Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1362 және 2006 жылғы 20 желтоқсандағы N 1230 қаулыларына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 наурыздағы N 176 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI :
      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлсiн:

      1) (Ескерту. 1-тармағы 1) тармақшасының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.01.26. N 45 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен;

      2) "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 4 қазандағы N 1022 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 20 желтоқсандағы N 1230 қаулысында :
      2-тармақтың 1) тармақшасында "өз кесiмдерiн" деген сөздердiң алдынан "бекiтiлген штат санының лимитi шегiнде" деген сөздермен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении дополнений и изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1362 и от 20 декабря 2006 года N 1230

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2007 года N 176

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения и изменения:

      1) (Утратил силу - постановлением Правительства РК от 26.01.2009 N 45 (вводится в действие с 01.01.2009).

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2006 года N 1230 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2004 года N 1022":
      в подпункте 1) пункта 2 после слов "настоящим постановлением" дополнить словами "в пределах утвержденного лимита штатной численности".
       Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.01.2009 N 45 (вводится в действие с 01.01.2009).

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2007 года.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан