандарды, ұйымдарды,
институттарды тарта
отырып, басқару кадрла-
рын (бизнес-мектеп),
оқыту семинарларын,
конференцияларын қайта
дайындаудың және бiлiк-
тiлiгiн арттырудың қа-
зiргі заманғы жүйесiн
ұйымдастыру

ИСМ-ға
ақпарат

АШМ, БҒМ,
КҚБ
(келiсiм
бойынша)

Жыл
сайын

12

Статистикалық қадаға-
лаулар әдiстерiн олар-
дың толықтығы мен рас-
тығын қамтамасыз ету
мақсатында жетiлдiру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ,
облыс
әкімдік-
тері,
ҮК, СА

2005
жылғы
4-тоқсан

2. Солтүстiк өңiрде (Ақмола, Қостанай
және Солтүстiк Қазақстан облыстары)
астықты қайта өңдеу кластерiн құру

13

Астықты қайта өңдеу
өнiмдерiн экспорттаушы
кәсiпорындарға ұзақ
мерзiмдi жеңiлдетiлген
кредиттер беру жөнiнде
ұсыныстар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ,
Қаржымині,
ИСМ, ДИ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

14

Астықты терең қайта
өңдеу өнiмдерiн сату
рыноктарын кеңейту жө-
нiнде Қазақстан Респу-
бликасы Сыртқы iстер
министрлiгiнiң шетел-
дiк мекемелерi мен
сауда өкiлдiктерiнiң
қызметiн жандандыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

СІМ, АШМ,
ИСМ

2006
жылдан
бастап

15

Бағаны белгілеу және
төмен бағамен сатуды
болдырмау үшiн жұмыс
iстеп тұрған тауар бир-
жаларында (маманданды-
рылған ұн биржасын
құру) ұнмен биржалық
сауданы дамыту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ, ИСМ,
ЭБЖМ,
Қаржымині,
КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006 жыл

16

Қазақстан Республикасы
астықты қайта өңдеу
өнеркәсiбiнiң экспорт-
тық әлеуетiн дамыту
бағдарламасын әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
қаулысының
жобасы

АШМ,
Қаржымині,
СІМ, ИСМ,
КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
2-тоқсан

17

Ұн және нан өндiрушi-
лердiң Орталық Азия
қауымдастығын құру

АШМ-ге
ақпарат

ҮК, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
4-тоқсан

18

Экспортқа шығарылатын
өнiмдердiң орауларына
бiрыңғай талаптар
дайындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
қаулысының
жобасы

АШМ, ИСМ,
СӨП, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
4-тоқсан

19

Астықты қайта өңдеу-
шiлердiң экспорттың
өнiмдерiнiң бiрыңғай
брэндiсiне көшу

АШМ-ге
ақпарат

ҮК,
СӨП, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2008 жыл

20

Астықты қайта өңдеу
өнiмдерiн экспортқа
шығару үшiн вагондарды
беру және жылжымалы
құрамның сапасын көте-
рудi қамтамасыз ету жө-
нiнде ұсыныстар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ, ККМ,
ҚТЖ
(келiсiм
бойынша),
облыс
әкімдік-
тері, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
3-тоқсан

21

Астыққа және оның
қайта өңдеу өнiмдерiне
республика iшiнде те-
мiржол тасымалдауының
тарифтерiн төмендету
бойынша ұсыныстар
енгiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ,
Қаржымині,
ККМ, ЭБЖМ,
ТМРА, ҚТЖ,
облыс
әкімдік-
тері, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
3-тоқсан

3. Оңтүстiк өңiрде (Алматы, Жамбыл және
Оңтүстiк Қазақстан облыстары) жемiс-көкөнiс
кластерiн құру

22

Жемiс-жидек пен жүзiм-
дiктiң көпжылдық кө-
шеттерiн отырғызуды
субсидиялау мәселесiн
пысықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ, ЭБЖМ,
Қаржымині

2006
жылдан
бастап

23

Ауыл шаруашылығы тауар
өндірушiлерiне суды
жеткiзу жөнiндегi
қызмет көpcету құнын
субсидиялау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
қаулысының
жобасы

АШМ, ЭБЖМ,
Қаржымині

2006
жылдан
бастап

24

Жемiс-көкөнiс өнiмдерiн
қайта өңдеу және өндiру
жөнiндегi кәсiпорындар
үшiн жабдықтар мен тех-
никалардың лизингіне
кредит беру

АШМ-ге
есеп

Алматы,
Жамбыл об-
лыстарының
және ОҚО
әкiмдiк-
терi, ҚАҚ
(келiсiм
бойынша)

2006
жылдан
бастап

25

Жемiс-көкөнiс класте-
рiн құру және дамыту
бойынша, оның iшiнде
жемiс-көкөнiс саласына
экспорттық стратегияны
енгiзу жөнiнде Халықа-
ралық сауда орталығымен
бiрлескен жұмыстарды
жалғастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

AШM, ИСМ,
ҮК

2005-2007
жылдар

26

Таза сұрыпты көшет
материалдарын және
тұқымдарды өсiру үшiн
жемiс тәлiмбақтары мен
көкөнiс дақылдары тұқым
шаруашылығын қалпына
келтiру және дамыту
бойынша шаралар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ,
Алматы,
Жамбыл об-
лыстарының
және ОҚО
әкiмдiкте-
рi, "Тамақ
және қайта
өңдеу
өнеркәсiбi
ҒӨО" PMК
(келiсiм
бойынша),
"Егіншiлiк
және өсiм-
дiк шаруа-
шылығы
ҒЗО" PMК
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
1-тоқсан

27

Ауыл шаруашылығы
шикізаттары және тамақ
өнiмдерiнiң сапасы мен
қауiпсiздiгi зертхана-
сының материалдық-тех-
никалық базасын жаңғыр-
ту мәселесiн пысықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ, ЭБЖМ,
Қаржыминi,
Алматы,
Жамбыл об-
лыстарының
және ОҚО
әкiмдiк-
терi, ҮК

2006
жылғы
4-тоқсан

28

Қайта өңдеуге жарамды
жемiс-көкөнiс дақылда-
рының тұқымдарын өндi-
рудi көбейту бойынша
шаралар әзiрлеу (сәбiз:
Нантская 4, Шантанэ;
қызамық: Каспелрок,
Ронко, Классик,
РиоФуэго, қияр; Аякс,
Атлантис, Асперикс,
Кристина, қырыққабат:
Алаба-ма, Алладин,
алма: Зеленая заря,
Талгарская)

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ,
Алматы,
Жамбыл об-
лыстарының
және ОҚО
әкiмдiкте-
рi, "Тамақ
және қайта
өңдеу
өнеркәсiбi
ҒӨО" PMК
(келiсiм
бойынша),
"Егіншiлiк
және өсiм-
дiк шаруа-
шылығы
ҒЗО" PMК

2006 жыл

29

Алматы облысының Қара-
сай ауданы Шамалған
ауылында және Еңбекшi-
қазақ ауданы Шелек
ауылында жемiс-көкөнiс
өнiмдерiн қайта өңдей-
тiн екi зауыт салу

Мемлекет-
тік са-
раптаманың
кесімдері

Алматы
облысының
әкімдігі,
ДИ
(келiсiм
бойынша)

2006-2007
жылдар

30

Жемiс-көкөнiс өнiмдерiн
өндiру инфрақұрылымын
қалыптастыру бойынша
мынадай шаралар әзiрлеу:
а) көкөнiс қоймасын
қалпына келтiру;
б) тұқым шаруашылығын
дамыту;
в) ауыл шаруашылығы
өнiмдерiнiң көтерме-
сауда рыногын ұйымдас-
тыру;
г) арнайы техникасы
бар мамандырылған MTC
ұйымдастыру;
д) ауыл тауар өндiрушi-
лерiне химиялық қызмет
көрсететін кәсiпорындар
ұйымдастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ,
Алматы,
Жамбыл об-
лыстарының
және ОҚО
әкiмдiк-
терi, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006-2008
жылдар

31

Мелиорациялық жұмыс-
тарды кеңейту жөнiнде
ұсыныстар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ,
Алматы,
Жамбыл об-
лыстарының
және ОҚО
әкiмдiк-
терi

2006
жылғы
2-тоқсан

32

Оларды ИЛАК мүшелерi -
шетелдiк органдары
мойындаған халықаралық
аккредитациясына (ИСО
17025) дайындау үшiн
тамақ өнiмдерi мен ауыл
шаруашылығы шикізаттары
бойынша кем дегенде 3
тәжiрбие зертханасының
жұмысшыларын дайындау
және жабдықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп

АШМ, ИСМ,
Алматы,
Жамбыл об-
лыстарының
және ОҚО
әкiмдiк-
терi, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006-2007
жылдар

4. Қостанай облысында сүт кластерiн құру

33

Сүттi арнайы жинайтын
және алғашқы суыту
орындарын 42 ауылдық
елдi мекендерде ұйымдас-
тыру мәселесiн пысықтау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ,
Қостанай
облысының
әкiмдiгі,
"Мал
өнімдері
корпора-
циясы" АҚ
(келiсiм
бойынша)

2006 жыл

34

Жасанды ұрықтандыру
бойынша 217 орындар
ашу жөнiнде ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

АШМ,
Қостанай
облысының
әкiмдiгі

2005
жылғы
3-4-
тоқсандар

35

Сүрлем өндiрiсi көле-
мiнiң артқанын ecкepe
отырып, жем-шөп өндi-
рiсi бойынша өңiрлiк
бағдарламалар әзiрлеу

АШМ-ға
есеп

Қостанай
облысының
әкiмдiгі,
ҮК, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
1-тоқсан

36

Орташа - iрi тауарлы
сүт бағытындағы шаруа-
шылықтарын дамытуды
ынталандыру мәселесiн
пысықтау:
а) cүтті шаруашылығы
үшiн құрамажем құнын
субсидиялаулар;
б) сүт бағытындағы
асыл-тұқымды малдың
аналық үйiрiн ұстауға
кеткен шығындарды
субсидиялау;
в) қайта өңдеу кәсіпо-
рындарынан 100 км және
одан да көп ара қашық-
тықта орналасқан ауыл-
дық елді мекендерден ауыл шаруашылығы шикі-
заттарын тасымалдауға кеткен шығындарды субсидиялау;
г) арнайы мақсаттағы
техникалар мен жабдық-
тардың лизингіне кредит
беру (пішенорғыш ком-
байны, жем-шөп аралас-
тырғыш, жем-шөп тарат-
қыш, сүт сауатын агре-
гаттар, суытқыш, пасте-
ризаторлар, транспор-
терлер, автосуарғыш,
арнайы транспорт т.с.);
д) сүт өндіру бойынша
кәсіпорындарға берілетін
кредиттер бойынша екін-
ші деңгейдегі банктер-
дің сыйақы ставкаларын
субсидиялау
 

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ, ЭБЖМ,
Қостанай
облысының
әкiмдiгі,
"Мал
өнімдері
корпора-
циясы"
АҚ, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006-2008
жылдар

37

Айқындалған инфекциясы
бар мал басын санитар-
лық союды ұйымдастыру

АШМ-ге
есеп

Қостанай
облысының
әкiмдiгі

2006
жылдан
бастап

38

Сүт және оның қайта
өңделген өнiмдерiнiң
сапасы мен қауiпсiз-
дiгi зертханасының
материалдық-техникалық
базасын жаңғырту

ИСМ-ге
ақпарат

АШМ,
Қостанай
облысының
әкiмдiгі,
ҮК, КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006-2008
жылдар

39

Ветеринарлық-санитарлық
мақсаттағы объектілердi
(мал сойылатын пункттер
мен мал көметін орын)
салу жөнiндегі
ұсыныстарды әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

Қостанай
облысының
әкiмдiгі,
АШМ, ЭБЖМ

2006-2007
жылдар

40

Ғылыми-өндiрiстiк орта-
лықтарының сүт өнiмдерi
жаңа түрлерiнiң, оның
ішiнде концентрациялан-
ған сүттің өндiрiстiк
технологияларын "Қазақ-
станның ауыл шаруашы-
лығы өнiмiнiң бәсеке-
лестiгін арттыру"
Дүниежүзiлiк банк
жобасын iске асыру
шеңберiнде әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ, ЭБЖМ,
Қостанай
облысының
әкiмдiгі,
КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006-2008
жылдар

41

Сүттi малының солтүс-
тік қазақ типiн жасау
жөнiндегi жұмыстарды
аяқтау

АШМ-ге
ақпарат

"Солтүс-
тік-батыс
ғылыми-
өндірістік
ауыл ша-
руашылығы
орталығы"
РМК
(келiсiм
бойынша)

2007 жыл

42

Iрiмшiк, сүзбе, сары
май, құрғақ және
қоюлатылған сүттi iшкi
және сыртқы рыноктарда
сатуды зерделеу және
маркетингтік
стратегиялар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ,
Қостанай
облысының
әкiмдiгі,
ҚАМ
(келiсiм
бойынша),
"Мал
өнімдері
корпора-
циясы" АҚ
(келiсiм
бойынша),
КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

43

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiнiң облыстық
көтерме-сауда
рыноктарын ұйымдастыру

АШМ-ге
есеп

Қостанай
облысының
әкiмдiгі,
КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
2-3-
тоқсан

44

Қазақстанның батыс
өңірлерiндегi облыс-
тармен және РФ iргелес
субъектiлерiмен эконо-
микалық ынтымақтастық
шарттарын жасасу

ИСМ-ге
ақпарат

Қостанай
облысының
әкiмдiгі,
КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006 жыл

45

Ауылдық ақпараттық-
консультативтiк орталық-
тар мен ҒӨО жұмыстарын
жандандыру жолымен сүт
өндiру жөнiндегi кәсi-
порындарға қазiргі
заманғы ғылымның
жетiстiктерiн ендiру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

АШМ,
Қостанай
облысының
әкiмдiгі,
ҚАМ
(келiсiм
бойынша),
КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006-2008
жылдар

46

Арнаулы орта оқу орын-
дары базасында фермер-
лердiң бiлiктiлiгiн
арттырудың 3 айлық
ақылы курстарын
ұйымдастыру

АШМ-ге
есеп

Қостанай
облысының
әкiмдiгі

2006
жылғы
1-тоқсан

47

Сүттiң сапасын қамта-
масыз ету мәселелерi
жөнiнде фермерлер үшiн
оқыту семинарларын
ұйымдастыру

АШМ-ге
есеп

Қостанай
облысының
әкiмдiгі,
КҚБ
(келiсiм
бойынша)

2006
жылдан
бастап

      Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АҚ - акционерлiк қоғам
      TMPA - Табиғи монополияларды реттеу агенттігi
      СА - Статистика агенттігi
      ЖЖМ - Жанар-жағар май материалдары
      ИРАК - Халықаралық аккредиттелген одақ
      ДИ- Даму институттары
      ИСО - Өнiмге халықаралық стандарт
      ҚАМ - "Қазагромаркетинг" акционерлiк қоғамы
      ҚАҚ - "Қазагроқаржы" акционерлiк қоғамы
      ҮК - Үйлестiру кеңесi
      ҚТЖ - "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы
      CIM - Сыртқы iстер министрлiгi
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      МТС - Машина-трактор станциясы
      ХСО - Халықаралық сауда орталығы
      Қаржыминi - Қаржы министрлiгi
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
      ҚҚС - Қосылған құн салығы
      НҚК - Нормативтiк-құқықтық кесiм
      ҒӨО - Ғылыми-өндiрiстiк орталығы
      КҚБ - Кәсiпкерлердің қоғамдық бiрлестiктерi
      РМК - Республикалық мемлекеттік кәсiпорын
      ҚР - Қазақстан Республикасы
      РФ - Ресей Федерациясы
      СӨП - Сауда өнеркәсiптiк палатасы
      АЖП - Аумақтық жұмыс топтары
      XACCП - Қажеттi бақылау нүктелерiнiң қатер талдауы
      МТЗО - "Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлiк қоғамы
      ОҚО - Оңтүстік Қазақстан облысы

Қазақстан Республикасы    
Yкiметінің           
2005 жылғы 26 маусымдағы   
N 633 қаулысымен      
бекiтілген         

  "Туризм" пилоттық кластерiн жасау мен дамыту
жөнiндегi жоспар

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.04.26. N  329 қаулысымен.

      Туристiк сала бүгiн экономиканың ең жанданған және перспективалық салаларының бiрiне айналып келедi.
      Туристiк қызметтерге сұраныстың айқындауыштары мыналар: өмiр деңгейiнiң артуы, Интернет арқылы туристiк қызметтердi сатып алудың ұлғаюы, турлардың құрама пакеттерiне, дәстүрлi мәдениеттi, өмiр мәнерiн бастан кешiруге мүмкiндiк беретiн турларға сұраныстың ұлғаюы болып табылады.
      Қазақстандық туристiк сала қолда бар туристiк әлеуетке қарамастан осы артықшылықтарды әлi пайдаланған емес.
      Тек соңғы жылдары ғана оны туристiк қызметтердiң әлемдiк нарығына жылжытуға арналған шаралар қабылдануда.
      Нәтижесiнде 2004 жылы Қазақстанға келушiлердiң саны 4,3 миллионды құраған.
      Ұсынылған Iс-шаралар жоспарында заңнамаға өзгерiстер енгiзу, жалпы салалық iс-шаралар өткiзу мәселелерiн қамтитын жалпы жүйелiк мәселелерден басқа Алматыда және Алматы облысында шоғырланатын пилоттық туристiк кластер бөлiнген. Осы өңiр инфрақұрылымы (қонақ үйлердiң, санаторийлердiң, ойын-сауық объектiлерiнiң барынша көп шоғырлануы, қорықтар, таулар және т.б.) бойынша да, туристер үшiн өңiрдiң жалпы тартымдылығын арттыру үшiн жеке бизнес өкілдерiнiң ынтымақтастыққа дайындығы бойынша да кластерлiк бастамаларды iске асыру үшiн неғұрлым лайықты болып табылады.
      Жүргiзілген зерттеулер барысында оларды пайдалану осы пилоттық кластердiң дамуын ынталандыратын Алматыда және Алматы облысында туристiк кластердiң мынадай сегменттерi айқындалды:
      Өңiрдiң табиғи ландшафттарын пайдаланатын экологиялық туризм.
      Қолда бар тарихи-археологиялық және мәдени мұраны ашуға бағытталған мәдени-танымдық туризм.
      Орталық Азияның қаржылық және бизнес-орталықтарының ең маңыздыларының бiрi ретiнде Алматы қаласының одан әрi дамуына ықпалын тигiзетiн iскерлiк туризм.

P/c
N

Iс-шара

Аяқталу
нысаны

Жауапты
орындау-
шылар

Орындалу
мерзiмi

1

2

3

4

5

1. Жалпы жүйелiк шаралар

1

Инфрақұрылымды, оның iшiнде шағын қонақ үйлердi, мотелдерді, кiшi қонақ үйлердi, бизнес-орталықтарын және шопинг-орталықта-
рын дамыту үшiн инвести-
циялар тарту мақсатында "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасы-
ның Заңын iске асырудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 8 мамырдағы N 436 қаулысымен бекiтiлген Инвестиция-
лық преференциялар берiлетін қызметтiң кiшi түрлерiнiң сыныптауыш деңгейiнде экономикалық қызметтің басымды түрленуiнiң тiзбесiне "Туризм" бөлiмiн енгізу мүмкiндiгiн қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметi
қаулысының
жобасы

ИСМ

2006
жылғы
1-2-
тоқсан

2

Саяси тұрақты мемлекет-
тердiң азаматтары үшiн визалық және тiркеу рәсiмдерiн оңтайландыру бөлiгiнде әкiмшiлiк кедергілердi жою

ТК-ге
ақпарат

СIМ, IIM, ҰҚК
(келiсiм бойынша)

2005
жылғы
3-4-тоқсан

3

Мемлекеттік ұлттық
табиғи парктер мен
ерекше қорғалатын
табиғи аумақтарға
туристер ағынын ынталандыратын тарифтердi белгiлеу жөнiнде шаралар қабылдау
 

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

АШМ, ИСМ

2005
жылғы
4-тоқсан

4

1994 жылғы 10 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасының
Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы "Байқоңыр" кешенiн жалға беру шартына Қазақстан Республикасы туроператорларының "Байқоңыр" кешенiн туристiк объект ретінде пайдалану мүмкiндiгіне қатысты толықтыру енгізу жөнiндегi мәселені пысықтау

ТК-ге
ақпарат

СIМ, ИСМ

2005
жылғы
3-4-тоқсан

5

Туристiк мақсаттағы (спорттық балық аулау үшiн) биоресурстарды пайдаланғаны үшiн төлемдер сомасын азайту жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

АШМ, ИСМ, ҚТҚ
(келiсiм
бойынша)
және
Спорттық
балықшылық
қауымдас-
тығы
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

6

Туристiк әлеуетке зерттеулер жүргiзу және туризм индустриясын дамыту стратегиясын әзiрлеу үшiн жетекшi халықаралық консалтинг-
тік компаниялардың бiрiн тартуды қамтамасыз ету

ТК-ге
ақпарат

ИСМ

2005
жылғы
4-тоқсан

7

"Шағын кәсіпкерлiктi дамыту қоры"
акционерлiк қоғамы (келiсiм бойынша) мынадай туристік инфрақұрылым объектілерінің
құрылысын қаржыландыру мүмкіндігін қарасын:
а) шағын қонақ үйлер;
б) мотельдер;
в) кіші қонақ үйлер;
г) бизнес-орталықтар;
д) шопинг-орталықтар;
е) туристік және шаңғы базалары;
ж) киіз үй лагерьлері

ИСМ-ге
ақпарат

ШКДҚ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

8

Туристік инфрақұрылым объектілерін салуды дамыту институттары арқылы қаржыландыру үшін түрлер тізбесіне қосу мүмкіндігін қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ИСМ

2005
жылғы
4-тоқсан

9

"Болашақ" бағдарламасы шеңберiнде туристiк мамандықтар бойынша 15 студентті оқытуға квота бөлу жөнiнде ұсыныстар енгізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

БҒМ, ИСМ

2005
жылғы
4-тоқсан

10

Туризм саласындағы мамандықтар бойынша оқытуға арналып бөлiнетiн бiлiм гранттарының санын 200-ге дейiн ұлғайту мүмкiндiгiн қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ, ИСМ

2005
жылғы
4-тоқсан

11

Мыналардың:
а) тау гидi мамандығы бойынша 30 адам, туризм нұсқаушысы -
30 адам - туризм және спорт академиясының;
б) экскурсовод маман-
дығы бойынша 50 адам, аудармашы-гидтер -
50 адам - "Тұран" университетiнiң базасында 2 айлық ақылы
курстарын ұйымдастыру

ТК-ге
ақпарат

БҒМ, ИСМ

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

12

Туризмнiң ұлттық жiктемелiк құрылымын әзiрлеу және туристiк
салаға мамандарды даярлау бағыттарының тiзбесiн ЕБК жобасы
шеңберiндегі мамандықтар жiктемесiне енгізу

Білiм және ғылым министрі бұйрығының жобасы

ИСМ, БҒМ, ҚТҚ
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

13

Ұлттық турөнiмнiң брэндiн және логотипiн әзiрлеу жөнінде шаралар қабылдау

ТК-ге
ақпарат

ТСМ

2006
жыл

14

"Қазақстандағы туризм" бiрыңғай ақпараттық Интернет-порталын құру

ИСМ-ге
ақпарат

Алматы қаласының
және Алматы облысының
әкiмдiктерi, ҚТҚ (келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

15

10 жетекшi халықаралық туроператорлармен Қазақстан Республикасы-
на шетелдiк туристердi тарту бөлiгiнде ытымақ-
тастықты жолға қою

ТК-ге
есеп

ТСМ, ҚТҚ (келiсiм бойынша)

2005-2006
жылдар

16

Жетекшi әлемдiк бұқаралық ақпарат құралдарымен олар арқылы
Қазақстанның туристiк мүмкiндiктерiн таныстыру жөнiнде
белсендi ақпараттық-тұсау кесер жұмыстарын жүргiзу

ТК-ге
ақпарат

ТСМ

2005-2006
жылдар

17

СА-мен бiрлесiп ҚР (ЭҚЖК) MК 03-99, экономикалық қызмет
түрерлерi бойынша өнiмдер жiктемесiне ҚР МК ЭҚТӨК 04-99 "Туризм" және "Туризммен байланысты қызметтер" жекелеген бөлiмдерiн енгізу бөлiгінде өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы мәселенi пысықтау
 

ИСМ-нiң Техникалық реттеу және метрология комитетi төрағасының бұйрығы

ИСМ

2005
жылғы
3-4-тоқсан

18

Жетекшi әлемдiк БАҚ-тың және iрi туроператор-
лардың өкiлдері үшiн
баспасөз және
ақпараттық турларды
ұйымдастыру

ТК-ге
ақпарат

ИСМ, МАСМ, Алматы қаласының және Алматы облысының әкімдіктері, ҚТҚ (келі-
сім бойынша)

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

2. Экологиялық туризм

19

Шымбұлақ тау шаңғысы базасынан жоғары Тұйық су шатқалына дейiнгi 1.5 км жолға жөндеу жүргізу

ИСМ-ге
есеп беру

Алматы облысының әкiмдiгi

2005
жыл

20

Қарқара кентiнен Кеген кеден бекетiне дейiнгі 9.7 км жолға жөндеу жүргізу

ИСМ-ге
есеп беру

Алматы облысының әкiмдiгi

2005
жыл

21

Балалар сауықтыру лагерiнен Yлкен Алматы көлiнiң бөгетiне дейiнгi 15 км жолға жөндеу жүргізу

ИСМ-ге
есеп беру

Алматы облысының әкiмдiгi

2005
жыл

22

Кербұлақ ауылынан "Алтын емел" МҰТП-ке дейiнгi 26 км жолға жөндеу жүргізу

ИСМ-ге
есеп беру

Алматы облысының әкiмдiгi, "Алтын емел" МҰТП (келісім бойынша)

2005
жыл

23

Жалаңаш кентiне дейiнгi 20 км және Жалаңаш кентiнен Көлсай көлiне дейiнгі 43 км жолға жөндеу жүргiзу

ИСМ-ге
есеп беру

Алматы облысының әкiмдiгi

2005
жыл

24

Халықаралық стандарттарға сәйкес Алматы облысында республикалық мәнi бар жолдардың және туристiк объектілерге алып келетін жолдардың бойына ақпараттық-хабарлау белгiлерiн орнатуды қамтамасыз ету

ИСМ-ге
есеп беру

ККМ, Алматы облысының әкiмдiгi

2005
жыл

25

Туристік автокөлiктің Алматы қаласының және Алматы облысының туристiк маршруттары бойынша кедергісiз жол жүруi үшiн бекiтiлген логотипiмен арнайы рұқсаттамаларды енгізу

ТК-ге
ақпарат

ІІМ, Алматының және Алматы облысының әкiмдiктері

2005
жыл
бойы

26

Облыстың туристiк тартымды объектілерiнiң: Алакөл, Балқаш көлдерiнiң, Тамғалы Тас (Қапшағай қаласы) тарихи ескерткiшiнiң жолдарына жөндеу жүргiзу

ККМ және ТСМ-ге
есеп беру

Алматы облысының әкiмдiгi

2005-2006
жылдар

27

1 Кордоннан Текелi қаласының кенiшiне дейiнгі 22 км жолға жөндеу жүргізу

ТСМ-ге
есеп беру

Алматы облысының әкiмдiгi

2005-2006
жылдар

28

Алматы облысының туристiк объектiлерiне қол жетiмдiлiкті арттыру үшiн кiшi авиацияны тарту жөнiнде, оның iшiнде су бетiне қону мүмкiндiгi бар шағын авиацияның тік ұшақтары мен ұшақтарын сатып алу мәселелерi бөлiгiнде шаралар қабылдау

ТК-ге
ақпарат

ИСМ, ККМ, ҚТҚ
(келісім бойынша),
Алматы облысының әкiмдiгi

2005
жылғы
4-тоқсан

29

"Эйр Астана" ЖАҚ-пен және елдiң басқа да жеке меншiк авиакомпа-
нияларымен әуе дәлiз-
дерiн келiсудi қоса алғанда, Алматы облысы-
ның туристiк объектiле-
рiне (Жаркентке дейiн және т.б.) рейстердi ұйымдастыру туралы мәселелердi пысықтау

ТК-ге
ақпарат

ККМ, ҚМ,
Алматы облысының әкiмдiгi,
ИСМ, ШС

2005
жылғы
3-тоқсан

30

"Алтын емел" ұлттық паркiнiң қызметтерiне туристер ағынын ынталан-
дыратын тарифтердi
белгiлеу жөнiнде
шаралар қабылдау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі қаулысының
жобасы

AШM, ИСМ, ҚТҚ
(келiсiм бойынша)

2005 жылғы
3-тоқсан

31

Шымбұлақ және Түрген объектілерiнiң базасында iрi тау шаңғылық-курорттық кешенiн құру тұжырымда-
масын әзiрлеу

ТК-ге және
ИСМ-ге
ақпарат

Алматы
каласының
әкiмдiгі

2005
жылғы
2-тоқсан

3. Мәдени-танымдық туризм

32

Кейiннен Алматы арқылы Пекиннен Иранға дейiн және керi қарай ұзарта отырып, Ұлы жiбек жолының қазақстандық бөлiгі бойынша және одан әpi Қырғызстан арқылы Өзбекстанға дейiн "Ұлы Жiбек жолының меруертi" арнайы туристiк поезы - қазақстандық танымал турөнiмiн одан әрі iске асыру үшiн ДВ класындағы 5 жаңа темiр жол вагондарын және 2 мейрамхана вагонын, оның iшiнде көрсетiлген техниканы лизингке сатып алу мүмкiндiгi туралы SEAF-тың туризм саласындағы венчурлiк қорымен сатып алу мәселесiн пысықтау

ТК-ге ақпарат

ИСМ, ККM, ҚТЖ, ҚТА
(келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

33

Алматының және Алматы облысының, сондай-ақ Жiбек жолының экологиялық және мәдени-танымдық туристiк объектiлерiне шет тiлдерiнде қағаз және электронды жеткiзгiштерде (СД, DVD) жол көрсеткiштер мен каталогтар әзiрлеу

ИСМ-ге ақпарат

Алматы қаласының және Алматы облысының әкiмдiктерi

2005 жылғы
4-тоқсан

34

"Қазақфильм" киностудиясымен
"Көшпендiлер" фильмiне декорациялар пайдалану туралы мәселенi пысықтау

Қазақстан Республи-
касының Үкiметiне ақпарат

Алматы облысының әкімдiгi, МАСМ

2005 жылғы 4-тоқсан

35

Алматы қаласына бюджеттен тыс қаражат тарта отырып, Ш.Айманов атындағы "Қазақфильм" ұлттық компаниясының жанынан iрi кинематографиялық өндiрiстi құру жөнiндегi мәселенi қарау

Қазақстан Республи-
касының Yкiметiне ақпарат

MACM, Алматы
қаласының
әкімдiгi

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

36

Талғар қаласында "Iле Алатауы" МҰТП-ның туристiк әлеуетiн пайдалана отырып, сақ қорғандарын, "Алтын адамның" табылған жерiн қамтитын "Талхиз" этнографиялық кешенiн салу үшiн жағдайлар жасау

Қазақстан Республи-
касының Yкiметiне ақпарат

Алматы облысының
әкiмдiгі,
MACM, ТСМ

2005-2006
жылдар

37

Қапшағай қаласында "Тамғалы тас" тарихи ескерткiшiн қорғау, сақтау жөнiнде iс-шаралар кешенiн әзiрлеу

ТК-ге есеп

Алматы облысының
әкiмдiгі,
MACM, ТСМ

2005-2006
жылдар

4. Iскерлiк туризм

38

Алматы конгресс-орталы-
ғының құрылысына жер телiмiн бөлудi қамтамасыз ету

Алматы қаласы
әкiмдiгiнiң қаулысы

Алматы қаласының
әкiмдiгi, ИСМ

2005 жылғы
4-тоқсан

39

Конгресс-орталығын салуға арналған TЭH және ЖСҚ әзiрлеу

TК-гe ақпарат

Алматы қаласының
әкiмдiгi, "Альянс"
маркетинг-
тік тобы
(келісім
бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

40

Алматы конференциялар бюросын құру

ИСМ-ге ақпарат

Алматы қаласының
әкiмдiгi, ҚТҚ (келiсiм
бойынша)

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

41

Алматы қаласының халықаралық әуежайында және темiр жол вокзалында ақпараттық анықтамалық қызмет құру

ИСМ-ге ақпарат

Алматы қаласының
әкiмдiгi, 
"Алматы қаласының
халықаралық
әуежайы" АҚ
(келiсiм бойынша),
ҚТЖ (келiсiм
бойынша),
ҚТҚ (келiсiм бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

42

Алматы қаласында "Жедел желi" ақпаратты телефондық анықтама қызметiн құру

ИСМ-ге ақпарат

Алматы қаласының
әкiмдiгi, АБА,
Қазақтелеком
(келiсiм бойынша),
ҚТҚ (келiсiм бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

43

Алматы қаласында iскерлiк туризмдi ынталандыру үшiн әлеуеттi инвесторлармен келiссөздер жүргiзу

ТК-ге ақпарат

ИСМ, Алматы
қаласының әкiмдiгi

2005
жылғы
3-4-
тоқсан

      Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
      АҚ - акционерлiк қоғам
      СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
      МЖ - Мемлекеттік жiктеме
      МҰТП- Мемлекеттік ұлттық табиғи парк
      ЕБҚ - Еуропалық бiлiм беру қоры
      ЖАҚ - жабық акционерлiк қоғам
      ҰҚК - Ұлттық қауiпсiздiк комитеті
      ЭҚТБӨТ - Экономикалық қызмет түрлерi бойынша өнiмдер жiктемесi
      ҚТҚ - Қазақстан туристiк қауымдастығы
      ҚТЖ - "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы
      IIM - Iшкi iстер министрлiгі
      СIМ - Сыртқы iстер министрлігі
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi
      MACM - Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi
      БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлiгi
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      ККМ - Көлiк және коммуникация министрлiгі
      ТСМ - Туризм және спорт министрлiгi
      Қаржымині - Қаржы министрлiгi
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгі
      Әдiлетминi - Әдiлет министрлігі
      ЭҚЖЖ - Экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы жiктемесi
      ЖСҚ - жоба-сметалық құжаттама
      ҚР - Қазақстан Республикасы
      ҰВ - демалу вагоны
      БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары
      TК - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жанындағы Туризм жөнiндегi кеңес
      ТЭН - техника-экономикалық негіздеме
      ШКДҚ - "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлiк қоғамы
      ШС - шаруашылық жүргізушi субъектiлер
      км - километр

Қазақстан Республикасы    
Yкiметінің           
2005 жылғы 26 маусымдағы   
N 633 қаулысымен      
бекiтілген         

  "Мұнай-газ машиналарын жасау" пилоттық кластерiн
жасау мен дамыту жөнiндегi жоспар

      Қазақстан Республикасының бар болуы жоғары технологиялық iлеспелi индустрияны дамытудың қозғаушы күшi болып табылатын мұнай мен газдың бай ресурстары бар.
      Қазақстанның мұнай-газ саласындағы iрi жобалардың бiрi Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторындағы (КТҚС) көмiрсутегi ресурстарын игеру болып табылады. Мемлекет басшысының 2003 жылғы 16 мамырдағы
N 1095 Жарлығымен қараңыз.U101105 мақсаты КТҚС-ның көмiрсутектерiн ұтымды әрi қауіпсiз игеру арқылы елдiң тұрақты экономикалық дамуын және Қазақстан халқының өмiр сүру сапасын жақсартуды қамтамасыз етуге жәрдемдесу ел индустриясының iлеспелі салаларын дамытуға қол жеткiзу болып табылатын Каспий теңiзiнің қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасы қабылданды және бекiтілдi.
      Осы бағдарлама iс-шараларының шеңберiнде iлеспе салалардың iрi мега-жобаларын iске асыру, оның iшiнде теңiз мұнай операцияларын және сервистiк индустрияны қолдаудың инфрақұрылымын құру, жағалаудағы қолдау базалары үшiн ұсынылатын нақты объектiлердi айқындау арқылы КТҚС-ның жағалау жолын, қайта өңдеушi кәсiпорындарды, теңiз өткiзгiш құбырларының құрлыққа шығу аймақтарын дамытудың, қалдықтарды және басқа объектiлердi қауiпсiз сақтаудың кешендi жоспарын әзiрлеу және қабылдау болжанып отыр. Қазақстанның аумағында теңiз көмiрсутегi ресурстарын және мұнай мен газдың бай ресурстарын игеру қазiргi заманғы экспортқа бағдарланған өңдеушi мұнай-химия индустриясын, көлiк инфрақұрылымын құруды болжайды.
      Iрi инвестициялық жобаларды iске асыру мұнай мен газға, көмiрсутегi шикiзатын өндiруге, тасымалдауға, сақтауға және терең қайта өңдеуге арналған ұңғымаларды барлау мен бұрғылау үшiн жоғары технологиялық жабдыққа және машиналар жасау өнiмдерiне жоғары сұранысқа әкеп соқтырады.
      Осы iс-шаралар жоспарында Батыс Қазақстан облысының аумағында пилоттық жобаны iске асыру болжанып отыр.
      Мұнай-газ машиналарын жасау саласындағы кластерлеу үшiн осы өңiрдi таңдаудың негiзгi факторлары қуатты өндiрiстiк, кадрлық және ғылыми-техникалық әлеуеттiң бар болуы, көлiк, қаржы инфрақұрылымының дамығандығы, осы өңiрдiң аумағында және Ресеймен шекара маңында машиналар жасау өнiмдерiн өткiзудiң жеткілiктi рыногын қамтамасыз ететiн iрi инвестициялық жобаларды iске асыру болып табылады.

P/c
N

Iс-шаралардың атауы

Аяқталу
нысаны

Жауапты
орындау-
шылар

Орындалу
мерзiмi

1

2

3

4

5

1. Жалпы жүйелiк шаралар

1

Қазақстан Республикасының заңнамасына ("Жер және жер қойнауын пайдалану туралы" ҚР Заңы 63-1-бабының 4-тармағы) Қазақстан Республикасының аумағында технологиялық жабдықтарды және мұнай-газ машиналарын жасау өнiмдерiн сатып алу бойынша барлық конкурстарды жүргізудi қамтамасыз ету бөлiгiнде өзгерiстер енгізу жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ИСМ,
Қаржыминi

2005
жылғы
3-тоқсан

2

Салық заңнамасына тауарлар мен қызметтер импортына осындай жеңiлдiктерi бар жер қойнауын пайдаланушылар үшiн тауарлар мен қызметтердi беру бойынша отандық берушiлер үшiн, оның iшiнде ҚҚС төлеуден босату арқылы тең жағдайлар жасауға бағытталған өзгерiстер енгiзу жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ЭБЖМ, ИСМ, ЭМРМ

2005
жылғы
3-тоқсан

3

Мұнай-газ кешенiнің кәсiпорындары және жер қойнауын пайдаланушылар өткiзетiн:
а) жер қойнауын пайдаланушылардың, тауарларды, жұмыстарды және
қызметтердi сатып алудың жыл сайынғы жұмыс бағдарламаларын уәкілеттi мемлекеттік органмен мiндетті түрде келiсуi;
б) Қазақстан Республикасының Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiруi шеңберiнде оларға қатысты преференциалдық режим және өтпелi кезеңнен ұзақтығы сақталуы қажет тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң тiзбесiн бекiту;
в) өз өнiмдерiн мұнай-газ секторын дамытуда инвестиция-
лайтын жер қойнауын пайдаланушыларға беруге арналған конкурстарға қатысу үшiн қазақстан-
дық және шетелдiк машиналар жасау кәсіпорындарына тең жағдайлар жасау бөлiгiнде өнiмдерді сатып алу жөнiндегi конкурстардың айқындығын қамтамасыз ету үшiн нормативтiк құқықтық базаны жетілдiру жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ИСМ, ЭМРМ,
ЭБЖМ,
Қаржыминi,
Әділетмині,
ҚКА (келісім бойынша),
ҚИ (келісім бойынша)

2005
жылғы
3-тоқсан

4

Нормативтiк құқықтық базаны уәкiлеттi мемлекеттiк орган қызметінiң тиiмдiлiгiн арттыру бөлiгiнде ("Жер және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-1-бабын iске асыру мақсатында) жетiлдiру жөнiнде, оның iшiнде:
а) мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келетін және міндетті түрде қолданыстағы заңнамаға сәйкес конкурстық негiзде сатып алынатын Қазақстанда шығарылған тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді қазақстандық тауар өндiрушілердiң мемлекеттік тізiлiмiн қалыптастыру жөнiнде;
б) облыстық атқарушы органдардың мемлекеттiк және (немесе) халықа-
ралық стандарттарға сәйкес келетiн тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi өндiретiн ұйымдар бойынша деректердiң тiркелімін қалыптастыру жөнiндегi қызметiне әдiстемелiк басшылықты жүзеге асыру жөнiнде;
в) тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алуға қатысты қазақстандық ұстауға байланысты келiсiм-
шарттық мiндеттемелердi жер қойнауын пайдаланушылардың орындауы мониторингін жүзеге асыру жөнiнде;
г) Қазақстан Республикасындағы дамушы басымдықты жоғары технологиялық өндiрiстердiң тiзбесiн бекiту жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ИСМ, ЭМРМ, Әділетмині,
ЭБЖМ

2005
жылғы
3-тоқсан

5

Тиiстi уәкiлетті органдардың мыналарды:
а) мердiгерлердiң (Операторлардың) жер қойнауын пайдалануға келiсiм-шарттар мен Өнiмдердi бөлу туралы келiсiмдер жөнiндегi басқару органына бекiтуге берiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алу шарттарының жобаларын;
б) мердiгерлердің сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің көлемi бойынша жыл сайынғы және ұзақ мерзiмдi жұмыс бағдарламалары мен бюджеттерiн келiсу тәртiбiн айқындауға арналған құзыретiн көздейтiн нормативтiк құқықтық кесiм әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметi
қаулысының
жобасы

ИСМ, ЭМРМ,
ҚКА 
(келісім бойынша)

2006
жыл

6

"Мұнай және газ өнеркәсiбiнiң бас диспетчерлiк басқармасы" АҚ-тың базасында қазақстандық машиналар жасау кәсiпорындарының тауарларын, жұмыстары мен қызметтерiн республиканың мұнай-газ секторының сатып алуы бойынша жоспарланып отырған конкурстары туралы деректердi жинау, өткiзiлетін конкурстардың қол жетімділігін және айқындылығын қамтамасыз ету үшiн оларды өткiзу күнi туралы хабардар ету үшiн бiрыңғай ақпараттық орталық құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

ЭМРМ, ИСМ,
БДБ
(келісім бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

7

Қазақстан-Британ техникалық университетімен және Қазақстан мұнай және газ университетiмен, сондай-ақ Қазақстан-британ техникалық университетiмен бiрлесiп, мұнай-газ машиналарын жасауды дамытудың перспективалы бағыттары жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу мақсатында мұнай-газ секторындағы (оның iшiнде көмiрсутек шикiзатын қайта өңдеу теңiзде мұнай өндiру инфрақұрылымы салаларындағы) инвестициялардың көлемдерi мен бағыттарын талдау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ИСМ, ЭМРМ, 
ҚМГИ
(келісім бойынша), ҚБТУ
(келісім бойынша)

2005
жылғы
4 тоқсан

8

Қосымша құн тізбегiн дамытуды қамтамасыз ететiн iлеспе салалардағы мұнай-газ кешенiнде жаңа өндiрiстердi ұйымдастырудың инвестициялық жобалары портфелiн қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

ИСМ, ЭМРМ, 
ЭБЖМ, ҚМГ
(келісім бойынша), ҚМГИ
(келісім бойынша),
ҚИ
(келісім бойынша)

2006
жылғы
1-тоқсан

9

Өндiрiсi Қазақстанда ұйымдастырылған мұнай-газ машиналарын жасау өнiмдерiнiң жаңартылып отыратын дерек қорын қалыптастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

ИСМ

2005
жылғы
3-тоқсан-
нан
бастап
тұрақты

10

Бюджеттен қоса қаржыландыру шартымен салалық ғылымды қаржыландыруға Қазақстанда жұмыс iстейтін шетелдiк және отандық мұнай-газ компанияларына инвестициялардың бiр бөлiгiн аударуды ынталандыру жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ұсыныстар

ИСМ, ЭБЖМ,
ЭМРМ

2006
жылғы
2-тоқсан

11

Қажеттiлiгi жыл сайынғы және ұзақ мерзiмдi перспективаларда орын алатын машиналар жасау өнiмдерiнiң каталогын шығару ("ҚазМұнайГаз", "ҚазАтомөнеркәсiп", "Қазақстан Темiр Жолы", "Қазақтелеком" ұлттық компанияларының бұйымдарына қажеттiлiктi ескере отырып)

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ИСМ, ЭМРМ,
БҚО, СҚО,
Алматы
қаласының
әкімдіктері

2006
жылғы
1-тоқсан

12

Мұнай-газ машиналарын жасау кластерiне қатысушылардың барлығын мынадай деректермен қамтамасыз ету үшiн "Отандық өндiрушiлер мен шетелдiк инвесторлардың бiрыңғай тiркелiмi" ақпараттық орталығы мен ақпараттық жүйесiн құру жөнiндегi жұмысты жалғастыру:
а) жер қойнауын пайдаланушылардың бөлiнiсi үшiн тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң сұранысы және ұсыныстары көлемдерi туралы;
б) мұнай-газ машиналарын жасау кәсiпорындары үшiн шикiзат пен материалдарды берушi отандық және шетелдiк кәсiпорындар туралы;
в) мұнай-газ кешендеріндегі перспективалы жобалар туралы;
г) мұнай-газ кешенінің қызмет саласы бойынша машиналар жасау өнімдеріне жыл сайынғы және ұзақ мерзімді қажеттіліктері туралы;
д) мұнай мен газға ұңғымаларды барлау және бұрғылау;
е) көмірсутек шикізатын өндіру;
ж) көмірсутек шикізатын тасымалдау және сақтау;
з) көмірсутек шикізатын тереңнен қайта өңдеу;

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

ИСМ, ЭМРМ, 
ККА (келісім бойынша),
ҚИ
(келісім бойынша),
БДБ (келісім бойынша)

2006
жылғы
4-тоқсан

13

Кластерге қатысушылар-
дың мемлекеттік даму институттарымен, екіншi
деңгейдегi банктермен және басқа да қаржы институттарымен инвестициялық және инновациялық жобаларды iске асыру бойынша өзара iс-әрекетiн жетiлдiру жөнiндегi жұмысты жүргізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ақпарат

ИСМ, Қаржымині, ЭБЖМ

2005 жылғы 3-тоқсан-
нан
бастап
тұрақты

14

Мұнай-газ машиналарын жасаудың кешендi және мақсатты ҒЗТКӘ-лерiн жүйелiк қаржыландыру жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ұсыныстар

ИСМ, БҒМ, ЭБЖМ

2005
жылғы
4-тоқсан

15

Мұнай-газ машиналарын жасау саласындағы ұлттық стандарттарды халықаралық стандарт-
тарға сәйкес келтiру және оларды түпнұсқа тiлiнде Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға жол беру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын дайындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
есеп

ИСМ, ҚИ (келiсiм бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

16

Қазақстандық-Британ техникалық университе-
тінің базасына "Мұнай-газ машиналарын жасау" кластерінің проблемалық мәселелерін жүйелік зерттеу және перспективалы бағыт-
тарын дамыту жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу үшін орталық құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ақпарат

ИСМ, ҚБТУ
(келiсiм бойынша)

2005
жылғы
4-тоқсан

17

Мұнай-газ кешені үшін қазақстандық машиналар жасау кәсіпорындары өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін зерттеу-
ді жүргізу, кәсіпорын-
дарды жаңғырту және
жаңа өндірістер құру
жөнінде ұсыныстар
әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ұсыныстар

ИСМ, ЭБЖМ,
ҚБТУ
(келiсiм бойынша),
ҚИ
(келiсiм бойынша) 

2006
жылғы
4-тоқсан

18

"Ұлттық инновациялық қор" АҚ-мен бірлесіп, Орал, Өскемен, Алматы және Петропавл қалала-
рында венчурлік қаржы-
ландыру құрылымдарын
құру бойынша ұсыныстар
әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ұсыныстар

ИСМ, ҰИҚ
(келiсiм бойынша),
облыстардың және Алматы қаласының әкiмдiктерi
 

2005
жылғы
4-тоқсан

19

Мұнай-газ машиналарын жасаудағы нақты маман-
дықтар бойынша әлеуетті жұмыс берушілердің жұмыс күшіне қажетті-
лігі туралы дерекқор
жасау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
есеп

ИСМ, БҒМ,
Еңбекмині,
облыстардың және Алматы қаласының әкiмдiктерi

2005
жылғы
4-тоқсан

20

Мұнай-газ саласы және тұтастай алғанда, өнеркәсiп қажеттiлiгi-
нiң негiзiнде құрылатын кластер шеңберiнде оның техникалық жабдықталуы мен жаңғыртылуын ескерiп, республикадағы машиналар жасау кәсiпорындарының
мамандануын айқындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
есеп

ИСМ, ККM, АШМ, ЭБЖМ,
облыстардың
әкiмдiктерi

2006
жылғы
1-тоқсан

2. Батыс Қазақстан облысының аумағында пилоттық кластер жасау мен дамыту жөнiндегi iс-шаралар

21

Орал қаласында "Микрография" ҒЗИ" республикалық мемлекет-
тік кәсiпорнының және "Алгоритм" өңірлiк технопаркiнiң базасында мұнай-газ машиналарын жасау өнiмдерiне конс-
трукторлық-технология-
лық құжаттама әзiрлеу
бойынша өңiрлiк
жобалық-конструкторлық
бюро құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ақпарат

ИСМ, БҚО әкiмдiгi

2005
жылғы
4-тоқсан

22

Орал қаласының "Алгоритм" өңiрлiк технопаркiнiң базасында мұнай-газ машиналарын
жасау саласындағы ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструк-
торлық ұйымдарды бiрiктiретiн кластердi дамытуды инновациялық қолдаудың өңiрлік орталығын құру жөнiнде ұсыныстар дайындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ұсыныстар

ИСМ, БҚО әкімдігі,
ҰИҚ (келiсiм бойынша), ИТТО
(келiсiм бойынша)

2006
жылғы
1-тоқсан

23

Облыстық техникалық олимпиаданың қорытын-
дысы бойынша Қарашығанақ
кен орнын әзiрлеу
бойынша Өнiмдердi бөлу
туралы келiсiмде
жергiлiктi кадрларды
даярлауға көзделген
қаражат есебiнен
бейiндi жоғарғы оқу
орындарында оқуға жыл
сайын 10 адам жiберу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
есеп

БҒМ, ИСМ, ЭБЖМ,
облыстардың және
Алматы
қаласының
әкiмдiктерi

Жыл сайын

24

Орал қаласындағы N 1 кәсіптік техникалық мектептiң базасында жыл сайын жергілiктi бюджет есебiнен жатақханамен қамтамасыз ету арқылы машиналар жасау маман-
дықтары бойынша жұмысшы
100 адамды оқыту

ИСМ-ге есеп

БҚО әкiмдiгi

2005
жылғы
4-тоқсан

25

Орал қаласындағы Батыс Қазақстандық аграрлық-техникалық университеттің базасында мұнай-газ машиналарын жасау мамандықтары бойынша орта буын мамандарын даярлау үшiн оқу-өндiрiстiк орталығы бар машиналар жасау факультетiн құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
есеп

БҒМ, ИСМ, ЭБЖМ, БҚО
әкiмдiгi

2005
жылғы
4-тоқсан

26

Орал қаласында Қазақстанның батыс өңiрiнiң машиналар жасау кәсiпорындары өкiлдерiнiң және жер қойнауын пайдаланушы-
лардың қатысуымен өңiрлік кеңес өткiзу және кеңестiң қорытын-
дысы бойынша техникалық
қайта қарулану мен жаңғырту мүмкiндiктерiн ескерiп, машиналар жасау кәсiпорындарының мамандықтарын айқындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
есеп

ИСМ, ЭБЖМ, БҚО, Ақтөбе, Маңғыстау
және Атырау
облыстарының
әкiмдiктерi

2005
жылғы
3-тоқсан

27

Жер қойнауын пайдаланушылар мен өнiм өндiрушiлердi шақырып, жобаларды iске асыруды қарастыру:
а) Орал қаласындағы
"Металлбұйымдары" ЖШС зауытының базасында  "Металлконструкцияларын ыстықтай мырыш жалату бойынша қызметтердi өндiрудi ұйымдастыру";
б) "Омега" прибор жасау зауыты" АҚ-тың базасында:
"Жер қойнауын пайдаланушылардың техникалық мұқтаждарын қамтамасыз ету үшiн ауыз суды орнатуды өндiрудi ұйымдастыру";
"Байланыстың өндiрiстiк-кеңселiк жүйелерi ретiнде пайдаланылатын телекоммуникациялық аппаратураны жасау (кiшi ATC)";
"Технологиялық процестер мен жабдықтарды басқару, бақылау және телеметриялау приборларын жасау";
в) "Құю-механикалық зауыты" ӨК базасында:
"диаметрi 57-ден 273 мм-ге дейiнгi қысымы 160 кг/см-ге дейiнгi қатты майыстырылған құбырларды шығару";
г) Орал қаласындағы
"ҚазАрмоөнеркәсiбi" АҚ-тың базасында:
"Электрмен балқытылатын өндірiсті, оның iшiнде жоғарғы шынықтырылған болатты ұйымдастыру";
"Ернеу жабдығын шығару";
д) Орал қаласында "Батыс Қазақстан машина жасау компаниясы" АҚ-тың базасында:
"газ сығымдайтын станциялар мен газ толтыратын кәсiпорындар үшiн жабдықтар шығару";
"Мұнай дайындауға арналған жабдықтар шығару";
"ҚазМұнайГаз" АҚ үшiн сервистiк орталықтар";
e) Орал қаласындағы "Зенит" АҚ және "Гидроприбор ҒЗИ" АҚ базасында:
"Арнайы теңiз кемелерiн және 500 тоннаға дейiн су ала алатын баржалар шығару";
ж) Орал қаласындағы "Оралагрореммаш" АҚ-тың базасында:
"Зил" және "КамАЗ" маркалы автомобильдердiң шассиiне су мен сұйық мұнай өнiмдерiн тасымалдау үшiн арнайы техниканы шығару";
"100 м 3 дейiн сыйымды жабдық шығару";
з) Қазақстанның батыс өңiрiнiң кәсiпорындары үшiн өңiрлiк металл базасын құру;
и) iрi мұнай-газ кен орындарында сервистiк орталықтардың желiлерiн құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
есеп

ИСМ, БҚО әкiмдiгi,
ЭMPM, ЭБЖМ,
кластерге
қатысушылар, ҚМГ
(келiсiм бойынша)

2005-2006
жылдар

28

Кластерге қатысушылар мен ҚБТУ және Сәтпаев атындағы ҚазҒТУ (Алматы қаласы), Серiкбаев атындағы ШҚМТУ (Өскемен қаласы), ҚарМТУ (Қарағанды қаласы), 
Павлодар мұнай және газ мемлекеттік университе-
ті мен Атырау институтының арасындағы машина жасаушы инженерлерді оқытуға консультациялар беру жөніндегі ынтымақтастық жөнінде ұсыныстар дайындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ұсыныстар

БҒМ, ИСМ,
облыстардың
әкiмдiктерi

2005
жылғы
3-тоқсан

29

Саратов облысының (Ресей Федерациясы, Озинка станциясы) шекарасында арнайы экономикалық аймақ құру арқылы индустриялық-
логистикалық орталық ("Қазақстанның Батыс қақпасы") құру мүмкiндiгін қарастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
есеп

БҚО
әкімдігі,
ИСМ

2006
жылғы
1-тоқсан

30

Облыстық әкімдiк жанынан мемлекеттік органдар мен кластерге қатысушылардың үйлестірiлген жұмысын қамтамасыз ету үшiн өңiрлiк консультативтiк-
кеңесшi орган құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ақпарат

ИСМ, БҚО әкімдігі

2005
жылғы
4-тоқсан

31

Халықаралық стандарттар (ASME, АРI) бойынша кемiнде 5 маман даярлау(оқыту және аккредиттеу) мәселесiн қарастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметіне
ақпарат

ИСМ, облыстардың әкімдіктері

2006
жылғы
4-тоқсан

      Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АҚ - акционерлiк қоғам
      АТС - автономды телефон станциясы
      ШҚМТУ - Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетi
      БДБ - "Мұнай және газ өнеркәсiбiн бас диспетчерлiк басқару" акционерлiк қоғамы
      БҚО - Батыс Қазақстан облысы
      ҚазҒТУ - Қазақ ғылыми-техникалық университетi
      ҚарМТУ - Қарағанды мемлекеттік техникалық университетi
      ҚБТУ - Қазақстан-британ техникалық университетi
      ҚИ - "Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы
      ҚМГИ - Қазақстан мұнай-газ институты
      ҚКА- "Қазақстан келiсiм-шарт агенттігі" акционерлiк қоғамы
      ҚМГ - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi
      БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлiгi
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгi
      ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
      Әдiлетминi - Әдiлет министрлігі
      ҚҚС - қосымша құн салығы
      ҒЗИ - ғылыми-зерттеу институты
      ҒЗТКЖ - ғылыми-зерттеу және тәжiрибиелiк-конструкторлық әзiрлемелер
      ҰИҚ - "Ұлттық инновациялық қор" акционерлiк қоғамы
      ӨК - өндiрiстiк кооператив
      СҚО - Солтүстік Қазақстан облысы
      ЖШС - жауапкершілігі шектеулi серiктестiк
      ИТТО - "Инжиниринг және технологиялар трансфертi орталығы" акционерлiк қоғамы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады