Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне ойын бизнесi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 ақпандағы N 125 Қаулысы.

      "Ойын бизнесi туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берілiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзілетiн өзгерiстер мен толықтырулар (бұдан әрi - өзгерiстер мен толықтырулар) бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн осы қаулыға өзгерiстер мен толықтырулардың 2-тармағын қоспағанда, 2007 жылғы 1 сәуiрден бастап қолданысқа енгiзіледі және ресми жариялануға тиiс.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2007 жылғы 19 ақпандағы
N 125 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне
енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.07.19 N 610 (2007.08.09 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      3. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 10.06.2020 № 368 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.03 № 1272 (2014.11.21 ж. бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      5. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 26 сәуiрдегi N 329 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПYАЖ-ы, 2006 ж., N 15, 145-құжат):

      1) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi туралы ережеде:

      1-тармақтың екiншi абзацындағы, 10-тармақтың екiншi, үшiншi, он үшiншi абзацтарындағы "және спорт" деген сөздер ", спорт және ойын бизнесi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9-тармақтағы "Әуезов көшесi, 126" деген сөздер "Абай даңғылы, 33" деген сөздермен ауыстырылсын, мемлекеттiк тілдегi мәтiнде 10-тармақтың үшiншi абзацындағы және 11-тармақтың екiншi абзацындағы "және спортты" деген сөздер ", спортты және ойын бизнесiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының ойын бизнесi туралы заңнамасын жетiлдiру жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлеу.";

      11-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

      "ойын бизнесiн ұйымдастырушының "Ойын бизнесi туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттардың тiзбесi мен нысандарын бекiтедi;

      ойын бизнесi саласындағы қызметпен айналысу құқығына арналған лицензиялардың тiзiлiмiн жүргiзу ережесiн бекiтедi.";

      2) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiнiң Туризм индустриясы комитетi туралы ережеде:

      1-тармақта:

      бiрiншi абзацтағы "туристiк қызметтi" деген сөздерден кейiн "және ойын бизнесiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацтағы "туристiк индустрияны" деген сөздерден кейiн "және ойын бизнесiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақтағы "Әуезов көшесi, 126" деген сөздер "Абай даңғылы, 33" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9-тармақта:

      5) тармақшадағы "туризм саласындағы" деген сөздер "туризм, ойын бизнесi салаларындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 12-1), 12-2), 12-3), 12-4) және 18) тармақшалармен толықтырылсын:

      "12-1) ойын бизнесi саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру;

      12-2) Қазақстан Республикасының ойын бизнесi туралы заңнамасын жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгiзу;

      12-3) Қазақстан Республикасында ойын бизнесi саласындағы қызметпен айналысу құқығына арналған лицензиялардың тiзiлiмiн жүргiзу;

      12-4) ойын бизнесi саласындағы қызметтi лицензиялауға қойылатын бiлiктiлiк талаптары мен белгiленген ережелердi сақтау бойынша тексерулер жүргiзу;";

      "18) ойын мекемелерiнiң Қазақстан Республикасының ойын бизнесi саласындағы заңнамасын сақтауын бақылау.";

      10-тармақта:

      1) тармақшада "туристiк саланы" деген сөздерден кейiн ", ойын бизнесiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) тармақшадағы "туризм саласында" деген сөздер алынып тасталсын;

      мемлекеттiк тілдегi мәтiнде 8) тармақшадағы "тартуға" деген сөзден кейiн ";" белгiсi қойылып, мынадай мазмұндағы 9), 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшалармен толықтырылсын:

      "9) Қазақстан Республикасында ойын бизнесi саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензиялар беруге;

      10) ойын бизнесiн ұйымдастырушының "Ойын бизнесi туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттарды алуға және олармен танысуға;";

      11) ойын бизнесi саласындағы қызметтi лицензиялауға қойылатын бiлiктiлiк талаптары мен белгiленген ережелердi сақтау мәнiне тексерулердi жүзеге асыруға;

      12) Қазақстан Республикасының ойын бизнесi туралы заңнамасын бұзғаны үшiн әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасауға;

      13) талап-арыздармен сотқа жүгiнуге, оларды қарауға қатысуға;

      14) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тиiстi материалдарды құқық қорғау органдарына жiберуге.".

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года N 125.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан (далее - изменения и дополнения).

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля 2007 года, за исключением пункта 2 изменений и дополнений к настоящему постановлению, который вводится в действие с 1 января 2008 года, и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 19 февраля 2007 года N 125

Изменения и дополнения, которые вносятся в
некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.07.2007 N 610 (вводится в действие с 09.08.2007).
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 10.06.2020 № 368 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 03.12.2014 № 1272 (вводится в действие с 21.11.2014 и подлежит официальному опубликованию).

      5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2006 года N 329 "Вопросы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 15, ст. 145):

      1) в Положении о Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в абзаце втором пункта 1, в абзаце втором, третьем, тринадцатом пункта 10, в абзаце втором пункта 11 слова "и спорта" заменить словами ", спорта и игорного бизнеса";

      в пункте 9 слова "улица Ауэзова, 126" заменить словами "проспект Абая, 33";

      пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

      "разработке предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе.";

      пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:

      "утверждает перечень и формы документов, подтверждающих соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям, установленным Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе";

      утверждает Правила ведения реестра лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса.";

      2) в Положении о Комитете индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 1:

      абзац первый после слов "туристской деятельности" дополнить словами "и игорного бизнеса";

      абзац второй после слов "туристской индустрии" дополнить словами "и игорного бизнеса";

      в пункте 5 слова "улица Ауэзова, 126" заменить словами "проспект Абая, 33";

      в пункте 9:

      в подпункте 5) после слов "в сфере туризма" дополнить словами ", игорного бизнеса";

      дополнить подпунктами 12-1), 12-2) 12-3), 12-4) и 18) следующего содержания:

      "12-1) реализация государственной политики в сфере игорного бизнеса;

      12-2) внесение предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе;

      12-3) ведение реестра лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан;

      12-4) проведение проверок по соблюдению квалификационных требований и установленных правил лицензирования деятельности в сфере игорного бизнеса;";

      "18) контроль за соблюдением организаторами игорных заведений законодательства Республики Казахстан в сфере игорного бизнеса.";

      в пункте 10:

      в подпункте 1) после слов "по вопросам" дополнить словами "игорного бизнеса,";

      в подпункте 8) слова "в сфере туризма" исключить;

      дополнить подпунктами 9), 10), 11), 12), 13) и 14) следующего содержания:

      "9) выдавать лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан;

      10) получать и ознакамливаться с документами, подтверждающими соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям, установленным Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе";

      11) осуществлять проверки на предмет соблюдения квалификационных требований и установленных правил лицензирования деятельности в сфере игорного бизнеса;

      12) составлять протокола об административных правонарушениях за нарушения законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе;

      13) обращаться в суды с исками, участвовать в их рассмотрении;

      14) в установленном законодательном Республики Казахстан порядке направлять соответствующие материалы в правоохранительные органы.".