"Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 25 мамырдағы N 124 Жарлығын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 17 тамыздағы N 777 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 15 қазандағы № 766 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 15.10.2019 № 766 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 25 мамырдағы N 124 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған:

      1) Әскери қызмет өткеру туралы келiсiм-шарттың үлгi нысаны;

      2) Әскери қызметшiнiң отбасылық-мүлiктiк жағдайын тексеру актiсiнiң үлгi нысаны;

      3) Аттестаттауға жататын әскери қызметшiге аттестаттау парағының үлгi нысаны;

      4) Ұсыну нысаны бекiтiлсiн.

      2. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2006 жылғы 17 тамыздағы
N 777 қаулысымен
бекiтiлген

      Ескерту. Нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Әскери қызмет өткеру туралы келісім-шарттың үлгі нысаны

      ____________________________________________

      ____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________ атынан

      (уәкiлетті мемлекеттiк органның атауы, оның орналасқан жерi)

      ____________________________________________________________________

      (уәкiлеттi мемлекеттiк органның лауазымды адамының

      ____________________________________________________________________

      атағы, тегi, аты, әкесiнiң аты және лауазымы)

      және

      ____________________________________________________________________

      (келiсiм-шарт бойынша әскери қызметке кiретiн адамның (бұдан әрi -

      ____________________________________________________________________

      азамат) тегi, аты, әкесiнiң аты)

      ____________________________________________________________________

      (оның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмiрi мен берiлген

      күнi)

      ____________________________________________________________________

      (жеке сәйкестендіру нөмірі)

      заңнамада және осы келiсiм-шартта белгiленген талаптарда __________ құрамының лауазымдарында _______ мерзiмге осы әскери қызмет өткеру туралы келiсiм-шартты (бұдан әрi - келiсiм-шарт) жасасты.

      1. ___________ лауазымына әскери қызметке ерiктi түрде кiретiн азамат "Әскери мiндеттiлiк және әскери қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шiлдедегi Заңында (бұдан әрi - Заң), "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру ережесiн бекiту туралы" (бұдан әрi - Әскери қызмет өткеру ережесi) Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығында көзделген шарттармен таныстырылды және әскери қызметтiң зиянды және қауiптi жағдайлары туралы, сондай-ақ әскери қызмет мiндеттерiн атқаруға байланысты шектелген құқықтары туралы ескертiлдi.

      2. Әскери қызметке кiретiн азамат мыналарға мiндеттi:

      1) Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңнамасының нормаларын сақтауға;

      2) келiсiм-шарт бойынша әскери қызмет өткеретiн әскери қызметшiлер үшiн заңнамалық кесiмдермен белгiленген шектеулердi қабылдауға;

      3) келiсiм-шартты қолдану кезеңi iшiнде әскери қызмет мiндеттерiн адал орындауға;

      4) әскери тәртiп пен қызмет этикасы ережелерiн сақтауға;

      5) қызмет үдерiсiнде мемлекеттiк мүлiкке зиян келтiруге жол бермеуге;

      6) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң Iшкi қызмет жарғысында белгiленген мерзiмде тиiстi лауазымды адам тағайындайтын лауазымды қабылдауға;

      7) өзiне берiлген құқықтар шегiнде және лауазымдық мiндеттерiне сәйкес өкiлеттiгiн жүзеге асыруға;

      8) мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi, оның iшiнде әскери қызметтi тоқтатқаннан кейiн де Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген уақыт iшiнде жария етпеуге;

      9) адамдардың өмiрi мен денсаулығына және мүлiктiң сақталуына қауiп төндiретiн ахуалдың туындағаны туралы хабарлауға;

      10) берiлген өкiлеттіктер шегiнде командирлер (бастықтар) және өзге де лауазымды адамдар берген бұйрықтар мен өкiмдердi орындауға.

      3. _________ әскери лауазымына келiсiм-шарт бойынша әскери қызметке кiретiн азаматтың мыналарға құқығы бар:

      1) Заңда көзделген шектеулердi ескере отырып, Қазақстан Республикасының Конституциясымен және заңнамасымен кепiлдiк берiлген құқықтар мен бостандықтарды пайдалануға;

      2) жеке ар-намысының құрметтелуiне, командирлер (бастықтар) және өзге де лауазымды адамдар тарапынан өзiне әдiл және сыйластық қарым-қатынасқа;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нормалар бойынша және тәртiппен мемлекет есебiнен ақшалай, заттай және басқа да үлес түрлерiмен қамтамасыз етiлуге;

      4) бiлiктiлiгiн, қабiлетiн, өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн адал орындағанын ескере отырып, қызметi бойынша жоғарылауға;

      5) құқыққа қарсы iс-қимылдар жасағанда негiзсiз кiнәлаулар болған кезде қызметтiк тергеудi талап етуге;

      6) Заңда және Әскери қызмет өткеру ережелерiнде көзделген шарттарда уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiм-шартты ұзартуға, өзгертуге және бұзуға;

      7) қауiпсiздiк техникасы мен гигиена талаптарына жауап беретiн қызмет жағдайларына;

      8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен әскери қызмет мiндеттерiн атқару кезiнде өмiрi мен денсаулығына немесе жеке мүлкiне келтiрiлген зиянның орнын толтыруға;

      9) қызметтiк мiндеттерiн орындауға байланысты туындаған дауларды тараптардың келiсiмi бойынша немесе соттық тәртіппен шешуге;

      10) уәкілетті органнан келісім-шартта тарапты білдіретін лауазымды адамның өкiлеттiгiн растауды талап етуге;

      11) өзiнiң кәсiптiк бiлiктiлiгiн арттыруға;

      12) Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасына сәйкес тұрғын үй-жаймен қамтамасыз етiлуге;

      13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жеңiлдiктердi, кепiлдiктер мен өтемақыларды алуды қоса алғанда, әскери қызметпен байланысты оның құқықтарының және оның отбасы мүшелерi құқықтарының сақталуына.

      4. _________________________________________________________________

      (уәкiлеттi мемлекеттiк органның атауы)

      келiсiм-шарт бойынша әскери қызметке кiретiн азаматты

      ____________________________________________________________________

      (тегi, аты, әкесiнiң аты)

      қабылдай отырып мыналарға мiндеттi:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына және келiсiм-шартқа сәйкес әскери қызметтiң тиiстi деңгейiн қамтамасыз етуге;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нормалар бойынша және тәртiппен әскери қызметшiнi ақшалай, заттай және басқа да үлес түрлерiмен, сондай-ақ оның әскери қызмет мiндеттерiн атқаруы үшiн қажеттi, құралдармен және материалдармен қамтамасыз етуге;

      3) осы келiсiм-шартты жасасу кезiңде азаматты лауазымдық міндеттерiмен және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған әскери қызмет өткеру шарттарымен таныстыруға;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен және шарттарда әскери қызметшіге әскери қызмет мiндеттерiн атқару кезiнде өмiрi мен денсаулығына немесе жеке мүлкіне келтірілген зиянның орнын толтыруды қамтамасыз етуге;

      5) келісім-шарт бойынша әскери қызметке кіретін адамды әскери қызметтің зиянды және қауіпті жағдайлары және кәсіби аурумен ауыру мүмкіндігі туралы, сондай-ақ әскери қызмет міндеттерін атқаруға байланысты құқықтарының шектеулі туралы ескертуге;

      6) әскери қызметшіні келісім-шартта көзделген лауазымға тағайындау туралы бұйрық шығаруға;

      5. Уәкілетті мемлекеттік органның лауазымды адамының мыналарға құқығы бар:

      1) Заңда және Әскери қызмет өткеру ережелерінде белгіленген шарттарда азаматпен (әскери қызметшімен) келісім-шарт жасасуға, оны ұзартуға, өзгертуге, бұзуға және тоқтатуға;

      2) келісім-шарт жасасқан кезде әскери қызметке кіретін адамнан Әскери қызмет өткеру ережелерінде көзделген құжаттарды ұсынуды талап етуге;

      3) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң жарғыларында белгiленген тәртiппен көтермелеуге және тәртiптiк жаза қолдануға.

      6. Осы келiсiм-шарт әскери бөлiм командирiнiң әскери бөлiмнiң тiзiмiне қабылдау туралы бұйрығы шыққан күннен бастап күшiне енедi және ол жасалған мерзiм өткеннен кейiн немесе бұзылуына байланысты өз қолданысын тоқтатады.

      Әскери қызметтiң басталғаны мынадай күн болып есептелсiн:

      ____________________________________________________________________

      (әскери бөлiм командирiнiң әскери бөлiмнiң тiзiмiне қабылдау

      ____________________________________________________________________

      туралы бұйрығы шыққан күн)

      7. Келiсiм-шарттың талаптары тараптардың орындауы үшiн мiндеттi болып табылады, тараптардың даулары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен шешiледi.

      8. Келiсiм-шарт ______ данада, мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде жасалды, оның бiр данасы келiсiм-шарт бойынша әскери қызметке кiрген адамға берiледi.

      9. Қосымша талаптар __________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ________________________ __________________________

      (келiсiм-шарт бойынша (уәкiлеттi мемлекеттiк

      әскери қызметке органның лауазымды

      ________________________ ___________________________

      кiретiн адамның тегi, адамының тегi, аты,

      аты, әкесiнiң аты) әкесiнiң аты)

      ________________________ __________________________

      (жеке қолы) (жеке қолы)

      М.О.

      200_ ж. "____ " ________ 200_ ж. "____" ___________

      Келiсiм-шарттың қолданысын тоқтату______________________________

      (тоқтатылған күнi және негiзi)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      М.О. ___________________________________________________

      (Әскери бөлiмнiң (мекеменiң) командирi (бастығы)

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 17 тамыздағы
N 777 қаулысымен
бекітілген

Әскери қызметшiнiң отбасылық-мүлiктік жағдайын тексеру
актісінің үлгі нысаны 200__ ж. "____" __________

      1. Құрамында ___________________________________________ өкілі

      (жергiлiктi әскери басқару органынан,

      ___________________________________________________________________,

      әскери атағы, лауазымы, тегi мен аты-жөнi)

      мемлекеттiк органның өкiлi ____________________________________ және

      (лауазымы, тегi мен аты-жөнi)

      өзге де ұйымның өкiлi ______________________________________________

      (лауазымы, тегi мен аты-жөнi)

      немесе уәкiлеттi органның лауазымды адамы бар комиссия

      ____________________________________________________________________

      (әскерге шақырылушының (әскери қызметшiнiң) тегi, аты-жөнi, туған

      жылы)

      ____________________________________________________________________

      отбасы жағдайына тексеру жүргiздi.

      2. Әскери бөлiмнiң шартты атауы мен мекен-жайы _______________

      ____________________________________________________________________

      3. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiне, басқа да

      әскерлерi мен әскери құралымдарына қандай шақыру комиссиясы шақырды

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      4.Әскери бөлімге қашан жiберiлдi (жылы, айы) _________________

      5. Қайда жұмыс iстедi (iстеген жоқ), оқиды (оқыған)___________

      ____________________________________________________________________

      (лауазымы, жалақысының мөлшерi, сынып нөмiрi, оқу орнының курсы

      ____________________________________________________________________

      көрсетiлсiн)

      6. Өз асырауында кiмдi ұстайды немесе ұстаған ________________

      ____________________________________________________________________

      7. Әскери қызметшi отбасының құрамы мыналардан тұрады:

Р/с N

Тегі, аты, әкесінің аты

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Тұрғылықты жері

Денсаулық жағдайы (мүгедектік тобы)

Лауазымы, жалақысының (зейнетақысының) мөлшері

1

2

3

4

5

6

7

      8. Әскери қызметшi отбасының тұрғын үймен қамтамасыз етiлуi

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      9. Әскери қызметшi отбасының өмiр сүруiне қаражат көздерi

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      10. Ата-аналарынан бөлек тұратын аға-iнiлерi мен апа-қарындастары:

Р/с N

Тегі, аты, әкесінің аты

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Тұрғылықты жері

Денсаулық жағдайы (мүгедектік тобы)

Лауазымы, жалақысының (зейнетақысының) мөлшері

1

2

3

4

5

6

7

      11. Әскери қызметшiнiң аға-iнiлерi мен апа-қарындастары тарапынан ата-аналарына қандай көмек көрсетiледi.

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      12. Әскери қызметшiнiң отбасы неге мұқтаж, отбасына қандай және кiм арқылы материалдық көмек көрсетiлдi немесе көрсетiледi.

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      13. Әскери қызметшiнiң отбасы жағдайына тексеру жүргiзген комиссияның тұжырымы мен ұсыныстары

      ____________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Комиссия мүшелерiнiң қолдары

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      14. Жергiлiктi әскери басқару органының қорытындысы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      M.O. ______ жергілiктi әскери басқару органының бастығы

      _________________

      (әскери атағы,қолы)

      200__ ж. "___" ___________

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 17 тамыздағы
N 777 қаулысымен
бекітілген

Аттестаттауға жататын әскери қызметшіге аттестаттау
парағының үлгi нысаны

      Аттестаттау түрi: кезектi - ; қайтадан - ; (қажеттiсi X белгiсiмен белгiленсiн)

      200__ ж. _______ - 200__ ж.________ кезеңi iшiнде

      1. Әскери атағы ______________________________________________

      2. Тегi, аты, әкесiнiң аты ___________________________________

      3. Атқаратын лауазымы, тағайындалған күнi ____________________

      ____________________________________________________________________

      4. Келiсiм-шарт жасалған күн және мерзiмi ____________________

      5. Әскери атақ берiлген күн __________________________________

      6. Жеке нөмiрi _______________________________________________

      7. Туған жылы, айы, күнi 19__ ж. "__" ________________________

      8. 20__ ж.________ соңғы аттестаттау бойынша тұжырым _________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      9. Бiлiмi, бiлiктiлiгiн арттыру, қайта даярлау туралы

      мәлiметтер (қашан және қандай оқу орнын аяқтады, бiлiмi бойынша

      мамандығы мен бiлiктiлiгi, бiлiктiлiгiн арттыру, қайта даярлау

      туралы құжаттары, ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы, олардың берiлген

      күнi) ______________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      10. Күнтiзбелiк есептеуде еңбек сiңiрген жылдары ___________, жеңiлдiктердi есептеуде ____________________________________________

      11. Аттестатталушының қызметтiк мiнездемесіне сәйкес тiкелей бастықтың әскери қызметшiнiң қызметiне беретiн бағасы

      ____________________________________________________________________

      (аттестатталушы кәсiби даярлығының деңгейi, жеке басына тән

      ____________________________________________________________________

      қасиеттері,

      ____________________________________________________________________

      тәртiптiлiгi, денсаулық жағдайы мен басқа да жеке басының

      ____________________________________________________________________

      және кәсiби қасиеттерi көрсетiлуi тиiс)

      ____________________________________________________________________

      12. Аттестаттау комиссиясы мүшелерiнiң айтқан ескертулерi мен

      ұсыныстары: ________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      13. Аттестатталушының пiкiрi: ________________________________

      ____________________________________________________________________

      14. Отырысқа аттестаттау комиссиясының _______ мүшесi қатысты.

      15. Аттестаттау комиссиясы мүшелерiнiң дауыс беру нәтижелерi

      бойынша әскери қызметшiнiң қызметiне баға беру:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      16. Аттестаттау комиссиясының ұсынымы (олар бойынша берiлетiн

      уәждердi көрсете отырып) ___________________________________________

      ____________________________________________________________________

      17. Ескертпелер

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Аттестаттау комиссиясының төрағасы: __________________________

      (қолы, тегi, аты-жөнi)

      Аттестаттау комиссиясының хатшысы: ___________________________

      (қолы, тегi, аты-жөнi)

      Аттестаттау комиссиясының мүшелерi: __________________________

      (қолы, тегі, аты-жөнi)

      __________________________

      (қолы, тегi, аты-жөнi)

      __________________________

      (қолы тегi, аты-жөнi)

      Аттестаттау өткiзiлген күн: 20__ ж. "__" ________

      Аттестаттау қорытындылары бойынша мемлекеттiк орган басшысының шешiмi

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Аттестаттау парағымен таныстым: ________________________________

      (әскери қызметшінiң қолы, тегi және

      аты-жөнi, күнi)

      Мемлекеттік орган

      мөрiнiң орны

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 17 тамыздағы
N 777 қаулысымен
бекітілген

Ұсыныс нысаны

      ______________________________________________________________

      (әскери атағы, тегi, аты, әкесiнiң аты, атқаратын лауазымы

      ____________________________________________________________________

      және қай уақыттан берi,

      ____________________________________________________________________

      штат бойынша әскери атағы мен штат нөмiрi)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      әскери лауазымға тағайындалуға, әскери лауазымынан босатылуға,

      командирдiң (бастықтың) қарамағына алынуға, босатылуға, әскери атақ

      берiлуге, төмендетiлуге, айырылуға, жаңа келiсiм-шарт жасасуға

      ұсынылады (қажеттiсiнiң асты сызылсын).

      Туған жылы,

      айы, күнi ___________ Туған жерi ___________________________________

      Ұлты _______________________________________________________________

      Жеке нөмiрi ________________________________________________________

      Бiлiмi:

      а) азаматтық _______________________________________________________

      б) әскери (әскери-арнаулы) _________________________________________

      Қандай тiлдердi, қандай дәрежеде Шетелде болған ба (қашан

      қайда) меңгерген

      Мемлекеттiк наградалары бар ма Жауынгерлiк iс-қимылдарға

      қатысуы, (қандай) жараланғаны

      Әскери атақ __________________________________________ берілдi

      (кiм, қашан, бұйрық нөмiрi, беру түрi)

      ____________________________________________________________________

      Қарулы Күштерде ____________________________________________________

      Отбасы жағдайы (отбасы құрамы) _____________________________________

      ____ ж. аттестаттау бойынша тұжырым ________________________________

      Еңбек қызметi мен әскери қызметi

Жылы мен айы

Лауазым атауы

кірді

кетті

1

2

3

      2. Ұсынысқа негiздемелер

      ______________________________________________________________ (лауазымы, әскери атағы, қолы, тегi)

      200___ ж. "____" ________

      3. Тiкелей бастықтардың қорытындысы

      ______________________________________________________________

      (лауазымы, әскери атағы, қолы, тегі)

      200___ ж. "____" _________

      ____________________________________________________________________

      (лауазымы, әскери атағы, қолы, тегi)

      М.О.

      200__ ж. "___" __________

      ____________________________________________________________________

      (лауазымы, әскери атағы, қолы, тегi)

      200___ ж. "___" __________

      4. Бұйрық шығаратын кадр органы инстанциясының пiкiрi

      ______________________________________________________________ (лауазымы, әскери атағы, қолы, тегi)

      200__ ж. "___" ___________

      5. Ұсыныс бойынша шешiм

      ______________________________________________________________

      ______________________________________________________________

      Құжаттың тiркелгенi туралы белгілер

      (инстанция бойынша iс жүргiзуде)

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2006 жылғы 17 тамыздағы
N 777 қаулысына
қосымша

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнiң

      тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында солдаттар, матростар, сержанттар мен старшиналар лауазымдарында келiсiм-шарт бойынша әскери қызметтi өткеру туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 мамырдағы N 603 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 16, 174-құжат);

      2. "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының офицерлiк құрам, прапорщиктер мен мичмандар лауазымдарындағы келiсiм-шарт бойынша әскери қызмет туралы ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 21 сәуiрдегi N 373 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 17, 176-құжат);

      3. "Әскери (арнаулы) оқу орындары курсанттарының (тыңдаушыларының) келiсiм-шарт бойынша әскери қызметi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 24 қыркүйектегi N 972 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 38, 396-құжат);

      4. "Қазақстан Республикасының халқын тiркеудiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 21 шiлдедегi N 761 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2005 ж., N 31, 404-құжат);

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 28 сәуiрдегi N 340 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстердiң 8-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2006 ж., N 15, 148-құжат).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады