Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 тамыздағы N 884 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 тамыздағы N 821 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006 - 2008 жылдарға арналған (екінші кезең) орта мерзімді жоспары туралы"»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 тамыздағы N 884  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2005 ж., N 33, 458-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарында:
      "2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі" деген  4-бөлім осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      "Қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі 2006 - 2008 жылдарға арналған басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі" деген  5-бөлім осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
 

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2006 жылғы»25 тамыздағы       
N 821 қаулысына           
1-қосымша            

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2005 жылғы 26 тамыздағы       
N 884 қаулысымен бекітілген    

 4-бөлім. 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін
  мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі
 
     2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін
  мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі

N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
МБ
N

әз-ір-ле-
не-
тін
МБ
N

қо-лд-ан-ыс-
та-
ғы
са-
ла-
лық
бағдарла-
ма-
лар-дың
N

әз-ір-ле-
не-
тін
са-
ла-
лық
бағдарла-
ма-
лар
-дың
N

Бағдарламаның
атауы
(Бағдарлама
немесе
бағдарламаны
әзiрлеу
негiздемесi
бекітiлген
нормативтік
құқықтық
кесiм)

Іске асыру
кезеңі

Жау-
апты
орын-
дау-
шы-
лар

Болжамды шығыстар
(млн. теңге)

Саны

респуб-
ликалық
бюджет

2005 ж.

2006 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Кеңсесі (104)   
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


1

1
Қазақстан
Республикасы-
ның
ақпараттық
қауiпсiздiгін
қамтамасыз
етудiң және
мемлекеттiк
құпияларын
қорғаудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2005 жылғы 31
наурыздағы
N 1532 қбү Жарлығы)

2005-
2007
жж.

Қазақ-
стан Рес-
пуб-
ликасы Пре-
мьер-
Минис-
трінің
Кең-
сесі

77,2

356,1


Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны :


1

77,2

356,1


мемлекеттiк бағдарламалар


1

77,2

356,1


- олардың
iшiнде
қолданыс-
тағылары


1

77,2

356,1


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі (206)   


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


2

1
"Жiбек жолының
тарихи орта-
лықтарын қайта
өркендету,
түркi тiлдес
мемлекеттердiң
мәдени мұрасын
сақтау және
сабақтастыра
дамыту, туризм
инфрақұрылымын
жасау" атты
Қазақстан
Республикасы-
ның мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
1998 жылғы 27
ақпандағы
N 3859 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
1998 жылғы 28
қазандағы
N 1096 қаулысы)

1998-
2012
жж.

МАМ,
БҒМ,
ККМ, ТСМ,
мүд-
делі
облыс-
тар-
дың
әкім-
дері

72,0

85,5

3

2  
Тiлдердi
қолдану мен
дамытудың
2001-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2001 жылғы 7
ақпандағы N 550 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 9
сәуiрдегi N 344 қаулысы)

2001-
2010
жж.

МАМ

355,3

1124,0

4

3
2004-2006
жылдарға
арналған
"Мәдени мұра"
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 13
қаңтардағы
N 1277 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 12
ақпандағы N 171 қаулысы)

2004-
2006
жж.

МАМ  

749,4

1337,7

5

  4
Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 21 қарашадағы N 1673 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

МАМ, СІМ

591,6

601,9

61


Қазақстан Республикасында телерадио хабарларын таратуды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 9 сәуірдегі N 398 қаулысы)

2004-
2006
жж.

МАМ

7155,8

8634,2

72  


Көне Отырарды
қалпына келтiру 2005-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
30 қыркүйек-
тегi N 1009 қаулысы)

2005-
2009
жж.

МАМ

53,9

31,3

8 3


Мәдениет
саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
24 қарашадағы
N 1161 қаулысы)

2006-
2008
жж.

МАМ


1803,0

94  


Этникалық және конфессиялық келісімнің қазақстандық үлгісін жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 маусымдағы N 593 қаулысы)

2006-
2008 жж.

МАМ


316,0


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


8

8977,9

13933,6


мемлекеттiк
бағдарламалар


4

1768,3

3149,1


- олардың
iшiнде
қолданыстағылары


4

1768,3

3149,1


салалық
бағдарламалар


4

7209,6

10784,5


- олардың
iшiнде
қолданыста-
ғылары


4

7209,6

10784,5


Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі (206)


Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

10


1Туристік саланы дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 16 тармағына сәйкес әзірленеді)

2006-
2008
жж.

ТСМ


411,8


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

411,8


салалық
бағдарламалар


1

0,8

411,8


- олардың
iшiнде
әзірленетіндері


1

0,0

411,8


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі (201)   Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


111


Қазақстан
Республикасында құқық бұзушылықтың алдын алу мен қылмысқа қарсы күрестiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкіметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1355 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ІІМ

1925,6

2000,9


Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


12


1Қазақстан
Республикасын-да нашақорлық
қа және есiрткi бизнесiне
қарсы күрестiң
2006-2014
жылдарға
арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 13
сәуiрдегі N 411 қаулысына сәйкес әзірленеді)

2006-
2014
жж.

ІІМ

582,6

678,5


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

2508,2

2679,4


мемлекеттiк
бағдарламалар


1

582,6

678,5


- олардың iшiнде әзiрленетін-
дері


1

582,6

678,5


салалық
бағдарламалар


1

1925,6

2000,9


- олардың iшiнде қолданыста-
ғылары


1  

1925,6

2000,9


Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлігі (202)   Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


131


Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың мемлекеттiк
жүйесiн
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1383 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ТЖМ

500,0

570,7


Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


14


1Төтенше
жағдайлардың
алдын алудың
және оларды
жоюдың 2006-2015
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы
1 желтоқсан-
дағы N 1789 және Премьер-
Министрінің 2004 жылғы
8 желтоқсан-
дағы N 23-25/
001-155
тапсырмаларына
сәйкес
әзірленеді)

2006-
2015
жж.

ТЖМ


1243,4


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

500,0

1814,1


мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

1243,4


- олардың iшiнде әзiрленетін-
дері


1

0,0

1243,4


салалық
бағдарламалар


1

500,0

570,7


- олардың iшiнде қолданыста-
ғылары


1

500,0

570,7


Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі (212)   Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


15

1
Қазақстан
Республикасының ауылдық
аумақтарын
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
2003 жылғы 10
шiлдедегі
N 1149 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 20
тамыздағы
N 838 қаулысы)

2004-
2010
жж.

АШМ

18945,8

21911,6

161


Қазақстанда
жүзiм шаруашы-
лығы мен шарап
жасау iсiн
қалпына келтiрудiң
және дамытудың
2010 жылға
дейiнгі кезеңге
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2001 жылғы 12
желтоқсандағы
N 1621 қаулысы)

2001-
2010
жж.

АШМ

0,0
 

0,0

172


2002-2010
жылдарға
арналған
"Ауыз су"
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2002 жылғы 23
қаңтардағы
N 93 қаулысы)

2002-
2010
жж.

АШМ

5432,0

6908,9

183


Қазақстан
Республикасы-
ның балық шаруашылығын дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1344 қаулысы)

2004-
2006
жж.

АШМ,
Қор-
шаған
орта-
мині,
облыс
әкім-
дері

949,3

734,8

194


Тұяқты жабайы
жануарлардың
сирек кездесе-
тiн және
жойылып бара
жатқан түрлерi
мен киiктердi
сақтаудың және
қалпына келтi-
рудiң 2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 25
наурыздағы
N 267 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АШМ, БҒМ, СІМ, облыс әкімдері

182,5

222,1

205


2005-2007
жылдарға арналған
"Жасыл Ел"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкіметiнiң
2005 жылғы
25 маусымдағы
N 632 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АШМ,
БҒМ

4490,5

5132,5


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны


6

30000,1

34909,9


мемлекеттiк
бағдарламалар


1

18945,8

21911,6


- олардың iшiнде қолданыста-
ғылары


1

18945,8

21911,6


салалық
бағдарламалар


5

11054,3

12998,3


- олардың iшiнде қолданыстағылары


5

11054,3

12998,3


Қазақстан Республикасы Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (213)


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


211


Қазақстан
Республикасы
Көші-қон
саясатының
2001-2010
жылдарға
арналған
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
қаулысы 2001
жылғы 29 қазандағы
N 1371)

2001-
2010
жж.

Еңбек-
мині222


Қазақстан
Республикасын-да әлеуметтiк
реформаларды
одан әрi
тереңдетудiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 30
қарашадағы
N 1241 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Еңбек-
мині

275793,5

342978,8

233


Қазақстан
Республикасы-
ның халқын жұмыспен
қамтудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2005 жылғы
27 қаңтардағы
N 68 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Еңбек-
мині,
мүд-
делі
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дармен
бір-
лесіп244


Қазақстан
Республикасын-
ының еңбек қауiпсіздігін және еңбекті
қорғауды
қамтамасыз
етудiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
27 қаңтардағы
N 67 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Еңбек-
мині

64,4  

79,4

25  5


Мүгедектерді
оңалтудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы
6 қаңтардағы
N 17 қаулысы)

2006-
2008
жж.

Еңбек-
мині


2026,7


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


5

275857,9

345084,9


салалық
бағдарламалар


5

275857,9

345084,9


- олардың iшiнде қолданыстағылары


5

275857,9

345084,9


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі (215)   Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


261


Қазақстан
Республикасы-
ның транзит-
көлiк әлеуетiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 30
желтоқсандағы
N 1351 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ,
СІМ,
Қаржымині,
Ұлт-
банк
(ке-
лісім
бойын-
ша)

1205,9

368,4

272


Қазақстан
Республикасы-
ның темiр жол
көлiгін қайта
құрылымдаудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
6 ақпандағы
N 145 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ

9970,0

9970,0

283


Ұлттық теңіз
сауда флотын
құрудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
13 шілдедегі
N 763 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ,
"Қазақ
Теңіз
Көлік
флоты"
ҰТҚК
ЖАҚ,
"Қаз
Мұнай
Газ"
ҰК АҚ
(келі-
сім
бой-
ынша)294


Автожол саласын
дамытудың
2006-2012
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнің
2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысы)

2006-
2012
жж.

ККМ


62273,6

30 5 


Азаматтық
авиация саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 30 маусымдағы N 632 қаулысы)

2006-
2008
жж.

ККМ


5656,5


Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

31
1  

Теңіз көліктерді дамытудың  2006-2012 жыл-
дарға арналған
бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысына сәйкес әзір-
ленеді)

2006-
2012
жж

ККМ
Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


6

11175,9

78268,5


салалық
бағдарламалар


6

11175,9

78268,5


- олардың iшiнде қолданыстағылары


5

11175,9

78268,5


- олардың iшiнде әзiрленетiн-
дері


1

0,0

0,0


Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі (217)  
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


32  1


Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 3 қазандағы N 1019 қаулысы)

2004-
2006
жж.

Қаржы-
мині

4100,7

4218,0


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

4100,7

4218,0


салалық
бағдарламалар


1

4100,7

4218,0


- олардың iшiнде қолданыстағылары


1

4100,7

4218,0


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі (220)


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


331


Шағын қалаларды
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1389 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ЭБЖМ,
мүд-
делі
мини-
стр-
ліктер
мен
ведом-
ство-
лар,
облыс
әкім-
дері

1050,0

527,0

342


Арал өңiрiнiң
проблемаларын
кешендi шешу
жөнiндегі
2004-2006
жылдарға
арналған 
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
7 мамырдағы
N 520 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ЭБЖМ,
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дар

7814,4

3236,8

353


Қазақстан
Республикасы-
ның бағалы қағаздар
рыногын
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1385 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЭБЖМ,
ҚҚА,
(ке-
лісім
бой-
ынша),
ҚМ,
Ұлттық
Банк
(ке-
лісім
бой-
ынша)364


"Қазақстан
Республикасында көлеңкелі
экономиканың
мөлшерін
қысқарту
жөніндегі
экономикалық
саясат пен
ұйымдастыру
шараларының
2005-2010
жылдарға
арналған
негізгі бағыттары"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 30 қыркүйектегі
N 969 қаулысы)

2005-
2010
жж.

ЭБЖМ,
ЭЖСКА375


Шығыс Қазақстан
облысының
Семей қаласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған даму
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы
25 тамыздағы
N 874 қаулысы)

2006-
2015
жж.

ЭБЖМ,
ШҚО
әкімі


4608,3

386


Бұрынғы Семей
ядролық
полигонының
проблемаларын
кешенді шешу
жөніндегі
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарлама (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 қыркүйектегі N 927 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЭБЖМ

1634,3

2518,0


Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

39


1Қазақстан
Республикасы-
ның аумақтық
дамуының 2015
жылға дейiнгi
кезеңге арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2006 жылғы
31 наурыздағы N 222 қаулысының 102 тармағына сәйкес
әзiрленедi)

2005-
2015
жж.

ЭБЖМ,
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дар
 40
1

Мемлекеттiк
мүлiкті басқарудың және жекеше-
лендiрудiң
тиiмдiлiгін
арттырудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Мемлекеттiк
мүліктi басқа-
рудың және жекешелендiрудiң тиiмдiлігін
арттырудың
2003-2005
жылдарға
арналған
салалық
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегi
іс-шаралар
жоспарының
1.6-тармағына
сәйкес
әзiрленедi,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
31 мамырдағы
N 538 қаулысы)

2006-
2008
жж.

ЭБЖМ
Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


8

10498,7

10890,1


мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

0,0


- олардың
iшiнде
әзiрленетiн-
дері


1

0,0

0,0


салалық
бағдарламалар


7

10498,7

10890,1


- олардың
iшiнде
қолданыста-
ғылары


6

10498,7

10890,1


- олардың iшiнде әзiрленетiн-
дері


1

0,0

0,0


Қазақстан Республикасы
Әдiлет министрлігі (221)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


411


Қазақстан
Республикасы-
ның қылмыстық-
атқару жүйесiн
одан әрi
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1376 қаулысы)

2004-
2006
жж.

Әділетмині,
ДСМ,
ИСМ,
ІІМ,
СІМ,
ҚМ

2147,4

2387,3

422


Құқықтық
түсiндiру
жұмысы,
құқықтық мәдениетті
қалыптастыру,
азаматтарды
құқықтық оқытумен
тәрбиелеу
жөнiндегі
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1382 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Әділетмині,
ІІМ,
МАМ,
БҒМ,
ЖС
(ке-
лісім
бойын-
ша),
БП
(келі-
сім
бойын-
ша)

65,0

58,0


Мемлекеттiк
орган бойынша жиыны :


2

2212,4

2445,3


салалық бағдарламалар


2

2212,4

2445,3


- олардың
ішінде
қолданыста-
ғылары


2

2212,4

2445,3


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі (225)   Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


43

1
2005-2007
жылдарға
арналған
Қазақстан
Республикасын-да ғарыш саласын дамытудың
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2005 жылғы 25
қаңтардағы
N 1513 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

БҒМ

12271,0

9266,6

44

2
Бiлiм берудi
дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы 11
қазандағы
N 1459 Жарлығы)

2005-
2010
жж.

БҒМ

25130,3

44878,3

451


Жастар саясатының 2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
18 шілдедегі
N 734 қаулысы)

2005-
2007
жж.

БҒМ

147,6

217,5


Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


46


  12006-2011
жылдарға
арналған
"Қазақстан
балалары"
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 144
тармағына сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2011
жж.

БҒМ, МАМ


34,1

47


  2Азаматтарға патриоттық тәрбие берудің 2006 -2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 153 тармағына сәйкес әзірленеді)

2006-
2007
жж.

БҒМ


27,9


Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар
48  1


2002-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының фармацевтика өнеркәсібін дамыту үшін бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және өндіріске енгізу" республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 24 шілдедегі N 996 қаулысы)

2006-
2008
жж.

БҒМ

127,2

144,1

49 2 


"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі үшін өсімдіктер мен жануарлардың аса қауіпті инфекциялары қоздырғыштарының мониторингін және генетикалық картасын жасауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" 2004-2006 жылдарға ғылыми-техника лық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 4 ақпандағы N 135 қаулысы)

2004-
2006
жж.

БҒМ

  70,0

79,8

50  3


2006-2008 жылдарға арналған биотехнология жөніндегі кластер қалыптастыру үшін Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы технологияларды әзірлеу (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 маусымдағы N 554 қаулысы)

2006-
2008
жж.

БҒМ


450,0


Әзірленетін ғылыми-техникалық
бағдарламалар
51
1

"2006-2008 жылдарға арналған құс тұмауы: зерделеу, күресудің құралдары мен әдістерін әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 17 ақпандағы N 24-47/26 тапсырмасына сәйкес әзірленеді)

2006-
2008 жж.

БҒМ


181,4

52
2

Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техника лық қамтамасыз етудің 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес әзірленеді)

2006-
2008 жж.

БҒМ


95,0


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


10

37746,1

55374,7


мемлекеттiк
бағдарламалар


4

37401,3

54206,9


- олардың iшiнде қолданыстағылары


2

37401,3

54144,9


- олардың
iшiнде
әзiрленетiндері


2

0,0

62,0


салалық
бағдарламалар


1

147,6

217,5


- олардың
iшiнде
қолданыстағылары


1

147,6

217,5


ғылыми-
техникалық
бағдарламалар


5

197,2

950,3


- олардың iшiнде қолданыстағылары


3

197,2

673,9


- олардың
iшiнде
әзiрленетiндері


2

0,0

276,4


Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі (226)   Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


53

1
Қазақстан
Республика-
сының денсаулық
сақтау ісін
реформалау
мен дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы 13
қыркүйектегі
N 1438 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң 2004 жылғы 13
қазандағы
N 1050 қаулысы)

2005-
2010
жж.

ДСМ

33080,9

53875,8

541


"Салауатты өмiр салты" кешендi
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 1999 жылғы 30
маусымдағы
N 905 қаулысы)

1999-
2010
жж.

ДСМ

43,8

88,6

552


Қазақстан
Республикасын-да туберкулезбен
күрестi
күшейтудің
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 13
тамыздағы
N 850 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ДСМ

516,7

445,6


Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

56
1

Қазақстан
Республика-
сында ЖҚТБ
індетіне
қарсы іс-әрекет
жөніндегі
бағдарламасы 
(Қазақстан
Республикасы
Премьер-Министрдің 2005 жылғы 1 желтоқсандағы
N 6703 тапсырмасына сәйкес әзірленеді)

2006-
2010 жж.

ДСМ
Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


4

33641,4

54410,0


мемлекеттiк
бағдарламалар


1

33080,9

53875,8


- олардың iшiнде қолданыстағылары


1

33080,9

53875,8


салалық
бағдарламалар


3

560,5

534,2


- олардың iшiнде қолданыстағылары


2

560,5

534,2


- олардың iшiнде әзірленетіндері


1

  0,0

0,0  


Қазақстан Республикасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі (231)  


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  


57

1
Каспий
теңiзiнiң
қазақстандық
секторын
игерудiң
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2003 жылғы 16
мамырдағы
N 1095 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2003 жылғы 21
тамыздағы
N 843 қаулысы)

2003-
2015
жж.

ЭМРМ,
"Қаз-
Мұнай
Газ
ҰК" АҚ
(ке-
лісім
бой-
ынша)

500,0

300,0

581


Электр
энергетикасын
дамытудың 2030
жылға дейiнгi
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 1999 жылғы 9 сәуірдегі
N 384 қаулысы)

1999-
2030
жж.

ЭМРМ592


Уран өндiретiн
кәсiпорындарды
консервациялаудың және
уран кен
орындарын
өндiрудiң
салдарларын
жоюдың
2001-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2001 жылғы 25
шiлдедегi
N 1006 қаулысы)

2001-
2010
жж.

ЭМРМ

465,0

700,5

603


Елдiң минерал-
дық-шикiзаттық
кешені
ресурстық
базасын
дамытудың
2003-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2002 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1449 қаулысы)

2003-
2010
жж.

ЭМРМ

2346,1

4963,1

614


Қазақстан
Республикасы-
ның мұнай- химия өнеркәсiбiн
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң 2004 жылғы 29
қаңтардағы
N 101 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ЭМРМ

34,0

34,0

625


Қазақстан
Республикасы-
ның газ саласын
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 18
маусымдағы
N 669 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ЭМРМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері,
"Қаз-
Мұнай
Газ"
ҰК АҚ
(ке-
лісім
бой-
ынша) 

6500,0


636


Қазақстан
Республикасы-
ның уран өнеркәсiбiн дамытудың
2004-2015
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 23
қаңтардағы
N 78 қаулысы)

2004-
2015
жж.

ЭМРМ
Қолданыстағы ғылыми- техникалық бағдарламалар641  


"Қазақстан
Республикасында атом энергетикасын дамытудың"
2004-2008
жылдарға
арналған
ғылыми-техника-лық бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
12 сәуiрдегі
N 405 қаулысы)

2004-
2008
жж.

ЭМРМ

522,9

580,9


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


8

10368,0

6578,5


мемлекеттiк
бағдарламалар


1

500,0

300,0


- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


1

500,0

300,0


салалық
бағдарламалар


6

9345,1

5697,6


- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


6

9345,1

5697,6


ғылыми-
техникалық
бағдарламалар


1

522,9

580,9


- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


1

522,9

580,9


Қазақстан Республикасы Индустрия
және сауда министрлігі (233)   Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


65

1
Қазақстан
Республикасы-
ның
индустриялық-
инновациялық
дамуының
2003-2015
жылдарға
арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнің
2003 жылғы
17 мамырдағы
N 1096 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2003 жылғы
17 шiлдедегі
N 712-1 қаулысы)

2003-
2015
жж.

ИСМ,
ЭБЖМ

29325,2

24554,9

66

2
Қазақстан
Республикасын-да тұрғын үй
құрылысын
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы
11 маусымдағы
N 1388 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

ИСМ,
ЭБЖМ,
Қаржы-
мині,
Ұлттық
Банк
(келі-
сім
бой-
ынша)

60225,0

62832,0

671


Қазақстан
Республикасының ұлттық стандарттау және
сертификаттау
жүйелерiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы
6 ақпандағы
N 148 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

205,4

161,5

682


Қазақстан
Республикасының өлшем бiрлiгін
қамтамасыз ету
мемлекеттiк
жүйесiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
16 наурыздағы
N 321 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

1692,1

1760,3

693


Қазақстан
Республикасында құрылыс
материалдары,
бұйымдары мен
құрастырмалары
өнеркәсiбiн
дамытудың
2005-2014
жылдарға
арналған
бағдарламасын
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2004 жылғы
13 желтоқсандағы N 1305
қаулысы)

2005-
2014
жж.

ИСМ


47,0

704


Қазақстан
Республикасының ұлттық инновациялық жүйенi қалыптастыру
және дамыту
жөнiндегі
2005-2015
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
25 сәуiрдегі
N 387 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ИСМ,
БҒМ,
ЭМРМ,
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар,
облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
рының
әкім-
дері,
"ҰИК"
АҚ
(келі-
сім
бой-
ынша),
"ИТТО"
АҚ
(келі-
сім
бой-
ынша)

6654,9


715


Қазақстан
Республикасын-да шағын және орта кәсiпкер-
ліктi дамыту жөнiндегі
жеделдетілген
шаралардың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
12 мамырдағы
N 450 қаулысы)

2005-
2007
жж.


11542,5

10057,0


Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


72
1

Қазақстан
Республикасында тұрғын үй-коммуналдық саланы дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2006 жылғы
31 наурыздағы N 222 қаулысының 121 тармағына  сәйкес әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

ИСМ,
облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері73
2

Қазақстан Республикасында құрылысты жобалық қамтамасыз етудің және сәулет, қала құрылысымен құрылыс қызметі, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтер жүйесін одан әрі жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған салалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары С. Мыңбаевтың 2005 жылғы 28 шілдедегі N 17-84/002-541 тапсырмасына (14-тармағына сәйкес әзірленді)

2006-
2008
жж.

ИСМ


201,5


Қолданыстағы ғылыми-
техникалық бағдарламалар741  


"Қазақстан
Республикасы
тау-кен-метал-
лургиялық
кешенiнiң
тұрақты жұмыс
iстеуiн және
оның дамуының
стратегиялық
басымдықтарын
ғылыми-техника-лық қамтама-
сыз ету" 2004-2006 жылдарға
арналған
ғылыми-техника-лық бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
17 ақпандағы
N 187 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

233,8

220,0

752  


2004-2007
жылдарға
арналған
"Инфекцияға
қарсы жаңа
препараттарды
әзірлеу"
ғылыми-техни-
калық
бағдарламасы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
25 маусымдағы
N 703 қаулысы)

2004-
2007
жж.

ИСМ

308,7

577,0

763  


2006-2008 жылдарға арналған "Әртүрлі мақсаттағы перспективалық жаңа материалдар әзірлеу"  ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 сәуірдегі N 274 қаулысы)

2006-
2008
жж.

ИСМ


167,5


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


12

110187,7

100578,7


мемлекеттiк
бағдарламалар


2

89550,2

87386,9


- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


2

89550,2

87386,9


салалық
бағдарламалар


7

20095,0

12227,3


- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


5

20095,0

12025,8


- олардың iшiнде әзiрле-
нетін


2

0,0

201,5


ғылыми-
техникалық
бағдарламалар


3

542,5

964,5


- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


3

542,5

964,5


Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі (234)   Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


771


Қазақстан
Республикасы-
ның 2005-2007
жылдарға
арналған
"Қоршаған
ортаны қорғау"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
6 желтоқсандағы N 1278 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Қорша-
ған-
орта-
мині

1529,0

2051,6

782


Қазақстан
Республикасын- да шөлейттену-
ге қарсы күрес
жөнiндегі
2005-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
24 қаңтардағы
N 49 қаулысы)

2005-
2010
жж.

Қорша-
ған-
орта-
мині

42,3

41,9


Мемлекеттік
орган бойынша
жиыны :


2

1571,3

2093,5


салалық
бағдарламалар


2

1571,3

2093,5


- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


2

1571,3

2093,5


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы (502)   


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


791


Қазақстан
Республикасын-да мемлекеттiк
құқықтық
статистиканы
және арнайы
есепке алуды
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1374 қаулысы)

2005-
2007
жж.

БП
(келі-
сім
бойын-
ша)


1120,7


Мемлекеттік
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

1120,7


салалық
бағдарламалар


1

0,0

1120,7


- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

1120,7


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі (603)  


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


80

1
Қазақстан
Республикасын-да "электрондық
Yкiмет"
қалыптастырудың 2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы
10 қарашадағы
N 1471 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 1286 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АБА

4515,0

5424,1

811


Қазақстан
Республикасы-
ның почта-жи-
нақтау жүйесiн
дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
20 қазандағы
N 1077 қаулысы)

2005-
2010
жж.

АБА

1444,7

900,0

822  


Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 маусымдағы N 519 қаулысы)

2006-
2008
жж.

АБА


25,3


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


3

5959,7

6349,4


мемлекеттiк
бағдарламалар


1  

4515,0

5424,1


- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1  

4515,0

5424,1


салалық
бағдарламалар


2  

1444,7

925,3


- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1  

1444,7

925,3


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі (606)   Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


831


Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк
статистикасын
жетiлдiрудiң
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2006 жылғы
6 ақпандағы N 71 қаулысы)

2006-
2008
жж.

СА


52,4


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

52,4


салалық
бағдарламалар


1

0,0

52,4


- олардың iшiнде қолданыстағылары


1

0,0

52,4


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі (614)


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


841


Ауыл
шаруашылығы
мақсатындағы
жерлердi ұтымды
пайдалану
жөнiндегi
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
5 қаңтардағы
N 3 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЖРА,
АШМ

1474,7

986,8

852


Қазақстан
Республикасын- да геодезия және картогра-
фияны дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1455 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЖРА

214,4

314,4


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

1689,1

1301,2


салалық
бағдарламалар


2

1689,1

1301,2


- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


2

1689,1

1301,2


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) (618)   


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   


861


Қазақстан
Республикасын-да экономика
саласындағы
құқық бұзушылықтарға қарсы
күрестiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 27
желтоқсандағы
N 1401 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЭСЖҚА,
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар87


1Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы күрестiң
2006-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2005 жылғы
23 желтоқсан
N 1686
Жарлығы)

2006-
2010
жж.

ЭСЖҚА,
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар
Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

0,0

0,0


Мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

0,0


- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

0,0


салалық
бағдарламалар


1

0,0

0,0


- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

0,0


Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі   


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  


881


Қазақстан
Республикасының сақтандыру
рыногын
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы
1 шiлдедегi
N 729 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ҚҚА
(ке-
лі-
сім
бой-
ынша),
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар892


Қазақстан
Республикасының жинақтаушы
зейнетақы
жүйесiн
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1359 қаулысы)

2005-
2007
жж. 

ҚҚА
(келі-
сім
бой-
ынша),
Еңбек-
мині,
Қаржы-
мині,
ЭБЖМ
Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

0,0

0,0


салалық
бағдарламалар


2

0,0

0,0


- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


2

0,0

0,0


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі   Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар


901


Қазақстан
Республикасында валюталық
режимдi
ырықтандырудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
25 маусымдағы
N 705 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Ұлттық
Банк
(келі-
сім
бой-
ынша)
Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

0,0


салалық
бағдарламалар


1

0,0

0,0


- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

0,0


Астана
қаласының
әкімі


Қолданыстағы мемлекеттік және
салалық (секторалдық) бағдарламалар   


91


1  Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы)

2006-
2010
жж.

Астана
қала-
сының
әкімі


90748,3


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

90748,3


Мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

90748,3


- олардың
iшiнде қолданыстағылары


1

0,0

90748,3


Алматы
қаласының
әкімі


Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар  


92

1
Алматы қаласын
дамытудың
2003-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
2003 жылғы
10 ақпандағы
N 1019 Жарлығы)

2003-
2010
жж.

Алматы
қала-
сының
әкімі,
ЭБЖМ 

12255,1

22799,8


Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны:


1

12255,1

22799,8


мемлекеттiк
бағдарламалар


1

12255,1

22799,8


- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

12255,1

22799,8
Саны

республика-
лық бюджет


2005 ж.

2006 ж.


Бағдарламалар
бойынша жиыны:


92

559327,4

836418,9


- мемлекеттiк


21

198676,4

342080,5


- салалық


62

359388,4

491842,7


- ғылыми-
техникалық


9

1262,6

2495,7


Қолданыстағы
бағдарламалар:


72

557482,2

831326,0


- мемлекеттiк


16

198093,8

340096,6


- салалық


56

359388,4

491229,4


Әзірленетін
бағдарламалар:


11

582,6

2597,2


- мемлекеттiк


5

582,6

1983,9


- салалық


6

0,0

613,3


Ғылыми-
техникалық


9

1262,6

2495,7


- қолданыста-
ғылары


7

1262,6

2219,3


- әзірленетін-
дері


2

0,0

276,4

кестенің жалғасы 

N

қол-да-ныс-
та-
ғы
МБ
N

әз-ір-ле-
не-
тін
МБ
N

қол-да-ныс-
та-
ғы
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-дың
N

әз-ір-ле-
не-
тін
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-дың
N

Болжамды шығыстар
(млн. теңге)

республикалық
бюджет

жергілікті бюджеттер

2007 ж.

2008 ж.

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.

1

2

3

4

5

11

12

13

14

15

161

1
103,0103,0103,0103,0
2

1
99,1

105,0

3

2  
520,0

520,0

4

3


5

4
608,5  


61
72  


38,8


  0,6


194,6  


83


1503,0

1503,0

94  


316,0

316,0


3085,4

2444,0


1227,6

625,0


1227,6

625,0


1857,8

1819,0


1857,8

1819,010


1  100,4  

100,4 


100,4  

100,4  


100,4

100,4


100,4

100,4111


3252,5

1714,8
12


1678,5

678,5


3931,0

2393,3


678,5

678,5


678,5

678,5


3252,5

1714,8


3252,5

1714,813114


14783,0  

7594,0  


4783,0 

7594,0  


4783,0 

7594,0  


4783,0 

7594,0  


0,0  

0,0  


0,0  

0,0  15

1


25003,5

26318,2161


0,0

0,0

172


8824,0

6351,3

183
194


222,5


205


5012,914059,4

6351,3

25003,5

26318,2

0,0

0,0


0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0


0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0


14059,4

6351,3

0,0

0,0  

0,0  

0,0  


14059,4

6351,3

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  211
222


363736,96519,0

6910,1


233
3251,5

3282,5

4327,2


244


31,0


255  


1478,3

2168,4


5016,4

6614,8

6418,1


365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1


365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1


365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1261
272
283
294


18363,0 

19464,8 

30
5504,8  

744,2
31 
 1 
23867,8

20209,0

0,0

0,0
23867,8

20209,0

0,0  

0,0
23867,8 

20209,0 

0,0  

0,0
0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

321


1950,2  

547,6  


1950,2 

547,6  

0,0  

0,0

0,0  

0,0  


1950,2  

547,6  

0,0  

0,0

0,0  

0,0  


1950,2  

547,6  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  331
342
353
364
375


8254,7

6122,0

386


792,9

39


1

40
1  
9047,6

6122,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0


0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


9047,6

6122,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


9047,6

6122,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  411
422


66,566,5

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0


66,5

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0


66,5

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  43

1
29961,8


44

2
62268,6

45219,6

18128,5

19583,5

21811,2

44218,2

451


162,4

46


 1 72,9

47,9


66,5  

32,0  

438,2  

47


 2 54,6  

54,0  224,2  

236,6  
48 1 
49 2 
50 3


477,0

506,0
51
1

192,3

203,8

52
2

100,7

106,7


93290,3

46138,0

18128,5

19650,0

22067,4

44893,0


92357,9

45321,5

18128,5

19650,0

22067,4

44893,0


92230,4

45219,6

18128,5

19583,5

21811,2

44218,2


127,5

101,9

0,0

66,5

256,2

674,8


162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


770,0

816,5

0,0

0,0

0,0

0,0


477,0 

506,0

0,0

0,0

0,0

0,0


293,0

310,5

0,0

0,0

0,0

0,053

1
59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

541


93,1

95,9 


168,3  

187,7  

200,6  

55256
1

828,0

831,2645,0

605,3


59993,7

43944,8

10116,4

11639,6

14485,8

14459,0


59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1


59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1


921,1

927,1

0,0

168,3

832,7

805,9


93,1

95,9

0,0

168,3

187,7

200,6


828,0  

831,2  

0,0  

0,0  

645,0  

605,3  57

1
250,0

200,0

581
592


708,6

744,1

603


3285,1

3413,7

614
625
636641  


615,8  

652,7  


4859,5

5010,5

0,0

0,0

0,0

0,0


250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0


250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0


3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


615,8

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0


615,8

652,7

0,0

0,0  

0,0  

0,065

1
5683,8

3805,5  

66

2
65198,0


671


200,1

201,7

682


854,4


693


49,8


704
715


10000,0

72
173
2

24,9

32,5
741  
752  


578,9


763  


177,6

188,2


82767,5

4227,9

0,0

0,0

0,0

0,0


70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0


70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0


11129,2

234,2

0,0

0,0

0,0

0,0


11104,3

201,7

0,0

0,0

0,0

0,0


24,9

32,5

0,0

0,0

0,0

0,0


756,5

188,2

0,0

0,0

0,0

0,0


756,5

188,2

0,0

0,0

0,0

0,0771


1542,5


782


31,21573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0791


281,8281,8

0,0


281,8

0,0


281,8

0,080

1
13613,0

6150,0  

811
822  

13613,0

6150,0


13613,0

6150,0


13613,0

6150,0


0,0

0,0


0,0

0,0831


52,4

52,4


52,4

52,4

0,0  

0,0  

0,0 

0,0


52,4

52,4

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


52,4

52,4

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  841


1046,0


852


333,21379,2

0,0

0,0  

0,0

0,0  

0,0


1379,2

0,0

0,0  

0,0

0,0  

0,0  


1379,2

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  861
87


1


0,0

0,0

0,0 

0,0  

0,0  

0,0


0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0

0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  


0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  881
892

0,0

0,0

0,0  

0,0 

0,0 

0,0


0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  901

0,0

0,0

0,0

0,0  

0,0

0,0  


0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  91


1  55397,5

51187,9


11605,9

7688,8

4056,0


55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0


55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0


55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,092

1
27133,5

38592,0


27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0


27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0


27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0


республикалық
бюджет

жергілікті бюджеттер


2007 ж.

2008 ж.

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.


766582,5

243233,6

56500,5

84146,6

62288,7

69826,1


325498,4

197172,1

53248,4

69045,4

43409,3

62602,1


438941,8

44404,1

3252,1

15101,2

18879,4

7224,0


2142,3

1657,4

0,0

0,0

0,0

0,0


757897,9

232237,7

56500,5

84080,1

61387,5

68546,0


319909,4

188797,7

53248,4

68978,9

43153,1

61927,3


437988,5

43440,0

3252,1

15101,2

18234,4

6618,7


6542,3

9338,5

0,0

66,5

901,2

1280,1


5589,0

8374,4

0,0

66,5

256,2

674,8


953,3

964,1

0,0

0,0

645,0

605,3


2142,3

1657,4

0,0

0,0

0,0

0,0


1849,3

1346,9

0,0

0,0

0,0

0,0


293,0

310,5

0,0

0,0

0,0

0,0

кестенің жалғасы 

N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
МБ
N

әзі-
рле-
не-
тін
МБ
N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-
дың
N

әзі-
рле-
не-
тін
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-
дың
N

Болжамды шығыстар
(млн. теңге)

өзге де көздер

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.

1

2

3

4

5

17

18

19

201

1

0,0 

0,0

0,0  

0,0


0,0  

0,0

0,0  

0,0


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  2

1
3

2  
4

3
5

4
61
2  


83  


940,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  10


1  
0,0 

0,0

0,0  

0,0


0,0  

0,0

0,0  

0,0


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  11112


1
0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  13114


1
0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0

0,0  

0,0

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  15

1
10147,6

10341,0161


172


183


194


20510147,6

10341,0

0,0

0,0


10147,6

10341,0

0,0

0,0


10147,6

10341,0

0,0

0,0


0,0

0,0  

0,0

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  211


222


233


244


255  0,0 

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  261


272


283


294


305  31
1  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  3210,0  

0,0  

0,0

0,0


0,0  

0,0  

0,0  

0,0


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  331


342


353


364


375


38

39


140
1


0,0  

0,0  

0,0  

0,0


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  411


4220,0  

0,0  

0,0  

0,0


0,0  

0,0  

0,0  

0,0


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  43

1
44

2
45146


147


2  
48 1 


49 2 


50 3 51
1

52
2


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,053

1
541


55256
1


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  57

1
581


592


603


614


625


63664

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,065

1
66

2
671


682


693


704


71572
1

73
2


741  


752  


7630,3 
0,0  

0,3

0,0  

0,0  


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,3

0,0

0,0


0,0

0,3

0,0

0,0771


7820,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,07910,0  

0,0 

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0 


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  80

1
811


82

0,0

0,0  

0,0

0,0  


0,0

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  831  0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  841


8520,0  

0,0

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  861


87


1  
0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  881


8920,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  9010,0

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  


0,0  

0,0  

0,0  

0,0  91


1
0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,092

1

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


басқа да көздер


2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.


10147,6

10341,3

0,0

0,0


10147,6

10341,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,3

0,0

0,0


10147,6

10341,0

0,0

0,0


10147,6

10341,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,3

0,0

0,0


0,0

0,3

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2006 жылғы»25 тамыздағы       
N 821 қаулысына           
2-қосымша            

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2005 жылғы 26 тамыздағы       
N 884 қаулысымен бекітілген   

      5-бөлім. 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және
 әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
     бөлінісіндегі Басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың
                    (бағдарламалардың) тізбесі

    2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАСЫМДЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІК     
         ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ
                                                                 мың теңге

N

Жобаның
атауы

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-ның
әкім-ші-сі

Іске
асыру
ке-
зеңі

Жалпы
құны

2006
жылға
дейін

Болжам

2008
жыл-
дан
кейін

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

Астана
қаласында
дарынды
балаларға
арналған
республи-
калық
мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2005-
2007

960000

107000

414500

4385002

Алматы
қаласында
жетiм
балаларға
арналған
қазақ
тiлiнде
оқытатын
білім
беру ор-
талығын
салу

БҒМ

2004-
2008

6290049

1098969

988900

2194363

2007817


3

Алматы
қаласында
Әл-Фараби
атындағы
Қазақ
ұлттық
универси-
тетінің
универси-
теттiк
қалашығы-
ның
екiншi
кезектегi
объектіле-
рін салу

БҒМ

2005-
2008

6750144

804112

2313059

3012213

620760


4

Қарағанды
қаласында
көру қабi-
летiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-ин-
тернет
салу

БҒМ

2005-
2007

550000

30000

335000

1850005

Алматы
қаласында
көру қабі-
летiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-интер-
нат салу

БҒМ

2005-
2007

550000

30000

335000

1850006

Астана
қаласында
Л.Гумилев
атындағы
Еуразия
ұлттық
универси-
тетiнiң
кiтапхана-
сын салу

БҒМ

2005-
2007

1110400

150000

520500

4399007

М.Қозыбаев
атындағы
Солтүстік-Қазақстан мемлекет-
тік уни-
версите-
тінің
жүзу
бассейнiн
салу

БҒМ

2006-
2008

696062


70000

200000

426062


8

Алматы
қаласында
Қазақ
мемлекет-
тік қыз-
дар педа-
гогикалық
институ-
тының оқу
корпусын
қайта жаңарту және
сейсмика-
лық күшейту

БҒМ

2006

180000


180000
9

Атырау облысының  Атырау қаласында
мұнай-газ саласы
үшін техникалық
және қызмет көрсетуші
еңбек кадрларын
даярлау және қайта
даярлау жөнiндегi өңiраралық
орталық салу

БҒМ

2005-2007 

2062088 

290997

500000

127109110

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түркістан
қаласында
Қ.А.Яссауи
атындағы
Халықаралық
қазақ-
түрік
универси-
тетінің
бас оқу
корпусын
салу

БҒМ

2006-
2007

766284


200000

56628411

Жоғары және жоғары
оқу орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімі бар
мамандарды даярлау

БҒМ

2006-
2008

74447902


14895220

25940236

33612446


12

Білім беру
ұйымдары үшін
оқулықтар
мен оқу
әдістемелік
кешендерін
әзірлеу
және тәжі-
рибеден
өткізу,
білім беру
саласында
қызмет
көрсететін
респуб-
ликалық
ұйымдар мен
шетелдегі
қазақ
диаспорасы
үшін оқу
әдебиетін
шығару
және
жеткізу

БҒМ

2006-
2008

1208339


143705

208241

856393Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:              20895884 34640828 37523478

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалаудың және
дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы  

13

Астана
қаласында
жедел
жәрдем
станциясы
бар 240
төсекке арналған
жедел
медициналық жәрдем  ҒЗИ салу

ДСМ

2005-
2007

7326324

1265000

3000000

306132414

Астана
қаласында
Республи-
калық
балаларды
оңалту
орталығын
салу

ДСМ

2004-
2007

6530700

2932000

3390287

20841315

Астана
қаласында
Бейбітші-
лiк көше-
сiнің бойындағы
Қазақ
мемлекеттiк медицина
академиясын кеңейту
және қайта
жаңарту

ДСМ

2005-
2006

1850000

800000

1050000
16

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Шымкент
қаласында
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекеттік медицина
академиясының оқу корпусын
салу

ДСМ

2006

100300


100300
17

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Шымкент
қаласында
Мемлекеттік медицина
академиясының спорт және дәріс залдарын салу

ДСМ

2006

44700


44700
18

Алматы
қаласындағы "Педиат-
рия және
балалар
хирургиясы ғылыми
орталығы"
PMҚК жанынан 150 төсекке арналған емдеу
корпусын
салу

ДСМ

2005-
2008

2257550

68000

664000

700000

825550


19

Астана
қаласында
160 төсекке арналған
республикалық
нейрохирургия ғылыми
орталығын
салу

ДСМ

2005-
2007

7243700

538000

3003745

370195520

Астана
қаласында
бiр ауы-
сымда 500
адам қабылдайтын диагностикалық орталық
салу

ДСМ

2005-
2007

6109483

284500

4746891

107809221

Алматы
қаласында
"Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту
орталығының 125
төсекке арналған ұйықтайтын
корпусын
салу

ДСМ

2005-
2007

195905

50000

109770

3613522

Денсаулық
сақтаудың
ақпараттық жүйелерiн құру

ДСМ

2003-
2009

12844225

347883

883415

1068048

6512294

4032585

23

Денсаулық
сақтау
саласында
орта,
жоғары
және жоғары
оқу орнынан
кейiнгі
кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау

ДСМ

2006-
2008

8960732


1649568

3250450

4060714


24

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер

ДСМ

2006-
2008

2424693


980693

722000

722000


 Бағдарлама                               19623369  13826417 12120558 4032585
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы  

25

Ауылдық
денсаулық сақтауда телемеди-
цинаны және ұтқыр
медицина-
ны дамыту

ДСМ

2004-
2009

3582320

601145

439936

496437

467638

1577164

   Бағдарлама                               439936  496437  467638   1577164
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

26

Автожол
саласын
(Алматы-
Бішкек)
дамыту
жобасы

ККМ

2001-
2006

14302688

13069039

1233649
27

Ақтау-
Атырау
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2003-
2010

41170222

537001

8875681

10067194

1055294

20635052

28

Бурабай-
Көкшетау-
Петропавл
- Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
автожолын
оңалту

ККМ

2003-
2008

12969353

73937

952203

3330834

8612379


29

Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
- Орал -
Ақтөбе
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2006

12294194

8627146

2967048

700000  30

Батыс
Қазақстандағы жол
желiсiн
қайта
жаңарту

ККМ

2001-
2006

48887443

45426976

3460467
31

Қарабұтақ
- Ырғыз -
Қызылорда
облысының
шекарасы
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2009

9405869

1720799


1233919

3000000

3451151

32

Омбы -
Павлодар-
Майқапшағай
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2009

47094824

136355

3080110

8488401

10884259

24505699

33

Астана-
Қостанай-
Челябi
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2003-
2007

29674342

13198315

10824271

565175634

Риддер-
Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
автожолын
салу

ККМ

2001-
2006

1604082

1443523

160559
35

"Астана-Щучинск" учаскесіндегі Алматы-Астана-Петропавл-Ресей Федерациясының шекарасы автожолын қайта жаңарту

ККМ

2007-
2009

47915941


6008078

6997757

12497758

22412348

36

Ақтөбе
облысының
шекарасы -
Арал-Қы-
зылорда-
Түркiстан-Шымкент
участке-
сiндегі
Самара-
Шымкент
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

38992936

184238


6600000

6600000

25608698

37

Қордай-
Тараз-
Шымкент-
Өзбекстан
шекарасы учаскесiндегі
Қорғас-
Алматы-
Қордай-
Тараз-
Шымкент-
Өзбекстан
шекарасы
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

767691745702531

6302532

64764111

38

Таскескен-Бақты автожолын қайта жаңарту (ҚХР шекарасы)

ККМ

2006-
2008

10285000

84000

1000000

2400000

6801000


39

Ақсай-
Шонжы-
Көлжат
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2005-
2007

5000000

50000

4000000

95000040

Алматы-
Астана
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

1999-2006

22618071

21987091

630980
41

Үшарал-Достық авто-
жолын
қайта жаңарту

ККМ

2005-2006

4281014

462111

32392

85407  42

Қиғаш өзені
арқылы көпір салу

ККМ

2006-
2007

1947800


600000

137480043

Астана-Қостанай-Челябі автожолының қолда бар жобалау-сметалық құжаттамасын қайта есептеу

ККМ

2006
 

9550


9550
44

Самара-Шымкент автожолының қолда бар жобалау-сметалық құжаттамасын қайта есептеу

ККМ

2006

75450


75450
45

Ақтау-Атырау автожолының қолда бар жобалау-сметалық құжаттамасын қайта есептеу

ККМ

2006

93400


93400
46

Омбы-Павлодар-Майқапшағай автожолының қолда бар жобалау-сметалық құжаттамасын қайта есептеу

ККМ

2006

28900


28900
47

Алматы-Өскемен (Алматы облысы) автожолының қолда бар жобалау-сметалық құжаттамасын қайта есептеу

ККМ

2006

46000


46000
48

Бурабай-Көкшетау-Петропавл-Ресей Федерациясының шекарасы автожолының Көкшетау қаласы арқылы өтетін Астана-Петропавл учаскесінің жаңа жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

ККМ

2006

12500


12500
49

Астана - Қостанай - Челябі автожолының Ресей Федерациясы шекарасы (Екатеринбургке қарай) - Алматы учаскесінің жаңа жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

ККМ

2006

40000


40000
50

Самара-Шымкент автожолының, оның ішінде Ақтөбе қаласын айналу учаскесінің жаңа жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

ККМ

2006

20000


20000
51

Қорғас-Алматы-Қордай-Тараз-Шымкент-Өзбекстан шекарасы автожолының Алматы-Қорғас учаскесінің жаңа жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

ККМ

2006

40500


40500
52

Ақтау-Атырау автожолының Астрахань-Атырау учаскесінің жаңа жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

ККМ

2006

30000


30000
53

Омбы-Павлодар-Майқапшағай автожолының жаңа жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

ККМ

2006

30500


30500
54

Таскескен-Бақты (Қытай Халық Республикасының шекарасы) автожолының жаңа жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

ККМ

2006

6500


6500
55

Алматы-Өскемен (Алматы облысы) автожолының жаңа жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

ККМ

2006

24000


24000
56

Жол саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

ККМ

2006-2008

147082


46200

48972

51910


   Бағдарлама                              44328938 53631571  55805132 161377059
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" қалыптастырудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

57

СТЖСОТ "Салық
төлеуші-
лердiң
және салық
салынатын
объектi-
лердiң
тiзілiмi"
ақпараттық
жүйесін
дамыту

Қар-
жы-
мині

2001-
2007

710 369

551 369

79 000

8000058

"ҚР БСАЖ"
Бiрiккен
салықтық
ақпараттық
жүйенi
дамыту

Қар-
жы-
мині

2001-
2007

7286252

5312131

1008010

96611159

Мемлекеттiк сатып
алу бойынша ақпараттық жүйе құру

Қар-
жы-
мині

2002-
2007

328484

184356

84959

5916960

"КААЖ"
кедендiк
ақпараттық
жүйесiн
дамыту

Қар-
жы-
мині

2002-
2007

1165894

737582

118552

30976061

"Элект-
рондық
кеден"
ақпараттық
жүйесiн
құру

Қар-
жы-
мині

2005-
2007

1550000

500000

500000

55000062

Біріккен ақпараттық қаржы жүйесін құру

Қар-
жы-
мині

2006-
2007

1478378


169828

130855063

Мемлекет-
тiк дерекқорлар құру

АБА

2002-
2007

2199084

1079782

614431

504871 64

Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесін құру

АБА

2001-
2006

1784864

1436043

348821
65

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

АБА

2002-2007

1888142

772925

697782

41743566

"Элект-
ронды үкiметтің"
құзырет
орталығын
құру

АБА

2006-
2007

134000


54000

8000067

"Электрондық үкіметпен" өзара іс-қимыл жасауға қол жеткізудің және халықты оның негіздеріне оқытудың жалпыға қол жетімді пункттерінің желілерін құру

АБА

2006-
2007

665007


470007

19500068

"Gover-
nement to
Governe-
ment",
"Gover-
nement to
Gonsumer" қызмет-
терiн
көрсетудіңкешендi
жүйесін құру

АБА

2006

210000


210000

21000069

Қазақстан Республи-
касы Ұлттық сәйкес-
тендіру жүйесiнiң ашық
кілттерi
инфрақұ-
рылымын
құру

АБА

2006-
2009

1703918


200000

477056

500908 

525954 

70

"Элект-
рондық
үкiмет"
инфрақұ-
рылымын
қорғау
жүйесiн
құру

АБА

2006-
2007

370760


100000

27076071

"Мемле-
кеттiк
қызметтер
тiзiлімі" ақпараттық
жүйесiн
құру

АБА

2006-
2007

229993


94993

13500072

Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру

ЖРА

2002-
2007

2378900

1454900

600000 

32400073

Мемле-
кеттік
басқарудың ахуалдық жүйесін
құру

ЭБЖМ

2003-2007

477212

407212

20000

5000074

"Е-Agriculture"  Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесін құру

АШМ

2006-
2010

2307201


53700

639850

684254  

929397  

   Бағдарлама                               5424083  6367562  1185162  1455351
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасы

75

"Байқоңыр"
ғарыш
айлағында
"Бәйтерек"
ғарыш
зымыран
кешенін
құру

БҒМ

2005-
2008

27865400

6585000

5994400

11842000

3444000


76

"Есіл"
авиациялық
зымыран-
ғарыш
кешенін
құру

БҒМ

2005-
2007

18404422

500000

1000000

1690442277

Ғылыми-
зерттеу
және тәжі-
рибелік-
конструк-
торлық
жұмыстар

БҒМ

2005-
2007

3402200


2232600

1169600   Бағдарлама                               9227000  29916022 3444000
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

78

Қазақстан
Республи-
касының
Ұлттық
биотехно-
логиялар
орталығын
салу

БҒМ

2006-
2008

8495336


600000 

4886810

3008526 


79

Тоқыма
өнеркәсібі
пилоттық
кластері
шеңберінде
қоза өсіру,
тоқыма және тігін
өнеркәсібін дамыту
үшін
"Қазақстанның Даму
Банкі" АҚ
арқылы
техника мен жабдықтар
лизингін
ұйымдастыру

ИСМ

2006

5080000


5080000
   Стратегия                               568000  4886810  3008526
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

Астана қаласын әлеуметтік-экономикалық дамуының
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

80

Астана
қаласында
халықара-
лық әуежай
салу

ККМ

1998-
2006

36635480

36082658

552822
81

Астана
қаласында
республикалық велотрек
салу

ТСМ

2005-
2006

4900000

900000

4000000
82

Астана
қаласында
Министр-
лiктер
үйiн салу

ПІБ

2005-
2006

31007640

10808000

20199640
83

Астана
қаласында
Бейбiт-
шiлік және
Келiсiм
сарайын
салу

ПІБ

2005-
2006

9684200

2402500

4897500
84

Астана
қаласында
стадион
салу
(сол
жағалау)

ПІБ

2005-
2007

5107631

800000

2200000

210763185

Астана
қаласында
Есiл өзенінің
сол жақ
жағалауында қосалқы үй-жайлары
бар 400 жеңiл
автомобильге арналған
жабық
гараж салу

ПІБ

2004-
2007

646400

22050

422678

201672   Бағдарлама                               32272640 2309303
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы

86

Алматы
қаласында
"Орталық
ғылыми
кiтапхана" республикалық мемлекеттiк қазыналық
кәсiпорнының ғимараттар кешенін
қайта
жаңарту

БҒМ

2005-
2007

810000

126638

341681

34168187

Алматы
қаласында
"Шаңырақ"
шағын
ауданында
спортта
дарынды
балаларға арналған
республикалық мектеп-
интернат
салу

ТСМ

2003-
2006

1643010

700320

942690
   Бағдарлама                               1284371   341681
   бойынша                                
   ЖИЫНЫ:

Дене шынықтыруды және спортты дамытудың 2006-2008 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

88

Алматы облысында респуб-
ликалық
олимпиадалық даярлық базасын салу

ТСМ

2004-
2006

5311236

2204036

3107200
89

Ақмола
облысы
Щучинск
қаласында
республи-
калық
шаңғы
базасын
салу

ТСМ

2005-
2007

3565397

153760

2500000

911637   Бағдарлама                               5607200  911637
   бойынша                                
   ЖИЫНЫ:

2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы

90

Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтауды және кәріздендіруді дамытудың
салалық
жобасы

АШМ

2004-
2009

7382127

350516

322258

2227321

2347400

2134632

91

Қызылорда облысы
Қазалыны (Жаңақа-
залыны) сумен жабдықтау

АШМ

2003-
2006

976282

676020

300262
92

Қазақстан
Республи-
касында
ауылдық
елді
мекендерді
сумен
жабдықтау

АШМ

2004-
2006

1130555

793529

337026
93

Ақмола
облысының
Бурабай
кентiн
Көкшетау
өнеркә-
сiптiк су
құбырына
қосу
тармағын
салу

АШМ

2006-
2008

670695


250000

300000

120695


94

Ақмола облысы Жарқайың ауданы Уалиханов селосындағы су құбыры желілерін қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

57860

35001

22859
95

Алматы облысы Бозой топтық су құбырын қайта жаңарту (1-кезек)

АШМ

2006-
2007

264549


50000

214549  96

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Түрген топтық су құбырын қайта жаңарту. Құрылыстың 2-кезегі, екінші жіберу кешені (Шатай кенті, Талдыбұлақ кенті, Ленин кенті)

АШМ

2006-
2007

197500


120670

7683097

Атырау облысы Қызылқоға ауданының Қосқұлақ Тасшағыл су құбырын салу

АШМ

2004-2006

142000

57000  

85000
98

Атырау облысы Құрманғазы ауданының Қоянды топтық су құбыры (2-кезек)

АШМ

2003-
2006

344331

334331 

10000300000

99

Шығыс Қазақстан облысы Белағаш топтық су құбырын қайта жаңарту (2-кезек) 

АШМ

2005-
2007

748918

100000

250000

398918  100

Батыс Қазақстан облысында Камен топтық су құбырының солтүстік тармағын қайта жаңарту (2 кезек)

АШМ

2006-
2007

126426


76426

50000


709500

101

Батыс Қазақстан облысындағы Орда топтық су құбырын қайта жаңарту (1-кезек)

АШМ

2003-
2006

78555

61154

17401
102

Батыс Қазақстан облысындағы Орда топтық су құбырын қайта жаңарту (2-кезек)

АШМ

2004-
2006

67270

58510

8760
103

Қарағанды облысы БСС алаңынан 425-белгідегі резервуарлар алаңына дейінгі "Тоқырау Балқаш" магистральды су аққысы

АШМ

2006-
2008

1469282


350000

841106 

278176  


104

Қызылорда облысындағы Арал-Сарыбулақ топтық су құбырын салу (IV кезек). Қазалы ауданының Ақтан батыр, Жанқожа батыр, Бекарыстан би, Майдакөл, Түктібаев ауылдарында тарату желілерін қосу

АШМ

2005-
2006

449649

201718

247931
105

Қызылорда облысында Арал-Сарыбулақ топтық су құбырын салу (V кезек)

АШМ

2005-
2009

2262500

53000

125000

575000  

800000 

709500  

106

Қызылорда облысында Октябрь топтық су құбырын салу

АШМ

2005-
2008

864600

17300  

186700

363300

297300


107

Қызылорда облысы Шиелі ауданының Жиделі су аққысына қосу арқылы Бекет-1, Жансейіт, Ортақшыл жаңа кенттерінде су тарту құрылыстарын салу

АШМ

2005-
2006

179339

93839

85500
108

Қызылорда облысындағы Жаңақорған кентін Жиделі топтық су құбырына қосу тармағын салу

АШМ

2006-
2008

453654


60000

200000

193654  


109

Павлодар облысындағы елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастырудың жергілікті жүйесінің II кезегі. Железинка ауданы Михайловка селосы. Қазір бар су құбыры желісін қайта жаңарту

АШМ

2004-2006

25976

20257

5719
110

Павлодар облысындағы елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастырудың жергілікті жүйесінің III кезегі. Железинка ауданы Алакөл селосы. Қазір бар су құбыры желісін қайта жаңарту

АШМ

2004-2006

26642

13433

13209
111

Солтүстік Қазақстан облысында Булаев топтық су құбырын қайта жаңарту (II кезек)

АШМ

2003-2006

952742

628300

324442
112

Солтүстік Қазақстан облысында Есіл топтық су құбырын қайта жаңарту (II кезек)

АШМ

2003-2006

626820

532341

94479
113

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Тасты Шу топтық су құбырын қайта жаңарту

АШМ

2006-2007

299438

5762

139644

154032114

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Дарбаза топтық су құбырын қайта жаңарту (сегменттеу)

АШМ

2006-2007

523567

9970

250000

263597115

Оңтүстік Қазақстан облысында Кентау-Түркістан топтық су құбыры

АШМ

2002-2006

1492068

1181107

310961
116

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының Жетісай топтық су құбырын қайта жаңарту

АШМ

2006-2008

797637


100000

397637

300000


   Бағдарлама                               4144247  6062290  4337225  2844132
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама

117

Сырдария өзенiнiң арнасын ретке келтiру және Apaл теңізінің солтүстік бөлігін сақтау

АШМ

2001-
2007

11036169

9020830 

1246164 

769175118

Арал
теңiзi
өңiрiнiң елдi мекендерін сумен жабдықтау және
санитариясы

АШМ

2002-
2006

2097909

1663410

434499
119

Қызылорда облысын-
дағы бас
су жібергіш құрылысы бар Қараөзек тармағын қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

810000

400000

410000
120

Қызылорда облысы Қызылорда қаласында сарқынды суларды биологиялық тазарту станциясына дейін 1 және 12 кәрізді сорғы станциялары бар басты тегеурінді коллекторларды салу

Қоршағанортамині

2006-2007

955731


755731

200000   Бағдарлама                               2846394  969175
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы

121

Ормандарды сақтау
және
республи-
каның орманды
аумақтарын
көбейту

АШМ

2006-
2009

8230800


54246

1514332

1051600

5610622

   Бағдарлама                               54246   1514332   1051600  5610622
   бойынша                                        
   ЖИЫНЫ:

Азаматтық авиация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған
бағдарламасы  

122

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында халықаралық әуежайды
қайта
жаңарту

ККМ

2004-
2007

6243538

3114975

1433497

1695066123

Павлодар
облысының
Павлодар
қаласында
әуежайды
қайта
жаңарту

ККМ

2006

1084059


1084059
124

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласында әуежайды
қайта
жаңарту

ККМ

2006-
2007

5405758


2305013

3100745   Бағдарлама                               4822569  4795811
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің
мемлекеттік бағдарламасы

125

Маңғыстау облысы
Түпқараған шығанағында кеме қозғалысын басқару жүйесін
құру

ККМ

2006-
2007

321380


160690

160690   Бағдарлама                               160690    160690
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының кеден қызметiн дамыту" салалық бағдарламасы

126

Шекара
маңы кеден
бекеттерін, бiрыңғай бақылау-
өткізу пункт-
терін, кеден инфрақұ-
рылымының объектiлерiн дамыту
және салу

Қар-
жы-
мині

2004-
2007

4119254

2473184

1068858

577212127

Темiр жол өткізу
пунктте-
рiнде бiрыңғай бақылау-
өткiзу
пункттерін
салу

Қар-
жы-
мині

2004-
2009

10250450

1041849

771265

1372949

547554

6516833

128

"Достық" темір жол өткізу пункттерін салу

Қар-
жы-
мині

2004-
2006

840999

532485  

308514
129

"Достық" кедені қызметкерлері үшін тұрғын үй салу

Қар-
жы-
мині

2004-2006

541628

496400

45228
130

"Достық" кеденінің тұрғын үйлеріне қазандық салу

Қар-
жы-
мині

2006

29055


29055
   Бағдарлама                               2222920  1950161  547554   6516833
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесін дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

131

Астана қаласында Эталондық орталық салу

ИСМ

2003-
2006

2141683

1442490

699193
   Бағдарлама                               699193
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешенді шешу
жөніндегі 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама

132

Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын
жасау

ЭМРМ

2003-
2008

3651678

1776899

1072970

512929

288880


   Бағдарлама                               1072970  512929   288880
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

133

Алматы облысы Заречное кентiндегі ЛА-155/12 мекемесiн 1500 орындық қатаң режимдегi түзеу колониясы етiп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2001-
2006

1729320

915250

814070
134

Батыс-
Қазақстан облысы Орал қаласында ТК 900 орындық
қатаң режимдегi РУ-170/3  мекемесін түзеу
колониясы
етіп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2001-
2007

1173090

30570

571260

571260135

Қызылорда қаласында
наркодиспансерді және қабырға материалдары зауытын
1000 орындық жалпы режимдегi түзеу колониясы етіп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2001-
2006

1208150

1044000

164150
136

Павлодар
облысы
Павлодар қаласында "Химөнеркәсiп" ААҚ-ның
N 822 және
823 өндi-
рiстік
корпустарын 1500 орындық
ерекше
режимдегi түзеу колониясы етiп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2004-
2008

3860000

383700

411300

1532500

1532500


   Бағдарлама                               1960780  2103760  1532500
   бойынша                             
   ЖИЫНЫ:

Құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмысқа қарсы күрестің
2005-2006 жылдарға арналған бағдарламасы  

137

3 мемле-
кеттік
жоба (3
фаза)

ІІМ

2005-
2008

7950549

1827000

2000881

2852538

1270130


138

Астана
қаласында емханасы
бар госпиталь
салу

ІІМ

2004-
2009

3859604

30000


400000

1714802

1714802

139

Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі Қарағанды заң институты ғимараттары кешенінің объектілерін салуды аяқтау ("Оқу корпусына қосымша құрылыс" және "59 пәтерлі тұрғын үй")

ІІМ

2005-
2007

529676

17300

257538

254838   Бағдарлама                               2258419  3507376  2984932  1714802
   бойынша                               
   ЖИЫНЫ:

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың
2006-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

140

Астана
қаласын
Есіл
өзенінің тасқын
суының
басуынан
қорғау

ТЖМ

2006-
2008

10583400


819900

4200000

5563500


141

Астана қаласында жаңа әкiмшiлік орталықта
6 автокөлікке арналған өрт сөндiру депосын
салу

ТЖМ

2006-
2007

760100


380100

380000142

Көкшетау техникалық институтының оқу кешенін салу

ТЖМ

2006-2011

7774381


43420

202920

2030440

5497601

   Бағдарлама                               1243420  4782920  7593940 5497601
   бойынша                                    
   ЖИЫНЫ:

Әлуетті органдардың бағдарламалары

143

Астана қаласында ішкi әс-
керлердiң әскери қызмет-
шiлеріне арналған тұрғын үйi бар үлгілік
әскери
қалашық салу

ІІМ

2007-
2009

172000086000

1032000

602000

144

Сақтау базаларын салу (Алматы, Қарағанды, Шымкент, Ақтөбе қалала-
рында)

ІІМ

2005-
2006

154296

98400

55896
145

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласында Қазақстан Республи-
касы Iшкi
істер министр-
лiгi ішкi
әскерле-
рiнiң тау
дайындығы
жөнiндегi оқу орталығын салу

ІІМ

2005-
2006

116050

76500

39550
146

Алматы облысында Қазақстан Республи-
касы Iшкi істер
министр-
лiгінiң жауынгерлік және әдiсте-
мелік дайындығының оқу орталығын салу

ІІМ

2007-
2009

1300000105000

600000

595000

147

ҚР IIM
дипломаттық өкілдік-
терді
қорғау жөнiндегі
полиция
полкін орналас-
тыру үшiн
ғимарат-
тар мен
құрылыс-
тар
кешенiн
салу

ІІМ

2007-
2009

145380356700

698000

699103

148

Алматы қаласындағы "Сұңқар" арнайы мақсаттағы бөлiмшесi қызметкерлерiнiң 100  отбасына
шағын
отбасылық
жатақхана
салу

ІІМ

2006-
2007

393508


196754

196754149

Астана қаласында 120 пәтерлiк тұрғын үй
кешенiн
cалу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2006

575290

420925

154365
150

Маңғыстау облысы Ақтау қаласында әскери
қалашық
объектi-
лерін салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2003-
2007

4531058

2325924

1505134

700000 151

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласында "Юг" өңiрлiк қолбас-
шылығының
әскери қалашығы объектi-
лерiн салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2008

2719420

200000

517202

1100000

902218


152

Астана қаласында әуеайлақтың әскери секторы объектiлерін салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2008

3764808

250000

457971

1576880

1479957


153

Маңғыстау облысы Ақтау қаласында әуеайлақтың әскери
секторы
объектiлерiн салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2006

830315

250000

580315
154

Атырау
облысы
Атырау қаласында жеке радиоло-
каторлық рота объектi-
лерiнің
кешенiн
салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2007-
2009

22082710000

123893

86934

155

Қазақстан Республи-
касы
Қарулы Күштерi-
нiң бай-
ланыс
жүйелерін
дамыту

Қор-
ға-
ныс-
мині

2003-
2008

1518562

937462

181100

200000

200000


156

Астана қаласында Ұлттық қорғаныс университетін салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2006-2008

4176152


300000

1500000

2376152


   Бағдарлама                               3988287  5531334  7412220  1983037
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі
2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама

157

Қарағанды облысы Шет ауданының тыңайған жерлерін оңалту жобасы

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2003-
2009

902362

291776

201964

172328

174533

61761

   Бағдарлама                               201964   172328   174533   61761
   бойынша                                    
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдар мен
құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған
бағдарламасы

158

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми
зерттеу-
лер

ИСМ

2006-
2008

96820


47000

49820   Бағдарлама                               47000    49820   
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттау және сертификаттау жүйелерін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы  

159

Техникалық реттеу саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

ИСМ

2006-
2008

15000


15000
   Бағдарлама                                15000
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесін дамытудың
2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы 

160

Техникалық реттеу саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

ИСМ

2007-
2009

5061915900

16854

17865  

    Бағдарлама                                         15900   16854    17865
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы      

161

Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

ИСМ

2007-
2009

3712211660

12360

13102  

   Бағдарлама                                        11660    12360    13102
   бойынша
   ЖИЫНЫ:      

2002-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының фармацевтика
өнеркәсiбін дамыту үшін бiрегей фитопрепараттарды әзiрлеу және өндiріске
енгiзу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

162

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық 
жұмыстар

БҒМ

2006

144095


144095
   Бағдарлама                               144095
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі үшін өсімдіктер мен жануарлардың аса қауіпті инфекциялары
қоздырғыштарының мониторингін және генетикалық картасын жасауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы

163

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006

79856


79856
   Бағдарлама                               79856
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы

164

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006-
2008

1432620  


450000

477000 

505620  


   Бағдарлама                                450000   477000   505620
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2006-2008 жылдарға арналған»Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» ғылыми-техникалық бағдарламасы

165

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006-
2008

302442


95000

100700 

106742  


   Бағдарлама                                95000   100700   106742
   бойынша
   ЖИЫНЫ:  

2006-2008 жылдарға арналған»Құс тұмауы: зерттеу, күресу құралдары мен әдістерін әзірлеу ғылыми-техникалық бағдарламасы  

166

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006-
2008

577481


181392

192276 

203813  


   Бағдарлама                                181392   192276  203813
   бойынша
   ЖИЫНЫ:       

2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы

167

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ЭМРМ

2006-
2008

1849480


580940

615796 

652744  


    Бағдарлама                                580940   615796  652744
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Тау-кен-металлургия кешенінің тұрақты
жұмыс iстеуiн және оны дамытудың стратегиялық басымдықтарын
ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы

168

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ИСМ

2006-2008220000
   Бағдарлама                               220000
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2007 жылдарға арналған "Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу"
ғылыми-техникалық бағдарламасы  

169

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ИСМ

2006-
2007

1155900  


577000

578900   Бағдарлама                               577000   578900
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

"2006-2008 жылдарға арналған әртүрлі бағыттағы басымды жаңа материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

170

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ИСМ

2006-
2008

533380  


167540

177592

188248  


    Бағдарлама                               167540   177592   188248
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасы  

171

Мәдениет саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

МАМ

2006

174204


174204
   Бағдарлама                               174204
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2005-2009 жылдарға арналған "Ежелгі Отырардың қайта өрлеуі" бағдарламасы

172

Мәдениет саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

МАМ

2006-
2009

53979


11000

13500

14310

 15169 

   Бағдарлама                               11000     13500   14310    15169
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2005-2007 жылдарға арналған "Қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы

173

Қоршаған
ортаны
қорғаудың
ақпа-
раттық
жүйесін
құру және
дамыту

Қор-
ша-
ған
орта мині

2004-
2009

1644150

81767

120674

787934

268089

385686  

174

Қоршаған
ортаны
қорғаудың
аумақтық
басқар-
маларының
әкімшілік
ғимарат-
тарын
салу

Қор-
ша-
ған
орта мині

2006

11000


11000
175

Астана
қаласында
Ұлттық
метео-
рология
орталығын
салу

Қор-
ша-
ған
орта мині

2006-
2009

2300000


94000

700000

1200000

306000

   Бағдарлама                               225674   1487934  1468089  691686
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында мемлекеттік құқықтық статистиканы және арнайы
есепке алуды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы

176

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Бас про-
куратура-
сының
Құқықтық
статис-
тика және
арнайы
есепке
алу коми-
тетінің
ақпарат-
тық
жүйесін
құру

БП

2002-
2008

1899700

510248

777567

499340

112545


   Бағдарлама                               777567   499340   112545
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Бағдарламалардан тыс

177

Су ресур-
старын
басқаруды
жетiлдіру
және
жерлердi
қалпына
келтіру
(1-кезең)

АШМ

1998-
2006

7662377

7322430

339947
178

"Ауыл
шаруашы-
лығын
жекеше-
лендi-
руден
кейiнгi қолдау"
жобасының
екіншi
кезеңi

АШМ

2005-
2009

9087228

49747

380483

3110328

3017973

2528697

179

"Ауыл
шаруашы-
лығы
өнiмiнiң бәсекеге қабiлет-
тiлiгiн арттыру"
жобасы

АШМ

2005-
2009

9146737

86614

388857

2490529

3848376

2332361

180

Өсiмдiк-
тер мен
жануар-
лардың
генети-
калық
ресурста-
рының ұлттық қоймасын салу

АШМ

2005-
2008

5509159

200270

243612

3050589

2014688


181

Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Аса-Талас
магис-
тральды каналын
қайта
жаңарту

АШМ

2003-
2006

84150

70280

13870
182

Жамбыл облысы Талас
ауданының суармалы  Ұйық суару жүйесі магист-
ральды
каналының
сол жақ
тармағын
қайта
жаңарту

АШМ

2003-
2006

81330

75330

6000
183

Қызылорда облысы Қазалы ауданының Қазалы
сол жағалау
магистра-
льдық каналын
ПК 137+ 12-ден бастап қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

130708

76903

53805
184

Павлодар облысы Шiдертi магис-
тральды  каналын қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

150030

92470

57560
185

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Түркістан магист-
ральды каналын ПК 8-ден ПК 338-ге
дейiн
қайта
жаңарту
(1-кезек)

АШМ

2003-
2006

135060

119085

15975
186

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласында Бадам өзенiндегi "Қос
диiрмен" су тарту торабын
қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

185055

165505

19550
187

Агроөнер-
кәсiптік кешенi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

АШМ

2006-
2008

7111001


2123240

2421243

2566518


188

Нұра және Есіл
өзендерi
бассейнiнiң қоршаған ортасын оңалту және басқару

АШМ

2004-
2009

8042103

684501

167660

3079730

3099454

1010758

189

Алматы облысы Балқаш ауданы Ақдала суару алқабының бас кол-
лекторын
(БКЖ) қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

209220

190236

18984
190

Жамбыл облысы 
Ащыбұлақ
су қойма-
сының  Терiс бөгетiнің  сейсмикалық тұрақтылығын арттыру

АШМ

2003-
2006

588570

465230

123340
191

Қарағанды
облысы
"Қаныш Сәтпаев атындағы каналдың" NN 7 (3-агре-
гат), 11 (1), 12 (3), 15 (4), 18 (3), 19 (1), 22 (3) сорғы
станция-
ларының негiзгі техноло-
гиялық жабдығын қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

879332

404332

475000
192

Қостанай
облысы
Жітіқара
ауданы
Желқуар
су қоймасы
айналма
су қашыртқы
каналын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

172926


34000

138926193

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қызылқұм
алқабының
ІІІ және
ІV кезек-
терін
игеру

АШМ

2007-
2010

186000001900000

3000000

13700000

194

Астана
қаласында
С.Сейфуллин
атындағы
Қазақ
мемлекеттік
агротех-
никалық
университеті техни-
калық
факульте-
тінің
оқу
корпусын
салу

АШМ

2006-
2008

660068


94000

250000

316068


195

Алматы облысы Нұрлы магистральды құбырының дербес тегеурінді бөлігін қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

71500

69475

2025
196

Қостанай облысы Қостанай ауданы Сергеевский гидроторабын қайта жаңартудың 1-кезегі

АШМ

2003-
2006

73910

71354  

2556
197

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында "Достық" республикааралық каналы жүйесінің К-30 және К-30а арналарын қайта жаңарту (1 кезек)

АШМ

2003-
2006

124567

122571 

1996
198

Ақпараттық талдамалық дерекқор және тасымалдау қауіпсіздігі серпінінің мониторингін жасау

ККМ

2005-
2007

428609

7200

329441

91968  199

Ішкі істер жүйесі үшін мамандар даярлау

ІІМ

2006-
2008

6690021


2185435

2197359

2307227


200

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

ДСМ

2006-
2008

3738457


994574

1310953

1432930


201

Шетелде Қазақстан Республикасының меншігіне жылжымайтын мүлік объектілерін салу және сатып алу

СІМ

2003-
2006

13677543

12122088

1555455
202

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

ИСМ

2006-
2008

87048


26460

28048

32540


203

Астана қаласында мемлекеттік эталондарды сақтаушы ғылымдар үшін 55 пәтерлі отбасылық жатақхана салу

ИСМ

2006-
2008

201874


4000

110000

87874


204

Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

ИСМ

2006

11000


110004000210

205

Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

ТСМ

2006-2008

127344


40000

42400  

44944  


206

Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

МАМ

2006-
2008

453584


11796

214460

227328


207

Қарулы Күштердің ақпараттық жүйесін жасау

Қорғанысмині

2002-2010

8515015

1812514 

705211

1000080 

997000  

4000210  

208

Ғимараттар мен құрылыстар сатып алу

Қорға
нысмині

2006

640000


640000
209

Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту және сатып алу

Қорғанысмині

2006-
2008

24330698


8847846

7991635

7491217


210

Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар

Қор-
ға-
ныс
мині

2006

125346


125346
211

Қорғаныс кешені үшін орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандарды даярлау

Қор-
ға-
ныс
мині

2006-
2008

14571012


4249007

5016455

5305550


212

Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер

БҒМ

2006-
2008

18498782


4056020

6448657

7994105


213

Білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

БҒМ

2006-
2008

430905


121054

150413

159438


214

Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін ресейлік оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді аудару және басып шығару

БҒМ

2006

412120


412120
215

Орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар даярлау

БҒМ

2006-
2008

78172443


23307566

27076113

27788764


216

Денсаулық сақтау саласында орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар даярлау

ДСМ

2006-
2008

9274927


2887569

3085050

3302308  


217

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

Қоршағанортамині

2006-
2008

939162


295000

312700 

331462  


218

Астана қаласының оңтүстік айналмасы" айналма
жолын салу

ККМ

2006-
2008

4561521


500000

3800000  

261521  


219

Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

ККМ

2006-2008

134360


42204

44736

47420


220

Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың ақпараттық жүйесін дамыту

Еңбекмині

2004-
2007

1743892

329180

750000

664712221

Жұмыспен қамтудың, кедейшіліктің ақпараттық базасын дамыту

Еңбекмині

2005-
2006

313700

50000

263700
222

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің көші-қон және демография жөніндегі ақпараттық жүйесін құру

Еңбекмині

2002-
2006

99301

29301 

70000
223

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

Еңбекмині

2006-
2008

208511


60541

71830  

76140  


224

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің ақпараттық жүйесін құру

Қаржымині

1996-2007

3896314

2583671

687551

625092225

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйесін құру

Қаржымині

2000-2007

1300291

922291

180000

198000226

Ұлттық қордың активтерін қалыптастыру

Қаржымині

2006-2008

35313423


10617223

11962200

12734000


227

Экономика саласында басшы қызметкерлердің біліктілігін арттыру

ЭБЖМ

2006-2007

247544


123772

123772228

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универси-
тетiнде ауыр иондарды жеделде-
туші базасында пәнаралық ғылыми-
зерттеу
кешенін
құру

ЭМРМ

2003-
2006

2345480

1727640

617840
229

Ядролық
медицина
және
биофизика
орталығын
құру

ЭМРМ

2006-
2009

6936122


250000

2869984

3816138


230

Геология
және жер
қойнауын
пайдалану
саласындағы
қолданбалы ғылыми
зерттеулер

ЭМРМ

2006-
2008

280358


88063

93347

98948


231

Отын-
энерге-
тикалық кешен, мұнай-
химия
және минерал-
дық ресурстар саласындағы техникалық
сипаттағы
қолданбалы ғылыми
зерттеулер

ЭМРМ

2006-
2008

378871


119007

126148

133716


232

Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін дамыту

ЭМРМ

2006-2007

147820


38250

109570233

Заңгер мамандық-
тары бойынша мамандар даярлау

Әді-
лет-
мині

2006-
2008

489034


155126

162882

171026


234

Павлодар
облысы
Павлодар
қаласында
600 орындық
тергеу
изоля-
торын
салу

Әді-
лет-
мині

2001-
2006

444500

223500

221000
235

Астана қаласында Патент сарайын салу

Әділетмині

2006-2009

848867


32000

300000

300000

216867

236

Қаржы полициясы жүйесi үшiн мамандар даярлау

ЭСЖҚА
(ҚП)

2006-
2008

892766


283193

297353

312220


237

Мемлекет-
тiк
басқару
және
мемлекет-
тiк
қызмет
саласын-
дағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

МҚА

2006-
2008

19102


6000

6360

6742


238

Республи-
калық бюджет есебiнен  ұсталатын
мемлекеттiк орган-
дардың
орталық аппаратының жас
мамандары үшін
жатақхана
салу

МҚА

2006-
2008

1700000


100000

900000

700000


239

Ақпарат-
тандыру
және
байланыс
саласын-
дағы
қолданбалы ғылыми
зерттеулер

АБА

2006-
2008

93321


29313

31072

32936


240

Мемлекет-
тiк ста-
тистика
саласындағы қолданбалы ғылыми
зерттеулер

СА

2006-
2008

77797


24437

25903

27457


241

Спорт саласында орта кәсіптік білімді мамандар даярлау

ТСМ

2006-
2008

396460


120873

133780

141807


242

Азия ойындарын өткізу үшін спорт объектілерін салу

ТСМ

2006-2009

18757000


1000000

5500000

5950000

6307000

243

Жер ресур
старын
басқару саласындағы
қолданбалы ғылыми зерттеу-
лер

ЖРА

2006-
2008

130591


41020

43481

46090


244

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Төтенше жағдайлар
министр-
лігінің
мекемелері үшін
мамандар
даярлау

ТЖМ

2006-
2008

717666


227650

239032

250984


245

Төтенше жағдайлар саласын-
дағы
қолданбалы ғылыми зерттеулер

ТЖМ

2006-
2008

286830


90096

95502

101232


246

Шетелде дәрігерлерді
қайта
даярлау
және
мамандандыру

ПІБ

2006-
2008

25262


7935

8411

8916


247

Жоғары кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау

РҰ

2006-
2008

18849


2060

8190

8599


248

Алматы
қаласында
келісім-
шарт
бойынша
әскери
қызмет-
шілер
үшін 60
отбасыға
арналған
жатақхана
салу

РҰ

2006-
2007

338435


50000

288435249

Заң жоба-
лары
монито-
рингінің
автомат-
танды-
рылған
жүйесін
жасау

Пар-
ла-
мент-
тің
Шару-ашы-
лық
бас-
қар-
масы

2003-
2010

908100

24042

60000

101952

334689

387417

250

Астана қаласында Қазақстан Республикасының Парламенті Сенатының ғимаратын салу

Пар-
ла-
мент-
тің
Шару-ашы-
лық
бас-
қар-
масы

2001-2006

2275091

184875

400000
251

Монополистер қызметінің мониторингі бойынша
электрондық дерекқор
құру

ТМРА

2004-
2006

311015

206615

104400
252

Қазақстан
Респуб-
ликасы
сот жүйесі
органда-
рының
бірыңғай
автоматтандырылған
ақпараттық-талдамалық
жүйесін
құру

ЖС

2002-
2005

429818

330458

99360
253

Құпия

Бағдарламалардан
тыс ЖИЫНЫ:                                77637247  107174965 104762627 32524335

    ДАМУҒА БЕРІЛЕТІН НЫСАНАЛЫ ТРАНСФЕРТТЕР МЕН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕН
    КРЕДИТ БЕРУ ЕСЕБІНЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН 2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
          БАСЫМДЫ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ
                         (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ                                                                 мың теңге

N

Жобаның
атауы

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-ның
әкім-ші-сі

Іске
асыру
ке-
зеңі

Жалпы
құны

2006
жылға
дейін

Болжам

2008
жыл-
дан
кейін

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы  

1

Ақмола
облысы
Көкшетау қаласында 1200 орындық жалпы білiм беретін мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

573200
100000

473200

2

Ақмола
облысы
Есiл ауданының Есiл қаласында 520 оқушы орындық қазақ орта мектебiн салу

БҒМ

2006-
2008

406793


 100000

120000

186793


3

Ақтөбе облысы Хромтау  қаласында 504 орындық
жабдықталған орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

167850
50000

117850

4

Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында
Қызылжар кентінде 340 оқушыға
арналған мектеп салуды аяқтау

БҒМ

2006

65196


65196
5

Алматы облысы Еңбекші-
қазақ ауданының Есік қаласында 550 орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

250000
100000

150000

6

Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары қаласында N 9 мектепке 180  орындық қосымша
құрылыс

БҒМ

2008-
2009 

139320
100000

39320

7

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей қаласының Восточный
кентiнде 750 орындық мемлекет-
тiк тілде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

621890

150000

240000

2318908

Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен қаласында 1000 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

600000
100000

500000

9

Шығыс Қазақстан облысы
Семей қаласының Холодный ключ кентінде 400 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2009  

520000100000

200000

220000

10

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының сол
жағалау бөлігінде 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

1500000
150000

1350000

11

Жамбыл
облысы
Тараз қаласында Tөле би көшесiнің
бойынан
кешенді құрылыс шағын ауданында 1029 орындық
мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

624420

150000

250000

22442012

Жамбыл облысы Шу ауданының Шу қаласында
700 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2008  

91320
91320


13

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал
қаласында
1296
орындық
мемлекет-
тік тілде
оқытатын
мектеп
салу

БҒМ

2007-
2009  

810800100000

150000

560800

14

Қарағанды облысының
Жезқазған қаласының
7-ші шағын
ауданында
704 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салуды аяқтау

БҒМ

2005-
2006  

278430

100000

178430
15

Қарағанды облысының
Балқаш қаласында 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2009  

628030100000

285000

243030

16

Қостанай облысының
Қостанай қаласында 900 орындық 
мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

514580

100000

200000

21458017

Қостанай облысының
Қостанай қаласында 
480
орындық N 24а бастауыш
қазақ
мектебiн қайта
жаңарту

БҒМ

2005-
2006  

212700

100000  

112700
18

Қостанай
облысының
Рудный қаласында 400 орындық мемлекеттік тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

320000
100000

220000

19

Қостанай облысының  Қостанай қаласында  260 орындық Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-
интернатты
қайта
жаңарту

БҒМ

2008-
2009  

560000
100000

460000

20

Қызылорда облысының Байқоңыр қаласында 1200 орындық "мектеп-
балабақша" кешенін
салу

БҒМ

2006-
2009  

1020000


150000

285000

474418

110582

21

Қызылорда облысы Қызылорда қаласында Әл-Фараби көшесінің бойынан 624 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008  

392540


100000

120000

172540


22

Қызылорда облысының
Арал қаласында 150 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009  

95850

95850

23

Павлодар облысының Павлодар қаласында 1078
оқушыға
арналған
мемлекет-
тiк тілде оқытатын орта
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2008  

800800

150000

300000

200000

150800


24

Павлодар облысының
Павлодар қаласында 420 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

410000
100000

310000

25

Солтүстiк
Қазақстан
облысы
Петропавл қаласының
19-ші
шағын ауданында
сауықтыру
кешені
бар 1100
орындық қазақ тiлiнде оқытатын
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2007  

835870

150000

260000

42587026

Солтүстiк
Қазақстан
облысы
Мамлют ауданының Мамлют қаласында 100 орынға
арналған
ұйықтайтын корпусы
бар 260 орындық
мемлекет-
тiк тiлде
оқытатын
мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2008-
2009  

420700
100000

320700

27

Оңтүстiк
Қазақстан облысы Шымкент қаласының "Нұрсат" шағын ауданында 1200 орындық
мектеп салу

БҒМ

2005-
2006  

360889

125570

235319
28

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының "Азат"
шағын
ауданында
550
орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007

378450


100000

27845029

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының "Қайтпас-
1"
кентінде
1200 орындық
мектеп
құрылысы

БҒМ

2007-
2008

278840100000

178840


30

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының
Қайнарбұ-
лақ саяжай
массивін-
де 500 орындық мектеп
салу 

БҒМ

2006-
2008

349380


80837

158254

110289


31

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының "Жайлау"
шағын ауданында 336 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2009  

125760

125760

32

Алматы қаласының "Шаңырақ-
1" шағын
ауданында 1000 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2006  

694048

200000

494048
33

Алматы қаласының "Таугүл" шағын ауданында 1000 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2006  

627518

200000

427518
34

Астана қаласы
Орынбор
көшесінің
бойында
1200 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

1048769

23464

734697

290608  35

Астана қаласында N 19 көшенiң оңтүстігіне қарай 1200 орындық мектеп салу,
сол жақ
жағалау

БҒМ

2005-
2007 

841730

52400

400000

389330  36

Астана қаласының Промыш-
ленный кентінде 600 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006  

420505

20505

400000
37

Астана қаласының
Қарталы
көшесінде
1200
орындық
мектеп
салу

БҒМ

2004-
2007  

713398

500

356449

35644938

Астана қаласының
Жангелдин
көшесінде
1200 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2007

706440

509

352966

35296539

Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласында
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

231 640
100 000

131 640

40

Ақтөбе
облысы
Шалқар
қаласында
140
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2007

160 000


60 000

100 00041

Ақтөбе
облысы
Хромтау
қаласында
140
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

150 000
75 000

75 000

42

Алматы
облысы
Қарасай
ауданының
Шамалған
селосында
280
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2007

333 400


217 600

115 80043

Атырау
облысы
Атырау
қаласының
"Лесхоз"
шағын
ауданы
маңында
165
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006

119710


119710
44

Атырау
облысы
Атырау
қаласы
"Геолог-2"шағын
ауданының
маңында
165
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2007

11971011971045

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

320 000
100 000

220 000

46

Жамбыл
облысы
Тараз
қаласының
"Қарасу"
шағын
ауданында
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2007-2008

242 240142 240

100 000


47

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал
қаласының 
7-ші шағын
ауданында
280
орындық
балабақша-бөбекжай
салу

БҒМ

2007-2009

444 960189 840

190 000

65 120

48

Қарағанды
облысының
Қарқаралы
қаласында
(В. Рей
көшесі)
140
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006

130 670


130 670
49

Қостанай
облысы
Қамысты
ауданының
Алтынсарин
селосында
160
орындық
балабақ-
шаны қайта
жаңарту

БҒМ

2006

123 470


123 470
50

Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласының
Тасбөгет
кентінде
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

180 000
80 000

100 000

51

Павлодар
облысы
Павлодар
қаласында
330
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2007

250 000


142 240

107 76052

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Петропавл
қаласының
Победа
көшесінің бойынан
бассейні
бар 320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2008

357 120


100 000

100 000

157 120


53

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек
ауданының
Шаян
селосында
140
орындық
балабақша-
бөбекжай
салу

БҒМ

2006-2007

133 240


106 310

26 93054

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
"Нұрсат"
шағын
ауданында
280
орындық
балабақша-бөбекжай
салу

БҒМ

2007-2008

203 20097 720

105 480


55

Алматы
қаласының
"Шаңырақ"
шағын
ауданында
280
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

350 000
92 400

257 600

56

Қостанай
облысының
Арқалық
қаласындағы кәсіптік
бастауыш
және орта
білім алатын оқушыларға
арналған
жатақхананы қайта
жаңарту

БҒМ

2006

207 806


207 806
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ                              6745966  5047816  4000000  6146452

Денсаулық сақтау ісін реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

57

Ақмола облысының
Көкшетау
қаласындағы К.Құрман-
баев
атындағы
Ақмола
облыстық
туберку-
лезге қарсы
диспансерінің 70 төсектік
балалар
бөлімшесін салу

ДСМ

2005-
2006

216450

100000

116450
58

Ақмола облысының
Көкшетау
қаласында
Ақмола облыстық перинатальдық орталығының 50 төсектік
перзентхана бөлiмшесiнiң корпусын салу

ДСМ

2006-
2007

175230


50000

12523059

Алматы облысының
Талдықорған қаласында 80 төсектік
туберкулез диспансерін салу

ДСМ

2009

450000

450000

60

Атырау облысының
Атырау қаласында 100 төсектік
туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

919760

522980

396780
61

Атырау облысының
Атырау қаласында 100 төсектік
қалалық перзентхана үйін салу

ДСМ

2006-
2007

550000100000

450000


62

Шығыс Қазақстан облысының
Семей қаласында облыстық онкологиялық диспансердiң радиологиялық орталығын
салу

ДСМ

2004-
2006

897200

490000

407200
63

Шығыс Қазақстан облысының
Семей қаласында 80 төсектік туберкулезге қарсы
балалар
ауруханасын салу

ДСМ

2008-
2009

673300
100000

573300

64

Шығыс
Қазақстан
облысының
Семей қаласында   жедел медициналық жәрдем станциясын салу

ДСМ

2008-
2010

600000
100000

500000

65

Шығыс Қазақстан облысының
Өскемен қаласындағы онколо-
гиялық диспан-
сердiң жанынан
сәулелi терапия орталығын салу

ДСМ

2005-
2009

1457990

150000

250000

275000

450000

332990

66

Жамбыл облысы Шу
ауданының
Шу қаласында 80 төсектік
туберкулез
ауруханасын салу

ДСМ

2007-
2009

472260168000

142260

162000

67

Батыс Қазақстан облысының
Орал қаласында онкологиялық диспансер
салу

ДСМ

2005-
2009

1325600

150000

200000

400000

310000

265600

68

Қарағанды облысы Шахтинск қаласында 80
төсектік
туберкулез
ауруханасын салу

ДСМ

2008-
2009

584570
100000

484570

69

Қарағанды облысы
Приозерск қаласында 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу

ДСМ

2005-
2006

335600

235600

100000
70

Қарағанды облысының
Балқаш қаласында 120 төсектік туберкулез ауруханасын салу

ДСМ

2009

806360

806360

71

Қарағанды облысының Қаражал қаласында 30 төсектік
туберкулез
ауруханасын салу

ДСМ

2008-
2009

201590
100000

101590

72

Қарағанды облысы Теміртау қаласында 100
төсектік
перзентхана салу

ДСМ

2009

600000

600000

73

Қарағанды облысының Қарағанды қаласында 120
төсектік
облыстық
перинаталдық орталық салу

ДСМ

2009

600000

600000

74

Қостанай облысының
Қостанай қаласында ауысымда 320 адам қабылдайтын әйелдер
консуль-
тациясын
салу

ДСМ

2005-
2006

331280

150000

181280
75

Қостанай
облысының
Қостанай
қаласында "Облыстық туберкулез
диспансерi" мемлекеттік мекемесінің жанынан
балалар-
жасөспі-
рiмдер корпусын
салу

ДСМ

2007-
2009

520000100000

150350

269650

76

Қостанай облысының
Арқалық
қаласындағы өңiрлік
аурухананың ғимаратын
қайта
жаңарту

ДСМ

2005-
2007

350000

110000

100000

14000077

Қызылорда
облысы
Байқоңыр
қаласында
әйелдер
консуль-
тациясы
бар перзентхана салу

ДСМ

2006-
2009

1620000


100000

150000

300000

1070000

78

Павлодар облысының
Екібастұз
қаласында 480 адам қабылдайтын емхана
салу

ДСМ

2005-
2006

517550

150000

367550
79

Павлодар облысының
Павлодар қаласында 100 төсектік перзентхана салу

ДСМ

2007-
2009

842300250000

390000

202300

80

Павлодар облысының
Павлодар қаласында 210 төсектік және ауысымда 100 адам қабылдайтын туберкулезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2008-
2009

800000
146000

654000

81

Оңтүстiк Қазақстан облысының
Шымкент қаласында
240 адам қабылдайтын емханасы
бар 300
төсектiк  облыстық балалар ауруханасын салу

ДСМ

2005-
2009

2223740

209800

280740

591770

361390

780040

82

Астана қаласында қалалық онкологиялық диспан-
сердiң
корпусын
салу және
қайта
жаңарту

ДСМ

2005-
2007

780000

29806

450000

300194  83

Астана қаласында
360 төсектік көп бейiндi стационар салу (сол жақ жағалау)

ДСМ

2005-
2008

2769000

102200

298748

1000000

1326133  


84

Астана қаласында амбулаторлық-емханалық кешен (ауысымда 350 адам қабылдайтын ересектер емханасы, 150 адам қабылдайтын балалар емханасы, Оңтүстік-
Шығыс) салу

ДСМ

2005-
2006

756055

422670

333385
85

Астана қаласында амбула-
торлық-
емханалық кешен
(ауысымда 350 адам қабылдайтын ересектер емханасы, 150 адам қабылдайтын бала-
лар емха-
насы, Грязнова- Колхозная-
Репина көшелерінің бойынан) салу

ДСМ

2005-
2006

902500

400000

502500
86

Астана
қаласында
амбулато-
рлық-
емханалық кешен
(Оренбург көшесiнің бойынан (Агроқа-
лашық ауданында)  ауысымда 350 адам
қабылдайтын ересектер
емханасы,
150 адам
қабыл-
дайтын
балалар
емханасы) салу

ДСМ

2004-
2007

924542

21942

451300

45130087

Астана
қаласында
сол жақ жағалауда амбула-
торлық-
емханалық кешен
(ауысымда 350 адам
қабылдайтын ересектер
емханасы, 150 адам
қабыл-
дайтын
балалар
емханасы) салу

ДСМ

2004-
2007

902500

18217

400000

484283   Бағдарлама                               5085933  4885777  3976133  7852400
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы

88

Ақмола облысы Есiл ауданының Есiл қаласында 50 төсектік ауданара-
лық
туберкулез ауруха-
насын салу

ДСМ

2007-
2008

34300080000

263000


89

Ақмола облысы Целиноград ауданының Малиновка  селосында50 төсектік ауданара-
лық туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

34300080000

263000


90

Ақмола облысы Целиноград ауданының Малиновка селосында
120
төсектiк 
орталық аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

809260
90000

719260

91

Ақтөбе облысы Хромтау ауданының
Хромтау қаласында
50
төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

33410080000

254100


92

Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Байғанин  селосында ауысымда 200 адам қабылдай-
тын емханасы баp 60 төсектiк Байғанин аудандық орталық ауруханасын салу

ДСМ

2005-
2006

358900

150000

208900
93

Ақтөбе облысының
Ойыл ауданының Ойыл селосында 60 төсектiк
орталық
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

366 700
90 000

276 700

94

Ақтөбе облысы
Шалқар ауданының
Шалқар қаласында балалар мен әйелдер консуль-
тациялары, 30 төсектік күндізгі стациона-
ры және
балалар сүт асүйі бар 250 адам
қабыл-
дайтын
аудандық орталық емхананы
салу

ДСМ

2006-
2007

230 000


100 000

130 00095

Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас кентiнде 30 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

23312080 000

153120


96

Алматы облысы Райымбек ауданының Кеген селосында 40 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

297 43080 000

217 430


97

Алматы облысы Ақсу
ауданының Жансүгіров кентiнде 40 төсек-
тiк туберкулез ауруханасын салу

ДСМ

2007-
2008

297 43080 000

217 430


98

Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелең қаласында 40 төсектiк туберкулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

297 43080 000

217 430


99

Алматы облысы Панфилов ауданының
Жаркент
қаласында 60 төсектiк перзент-
хананы
қайта
жаңартуды
аяқтау

ДСМ

2004-
2006

562 600

230 000

332 600
100

Алматы облысы Еңбекші-
қазақ ауданының
Есік
қаласында 100 төсектiк акушерлік
корпусты
қайта
жаңарту

ДСМ

2004-
2006

645 930

230 500

415 430
101

Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары кентiнде 75  төсектiк туберкулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2006-
2009

985 000


50000

150000

150000

635 000

102

Атырау облысы Исатай ауданының Аққыстау  селосында30 төсек-
тiк туберкулез ауруханасын салу

ДСМ

2009

302 050

302 050

103

Атырау облысы Қызылқоға ауданының Миялы селосында 30 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

302 050

302 050

104

Атырау облысы Мақат ауданының Доссор кентінде 40 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2006-
2008

389 350


50 000

150 000

189350


105

Атырау облысы Махамбет ауданы Сарытоғай  селосында 30 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

302 050

302 050

106

Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары кентiнде 50 төсектік
перзент-
хана салу

ДСМ

2009

527 750

527 750

107

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Ақсуат кентінде
100 адам қабылдайтын
емханасы
бар 75
төсектiк аудандық аурухана салу

ДСМ

2006-
2008

723 495


56 206

183 706

483 583


108

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Ақжар селосында 50 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2006-
2007

294 740


100 000

194 740109

Шығыс Қазақстан облысы Yржар ауданы Yржар селосында 50 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

334 910
90 000

244910

110

Шығыс
Қазақстан
облысы
Бесқарағай
ауданының
Большая
Влади-
мировка
селосында
аудандық
орталық
ауруха-
наның 50
төсектік
стационарлық
корпусы

ДСМ

2006-
2007

496294


50000

446294111

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының Чапаев селосында
50 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

310 480

100000 

210 480
112

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының Дарьинск
селосында
50 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

308 380

100 000

208 380
113

Батыс Қазақстан облысының
Жаңақала ауданының
Жаңақала кентiнде
қалпына келтіріп  емдейтін  100 төсектік  ауданаралық аурухана салу

ДСМ

2008-
2009

773 590
90 000

683590

114

Жамбыл облысы Т.Рысқұлов атындағы ауданның Құлан селосында
40 төсектiк туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2005-
2006

275 000

90 000

185 000
115

Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Асы кентінде 30 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

217 27090000

127270


116

Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының
Мойынқұм  селосында 40 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

304 450

106 000

198 450
117

Жамбыл облысы Байзақ ауданының Сарыкемер  селосында 70 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

453400 80000

100 000

273 400

118

Жамбыл облысы Қордай ауданының Қордай қаласында 50 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

335 30090 000 

245300


119

Жамбыл облысы Мерке ауданының Мерке селосында 50 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

355 30080 000

100 000

175 300

120

Жамбыл облысы Талас ауданының Қаратау селосында 40 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

276 300
90 000

186 300

121

Жамбыл облысы
Жуалы ауданының Б.Момышұлы селосында 30 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

217 270

217270

122

Жамбыл облысының
Талас ауданының Қаратау қаласында 40 төсектік перзентхана бөлімше-
сінің
корпусын салу

ДСМ

2009

327 400

327 400

123

Қарағанды облысының
Осакаров кентінде 200 адам қабылдайтын емханасы бар 100 төсектік аудандық
орталық
аурухана салу

ДСМ

2004-
2006

599840

250000

349840
124

Қарағанды облысының
Қарқаралы қаласында 200 адам қабылдай-
тын емханасы бар 100 төсектік Қарқаралы орталық аудандық
ауруханасын салу

ДСМ

2004-
2006

650 740

 297000

353 740
125

Қарағанды облысы Бұхар жырау ауданының
Ботақара кентiнде 100 төсектiк аудандық
орталық
аурухана салу

ДСМ

2009

754 460

754460

126

Қызылорда облысының
Жаңақорған кентінде 190 төсектік Жаңақорған
аудандық
орталық
ауруханасын салу

ДСМ

2005-
2007

820 320

130 000

219554

470766  127

Қызылорда облысы
Қазалы ауданының
Әйтеке би кентiнде 100 төсектiк туберку-
лезге
қарсы аурухана салу

ДСМ

2006-
2008

599150


100 000

200 000

299 150


128

Қызылорда облысының Арал қаласында ауысымда 300 адам қабылдайтын емхана
салу

ДСМ

2006-
2007

218 660


100 000

118 660129

Қызылорда облысы Жалағаш ауданының Жалағаш кентiнде 10 төсектiк гинекологиялық бөлiмшесiмен әйелдер консуль-
тациясы бар 40 төсектiк перзент-
хана салу

ДСМ

2007-
2009

36182087817

100000  

174003

130

Қызылорда облысы Шиелi ауданының Шиелi кентiнде әйелдер консуль-
тациясы бар 55 төсектік  перзент-
хана салу

ДСМ

2007-
2009

45968090000

100000

269680

131

Қостанай облысы Қостанай ауданының Затобольское кентiнде 100 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2007

538590

100000

161620

276970132

Маңғыстау облысы Қарақия ауданының
Жетiбай селосында 100 төсектік аудандық аурухана салу

ДСМ

2006-
2007

334100


100000

234100133

Маңғыстау облысы Түпқараған
ауданының Форт-
Шевченко қаласында 30 төсек-
тік туберкулез ауруханасын салу

ДСМ

2007-
2009

336900100000

100000

136900

134

Павлодар облысының
Ертiс қаласында
Ертiс аудандық
орталық
аурухана-
сының жанынан
30 төсектiк туберкулез бөлiмшесiн салу

ДСМ

2005-
2006

340170

180000

160170
135

Павлодар облысы Қашыр ауданының Қашыр селосында 35 төсектiк туберкулез ауруханасын салу

ДСМ

2005-
2006

339 960

160620

179340
136

Павлодар облысы Май ауданының Көктөбе селосында
ауысымда
100 адам
қабыл-
дайтын
емханасы
бар 75
төсектік  аудандық  орталық аурухана
салу

ДСМ

2006-
2008

833520


100000

467940

265580


137

Павлодар облысының
Павлодар ауданында 200 адам
қабылдайтын емхана
салу

ДСМ

2006-
2009

833520


80000

100000

113196

540324

138

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының
Пресновка  селосында 30 төсектік туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2008-
2009

250270
80000

170270  

139

Солтүстiк Қазақстан облысы Жұмабаев атындағы ауданның Булаев қаласында 90 адам қабылдай-
тын емханасы бар 50 төсектік туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2005-
2006

448904

100000

348904
140

Солтүстiк Қазақстан облысы Айыртау ауданының
Саумалкөл кентiнде 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу

ДСМ

2008-
2009

320300
80000

240300

141

Солтүстiк Қазақстан облысы Ақжар ауданының
Талшық селосында
200 адам қабылдай-
тын емханасы бар 100 төсектiк аудандық орталық ауруханасын
салу

ДСМ

2005-
2007

855150

100000

270900

484250142

Солтүстiк Қазақстан облысы F. Мүсiрепов атындағы ауданның Новоишим  селосында 90 адам қабылдай-
тын емханасы бар 50 төсектiк туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2008-
2009

390300
100000

290300

143

Оңтүстiк Қазақстан облысы
Сайрам ауданының Ақсу кентiнде 80 төсектік
туберкулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

418800

250960

167840
144

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Шолаққор-
ған селосында 40 төсектiк перзент-
хана салу

ДСМ

2006-
2007

370360


100000

270360145

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шардара ауданының Шардара селосында 50 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

389000100000

289000


146

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында 100 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

73780080000

260240

397560

147

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Т.Рысқұлов
атындағы
селосында 80 төсек-
тiк туберкулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

59834080000

200000

318340

148

Оңтүстiк Қазақстан облысы Арыс ауданының Арыс қаласында 150 төсектік
аудандық
орталық 
аурухана
салу

ДСМ

2007-
2009

112900080000

225183

823817

149

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Абай селосында 200 адам қабылдайтын емханасы бар
аудандық
орталық 
аурухана
салу

ДСМ

2004-
2006

678070

390000

288070
150

Оңтүстiк Қазақстан облысы Төле би ауданының
Ленгір қаласында 250 төсектік аудандық орталық аурухана салу

ДСМ

2008-
2009

1826800
90000

1736800

151

Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуiлдір селосында
50 төсек-
тік
туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

320320

80000

240320
152

Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданының Арыс қаласында 50 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2007

389000

100000

100000

189000153

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының
Шаян
селосында
50
төсектік
туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

38900090000

299000


154

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданының
Темiрлан  селосында ауысымда 500 адам қабылдай-
тын емханасы бар 240 төсектiк орталық
аудандық
аурухана салу

ДСМ

2004-
2007

897020

329000

239060

328960155

Оңтүстiк Қазақстан облысы
Мақтаарал
ауданының
Жетісай
қаласында
орталық аудандық
аурухана салуды
аяқтау
(жобаны 150 төсектіктен ауысымда
500 адам
қабылдайтын
емханасы
бар 240 төсектікке түзету)

ДСМ

2003-
2006

644480

409220

235260
156

Ақмола облысы Жақсы ауданының
Жақсы
селосында
900 орындық орта мек-
теп салу

БҒМ

2006-
2007

466170


176110

290060157

Ақмола облысы Еңбекшiл-
дер
ауданының
Қоғам селосында
132
орындық
мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

123112


94400

28712158

Ақмола облысы Ерейментау ауданының
Малтабар  селосында 200 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

212750


50000

100000

62750


159

Ақтөбе облысы Темiр ауданының
Кеңесту селосында 320 орындық Қопа орта
мектебiн салу

БҒМ

2005-
2006

177220

52080

125140
160

Ақтөбе облысы Шалқар ауданының
Мөңке би селосында
320 орындық Тәжин
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

169340

100000

69340
161

Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының
Тымабұлақ  селосында 270 орындық Басқұдық орта мектебiн салу

БҒМ

2006-
2007

155000


100000  

55000162

Ақтөбе облысы Қобда ауданының
Қобда селосында 464 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

142720


100000

 42720163

Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының
Аралтөбе  селосында 270 орындық Қызылжұл-
дыз орта мектебін салу

БҒМ

2008

182000
182000


164

Ақтөбе облысы Шалқар ауданының
Байқадам  селосында 270 орындық Қорғантұз орта мектебiн салу

БҒМ

2006-
2007

152170


52170

100000165

Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының
Құмқұдық  селосында 504 орындық Қарашатау орта мектебiн салу

БҒМ

2008-
2009

283000
127665

155335

166

Ақтөбе облысы Темiр ауданының
Шұбаршы селосында 320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

178000
100000

78000  

167

Ақтөбе облысы Темiр ауданының
Кеңқияқ селосында 504 орындық Кеңқияқ орта мектебін
салу

БҒМ

2008-
2009  

283000  
100000

183000

168

Алматы облысы Қарасай ауданының
Алғабас селосында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2004-
2006

440085

362460

77625
169

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының
Көктөбе селосында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007

440210

200000

140210

100000170

Алматы облысы Қарасай ауданының
Ерменсай  селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

248430

100000

148430
171

Алматы облысы Іле ауда-
нының
Байсерке селосында 600 орындық
N 9 орта
мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

320700


100000

100000

120700


172

Алматы облысы Қарасай ауданының
Әйтей селосында 480 орындық
Қосынов
атындағы  орта
мектеп
салу

БҒМ

2007

102600102600173

Алматы облысы Кербұлақ ауданының
Аралтөбе  селосында 280 орындық
орта
мектеп салу

БҒМ

2008

102600
102600


174

Алматы облысы Алакөл ауданының
Достық селосында 600 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

391700


391700
175

Алматы облысы Панфилов ауданының
Сарытөбе  селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

102600
102600


176

Алматы облысы Жамбыл ауданының
Қарғалы селосында 500 орындық
N 4 орта
мектеп
салу

БҒМ

2008

142500
142500


177

Алматы облысы Қарасай ауданының
Абай селосында 180
орындық
Ғабдуллин атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2008

102600
102600


178

Алматы облысы Қарасай ауданының
Ақжар селосында 400 орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2008

228000
228000


179

Алматы облысы Қарасай ауданының
Октябрь селосында 400 орындық
Молдағұлова атындағы  орта мектеп
салу

БҒМ

2008 

228000
228000


180

Атырау облысы Мақат ауданының
Доссор кентiнде Шәрiпов атындағы
мектеп-
интернат
үшін 250
орындық
жатақхана
салу

БҒМ

2005-
2007

465400

100000

257570

107830181

Атырау облысы Индер ауданының
Индербор кентiнде 624 орындық
Уалиханов атындағы орта мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

601890


120000

326249

155641


182

Атырау облысы Құрманғазы ауданының
Сафоновка
селосында  624 орындық Энгельс атындағы  орта мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

482980


130000

252980

100000


183

Атырау облысы Махамбет ауданының
Редут селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

20771071125

136585


184

Атырау облысы Құрманғазы ауданының
Кудряшов селолық
округінде 420 орындық 
Гоголь атындағы
орта мектеп
caлу

БҒМ

2007-
2008

35503061370

293660


185

Атырау облысы Исатай ауданының
Исатай селосында 320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

353860


193500

160360186

Атырау облысы Атырау қаласының
Бiрлік селосында 624 орындық Нысанбаев атындағы орта мектеп
салу

БҒМ

2008

309600
309600


187

Атырау облысы Атырау қаласының
Жұмыскер селосында 624 орындық 
Тайманов
атындағы
орта мектеп
алу

БҒМ

2008-
2009

309600
277519

32081

188

Атырау облысы Мақат ауданының
Қошқар селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

139320
53400

85920

189

Атырау облысы Қызылқоға ауданының
Тайсойған  селосында 220 орындық Сланов атындағы  орта мектеп
caлу

БҒМ

2008-
2009

139320
60000

79320

190

Атырау облысы Атырау қаласының
Талгарьян
селосында 220 орындық
Тайманов
атындағы 
орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

139320
60000

79320

191

Атырау облысы Мақат ауданының
Мақат кентiнде 424 орындық  Шахатов атындағы орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

309600
100000

209600

192

Шығыс Қазақстан облысы Қатон- Қарағай ауданының Жаңа Хайрузов  селосында 320 орындық орта мектеп
салуды
аяқтау

БҒМ

2005-
2006

176530

100000

76530
193

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының
Yшбиік
селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007

130750130750194

Шығыс Қазақстан облысы
Үржар
ауданының
Бестерек
селосында
420
орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007  

362850


180000

182850195

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының
Yштөбе селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007

7270072700196

Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданының
Семиярка  селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007

9414094140197

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының
Ақши селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140
94140


198

Шығыс Қазақстан облысы Күршiм ауданы Теректi-
бұлақ селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008  

94140
94140


199

Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха селосында
Жерновка ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140
94140


200

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының
Қарағаш селосында Ж. Жабаев атындағы 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140
94140


201

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының
Тасбастау ауылында 170 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

98530


98530
202

Жамбыл облысы Жуалы ауданының
Шымбұлақ
селосында
180 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

151105

94320

56785
203

Жамбыл облысы Жуалы ауданының
Дүйсебаев селосында 180 орындық Амангелдi атындағы  орта
мектеп салу

БҒМ

2007

9432094320204

Жамбыл облысы Қордай ауданының
Қордай селосында 844 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

281070

100000

181070
205

Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының
Ақбақай кентінде 502 орындық Ақбақай
мектебін
салу

БҒМ

2006-
2007

309600


100000  

209600206

Жамбыл облысы Шу ауданының
Төле би селосында 780 орындық
Мақатаев атындағы
мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

29470550000

244705


207

Жамбыл облысы Жуалы ауданының
Б.Момышұлы атындағы  селосында 250 орындық
жаңа орта
мектеп салу

БҒМ

2009

131000

131000

208

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының Переметное селосында 444 орындық
мектеп
caлу

БҒМ

2006-
2007

285500


85500

200000209

Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының
Шөптiкөл селосында
345 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

302940

200000

102940
210

Батыс Қазақстан облысы Теректi ауданының
Подстепное селосында 345 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

15325050000

103250


211

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының
Трекино селосында 264 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007

256570


147000

109570212

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Чапаев селосында 464 орындық
мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

425230


130000

295230213

Қарағанды
облысы
Шет
ауданында
бастауыш сыныптарға арналған 250 орындық
Ақжал
мектебін
салу

БҒМ

2006-
2007

281569


50000

231569214

Қостанай облысы Жангелдин ауданының
Ақкөл селосында қазақ тiлiнде оқытатын 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

420000  


74700

160650

184650


215

Қостанай облысы
Қостанай
ауданының
Затобольск кентінің
"Водник"
шағын
ауданында
қазақ
тілінде
оқытатын 680 орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2004-
2006

563860

483800

80060
216

Қостанай облысы Арқалық қаласы
Фурманов селолық
округінде
180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

212425


100000

112425217

Қызылорда облысы Қазалы ауданының
Әйтеке би кентінде
1200
орындық
N 249
орта
мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

454800
162705

292095

218

Қызылорда облысы Арал ауданының Жақсықылыш кентiнде 624 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

367540


100000

267540219

Қызылорда облысы Қармақшы ауданының
Төретам кентiнде 464 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007 

179847


100000

79847220

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Шиелi кентiнде 640
орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

568860100000

468860


221

Қызылорда облысы Шиелi ауданы
Шиелi кентiнде 464 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

331990


100000

231990222

Қызылорда облысы Сырдария ауданының Бесарық селосында
360 орын-
дық орта мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

191750

50000

141750
223

Қызылорда облысы Қазалы ауданының Әйтеке би
кентінде N 216 орта мектепке
400 орын-
дық қосымша құрылыс салу

БҒМ

2009

151600

151600

224

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Бидайкөл ауылында N 148
орта
мектепке
250 орын-
дық қосымша 
құрылыс

БҒМ

2009

159750

159750

225

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Шиелi кентінде N 47
орта
мектепке
250 орын-
дық қосымша құрылыс

БҒМ

2009

159750

159750

226

Қызылорда облысы Жалағаш кентiнде 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

115020

115020

227

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Сұлутөбе
кентінде
464 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

240723


100000  

140723228

Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының
Yштаған селосында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-2006

370000

284000

86000
229

Маңғыстау облысы
Сайөтес
кентінде
4 оқу 
үй-жайынма арналған қосымша құрылысы 392 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-2007

220710


100000

120710230

Маңғыстау облысы
Теңге
кентінде
624
орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2006-2007

513279


200000

313279231

Павлодар облысы Екiбастұз қаласының Шідерті селолық аймағы селосында 600 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

497000


137400

129000

 230600 


232

Павлодар облысы Баянауыл ауданы
Баянауыл  селосында 600 орындық мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2006-
2009

1672000


100000

157496

942504

472000

233

Павлодар облысы Павлодар қаласының
Павлодар селолық аймағы селосында 420 орындық мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

280000
100000

180000

234

Павлодар облысы Ақтоғай
ауданының
Ақтоғай селосында 520 орындық
мектеп
cалу

БҒМ

2005-
2007

407880

100000

100000

207880235

Павлодар облысы
Шарбақты
ауданының
Шалдай
селосында
туберкулезбен ауырған
балаларды
сауықтыруға арналған
220 орындық 
мектеп-
интернат
салуды
аяқтау

БҒМ

2004-
2006

978100

839470

138630
236

Солтүстiк Қазақстан облысы Тимирязев ауданының Тимирязев селосында
150 орындық
демалу 
корпусы бар қазақ
тiлінде оқытатын 400 орындық мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2005-
2007

663230

170000

200000

293230237

Солтүстiк Қазақстан облысы Жамбыл ауданының
Пресновка селосында  мемлекет-
тiк тілде оқытатын 400 орындық  мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

298945


100000

100000

98945


238

Солтүстiк Қазақстан облысы Аққайың ауданының Полтавка селосында
180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

278800


111780

167020239

Солтүстік Қазақстан облысы Пески селосында
250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

387200
137200

250000

240

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының
Алмалы селосында  200 орындық Сәтпаев атындағы 
мектеп
салу

БҒМ

2006

107300


107300
241

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданының
Қайнар селосында 180 орындық
"Қайнар"
мектебін
салу

БҒМ

2008

111420
111420


242

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданының
Қазата селосында 250 орындық Тұрмыс мектебiн салу

БҒМ

2009

154750

154750

243

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданы Кеңес селосында  180 орындық О.Жолдас-
беков
атындағы 
мектеп салу

БҒМ

2009

111420

111420

244

Оңтүстік Қазақстан Облысы Бәйдiбек ауданының Қаратас селосында  180 орындық Арапов атындағы  мектеп салу

БҒМ

2009

111420

111420

245

Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының Қазығұрт  селосында 1200 орындық Сәтпаев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

341840

80720

261120
246

Оңтүстiк Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының Рабат селосында  400 орындық Тәжібаев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2009

247600

247600

247

Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Ақжар селосында  320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

127220


127220
248

Оңтүстiк Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының
Рабат селосында
300 орындық Қызылдала
орта мектебiн салу

БҒМ

2009

111420

111420

249

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Жаңаауыл селосының
Новост-
ройка тұрғын массивiнде 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

257160

100000

157160
250

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Алмалы
селосының
Мақталы селолық округінде 320 орындық Достық орта мектебін салу

БҒМ

2007-
2008

13314080000

53140


251

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Жылысу селосында 350 орындық орта
мектеп
салу

БҒМ

2006

130640


130640
252

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Сейфуллин селосында  350 орындық Сейфуллин атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

15474070000

84740


253

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Талапты селосында 350 орындық Мырзашөл орта мектебiн
салу

БҒМ

2006-
2007

133630


70000

63630254

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Қызыл-
әскер селосында  180 орындық Қастеев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2008

33940
33940


255

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Көктөбе селосында  250 орындық Мақатаев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2009

154740

154740

256

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Тыңдала селосында  180 орындық Мақталы-5
орта мектебiн салу

БҒМ

2009

111420

111420

257

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Жантақсай  селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

111420

258

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Алтынсарин селосында
180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

111420

259

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Октябрь селосында 180 орын-
дық N 117
орта
мектеп
салу

БҒМ

2009

111420

111420

260

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Азамат селосында  180 орындық Әлімжанов атындағы 
орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

111420

261

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Мақташы селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

111420

262

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Наурыз селосында  180 орындық Бекежанов атындағы  орта  мектеп салу

БҒМ

2009

111420

111420

263

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Нұрлытаң селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

111420

264

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Шұғыла селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

154750

154750

265

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Асықата селосында 1200 орындық мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

296230100000

196230


266

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Тегістiк селосында 250 орындық Бектасов атындағы
мектеп салу

БҒМ

2009

154750

154750

267

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Достық селосында  Мүсірепов
атындағы
мектепті 400 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

247660

247660

268

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
ҚазКСР-інің 40 жылдығы селосында 250 орындық Науаи атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2009

154750

154750

269

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Атакент селосында 400 орындық мектепті
кеңейту

БҒМ

2009

247600

247600

270

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Төрткөл селосында 624 орындық Көкарал
орта мектебiн caлу

БҒМ

2005-
2006

171130

80000

91130
271

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Жусансай  селосында 260 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

108135


108135
272

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Шұбарсу селосында 900 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

557100
181868

375232

273

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Берген селосында  420 орындық Омаров атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

152540


80000

72540274

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Төреарық селосында 360 орындық Таукехан атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2007

9055090550275

Оңтүстiк Қазақстан облысы Отырар ауданы Арыс селосында  624 орындық Ибрагимов атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

194480

100000

94480
276

Оңтүстiк Қазақстан облысы Отырар ауданы Қостерек  селосында 260 орындық Мұратбаев атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2007

9216092160277

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам селосында  900 орындық Хусанов атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

173640

150000

23640
278

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Оймауыт селосында 250 орындық Төлеби
атындағы   толық емес орта
мектеп салу

БҒМ

2006

72810


72810
279

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қаратөбе селосында 600 орындық N 53 Әуезов атындағы  орта мектеп
салу

БҒМ

2006

144420


144420
280

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Көлкент селосында 250 орындық
Құрбанов атындағы
мектеп
салу

БҒМ

2009

104800

104800

281

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Манкент селосында
Манкент ауыл аймағында 812
орындық
1 Мамыр
атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

207360
100000

107360

282

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Қарабұлақ селосында
1200
орындық Фуркат атындағы
орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

271365
152103

119262

283

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам селосында
800 орындық Сайрам орта мектебiн салу

БҒМ

2008-
2009

256000
100000

156000

284

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Коммуна селосында
250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

154750

154750

285

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Таскескен 660 орындық селосында
Торайғыров атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

22293070000

152930


286

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының
Сiргелi селосында
500
орындық Тоқмағанбетов атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

258020


108135

149885287

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Жуантөбе селосында
622 орындық Сейфуллин атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

158600


68600

90000288

Оңтүстiк Қазақстан облысы Төлеби ауданының Мәдени селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

18783050000

137830


289

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Келтемашат селосында 320 орындық Уәлиханов атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2007

125570125570290

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкібас ауданын-
дағы
Жол салу басқар-
масының учаскесiнде 180
орындық Рысқұлов атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2009

111420

111420

291

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Yрбұлақ селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

111420

292

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Алғабас
селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

111420

293

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркістан қаласында
Изатул-
лаев атындағы
орта мектепті 200 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

123800

123800

294

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркiстан қаласында 200 орындық
Старый Иқан  мектебiн кеңейту

БҒМ

2009

111420

111420

295

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркiстан қаласының Ортақ селосында
800
орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007

374550

100000

180340

94210296

Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласының Шорнақ селосындаN 5 мектеп-
интерна-
тының демалу
корпусын,
спорт залы, асханасы,  шаруашылық блогы, қазандығы бар 250
орындық
оқу корпусын салу

БҒМ

2006-
2007

219930


70000

149930297

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы Қызылжар селосында  N 53 орта
мектепті 900 орынға кеңейту

БҒМ

2009

270000

270000

298

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Құрсай кентiндегi N 49 орта
мектебiн 900 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

270000

270000

299

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Куйбышев селосындадағы N 52 орта
мектептi 600 орынға
кeңейту

БҒМ

2009

180000

180000

300

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-2 кентіндегі N 58 орта мектептi 600 орынға кеңейту

БҒМ

2009

180000

180000

301

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Ленин селосында N 56 орта
мектепті  400 орынға кеңейту

БҒМ

2009

120000

120000

302

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Наурыз кентiнде  N 48 орта
мектепті  250 орынға кеңейту

БҒМ

2009

75000

75000

303

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Тұрлан кентінде  N 55 орта
мектепті  250 орынға кеңейту

БҒМ

2009

75000

75000

304

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-1 кентiнде  N 72 орта
мектепті  180 орынға кеңейту

БҒМ

2009

54000

54000

305

Ақмола
облысы
Егіндікөл
ауданы
Егіндікөл
селосындағы кенттік
желілерді және су тарту құрылыстары алаңын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

245999


100000

145999306

Ақмола
облысы
Жарқайың
ауданының
Костычево
және
Донское
селосында
су құбырының
таратушы желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

96280

57960

38320
307

Ақмола облысы Жақсы ауданы Жақсы селосында жер асты суларынан жергілікті сумен жабдықтауды қайта жаңарту

АШМ

2006

70767


70767
308

Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы
Қосшы
селосында су құбыры
желілері
мен құры-
лыстарын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

285000


15000

270000309

Ақмола облысы Ерей-
ментау ауданының Павловка (Еркін-
шiлiк) селосын сумен жабдықтау

АШМ

2005-
2006

161286

70000

91286
310

Ақтөбе облысы Мәртүк ауданының Мәртүк селосын сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту және кеңейту

АШМ

2005-
2007

321800

30000

100000

191800311

Ақтөбе облысының
Ойыл ауданы
Ойыл селосының
қазіргі су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

235600

50000

166307

19293312

Ақтөбе облысы
Темір
ауданы
Кеңқияқ кентіндегі сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

186834


90000

96834313

Ақтөбе облысы
Байғанин
ауданының
Ащы селолық
округі
Ноғайты
селосының
су өткізу
кешенін
қайта
жаңарту

АШМ

2006

50200


50200
314

Алматы облысы Қапшағай өңiрiнiң елдi
мекендерін сумен
жабдықтау
үшiн топтық су
құбырын
салу

АШМ

2006-
2007

322955


140000

182955315

Алматы облысы
Жамбыл ауданы Yлкен кентіндегі сумен
жабдықтау
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

158750

35000

123750
316

Алматы облысы
Көксу
ауданының
Балпық би
кентіндегі сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту
және салу

АШМ

2005-
2006

76600

30000

46600
317

Алматы облысының елдi мекендерін сумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту. Іле ауданы. Байсерке  селосы (құрылыстың І және II кезегі)

АШМ

2005-
2006

71200

36465

34735
318

Алматы облысы
Алакөл
ауданының
Қамысқала
селосындағы
сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту
және салу

АШМ

2006

49342


49342
319

Алматы облысы
Көксу
ауданының
Талапты
селосындағы сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту
және салу

АШМ

2006

25273


25273
320

Атырау
облысы
Махамбет
ауданының
Сарытоғай
селосындағы блоктық су тазарту
құрылыстары және
кентішілік су құбыры
желілері

АШМ

2006

92500


92500
321

Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы
Бородулиха селосының сумен жабдықтау желiлерiн
қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

116000

30000

86000
322

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы
Георгиевка селосын
сумен жабдықтау желiлерiн қайта жаңарту

АШМ

2006-
2008

617651


150000

397651

70000


323

Шығыс
Қазақстан
облысы
Аягөз
ауданының
Қосағаш-
Мәдениет-
Бидайық
селоларындағы
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

344427


130000

214427324

Шығыс
Қазақстан
облысы
Үржар
ауданының
Сағат
селосын
сумен
жабдықтау

АШМ

2006

19550


19550
325

Шығыс
Қазақстан
облысы
Күршім
ауданы
Құйған
селосындағы су құбыры
желілері мен құрылыста-рын қайта
жаңарту

АШМ

2007

1050010500  326

Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Қостөбе, 
Еңбек және
Жамбыл атындағы  ауылдарды
сумен
жабдықтау

АШМ

2006-
2007

314258


120000

194258327

Жамбыл облысы Байзақ ауданының Ынтымақ селосындағы топтық су
құбырын қайта жаңарту

АШМ

2005-
2007

271560

55000

100000

116560328

Жамбыл облысы Талас ауданының Аққұм ауылын сумен жабдықтау

АШМ

2005-
2006

117900

48181

69719
329

Жамбыл облысы
Мойынқұм
ауданы
Биназар
селосын
сумен
жабдықтау
жүйесін
және су тарту
құрылыстарын
қалпына
келтіру

АШМ

2006

51800


51800
330

Жамбыл облысы
Шу ауданы
Абай селосының су тарту
құрылыстарын және су құбырлары
желілерін
қалпына
келтіру

АШМ

2006

56564


56564
331

Жамбыл облысының
Мойынқұм
ауданы
Қылышбай
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін
қалпына
келтіру

АШМ

2006

39800


39800
332

Жамбыл облысы
Шу ауданы
Көктөбе
ауылының
қазір бар
су құбыры
желісін су және су тарту
құрылыстарын қайта
жаңарту

АШМ

2006

40971


40971
333

Батыс
Қазақстан
облысы
Ақжайық
ауданы
Алмалы
селосында
су тазалау
қондырғысын
салу

АШМ

2006

36565


36565
334

Батыс
Қазақстан
облысы
Тасқала
ауданы Мереке
селосының су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2006

6929


6929
335

Батыс
Қазақстан
облысы
Қазталов ауданы
Қазталова селосының
су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2006

68569


68569
336

Қарағанды облысы Молодежный кентiнің сумен
жабдықтау және су бұру 
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2006

154845

90000

64845
337

Қарағанды облысы Шет ауданы
Ақсу-Аюлыселосы аудан орталығында су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

169812

50000

119812
338

Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының
Қызылту  селосында су құбыры
желілерін қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

26250

12670 

13580
339

Қарағанды облысы
Ұлытау
ауданының
Жезді
кентінде су құбыры
желілерін қайта жаңарту

АШМ

2006

49215


49215
340

Қарағанды облысы
Бұқар-
Жырау
ауданының
Новострой-ка селосындағы су құбырын
қайта жаңарту

АШМ

2006

40979


40979
341

Қарағанды облысы
Қарқаралы
ауданы
Теміршін
селолық
округі
Қарағаш
селосының
су құбыры
желілерін
салу

АШМ

2006

48807


48807
342

Қарағанды облысы
Шахан
кентінің
орамішілік су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
2-кезегі

АШМ

2006-
2007

84324


45000

39324343

Қарағанды
қаласы
Сортиров-
ка кент-
інде су құбырын
салу

АШМ

2006-2008

259586


50000

100000  

109586  


344

Қостанай облысы Жiтіқара ауданының Желқуар су тартқышын
қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2006

523801

300000

223801
345

Қостанай облысы Жангелдин ауданы Торғай кентінің су құбырының
таратушы
желiлерiн қайта жаңарту

АШМ

2006

93541


93541
346

Қостанай облысы Есiл топтық су құбырын қайта жаңарту

АШМ

2005-
2007

410000

50000

200000

160000347

Қостанай облысы
Қостанай
ауданын-
дағы
Затоболь
топтық
құбырын
қайта жаңарту

АШМ

2006

146993


146993
348

Қостанай облысы
Қарабалық
ауданы
Қарабалық
кентінде
сыйымдылығы
700м3
резервуар орната отырып,
су тазарту құрылыстары торабын
қайта жаңарту

АШМ

2006

24781


24781
349

Қызылорда облысы Сырдария ауданының Тереңөзек кентiнде сумен жабдықтау жүйелерiн қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

157532

26877

130655
350

Қызылорда облысының Тасбөгет кентінде сумен жабдықтау және су тарту 
жүйелерiн қайта жаңарту және кеңейту

АШМ

2005-
2007

407500

37500

100000

270000351

Қызылорда облысы
Қармақшы
ауданы
Төретам
кентіндегі таратушы
желілерді қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

178700


88700

90000352

Қызылорда облысы
Шиелі
кентіндегі Жиделі
топтық
су құбырының
34,4 км су құбыры
желісін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

376547


150000

226547353

Павлодар облысы Қашыр ауданының Қашыр селосында су құбыры
желілерін қайта жаңарту және кеңейту (II-
кезегі)

АШМ

2005-
2007

270773

73033

60000

137740354

Павлодар облысының Песчаное ауылындағы су тартқышты қайта жаңарту

АШМ

2005-
2007

225156

60000

100000

65156355

Павлодар облысы Лебяжье ауданы Аққу селосындағы кентішілік желілер
мен құрылыстардың 2-кезеңін қайта жаңарту

АШМ

2006-2007

208321


50000

158321  356

Павлодар облысы Қашыр ауданы Трофимовка селосының су құбыры мен су құбыры құрылыстарын қайта жаңарту

АШМ

2006

66755


66755
357

Павлодар облысы
Ертіс
ауданының
Ленин
селосындағы сумен
жабдықтауды қайта
жаңарту

АШМ

2006

92300


92300
358

Павлодар облысы
Шарбақты
ауданының
Шарбақты
селосында
су құбырын және су құбыры
құрылыстарын қайта
жаңарту

АШМ

2006-2008

399784


40000

200000  

159784  


359

Солтүстiк Қазақстан облысы Жамбыл ауданында Майдасу жинағыш ұңғымаларын салу
(ІІ-кезек). Жамбыл ауданы Западное, Песчанка, Пресноредут, Макарьевка селолары жер асты суларының Макарьев учаскесі

АШМ

2004-
2006

132300

80000

52300
360

Солтүстiк Қазақстан облысы
Уәлиханов
және Ақжар
аудандарының елді мекендерін сумен
жабдықтау (ІІ-
кезек).
Ақтусай
селосы
Бидайық
селосы су тартқышы.
Уәлиханов
ауданы Бидайық
ауылы

АШМ

2006

101771


101771
361

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Төрткүл селосын сумен жабдықтауды қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

73750

40000

33750
362

Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының Жібек жолы
ауылын сумен жабдықтау

АШМ

2005-
2006

136258

47454

88804
363

Арыс, Шойманов, Темiр, Қоғам, Көкмардан, Қызыл-Ту елді ме-
кендерінің су құбырларын салу.
Оңтүстiк Қазақстан облысының Темiр
кенті

АШМ

2005-
2006

74936

30000

44936
364

Оңтүстік Қазақстан облысы
Қазығұрт
ауданы
Алтынтөбе орталық усадьбасынан "Қаржан" бұлағынан дейінгі
су өткізгіш

АШМ

2006-2007

78560


30000

48560365

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Бадам селосындағы аудан орталығында су құбыры құрылыстарын салу және бар су құбыры желілерін кеңейту

АШМ

2006

81100


81100
366

Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Балықты селолық округі мен Састөбе кентінің су өткізу құбыры желілері мен құрылыстарын қайта жаңарту (Балықты селолық округі) салу 

АШМ

2006-2007

160150


118099

42051  367

Оңтүстік Қазақстан облысы
Сайрам
ауданы
Сайрам
селосында
су құбыры
желісін
салу

АШМ

2006-
2009

997499


74823

200000

200000

522676

368

Арыс, Шойманов, Темiр, Қоғам, Көкмар-
дан, Қызыл-Ту елді ме-
кендері-
нің су құбырла-
рын салу.
Оңтүстiк Қазақстан облысының Көкмардан
кенті

АШМ

2005-
2006

57852

25000

32852
369

Ақмола облысы Бұландық ауданы Новобратское және Буденовка селоларының таратушы желілі су құбырларын қайта жаңарту

АШМ

2006-
2007

159877


30000

129877  370

Ақмола облысы Жаңаарқа ауданы Уәлиханов селолық округі Достық кенті су құбырының таратушы желілерін қайта жаңарту

АШМ

2006

33702  


33702
371

Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жангелдин селосындағы блоктық су тазарту құрылыстары және кентішілік су құбыры желілері (Ойыл өзені арқылы өту)

АШМ

2006

35944


35944
372

Жамбыл облысы Талас ауданының Талапты селосын сумен жабдықтау

АШМ

2006

50715

25000

25715
373

Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Шеңбер селосының барлау-пайдалану бұрғылары

АШМ

2006

39049


39049
374

Қала үлгісіндегі Ақтау кенті. Сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту, Қарағанды облысы

АШМ

2006

25337


25337
375

Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов және Ақжар аудандарының ауылдық елді мекендерін сумен жабдықау (II кезең). Чехово ауылында 2 көтергішті су тарту-сорғы станциясы" Уалиханов ауданы Чехово селосы

АШМ

2006-
2008

224802


20000

104802

100000


376

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында су тартқыштарды салу (II кезек). Жамбыл ауданы Светлое, Матросов; Екатериновка, Чапаев, Сәбит, Святодуховка, Зеленая роща селоларын жер асты суларының Екатериновск учаскесі

АШМ

2006-
2008

223346


20000

103346

100000


377

Оңтүстік Қазақстан облысының Абай селосы мен іргелес ауылдарын сумен жабдықтау (аяқтау)

АШМ

2004-
2008

528566

233847

70000

124719

100000  


378

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Мырзакент селосында су құбырын салуды аяқтау

АШМ

2006-
2007

58660


20000

38660     Бағдарлама                              18747839 17608658  14371732 19915355 
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы  

379

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен коммуналдық тұрғын үй салу

ИСМ

2005-
2006

18900000

12700000

6200000
380

Инженерлік-коммуникациялық желілерді дамыту

ИСМ

2006-
2007

40000000


20000000

20000000381

Жергілікті атқарушы органдарға тұрғын үй салуға бюджеттік кредит беру

ИСМ

2005-
2007

98460000

54460000

22000000

22000000   Бағдарлама                              48200000  42000000 
   бойынша
   ЖИЫНЫ:
 
Астана қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы   

382

Астана
қаласында
бас алаң
салу

ИСМ

2003-
2006

8830300

8130300

700000
383

Астана қаласындағы құрылыстың сол жақ жағалау аумағын топырақтық су басудан инженерлік қорғау, дренаж, топырақтық су деңгейін төмендету

ИСМ

2002-
2009

11374880

1358000

100273

3050000

2600000

4266607

384

Астана қаласында Есiл өзенiнiң арнасын қайта жаңарту

ИСМ

2002-
2007

8988086

2688000

4100000

2200086385

Астана
қаласында Талдыкөл 
сарқынды су жинақ-
таушысын қалпына келтiрумен жою
(1 және
2-кезек-
тері)

ИСМ

2002-
2010

69379000

8139530

5000000

5000000

5000000

46239470

386

Астана қаласында жобалана-
тын және салынып жатқан тұрғын үй кешен-
дерiне инженер-
лік желілерді және жол
салу

ИСМ

2004-
2009

9042608

2180110

1162500

1200000

2249999

2249999

387

Қоянды өзенiнiң су қойма-
сында Астана қаласының тұрғын-
дарына арналған қысқа мерзімді демалыс аймағы

МАМ

2005-
2007

2229600

200315

458800

1570485388

Астана қаласында 3500 орындық киноконцерт залын салу

МАМ

2005-2007

6272500


2223441

2015535389

Астана қаласында теннис кортын салу

ТСМ

2005-
2006

1424900

500000

924900
390

Астана 
қаласында
нөсер кәрiзi жүйесiн дамыту

ИСМ

2004-
2010

19635722

914228

1451300

2850000

2650000

11770194

391

Астана қаласын сумен
жабдықтау
және оған су
тарту

ИСМ

2004-
2009

43542130

4333581

2890790

6661139

5535472

24121148

392

Астана қаласын-
дағы
Президент паркi

ИСМ

2005-
2008

13873265

350000

5000000

6000000

2523265


393

Астана
қаласында
бірінші
кезектегі
объекті-
лерге
инженер-
лiк желiлер және
абаттандыру

ИСМ

2004-
2008

1474380

74380

400000

500000

500000


394

Астана қаласында Арай
паркін
салу

ИСМ

2006-
2007

1479790

14900

1239900

224990395

Астана қаласында жаңа өнеркәсіп аймағының инфрақұрылымын салу (Индустриялық парк) 

ИСМ

2006-
2008

5500000


1000000

2000000

2500000


396

Астана қаласының жаңа әкімшілік орталығында автомобиль жолдарын салу

ККМ

2004-2008

5653460

1914850

1015000

2000000

723610


397

Астана қаласын-
дағы
А.Иманов және Л. Гумилев көшеле-
рiнің ауданында көлiк айрығын салу

ККМ

2004-
2006

3866060

750000

1936000

1180060  398

Астана
қаласында N 13 көшеден N 12 көшеге дейiнгі учаскеде
Манас
көшесін
салу

ККМ

2006

1238000


1238000
399

Астана
қаласында
N 12 көшеден N 19 көшеге дейiнгі
учаскеде Манас көшесін
салу

ККМ

2006

1350000


1350000
400

Астана қаласында Бараев көшесі мен Республика даңғылының қиылысында көлік айрығын салу

ККМ

2005-
2008

4035000

35000

183000

1750000

2067000


401

Астана қаласында  12 және
Гастелло көшеле-
рiнiң қиылысын-
да көлік айрығын салу

ККМ

2005-
2006

2477618

971901

1505717
402

"Астана қаласында Сарыарқа көшесінен бастап Солтүстік айналма жолдағы көлік айрығына дейінгі учаскеде Бөгенбай даңғыл" 3 учаске -эстакаданың басынан бастап Угольная көшесінің қиылысындағы екі деңгейлік көлік айрығының соңына дейін

ККМ

2004-
2009

10245500

45500

1700000

3000000

4700000

800000

403

Астана қаласында Есіл өзені арқылы М-1 автожол көпірі бар Сол жақ жағалаудың орталығы - Абылайхан даңғылы магистральды автожолын салу (N 12, N 13 көшелердің магистральлды автожолы)

ККМ

2002-2006

5072209

2747416 

2324793
404

Астана қаласындағы N 4 көшеден бастап N 23 көшеге
дейінгі Сарыарқа көшесінің учаскесін салу

ККМ

2006-
2007

1050000


359108

690892405

Астана
қаласында
М-2 жаңа
көпірін
салу

ККМ

2004-
2008

4753751

36046

812000

1100000

2805705


406

Астана қаласында М-3 жаңа көпірін салу

ККМ

2006-2008

6576142


1000000

2800000

2736142


407

Автожол көпірі бар Сол жақ жағалаудың орталығы - Абылайхан даңғылы магистральды автожолын салу (ДУ 800 2-магистральды жылу трассасы)

ККМ

2002-
2006

4577597

3127597

1450000
408

Әуежайдан N19 көшеге дейін Гастелло көшесін салу

ККМ

2006-
2009

5500000


1000000

800000

1000000 

2700000

409

Астана қаласының ЖЭО-2, жылу желілері мен энергожелі объектілерін кеңейту және қайта жаңарту

ЭМРМ

2003-
2008

25175442

11566280

7942475

3500000

2166687 


410

Астана қаласының сол жақ жағалау бөлігінде "Жаңа" шағын станциясын салу

ЭМРМ

2005-2007

1686650

44200

1480000

162450411

Астана қаласында Заречная 110/10 Кв шағын станциясын салу

ЭМРМ

2006

1196195


1154426
412

Астана
қаласында
"Степная"
110/10 Кв
шағын станциясын салу

ЭМРМ

2005-
2007

1212257


881065

232592413

NN 7, 8 ст. қазан-агрегаттарын, N 5, 6 ст. турбоагрегаттарын, және су жылыту қазандығын орната отырып, Астана қаласының ЖЭО-2 кеңейту және қайта жаңарту

ЭМРМ

2005-
2015

57658940


400000

3600000

6030000

47535940  

414

Астана қаласында ЖЭО-3 салу

ЭМРМ

2006-2014

56103000


300000

1000000

5400000

49403000

415

Астана қаласында 17 тұрғын
үй аймағы 110/10 Кв шағын станциясын салу

ЭМРМ

2005-2006

1362155

70000

1292155
416

Астана қаласында жаңа университеттің инженерлік коммуникацияларын салу

ИСМ

2006

2500000


2500000
   Бағдарлама                               58475643 55088229 51187880 189086358 
  бойынша
  ЖИЫНЫ:

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

417

Алматы қаласында Саин көшесiмен
Райымбек даңғылы-
ның қиылысын-
да көлiк айрығын салу

ККМ

2001-
2006

6200394

5968021

232373
418

Алматы қаласында метропо-
литеннiң бiрiншi кезегiн салу

ККМ

1988-
2009

101286000

28194000

8000000

18000000

37092000

10000000

419

Алматы қаласында
Рысқұлов-
Сейфуллин
көлік
айрығын
салу

ККМ

2006-
2007

7621731


4509887

3111844420

Алматы қаласында
Рысқұлов-
Бөкейханов көлік
айрығын
салу

ККМ

2006-
2007

4680000


3000000

1680000421

Алматы қаласында
Рысқұлов
даңғылы
мен
Кудерин
көшесінің
қиылысында көлік
айрығын
салу

ККМ

2006-
2007

5500000


3000000

2500000422

Алматы қаласының
шағын
құрылысты
шағын
аудандарында автомобиль жолдарын
салу

ККМ

2003-
2008

4267414

826230

441184

1500000

1500000


423

Алматы қаласындағы N 11 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, сейсмикалық күшейту

БҒМ
 

2006

139793


139793
424

Алматы қаласындағы N 30 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, сейсмикалық күшейту

БҒМ

2006

112365


112365
425

Алматы қаласындағы N 43 жалпы білім беретін мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, сейсмикалық күшейту

БҒМ

2006

103381


103381
426

Алматы қаласындағы N 124 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, сейсмикалық күшейту

БҒМ

2006

140619


140619
427

Алматы қаласындағы N 21 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, сейсмикалық күшейту

БҒМ

2006

74693


74693
428

Алматы қаласындағы N 73 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, сейсмикалық күшейту

БҒМ 

2006

45486


45486
429

Алматы қаласындағы N 74 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, сейсмикалық күшейту

БҒМ 

2006 

48326


48326
430

Алматы қаласындағы N 167 балабақша ғимаратын сейсмикалық күшейту

БҒМ 

2006 

49545


49545
431

Алматы қаласындағы N 207 балабақша ғимаратын сейсмикалық күшейту

 БҒМ 

2006 

59411


59411
432

Алматы қаласындағы N 216 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, сейсмикалық күшейту

БҒМ  

2006 

42332


42332
433

Алматы қаласындағы N 226 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, сейсмикалық күшейту

БҒМ  

2006 

42719


42719
434

Алматы қаласындағы N 227 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, сейсмикалық күшейту

БҒМ 

2006 

40495


40495
435

Алматы қаласындағы N 20 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, сейсмикалық күшейту

БҒМ  

2006 

62607


62607
436

Алматы қаласындағы N 108 балабақша ғимаратын сейсмикалық күшейту

БҒМ

2006 

38228


38228
437

Алматы қаласының N 1 қалалық клиникалық ауруханасының N 4 павильонын сейсмикалық күшейту

ДСМ  

2006 

232959


232959
438

Алматы қаласының қалалық перинатальдық орталығының N 7 корпусын сейсмикалық күшейту

ДСМ  

2006 

139053


139053
439

Алматы қаласының N 5 қалалық клиникалық ауруханасының N 1 корпусын сейсмикалық күшейту

ДСМ

2006 

104628


104628
440

Алматы қаласының орталық қалалық клиникалық ауруханасының N 1 және 2 павильондарын сейсмикалық күшейту

ДСМ 

2006 

254816


254816
441

Алматы қаласында Жұбанов көшесінің бойындағы 11-үйдегі қалалық перинаталдық орталық ғимаратын (5 және 6 павильондар) сейсмикалық күшейту

ДСМ

2006 

151038


151038
442

Алматы қаласында Сейфуллин даңғылының бойындағы 492-үйдегі N 1 перзентхананың N 4 және 5 корпустары ғимараттарын сейсмикалық күшейту

ДСМ 

2006 

117506


117506
443

Алматы қаласында қолданыстағы 35 және 6кВ желілерінің қосылыстарын жаңа кіші станцияға қайта орната отырып, Алмалы» кешені аумағынан тыс 35/6 кВ жаңа екі трансформаторлық кіші станция салу 

ЭМРМ

2005-
2006

794000

462000

332000
   Бағдарлама                               21515444 26791844 38592000 10000000
   бойынша                          
   ЖИЫНЫ:

2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы

444

Ақмола облысы Жарқайың ауданының Державинск қаласының су тартқышы мен желілерін қайта жаңарту (II кезек)

АШМ

2005-
2006

289940

80000

209940
445

Ақмола
облысының
Нұра
топтық су
құбырын
қайта
жаңарту
(ІІ-кезек)

АШМ

2003-
2007

394931

187500

84600

122831446

Ақмола
облысы
Щучье
ауданының
Щучье
қаласындағы су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

561009


97500

243509

220000


447

Ақмола
облысы
Есіл
ауданының
Есіл
қаласындағы су құбыры
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

403045


9236

150000

243809


448

Ақтөбе
облысы
Алға қаласы
және Алға
ауданының
жақын
орналасқан
ауылдық
елді мекендерінде магистральды тегеурінді
су тартқышты
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

156000

31481

124519
449

Алматы
облысы
Еңбекші-
қазақ
ауданының
Есік қала-
сында сүзгі
станцияларын қайта
жаңарту

АШМ

2006

66484


66484
450

Шығыс
Қазақстан
облысының
Аягөз
қаласындағы су тарту құрылыстарымен
су құбыры
желілерін
қайта
жаңартудың
екінші
кезегі

АШМ

2006-
2007

359417


100000

259417451

Шығыс
Қазақстан
облысының
Риддер
қаласын
жер асты көздерінен сумен
жабдықтау

АШМ

2004-
2007

605540

286270

100000

219270452

Қарағанды
облысы
Приозерск
қаласының
қалалық
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

110500

90000

20500
453

Қарағанды
облысы
Қаражал
қаласының
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

319855

46250

100000

173605454

Қарағанды
облысы
Сарань
қаласын
және
Ақтас
кентінің
су мен
жабдықтау
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

154048


80000

74048455

Қызылорда
облысы
Қазалы ауданы мен
Қазалы
қаласы
Әйтеке би
кентінде
қазір бар
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

564921


80000

300000

184921


456

Қостанай
облысының
Ащы-Тасты
магист-
ральды
су таратқышын
қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2007

624000

230000

318196

75804  457

Павлодар
облысының
Ақсу қала-
сындағы
су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

532110


69042

200000

263068


458

Екібастұз
қаласы
су құбырының
магистральдық желілерін  қайта
жаңарту.
Түзету

АШМ

2006-
2007

251914


100000

151914459

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Мамлют
ауданы
Мамлют
қаласындағы таратушы
желілерді
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

252000


70000

182000460

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Тайынша
ауданының
Тайынша
қаласында
сумен жаб-
дықтау
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006

206275


206275
461

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
қаласын
сумен
жабдықтау
құрылысын
аяқтау

АШМ

2006-
2007

149788


69788

80000462

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Түркістан
қаласын
сумен
жабдықтау

АШМ

2005-
2007

615292

100000

200000

315292463

Солтүстік Қазақстан облысы Жұмабаев ауданы Булаев қаласындағы су құбырларының таратушы желілерін қайта жаңарту

АШМ

2006-2007

288417


14642

273775   Бағдарлама                               2120722  2821465  911798
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы

464

Ақмола
облысы
Щучье-
Бурабай
курорттық
аймағының
сарқынды
суларды
биология-
лық тазар-
тудың
тазарту
құрылыстары кешенін
салу

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2006-
2007

356132


178066

178066465

Шығыс
Қазақстан
облысы Семей қаласындағы сарқынды суларды биологиялық тазарту құрылыстарын таяуда
аяқтау

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2006-
2007

942360


406200

536160466

Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласында Елек
өзеніндегі тазарту құрылыстары  кешенін қайта жаңарту

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2004-
2008

2317150

46000


1158575

1112575


   Бағдарлама                               584266   1872801  1112575
   бойынша                                        
   ЖИЫНЫ:

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама

467

Қызылорда қаласында
су құбыр-
лары
мен кәріз
желілерін
қайта
жаңарту
және
кеңейту
(1-ке-
зек)

ИСМ

2006-
2007

723629


200000

523629     Бағдарлама                             200000     523629
    бойынша
    ЖИЫНЫ:

Шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

468

Ақмола
облысы
Жарқайың
ауданы
Державинск
қаласын-
дағы су
аққысы
мен сумен
жабдықтау
желілерін
қайта
жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000
469

Ақмола
облысы
Еңбек-
шілдер
ауданы
Степняк қаласындағы су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
(1-кезең)

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000
470

Ақтөбе облысы
Алға қаласының
көп қабатты тұрғын үйлерiн жылумен қамтама-
сыз ету үшiн автоном-
дық қазандық салу

ЭБЖМ

2006

30000


30000
471

Ақтөбе облысының
Шалқар қаласының бюджеттік ұйымдары мен көп қабатты тұрғын үйлерiн жылумен қамтама-
сыз ету үшiн автономды жылу жүйесінiң қазандық-
тарын
орнату

ЭБЖМ

2006

30000


30000
472

Шығыс
Қазақстан
облысы
Курчатов
қаласының
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
және
сумен
жабдықтау
ғима-
раттары мен құрылыстарын және кәрізін қайта
жөндеу

ЭБЖМ

2004-
2006

117900

30900

87000
473

Қарағанды облысы
Абай қаласының су құбыры желiлерiн қайта жаңарту және оңтайлан-
дыру

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000
474

Қарағанды облысы
Қарқаралы қаласының жылумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000
475

Қостанай облысы
Арқалық қаласын
оңтайлан-
дыруды есепке алғанда, 
су құбырының тарату
желілерiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000
476

Қостанай облысының
Жітiқара қаласын
оңтайлан-
дыруды ескере
отырып
жылу
желiлерiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000
477

Қостанай облысы
Жітiқара қаласының
магист-
ральдық
жылу
желілерін
қайта жаңарту

ЭБЖМ

2006

100000


100000
478

Қызылорда облысы Арал қаласының ауыз суды сақтауға арналған бас резервуарын қайта жаңарту, махаллаішілік су құбыры желілерін қайта жаңарту және кеңейту, кәріздің, жылумен жабдықтаудың сыртқы желілерін қайта жаңарту және кеңейту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000
479

Қызылорда облысының Арал қаласында
шыны
пластиктен жасалған
қайықтарды шығару
технологиясын
дамыту

ЭБЖМ

2004-
2006

90000

50000

40000
480

Маңғыстау облысының
Кетiк-
Форт-
Шевченко
- 5,7 шақырым магист-
ралды су
аққысы

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000
   Бағдарлама                               527000
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласын дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

481

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында
орталық жылумен жабдықтау схемасын-
да сақталған қазандық-
тар мен ЖЭО-ның қазіргі
қуаттарын жаңғырту,
жылу
желілерiн қайта жаңарту

ЭМРМ

2006-
2008

4500000


1500000

2100000

900000


482

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында Ертіс өзені арқылы кәрiз дюкерін қайта жаңарту

Қор-
ша-
ған
орта
мині

2007

418600418600   Бағдарлама                               1500000  2518600  900000
   бойынша                                   
   ЖИЫНЫ:

2006-2008 жылдарға арналған мүгедектерді сауықтыру бағдарламасы

483

Астана
қаласында
арда-
герлерге,
мүгедек-
тер мен
қарттарға
интернат-
үйін салу

Ең-
бек-
мині

2005-
2006

2518277

1500000

1018277
   Бағдарлама                               1018277
   бойынша                                   
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

484

Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы индустриялық парктің инженерлік желілерін салу

ИСМ

2006

335000


335000
    Стратегия                               335000
   бойынша                                   
   ЖИЫНЫ:

Бағдарламалардан тыс

485

Шығыс Қазақстан облысы
Семей қаласында Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiр салу

ККМ

1997-
2006

30321685

27791970

2529715
486

Қарағанды
қаласында
С.Сейфул-
лин атын-
дағы 700
орындық
қазақ театрын
салу

МАМ

2006-
2009

2099426


200000

700000

799426

400000

487

Алматы облысының Алматы қаласында Ш. Смағұлов атындағы облыстық мектеп-интернатты сейсмикалық күшейту

БҒМ

2006

100000


100000
488

Алматы облысының Алматы қаласында N 13 кәсіптің мектептік жатақханасын сейсмикалық күшейту

БҒМ

2006

50000  


50000
489

Алматы облысы Көксу ауданының Балпық би
кентінде Алдабергенов атындағы орта мектепті сейсмикалық күшейту

БҒМ

2006

60000


60000
490

Алматы облысының Талдықорған қаласында экономика-технологиялық колледжінің ғимаратын сейсмикалық күшейту

БҒМ

2006

40000


40000
491

Алматы облысы Көксу ауданының Балпық би
кентіндегі орталық аудандық аурухананы сейсмикалық күшейту

ДСМ

2006

50000


50000
492

Ақтөбе облысы Мартүк ауданының жеткізуші газ құбырын салу

ЭМРМ

2006-2008

994487


300000

300000

394487


493

Алматы қаласындағы "Орбита" аудандық қазанын кеңейту және қайта жаңарту

ЭМРМ

2006

840000


840000
494

Атырау қаласында Сәтпаев даңғылы бойында "Премьер-Сити" тұрғын үй кешенін электрмен жабдықтау

ЭМРМ

2006

58500


58500
   Бағдарламалардан                         4228215  1000000  1193913  400000
   тыс жиыны:

       ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА
         ЖӘНЕ ҰЛҒАЙТУҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТIК ИНВЕСТИЦИЯЛАР
                                                       мың теңге

N

Кәсiпорынның атауы

Бюджет-тік
бағдар-лама-ның
әкім-
шісі

2005
жыл

2006
жыл

Мақсаты

1

2

3

4

5

6

Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

"Қазақстанның
тұрғын ұй
құрылыс жинақ
банкi" АҚ

Қаржы-
мині

4000000

4000000

Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін ұзақ уақыт
тұрақтылығын
қамтамасыз етуге

2

"Қазақстандық ипотекалық компаниясы" ЖАҚ

Қаржы-
мині

6400000

9020000

Талап ету құқықтарын
сатып алу көлемiн
ұлғайтуға

3

"Қазақстандық ипотекалық кредиттерге кепiлдiк беру қоры" АҚ

Қаржы-
мині

1500000

1400000

Тұрғын үй сатып алған кезде бастапқы жарна мөлшерiн тұрғын үй құнының 10%-ына дейiн азайтуға

    Бағдарлама               11900000 14420000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

4

"Қазақстан Даму банкi" АҚ

ИСМ

10000000

10290000

Еншiлес лизингтiк компания құру;
экономиканы несие-
леудің тиісті
өлшемдерін және
"Қазақстанның Даму Банкi" АҚ-ның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету

5

"Қазақстанның инвестициялық қоры" инвести-
циялық компа-
ниясы" АҚ

ИСМ

5892246

9000000

Қордың инвестициялық
бағдарламасын iске
асыруға

6

"Ұлттық инновациялық
қор" АҚ

ИСМ

7116810

3303600

Қазақстан
Республикасының
аумағында венчурлік қорлар құру және шетелдiк венчурлiк
қорларға инвестициялау;
технопарктер құру;
инновациялық жобаларды қаржыландыру

    Бағдарлама
    бойынша жиыны:          23009056  22593600

Бұрынғы Семей сынақ полигонының проблемаларын
кешенді шешу жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама

7

"Курчатов қаласындағы ядролық технологиялар паркi" технопаркін құру

ЭМРМ

273000

1100000


    Бағдарлама              273000  1100000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамытудың және
қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы

8

"Шағын кәсiпкерліктi дамыту қоры" АҚ

ИСМ

11542500

10000000

Шағын кәсіпкерлiктi
қолдау инфрақұры-
лымын дамытуға;
микрокредиттер бepугe, жұмыс iстеп тұрған және жаңадан құрылатын микрокре-
дит ұйымдарын
қаржыландыруға;
жобалық қаржыландыру
және қаржы лизингі
негізiнде шағын
кәсіпкерлiк субъек-
тiлерiне кредит беруге, соның iшiнде шағын қалалардағы шағын кәсiпкерлікке

9

"Ауыл шаруашы-
лығын қаржылық
қолдау қоры" АҚ

АШМ

1000000

2000000

Ауыл тұрғындарына
микрокредит беруге;
ауыл тұрғындарын
кәсiпкерлiк негіздерiне оқытуға;
Қорды материалдық-
техникалық
жарақтандыруға

    Бағдарлама              12542500  12000000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

10

"Мемлекеттiк аннуитеттік компаниясы" АҚ

Еңбек-
мині

500000

436200

Мемлекеттік аннуитеттiк компания құруға

    Бағдарлама              500000   436200 
    бойынша жиыны:

"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту"
мемлекеттік бағдарламасы 

11

"Қазғарыш"
ұлттық
компаниясы" АҚ

БҒМ


1300000

Байқоңыр қаласында мамандандырылған конструкторлық бюро үшін ғимараттар салу және қайта құру, Қазақстан Республикасының аумағын қашықтықтан барлау ғарыштық жүйесін құру жөніндегі жұмыстарды
жүргізуді бастау

12

"Ғарыштық
байланыс және
радиоэлектрон-
дық құралдардың
электромагниттік
үйлесімділігі
республикалық
орталығы" АҚ

АБА

633126

1680000

Ақмола облысы Ақкөл селосында қызметкерлердің тұруы үшін қызметтік пәтерлерді
ұйымдастыру,»"KazSat-2" байланыс және хабар тарату ұлттық геостационарлық спутнигін жасау және
ұшыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу

    Бағдарлама              633126   2980000
    бойынша жиыны:

Почта-жинақ жүйесін дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған бағдарламасы

13

"Қазпочта" АҚ

АБА

1444709

1800000

Ауылдық мекендерде
және қалаларда почта
инфрақұрылымын дамыту, магистральды
тасылымдар жүйесін
жетілдіру, почта-
жинақтау қызметтерін
дамыту

    Бағдарлама              1444709   1800000
    бойынша жиыны:

Бағдарламалардан тыс

14

"Қорғас" шекара маңы ынтымақтас-
тығы халықара-
лық орталығы"
АҚ құру
 

ИСМ


1100000

"Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыруға

15

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ

ИСМ


2000000

Мыналар:
- "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ және "Қазинвест" ЖШО базасында секторалдық зерттеулер, инвестицияларды тарту іс-шаралары арасындағы байланысты және бір мекемеде Қазақстанның экспорттық бағытын ілгерілетуді қамтамасыз ететін экспортты және инвестицияларды тарту агенттігін құру;
- арнайы экономикалық аймақтарды басқару жөніндегі компанияны құру және тұжырымдама әзірлеу;
- өзін-өзі ақтау мерзімі жоғары және пайыздық мөлшері төмен инфрақұрылымдық
жобаларға бағытталған "Қазақстан даму банкі" АҚ мақсаттары мен міндеттерін қайта қарау үшін "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ың жарғылық капиталын қалыптастыру 

16

"Қазақстан" республикалық телерадиокорпорациясы" АҚ

МАМ

1387248

1315000

Телевизиялық жабдық сатып алуға

17

"Қаржы орталығы" АҚ

БҒМ

600000

350000

Екінші деңгейдегі банктерде кредиттерге кепілдік беруді қамтамасыз етуге

18

"Азаматтық авиация академиясы" АҚ

БҒМ


132155

Педагогикалық және авиациялық қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру үшін "Азаматтық авиация академиясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

19

"Аграрлық кредит
корпорациясы" АҚ

АШМ

5610000

8941571

Жаңа 10 селолық кредиттік серіктестік құруға;
жаңа және қолданыстағы 131 селолық кредиттік серіктестікке кредит беруге

20

"ҚазАгроҚаржы" АҚ 

АШМ

8950000

7000000

Ауыл шаруашылығы техникасының, технологиялық жабдығының және арнайы техникасының лизингіне

21

"Мал өнімдері корпорациясы" АҚ

АШМ

1500000

1500000

Мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуға, өңдеуге және сақтауға            

22

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ

АШМ

7000000

5000000

Көктемгі егіс және жинау жұмыстарына кредит беруге;
"Ақ Бидай-Терминал" ЖШС-ның жарғылық капиталын ұлғайтуға;
мақта тұқымдарын өңдейтін зауыт салуға;
Баку портында астық терминалын салуға

23

"Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры" АҚ

АШМ

300000

800000

Астық қолхаттарына кепілдік беру көлемін ұлғайтуға

24

"Еуразия даму банкі" АҚ

Қаржымині

13170000 

12700000

Мемлекетаралық инвестициялық банк құруға

25

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

Қаржымині

491551

357831

Халықаралық қаржы ұйымдарына мүшелік жарналарды уақтылы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындауға

26

"Экономикалық зерттеулер институты" РМК

ЭБЖМ


274661

Экономикалық зерттеулер жүргізуге

27

"ҚазҚуат" АҚ

ЭМРМ


300000

Кербұлақ ГЭС-і құрылысы жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және Кербұлақ ГЭС-ін салуға жер учаскесін сатып алу үшін "ҚазҚуат" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

28

"Алматыметроқұрылыс" АҚ

ККМ


2500000

Алматы қаласында метрополитенді салу үшін жер қазу жабдықтарын алуға "Алматыметроқұрылыс" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

29

"KazSatNet" АҚ

АБА


1425000

"Электронды үкімет" құру шеңберінде жарғылық капиталды ұлғайту

30

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін ғимарат сатып алу

ПМК


2500000

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін әкімшілік ғимарат сатып алу

   Бағдарламалардан         39008799  48196218
   тыс, ЖИЫНЫ:                                               

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады