"Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне көлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 8 қарашадағы N 1067 Қаулысы

       Ескерту. Заңның жобасы Қазақстан Республикасының Парламентiнен кері қайтарып алынды - ҚР Үкіметінің 2008.06.05. N  538  Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне көлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгiзiлсiн.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Жоба

  Қазақстан Республикасының Заңы

Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне
көлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар
енгiзу туралы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мынадай заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. 1997 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Қылмыстық  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 15-16, 211-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 20, 721-құжат; N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53, 54-құжаттар; 2002 ж., N 4, 32, 33-құжаттар; N 10, 106-құжат; N 17, 155-құжат; N 23-24, 192-құжат; 2003 ж., N 15, 137-құжат; N 18, 142-құжат; 2004 ж., N 5, 22-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139-құжат; 2005 ж., N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 21-22, 87-құжат; 2006 ж., N 2, 19-құжат; N 3, 22-құжат;  N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 12, 72-құжат; N 15 92-құжат):
      1) 15-баптың екiншi бөлiгiнде:
      "автомобильдi" деген сөз "автомобиль" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "қатынас жолдарын" деген сөздер "көлiк коммуникацияларын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 183-баптың екiншi бөлiгiнiң а) тармағындағы "автомобиль" деген сөз "автомобиль көлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 185-баптың тақырыбындағы және бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "автомобильдi" деген сөз "автомобиль" деген сөзбен ауыстырылсын;
      4) 239-бапта:
      тақырыбындағы "немесе" деген сөз ", теңiз немесе iшкi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "әуе" деген сөзден кейiнгi "немесе" деген сөз ", теңiз немесе ішкі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 240-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "өзен" деген сөз "iшкi су" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 288-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      б) тармағы алынып тасталсын;
      г) тармағында "ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен" деген сөздер алынып тасталсын;
      7) 295-бапта:
      тақырыбындағы "немесе" деген сөз ", теңiз немесе iшкi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "өзен" деген сөз "iшкi су" деген сөздермен ауыстырылсын;
      ескертудегi "өзен" деген сөз "iшкi су" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 296-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "автомобильдi, троллейбусты, трамвайды" деген сөздер "автомобиль, қалалық электр" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) 298-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "қатынас жолдарын" деген сөздер "көлiк коммуникацияларын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) 299-бапта:
      тақырыбындағы "қатынас жолдарын" деген сөздер "көлiк коммуникацияларын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "қатынас жолдарын" деген сөздер "көлiк коммуникацияларын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) 302-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "және жолдарды" деген сөздер "және автомобиль жолдарын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 391-бапта:
      тақырыбындағы "машиналарды" деген сөз "Әскери, арнайы және мамандандырылған көлiк құралдарын" деген сөздермен ауыстырылсын; бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "Әскери, арнаулы немесе көлiктiк машинаны" деген сөздер "Әскери, арнайы және мамандандырылған көлiк құралдарын" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. 1999 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Азаматтық   кодексiне (Ерекше бөлiм) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 16-17, 642-құжат; N 23, 929-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 7-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 14, 103-құжат; N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 3-4, 16-құжат; N 5, 25-құжат; N 6, 42-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 21-22, 87-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 4, 24, 25-құжаттар; N 8, 45-құжат; N 11, 55-құжат; N 13, 85-құжат):
      1) бүкiл мәтiн бойынша "көлiк туралы заң актiлерiмен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының көлiк заңнамасымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 466-баптың 3-тармағындағы "көлiк қызметiн реттейтiн заң актiлерi мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлерде" деген сөздер "Қазақстан Республикасының көлiк заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 689-баптың 2-тармағы "құжатын," деген сөзден кейiн "тiкелей аралас тасымал құжатын" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 694-тармақта:
      "бiрыңғай көлiк құжаты бойынша (тiкелей аралас қатынас)" деген сөздер "тiкелей аралас тасымал құжаты бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "тiкелей аралас тасымалдау туралы заң актiлерiне" деген сөздер "Қазақстан Республикасының көлiк заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 696-баптың 2 және 3-тармақтарындағы "және оларға сәйкес шығарылған ережелерде" деген сөздер алынып тасталсын;
      6) 697-баптың 2-тармағындағы "көлiк туралы заң актiлерiнде" деген сөздер "Қазақстан Республикасының көлiк және монополияға қарсы заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 698-баптағы "және оларға сәйкес тасымалдау ережелерiнде белгiленген" деген сөздер алынып тасталсын;
      8) 700-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасына сәйкес белгiленген тариф бойынша ақы төлеп жүктi тасымалдауға өткiзу.".
      3. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттаp; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжат; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 72, 77-құжат; N 13, 85, 86-құжат; N 15, 92, 95-құжат; N 16, 98, 102-құжат):
      1) бүкiл мәтiн бойынша "өзен" деген сөз "iшкi cу" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) 131-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "автомобильмен" деген сөз "автомобиль көлiгiмен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 246-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "автомобильдердi, ұшақтарды, кемелердi" деген сөздер "автомобиль, әуе, iшкi су көлiгiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тақырыбындағы және 247-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "автомотокөлiктер" деген сөз "автомобиль көлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 298-бапта:
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Әуе, автомобиль көлiгiн, оның iшiнде қарда жүретiн техниканы, жарылғыш заттарды, газдарды және қылмыстық жазаланатын iс-әрекеттердiң белгiсiн қамтымайтын, жануарлар дүниесiн жаппай жоюдың өзге де тәсiлдерiн қолдана отырып, заңсыз аң аулау, сондай-ақ әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған, бiрiншi бөлiкте көзделген әрекеттер, -";
      үшiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "көзделген," деген сөзден кейiн "қылмыстық жазаланатын iс-әрекеттердiң белгiлерiн қамтымайтын," деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 336-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "қоғамдық көлiкте" деген сөздер "жалпы пайдаланымдағы көлiкте" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) мынадай мазмұндағы 361-1-баппен толықтырылсын:
      "363-1 бап. Әскери-көлiктiк мiндеттемелердi орындамау
      Жұмылдыру кезеңiнде және әскери уақытта Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiн, басқа әскерлердi және әскери құралымдарды көлiк құралдарымен қамтамасыз ету үшiн ұсынуға мiндеттi тұлғалар көлiк құралдарын ұсынудан бас тарту, -
      жеке тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, лауазымды тұлғаларға, жеке кәсiпкерлерге, шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға немесе ескертуге әкеп соғады.";
      8) 439-баптың бесiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "оннан" деген сөздер "бестен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) 441-баптың бiрiншi абзацындағы "автобустарды, троллейбустарды, трамвайларды" деген сөздер "жалпы пайдаланымдағы автомобиль көлiгiн, қалалық электр көлiгiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) 447-1-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 3) тармақшасының бiрiншi абзацындағы "қалааралық" деген сөз алынып тасталсын;
      11) 447-2-баптың бiрiншi абзацындағы "Қазақстан Республикасының автомобиль көлiгi туралы заңдарында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының көлiк заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 459-баптың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Темiр жол көлiгi вагондарында, әуе, теңiз және iшкi су кемелерiнде, сондай-ақ жалпы пайдаланымдағы автомобиль көлiгi мен қалалық электр көлiгiнiң салондарында белгiленбеген орындарда темекi шегу, - ";
      13) 461-бапта:
      6-1-бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "автобусты, шағын автобусты" деген сөздер "жалпы пайдаланымдағы автомобиль көлiгiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      ескертуде:
      "автомобильдердiң" деген сөз "автомобиль көлiгiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "трамвайларды, троллейбустарды" деген сөздер "қалалық электр көлiгiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      14) 463-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "автомагистральдар" деген сөз "автомобиль жолдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      15) 477-баптың төртiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "Автобуста, трамвайда, троллейбуста, маршрутты таксиде" деген сөздер "Ортақ пайдаланымдағы автомобиль көлiгiнде, қалалық электр көлiгiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      16) 478-баптың бiрiншi абзацындағы "трамвайларды, троллейбустарды, қалаiшiлiк және қала маңы қатынастағы немесе такси көлiгiнде" деген сөздер "Ортақ пайдаланымдағы автомобиль көлiгiнде, қалалық электр көлiгiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      17) 479-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "479-бап. Жолаушылардың билетсiз жол жүруi және оларды билетсiз алып жүру
      1. Жолаушылардың билетсiз ұшуы және оларды билетсiз алып ұшу:
      1) халықаралық қатынастағы әуе көлiгiнде -
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      2) облысаралық қатынастағы әуе көлiгiнде -
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      3) облысiшiлiк қатынастағы әуе көлiгiнде -
      бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет:
      1) халықаралық қатынастағы әуе көлiгiнде -
      қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      2) облысаралық қатынастағы әуе көлiгiнде -
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      3) облысiшiлiк қатынастағы әуе көлiгiнде -
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      3. Жолаушылардың билетсiз жол жүруi және оларды билетсiз алып жүру:
      1) халықаралық қатынастағы темiр жол көлiгiнде -
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      2) облысаралық қатынастағы темiр жол көлiгiнде -
      бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      3) облысiшiлiк, қалалық және қала маңы қатынастағы темiр жол көлiгiнде -
      бiр айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      4) халықаралық қатынастағы теңiз көлiгiнде -
      үш айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      5) облысаралық қатынастағы теңiз көлiгiнде -
      бiр айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      6) облысiшiлiк, қалалық және қала маңы қатынастағы теңiз көлiгiнде -
      екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      7) халықаралық қатынастағы iшкi су көлiгiнде -
      үш айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      8) облысаралық қатынастағы iшкi су көлiгiнде -
      бiр айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      9) облысiшiлiк, қалалық және қала маңы қатынастағы iшкi су көлiгiнде -
      бiр айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      10) қалалық және қала маңы қатынастағы ортақ пайдаланымдағы автомобиль көлiгiнде және қалалық электр көлiгiнде -
      айлық есептiк көрсеткiштiң үштен бiр бөлiгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      11) облысiшiлiк және облысаралық қатынастағы ортақ пайдаланымдағы автомобиль көлiгiнде -
      бiр айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      12) облысiшiлiк қатынастағы автомобиль көлiгiнде -
      үш айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      13) халықаралық қатынастағы автомобиль көлiгiнде -
      бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет:
      1) халықаралық қатынастағы темiр жол көлiгiнде -
      он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      2) облысаралық қатынастағы темiр жол көлiгiнде -
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      3) облысiшiлiк, қалалық және қала маңы қатынастағы темiр жол көлiгiнде -
      екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      4) халықаралық қатынастағы теңiз көлiгiнде -
      төрт айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      5) облысаралық қатынастағы теңiз көлiгiнде -
      екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      6) облысiшiлiк, қалалық және қала маңы қатынастағы теңiз көлiгiнде -
      үш айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      7) халықаралық қатынастағы iшкi су көлiгiнде -
      төрт айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      8) облысаралық қатынастағы iшкi су көлiгiнде -
      екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      9) облысiшiлiк, қалалық және қала маңы қатынастағы iшкi су көлiгiнде -
      бiр айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      10) қалалық және қала маңы қатынастағы автомобиль көлiгiнде және қалалық электр көлiгiнде -
      айлық есептiк көрсеткiштiң екiден бiр бөлiгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      11) облысiшiлiк қатынастағы автомобиль көлiгiнде -
      екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      12) облысаралық қатынастағы автомобиль көлiгiнде -
      төрт айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      13) халықаралық қатынастағы автомобиль көлiгiнде -
      сегіз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Жетi жастан он бес жасқа дейiнгi балаларды билетсiз алып жүру:
      1) халықаралық, облысаралық және облысiшiлiк қатынастағы темiр жол, әуе, теңіз, iшкi су көлiгiнде -
      екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      2) қалалық және қала маңы қатынастағы темiр жол, теңiз, iшкi су көлiгiнде -
      бiр айлық есептік көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      3) қалалық және қала маңы қатынастағы ортақ пайдаланымдағы автомобиль көлiгiнде және қалалық электр көлiгiнде -
      айлық есептiк көрсеткiштiң бесiнен бiр бөлiгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      4) халықаралық қатынастағы-автомобиль көлігiнде -
      бiр айлық есептік көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Осы баптың бесiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет:
      1) халықаралық, облысаралық және облысiшiлiк қатынастағы темiр жол, әуе, теңiз, iшкi су көлiгiнде -
      төрт айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      2) қалалық және қала маңы қатынастағы темiр жол, теңiз, iшкi су көлiгiнде -
      екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      3) қалалық және қала маңы қатынастағы автомобиль көлiгiнде және қалалық электр көлiгiнде -
      айлық есептiк көрсеткiштiң үштен бiр бөлiгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады;
      4) халықаралық қатынастағы автомобиль көлiгiнде -
      екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Көлiк қызметкерлерiнiң жолаушылардың билетсіз жол жүруiне ымыраласуы -
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады;
      8. Осы баптың жетiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, - он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      18) 480-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептік көрсеткiштiң екiден бiр бөлiгi" деген сөздер "бiр айлық есептік көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштің оннан бiр бөлiгi" деген сөздер "бiр айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Қалалық және қала маңы қатынастағы автомобиль көлiгiнде және қалалық электр көлiгiнде ақысы төленбеген теңдеме жүктi алып жүру -
      теңдеме жүктiң әрбiр орны үшiн айлық есептiк көрсеткiштiң бестен бiр бөлiгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады";
      төртiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "Қалааралық қатынастағы автобуста" деген сөздер "Жалпы пайдаланымдағы облысаралық қатынастағы автомобиль көлiгiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      19) 481-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "автомобильдердiң" деген сөз "автомобиль көлiгiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      20) 541-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "363," деген саннан кейiн "363-1," деген сандармен толықтырылсын;
      21) 543-бапта:
      мемлекеттiк тiлдегi мәтiнде бiрiншi бөлiгi өзгерiссiз қалдырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      3) тармақшадағы "477, (бiрiншi, екiншi, төртiншi бөлiктерiнде)," деген сөзден кейiн "479 (темiр жол көлiгiндегi құқық бұзушылық бөлiгiнде үшiншi және төртiншi бөлiктерiмен)," деген сөздермен толықтырылсын;
      7) тармақшадағы "электр көлiгiмен" деген сөздер "қалалық электр көлiгiмен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      22) 636-баптың 1) тармақшасының бiрiншi бөлiгiнде: екiншi абзац "363," деген саннан кейiн "363-1," деген сандармен толықтырылсын;
      бесiншi абзац "жиынға" деген сөздiң алдынан "әскери" деген сөзбен толықтырылсын, "388," деген саннан кейiн "442 (мемлекеттiк авиация бөлiгiнде)", деген сөздермен толықтырылсын;
      жиырма бiрiншi абзацтағы "442" деген саннан кейiн "(азаматтық және сынақ авиациясы бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      мемлекеттiк тiлдегi мәтiнде екiншi бөлiктiң екiншi абзацы өзгерiссiз қалдырылсын.
      4. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Кодексiне  (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат;  N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 21-22, 86-87-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4, 5-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45, 46-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 77, 79-құжат; N 13, 85-құжат; N 16, 97, 98 103-құжат):
      1) бүкiл мәтiн бойынша "кеме жүретiн су жолдарын", "Қазақстан Республикасының кеме жүретiн су жолдарын" деген сөздер "кеме жүру үшiн ашылған iшкi су жолдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 226-баптың 2-тармағындағы "автомобильдердi" деген сөз "автомобиль" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) мемлекеттiк тiлдегi мәтiнде 235-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы өзгерiссiз қалдырылсын;
      4) 371-баптың 4-тармағының 6) тармақшасының он екiншi абзацындағы "өзен" деген сөз "ішкі су" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 374-баптың 4-тармағының төртiншi бөлiгiнде:
      "заң актiлерiнде" деген сөз "көлiк заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "автомобиль көлiгi саласындағы" деген сөздер "көлiк және коммуникация саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 423-бапта:
      4) тармақшада "мемлекеттiк" деген сөз алынып тасталсын;
      2-тармағының бiрiншi бөлiгiнде:
      "көлiк" деген сөзден кейiн "және коммуникация" деген сөздермен толықтырылсын;
      "мемлекеттiк" деген сөз алынып тасталсын;
      7) 425-бапта:
      мәтiнде "мемлекеттiк" деген сөз алынып тасталсын;
      2-тармағының бiрiншi бөлiгiнде "көлiк" деген сөзден кейiн "және коммуникация" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) 453-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы "тасымалдау" деген сөзден кейiн "теңiз және ішкі" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) 485-баптың 2 және 4-тармақтарындағы "көлiктiк бақылау мәселелерi жөнiндегi" деген сөздер "көлiк және коммуникация саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) 488-бапта:
      2 және 4-тармақтардағы "көлiктiк бақылау мәселелерi жөнiндегi" деген сөз "көлiк және коммуникация саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы "Қазақстан Республикасының кеме жүзетiн су жолдарында" деген сөздер "кеме жүзуге ашық iшкi су жолдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) 489-бапта:
      2-тармақтың 1) тармақшасындағы "автомобиль жолдарының мәселелерi жөнiндегi (бұдан әрi - жол органы)" деген сөздер "Көлiк және коммуникация саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы "Жол органдары" деген сөздер "Көлiк және коммуникация саласындағы уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 492-баптың 3-тармағындағы "жол органына" деген сөздер "көлiк және коммуникация саласындағы уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 сәуiрдегi Кеден  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 7-8, 40-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 18, 106-құжат; 2005 ж., N 11, 43-құжат; N 21-22, 86-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 11, 55-құжат):
      1) 53-баптың 2-тармақшасы "аумағына" деген сөзден кейiн "магистральды" деген сөзбен толықтырылсын;
      2) 55-баптың 4) тармақшасындағы "құбыр" деген сөздiң алдында "магистральды" деген сөзбен толықтырылсын;
      3) 72-баптың екiншi бөлiгiнде "ережелерi" деген сөзден кейiн "магистральды" деген сөзбен толықтырылсын;
      4) 93-баптың 1-тармағындағы "орындарына," деген сөзден кейiн "магистральды" деген сөзбен толықтырылсын.
      6. 2003 жылғы 5 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Жер  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж.,  N 13, 99-құжат; 2005 ж., N 9, 26-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 79, 83-құжат; N 16, 97-құжат):
      1) 107-баптың 3-тармағының 4) тармақшасында:
      "өзен" деген сөз "iшкi cу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "әуе және" деген сөздерден кейiн "магистральды" деген сөзбен толықтырылсын;
      2) 113-баптың 2-тармағындағы "Қазақстан Республикасының көлiк туралы заңдарында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының көлiк заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 118-бапта:
      баптың тақырыбындағы "Құбыр" деген сөздiң алдынан "Магистральды" деген сөзбен толықтырылсын;
      бiрiншi бөлiгiнде "Құбыр", "құбыр" деген сөздердiң алдынан "магистральды" деген сөзбен толықтырылсын.
      7. 2003 жылғы 8 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Орман  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 13, 140-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 16, 97-құжат):
      53-баптың 3-тармағындағы "жол" деген сөз "коммуникация" деген сөзбен ауыстырылсын.
      8. 2003 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Су  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 17, 141-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 15, 95-құжат):
      1) 10-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Кеме қатынасы мен саудалық теңiзде жүзудi жүзеге асыру кезiнде туындайтын қатынастар Қазақстан Республикасының көлiк заңнамасымен реттеледi.";
      2) 105-баптың 3-тармағындағы "кеме қатынасы үшiн ашық" деген сөздерден кейін "кеме қатынасы" деген сөздер "ішкі" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) 125-баптың 1-тармағындағы және 126-баптың 1-тармағындағы "cу көлiгi органдарымен" деген сөздер "көлік және коммуникация саласындағы уәкiлеттi органмен" деген сөздермен ауыстырылсын.
      9. 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Бюджет  кодексiне  Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 8-9, 53-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 14, 55-құжат; N 21-22, 87-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 8, 45-құжат; N 12, 79-құжат; N 13, 86-құжат; N 16, 97-құжат):
      1) 51-баптың 1-тармағы 10) тармақшасының екiншi абзацындағы "ауданаралық (қалааралық)" деген сөздер "облысiшiлiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) 52-баптың 1-тармағы 10) тармақшасының екiншi абзацындағы "iшкi" деген сөз "қалалық, қала маңы" деген сөздермен ауыстырылсын.
      10. "Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 15, 363-құжат; 1995 ж., N 20, 120-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 23, 142-құжат):
      36-баптың бесiншi бөлiгiнде:
      "жолдар бойымен көлiктiң" деген сөздер "көлiк коммуникациялары бойынша көлiк құралдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "мұндай жолдар арқылы көлiктiң" деген сөздер "көлiк құралдарының" деген сөздермен ауыстырылсын.
      11. "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңы  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң ведомосы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжат; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат; N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 224, 225-құжат; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттap; N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 15, 151-құжат; N 19-20, 165-құжат; 2003 ж., N 1-2, 2-құжат; N 4, 25-құжат; N 6, 34-құжат; N 10, 50, 51-құжат; N 11, 69-құжат; N 14, 107-құжат; N 15, 124, 128, 139-құжаттар; 2004 ж., N 2, 9-құжат; N 5, 27-құжат; N 10, 54-құжат; N 14, 82-құжат, N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат; N 17, 98-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 11, 37-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 8, 45-құжат; N 13, 85-құжат; N 15, 92-құжат; N 16, 97-құжат):
      9-баптың 1-тармағының 20) тармақшасында:
      "өзен" деген сөз "iшкi су" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "жолаушыларды және жүктерді автомобиль көлiгiмен халықаралық тасымалдау" деген сөздер "халықаралық қатынаста жолаушыларды және жүктердi автомобиль көлiгiмен тасымалдау" деген сөздермен ауыстырылсын.
      12. "Нотариат туралы" 1997 жылғы 14 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 13-14, 206-құжат; 1998 ж., N 22, 307-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 15-16, 236-құжат; N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 10, 48-құжат; N 12, 86-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 11, 55-құжат):
      1) 37-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 5) тармақшасындағы "суларда жүзiп жүрген кемелердегi" деген сөздер "cу көлiгi кемелерiнде жүзiп жүрген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 95-баптың 3-тармағындағы және 96-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгiндегi "теңiз саудасын реттейтiн заңдарға" деген сөздер "Қазақстан Республикасының көлiк заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын.
      13. "Мемлекеттiк құпиялар туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 4, 102-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат; 2002 ж., N 15, 147-құжат; 2004 ж., N 6, 41-құжат):
      12-бапта:
      23) тармақшадағы "көлiк желiлерiнiң, көлiк құралдарының" деген сөздер "көлiк құралдарының, көлiк инфрақұрылымының жай-күйiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      24) тармақшада:
      "темiр жолдардың" деген сөздер "темiр жол көлiгiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "темiр жолдардың", "темiр жолмен" деген сөздер алынып тасталсын.
      14. "Бiлiм туралы" 1999 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 13, 429-құжат; N 23, 927-құжат; 2001 ж., N 13-14, 173-құжат; N 24, 338-құжат; 2004 ж., N 18, 111-құжат; N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 12, 71-құжат; N 15, 92-құжат):
      бүкiл мәтiн бойынша "қоғамдық көлiкте" деген сөздер "жалпы пайдаланымдағы көлiкте" деген сөздермен ауыстырылсын.
      15. "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 3, 17-құжат; N 9, 86-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 103-құжат; 2004 ж., N 10, 56-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 142-құжат; N 24, 144-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 13, 86, 87-құжат; N 15, 92, 95-құжат; N 16, 99-құжат):
      1) 27-баптың 1-тармағының 13) тармақшасындағы "ауданаралық (қалааралық)" деген сөздер "облысiшiлiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2) 31-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) қалаiшiлiк және қала маңы қатынастары бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастырады;".
      16. "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi туралы" 2001 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 17-18, 243-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 6, 10-құжат; N 7-8, 19-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 15, 95-құжат):
      1-баптың 56-тармағы алынып тасталсын.
      17. "Темекi шегушiлiктiң алдын алу және оны шектеу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шiлдедегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 15, 149-құжат):
      9-бапта:
      баптың тақырыбында "қоғамдық көлiкте" деген сөздер "жалпы пайдаланымдағы көлiкте" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақтың 6) және 7) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) темiр жол көлiгi вагондарында, әуе, теңiз және iшкi су көлiгi кемелерiнде белгiленбеген орындарда, сондай-ақ жалпы пайдаланымдағы автомобиль көлiгi және қалалық электр көлiгi салондарында;
      7) әуежайлардың, теңiз және өзен порттар, вокзалдар мен станциялар ғимараттарында;".
      18. "Соғыс жағдайы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 наурыздағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 4, 22-құжат; 2005 ж., N 14, 56-құжат):
      1-баптың 1) тармақшасының алтыншы абзацындағы "Қазақстан Республикасының теңiзде жүзетiн сауда немесе азаматтық авиация Кемесiне" деген сөздер "теңiз және әуе кемесiне" деген сөздермен ауыстырылсын.
      19. "Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" 2003 жылғы 7 сәуiрдегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 6, 33-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; N 15, 95-құжат):
      6-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Көлiк және коммуникация саласындағы уәкiлеттi орган мұнай өнiмдерiн тасымалдау кезiнде тасымалдаушылардың технологиялық талаптарды қамтамасыз етуiн бақылауды жүзеге асырады.".
      20. "Көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шiлдедегi  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 14, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 25-құжат):
      1) 1-баптың 6) тармақшасы алынып тасталсын:
      2) 5-баптың 1 және 4-тармақтарындағы "трамвайлар мен троллейбустар" деген сөздер "қалалық электр көлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын.
      21. "Байланыс туралы" 2004 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 14, 81-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 15, 95-құжат):
      1) 30 баптың 2-тармағындағы "Облыс iшiндегi қалааралық, облысаралық және халықаралық бағдарлар бойынша" деген сөздер "Облысiшiлiк, облысаралық және халықаралық қатынастар үшiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 31 баптың 4-тармағындағы "автомобиль және темiр жолдар," деген сөздер "автомобиль жолы, темiр жол" деген сөздермен ауыстырылсын.
      22. "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" 2004 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 16, 95-құжат):
      6-баптың 4) тармақшасында:
      "қоғамдық көлiкте" деген сөздер "жалпы пайдаланымдағы көлiкте" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "шешiмi бойынша" деген сөздерден кейiн "меншiк нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамай" деген сөздермен толықтырылсын.
      23. "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 18, 107-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):
      1) 17-баптың 2-тармағындағы "Темiр жол, тас жол, құбыр тарту және басқа көлiк магистральдарын," деген сөздер "Көлiк коммуникацияларын, магистральды құбыржолдарын," деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 39-баптың 4-тармағының 1) тармақшасындағы "жерлерде" деген сөзден кейiн "теңiз және iшкi" деген сөздермен толықтырылсын.
      24. "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштерi туралы" 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2005 ж., N 1-2, 1-құжат):
      1-баптың 23) тармақшасындағы "көлiк құрылыстарын, жол желiлерiн" деген сөздер "көлiк инфрақұрылымын" деген сөздермен ауыстырылсын.

       2-бап . Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап 10 күн iшiнде қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады