Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 20 ақпандағы N 110 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 19 қыркүйектегі N 880 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 20 ақпандағы N 110  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2006 ж., N 6, 49-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу, оларға біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу ережесінде:
      4-тармақтың соңғы абзацы алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
      "10-1. Тексеру қорытындысы бойынша іс-қағаз макеті ресімделген Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматқа өтемақы төлеу фактісі анықталған жағдайда, осы Ережеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша азаматты тіркеуден бас тарту туралы шешім қабылданады.".
      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года N 110

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2006 года N 880

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года N 110 "О некоторых вопросах выплаты единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 6, ст. 49) следующие изменение и дополнение:
      в Правилах регистрации граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплаты им единовременной государственной денежной компенсации, утвержденных указанным постановлением:
      последний абзац пункта 4 исключить;
      дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
      "10-1. В случае выявления по итогам проверки факта выплаты компенсации гражданину, пострадавшему вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, на которого оформлен макет дела, принимается решение об отказе в регистрации гражданина по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

       Премьер-Миниcтр
      Республики Казахстан