"Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 25 мамырдағы N 124 Жарлығын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 17 тамыздағы N 777 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 15 қазандағы № 766 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 15.10.2019 № 766 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 25 мамырдағы N 124 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған:

      1) Әскери қызмет өткеру туралы келiсiм-шарттың үлгi нысаны;

      2) Әскери қызметшiнiң отбасылық-мүлiктiк жағдайын тексеру актiсiнiң үлгi нысаны;

      3) Аттестаттауға жататын әскери қызметшiге аттестаттау парағының үлгi нысаны;

      4) Ұсыну нысаны бекiтiлсiн.

      2. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2006 жылғы 17 тамыздағы
N 777 қаулысымен
бекiтiлген

      Ескерту. Нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Әскери қызмет өткеру туралы келісім-шарттың үлгі нысаны

      ____________________________________________

      ____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________ атынан

      (уәкiлетті мемлекеттiк органның атауы, оның орналасқан жерi)

      ____________________________________________________________________

      (уәкiлеттi мемлекеттiк органның лауазымды адамының

      ____________________________________________________________________

      атағы, тегi, аты, әкесiнiң аты және лауазымы)

      және

      ____________________________________________________________________

      (келiсiм-шарт бойынша әскери қызметке кiретiн адамның (бұдан әрi -

      ____________________________________________________________________

      азамат) тегi, аты, әкесiнiң аты)

      ____________________________________________________________________

      (оның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмiрi мен берiлген

      күнi)

      ____________________________________________________________________

      (жеке сәйкестендіру нөмірі)

      заңнамада және осы келiсiм-шартта белгiленген талаптарда __________ құрамының лауазымдарында _______ мерзiмге осы әскери қызмет өткеру туралы келiсiм-шартты (бұдан әрi - келiсiм-шарт) жасасты.

      1. ___________ лауазымына әскери қызметке ерiктi түрде кiретiн азамат "Әскери мiндеттiлiк және әскери қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шiлдедегi Заңында (бұдан әрi - Заң), "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру ережесiн бекiту туралы" (бұдан әрi - Әскери қызмет өткеру ережесi) Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығында көзделген шарттармен таныстырылды және әскери қызметтiң зиянды және қауiптi жағдайлары туралы, сондай-ақ әскери қызмет мiндеттерiн атқаруға байланысты шектелген құқықтары туралы ескертiлдi.

      2. Әскери қызметке кiретiн азамат мыналарға мiндеттi:

      1) Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңнамасының нормаларын сақтауға;

      2) келiсiм-шарт бойынша әскери қызмет өткеретiн әскери қызметшiлер үшiн заңнамалық кесiмдермен белгiленген шектеулердi қабылдауға;

      3) келiсiм-шартты қолдану кезеңi iшiнде әскери қызмет мiндеттерiн адал орындауға;

      4) әскери тәртiп пен қызмет этикасы ережелерiн сақтауға;

      5) қызмет үдерiсiнде мемлекеттiк мүлiкке зиян келтiруге жол бермеуге;

      6) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң Iшкi қызмет жарғысында белгiленген мерзiмде тиiстi лауазымды адам тағайындайтын лауазымды қабылдауға;

      7) өзiне берiлген құқықтар шегiнде және лауазымдық мiндеттерiне сәйкес өкiлеттiгiн жүзеге асыруға;

      8) мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi, оның iшiнде әскери қызметтi тоқтатқаннан кейiн де Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген уақыт iшiнде жария етпеуге;

      9) адамдардың өмiрi мен денсаулығына және мүлiктiң сақталуына қауiп төндiретiн ахуалдың туындағаны туралы хабарлауға;

      10) берiлген өкiлеттіктер шегiнде командирлер (бастықтар) және өзге де лауазымды адамдар берген бұйрықтар мен өкiмдердi орындауға.

      3. _________ әскери лауазымына келiсiм-шарт бойынша әскери қызметке кiретiн азаматтың мыналарға құқығы бар:

      1) Заңда көзделген шектеулердi ескере отырып, Қазақстан Республикасының Конституциясымен және заңнамасымен кепiлдiк берiлген құқықтар мен бостандықтарды пайдалануға;

      2) жеке ар-намысының құрметтелуiне, командирлер (бастықтар) және өзге де лауазымды адамдар тарапынан өзiне әдiл және сыйластық қарым-қатынасқа;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нормалар бойынша және тәртiппен мемлекет есебiнен ақшалай, заттай және басқа да үлес түрлерiмен қамтамасыз етiлуге;

      4) бiлiктiлiгiн, қабiлетiн, өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн адал орындағанын ескере отырып, қызметi бойынша жоғарылауға;

      5) құқыққа қарсы iс-қимылдар жасағанда негiзсiз кiнәлаулар болған кезде қызметтiк тергеудi талап етуге;

      6) Заңда және Әскери қызмет өткеру ережелерiнде көзделген шарттарда уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiм-шартты ұзартуға, өзгертуге және бұзуға;

      7) қауiпсiздiк техникасы мен гигиена талаптарына жауап беретiн қызмет жағдайларына;

      8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен әскери қызмет мiндеттерiн атқару кезiнде өмiрi мен денсаулығына немесе жеке мүлкiне келтiрiлген зиянның орнын толтыруға;

      9) қызметтiк мiндеттерiн орындауға байланысты туындаған дауларды тараптардың келiсiмi бойынша немесе соттық тәртіппен шешуге;

      10) уәкілетті органнан келісім-шартта тарапты білдіретін лауазымды адамның өкiлеттiгiн растауды талап етуге;

      11) өзiнiң кәсiптiк бiлiктiлiгiн арттыруға;

      12) Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасына сәйкес тұрғын үй-жаймен қамтамасыз етiлуге;

      13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жеңiлдiктердi, кепiлдiктер мен өтемақыларды алуды қоса алғанда, әскери қызметпен байланысты оның құқықтарының және оның отбасы мүшелерi құқықтарының сақталуына.

      4. _________________________________________________________________

      (уәкiлеттi мемлекеттiк органның атауы)

      келiсiм-шарт бойынша әскери қызметке кiретiн азаматты

      ____________________________________________________________________

      (тегi, аты, әкесiнiң аты)

      қабылдай отырып мыналарға мiндеттi:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына және келiсiм-шартқа сәйкес әскери қызметтiң тиiстi деңгейiн қамтамасыз етуге;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нормалар бойынша және тәртiппен әскери қызметшiнi ақшалай, заттай және басқа да үлес түрлерiмен, сондай-ақ оның әскери қызмет мiндеттерiн атқаруы үшiн қажеттi, құралдармен және материалдармен қамтамасыз етуге;

      3) осы келiсiм-шартты жасасу кезiңде азаматты лауазымдық міндеттерiмен және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған әскери қызмет өткеру шарттарымен таныстыруға;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен және шарттарда әскери қызметшіге әскери қызмет мiндеттерiн атқару кезiнде өмiрi мен денсаулығына немесе жеке мүлкіне келтірілген зиянның орнын толтыруды қамтамасыз етуге;

      5) келісім-шарт бойынша әскери қызметке кіретін адамды әскери қызметтің зиянды және қауіпті жағдайлары және кәсіби аурумен ауыру мүмкіндігі туралы, сондай-ақ әскери қызмет міндеттерін атқаруға байланысты құқықтарының шектеулі туралы ескертуге;

      6) әскери қызметшіні келісім-шартта көзделген лауазымға тағайындау туралы бұйрық шығаруға;

      5. Уәкілетті мемлекеттік органның лауазымды адамының мыналарға құқығы бар:

      1) Заңда және Әскери қызмет өткеру ережелерінде белгіленген шарттарда азаматпен (әскери қызметшімен) келісім-шарт жасасуға, оны ұзартуға, өзгертуге, бұзуға және тоқтатуға;

      2) келісім-шарт жасасқан кезде әскери қызметке кіретін адамнан Әскери қызмет өткеру ережелерінде көзделген құжаттарды ұсынуды талап етуге;

      3) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң жарғыларында белгiленген тәртiппен көтермелеуге және тәртiптiк жаза қолдануға.

      6. Осы келiсiм-шарт әскери бөлiм командирiнiң әскери бөлiмнiң тiзiмiне қабылдау туралы бұйрығы шыққан күннен бастап күшiне енедi және ол жасалған мерзiм өткеннен кейiн немесе бұзылуына байланысты өз қолданысын тоқтатады.

      Әскери қызметтiң басталғаны мынадай күн болып есептелсiн:

      ____________________________________________________________________

      (әскери бөлiм командирiнiң әскери бөлiмнiң тiзiмiне қабылдау

      ____________________________________________________________________

      туралы бұйрығы шыққан күн)

      7. Келiсiм-шарттың талаптары тараптардың орындауы үшiн мiндеттi болып табылады, тараптардың даулары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен шешiледi.

      8. Келiсiм-шарт ______ данада, мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде жасалды, оның бiр данасы келiсiм-шарт бойынша әскери қызметке кiрген адамға берiледi.

      9. Қосымша талаптар __________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ________________________ __________________________

      (келiсiм-шарт бойынша (уәкiлеттi мемлекеттiк

      әскери қызметке органның лауазымды

      ________________________ ___________________________

      кiретiн адамның тегi, адамының тегi, аты,

      аты, әкесiнiң аты) әкесiнiң аты)

      ________________________ __________________________

      (жеке қолы) (жеке қолы)

      М.О.

      200_ ж. "____ " ________ 200_ ж. "____" ___________

      Келiсiм-шарттың қолданысын тоқтату______________________________

      (тоқтатылған күнi және негiзi)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      М.О. ___________________________________________________

      (Әскери бөлiмнiң (мекеменiң) командирi (бастығы)

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 17 тамыздағы
N 777 қаулысымен
бекітілген

Әскери қызметшiнiң отбасылық-мүлiктік жағдайын тексеру
актісінің үлгі нысаны 200__ ж. "____" __________

      1. Құрамында ___________________________________________ өкілі

      (жергiлiктi әскери басқару органынан,

      ___________________________________________________________________,

      әскери атағы, лауазымы, тегi мен аты-жөнi)

      мемлекеттiк органның өкiлi ____________________________________ және

      (лауазымы, тегi мен аты-жөнi)

      өзге де ұйымның өкiлi ______________________________________________

      (лауазымы, тегi мен аты-жөнi)

      немесе уәкiлеттi органның лауазымды адамы бар комиссия

      ____________________________________________________________________

      (әскерге шақырылушының (әскери қызметшiнiң) тегi, аты-жөнi, туған

      жылы)

      ____________________________________________________________________

      отбасы жағдайына тексеру жүргiздi.

      2. Әскери бөлiмнiң шартты атауы мен мекен-жайы _______________

      ____________________________________________________________________

      3. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiне, басқа да

      әскерлерi мен әскери құралымдарына қандай шақыру комиссиясы шақырды

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      4.Әскери бөлімге қашан жiберiлдi (жылы, айы) _________________

      5. Қайда жұмыс iстедi (iстеген жоқ), оқиды (оқыған)___________

      ____________________________________________________________________

      (лауазымы, жалақысының мөлшерi, сынып нөмiрi, оқу орнының курсы

      ____________________________________________________________________

      көрсетiлсiн)

      6. Өз асырауында кiмдi ұстайды немесе ұстаған ________________

      ____________________________________________________________________

      7. Әскери қызметшi отбасының құрамы мыналардан тұрады:

Р/с N

Тегі, аты, әкесінің аты

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Тұрғылықты жері

Денсаулық жағдайы (мүгедектік тобы)

Лауазымы, жалақысының (зейнетақысының) мөлшері

1

2

3

4

5

6

7

      8. Әскери қызметшi отбасының тұрғын үймен қамтамасыз етiлуi

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      9. Әскери қызметшi отбасының өмiр сүруiне қаражат көздерi

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      10. Ата-аналарынан бөлек тұратын аға-iнiлерi мен апа-қарындастары:

Р/с N

Тегі, аты, әкесінің аты

Туған жылы

Туыстық қатынасы

Тұрғылықты жері

Денсаулық жағдайы (мүгедектік тобы)

Лауазымы, жалақысының (зейнетақысының) мөлшері

1

2

3

4

5

6

7

      11. Әскери қызметшiнiң аға-iнiлерi мен апа-қарындастары тарапынан ата-аналарына қандай көмек көрсетiледi.

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      12. Әскери қызметшiнiң отбасы неге мұқтаж, отбасына қандай және кiм арқылы материалдық көмек көрсетiлдi немесе көрсетiледi.

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      13. Әскери қызметшiнiң отбасы жағдайына тексеру жүргiзген комиссияның тұжырымы мен ұсыныстары

      ____________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Комиссия мүшелерiнiң қолдары

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      14. Жергiлiктi әскери басқару органының қорытындысы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      M.O. ______ жергілiктi әскери басқару органының бастығы

      _________________

      (әскери атағы,қолы)

      200__ ж. "___" ___________

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 17 тамыздағы
N 777 қаулысымен
бекітілген

Аттестаттауға жататын әскери қызметшіге аттестаттау
парағының үлгi нысаны

      Аттестаттау түрi: кезектi - ; қайтадан - ; (қажеттiсi X белгiсiмен белгiленсiн)

      200__ ж. _______ - 200__ ж.________ кезеңi iшiнде

      1. Әскери атағы ______________________________________________

      2. Тегi, аты, әкесiнiң аты ___________________________________

      3. Атқаратын лауазымы, тағайындалған күнi ____________________

      ____________________________________________________________________

      4. Келiсiм-шарт жасалған күн және мерзiмi ____________________

      5. Әскери атақ берiлген күн __________________________________

      6. Жеке нөмiрi _______________________________________________

      7. Туған жылы, айы, күнi 19__ ж. "__" ________________________

      8. 20__ ж.________ соңғы аттестаттау бойынша тұжырым _________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      9. Бiлiмi, бiлiктiлiгiн арттыру, қайта даярлау туралы

      мәлiметтер (қашан және қандай оқу орнын аяқтады, бiлiмi бойынша

      мамандығы мен бiлiктiлiгi, бiлiктiлiгiн арттыру, қайта даярлау

      туралы құжаттары, ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы, олардың берiлген

      күнi) ______________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      10. Күнтiзбелiк есептеуде еңбек сiңiрген жылдары ___________, жеңiлдiктердi есептеуде ____________________________________________

      11. Аттестатталушының қызметтiк мiнездемесіне сәйкес тiкелей бастықтың әскери қызметшiнiң қызметiне беретiн бағасы

      ____________________________________________________________________

      (аттестатталушы кәсiби даярлығының деңгейi, жеке басына тән

      ____________________________________________________________________

      қасиеттері,

      ____________________________________________________________________

      тәртiптiлiгi, денсаулық жағдайы мен басқа да жеке басының

      ____________________________________________________________________

      және кәсiби қасиеттерi көрсетiлуi тиiс)

      ____________________________________________________________________

      12. Аттестаттау комиссиясы мүшелерiнiң айтқан ескертулерi мен

      ұсыныстары: ________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      13. Аттестатталушының пiкiрi: ________________________________

      ____________________________________________________________________

      14. Отырысқа аттестаттау комиссиясының _______ мүшесi қатысты.

      15. Аттестаттау комиссиясы мүшелерiнiң дауыс беру нәтижелерi

      бойынша әскери қызметшiнiң қызметiне баға беру:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      16. Аттестаттау комиссиясының ұсынымы (олар бойынша берiлетiн

      уәждердi көрсете отырып) ___________________________________________

      ____________________________________________________________________

      17. Ескертпелер

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Аттестаттау комиссиясының төрағасы: __________________________

      (қолы, тегi, аты-жөнi)

      Аттестаттау комиссиясының хатшысы: ___________________________

      (қолы, тегi, аты-жөнi)

      Аттестаттау комиссиясының мүшелерi: __________________________

      (қолы, тегі, аты-жөнi)

      __________________________

      (қолы, тегi, аты-жөнi)

      __________________________

      (қолы тегi, аты-жөнi)

      Аттестаттау өткiзiлген күн: 20__ ж. "__" ________

      Аттестаттау қорытындылары бойынша мемлекеттiк орган басшысының шешiмi

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Аттестаттау парағымен таныстым: ________________________________

      (әскери қызметшінiң қолы, тегi және

      аты-жөнi, күнi)

      Мемлекеттік орган

      мөрiнiң орны

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 17 тамыздағы
N 777 қаулысымен
бекітілген

Ұсыныс нысаны

      ______________________________________________________________

      (әскери атағы, тегi, аты, әкесiнiң аты, атқаратын лауазымы

      ____________________________________________________________________

      және қай уақыттан берi,

      ____________________________________________________________________

      штат бойынша әскери атағы мен штат нөмiрi)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      әскери лауазымға тағайындалуға, әскери лауазымынан босатылуға,

      командирдiң (бастықтың) қарамағына алынуға, босатылуға, әскери атақ

      берiлуге, төмендетiлуге, айырылуға, жаңа келiсiм-шарт жасасуға

      ұсынылады (қажеттiсiнiң асты сызылсын).

      Туған жылы,

      айы, күнi ___________ Туған жерi ___________________________________

      Ұлты _______________________________________________________________

      Жеке нөмiрi ________________________________________________________

      Бiлiмi:

      а) азаматтық _______________________________________________________

      б) әскери (әскери-арнаулы) _________________________________________

      Қандай тiлдердi, қандай дәрежеде Шетелде болған ба (қашан

      қайда) меңгерген

      Мемлекеттiк наградалары бар ма Жауынгерлiк iс-қимылдарға

      қатысуы, (қандай) жараланғаны

      Әскери атақ __________________________________________ берілдi

      (кiм, қашан, бұйрық нөмiрi, беру түрi)

      ____________________________________________________________________

      Қарулы Күштерде ____________________________________________________

      Отбасы жағдайы (отбасы құрамы) _____________________________________

      ____ ж. аттестаттау бойынша тұжырым ________________________________

      Еңбек қызметi мен әскери қызметi

Жылы мен айы

Лауазым атауы

кірді

кетті

1

2

3

      2. Ұсынысқа негiздемелер

      ______________________________________________________________ (лауазымы, әскери атағы, қолы, тегi)

      200___ ж. "____" ________

      3. Тiкелей бастықтардың қорытындысы

      ______________________________________________________________

      (лауазымы, әскери атағы, қолы, тегі)

      200___ ж. "____" _________

      ____________________________________________________________________

      (лауазымы, әскери атағы, қолы, тегi)

      М.О.

      200__ ж. "___" __________

      ____________________________________________________________________

      (лауазымы, әскери атағы, қолы, тегi)

      200___ ж. "___" __________

      4. Бұйрық шығаратын кадр органы инстанциясының пiкiрi

      ______________________________________________________________ (лауазымы, әскери атағы, қолы, тегi)

      200__ ж. "___" ___________

      5. Ұсыныс бойынша шешiм

      ______________________________________________________________

      ______________________________________________________________

      Құжаттың тiркелгенi туралы белгілер

      (инстанция бойынша iс жүргiзуде)

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2006 жылғы 17 тамыздағы
N 777 қаулысына
қосымша

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнiң

      тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында солдаттар, матростар, сержанттар мен старшиналар лауазымдарында келiсiм-шарт бойынша әскери қызметтi өткеру туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 мамырдағы N 603 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 16, 174-құжат);

      2. "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының офицерлiк құрам, прапорщиктер мен мичмандар лауазымдарындағы келiсiм-шарт бойынша әскери қызмет туралы ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 21 сәуiрдегi N 373 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 17, 176-құжат);

      3. "Әскери (арнаулы) оқу орындары курсанттарының (тыңдаушыларының) келiсiм-шарт бойынша әскери қызметi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 24 қыркүйектегi N 972 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 38, 396-құжат);

      4. "Қазақстан Республикасының халқын тiркеудiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 21 шiлдедегi N 761 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2005 ж., N 31, 404-құжат);

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 28 сәуiрдегi N 340 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстердiң 8-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2006 ж., N 15, 148-құжат).

О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 25 мая 2006 года N 124 "Об утверждении Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2006 года N 777. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2019 года № 766 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.10.2019 № 766 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 25 мая 2006 года N 124 "Об утверждении Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Типовую форму контракта о прохождении воинской службы;

      2) Типовую форму акта обследования семейно-имущественного положения военнослужащего;

      3) Типовую форму аттестационного листа на военнослужащего подлежащего аттестации;

      4) Форму представления.

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан

  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 августа 2006 года
N 777

Типовая форма контракта
о прохождении воинской службы

      Сноска. Форма с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.04.2007 N 352 (вводится в действие с 13.08.2010).

      _________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (наименование уполномоченного государственного органа, его

      ___________________________________________________________________

      местонахождение)

      в лице ____________________________________________________________

      (звание, фамилия, имя, отчество и должность должностного лица

      ___________________________________________________________________

      уполномоченного государственного органа)

      и лицо

      ___________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество лица, поступающего на воинскую службу по

      ___________________________________________________________________

      контракту (далее - гражданин)

      ___________________________________________________________________

      (наименование, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего его

      личность)

      ___________________________________________________________________

      (индивидуальный идентификационный номер)

      заключили настоящий контракт о прохождении воинской службы на

      должностях _______ состава (далее - контракт) сроком на_________,

      на установленных законодательством и настоящим контрактом условиях.

      . Гражданин, поступающий добровольно на воинскую службу по контракту на должность___________, ознакомлен с условиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О воинской обязанности и воинской службе" (далее - Закон), Указа Президента Республики Казахстан "Об утверждении Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан" (далее - Правила прохождения воинской службы), и предупрежден о вредных и опасных условиях воинской службы, а также об ограничениях прав, связанных с исполнением обязанностей.

      2. Гражданин, поступающий на воинскую службу обязан:

      1) соблюдать нормы Конституции и законодательство Республики Казахстан;

      2) принимать ограничения, установленные законодательными актами для военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту;

      3) добросовестно выполнять обязанности воинской службы в течение периода действия контракта;

      4) соблюдать воинскую дисциплину и правила служебной этики;

      5) не допускать в процессе службы нанесения ущерба государственному имуществу;

      6) принять должность, на которую назначается соответствующим должностным лицом, в сроки, установленные Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Республики Казахстан;

      7) осуществлять полномочия в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с должностными обязанностями;

      8) не разглашать сведения, составляющие государственные секреты, в том числе и после прекращения воинской службы, в течение времени, установленного законодательством Республики Казахстан;

      9) сообщать о возникшей ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей и сохранности имущества;

      10) выполнять приказы и распоряжения командиров (начальников) и иных должностных лиц, отданные ими в пределах предоставленных полномочий.

      3. Гражданин, поступающий на воинскую службу по контракту на воинскую должность ______ имеет право:

      1) пользоваться правами и свободами, которые гарантируются Конституцией и законодательством Республики Казахстан, с учетом ограничений, предусмотренных Законом;

      2) на уважение личного достоинства, справедливое и уважительное отношение к себе со стороны командиров (начальников) и иных должностных лиц;

      3) на обеспечение за счет государства денежным, вещевым и другими видами довольствия по нормам и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

      4) на продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, добросовестного исполнения своих служебных обязанностей;

      5) требовать служебного расследования при наличии безосновательных обвинений в совершении противоправных действий;

      6) продлевать, изменять и расторгать контракт с уполномоченным государственным органом на условиях, предусмотренных Законом и Правилами прохождения воинской службы;

      7) на условия службы, отвечающие требованиям техники безопасности и гигиены;

      8) на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью или личному имуществу при исполнении обязанностей воинской службы, в порядке установленном законодательством Республики Казахстан;

      9) на разрешение споров, возникших в связи с исполнением служебных обязанностей, по соглашению сторон или в судебном порядке;

      10) требовать от уполномоченного органа подтверждения полномочий должностного лица, представляющего сторону в контракте;

      11) на повышение своей профессиональной квалификации;

      12) на обеспечение жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан;

      13) на соблюдение связанных с воинской службой его прав и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательством Республики Казахстан.

      4. __________________________________________________________

      (наименование уполномоченного государственного органа)

      принимая гражданина, поступающего на воинскую службу по контракту

      __________________________________________________________________:

      (фамилия, имя, отчество)

      обязуется:

      ) обеспечивать надлежащий уровень воинской службы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и контрактом;

      2) обеспечивать военнослужащего денежным, вещевым и другими видами довольствия по нормам и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, а также средствами и материалами, необходимыми для исполнения им обязанностей воинской службы;

      3) при заключении настоящего контракта знакомить гражданина с должностными обязанностями и условиями прохождения воинской службы, определенными законодательством Республики Казахстан;

      4) обеспечивать возмещение военнослужащему вреда, причиненного жизни и здоровью или личному имуществу при исполнении обязанностей воинской службы, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      5) предупреждать лицо, поступающее на воинскую службу по контракту, о вредных и опасных условиях воинской службы и возможности профессионального заболевания, а также об ограничениях прав, связанных с исполнением обязанностей воинской службы;

      6) издавать приказ о назначении военнослужащего на должность, предусмотренную контрактом.

      5. Должностное лицо уполномоченного государственного органа имеет право:

      1) заключать, продлевать, изменять, расторгать и прекращать контракт с гражданином (военнослужащим), на условиях, установленных Законом и Правилами прохождения воинской службы;

      2) при заключении контракта требовать от лица, поступающего на воинскую службу, представления документов, предусмотренных Правилами прохождения воинской службы;

      3) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания в порядке, установленном Уставами Вооруженных Сил Республики Казахстан.

      6. Настоящий контракт вступает в силу со дня издания приказа командира воинской части о зачислении в списки воинской части и прекращает свое действие по истечении срока, на который он был заключен или в связи с расторжением.

      Началом воинской службы считать следующую дату:

      ___________________________________________________________________

      (дата издания приказа командира воинской части о зачислении в

      списки воинской части)

      7. Условия контракта являются обязательными для выполнения сторонами, споры сторон разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      8. Контракт составлен в _____ экземплярах, на государственном и русском языках, один экземпляр которого передается лицу, поступившему на воинскую службу по контракту.

      9. Дополнительные условия ___________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ______________________________ ___________________________________

      (фамилия, имя, отчество лица, (фамилия, имя, отчество должностного

      ______________________________ __________________________________

      поступающего на воинскую службу лица уполномоченного

      по контракту) государственного органа)

      ______________________________ __________________________________

      (личная подпись) (личная подпись)

      М.П.

      "___" ___________200_г. "___" ___________200_г.

      Прекращение действия контракта_______________________________

      (дата и основание прекращения)

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      М.П. __________________________________________________

      Командир (начальник) воинской части (учреждения)

      ___________________________

  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 августа 2006 года
N 777

Типовая форма акта обследования
семейно-имущественного положения военнослужащего "___" ___________200_г.

      1. Комиссия в составе представителя от ______________________

      (местного органа военного

      __________________________________________________________________,

      управления, воинское звание, должность, фамилия и инициалы)

      представителей государственных органов, иных организаций или

      должностные лиц уполномоченного органа ____________________________

      ___________________________________________________________________

      (должность, фамилия и инициалы)

      провела проверку семейного положения ______________________________

      ___________________________________________________________________

      (фамилия, инициалы призывника (военнослужащего), год рождения)

      ___________________________________________________________________

      2. Условное наименование и адрес воинской части _____________

      ___________________________________________________________________

      3. Какой призывной комиссией призван в Вооруженные Силы,

      другие войска, воинские формирования Республики Казахстан _________

      ___________________________________________________________________

      4. Когда отправлен в воинскую часть (год, месяц) ____________

      5. Где работал (нет), учится (учился) _______________________

      ___________________________________________________________________

      (указать должность, размер заработка, номер класса,

      курса учебного заведения)

      6. Кого содержит или содержал на своем иждивении ____________

      ___________________________________________________________________

      7. Состав семьи военнослужащего состоит:

N

п/

п

Фамилия,

имя,

отчество

Год

рожде-

ния

Родствен-

ное отношение

Место-

житель-

ство

Состояние

здоровья

(группа

инвалид-

ности)

Должность

размер

зарплаты

(пенсии)

1

2

3

4

5

6

7

      8. Обеспеченность жильем семьи военнослужащего _____________

      __________________________________________________________________

      9. Источники средств к существованию семьи военнослужащего

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      10. Братья и сестры, проживающие отдельно от родителей:

N

п/

п

Фамилия,

имя,

отчество

Год

рожде-

ния

Родствен-

ное отношение

Место-

житель-

ство

Состояние

здоровья

(группа

инвалид-

ности)

Должность

размер

зарплаты

(пенсии)

1

2

3

4

5

6

7

      11. Какая оказывается помощь родителям со стороны братьев и

      сестер военнослужащего.

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      12. В чем нуждается семья военнослужащего, какая и кем

      оказана или оказывается материальная помощь семье.

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      13. Выводы и предложения комиссии, проводящей проверку

      семейного положения военнослужащего.

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      Подписи членов комиссии

      _______________________

      _______________________

      _______________________

      _______________________

      _______________________

      14. Заключение местного органа военного управления

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      м.п. __________ начальник местного органа военного управления

      __________________________

      (воинское звание, подпись)

      "___" ___________200_г.

      _______________________

  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 августа 2006 года
N 777

Типовая форма аттестационного листа
на военнослужащего, подлежащего аттестации

      Вид аттестации: очередная - ; повторная - (нужное отметить знаком X)

      За период с ____________ 20___ г. по_____________ 20 ___г.

      1. Воинское звание _________________________________________

      2. Фамилия, имя, отчество __________________________________

      3. Занимаемая должность, дата назначения ___________________

      __________________________________________________________________

      4. Дата заключения и срок контракта ________________________

      __________________________________________________________________

      5. Дата присвоения воинского звания ________________________

      6. Личный номер ____________________________________________

      7. Дата рождения "___" ___________19__г. ___________________

      8. Вывод по последней аттестации за 20__г. _________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      9. Сведения об образовании, повышении квалификации,

      переподготовке (когда и какое учебное заведение окончил,

      специальность и квалификация по образованию, документы о повышении

      квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание, дата их

      присвоения) ______________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      10. Выслуга лет в календарном исчислении __________________,

      в льготном исчислении ____________________________________________

      11. Оценка деятельности военнослужащего непосредственным

      начальником согласно служебной характеристике аттестуемого

      __________________________________________________________________

      (должны быть отражены уровень профессиональной подготовки,

      __________________________________________________________________

      индивидуальные качества личности, дисциплинированность, состояние

      __________________________________________________________________

      здоровья и другие личные и профессиональные качества аттестуемого)

      __________________________________________________________________

      12. Замечания и предложения, высказанные членами

      аттестационной комиссии: _________________________________________

      __________________________________________________________________

      13. Мнение аттестуемого:

      __________________________________________________________________

      14. На заседании присутствовало ___ членов аттестационной

      комиссии.

      15. Оценка деятельности военнослужащего по результатам

      голосования членами аттестационной комиссии:

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      16. Рекомендация аттестационной комиссии (с указанием

      мотивов, по которым она дается).

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      17. Примечания

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      Председатель

      аттестационной комиссии: _____________________________

      (подпись, фамилия и инициалы)

      Секретарь

      аттестационной комиссии: _____________________________

      (подпись, фамилия и инициалы)

      Члены

      аттестационной комиссии: _____________________________

      (подпись, фамилия и инициалы)

      _____________________________

      (подпись, фамилия и инициалы)

      _____________________________

      (подпись, фамилия и инициалы)

      Дата проведения аттестации "___"_________ 20__г.

      Решение руководителя государственного органа по итогам аттестации

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      С аттестационным листом ознакомился: _____________________________

      (подпись военнослужащего, фамилия и инициалы, дата)

      Место для печати

      государственного органа

      ______________________

  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 августа 2006 года
N 777

Форма представления

      __________________________________________________________________

      (воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность

      __________________________________________________________________

      и с какого времени, воинское звание по штату и номер штата)

      представляется: к назначению на воинскую должность, освобождению от

      воинской должности, зачислению в распоряжение командира

      (начальника), увольнению, присвоению, снижению, лишению воинского

      звания, заключению нового контракта (нужное подчеркнуть).

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      Дата

      рождения ___________________ Место рождения ____________________

      Национальность ___________

      Личный номер _____________

      Образование:

      а) гражданское ___________________________________________________

      б) военное (военно-специальное) __________________________________

      Какими языками владеет, Был ли за границей

      в какой степени (когда, где)

      Имеет ли государственные Участие в боевых действиях,

      награды (какие) ранения

      Воинское звание присвоено ________________________________________

      (кем, когда, номер приказа, вид присвоения)

      __________________________________________________________________

      В Вооруженных Силах с ______________________________

      Семейное положение (состав семьи) ______________________________

      Вывод по аттестации за ____ г. ______________________________

      Трудовая деятельность и воинская служба

Месяц и год

Наименование должности

вступления

ухода

1

2

3

      2. Основания к представлению

      __________________________________________________________________

      (должность, воинское звание, подпись, фамилия)

      "___"_________ 20__г.

      3. Заключение прямых начальников

      __________________________________________________________________

      (должность, воинское звание, подпись, фамилия)

      "___"_________ 20__г.

      __________________________________________________________________

      (должность, воинское звание, подпись, фамилия)

      МП.

      "___"_________ 20__г.

      __________________________________________________________________

      (должность, воинское звание, подпись, фамилия)

      "___"_________ 20__г.

      4. Мнение кадрового органа инстанции, издающей приказ

      __________________________________________________________________

      (должность, воинское звание, подпись, фамилия)

      "___"_________ 20__г.

      5. Решение по представлению

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      Отметки о регистрации документа

      (в делопроизводстве по инстанции)

      ___________________________

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 августа 2006 года
N 777

      Перечень

      утративших силу некоторых решений

      Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2002 года N 603 "Об утверждении Положения о прохождении военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 16, ст. 174);

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 373 "Об утверждении Положений о военной службе по контракту на должностях офицерского состава, прапорщиков и мичманов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 17, ст. 176);

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2003 года N 972 "Об утверждении Положения о военной службе по контракту курсантов (слушателей) военных (специальных) учебных заведений" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 38, ст. 396);

      4. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2005 года N 761 "О некоторых вопросах регистрации населения Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 31, ст. 404);

      5. Пункт 8 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2006 года N 340 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 15, ст. 148).