Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi Балалардың құқықтарын қорғау комитетiнiң мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қаңтардағы N 36 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының Yкiметi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 18 желтоқсандағы Конституциялық заңының  24-бабына  сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң Балалардың құқықтарын қорғау комитетi (бұдан әрi - Комитет) құрылсын.

      2.  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.22.  N 984  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      3.  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.22.  N 984  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      4. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлсiн:

      1)  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.22.  N 984  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      2)  (күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15  N 339  Қаулысымен)

      5. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi заңнамада белгiленген тәртiппен осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсiн.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      міндетін атқарушы

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2006 жылғы 13 қаңтардағы   
N 36 қаулысымен       
бекiтiлген         

  Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң
Балалар құқықтарын қорғау комитетi туралы
ереже

       Ескерту. Ереже   алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.22.  N 984  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң           
2006 жылғы 13 қаңтардағы    
N 36 қаулысымен        
бекiтiлген          

  Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
Балалар құқықтарын қорғау комитетiнiң
құрылымы

      Ескерту. Құрылым   алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.10.22.  N 984  (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

Вопросы Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 января 2006 года N 36

 

      В соответствии со  статьей 24  Конституционного закона Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Образовать Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет).

      2.  (исключен постановлением Правительства РК от 22 октября 2007 г. N  984  (вводятся в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).

      3.  (исключен постановлением Правительства РК от 22 октября 2007 г. N  984  (вводятся в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).

      4. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения и изменения:
      1)  (исключен постановлением Правительства РК от 22 октября 2007 г. N  984  (вводятся в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).
      2)  (утратил силу - постановлением Правительства РК от 15.04.2008  N 339 ).

      5. Министерству образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Исполняющий обязанности
       Премьер-Министра
      Республики Казахстан

Утверждено           
постановлением Правительства 
Республики Казахстан     
от 13 января 2006 года N 36  

  Положение
о Комитете по охране прав детей
Министерства образования и науки Республики Казахстан

       Сноска. Положение   исключено постановлением Правительства РК от 22 октября 2007 г. N  984  (вводятся в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).

Утверждена         
постановлением Правительства 
Республики Казахстан     
от 13 января 2006 года N 36  

  Структура
Комитета по охране прав детей
Министерства образования и науки
Республики Казахстан

       Сноска. Структура   исключена постановлением Правительства РК от 22 октября 2007 г. N  984  (вводятся в действие по истечении 30 календарных дней со дня подписания настоящего постановления).