Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 қарашадағы N 1156 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1400 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы  N 1400  (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2002 ж., N 2-3, 14-құжат) мынадай толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлсiн:

      2-тармақта:
      үшiншi абзац "22" деген сандардан кейiн ", 24, 25, 26" деген сандармен толықтырылсын;
      төртiншi абзацтағы "бекiтiлсiн" деген сөздiң алдынан ";" белгiсi қойылып, мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне үнемдеу есебiнен сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетiлетiн және үстемеақы белгiленетiн шығыс түрлерiнiң тiзбесi 27-қосымшаға сәйкес;
      қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне үнемдеу есебiнен сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетiлетiн және үстемеақы белгiленетiн шығыс түрлерiнiң тiзбесi 28-қосымшаға сәйкес";
      3-тармақтың 2) тармақшасында:
      бiрiншi абзацтағы "санаттарының қай топтарына" деген сөздер "санаттарына" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "жекелеген республикалық мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшiлер емес мамандары мен қызметшiлерiнiң және 24-қосымшада көрсетiлген қазыналық кәсiпорындардың мамандары мен қызметшiлерiнiң лауазымдық жалақылары (ставкалары) лауазымдық жалақыларды (ставкаларды) есептеу коэффициенттерiнiң белгiленген мөлшерiне 1,72 жоғарылататын коэффициенттi қолдана отырып айқындалады;";

      4-тармақтың 4) тармақшасындағы ", деп белгiленсiн." деген сөздердiң алдынан ";" белгiсi қойылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) медициналық қызметкерлерге еңбекақы төлеудiң шарттары мен мөлшерi көрсетiлетiн медициналық көмектiң көлемiне, сапасына қарай денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орталық мемлекеттiк орган айқындайтын тәртiппен белгiленедi.";

      5-тармақтың 1), 2) тармақшаларындағы "бекiткен еңбекақы қоры шегiнде" деген сөздер "бекiткен смета бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулыға 1, 2, 3, 6-қосымшалар осы қаулыға 1, 2, 3, 4-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      көрсетiлген қаулыға 9-қосымша мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 5-жолмен толықтырылсын:
      "5.                            Кәсiби           Осы қосымша
                                     (педагогика      ақыны
                                     -лық)            төлеудiң
                                     шеберлiгi        тәртiбi мен
                                     үшін             шарттарын
                                     қосымша          дене
                                     ақы              шынықтыру
      1) Республикалық маңызы                 ЛЖ-дан  және спорт
         бар спорт ұйымдары-                  70 %-   - саласындағы
         ның: штаттық ұлттық                  115 %   орталық
         командалар мен спорт                         атқарушы
         резервi дирекциялары-                        орган
         ның, олимпиадалық                            белгiлейдi
         дайындау орталықтары-
         ның, жоғары спорттық
         шеберлiк мектептерiнiң,
         спорттағы дарынды
         балаларға арналған
         мектеп-интернаттарының,
         Республикалық спорт
         колледжiнiң басшылары
         мен олардың орынбасар-
         ларына;                                                 "; 
      2) Штаттық ұлттық                       ЛЖ-дан
         командалар мен спорт                 55%-
         резервi дирекцияла-                  115%
         рының мемлекеттiк
         жаттықтырушылары,
         бас жаттықтырушылары,
         аға жаттықтырушылары
         мен спорт түрлерi
         бойынша жаттықтырушылары                                ";
      көрсетiлген қаулыға 15-қосымшада:
      реттiк нөмiрi 1-жол мынадай мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын:
      "2) сарапшыларға                   БЛЖ-дан         Кәсiпорын
                                         100%-ға дейiн,  басшысы
                                         жүргiзiлетiн    белгiлеген
                                         сараптамалардың тәртiппен
                                         күрделiлiгiне
                                         қарай                   ";

      көрсетiлген қаулыға 19-қосымшада:
      "Лауазымдық жалақыдан қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшерi" деген 4-бағанда:
      реттiк нөмiрi 11-жолда:
      бiрiншi абзацтағы "1,5 AEК***" деген сөздер "БЛЖ-дан 50 %" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi абзацтағы "1 AEК***" деген сөздер "БЛЖ-дан 30%" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрi 12-жолмен толықтырылсын:
      "12.                  Бiлiктiлiк                Қосымша ақы
                            санаты                    қызметкерлерді
                            үшін                      аттестаттау
                            қосымша                   нәтижелерiнiң
                            ақы                       негiзiнде
                                                      уәкiлеттi
                                                      орталық
                                                      мемлекеттiк
                                                      орган
                                                      белгiлеген
                                                      тәртiппен
                                                      белгiленедi

      1) Басшыларға,
         басшылардың
         орынбасарларына,
         құрылымдық
         бөлiмшелердiң
         (клиникалық
         бөлiмшелердi 
         қоспағанда)
         басшыларына
         денсаулық сақтауды
         ұйымдастыру
         жөнiндегi санаты
         үшін:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 120%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 90%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 70%
      2) Клиникалық
         бөлiмшелердiң
         меңгерушiлерiне:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 150%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 120%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 100%
      3) Бiлiктiлiк деңгейi
         жоғары мамандарға:
         дәрiгерлiк
         медициналық
         персоналға:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 150%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 120%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 100%
         мұғалiмдерге:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 60% 
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 35%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 20%
         басқа да қызмет
         салаларының
         мамандарына:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 50%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 25%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 15%
      4) Бiлiктілiк деңгейi
         орта мамандарға:
         орта медициналық
         персоналға:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 100%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 70%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 50%
         мұғалiмдерге:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 50%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 30%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 20%
         басқа да қызмет
         салаларының
         мамандарына:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 50%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 20%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 10%";      

      көрсетiлген қаулыға 20-қосымшада:
      "Сағат бойынша ақы төлеу мөлшерi*" деген бағандағы "0,07***", "0,06***", "0,05***", "0,08****", "0,07****", "0,06****", "0,09*****", "0,08*****", "0,07*****", "0,03", "0,02" деген сандар тиiсiнше "0,09***", "0,08***", "0,07***", "0,10***", "0,09***", "0,08***", "0,12*****", "0,10*****", "0,09*****", "0,04", "0,03" деген сандармен ауыстырылсын;
      осы қаулыға 5, 6, 7, 8, 9-қосымшаларға сәйкес 24, 25, 26, 27, 28-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң        
2006 жылғы 30 қарашадағы 
N 1156 қаулысына    
1-қосымша    

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнiң        
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 41 қаулысына       
1-қосымша       

Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерi мен қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерi лауазымдарының санаттар бойынша тiзiлiмi

Мемлекеттiк мекемелер және қазыналық кәсiпорындар

G-1

      Республикалық мемлекеттiк мекеменiң және қазыналық кәсiпорынның басшысы*
      Басшы: жоғары оқу орнының (ЖОО); ғылыми-зерттеу институтының (ҒЗИ); орталықтың (ұлттық, ұлттық ғылыми, ұлттық ғылыми-практикалық, ғылыми, ғылыми-зерттеу, ғылыми-клиникалық, сот сараптамасы, сот медицинасы, ақпаратты техникалық қорғау, геологиялық ақпараттың ақпараттық қауiпсiздiгi саласында мамандар даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру), сауда өкiлi.

G-2

      Академик-хатшы
      Басшының орынбасары: ЖОО-ның; ҒЗИ-дың; орталықтың (ұлттық, ұлттық ғылыми, ұлттық ғылыми-практикалық, ғылыми, ғылыми-зерттеу, ғылыми-клиникалық, сот сараптамасы, сот медицинасы, ақпаратты техникалық қорғау, геологиялық ақпараттың ақпараттық қауiпсiздiгi саласында мамандар даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру)
      Республикалық мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысының бiрiншi орынбасары*
      Басшы: бiлiктiлiктi арттыру институтының; ҒЗИ (орталық), ЖОО жанындағы клиниканың
      Сауда өкiлiнiң орынбасары

G-3

      Бас ғалым хатшы
      Бас ғылыми қызметкер
      Республикалық мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысының орынбасары*
      Бiлiктiлiктi арттыру институты басшысының орынбасары
      Мәдениет және мұрағат iсi, спорт мемлекеттiк мекемесiнiң және қазыналық кәсiпорнының басшысы
      Орталық (ақпараттық, ақпараттық-талдау, ақпараттық-статистикалық, оқу, оқу-тәрбие, оқу-әдiстемелiк, ғылыми-енгiзу, ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-өндiрiстiк, өндiрiстiк, жобалау-iздестiру, зейнетақы төлеу жөнiндегi) басшысы
      ЖОО оқу-есептеу орталығының басшысы
      Басшы: институт (филиал, факультет); зертхана, жасақ; қызмет
      Су жолдары қазыналық кәсiпорнының басшысы
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi қазыналық кәсiпорнының басшысы

G-4

      Бас сарапшы
      Мәдениет және мұрағат iсi, спорт мемлекеттiк мекемесi және қазыналық кәсiпорны басшысының орынбасары
      Орталық (ақпараттық, ақпараттық-талдау, ақпарат-статистикалық, оқу, оқу-тәрбие, оқу-әдiстеме, ғылыми-енгiзу, ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-өндiрiстiк, өндiрiстiк, жобалау-iздестiру, зейнетақы төлеу жөнiндегi) басшысының орынбасары
      Институт (факультет); зертхана; жасақ; қызмет басшысының орынбасары
      Су жолдары қазыналық кәсiпорны басшысының орынбасары
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң қазыналық кәсiпорны басшысының орынбасары
      Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысы (мектепке дейiнгi мемлекеттiк мекемеден және қазыналық кәсiпорыннан басқа)
      Кафедра; кабинет; суда құтқару қызметiнiң жетекшiсi
      Кеңесшi
      Ғалым хатшы
      Көркемдiк жетекшi

G-5

      Жетекшi ғылыми қызметкер
      Жетекшi сарапшы
      Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысының орынбасары (мектепке дейiнгi мемлекеттiк мекемеден және қазыналық кәсiпорыннан басқа)
      Профессор
      Бөлiмше, станция, филиал, шлюз, кешен, цикл: зертхана; жасақ; қызмет; орталық; су жолдары қазыналық кәсiпорны; Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мемлекеттiк мекемесi басшысы

G-6

      Бас: агроном, әкiмшi, карантиндiк зертхананың бактериологы, балетмейстер, ветеринариялық зертхананың биохимигi, карантиндiк зертхананың вирусологы, карантиндiк зертхананың гельминтологы, карантиндiк зертхананың гербологы, гидротехник, дирижер, флот жөнiндегi диспетчер, дыбыс режиссерi, инженер, инспектор, ветеринариялық зертхананың ихтиопатологы, кинооператор, конструктор, орманшы, механик, ветеринариялық зертхананың микологы, ветеринариялық зертхананың микробиологы, аң маманы, ветеринариялық зертхананың паразитологы, жұмыс өндiрушi (прораб), ветеринариялық зертхананың радиологы, редактор, режиссер, балық өсiрушi, ветеринариялық зертхананың серологы, құтқарушы, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, хормейстер, сақтаушы, суретшi, карантиндiк зертхананың фитопатологы, эколог, экономист, энергетик, карантиндiк зертхананың энтомологы, ветеринариялық зертхананың эпизоотологы
      Бөлiмше, станция, филиал, шлюз, кешен, цикл: зертхана; жасақ; қызмет; орталық; су жолдары қазыналық кәсiпорны, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мемлекеттiк мекемесi басшысының орынбасары 
      Доцент
      Баспасөз хатшысы
      Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын бөлiмшесiнiң, филиалының басшысы
      Топ; консультация, инспекция; ЖОО кiтапханасының басшысы
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң қазыналық кәсiпорны бөлiмiнiң (қызметiнiң) басшысы
      Суда құтқару қызметi жасағының, тобының басшысы
      Ғылыми-практикалық орталықтың аға әдiстемешiсi
      Аға ғылыми қызметкер
      Аға: оқытушы, ЖОО оқытушысы, сарапшы

G-7

      Мемлекеттiк мекеменiң және қазыналық кәсiпорынның бөлiмшесi,
      филиалы басшысының орынбасары
      Топ; консультация; инспекция басшысының орынбасары
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң қазыналық кәсiпорны бөлiм (қызмет) басшысының орынбасары
      Ғылыми-практикалық орталықтың әдiстемешiсi
      Ғылыми қызметкер
      Мемлекеттiк мекеме мен қазыналық кәсiпорын; ЖОО; Ұлттық ғылыми-практикалық орталық басшысының көмекшiсi
      ЖОО-ның және орта кәсiптiк оқу орнының оқытушысы
      Мектепке дейiнгi мемлекеттiк мекеменiң және қазыналық кәсiпорынның басшысы
      Бөлiмше, филиал секторының, бөлiмшесiнiң (бөлiмiнiң) басшысы
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мемлекеттiк мекемесi құрамындағы автоматтық станция, тренажер, гарнизондық жатақхана басшысы
      ЖОО азаматтық қорғаныс штабының басшысы
      Аға: геоақпараттық қамтамасыз ету, жер қойнауын геологиялық зерделеу инженерi, консультант, жаттықтырушы, мастер 
      Бiлiктiлiктi арттыру институтының аға әдiстемешiсi
      Сарапшы

G-8

      Ассистент
      Геоақпараттық қамтамасыз ету, жер қойнауын геологиялық зерделеу инженерi
      Консультант
      Бiлiктiлiктi арттыру институтының әдiстемешiсi
      Әдiстемелiк кабинеттiң әдiстемешiсi
      Кiшi ғылыми қызметкер
      Бөлiмшенiң, филиалдың секторы, бөлiмшесi (бөлiмi) басшысының орынбасары
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мемлекеттiк мекемесi құрамындағы автоматтық станция, тренажер басшысының орынбасары
      Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын құрамындағы: дәрiхана, мұрағат, мұрағат қоймасы, ЖОО-ның аспирантурасы, база, монша-кiр жуу комбинаты, ЖОО-ның бассейнi, кiтапхана, интернат, ЖОО-ның лагерi, шеберхана, жөндеу-механикалық шеберхана, мұражай, үйде көрсетiлетiн әлеуметтiк көмек бөлiмшесi (орталығы), өндiрiс, арнаулы медициналық жабдықтау қоймасы, тылды және пайдалану-техникалық қамтамасыз ету қоймасы, спорт құрылысы, асхана, труппа, ЖОО-ның оқу зертханасы, (көркемдеп қою, әдеби-драмалық, музыкалық) бөлiмнiң, цехтың меңгерушiсi 
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi мемлекеттiк мекемесiндегi бассейн, клуб, тұрмыстық қызмет көрсету комбинаты, кинофильмдi жалға алу бөлiмшесi, стадион, оқу кабинетiнiң меңгерушiсi 

G-9

      Бiлiктiлiгi жоғары деңгейлi маман: барлық мамандықтағы мұғалiмдер мен дәрiгерлер

G-10

      Бiлiктiлiгi жоғары деңгейлi маман: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, әртiс, археограф, мұрағатшы, сәулетшi, карантиндiк зертхананың бактериологы, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, биохимик, бухгалтер, карантиндiк зертхананың вирусологы, мал дәрiгерi, жетекшi, тәрбиешi, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, дыбыс режиссерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi консультант, концертмейстер, тiлшi, зертханашы, орманшы, мастер, медициналық бике, менеджер, әдiстемешi, механик, миколог, микробиолог, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аң маманы, палеограф, паразитолог, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, провизор, продюсер, жұмыс өндiрушi (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, қоюшы режиссер, репетитор, референт, балық өсiрушi, селекционер, серолог, солист, әлеуметтанушы, құтқарушы, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, зерттеушi-тағлымдамашы, статистик, технолог, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, химик-талдаушы, хореограф, хормейстер, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), фитопатолог, штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, карантиндiк зертхананың энтомологы, эпизоотолог, заңгер консулы
      Бiлiктiлiгi орташа деңгейлi аға маман: акушерка, тәрбиешi, емдәм бикесi, тiс дәрiгерi, тiс технигi, мастер, медициналық бике, медициналық статистик, медициналық зертханашы, денсаулық сақтау менеджерi, рентген зертханашысы, мамандандырылған медициналық бике, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, барлық мамандықтағы мұғалiмдер, фармацевт, фельдшер (-зертханашы).

G-11

      Бiлiктiлiгi орташа деңгейлi маман: акушерка маманның ассистентi (көмекшiсi), тәрбиешi, емдәм бикесi, тiс дәрiгерi, тiс технигi, мастер, медициналық бике, медициналық статистик, медициналық зертханашы, денсаулық сақтау менеджерi, рентген зертханашысы, мамандандырылған медициналық бике, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, барлық мамандықтағы мұғалiмдер, фармацевт, фельдшер (-зертханашы).

G-12

      Бiлiктiлiгi орташа деңгейлi аға маман: агроном, аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, режиссердiң ассистентi, балетмейстер, кiтапханашы, бухгалтер, ветеринарлық фельдшер, жетекшi, геодезист, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, тiлшi, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, мастер, менеджер, әдiстемешi, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратура басқару пультiнiң операторы, оптикометрист, оптик-офтальмолог, режиссердiң көмекшiсi, бағдарламашы, жобалаушы, жұмыс өндiрушi (прораб), репетитор, рентген зерттеушi, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, статистик, технолог, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, энергетик, заңгер консулы.

G-13

      Бiлiктiлiгi орташа деңгейлi маман: агроном, аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, маманның ассистентi (көмекшiсi), режиссердiң ассистентi, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, бухгалтер, ветеринарлық фельдшер, жетекшi, геодезист, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, тiлшi, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, орманшы, мастер, менеджер, әдiстемешi, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратура басқару пультiнiң операторы, оптикометрист, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, бағдарламашы, жұмыс өндiрушi (прораб), жобалаушы, редактор, репетитор, үйiрме жетекшiсi, күтiм жөнiндегi әлеуметтiк қызметкер, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, статистик, барлық атаудағы техниктер, технолог, жаттықтырушы, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), шкипер, штурман, экономист, экскурсовод, электроншы, энергетик, заңгер консулы.
      Мемлекеттiк мекемеге және қазыналық кәсiпорынға әкiмшiлiк-шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын құрылымдық бөлiмшенiң жетекшiсi: билет кассалары, бюро (анықтама, машиналық жазба, ақпараттық, көшiру-көбейту), монша, вивария, видеотека, гараж, iс жүргiзу, сақтау камерасы, кеңсе, ат ауласы, киiм бөлмесi, жылу қазандығы, сүт кухнясы, жатақхана, кiр жуатын бөлме, жалға беру пунктi, қойма, ауысым, станция, торап, учаске, шаруашылық, фильмотека, фонотека, фотозертхана, бөлiм, экспедиция.

G-14

      Техникалық орындаушылар: мұрағатшы; ассистент, кезекшi әкiмшi; рұқсаттама бюросының кезекшiсi, iс жүргiзушi; диктор, диспетчер; инкассатор; нұсқаушы; калькулятор; кассир; кодировщик; кодификатор; комендант; билет тексерушi; көшiргiш; шетел мәтiнiмен жұмыс iстеушi, диктофондық топтың, редакцияның, бюроның машинисткасы, машинистка-стенографистка; әкiмшi, дыбыс жабдықтарына, хабар беру техникасына, теледидар жабдықтарына қызмет көрсету жөнiндегi, кассалық, дизельдiк жабдықтарға қызмет көрсету жөнiндегi механик; бақылаушы; мұражай қараушысы; нарядшы; көшiру-көбейту машиналарының жарық аппаратурасы, байланыс жүйелерi, қауiпсiздiк қызметi, бейне жазба, дыбыс жазба, телетайп, телефакс, телекс, радио, компьютерлiк техника (бағдарламалар), электрондық есептеу машиналарының, компьютерлiк құрылғыларға қызмет көрсету жөнiндегi, диспетчерлiк қызмет операторы; күзетшi, паспортшы; медициналық бикенiң, тәрбиешiнiң көмекшiсi; тiркеушi, хатшы, хатшы-машинист, хатшы-стенографист; оқу бөлiмiнiң хатшысы; статистик; стенографист; суфлер; есеп жүргiзушi; табельшi; есепке алушы; фельдъегерь; экспонат сақтаушы, сызушы, экспедитор. 

       Ескертпе :
      1. Бас бухгалтердiң лауазымы, басшының әкiмшiлiк-шаруашылық қызмет көрсету мәселелерi жөнiндегi орынбасарының лауазымы басшы орынбасарының лауазымынан бiр санат төмен болады; бас бухгалтердiң орынбасары лауазымы бас бухгалтердiң лауазымынан бiр санат төмен болады.
      2. Денсаулық сақтау жүйесi бойынша:
      басшының бикелiк iс жөнiндегi орынбасарының лауазымы, басшының азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар медициналық қызметi жөнiндегi орынбасарының лауазымы басшы орынбасарының лауазымынан бiр санат төмен болады;
      бас медициналық бикенiң лауазымы медициналық бикенiң лауазымынан бiр санат жоғары болады.

      *Республикалық мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың тізбесі осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің         
2006 жылғы»30 қарашадағы 
N 1156   қаулысына    
2-қосымша    

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 41 қаулысына       
2-қосымша       

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеуге арналған коэффициенттер    

Тізілімге  сәйкес  лауазымдар санаты

Жылдарға есептегендегі мамандығы бойынша жұмыс стажы

1 жы лға дей ін

1-ден 2-ге дей ін

2-ден 3-ке дей ін

3-тен 5-ке дей ін

5-тен 7-ге дей ін

7-ден 9-ға дей ін

9-дан 11-ге дей ін

11-ден 14-ке дей ін

14-тен 17-ге дей ін

17-ден 20-ға дейі н

20 жыл дан жоға ры

G-1

4,29

4,37

4,46

4,55

4,65

4,76

4,85

4,94

5,03

5,10

5,15

G-2

3,99

4,07

4,15

4,24

4,33

4,42

4,51

4,59

4,68

4,73

4,78

G-3

3,72

3,80

3,87

3,95

4,04

4,12

4,21

4,29

4,37

4,42

4,46

G-4

3,41

3,47

3,54

3,61

3,69

3,77

3,85

3,93

4,00

4,04

4,08

G-5

3,17

3,22

3,29

3,37

3,43

3,51

3,59

3,65

3,72

3,76

3,80

G-6

2,98

3,04

3,11

3,17

3,24

3,30

3,37

3,43

3,50

3,54

3,58

G-7

2,80

2,85

2,91

2,98

3,03

3,11

3,16

3,22

3,29

3,33

3,35

G-8

2,64

2,69

2,74

2,81

2,86

2,93

2,99

3,04

3,09

3,13

3,16

G-9

2,40

2,44

2,49

2,53

2,58

2,63

2,68

2,73

2,78

2,83

2,88

G-10

2,20

2,24

2,28

2,32

2,37

2,41

2,45

2,50

2,55

2,59

2,64

G-11

2,02

2,06

2,10

2,13

2,17

2,21

2,25

2,29

2,34

2,38

2,42

G-12

1,88

1,91

1,95

1,99

2,02

2,06

2,10

2,14

2,18

2,22

2,26

G-13

1,68

1,71

1,74

1,77

1,81

1,84

1,87

1,91

1,94

1,98

2,02

G-14

1,43

1,46

1,48

1,51

1,55

1,59

1,61

1,64

1,68

1,69

1,70

      Ескертпе.
      "Авариялық-құтқару қызметі және құтқарушылардың мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 27 наурыздағы Заңына сәйкес лауазымдық жалақыға еңбек сіңірген жылдары үшін үстемеақы белгіленгендіктен, кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құрамалары құтқарушыларының лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеуге арналған коэффициент мамандығы бойынша»бір жылға дейін» жұмыс стажы болғанда тиісті лауазым санатына сәйкес келетін коэффициент деңгейінде белгіленеді.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2006 жылғы»30 қарашадағы
N 1156   қаулысына   
3-қосымша   

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 41 қаулысына       
3-қосымша       

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар жұмысшыларының лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеуге арналған коэффициенттер      

Біліктілік разряды

Коэфициенттер

8

2,23

7

2,09

6

1,95

5

1,82

4

1,70

3

1,59

2

1,49

1

1,39

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің         
2006 жылғы»30»қарашадағы 
N 1156 қаулысына    
4-қосымша    

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 41 қаулысына       
6-қосымша       

Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін төленетін қосымша ақылар мен үстемеақылар

Р/с
N

Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы

Қосымша ақылар  мен үстеме ақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен  үстеме қылардың  мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

  

Ауыр (аса ауыр) қол   еңбегімен шұғылданатын, еңбек жағдайы зиянды (ерекше зиянды  ) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстарда істейтін қызметкерлерге төленетін қосымша ақы

  

"Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Заңына сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті орган белгілеген еңбек жағдайлары зиянды өндірістер, цехтар, кәсіптер мен қызметтер тізімі (тізбесі) негізінде қосымша ақы барлық медицина және фармацевтика қызметкерлеріне лауазымдар атаулары мен соларға теңестірілген лауазымдарға қарамастан төленеді. Басқа қызметкерлерге қосымша ақыны денсаулық сақтау ұйымының басшысы еңбек жағдайы зиянды (өте зиянды) және қауіпті (өте қауіпті) жұмыстарға қатысу дәрежесіне қарай, жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелері негізінде белгілейді

1)

Денсаулық сақтау ұйымдарының  (бөлімшелерінің) қызметкерлеріне  және білім беру  (стационарлық және амбулаторлық түрдегі) мекемелерінің     медицина қызметкерлеріне:  туберкулездік интоксикацияға шалдыққан, туберкулездің бастапқы және басылып бара  жатқан түрлерімен     ауыратын, дене дамуында ауытқуы бар, психикасы сақталып статодинамикалық, сенсорлық функциялары мен  бөліс функциялары бұзылған балаларды;
инфекциялық-паразитарлы, гериатриялық ауытқушылықтары   бар  тері-венерологиялық (хоспис, медбикелер күтім көрсететін үй)  психотерапевтік  бейінді аурулармен ауыратын науқастарды емдеу, оңалту және сауықтыру үшін 

  

БЛЖ-дан 20%

  

 

2)

Денсаулық сақтау ұйымдары мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне күйген науқастарды емдеу, жұмысында үнемі рентген сәулелі (УДЗ) диагностикасы пайдаланылатын барлық бейіндегі бөлімшелердің қатты уланған науқастарының анестезиологиясы мен реанимациясының   құрамына кіретін экспресс-зертхана жүргізу, емдеу және қарап бақылау, тастарды толқынды соққымен дистанциялық үгіту, физиотерапевтік, бальнео-балшықты емдеу процедуралары,    эндоскопия, химия-терапевтік препараттарды ұзақ қолдану, плазмоферез, гемосорбация және гемодиализ үшін;
барлық      бейіндегі іріңді хирургия бөлімшелері, жаңа туған және шала туған балаларға арналған педиатриялық бөлімшелер, мидағы қан айналымы бұзылған науқастарға арналған неврологиялық бөлімшелер

  

БЛЖ-дан 20 %

  

3)

Денсаулық сақтау  ұйымдарының (бөлімшелерінің) қан мен оның компоненттерін, сүйек кемігін мұздатылған күйде дайындаумен және сақтаумен    айналысатын қызметкерлеріне,  емдеу плазмоферез, гемосорбция және гемодиализ бөлімшелері (кабинеттері),    күрт өзгеріп отыратын атмосфералық қысым немесе оның элементтерін қолдану жағдайларында, вольера жағдайында, вокзалдардағы медициналық пункттерде жұмыс істейтін басқа да (ведомстволық) мекемелердің медицина қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 20%

  

 

4)

Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтердің қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 20%

  

5)

Аса қауіпті   індеттер қоздырғыштарыменжәне оларды жұқтыруы мүмкін материалдармен жұмыс істейтін қызметкерлерге; 
Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарының денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 22%

  

6)

Денсаулық сақтау ұйымдарының қызметкерлеріне  және басқа да мекемелердің (бөлімшелердің)  медицина қызметкерлеріне  орталықты, перифериялық  жүйке жүйесі зақымданған және психикасының бұзылуымен бірге ақыл-ойы дамуында ауытқуыбар (соның ішінде балалар үшін); алкогольмен қатты уланудың немесе психоздың салдарынан жарақатқа ұшыраған; полиция құрылымдық бөлімшелерінің күшімен күзетілетін тері-венерологиялық аурулары бар науқастарды емдеу және оларға қызмет көрсеткені үшін

  

БЛЖ-дан 22%

  

7)

Психиатриялық, психоневрологиялық, интенсивті   бақылаудағы мамандандырылған үлгідегі психиатриялық, наркологиялық   ұйымдардың, психиатриялық  (психо-неврологиялық) денсаулық сақтау мекемелері жанындағы емдеу-өндірістік(еңбек) шеберханаларындағы және интернат үйлеріндегі;
бейінді ауруларды емдеуге арналмаған бөлімшелердің, кабинеттердің,   палаталарды қоспағанда;
психиатриялық (психоневрологиялық) мекемелер,  психоневрологиялық интернат-үйлерінің және ақыл-ойы кем балалардың интернат-үйлері жанындағы психиатриялық (психоневрологиялық) мекемелердің, психиатриялық ауруларды және маскүнемдік пен нашақорлықтан зардап шеккен адамдарды емдеуге арналған бөлімшелердің, кабинеттердің,   палаталардың басқа да денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлеріне 

  

БЛЖ-дан 22%

  

 

8)

Бараоперация жасау бөлмесінде үнемі жұмыс істейтін қызметкерлерге

  

БЛЖ-дан 22 %

  

9)

Мамандандырылғанемдеу-алдын  алу мекемелерін (МЕАМ), маскүнемдікке, нашақорлыққа    және уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған бөлімшелердің (палаталардың) қызметкерлеріне 

  

БЛЖ-дан 35 %

  

10)

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (бөлімшелерінің), арнайы бригадалардың қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 22 %

  

11)

Анестезиология-реанимация; реанимация және интенсивті терапия  (экспресс-диагностиканы қамтамасыз ететін зертханаларды (топтарды) қоспағанда), рентгенология, радиология және рентгенологиялық бөлімдер, бөлімшелері,     зертханалар, жұқпалы аурулардың тірі қоздырғыштарымен(немесе ауру жануарлармен),   ауру тудыратын вирустармен, бозғыл трепонеманы иммобилизациялау реакциясын қою  жөніндегі үнемі атқарылатын жұмыс үшін көзделген химиялық реактивтермен,   аллерген реактивтермен   жұмыс істеу кезінде барлық бейіндегі топтар мен кабинеттер және зертханалар, бөлімшелер (топтар) қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 20%

  

 

12)

Туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінің, диспансерлердің,орталық аудандық  ауруханалар бөлімшелерінің және басқа да денсаулық сақтау ұйымдарының, санаторийлердің, санаторий-профилакторийлердің, емдеу-өндірістік шеберханалардың, бөлімшелердің, палаталардың, туберкулезбен ауыратындарға арналған оқшаулағыштардың, емдеу-алдын алу мекемелерінің, интернат-үйлерінің, туберкулезге   қарсы кабинеттердің қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 60 %

  

13)

Интенсивті бақылаудағы мамандандырылған үлгідегі психиатриялық ауруханалардың қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 60 %

  

14)

Сот-психиатриялық сараптама қамауға алынған адамдарға арналған) бөлімшелерінің;
сот медицинасы орталығының (бөлімшелерінің) қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 60% 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 30%

  

15)

ЖҚТБ-ның алдын  алу және онымен күресу жөніндегі орталықтардың қызметкерлеріне; ЖҚТБ және АҚТҚ  жұқтырған ауруларды диагностикалық   емдеу және оларға тікелей қызмет көрсету үшін;
ғылыми-зерттеу ұйымдарының,  ғылыми-өндірістік бірлестіктердің және олардың құрылымдық бөлімшелерінің, оның ішінде бактериялық және вирустық препараттарды өндіру бөлімшелерінің қызметкерлеріне, ЖҚТБ проблемасы бойынша ғылыми тақырыпты орындағаны үшін және ЖҚТБ мен АҚТҚ-ға шалдыққандармен байланыс жасайтын ЖҚТБ вирусымен және АҚТҚ жұқтыруы мүмкін материалмен  (оның ішінде - жануарлармен де) жұмыс істейтін қызметкерлерге.
Денсаулық сақтау ұйымдарының, мамандандырылған бөлімшелердің қызметкерлеріне ЖҚТБ-мен ауыратындарды  және АҚТҚ жұқтырғандарды  емдеу және оларға тікелей қызмет көрсету үшін; аурулардан және АҚТҚ инфекциясын жұқтырғандарға консультациялар  беру, оларды қарау, медициналық көмек көрсету, сот медициналық және паталого-анатомиялық сараптама, сондай-ақ халықтың қанын және ЖҚТБ-мен ауыратындардан және АҚТҚ жұқтырғандардан келіп түсетін материалдарды зертханалық зерттеудің барлық түрін жүргізгені үшін

  

ЛЖ-дан 60 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛЖ-дан 60 %

"АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 5 қазандағы Заңына сәйкес.
Қызметкерлердің тізбесін денсаулық сақтау саласындағы орталықты атқарушы орган белгілейді
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 5 қазандағы Заңына сәйкес.
Көрсетілген қосымша ақы нақты жұмыс істеген сағат үшін төленеді.

 

16)

Паталогоанатомиялық бюролардың (бөлімдердің, бөлімшелердің) мәйітін, тінін ағза мүшелерін және тері дайындау бөлімшелерінің қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 20 %

  

 

2.

  

Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймағын кеңейткені) үшін қосымша ақы

  

 

  

Денсаулық сақтау ұйымдарының басшы дәрігерлеріне және олардың дәрігер-орынбасарларына өздері штатына кіретін ұйымдарда негізгі қызметі бойынша жұмыс уақытының шегінде жұмыс   атқаруға рұқсат беріледі

  

Тиісті мамандық дәрігері лауазымдық жалақысының 25% дейін

  

3.

  

Уақытша жұмыста жоқ қызметкердің міндетін орындағаны үшін қосымша ақы

  

"Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Заңына сәйкес

1)

Денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарына, қызметшілеріне және жұмысшыларына

  

Ұйымның жұмыс режимін ескеріп, нақты көлемге сүйене отырып

Ұйымның жұмыс режимін ескере отырып, өзінің жұмыс уакытының шегінде (негізгі жұмыспен қатар)

2)

Денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарына, қызметшілеріне және жұмысшыларына

  

Ұйымның жұмыс режимін ескеріп, нақты көлемге сүйене отырып

Ұйымның жұмыс режимін ескере отырып, сол ұйымдағы негізгі лауазым бойынша жұмыс уақытынан тыс

 

4.

  

Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы

  

  

1)

Денсаулық сақтау ұйымдарының медицина және басқа да қызметкерлеріне:

  

  

Лауазымдар мен ұйымдардың нақты тізбесін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

  

аса қауіпті инфекциялар қоздырғыштарымен және оларды жұқтыруы мүмкін материалдармен жұмыс істеу үшін;

  

5 жылға дейін - БЛЖ-дан 90%,
5-тен 14 жылға дейін БЛЖ-дан 140%, 14 жылдан жоғары - БЛЖ-дан 170%;

  

  

табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою жөніндегі жедел медициналық көмек көрсету үшін;

  

5 жылға дейін - БЛЖ-дан 20 %,
5 жылдан жоғары - БЛЖ-дан 40%;

  

 

  

алапес ауруын емдеуді ұйымдастыру және емдеу үшін;

  

5 жылға дейін БЛЖ-дан 50 %, 5-тен 14 жылға дейін - БЛЖ-дан 90%,
14 жылдан жоғары - БЛЖ-дан 120%;

  

  

сот медициналық сараптау қызметін жүзеге асыру үшін;

  

7 жылға дейін - БЛЖ-дан 40%, 
7 жылдан жоғары - БЛЖ-дан 60 %;

  

  

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне және соларға теңестірілген     адамдарға арналған госпитальдарда және ауруханалар құрамындағы арнаулы бөлімшелерде медициналық көмек көрсеткені үшін:
медицина және фармацевтика қызметкерлеріне; басқа да қызметкерлерге

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 25% дейін
 
БЛЖ-дан 20% дейін

  

  

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының мекемелерінде медициналық көмек көрсеткені үшін:
медицина және дәріхана қызметкерлеріне; басқа да қызметкерлерге;

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 25%
 
 
БЛЖ-дан 20%

  

2)

Сәбилер үйлерінің, балалар үйлерінің және жетім балаларға, ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларға арналған интернат-үйлерінің медицина қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 30%

  

3)

Денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыс істейтін дефектологтар мен логопедтерге

  

БЛЖ-дан 30%

  

4)

Маса-шіркей мен басқа да жәндіктер мен  кенелер тараған аудандарда орналасқан санитарлық- эпидемиологиялық станциялардың энтомологтарына және
энтомологтардың   көмекшілеріне 

  

БЛЖ-дан 15%

Маса-шіркей мен басқа да жәндіктер мен  кенелер тараған аудандарға жатқызудың тәртібін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық атқарушы орган белгілейді

 

5)

Шұғыл медициналық көмек көрсету және құтқару жұмыстарын тікелей жүргізу үшін ұйымдастырылған арнайы мақсаттағы медициналық жасақтардың медицина қызметкерлеріне

  

Күту және үнемі дайындық режиміндегі кезекшіліктің әр сағаты үшін
сағаттық ставкадан 25%

  

5.

  

Аумақтық     учаске жағдайында медициналық  көмек көрсеткені  үшін қосымша ақы

  

Ұйымдардың лауазымдарының, мамандықтарының нақты тізбесін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

  

Денсаулық сақтау ұйымдарының медицина қызметкерлеріне:

  

  

  

  

ауыл тұрғындарына

  

7 жылға дейін БЛЖ-дан 40%
7 жылдан астам - БЛЖ-дан 60%

  

  

қала тұрғындарына

  

7 жылға дейін - БЛЖ-дан 30%
7 жылдан астам - БЛЖ-дан 50%

  

6.

  

Психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақы

  

Жұмыскерлердің лауазымдары мен мамандықтарының тізбесі, олардың психоэмоциялық және дене жүктемелерін айқындайтын критерийлер осы қаулының 26-қосымшасына сәйкес белгіленеді

1)

Кардиохирургиялық, трансплантологиялық, нейрохирургиялықжәне микро-хирургиялық бейінді, соның   ішінде жұмысы психоэмоциялық  және дене жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын балалар хирургиясы мамандары:

  

  

Жоғары мамандандырылған медициналық қызмет көрсететін ұйымдар

  

дәрігерлер: 
кардиохирург;
трансплантолог; 
микрохирург;
ангиохирург;
нейрохирург;

  

БЛЖ-дан 200%

  

 

  

орта медициналық персонал: операция медбикесі; медбике; реаниматология және анестезиология    және интенсивті   терапия бөлімшесінің анестезисткасы;

  

БЛЖ-дан 150%

  

2)

Хирургиялық    және акушер-гинекологиялық    бейінді, соның ішінде жұмысы психо-эмоциялық және дене жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын балалар хирургиясы мамандары:

  

  

Стационарлық медициналық көмек, оның ішінде жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсететін ұйымдар

  

дәрігерлері: 
акушер-гинеколог;
жалпы хирург;
абдоминалды хирург; 
торакальды хирург;
ангиохирург;
нейрохирург;
анестезиолог-реаниматолог;
эндокринологиялықхирург;
уролог;
проктолог;
онколог-хирург;
маммолог;
травматолог-ортопед (оның ішінде травматологиялық пункттердің);
жақ-бет хирургі; пластикалық хирург;
камбустиолог;
офтальмолог;
оториноларинголог;
эндоскопист;
трансфузиолог;

  

БЛЖ-дан 150%

  

  

орта медициналық персонал: 
операция медбикесі; 
перзентхана бөлімшесінің  акушері;
медбике; 
реаниматология және анестезиология бөлімшесінің (тобының) анестезисткасы;
интенсивті терапия палатасының медбикесі;
травмотология бейінінің медбикесі;

  

БЛЖ-дан 100%

Стационарлық көмек, оның ішінде жоғары     мамандандырылған медициналық көмек көрсететін ұйымдар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Травматологиялық пункттер

3)

Хирургиялық бейін мамандары,  соның ішінде балалар:

  

 

Консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін ұйымдар

  

дәрігерлері:
хирург;
уролог;
онколог-хирург;
маммолог;
травматолог-ортопед;
офтальмолог;
оториноларинголог;
стоматолог-хирург;
акушер-гинеколог;

  

БЛЖ-дан 80%

  

  

орта медициналық персонал:
хирургиялық бейін медбикесі;

  

БЛЖ-дан 50%

  

4)

Бастапқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары:

  

  

  

  

дәрігерлер: 
терапевт (учаскелік);
педиатр (учаскелік)
жалпы практика;

  

БЛЖ-дан 200%

Ауылда орналасқан дәрігерлік амбулатория, бастапқы  медициналық-санитарлық көмек орталығы, емхана 

  

орта медициналық персонал:
учаскелік медбике;
жалпы практикадағы медбике;
фельдшер;
акушер;
медбике;

  

БЛЖ-дан 150%

Ауылда орналасқан  медициналық пункт, дәрігерлік амбулатория, бастапқы медициналық-санитарлық көмек орталығы, емхана

  

дәрігерлер: 
терапевт (учаскелік);
педиатр (учаскелік);
жалпы практика;

  

БЛЖ-дан 150%

Қалада орналасқан дәрігерлік амбулатория, бастапқы  медициналық-санитарлық көмек орталығы, емхана

  

орта медициналық персонал: учаскелік медбике;
жалпы практикадағы медбике;
фельдшер;
акушер;
медбике;

  

БЛЖ-дан 100%

Қалада орналасқан дәрігерлік амбулатория, бастапқы  медициналық-санитарлық көмек орталығы, емхана

5)

Паталогоанатомиялық бюро (бөлімшелердің),  сот-медициналық   сараптама орталықтарының мамандары:
жалпы сараптамалық зерттейтін сот-медициналық сарапшы;
паталогоанатом, оның ішінде балалар паталого-анатомы;

  

 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 150%
 
 
 
БЛЖ-дан 150%

 
 
 
 
 
 
 
Тікелей мәйіттерді сараптаумен айналысатын мамандар

Тікелей мәйіттерді союмен айналысатын мамандар

 

6)

Жедел   медициналық  жәрдем станцияларының (бөлімшелерінің)  қызметкерлері:

  

  

Жедел       медициналық      жәрдем станциялары (бөлімшелері)

  

жедел және шұғыл медициналық жәрдем;

  

БЛЖ-дан 150%

  

  

жедел медициналық жәрдем станциясының фельдшері;

  

БЛЖ-дан 120%

  

  

медбике;
медициналық тіркеуші,
санитар, 
жүргізуші;

  

БЛЖ-дан 100%

  

7.

Жедел   медициналық  жәрдем станцияларының    (бөлімшелерінің)  ауысым бойынша басқарушы функциясын орындағаны үшін дәрігерлерге (дәрігер лауазымы болмағанда - фельдшерлерге)

Медициналық жедел жәрдем станцияларының    (бөлімшелерінің) жұмысын ұйымдастырғаны және   басшылық жасағаны    үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан 20%

  

8.

Үлгі штаттық нормативтерде  белгіленген  тәртіппен бөлімшенің (кабинеттердің) меңгерушісі функциясын орындағаны үшін дәрігерлерге

  

БЛЖ-дан 20%

  

9.

Денсаулық сақтау  ұйымдарындағы, қарттар мен мүгедектерге арналған интернат үйлеріндегі, медициналық комиссиялардағы олардың атауларына қарамастан, дәрігер қызметін атқарушы, медицина, фармацевтика, биология, химия ғылымдарының докторы,
медицина, фармацевтика, биология, химия ғылымдарының кандидаты деген ғылыми дәрежесі бар, дәрігерлерге, сондай-ақ белгіленген тәртіппен медициналық және фармацевтикалық қызметті атқаруға
рұқсаты бар қызметкерлерге

Ғылыми дәрежесі үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан 25%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 20%

  

10.

Денсаулық    сақтау ұйымдарының    дәрігерлеріне, провизорларына,   мамандарына  және басқа да қызметкерлеріне

Диагностиканың немесе  емдеудің жаңа әдістерін практикаға енгізген үшін, жұмыстағы жоғары жетістіктері, аса маңызды немесе шұғыл жұмыстарды орындағаны  үшін, еңбектегі ауыртпалықтар мен қиындықтары үшін үстемеақы

БЛЖ-ның 40%-нан көп емес

Көрсетілген үстемеақыны белгілеудің тәртібі мен шарттарын мемлекеттік басқару органы айқындайды

11.

Денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына

Ұйымды дамытуға бағытталған жұмысы үшін, сырқаттарды диагностикалау мен емдеудің алдыңғы қатарлы әдістерін, жаңа дәрілік заттар мен  медициналықжабдықты ұйымның практикасында қолданғаны үшін үстемеақы

БЛЖ-ның 150%-нан көп емес

Көрсетілген үстемеақыны белгілеудің тәртібі мен шарттарын мемлекеттік басқару органы айқындайды

      Ескертпе.
      1. Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше кауіпті) еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін екі (немесе одан да көп) негіздер бойынша: туберкулез емдеу-алдын алу мекемелерінің палаталарының, бөлімшелерінің, интернат-үйлерінің медицина және өзге де персоналына - БЛЖ-дан 70% мөлшерінде, мамандандырылған емдеу алдын алу,   ұйымдарының (маскүнемдіктен, нашақорлықтан, уытқұмарлықтан мәжбүрлеп емдеу палаталарының, бөлімшелерінің) қызметкерлеріне БЛЖ-дан 40% мөлшерінде, 20%-дан 22%-ке дейін қосымша ақы көзделетін басқа да ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерде - БЛЖ-дан 23% мөлшерінде қосымша ақылар белгіленеді.
      2. Медицина қызметкерлеріне кезекшілікте болғаны үшін еңбекақы төлеу нақты жұмыс істеген уақыты үшін жүргізіледі. Кезекшілікті ұйымдастыру және оған ақы төлеу тәртібін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.
      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар мен үстемеақылар ұлттық қауіпсіздік органдары, ішкі істер органдары жүйесінің, Әділет министрлігінің қылмыстық-атқарушы жүйесінің, Қорғаныс министрлігі жүйесінің, Республикалық ұланның мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атағы жоқ медициналық қызметкерлеріне, білім және ғылым, әлеуметтік қамсыздандыру, дене шынықтыру және спорт жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының медицина және ғылыми қызметкерлеріне қолданылады.
      4. Медицина қызметкерлерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы ставкаға сәйкес, алайда бір толық ставкаға белгіленген мөлшерден аспайтын көлемде пропорционалды төленеді.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2006 жылғы»30 қарашадағы
N 1156 қаулысына   
5-қосымша    

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің      
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына     
24-қосымша    

Басшыларға, мамандарға және қызметшілерге еңбекақы төлеу арттыру коэффициентімен жүзеге асырылатын республикалық мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың тізбесі

Республикалық мемлекеттік мекемелер

      1. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты" мемлекеттік ғылыми-зерттеу мекемесі.
      2. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" мемлекеттік мекемесі.
      3. "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің мұражайы" мемлекеттік мекемесі.
      4. "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Ақпараттық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы дирекциясы" мемлекеттік мекемесі.
      5. "Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы" мемлекеттік мекемесі.
      6. "Қазақстан Республикасының Президенттік мәдениет орталығы" мемлекеттік мекемесі.
      7. "Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы" мемлекеттік мекемесі.

Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар

      1. "Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      2. "Күләш Байсейітова атындағы Ұлттық опера және балет театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      3. "М. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      4.«"М. Лермонтов атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      5. "Ғ. Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      6. "Н. Сац атындағы Орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      7. "Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      8. "Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      9. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік академиялық би театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      10. "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      11. "Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының әкімшілік ғимараттар дирекциясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      12. "Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      13. "Ә. Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2006 жылғы»30 қарашадағы 
N 1156 қаулысына    
6-қосымша    

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына      
25-қосымша     

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін төленетін қосымша ақылар мен үстемеақылар  

Р/с
N

Қызметкерлер кәсіптерінің,  лауазымдарының атауы,  санаттары

Қосымша ақылар мен  үстемеақылардың  түрлері

Қосымша  ақылар мен  үстемеақылар дың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

"Кеме қатынасы тіркелімі" ММ, су жолдары қазыналық кәсіпорындарының,»"Облжолзертхана" ММ кызметкерлеріне

Қауырттылығы және күрделілігі үшін қосымша ақы

ЛЖ-дан 50 % дейін

Кәсіпорын басшысы белгілеген тәртіппен

2

Су жолдары қазыналықкәсіпорындарының, "Облжолзертхана" ММ мамандары мен қызметкерлеріне

Ауыр (аса ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (аса зиянды) және қауіпті (аса қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы

ЛЖ-дан 50% дейін

"Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Заңына сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті орган белгілеген Еңбек жағдайлары зиянды кәсіптер және қызметтер өндірістерінің, цехтарының, тізімі (тізбесі) негізінде

3.

Су жолдары қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне:

  

  

Кәсіпорын басшысы белгілеген тәртіппен

1)

сүңгуірлерге

Су астында жұмыс істегені үшін үстемеақы

Әр сағат үшін сағаттық ставканың 100%

  

2)

қызметкерлерге

Жұмыстың жол сипаты үшін үстемеақы

Әрбір күнтізбелік күн үшін АЕК-тен* 35%

  

      Ескертпе:
      * АЕК - заңнамалық кесіммен белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2006 жылғы»30 қарашадағы
N 1156 қаулысына   
7-қосымша    

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына      
26-қосымша     

Денсаулық сақтау мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындары қызметкерлерінің лауазымдары мен мамандықтарының тізбесі және олардың психоэмоционалдық жүктемесін айқындайтын өлшемдер     

Р/с
N

Қызметкерлер мамандық тарының, лауазымдарының атауы

Психоэмоционалдық жүктемесінің өлшемдері

1

2

3

1.

Жұмысы психоэмоционалдық және дене жүктемесінің жоғарғы дәрежесімен ұштасқан хирургиялық, соның ішінде балалар хирургиясы бейінді мамандар

Хирургиялық араласудың нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоционалдық ширығу, кезекшілікке байланысты қатты шаршау, шұғыл операциялық араласулар, мәжбүрлі жұмыс істеу қалпы, анализатор жүйелерінің шамадан тыс ширығуы, жедел шешім қабылдау қажеттігі, көзге көп күш түсу - жоғары дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:
кардиохирург; 
трансплантолог; 
микрохирург;
ангиохирург; 
нейрохирург;

2)

орта медициналық персонал: 
операция медбикесі;
реаниматология және анестезиология және интенсивті терапия бөлімшесінің анестезист медбикесі;

2.

Хирургиялық және акушер-гинекологиялық, соның ішінде балалар хирургиясы, акушер-гинекологиясы бейінді мамандар:

1-тармақтағы өлшемдер, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - орташа дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:
акушер-гинеколог;
жалпы хирург;
абдоминальды хирург;
торакальды хирург;
ангиохирург;
нейрохирург;
анестезиолог-реаниматолог;
эндокринологиялық хирург;
уролог;
проктолог;
онколог-хирург;
маммолог;
травматолог-ортопед (соның ішінде травматология пункттерінің);
жақ сүйегі-бет хирургы;
пластикалық хирург;
камбустиолог;
офтальмолог;
оториноларинголог;
эндоскопист;
трансфузиолог;

2)

орта медициналық персонал: 
операция медбикесі;
перзентхана бөлімшесінің акушері;
реаниматология және анестезиология және интенсивті терапия бөлімшесінің анестезист медбикесі;
интенсивті терапия палатасының медбикесі;
травматология пункттерінің медбикесі;

  

3.

Амбулаториялық ұйымдардың хирургиялық, соның ішінде балалар хирургиясы бейінді мамандары:

1-тармақтағы өлшемдер, бірақ жеңіл дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:
хирург;
уролог;
онколог-хирург;
маммолог;
травматолог-ортопед;
офтальмолог;
оториноларинголог;
стоматолог-хирург;
акушер-гинеколог;

2)

орта медициналық персонал:
хирургиялық бейінді медбике;

4. 

Ауылдағы алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары:

Аса шыдамдылық таныту және көңіл бөлу, психоэмоциялық ширығу - үйдегі науқастармен және оның туысқандарымен (қарым-қатынас қиындығы, психикалық ауытқуы бар науқастың әдеттен тыс мінез-құлқы қаупінің жоғарылығы, ауа-райы жағдайының қолайсыз әсер етуі (үй-жайдан тыс болуға байланысты жұмыс), патогендік инфекциямен үнемі контактіде болу қаупі, артық жүктемесі бар жұмыс - 1 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер: 
терапевт (учаскелік);
педиатр (учаскелік);
жалпы практика;

2)

орта медициналық персонал:
учаскелік медбике;
жалпы практика медбикесі;
фельдшер;
акушер;
медбике;

5.

Қаладағы алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары:

4-тармақтағы өлшемдер, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - 2 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлері: 
терапевт (учаскелік);
педиатр (учаскелік);
жалпы практика;

2)

орта медициналық персонал:
учаскелік медбике;
жалпы практика медбикесі;
фельдшер;
акушер;
медбике;

6.

Патологоанатомиялық бюроларының (бөлімшелерінің), сот-медициналық сараптама орталықтарының мамандары:

Мәйітті союға байланысты жұмыс, патогендік флорамен байланыста болу қаупі, қайтыс болған науқастардың, өлген және өлтірілген адамдардың туысқандарымен қарым-қатынас жасау кезіндегі психоэмоциялық ширығу

1)

тікелей мәйіттердің сараптамасымен айналысатын жалпы сараптамалық зерттеулердің сот-медициналық сарапшысы;

2)

тікелей мәйіттерді союмен айналысатын патологоанатом, соның ішінде балалар патологоанатомы;

7.

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (бөлімшелерінің) қызметкерлері:

Жоғары жедел сапа - диагностика мен емдеуде тез шешім қабылдау, жарақат алу қаупінің жоғарылығы, артық дене жүктемелері - тәуліктік жұмыс, жоғары психоэмоциялық жүктеме - өмір мен өлім арасында жатқан науқастарға жедел медициналық көмек көрсету жөніндегі жұмыс

1)

жедел және шұғыл медициналық жәрдем дәрігері;

2)

жедел медициналық жәрдем станциясының фельдшері;

3)

медбике;
медициналық тіркеуші;
санитар;
жүргізуші.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2006 жылғы 30 қарашадағы 
N 1156 қаулысына    
8-қосымша    

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына      
27-қосымша      

Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне үнемдеу есебiнен сыйлықақы беру жұзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетiлетiн және үстемеақы белгiленетiн шығыс түрлерiнiң тiзбесi

      Сыйлық беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгiлеу мынадай шығыс түрлерi бойынша үнемдеу есебiнен жүзеге асырылады:
      1) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемiнiң 30% асырмай жыл iшiнде, ал желтоқсанда - бiр жылда үнемделген қаражаттың толық көлемiнде:
      ел iшiндегi iссапарлар және қызметтiк жол жүрулер;
      елден тыс жерлерге iссапарлар және қызметтiк жол жүрулер;
      үй-жайларды жалға алу ақысын төлеу;
      коммуналдық қызметтерге ақы төлеу;
      байланыс қызметiне ақы төлеу;
      көлiк қызметiне ақы төлеу;
      электр энергиясына ақы төлеу;
      жылуға ақы төлеу;
      ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негiзгi құралдарды ұстау, қызмет көрсету, оларды ағымдағы жөндеу;
      өзге де қызметтер;
      өзге де ағымдағы шығыстар;
      2) қаржыландыру жоспары боынша үнемделген қаражаттың толық көлемiнде:
      негiзгi жалақы;
      өтемақы төлемдерi;
      әлеуметтiк салық;
      Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар;
      көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыруға арналған жарналар;
      мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң жеке басын мемлекеттiк мiндеттi сақтандыруға арналған жарналар;
      қосымша ақшалай төлемдер.
      Шығыстардың қалған түрлерi бойынша қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлық беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгiлеуге жұмсауға жол берiлмейдi.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2006 жылғы 30 қарашадағы 
N 1156 қаулысына    
9-қосымша    

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына     
28-қосымша    

Қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне үнемдеу есебiнен сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетiлетiн және үстемеақы белгiленетiн шығыс түрлерiнiң тiзбесi

      Сыйлық беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгiлеу мынадай шығыс түрлерi бойынша үнемдеу есебiнен жүзеге асырылады:
      1) смета бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемiнiң 30% асырмай жыл iшiнде, ал желтоқсанда - бiр жылда үнемделген қаражаттың толық көлемiнде:
      iссапар шығыстары;
      коммуналдық қызметтер;
      электр энергиясы;
      жылу;
      байланыс қызметтерi;
      көлiк қызметтерi;
      негiзгi қорларды ағымдағы жөндеу;
      негiзгi құрал-жабдықтар бойынша жалгерлiк ақы;
      кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) төлеу шығыстары;
      2) смета бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемiнде мынадай шығыс түрлерi бойынша:
      жалақы;
      салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер.
      Шығыстардың қалған түрлерi бойынша смета бойынша үнемделген қаражатты сыйлық беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгiлеуге жұмсауға жол берiлмейдi.     

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады