Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 21 шiлдедегi N 761 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 ақпандағы N 149 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :
      1. "Қазақстан Республикасының халқын тiркеудiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 21 шiлдедегi N 761  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПYАЖ-ы, 2005 ж., N 31, 404-құжат) мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:
      2 және 3-тармақтардағы "2006 жылғы 31 желтоқсанға дейiн" деген сөздер "2008 жылғы 31 желтоқсанға дейiн" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиіс.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2005 года N 761

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2007 года N 149

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2005 года N 761 "О некоторых вопросах регистрации населения Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 31, ст. 404) следующие изменения:
      в пунктах 2 и 3 слова "до 31 декабря 2006 года" заменить словами "до 31 декабря 2008 года".

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2007 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
   Республики Казахстан