Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1115 және 2004 жылғы 28 қазандағы N 1119 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 27 сәуірдегі N 333 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі N 387 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.24  N 387  (қолданысқа енгізілу тәртібін  10-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1) "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Дәрменсiз борышкерлермен жұмыс комитетiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1115  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 40, 526-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Дәрменсiз борышкерлермен жұмыс комитетi туралы ережеде:

      1-тармақта:
      "өз" деген сөз "орталық атқарушы орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "iске асыру" деген сөздер "арнайы атқару" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10 және 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "10. Комитет заңнамада белгiленген тәртiппен мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) арнайы атқару:
      егер борышкердiң жекелеген кредит берушiмен немесе өзге тұлғамен жасаған мәмiлесi банкроттық туралы iс қозғалғаннан немесе соттан тыс тарату рәсiмiн өткiзу туралы шешiм қабылданғаннан кейiн бiр кредит берушiнiң басқа кредит берушi алдындағы талаптарын артықшылықты қанағаттандыруға әкеп соқса, борышкер оны банкрот деп танығанға дейiн не кредит берушiлердi таратудың соттан тыс рәсiмiн өткiзу туралы шешiм қабылданғанға дейiн жасаған мәмiленi жарамсыз деп тану туралы өтiнiш енгiзедi;
      кредит берушiлер комитетi оңалту және конкурстық басқарушылармен жасалатын оңалту және конкурстық басқарушыларды тағайындау тәртiбi мен шарттары, олардың кандидатураларына қойылатын талаптар, олардың құқықтары мен мiндеттерi, оның iшiнде сыйақыға құқығы, дәрменсiз борышкердiң iстерi мен мүлкiн басқару "көлігiндегi өкiлеттiктер көлемi туралы келiсiмдi келiседi;
      лицензиялау туралы заңнамаға сәйкес банкроттық рәсiмдерiнде төлем қабiлетi жоқ борышкерлердiң мүлкi мен iстерiн басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензия бередi;
      борышкерге оңалту рәсiмдерiн қолдануға келiсiм бередi;
      оңалту, конкурстық басқарушыларды және сырттан байқаушы әкiмшiнi тағайындайды;
      кредит берушiлер комитетiнiң құрамын қалыптастырады және бекiтедi және дәрменсiз борышкердi таратудың соттан тыс рәсiмi мен оңалту рәсiмiнде оның алғашқы отырысын шақырады;
      кредит берушiлер комитетi оңалту немесе конкурстық басқарушымен, сондай-ақ сырттан байқаушы әкiмшiмен жасайтын келiсiмдер жобаларының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестiгiн қарайды;
      оңалту және конкурстық басқарушылар (таратушы) ұсынған конкурстық iс жүргiзудiң, оңалту рәсiмiнiң және таратудың соттан тыс рәсiмiнiң әкiмшiлiк шығыстары сметасының жобасын келiседi;
      оңалту басқарушысының оңалту рәсiмiнiң жүргiзiлу барысы туралы ағымдағы есептерiн қарайды (жасалған мәмiлелер туралы ақпаратты талап етедi);
      сырттан байқаушы әкiмшiнiң сыртқы байқау рәсiмiнiң жүргiзiлу барысы туралы ағымдағы есептерiн қарайды;
      оңалту басқарушысының қорытынды есебiн келiседi және оңалту рәсiмiн жүргiзу нәтижелерi бойынша қорытынды бередi;
      оңалту рәсiмiн тоқтату туралы өтiнiшпен сотқа жүгiнедi;
      конкурстық iс жүргiзу, оңалту рәсiмi кезiнде, сондай-ақ сырттан байқау рәсiмi кезiнде кредит берушiлер комитетiнiң құрамын бекiтедi;
      кредит берушiлер талаптарының тiзiлiмiн бекiтедi;
      кредит берушiлер мен оңалту (конкурстық) басқарушылары арасындағы кредит берушiлер талаптарының тiзiлiмiне енгiзу туралы келiспеушiлiктердi қарайды;
      конкурстық iс жүргiзу мерзiмiн ұзартады;
      конкурстық массаны сату жоспарының жобасын қарайды;
      оңалту, конкурстық басқарушылардың және сырттан байқаушы әкiмшiнiң iс-әрекеттерiне шағымдарды қарайды;
      өз құзыретi шегiнде мониторингiнi жүзеге асырады;
      кредит берушiлер комитетi сырттан байқаушы әкiмшiмен борышкер мүлкiнiң сақталуын қамтамасыз ету, нәтижесiнде борышкер төлемге қабiлетсiз болған сырттан байқау рәсiмiн енгiзгенге дейiн жасалған оның мәмiлелерi мен iс-әрекеттерiн анықтау және талдау, мүлiктi түгендеу актiлерi бойынша салыстыру жүргiзу жөнiндегi iс-шаралар туралы және "Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген өзге iс-шаралар туралы жасаған келiсiмдердi келiседi;
      борышкердi оңалту жоспарын мақұлдайды;
      оңалту жоспарындағы өзгерiстердi келiседi;
      оңалту басқарушысының оңалту рәсiмiнiң аяқталғаны туралы мәлiмдемесiне қорытынды бередi;
      сауықтыруға қатысушының оңалту басқарушысымен дәрменсiз борышкерге кредит берушiлердiң талаптарын қанағаттандыруды қамтамасыз ету мiндеттемесiн өзiне алмаған сауықтыруға қатысушының жауапкершiлiгi туралы келiсiмiн бекiтедi;
      борышкер мүлкiн сату жоспарын келiседi;
      тарату теңгерiмiн және конкурстық iс жүргiзу және оңайлатылған банкроттық рәсiмдер кезiнде кредит берушiлердiң талаптарын қанағаттандырғаннан кейiн қалған мүлiктi пайдалану туралы есептi қоса бере отырып, кредит берушiлердiң талаптарын қанағаттандырғаннан кейiн сотқа берiлетiн конкурстық басқарушының өз қызметi туралы есебiн келiседi;
      жоқ борышкердiң мүлкi болмаған не егер оның құны конкурстық iс жүргiзудi өткiзуге байланысты әкiмшiлiк шығыстарды жабу үшiн жеткiлiксiз болған жағдайда конкурстық iс жүргiзудi қозғамастан, жоқ борышкердi банкрот деп тануды келiседi;
      егер заңды тұлғаны тарату лауазымды және оны бiлдiруге өкiлеттiк берiлген тұлғалар болмаған кезде конкурстық iс жүргiзудi қозғамай жүргiзiлген жағдайда "Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес кредит берушiлер талаптарының тiзiлiмiн және қорытынды есептi жасауды ұйымдастырады;
      жоқ борышкердiң мүлкiн сатуды ұйымдастырады;
      "Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  6-тарауында  көзделген өкiлеттiктер шеңберiнде жүзеге асырылатын дәрменсiз борышкердi таратудың соттан тыс рәсiмiн жүргiзу туралы шешiм қабылдайды;
      2) бақылау-қадағалау:
      банкроттық рәсiмдерiнде және дәрменсiз борышкердi таратудың соттан тыс рәсiмiнде оңалту және конкурстық басқарушылардың қызметiн, сондай-ақ сырттан байқау рәсiмi кезiнде сырттан байқаушы әкiмшiнiң қызметiн бақылауды жүзеге асырады;
      "Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген жағдайларда оңалту, конкурстық басқарушыларды және сырттан байқаушы әкiмшiнi шеттету туралы шешiм қабылдайды;
      конкурстық сауда-саттықта борышкердiң конкурстық массасын сату кезiнде жариялылықтың, бәсекелестiктiң сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
      жалған және қасақана банкроттық белгiлерiн анықтайды;
      "Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында көрсетiлген жағдайлар кезiнде жасалған мәмiлелердi анықтау жөнiнде шаралар қабылдайды;
      банкроттық рәсiмдерiнде дәрменсiз борышкерлердiң мүлкi мен iстерiн басқаруға лицензиясы бар тұлғаларды тiркеп, есепке алуды жүзеге асырады;
      төлемге қабiлетсiз және дәрменсiз ұйымдардың мониторингiн жүзеге асырады;
      камералдық бақылауды жүзеге асырады;
      банкроттық рәсiм, сондай-ақ дәрменсiз борышкердi таратудың соттан тыс рәсiм тараптарының Қазақстан Республикасының банкроттық саласындағы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;
      оңалту және конкурстық басқарушылардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгiленген банкроттық рәсiмдерiн, сондай-ақ дәрменсiз борышкердi таратудың соттан тыс рәсiмiн сақтауын тексерудi жүзеге асырады;
      тексеру актiсiнде көрсетiлген нәтижелер негiзiнде Қазақстан Республикасының банкроттық саласындағы қолданыстағы заңнамасын бұзуды жою мерзiмiн көрсете отырып, банкроттық саласындағы құқықтық кесiмдердi бұзу анықталған кезде оңалту және конкурстық басқарушыларға ұсынымдар шығарады.
      11. Комитет:
      1) бұйрықтар шығаруға;
      2) оңалту рәсiмiне борышкердiң өзi бастамашылық жасаған жағдайда, борышкердiң мүлкi иесiнiң немесе ол өкiлеттiк берген органның қолдаухаты бойынша кредит берушiлер комитетiнiң келiсiмiмен оңалту рәсiмiн жүргiзудi борышкердiң басшысына жүктеуге;
      3) конкурстық және оңалту басқарушыларына мәмiлелердi жарамсыз деп тану туралы және борышкер берген, оның iшiнде жалға немесе банкроттық туралы iс қозғалғанға немесе таратудың соттан тыс рәсiмiне бастамашылық жасалғанға дейiн үш жыл iшiндегi кезеңде бұрын жасалған мәмiлелер бойынша орындауды қамтамасыз етуге берген мүлiктi осы мүлiктi өтеусiз, нарықтық бағадан едәуiр төмен баға бойынша немесе кредит берушiлердiң мүдделерiне зиян келтiре отырып, жеткiлiксiз негiзде алған тұлғалардан қайтаруды мiндеттi талап ету туралы мәлiмдеме жолдауға;
      4) конкурстық және оңалту басқарушыларына мәмiлелердi жарамсыз деп тану туралы және банкроттық туралы iс қозғалғанға немесе таратудың соттан тыс рәсiмiне бастамашылық жасалғанға дейiн үш жылға дейiнгi кезеңде борышкер берген мүлiктi алдындағы мiндеттемелер басқа кредит берушiлердiң мүдделерiне зиян келтiре отырып, оларды орындау мерзiмi басталғанға дейiн орындалып кеткен кредит берушiлерден қайтаруды мiндеттi талап ету туралы мәлiмдеме жолдауға;
      5) сауықтыруға қатысушыдан растаушы құжаттарды талап етуге;
      6) конкурстық, оңалту басқарушыларының не сырттан байқаушы әкiмшiнiң қолдаухаты бойынша конкурстық iс жүргiзудiң, оңалту рәсiмi мен сырттан байқау рәсiмiнiң пайдасына, сондай-ақ кредит берушiлердiң мүддесiн қорғау мақсатында сотқа жүгiнуге;
      7) оңалту және конкурстық басқарушылардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгiленген банкроттық рәсiмдерiн, сондай-ақ дәрменсiз борышкердi таратудың соттан тыс рәсiмiн сақтауына тексеру жүргiзуге ұйғарым беруге;
      8) тексеруге басқа мемлекеттiк органдардың қызметкерлерiн тартуға;
      9) сотқа сырттан байқауды енгiзу туралы өтiнiш енгiзуге;
      10) оңалту басқарушысынан борышкер мүлкiне билiк ету жөнiнде жасалған мәмiлелер туралы ақпарат берудi, ал ол болмаған жағдайда мұндай мәмiлелер туралы ай сайын есеп берудi талап етуге;
      11) конкурстық iс жүргiзу жөнiнде қажеттi ақпаратты сұрауға құқылы.";
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Дәрменсiз борышкерлермен жұмыс комитетiнiң құрылымында:
      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Оңалту, мониторинг және сырттан байқау басқармасы";
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Дәрменсiз борышкерлермен жұмыс комитетiнiң қарамағындағы ұйымдардың тiзбесiнде:
      "жабық" деген сөз алынып тасталсын;

      2)  алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.24  N 387  Қаулысымен.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1115 и от 28 октября 2004 года N 1119

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2006 года N 333. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года N 387.

       Сноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2006 года N 333 утратило силу постановлением Правительства РК от 24.04.2008   N 387 (порядок введения в действие см.  п.10 ).

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1115 "Некоторые вопросы Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 40, ст. 526):
      в Положении о Комитете по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в пункте 1:
      слово "своей" исключить;
      слово "реализационные" заменить словами "центрального исполнительного органа специальные исполнительные";
      пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
      "10. Комитет в установленном законодательством порядке осуществляет следующие функции:
      1) специальные исполнительные:
      вносит заявление о признании сделок, совершенных должником до признания его банкротом либо до принятия решения о проведении внесудебной процедуры ликвидации кредиторов, недействительными, если сделка, совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после возбуждения дела о банкротстве либо принятия решения о проведении внесудебной процедуры ликвидации, влечет предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими;
      согласовывает соглашение, заключаемое комитетом кредиторов с реабилитационными и конкурсными управляющими о порядке и условиях назначения реабилитационного и конкурсного управляющих, требованиях к их кандидатурам, их прав и обязанностей, в том числе права на вознаграждение, объема полномочий noLуправлению делами и имуществом несостоятельного должника;
      выдает лицензии на осуществление деятельности по управлению имуществом и делами неплатежеспособных должников в процедурах банкротства в соответствии с законодательством о лицензировании;
      дает согласие на применение к должнику процедур реабилитации;
      назначает реабилитационного, конкурсного управляющих и администратора внешнего наблюдения;
      формирует и утверждает состав комитета кредиторов и созывает первое его заседание во внесудебной процедуре ликвидации несостоятельного должника и реабилитационной процедуре;
      рассматривает проекты соглашений, заключаемых комитетом кредиторов с реабилитационным или конкурсным управляющим, а также администратором внешнего наблюдения, на соответствие законодательству Республики Казахстан;
      согласовывает представленный реабилитационным и конкурсным управляющими (ликвидатором) проект сметы административных расходов конкурсного производства, реабилитационной процедуры и внесудебной процедуры ликвидации;
      рассматривает текущие отчеты реабилитационного управляющего о ходе проведения реабилитационной процедуры (требует информацию о совершенных сделках);
      рассматривает текущие отчеты администратора внешнего наблюдения о ходе проведения процедуры внешнего наблюдения;
      согласовывает заключительный отчет реабилитационного управляющего и дает заключение по результатам проведения реабилитационной процедуры;
      обращается в суд с заявлением о прекращении реабилитационной процедуры;
      утверждает состав комитета кредиторов при конкурсном производстве, процедуре реабилитации, а также при процедуре внешнего наблюдения;
      утверждает реестр требований кредиторов;
      рассматривает разногласия между кредиторами и реабилитационным (конкурсным) управляющим о включении в реестр требований кредиторов;
      продлевает сроки конкурсного производства;
      рассматривает проект плана продажи конкурсной массы;
      рассматривает жалобы на действия реабилитационного, конкурсного управляющих и администратора внешнего наблюдения;
      осуществляет мониторинг в пределах своей компетенции;
      согласовывает соглашения, заключенные комитетом кредиторов с администратором внешнего наблюдения о мероприятиях по обеспечению сохранности имущества должника, выявлению и анализу его сделок и действий, совершенных до введения процедуры внешнего наблюдения, в результате которых наступила неплатежеспособность должника, проведению сверки по актам инвентаризации имущества и об иных мероприятиях, установленных Законом Республики Казахстан " О банкротстве ";
      одобряет план реабилитации должника;
      согласовывает изменения в план реабилитации;
      к заявлению реабилитационного управляющего о завершении реабилитационной процедуры;
      утверждает соглашение участника санации с реабилитационным управляющим об ответственности участника санации, не принявшего на себя обязательство обеспечить удовлетворение требований кредиторов несостоятельного должника;
      согласовывает план продажи имущества должника;
      согласовывает отчет конкурсного управляющего о своей деятельности, представляемый в суд после удовлетворения требований кредиторов с приложением ликвидационного баланса и отчета об использовании имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов при конкурсном производстве и упрощенных процедурах банкротства;
      согласовывает признание отсутствующего должника банкротом без возбуждения конкурсного производства в случае отсутствия имущества отсутствующего должника либо если его стоимость не достаточна для покрытия административных расходов, связанных с проведением конкурсного производства;
      организует составление реестра требований кредиторов и заключительного отчета согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О банкротстве" в случае, если ликвидация юридического лица производится при отсутствии должностных и уполномоченных представлять его лиц без возбуждения конкурсного производства;
      организует реализацию имущества отсутствующего должника;
      принимает решение о проведении внесудебной процедуры ликвидации несостоятельного должника, в рамках которой осуществляет полномочия, предусмотренные  главой 6  Закона Республики Казахстан "О банкротстве";
      2) контрольно-надзорные:
      осуществляет контроль в процедурах банкротства и внесудебной процедуре ликвидации несостоятельного должника за деятельностью реабилитационного и конкурсного управляющих, а также за деятельностью администратора внешнего наблюдения при процедуре внешнего наблюдения;
      принимает решение об отстранении реабилитационного, конкурсного управляющих и администратора внешнего наблюдения в случаях, установленных Законом Республики Казахстан "О банкротстве";
      осуществляет контроль за соблюдением гласности, конкурентности при реализации конкурсной массы должника на конкурсных торгах;
      выявляет признаки ложного и преднамеренного банкротства;
      принимает меры по выявлению сделок, совершенных при обстоятельствах, указанных в  статье 6  Закона Республики Казахстан "О банкротстве";
      осуществляет регистрационный учет лиц, имеющих лицензии на управление имуществом и делами неплатежеспособных должников, в процедурах банкротства;
      осуществляет мониторинг неплатежеспособных и несостоятельных организаций;
      осуществляет камеральный контроль;
      осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере банкротства сторонами процедуры банкротства, а также внесудебной процедуры ликвидации несостоятельного должника;
      осуществляет проверку соблюдения реабилитационными и конкурсными управляющими установленных действующим законодательством Республики Казахстан процедур банкротства, а также внесудебной процедуры ликвидации несостоятельного должника;
      выносит представления реабилитационным и конкурсным управляющим при наличии выявленных нарушений правовых актов в сфере банкротства, с указанием срока устранения нарушений действующего законодательства Республики Казахстан в сфере банкротства на основе отраженных результатов в акте проверки.
      11. Комитет имеет право:
      1) издавать приказы;
      2) возлагать проведение реабилитационной процедуры на руководителя должника с согласия комитета кредиторов в случаях, когда реабилитационная процедура инициирована самим должником, по ходатайству собственника имущества должника или уполномоченного им органа;
      3) направлять заявление конкурсному и реабилитационному управляющим об обязательном предъявлении требования о признании недействительными сделок и возврата имущества, переданного должником, в том числе и в аренду или в обеспечение исполнения по ранее заключенным сделкам, за период в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве или инициирования внесудебной процедуры ликвидации, от лиц, получивших это имущество безвозмездно, по ценам значительно ниже рыночных либо без достаточных оснований в ущерб интересам кредиторов;
      4) направлять заявление конкурсному и реабилитационному управляющим об обязательном предъявлении требования о признании недействительными сделок и возврата имущества должника, переданного им за период до трех лет до возбуждения дела о банкротстве или инициирования внесудебной процедуры ликвидации, от кредиторов, обязательства перед которыми были исполнены до наступления срока их исполнения в ущерб интересам других кредиторов;
      5) требовать у участника санации подтверждающие документы;
      6) обращаться в суд по ходатайству конкурсного, реабилитационного управляющих либо администратора внешнего наблюдения в пользу конкурсного производства, реабилитационной процедуры и процедуры внешнего наблюдения, а также в целях защиты интересов кредиторов;
      7) выдавать предписания на проведение проверки соблюдения реабилитационными и конкурсными управляющими установленных действующим законодательством Республики Казахстан процедур банкротства, а также внесудебной процедуры ликвидации несостоятельного должника;
      8) привлекать к проверкам работников других государственных органов;
      9) вносить заявление в суд о введении внешнего наблюдения;
      10) требовать от реабилитационного управляющего информировать о совершенных сделках по распоряжению имуществом должника, а при его отсутствии представлять ежемесячный отчет о таких сделках;
      11) запрашивать необходимую информацию по конкурсному производству.";
      в структуре Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением:
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      "Управление реабилитации, мониторинга и внешнего наблюдения";
      в перечне организаций, находящихся в ведении Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      слова "Закрытое акционерное" заменить словом "Акционерное";
      2)  исключен -   постановлением Правительства РК от 24.04.2008  N 387  (порядок введения в действие см.  п.10 ).
       Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.04.2008  N 387  (порядок введения в действие см.  п.10 ).

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан