Қазақстан Республикасының Үкіметі заң жобалау жұмыстарының 2006 жылға арналған жоспары туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 9 ақпандағы N 94 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының Үкiметi заң жобалау жұмыстарының 2006 жылға арналған жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң заң жобалау жұмысын үйлестiру және осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне жүктелсiн.

      3. Жоспарда көзделген заң жобаларын әзiрлеушi мемлекеттiк органдар заң жобаларын Жоспарда белгiленген айдың 20-күнiнен кешіктiрмей Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi мен Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                            Қазақстан Республикасы
                                                  Үкіметінің
                                            2006 жылғы»9»ақпандағы
                                                N 94 қаулысымен
                                                    бекітілген

        Қазақстан Республикасының Үкіметі заң жобалау
         жұмыстарының 2006 жылға арналған жоспары

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.06.01. N  488 , 2006.06.05. N  508 , 2006.06.08. N  524 , 2006.07.27. N  712 , 2006.12.21. N  1235 қаулыларымен.

Р/с
N

Заң жобасының
атауы

Әзірлеуші
мемлекет-
тік орган

Ұсыну мерзімі

Заң
жобаларын
сапалы
әзірлеуге
және
уақтылы
енгізуге
жауапты
адам

Әділет-
мині

Үкімет

Парла-
мент

1

2

3

4

5

6

7

1.

Концессия туралы

ЭБЖМ

қаңтар

ақпан

наурыз

Б.Ә.
Палымбе-
тов

2.

"Қазақстан
Республикасының
сот жүйесі мен
судьяларының
мәртебесі туралы" Қазақстан
Республикасының
Конституциялық
заңына өзгеріс-
тер мен толық-
тырулар енгізу
туралы

ЖС (келісім
бойынша)
(жинақ-
тау),
Әділет-
мині, ЭБЖМ,
Қаржымині

қаңтар

ақпан

наурыз

Ә.Т.
Жүкенов

3.

Трансферттік
бағаларды
қолдану
кезіндегі
мемлекеттік
бақылау туралы
(жаңа редакция)

Қаржымині

ақпан

наурыз

сәуір

А.Р.
Елемесов

4.

алынып тасталды

5.

"Микрокредиттік
ұйымдар туралы" Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толық-
тырулар енгізу
туралы

ИСМ

ақпан

наурыз

сәуір

А.Б.
Баталов

6.

Ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар
туралы (жаңа
редакция)

АШМ

ақпан

наурыз

сәуір

Д.Н. Айтжанов

7.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
ерекше қорғала-
тын табиғи
аумақтар мен
орман шаруашы-
лығы мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

АШМ

ақпан

наурыз

сәуір

Д.Н. Айтжанов

8.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
шекарасына
қатысты
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ҰҚК (келісім бойынша)

ақпан

наурыз

сәуір

Б.С.
Зәкиев

9.

Қазақстан
Республикасы
астанасының
мәртебесі
туралы (жаңа
редакция)

Астана
қаласының
әкімдігі

ақпан

наурыз

сәуір

А.С.
Мамыт-
беков

10.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
Қазақстан
Республикасы
астанасының
мәртебесі
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Астана
қаласының
әкімдігі

ақпан

наурыз

сәуір

А.С.
Мамыт-
беков

11.

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.06.05. N 508 қаулысымен.

12.

Қазақстан Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
Қазақстан
Республикасының
бюджет заңнамасын
жетілдіру
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ЭБЖМ

ақпан

наурыз

сәуір

Б.Ә.
Палым-
бетов

13.

Қазақстан  
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасы жүйесін
Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
нормаларына
сәйкес келтіру
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Әділетмині
(жинақ-
тау),
орталық
атқарушы
және өзге
де мемле-
кеттік
органдар
(келісім
бойынша)

ақпан

наурыз

мамыр

С.П.
Нұғманов

14.

Қазақстан
Республикасының
кейбір
конституциялық
заңдарына
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасы жүйесін
Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
нормаларына
сәйкес келтіру
мәселелері
бойынша
өзгерістер
енгізу туралы

Әділетмині
(жинақ-
тау),
орталық
атқарушы
және өзге
де мемле-
кеттік
органдар
(келісім
бойынша)

ақпан

наурыз

мамыр

С.П.
Нұғманов

15.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
техникалық
реттеу мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ИСМ (жинақ-
тау),
мүдделі
мемле-
кеттік
органдар

ақпан

наурыз

мамыр

А.Б.
Баталов

16.

Тамақ өнімінің қауіпсіздігі туралы

АШМ
(жинақ-
тау),
ДСМ, ИСМ

ақпан

наурыз

мамыр

Д.Н.
Айтжанов

17.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
сот жүйесі
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ЖС
(келісім
бойынша)
(жинақ-
тау),
Әділетмині

ақпан

наурыз

мамыр

А.Т.
Жүкенов

18.

Қазақстан  
Республикасының  кейбір заңнама-
лық актілеріне
салық салу
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ЭБЖМ

наурыз

наурыз

мамыр

Б.Ә.
Палым-
бетов

19.

Қазақстан   Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
сақтандырудың
міндетті түрлері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ҚНҚҰРҚА
(келісім
бойынша)

наурыз

сәуір

мамыр

Қ.М.
Досмұ-
қаметов

20.

Қазақстан Рес-
публикасындағы
жергілікті
өзін-өзі басқару
туралы

Әділетмині

наурыз

сәуір

маусым

Д.Р. Қос-
дәулетов

21.

"Қазақстан Рес-
публикасындағы
жергілікті
мемлекеттік
басқару туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына
толықтырулар
мен өзгеріс
енгізу туралы

Әділетмині

наурыз

сәуір

маусым

Д.Р. Қос-
дәулетов

22.

Қазақстан  
Республикасының  кейбір заңнама-
лық актілеріне
қылмыстық-атқару
жүйесі мәселе-
лері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Әділетмині

сәуір

мамыр

маусым

Д.Р. Қос-
дәулетов

23.

"Қазақстан
Республикасы
Ішкі істер
министрлігінің
ішкі әскерлері
туралы"
Қазақстан
Республикасының Заңына өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ІІМ

сәуір

мамыр

маусым

А.Ж.
Шпекбаев

24.

"Қазақстан
Республикасының
әкімшілік-ау-
мақтық құрылысы
туралы" Қазақстан Рес-
публикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толық-
тырулар енгізу
туралы

АШМ

сәуір

мамыр

маусым

Д.Н.
Айтжанов

25.

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
сотқа құрметте-
меушілік білдіру
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ЖС
(келісім
бойынша)
(жинақ-
тау),
Әділетмині

сәуір

мамыр

маусым

А.Т.
Жүкенов

26.

алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.06.08. N 524 қаулысымен.

27.

Тауар биржалары
туралы (жаңа
редакция)

ИСМ

мамыр

маусым

шілде

А.Б.
Баталов

28.

Сәйкестендіру
нөмірлерінің
ұлттық тізілім-
дері туралы

Әділетмині

мамыр

маусым

тамыз

Д.Р. Қос-
дәулетов

29.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
Сәйкестендіру
нөмірлерінің
ұлттық тізілім-
дері мәселелері
бойынша өзгеріс-
тер мен толық-
тырулар енгізу
туралы

Әділетмині

мамыр

маусым

тамыз

Д.Р. Қос-
дәулетов

30.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
қоғамдық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ІІМ

мамыр

маусым

тамыз

А.Ж.
Шпекбаев

31.

"Ақпараттандыру
туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу
туралы

АБА

маусым

шілде

тамыз

Қ.Б.
Есекеев

32.

Қазақстан
Республикасының 
кейбір заңнама-
лық актілеріне
көші-қон
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Еңбекмині

маусым

шілде

қыр-
күйек

М.Т.
Үмбе-
тәлиев

33.

2007 жылға
арналған
республикалық
бюджет туралы

ЭБЖМ

тамыз

тамыз

тамыз

Б.Ә.
Палым-
бетов

34.

Бәсеке және
монополистік
қызметті шектеу
туралы (жаңа
редакция)

ИСМ

шілде

тамыз

қыр-
күйек

А.Б.
Баталов

35.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
тиісті тауар
нарығында үстем
жағдайға ие
табиғи монополия
субъектілерінің
және нарық
субъектілерінің
қызметін бақылау
мен реттеу
мәселелері
бойынша
толықтырулар
мен өзгерістер
енгізу туралы

ИСМ

шілде

тамыз

қыр-
күйек

А.Б.
Баталов

36.

Қазақстан Республикасының кейбір заңнама-
лық актілеріне
Қазақстан
Республикасында
жер қойнауын
пайдалану және
мұнай операция-
ларын жүргізу
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ЭМРМ
(жинақ-
тау), ИСМ

шілде

тамыз

қыр-
күйек

Б.С.
Ізмұ-
хамбетов

37.

"Йод тапшылығы
ауруларының
алдын алу туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу
туралы

ДСМ

шілде

тамыз

қыр-
күйек

А.А.
Ақанов

38.

"Терроризмге
қарсы күрес
туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу
туралы

ҰҚК (келісім бойынша)

шілде

тамыз

қыр-
күйек

В.К.
Божко

38-1

Мемлекеттiк    
сатып алу
туралы (жаңа редакция)

Қаржыминi 

шiлде  

тамыз

қыркү-
йек 

Ә.А.Смайылов

39.

Жылжымайтын мүлікке
құқықтарды және
онымен жасала-
тын мәмілелерді
мемлекеттік
тіркеу туралы
(жаңа редакция)

Әділетмині

тамыз

қыр-
күйек

қараша

С.П.
Нұғманов

40.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
жылжымайтын
мүлікке құқық-
тарды және
онымен жасалатын
мәмілелерді
мемлекеттік
тіркеу мәселе-
лері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Әділетмині

тамыз

қыр-
күйек

қараша

С.П.
Нұғманов

41.

"Жекелеген қару
түрлерінің
айналымына
мемлекеттік
бақылау жасау
туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толық-
тырулар енгізу
туралы

ІІМ

тамыз

қыр-
күйек

қараша

А.Ж.
Шпекбаев

42.

Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық
актілеріне
зияткерлік
меншік мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Әділетмині

қыр-
күйек

қазан

қараша

С.П.
Нұғманов

43.

"Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
нышандары
туралы" Қазақстан
Республикасы
Конституциялық
заңына өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

МАСМ, Әділетмині

қыр-
күйек

қазан

жел-
тоқсан

А.Д.
Досжан

44.

Қазақстан
Республикасының
Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы
кодексіне
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Әділетмині

қыр-
күйек

қазан

жел-
тоқсан

Д.Р. Қос-
дәулетов

45.

"Нормативтік
құқықтық актілер
туралы" Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу 

Әділетмині

қыр-
күйек

қазан

жел-
тоқсан

Д.Р. Қос-
дәулетов

46.

алынып тасталды

47.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
тұрғын үй-
коммуналдық
сала мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ИСМ

қыр-
күйек

қазан

жел-
тоқсан

А.Б.
Баталов

48.

Қазақстан
Республикасының
Көлік кодексі

ККМ

қыр-
күйек

қазан

жел-
тоқсан

А.Ғ.
Бектұров

49.

Қазақстан
Республикасының
Экологиялық
кодексі

Қоршаған-
ортамині

қыр-
күйек

қазан

жел-
тоқсан

К.Е.
Мұха-
метжанов

50.

Ғарыш қызметі туралы

БҒМ

қыр-
күйек

қазан

жел-
тоқсан

Б.С.
Әйтімова

51.

Қазақстан
Республикасының
төтенше
жағдайлар
саласындағы
кейбір заңнама-
лық актілеріне
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ТЖМ

қыр-
күйек

қазан

жел-
тоқсан

В.В.
Петров

52.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
жедел-іздестіру
қызметі мәселе-
лері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

БП
(келісім
бойынша)
(жинақ-
тау),
Әділет-
мині,
ІІМ,
Қорғаныс-
мині,
Қаржымині,
ҚК
(келісім
бойынша),
ҰҚК
(келісім
бойынша),
ПКҚ
(келісім
бойынша)

қыр-
күйек

қазан

жел-
тоқсан

Е.С.
Мерза-
динов

53.

"Экспорттық
бақылау туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толықты-
тырулар енгізу
туралы

ИСМ

қазан

қараша

жел-
тоқсан

А.Б.
Баталов

54.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
арнайы экономи-
калық аймақтар
мәселелері
бойынша өзгеріс-
тер мен толықтырулар
енгізу туралы

ИСМ

қазан

қараша

жел-
тоқсан

А.Б.
Баталов

55.

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
әскери қызмет
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Қорғаныс-
мині

қазан

қараша

жел-
тоқсан

Қ-К.Е.
Жаң-
быршин

56.

алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.07.27. N 712 қаулысымен.

57.

"Қазақстан
Республикасын-
дағы арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Еңбекмині

қазан

қараша

жел-
тоқсан

Т.Б.
Дүйсе-
нова

58.

"Қазақстан      Республикасында-
ғы туристiк
қызмет туралы" Қазақстан Рес-
публикасының
Заңына өзгерiс-
тер мен толық-
тырулар енгiзу туралы

ТСМ 

қазан 

қараша 

желтоқ-сан 

Қ.М. Әйтекенов

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
Әділетмині- Әділет министрлігі;
ЭБЖМ - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі;
Қаржымині- Қаржы министрлігі;
ИСМ - Индустрия және сауда министрлігі;
МАМ - Мәдениет және ақпарат министрлiгi;
Еңбекмині - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі;
БҒМ - Білім және ғылым министрлігі;
Қоршағанортамині - Қоршаған ортаны қорғау министрлігі;
АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлігі;
ККМ - Көлік және коммуникация министрлігі;
ТЖМ - Төтенше жағдайлар министрлігі;
ІІМ - Ішкі істер министрлігі;
Қорғанысмині - Қорғаныс министрлігі;
ДСМ - Денсаулық сақтау министрлігі;
ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі;
ТСМ - Туризм және спорт министрлiгi;      
ҚНҚҰРҚА - Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі;
ҚПА - Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы);
АБА - Ақпараттандыру және байланыс агенттігі;
ҰҚК - Ұлттық қауіпсіздік комитеті;
ПКҚ - Президенттің күзет қызметі;
БП - Бас прокуратура;
ЖС - Жоғарғы Сот.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады