"Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2006 жылғы 20 қарашадағы N 1095 қаулысы

      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына және "Қазақстан Республикасының
әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Қоса берiлiп отырған "Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi
"Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамымен бiрлесiп, тоқсан
сайын, есептi кезеңнен кейiнгi айдың 25-күнiнен кешіктiрмей Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                           Қазақстан Республикасы
                                             Үкіметінің
                                         2006 жылғы 20 қарашадағы
                                            N 1095 қаулысымен
                                              бекітілген

       "Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспары

1-бөлiм. Ұлттық компанияның жай-күйi және даму перспективалары туралы баяндама
1.  Кiрiспе
Параграф 1 Миссиясы
Параграф 2 Құрылуының қысқаша тарихы
Параграф 3 Басқару құрылымы
Параграф 4 Орталық аппарат құрылымы 
Параграф 5 Компанияны басқарудың таңдап алынған моделiн негiздеу.
2.  Нарықты (қызмет саласын) талдау
Параграф 1 Жалпы нарықтағы Астана қаласы әуежайының бәсекелестерi
және үлесi
Параграф 2 Негiзгi клиенттер (тұтынушылар, тапсырыс берушiлер)
3.  2003 - 2005 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтi талдау
Параграф 1 Қаржы-экономикалық қызметтiң 2003 - 2004 жылдардағы
қорытындысы
Параграф 2 Салықтар мен басқа да түсiмдер аясындағы бюджетке
төленетiн төлемдер
Параграф 3 Баға және тарифтер 
Параграф 4 2005 жылғы қызмет нәтижелерiн бағалау
Мықты және әлсiз жақтарын көрсете отырып, өндiрiстiк көрсеткiштердiң өсуiн негiздеу
4.  Қоғам өткiзетiн iс-шаралар:
Параграф 1 Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясына сәйкес
Параграф 2 Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына
тапсыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау бойынша
5.  2006-2008 жылдарға арналған даму жоспары
Параграф 1 Мақсаттары мен мiндеттерi
Параграф 2 Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу жолдарын таңдау
Параграф 3 Стратегияны, мемлекеттiк және салалық бағдарламаларды iске асыру бойынша
Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелi ортасына тапсыру үшiн бейiндi емес функцияларды анықтау бойынша
Параграф 4 Жұмыстар, қызметтер өндiрiсiн (заттай және ақшалай
көрсетiлген) дамыту серпiнi
Параграф 5 Күрделi қаржы жұмсалымдарының көлемi.
Параграф 6 Өзіндік құн құрылымы
Параграф 7 Қоршаған ортаны қорғау, қауiпсiздiк техникасын сақтау
жөнiндегi iс-шаралар
Параграф 8 Баға және тариф саясаты
Параграф 9 Әлеуметтiк саланы дамыту
Параграф 10 Кадр саясаты
Параграф 11 Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қарым-қатынастар
республикалық бюджеттен 
салықтар және төлемдер түрлерi аясында бюджетке, акциялардың
мемлекеттiк пакеттерiне дивидендтерден болжанатын түсiмдер
Параграф 12 Қызмет көрсететiн банктермен өзара қарым-қатынастар:
есеп айырысу шоттары бойынша айналымдар, ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы
қызмет көрсететiн банктiң операциялық қызметi бойынша тарифтiк саясат
сыйақы көлемi және комиссиялық төлемдер көлемi
2-бөлiм. Қоғамның 2006-2008 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы
1.  Саланың инвестициялық жағдайын бағалау
Параграф 1 Саланың инвестициялық нарықтарындағы жай-күйдi талдау
және бағалау, Қоғам рөлiн бағалау және оның саланың инвестициялық үдерiсiне әсерi
Параграф 2 Қорытындылар
2.  Инвестициялық басымдықтар және бағыттар
Параграф 1 Қоғамның инвестициялық саясатының негiзгi басымдықтары
мен мiндеттерi
Параграф 2 Инвестициялық жобалар бойынша ниеттер
3.  Қоғамды дамытудың инвестициялық жоспары
3-бөлiм. Дамудың аса маңызды көрсеткiштерiнiң болжамы

  1-бөлiм. Ұлттық компанияның жай-күйi және даму перспективалары туралы баяндама

  1. Кiрiспе

      "Астана халықаралық әуежайы" акционерлiк қоғамын дамыту жоспары Қазақстан Республикасының макроэкономикалық болжамдарын ескере отырып, "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес әзiрлендi.

  Параграф 1. Миссиясы

      "Астана халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрi - Қоғам) миссиясы
акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмiмен бекiтiлген Жарғыға сәйкес, (Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң 2005 жылғы 19 сәуiрдегi N 163-1 бұйрығы) Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуе кемелерiне және жолаушыларға, багаж, почта және жүкке үлгiлi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетудi қамтамасыз ету болып табылады.

   Параграф 2. Құрылуының қысқаша тарихы

      Астана қаласының әуежайы 1996 жылға дейiн Целиноград қаласының
бiрiктiрiлген авиациялық жасағының құрамында қызмет еткен. 
      1996 жылы "Ақмолаавиа" АҚ құрамынан бөлiну арқылы "Ақмола әуежайы"акционерлiк қоғамы құрылды. 
      "Астана қаласындағы әуежайды қайта жаңарту мен салу жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы
29 маусымдағы N 610  қаулысына сәйкес, жолаушылар мен жүктердiң халықаралық тасымалын қамтамасыз ету үшiн Астана қаласы әуежайының ерекше маңызын ескере отырып, "Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны құрылды.
      "Астана халықаралық әуежайы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 27 қыркүйектегi N 1062  қаулысы "Астана халықаралық әуежайы" жабық акционерлiк қоғамын (бұдан әрi - Астана қаласының әуежайы) құрудың құқықтық негiзi болып табылады, оған сәйкес 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап кәсiпорын жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ болып қайта құрылды. "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-ты "Астана халықаралық әуежайы" АҚ етiп қайта тiркеу жүзеге асырылды. Заңды тұлғаны мемлекеттiк қайта тiркеу туралы куәлiк 2005 жылғы 11 мамырда N 13495-1901-АҚ берiлдi.
      Астана қаласының әуежайы өз қызметiнде мынадай негiзгi нормативтiк құқықтық кесiмдердi басшылыққа алады: 
      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңы;
      "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңы;
      "Азаматтық авиацияны мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы.

  Параграф 3. Басқару құрылымы

      Көп жағдайларда стандарттық басқару шешiмдерiн талап ететiн қазiргi уақыттағы азаматтық авиация саласының жай-күйiн, әуежайдың өлшемiн, сондай-ақ оның қызметiн әртараптандырудың, филиалдары мен еншiлес компанияларының болмауын ескере отырып, Қоғамды басқару жүйесi үш деңгейлi тiк функционалдық негiзде (президент, вице-президенттер, құрылымдық бөлiмшелердiң басшылары) құрылған.
      Қоғам - орталықтан басқарылатын, өзiнiң құрамында құрылымдық
бөлiмшелерi бар бiртұтас заңды тұлға.
      Ұйымның құрылымында еншiлес компаниялар және қосылма кәсiпорындар жоқ.
      Қоғамды басқаруды:
      басқарудың жоғарғы органы - жалғыз акционер - мемлекет тұлғасындағы акционерлердiң жалпы жиналысы;
      басқару органы - Директорлар кеңесi;
      атқарушы орган - Қоғам Президентi жүзеге асырады.

  Параграф 4. Орталық аппарат құрылымы

      Қоғамды басқару аппараты қызметтi жалпы басқаруды қамтамасыз ететiн кәсiпорын басшысына (президент) тiкелей бағынады.
      Орталық аппарат құрамына:
      өндiрiстi қамтамасыз ететiн (әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету, жүк және почтаны өңдеу) өндiрiстiк бөлiмшелердiң қызметiн бақылауды жүзеге асыратын басшының өндiрiс жөнiндегi орынбасары (вице-президент);
      авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн бөлiмшелердi бақылауды жүзеге асыратын басшының қауiпсiздiк жөнiндегi орынбасары (вице-президент);
      басшының қаржы және стратегиялық жоспарлау жөнiндегi орынбасары (вице-президент);
      әуежайды қайта жаңарту және салу бойынша бақылауды жүзеге асыратын басшының құрылыс жөнiндегi орынбасары (вице-президент) кiредi.

  Параграф 5. Компанияны басқарудың таңдап алынған моделiн негiздеу

      Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымының қолданыстағы моделi
Қоғамның негiзгi қызметiнiң ерекшелiгiн ескере отырып белгiлендi.
      Қоғамды басқару сызбасы төменгi буынның басқару субъектiлерiнiң жоғарғы буынға бағыныстылығына негiзделген иерархиялық жүйенi бiлдiредi. Басқарудың жоғарғы органы дамытудың басымдылық және стратегиялық бағыттарын белгiлеу негiзiнде Қоғамды жалпы басқаруды қамтамасыз етедi. Басқарушылық ықпал экономикалық дамытудың мiндеттерiн неғұрлым тиiмдi орындау бойынша барлық басқарылатын қосалқы жүйелердiң қызметiн үйлестiруге бағытталған тиiстi шешiмдер түрiнде қалыптасады.
      Қоғам мемлекеттiк органдар тарапынан басқару объектiсi бола отырып, өз кезегiнде, оның құрамына кiретiн құрылымдық бiрлiктер мен бөлiмшелерге қатысты басқару функцияларын жүзеге асырады. Осы деңгейде мiндеттердi нақтылау жүзеге асырылады, сондай-ақ компанияның объектiлерiн, үдерiстерiн және ресурстарын жедел-өндiрiстiк басқару жүйесi қалыптасады.
      Сөйтiп, басқарудың таңдап алынған моделi қажеттi жедел-өндiрiстiк дербестiктi қамтамасыз етедi, оның кеңеюi өндiрiстiк қызмет тиiмдiлiгiн арттыруға, ұсынылатын қызмет аясын ұлғайтуға және олардың сапасын жақсартуға ықпал етеді.

  2. Нарықты (қызмет саласын) талдау

  Параграф 1. Жалпы нарықтағы Астана қаласы әуежайының    бәсекелестерi және үлесi

      Қазақстанның авиациялық нарығы авиакөлiк инфрақұрылымының тиiстi жұмысын қамтамасыз ететiн әуе тасымалдаушылардан, әуежайлардан, навигациядан тұратын күрделi, тармақталған жүйе болып табылады.
      Бүгiнгi күнi саны 21 жеткен әуежайлар арасында Қазақстанның
авиациялық рыногы мынадай тәртiппен бөлiнген:
      Алматы қаласының әуежайы нарықтың негiзгi үлесiн алып отыр.
Әуежайдан республика бойынша жалпы көлемнен ұшақ ұшудың (рейстер
жөнелтiлдi) 28%, жолаушылар жөнелтудiң 50% және жүктi, почта мен багажды өңдеудiң 68% орындалады;
      Астана қаласының әуежайы Қазақстанның авиарыногында екiншi орынды алып отыр: жалпы көлемнен рейстердi жөнелтудiң 12%, жөнелтiлген жолаушылардың 18% және өңделген жүк, почта және багаждың 6%;
      Республиканың қалалары мен облыс орталықтарының басқа әуежайлары нарықтың қалған үлесiн өз арасында бөлiп алады.
      Өңiр iшiнде iшкi және халықаралық бағыттарда (республика
әуежайларында қонулармен) әуе кемелерiне әуежайлық қызмет көрсету
монополиялық қызмет болып табылады.
      Сонымен бiрге, елiмiздiң географиялық орналасуы авиатасымалдар рыногында және әсiресе, Еуропа-Оңтүстiк Шығыс Азия елдерi бағытының бағыттарында бәсекелестiк ортаны құрайды. Нарықтық экономика жағдайында Астана қаласының әуежайы көрсетiлген транзиттiк бағыттарға қатысты қатаң бәсекелестiк ортада болып отыр. Әуежайлық және навигациялық қызметтерге шегерiмдер мен жеңiлдiктер беру мүмкiндiгi, көршiлес елдер қалаларының (Ташкент, Мәскеу, Новосибирск, Омбы) әуежайларындағы авиациялық отынның неғұрлым төмен құны Еуропадан Азияға транзиттiк тасымалдаушылар үшiн анағұрлым тартымды болып табылады.

  Параграф 2. Негiзгi клиенттер (тұтынушылар, тапсырыс
      берушiлер)

      Қазiргi уақытта Қоғам қызметтерiнiң негiзгi клиенттерi тұрақты рейстер орындайтын авиакомпаниялар болып табылады. Отандық
авиатасымалдаушылардан - "Эйр Астана" АҚ, "Скат" АҚ, "Еуро-Азия-Эйр"
АҚ, шетелдiк авиакомпаниялардан - "Трансаэро" АК ААҚ, Роlаr Аir Cargo.
      Астана қаласының әуежайынан қызмет көрсетiлген рейстер мен
жолаушылардың жалпы көлемiндегi негiзгi авиакомпаниялардың үлесi 

Авиакомпаниялар

Қызмет көрсетiлген рейстер, %

Қызмет көрсетiлген жолаушылар, %


2004 жыл

2005 жыл

2004 жыл

2005 жыл

Эйр Астана

38

50

66

73

Скат

15

11

11

9

Еуро-Азия-Эйр

11

8

5

3

Трансаэро

3

3

6

7

Роlаr Аir Cargo

1

2

0

0

Басқа АК

32

26

12

8

Барлығы

100

100

100

100

      Астана қаласының әуежайынан қызмет көрсетiлген рейстер мен
жолаушылардың жалпы көлемiндегi негiзгi үлестi 2005 жылы iшкi және
халықаралық бағыттарда ұшуларды орындайтын "Эйр Астана" АҚ
авиакомпаниясы (тиiсiнше 50% және 73%) алып отыр.
      Әуежайдың трансазиялық бағытта орналасуын ескере отырып, ұшу әуе жолдары Астана қаласының әуе қозғалысына қызмет көрсету ауданы үстiнен өтетiн көптеген шетелдiк авиакомпаниялар әлеуеттi клиенттер болып табылады.
      Әуе жолдарының жай-күйiне жүргiзiлген талдау Астана қаласының
әуежайындағы негiзгi әлеуеттi тасымалдаушылар - Ресей ТЖМ, AERO FLIGHT МВН@СО LIUFTVERKEHRS-KG, ASIANA AIRLINES INC, CHECH AIR FORCE, LATCHARTER AIRLINES, British Airways, Lufthansa, Virsin Air, Аiг France, КLМ, Cathay Расifiс Airways, Swiss Air, China Airlines, Маhаn Airlines (Iran), UNITED SPHINX CORPORATION, UM АIR, Антей, Атлант-Союз, Аэрофрахт, Атран, Башқұрт авиажелiлерi, Волга-Днепр, Домодедов авиажелiлерi, Истлайн екенiн көрсеттi.

  3. 2003-2005 жылдардағы өндiрiстiк-қаржылық қызметтi талдау

  Параграф 1. Қаржы-экономикалық қызметтiң 2003-2004 жылдардағы қорытындысы

      Әуежайдың өндiрiстiк қызметi әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң екi негiзгi көрсеткiшi негiзiнде қаралған: қызмет көрсетiлген рейстер саны мен қызмет көрсетiлген жолаушылар саны.      

Көрсеткіштер атауы

2003 жыл

2004 жыл

Қызмет көрсетiлген рейстер, саны

11 574

13 316

алдыңғы жылға %-бен

114

115

Қызмет көрсетiлген жолаушылар,адамдар

397 316

496 240

алдыңғы жылға %-бен

123

125

      Қызмет көрсетiлген рейстер санының даму үрдiсi, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 2003 жылы 14%-ға және 2004 жылы 15%-ғa өсумен
сипатталады. Тиiсiнше қызмет көрсетiлген жолаушылардың саны да
23%-ға және 25%-ға өстi. Көрсетiлген көрсеткiштер бойынша орташа тәулiктiк деректер 2003 жылы - әуе кемелерiнiң 32 ұшып-қонуын және қызмет көрсетiлген 1088 жолаушыларды, 2004 жылы - тиiсiнше 36 және 1366 құрады. 
      Осы үрдiстiң анықтаушы факторы қолданыстағы бағыттарда рейстер
жиiлiгiн арттыру мен жаңа бағыттар ашу болып табылады. 2003-2004 жылдары Астана қаласының әуежайында қызмет көрсетiлген рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнде iшкi авиатасымалдар негiзгi үлестi (70%) құрайтынын атап өткен жөн, бұл Қазақстанның iрi қалаларының елордамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiнiң
жүйесiн кеңейтуге байланысты.
      Әуежайдағы өндiрiс көлемi өсуiнiң жалпы оң серпiнi қаржылық
көрсеткiштер үрдiсiне де әсер еттi.

                                                   (млн. теңге)

Көрсеткіштер

2003
жыл нақты

2004
жыл жоспар

2004
жыл нақты

Ауытқушылық, %-бен

2003 жылдан %

Жоспардан

А

1

2

3

4

5

Кірістер

3 754

3 743

3 941

105

105

операциялық қызметтен

1 825

2 441

2 981

163

122

операциялық емес қызметтен

1 929

1 302

960

50

74

Шығыстар

3 034

3 357

3 270

108

97

операциялық қызметтен

2 034

2 252

2 713

133

120

операциялық емес қызметтен

1 001

1 105

557

56

50

Қаржылық нәтиже

720

385

671

93 

174 

      Астана қаласы әуежайының кiрiсi 2004 жылы 3 941 млн. теңгенi құрады, бұл жоспар деңгейiнен 5%-ға (198 млн. теңгеге) және 2003 жылдың деңгейiнен 5%-ға артты.
      2004 жылғы Қоғамның операциялық қызметiнен түскен кiрiстерi жоспардан 22%-ға (540 млн. теңгеге) өсуiмен сипатталады. Операциялық
қызметтен алынған кiрiстердiң ұлғаюының негiзгi факторы әуежайлық
қызметтерден алынған кiрiстердiң 31%-ғa ұлғаюы болып табылады. Әуежайлық және әуежайлық емес қызметтен түсетiн кiрiстер үлесi операциялық қызметтен түсетiн кiрiстердiң жалпы көлемiнде тиiсiнше 64%-ды және 26%-ды құрайды.
      Есептi кезеңдегi негiзгi емес қызметтен түскен кiрiс 960 млн.теңгенi құрады және жоспарланған көлемнен 26 %-ға (342 млн. теңгеге) азайды. Азаю Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JВIС) қарыз қаражаты есебiнен қаржыландырылатын әуежайды қайта жаңарту жобасы бойынша жапон йенiнде көрсетiлген кредиттiк мiндеттемелердi қайта бағалау бойынша есеп сомасындағы бағамдық айырмашылықтың есеп саясатындағы өзгерiстерге байланысты.
      Әуежайдың шығыстары 3 270 млн. теңгенi құрады және жоспар деңгейiнен 3%-ға (87 млн. теңгеге) азайды.
      2004 жылдың қорытындысы бойынша Қоғам шығыстары азаюының негiзгi себебi, жоспармен салыстырғанда әуежайдың операциялық емес қызметiнен шығыстардың 50 %-ға (548 млн. теңгеге) төмендеуi болып табылады. Бұл есеп саясатындағы, сондай-ақ халықаралық әуежайды қайта жаңарту жобасы бойынша JBIC заемының бағамдық айырмашылығы сомасын қайта бағалаудағы өзгерiстерге байланысты.
      Жоғарыда көрсетiлгендер салдарынан, 2004 жылдың қорытындылары
671 млн. теңге сомасындағы оң қаржылық нәтижемен сипатталады.

  Параграф 2. Салықтар мен басқа да түсiмдер аясындағы бюджетке төленетiн төлемдер

      Қоғамның 2003-2004 жылдардағы салық аударымдары төмендегi
кестеде ұсынылды.

       2003-2004 жылдардағы салық аударымдары

                                              млн. теңге

Бюджетке төленетін салықтар және басқа да төлемдер

2003 жыл

2004 жыл

2004 жыл
2003 жылға %-бен
алғанда

А

1

2

3

Жер салығы

6,0

5,7

95

Мүлікке салық

45,9

60,5

132

Көлікке салық

1,0

0,9

90

Әлеуметтік салық

60,4

61,1

101

Корпоративтік табыс салығы

19,9

82,6

415

Жеке тұлғалардан табыс салығы

19,0

28,2

148

Қосымша құн салығы

275,3

317,5

115

Барлығы

427,5 556,5 130

      Бюджетке төленетiн негiзгi төлемдердiң барлық сомасы 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы 30%-ға ұлғайды. Төлемдердiң айрықша ұлғаюы былайша түсiндiрiледi:
      - мүлiк салығының 32%-ға ұлғаюы қайта жаңартылған ұшу-қону жолағын пайдалануға енгiзуге байланысты;
      - корпоративтiк табыс салығы бойынша төлемдердiң 4 еседен астам (62,7 млн.теңге) ұлғаюы 2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылдың нәтижесi бойынша алынған кiрiстiң ұлғаюына байланысты;
      - 2004 жылы қызметкерлердiң орташа еңбекақысының өсуiне байланысты, 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы жеке табыс салығы бойынша төлемдердiң 48%-ға (9,2 млн.теңге) ұлғаюы байқалады.
      Директорлар кеңесiнiң және акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмiмен (Көлiк және коммуникация министрiнiң бұйрығы) 2003 жылдың
нәтижесi бойынша алынған Қоғамның таза кiрiсi толық көлемде кредит
мiндеттемелерiн өтеуге, ал 2004 жыл нәтижесi бойынша - кредит
мiндеттемелерiн өтеуге және негiзгi құралдарды сатып алуға бағытталды.

  Параграф 3. Баға және тарифтер

      "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңына сәйкес әуежай қызметтерi табиғи монополия саласына жатқызылды.
      Жердегi қызмет көрсетуге әуежайлық алымдар мен тарифтердiң
қолданыстағы ставкалары Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
реттеу және бәсекелестiктi қорғау агенттiгiнiң Астана қаласы бойынша
департаментiнiң 2003 жылғы 14 наурыздағы N 35-HҚ бұйрығымен бекiтiлген.

р\с

N
 

Қызметтер атауы

Өлшем бірлігі

Көрсетілген қызметтер бірлігіне алымдар ставкасы, теңге
(ҚҚС-сыз)

А

Б

В

Г

1

Әуе кемелерінің ұшып-қонуы

МҰМ бір тоннасына
алымдар ставкасы

1 441

2

Авиациялық қауіпсіз-
дікті қамтамасыз ету

МҰМ бір тоннасына алымдар ставкасы

360

3

Жолаушыларға
қызмет көрсету

ІӘЖ

1 жолаушыға тариф

817

ХӘЖ

2 160

4

Жүкті өңдеу

ІӘЖ

Өңделген жүктің 1 тоннасына тариф

8 904

ХӘЖ

9 817

5

Әуе кемелерін қарсы алу-жіберу  

МҰМ 1 тоннасына тариф

300

6

Транзиттік нысан бойынша ӘК техникалық қызмет көрсету

МҰМ 1 тоннасына тариф

535

7

ӘК жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету

Құйылған ЖЖМ 1 тоннасына тариф

5 882

      Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды peттeу агенттiгi
2005 жылдың басында реттелетiн қызметтер құрамынан 5 қызметтi шығарған. Бұл ретте, реттелетiн қызметтер құрамында тек қана 2 қызмет - "Әуе кемелерiн ұшыру-қондыру" және "Авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету" қалды.
      Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң
Бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi комитетi әуежайлық қызмет рыногына талдау жүргiздi. Талдау нәтижесi жоғарыда көрсетiлген қызметтер бойынша Қоғамның басым үлесi монополияға қарсы орган жыл сайын бекiтетiн шектi мөлшерден артқанын көрсеттi. Осыған байланысты Қоғам Астана қаласы бойынша белгiленген тауар рыногында басым (монополиялық) орын алатын Нарық субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмдемесiне енгiзiлген.
      Талдау жүргiзiлген кезеңде өндiрiстiк шығыстардың өсуiне қарамастан Қоғам тарифтердi өсiрмегенiн атап өткен жөн.
      Бұдан басқа, икемдi тариф саясатын жүргiзу мақсатында Қоғам заңнамада белгiленген тәртiппен мемлекеттiк реттеуге жататын әуежайлық қызмет көрсету тарифтерiне уақытша төмендету коэффициенттерiн (ставкалар, алымдар) қолдануда.

  Параграф 4. 2005 жылғы қызмет нәтижелерiн бағалау

Көрсеткіштер

2004
жыл іс жүзінде

2005
жыл жоспар

2005
жыл іс жүзінде

Ауытқушылық,
%-бен

2004 ж.

жоспардан

А

1

2

3

4

5


  Қызмет көрсетілген рейстер,соның ішінде: 

13 316

14 702

16 590

125

113

Ішкі рейстер

10 216

11 320

13 362

132

119

ТМД елдері

1 818

1 985

1 646

90

83

Алыс шетел

1 282

1 397

1 482

115

106

Қызмет көрсетілген жолаушылар, (адам), соның ішінде: 

496240

568888

657550

132

116

Ішкі рейстер

383482

441799

514214

134

116

ТМД елдері

65 678

68 266

75 314

115

110

Алыс шетел

47 080

58 823

68 022

144

116

Кірістер,(млн. теңге)

3 941

4 432

5 142

130

116

операциялық қызметтен

2 981

3 561

4 295

144

121

операциялық емес қызметтен

960

870

846

88

97

Шығыстар,(млн. теңге)

3 270

4 073

4 743

145

116

операциялық қызметтен

2 713

3 558

4 389

161

123

операциялық емес қызметтен

557

515

353

63

69

Қаржылық нәтиже,
(млн. теңге) 

671

359

399

59

111

      2005 жылы өндiрiстiк көрсеткiштер қызмет көрсетiлген 16 590 рейстi және қызмет көрсетiлген 657 550 жолаушыны құрайды, бұл жоспарланған деңгейден 13 %-ға (1 888 рейске) және 16 %-ға (88 662 жолаушыға) артық. Бұл үрдiс рейстер жиiлiгiнiң және олардың коммерциялық жүктелу дәрежесiнiң ұлғаюына байланысты.
      2005 жылы Астана қаласы әуежайының кiрiсi 5 142 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 30 %-ға және жоспардан 16 %-ға (тиiсiнше 1201 млн. теңге және 710 млн. теңгеге) артық.
      2005 жылы әуежайдың шығыстары 4 743 млн. теңгенi құрады, бұл
2004 жылдың деңгейiнен 45 %-ға (1 473 млн. теңгеге) артық. Операциялық қызметтен шығыстар 4 389 млн. теңгенi, соның iшінде операциялық қызметтен шығыстар мен кiрiстерде ескерiлетiн сату үшiн сатып алынған материалдар құны (авиаотын және борттық тамақтану өнiмдерi) - 2 204 млн. теңгенi құрады. Операциялық емес қызметтен шығыстар 353 млн. теңгенi құрады.
      Сату үшiн сатып алынған материалдар құнын есептемегендегi
операциялық қызметтен шығыстар 61 %-ға (1 676 млн. теңгеге) артады.
2004 жылдың деңгейiмен салыстырғанда шығыстардың өсуiнiң негiзгi себебi жаңа әуежайды пайдалануға енгiзуге байланысты пайдаланушылық
шығыстардың ұлғаюы болып табылады, соның iшiнде:
      - коммуналдық қызметтерге - 74 %-ға (55 млн. теңге);
      - ғимаратты күтiп ұстауға 34 %-ға (15 млн. теңге);
      - мүлiкке салынатын салық бойынша 37 %-ға (22 млн. теңге);
      2005 жылы жаңа әуежайлық кешендi пайдалануға енгiзуге байланысты персонал саны 2004 жылғы 760 адамнан 970 адамға дейiн және орташа айлық еңбекақы 2004 жылғы 42 824 теңгеден 43815 теңгеге ұлғайды. Осыған байланысты еңбекақы төлеу шығыстары 31 %-ға (119 млн. теңгеге) артты.
      2005 жылғы шығыстар жоспарланған көлемнен 16 %-ға (670 млн. теңгеге) ұлғаяды. Шығыстар өсуiнiң негiзгi себебi сату үшiн сатып алынған материалдар құнының 37,6 %-ға (597 млн. теңгеге) артуы болып табылады.
      Сату үшiн сатып алынған материалдар құнын есептемегенде операциялық қызметтен шығыстар жоспардан 51 %-ға (715 млн. теңгеге) төмендедi.
      Қоғам қызметi қорытындыларын алдын ала бағалау бойынша 2005 жыл оң қаржылық нәтижемен сипатталады және 399 млн. теңгенi құрайды. Салық төлегеннен кейiнгi таза табыс 384 млн. теңге сомасында бағалануда.

Мықты және әлсiз жақтарын көрсете отырып, өндiрiстiк көрсеткiштердiң өсуiн негiздеу

      Қоғам қызметi нәтижелiгiнiң негiзгi сапалық көрсеткiштерiнiң қатарында сапаны жетiлдiру арқылы, көрсетiлетiн қызмет көлемiн ұлғайтуды, персоналдармен оқыту семинарларын жүргiзу, жарнаманың жаңа әдiстерiн қолдану, әуежайдың қолданыстағы сайтын үнемi жаңартуды атап көрсеткен жөн.
      Сондай-ақ авиатасымалдаушыларды тарту бойынша үнемi жұмыстар
жүргiзiледi: авиакомпания өкiлдерiмен үнемi келiссөздер жүргiзу, сапалы жарнамалық кампанияларды ұйымдастыру, қосымша маркетингтiк
әзiрлемелердi жүргiзу.
      Әуежайлық қызмет көрсету үдерiсiндегi мықты және әлсiз жақтарды анықтау бойынша айтарлықтай жұмыс жүргiзiлдi. Бұл келешекте Қоғам үшiн нарықтың аса артық және маңызды үлестерiне бағытталуға мүмкiндiк бередi.

  4. Қоғам өткiзетiн iс-шаралар:

  Параграф 1. Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясына сәйкес

      Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының
стратегиясында белгiленген (бұдан әрi - Стратегия) көлiк саласындағы негiзгi мiндет көлiк инфрақұрылымы дамытуды шектейтiн фактор болатындай жағдайларды болдырмау мақсатында елдiң жылдам экономикалық дамуына сәйкес жүк және жолаушылар ағынын кеңейту мен жетiлдiрудi қамтамасыз ету болып табылады. Басқа маңызды мiндет елiмiздiң транзит-көлiк әлеуетiн барынша дамыту болып табылады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1351  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының транзит-көлiк әлеуетiн дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес Астана қаласының әуежайын қайта жаңарту жүзеге асырылды. 2005 жылдың басында жаңа әуежайлық кешеннiң тұсаукесерi өткiзiлдi және жаңа жолаушылар терминалы пайдалануға енгiзiлдi.
      Бұдан басқа, 2005 жылы Астана қаласының әуежайы сериясы ISO
9001:2000 сапа сертификатын алды және алдағы уақытта СТ РК ИКАО
сертификаттауынан өтедi.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 18 сәуiрдегi N 814  қаулысымен бекiтiлген және "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ-ты
дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарында көзделген Астана
қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiн iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарына сәйкес 2005 жылы мынадай iс-шаралар жүзеге асырылды:
      негiзiнен жүк тасымалдаушы әуе кемелерi үшiн, отын құюға Астана әуежайына транзиттiк техникалық қонулар жасау үшiн клиенттер ретiнде шетел авиакомпанияларын тарту бойынша жұмыстар жүргiзiлдi. Азиядан Еуропаға жиiлiгi аптасына 2 рет транзиттiк рейстердi орындайтын "Polar Air Cargo" АҚШ-тың iрi жүк авиакомпаниясының B747-400F әуе кемелерiне 2005 жылы шарттық негiзде әуежайда қызмет көрсетiлуде. 2005 жылдың наурыз айынан бастап РФ ТЖМ ресей авиакомпаниясының жиiлiгi аптасына 3 рет ұшулары орындалуда;
      инвестициялық қызмет шеңберiнде әуежай құны 1 515,6 млн. теңге
тұратын ұшу-қону жолағын (ҰҚЖ) қайта жаңарту жөнiндегi жобаны
республикалық бюджет қаражаты есебiнен iске асырды. Қазiргi уақытта
Астана қаласының әуежайы ИКАО III санатының метеоминимумы бойынша,
қонудың екi курсымен жарық сигнал беру жабдығымен және "Вайсала" фин
фирмасының жаңа метеожабдығымен жарақталған, Қазақстандағы жалғыз
әуежай болып табылады. Бұл әуе кемелерiнiң барлық үлгiлерiн салмағына шектеу салмай және күрделi ауа райы жағдайларында қабылдауға мүмкіндiк бередi.

  Параграф 2. Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына тапсыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау бойынша

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 12 мамырдағы N  450  қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегi жеделдетiлген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасына" сәйкес Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгi (бұдан әрi - Агенттiк) талдау жүргiзген болатын және шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына тапсыру үшiн әуежай қызметi түрлерiнiң тiзбесi белгiлендi.
      Осы тiзбеге сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" АҚ-қа борттық
тамақтанумен қамтамасыз ету, қонақ үй, туристiк рейстер, кiр жуу қызметiн тоқтатуға және мүлiктi иеліктен шығаруға нұсқау жасалды. Агенттiктiң қорытындысымен келiспей, Қоғам өзiнiң наразылығын жолдаған болатын, онда мыналар көрсетiлдi:
      1) Қоғам туристiк рейстердi ұйымдастырумен айналыспайды;
      2) Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу жөнiндегi агенттiгiнiң Астана қаласы бойынша департаментiнiң келiсiмiмен құрамына борттық тамақтануды қамтамасыз ету бойынша қызмет кiретiн қоғамдық тамақтандыру кешенi негiзгi қызметке технологиялық байланысты өзге қызмет болып табылады. ИАТА жердегi қызмет көрсету туралы Стандартты келiсiмiнде көзделген қызметтiң бұл түрi Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң Азаматтық авиация комитетiмен келiсiлген.
      Елорда әуежайын қайта жаңарту жобасын iске асыруды аяқтауға, жаңа объектiлердi пайдалануға енгiзуге байланысты әуежай инфрақұрылымының жаңа және қайта жаңартылған объектiлерiн күтiп ұстау бойынша шығыстарды өтеу проблемасы аса өзектi болып тұр. Негiзгi емес қызмет түрлерiн дамыту Қоғам басшылығы қабылдайтын шаралардың бiрi болып табылады. Нәтижесiнде Агенттiк осы мәселенi қайта қарады, оны қарау нәтижесi бойынша бортцех қызметi негiзгi қызметпен технологиялық байланысты болып белгiлендi және мүлiктi иелiктен шығару жөнiндегi рәсiмдi тоқтату туралы шешiм қабылданды.
      3) Әуежай қонақ үй қызметiн көрсетумен айналыспайды. Қонақ үйдiң ескi ғимараты iшiнара экипаждардың ұзақ тұруына арналған зал ретiнде ұсынылса, iшiнара әуежайдың қызметкерлерiне тұру үшiн ұсынылады. Бұдан басқа, ғимараттың 1-қабатында Астана қаласының Желiлiк iшкi iстер бөлiмi орналасқан. Қоғам жолдаған негiзделген ақпарат негiзiнде Агенттiк осы қызметтi заңнамада көзделген тәртiппен келiсу туралы ұйғарым жасады.
      4) Кiр жуу қызметi тиiмсiз болып танылды, 2005 жылдың 9 айында
түскен кiрiс 34 мың теңгенi құрады, iске тартылған активтер құны 52 мың теңгенi құрады, осыған байланысты кiр жуу қызметi тоқтатылды.
      5) Әуежайдың медициналық-санитарлық базасы негiзiнде кейiннен емдеу-ұшу сараптамасын жүргiзу жөнiндегi функцияларды берумен "Азаматтық авиацияның медициналық орталығы" EMK құрылды.
      2005 жылдың соңында Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi Әуе көлiгiндегi Солтүстiк-батыс өңiрлiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы және Әуе көлiгiндегi Солтүстiк-батыс өңiрлiк санитарлық-эпидемиологиялық сараптау орталығы үшiн ғимаратты мемлекеттiк сатып алу бойынша ашық конкурс жариялады. Жоғарыда аталған функцияларды Орталыққа бергеннен кейiн медициналық-санитарлық бөлiм ғимараты Мемлекеттiк сатып алу туралы заңда белгiленген тәртiппен ұсынылған құны 32 млн. теңге конкурстық өтiнiмге енгiзiлген болатын. Бұдан әрi ғимарат конкурстық өтiнiмде көрсетiлген құны бойынша сатылды. 
      Қазiргi уақытта медициналық-санитарлық бөлiм ғимаратын иелiктен шығару жөнiнде рәсiмдер аяқталу сатысында.

  5. 2006 - 2008 жылдарға арналған даму жоспары

  Параграф 1. Мақсаттары мен мiндеттерi

      Әуе кемелерiне, жолаушыларға, багажға, почтаға үлгiлi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетудi қамтамасыз ету сапасын арттыру Қоғамның 2006-2008 жылдарға арналған стратегиялық мақсаты болып табылады.
      2006 жылғы Қоғамның мақсаты қызметтiң сапалық және сандық
көрсеткiштерiн жақсарту, шығынсыз қызметке қол жеткiзу үшiн пайдалануға енгiзiлген өндiрiстiк қуаттарды тиiмдi пайдалану болып табылады.
      Жоспарланып отырған 2006 жылы Қоғамның мақсаттары мыналар болып табылады:
      1) транзиттiк әлеуеттi пайдалану;
      2) халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайдың
инфрақұрылымын жақсарту және әуежайдың техникалық жарақталуын арттыру;
      3) әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсету жөнiнде қызметтер ұсыну сапасының жоғары стандарттарына қол жеткiзу;
      4) Қоғам қызметiнiң қаржылық-экономикалық көрсеткiштерiн жетiлдiру.

  Параграф 2. Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу жолдарын таңдау

      Қойылған мiндеттердi iске асыру мақсатында негiзгi қызметтiң бағыттары болып мыналар белгiлендi:
      1) Оңтүстiк-Шығыс-Батыс бағыттарында ұшуларды орындайтын шетел авиакомпанияларын Астанаға тарту;
      2) әуежай инфрақұрылымының қайта жаңартылған және салынған
объектiлерiн халықаралық стандарттар деңгейiне дейiн жетiлдiру және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежайдың техникалық
жарақталуын жақсарту;
      3) ұсынылатын авиациялық қызметтердi ұдайы жетiлдiру;
      4) жоғары технологиялық қызметтердiң жаңа түрлерiн әзiрлеу және ұсыну, сондай-ақ авиациялық емес қызметтердi дамыту (әуежай
терминалдарындағы үй-жайларды, алаңдарды жалға беру, жарнаманы
орналастыру, паркинг, концессиялық қызмет).

  Параграф 3. Стратегияны, мемлекеттiк және салалық бағдарламаларды iске асыру бойынша

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы
N 1096  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясының (бұдан әрi - Стратегия) мiндеттерiне сәйкес көлiк саласындағы негiзгi бағыт елiмiздiң транзит-көлiк әлеуетiн барынша дамыту болып табылады.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 18 сәуiрдегi
N 814 қаулысымен бекiтiлген Астана қаласы әуежайының транзиттiк әлеуетiн дамыту жөнiндегi iс-шаралар жоспарына сәйкес, Қоғам 2006 жылы елорда әуежайының жаңа қуаттарын барынша пайдалануды жоспарлауда.
      Жоғарыда көрсетiлген мiндеттердi орындауға бағытталған 2006 жылғы негiзгi iс-шаралар мыналар:
      Азаматтық авиация комитетiмен бiрлесiп әуе қатынасы туралы, сондай-ақ Астана қаласының әуежайын тұрақты ұшулар үшiн мiндеттi қону пунктi ретiнде пайдалану жөнiндегi, сондай-ақ Астана қаласының әуежайында техникалық қонуды жүзеге асырғысы келетiн авиакомпаниялардың ұшулары жөнiндегi үкiметаралық келiсiмдерге тиiстi өзгерiстер енгiзу жөнiнде iс-шаралар өткiзу;
      ИАТА Әуе көлiгi халықаралық қауымдастығының (авиатасымалдаушыларының) жерде қызмет көрсету жөнiндегi кеңесiне кiру жөнiнде iс-шаралар жүргiзу;
      әуежайды қайта жаңарту шеңберiнде жоғары технологиялық электронды жабдықпен жабдықталған жаңа объектiлердiң пайдалануға енгiзiлуiн ескере отырып, халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес мамандарды кейiннен сертификаттаудан өткiзе отырып, әуежай персоналын оқыту. 2006 жылы оқыту курстарына 45 адамды жiберу жоспарлануда, оларды оқыту құны 5 млн.теңге құрайды.

      Оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелестiк ортасына тапсыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау бойынша

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 12 мамырдағы N 450 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында шағын және орта
кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегi жеделдетiлген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасында қойылған мiндеттердi iске асыру үшiн салалық емес функцияларды анықтау мақсатында Қоғам көрсетiлетiн қызметтерге ұдайы талдау жүргізедi, соған сәйкес
кәсiпорындардың және мемлекеттiң қатысуы бар акционерлiк қоғамдардың
салалық емес функцияларын бәсекелестiк ортаға беру көзделуде.

  Параграф 4. Жұмыстар, қызметтер өндiрiсiн (заттай және ақшалай көрсетiлген) дамыту серпiнi

      Авиатасымалдардың жоспарланып отырған көрсеткiштерi дүниежүзiлiк авиацияға қатысты соңғы болжамдарға және алдыңғы жылдардағы Астана қаласының әуежайы арқылы трафиктiң өсуiнiң (10-12%) қалыптасқан үрдiсiне негiзделген. ИКАО болжамы бойынша, әлемдегi тұрақты жолаушы тасымалдарының орташа жылдық өсу қарқыны 1999 жылдан бастап 2006 жылға дейiн 5,3 % өседi, ал Еуропа мен Азия-Тынық мұхит өңiрi елдерi арасындағы бұл өсу орташа алғанда жылына 7,5 %-ды құрайды.

Астана қаласының әуежайы арқылы авиатасымалдар болжамы

Көрсеткіштер атауы

2005
жыл

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

1. Қызмет көрсетілген    рейстер

16 590

17 130

18 500

19 980

  алдыңғы жылға %   

125

103

108

108

2. Қызмет көрсетілген жолаушылар

657 550

710 425

767 260

828 641

  алдыңғы жылға % 

132

108

108

108

      2006 жылы 17 130 рейске және 710 425 жолаушыға қызмет көрсетудi қамтамасыз ету жоспарлануда, бұл жоғарыда көрсетiлген болжам факторларына сәйкес 2005 жыл деңгейiмен салыстырғанда тиiсiнше 3 % және 8% өсудi құрайды.
      2007-2008 жылдары қызмет көрсетiлетiн рейстер мен жолаушылар өсуiнiң орташа жыл сайынғы деңгейi 8 % құрайды.

2006-2008 жылдары күтiлетiн нәтижелер

                                                 (млн. теңге) 


2005
жыл

2006 жыл

2007
жыл

2008
жыл

Кірістер, барлығы

5 142

6 638

8 877

9 270

  алдыңғы жылға %-бен 

130

129

133,7

104,4

Операциялық қызметтен

4 295

6 638

8 877

9 270

алдыңғы жылға %-бен 

144

129

133,7

104,4

Операциялық емес қызметтен

846
Шығыстар, барлығы

4 742

7 846

9 560

9 812

алдыңғы жылға %-бен 

145

165,4

121,8

102,6

Операциялық қызметтен

4 389

7 846

9 560

9 812

Операциялық емес қызметтен

353
Қаржылық нәтиже, барлығы

399

-1208

-683

-542

Операциялық қызметтен

-93

-1208

-683

-542

Операциялық емес қызметтен

493

0

0

0

      Қаржылық көрсеткiштердiң серпiнi болжанып отырған кезеңдегi өндiрiстiк көрсеткіштер өсуiнiң тиiстi үрдiсiмен сипатталады.
      2006 жылы күтiлетiн кiрiстердiң көлемi 6 638 млн. теңгенi құрайды, бұл 2005 жылдың деңгейiнен 129 %-ға (1 496 млн. теңгеге) артық болады.
      2006 жылы шығыстар сомасы 7 846 млн. теңге мөлшерiнде болжануда, бұл 2005 жылдың деңгейiнен 165.4 %-ға (3 104 млн. теңгеге) артық болады. Бұл ұлғаю өзiндiк құнның 187.9 %-ға (3. 215 млн. теңгеге) өсуiне байланысты.

  Параграф 5. Күрделi қаржы жұмсалымдарының көлемi

      Қоғам күрделi қаржы жұмсалымдарын негiзiнен негiзгi қорларды (арнайы техниканы, жабдықты және тағы басқаларды) жөндеуге және ауыстыруға бағыттауды жоспарлауда. Қаржыландыру көзi әуежайдың меншiктi қаражаты болып табылады.

       Күрделi қаржы жұмсалымдарының 2006-2008 жылдарға арналған жоспары

                                            (млн. теңге) 

Пайдалану бағыты


  Барлығы, соның ішінде жылдар бойынша: 

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

Негізгі қорларды ауыстыру және жөндеу

462

262

100

100

     Параграф 6. Өзiндiк құн құрылымы

      Сатылатын қызметтердiң өзiндiк құны 2006-2008 жылдары 35291 млн. теңгенi, соның iшiнде 2006 жылы - 9 249 млн. теңгенi, 2005 жылмен салыстырғанда 5592 млн. теңгеге немесе 252,9 %-ға өсудi құрайды.

2006-2008 жылдардағы өзiндiк құн құрылымы

                                                   (млн. теңге) 

Көрсеткіштер

2005
жыл нақты

2006
жыл болжам

2007
жыл болжам

2008
жыл болжам

2006-
2008
жылдардабарлығы


  Үлес салмағы,

А

1

2

3

4

5

6

Өзіндік құн, барлығы

3 657

6 872

8 621

8 892

24 385

100

  алдыңғы кезеңге %-бен 

153,9

188,0

126,0

103,1Еңбекақы төлеу шығыстары

510

530

539

563

1632

6,7

   алдыңғы кезеңге %-бен

158,6

104,0

101,6

104,4Негізгі құралдар мен МЕА тозуы

380

1 280

1 279

1 295

3 854

15,8

    алдыңғы кезеңге %-бен

126,6

336,8

100

101,2Коммуналдық
қызметтер

148

456

478

497

1 431

5,9

    алдыңғы кезеңге %-бен

169,1

308

104,8

103,9Ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстау жөніндегі қызметтер

38

90

89

90

269

1,1

    алдыңғы кезеңге %-бен

216,4

236

98

101Байланыс шығыстары

23

23

24

25

72

0,3

   алдыңғы кезеңге %-бен

101,7

100

104

104Тауар-материалдық
құндылықтар шығыстары

175

182

221

230

633

2,6

    алдыңғы кезеңге %-бен

81,1

104

121

104НҚ жөндеу және техникалық қызмет
көрсету жөніндегі
шығыстар

78

32

33

35

100

0,4

    алдыңғы кезеңге %-бен

52,4

41

103

106Бөтен ұйымдар қызметтері 

11

12

12

13

37

0,1

    алдыңғы кезеңге %-бен

154,3

109

100

108Сатуға арналған сатып алынатын материалдар құны

2 204

4 142

5 827

6 029

15 998

65,6

   алдыңғы кезеңге %-бен

172,3

187,9

141,0

103,4,3Авиаотын және авиа арнайы сұйықтары

2 021

3 886

5 551

5 733

15 170

62,2

    алдыңғы кезеңге %-бен

173,8

192,0

142,8

103,2Борттық тамақтануға
арналған азық-түліктер

182

256

276

296

828

3,3

    алдыңғы кезеңге %-бен

158,2

140

107

107,2         2006-2008 жылдарға арналған өзiндiк құнды талдау шығыстардың осы бабындағы елеулi үлес салмақты сату үшiн сатып алынған материалдар бойынша шығыстар - 15 998 млн. теңгенi немесе 65 6 %-ды, соның iшiнде 2006 жылы - 4 142 млн.теңгенi немесе 60  % -ды құрайтынын көрсеттi. Осы шығыстардың 2005 жылмен салыстырғанда 92,0 %-ға артуы авиаотынға бағаның болжамды өсуiмен байланысты.
      2005 жылы "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасы бойынша жұмыстардың аяқталуына, 2006 жылы әуежайлық кешеннiң жаңа объектiлерiн (30 бiрлiктен астам), көлiктi және арнайы жабдықты (54 бiрлiк) теңгерiмге қабылдауға байланысты, мынадай шығыстар бабының артуы болжануда:
      негiзгi құралдар мен материалдық емес активтердiң тозуы - 3 854 млн.теңге немесе 15,8%, соның iшiнде 2006 жылы - 1 280 млн. теңге немесе 18,6 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 3,3 есе;
      коммуналдық қызметтер бойынша шығыстар - 1 431 млн. теңге немесе 5,9 %, соның iшiнде 2006 жылы - 456 млн. теңге немесе 6,6 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 3,1 есе;
      ғимараттар мен құрылыстарды күтiп ұстау бойынша - 269 млн. теңге немесе 1,1%, соның iшiнде 2006 жылы - 90 млн. теңге немесе 1,3 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 2,3 есе;
      тауар-материалдық құндылықтар шығыстары - 633 млн. теңге немесе 2,6 %, соның iшiнде 2006 жылы - 182 млн. теңге немесе 2,6 %. 2005 жылдың деңгейiне қарағанда өсу - 104 %.
      Бұдан басқа мынадай шығыстардың өсуi болжануда:
      еңбекақы төлеу шығыстары - 1632 млн. теңге немесе 6,7%, соның iшiнде 2006 жылы 530 млн. теңге немесе 7,7%. 2006 жылы осы бап бойынша шығыстар 2005 жылдың деңгейiне қарағанда 10 %-ға өседi. Бұл орташа айлық еңбекақының 2005 жылы 43 815 теңгеден 2006 жылы 48 465 теңгеге дейiн өсуiмен байланысты;
      бөтен ұйымдар қызметтерi - 37 млн. теңге немесе 0,1 %, соның iшiнде 2006 жылы - 12 млн. теңге немесе 0,2  % . Шығыстардың өсуi әуежайлық кешеннiң жаңа объектiлерiн теңгерiмге қабылдауға байланысты қызмет көрсетiлетiн ғимараттар санының және тиiсiнше сақтандыру бойынша шығыстардың және басқа да шығыстардың өсуiне сәйкес жоспарланған.
      Барлық қаралып отырған кезеңдегi Қоғамның жалпы шығыстарындағы
сатылатын қызметтердiң өзiндiк құнының үлес салмағы 91,2  % -ды құрайды.

  Параграф 7. Қоршаған ортаны қорғау, қауiпсiздiк техникасын сақтау жөнiндегi iс-шаралар

      "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының
1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңына сәйкес әуежай қоршаған ортаны қорғау
туралы заңнаманы, оның сапа нормативтерін және экологиялық талаптарын сақтау жүктелетін табиғатты пайдаланушы болып табылады.
      Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бағдарламаның шеңберінде әуежай мынадай іс-шараларды жүргізуді жоспарлауда:
      жыл сайынғы іс-шаралар жоспарын жасап, қоршаған ортаның және табиғи ресурстардың жай-күйін тұрақты бақылау;
      шығарындылардың, тастамалардың және қалдықтардың шығу көздеріне түгендеу жүргізу арқылы өзгерістерді болжау;
      Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдеріне сәйкес экологиялық сақтандыру;
      әуежайды қайта жаңарту шеңберінде жаңадан енгізілетін объектілерге экологиялық паспорттарды әзірлеу және бекіту.
      Есептік кезеңдегі нақты деректер және Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі басқарма белгілеген қоршаған ортаның ластануына келісілген лимиттер бойынша әуежай қоршаған ортаны қорғау қорына төлемдер жүргізеді. 2006 жылы қоршаған ортаны ластауға төлем бұрынғы деңгейде (1,6 млн. теңге) жоспарлануда.
      Қоғамдағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі іс-шаралар ұйымдастыру, техникалық, әдістемелік, өндірістік
және санитарлық-гигиеналық жұмыстардың кешеніне бағытталған.
 

                  Параграф 8. Баға және тариф саясаты
 
        "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес әуежай қызметтері табиғи монополия
саласына жатқызылды.
      Әуежайдың баға және тариф саясатының негізгі мақсаттары өңірде
бәсекелестік қабілеттілікке қол жеткізу, өңірдің транзиттік әлеуетін пайдалану шеңберінде авиатасымалдаушыларды тасу болып табылады.
      "Табиғи монополия субъектілерінің реттелетін қызметтері (тауарлар, жұмыстар) Тізбесін бекіту" туралы Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 14 наурыздағы қаулысымен әуежайлар қызметінің номенклатурасы бекітілді:
      әуе кемесінің ұшуын және қонуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер;
      авиациялық қызметті қамтамасыз ету;
      негізгі әуеайлақта әуе кемесіне тұру орнын ұсыну жөніндегі қызметтер;
      әуе кемесіне тұру орнын белгіленген уақыттан артық ұсыну жөніндегі қызметтер.
 

                   Параграф 9. Әлеуметтік саланы дамыту
 
        Қаржылық-экономикалық қызметтiң 1208 млн. теңге сомасындағы
болжанып отырған терiс нәтижесiне байланысты "Астана халықаралық
әуежайы" АҚ әлеуметтiк шығыстарға 2006 жылы қаражат көзделмеген.

  Параграф 10. Кадр саясаты

      Кадр саясатының негiзгi бағыттары Қоғамды кешендi және тұтастай сипаттағы басқару жүйесiн қамтамасыз ету, сондай-ақ кәсiби, жоғары бiлiктi персоналды қалыптастыруға бағытталған жұмыс болып табылады. Кадр жұмысын жақсарту, оның кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру мақсатында персоналмен жұмыс iстеу жүйесiн, Қоғамның ұйымдастыру құрылымын және штат санын жетiлдiру жөнiндегi жұмыстар жалғастырылатын болады. "Астана халықаралық әуежайы" АҚ саясаты мен мақсатын әзiрлеуге және қолдауға, олардың санасын арттыру үшiн оны қызметкерлер арасында таратуға, басқарудың және жоспарлаудың қазiргi заманғы әдiстерiн енгiзу арқылы осы мақсаттарға қол жеткiзу бойынша шығармашылық жұмысқа персоналды уәждеуге және тартуға бағытталған менеджменттiң тиiмдiлiгiн арттыруға ерекше көңiл бөлiнедi. Оқыту, қайта даярлау және қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн
жетiлдiру Қоғам персоналын кәсiби дамыту мен оның бiлiктiлiк сипаттамасын жақсартудың негiзгi құралдары болып табылады.

  Параграф 11. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен  қарым-қатынастар

      Қоғам 2006-2008 жылдарда 24 785 млн. теңге мөлшерiнде жиынтық
кiрiстер алуды жоспарлауда, соның iшiнде: 2006 жылы - 6 638 млн. теңге, 2007 жылы - 8 877 млн. теңге және 2008 жылы - 9 270 млн. теңге. 2006-2008 жылдары орташа жылдық өсу 263 % деңгейiнде болжануда.
      Жаңа әуежайлық кешен объектiлерiнiң пайдалануға енгiзiлуiне
байланысты жиынтық шығыстардың (салықтарды төлеу, несиеге пайыз,
амортизациялық аударымдар, коммуналдық қызметтерге арналған шығыстар) айрықша өсуiне байланысты Қоғамның шығыстары 2006-2008 жылдары 27 218 млн. теңге мөлшерiнде болжануда, соның ішiнде: 2006 жылы - 7 846 млн. теңге; 2007 жылы - 9 560 млн. теңге, 2008 жылы -  9 812 млн. теңге сомасында болжануда.
      Кiрiстерден шығыстардың өсу қарқынының едәуiр озу салдарынан әуежай қызметiнiң қаржылық нәтижесi шығындармен болжанады: 2006 жылы - 1208 млн. теңге; 2007 жылы - 683 млн. теңге және 2008 жылы - 542 млн. теңге.

       Республикалық бюджеттен

        Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу жобасын iске асыру шеңберiнде 006 "Әуе көлiгi инфрақұрылымын дамыту" және 007 "Астана қаласындағы халықаралық әуежай құрылысына кредит беру" бағдарламалары бойынша республикалық бюджеттен 2006 жылы 552,822 млн. теңге сомасында қаржы бөлу жоспарлануда.

       Салықтар және төлемдер түрлерi аясындағы бюджетке, акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне дивидендтерден болжанатын түсiмдер

      2006-2008 жылдары бюджетке төлемдер 1897 млн. теңге сомасында
жоспарлануда. 2006-2008 жылдары корпоративтiк табыс салығын төлеу мен дивидендтер есептеу жоғарыда аталған факторларға байланысты жоспарланбайды.

Бюджетке төленетiн салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер көлемiнiң болжамы

                                              (млн. теңге)


2005
жыл нақты

2006
жыл

2007 жыл

2008 жыл

2006-
2008 жылдарда барлығы

А

1

2

3

4

5

Салықтар, барлығы

353,3

625,3

630,3

641,4

1897

  соның ішінде:


Корпоративтік
табыс салығы

15,2

-

-

-

-

Жеке тұлғалардың табыс салығы

55,5

78,3

79,9

83,1

241,3

Әлеуметтік салық

82,7

91,4

93,0

98

282,4

Мүлікке салынатын салық 

77,7

351,2

347,6

347,6

1046,4

Көлікке салынатын салық

1,6

1,6

1,7

1,8

5,1

Жерге салынатын салық

5,8

5,8

6,4

6,4

18,6

Басқа салықтар (рұқсат етілмеген, ҚҚС бойынша есепке алу)

114,8

97,0

101,7

104,5

303,2

  Параграф 12. Қызмет көрсететiн банктермен өзара қарым-қатынастар:

      Қазiргi уақытта Қоғам мынадай банктердiң қызметтерiн пайдаланады: Альянс-банк, Қазинвестбанк, Халық банкi.

       есеп айырысу шоттары бойынша айналымдар, ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы

      Есеп айырысу шоттары бойынша айналымдар аясында қызмет көрсететiн банктермен өзара қарым-қатынастар төменде келтiрiлген кестеде берiлдi.

Қоғамның есеп айырысу шоттары бойынша негiзгi
      көрсеткiштерi

                                                 (млн. теңге)

Атаулар

2006 жыл

2007 жыл

2008 жыл

А

1

2

3

Альянсбанк
Есеп айырысу шоттары бойынша айналым
Кіріс

457

417

481

Шығыс

456

416

480

Ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы

0,492

0,527

0,564

Қазинвестбанк
Есеп айырысу шоттары бойынша айналым
Кіріс

883

936

992

Шығыс

878

931

987

Ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы

15

16

17

Халық банкі
Есеп айырысу шоттары бойынша айналым
Кіріс

5 491

5 821

6   170

Шығыс

5 465

5 793

6 141

Ақшалай қаражаттың орташа айлық қалдығы

58,58

62,09

65,82

       Қызмет көрсететiн банктiң операциялық қызметi бойынша тарифтiк саясат

       Қоғамға банктiк қызмет көрсету төменде келтiрiлген мынадай тарифтерге сәйкес жүзеге асырылады.

АҚ-қа қызмет көрсететiн банктердiң тарифтерi

                                                   (теңге)

Қызмет түрлері

Тарифтер

Халық банкі

Қазинвестбанк

1. КЛИЕНТТЕРДІҢ ЕСЕП ШОТЫН АШУКлиенттің есеп шотын ашу

8200

3000

Есеп шот бойынша операциялар бар болғанда есеп шотты жүргізу

790

6500

2. ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

Валюталаудың ағымды күнімен басқа банк клиенттерінің есебіне аударулар (төлемдер)- сағ. 9.00 ден 13.00-ге дейін
 

0,2 % min
200 max
430 теңге

1 аударуға 130 теңге
 

- сағ. 13.00 ден 16.00-ге дейін
 

0,2 % min
280 max
630 теңге

500

- сағ. 15-00 ден 17-00-ге дейін


1500

- сағ. 16.00 ден 18.00-ге дейін

1500


Шұғыл аударулар (сағат 1-ге дейін)

1000

0,2 %, бірақ
5000 теңгеден
артық емес

3. КАССА ОПЕРАЦИЯЛАРЫ


  Қолма-қолсыз ақшаны қолма-қол ақшаға айырбастау: Алдын ала жазбаша өтінім бойынша ұлттық валютада

0,2 %

0,3 %

Алдын ала өтінім жасамай
(күнбе-күн) ұлттық валюта

0,6 %

0,3 %

      Сыйақы көлемi және комиссиялық төлемдер көлемi

      "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту"
инвестициялық жобасын iске асыруға байланысты оларға банктiк сыйақылар есептелуi мүмкiн еркiн ақша қаражатын банк депозитiне немесе басқа инвестициялық аспаптарға салу жоспарланбайды.

  2-бөлiм. Қоғамның 2006-2008 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы

  1. Саланың инвестициялық жағдайын бағалау

  Параграф 1. Саланың инвестициялық нарықтарындағы жай-күйдi талдау және бағалау, Қоғам ролiн бағалау және оның саланың инвестициялық үдерiсiне әсерi

       Қазiргi уақытта авиациялық қызмет көрсету саласындағы инвестициялық жағдай инвестициялық жобаларды тарту және iске асыруда оң қайта құрулармен сипатталады.
      Соңғы уақытта нарықтық қарым-қатынастарды барынша дамыту және
көлiк жүйесiнде бәсекелестiк ортаны дамытуға бағытталған экономиканы
ырықтандыру азаматтық авиация, соның iшiнде әуежайлық қызмет бойынша
қызметтер саласында бұдан әрi экономикалық iлгерiлеудiң нақты алғы
шарттарын құрды. Қазақстанда соңғы жылдары экономиканың өсуiне барабар авиациялық көлiктiк қызметтер рыногы қалыптасуда. Алайда, қолданыстағы әлеует, соның iшiнде Қазақстан аумағы арқылы халықаралық транзит мүмкiндiгi жеткiлiктi пайдаланылмайды. Мұның барлығы азаматтық авиация саласында мемлекеттiң кешендi iс-шараларын әзiрлеу қажеттiлiгiне әкеледi. 
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бұрын қабылданған Азаматтық 
авиация саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасына
сәйкес әуежайлардың негiзгi өндiрiстiк қуаттарын iшкi де және сыртқы
қаржыландыру көздерi есебiнен қайта жаңарту мен жаңғырту жүргiзiлдi.
Аэронавигациялық жүйенi дамыту, әуе кеңiстiгiнiң және республика
әуежайларының транзиттiк әлеуетiн арттыру бойынша шаралар қабылдануда.
      Авиатасымалдауға мұқтаждықтың жыл сайын өсуi, халықаралық
экономикалық кеңiстiкке кiрiгу және Қазақстан тұрғындары кiрiсiнiң артуы азаматтық авиацияның сапалы және қауiпсiз қызмет көрсету қажеттiлiгiн туындатады.
      Қазiргi уақытта халықаралық ұшуларды қамтамасыз етуге 14 әуежайға рұқсат берiлген: Астана, Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Петропавл, Тараз, Орал, Өскемен, Шымкент, Павлодар, Семей.
      Сонымен бiрге көптеген қазақстандық әуежайлардың техникалық
жарақталуы төмен деңгейде қалып отыр. Әуежайларды қазiргi заманғы негiзгi өндiрiстiк қуаттармен, ғимараттармен, құрылыстармен, технологиялық жабдықтармен және батыс өндiрiсiнiң әуе кемелерiне қызмет көрсетуге арналған арнайы жабдықпен қамтамасыз ету тапшылығы байқалады. Қаржылық қаражаттың тапшылығынан жасанды ұшу-қону жолағын (бұдан әрi - ЖҰҚЖ), рульдiк жолдарды, перрондарды, периметрлiк қоршауларды қайта жаңарту және қалпына келтiру бойынша жоспарлы iс-шаралар өткiзу мерзiмдерi сақталмайды.
      Қазақстанның әуежайларын әуе кемелерiне, жолаушыларға, багажға
және жүкке қызмет көрсетуге арналған арнайы техникамен жарақтау айрықша назар аударуды қажет етедi. Қазiргi уақытта Қазақстан Республикасының әуежайлары негiзiнен 1970-80 жылдары шығарылған арнайы техникамен және жабдықпен жарақталған, олар моральдық және табиғи жағынан тозған.
      2003 жылы 1,5 млрд. теңге мөлшерiндегi республикалық бюджет
қаражаты есебiнен Астана қаласы әуежайының жасанды ұшу-қону жолағын
қайта жаңарту жүргiзiлдi, соның нәтижесiнде ұшу салмағы 400 тоннаға дейiнгi әуе кемелерiнiң кез келген түрiн қабылдауға мүмкiндiк беретiн ұшу-қону жолағының көтеру қабiлетiнiң артуына қол жеткiзiлдi.
      2006 жылы құны 270 млн. доллардан жоғары 33 объектiден тұратын
Астана қаласы әуежайының жаңа әуежайлық кешенiнiң құрылысы iс жүзiнде аяқталады.

  Параграф 2. Қорытындылар

      Қазақстандық әуежайлардың техникалық жарақталуының нашарлығын
назарға ала отырып, Қазақстан Республикасының әуежайларын ең аз
мөлшердегi қажеттi арнайы техника тiзбесiмен қамтамасыз ету үшiн елеулi инвестициялар қажет.

  2. Инвестициялық басымдықтар және бағыттар

  Параграф 1 Қоғамның инвестициялық саясатының негiзгi басымдықтары мен мiндеттерi

      Әуежайдың инвестицияық саясатының негiзгi басым бағыттары
мыналардан тұрады:
      1) Астана қаласы әуежайының объектiлерiн жетiлдiру;
      2) оның өткiзу қабiлетiн арттыру;
      3) әуе кемелерiне қызмет көрсетудiң авиациялық қауiпсiздiк деңгейiн арттыру;
      4) жолаушыларға және клиенттер жүктерiне халықаралық стандарттар деңгейiнде қызмет көрсету мәдениетiн арттыру;
      5) әуеайлақ-техникалық сервистi қамтамасыз ету кезiнде қызмет
көрсетiлетiн ұшақтар үлгiсiнiң спекторын кеңейту;
      6) елорда әуе қақпасының инфрақұрылым кешенiн жетiлдiру;
      7) Қазақстанның транзиттiк әлеуетiн дамытуды қамтамасыз етуге
қабiлеттi саланы дамыту бойынша бiрқатар корпоративтiк және мемлекеттiк мiндеттердi шешу.
      Әуежайдың объектiлерiн халықаралық стандарттар деңгейiне дейiн
жетiлдiру, оның өткiзу қабiлеттiлiгiн арттыру мақсатында iс-шараларды өткiзу, әуе кемелерiне және жолаушыларға қызмет көрсетудiң авиациялық қауiпсiздiк сапасын арттыру, елорда әуе қақпасының инфрақұрылым кешенiн жетiлдiру, ел iшiнде де және халықаралық әуе кеңiстiгiнде де әуежай қызметi саласын күшейту және кеңейту, инвестицияларды тарту және оларды пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру; компанияның инвестициялық тартымдылығын құру әуежайдың 2006 жылға жоспарланған инвестициялық саясатының мiндеттерi болып табылады.

  Параграф 2. Инвестициялық жобалар бойынша ниеттер

      Қоғам инвестициялық қызметтi 2006 жылы мынадай үшi негiзгi бағыт бойынша жүзеге асыруға ниеттенедi:
      1) "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту"
жобасын аяқтау;
      2) меншiктi қаражат есебiнен негiзгi қорларды (арнайы техниканы, жабдықты және тағы басқаларды) ауыстыру;
      3) Астана қаласының әуежайында сервистiк авиациялық-техникалық
орталық салу.

  3. Қоғамды дамытудың инвестициялық жоспары

      Дамытудың орта мерзiмдi жоспарындағы әуежайдың инвестициялық
жоспары халықаралық қаржы ұйымдарының 552,822 млн. теңге сомасындағы
заемын тарту есебiнен, соның iшiнде 552,684 млн. теңге сомасындағы JBIC заемын тарту есебiнен 2006 жылы "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" iрi ауқымды жобаны iске асыруды аяқтауды көздедi.
      "Астана қаласында халықаралық әуежайды салу" жобасын iске асыру "Астана қаласында халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611  қаулысына сәйкес 2001 жылдан бастап жүргiзiлуде.
      Жобаның мақсаты: Астана қаласы әуежайының объектiлерiн жетiлдiру, оның өткiзу қабiлеттiлiгiн арттыру әуе кемелерiне, жолаушыларға қызмет көрсету қауiпсiздiгi және багажды халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес өңдеу деңгейiн арттыру, елорда әуе қақпасының барлық инфрақұрылымдық кешенiн дамыту.
      Жобаның техника-экономикалық негiздемесiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң тапсырмасы бойынша 1997 жылы СН2МНILL Консалтингтiк компаниясы әзiрлеген болатын.
      Жобаның кредиторы Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JВIС) болып табылады.
      Қарыз сомасы 22 млрд. 122 млн. жапон йенi мөлшерiнде белгiленген. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмiне сәйкес осы жоба бойынша Атқарушы агенттiк (түпкiлiктi қарыз алушы) болып "Астана халықаралық әуежайы" АҚ, ал қадағалаушы агенттiк болып - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi белгiлендi.
      Көрсетiлген соманың 20 %-ы әуежайға кредит ретiнде (салықтарды, кедендiк төлемдердi және тағы басқа шығындарды өтеуге), қалған 80 %-ы республикалық бюджет қаражаты есебiнен (жарғылық капиталды ұлғайтуға) берiледi.
      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен әуежай арасындағы 2001 жылғы 15 маусымдағы N ЯПО-001П кредиттiк келiсiмге сәйкес 4 424 400 000 жапон йенi сомасындағы қаражат 2,2 % жылдық сыйақы ставкасы бойынша 7 жыл жеңілдiк кезеңiмен 2028 жылға дейiнгi мерзiмге берiледi.
      Жобаның Бас мердігері, құрамында мынадай компаниялар бар консорциум болып табылады: Siemens (Германия)/ Marubeni Corp (Жапония)/ John Laing (Ұлыбритания)/ Аlаrkо (Түркия).
      Жобаның мiндеттерi:
      өткiзу қабiлетi сағатына 600 жолаушы және ауданы 24 365 шаршы метр жолаушылар терминалын, ауданы 2 000 шаршы метр жүк терминалын салу, 
      1964 жылдан берi жаңарту жүргiзiлмеген, ескiрген инфрақұрылымды жаңарту жөніндегi, тұтас кешенді жұмыстар жылумен-сумен және электрмен жабдықтаудың жаңа желiлерiн, байланыстың оптикалық-талшықты желiсiн, қазiргi заманғы қазандықты, энергиямен жабдықтаудың орталық тарату пунктін, периметр бойындағы жолды және оның қоршауын, отын құбырын көздейдi.
      Жүк тасымалын дамытуға ерекше назар бөлiнедi. Осы мақсатта
мамандандырылған жүк терминалы мен жүк перронын салу жүзеге асырылуда. Айтарлықтай жұмыс көлемi ауданы 150 мың шаршы метр әуеайлақ бөлiгiн қайта жаңартуды қамтиды: магистральдық және қосымша рульдеу жолдарын салу, қолданыстағы перронды үш есе күшейту және кеңейту. Сондай-ақ жарық техникалық, метеорологиялық және навигациялық жабдықтарды, электрмен қамтамасыз етудiң резервтiк көздерiн ауыстыру жүргiзiледi. Әуежайдың тыныс-тiршiлiгiн қамтамасыз ететiн бiрқатар объектiлердi: әуе қозғалысын басқару ғимаратын, ЖЖМ қоймасы мен зертханасын, қазандықты, авариялық
құтқару бригадаларының және әуеайлақ-техникалық сервисiнiң ғимаратын, сорғы станциясын салу көзделген. Арнайы қар жинайтын техниканы, өрт сөндiру жабдығын, жердегi техника және ЖЖМ жабдығын сатып алу көзделген. Багажды рентген аппараттарының қазiргi заманғы үлгiлерiмен жүз пайыз тексеру, бейнебақылау жүйелерiмен, шекара, кеден қызметтерi және әуежай бөлiмшелерiнiң жолаушылар мен жүк клиентурасына қызмет көрсету жөнiндегi автоматтандырылған технологиялық желiлерiмен жабдықтау сияқты авиациялық қауiпсiздiктiң жүйелерiмен жарақтандыруға ерекше назар аударылған.
      "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды дамыту" инвестициялық
жобасын iске асыру 2005 жылы аяқталды. Оны iске асыру Астана қаласы
әуежайының техникалық параметрлерiнiң сәйкестiгiн қамтамасыз ету және жолаушыларға қолайлы қызмет көрсетудi, III-В санатының метеоминимумы бойынша қонуға дәл кiру үшiн Астана халықаралық әуежайын қосымша жабдықтауды, жолаушыларға халықаралық деңгейде қызмет көрсетудiң жоғары сервисiн қамтамасыз етудi, "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА" фирмасына орындалған қосымша құрылыс жұмыстары үшiн  жалпы сомасы 1 762 085 мың теңге қарызды төлеудi көздейдi. Соның iшiнде:
      III-В санатының метеоминимумы бойынша қонуға дәл кiру үшiн
Астана халықаралық әуежайын қосымша жабдықтауға 963 530 мың теңге;
      жабық автотұрақты салуға 511690 мың теңге;
      "Мабетекс Прожект Инжиниринг СА" фирмасы орындаған қосымша
құрылыс жұмыстарына қарызды өтеуге 286 865 мың теңге.
      Қоғамның меншiктi қаражаты есебiнен негiзгi құралдарды ауыстыру 2006 жылы 282 млн. теңге мөлшерiнде жоспарлануда.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 наурыздағы
"Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпiлiс жасау қарсаңында"  Жолдауында
мемлекеттiк - жекеменшiк әрiптестiк негiзiнде инфрақұрылым дамуы бойынша бизнеспен тиiмдi ынтымақтастықты қамтамасыз ететiн Қазақстан
Республикасының 2015 жылға дейiнгi Көлiк стратегиясын 2006 жылы бекiту мәселесi қойылған. Еуропа-Азия бағытында сапалы тасымалдауды қамтамасыз ету үшiн ең аз дегенде 2-3 авиациялық хаб құру. Авиациялық тасымалдарға сапалы қызмет көрсету үшiн Астана қаласында сервис орталығын құру.
      Техникалық регламенттердiң белгiленген талаптарына сәйкес әуе
кемелерiне уақтылы және сапалы техникалық қызмет көрсету ұшулар
қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң негiзгi өлшемi болып табылады, олар
мамандандырылған техникалық орталықтарда жүргiзiлуi тиiс.
      Қазақстандық авиакомпаниялар пайдаланатын шетел өндiрiсiнiң Б757, Б767, Б737, А310, A320 түрiндегi әуе кемелерi паркiнiң ұлғаюына байланысты тек қана республиканың ғана емес, сонымен бiрге алдағы уақытта ТМД елдерiнiң, Орталық және Оңтүстiк-Шығыс Азия өңiрлерi авиакомпанияларының әуе кемелерiне ауыр нысандағы техникалық қызмет көрсетудi қанағаттандыра алатын Астана қаласының әуежайында қазiргi заманғы сервистiк авиациялық-техникалық орталық құру қажет. 
      Қазiргi уақытта батыс өндiрiсiнiң әуе кемелерiн пайдаланатын Қазақстан Республикасының авиакомпаниялары ӘК техникалық қызмет көрсетудi орындауға байланысты мәселелердi дербес шешуде. Бұл ретте Қазақстаннан тыс жерлерге көптеген ақша қаражаты кетiп жатыр, бұл ұшақтарды пайдалануды қымбаттатады.
      Бұдан басқа, техникалық қызмет көрсетуге байланысты көп мөлшердегi валюта шығыстарын шығару қажеттiлiгi қазақстандық авиакомпанияларды қазiргi заманға сай әуе кемелерiн сатып алуға (жаңарту) мүдделi етпейдi.
      Жекеменшiк авиациялық-техникалық орталықты құру Қазақстан
Республикасы авиакомпанияларының қазiргi заманғы әуе кемелерiне
техникалық қызмет көрсету нысанын жүргiзуге шығындарды азайтуға мүмкiндiк бередi. Алдағы уақытта тек қана қазақстандық авиакомпаниялардың әуе кемелерiне ғана емес, сонымен бiрге ТМД елдерiнiң және ортаазиялық өңiрдiң авиакомпанияларына қызмет көрсетуге мүмкiндiк туады.
      Қазақстанның саяси және экономикалық әлеуетiн ескере отырып, экономиканың және халықтың авиациялық тасымалдарға мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшiн тек қана халықаралық ұшуларды жүзеге асыру үшiн
Боинг-757, Боинг-737, А-310, А-320 (319) класты ұшақтар саны 30:35 бiрлiктi құрауы тиіс. Егер, осы ұшақтар паркiне техникалық қызмет көрсетудi Қазақстан ішінде ғана жүзеге асыруды мақсат етсек, онда алаңы кемінде 23000 м2 ангарлық кешеннің өндірістік қуаттарын көздеу қажет.
      Авиациялық-техникалық орталықты құру үшін мыналар:
      1. Астана қаласы әуежайының талаптарға сәйкес шамамен 15 гектар жер учаскесін бөлу;
      2. еуропалық авиациялық талаптарға сәйкес шамамен 85-90 авиамаманды әзірлеу (1 авиамаманды дайындау және тағылымдамадан өткізу 9 мың АҚШ долларын құрайды);
      3. өндірістік алаңдар салу, соның ішінде: тиісті өндірістік  цехтары бар ангар (слесарлы, пісіру, доңғалақтарды құрастыру цехы және т.б.);
      4. ұшу ақпаратын талдау бойынша, радио және электржабдығын тексеру бойынша, қозғалтқыштар мен арнайы жабдықты диагностикалау
бойынша зертханалар;
      5. жабдықтармен, аспаптармен, шығыс материалдарымен жарақтау қажет.
      "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 маусымдағы N 242-ІІ  Заңына сәйкес құрылысқа инвестицияларды негіздеу үшін техникалық-экономикалық негіздемені (бұдан әрі - ТЭН) әзірлеу қажет.
      Алдағы жылдарға бюджеттік қаражатты оңтайлы жоспарлау мақсатында құрылысқа инвестициялардың ТЭН және жобалық-сметалық құжаттамасын (бұдан әрі - ЖСҚ) әзірлеу қажет.
      "Астана қаласының әуежайында сервистік авиациялық-техникалық орталықты салу" ТЭН әзірлеуге қажетті сома 2006 жылы 80 млн. теңгені
және ЖСҚ әзірлеуге 309,96 млн.теңгені құрайды.
 
            2003-2006 жылдары инвестициялық жобаларды іске асыру
                                                                                                                       (млн. тенге)

Жобаның атауы

2003 жыл

2004 жыл

2005 жыл

2006 жыл

А

1

2

3

4

1. "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу" жобасы,барлығы,соның ішінде

12 439,6

15 239,2

2 434,135

552,822

- JBIC заемы есебінен жобаны
іске асыру

10 780,0

12 080,4

1 577,890

552,684

- Республикалық бюджеттен
  қоса қаржыландыру есебінен жобаны іске асыру

1 659,6

3 158,8

856,245

0,138

2. Республикалық бюджет қаражаты есебінен "Астана қаласындағы халықаралық әуежайдың ҰҚЖ қайта жаңарту"

1 515,6
3. Республикалық бюджет қаражаты есебінен "АХӘ РМК Жарғылық капиталын ұлғайту"

241,6
4. Астана қаласының халық- аралық әуежайын ұлғайту"1 762,085


5. Негізгі құралдарды ауыстыру және жөндеу

68

260

250

282

6. Астана қаласының әуежайында сервистік авиациялық-орталықты салу
389,9

     3-бөлiм. Дамудың маңызды көрсеткіштерiнiң болжамы

                                                   1-7 нысандар

  "Астана халықаралық әуежайы" АҚ дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы

                                                             1-нысан

***

Көрсеткіштер

өлшем бірлік- тері

2004 
жылғы
есеп

2005 жылғы
баға-
лау

2005 жыл 2004 жылға %-бен

2006
жыл болжам

А

Б

1

2

3

4

5

1

Өндірілген өнімдердің
(жұмыстардың, қызметтердің)
көлемі - барлығы

мың.
теңге

2981339

4295914

144

6638507


соның ішінде:


1.1

ұшу-қону барлығы

тонна

324 593

429770

132

452 988


құны

мың
теңге

449 248

553 089

123

652 756


с.і. ТМД елдері

адам

58 126

57 090

98

61 657


құны

мың
теңге

91 891

85 376

93

88 847


алыс шетел

адам

78 099

121936

156

128 098


құны

мың
теңге

86 499

123701

143

128 418

1.2

авиациялық қауіп- сіздік - барлығы

тонна

324 593

657550

203

706 825


құы

мың
теңге

112 110

138058

123

163 077


с.і. ТМД елдері

адам

58 126

57 090

98

61 657


құны

мың
теңге

23 041

21 344

93

22 212


алыс шетел

адам

78 099

121936

156

128 098


құны

мың
теңге

21 492

30 884

144

32 104

1.3

техникалық қызметтер-барлығы

тонна

33 757

31 161

92

15 755


құны

мың
теңге

18 630

16 344

88

8 429


с.і. ТМД елдері

адам

8 539

4 946

58

5 244


құны

мың
теңге

4 411

2 651

60

2 806


алыс шетел

адам


құны

мың
теңге

1.4

қарсы алу шығарып
салу - барлығы

тонна

162 271

244533

151

148 653


құны 

мың
теңге

44 146

51 860

117

44 596


с.і. ТМД елдері

адам

45 756

42 966

94

46 403


құны

мың
теңге

15 731

13 529

86

13 921


алыс шетел

адам

49 192

105 958

215

88 350


құны

мың
теңге

8 427

12 460

148

14 741


жолаушыларға қызмет көрсету

адам

496 240

657 550

133

706 825


құны

мың
теңге

268 920

369173

137

395 433


жүкті, почтаны өңдеу

тонна

2 019

2 121

105

2 252


құны

мың
теңге

19 221

20 369

106

21 077

1.5

Авиа ЖЖМ құю

тонна

34 832

44 413

128

32 812


құны

мың
теңге

180 420

223852

124

192 997


с.і. ТМД елдері

адам

6 063

5 844

96

6 273


құны

мың
теңге

39 340

36 086

92

36 898


алыс шетел

адам

13 335

19 618

147

19 661


құны

мың
теңге

55 204

67 249

122

73 635

1.6

басқа қызметтер

мың
теңге

1888644

2923169

155

5 160142

2

Экспорт,
барлығы


271 094

356 308

131

398 111

2.1

жолаушыларды жөнелту

адам

244 904

344 117

141

373 413


құны

мың
теңге

268 920

353 776

132

395 433


с.і.ТМД елдері

адам

33 820

38 493

114

46 572


құны

мың
теңге

70 129

82 873

118

80 596


алыс шетел

адам

25 809

37 242

144

43 552


құны

мың
теңге

47 347

74 281

157

74 072

2.2

жүкті өңдеу (жүк пен почта жіберілді)

тонна

237

258

109

283


құны

мың
теңге

2 174

2 532

116

2 678


с.і. ТМД елдері

тонна

24

14

58

15


құны

мың
теңге

236

140

59

138


алыс шетел

тонна

12

28

233

30


құны

мың
теңге

116

292

252

288

3

Импорт, барлығы


17 047

17 111

100

18 399

3.1

Жолаушылар қабылданды

адам

251 336

313 433

125

333 412


с.і. ТМД елдері

адам

31 858

36 821

116

40 205


алыс шетел

адам

21 271

30 781

145

38 132

3.2

жүкті өңдеу    (жүк пен почта қабылданды)

тонна

1 782

1 827

103

1 969


құны

мың
теңге

17 047

17 111

100

18 399


с.і. ТМД елдері

тонна

726

679

94

727


құны

мың
теңге

7 164

6 601

92

6 905


алыс шетел

тонна

499

462

93

494


құны

мың
теңге

4 921

4 381

89

4 697

4

Барлық қаржыландыру көздері
есебінен негізгі капиталға
инвестициялар


мың
теңге

15499181

4446220

29

1 223822

4.1

заемдық қаражаттар
есебінен

мың
теңге

15239181

4196220

28

941822

4.2

жеке қаражаттар есебінен

мың
теңге

260 000

250 000

96

282 000

5

Кірістер - барлығы

мың
теңге

3941069

5142274

130

6 638507

6

Шығыстар - барлығы

мың
теңге

3270527

4742917

145

7 846766

7

Негізгі қызметтен кіріс

мың
теңге

2981339

4295914

144

6 638507


Негізгі емес қызметтен кіріс

мың
теңге

959 730

846 360

88


8

Сатылған өнімнің өзіндік құны, барлығы

мың
теңге

2279786

3657678

160

6 872092

9

Жалпы кіріс

мың
теңге

701 553

638 236

91

-233 585

10

Кезең шығыстары, барлығы

мың
теңге

433 713

731 779

169

974 674

10.1

жалпы және әкім- шілік шығыстар

мың
теңге

328 362

535 805

163

742 707

10.2

сату бойынша шығыстар

мың
теңге

3 066

114 580

3 738

15 000

10.3

сыйақы бойынша шығыстар

мың
теңге

102 285

81 394

80

216 967


Негізгі қызметтен шығыс


557 028

353 46011

Салық салынғанға дейінгі кіріс

мың
теңге

670 542

399 357

60

-1208259

12

Корпоративтік
табыс салығы

мың
теңге

82 595

15 27813

Таза кіріс
(шығын)

мың
теңге

587 947

384079»

65

-1208259

14

Дивиденттер,
барлығы

мың
теңге

0

0

0

0

14.1

с.і. мемлекеттік акциялар пакетіне

мың
теңге

0

0

0

0

15

Таза кірістен аударулар нормативтері

%

16

Қызметтің тиімділігі
(13/6*100%)

%

18

8


-15

17

Еңбек өнімділігі

мың
теңге

7,6

6,7

87

9,3

18

Өндірістік қуатты пайдалану

%

32

45

141

17

19

Материалдық емес активтердің және негізгі қаражат- тардың тозуы

мың
теңге

300 711

380 982

127

1 280871

20

Компания қызмет- керлерінің саны, барлығы

адам

760

970

128

970

20.1

с.і. орталық аппа-
рат қызметкерлері

адам

108

105

97

105

21

Еңбекақы қоры

мың
теңге

390 554

644 964

165

712 531
90 898

134 961

148

148 402

22

Компания бойынша қызметкерлердің орташа айлық жалақысы

мың
теңге

42 824

55 409

129

61 214

22.1

с.і. орталық аппарат қызметкерлерінің

теңге

70 137

107 112

153

117 779

23

Бірлік тарифтері (бағалар)ұшу - қону

теңге/тонна

1 441

1 441

100

1 441


авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

теңге/тонна

360

360

100

360

23.1

Алдыңғы кезеңге қарағанда тариф- тердің (бағалардың)
өзгеруі

%

100

100


100

24

Кредиторлық
берешек

мың
теңге

5691413

5767384

101

5 655331

25

Дебиторлық
берешек

мың
теңге

350 194

464 228

133

156 790

кестенің жалғасы

***

2007
жыл болжам

2008
жыл болжам

2008 ж.
2004 жылға
% -бен
 

2008 ж.
2005 жылға
% -бен

А

6

7

8

9

1

8 877055

9 270 280

311

216


1.1

489 227

523 473

161

122


704 976

754 325

168

136


65 973

70 591

121

124


95 067

101 721

111

119


137 065

146 660

188

120


137 407

147 025

170

119

1.2

763 371

816 806

252

124


176 123

188 452

168

137


65 973

70 591

121

124


23 767

25 430

110

119


137 065

146 660

188

120


34 352

36 756

171

119

1.3

17 015

18 207

54

58


9 103

9 741

52

60


5 612

6 004

70

121


3 002

3 212

73

1211.4

160 547

171 783

106

70


48 164

51 535

117

99


49 651

53 127

116

124


14 895

15 938

101

118


94 534

101 152

206

95


15 773

16 877

200

135


763 371

816 806

165

124


427 068

456 962

170

124


2 432

2 602

129

123


22 763

24 357

127

120

1.5

42 655

45 641

131

103


250 896

268 459

149

120


6 712

7 182

118

123


39 481

42 245

107

117


21 038

22 510

169

115


78 790

84 305

153

125

1.6

7 237962

7 516 449

398

257

2

429 843

459 904

170

129

2.1

401 686

428 404

175

124


427 068

456 962

170

129


53 496

61 944

183

161


95 691

108 664

155

131


51 758

59 931

232

161


90 452

105 132

222

142

2.2

293

310

131

120


2 775

2 942

135

116


17

18

75

129


146

155

66

111


32

34

283

121


306

324

279

111

3

19 988

21 415

126

125

3.1

361 685

388 403

155

124


51 476

60 709

191

165


48 882

56 603

266

184

3.2

2 139

2 292

129

125


19 988

21 415

126

125


771

817

113

120


7 320

7 759

108

118


524

556

111

120


4 979

5 278

107

120


4

5 100000

3 155 600

20

71

4.1

5 000000

3 055 600

20

73

4.2

100 000

100 000


40

5

8 877055

9 270280

235

180

6

9 560537

9 812 934

300

207

7

8 877055

9 270 280

311

216
0

0

8

8 621843

8 892 755

390

243

9

255 212

377 525

54

59

10

938 694

920 179

212

126

10.1

746 963

765 465

233

143

10.2

15 000

15 000

489

13

10.3

176 731

139714

137

172


11

-683 482

-542 654

-81

-136

12


70

0

0

13

-683 482

-542 724

-92

-141

14

0

0

0


14.1

0

015

16

-7

-617

12,2

12,3

161

184

18

21

25

79

56

19

1 279777

1 295 715

431

340

20

970

970

128

100

20.1

105

105

97

100

21

726 966

755 901

194

117


155 784

161 98622

62 454

64 940

126

117

22.1

123 638

128 560

183

120

23


1 441

1 441

100

100


360

360

100

100

23.1

100

100

100

100

24

5 651700

5 618 165

99

97

25

156 790

156 790

45

34

"Астана халықаралық әуежайы"АҚ
2006 жылға арналған кірістер және шығыстар болжамы

                                                        2-нысан
                                                     (мың. теңге)  р/с N

Көрсеткіш- тер атауы
 

2004 ж.
есеп

2005
жыл
нақты

2006 жыл (болжам)

1
тоқсан

1 жарты жылдық

9
ай

жыл

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Кіріс
(шығыс)
барлығы:

3941069

5142274

607288

3319254

5310806

6638507

1.1

соның ішінде негізгі қызметтен

2981339

4295914

607288

3319254

5310806

6638507

1.2

соның ішінде негізгі емес қызметтен

959730

846360


Негізгі қызметтен шығыс

2713499

4389457

795738  

3922016

6203606

7846766


Негізгі емес қызметтен шығыс

557028

353460


Шығыстар, барлығы

3270527

4742917

795738  

3922016

6203606

7846766

2

Сатылған дайын өнімнің
(тауарлардың,
жұмыстардың,
қызметтердің)
өзіндік құны

2279786

3657678

576804  

3436046

5497674

6872092

3

Жалпы кіріс
(1.1 жол -
   2 жол)

701553

638236

30484 

-116793

-186868

-233585

4

Кезең шығыстары, оның ішінде

433713

731779

218934

485970

705932

974674

4.1

Жалпы және әкімшілік шығыстар

328362

535805

190162

378866

574100

742707

4.2

дайын өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызметтерді) сату бойынша шығыстар

3066

114580

2000 

7000

9000

15000

4.3

сыйақы түріндегі шығыстар

102285

81394

26772 

100104

122832

216967

5

Корпоративтік
табыс салығы

82595

15278


Салық салудан 
кіріс(шығын)

670542

399357

-188450

-602763

-892800

-1208259

6

Салық салын- ғаннан кейінгі
кіріс (шығын)
(7 - 8 жол)

587947

384 079

-188450 

-602763

-892800

-1208259

7

Төтенше жағ- дайлардан және
тоқтатылған операциялардан
кірістер (шығындар)

0

0

  0

0

0

0

8

Таза кіріс
(шығын)
(6 жол +7 жол)

587947

384 079

-188450

-602763

-892800

-1208259

кестенің жалғасы  р/с  N

2005 ж.
2004 жылға
%-бен

2006 ж.
2005 жылға %-бен 

2007 жыл
болжам  

2008 жыл болжам

А

7

8

9

10

1

130

129

8877055

9270279

1.1

144

155

8877055

9270279

1.2

88

0


9560537

98129340

0

9560537

9812934

2

160

188

8621843

8892755

3

91

-37

255212

377524

4

169

133

938694

920179

4.1

163

139

746963

765465

4.2

3738

13

15000

15000

4.3

80

267

176731

139714

5

18

0
60

-303

-683482

-542655

6

65

-315

-683482

-542655

7

8

65

-315

-683482

-542655

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ
2006 жылғы ақша қаражаты қозғалысының болжамы
                                                   3 нысан
                                               (мың.теңге)

р/с
N

Көрсеткіштердің атауы

2004 ж.
есеп

2005 ж.
нақты

2006 ж. (болжам)

1
тоқсан

1-жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4

I

Операциялық қызмет- тен ақша қозғалысы

1.1

Ақшаның түсуі:

3 358634

4 762607

926 239

2 100971

1.1.1

дайын өнімді (тауар- ларды, жұмыстарды, қызметтерді) сатудан алынған кіріс

3 227054

4 203389

926 239

2 100971

1.1.2

алынған аванстар

79 534

552 3031.1.3

сыйақылар

56
1.1.4

дивиденттер

0
1.1.5

роялти

0

01.1.6

басқа да түсімдер

51990

69151.2

Ақшаның шығуы

3 910241

4 947291

809 254

2 404831

1.2.1

жеткізушілер мен мердігерлердің шоттары бойынша

1 962063

2 959639

543 562

1 719171

1.2.2

берілген аванстар

147362

8060611.2.3

еңбекақы бойынша

334118

517564

131807

318983

1.2.4

әлеуметтік сақтан-
дыру және зейнетақы-
мен қамтамасыз ету қорларына

36039

71831

67289

125321

1.2.5

салықтар бойынша

338759

411611

39824

91253

1.2.6

сыйақылар төлеу

976096

134496

26772

150104

1.2.7

басқа да төлемдер

115804

460891.3

Операциялық қызмет- тің нәтижесінде ақ- шаның көбеюі(+)\ азаюы(-)

-551607

-184684

116985

-303860

II

Инвестициялық қызмет- тен ақша қозғалысы

2.1.

Ақшаның түсуі

1934

10485

0

0

2.1.1

материалдық емес активтердің шығуынан алынған кіріс

2.1.2

негізгі қаражаттың шығуынан алынған кіріс

1934

104852.1.3

басқа да ұзақ мерзімді активтерден алынған кіріс 

0

0

0

0

2.1.4

қаржылық инвестиция- ның шығуынан алынған кіріс

0

0

0

0

2.1.6

басқа да түсімдер 

0

0

0

0

2.2.

Ақшаның шығуы

184503

1440452

11997

272684

2.2.1

материалдық емес активтерді сатып алу

1957

8472.2.2

негізгі қаражаттарды сатып алу

182546

574002

11997

22072

2.2.3

басқа да ұзақ мерзім- ді активтерді сатып алу


865603


250612

2.2.4

қаржы инвестицияларын сатып алу

  0

0

0

0

2.2.5

басқа заңды тұлғалар- ға заем беру

0

0

0

0

2.2.6

басқа да төлемдер

  0

0

0

0

2.3

Инвестициялық қызметтің нәтижесін- де ақшаның көбеюі (+) /азаюы (-) 

-182569

-1429967

-11997

-272684

3.

Қаржылық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы 

3.1

Ақшаның түсуі

3217624

3371085

530000

1630000

3.1.1

акциялар мен басқа құнды қағаздарды шығарудан

3.1.2

банк заемдарын алудан

618195

1609000

530000

1630000

3.1.3

басқа да түсімдер

2599429

17620853.2

Ақшаның шығуы

2581055

1272024

571667

1013335

3.2.1

банк заемдарын өтеу

706259

1272024

571667

1013335

3.2.2

меншікті акцияларды сатып алу

3.2.3

дивиденттерді төлеу 

3.2.4

басқа да төлемдер

1874796
3.3

Қаржылық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі(+) / азаюы (-) 

636569

2099061

-41667

616665


Барлығы: Ақшаның
көбеюі(+)/азаюы(-)

-97607

484410

63321

40121


Кезең басындағы ақша

119253

21646

506056

506056


Кезең аяғындағы ақша

21646

506056

569377

546177

кестенің жалғасы 

р/с 
N
 
 

2006 ж. (болжам)

2005 ж.
2004 жылға %-бен

2006 ж.
2005 жылға %-бен 

9 ай

жыл

А

5

6

7

8

I

1.1

5125953

6233633

142

131

1.1.1

5125953

6233633

130

148

1.1.2694

0

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.613

0

1.2

5417652

6186415

127

125

1.2.1

4303379

4579142

151

155

1.2.2547

0

1.2.3

478474

637965

155

123

1.2.4

189111

250429

199

349

1.2.5

263656

455570

122

111

1.2.6

183032

263309

14

196

1.2.740

0

1.3

-291699

47218

33

-26

II

2.1.

0

0

542

0

2.1.1

2.1.2542

0

2.1.3

0

02.1.4

0

02.1.6

0

02.2.

633295

783295

781

54

2.2.143

0

2.2.2

112072

262072

314

46

2.2.3

521223

521223


60

2.2.4

0

02.2.5

0

02.2.6

0

02.3

-633295

-783295

783

55

3.

3.1

1630000

1630000

105

48

3.1.1

3.1.2

1630000

1630000

260

101

3.1.368

0

3.2

1085003

1396671

49

110

3.2.1

1085003

1396671

180

110

3.2.2

0
3.2.3

0
3.2.4

0
3.3

544997

233329

330

11


-379997

-502748

-496

-104


506056

506056

18

2338


126059

3308

2338

1

"Астана халықаралық әуежайы"АҚ
2006 жылға арналған шығыстар болжамы

                                                        4-нысан

                                                 (мың. тенге)  р/с
N

Көрсеткіштер атауы

2004
жыл
есеп

2005 жыл
нақты

2006 жыл
(болжам)

1
тоқсан

1 жарты
жылдық

А

Б

1

2

3

4


Шығыстар, барлығы

433957

732211

221084

493207

1

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы

328606

536237

192312

386103

1.1

Материалдар

15999

12732

3748

6578

1.2

Қызметкерлердің еңбекақысы

79541

133411

42024

71230

1.3

Еңбекақыдан аударымдар

10908

16905

5883

9972

1.3.1

Әлеуметтік салық

10908

16030

5463

9260

1.3.2

Әлеуметтік сақтандыру қорына аударулар


875

420

712

1.4

Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтердің тозуы

2065

2231

584

1168

1.5

Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер-
ге қызмет көрсету және жөндеу

25546

15986

3195

6239

1.6

Коммуналдық шығыстар

6912

13584

5835

8827

1.7

Іссапар шығыстары, барлығы

4111

2801

2174

2940

1.7.1

Белгіленген норма шегінде

4111

2801

2174

2940

1.7.2

Нормадан жоғары

1.8

Өкілеттік шығыстар

548

12059

3267

5364

1.9

Қызметкерлердің білікті- лігін арттыруға арналған шығыстар

1441

926

233

5000

1.10

Директорлар кеңесін күтіп-ұстауға шығыстар

1.11

Салықтар бойынша шығыстар

138131

202617

114568

238161

1.12

Кеңселік және типография-
лық жұмыстар

2064

1687

833

1606

1.13

Байланыс қызметі

5349

5317

1487

2981

1.14

Күзет шығыстары

1.15

Консультациялық
(аудиторлық) және ақпараттық қызметтер

6870

4746

609

6584

1.16

Банктік қызметтер

5080

15547

3682

7960

1.17

Сақтандыруға арналған шығыстар

2109

2735


1112

1.18

Сот шығындары

600
1.19

Шарт талаптарын бұзған үшін айыппұлдар, өсімдер және айыпақылар

3247

164291.20

Кірісті жасырғаннан (төмендеткеніне)айыппұл- дар мен өсімдер

1.21

Ұрланған, нормадан тыс, бөлінген, ТМҚ жетіспеуші- ліктерінің шығыстары

45

5961.22

Жалға алу шығыстары

94

2339

740

1481

1.23

Әлеуметтік сала бойынша шығыстар

1192

5458

2150

6300

1.23.1

Әлеуметтік сала объек- тілерін күтіп-ұстауға шығыстар

1.23.2

Өтініш бойынша материалдық көмек


2 299

150

300

1.23.3

Қызметкерлердің матери- алдық және әлеуметтік жағдайы

242

2016

2000

6000

1.23.4

Балалардың лагерде демалуы

706

7111.23.5

Мерекелік, мәдени-бұқара- лық және спорт іс-шара- ларын өткізуге арналған шығыстар

244

4321.24

Күдікті талаптар бойынша резервтер құру шығыстары

1.25

Қайырымдылық көмек

2798

154401.26

Басқа да шығыстар

13712

52259

1300

2600

2

Дайын өнімді
(тауарларды, жұмыстарды
қызмет көрсетулерді) сату
шығыстары, барлығы

3066

114580

2000

7000

2.1

Материалдар


124562.2

Қызметкерлердің еңбекақысы


151802.3

Еңбекақыдан аударулар


20002.4

Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтердің тозуы


25382.5

Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер-
ге қызмет көрсету және жөндеу


24222.6

Коммуналдық шығыстар


718752.7

Іссапар шығыстары, барлығы


352.7.1

Белгіленген норма шегінде

2.7.2

Нормадан жоғары

2.8

Тиеу, тасымалдау және сақтау шығыстары


73222.9

Жарнамаға және маркетингке шығыстар

3066


2000

7000

2.10

Жалға алу шығыстары

2.11

Басқа да шығыстар


7523

Сыйақы түріндегі шығыстар,
барлығы

102285

81394

26772

100104

3.1

Банк заемдары бойынша сый-
ақы (пайызбен) шығыстар

53883

81394

26772

100104

3.2

Жеткізушілер заемдары бойынша сыйақы бойынша
(пайызбен) шығыстар

3.3

Жалға алу бойынша сыйақы
(пайызбен) шығыстар

3.4

Басқа да шығыстар*

   кестенің жалғасы   р/с
N

2006 жыл
(болжам)

2005 жыл
2004 жылға %-бен

2006 жыл
2005 жылға  % - бен

9 ай
 

жыл

А

5

6

7

8


715432

974674

169

133

1

583600

742707

163

139

1.1

8537

14644

80

115

1.2

99620

135652

168

102

1.3

13946

19735

155

117

1.3.1

12951

18182

147

113

1.3.2

995

1553


177

1.4

1752

2123

108

95

1.5

11986

20277

63

127

1.6

11567

24363

197

179

1.7

3811

2637

68

94

1.7.1

3811

2637

68

94

1.7.2

1.8

6800

4297

2201

36

1.9

9000

13100

64

1415

1.10

1.11

373779

447926

147

221

1.12

1890

2131

82

126

1.13

3250

4192

99

79

1.14

1.15

9386

12336

69

260

1.16

13054

17484

306

112

1.17


1112

130

41

1.18

1.19506


1.20

1.211324


1.22

2222

3500

2488

150

1.23

9500

12750

458

234

1.23.1

1.23.2

500

7501.23.3

9000

120001.23.4

1.23.5

1.24

1.25552


1.26

3500

4448

381

9

2

9000

15000

3737

13

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.7.1

2.7.2

2.8

2.9

9000

15000

0  


2.10

2.11

3

122832

216967

80

267

3.1

122832

216967

151

267

3.2

3.3

3.4

                     "Астана халықаралық әуежайы" АҚ
         2006-2008 жылдарға арналған болжамды теңгерімі

                                                         5 нысан

(кезең соңында)                            (мың теңге) 2004
есеп

2005
нақты

2006
болжау


АКТИВТЕР, барлығы

33494810

36689689

35395497

1.

Ұзақ мерзімді активтер, барлығы

32874325

35122159

35085399

1.1.

Материалдық емес активтер

4668

5515

36067

1.2.

Материалдық емес активтердің тозуы

1143

2003

2203

1.3.

Материалдық емес актив- тердің теңгерімдік
(қалған) құны

3525

3512

33863

1.4.

Негізгі қаражат

9377072

10491342

38929307

1.5.

Негізгі қаражаттың тозуы

2462969

2808342

4089213

1.6.

Негізгі қаражаттың тең- герімдік (қалған)құны

6914103

7683000

34840094

1.7.

Аяқталмаған күрделі құрылыс

25956697

27435647

211442

1.8.

Инвестициялар
1.9.

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
2.

Ағымдағы активтер, барлығы

620485

1567530

310098

2.1.

Тауар-материалдық қорлар

248645

597246

150000

2.2.

Дебиторлық берешек

350194

464228

156790

2.3.

Алдағы кезең шығыстары


5123


2.4.

Қысқа мерзімді қаржы инвестициялар
2.5.

Ақша қаражаттары

21646

506056

3308

2.6.

Басқа да ағымдағы активтер

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ МЕНШІКТІ КАПИТАЛ, барлығы

33494810

36689689

35395497

3.

Меншікті капитал, барлығы

6263688

8462243

29233087

3.1.

Жарғылық капитал

4184094

5946179

27925284

3.2.

Қосымша төленген капитал

1791772

1791772

1791772

3.3.

Төленбеген капитал
3.4.

Алынған капитал
3.5.

Қосымша төленбеген капитал

70242

70242

70242

3.6.

Резервтегі капитал
3.7.

Бөлінбеген кіріс
(өтелмеген шығын)

217580

654049

-554212

4.

Міндеттемелер, барлығы

27231122

28227446

6162410

4.1.

Ұзақ мерзімді міндеттеме-
лер, барлығы

5691413

5767384

5476813

4.1.1.

Ұзақ мерзімді заемдар, с.і.

5691413

5767384

5476813

4.1.1.1.

банк заемдары

493580

830556

787884

4.1.1.2.

банктен тыс мекемелерден заемдар

5197833

4936828

4688929

4.1.1.3.

басқалар
4.1.2.

Кейінге қалдырылған корпо-
ративтік табыс
4.2.

Ағымдағы міндеттемелер, барлығы 

21539709

22460062

685597

4.2.1.

Қысқа мерзімді заемдар және овердрафт
4.2.2.

Ұзақ мерзімді кредиттердің
ағымдағы бөлігі
4.2.3.

Еншілес (тәуелді) ұйым- дардан және бірігіп бақы-
лайтын заңды тұлғалардан басқа, қысқа мерзімді кредиторлық берешек

356892

466457

295637

4.2.4.

Еншілес (тәуелді) ұйымдарға және бірігіп бақыланатын заңды тұлғаларға қысқа
кредиторлық берешек
4.2.5.

Бюджетпен есеп айырысу

65784

14500


4.2.6.

Басқа да кредиторлық бере-
шектер мен есептер

21117033

21979105

389960

4.2.6.1.

Алдағы кезеңнің кірістері

21117033

21979105

389960

4.2.6.2.

басқалар
   кестенің жалғасы 


2007 болжау

2008 болжау


42823648

44062245

1.

38471138

40709736

1.1.

136067

140148

1.2.

3093

4028

1.3.

132973

136121

1.4.

39515417

40327874

1.5.

5368990

6664705

1.6.

34146427

33663169

1.7.

4191738

6910446

1.8.1.9.2.

4352510

3352510

2.1.

150000

150000

2.2.

156790

156790

2.3.2.4.2.5.

4045720

3045720

2.6.
42823647

44062246

3.

28642161

28195586

3.1.

27925284

27925284

3.2.

1791772

1791772

3.3.3.4.3.5.

70242

70242

3.6.3.7.

-1145138

-1591713

4.

14181486

15866660

4.1.

8495889

7125463

4.1.1.

8495889

7125463

4.1.1.1.

4042411

3042412

4.1.1.2.

4453478

4083051

4.1.1.3.4.1.2.4.2.

5685597

8741197

4.2.1.4.2.2.4.2.3.

295637

295637

4.2.4.4.2.5.4.2.6.

5389960

8445560

4.2.6.1.

5389960

8445560

4.2.6.2.          "Астана халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының 2006-2008 жылдары іске асыру жоспарланатын инвестициялық жобаларының тізбесі

                                                          6 нысан
                                                (мың теңге)

N

Жобаның атауы

Іске асыру кезеңі

Қаржыландыру көздері

Жобаның құны

1

Астана қаласындағы халықаралық әуежайды салу

2002-
2006
жж.

Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкінің
(JBIC) заемы

29308384

Республикалық бюджет қаражатынан қоса қаржыландыру

7327096

2

Негізгі құралдарды ауыстыру және жөндеу

2005-
2008
жж.

Жекеменшік қаражат

732000

3

Астана қаласындағы халықаралық әуежайда
авиация-техникалық центрді салу

2006-
2008
жж.

Бюджеттен тыс қаражаттар

8445560


Барлығы:37367480

кестенің жалғасы

N

Жылдар бойынша қаржыландыру  01.01.06
жыл игерілген

2006
жыл болжам

2007
жыл болжам  01.01.08
жыл қалдық

1

28755700

552 684

0

0

7326958

138

0

0

2

250000

282000

100000

100000

3


389960

5000000

3055600


36332658

1224782

5100000

3155600

      "Астана халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының
N _____ инвестициялық жобасының паспорты

                                                          7 нысан

р/с N

Көрсеткіштер атауы

Ақпарат


А

В

1

Жобаның атауы

Астана қаласындағы халықаралық әуежайды
қайта жаңарту

2

Жобаны іске асыруға қатысушылар

Техника-экономикалық негіздемені
СН2М HILL Консалтингтік компаниясы әзірледі. Құрамына мынадай компаниялар
бар консорциум жобаның Бас мердігері болып табылады: Siemens (Германия)/
Маrubеni Corp. (Жапония)\John Laing
(Ұлыбритания)\Alarko (Түркия).
Қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты және Жапон Халықаралық Ынтымақ-
тастық Банкі(JBIC) заемынан қоса қаржыландыру есебінен жүзеге асырылады.

3

Инвестициялық
жобаның мақсаты

Оңтүстік - Шығыс Азия - Батыс Еуропа авиациялық қатынас орталығында орналасқан
бәсекелестік транзиттік әуежайды құру - Астана қаласы әуежайының объектілерін жетілдіру, оның өткізу қабілеттілігін арттыру, әуе кемелеріне, жолаушыларға қызмет көрсетудің қауіпсіздік деңгейін арттыру және багажды халықаралық стан- дарттар талаптарына сәйкес өңдеу, елорда
әуе қақпасының барлық инфрақұрылым кешенін дамыту.

4

Инвестициялық
жобаны сипаттау

Сағатына 600 жолаушыны өткізу қабілеті бар, ауданы 24 365 шаршы метр - жолаушылар терминалын, ауданы 2000 шаршы
метр жүк терминалын салу; ескірген инфрақұрылымды жаңарту: жылумен-сумен және электрмен жабдықтаудың жаңа желілерін, байланыстың оптикалық-талшықтық желісін, қазіргі заманғы қазандықты, энергиямен жабдықтау-
дың орталық тарату пунктін, периметр бой-
ындағы жол және оның қоршауын, отын құбы-
рын; мамандандырылған жүк терминалын және
жүк перронын салу; ауданы 150 мың шаршы метр әуеайлақ бөлігін қайта жаңарту: магистралдық және қосымша рульдеу жолда- рын салу, қолданыстағы перронды үш есе күшейту және кеңейту; жарық техникалық, метеорологиялық және навигациялық жабдықтарды, электрмен қамтамасыз етудің резервтік көздерін ауыстыру; әуежайдың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін бірқатар құрылыс объектілерін: әуе қозғалысын басқару ғимаратын, ЖЖМ қоймасы мен зертханасын, қазандықты, авариялық құтқару бригадаларының және әуеайлақ техникалық сервисінің ғимаратын, сорғы станциясын салу; арнайы қар жинайтын техниканы, өрт сөндіру жабдығын, жердегі техника мен ЖЖМ жабдығын сатып алу; авиациялық қауіпсіз- діктің жүйелерімен жарақтандыру. 

5

Жобаны іске асыру орны

Астана қаласының әуежайы

6

Инвестициялық өнімнің пайдалануы, негізгі техникалық сипаттамасы
(инвестициялық өнімнің атауы, тұтынушылар санаты,
тұтынудың өзіндік ерекшелігі және т.б.)

Жолаушыларға және клиенттер жүктеріне қызметтер түрлерінің аясын кеңейту, авиациялық қауіпсіздік деңгейін арттыру, жүкті және багажды өңдеуді автоматтан- дыру. Негізгі объектілер: жолаушылар терминалы - 23 664,9 шаршы метр; жүк терминалының ғимараты - 2 209,2 шаршы метр; ӘҚБ ғимараты - 3 346,8 шаршы метр; авариялық-құтқару бригадаларының 2 ғима-
раты - 2 484,4 шаршы метр; техникалық бригадалар ғимараты - 816 шаршы метр; қазандық - 3 қазан-агрегаты - 45 квт; ЖЖМ
зертханасы бар ғимарат - 1 025,04 шаршы метр; асфальт-бетонды жабындының көлемі -
174 407,7; 110 кв "Аэропорт" қосалқы станциясын қайта жаңарту; тазалау құры- лыстары; қала - әуежай су айрығы; әуежай - қала кәріз коллекторы. Негізгі тұтынушылар - авиакомпаниялар (жергілікті және шетел); жолаушылар (бағыт бойынша).
Тұтыну ерекшелігі - тұтынушыларға ұсыны- латын қызметтер.

7

Инвестициялық өнімнің іске асырылу ауқымы

Жобаны іске асыру еліміздің сыртқы және ішкі рыногында жүзеге асырылады.

8

Инвестицияны қайтаруды қамтамасыз ету түрі

Пайдалану барысында алынған кіріс

9

Мүмкін болатын тәуекелдер (нақты)

Жоқ

10

Инвестициялық жобаны іске асыру мерзімі

2006 жыл, желтоқсан

10.1

Жобаның өтелу мерзімі, айлар


10.2

Инвестицияны толық көлемде қайтару мерзімі, айлар

270 ай

11

Жобаның сипаттамасы (жаңа
өндіріс, қайта жа- ңарту,қолданыстағы  өндірісті кеңейту,
шығарылатын өнім- нің атауын ауысты- ру немесе  көбейту,
басқалар) 

Жаңа өндіріс, қайта жаңарту, қолданыстағы
өндірісті кеңейту

12

Инвестицияны пайдалану бағыты

Мақсаты

13

Инвестициялық өнімді жеткізуге шарттардың немесе сатып алу ниеті туралы хаттамалардың бар болуы (бар болған жағдайда саны мен оның бағасы көрсетілсін)

22 млрд. 122 млн. жапон йені (36 937 356 123 теңге) сомасындағы заем туралы ҚР Үкіметі мен  Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкінің (JBIC) келісімі;

14

Инвестициялық жобаның дайындық деңгейі (жобалық-сметалық құжаттама, өндірістік қуаттардың бар болуы және т.б.)

Сметалық құжаттама дайындалды. 2006 жылы инвестициялық жобаны іске асыру толығымен аяқталады. 

15

Жобаның құны, теңге (АҚШ долл.), барлығы, соның ішінде:

36 937 356 123 теңге

16

Тартылған инвестицияның талап етілетін көлемі

2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 5 315 751 т. талап етіледі.

16.1

Меншікті инвестицияның талап етілетін көлемі

Қажет емес

16.2

Шыққан шығыстар

36 384 534 123 теңге

17*

Заем (кредит) қаражатын тарту нысандары және олардың көздері

Сыртқы заем, республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру

18

Тәуекелдерді ескерту және азайту жөнінде шаралар (нақты)

жоқ

19

Барлық қосымша жұмыс орнының болжамды саны, 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға, бірлік

Инвестжоба аяқталу сатысында болғандықтан қосымша жұмыс орындары қажет емес. 

19.1

Соның ішінде уақытша жұмыс істейтіндер, бірл.


20

Салық  түсімдерінің болжамды көбеюі, алдыңғы жылдың деңгейінен орташа айлық қол жеткізу %-ы, сондай-ақ болжанып отырған 3 жылға

Болжанбайды 

21

Мемлекеттің тікелей қатысуымен мемлекеттік бюджетке түсетін кірістің болжамды көбеюі, алдыңғы үш жылдың және болжанып отырған үш жылдың деңгейінен орташа жылдық %-ы

Болжанбайды

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады