Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2008-2009 жылдарға арналған перспективалық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 ақпандағы N 79 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы N 185 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы N 185 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI :
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2008-2009 жылдарға арналған перспективалық жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Орталық атқарушы органдар мен өзге де мемлекеттiк органдар Жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн.

      3. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң       
2007 жылғы 2 ақпандағы
N 79 қаулысымен  
бекітілген      

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің
2007.09.14 N 808 , 2008.02.02 N 89 , 2008.06.26 N 615 , 2008.09.19 N 866 Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2008-2009 жылдарға арналған перспективалық жоспары

Р/с N № Заң жобасының атауы Әзірлеуші
мемлекет-
тік орган
Ұсыну мерзімі
Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Әділет
минис-
трлігі
Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіметі
Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Парла-
менті

1

2

3

4

5

6

1.

Әлеуметтік қызметтер
туралы

Еңбекмині

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқсан

2.

"Мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек туралы"
Қазақстан Республикасы-
ның Заңына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы

Еңбекмині

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқсан

3.

Әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялар туралы

ИСМ

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
2-тоқсан

4

(алып тасталды - 2008.02.02. N 89 Қаулымен)

5

(алып тасталды - 2008.02.02. N 89 Қаулымен)

5-1.

Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне
зияткерлік меншік
мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділет-
мині

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
2-тоқ-
сан

2008
жылғы
2-тоқ-
сан

6.

(алып тасталды - 2008.02.02. N 89 Қаулымен)

7.

(алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.06.26 N 615 Қаулысымен)

8.

(алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.06.26 N 615 Қаулысымен)

9.

Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне қылмыстық
жазалауды орындау
жүйесін және қылмыстық-
атқару жүйесін одан әрі
жетілдіру мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2008
жылғы
2-тоқ-
сан

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
3-тоқсан

10.

2009 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы

ЭБЖМ

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
3-тоқсан

11.

(алып тасталды - 2008.02.02. N 89 Қаулымен)

12.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.09.19 N 866 Қаулысымен)

13.

"Мәдениет туралы"
Қазақстан
Республикасының Заңына
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы
 

Мәдениет-
мині

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқсан

14.

(алып тасталды - 2008.02.02. N 89 Қаулымен)

14-1.

Қазақстан Республика-
сындағы сайлау туралы"
Қазақстан Республикасы-
ның Конституциялық
заңына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2008 жылғы 3-тоқсан

2008 жылғы 4-тоқсан

2008 жылғы 4-тоқсан

14-2.

Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне сайлау
заңнамасын жетілдіру
мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2008 жылғы 3-тоқсан

2008 жылғы 4-тоқсан

2008 жылғы 4-тоқсан

14-3.

Тұтынушылардың
құқықтарын қорғау
туралы (жаңа редакция)

ИСМ

2008 жылғы 3-тоқсан

2008 жылғы 4-тоқсан

2008 жылғы 4-тоқсан

15.

Мемлекеттік активтер
туралы

ЭБЖМ

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқсан

16.

Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне
мемлекеттік активтер
мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

ЭБЖМ

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқсан

17.

(алып тасталды - 2008.02.02. N 89 Қаулымен)

18.

Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне
міндетті және өзара
сақтандыру мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

ҚҚА

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқсан

18-1

Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау
жөніндегі есеп комитеті
туралы

ЕК

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

18-2

Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне Республика-
лық бюджеттің атқары-
луын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің мәсе-
лелері бойынша өзгеріс-
тер мен толықтырулар
енгізу туралы

ЕК

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

19.

Табиғи монополиялар
туралы (жаңа редакция)

ТМРА

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқсан

20.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне сақтандыру
мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

ҚҚА

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқсан

20-1.

Әйелдер мен ерлердің
тең құқықтары мен тең
мүмкіндіктері туралы

Әділет-
мині

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқсан

20-2.

Қазақстан
Республикасының
Азаматтық кодексіне
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділет-
мині

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқсан

20-3.

Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне
әкімшілік есеп
мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

СА

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
2-тоқсан

21.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне шаруашылық
серіктестіктер мәселе-
лері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2009
жылғы
2-тоқ-
сан

2009
жылғы
2-тоқ-
сан

2009
жылғы
2-тоқсан

21-1.

Қазақстан
Республикасының
"Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы"
кодексі (жаңа редакция)

Әділет-
мині

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
2-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқсан

21-2.

Қазақстан
Республикасының
Әкімшілік іс жүргізу
кодексі

Әділет-
мині

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
2-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқсан

21-3.

Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне
әкімшілік іс жүргізу
заңнамасы мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділет-
мині

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
2-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқсан

22.

2010 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы

ЭБЖМ

2009
жылғы
3 тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқсан

23.

Қазақстан Республикасы-
ның Ұлттық қорынан
берілетін 2010-2012
жылдарға арналған
кепілдендірілген
трансферт туралы

ЭБЖМ

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқсан

24.

"Нормативтік құқықтық
актілер туралы"
Қазақстан Республикасы-
ның Заңына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2009
жылғы
2-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқсан

25.

(алып тасталды - 2008.02.02. N 89 Қаулымен)

26.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне әкімшілік іс
жүргізу заңнамасы
мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині
(жинақтау),
ЖС

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

27.

Мүдделік қолдау туралы

Әділетмині

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

27-1.

"Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі бойынша,
асыраушысынан айырылу
жағдайы бойынша және
жасына байланысты
берілетін мемлекеттік
әлеуметтік жәрдемақылар
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Еңбек-
мині

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

27-2.

Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне
жеке тұлғаларды
сәйкестендіру
мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділет-
мині

2009
жылғы
4-тоқсан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

27-3.

Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне
бітімгерлік рәсімдер
(медиация) институтын
енгізу мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділет-
мині

2009
жылғы
4-тоқсан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

28.

"Нотариат туралы"
Қазақстан Республика-
сының Заңына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

29.

Холдингтер туралы

ЭБЖМ
(жинақтау),
ИСМ

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

30.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне холдингтер
мәселелері бойынша өзге-
рістер мен толықтырулар
енгізу туралы

ЭБЖМ
(жинақтау),
ИСМ

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

31.

(алып тасталды - 2008.02.02. N 89 Қаулымен)

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
      Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
      Мәдениетмині - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі
      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
      Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
      ТМРА - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі
      ЖС - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      ЕК - Қазақстан Республикасы Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті
      СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі.

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң      
2007 жылғы 2 ақпандағы
N 79 қаулысына   
қосымша    

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2006-2007 жылдарға арналған перспективалық жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 3 тамыздағы N 824 қаулысы .

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 3 тамыздағы N 824 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 29 желтоқсандағы N 1421 қаулысы .

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне толықтыру мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 29 сәуiрдегi N 408 қаулысы 1-тармағының 1) тармақшасы.

      4. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 363-ө өкiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 9 ақпандағы N 95 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 363-ө өкiмiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 5, 43-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 ақпандағы N 56 Жарлығын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 28 ақпандағы N 138 қаулысы 3-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 7, 61-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 3 тамыздағы N 824 және 2006 жылғы 9 ақпандағы N 94 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 5 маусымдағы N 508 қаулысы 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 21, 207-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 27 шiлдедегi N 712 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 27, 295-құжат).

О Перспективном плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2008-2009 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2007 года N 79. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года N 185

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.02.2009 N 185.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый Перспективный план законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2008-2009 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам и иным государственным органам обеспечить своевременное выполнение Плана.

      3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
  Республики Казахстан

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 2 февраля 2007 года N 79

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 14.09.2007 N 808 ; от 02.02.2008 N 89 ; от 26.06.2008 N 615 ; от 19.09.2008 N 866 .

            Перспективный план законопроектных работ
    Правительства Республики Казахстан на 2008-2009 годы

N
п/п

Наименование законопроекта

Государ-
ственный
орган -
разра-
ботчик

Срок представления

Минис-
терство
юстиции
Респуб-
лики
Казах-
стан

Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан

Парла-
мент
Респуб-
лики
Казах-
стан

1

2

3

4

5

6

1.

О социальных услугах

МТСЗН

1
квартал
2008
года

1
квартал
2008
года

2
квартал
2008
года

2.

О внесении изменений и
дополнений в Закон
Республики Казахстан "О
государственной адресной
социальной помощи"

МТСЗН

1
квартал
2008
года

1
квартал
2008
года

1
квартал
2008
года

3.

О социально-
предпринимательских
корпорациях

МИТ

1
квартал
2008
года

1
квартал
2008
года

1
квартал
2008
года

4.

(исключена - от 2 февраля 2008 года N 89)

5.

(исключена - от 2 февраля 2008 года N 89)

5-1.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности

МЮ

1
квартал
2008
года

2
квартал
2008
года

2
квартал
2008
года

6.

(исключена - от 2 февраля 2008 года N 89)

7.

(исключена - постановлением Правительства РК от 26.06.2008 N 615)

8.

(исключена - постановлением Правительства РК от 26.06.2008 N 615)

9.

О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам дальнейшего
совершенствования системы
исполнения уголовных
наказаний и
уголовно-исполнительной
системы

МЮ

2
квартал
2008
года

3
квартал
2008
года

3
квартал
2008
года

10.

О республиканском бюджете
на 2009 год

МЭБП

3
квартал
2008
года

3
квартал
2008
года

3
квартал
2008
года

11.

(исключена - от 2 февраля 2008 года N 89)

12.

(Исключена - постановлением Правительства РК от 19.09.2008 N 866 )

13.

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О культуре"

МКИ

3
квартал
2008
года

3
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

14.

(исключена - от 2 февраля 2008 года N 89)

14-1.

О внесении изменений и
дополнений в
Конституционный закон
Республики Казахстан "О
выборах в Республике
Казахстан"

МЮ

3
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

14-2

О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан
по вопросам
совершенствования
избирательного
законодательства

МЮ

3
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

14-3.

О защите прав потребителей (новая редакция)

МИТ

3
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

15.

О государственных активах

МЭБП

3
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

16.

О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам
государственных активов

МЭБП

3
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

17.

(исключена - от 2 февраля 2008 года N 89)

18.

О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам обязательного и взаимного страхования

АФН

3
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

4
квартал
2008
года

18-1.

О Счетном комитете по
контролю за исполнением
республиканского бюджета

СК

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

18-2.

О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам Счетного комитета
по контролю за исполнением
республиканского бюджета

СК

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

19.

О естественных монополиях
(новая редакция)

АРЕМ

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

20.

О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам страхования

АФН

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

20-1.

О равных правах и равных возможностях женщин и мужчин

МЮ

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

20-2.

О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан

МЮ

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

20-3.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного учета

АС

1
квартал
2009
года

1
квартал
2009
года

2
квартал
2009
года

21.

О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам хозяйственных
товариществ

МЮ

2
квартал
2009
года

2
квартал
2009
года

2
квартал
2009
года

21-1.

Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" (новая редакция)

МЮ

1
квартал
2009
года

2
квартал
2009
года

3
квартал
2009
года

21-2.

Административный процессуальный кодекс Республики Казахстан

МЮ

1
квартал
2009
года

2
квартал
2009
года

3
квартал
2009
года

21-3.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процессуального
законодательства

МЮ

1
квартал
2009
года

2
квартал
2009
года

3
квартал
2009
года

22.

О республиканском бюджете
на 2010 год

МЭБП

3
квартал
2009
года

3
квартал
2009
года

3
квартал
2009
года

23.

О гарантированном
трансферте из Национального
фонда Республики Казахстан
на 2010-2012 годы

МЭБП

3
квартал
2009
года

3
квартал
2009
года

3
квартал
2009
года

24.

О внесении изменений и
дополнений в Закон
Республики Казахстан "О
нормативных правовых актах"

МЮ

2
квартал
2009
года

3
квартал
2009
года

3
квартал
2009
года

25.

(исключена - от 2 февраля 2008 года N 89)

26.

(исключена - от 2 февраля 2008 года N 89)

27.

О лоббировании

МЮ

3
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

27-1.

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан

МТСЗН

3
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

27-2.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам идентификации физических лиц

МЮ

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

27-3.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения института примирительных процедур (медиации) в Республике Казахстан

МЮ

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

28.

О внесении изменений и
дополнений в Закон
Республики Казахстан "О
нотариате"

МЮ

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

29.

О холдингах

МЭБП
(свод),
МИТ

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

30.

О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам холдингов

МЭБП
(свод),
МИТ

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

4
квартал
2009
года

31.

(исключена - от 2 февраля 2008 года N 89)

Примечание:
расшифровка аббревиатур:
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики
       Казахстан
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан
АФН - Агентство по регулированию и надзору финансового рынка
      и финансовых организаций Республики Казахстан
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики
        Казахстан
АРЕМ - Агентство по регулированию естественных монополий Республики
       Казахстан
ВС - Верховный Суд Республики Казахстан
СК - Счетный комитет Республики Казахстан по контролю за
     исполнением республиканского бюджета
АС - Агентство Республики Казахстан по статистике     

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 2 февраля 2007 года N 79

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2004 года N 824 "Об утверждении Перспективного плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2006-2007 годы".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2004 года N 1421 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2004 года N 824".

      3. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2005 года N 408 "О внесении дополнения и изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      4. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 363-р, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2006 года N 95 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 363-р" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 5, ст. 43).

      5. Подпункт 3) пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2006 года N 138 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года N 56" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 7, ст. 61).

      6. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2006 года N 508 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2004 года N 824 и от 9 февраля 2006 года N 94" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 21, ст. 207).

      7. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2006 года N 712 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 27, ст. 295).