Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 наурыздағы N 209 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 28 желтоқсандағы N 230 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Жоспарды орындауға жауапты орталық және жергiлiктi атқарушы органдар мен мүдделi ұйымдар:
      1) Жоспардың тиiсiнше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;
      2) жылына екi рет 10 қаңтарға және 10 шiлдеге қарай Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi жылына екi рет 25 қаңтарға және 25 шiлдеге қарай Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiне жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

                                           Қазақстан Республикасы
                                                 Үкiметiнiң
                                          2007 жылғы 19 наурыздағы
                                              N 209 қаулысымен
                                                 бекiтiлген

      Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты
      дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк
    бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2007-2009 жылдарға
               арналған iс-шаралар жоспары

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.11.10 N 1803 Қаулысымен.

Р/
с
N

Іс-шаралар

Аяқталу
нысаны

Орында-
луына
жауапты-
лар

Орындалу
мерзімі

Болжа-
натын
шығыс-
тар,
мың
теңге

Қаржы-
ландыру
көздері

1

2

3

4

5

6

7

1. Саланың нормативтік құқықтық базасын жетілдіру

1.1.

Дене шынық-
тыру мен
спорттың
нормативтiк
құқықтық
базасын
жетiлдiру
жөнiндегi
жұмысты
жалғастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде


Талап
етіл-
мейді

1.2.

Спорт түрлерi
бойынша спорт
клубтарының
қызметiн
ұйымдастыру
жөнiнде
әдiстемелiк
ұсынымдар
әзiрлеу

Әдістеме-
лік
ұсынымдар

ТСМ,
Біліммині

2007
жылғы
20
желтоқ-
санға
дейін


Талап
етіл-
мейді

1.3.

Дәрiгерлiк
дене шынық-
тыру диспан-
серлерiнiң
қызметiн
ұйымдастыру
жөнiнде
әдiстемелiк
ұсынымдар
әзiрлеу

Әдістеме-
лік
ұсынымдар

ДСМ, ТСМ

2007
жылғы
20
желтоқ-
санға
дейін


Талап
етіл-
мейді

2. Материалдық-техникалық базаны нығайту және дамыту

2.1.

Аудан
орталықта-
рында,
республикалық
және облыс-
тық маңызы
бар қалаларда
үлгiдегi дене
шынықтыру-
сауықтыру
кешендерiн
салуды
қамтамасыз
ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ
(жинақ-
тау),
ҚІжТКША,
Павлодар,
Оңтүстік
Қазақстан
облыста-
рының
әкімдері

жыл сайын
25
қаңтар

2008 -
1612930*
2009 -
1060000*
 
2007 -
185000
2008 -
117500*
2009 -
50000*

Респу-
бликалық
бюджет
 
 
  Жергі-
лікті
бюджет

2.2.

Мыналарды
салуды
қамтамасыз
ету:

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ
(жинақ-
тау),
Ақмола
және
Алматы
облыста-
рының
әкімдері
2.2.1

Алматы
облысында
Олимпиадалық
даярлаудың
республикалық
спорттық
базасы;

жыл сайын
25
қаңтар

2007 -
2000000
2008 -
5302765*
2009 -
3000000*

Респу-
бликалық
бюджет

2.2.2

Ақмола
облысының
Щучье
қаласында
республикалық
шаңғы базасы;

жыл сайын
25
қаңтар

2007 -
1000000
2008 -
2992880*
2009 -
2700000*

Респу-
бликалық
бюджет

2.3

Алматы
қаласында
2011 жылғы
қысқы Азия
ойындарын
өткiзу үшiн
мынадай спорт
объектiлерiн
салуды
қамтамасыз
ету:

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ
(жинақ-
тау),
Алматы
қаласының
әкімі

жыл сайын
25
қаңтар2.
3.
1

15 мың
көрерменге
арналған
әмбебап
спорт сарайы;

2008 -
9457006*
2009 -
9476032*

Респу-
бликалық
бюджет

2.3.2

шаңғы
трамплиндерi
(К-90, К-120
кешенi;

2008 -
2921000*
2009 -
1524000*

Респу-
бликалық
бюджет

2.3.3

шаңғы
стадионы;

2008 -
635000*
2009 -
635000*

Респу-
бликалық
бюджет

2.3.4

биатлонға
арналған
стадион;

2008 -
889000*
2009 -
762000*

Респу-
бликалық
бюджет

2.3.5

тау шаңғысы
базасы;


Инвести-
циялар
есебінен

2.3.6

Олимпиадалық
қалашық


Инвести-
циялар
есебінен

2.4

Алматы
қаласында
2011 жылғы
қысқы Азия
ойындарын
өткiзуге
арналған
объектiлердi
қайта
жаңартуды
қамтамасыз
ету:

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ
(жинақ-
тау),
Алматы
қаласының
әкімі

жыл сайын
25
қаңтар2.4.1

Балуан Шолақ
атындағы
спорт сарайы;

2008 -
190500*
2009 -
190500*

Респу-
бликалық
бюджет

2.4.2

"Медеу" спорт
кешенi

2008 -
2440000*
2009 -
1370000*

Респу-
бликалық
бюджет

2.5

Қазақстан
өңiрлерiнде
мынадай спорт
объектiлерiн
салуды
қамтамасыз
eту:

ТСМ-ге
ақпарат

Алматы,
Қараған-
ды,
Шығыс
Қазақс-
тан, Солтүстік
Қазақ-
стан,
Павлодар
облыста-
рының
әкімдері
2.5.1

Алматы
облысының
Талдықорған
қаласында
ипподром
салуды аяқтау

жыл сайын
10
қаңтар

2007 -
15000
2009 -
20000*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

2.5.2

Қарағанды
қаласында
Олимпиада
резервiн
даярлау
орталығының
жүзу бассей-
нiн салу

жыл сайын
10
қаңтар

2007 -
20000
2008 -
50000*
2009 -
55000*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

2.5.3

Шығыс
Қазақстан
облысы
Глубокое
ауданының
Глубокое
кентiнде
стадион салу

жыл сайын
10
қаңтар

2007 -
14000
2008 -
22000*
2009 -
26000*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

2.5.4

Шығыс
Қазақстан
облысы Аягөз
қаласында
күрес залын
салуды аяқтау

2008
жылғы
10
қаңтар

2007 -
19050

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

2.5.5

Солтүстiк
Қазақстан
облысы Ақжар
ауданының
Талшық
ауылында
стадион салу

2008
жылғы
10
қаңтар

2007 -
50000

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

2.5.6

Павлодар
қаласының
орталық
стадионында
жасанды көсемi бар
қыздырылатын
футбол алаңын
(100м* 70м)
салу

2008
жылғы
10
қаңтар

2007 -
130000

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

2.5.7

Павлодар
облысы
Шарбақты
ауданының
Шарбақты
ауылында
спорт кешенін
салу10
қаңтар
жыл сайын

2007 -
50000
2008 -
350000*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

2.5.8

Павлодар
облысы Қашыр
ауданының
Қашыр
ауылында
шайбалы
хоккей
ойынына
арналған
спорт кешенiн
салу2008
жылғы
10
қаңтар

2007 -
15000

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

3. Саланы білікті мамандармен қамтамасыз ету

3.1.

Спорт
саласында
кәсiби орта
бiлiмдi
мамандар
даярлауды
жетiлдiру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
139195
2008 -
147547*
2009 -
156400*

Респу-
бликалық
бюджет

3.2.

Дене
шынықтыру
және спорт
саласындағы
мамандар үшiн
бiлiктiлiгiн
арттыру
орталықтарын
құру туралы
ұсыныс енгiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

ТСМ

2007
жылғы
25
желтоқ-
санға
дейін


Талап
етілмей-
ді

3.3.

Бейiмдiк дене
шынықтыру
курсын
зерделеу
бойынша дене
шынықтыру
мамандарын
даярлауға
арналған оқу
бағдарлама-
ларын әзiрлеу
жөнiнде
ұсыныс енгiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

Білімми-
ні, ДСМ

2009
жылғы
2 тоқсан


Талап
етілмей-
ді

4. Ғылыми-әдістемелік және медициналық қамтамасыз ету

4.1.

Жоғары
жетiстiктер
спорты
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
40000
2008 -
42400*
2009 -
44944

Респу-
бликалық
бюджет

4.2.

Жоғары
жетiстiктер
спорты
проблемалары
жөнiндегi
ғылыми-
зерттеу
институтын
құру туралы
ұсыныс енгiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

ТСМ,
Біліммині

2008
жылғы
20
желтоқ-
санға
дейін


Талап
етілмей-
ді

4.3.

Қазақстан
Республикасы
Туризм және
спорт
министрлiгi
Спорт
комитетiнiң
"Спортшылар-
дың допингке
қарсы
зертханасы"
республикалық
мемлекеттiк
қазыналық
кәсiпорнын
аккредиттеу
және
жетiлдiру
жөнiндегi
жұмысты
жалғастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
50246
2008 -
53260*
2009 -
56456*

Респу-
бликалық
бюджет

4.4.

Спортшыларды
диспансер-
леудi, оқу-
жаттығу
үдерiсiн
медициналық
қамтамасыз
етудi, спорт-
тық жарақат-
танушылықтың
алдын алуды,
спортшыларды
емдеу мен
қалпына
келтiрудi,
оларды дәру-
мендермен,
медициналық-
биологиялық
және қалпына
келтiру
препарат-
тарымен
қамтамасыз
етудi жүргiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ
(жинақ-
тау), ДСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
119723
2008 -
126906*
2009 -
134000*

Респуб-
ликалық
бюджет

4.5.

Балалар мен
жасөспiрiмдер
спорт мектеп-
терiне
арналған
спорт
түрлерiнен
спортшылар
даярлаудың
әдiстемелiк
құралдары мен
бағдарлама-
ларын әзiрлеу
және басып
шығару

ТСМ-ге
ақпарат

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
және
Алматы
қаласының
әкімдері

жыл сайын
10
қаңтар,
10 шілде

2007 -
1 400
2008 -
1 400*
2009 -
1 100*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

5. Дене шынықтыру және спортты дамыту арқылы салауатты өмiр
салты қағидаттарын орнықтыру
5.1. Мектепке дейiнгi және мектеп жасындағы балалардың дене
тәрбиесiн жетiлдiру

5.1.1

Мектепке
дейiнгi
балалардың
дене тәрбиесi
жөнiнде ата-
аналарға
арналған
әдiстемелiк
құралдар мен
ұсынымдар
әзірлеу

Әдістеме-
лік
құралдар

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
мен
Алматы
қаласының
әкімдері

жыл сайын
20
желтоқ-
санға
дейін

2007 -
900
2008 -
1 900*
2009 -
900*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

5.1.2

Жалпы бiлiм
беру мектеп-
терде бөлек
оқытуға дене
шынықтыруды
үш сабаққа
және жеке
оқытуға
көшiрудi
қамтамасыз
eту

ТСМ-ге
ақпарат

Батыс
Қазақстан
облысының
әкімі,
Біліммині

жыл сайын
10
қаңтар,
10 шілде

2007 -
488170
2008 -
488170*
2009 -
488170*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

5.1.3

Жалпы бiлiм
беретiн
мектептерде,
орта және
жоғары
кәсiптiк
бiлiм беру
ұйымдарында
денсаулығы
бойынша
арнаулы
медициналық
топқа жатқы-
зылған бала-
лармен дене
шынықтыру
сабақтарын
өткiзу үшiн
жағдай жасау

ТСМ-ге
ақпарат

Батыс
Қазақс-
тан,
Маңғыс-
тау,
Оңтүстік
Қазақстан
облыста-
рының
әкімдері,
Біліммині

жыл сайын
10
қаңтар,
10 шілде

2007 -
48898
2008 -
46234*
2009 -
47770*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

5.1.4

Балалар мен
жасөспірімдер
клубтарын құ-
ру арқылы
дене шынықты-
руды ұйымдас-
тырудың мек-
тептен тыс
нысандарын
жетілдіру

ТСМ-ге
ақпарат

Маңғыс-
тау
облысының
және
Алматы
қаласының
әкімдері,
Біліммині

жыл сайын
10
қаңтар,
10 шілде

2007 -
18 000
2008 -
20 000*
2009 -
21 000*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

5.1.5

Оқытудың
ұзартылған
күнiмен және
тереңдетiлген
оқу-жаттығу
үдерiсiмен
спорт түрлерi
бойынша
маманданды-
рылған
сыныптар
қызметiн
ұйымдастыру
жөнiнде
әдiстемелiк
ұсынымдар
әзiрлеу

Әдістеме-
лік
ұсынымдар

Білім-
мині, ТСМ

2008
жылғы 2
тоқсан


Талап
етілмей-
ді

5.2. Жоғары және орта арнаулы оқу орындары студенттерi мен
оқушыларының дене тәрбиесi

5.2.1

Студенттiк
"Сұңқар" дене
шынықтыру-
спорт қоғамын
құру
мәселесiн
пысықтау

ТСМ-ге
ақпарат

Біліммині

2008
жылғы
10
қаңтар


Талап
етілмей-
ді

5.3. Әскери қызметшiлердiң, құқық қорғау органдары мен күш
құрылымдарының дене тәрбиесi дайындығы

5.3.1

Қарулы күштер
жеке
құрамының,
құқық қорғау
органдары мен
күш құрылым-
дары қызмет-
керлерiнiң
дене тәрбиесi
бағдарлама-
ларын әзiрлеу

ТСМ-ге
ақпарат

Қорғаныс-
мині, ІІМ

2008
жылғы
10
қаңтар


Талап
етілмей-
ді

5.3.2

Дене
жаттығулары-
ның әскери
қолданбалы
және кәсiби
қолданбалы
кешендерiн
әзiрлеу және
енгiзу

ТСМ-ге
ақпарат

Қорғаныс-
мині, ІІМ

2007
жылғы
20
желтоқсан


Талап
етілмей-
ді

5.4. Халық арасындағы дене тәрбиесi

5.4.1

Халықтың
барлық жас
топтары үшiн
ұлттық және
бұқаралық
спорт түрлерi
бойынша
жарыстар
өткiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
52 007
2008 -
55 127*
2009 -
58 435*

Респу-
бликалық
бюджет

5.4.2

Ведомстволық
спорт
қоғамдарын
құру туралы
ұсыныстар
енгiзу

ТСМ-ге
ұсыныс

Мемлекет-
тік
органдар
мен мүд-
делі
ұйымдар

2009
жылғы
20
желтоқ-
санға
дейін


Талап
етілмей-
ді

5.5. Мүгедектер арасындағы дене тәрбиесi және спорт

5.5.1

Дене
шынықтыру
және спорт
өмiрiне
мүгедектердi
тарту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ
(жинақ-
тау),
ДСМ,
Алматы,
Шығыс
Қазақс-
тан,
Қостанай,
Маңғыс-
тау,
Оңтүстiк
Қазақстан
облыста-
рының
және
Алматы
қаласының
әкiмдерi

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
86 659
2008 -
97 984
2009 -
104429*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

6. Спорт резервiн және халықаралық дәрежедегi спортшыларды
даярлау

6.1

Мектеп
жасындағы
балалардың
8 %-ының
оларда
шұғылдануын
қамтамасыз
ету үшiн
балалар мен
жасөспiрiмдер
спорт мектеп-
терiнiң және
олимпиадалық
резерв
мектептерiнiң
желiсiн
кеңейту және
дамыту
жөнiндегi
жұмысты
жалғастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ
(жинақ-
тау),
Батыс
Қазақс-
тан,
Шығыс
Қазақс-
тан,
Жамбыл,
Қызылор-
да,
Қостанай,
Павлодар,
Оңтүcтiк
Қазақс-
тан,
Қарағанды
облыста-
рының
және
Астана
қаласының
әкiмдерi

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
9394243
2008 -
9597122*
2009 -
11545703*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

6.2.

Өңiрлерде
спортта
дарынды
балаларға
арналған
мектеп-
интернаттарды
дамытуды
қамтамасыз
ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ
(жинақ-
тау),
Батыс
Қазақс-
тан,
Жамбыл,
Қызылор-
да,
Маңғыс-
тау,
Павлодар,
Қарағанды
облыста-
рының
әкiмдерi

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
3772000
2008 -
3802514*
2009 -
4128926*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

6.3.

Олимпиада
резервiн
даярлаудың
өңiрлiк
орталықтары-
ның дамуын
қамтамасыз
ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ
(жинақ-
тау),
Батыс
Қазақс-
тан,
Жамбыл,
Қызылор-
да,
Қостанай,
Маңғыс-
тау,
Қарағанды
облыста-
рының
әкiмдерi

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
1043678
2008 -
1253668*
2009 -
1540464*

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

6.4

Маманданды-
рылған 4
олимпиадалық
даярлау
орталықтарын
(бокс,
велосипед
спорты, ауыр
атлетика,
күрес) құру
және олардың
жұмыс iстеуi

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
706275
2008 -
755714*
2009 -
808614*

Респу-
бликалық
бюджет

6.5.

Алматы,
Астана,
Өскемен
қалаларында
қысқы және
жазғы спорт
түрлерi
бойынша
олимпиадалық
даярлау
орталықтарын
дамыту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
7260696
2008 -
770297*
2009 -
816515*

Респу-
бликалық
бюджет

6.6.

Республикалық
кешендi
спорттық
iс-шаралар
өткiзудi
қамтамасыз
ету:

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ
(жинақ-
тау),
облыстар-
дың және
Астана
мен Алма-
ты қала-
ларының
әкімдері

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде6.6.1

Қазақстан
Республика-
сының 2-шi
жазғы
спартакиада-
сы;

2007 -
28 960

Респу-
бликалық
бюджет

6.6.2

Қазақстан
Республика-
сының 1-шi
қысқы жастар
ойындары;

2007 -
6 980

Респу-
бликалық
бюджет

6.6.3

Қазақстан
Республика-
сының
паралимпиа-
далық
ойындары;

2007 -
10 000

Респу-
бликалық
бюджет

6.6.4

Қазақстан
Республикасы
спорт
ардагерлерi-
нiң 3-шi
спартакиада-
сы;

2008 -
7473*

Респу-
бликалық
бюджет

6.7

Қазақстан
құрама
командалары-
ның даярлығы
және олардың
мыналарға
қатысуын
қамтамасыз
ету:

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ
(жинақ-
тау),
облыстар-
дың және
Астана
мен Алма-
ты қала-
ларының
әкімдері

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде6.7.1

Чанг Чун
қаласындағы
(Қытай)
6-қысқы Азия
ойындарына;

2007 -
71940

Респу-
бликалық
бюджет

6.7.2

Ташкент
қаласында
(Өзбекстан)
7-шi Орталық
Азия
ойындарына;

2007 -
6 084

Респу-
бликалық
бюджет

6.7.3

ТМД-ға
қатысушы
мемлекеттер-
дiң
халықаралық
спорт
ойындарына;

2007 -
2 200
2009 -
2 464

Респу-
бликалық
бюджет

6.7.4

Пекин
қаласындағы
(Қытай) XXIX
Олимпиада
ойындарына;

2008 -
117374*

Респу-
бликалық
бюджет

6.7.5

Жазғы
паралимпиа-
далық
ойындарға
(Қытай)

2008 -
15 222*

Респу-
бликалық
бюджет

6.7.6

Брест
қаласындағы
(Беларусь) қыздар мен жас өспiрiмдер арасындағы 1-шi Еуразиялық спорт
ойындарына;

2007 -
21 756

Респу-
бликалық
бюджет

6.7.7

әлем, Азия
чемпионаттары
мен әлем
кубоктарына
және басқа
да халықара-
лық
жарыстарға;

Күнтізбе-
лік
жоспар
бойынша

2007 -
1287490
2008 -
1364739*
2009 -
1446624*

Респу-
бликалық
бюджет

6.8

Еңбегi сiңген
спортшылар мен жаттықты-
рушыларды
мемлекеттiк
әлеуметтiк
қолдау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
11647
2008 -
12346*
2009 -
13087*

Респу-
бликалық
бюджет

6.9

Ұлттық
штаттық
командалар
дирекциясының
жұмыс iстеуiн
қамтамасыз
ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
1197391
2008 -
1269234*
2009 -
1345389*

Респу-
бликалық
бюджет

6.10

"Жыл спортшы-
сы" республи-
калық конкур-
сын өткізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
 

2007 -
2067
2008 -
2191*
2009 -
2322*

Респу-
бликалық
бюджет

6.11

Республикалық
жоғары спорт
шеберлiгi
мектептерiнiң
жұмыс iстеуiн
қамтамасыз
eту

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
198032
2008 -
209914*
2009 -
222508*

Респу-
бликалық
бюджет

6.12

Спортта
дарынды
балаларға
арналған
республикалық
мектеп-
интернаттар-
дың жұмыс
iстеуiн
қамтамасыз
ету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
670458
2008 -
710685*
2009 -
753326*

Респу-
бликалық
бюджет

6.13

Алматы
қаласында
"Шаңырақ"
шағын
ауданындағы
спортта
дарынды
балаларға
арналған
республикалық
мектеп-
интернат"
мемлекеттiк
мекемесiн
құру және
оның жұмыс
iстеуi

Қазақстан
Республи-
касы
Үкіметі-
нің қау-
лысы

ТСМ

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде

2007 -
182447
2008 -
193394*
2009 -
204997*

Респу-
бликалық
бюджет

Дене шынықтыру мен спортты насихаттау

7.1

Спорттық
iс-шараларды
ақпараттық
қолдау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ТСМ,
Мәдениет-
мині

жыл сайын
25
қаңтар,
25 шілде


Талап
етілмей-
ді

7.2

Спорттық
лотереяны
ұйымдастыру
жөнiнде
ұсыныс енгiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

ТСМ

2007 жыл-
ғы 25
желтоқ-
санға
дейін


Талап
етілмей-
ді


Жиыны:Республика-
лық бюджет
2007 -
8531594
2008 -
32294965*
2009 -
26783613*Жергiлiктi
бюджет
2007 -
15351998
2008 -
15848492*
2009 -
18029462*


      Ескертпе:
      * бағдарламаны iске асыру үшiн қажет бюджет қаражатының көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттердi бекiту кезiнде нақтыланатын болады.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:
IIМ - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi
СIМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi
ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi
Мәдениетминi - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
Бiлiмминi - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
Қорғанысминi - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
ҚІжТКША - Қазақстан Республикасы Құрылыс істері және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық агенттігі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады