Республикалық және жергілiктi бюджеттердiң атқарылу ережесiн бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 наурыздағы N 225 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы N 220 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы N 220 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қолданушылар назарына: Қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз.

       Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнiң  58-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Қоса берiлiп отырған Республикалық және жергiлiкті бюджеттердiң атқарылу ережесi бекiтiлсiн.

      2.  Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 2-29, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 45-51, 54, 72-75-тармақтарды қоспағанда, 2007 жылғы 1 сәуiрден бастап қолданысқа енгiзiледi.

        Қазақстан Республикасының 
       Премьер-Министрi

 Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң         
2007 жылғы 20 наурыздағы 
N 225 қаулысымен     
бекiтiлген        

  Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылу ережесi

  1-бөлiм. Жалпы ережелер

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылу ережесi (бұдан әрi - Ереже) мемлекеттiк мекемелердiң және уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың бюджетке түсiмдердiң түсуiн қамтамасыз ету, бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру, сондай-ақ бюджеттiң тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану) жөнiндегi iс-шаралар кешенiн орындау бойынша iс-әрекетiнiң тәртiбiн айқындайды.

2-бөлiм. Қаржыландыру жоспарларын әзiрлеу, жасау және бекiту тәртiбi

Қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу тәртiбi

2-тарау. Жылдық қаржыландыру жоспары

      2. Жылдық қаржыландыру жоспары тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға және жергiлiктi бюджеттер туралы мәслихаттардың шешiмдерiне, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiн iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органның қаулысына сәйкес әзiрленедi.

      3. Жылдық қаржыландыру жоспары бюджет комиссиясы мақұлдаған және бюджеттi бекiту (нақтылау, түзету) кезiнде қабылданған шешiмдердi ескере отырып, пысықталған бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк өтiнiмнiң құрамында ұсынылатын бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша шығыстардың есебi негiзiнде жасалады.

      4. Тиiстi қаржы жылына арналған жылдық қаржыландыру жоспарын бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган бекiтедi және оны бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға бередi, сондай-ақ оны бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне жоспарлының алдындағы жылдың жиырма бесiншi желтоқсанынан кешiктiрмей жiбередi.

      5. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексi айқындаған жағдайда, сондай-ақ шығыстардың экономикалық сыныптамасы бойынша бюджеттiң шығыстарын түзетудi талап ететiн басқа да факторлар пайда болған кезде бюджеттi атқару үдерiсiнде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган осы Ережеде белгiленген тәртiппен мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына тиiстi өзгерiстер енгiзу жолымен бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жылдық көлемiне өзгерiстер енгiзе алады.

      6. Бюджеттi нақтылаған, түзеткен жағдайда, бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган жылдық қаржыландыру жоспарына өзгерiстердi бекiтедi және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға бередi, сондай-ақ бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне бюджеттiк бағдарламалар паспорттарының тиiстi өзгерiстерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе жергiлiктi атқарушы орган бекiткеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде жiбередi. 
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi жылдық қаржыландыру жоспарлары ерекшелiктерiнiң бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарындағы iс-шараларға сәйкес келуiн қамтамасыз етедi.

3-тарау. Қаржыландыру жоспарларының түрлерi

      7. Бюджеттi атқару үшiн қаржыландыру жоспарларының мынадай түрлерiн: 
      мемлекеттiк мекемелер - мiндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларын (бұдан әрi - жеке қаржыландыру жоспарлары); 
      бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi - мiндеттемелер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарын (бұдан әрi - мiндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары) және төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарын (бұдан әрi - төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары); 
      бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган - түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарын әзiрлейдi. 
      Жеке қаржыландыру жоспарлары, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарлары, бюджетке түсетiн түсiмдер жоспары, түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға және жергiлiктi бюджеттер туралы мәслихаттардың шешiмдерiне, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттердi iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың қаулыларына, бюджеттiк бағдарламалардың бекiтiлген паспорттарына, жылдық қаржыландыру жоспарына, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк өтiнiмiне, Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасына (бұдан әрi - ҚР ББС), Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң анықтамалығына (бұдан әрi - Мемлекеттiк мекемелердiң анықтамалығы) сәйкес және осы Ережеде белгiленген тәртiппен әзiрленедi. 
      Жеке қаржыландыру жоспарлары бөлшек қалдықтары бар, үтiрден кейiн бiр белгiсi бар сандармен мың теңгемен қалыптастырылады, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарлары, бюджеттiк түсiмдер жоспарлары, түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары бөлшек қалдығынсыз бүтiн сандармен мың теңгемен қалыптастырылады.

4-тарау. Жеке қаржыландыру жоспарларын, мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын жасау және бекiту тәртiбi

      8. Бюджеттi атқару үдерiсiнде жеке қаржыландыру жоспары мынадай: мiндеттемелер бойынша мемлекеттiк мекеменiң жеке қаржыландыру жоспары (бұдан әрi - мiндеттемелер бойынша жеке жоспар) және төлемдер бойынша мемлекеттiк мекеменi жеке қаржыландыру жоспары (бұдан әрi - төлемдер бойынша жеке жоспар) нысанында осы Ережеге  1-4-қосымшаларға сәйкес шығыстардың экономикалық сыныптамасына сай нысандар бойынша қалыптастырылатын мемлекеттiк мекеменiң негiзгi құжаты болып табылады. 
      Ескерту. 8-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      9. Мiндеттемелер бойынша жеке жоспар қаражаттың көлемiн айқындайды, оның шегiнде мемлекеттiк мекеме бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарында көзделген iс-шараларды iске асыру үшiн мiндеттемелер қабылдайды.

      10. Төлемдер бойынша жеке жоспар қаражаттың көлемiн айқындайды, оның шегiнде мемлекеттік мекеме қабылданған мiндеттемелер бойынша төлемдер жүргiзедi.

      11. Мiндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларының жобалары мынадай талаптардың негiзiнде әзiрленедi: 
      бюджет комиссиясы мақұлдаған және бюджеттi бекiту немесе нақтылау кезiнде қабылданған шешiмдердi ескере отырып пысықталған бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк өтiнiмiнде (бұдан әрi - бюджеттiк өтiнiм) ұсынылған бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша шығыстардың есептерi; 
      бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша нормативтiк құқықтық актiлер; 
      басқа да нормативтiк құқықтық актiлер; 
      бекітілген паспорттың бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес келуі; 
      мiндеттемелердi уақтылы қабылдауды және орындауды қамтамасыз ету; 
      өткен қаржы жылдарында бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларының орындалу серпiнi; 
      шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiгiнiң құрылымы. 
      Экономикалық сыныптама ерекшелiктерi бөлiнiсiнде мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарының жылдық сомасын айлар бойынша бөлу бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) паспортында көзделген мiндеттемелердi қабылдау мерзiмiне, iс-шараларды орындау мерзiмiне, мемлекеттiк сатып алу бойынша конкурстық рәсiмдердi өткiзу мерзiмiне, жұмыстарды жүргiзу маусымдылығына, бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) iске асыру үшiн нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау мерзiмiне сәйкес келуi тиiс. 
      Төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарының жылдық сомасын айлар бойынша бөлу паспортта көзделген әрбiр бюджеттiк бағдарлама және кiшi бағдарлама бойынша тиiстi қаржы жылы iшiнде iс-шараларды iске асыру мерзiмiне сәйкес алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төлемдердi жүзеге асыру мерзiмiне сәйкес келуi және аванстық төлемдердi төлеудiң болжамды мерзiмiн ескеруi тиiс. 
      Ескерту. 11-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

     11-1. Жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру және мемлекеттік бағдарламаларда көзделген міндеттерді орындау мақсатында заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын арттыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) жүзеге асыратын бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ағымдағы қаржы жылында жарғылық капиталды арттыруға жіберілетін жалпы сомаға іс-шараларды орындау мерзімін көрсете отырып, бюджеттік бағдарлама паспортымен өзара үйлестірілген бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) іске асыру жөніндегі іс-шаралардың егжей-тегжейлі жоспарына сәйкес міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын жасайды. 
      Ескерту. 11-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      12. Жеке қаржыландыру жоспарларының жобаларына, орталық атқарушы орган басшысының келісімінен кейін орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда - басшы немесе ол өкiлеттiк берген тұлға, олардың жасалуына жауапты мемлекеттiк мекеменiң құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы қол қояды, ал соңғылары болмаған кезде тиiстi бұйрықтармен мiндеттерiн атқару жүктелген тұлғалар қол қояды және мемлекеттiк мекеменiң мөрiмен расталады, жоғарыда көрсетiлген тұлғалар қол қойған жеке қаржыландыру жоспарларының жобаларын айларға бөлу есебi мен негiздемелерi жеке қаржыландыру жоспарларымен бiрге оларды бекiту және бюджеттiк бағдарлама әкiмшiлерiнiң бағдарламаларын (кiшi бағдарламаларын) қаржыландыру жоспарларын бекiту әрi әзiрлеу үшiн белгiленген мерзiмде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне берiледi. 
      Ескерту. 12-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.  

      13. Мемлекеттiк мекеме жеке қаржыландыру жоспарлары жобаларының жасалу дұрыстығын және оларды тиiстi бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiне уақтылы ұсынуды қамтамасыз етедi.

      14. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарлары осы Ережеге  5-8-қосымшаларға сәйкес шығыстардың экономикалық сыныптамасына сәйкес нысандар бойынша мiндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларын жиынтықтау жолымен қалыптастырылады. 
      Бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiн қаржыландыру жоспарларының жылдық сомасы тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органның қаулысымен немесе тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешiмiмен бекiтiлген сомаға сәйкес келуi тиiс, ал бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарларында бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бөлiнiсiнде жылдық сома бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган бекiткен жылдық қаржыландыру жоспарына сәйкес келуi тиiс. 
      Ескерту. 14-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      15. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi жылдық қаржыландыру жоспары бекiтiлгеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға бюджет шығыстарының функционалдық және экономикалық сыныптамасына сәйкес, бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларының жобаларын айларға бөле отырып, оларға есептердi және жоспарларды айға бөлу негiздемесiн, сондай-ақ жеке қаржыландыру жоспарларының жобаларын ұсынады. 
      Төмен тұрған бюджетке берiлетiн нысаналы трансферттер бойынша, сондай-ақ бюджеттiк кредиттер бойынша бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарларының жобаларын бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша тұтастай, сол сияқты төмен тұрған бюджеттердiң бөлiнiсiнде де ұсынады. Осы бюджеттiк бағдарламалар бойынша қаржыландыру жоспарларының жобаларына облыс әкімi немесе төмен тұрған бюджеттiң уәкiлеттi органының басшысы қол қойған әрбiр төмен тұрған бюджеттi қаржыландыру жоспарлары жобаларының көшiрмелерi қоса берiледi. 
      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарларының жобаларын бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген нысанда қағаз және магнит тасығыштарында, жеке қаржыландыру жоспарларының жобаларын тек магнит (электрондық) тасығыштарында ғана ұсынады. 
      Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарлары мен жеке қаржыландыру жоспарлары жобаларының растығын, ресiмделуiнiң дұрыстығын және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға ұсынудың уақтылығын қамтамасыз етедi.

      16. Түсiмдер жоспарларының жобаларын бюджеттi атқару жөнiндегі уәкiлеттi орган бюджет түсімдерінің сыныптамасына сәйкес тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның қаулысы немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмi қабылданғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде жасайды. 
      Ескерту. 16-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      17. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн түсiмдер жоспарлары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органның тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы қаулысымен немесе мәслихаттың тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы шешiмiмен бекiтiлген түсiмдердiң санаттары, сыныптары, пiкiр сыныптары және ерекшелiктерi бойынша түсiмдер сомасына сәйкес келуге және мемлекет активтерiн сатудан және қарыздардан түсетiн кiрiстер түсiмдерiнiң, бюджеттiк кредиттердi өтеу жоспарларынан тұруға тиiс.

      18. Республикалық бюджет кiрiстерi түсiмдерiнiң жоспарларын осы Ережеге  9-12-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша салық, кеден және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк органдар ұсынатын аумақтық бөлiнiстегi кiрiстердiң түсiмдерi жоспарларының жобаларын және оларға есептердi, негiздемелердi ескере отырып, республикалық бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган қалыптастырады. 
      Жергiлiктi бюджет кiрiстерi түсiмдерiнiң жоспарларын осы Ережеге 9-12-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша салық, бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк органдар ұсынатын кiрiстердiң түсiмдерi жоспарларының жобаларын және оларға есептердi ескере отырып, республикалық бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган қалыптастырады. 
      Осы жобалар тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысын, тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру туралы жергiлiктi атқарушы органның қаулысы қабылданғаннан кейiн екi жұмыс күнi iшiнде ұсынылады. 
      Бюджеттiк алу түсiмдерiнiң жоспарларын жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiн iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органның қаулысына сәйкес және төмен тұрған бюджеттерден бюджеттiк алуды айлық аударымдардың және төмен тұрған бюджеттер түсiмдерiнiң айлық болжамды мөлшерiн қолдана отырып, есептеудiң негiзiнде осы Ереженiң 10-тарауында айқындалған тәртiппен қалыптастырылады.

      19. Кiрiстер түсiмдерiн, бюджеттiк кредиттердi өтеудi, қаржылық активтер мен қарыздарды сатудан түскен түсiмдердi айға бөлудi Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес бюджетке төленетiн төлемдердi төлеудiң белгiленген мерзiмдерiн, өткен жылдарға бюджетке түсетiн түсiмдердiң серпiнiн, мемлекеттiк бағалы қағаздардың кiрiстiлiк серпiнiн және бағалы қағаздар нарығындағы сұраныстар мен ұсыныстар деңгейiн талдауды, жасалған кредиттiк шарттар, қарыз шарттары, гранттар туралы келiсiмдер талаптарын ескере отырып, бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлетті орган жүргiзедi. 
      Жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берiлген бюджеттiк кредиттер бойынша, жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берiлген бюджеттiк кредиттердi өтеу бойынша сыйақылар (мүдделер) жөнiндегi жоспарлардың жобаларын бюджеттi атқару жөнiндегі уәкілетті орган аталған түсiмдердiң коды бойынша тұтастай және сол сияқты төмен тұрған бюджеттер бөлiнiсiнде жасайды.

5-тарау. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарын жасау және бекiту тәртiбi

      20. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландырудың жоспары бюджетке түсетін түсімдер жоспарының жобасы, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен төлемдері бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларының жобалары негiзiнде осы Ережеге  13-15-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша, Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары түсiмдер сыныптамасының және шығыстардың функционалдық сыныптамасының негiзiнде осы Ережеге  16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады. 
      Ескерту. 20-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      21. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарын жылдық қаржыландыру жоспары бекiтiлгеннен кейiн екi аптаның iшiнде жасайды және бекiтедi.

      22. Түсiмдердiң жиынтық жоспары кiрiстер, бюджеттiк кредиттердi өтеу бойынша түсiмдер жоспарларының жобаларын, мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түскен түсiмдердi, түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына қосу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган қабылдаған қарыздарды жиынтықтау жолымен жасалады.

      23. Төлемдер бойынша түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына енгiзу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган қабылдаған бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарларының жобаларын жиынтықтау жолымен және мынадай шарттарды ескере отырып жасалады: 
      қаржыландырудың жиынтық жоспарларының бюджеттiк бағдарламаларының және кiшi бағдарламаларының жылдық сомалары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы қабылдаған қаулысына немесе мәслихаттың жергiлiктi бюджет туралы шешiмiне, ал бастапқы бекiткен кезде шығыстардың экономикалық сыныптамасы бойынша жылдық қаржыландыру жоспарына сәйкес келуi тиiс; 
      жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берiлетiн трансферттер мен кредиттердiң сомасы төмен тұрған бюджеттiң түсiмдерi мен қаржыландырудың жиынтық жоспарындағы, мiндеттемелерi бойынша жиынтық жоспарындағы сияқты дәл сондай көлемде және дәл сол айларда жоғары тұрған бюджетті қаржыландырудың жиынтық жоспарларында ескеріледі; 
      төмен тұрған бюджеттен жоғары тұрған бюджетке берілетін трансферттер, кредиттердi қайтару сомасы және жоғары тұрған бюджеттен алынған кредиттер бойынша төмен тұрған бюджеттiң сыйақыларды (мүдделердi) төлеу сомасы жоғары тұрған бюджеттiң түсiмдерi бойынша жиынтық жоспарындағы сияқты дәл сол көлемде және дәл сол айларда төмен тұрған бюджеттi қаржыландырудың жиынтық жоспарларында ескерiледi; 
      бюджетке түсетiн түсiмдердiң және төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жылдық және айлық жоспарлары түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарында теңгерiмделуi тиiс.

      24. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға және жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiне және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган бекiткен жылдық қаржыландыру жоспарына сәйкес тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды және жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiн iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органның қаулыларымен бастапқы қалыптастырылған және бекiтiлген түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары тиiстi қаржы жылына арналған бекiтiлген бюджетке сәйкес келуi тиiс. 
      Бастапқы қалыптастырылған және бекiтiлген жиынтық жоспарлар электрондық дерекқор көшiрмесi түрiнде қаржы жылының соңына дейiн сақталады, оған өзгерiстер енгiзуге жол берiлмейдi.

      25. Облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiн атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдар тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы Үкiметтiң қаулысын бекiткеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде төмен тұрған бюджеттерге трансферттер мен бюджеттiк кредиттердi бөлуге байланысты бюджеттiк бағдарламаларға әкiмшiлiк ететiн орталық атқарушы органға трансферттер мен бюджеттiк кредиттер сомасын оған тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен көзделген айлар бойынша бөлудi бередi.

      26. Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiн атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган облыстық бюджеттердi бекiткеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер мен бюджеттiк кредиттердi бөлуге байланысты бюджеттiк бағдарламаларға әкiмшiлiк ететiн жергiлiктi атқарушы органға облыстық бюджеттен аудандардың бюджеттерiне (облыстық маңызы бар қалаларға) берiлетiн трансферттер мен бюджеттiк кредиттер сомасын айлар бойынша бөлудi бередi.

      27. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, республикалық бюджет бойынша мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарын бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның басшысы немесе өзi өкiлеттiк берген тұлға бекiтедi, оның әзiрленуiне жауапты бөлiмшенiң басшысы қол қояды және олардың мөрiмен расталады. Жергiлiктi бюджеттер бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi тиiстi жергiлiктi уәкiлеттi органның басшысы немесе өзi өкiлеттiк берген тұлға бекiтедi, оның әзiрленуiне жауапты бөлiмшенiң басшысы қол қояды және олардың мөрiмен расталады. 
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның басшысы немесе өзi өкiлеттiк берген тұлға және бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органның басшысы болмаған жағдайда, түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын оларға мiндетiн атқаруды жүктеу туралы бұйрыққа сәйкес олардың мiндеттерiн атқаратын тұлғалар бекiтедi.

      28. Жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары бекiтiлгеннен кейiн үш жұмыс күнi iшiнде бюджеттiк алулар, жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берiлген кредиттер мен кредиттердi қайтару бойынша сыйақылар (мүдделер) сомасын ай бойынша бөлудi төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға, қаржыландырудың жиынтық жоспарларымен бекiтiлген мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жылдық сомаларын айлар бойынша бөлудi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне жеткiзедi. 
      Жоғары тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жоспарларын бекiткеннен кейiн екi жұмыс күнi iшiнде төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға жоғары тұрған бюджеттен берiлетiн трансферттер мен кредиттердiң сомаларын айлар бойынша бөлудi жеткiзедi.

      29. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бекiтiлгеннен кейiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган екi жұмыс күнi iшiнде салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк органдарға қаржыландырудың жиынтық жоспарымен бекiтiлген республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарының айлар бойынша бөлудi жiбередi.

      30. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi қаржыландырудың жиынтық жоспарларымен бекiтiлген мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландырудың жылдық сомасын айлар бойынша бөлудi алғаннан кейiн 3 (үш) күнтiзбелiк күн iшiнде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiн қаржыландырудың жоспарлары мен жеке қаржыландыру жоспарларын бекiтедi және өзiне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелер бойынша бекiтiлген жеке қаржыландыру жоспарларын қағаз және магнит тасығыштарында: 
      республикалық бюджет бойынша - бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға; 
      жергiлiктi бюджет бойынша - бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi атқарушы органға бередi. 
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарлары мен жеке қаржыландыру жоспарларын орталық атқарушы орган басшысының келісімінен кейін орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда - бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы бекiтедi. 
      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң басшысы немесе ол өкiлеттiк берген тұлға, орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға) болмаған жағдайда, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiн қаржыландырудың жоспарлары мен жеке қаржыландыру жоспарларын бұйрыққа сәйкес олардың мiндеттерiн атқаратын тұлғалар бекiтедi. 
      Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi барлық мемлекеттiк мекемелер бойынша бекiтiлген жеке қаржыландыру жоспарларын ұсынғаннан кейiн бес күнтiзбелiк күн iшiнде мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың барлық жеке жоспарларының жалпы сомасының әрбiр бағдарлама, кiшi бағдарлама және ҚР ББС ерекшелiгi бойынша және айлар бойынша түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарының, мiндеттемелер бойынша жиынтық жоспарының сомасына сәйкес келуiн тексерудi жүргiзедi және аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне бекiтiлген жиынтық қаржыландыру жоспарының бiр данасын бекiтiлген жеке қаржыландыру жоспарларымен, осы Ережеге  17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екi данадағы тiзiлiммен бiрге қағаз және магнит тасығыштарында бередi. 
      Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi атқарушы орган түсiмдер мен жиынтық қаржыландыру жоспарының, жергiлiктi бюджет бойынша мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының және мемлекеттiк мекемелердi жеке қаржыландыру жоспарларының сәйкес келуiн сондай-ақ олардың аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етедi. 
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық Уәкiлеттi Орган және аумақтық қазынашылық бөлiмшелерi республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi атқарушы органдардың барлық мемлекеттiк мекемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларын ұсынғаннан кейiн сегiз жұмыс күнi iшiнде мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың барлық жеке жоспарларының жалпы сомасының әрбiр бағдарлама, кiшi бағдарлама және ҚР ББС ерекшелiгi бойынша, айлар бойынша түсiмдер мен жиынтық қаржыландыру жоспарының, мiндеттемелер бойынша жиынтық жоспарының сомасына сәйкес келуiн тексерудi жүргiзедi және Қазынашылықтың бiрiктiрiлген ақпараттық жүйесiне (бұдан әрi - ҚБАЖ) енгiзедi. 
      Белгiленген талаптар орындалмаған кезде жеке қаржыландыру жоспарларды түзету үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi атқарушы органға қайтарылады. 
      Ескерту. 30-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

      31. Түсiмдер мен жиынтық қаржыландыру жоспары, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бекiтiлгеннен кейiн төмен тұрған бюджеттердi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдар үш жұмыс күнi iшiнде тиiстi бюджеттерге бекiтiлген түсiмдердiң жиынтық жоспарын айға бөлудi (ерекшелiктердiң деңгейiне дейiн) жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға жiбередi.

      32. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган төмен тұрған бюджеттердi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдардан қабылдаған түсiмдердiң жиынтық жоспарларын (ерекшелiктердiң деңгейiне дейiн) 2 (екi) жұмыс күнiнде салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк органға жеткiзедi.

      33. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк бағдарлама паспорттарын бекiткен күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде оларды аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ұсынуды және оларға өзгерiстердi берудi қамтамасыз етедi.

      34. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнiң (бұдан әрi - Бюджет кодексi) нормаларына сәйкес алдағы қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған республикалық немесе жергiлiктi қаржы жоспары туралы Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығын немесе жергiлiктi атқарушы органның шешiмiн шығарған кезде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган осы Ереженiң 7-34-тармақтарында белгiленген тәртiппен және мерзiмде алдағы қаржы жылына арналған бюджеттiң жобасының төрттен бiр бөлiгi көлемiнде тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарын жасайды.

6-тарау. Түсiмдер мен жиынтық қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу тәртiбi

      35. Бюджет кодексiнде айқындалған жағдайларда, сондай-ақ бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаларды бөлген кезде, республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң ай сайынғы түсiмдерi мен шығыстарын түзетудi және мiндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарларындағы шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi арасында соманы түзетудi талап ететiн факторлар пайда болған кезде түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарларына, бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарларына, жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жүргiзiледi. 
      Түсiмдер мен жиынтық қаржыландыру жоспарына, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiнен алынған есепке және өзгерiстер негiздемесiне қоса берiлетiн бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарларын, төлемдер мен мiндеттемелер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын өзгертуге өтiнiмдер негiзiнде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган қалыптастыратын түсiмдердiң жиынтық жоспарына, төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жиынтық жоспарына және мiндеттемелер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамалар арқылы жүзеге асырылады. 
      Өтiнiмдер мен анықтамалардағы өзгерiстер сомасы мың теңгемен, бөлшек қалдығы бар, үтiрден кейiн бiр белгiден аспайтын санмен көрсетiледi. Өтiнiмдер мен анықтамалар осы Ережеге  18-25 25-1 ,   25-2-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жасалады. 
      Ескерту. 35-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 Қаулысымен.

      36. Қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстер енгiзуге байланысты жұмыс мемлекеттiк мекеме дербес қаржыландыру жоспарын өзгертуге өтiнiм (бұдан әрi - мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмi) қалыптастырғаннан басталады. Мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмi негiзiнде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi төлемдер мен мiндеттемелер бойынша бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiн қаржыландырудың жоспарларын өзгертуге өтiнiм (бұдан әрi - бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмi) қалыптастырады. Түсiмдер мен жиынтық қаржыландыру жоспарына, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына өзгерiстер енгiзуге өтiнiм қалыптастырғанға дейiн немесе түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын өзгертпестен жеке қаржыландыру жоспарына өзгерiстер енгiзуге мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмiн қарағанға дейiн республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға, ал жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi 4-20 "Шығыстар бойынша жиынтық есеп" нысанын алу үшiн өзi орналасқан жерi бойынша аумақтық қазынашылық органына өтiнiш жасайды, аумақтық қазынашылық органы қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу рәсiмi аяқталғанға дейiн жоспарлы жұмсалымдарды өзгерту жоспарланған бағдарламалар, кiшi бағдарламалар, ерекшелiктер бойынша мемлекеттiк мекеменiң мiндеттемелерiн тiркеудi және оның төлемдерiн жүргiзудi тоқтата тұрады. 
      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмiмен бiр мезгiлде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға және жергiлiктi уәкiлеттi органдарға қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстер енгiзуге байланысты жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге арналған анықтамалардың жобалары магнит тасығыштарында ұсынылады. 
      Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының тиiстi кодтары бойынша операцияларды тоқтата тұрған және аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде оқшаулаған кезде бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi өзiнiң ведомстволық бағынысындағы мемлекеттiк мекемелерге жоспарланған қайта ауыстыру туралы хабарлайды. Бұл ретте мемлекеттiк мекемелерге шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының өзгертiлетiн кодтары бойынша операцияларды қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу рәсiмi аяқталғанға дейiн жүргiзуге тыйым салынады. 
      Мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмi мыналарды ескере отырып қалыптастырылады: 
      жоспарлы тағайындаулар, рұқсаттар мен кассалық шығыстардың сомалары арасындағы сәйкестiктi сақтауды; 
      төлемдер бойынша жоспарлардың сомасы жылдың басынан басталған кезеңде сол қаржы жылының кезеңiне мiндеттемелер бойынша жоспарлардың сомасынан асып кетпеуi тиiс болған кезде мiндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары арасындағы ара қатынасты сақтауды; 
      қабылданған, бiрақ ақы төленбеген мiндеттемелердi;
      инкассалық өкiмдердiң болуын; 
      жоспарлы соманы және шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша берiлген рұқсаттарды азайту қабылданған мiндеттемелердi шегере отырып, жоспарлы тағайындаулардың сомасына жүргiзiлуi мүмкiн; 
      жоспарлы сомаларды бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының бiр-бiр ерекшелiктерi бойынша арттыру (кемiту) басқа ерекшелiктер бойынша жоспарлы соманы кемiту (арттыру) есебiнен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органның қаулысымен қабылданған бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша жылдық сома шегiнде жүзеге асырылуы мүмкiн. 
      Мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмiне оның басшысы немесе өзi уәкiлеттiк берген тұлға қол қояды және өзгерiстерге есептер мен олардың негiздемесi тиiстi бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiне қоса берiледi.

      37. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмiн бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша сома шегiнде мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмдерiне сәйкес бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi қалыптастырады. 
      Жоғары тұрған бюджеттен трансферттер мен кредиттер алатын төлемдер мен мiндеттемелер бойынша бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiн қаржыландырудың жоспарларын өзгертуге өтiнiмдi төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган жоғары тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламаларының тиiстi әкiмшiсiне бередi, оның негiзiнде жоғары тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiсi осы бөлiмде белгiлеген тәртiппен жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға өтiнiм бередi. 
      Өтiнiмдi қалыптастыру кезiнде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi осы Ереженiң 36-тармағында айтылған шарттарды сақтайды.

      38. Ағымдағы айдың қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге арналған өтiнiмдi республикалық бюджеттiк бағдарлама әкiмшiлерi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға мынадай тәртiппен бередi: 
      аумақтық бөлiмшелерi және ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi жоқ республикалық бюджеттiк бағдарлама әкiмшiлерi ағымдағы айдың қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге арналған өтiнiмдi ұсынылатын өзгерiстерге есептердi және олардың негiздемесiн қоса бере отырып, ағымдағы айдың бесiншi күнiне дейiн бередi; 
      аумақтық бөлiмшелерi және ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi бар республикалық бюджеттiк бағдарлама әкiмшiлерi ағымдағы айдың қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге арналған өтiнiмдi ұсынылатын өзгерiстерге есептердi және олардың негiздемесiн қоса бере отырып, ағымдағы айдың он бесiншi күнiне дейiн бередi. 
      Ағымдағы айдың қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге арналған өтiнiмдi жергiлiктi бюджеттiк бағдарлама әкiмшiлерi бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органға ұсынылатын өзгерiстерге есептердi және олардың негiздемесiн қоса бере отырып, ағымдағы айдың он бесiншi күнiне дейiн бередi.

      39. Қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге арналған өтiнiмдi бюджеттiк бағдарлама әкiмшiлерi айына кемiнде бiр рет бередi. 
      Қаржыландыру жоспарларын өзгертуге бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның шешiмi бойынша, сондай-ақ өкiлдiк шығындарға қаражат бөлуге немесе атқарушы парақтарды орындау үшiн - шектеусiз, ал соңғы айда - ағымдағы қаржы жылының аяқталуына үш жұмыс күнi қалғанда қабылданады. 
      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе бюджетті атқару жөніндегі жергілікті атқарушы органға бөлінетін бюджеттік бағдарламаларға байланысты жоспарларды, мемлекеттік борышқа қызмет көрсету мен өтеуді, бағамдық айырманы, бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі есебінен пайда болған жете пайдаланылмаған қаражат қалдықтарын, бос қызмет орындарының бар болуы, ақысыз демалыс беру және уақытша еңбекке жарамсыз парақтары бойынша төлемдер есебінен ағымдағы шығындар бойынша үнемдеуді, сондай-ақ жоспарланғанға қарағанда бюджет қаражатын алушылардың іс жүзіндегі санын азайтуды, кредиттер, қарыздар бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өзгертуді қоспағанда, міндеттемелер мен төлемдер бойынша ағымдағы айдың жоспарларын өзгертуге арналған өтінімді алдағы айларға ауыстыра отырып беруге жол берілмейді. 
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiн қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге өтiнiмдi қағаз түрiнде және магниттiк тасығыштармен бередi. 
      Қаржыландыру жоспарларын өзгертуге бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмiне орталық атқарушы орган басшысының келісімінен кейін орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда - қаржыландыру жоспарын жасауға жауапты бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң басшысы және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы, ал олар болмаған кезеңде - тиiстi бұйрықтармен олардың мiндеттерiн орындау жүктелген тұлғалар қол қояды және ол бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң мөрiмен расталады. 
      Ескерту. 39-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 , 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен. 

      40. Мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң өтiнiмдерiн қарайды және олар мақұлдаған жағдайда, төлемдер мен мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама қалыптастырады. 
      Анықтаманы қалыптастыру осы Ереженiң 36-тармағында көзделген тәртiппен, сондай-ақ мынадай шарттарды ескере отырып жүргiзiледi: 
      осы Ереженiң 23-тармағына сәйкес жыл бойынша және ай бойынша түсiмдердiң жиынтық жоспарының және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының теңгерiмдiлiгiн сақтау; 
      жиынтық жоспардың "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)" бөлiмiнде түсiмдер мен өтеудiң көлемдерiн өзгерту бюджеттiң тапшылығын қаржыландырудың (профицитiн пайдаланудың) бекiтiлген (нақтыланған) көлемiн сақтау шартымен ғана жүзеге асырылады. 

      41. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң атқарылуын бақылау жөнiндегi мемлекеттiк органдардың, жергiлiктi атқарушы органдардың және басқа да мемлекеттiк органдардың өтiнiмдерiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган ол түскен күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде қарайды. 
      Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган ұсынылған өзгерiстер бойынша негiздеменi және осы Ереженiң 36-38-тармақтарында белгiленген шарттардың сақталуын тексередi. 
      Егер бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi өтiнiмдерiнiң сомасы ағымдағы қаржы жылының басынан бастап түзетушi кезең бойынша бюджетке түсiмдерден жасалатын төлемдер бойынша шығыстарды арттыруға әкелсе, сондай-ақ бұл ретте осы Ереженiң 36-39-тармақтарында айқындалатын басқа да шарттар бұзылса, онда бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне өтiнiмнiң қабылданбауы туралы хабарлайды.

      42. Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органнан немесе бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi атқарушы органнан алған төлемдер мен мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманың негiзiнде дәл сол күнi бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзедi және жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларды бекiтедi. 
      Республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларды 3 (үш) данада бекiтедi, олардың бiреуiн мемлекеттiк мекемеге, екiншiсiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға жiбередi және үшiншiсiн өзiнде қалдырады. 
      Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларды 4 (төрт) данада бекiтедi, олардың бiреуiн мемлекеттiк мекемеге жiбередi, екiншiсiн өзiнде қалдырады және қалған екi данасын бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органға бередi, соңғысы бекiтiлген анықтаманың бiр данасын осы Ережеге 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екi данадағы тiзiлiммен аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне бередi. 
      Мемлекеттiк мекемелердi жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларды бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiлерi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға немесе бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органға мынадай тәртiппен бередi: 
      жиынтық қаржыландыру жоспарларына енгiзiлетiн өзгерiстерге қатысты жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларды Жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы бекiткен күннен бастап екi жұмыс күнiнен кешiктiрмей бередi; 
      жиынтық қаржыландыру жоспарларына енгiзiлетiн өзгерiстерге қатысы жоқ жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларды ағымдағы айдың жиырмасыншы күнiнен кешiктiрмей, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында ағымдағы жылдың оныншы күнiнен кешiктiрмей бередi. 
      Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi атқарушы органдар бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi берген жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларды алған күннен бастап бiр жұмыс күнi iшiнде оларды аумақтық қазынашылық органдарына бередi. 
      Мемлекеттiк мекемелер жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бекiтiлгеннен кейiнгi және тиiстi қазынашылықтың органына бергенге дейiнгi кезеңде мiндеттемелердi қабылдау немесе кассалық шығыстардың жүргiзу салдарынан жоспарлы жұмсалымдар жетiспеген кезде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе аумақтық қазынашылық органы анықтаманы республикалық бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiне немесе бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органға орындамай қайтарады.

      43. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдар жиынтық қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге арналған анықтаманы бекiткен күннен бастап бiр жұмыс күнi iшiнде оны тиiстi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне қағаз тасығышта, сондай-ақ жиынтық қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаға сәйкес келетiнiне тексерiлген жеке жоспарларға өзгерiстер енгiзу туралы анықтамалардың жобаларын магнит тасығыштарда жеткiзедi.

      44. Өзгертiлген заңнамалық актiлердi, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулыларын iске асыру үшiн қажеттi өзгерiстердi қоспағандағы айлардағы (өткен есептi кезең үшiн) түсiмдердiң бекiтiлген жиынтық жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге жол берiлмейдi. 
      Салық, кеден және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң орындалуын бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға ұсынылған өзгерiстердiң негiздемесi мен есептерi бар түсiмдердiң жоспарларын өзгертуге арналған өтiнiмдi есептi кезеңнiң аяқталуына дейiн кем дегенде жетi күн бұрын бередi. Ұсынылған өзгерiстердiң заңдылығы мен негiздiлiгi кезiнде есептi кезең аяқталғанға дейiн кем дегенде екi жұмыс күнде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган бюджеттiк түсiмдер мәселелерiне жетекшiлiк ететiн басшы бекiтетiн және оның негiзiнде Түсiмдердiң жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзiлетiн кiрiстер бойынша түсiмдер жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы қалыптастырады.

      45. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган түсiмдердiң жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы бекiтiлген анықтамалардың негiзiнде салық, кеден және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң орындалуын бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарға республикалық бюджет кiрiстерi түсiмдерiнiң өзгертiлген жоспарын жiбередi. 
      Бұл ретте, егер республикалық бюджет кiрiстерi түсiмдерiнiң ұсынылатын жоспарларында ерекшелiктер бойынша жоспарларды өзгерту айлық жоспарлы соманы өзгертпей тек облыстар бөлiнiсiнде ғана жүргiзiлсе, онда Анықтама осы Ереженiң 26-қосымшасына сәйкес нысанда жасалады.

      46. Түсiмдердiң жиынтық жоспарына және кредиттер, қарыздар түсiмдерiнiң, мемлекеттiң қаржылық активтерiн сатудан түскен түсiмдердiң жоспарларына өзгерiстер енгiзудi бюджеттi атқару жөнiндегі уәкiлеттi орган кредит шарттарына, қарыздардың шарттарына, борышты қайта құрылымдау туралы келiсiмдерге өзгерiстер негiзiнде және осы Ереженiң 35-тармағында белгiленген тәртiппен мемлекеттiң қаржылық активтерiн сату жоспарының өзгерiстерi негiзiнде аталған түсiмдердiң тiзбесi бойынша оларға өзара қатынасы бар органдардың өтiнiмдерi бойынша жүзеге асырады. 
      Түсiмдердiң жиынтық жоспарына және жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берiлетiн бюджеттiк кредиттер бойынша сыйақылардың (мүдделердiң), жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берiлетiн бюджеттiк кредиттердi өтеу сомасының жоғары тұрған бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарына өзгерiстер енгiзудi төмен тұрған бюджеттер кiрiстерiнiң жоспарын асыра орындаудың, кредит шарттарының талаптарын өзгерту негiзiнде және жоғары тұрған бюджет түсiмдерiнiң бiрдей ай сайынғы сомасын және төмен тұрған бюджеттердiң тиiстi шығыстарының сомасын сақтап қалу мақсатында төмен тұрған бюджеттердi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдардың өтiнiмi бойынша жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган жүргiзедi.

      47. Кiрiстердiң түсiмдерi, кредиттердi өтеу, мемлекеттiң қаржылық активтерiн сатудан түскен кiрiстер, қарыздарды өтеу жоспарларын өзгертуге өтiнiмдер қабылданбаған кезде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган бас тарту себептерi мен негiздемесiн көрсете отырып, өтiнiм берген мемлекеттiк органға, төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға жоспарларды өзгертуден бас тартатыны туралы хабар бередi.

      48. Жоғары тұрған бюджеттен трансферттер мен кредиттер алатын төлемдер мен мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгертулер енгiзу туралы анықтаманы төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган Ереженiң осы бөлiмiнде белгiленген тәртiппен және жоғары тұрған бюджеттiң тиiстi бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiсi ұсынған жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның анықтамасы негiзiнде осы Ережеге 27-28-қосымшаларға сәйкес қалыптастырады. 
      Борышқа қызмет көрсету мен оны өтеуге байланысты шығыстар бойынша төмен тұрған бюджеттi қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган Ереженiң осы бөлiмiнде белгiленген тәртiппен және жоғары тұрған бюджеттiң уәкiлеттi органы ұсынған жоғары тұрған бюджеттiң түсiмдердiң жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама негiзiнде қалыптастырады.

      49. Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi атқарушы орган жергiлiктi бюджет бойынша түсiмдер мен қаржыландырудың өзгертiлген жиынтық жоспары, мiндеттемелер жөнiндегi жиынтық қаржыландыру жоспары анықтамасының бiр данасын оны бекiткен күннен кейiн екi жұмыс күнi iшiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне қағаз және магнит тасығыштарда бередi.

      50. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiн атқару жөнiндегi жергiлiктi атқарушы орган бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға электрондық дерекқор түрiнде есептiден кейiнгi айдың 15 күнiнен кешiктiрмейтiн мерзiмде облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша кiрiстер түсiмдерiнiң нақтыланған жиынтық жоспарын бередi, кейiннен оны қағаз тасығышта растайды. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық өкiлеттi орган салық, және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң орындалуын бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органға жергiлiктi бюджеттердiң кiрiстерi түсiмдерiнiң нақтыланған жоспарын жiбередi.

      51. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы бюджеттердi нақтылау кезiнде мемлекеттiк мекемелер дербес қаржыландыру жоспарларын, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi - бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын, бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган - жиынтық қаржыландыру жоспарын, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарын осы Ереженiң 6-тарауында белгiленген тәртiппен оларға өзгерiстер енгiзу арқылы нақтылайды. 
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi жылдық қаржыландыру жоспарын бекiткеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде қосымша және өзгертiлген бюджеттiк бағдарламалар бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға жылдық жоспарлы сома өзгертiлген бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша қаржыландыру жоспарларын өзгертуге өтiнiм ұсынады. 
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi қосымша бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға осы Ереженiң 7-15-тармақтарына сәйкес мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландыру жоспарларының жобаларын тапсырады.

      52. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы бюджеттi нақтылауға дейiн жиынтық жоспарларға бюджеттердi түзету негiзiнде және түсiмдер мен шығыстар сомасын олардың экономикалық сипаттамалары бойынша өзгертудi, сондай-ақ оларды ай сайынғы бөлуде өзгертудi талап ететiн орынды факторлар туындаған кезде енгiзiлетiн ай сайынғы, сол сияқты шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша түсiмдер мен шығыстар сомасының барлық ағымдағы өзгерiстерi (бұдан әрi - бюджеттi түзету) бекiтiлген бюджеттiң электрондық дерек қорының қайталама көшiрмесiнде жүзеге асырылады. 
      Бекiтiлген бюджеттiң электрондық дерекқорының қайталама көшiрмесiне енгiзiлетiн түзетулер нәтижесiнде түзетiлген бюджет қалыптастырылады.

      53. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы заңға және жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiне, бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаларды бөлуге байланысты түзетудi қоспағанда, бюджеттi нақтылауға дейiн жүргiзiлген түзетудi де ескеретiн жылдық қаржыландыру жоспарына енгiзiлетiн өзгерiстердi бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган бекiткен тиiстi қаржы жылына арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттi iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органның қаулыларына сәйкес қалыптастырылған түсiмдер мен жиынтық қаржыландыру жоспары, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары тиiстi қаржы жылына арналған нақтыланған бюджетке сәйкес келедi. 
      Нақтыланған бюджет бойынша жиынтық жоспарларды қалыптастыру түзетiлген бюджеттi нақтылағанға дейiн қалыптастырылған оның электрондық базасында жүзеге асырылады. Нақтыланған бюджеттiң базасын қалыптастыру үдерiсi аяқталғаннан кейiн деректер электрондық дерек қор көшiрмесi түрiнде сақталады, оған өзгерiстер енгiзуге жол берiлмейдi. 
      Нақтыланған бюджеттiң қалыптастырылған базасының қайталама көшiрмесiне бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалар бойынша, сондай-ақ басқа да кейiнгi орынды өзгерiстер бойынша қаржы жылының басынан бастап қолда бар анықтамалар енгiзiледi, нәтижесiнде түзетiлген бюджет қалыптастырылады. 

      54. Бюджет кодексiнiң  117-бабының 3-тармағының 3) тармақшасына және 4-тармағына сәйкес бiр бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бойынша бюджетте бекiтiлген бюджеттiк бағдарламаның қаражатын түрлi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi арасында бөлу туралы шешiм қабылданған кезде, бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган осы Ереженiң 6-тарауында белгiленген тәртiппен бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган қалыптастыратын түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамалардың негiзiнде түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жолымен түзетiлген бюджетте осы өзгерiстердi көрсетедi.

      55. Ағымдағы қаржы жылында өткен жылдың бюджетiнде бекiтiлген, бiрақ оның бекiтiлген жылдық көлемiнен он пайыздан аспайтын бюджеттiк инвестициялық жобаларды бюджет қаражатының бос қалдықтарының есебiнен қаржыландыруды аяқтауға бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган ағымдағы қаржы жылының 10 қаңтарына бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға бюджет қаражатының бос қалдықтары туралы, өткен қаржы жылында iс-шараларды толық орындамау себептерiн көрсете отырып, инвестициялық жобалар және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi бөлiнiсiнде бюджеттiк даму бағдарламалары бойынша қаржыландыру жоспарларының орындалуы туралы ақпаратты, сондай-ақ сыртқы қарыздар, гранттар мен бюджеттiк кредиттер қаражаты есебiнен iске асырылатын бюджеттiк даму бағдарламаларын қоспағанда, бюджеттiк бағдарламалар және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi бөлiнiсiнде бюджеттiк инвестициялық жобалар бойынша орындалмаған шарттардың тiзбесiн бередi.

      56. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган осы ереженiң 55-тармағында көрсетiлген ақпараттың негiзiнде бюджет комиссиясының қарауына белгiленген тәртiппен өткен қаржы жылында жасалған шарттар бойынша төленбеген мiндеттемелерi бар бюджеттiк инвестициялық жобалардың тiзбесiн, осы жобаларды ағымдағы қаржы жылында бюджет қаражатының бар бос қалдықтары шегiнде қаржыландыру жөнiнде ұсыныс енгiзедi.

      57. Бюджет комиссиясының шешiмi негiзiнде бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру туралы және бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның қаулыларының жобаларын әзiрлейдi және оны белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметiне немесе тиiстi жергiлiктi атқарушы органның әкiмдiгiне енгiзедi.

      58. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру туралы және республикалық, жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың қаулыларына қол қойылған күнiнен бастап бес күн iшiнде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға түзетiлген дамуға берiлетiн бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi бойынша өзгертiлген қаржыландырудың жылдық жоспарын, сондай-ақ ағымдағы жылы қаржыландыруға бюджет комиссиясы мақұлдаған шарттардың тiзбесiн жеткiзедi.

      59. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган осы Ереженiң 57, 58-тармақтарында санамаланған нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзiнде осы Ереженiң 6-тарауында айқындалған тәртiппен түсiмдер мен жиынтық қаржыландыру жоспарына және мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына өзгерiстер енгiзедi.

      60. Республикалық бюджет туралы заңды және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органның қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы бюджет көрсеткiштерiнiң өзгерiстерiн, бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаларды бөлудi және шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi және шығыстар мен түсiмдердi айлар бойынша бөлу бойынша бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның өтiнiмдерi негiзiнде жиынтық жоспарларға (орынды факторлар туындаған кезде) енгiзiлетiн өзгерiстердi ескере отырып, бекiтiлген немесе нақтыланған бюджетке сәйкес келетiн түсiмдер мен жиынтық қаржыландыру жоспары, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары түзетiлген бюджетке сәйкес келедi.

      61. Қаржы жылының iшiнде орталық мемлекеттiк органдарды, жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарды және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердi құрған, таратқан, қайта ұйымдастырған, олардың функцияларын өзгерткен жағдайда бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган таратылған және қайта ұйымдастырылған мемлекеттiк органдардың құқықтық мирасқорлары жаңадан құрылған мемлекеттiк органдардың және оның ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң функцияларын айқындайтын нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзiнде ҚР ББС-ке өзгерiстер мен толықтырулар енгiзедi. 
      Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiленген тәртiппен және бес күн мерзiмде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру туралы, бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзедi, оларды бекiткеннен кейiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiне өзгертiлген жылдық жоспарды жеткiзедi. 
      Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган осы ереженiң 6-тарауында белгiленген тәртiппен жоспарлы жұмсалымдарды ауыстыру бөлiгiнде түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзедi және бұрын берiлген рұқсаттарды және кассалық шығыстарды ауыстыруды жүзеге асырады. 
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе облыстың жергiлiктi атқарушы органының резервiнен қаражат бөлу кезiнде төмен тұрған бюджеттi түзету осы Ереженiң 6-тарауында белгiленген тәртiппен кейiннен түсiмдер мен жиынтық қаржыландыру жоспарына, мiндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзе отырып, тиiстi қаржы жылына жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру туралы жергiлiктi атқарушы органның қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы мәслихатта бюджеттi нақтыламастан төмен тұрған бюджеттiң жергiлiктi атқарушы органы жүзеге асырады. 
      Бұрын берiлген рұқсатнамалар мен кассалық шығыстардың жоспарлық тағайындауларын көшiру мемлекеттiк мекеменiң хаты негізiнде мынадай жағдайларда: 
      мемлекеттiк мекеменiң орналасқан орнының өзгергенде; 
      шығыстардың экономикалық жiктеуiшiнiң ерекшелiгiнiң құрылымына шығыстардың түрлерiн өзгерту бөлiгiне өзгерiстер енгiзгенде; 
      шығыстардың экономикалық жiктеуiшiнiң ерекшелiктерiн дұрыс емес қолданған кезде аумақтық қазынашылық бөлiмшелерi жүзеге асырады.

3-бөлiм. Бюджеттi атқару

7-тарау. Бюджеттiң атқарылуы туралы жалпы ереже

      62. Бюджеттiң атқарылуы бюджеттiк бағдарламалардың мақсаттарына қол жеткiзуге бағытталған iс-шараларды iске асыру мақсатында бюджетке барлық бюджет түсiмдерiнiң түрлерiн толық және уақтылы төлеумен, оларды Бiрыңғай қазынашылық шотына (бұдан әрi - БҚШ) есепке алумен және БҚШ-тан төлемдер мен аударымдарды уақтылы жүзеге асырумен қамтамасыз етiледi.

      63. Бюджеттiң атқарылуы кассалық негiзде жүзеге асырылады. БҚШ-ға түсiмдердi есепке алу және оларды БҚШ-тан есептен шығару жөнiндегi операциялар ақша нысанында есептеледi. 
      Түсiмдер мен шығыстар бойынша есептердi беру нысанын, тәртiбi мен мерзiмдерiн бюджеттi атқару бойынша орталық уәкiлеттi орган белгiлейдi.

4-бөлiм. Ұлттық валютада түсiмдер бойынша бюджеттiң атқарылуы

8-тарау. Түсiмдердi есепке алу мен бөлу

      64. Бюджет кодексiне, "Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексiне , "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексiне (Салық кодексi), республикалық бюджет туралы заңға және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердi бекiту туралы мәслихаттардың шешiмдерiне және Қазақстан Республикасының басқа да заңнама актiлерiне сәйкес ұлттық валютада бюджетке түсетiн түсiмдер ҚР ББС кiрiстер сыныптамасының кодтары бойынша БҚШ-ға есептеледi. 
      Деректемелер төлем құжатының "Бюджеттiк сыныптама кодтары" деген тор көзiне Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiлген ҚР ББС-қа сәйкес толтырылады.

      65. Түсiмдердiң жинақ шотынан тиiстi бюджеттер арасында республикалық, жергiлiктi бюджеттердiң, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының (бұдан әрi - Ұлттық қор) арасында соманы күн сайын толық бөлу, артық төленген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомасын қайтару, түсiмдердiң бюджеттiк сыныптамасының кодтары арасында немесе аумақтық салық қызметi органдарының арасында артық төленген салықты есепке алу жүзеге асырылады.

      66. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган күн сайын: 
      1) "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының (бұдан әрi - ҚБЕО) төлем жүйесi арқылы екiншi деңгейдегi банктерден немесе банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардан бюджетке түсетiн түсiмдер жөнiндегi электрондық төлем құжаттарын заңнамада белгiленген тәртiппен қабылдайды; 
      2) электрондық төлем құжаттарының ресiмделу дұрыстығын және толықтығын тексерудi жүзеге асырады; 
      3) электрондық төлем құжаттары негiзiнде Түсiмдердiң жинақ шотына түсiмдердің түсуiн есепке алуды жүргiзедi; 
      4) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiне және тиiстi мәслихаттардың шешiмдерiне сәйкес кiрiстердi бөлу нормативтерi бойынша түсiмдер сомасын кейiннен тиiстi қолма-қол ақшаны бақылау шотына есептей отырып, республикалық, жергiлiктi бюджеттер мен Ұлттық қор арасында бөлудi және Ұлттық қорға жiберiлетiн бюджетке түсетiн түсiмдер сомасын ҚР ҰБ-дағы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шоттарына аударуды жүзеге асырады.

      67. Түсімдерді бөлуді бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен бекітілетін»"Бюджет деңгейлері мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақша бақылау шоты арасындағы түсімдер сыныптамасының түсімдерін бөлу" кестесінің, мұнай операцияларын жүргізу, келісім-шарттар жасасу мен оларды орындау саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган тоқсан сайын беретін мұнай операцияларымен айналысатын, сондай-ақ шикі мұнайды және газ конденсатын іске асыратын заңды тұлғалардың тізбесінің және облыс мәслихатының шешімімен белгіленетін облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті және оның аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттері арасындағы түсімдерді бөлу нормативтерінің негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады. 
      Ескерту. 67-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.10.22.  N 977 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен. 

9-тарау. Артық төленген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомасын қайтару және/немесе артық төленген салық сомасын есепке алу

      68. Салық төлеушiлерге түсiмдердiң бюджеттiк сыныптамасының кодтары арасындағы, салық қызметi органдарының арасындағы артық төленген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомасын қайтару және/немесе артық төленген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомасын есепке алу (бұдан әрi - қайтару және/немесе есепке aлу) үшiн салық қызметi органы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне осы Ережеге  29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша төлем тапсырмаларының тiзiлiмiн, қорытындыны және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында белгiленген нысан бойынша төлем тапсырмаларын екi данада бередi. 
      Қайтаруды және/немесе есепке алуды жүзеге асырғаннан кейiн қорытындының және орындалғаны туралы белгiсi бар төлем тапсырмаларының бiр данасы салық қызметi органына жiберiледi; төлем тапсырмаларының тiзiлiмi және қорытынды мен орындалғаны туралы белгiсi бар төлем тапсырмаларының бiр данасы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады. 
      Салық қызметiнiң органдары әкiмшiлендiрмеген түсiмдердi қайтаруды және/немесе есепке жатқызуды уәкiлеттi орган ұсынған жоғарыда аталған артық төленген салық және бюджетке төленетiн басқа  да мiндеттi төлемдер сомаларын қайтару үшiн құжаттарға ұқсас құжаттардың негiзiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi жүзеге асырады.

      69. Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) түсiмдерi бюджеттiк сыныптамасының тиiстi iшкi сыныбы бойынша жыл басынан бастап түсiмдердi қайтару және/немесе есепке алу сомасы жетiспеген кезде қайтару және/немесе есепке алу облыс бойынша тұтастай алғанда түсiмдердiң бюджеттiк сыныптамасының тиiстi iшкi сыныбы бойынша жыл басынан бастап iс жүзiнде түскен сома шегiнде жүзеге асырылады. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша тұтастай алғанда түсiмдердiң бюджеттiк сыныптамасының тиiстi iшкi сыныбы бойынша жыл басынан бастап түсiмдердi қайтару және/немесе есепке алу сомасы жетiспеген кезде қайтару және/немесе есепке алу республика бойынша тұтастай алғанда түсiмдердiң бюджеттiк сыныптамасының тиiстi iшкi сыныбы бойынша жыл басынан бастап iс жүзiнде түскен сома шегiнде жүргiзiледi, бұл ретте облыс бойынша  бюджет түсiмдерi сыныптамасының осы iшкi сыныбы бойынша дебеттiк қалдықтарға жол берiледi.

      70. Шетел валютасында артық төленген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомасын қайтару үшiн салық қызметi органы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне қорытындыны, шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiмдi, шетел валютасын аударуға арналған өтiнiштi бередi. 
      Шетел валютасын айырбастау және аудару жөнiндегi операциялар осы Ереженiң 31-тарауына сәйкес жүзеге асырылады. Қайтару Түсiмдердiң жинақ шотынан оны кейiннен бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның валюта түрлерi бойынша шетел валютасындағы корреспонденттiк шоттарға есепке ала отырып жүзеге асырылады. Құжаттарды салық қызметi органдарына беру Астана қаласының уақыты бойынша сағат 11.00-ге дейiн жүзеге асырылады. 
      Салық қызметi органы не уәкiлеттi орган шетел валютасында артық төленген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомасын қайтаруға арналған құжаттарды аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне уақтылы берiлуiн, олардың растығын және ресiмделу дұрыстығын қамтамасыз етедi.

      71. Қайтару және/немесе есепке алу жөнiндегi құжаттарды орындау не оларды қайтару себебiн көрсете отырып қайтару олардың аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне түскеннен кейiн үш жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырылады. 
      Бұл ретте шетел валютасын қайтару жөнiндегi құжаттарды орындау не оларды қайтару себебiн көрсете отырып қайтару олардың аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне түскен күнi жүзеге асырылады.

10-тарау. Төмен тұрған бюджеттерден жоғары тұрған бюджеттерге бюджеттiк алуларды аударудың тәртiбi мен мерзiмi

      72. Бюджеттiк алулар тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен немесе жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiмен бекiтiлген сома шегiнде төмен тұрған бюджеттерден жоғары тұрған бюджеттерге берiледi.

      73. Бюджеттiк алуларды ай сайынғы аударулардың мөлшерiн республикалық бюджет туралы заңда немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiнде көзделген, келесi қаржы жылына арналып бекiтiлген төмен тұрған бюджеттiң кiрiстерi түсiмдерiнiң (азаматтарға пәтерлердi сатудан түсетiн соманы қоспағанда, салық, салықтан тыс түсiмдер және негiзгi капиталды сатудан түскен түсiмдер) сомасына бюджеттiк алулар сомасының қатынасы ретiнде пайызбен жоғары деңгейдегi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган айқындайды және бекiтедi. 
      Төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi атқарушы орган 25 желтоқсаннан кешiктiрмей жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi органға келесi қаржы жылына арналған кiрiстердiң болжамды көлемiн және түсiмдердiң жиынтық жоспарының жобасын алдын ала айға бөлудi (ерекшелiктер деңгейiне дейiн) бередi. 
      Жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган төмен тұрған бюджеттер кiрiстерiнiң мөлшерi мен ай сайынғы болжамды көлемiнiң негiзiнде бюджеттiк алуларды айға бөлудi айқындайды және түсiмдер мен мiндеттемелердiң жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бекiтiлгеннен кейiн үш жұмыс күнi iшiнде тиiстi жергiлiктi атқарушы органдарға жеткiзедi.

      74. Төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ұсынылған төлеуге берiлетiн шоттың негiзiнде бюджеттiк алулар сомасын төмен тұрған бюджеттiң түсiмдерi мен оны қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген айлық сома шегiнде жоғары тұрған бюджет түсiмдерi бюджеттiк сыныптамасының тиiстi кодын көрсете отырып, ағымдағы айдың жиырмасыншы күнiне дейiн аударады. 
      Осы талапты орындамаған кезде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi төлемдер бойынша түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген бюджеттiк алулар сомасын толық аударғанға дейiн тиiстi жергiлiктi бюджет бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады.

      75. Бюджеттiк алуларды аударудың толықтығын бақылауды бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган жүзеге асырады. Бюджеттiк алуларды аударудың уақытылылығын бақылауды аумақтық қазынашылық органдары жүзеге асырады.

5-бөлiм. Шығыстар бойынша бюджеттi атқару  

11-тарау. Рұқсаттар беру

      76. Рұқсат - бюджет қаражатының көлемiн айқындайтын құжат, мемлекеттiк мекемелер олардың шегiнде мiндеттемелер қабылдайды.

      77. Республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiне және олардың ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерге рұқсаттарды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларына және мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына сәйкес бередi. 
      Республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерге рұқсаттарды мемлекеттiк мекемелердiң орналасқан жерi бойынша аумақтық қазынашылық бөлiмшелерi жеткiзедi.

      78. Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiне және олардың ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерге рұқсаттарды бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган бередi.

      79. Рұқсаттарды беру нысанын, тәртiбiн және мерзiмiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайды.

12-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелердi қабылдауы

      80. Мемлекеттiк мекемелер берiлген рұқсаттар сомасы шегiнде мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына сәйкес шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша мiндеттемелер қабылдайды.

      81. Мiндеттемелер шарт нысанындағы азаматтық-құқықтық мәмiлелердi (бұдан әрi - шарт) жасасу арқылы, сол сияқты оларсыз да қабылданады. 
      Шарт жасасу және оларды аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркеу мiндеттi болып табылатын шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiктерiнiң тiзбесiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайды. 
      Бұл ретте мемлекеттiк мекемелердiң шартты жасаспай тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуына Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларда жол берiледi. 
      Мемлекеттiк мекеменiң шығыстарды жүзеге асыру жөнiндегi мiндеттемесi мыналардың: 
      1) тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алған жағдайларда шот-фактураның, хабарлама-шоттың, шоттың, орындалған жұмыстар актiсiнiң немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген басқа да құжаттың; 
      2) мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне төленетiн жалақы және басқа да ақша төлемдерi, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар, бюджетке жүргiзiлетiн аударымдар, стипендиялар мен жеке тұлғаларға төленетiн төлемдер бойынша бастапқы құжаттардың; 
      3) бюджеттен трансферттер бөлiнген жағдайда мiндеттемелер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарының; 
      4) инкассалық өкiмнiң; 
      5) осы тiзбеге енгiзiлмеген, ерекше шығындарды және шығыстардың басқа да түрлерi бойынша төлем жүргiзген кезде төлеуге берiлетiн шоттардың негiзiнде қабылданған деп есептеледi.

13-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелердi қабылдауына қойылатын талаптар

      82. Мемлекеттiк мекеменiң шарт жасасуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 
      Мемлекеттiк мекеме шарт жасасқан кезде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды, сондай-ақ шарттағы деректердiң растығын қамтамасыз етедi және оларды сақтамауына/олардың сәйкес келмеуiне жауап бередi. 

      83. Мемлекеттiк мекемелер шартты ағымдағы қаржы жылынан аспайтын мерзiмге жасаса алады.

      84. Мынадай: 
      мемлекеттiк мекеме Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткен үкiметтiк сыртқы қарыз бойынша немесе байланысты гранттар бойынша келiсiм шеңберiнде шарт (келiсiм-шарт) жасасқан (бұдан әрi - қарыз/грант туралы келiсiм шеңберiндегi шарт); 
      мемлекеттiк мекеме бюджеттiк даму бағдарламаларын iске асыру шеңберiнде шарттар жасасқан; 
      мемлекеттiк мекеме автокөлiк құралдарын иеленушiлердiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыруға және мерзiмдi баспасөздi сатып алуға арналған шарттарды жасасқан жағдайларда қолданылу мерзiмi ағымдағы қаржы жылынан асып кететiн шартты жасасуға жол берiледi.

      85. Қолданылу мерзiмi ағымдағы қаржы жылынан асып кететiн шартта жалпы соманы тиiстi қаржы жылдары бойынша шартты түрде бөле отырып оны және тиiстi қаржы жылдары бойынша орындалатын жұмыстардың (тауарларды жеткiзудiң, қызметтер көрсетудiң) болжалды көлемiн және түрлерiн көрсете отырып жазады. Шарттың жалпы сомасы, жылдар бойынша оның бөлiнуi және жұмыстарды (тауарларды жеткiзудiң, қызметтер көрсетудiң) орындаудың көлемi өзгерген кезде оларды түзету қосымша келiсiмдердi жасасу жолымен жүзеге асырылады.

      86. Мемлекеттiк мекеме бiр бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) шеңберiнде рұқсаттың пайдаланылмаған қалдығы шегiндегi сомаға шарт жасасады.
      Қолданыстағы бюджеттік бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізуге Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлінген жағдайда, екі бюджеттік бағдарлама бойынша шарттар жасасуға рұқсат етіледі.
      Мемлекеттiк мекеме ақша алушының бiреуiмен шығыстардың экономикалық сыныптамасының бiрнеше ерекшелiктерi бойынша шарт жасасқан жағдайда шартта жалпы соманы шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының әрбiр коды бойынша бөле отырып көрсетедi.
       Ескерту. 86-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.23 N 1206 Қаулысымен.

      87. Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының әрбiр коды бойынша шығыстардың экономикалық сыныптамасының мынадай: 
      131 "Тамақ өнiмдерiн сатып алу", 
      132 "Дәрi-дәрмектер және өзге де медициналық мақсаттағы құралдар сатып алу", 
      134 "Зат түрiндегi мүлiктiк заттарды және басқа нысандық және арнайы киiм-кешектердi сатып алу, тiгу және жөндеу", 
      135 "Ерекше жабдықтар мен материалдар сатып алу", 
      139 "Өзге де тауарлар сатып алу", 
      411 "Негiзгi құралдарға жататын тауарлар сатып алу", 
      412 "Үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстар сатып алу" ерекшелiктерi үшiн ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 50 пайызынан аспайтын мөлшерде аванстық (алдын ала) төлем жасауға жол берiледi. 
      Осы Ереженiң 87-89-тармақтарында көрсетiлген шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша ерекшелiктер мен шығыстар түрлерiн қоспағанда, осы тармақта көрсетiлген тiзбеге енбейтiн шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктері бойынша аванстық (алдын ала) төлемге ағымдағы қаржы жылына жасалған шарт сомасының 30 пайызынан аспайтын мөлшерде рұқсат етiледi.

      88. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 149 "Өзге де қызметтер мен жұмыстар" ерекшелiгi бойынша аванстық (алдын ала) төлемге ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының мынадай: 
      ауруларды шетелде емдеудi көздейтiн шығыстарды төлеу үшiн 70 пайыздан; 
      алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететiн ұйымдардың ауылда қызмет көрсетуiн көздейтiн шығыстарды төлеу үшiн 50 пайыздан; 
      осы тармақта көзделген шығыстардың тiзбесiне енбейтiн шығыстарды төлеу үшiн 30 пайыздан аспайтын мөлшерде рұқсат етiледi. 
      Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 145 "Жылытқаны үшiн ақы төлеу" ерекшелiгi бойынша аванстық (алдын ала) төлемге ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 30 пайызынан аспайтын мөлшерде тек отын сатып алуға ғана рұқсат етiледi. 
      Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 148 "Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiндегi қызметтердi төлеу" ерекшелiгi бойынша төлемге үкiметтiк емес ұйымдар мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты орындаған кезде оларға ғана ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 50 пайызынан аспайтын мөлшерде рұқсат етiледi.

      88-1. Мемлекеттік астық ресурстарын қалыптастыруды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік астық ресурстарын басқару жөніндегі агентке ақша қаражатын аудару Қазақстан Республикасы Үкіметінің жыл сайынғы шешімімен анықталатын астықты көктемгі-жазғы қаржыландыруға және күзгі сатып алуға арналған сома мөлшерінде біржолғы төлемдермен жүзеге асырылады. 
      Мал шаруашылығы өнімнің мемлекеттік ресурстарын қалыптастыруды жүзеге асыру кезінде мал шаруашылығы өнімінің мемлекеттік ресурстарын басқару жөніндегі мамандандырылған ұйымға ақша қаражатын аудару тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда айқындалатын сома мөлшерінде біржолғы төлемдерден жүзеге асырылады. 
      Ескерту. 88-1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.10.08.  N 918 Қаулысымен.  

      89. Автокөлiк құралдарын иеленушiлердiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру және мерзiмдi баспасөздi сатып алу кезiнде аванстық (алдын ала) төлемге шарт сомасының 100 пайызы мөлшерiнде жол берiледi. 
      Мемлекеттік-жеке әріптестік негізінде әлеуметтік сала объектілерін салу кезінде ағымдағы қаржы жылына бір жылдан көп мерзімге жасалған шарт сомасынан 100 пайыз мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасының 30 пайызынан аспайтын аванстық (алдын-ала) төлеу рұқсат етіледі. 
      Экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған шаралар қабылданған жағдайда шарттың жалпы сомасының 70 пайызы мөлшерінде аванстық (алдын ала) төлемге жол беріледі.
      Ескерту. 89-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 , 2008.04.16  N 347 Қаулыларымен.  

      90. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 141 "Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу", 144 "Электр энергиясына ақы төлеу" ерекшелiктерi бойынша аванстық (алдын ала) төлемге рұқсат етiлмейдi. 
      Егер жалға алу шартына сәйкес депозиттiк соманы төлеу туралы банк кепiлдiгiн беру туралы талап көзделсе, шығыстардың экономикалық сыныптамасының 147 "Үй-жайды жалдауға ақы төлеу" ерекшелiгi бойынша аванстық (алдын ала) төлемге Қазақстан Республикасы шетелдiк мекемелерiнiң жалға алу сомасын төлеуге ғана рұқсат етiледi.

      91. Қазақстан Республикасының Парламентi ратификациялаған үкiметтiк сыртқы қарыз бойынша келiсiм шеңберiндегi шарттарда (келiсiм-шарттарда) осы шартта (келiсiм-шартта) көзделген аванс беру тәртiбi белгiленедi.

      92. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркелген шарттарға қосымша келiсiмдер мынадай: 
      бюджеттi нақтылаған, түзеткен, бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарына тиiстi өзгерiстер енгізген;
      сапасы, көлемдерi өзгермеуi шарты және өнiм берушiнi таңдау үшін негiз болып табылатын басқа да шарттар кезiнде бағаның кемiтiлуi бөлiнiсiнде шарт сомасы кемiген; 
      табиғи немесе мемлекеттiк монополия субъектiлерiмен, сондай-ақ үлесi осындай нарықта жүз пайызға тең белгiлi бiр тауар нарығында басым (монополиялық) жағдайға ие ақша алушылармен немесе бiр көзден алуға баламасы болмаған кезде жасасқан шарттың сомасы өзгерген; 
      мемлекеттiк сатып алу мәнi болып табылмайтын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берiлген рұқсаттар шегiнде сатып алуға арналған шарттың сомасы өзгерген; 
      шарттың жалпы сомасын өзгертпей, қолданылу мерзiмi ағымдағы қаржы жылынан асып кететiн ағымдағы қаржы жылына арналған шарттың сомасы берiлген рұқсаттар шегiнде өзгерген; 
      ББС-ке өзгерiстер енгiзген; 
      есеп айырысу тәртiбi және/немесе мерзiмi және/немесе тараптардың деректемелерi және/немесе тауарды (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) мерзiмi өзгерген; 
      жасасқан шарттың талаптарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртiппен шартты бұзған; 
      өткен жылы орындалмаған және бюджет қаражатының бос қалдықтары және/немесе кепiлдiк берiлген трансферттiң пайдаланылмаған сомасы есебiнен ағымдағы қаржы жылында қаржыландыруға жататын, осы Ереженiң 55 және 436-тармақтарында көрсетiлген шығыстар бойынша шарттың қолданылу мерзiмiн ұзартқан жағдайларда жасалады. Көрсетiлген шарттардың қолданылу мерзiмiн ұзарту тиiстi бюджет комиссиясының ұсынысы бойынша жүргiзiледi, оған оң қорытынды берген кезде, бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi тиiстi қаулының жобасын Қазақстан Республикасының Үкiметiне немесе тиiстi жергiлiктi атқарушы органның әкiмдiгiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен енгiзедi.

      93. Осы Ереженiң 13-тарауында белгiленген талаптарды сақтамаған кезде қайтару себебiне жазбаша негiздеме бере отырып шарт тiркелмей қайтаруға жатады.

      94. Мемлекеттiк мекеменiң екiншi деңгейдегi банктермен және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдармен (бұдан әрi - банк) құқықтық қатынастары осы Ережеде белгiленген талаптарды ескере отырып, Қазақстан Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкес ресiмделедi. Бұл ретте жасасқан шарттар банктiң мынадай: 
      мемлекеттiк мекеменiң қызметкерлерiне төленетiн жалақы сомасын және басқа да ақша төлемдерiн, стипендияларды карт-шоттарға немесе жинақ ақша шоттарына есепке алу бойынша; 
      қолма-қол ақшаны кейiннен тиiстi қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына және/немесе мемлекеттiк мекемелердiң шоттарына есепке алу үшiн мемлекеттiк мекемелерден қолма-қол ақшаны қабылдау бойынша; 
      осы Ережеде көзделген мақсаттарды қолма-қол ақшамен қамтамасыз ету бойынша көрсететiн қызметтерiн төлеу бөлiгiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiнде тiркеуге жатады.

14-тарау. Азаматтық-құқықтық мәмiлелердi тiркеу үшiн мемлекеттiк мекемелер беретiн құжаттардың тiзбесi

      95. Мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн тiркеу азаматтық-құқықтық мәмiленi тiркеуге арналған өтiнiм негiзiнде жүзеге асырылады, ол мемлекеттiк мекеменiң шартын немесе тiркелген шартқа қосымша келiсiмдi тiркеу үшiн жасалады және аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне берiледi. 
      Шартты сот шешiмi бойынша бұзған жағдайда мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне заңды күшiне енген сот шешiмiнiң көшiрмесiн қоса бере отырып, аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне тиiстi хатты бередi. 
      Азаматтық-құқықтық мәмiленi тiркеуге арналған өтiнiмнiң растығы және ресiмделу дұрыстығы үшiн жауапкершiлiк мемлекеттiк мекемеге жүктеледi.

      96. Азаматтық-құқықтық мәмiленi тiркеуге арналған өтiнiм шарттың (қосымша келiсiмнiң) түпнұсқасын қоса бере отырып аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне берiледi. 
      Қарыз/грант туралы келiсiм шеңберiнде шартты тiркеу үшiн азаматтық-құқықтық мәмiленi тiркеуге арналған өтiнiмдi мемлекеттiк мекеме осы шартты және Қазақстан Республикасының Парламентi ратификациялаған үкiметтiк сыртқы қарыз жөнiндегi келiсiмдi (келiсiм-шартты) (байланысты гранттар бойынша келiсiмдi (келiсiм-шартты) қоса бередi. 
      Азаматтық-құқықтық мәмiленi тiркеуге арналған өтiнiмге осы тармақта көзделген құжаттардан басқа, мемлекеттiк мекеме мынадай: 
      1) заңды тұлға болып табылатын ақша алушының мынадай құжаттары: 
      заңды тұлғаны тiркеу туралы куәлiктiң нотариалды расталған көшiрмесiн; 
      клиенттi салық есебiне қою фактiсiн растайтын, салық қызметi органы берген құжаттың нотариалды расталған көшiрмесiн; 
      ағымдағы шоттың нөмiрiн көрсете отырып, оның бар екендiгi туралы банктiң анықтамасын; 
      2) кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға болып табылатын ақша алушының мынадай құжаттары: 
      жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды расталған көшiрмесiн; 
      клиенттi салық есебiне қою фактiсiн растайтын, салық қызметi органы берген құжаттың нотариалды расталған көшiрмесiн; 
      ағымдағы шоттың нөмiрiн көрсете отырып, оның бар екендiгi туралы банктiң анықтамасын; 
      3) бiржолғы төлемдерден табыс алатын жеке тұлға болып табылатын ақша алушының мынадай құжаттары: 
      жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды расталған көшiрмесiн; 
      клиенттi салық есебiне қою фактiсiн растайтын, салық қызметi органы берген құжаттың нотариалды расталған көшiрмесiн; 
      салымшы кiтапшасының (жинақ ақша кiтапшасының) (ақша алушының деректерi және жинақ ақша шотының нөмiрi көрсетiлген парақтарды ғана) немесе төлем карточкасының нотариалды расталған көшiрмесiн қоса бередi.

      97. Мемлекеттiк мекеме азаматтық-құқықтық мәмiленi тiркеу үшiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне осы Ереженiң 96-тармағында көзделген құжаттарды қоса бере отырып, осы Ережеге  30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекеменiң азаматтық-құқықтық мәмiлесiн тiркеуге арналған өтiнiмдердiң тiзiлiмiн бередi. 
      Мемлекеттiк мекеме шарт жасасқан немесе Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң (жергiлiктi атқарушы органдардың) шешiмдерiне сәйкес мiндеттеме қабылдаған кезде мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң (жергiлiктi атқарушы органдардың) тиiстi шешiмдерiнiң көшiрмелерiн қосымша бередi.

      98. Қолданылу мерзiмi ағымдағы қаржы жылынан асып кететiн шарт ағымдағы қаржы жылының сомасына аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркеледi. Келесi жылдары аталған шартты тiркеу азаматтық-құқықтық мәмiленi тiркеуге арналған өтiнiмнiң негiзiнде тиiстi қаржы жылының шарт сомасына жүргiзiледi.

      99. Егер шарт талаптарында шарт талаптарын тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсiмақы) ұстау көзделген жағдайда, мемлекеттiк мекеменiң ақша алушымен тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мемлекеттiк мекеменiң ұсталған тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсiмақы) сомасын аудару туралы қосымша келiсiм жасасуға жол берiледi. Бұл ретте мемлекеттiк мекеме екi өтiнiм (бiрiншi өтiнiм ұсталған айыппұл (өсiмақы, тұрақсыздық айыбы) сомасын шегере отырып, шарт сомасына, екiншiсi ұсталған тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсiмақы) сомасына берiледi) бередi. Мемлекеттiк мекеменiң қосымша келiсiмдi беруi негiзгi шарт бойынша "түпкiлiктi" деген мәртебесi бар төлемдi жүргiзгенге дейiн жүзеге асырылады.

15-тарау. Азаматтық-құқықтық мәмiленi тiркеуге арналған өтiнiмдi ресiмдеу және беру

      Ескерту. 101-тармаққа өзгерту енгізіледі - ҚР Үкіметінің 2007.04.30.  N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      100. Азаматтық-құқықтық мәмiленi тiркеуге арналған өтiнiм (бұдан әрi - өтiнiм) осы Ережеге  31-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.

      101. Өтiнiм мынадай жолмен толтырылады: 
      "Мемлекеттiк мекеме" тор көзiнде мемлекеттiк мекеменiң жетi белгiден тұратын коды көрсетiледi; 
      "Бюджет түрi" тор көзiнде қаражаты есебiнен мемлекеттiк мекеме ұсталатын бюджет түрiн бiлдiретiн нышан көрсетiледi: 
      01 - республикалық бюджет; 
      02 - облыстық бюджет (республикалық маңызы бар қала (астана) бюджетi); 
      03 - аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетi; 
      "Қаржыландыру көзi" тор көзiнде қаражаты есебiнен шарт жасасқан қаржыландыру көзiнiң түрiн бiлдiретiн нышан көрсетiледi: 
      1 - үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар бойынша ортақ қаржыландыру қаражатын қоспағанда бюджет қаражаты есебiнен; 
      2 - үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар бойынша ортақ қаржыландыру қаражаты есебiнен; 
      3 - мемлекеттiк мекеменiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша есебiнен; 
      "N өтiнiм" тор көзiнде мемлекеттiк мекеменiң жетi белгiден тұратын кодынан, бөлшек арқылы төлем немесе ақша аудару жүзеге асырылатын ағымдағы қаржы жылының соңғы екi санынан, дефис арқылы мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмдерiн тiркеу журналындағы жазбаның реттiк нөмiрiне сәйкес келетiн реттiк нөмiрден тұратын өтiнiм нөмiрi көрсетiледi; 
      "Күнi" тор көзiнде өтiнiмдi жасау күнi көрсетiледi; 
      "Мемлекеттiк мекеменiң атауы" тор көзiнде мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiкке сәйкес келетiн мемлекеттiк мекеменiң толық атауы көрсетiледi; 
      "Шығыс сипаттамасы" тор көзiнде шарттың мәнi, сондай-ақ бюджеттiк бағдарлама паспортынан iс-шара; қарыз/грант туралы келiсiм шеңберiндегi шарттың күнi мен нөмiрi көрсетiледi; 
      "Шығыстардың бюджеттiк сыныптама коды" тор көзiнде тоғыз белгiден тұратын шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының бiрыңғай коды (бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi, бюджеттiк бағдарлама, кiшi бағдарлама кодтарының үш белгiсiн бiлдiредi) және үш белгiден тұратын шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiгiнiң коды көрсетiледi; мемлекеттiк мекеменiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша есебiнен жасасқан шартты тiркеу үшiн тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерiнiң коды қосымша көрсетiледi;
      "Ақша алушының атауы, СТН-i, ЖСК-сi және заңды мекен-жайы, ақша алушының банкi атауы және БСК-сi" тор көзiнде ақша алушының толық атауы, заңды мекен-жайы, салық төлеушiнi тiркеу нөмiрi және оның банк деректемелерi (оған қызмет көрсететiн банктiң ЖСК-сi, атауы және БСК-сi) көрсетiледi; егер ақша алушы Қазақстан Республикасының резидентi болып табылмаған жағдайда осы тор көзде резидент еместiң және ҚР ҰБ деректемелерi көрсетiледi;
      "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) атауы" тор көзiнде жасасқан шарттың талаптарына сәйкес жеткiзiлетiн тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) не тауарлар (жұмыстар, қызметтер) тобының атаулары көрсетiледi;
      "Бағасы" тор көзiнде тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрiнiң бiрлiгi үшiн ҚҚС-тi есептей отырып, ұлттық валютадағы бағасы көрсетiледi; 
      "Саны" тор көзiнде тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрi бойынша саны көрсетiледi; 
      "Сомасы" тор көзiнде тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрi бойынша жалпы құны санмен көрсетiледi; 
      "БАРЛЫҒЫ" тор көзiнде барлық тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) ұлттық валютадағы жалпы құны жазумен көрсетiледi; 
      "БАСШЫЛАРДЫҢ ҚОЛЫ" бөлiмiнде орталық атқарушы органның жауапты хатшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның), ал мұндай болмаған жағдайда - мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығына сәйкес бiрiншi және екiншi қол қою құқығы бар мемлекеттiк мекеменiң уәкiлеттi тұлғаларының аты-жөнi көрсетiледi, қол қойылған күнін көрсете отырып олардың қолтаңбалары және мемлекеттiк мекеменiң елтаңбалы мөрi қойылады. Қолтаңбалар қолтаңбалар мен мөртаңба үлгiлерi бар құжатқа сәйкес қойылады; 
      "ТӨЛЕМ КЕСТЕСI" бөлiмiнде: 
      "негiздеме құжат" тор көзiнде шарттың (қосымша келiсiмнiң) нөмiрi мен күнi көрсетiледi; 
      "өтiнiм %" тор көзiнде шарттың талаптарында көзделген аванстық (алдын ала) төлем мөлшерiнiң пайыздық және жиынтық арақатынасы көрсетiледi (eгep шартта аванстық (алдын ала) төлем көзделмесе, бұл тор көз толтырылмайды); 
      "төлеу кезеңi" тор көзiнде жеткiзiлген тауарларға (орындалған жұмыстарға, көрсетiлген қызметтерге) аванстық (алдын ала) төлемдi өтеудi есептей отырып, ақы төлеудi жүзеге асыру жоспарланып отырған уақыт кезеңi (ай немесе тоқсан) көрсетiледi, "сомасы" тор көзiнде сома санмен көрсетiледi. 
      Ескерту. 101-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

      102. Қолданылу мерзiмi ағымдағы қаржы жылынан асып кететiн шартты тiркеу үшiн "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) атауы", "Бағасы", "Саны", "Сомасы" тор көздерiнде тиiсiнше жеткiзiлетiн тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) не тауарлар (жұмыстар, қызметтер) тобының атаулары, тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрiнiң бiрлiгi үшiн ҚҚС-тi есептей отырып, ұлттық валютадағы бағасы, ағымдағы қаржы жылында сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) әрбiр түрi бойынша саны және ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасы көрсетiледi.

      103. Мемлекеттiк мекеменiң азаматтық-құқықтық мәмiлесiн тiркеуге арналған өтiнiмдерiн тiркеу журналын (бұдан әрi - Журнал)  мемлекеттiк мекеме осы Ережеге 32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргiзедi. Журнал нөмiрленген, тiгiнделген және бiрiктiрiлген болуы тиiс, беттердiң жалпы санын көрсете отырып, елтаңбалы мөр таңбамен және орталық атқарушы органның жауапты хатшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның), ал мұндай болмаған жағдайда - мемлекеттік мекеме басшысының немесе өзi өкiлеттiк берген тұлғаның қолтаңбасымен мөрленедi. 
      Жазбалар хронологиялық тәртiппен жүргiзiледi, өтiнiмдi жасау күнi журналда көрсетiлген күнге сәйкес келуi тиiс. Ағымдағы қаржы жылы аяқталғанда журналда бос беттер болған кезде оны келесi жылы пайдалануға болады, бұл ретте жазбалардың нөмiрлерi басынан басталады. 
      Ескерту. 103-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

      104. Түрлерiнiң тiзбесi екi бiрлiктен асатын тауарларды сатып алу кезiнде, не тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) бiрыңғай өлшеуiшi болмаған кезде "Бағасы" тор көзi толтырылмайды, "Саны" тор көзiне бiр саны қойылады, "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) атауы" тор көзiнде тауарлар (жұмыстар, қызметтер) тобының атауы көрсетiледi.

      105. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының бiрнеше ерекшелiгi бойынша бiр бюджеттiк бағдарлама, кiшi бағдарлама шеңберiнде шарт жасасқан кезде өтiнiмдер шығыстардың әрбiр бюджеттiк сыныптама коды (бұдан әрi - шығыстардың БСК-сi) бойынша шарт сомасын көрсете отырып, шығыстардың әрбiр БСК-сi бойынша жасалады және берiледi. Бұл ретте мемлекеттiк мекеме барлық өтiнiмдердi бiр уақытта бередi.

      106. Қол қою құқығы бар тұлғалар болмаған жағдайда өтiнiмге бұйрыққа сәйкес қол қою құқығы жүктелген тұлғалар қол қояды.

      107. Өтiнiмдi аумақтық қазынашылық бөлiмшесi онда көрсетiлген күннен бастап он күнтізбелік күн iшiнде қабылдайды. 
      Өтiнiмдер қабылдауды аумақтық қазынашылық бөлiмшесi жергiлiктi уақыт бойынша сағат 16.00-гe дейiн жүзеге асырады.

      108. Өтiнiмдi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне берген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде орындалады не орындалмай қайтарылады. 
      Өтiнiм мемлекеттiк мекемеге жазбаша негiздеме бере отырып, аумақтық қазынашылық органы басшысының немесе өзi өкiлеттiк берген тұлғаның қолтаңбасымен орындалмай қайтарылады.

      109. Шарт шетел валютасында тiркелген кезде өтiнiм сомасы тiркеу күнiне Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес белгiленген теңгенiң шетел валютасына шаққандағы нарықтық бағамы бойынша есептелген ұлттық валютада келтiрiледi.

      110. Қосымша келiсiмдi тiркеуге арналған өтiнiм қосымша келiсiмнiң деректемелерiн ескере отырып, осы Ережеде көзделген тәртiппен толтырылады. 
      Шарт сомасы өзгерген кезде мемлекеттiк мекеме бұрын орындалған мiндеттемелердi (кассалық шығыстарды) шегере отырып, шарттың жаңа сомасына арналған өтiнiмдi бередi. 
      Өткен қаржы жылында орындалмаған және бюджет қаражатының бос қалдықтары және/немесе кепiлдiк берiлген трансферттiң пайдаланылмаған сомасы есебiнен ағымдағы қаржы жылында қаржыландыруға жататын шарттың қолданылу мерзiмiн ұзартуға қосымша келiсiмдi тiркеу үшiн өтiнiм өткен жылдың бюджетiнде бекiтiлген инвестициялық жобаның жылдық көлемiнiң он пайызынан аспайтын сомасына жасалады және берiледi. 
      Өткен қаржы жылында орындалмаған қолданылу мерзiмi бiр жылдан артық және кепiлдiк берiлген трансферттiң пайдаланылмаған сомасы есебiнен ағымдағы қаржы жылында қаржыландыруға жататын шарт бойынша өтiнiм өткен қаржы жылындағы пайдаланылмаған шарт сомасының қалдығына және ағымдағы қаржы жылының шарт сомасына тең жалпы сомаға жасалады және берiледi.

16-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң шарттарын және азаматтық-құқықтық мәмiлелердi тiркеуге арналған өтiнiмдердi тексеру тәртiбi

      111. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне тiркеуге берiлген шартты мыналарға: 
      мемлекеттiк мекеме атауы көрсетiлуiнiң дұрыстығына;
      бюджеттiк бағдарлама, кiшi бағдарламалар, ерекшелiктер кодының және атауының болуына; 
      шарт мәнiнiң Шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiгiнiң құрылымына сәйкес шығыстардың бағытталуына сәйкестiгiне; 
      шарт сомасының берiлген рұқсаттар қалдығынан асып түспеуiне; 
      аванстық төлем пайызының осы Ережеде белгiленген мөлшерден асып түспеуiне; 
      жазумен көрсетiлген соманың санмен көрсетiлген сомаға сәйкестiгiне; 
      шарттағы қолтаңбалардың және мөртаңбалардың қолтаңбалар мен мөртаңбалар үлгiлерi бар құжатқа сәйкестiгiне тексерудi жүзеге асырады.

      112. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi өтiнiмдi мыналарға: 
      белгiленген нысанға сәйкестiгiне; 
      өтiнiм деректемелерiнiң шарт деректемелерiне сәйкестiгiне; 
      мемлекеттiк мекеме атауының және кодының оның Мемлекеттiк мекемелер анықтамалығында көзделген атауына және кодына сәйкестiгiне; 
      ақша алушы деректемелерiнiң Ақша алушылар анықтамалығында көзделген деректемелерге сәйкестiгiне; 
      өтiнiмдегi қолтаңбалардың және мөр таңбалардың қолтаңбалар мен мөртаңбалар үлгiлерi бар құжатқа сәйкестiгiне; 
      осы Ереженiң 96, 97-тармақтарында көзделген құжаттардың бар болуына;
      жазылған соманың санмен берiлген сомаға сәйкестiгiне; 
      өтiнiмнiң қолданылу мерзiмiнде берiлуiне тексерудi жүзеге асырады.

      113. Аумақтық қазынашылық бөлімшесі өтінімді және оған қоса берілген құжаттарды олардың осы Ереженің 111, 112-тармақтарында  белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда қайтарады.

17-тарау. Мемлекеттiк мекеменiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн (мiндеттемелерiн) тiркеу туралы хабарламаны қалыптастыру және беру

      114. Мемлекеттiк мекеменiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн (мiндеттемелерiн) тiркеу туралы хабарлама (бұдан әрi - хабарлама) мемлекеттiк мекеменiң ақша алушымен жасасқан шартының тiркелуiн растайтын құжат болып табылады. 
      Хабарлама аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде шарт нысанындағы азаматтық-құқықтық мәмiлелердi тiркеген кезде ғана берiледi. 
      Хабарлама ҚБАЖ-да бекiтiлген өтiнiм деректемелерiнiң негiзiнде ҚБАЖ-да қалыптастырылады.

      115. Хабарлама аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне өтiнiмдi берген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнi iшiнде мемлекеттiк мекемеге берiледi. 
      Шартты (қосымша келiсiмдi) тiркеу кезiнде хабарлама осы Ережеге 33-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қалыптастырылады.

      116. Шартты (қосымша келiсiмдi) мынадай: 
      5 (бес) миллион теңгеден аспайтын сомаға тiркеу кезiнде хабарлама үш данада қалыптастырылады; 
      5 (бес) миллион теңгеден асатын сомаға тiркеу кезiнде хабарлама төрт данада қалыптастырылады.

      117. Мыналар: 
      тiркелген шарттың сомасы; 
      шарттың қолданылу мерзiмi ағымдағы қаржы жылынан асып кететiн ағымдағы қаржы жылына арналған тiркелген шарттың сомасы; 
      тараптардың атауларын қоспағанда, тараптардың деректемелерi;
      өзгертiлетiн қосымша келiсiмдi тiркеген жағдайда бұрын ҚБАЖ-да қалыптастырылған хабарлама жабылады және жаңа хабарлама қалыптастырылады. 
      Тараптардың атаулары өзгерген жағдайда хабарлама жабылмай түзетiледi.
      Негiзiнде қолданылу мерзiмi бiр қаржы жылынан асып кететiн бұрын тiркелген шарттың ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасы тiркелетiн өтiнiмдi ҚБАЖ-да бекiткен кезде хабарлама ағымдағы қаржы жылының сомасына қалыптастырылады.

      118. Хабарламаға бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы немесе өзi өкiлеттiк берген тұлға, және тiркеу күнiн көрсете отырып қол қояды және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның немесе өзi өкiлеттiк берген тұлғаның және мемлекеттiк мекеменiң гербтiк мөрлерiнiң бедерлерiмен куәландырылады.

      119. Бұл ретте Хабарламаны бiрнеше бетте қалыптастырған жағдайда Хабарламаның әр бетіне аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты орындаушысы тіркеу күнін көрсете отырып, қол қояды және мөртабан басады.

      120. Хабарламаның бiр данасы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады, қалған даналары мемлекеттiк мекемеге шарт (қосымша келiсiм) түпнұсқасының әр бетiне мөртабан басып және ақша алушының осы Ереженiң 96-тармағында көзделген құжаттарымен бiрге бередi. 

      121. Мемлекеттiк мекеме ақша алушыға орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда - мемлекеттiк мекеменiң басшысы мен бас бухгалтерi қол қойған және мемлекеттiк мекеменiң елтаңбалы мөр таңбасымен расталған мыналарды: 
      шартты (қосымша келiсiмдi) 5 (бес) миллион теңгеден аспайтын сомаға тiркеу кезiнде алынған екi хабарламаның бiреуiн; 
      осы шартты (қосымша келiсiмдi) 5 (бес) миллион теңгеден асатын сомаға тiркеу кезiнде алынған үш хабарламаның екеуiн бередi. 
      Ескерту. 121-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

      122. Ақша алушы 5 (бес) миллион теңгеден асатын сомаға тiркелген шарт (қосымша келiсiм) бойынша алынған екi хабарламаны алған кезде хабарламаның бiр данасын оған ағымдағы шотты ашқан екiншi деңгейдегi банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға (бұдан әрi - банк) бередi. 
      Ақша алушы мемлекеттiк мекемеде қалатын хабарлама данасына ғана қол қояды және мөр таңбамен растайды. Бұл ретте ақша алушы қол қоюды және мөр таңба басуды мемлекеттiк мекеменiң аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркелген шарт (қосымша шарт) бойынша түпкiлiктi есеп айырысуды жүргiзуi үшiн жүзеге асырады. 
      Егер ақша алушы жеке кәсiпкер ретiнде тiркелмеген жеке тұлға болып табылатын жағдайда хабарламада оның қолтаңбасы ғана болады.

      123. Мемлекеттiк мекеме "түпкiлiктi" мәртебесi бар төлеуге берiлетiн шотқа қоса аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ақша алушының қолтаңбасы және мөр таңбасы бар хабарламаны бередi. 
      Ақша алушы басқа елдi мекенде орналасқан кезде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне қолтаңба мен мемлекеттiк мекеменiң елтаңбалы мөрiнiң түпнұсқасымен расталған ақша алушының қолтаңбасы және мөр таңбасы бар хабарламаның факстан алынған көшiрмесiн беруге жол берiледi. 
      "Түпкiлiктi" мәртебесi бар төлеуге берiлетiн шотты жүргiзгеннен кейiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесi осы ережеге  34-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламаны екi данада қалыптастырады. Хабарламаға тiркеу күнiн көрсете отырып, жауапты орындаушы, аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң басшысы қол қояды, ол жауапты орындаушының мөртабанымен және аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң елтаңбалы мөр таңбасымен расталады. Хабарламаның бiр данасы мемлекеттiк мекемеге орындалған және тiркелген мiндеттемелердiң есебiн жүргiзу үшiн берiледi, екiншi данасы мемлекеттiк мекеменiң қабылдаған мiндеттемелерiн жабу үшiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады.

18-тарау. Ұлттық валютада төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыру тәртiбi

      124. Мемлекеттiк мекемелердiң төлемдерi мен ақша аударымдары қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы немесе мемлекеттiк мекемелер шоттарындағы қалдықтар шеңберiнде жүргiзiледi. Қолма-қол ақшаны бақылау шоттарының және мемлекеттiк мекемелер шоттарының жеке сәйкестендiру кодтары бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бұйрығымен белгiленген тәртiппен берiледi және тиiстi аумақтық қазынашылық бөлiмшелерi мен мемлекеттiк мекемелерге дейiн жеткiзiледi.

      Жеке жоспар шығыстарының бюджеттiк сыныптамасының тиiстi коды бойынша жоспарлы тағайындау болмаған не жеткiлiксiз болған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi төлеуге берiлетiн шотты орындаусыз қайтарады.

      Қолма-қол ақшаның тиiстi бақылау шоттарында ақша жеткiлiксiз болған жағдайда аумақтық қазынашылық бөлiмшесi шұғыл тәртiппен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың шешiмдерi айқындаған бюджет шығыстарының басым бағыттары бойынша төлемдер жүргiзiледi, қалған төлемдер төлеуге берiлетiн шоттардың түсу кезектiлiгiне қарай жүргiзiледi. Бұл ретте, ҚБАЖ-ға енгiзiлген төлеуге берiлетiн шотты орындау үшiн оның жұмыс iстеу мерзiмi iшiнде жеткiлiктi сомада ақша болмаған не жеткiлiксiз болған жағдайда, төлеуге берiлетiн шоттар мемлекеттiк мекемеге орындалмастан қайтарылады.

      БҚШ-дан ақшаны есептен шығару бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ҚР ҰБ белгiлеген тәртiппен төлем жүйелерi арқылы жiберiлген электрондық төлем құжаттары негiзiнде жүргiзiледi.

 

      125. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мемлекеттiк мекемелерден төлеуге берiлетiн шотты қабылдауды аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң басшысы бекiткен және мемлекеттiк мекемелерге жеткiзiлген мемлекеттiк мекемелерге қызмет көрсету кестесiне сәйкес жергiлiктi уақыт бойынша сағат 16.00-ге дейiн жүзеге асырады. Бұл ретте, банк кассасынан чек бойынша қолма-қол ақшаны алуға арналған құжаттар жергiлiктi уақыт бойынша сағат 13.00-гe дейiн қабылданады.

 

      126. Мемлекеттiк мекеме:

      мемлекеттiк мекемелерге қызмет көрсету кестесiнiң сақталуын;

      төлеуге берiлетiн шоттардың дұрыс толтырылуын және көрсетiлген деректемелердiң растылығын;

      төлеуге берiлетiн шоттарды беру негiздiлiгiн;

      осы Ережеде көзделген жағдайларда төлеуге берiлетiн шоттармен бiрге ұсынылатын құжаттарда көрсетiлген деректемелердiң растылығын қамтамасыз етедi.

 

      127. Қолма-қол емес және қолма-қол ақша түрiнде төлемдер мен ақша аударуды мыналардың:

      бюджет қаражаты;

      мемлекеттiк мекемелер өздерiнiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша;

      жеке немесе заңды тұлға оны қайтарып алу шартымен мемлекеттiк мекемеге беретiн ақша;

      демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдер есебiнен жүзеге асыру;

      мемлекеттiк мекеменiң төлеуге берiлетiн шоттарды қалыптастыруын және аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жүргiзуiн;

      аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркеуге жататын шарт нысанындағы азаматтық-құқықтық мәмiлелер бойынша мемлекеттiк мекемелерге өтiнiмдi беру және аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде хабарламаны қалыптастыруды қамтиды. 

 

      128. Мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiне төлеуге берiлетiн шотты ұсынғанға дейiн оны төлеуге берiлетiн шоттарды тiркеу журналына тiркейдi. Төлеуге берiлетiн шоттарды тiркеу журналы журналдағы беттердiң жалпы санын көрсете отырып, нөмiрленген, тiгiлген және елтаңба мөрi қойылған және орталық атқарушы органның жауапты хатшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның), ал мұндай болмаған жағдайда - мемлекеттік мекеме басшысының немесе өзi өкiлеттiк берген тұлғаның қолымен расталған осы Ережеге  35-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргiзiледi. Төлеуге берiлетiн шоттарды тiркеу журналындағы жазу төлеуге берiлетiн шоттарды қалыптастыру шамасына қарай хронологиялық тәртiпте жүргiзiледi. Бұл ретте, төлеуге берiлетiн шотта көрсетiлген күн төлеуге берiлетiн шоттарды тiркеу журналында көрсетiлген тiркеу күнiне сәйкес келуi тиiс. Төлеуге берiлетiн шоттарды тiркеу журналында ағымдағы қаржы жылы аяқталғанда бос беттер болған кезде келесi жылғы жазулар үшiн пайдалануға болады, бұл ретте, жазулардың нөмiрленуi қайтадан басталады.

      Ескерту. 128-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

 

      129. Осы Ережеге  36-қосымшаға сәйкес нысан бойынша төлеуге берiлетiн шот аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне онда көрсетiлген күннен бастап он күнтiзбелiк күн iшiнде ұсынылады. 

 

      130. Мемлекеттiк мекеме төлемдердi және ақша аударымдарын жүргiзу үшiн қазынашылық аумақтық бөлiмшелерiне осы Ережеге 37-қосымшаға сәйкес төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмiн, осы Ережеде көзделген құжаттардың қосымшаларын қоса бере отырып, төлеуге берілетін шоттарды ұсынады.

      Төлеуге берiлетiн шоттар және төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне екi данада ұсынылады.

      Төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмiнде мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ұсынатын барлық төлеуге берiлетiн шоттар, және осы Ережеде көзделген жағдайларда төлеуге берiлетiн шоттарға қоса берiлетiн құжаттар көрсетiледi.

 

      131. Аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiнiң жауапты орындаушысы төлеуге берiлетiн шоттары және оларға құжаттары қоса берiлген төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмiн екi данада қабылдайды, олардың жинақтылығын, 19-23-тарауларда белгiленген талаптарға сәйкестiгiн тексередi. Төлеуге берiлетiн шоттар және төлеуге берiлетiн шоттар тiзiлiмiне қоса берiлген құжаттар санының төлеуге берiлетiн шоттар тiзiлiмiнде көрсетiлген олардың санына және 19-23-тарауларда белгiленген талаптарға сәйкес келген кезде тiзiлiмнiң екi данасына қолтаңбасын, күнiн және мөртаңбасын қояды. Төлеуге берiлетiн шоттар тiзiлiмiнiң қол қойылған және мөрленген данасы мемлекеттiк мекемеге қайтарылады, төлеуге берiлетiн шоттары мен оларға құжаттары қоса берiлген төлеуге берiлетiн шоттар тiзiлiмiнiң екiншi данасы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде одан әрi орындау үшiн қалады. 

      Шарт жасаспай, тек осы тармақта көрсетiлген құжаттардан басқа тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу кезiнде мемлекеттiк орган ақша алушының мынадай болып табылатын құжаттарды: 

      1) заңды тұлға болып табылатын ақша алушының мынадай құжаттары:

      заңды тұлғаны тiркеу туралы куәлiктiң нотариалды расталған көшiрмесiн;

      клиенттi салық есебiне қою фактiсiн растайтын, салық қызметi органы берген құжаттың нотариалды расталған көшiрмесiн;

      ағымдағы шоттың нөмiрiн көрсете отырып, оның бар екендiгi туралы банктiң анықтамасын;

      2) кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға;

      өзiн растайтын құжаттың нотариалдық расталған көшiрмесi;

      салық қызметi органы берген клиенттiң салықтық есептегi фактiсiн растайтын құжаттың нотариалдық расталған көшiрмесi;

      жеке сәйкестендiру кодын көрсете отырып, ағымдағы шоттың болуы туралы банк анықтамасы;

      3) бiржолғы төлемдерден табыс алатын жеке тұлға;

      өзiн растайтын құжаттың нотариалдық расталған көшiрмесi;

      салық қызметi органы берген клиенттiң салықтық есептегi фактiсiн растайтын құжаттың нотариалдық расталған көшiрмесi;

      ақша салымшысының кiтапшасы (жинақ кiтапшасы) (ақша алушының деректерi және жинақ ақша шотының нөмiрi көрсетiлген парақтарды ғана) немесе төлем карточкасының нотариалдық расталған көшiрмелерi ұсынылады.

 

      132. Төлем жүргiзiлгеннен кейiн төлеуге берiлетiн шоттың және 5-15 "Мемлекеттiк мекемелердiң төлемдерiн жүргiзу жөнiндегi күнделiктi көшiрмесi" нысаны бойынша қалыптастырылған есебiнiң екiншi данасы төлем жүргiзiлген күнiн көрсете отырып, қазынашылық аумақтық бөлiмшелерi жауапты орындаушысының қолымен және мөрiмен растайды және оны ақша алушының құжатымен бiрге осы Ереженiң 131-тармағында көзделген мемлекеттiк мекемеге берiледi.

 

      133. Төлеуге берiлетiн шот орындалады не аумақтық қазынашылық бөлiмшесi оны қабылдаған күннен кейiнгi күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде орындалмай қайтарылады.

      Төлеуге берiлетiн шот мемлекеттiк мекемеге аумақтық қазынашылық бөлiмшесi басшысының немесе өзi өкiлеттiк берген тұлғаның қолымен жазбаша негiздемесi бар атқарусыз қайтарылады.

 

      134. Мемлекеттiк мекеменiң төлеуге берiлетiн шотының атқарылу күнi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бекiткен 5-15 "Мемлекеттiк мекеменiң төлемдерiн жүргiзу жөнiндегi күнделiктi үзiндi көшiрме" нысанындағы есепке бекiтiлген төлеуге берiлетiн шотты енгiзген күнi болып табылады.

 

      135. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi және қызмет көрсетiлетiн мемлекеттiк мекеме арасындағы кассалық шығыстарды салыстыру бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен бекiтiлген 4-20 "Шығыстар бойынша жиынтық есеп" нысаны бойынша тоқсанның соңғы айынан кейiнгi келесi айдың бiрiншi күнi жүргiзiледi. Нысан аумақтық қазынашылық бөлiмшелерi және оның құрылымдық бөлiмшелерi басшыларының, орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда - мемлекеттiк мекеме басшылары және бас бухгалтерiнiң қолдарымен, және олардың елтаңбалы мөр таңбаларымен расталады.

      Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi және бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган 5-34 "Тиiстi қолма-қол ақшаны бақылау шоттарының ахуалы туралы есеп" нысаны бойынша тиiстi жергiлiктi бюджеттердiң қолма-қол ақшаны бақылау шоттары бойынша айналымдар мен қалдықтарды ай сайын тексерудi жүргiзедi. 
      Ескерту. 135-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

19-тарау. Төлеуге берiлетiн шотты ресiмдеу тәртiбi

      Ескерту. 136-тармаққа өзгерту енгізіледі - ҚР Үкіметінің 2007.04.30.  N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      136. Төлеуге берiлетiн шот былайша толтырылады:

      "N төлеуге берiлетiн шот" тор көзiнде мемлекеттiк мекеменiң жетi санды кодынан тұратын, төлем мен ақша аудару жүзеге асырылатын ағымдағы қаржы жылының соңғы екi саны бөлшек сызығы арқылы, дефис арқылы - төлеуге берiлетiн шоттарды тiркеу журналындағы жазбаның реттiк нөмiрiне сәйкес келетiн реттiк нөмiрiнен тұратын төлеуге берiлетiн шоттың нөмiрi көрсетiледi;

      "Күнi" жолында төлеуге берiлетiн шот үзiндi көшiрмесiнiң күнi көрсетiледi;

      "Мемлекеттiк мекеме" бөлiмiнде:

      "Бюджеттiк шот" тор көзiнде Мемлекеттiк мекемелердiң анықтамалығына сәйкес мемлекеттiк мекеменiң жетi белгiден тұратын коды көрсетiледi;

      "Атауы" тор көзiнде мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiкке сәйкес келетiн мемлекеттiк мекеменiң толық атауы көрсетiледi;

      "СТН" тор көзiнде салық қызметi органы мемлекеттiк мекемеге беретiн салық төлеушінің тiркеу нөмiрi көрсетiледi;

      "АҚБ" тор көзiнде мемлекеттiк мекемеге қызмет көрсететiн аумақтық қазынашылық органының атауы көрсетiледi;

      "БСК" тор көзiнде 195301070 көрсетiледi;

      "ЖСК" тор көзiнде мыналар:

      мемлекеттiк мекеменiң қаржыландыру көзiне қарай республикалық бюджетке (облыстық бюджетке (республикалық маңызы бар қала (астана) бюджетiне) не аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне түсетiн түсiмдер;

      мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатуынан түсетiн түсiмдерi және олар бойынша жүргiзiлген төлемдер;

      мемлекеттiк мекемелер үшiн демеушiлiк, қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдер және олардың есебiнен жүргiзiлетiн төлемдер;

      олар бiрiншi талап ету бойынша немесе қандай-да бiр мерзiмнен кейiн толық немесе бөлiктермен, алдын ала келiсiлген үстемақымен немесе онсыз, тiкелей жеке немесе заңды тұлғалар немесе тиiстi республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерге берiлуi тиiстiгiне қарамай атаулы мәнде оларды қайтарымды шартта мемлекеттiк мекемеге жеке немесе заңды тұлға беретiн ақша бойынша операцияларды есепке алу үшiн қолма-қол ақшаны бақылау шотының тиiстi жеке сәйкестендiру коды;

      сайлауды қаржыландыруға арналған шоттар;

      нысаналы қаржыландыру шоттары көрсетiледi;

      "Қаржыландыру көзi" тор көзiнде қаражатының есебiнен төлем мен ақшаны аудару жүзеге асырылатын қаржыландыру көзiнiң түрiн бiлдiретiн нышан көрсетiледi:

      1 - үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар бойынша бiрлесiп қаржыландыру қаражатын қоспағанда, бюджет қаражатының есебiнен; 

      2 - үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар бойынша бiрлесiп қаржыландыру қаражатының есебiнен;

      3 - мемлекеттiк мекемелердiң өздерiнiң иелiгiнде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатуынан түсетiн ақшаның есебiнен; 

      4 - демеушiлiк, қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдердiң қаражаты есебiнен;

      5 - жеке немесе заңды тұлға қайтарымды шарттарда мемлекеттiк мекемеге беретiн ақшаның есебiнен;

      8 - ерекше шығындардың есебiнен;

      "Бюджет түрi" тор көзiнде қаражатының есебiнен мемлекеттiк мекеме ұсталатын бюджет түрiн бiлдiретiн нышан көрсетiледi: 

      01 - республикалық бюджет;

      02 - облыстық (республикалық маңызы бар қала (астана)) бюджет;

      03 - аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетi,

      "Шығыстардың БСК" тор көзi бюджет қаражатының немесе мемлекеттiк мекемелердiң өздерiнiң иелiгiнде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатуынан түсетiн ақшаның есебiнен төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру кезiнде ғана толтырылады; онда кезектiлiкпен үш белгiден бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң, бюджеттiк бағдарлама, шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiгi кодтарын бiлдiретiн он екi белгiден тұратын код көрсетiледi,

      "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды" мемлекеттiк мекемелердiң өздерiнiң иелiгiнде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатуынан түсетiн ақшаның есебiнен төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру кезiнде оларды сатудан түскен ақша мемлекеттiк мекемелердiң иелiгінде қалатын, олар сататын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды көрсетiледi,

      "Ақшаны алушы" бөлiмiнде:

      "Атауы" тор көзiнде мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiкке сәйкес келетiн ақшаны алушының атауы,

      "CTH" тор көзiнде - салық қызметi органы ақша алушыға берген салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi,

      "Банк" тор көзiнде ақшаны алушыға қызмет көрсететiн банктiң атауы көрсетiледi,

      "БСК" тор көзiнде ақшаны алушы банкiнiң банктiк сәйкестендiру коды көрсетiледi,

      "ЖСК" тор көзiнде банктегi ақшаны алушының ағымдағы шотының нөмiрi көрсетiледi, 

      "Делдалдың БСК, ЖСК" тор көзiнде қызмет көрсететiн банк шотының нөмiрi, банктiк сәйкестендiру коды, делдал банктiң жеке сәйкестендiру коды көрсетiледi,

      "Түсiмдер БСК" тор көзiнде салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеу бойынша төлем жүргiзiлетiн түсiмдердiң бюджеттiк сыныптамасының коды көрсетiледi (бюджетке төлемдердi жүзеге асыру кезiнде ғана толтырылады),

      "Төлем мәртебесi" тор көзiнде "ағымдағы" немесе "түпкiлiктi" көрсетiледi, 

      "Төлемнiң тағайындалуы" тор көзiнде: төлемдi тағайындау, негiзiнде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу жүзеге асырылатын құжаттың атауы, нөмiрi мен күнi (шот немесе хабарлама-шот немесе шот-фактура немесе орындалған жұмыстардың актiсi немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген басқа құжат) және қосымша:

      тiркелген шарттар (қосымша келiсiмдер) жөнiндегi төлеуге берiлетiн шоттар бойынша - хабарламаның нөмiрi мен күнi;

      төлем жүзеге асырылатын кезең;

      салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi, сондай-ақ осы аударымдар жүзеге асырылатын мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдарды төлеу кезiнде мемлекеттiк мекеменiң заңды тұлға болып табылатын құрылымдық бөлiмшелердiң атауы мен СТН, "Тауардың (жұмыстың, қызметтердiң) атауы" тор көзiнде сатып алу тiркелген шарттың талаптарымен шартталған немесе шарт жасаусыз негiзiнде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу жүзеге асырылатын құжатты көзделген тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) түрi немесе тобы көрсетiледi.

      "Өлш. бiрл" тор көзiнде сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрiнiң өлшем бiрлiгi көрсетiледi;

      "Саны" тор көзiнде бiрлiкте сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрiнiң саны көрсетiледi;

      "Бағасы" тор көзiнде теңгемен тауардың (жұмыстың, қызметтiң) әрбiр түрiнiң бiр бiрлiгi үшiн баға көрсетiледi; ҚҚС салынатын тауарды (жұмысты, қызметтi) сатып алу кезiнде осы тор көзде жеткiзiлетiн тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) бағасы ҚҚС сомасының ескере отырып келтiрiледi;

      "Сомасы" тор көзiнде теңгемен тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрi бойынша жалпы құны көрсетiледi;

      "Төлеуге берiлген жиыны" тор көзiнде сандармен төлеуге берiлетiн шоттың қорытынды сомасы көрсетiледi;

      "Жазумен сомасы" тор көзiнде сандармен берілген қорытынды сомаға сәйкес келетiн жазумен берiлген төлеуге берiлетiн шоттың қорытынды сомасы көрсетiледi,

      "Бюджеттiк бағдарламаның паспортынан iс-шаралар" тор көзiнде бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары тармағының атауы көрсетiледi,

      "М.О." тор көзiнде мемлекеттiк мекеменiң гербтiк мөрiнiң бедерi қойылады,

      "Басшының аты-жөнi Қолы" тор көзiнде орталық атқарушы органның жауапты хатшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның), ал мұндай болмаған жағдайда - мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығына сәйкес бiрiншi қол қою құқығы бар мемлекеттiк мекеме уәкiлеттi тұлғасының аты-жөнi толығымен көрсетiледi. Қолтаңба қолтаңбалар мен мөртаңба үлгiлерi бар құжатқа сәйкес қойылады.

      "Бас бухгалтердiң аты-жөнi Қолы" тор көзiнде орталық атқарушы органның жауапты хатшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның), ал мұндай болмаған жағдайда - мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығына сәйкес екiншi қол қою құқығы бар мемлекеттiк мекеме уәкiлеттi тұлғасының аты-жөнi толығымен көрсетiледi. Қолтаңба қолтаңбалар мен мөртаңба үлгiлерi бар құжатқа сәйкес қойылады. 

      "КОд", "КБе", "КНП" тор көздерiн толтыру Қазақстан Республикасының банктiк заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 136-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

 

      137. Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақы, басқа да ақшалай төлемдер, жеке тұлғаларға стипендиялар мен төлемдер бойынша төлемдердi олардың сомасын қарт-шоттарға немесе ақша алушылардың жинақ ақша шоттарына есептеу жолымен жүргiзуге арналған төлеуге берiлетiн шоттардағы "Ақшаны алушы" бөлiмiнде ақша алушы карт-шот немесе ақша алушының жинақ ақша шотын ашқан банктiң деректемелерi көрсетiледi. 

      Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақыны, басқа да ақшалай төлемдердi, жеке тұлғаларға стипендияларды және төлемдердi төлеуге арналған чектер бойынша банктің берген сомасын қалпына келтіруге арналған төлеуге берілетін шоттағы "Ақшаны алушы" бөлiмiнде мемлекеттік мекеме, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi шарт жасасқан банктiң деректемелерi көрсетiледi.

 

      138. Төлеуге берiлетiн шоттың "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды" тор көзiнде мемлекеттiк мекеме өзiнiң иелiгiнде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатуынан түсетiн ақшаның есебiнен төлемдi жүзеге асырған жағдайда ғана толтырылады.

 

      139. "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) атауы", "Өлш. бiрл.", "Саны", "Бағасы", "Сомасы" тор көздерi тiркелген шарттың талаптарына сәйкес немесе негiзiнде мемлекеттiк мекеме шарт жасаусыз тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуды жүзеге асыратын құжатқа сәйкес, бюджет қаражатының және мемлекеттiк мекеменiң иелiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаның есебiнен тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) төлеуге берiлетiн шотта ғана толтырылады.

      Түрлерiнiң тiзбесi екi бiрлiктен асатын тауарларды сатып алу кезiнде немесе тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) бiрыңғай өлшеуiш болмаған кезде "Өлш. бiрл.", "Бағасы", "Сомасы" тор көздерi толтырылмайды, "Саны" тор көзiне бiрлiк қойылады, "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) атауы" тор көзiнде тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) топтарының атауы көрсетiледi. 

      Аванстық (алдын ала) төлемдi жүргiзген кезде төлеуге берiлетiн шотта "Өлш. бiрл.", "Бағасы", "Сомасы" тор көздерi толтырылмайды. Бұл ретте "Төлемнiң тағайындалуы" тор көзiнде мәтiнi: "_____N______ шарт сомасының _____ % мөлшерiнде аванстық (алдын ала) төлем, ____ хабарламаның N _____ және күнi.".

 

      140. Төлеуге берiлетiн шотта төлемнiң "ағымдағы" немесе "түпкiлiктi" мәртебесi көрсетiледi. 

      "Ағымдағы" мәртебесi бар төлеуге берiлетiн шот - тiркелген шарттың талаптарына сәйкес тауарларды беруге (орындалған жұмыстарға, көрсетiлген қызметтерге) аралық төлемдi жүзеге асыру үшiн мемлекеттiк мекеме ұсынатын төлеуге берiлетiн шот.

      "Түпкiлiктi" мәртебесi бар төлеуге берiлетiн шот - тiркелген шарттың талаптарына сәйкес тауарларды беруге (орындалған жұмыстарға, көрсетiлген қызметтерге) түпкiлiктi төлемдi жүзеге асыру үшiн мемлекеттiк мекеме ұсынатын төлеуге берiлетiн шот.

      Шарт жасасу талап етiлмейтiн және шартты аумақтық қазынашылық бөлiмiнде тiркеу талап етiлмейтiн шығыстардың экономикалық сыныптамасының шығыстары түрлерi бойынша төлеуге берiлетiн шотта "түпкiлiктi" мәртебесi көрсетiледi.

      Еңбекақы бойынша аванстық төлемдерді жүргізу ерекше жасалады, онда төлеуге берілетін шотта төлемнің "ағымдағы" мәртебесі көрсетіледі, ал өтеген кезеңі үшін еңбекақы бойынша төлемдерді жүргізген кезде - "түпкілікті" мәртебесі көрсетіледі.

      Қаржы жылының iшiнде үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар бойынша бiрлесiп қаржыландыру қаражатының есебiнен төлемдердi жүргiзу кезiнде төлеуге берiлетiн шотта "ағымдағы" мәртебесi, ал ағымдағы қаржы жылының түпкiлiктi сомасына төлеуге берiлетiн шотты жүргiзу кезiнде "түпкiлiктi" мәртебесi көрсетiледi.

      Төлеуге берiлетiн шоттарда төлем мәртебесi мемлекеттiк мекеме мемлекеттiк мекемелерге арналған демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдер бойынша қолма-қол ақшаны бақылау шотынан (бұдан әрi - ҚБШ) (бұдан әрi - демеушiлiк және қайырымдылық көмек ҚБШ) төлемдер мен ақшаны аударуды жүргiзген кезде, олар бiрiншi талап ету бойынша немесе қандай-да бiр мерзiмнен кейiн толық немесе бөлiктермен, алдын ала келiсiлген үстемақымен немесе онсыз, тiкелей жеке немесе заңды тұлғалар немесе тиiстi республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерге берiлуi тиiстiгiне қарамай атаулы мәнде оларды қайтарымды шартта мемлекеттiк мекемеге жеке немесе заңды тұлға беретiн (бұдан әрi - жеке және заңды тұлғалардың уақытша ақша орналастыру ҚБШ-сi).

 

      141. Төлеуге берiлетiн шотта:

      бiржолғы салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң сомасын төлеудi қоспағанда, салықты және бюджетке төленетiн басқа мiндеттi төлемдердi төлеу;

      мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдарды аудару жөнiндегi төлемдердi жүргiзу кезiнде сома бүтiн теңгемен толық көрсетiледi. 

      Тиындармен түпкiлiктi есеп айырысу жылына бiр рет желтоқсан айында жүргiзiледi.

      Осы тармақта көрсетiлмеген төлемдердiң басқа түрлерi бойынша төлеуге берiлетiн шотты беру тиынмен жүзеге асырылады.

20-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне еңбекақы мен басқа ақша төлемдерiн, жеке тұлғаларға мiндеттi зейнетақы жарналарын және әлеуметтiк аударымдарды, стипендияларды төлеу тәртiбi

      142. Мемлекеттiк мекеменiң қызметкерлерiне барлық төлемдер қолма-қол емес нысанда жүзеге асырылады, бұл ретте мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақы мен басқа да ақшалай төлемдердi, сондай-ақ жеке тұлғаларға стипендиялар, төлемдер төлеу олардың сомасын ақша алушының таңдауы бойынша банкте ашылған карт-шоттарға немесе жинақ ақша шотына есептеу жолымен жүзеге асырылады. Бұл ретте мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақы мен басқа да ақшалай төлемдердi, сондай-ақ жеке тұлғаларға стипендиялар, төлемдер төлеу мынадай жағдайларда:

      төлем карточкасын дайындау;

      төлем карточкасын дайындау кезеңiнде төлем карточкасының әрекет ету мерзiмi өткен немесе оны жоғалтқан;

      банк жоқ болған немесе мемлекеттiк мекеменiң орналасқан орнынан шалғай болған;

      сайлау комиссиялары мүшелерiнiң, консультанттардың, сарапшылардың, сараптамалық лингвистикалық комиссия мүшелерiнiң және Қазақстан Республикасының сайлау жөнiндегi заңнамасына сәйкес сайлауды өткiзуге қатысатын басқа тұлғалардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сайлау жөнiндегi заңнамасында көзделген жалақыны өтеу үшiн олардың негiзгi жұмыс орны бойынша мәслихат кандидаттарының, депутаттарының қарт-шоты немесе жинақ ақша шоты болмаған жағдайларда мемлекеттiк мекеменiң кассасы арқылы жүзеге асырылады.

      Мемлекеттiк мекеменiң орналасқан жерi бойынша төлем карточкаларына қызмет көрсету пункттерi және құрылғылары болмаған кезде қолма-қол ақшаны тiзбесiн және мөлшерiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган айқындайтын шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң чектерi бойынша алуға жол берiледi.

 

      143. Ақша алушы банкпен осы Ережеге  38-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жеке тұлғаның жинақ ақша шоты шартын немесе 39-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекеменiң қызметкерiне банк карточкасын беру және оған қызмет көрсету туралы шартты (бұдан әрi - салым шарты) дербес жасасады.

 

      144. Ақша алушы мемлекеттiк мекемеге банкте ашылған салымдар бойынша қарт-шоттың немесе жинақ ақша шотының нөмiрiн, салым шартының нөмiрi мен күнiн және банк деректемелерiн көрсете отырып, ақша төлемiнiң тиесiлi сомасын аударуға өтiнiш бередi.

 

      145. Мемлекеттiк мекеме ақша алушылар салым шартын жасасқан әрбiр банкпен осы Ережеге  40-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктiк қызмет көрсету шартын жасасады және оларға қолтаңбалар мен мөртаңбалар үлгiлерi бар құжатты бередi.

      Қолтаңбалар мен мөртаңбалар үлгiлерi бар құжатты мемлекеттiк мекеме ҚР ҰБ белгiлеген нысан бойынша және тәртiппен бередi. 

 

      146. Мемлекеттiк мекемелер жалақыны төлеуге арналған төлеуге берiлетiн шоттарды есептiден кейiнгi айдың бесiншi күнiне дейiн, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында жиырмасыншы күнiне дейiн қазынашылық аумақтық органдарына бередi.

      Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне жалақыны төлеуге арналған төлеуге берiлетiн шоттарды ұсынуды мемлекеттiк мекеме орталық атқарушы органның жауапты хатшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның), ал мұндай болмаған жағдайда - мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығымен белгiленетiн оларды төлеу мерзiмiне және кезеңдiлiгiне сәйкес жүзеге асырады. Еңбекақыны төлеу мерзiмi мен кезеңдiлiгiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мемлекеттiк мекемелерге қызмет көрсету кестесiн әзiрлеу кезiнде ескеруi тиiс.

      Ескерту. 146-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

 

      147. Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақы және басқа да ақшалай төлемдердi, сондай-ақ жеке тұлғаларға стипендияларды, төлемдердi олардың карт-шоттарына немесе салымдар, мiндеттi зейнетақы жарналары және әлеуметтiк аударымдар бойынша банкте ашылған жинақ ақша шоттарына аудару жөнiндегi төлемдердi жүргiзу үшiн төлеуге берiлетiн шоттармен бiрге мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ҚБЕО белгiлеген форматта электрондық тасығышта бередi.

 

      148. Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақы мен басқа да ақшалай төлемдердi, жеке тұлғаларға стипендияларды, төлемдердi карт-шоттарға немесе мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдарды ақша алушылардың жинақ ақша шоттарына аудару жөнiндегi төлемдердi жүргiзгеннен кейiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы 5-15a нысан бойынша ақша алушылардың тиiсті шоттарына жүргiзiлген төлемдер бойынша үзiндi көшiрме (бұдан әрi - үзiндi көшірме) қалыптастырады. Үзiндi көшірме операциялық күн жабылғаннан кейiн қалыптастырылады. Үзiндi көшiрменiң әрбiр бетi төлем жүргiзу күнiн көрсете отырып, жауапты орындаушының қолымен және мөртабанымен расталады және осы ереженiң 132-тармағында көзделген құжаттармен бiрге мемлекеттiк мекемеге берiледi. 

 

      149. Үзiндi көшiрмелер мемлекеттiк мекеме олардың негiзiнде ақша алушылардың тiзiмiн және тиiсiнше ақша алушылардың карт-шоттарға немесе жинақ ақша шоттарына, жинақтаушы зейнетақы қорларына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына аударылған соманы мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақы және басқа да ақшалай төлемдер, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар, жеке тұлғаларға стипендиялар, төлемдер бойынша бастапқы құжаттардың деректерімен жолма-жол салыстырып тексерудi жүзеге асыратын құжаттар болып табылады. Үзiндi көшiрмелерді алған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде үзiндi көшiрмелер деректерiнiң бастапқы құжаттардың деректерiмен сәйкес келмеуi болған кезде мемлекеттiк мекеме есептелген және аударылған сома бойынша алшақтық туралы ақпаратты бере отырып, аумақтық қазынашылық органына түсiнiк алу үшiн жазбаша өтiнiш жасайды. Үзiндi көшiрмелерді мемлекеттiк мекеме мемлекеттiк мекемелердің қызметкерлерiне жалақы және басқа ақшалай төлемдер, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар, жеке тұлғаларға стипендиялар, төлемдер бойынша бастапқы құжаттармен бiрге тiгедi және олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мерзiмде сақталады.

 

      150. Осы Ереженiң 142-тармағында көзделген ақшаны мемлекеттiк мекеменiң кассасынан төлеу үшiн банктiң кассасынан чектер бойынша қолма-қол ақшаны алу үшiн мемлекеттiк мекеме банктi дербес таңдайды. Мемлекеттiк мекеме, тың аумақтық қазынашылық бөлiмшесi және банк осы Ережеге 41-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кассалық қызмет көрсетуге шарт жасасады.

      Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi банкпен қосымша Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес чектердi пайдалану туралы шарт жасасады.

 

      151. Чек кiтапшалары банкте мемлекеттiк мекемелердiң ақшасы есебiнен аумақтық қазынашылық бөлiмшесi арқылы сатып алынады және орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда - мемлекеттiк мекеменiң басшысы немесе өзi өкiлеттiк берген тұлғаның сенiмхаты негiзiнде қол қою арқылы мемлекеттiк мекеменiң уәкiлеттi тұлғасына берiледi.

      Ескерту. 151-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

 

      152. Банк чектер бойынша мемлекеттiк мекемеге берiлген қолма-қол ақшаны есепке алуды жүргiзу үшiн республикалық бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн жеке тиiстi баланс шотында банкiшiлiк шоттар ашады.

      Банкте ашылған банкiшiлiк шоттардың ерекшелiгi әрбiр операциялық күннiң аяғында банкiшiлiк шоттардың қалдықтары нөл болуы тиiс.

 

      153. Мемлекеттiк мекемелер банк кассасынан қолма-қол ақша алуына аумақтық қазынашылық бөлiмшесi банкке қолдар мен мөртабандардың үлгiлерi бар құжатты екi данада банкке бередi. Қолдар мен мөртабанның үлгiлерi бар құжат Қазақстан Республикасы Ұлттық банкi белгiлеген нысан бойынша және тәртiппен ресiмделедi.

 

      154. Мемлекеттiк мекеме чектер бойынша қолма-қол ақша алғанға дейiн бiр жұмыс күнi бұрын аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне осы Ережеге 42-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банкте алған қолма-қол ақшаны қалпына келтiруге арналған төлеуге берiлетiн шотты, банк қызметтерiне төлемдi, чектi, қолма-қол ақша алуға арналған өтiнiмдi қоса бере отырып, төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмiн бередi.

      Төлеуге берiлетiн шоттар шығыстардың экономикалық сыныптамасының әрбiр ерекшелiгi бойынша жеке берiледi. 

      Чек мемлекеттiк мекеменiң лауазымды тұлғасына және банктiң кассасынан қолма-қол ақша алуға арналған төлеуге берiлетiн шоттардың жалпы сомасына ресiмделедi. Чек мемлекеттiк мекеменiң қолдарынсыз және мөртабандарысыз берiледi. 

 

      155. Аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiнiң лауазымды тұлғалары қол қойған және елтаңбалы мөрдiң таңбасымен бекiтiлген мемлекеттiк мекемелердiң чектерi кассалық қызмет көрсетуге арналған шартта белгiленген мерзiмде банкке берiледi. Чектер банкке осы Ережеге 43-қосымшаға сәйкес 5-55 нысан бойынша мемлекеттiк мекемелердiң қолма-қол ақшаны алуға арналған чектердiң тiзiлiмiмен бiрге республикалық бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер бойынша жеке және жергiлiктi бюджеттердiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер бойынша жеке берiледi. 

 

      156. Қолма-қол ақшаны берудi банк мемлекеттiк мекемелердiң қолма-қол ақша алуға арналған чектердiң тiзiлiмi және атына чек берiлген мемлекеттiк мекеменiң уәкiлеттi тұлғаға тiкелей чек түскеннен кейiн келесi жұмыс күнiне банк жүргiзедi.

 

      157. Банк кассалық қызмет көрсетуге арналған шартта белгiленген мерзiмде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне осы Ережеге 44-қосымшаға сәйкес нысанда төленген чектердiң тiзiлiмiн бередi.

21-тарау. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркелген шарт талаптарына сәйкес төлемдердi жүргiзуге арналған төлеуге берiлетiн шоттарды беру және орындау тәртiбi

      158. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркелген шарт талаптарына сәйкес төлемдердi жүргiзу үшiн мемлекеттiк мекеме төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмiн, төлеуге берiлетiн шоттарды және:

      "түпкiлiктi" мәртебесi бар төлеуге берiлетiн шотты беру кезiнде хабарлама;

      шетел валютасында төлемдер жүргiзу кезiнде шетел валютасын сатып алу үшiн төлеуге берiлетiн шотты беру кезiнде шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiм;

      осы Ережеге  45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бiрлесiп қаржыландыру қаражатын немесе байланысты гранттар қаражатын жұмсау кезiнде үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар бойынша бiрлесiп қаржыландыру қаражатын алуға арналған өтiнiм бередi.

 

      159. Аванстық (алдын ала) төлемдi жүргiзу үшiн мемлекеттiк мекеме төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмiн және төлеуге берiлетiн шоттарды бередi. 

      Шарт сомасының 100% мөлшерiнде аванстық (алдын ала) төлемдi жүргiзу үшiн төлеуге берiлетiн шот "түпкiлiктi" мәртебесiмен хабарлама жасалмай берiледi.

      Аванстық (алдын ала) төлем сомасын өтеу ағымдағы қаржы жылында мемлекеттiк мекеме жасаған азаматтық-құқықтық мәмiле шарттарында көзделген тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) жеткiзу көлемдерiмен және оларды жеткiзу құжаттарымен қаржы жылының iшiнде расталады. 

      Тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) келесi ақы төлеу тауарларды жеткiзуге (жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге) арналған шартта анықталған және ағымдағы қаржы жылының соңына дейiн алдын ала ақы төлеу сомасын алынған жеткiзулер (жұмыстар, қызметтер) көлемiмен растауды қамтамасыз ету үшiн келесi ақы төлеудiң мөлшерiн белгiлейтiн тәртiпке сәйкес жүргiзiледi.

 

      160. Егер шарт бойынша алушының жауапкершiлiк тәуекелi сақтандырылса (шартты бұзғаны үшiн алушы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн ерiктi сақтандыру шартын жасасқан) онда мемлекеттiк мекеменiң ақша алушының дәрменсiздiгiне байланысты онымен шарт бұзу қажеттiлiгi болған кезде аванстық (алдын ала) төлем сомасының қалдығын немесе барлық сомасын қайтаруды сақтандырушы заңды тұлға жүзеге асырады.

22-тарау. Шарт жасаусыз төлемдердi жүргiзуге арналған ақы төлеуге шоттарды беру және орындау тәртiбi

      161. Осы Ереженiң 147-тармағында көзделген шығыстарды қоспағанда, шарттар жасаусыз шығыстардың түрлерi бойынша төлемдер жүргiзу үшiн мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық органына төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмiн, төлем немесе ақша аудару түрiне байланысты қосымша төлеуге берiлетiн шотты:

      шоттардың немесе хабарлама-шоттың немесе орындалған жұмыстар актiсiнiң немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген басқа құжаттың көшiрмелерiн;

      қолма-қол ақша алуға арналған өтiнiмдi және банкте алынған қолма-қол ақшаны қалпына келтiруге арналған төлеуге берiлетiн шоттарды беру кезiнде чектердi және банк қызметтерiн төлеудi;

      атқару құжатын ерiктi орындау үшiн төлеуге берiлетiн шотты беру кезiнде мемлекеттiк мекеменiң елтаңбалық мөрiнiң бедерiмен расталған атқару құжатының көшiрмесiн бередi.

 

      162. Сатып алынуы бiрнеше шығыстардың БСК бойынша жiктелетiн шартты жасаусыз тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу кезiнде тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) бiрнеше түрлерiне бiр құжатты ресiмдеген жағдайда төлеуге берiлетiн шотты жасау әрбiр шығыстардың БСК бойынша жүзеге асырылады.

      Бұл ретте құжаттың қорытынды сомасы барлық төлеуге берiлетiн шоттардың қорытынды сомасына сәйкес келуi тиiс. 

      Төлеуге берiлетiн шоттар аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне мемлекеттiк мекеменiң бас бухгалтерiнiң қолымен және шарт жасаусыз негiзiнде олардың тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуы жүзеге асырылатын мемлекеттiк мекеменiң гербтiк мөрінiң бедерiмен расталған құжаттың көшiрмесiн (шоттар немесе хабарлама-шот немесе шот-фактура немесе орындалған жұмыстар актiсi немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген басқа құжат) құжаттың көшiрмесiн қоса бере отырып ұсынылады.

      Шарт жасаусыз негiзiнде мемлекеттiк мекеме тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуды жүзеге асыратын құжатта мынадай ақпараттың болуы мiндеттi:

      атына құжат ресiмделген мемлекеттiк мекеменiң толық атауы, 

      ақы алушының, оның iшiнде алушы банктiң деректемелерi,

      ағымдағы қаржы жылында жүзеге асырылуы тиiс ресiмдеу күнi (күн, ай, ағымдағы қаржы жылы),

      тауардың (жұмыстың, қызметтердiң) атаулары, сандары мен сомасы; тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) бірнеше түрлерiне ресiмдеген жағдайда - тауардың (жұмыстың, қызметтiң) атауын, тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрi бойынша саны мен сомасын (немесе тауардың бiр бiрлiгi үшiн бағасын) көрсету,

      ақша алушының қолдарының және мөр бедерiнiң (болған кезде) болуы.

22-1-тарау. Акционерлік қоғамның жарияланған акцияларын
төлеуге жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды
тұлғалардың жарғылық капиталдарын арттыруға ақша аудару
тәртібі

       Ескерту. 22-1-тараумен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

       162-1. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталын арттыруға ақша аудару және егер бюджеттік бағдарламаның паспортында олардың еншілес ұйымдарының жарғылық капиталын арттыру көзделген жағдайда заңды тұлғалардың жарияланған акцияларын төлеу, жарияланған акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен және бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті куәлігін алғаннан кейін жүзеге асырылады.

      Төлемді жүргізу үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшісі төлеуге берілетін шоттардың тізілімімен, төлеуге берілетін шоттармен бірге аумақтық қазынашылық бөлімшесіне жарғылық капиталды арттырған кезде жарияланған акциялардың (бағалы қағаздардың) шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесін береді.

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі жарияланған акцияларға (бағалы қағаздарға) төлеуге арналған ақша аударылғаннан кейін бір ай өткен соң қаржыландыру жоспарына сәйкес бөлінген, іске асыру мерзімі бойынша бюджеттік бағдарламаның паспортымен өзара үйлестірілген сомалар шегінде жарғылық капиталды арттыруға байланысты бюджеттік бағдарламалардың мақсаттарына уақтылы қол жеткізуге бағытталған іс-шаралардың іске асырылуы туралы ақпаратты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға береді.

      Жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру және мемлекеттік бағдарламаларда көзделген міндеттерді орындау мақсатында заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын арттыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды жүзеге асыратын бюджеттік бағдарлама әкімшілері жыл сайын 20 қаңтарға, сондай-ақ республикалық және жергілікті бюджеттер нақтыланған жағдайда 30 күннің ішінде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға бюджеттік бағдарлама паспортында көзделген іс-шараларды іске асыру жөніндегі ақпаратты осы Ережеге 67-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынады.

      Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінде жарияланған акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі болмаған кезде жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын арттыруға байланысты төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларында анықталған қаражатты төлеуге жол берілмейді.

  23-тарау. Карт-шотты ашу және толықтыру, карт-шоттан ақшаны пайдалану тәртiбi мен ақшаны пайдалану туралы есептер беру мерзiмдерi

      163. Корпоративтiк төлем карточкасын ұстаушы мемлекеттiк мекеменiң уәкiлеттi тұлғасы болып табылады.

 

      164. Корпоративтiк төлем карточкасын қолдана отырып бюджет ақшасы есебiнен есеп айырысуды жүзеге асыруға бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тiзбесi мен мөлшерiн анықтайтын шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша жол берiледi.

 

      165. Карт-шотты ашу үшiн республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға, жергiлiктi бюджеттi бағдарламалар әкiмшiсi - бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органға қолдаухат бередi. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң қолдаухаты негiзiнде мемлекеттiк мекемеге осы Ережеге  46-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екi данада рұқсат берiледi: 

      бюджеттi атқару жөніндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемеге;

      бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган жергiлiктi бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемеге.

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң қолдаухаты мемлекеттiк мекеменiң атауы мен кодын, бюджет түрi мен шығыстар бағыттарының мақсаттарын, оған сәйкес ол пайда болған немесе қайта ұйымдастырылған нормативтiк құқықтық актiнi қамтуы тиiс.

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң қолдаухаты келiп түскен күннен бастап бес жұмыс күнi iшінде мемлекеттiк мекемеге рұқсат берiледi не бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне бас тарту себебін көрсете отырып рұқсат беруден бас тарту туралы жазбаша хабар берiледi. 

 

      166. Карт-шот шартын жасасу үшiн мемлекеттiк мекеме ҚР ҰБ-нiң нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленген құжаттарды және рұқсатты банкке бередi. Бұл ретте карт-шот шартында банктердiң корпоративтiк төлем карточкаларына кредит лимиттерiн беруiне тыйым салу жөнiндегi норма көзделуi тиiс.

 

      167. Төлем карточкасын беру туралы шарт мемлекеттiк мекеменiң корпоративтiк төлем карточкаларын жасағаны және қызмет көрсеткенi үшiн банк қызметтерiне ақы төлеу бөлiгiнде осы Ережемен белгiленген тәртiппен аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркеуге жатады.

 

      168. Алынған корпоративтiк төлем карточкалары осы Ережеге  47-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекемеде тiркеу журналында тiркеледi. 

      Корпоративтiк төлем карточкалары орталық атқарушы органның жауапты хатшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның), ал мұндай болмаған жағдайда - мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығымен анықталған уәкiлеттi тұлғаларға (бұдан әрi - есеп беретiн тұлға) қол қойып берiледi.

      Ескерту. 168-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

 

      169. Корпоративтiк төлем карточкасын пайдалана отырып жасалатын төлемдер карт-шоттағы ақша сомасы шегiнде жүзеге асырылады.

 

      170. Карт-шотты толықтыру мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) жеке қаржыландыру жоспарларымен бекiтiлген сомалар шегiнде төлеуге берiлетiн шот негiзiнде жүзеге асырылады.

 

      171. Есеп беретiн тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзiмде және тәртiппен сауда чектерiн, слиптердi және корпоративтiк төлем карточкасын пайдалана отырып жүргiзiлген төлемдердi растау болып табылатын басқа да құжаттарды қоса бере отырып, карт-шоттан ақшаны пайдаланғаны туралы аванстық есеп бередi.

24-тарау. Мемлекеттiк мекеменiң жасалған төлемдер мен ақша аудару сомаларын қайтару

      172. Ағымдағы қаржы жылында жасалған төлемдердi қайтару кезiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi:

      орындалмаған мiндеттемелер сомасын арттыру және шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының тиiстi кодтары бойынша кассалық шығыстарды азайту арқылы мемлекеттiк мекеменiң кассалық шығыстарын қалпына келтiрудi жүзеге асырады;

      мемлекеттiк мекемеге 2-38 нысандағы төлем тапсырмасын бередi.

      173. Өткен жылдар төлемдерiн қайтарған жағдайда аумақтық қазынашылық бөлiмшесi ақша алушы болып көрсетiлген мемлекеттiк мекемеге 2-38 нысан бойынша төлем тапсырмасын бередi. 

 

      174. Мемлекеттiк мекеме төлем тапсырмасын алған күннен бастап екi жұмыс кyнi iшiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне аумақтық қазынашылық бөлiмшесi ақша алушыға қайтарылған төлем құжатының сомасын кейiн аудару үшiн нақтыланған деректемелердi көрсете отырып не аумақтық қазынашылық бөлiмшесi қайтарылған төлем құжатының сомасын тиiстi бюджеттiң кiрiсiне кейiн аудару үшiн өткен жылдардың дебиторлық берешегiн растайтын хат жiбередi. 

      Төлем жүргiзгеннен кейiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мөр бедерiмен және жауапты орындаушының қолымен расталған және аумақтық қазынашылық бөлiмшесi құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы қол қойған 2-38 нысандағы төлем тапсырмасын мемлекеттiк мекемеге бередi.

 

      175. Мемлекеттiк мекеме оған төлем тапсырмасы жiберiлген күннен бастап екi жұмыс күнi iшiнде нақтыланған деректемелерiн көрсете отырып хат жiбермеген жағдайда, төлем анықталмаған түсiмдер шотына есептеледi.

      Мемлекеттiк мекеме өткен жылдардың дебиторлық берешегiн растамаған жағдайда, төлем ақшаны аударушыға керi қайтарылады. 

      Өткен жылдардың дебиторлық берешегiн тиiстi бюджет кiрiсiне керi қайтару сомасын аударуға арналған аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң төлем тапсырмасы мемлекеттiк мекеменiң есепте тұрған дебиторлық берешегiнiң сомасын есептен шығаруға негiз болып табылады. 

25-тарау. Инкассалық өкiмдердi орындау тәртiбi

      176. Инкассалық өкiм - заң күшiне енген шешiмдер, анықтамалар, қаулылар, сот бұйрықтары, сондай-ақ пайда болған салық берешегiн, мiндеттi зейнетақы жарналары немесе әлеуметтiк аударымдар, кеден органдары алдындағы берешек негiзiнде берiлген атқару құжаты бойынша мәжбүрлеп өндiрiп алуға негiз болып табылатын құжат. 
      Атқару құжаттары бойынша инкассалық өкiм, салық (кеден) органдарының берешек сомаларын өндiрiп алуға арналған, мемлекеттiк мекеменiң орналасқан жерi бойынша аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiне берiледi.

      177. Инкассалық өкiм сот шешiмi (үкiмi; анықтамасы; қаулысы) немесе ақша өндiрiп алу туралы сот бұйрығының шешiмi және салық қызметi органдары мен кеден органдарының инкассалық өкiмiн қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiнде көзделген басқа да негiздер бойынша берiлген орындау парағы немесе бұйрығы негiзiнде жасалады. 
      Инкассалық өкiм, салық қызметi органдары мен кеден органдарының инкассалық өкiмдерiн қоспағанда, орындау құжатын жасауға негiз болып табылатын орындау құжатының түпнұсқасын немесе әрбiр бетi соттың елтаңбалы мөр таңбасымен расталған осы құжаттың көшiрмесiн қоса бере отырып, аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне берiледi. 
      Инкассалық өкімде көрсетілген сома орындау құжатында көрсетілген сомаға сәйкес келуі тиіс. 
      Инкассалық өкiм Қазақстан Республикасының банк заңнамасында белгiленген нысан бойынша екі данада мемлекеттiк мекемеге қызмет көрсететiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне берiледi. 
      Ескерту. 177-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 Қаулысымен.

      178. Инкассалық өкiм есептен шығару күнiн қамтуы тиiс. Инкассалық өкiмдi аумақтық қазынашылық бөлiмшесi инкассалық өкiм есептен шыққан күннен 10 (он) күнтiзбелiк күн iшiнде орындауға алады.

      179. Инкассалық өкім Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға, оның ішінде осы Ереженің 177 және 178-тармақтарына сәйкес келген кезде, Инкассалық өкімдерді есепке алу журналында тіркеледі, ол беттердің жалпы санын көрсете отырып, нөмірленген, тігінделген және елтаңбалы мөртаңбамен және аумақтық қазынашылық бөлімшесі басшысының қолтаңбасымен бекітілген болуы тиіс. Жазбалар хронологиялық тәртіппен жүргізіледі, инкассалық өкімнің түскен күні журналда көрсетілген күнге сәйкес келуі тиіс. Инкассалық өкімдерді есепке алу журналы бюджет түрлері және қаржыландыру көздері бойынша жүргізіледі. 
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат өндіріп алу туралы орындау құжаттары бойынша инкассалық өкімдерді есепке алу бөлек журналда жүзеге асырылады. 
      Инкассалық өкім Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға, оның ішінде осы ереженің 177 және 178-тармақтарына сәйкес келмеген кезде, ол үш жұмыс күні ішінде қайтару себептерін жазбаша негіздеумен орындалмай қайтаруға жатады. 
      Инкассалық өкім толық орындалғаннан кейін қазынашылықтың аумақтық бөлімшелері орындау құжаттарының атқарылуын қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға орындау құжатының түпнұсқасын үш жұмыс күні ішінде қайтарады. 
      Ескерту. 179-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 Қаулысымен.

      180. Инкассалық өкiмдi орындау:

      оны мемлекеттiк мекемеге қойған жағдайда, ағымдағы қаржы жылының пайдаланылмаған жоспарлы бюджет жұмсалымдарының қалдықтары;

      мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түскен түсiмдер және олар бойынша жасалған төлемдер жөнiндегi операцияларды есепке алу үшiн ҚБШ-ға оны қойған жағдайда, пайдаланылмаған жоспарлы жұмсалымдар қалдықтары және ақылы қызмет түрлерi бойынша мемлекеттiк мекеменiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша;

      оны демеушiлiк, қайырымдылық көмек ҚБШ-ға қойған жағдайда, демеушiлiк, қайырымдылық көмек ҚБШ-дағы ақша қалдығы есебiнен жүргiзiледi.

      181. Инкассалық өкiм шығарған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы:

      инкассалық өкiмнiң түпнұсқасын қоса бере отырып, мемлекеттiк мекемеге инкассалық өкiмдi тiркеген күннен кейiнгi келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей мемлекеттiк мекемелердi ұстау жүзеге асырылатын бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша операцияларды тоқтата тұру туралы жазбаша хабарлама жiбередi (оны шығарған жағдайда орындау құжатының немесе оның әрбір беті соттың елтаңбалық мөрімен расталған көшірмесінің негiзiнде инкассалық өкiмнiң түпнұсқасымен бiрге оған қоса берiлген құжат мемлекеттiк мекемеге берiледi),

      сол күнi мыналар бойынша төлемдер мен ақша аударымдары жүзеге асырылатын шығыстардың ҚБШ-ны қоспағанда, қызметтерiн қамтамасыз ету жүзеге асырылатын бюджеттiк бағдарламаның (кiшi бағдарламаның) пайдаланылмаған қалдықтары бойынша операцияларды тоқтата тұру жүзеге асырылады:

      жалақы және басқа да ақша төлемдерi;

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген ақшалай өтемақы;

      салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер;

      жәрдемақы, алимент;

      мiндеттi зейнетақы жарналары;

      әлеуметтiк аударымдар;

      банк қызметтерiне ақы төлеу бойынша.

      Ағымдағы қаржы жылының бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) жеке қаржыландыру жоспарларына инкассалық өкiмдi орындау үшiн жеткiлiктi сомаға өзгерiстер енгiзiлгеннен кейiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы ол атқарылатын шығыстардың ҚБШ бойынша инкассалық өкiмдер сомасын қоспағанда, мемлекеттiк мекемелердi ұстау жүзеге асырылатын бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша операцияларды қайта бастауды жүзеге асырады.

      Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде орындау құжатының негiзiнде оны шығарған жағдайда, инкассалық өкiмнiң көшiрмесi қалады - инкассалық өкiмнiң көшiрмесiмен бiрге осы құжаттың көшiрмесi қалады.

      Ескерту. 181-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 Қаулысымен. 

 

       181-1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат

өндіру туралы орындау құжаттары бойынша инкассалық өкімді шығарған

кезде қазынашылықтың аумақтық бөлімшесінің жауапты орындаушысы

инкассалық өкім тіркелген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей

инкассалық өкімнің түсуі туралы жазбаша хабарламаны мемлекеттік

мекемеге жібереді.

      Бұл ретте мемлекеттік мекемелерді ұстау жүзеге асырылатын

бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша операцияларды

тоқтата тұру жүргізілмейді.

      Ескерту. 181-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 Қаулысымен. 

 

      182. Мемлекеттiк мекеме бойынша операцияларды қайта бастау инкассалық өкiмдi қайтарып алған жағдайда да жүргiзiледi.

 

      183. Операцияларды тоқтата тұру аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң осы Ереженiң 181-тармағында көзделген құжаттарды қоспағанда, мемлекеттiк мекеме есебiнен инкассалық өкiм шығарылған құжаттарды қабылдауды және орындауды тоқтата тұруды көздейдi.

      Операцияларды қайта бастау аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң мемлекеттiк мекеме есебiнен инкассалық өкiм шығарылған құжаттарды қабылдауды және орындауды қайтадан бастауды көздейдi.

 

      184. Ақылы қызметтер бойынша ҚБШ-ға шығарылған инкассалық өкiм түскен кезде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы оны Инкассалық өкiмдердi есепке алу журналында тiркеудi жүзеге асырады. Тiркелген күнiнен бастап келесi күннен кешiктiрмей инкассалық өкiм ақылы қызметтер бойынша ҚБШ-ға шығарылған мемлекеттiк мекемеге жiберiледi. Мемлекеттiк мекеме инкассалық өкiмнiң аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркелген күнiнен бастап үш жұмыс күнi iшiнде:

      ақылы қызметтер бойынша ҚБШ-да пайдаланылмаған жоспарлы жұмсалымдар қалдықтары және ақша болған кезде төлеуге берiлетiн шотты бередi;

      ақылы қызметтер бойынша ҚБШ-да жоспарлы жұмсалымдар қалдықтары және/немесе ақша болмаған не жеткiлiксiз болған кезде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi олар бойынша операцияларды тоқтата тұруды жүзеге асыратын шығыстардың БСК-сiн және ақылы қызмет түрлерiн көрсете отырып, хатты бередi.

      Мемлекеттiк мекеменiң төлеуге берiлетiн шотты не хатты белгiленген мерзiмде бермеген жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мiндеттемелер тiркеудi және мемлекеттiк мекеменiң иелiгiнде қалатын қызметтердi өткiзуден алған ақшасы бойынша төлемдер жүргiзудi тоқтатады.

 

      185. Мемлекеттiк мекеменiң демеушiлiк, қайырымдылық көмек ҚБШ-ға шығарылған инкассалық өкiм инкассалық өкiмдi орындауға жеткiлiктi демеушiлiк, қайырымдылық көмек ҚБШ-да ақша қалдығы болған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi ол тiркелген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде орындайды. Инкассалық өкiмдi орындау туралы төлем құжаты аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысының мөртабанымен және инкассалық өкiмнiң орындалу күнiн көрсете отырып, мемлекеттiк мекемеге берiледi.

      Инкассалық өкiмдi орындауға жеткiлiктi демеушiлiк, қайырымдылық көмек ҚБШ-да ақша жеткiлiксiз немесе жоқ болған кезде, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi инкассалық өкiмдi Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген тәртiппен және кезекпен орындайды.

 

      186. Мемлекеттiк мекеме инкассалық өкiм мемлекеттiк мекемеге түскен күннен бастап келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей бюджет қаражатын алып қоюға арналған инкассалық өкiмдi орындауды қамтамасыз етедi.

      Жоспарлы жұмсалымдар жетiспеген немесе болмаған жағдайда инкассалық өкiмдi орындау аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде инкассалық өкiм тiркелген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырылады.

      Мыналар:

      жалақыны және басқа да ақшалай төлемдерді;

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген ақшалай өтемді;

      салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді;

      жәрдемақыларды, алименттерді;

      міндетті зейнетақы жарналарын;

      әлеуметтік аударымдарды;

      банктік қызмет көрсетуге ақы төлеу мен ақша аударымдары жүзеге асырылатын БСК шығыстарын қоспағанда, мемлекеттік мекеме инкассалық өкiмдi белгiленген мерзiмде орындамаған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мiндеттемелер мен төлемдер бойынша мемлекеттiк мекемелердiң қызметiн қамтамасыз ету жүзеге асырылатын бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша операцияларды тоқтата тұруды жүзеге асырады.

      Ескерту. 186-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 Қаулысымен. 

 

      187. Инкассалық өкiмдi орындаған жағдайда Инкассалық өкiмдердi есепке алу журналында оның орындалғаны туралы белгi қойылады.

 

      187-1. Инкассалық өкімді алған және мемлекеттік мекемеде

жоспарлы тағайындаулар болмаған кезде қазынашылықтың аумақтық

бөлімшесі, егер заңнамалық актілерде өзгеше көзделмесе, алынған

инкассалық өкімдерді алуға және бір жыл бойы сақтауға міндетті.

      Ескерту. 187-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 Қаулысымен. 

 

      188. Жоспарлы жұмсалымдар жетiспеген не болмаған жағдайда, мемлекеттiк мекеме бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне инкассалық өкiм шығарылғаны туралы хабар бередi.

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi осы Ережеде белгiленген тәртiппен басқа ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң пайдаланылмаған жоспарлы жұмсалымдарды азайту есебiнен инкассалық өкiм шығарылған мемлекеттiк мекеменiң жоспарлы жұмсалымдарын арттыру рәсiмдерiн жүзеге асырады.

 

      189. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне бiр мемлекеттiк мекемеге бiрнеше инкассалық өкiмдер түскен жағдайда, оларды орындау Салық кодексiнде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

 

      190. Бiр мемлекеттiк мекемеге салық қызметi органдары мен кеден органдарының бiрнеше инкассалық өкiмдерi бiр уақытта түскен жағдайда, салықтық берешек сомасын өндiрiп алуға арналған инкассалық өкiм бiрiншi кезекте орындалады.

 

      191. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне мемлекеттiк мекеменiң шотындағы белгiлi ақша сомасына прокурор санкциясы бар тыйым салу туралы сот орындаушысының қаулысы келiп түскен жағдайда, қазынашылықтың жауапты орындаушысы мыналарға сәйкес қабылданған шараларға қосымша:

      осы Ереженiң 181-тармағына сәйкес мемлекеттiк мекемеге инкассалық өкiм шығарылған жағдайда орындау құжатының сомасына ақшасы мемлекеттiк мекеменiң билiгiнде қалатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды бойынша мiндеттемелердi тiркеу және төлемдердi жүргiзу бойынша операцияларды тоқтата тұруды жүзеге асырады;

      осы Ереженiң 184-тармағына сәйкес ақылы қызметтер бойынша ҚБШ-ға инкассалық өкiм шығарылған жағдайда орындау құжатының сомасына демеушiлiк, қайырымдылық көмек ҚБШ бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруды жүзеге асырады;

      осы Ереженiң 185-тармағына сәйкес демеушiлiк, қайырымдылық көмек ҚБШ-ға инкассалық өкiм шығарылған жағдайда орындау құжатының сомасына ақшасы мемлекеттiк мекеменiң билiгiнде қалатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды бойынша мiндеттемелердi тiркеу және төлемдердi жүргiзу бойынша операцияларды тоқтата тұруды жүзеге асырады.

      Ақылы қызметтер бойынша ҚБШ операцияларын тоқтата тұруды аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мемлекеттiк мекемемен жазбаша келiсiлген шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының коды және ақшасы мемлекеттiк мекеменiң билiгiнде қалатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды бойынша жүзеге асырады.

      Ақылы қызметтер не демеушiлiк, қайырымдылық көмек бойынша ҚБШ операцияларын қайта бастау инкассалық өкiм орындалғаннан не инкассалық өкiм керi қайтарылғаннан кейiн жүзеге асырылады.

 

      192. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне инкассалық өкiм берiлгенге дейiн мемлекеттiк мекеменiң орындау құжатын өз еркiмен орындауы ол белгiлеген мерзiмде төлеуге берiлетiн шот негiзiнде 155 "Орындау құжаттарын орындау" ерекшелiгi бойынша жүзеге асырылады.

 

      193. Салық төлеушiнiң дебиторлары шотынан оның салықтық берешегi сомасын өндiрiп алуға арналған инкассалық өкiмдi аумақтық қазынашылық бөлiмшесi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркелген шарттар бойынша орындауға қабылдайды.

      Салықтық берешегi бар ақша алушыға қатысты дебитор болып табылатын мемлекеттiк мекемеге инкассалық өкiм шығарылған кезде, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi осы Ереженiң 181-тармағында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк мекеменiң шығыс операцияларын тоқтата тұрады.

      Инкассалық өкiмдi орындау үшiн мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне қойылған берешек сомасын тиiстi бюджет кiрiсiне аударуға арналған қосымша келiсiм бередi. Мемлекеттiк мекеменiң аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне қосымша келiсiм беруi "түпкiлiктi" мәртебесi бар төлем жүргiзгенге дейiн жүзеге асырылады. Бұл ретте, мемлекеттiк мекеме екi өтiнiм бередi: бiрi - тиiстi бюджет кiрiсiне өндiрiп алынатын берешек сомасын алып тастағанда негiзгi шарт сомасына, екiншiсi - шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының тиiстi коды бойынша өндiрiп алынатын салықтық берешек сомасына.

26-тарау. Құжаттық аккредитивтi пайдалану

      194. Құжаттық аккредитивтi (бұдан әрi - аккредитив) қолдана отырып, есеп айырысу нысанын пайдалануға шетел валютасында төлемдердi және ақша аударымын жүзеге асырған жағдайда жол берiледi. Бұл ретте, шетел валютасында жасалған шарттарда аккредитив пайдалану көзделуi тиiс.

      195. Аккредитив ағымдағы қаржы жылының шарт сомасына ашылады.

      Шетел валютасындағы аккредитив шетел валютасындағы шарттың қолданылу мерзiмiне ашылады. Бұл ретте қолданылу мерзiмi ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейiн немесе ағымдағы қаржы жылынан асып түсетiн шартты жасасқан жағдайда, аккредитивтiң қолданылу мерзiмi ағымдағы қаржы жылының 15 желтоқсанынан кешiктiрiлмей белгiленедi.

 

      196. Шетел валютасында аккредитив ашуға арналған өтiнiм ҚР ҰБ белгiлеген тәртiппен жасалады және берiледi. Шетел валютасында аккредитив ашуға арналған өтiнiмге осы Ережеде белгiленген тәртiппен тiркелген шарт негiз болып табылады.

      Шетел валютасындағы аккредитив аккредитив шарттарының мерзiмiнен бұрын орындалуына не аккредитивтiң қолданылу мерзiмiнiң аяқталуына байланысты жабылады.

 

      197. Шетел валютасындағы аккредитивтiң пайдаланылмаған сомалары оны қайта айырбастау жөнiндегi рәсiм жүзеге асырылғаннан кейiн шетел валютасы айырбасталған шығыстардың БСК бойынша ағымдағы қаржы жылының кассалық шығыстарын қалпына келтiру арқылы есепке алынады.

27-тарау. Трансферттердi төмен тұрған бюджеттерге аудару тәртiбi

      198. Қазақстан Республикасының Үкiметi резервiнiң және облыстың жергiлiктi атқарушы органының қаражаты есебiнен трансферттердi қоса алғанда, төмен тұрған бюджеттерге трансферттердi төлемдер бойынша тиiстi бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың белгiленген тәртiппен бекiтiлген жоспарының негiзiнде және трансферттердiң жалпы сомасын төмен тұрған бюджеттердiң арасында бөлудi бекiтетiн нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi төмен тұрған бюджеттердiң кiрiсiне аударады.

      Бюджеттiк субвенциялар жоғары тұрған бюджеттерден төмен тұрған бюджеттерге тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен немесе жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiмен бекiтiлген сома шегiнде берiледi. Аударуды жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган айдың бiрiншi онкүндiгi iшiнде жоғары тұрған бюджет түсiмдерi мен оны қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген сома шегiнде жүзеге асырады.

      Аударуды жоғары тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi төлем тағайындауды белгiлеу үшiн 02 "Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер" сыныбының 4-санатының ҚР ББС-нiң түсiмдер кодтарын қолдана және дамуға арналған нысаналы ағымдағы трансферттердi және нысаналы трансферттердi әрбiр аудару бойынша төлеуге берiлетiн шоттар көшiрмесiн тиiстi төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға жеткiзе отырып, төлеуге берiлетiн шот негiзiнде жүргiзедi.

 

      199. Жоғары тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ұсынған төлеуге берiлетiн шоттың негiзiнде және кейiннен аудару кезiнде төмен тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламалары әкiмшiсi төлемдерiнiң негiздiлiгiн растайтын, осы Ереженiң 158-тармағында көзделген құжаттарды қоса бере отырып, төмен тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiсi жасалған шарттар бойынша олардың есебiнен шығыстарды жүзеге асыратын ағымдағы нысаналы трансферттердi және дамуға арналған нысаналы трансферттердi аударуды жүргiзедi.

      Жоғары тұрған бюджет бағдарламаларының әкiмшiсi берген төлеуге берiлетiн шоттың негiзiнде шарт жасаспай, олардың есебiнен төмен тұрған бюджет бағдарламаларының әкiмшiсi шығыстарды жүзеге асыратын нысаналы ағымдағы трансферттердi аудару жүргiзiледi.

      Жоғары тұрған бюджеттен берiлетiн трансферттердiң есебiнен iске асырылатын жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар бойынша төмен тұрған бюджет бағдарламалары әкiмшiлерiнiң шығыстары шығыстардың экономикалық сыныптамасының пайдаланылатын ерекшелiгiне байланысты осы Ережеде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

 

      200. Ағымдағы нысаналы трансферттер және дамуға арналған нысаналы трансферттер бойынша жоғары тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарларының төмен тұрған бюджеттердi қаржыландырудың тиiстi жоспарларына сәйкес келмеген кезде қазынашылық бөлiмшелерi трансферттердi аударуды жүргiзбейдi.

      Нысаналы трансферттер бойынша республикалық бюджеттi және жергiлiктi бюджеттердi атқару туралы есептер деректерiнде алшақтықтар болған жағдайда, бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган заңнамада белгiленген тәртiппен тиiстi бақылау объектiсiндегi есеп деректерiнiң растылығын тексеру үшiн iшкi бақылау жөнiндегi уәкiлеттi органға материалдар жiбередi.

 

      201. Төмен тұрған бюджеттiң бағдарламалар әкiмшiлерiнiң жоғары тұрған бюджеттен түсетiн трансферттер есебiнен iске асырылатын жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар жөнiндегi шығыстар пайдаланылатын шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiгiне байланысты осы Ережеде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

 

      202. Жоғары тұрған бюджеттен, оның iшiнде резерв есебiнен алынған нысаналы трансферттердiң орынсыз пайдаланылған сомалары ағымдағы жылғы нысаналы трансферттер ретiнде де, сол сияқты өткен жылдың нысаналы трансферттерi ретiнде де мәслихаттың тиiстi қаржы жылына арналған жергілiктi бюджет туралы шешiмiн iске асыру туралы жергiлiктi атқарушы органның қаулысына Бюджеттiк кодексте белгiленген тәртiппен өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жүргiзiледi. Бұл сомалар жоғары тұрған бюджет үшiн нысаналы трансферттердi өтеу сомалары, ал төмен тұрған бюджет үшiн - нысаналы трансферттердi өтеу жөнiндегi шығыстардың сомалары болып табылады.

      Қаражат аударуды төмен тұрған бюджеттiң тиiстi бюджеттік бағдарламасының әкiмшiсi "Нысаналы трансферттердi қайтару" бағдарламасы бойынша төлеуге берiлетiн шот және iшкi бақылау жөнiндегi уәкiлеттi органның ұйғарымы негiзiнде және үш күндiк мерзiмде жоғары тұрған бюджетке дейiн орынсыз пайдаланылған қаражатты әрбiр қайтару бойынша төлеуге берiлетiн шоттың көшiрмесiн және орынсыз пайдалануға жол берiлген шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының кодтарын қамтитын негiздеме хаттың көшiрмесiн жеткiзе отырып жүргiзедi.

      Ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейiн нысаналы трансферттердi орынды пайдалану сомасын өтемеген жағдайда, өтеу жаңа қаржы жылының бюджетi есебiнен жүргiзiледi.

 

      203. Қаржы жылы iшiнде пайдаланылмаған (жете пайдаланылмаған, оның iшiнде конкурстық рәсiмдер нәтижелерi бойынша үнемдеу есебiнен) нысаналы трансферттердiң сомалары оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке:

      1) жоғары тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң тиiстi бюджеттiк бағдарлама бойынша кассалық шығыстарын қалпына келтiру жолымен ағымдағы қаржы жылының желтоқсанында қайтарылады.

      Жоғары тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң кассалық шығыстарын қалпына келтiру бойынша төмен тұрған бюджеттiң шығыстары жергiлiктi бюджеттi түзету негiзiнде қаржыландырудың жиынтық жоспарларына енгiзiлген өзгерiстерге сәйкес жүзеге асырылатын нысаналы трансферттердi қайтару жөнiндегi шығыстары болып табылады.

      2) бюджет қаражатының бос қалдықтары есебiнен қаржы жылы аяқталғаннан кейiн бiр ай iшiнде қайтарылады.

      Жоғары тұрған бюджет үшiн бұл сома нысаналы трансферттердi қайтару бойынша түсiмдер, төмен тұрған бюджет үшiн - бюджеттi түзету арқылы жергiлiктi бюджеттердi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган жүзеге асыратын нысаналы трансферттердi қайтаруға байланысты шығыстар болып табылады.

      Қаражатты қалпына келтiру мен аударуды төмен тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi бөлiнген қаражатты пайдаланбау (жете пайдаланбау) себептерiн қамтитын негiздеме хатты қоса бере отырып және нысаналы трансферттердi әрбiр қайтару жөнiнде төлеуге берiлетiн шоттың көшiрмесiн және негiздеме хаттың көшiрмесiн жоғары тұрған бюджетке дейiн жеткiзе отырып "Нысаналы трансферттердi қайтару" бағдарламасы бойынша төлеуге берiлетiн шот негiзiнде жүргiзедi.

 

      204. Бөлiнген бюджеттiк бағдарламалардан алынған, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi жете пайдаланбаған қаражат белгiленген тәртiппен әзiрленген және қабылданған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалар есебiнен қаражат бөлу туралы қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы қаулысының негiзiнде қаржыландырудың жиынтық жоспарларына, мемлекеттiк мекеменiң жеке жоспарларына тиiстi өзгерiстер енгiзу арқылы оларды қалпына келтiруге бағытталады.

      Бұл ретте, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң жазбаша өтiнiшi (еркiн түрде) негiзiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшелерi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалар есебiнен iс-шаралар өткiзумен байланысты шығыстарды тежейдi.

 

      205. Төмен тұрған бюджеттер ағымдағы қаржы жылы жоғары тұрған бюджеттiң бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасынан алынған қаражатты жете пайдаланбаған жағдайда осы ағымдағы жыл iшiнде төмен тұрған бюджеттерге үнемдеудi немесе сұрауы жоқ соманы қайтару жоғары тұрған бюджеттiң бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасы әкiмшiсiнiң кассалық шығыстарын қалпына келтiру арқылы жүзеге асырылуы тиiс.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органның жоғары тұрған бюджеттiң бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасы әкiмшiсiнiң кассалық шығыстарын қалпына келтiру жөнiндегi шығыстары жергiлiктi бюджеттi түзету негiзiнде қаржыландырудың жиынтық жоспарларына енгiзiлген өзгерiстерге сәйкес жүзеге асырылатын нысаналы трансферттердi қайтару жөнiндегi шығыстары болып табылады.

 

      206. Егер бекiтiлген (нақтыланған, түзетiлген) жергiлiктi бюджетте бюджеттiк алуларды және субвенцияларды есептеген кезде есепке алынған шығыстар көзделмесе, онда Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе облыстың жергiлiктi атқарушы органы қаржы жылы iшiнде тиiстi мөлшерге бюджеттiк субвенцияларды қысқарту немесе бюджеттiк алуларды арттыру туралы шешiм қабылдайды.

      Қаржы жылы iшiнде тиiстi мөлшерге бюджеттiк субвенцияларды қысқарту немесе бюджеттiк алуларды арттыру туралы шешiмдi Республикалық бюджет комиссиясының тиiстi шешiмi кезiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның тексеру материалдары негiзiнде және жергiлiктi атқарушы орган мәслихаттардың тексеру комиссияларының тексеру материалдарының негiзiнде қабылдайды.

28-тарау. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерден бюджеттiк субсидиялар төлеу тәртiбi

      207. Бюджеттiк субсидиялар республикалық бюджет туралы заңда немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттар шешiмiнде, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органның тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңын iске асыру туралы қаулысында немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiнде анықталған сомалар шеңберiнде берiледi.

 

      208. Жоғары тұрған бюджеттерден төмен тұрған бюджеттерге нысаналы ағымдағы трансферттер түрiнде бюджеттiк субсидиялар аудару тәртiбi осы Ереженiң 27-тарауында айқындалған нормаларға сәйкес жүзеге асырылады.

 

      209. Бюджеттiк субсидиялар төлеу үшiн оларды алушылар бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiне олардың бюджеттен өтеудi талап ететiн шығындарды жүзеге асырғандығын растайтын құжаттарды бередi. Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi оларды қарағаннан кейiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органдардың шешiмдерiнде көзделген тәртiппен және нысанда бюджеттiк субсидия беру жүзеге асырылған әр бюджеттiк бағдарлама бойынша бюджеттiк субсидияларды төлеуге арналған қорытындыны және төлеуге берiлетiн шоттарды қалыптастырады.

      Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi тиесiлi бюджеттiк субсидияларды олардың тiкелей алушыларына аудару үшiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне осы Ереженiң 37-қосымшасына сәйкес нысан бойынша төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмiн және төлеуге берiлетiн шоттарды екi данада бередi.

      Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi бюджеттiк субсидияларды төлеудiң негiздiлiгiн, бюджеттiк субсидия алушыларға тиесiлi соманы есептеудiң дұрыстығын, бюджеттiк субсидияларды аудару yшiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ұсынылған төлеуге берiлетiн шоттарды толтырудың растығын және толықтығын қамтамасыз етедi.

29-тарау. Шетел валютасында төлемдер мен ақша аударуды жүзеге асыру тәртiбi

      210. Қолма-қол және қолма-қол ақшасыз нысанда, оның iшiнде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына аударуға арналған шетел валютасындағы түсiмдер сомасын есептеу, Қазақстан Республикасының бейрезиденттерiнiң пайдасына шетел валютасын айырбастау, қайта айырбастау және айналдыру жөнiндегi шетел валютасындағы операцияларды жүргiзу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға ҚР ҰБ-да валюта түрлерi бойынша шетел валютасында хат-хабар шоттары ашылады (бұдан әрi - шетел валютасындағы хат-хабар шоттары).

      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның шетел валютасындағы хат-хабар шоттарына қызмет көрсетудi ҚР ҰБ шетел валютасындағы хат-хабар шоттарына қызмет көрсетуге арналған шарт және оған қосымша келiсiмдер негiзiнде жүзеге асырады.

 

      211. Шетел валютасындағы шоттар мемлекеттiк мекемеге валюта түрлерi бойынша ҚБАЖ-да:

      шетел валютасындағы консулдық алымдарды есептеу;

      Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiнде рұқсат етiлген мемлекеттiк мекемеге шетел валютасында түсiмдердi есептеу және Қазақстан Республикасының резидент еместерiнiң пайдасына шетел валютасында төлемдер мен ақша аударуды жүзеге асыру үшiн ашылады.

 

      212. Республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемеге шетел валютасында шот ашуды рұқсат берiлгеннен кейiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүзеге асырады. Рұқсатты бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң қолдаухаты негiзiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бередi. Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң қолдаухаты мемлекеттiк мекеменiң толық атауын, Мемлекеттiк мекемелер анықтамасына сәйкес оның жетi белгiден тұратын кодын, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн, шот түрiн, валюта түрiн, қаржыландыру көзiн және шығыстар бағыттарының мақсаттарын, сондай-ақ оған сәйкес мемлекеттiк мекеме құрылған немесе қайта құрылған Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiсiн қамтуы тиiс. Қолдаухатқа не:

      1) Қазақстан Республикасының салалық заңнама актiсi;

      2) халықаралық қызмет немесе ынтымақтастық жөнiндегi функцияларды жүзеге асыру көзделген мемлекеттiк мекеменiң ережесi (жарғысы);

      3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарт;

      4) мемлекеттiк сатып алу Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жүргiзiлгендiгi туралы мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi тиiстi уәкiлеттi органның хатын қоса бере отырып, мемлекеттiк мекеме өнiм берушiлермен - бейрезиденттермен жасасқан тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуға арналған шарт қоса берiледi.

 

      213. Шетел валютасындағы шот бойынша операция жүргiзу үшiн мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне рұқсат және қол мен мөр бедерiнiң үлгiлерi бар құжатты бередi.

 

      214. Мемлекеттiк мекемелердiң шетел валютасында шоттар ашу, жүргiзу және жабу тәртiбiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган анықтайды.

 

      215. Мемлекеттiк мекеме шетел валютасында операция жүргiзу үшiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне берiлген құжаттардың растығын, оларды толық және дұрыс толтыруды қамтамасыз етедi.

 

      216. Егер Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiнде мемлекеттiк мекемеге шетел валютасын түсiруге рұқсат берiлсе, бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган шетел валютасындағы түсiмдер сомасын мемлекеттiк мекеменiң осы Ереженiң 30-тарауда айтылған тәртiпке ұқсас тәртiппен шетел валютасын қайта айырбастау жөнiндегi рәсiмдердi кейiн жүзеге асыра отырып мемлекеттiк мекеменiң валюта түрлерi бойынша шетел валютасындағы шоттарға есептейдi.

 

      217. Мемлекеттiк мекеме Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда бюджет қаражатынан басқа өзге қаржыландыру көздерi есебiнен шетел валютасында төлемдер мен ақша аударымын жүзеге асыру қажет болған жағдайда, мемлекеттiк мекеме осы Ереженiң 31-тарауда айтылған тәртiпке ұқсас тәртiппен шетел валютасын айырбастауды және аударуды жүзеге асырады.

30-тарау. Шетел валютасын қайта айырбастау тәртiбi

      218. Шетел валютасын қайта айырбастау осы Ережеге 48-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қайта айырбастауға арналған өтiнiм негiзiнде жүзеге асырылады.

      219. Тиiстi бюджетке және/немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына есептеуге арналған шетел валютасын қайта айырбастауды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ҚР ҰБ-дан электрондық түрдегi төлем құжаттарын қоса бере отырып шетел валютасындағы хат-хабар шоттары бойынша үзiндi алған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырады.

 

      220. Шетел валютасындағы түсiмдер сомасын қайта айырбастауды аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мемлекеттiк мекеменiң қайта айырбастауға арналған өтiнiмi бойынша жүзеге асырады. Мемлекеттiк мекеме шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтiнiмдi шетел валютасындағы шоттар бойынша үзiндi алған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне бередi.

 

      221. Төлем құжаттарында электрондық түрде шетел валютасындағы төлем тағайындауды анықтауға мүмкiндiк бермейтiн деректемелер жеткiлiксiз немесе дұрыс емес көрсетiлген жағдайда, бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның жауапты орындаушысы шетел валютасындағы түсiмдер сомасын қазынашылықтың тиiстi аумақтық бөлiмшесiнiң 0900НП "Шетел валютасында анықтағанға дейiнгi сома" ерекшелiгi кодына есептейдi.

 

      222. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей салық қызметi органына және/немесе мемлекеттiк мекемеге (төлем құжаттарында шетел валютасындағы түсiмдердi алушы болып мемлекеттiк мекеме көрсетiлген жағдайда) электрондық төлем құжаттарында төлем тағайындауын, деректемелердi анықтау мүмкiн емес шетел валютасындағы түсiмдер туралы жазбаша хабар бередi.

 

      223. Салық қызметi органы төлем деректемелерiн анықтау жөнiнде жұмыс жүргiзедi және хабар берiлген күннен бастап жетi жұмыс күнi iшiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне төлем тағайындау және деректемелер туралы мәлiмет бередi. Салық қызметi органы деректемелердi уақтылы берудi және олардың растылығын қамтамасыз етедi.

 

      224. Мемлекеттiк мекеме төлем деректемелерiн анықтау жөнiнде жұмыс жүргiзедi және хабар берiлген күннен бастап жетi жұмыс күнi iшiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне төлем тағайындау және деректемелер туралы мәлiмет бередi. Берiлген деректер негiзiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi шетел валютасындағы түсiмдер сомасын тиiстi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң 0900НП "Шетел валютасында анықтағанға дейiнгi сома" ерекшелiгi кодынан есептен шығару және мемлекеттiк мекеме шотына септеу жөнiндегi операцияны жүргiзу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға хат жiбередi.

 

      225. Мемлекеттiк мекеме деректемелердi уақтылы берудi және олардың растылығын қамтамасыз етедi.

 

      226. Шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтiнiмдi мемлекеттiк мекеме жасайды және шетел валютасын қайта айырбастау үшiн екi данада аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне бередi:

      шетел валютасындағы консулдық алымдар;

      осы Ережеде белгiленген мерзiмде орынсыз пайдаланылған немесе жете пайдаланылмаған түрiнде түскен.

 

      227. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi тексеруден кейiн шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтiнiмдi ҚБАЖ-ға енгiзудi жүзеге асырады.

 

      228. Қате табылған, шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтiнiмде түзету болған, қандай да бiр талап етiлетiн деректемелер болмаған, шетел валютасындағы шотта қажет сома (валюта түрлерi бойынша) жеткiлiксiз не жоқ болған, қолдар және/немесе мөр бедерi қолдар мен мөр бедерiнiң үлгiлерi бар құжатқа сәйкес келмеген жағдайда, шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтiнiм қайтару себептерi көрсетiлiп орындалмастан мемлекеттiк мекемеге қайтарылады.

 

      229. ҚР ҰБ-дан шетел валютасындағы хат-хабар шоттары бойынша үзiндi және электрондық түрдегi төлем құжаттары алынғаннан кейiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекеттiк мекемелердiң шетел валютасындағы шоттарынан ақшаны есептен шығаруды жүргiзедi.

 

      230. Мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасындағы шоттары жөнiндегi үзiндiнi қалыптастыруды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекеттiк мекемелердiң шетел валютасындағы шоттарынан ақшаны есептен шығарған күнi жүзеге асырады. Сол күнi мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтiнiмнiң бiр данасы жауапты орындаушының белгiсiмен және мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасындағы шоттары жөнiндегi үзiндiмен бiрге мемлекеттiк мекемеге қайтарылады, шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтiнiмнiң екiншi данасы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады.

31-тарау. Шетел валютасын айырбастау және аудару тәртiбi

      231. Мемлекеттiк мекемелер Қазақстан Республикасының бейрезиденттерiнiң пайдасына шетел валютасында төлемдер мен ақша аударуды жүргiзу үшiн шетел валютасын айырбастау және аудару жөнiндегi операциялар жүзеге асырылады.

      232. Валюта түрлерi бойынша ҚР ҰБ белгiлеген лимиттен асып түспейтiн сомаға валюта түрлерi бойынша шетел валютасын сатып алу жөнiндегi операция алдын ала мәлiмет берiлместен жүзеге асырылады.

 

      233. ҚР ҰБ белгiлеген лимиттен асып түсетiн сомаға шетел валютасын сатып алу жөнiндегi операция мемлекеттiк мекеменiң валюта түрлерi бойынша соманы көрсете отырып, шетел валютасын сатып алу қажеттiлiгi туралы өтiнiшiн бергеннен кейiн, сатып алу күнiне дейiн мынадай мерзiмде:

      eуpo, ағылшын фунт стерлингi, швейцария франкiсi, ресей рублi - үш күн бұрын;

      жапония иенасы - бес күн бұрын жүзеге асырылады.

 

      234. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мемлекеттiк мекемеден алдын ала мәлiмет алған күнi оларды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға бередi, ол, өз кезегiнде, оларды ҚР ҰБ-ға дейiн жеткiзедi.

 

      235. Шетел валютасында төлемдер мен ақша аударымын жүзеге асыру үшiн мемлекеттiк мекеме осы Ережеге  49-қосымшаға сәйкес аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне төлеуге берiлетiн шот пен шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiмдi бередi.

 

      236. Шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiмдi мемлекеттiк мекеме жасайды және екi данада бередi.

 

      237. Қате табылған, төлеуге берiлетiн шотта және/немесе шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiмде түзету болған, оларда қандай да бiр талап етiлетiн деректемелер болмаған, қолдар және/немесе мөр бедерi қолдар мен мөр бедерiнiң үлгiлерi бар құжатқа сәйкес келмеген, төлеуге берiлетiн шот сомасы шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiм сомасына сәйкес келмеген жағдайда, төлеуге берiлетiн шот және шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiм қайтару себептерi көрсетiлiп орындалмастан мемлекеттiк мекемеге қайтарылады.

 

      238. Бағамдық айырмашылыққа байланысты қажеттi төлем сомасы тiркелген азаматтық-құқықтық мәмiле сомасынан асқан жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi ҚБАЖ-ға енгiзiлген төлеуге берiлетiн шотты және шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiмдi бекiтпейдi.

 

      239. Мемлекеттiк мекеме сол күнi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне бағамдық айырма сомасына: мiндеттемелердi тiркеуге арналған өтiнiм, шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiм және төлеуге берiлетiн шот бередi.

 

      240. Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының тиiстi коды бойынша мiндеттемелер жөнiндегi бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) жеке қаржыландыру жоспарының пайдаланылмаған қалдықтары болған жағдайда аумақтық қазынашылық бөлiмшесi бағамдық айырма сомасына мiндеттемелердi тiркеуге арналған өтiнiм деректерiн ҚБАЖ-ға енгiзудi және хабарлама қалыптастыруды жүзеге асырады.

 

      241. Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының тиiстi коды бойынша берiлген рұқсаттардың пайдаланылмаған қалдықтары болған жағдайда аумақтық қазынашылық бөлiмшесi бағамдық айырма сомасына мiндеттемелердi тiркеуге арналған өтiнiм деректерiн ҚБАЖ-ға енгiзудi және хабарлама қалыптастыруды жүзеге асырады.

 

      242. Бағамдық айырма сомасына төлемдер бойынша берiлген рұқсаттардың және/немесе бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарының пайдаланылмаған қалдықтары болмаған жағдайда - бұрын ҚБАЖ-ға енгiзiлген төлеуге берiлетiн шот пен шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiм күшiн жояды және төлеуге берiлетiн шотпен, шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiммен және бағамдық айырма сомасына арналған мiндеттемелермен бiрге орындалмастан мемлекеттiк мекемеге қайтарылады.

 

      243. ҚР ҰБ-дан электрондық түрдегi төлем құжаттары мен шетел валютасындағы хат-хабар шоттары бойынша үзiндi алғаннан кейiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган үзiндiнi алған күнi мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасындағы тиiстi шоттарына шетел валютасының түрлерi бойынша оны есептеу жүргiзедi.

 

      244. Мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасындағы шоттары бойынша үзiндi қалыптастыруды аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасындағы тиiстi шоттарына шетел валютасының түрлерi бойынша оны есептеген күнi жүзеге асырылады. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысының белгiсi бар және мемлекеттiк мекеме ақша аударуға өтiнiш беруi үшiн шетел валютасындағы шоттарға ақша есептелген күнiн көрсетiп шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiмнiң бiр данасы сол күнi мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасындағы шоттары бойынша үзiндiмен бiрге мемлекеттiк мекемеге қайтарылады, шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiмнiң екiншi данасы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады.

 

      245. Шетел валютасындағы ақшаны аударуға арналған өтiнiш осы Ережеге 50-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екi данада берiледi.

 

      246. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi шетел валютасындағы ақшаны аударуға арналған өтiнiштi тексергеннен кейiн оны ҚБАЖ-ға енгiзедi.

 

      247. Сәйкес келмеу анықталған, шетел валютасындағы ақшаны аударуға арналған өтiнiште түзету болған, онда қандай да бiр талап етiлетiн деректемелер болмаған, шетел валютасын алушының деректемелерi, төлем тағайындау, қолдар және/немесе мөр бедерi қолдар мен мөр бедерiнiң үлгiлерi бар құжатқа сәйкес келмеген шетел валютасындағы ақшаны аударуға арналған өтiнiш қайтару себептерi көрсетiлiп орындалмастан мемлекеттiк мекемеге қайтарылады.

 

      248. ҚР ҰБ-дан электрондық түрдегi төлем құжаттары мен шетел валютасындағы хат-хабар шоттары бойынша үзiндi алғаннан кейiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган үзiндiнi алған күнi мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасындағы шоттарынан шетел валютасындағы ақшаны есептен шығару жөнiнде операция жүргiзедi.

 

      249. Мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасындағы шоттары бойынша үзiндiнi қалыптастырғаннан кейiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы жауапты орындаушының белгiсi бар және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасындағы шоттары бойынша үзiндiмен бiрге шетел валютасындағы шоттан ақшаны есептен шығарған күнi көрсетiлген шетел валютасындағы ақшаны аударуға арналған өтiнiштiң бiр данасын мемлекеттiк мекемеге қайтарады, шетел валютасындағы ақшаны аударуға арналған өтiнiштiң екiншi данасы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады.

 

      250. Айырбасталған шетел валютасын ол шетел валютасындағы шотқа есептелген күннен бастап он күнтiзбелiк күн iшiнде мемлекеттiк мекеме орынды пайдалануы тиiс. Шетел валютасын пайдаланбаған не жете пайдаланбаған жағдайда осы мерзiм аяқталғаннан соң келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей аумақтық қазынашылық бөлiмшесi шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтiнiм беру қажеттiлiгi туралы мемлекеттiк мекемеге жазбаша хабар бередi.

 

      251. Мемлекеттiк мекеме берген шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтiнiм негiзiнде шетел валютасы айырбасталған мемлекеттiк мекеменiң шығыстардың БСК-ға кейiн оның сомасын қалпына келтiре отырып шетел валютасын қайта айырбастау жөнiндегi операция жүзеге асырылады.

6-бөлiм. Бюджет ақшасын басқару тәртiбi

32-тарау. Бюджет ақшасын басқару тәртiбi

      252. Бюджет ақшасын басқаруды бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      253. Төлемдi уақтылы және толық жүргiзудi қамтамасыз ету үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган қолма-қол ақша көлемiн болжамдау және бюджет ақшасын тиiмдi басқару мақсатында бюджетке түсетiн түсiмдер көлемiн және жоспарлы кезеңге арналған шығыстарды күтiлетiн орындауды анықтау жөнiндегi шешiмдi әзiрлеу үдерiсi болып табылатын қолма-қол ақша ағымына болжам (бұдан әрi - болжам) жасайды.

 

      254. Болжам Бюджет кодексiне сәйкес мынадай деректер негiзiнде жасалады:

      тиiстi қаржы жылына арналған бекiтiлген немесе нақтыланған бюджет;

      түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары;

      тиiстi бюджеттiң қолма-қол ақшасының бақылау шотындағы қаражат қалдықтары туралы;

      ағымдағы жылдың өткен айларының түсiмдер серпiнiн (төлеу мерзiмдерiн) және өткен қаржы жылының ұқсас кезеңiндегi түсiмдерге салыстырмалы талдау жүргiзудi есепке ала отырып тиiстi бюджеттерге түсетiн ақшаның күтiлетiн көлемi;

      төлемдер бойынша қаржыландыру және өткен қаржы жылының ұқсас кезеңiнде бюджеттiк бағдарламалардың (кiшi бағдарламалардың) iске асырылуын салыстырмалы талдау жүргiзу жоспарларына сәйкес бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) iске асыру.

 

      255. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган мүдделi мемлекеттiк органдармен бiрлесiп:

      бюджетке түсетiн ақшаның күтiлетiн көлемiн ай сайын нақтылайды;

      ағымдағы жылдың аяғында келесi айда жүргiзiлетiн төлемдер көлемiн нақтылайды.

 

      256. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган:

      бюджеттiң қолма-қол ақшаны бақылау шотында ақша қозғалысының мониторингiн жүргізедi;

      бюджеттiң қолма-қол ақшаны бақылау шотында ақшаның ағымдағы қалдықтарын бақылауды және басқаруды жүзеге асырады;

      уақытша бос бюджет ақшасының сомасын анықтайды.

 

      257. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган болжам, қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы ақша қалдығының негiзiнде алдағы айға күтiлетiн орындауға талдау жүргiзедi және болжамды кезеңнiң соңына қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы күтiлетiн ақша қалдығын анықтайды.

 

      258. Жүргiзiлген талдау нәтижелерi бойынша кезең соңына тиiстi бюджеттiң қолма-қол ақшаны бақылау шотында оң да, терiс те сальдо болжамдала алады.

 

      259. Қолма-қол ақшаның бақылау шотында терiс сальдо болжамы немесе бiр ай iшiнде қолма-қол ақшаның ағымдағы тапшылығы пайда болған жағдайда, бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган қосымша қарыз алу жүргiзу немесе мемлекеттiк бағалы қағаздарды жоспарлы шығаруды көшiру қажеттiлiгiне бастамашылық етедi.

 

      260. Жүргiзiлген төлемдердiң болжамды көлемi республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн түсiмдер болжамдау көлемi мен тиiстi бюджеттiң ҚБШ-дағы бюджет қаражатының қалдығынан (қолма-қол ақша тапшылығы) артқан және мемлекеттiк бағалы қағаздар шығару немесе жоғары тұрған бюджеттен қарыз алуды жүзеге асыру арқылы алдағы айда ақша тарту үдерiсiн ұйымдастыру мүмкiн болмаған жағдайда, бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiмен келiсiм бойынша осы Ереженiң 2-бөлiмiнiң 6-тарауында белгiленген тәртiппен қаржыландырудың жиынтық жоспарында бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша төлемдi жүзеге асырудың ай сайынғы кестесiне өзгерiс енгiзедi.

33-тарау. Уақытша бос бюджет ақшасын салымдарға (депозиттерге) орналастыру тәртiбi

      261. Республикалық және облыстық бюджеттердi, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiн атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдар ҚР ҰБ-ның салымдарына (депозиттерiне) (бұдан әрi - ҚР ҰБ-дағы салымдар) орналастыру үшiн уақытша бос бюджет ақшасының көлемiн анықтайды.

 

      262. Республикалық және облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң уақытша бос бюджет ақшасын ҚР ҰБ салымдарына орналастыру оларды оңтайлы пайдалану және тиiстi бюджетке кiрiс түсiру мақсатында жүзеге асырылады.

 

      263. Орналастыру және қайтару бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мен ҚР ҰБ арасында жасалған салым операцияларын жүзеге асыру кезiнде пайдаланылатын Стандарт шарттары туралы бас келiсiм негiзiнде жүзеге асырылады.

 

      264. Уақытша бос бюджет ақшасын ҚР ҰБ салымдарына орналастыру үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мен жергiлiктi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган арасында Уақытша бос бюджет ақшасын аударуға арналған бас келiсiм (бұдан әрi - Келiсiм) жасалады.

      Келiсiм нысанын, оған қосымшаны бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгілейдi.

 

      265. Уақытша бос бюджет ақшасын ҚР ҰБ салымдарына орналастыру (аудару) жөнiндегi әрбiр операция мәмiле паспортымен ресiмделедi, ол салымды орналастыру жөнiндегi барлық деректердi қамтуы тиiс: сомасы, орналастыру мерзiмi, орналастыруды бастау және аяқтау күнi, сыйақы ставкасы, сыйақы сомасы, қайтарылатын салым және есептелген сыйақы сомасы, салымды мерзiмiнен бұрын талап ету кезiнде қолданылатын сыйақы ставкасы. Сыйақы ставкасын ҚР ҰБ белгiлейдi.

 

      266. Республикалық бюджеттiң уақытша бос ақшасын ҚР ҰБ-ға аудару үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мәмiле паспортының негiзiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлейтiн нысан бойынша қорытынды және төлем құжаттарына қол қою құқығы бар уәкiлеттi тұлғалар қол қойған банк заңнамасына сәйкес ресiмделген төлем құжатын дайындайды.

 

      267. ҚР ҰБ салымдарына орналастырылған республикалық бюджеттiң уақытша бос ақшасы бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлейтiн нысан бойынша талдамалы есеп жүргiзедi.

 

      268. Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган Келiсiм талаптарына сәйкес және мәмiле паспортында көрсетiлген мерзiмде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органың ҚБШ-ға уақытша бос бюджет ақшасын аударуды жүргiзедi. Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органнан ҚБШ-ға ақша түскеннен кейiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган келесi күннен кешiктiрмей ақшаны ҚР ҰБ салымдарына орналастырады.

 

      269. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Келiсiмде талапта көзделген мерзiмде Келiсiмде көрсетiлген деректерге салым сомасын аударуды жүргiзедi, ал ҚР ҰБ ақшасының нақты тұрғаны үшiн есептелген сыйақыны (мүдденi) толық көлемде тиiстi жергiлiктi бюджеттiң кiрiсiне аударады.

 

      270. Түскен және ҚР ҰБ салымдарына уақытша орналастырылған жергiлiктi бюджеттердiң уақытша бос ақшалары бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша талдамалы есеп жүргiзедi.

34-тарау. Мiндеттемелердi қабылдау мен тiркеу және төлемдер жүргiзу рәсiмдерi, құпиялық белгiсi бар бюджеттi атқару жөнiндегi операцияларды есепке алуды жүзеге асыру

      271. Өздерiне қаржыландырудың ерекше тәртiбi белгiленген мемлекеттiк органдардың мiндеттемелерiн қабылдау мен тiркеу және төлемдердi жүзеге асыру тиiстi мемлекеттiк органдар бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен бiрлесе отырып анықтайтын тәртiпке сәйкес жүргiзiледi.

      Бұл ретте, шарт нысанындағы азаматтық-құқықтық мәмiлелер бойынша аванстық (алдын ала) төлемге осы Ереженiң 87-91-тармақтарында белгiленген тәртiппен және мөлшерде жол берiледi.

 

      272. Өздерiне қаржыландырудың ерекше тәртiбi белгiленген мемлекеттiк органдардың ақпарат ұсынуы және бюджеттi атқару жөнiндегi операцияларды есепке алуы мен есеп беруi тиiстi мемлекеттiк органдар бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен бiрлесе отырып анықтайтын тәртiпке сәйкес жүргiзiледi.

7-бөлiм. Мемлекеттiк мекемелер өздерiнiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан алатын ақшаны, демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдердi, жеке немесе заңды тұлға оны қайтарып алу шартымен мемлекеттiк мекемеге беретiн ақшаны пайдалану

35-тарау. Жалпы ережелер

      273. Демеушiлiк және қайырымдылық көмек, жеке немесе заңды тұлғалардың ақшасын уақытша орналастыру, ақылы қызмет көрсету жөнiнде ҚБШ ашу, жүргiзу және жабу тәртiбiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган анықтайды.

 

      274. Демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдер, оларды қайтарып алу шартымен берiлген ақша ұлттық та және шетел валютасында да түсе алады.

 

      275. Мемлекеттiк мекеме кассаға қабылдаған қолма-қол ақша оларды қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей тиiстi ҚБШ-ға есептелуi тиiс.

      Мемлекеттiк мекеме мемлекеттiк мекемеге түскен қолма-қол ақшаны тиiстi ҚБШ-ға уақтылы және толық тапсыруды қамтамасыз етедi.

36-тарау. Демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдер бойынша операцияларды жүзеге асыру

      276. Демеушiлiк және қайырымдылық көмектiң ҚБШ бойынша операциялар Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерi негізiнде жүзеге асырылады.

 

      277. Демеушiлiк және қайырымдылық көмектiң ҚБШ бойынша операцияларды есепке алу мемлекеттiк мекемелердiң кодтары бойынша жүзеге асырылады.

 

      278. Демеушiлiк және қайырымдылық көмек бойынша ҚБШ бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда ашылады.

 

      279. Демеушiлiк және қайырымдылық көмектiң ҚБШ бойынша операцияларды есепке алу үшiн рұқсат беру жүзеге асырылады:

      бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық бюджеттiк бағдарламалары әкiмшiсiнiң қолдаухаты негiзiнде республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге;

      бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган олардың өтiнiштерi негiзiнде жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге.

 

      280. Демеушiлiк және қайырымдылық көмектiң ҚБШ бойынша операциялар жүргiзу үшiн мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне рұқсат және қол және мөр бедерiнiң үлгiлерi бар құжатты бередi.

 

      281. Мемлекеттiк мекеме демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдердi жоспарламайды.

      Нысаналы сипатқа ие демеушiлiк, қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдердi мемлекеттiк мекеме орынды жұмсайды.

      Мемлекеттiк мекеме демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдердiң орынды жұмсалуын қамтамасыз етедi.

 

      282. Демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдердi ағымдағы жылы орынды пайдаланбаған мемлекеттiк мекеме оны келесi жылы орынды пайдалана алады.

      Демеушiлiк және қайырымдылық көмек ақшасын ағымдағы қаржы жылы жете пайдаланбаған жағдайда, осы ақшаны салған тұлға оны қайтарып алуға құқығы бар.

 

      283. Демеушiлiк, қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдердi жұмсау осы Ережеде белгiленген тәртiппен ресiмделген және ұсынылған төлеуге берiлетiн шот негiзiнде тиiстi ҚБШ-дағы ақша қалдығының шеңберiнде жүзеге асырылады.

 

      284. Демеушiлiк, қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдер бойынша қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар жөнiндегi банктiк қызметтерге ақы төлеудi мемлекеттiк мекеме өзi және банк арасындағы кассалық қызмет көрсетуге арналған шарт негiзiнде демеушiлiк және қайырымдылық көмек ақшасы есебiнен жүргiзедi.

 

      285. Мемлекеттiк мекеме бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган анықтайтын тәртiппен, нысанда және мерзiмде демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түскен түсiмдер және оларды жұмсау туралы есеп жасайды және бередi.

37-тарау. Мемлекеттiк мекемеге оларды қайтарып алу шартымен берiлетiн ақша бойынша операцияларды жүзеге асыру

      286. Жеке немесе заңды тұлғалар ақшасын уақытша орналастырудың ҚБШ бойынша операциялар Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiнде жеке немесе заңды тұлғалардың мемлекеттiк мекемелерге қайтарып алу шартында немесе тиiстi бюджетке ақша беру көзделген жағдайда жүзеге асырылады.

 

      287. Жеке немесе заңды тұлғалар ақшасын уақытша орналастырудың ҚБШ бойынша операцияларды есепке алу мемлекеттiк мекемелердiң кодтары бойынша жүзеге асырылады.

 

      288. Жеке немесе заңды тұлғалар ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда ашылады.

 

      289. Жеке немесе заңды тұлғалар ақшасын уақытша орналастырудың ҚБШ бойынша операцияларды есепке алу үшiн рұқсат беру жүзеге асырылады:

      бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық бюджеттiк бағдарламалары әкiмшiсiнiң қолдаухаты негiзiнде республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге;

      бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган олардың өтiнiштерi негiзiнде жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге.

 

      290. Жеке немесе заңды тұлғалардың ақшасын уақытша орналастырудың ҚБШ бойынша операциялар жүргiзу үшiн мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне рұқсат және қол және мөр бедерiнiң үлгiлерi бар құжатты бередi.

 

      291. Мемлекеттiк мекеме жеке немесе заңды тұлғалар оларды қайтарып алу шартында беретiн ақша бойынша жоспар құрмайды.

 

      292. Жеке немесе заңды тұлғалар оларды қайтарып алу шартында мемлекеттiк мекемеге беретiн ақша Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған шарт басталған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде оларды салған тұлғаларға қайтарылуы не тиiстi бюджетке аударылуы тиiс.

      Мемлекеттiк мекеме жеке немесе заңды тұлға оларды қайтарып алу шартында мемлекеттiк мекемеге беретiн ақшаны уақтылы қайтарып алуды не оларды тиiстi бюджетке аударуды (бұдан әрi - қайтарып алу/аудару) қамтамасыз етедi.

 

      293. Қайтарып алу/аудару осы Ережеде белгiленген тәртiппен ресiмделген және ұсынылған төлеуге берiлетiн шот негiзiнде тиiстi ҚБШ-дағы ақша қалдығы шеңберiнде жүзеге асырылады.

      Жеке немесе заңды тұлғалар оларды қайтарып алу шартында мемлекеттiк мекемеге беретiн ақшаны оларды салған тұлғаларға не тиiстi бюджеттiң кiрiсiне қайтарып алу/аудару оларды ҚБШ-ға есептемей жол берiлмейдi.

      Қолма-қол ақшаны есептеу және қайтарып алу үшiн ҚБШ-дан алу бойынша қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар үшiн банктiк қызметтерге ақы төлеу ақшаны салған тұлға есебiнен мемлекеттiк мекеме мен банк арасындағы кассалық қызмет көрсетуге арналған шарт негiзiнде жүргiзiледi, оған мынадай жағдайлар қосылмайды:

      ҚБШ-ға тез бұзылатын және оларды сақтау елеулi материалдық мүлiк шығынын талап ететiн заттай айғақты сатудан алынған ақша Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiне сәйкес өкiлеттiк берiлген органдардың мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларын (кiшi бағдарламаларын) жеке қаржыландыру жоспары есебiнен жүргiзiледi.

 

      294. Мемлекеттiк мекеме, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi жеке немесе заңды тұлғалар оларды қайтарып алу шартында мемлекеттiк мекемеге беретiн ақша бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган анықтаған тәртiппен, нысанда және мерзiмде есеп жасайды және ұсынады.

38-тарау. Мемлекеттiк мекемелер өздерiнiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша

      295. Ақылы қызметтер бойынша ҚБШ жөнiндегi операцияларды мемлекеттiк мекеме Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының, мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын, оларды сатқан ақша өздерiнiң билiгiнде қалатын Мемлекеттiк мекемелердiң тауарлары (жұмыстары, қызметтерi) тiзбесiнiң сыныптаушысы негiзiнде жүзеге асырады.

      296. Мемлекеттiк мекеменiң есебiнен ұсталатын, оларды сатқан ақша өздерiнiң билiгiнде қалатын Мемлекеттiк мекемелердiң тауарлары (жұмыстары, қызметтерi) тiзбесiнiң сыныптаушысы (бұдан әрi - Сыныптаушы) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бұйрығымен бекiтiледi және шығыстардың функционалдық сыныптамасының, тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерiнiң кодтарын, Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiне сәйкес рұқсат етiлген пайда болу көздерi мен түсiмдердi пайдалану бағыттарын қамтиды.

 

      297. Ақылы қызметтер бойынша ҚБШ жөнiндегi операцияларды есепке алу ББС кодтарына және мемлекеттiк мекемелер кодтарына сәйкес жүзеге асырылады.

 

      298. Ақылы қызметтер бойынша ҚБШ бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда ашылады.

 

      299. Ақылы қызметтер бойынша ҚБШ жөнiндегi операцияларды жүргiзу үшiн мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне мемлекеттiк мекеме тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түскен ақшаның түсiмi мен жұмсалу жоспарын бередi.

39-тарау. Мемлекеттiк мекеме өздерiнiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаның түсiмi мен жұмсалу жоспарларын қалыптастыру және бекiту

      300. Мемлекеттiк мекеме өздерiнiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаның есебiнен операция жүргiзу үшiн жыл сайын мемлекеттiк мекеменiң өздерiнiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаның түсiмi мен жұмсалу жоспарын (бұдан әрi - жоспар) жасайды.

 

      301. Жоспар тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрi бойынша жасалады.

 

      302. Жоспарды мемлекеттiк мекеме осы Ережеге 51-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мынадай тәртiппен жасайды:

      Кiрiс бөлiгi:

      010 "Барлығы кiрiстер" жолында есептiден кейiнгi қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қалыптасқан ақша қалдығын өзiне қамтитын кiрiстердiң жалпы сомасы және жаңа қаржы жылында түсетiн ақшаның жоспарланған сомасы көрсетiледi (011-жол+012-жол),

      011 "Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы" жолында есептiден кейiнгi қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қалыптасқан ақша қалдығы көрсетiледi,

      012 "Ағымдағы жыл түсiмдерi" жолында жаңа қаржы жылы тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша түсiмдерiнiң жоспарланған сомасы көрсетiледi;

      Шығыс бөлiгi:

      020 "Барлығы шығыстар, оның iшiнде ерекшелiктер бойынша" жолында шығыстардың экономикалық сыныптамасының барлық ерекшелiктерi бойынша және шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бөлiгiндегi жоспарланған шығыстар сомасын көрсете отырып шығыстардың жоспарланған жалпы сомасы көрсетiледi,

      021 "олардың iшiнде, бюджет кiрiсiне аударуға жататын" деген жол бойынша тиiстi бюджет кiрiсiне аударуға жататын сома анықтамалы түрде көрсетiледi.

      Жоспардың кiрiс және шығыс бөлiктерi әрбiр тоқсан бойынша және тұтастай жыл бойынша теңгерiлуi тиiс. Бұл ретте, 010 жолының көрсеткiшi 020 жолының көрсеткiшiне теңестiрiлуi тиiс.

 

      303. Мемлекеттiк мекемелер бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне түсiндiрме жазбаны және мемлекеттiк мекеменiң тиiстi құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы қол қойған бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының әрбiр ерекшелiгi бойынша кiрiстер мен шығыстар жөнiнде негiзделген есептердi қоса бере отырып 3 (үш) данадағы жоспарды бекiтуге бередi.

 

      304. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi:

      жоспарлар негiзiнде мемлекеттiк мекеме өздерiнiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаның түсiмдер мен жұмсалу жоспарын қалыптастырады және бекiтедi (бұдан әрi - мемлекеттік мекемелер бойынша жоспар),

      келесi қаржы жылының 15 қаңтарына дейiнгi мерзiмде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға немесе бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органға әрбiр ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекеме жөнiндегi жоспарлармен бiрге мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарды бередi.

      Мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспар тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрi бойынша осы Ережеге 52-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қалыптастырады және 2 (екi) данада бекiтедi.

      Мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарға түсiндiрме жазба мен бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң тиiстi құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы қол қойған бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының әрбiр ерекшелiгi бойынша түсiмдер мен шығыстардың әрбiр түрi жөнiнде негiзделген есептер қоса берiледi.

 

      305. Жоспар және мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспар бөлшек қалдығымен, үтiрден кейiн бiр белгiмен мың теңгеде қалыптастырылады.

 

      306. Жоспарлардың жалпы сомасы сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрi бойынша және жоспардың әрбiр көрсеткiшi бойынша мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспар сомасына теңестiрiлуi тиiс.

 

      307. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспардың, оған есептердiң жасалу дұрыстығын қамтамасыз етедi.

 

      308. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган келiсуге ұсынған мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарлар осы Ережеге, Сыныптаушыға сәйкес келу тұрғысынан, шығыстардың экономикалық сыныптамасының әрбiр ерекшелiгi бойынша кiрiстер мен шығыстарды дұрыс есептеу тұрғысынан тексерiледi, бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган басшысымен келiсiледi және елтаңбалы мөр бедерiмен расталады.

 

      309. Мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi келiсiлген жоспардың бiр данасы бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда немесе бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органда қалады, екiншiсi - бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне берiледi.

 

      310. Мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспардың бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен немесе бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органмен келiскеннен кейiн бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi әрбiр мемлекеттiк мекеме бойынша жоспарды 3 данада бекiтедi, оның бiрi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнде қалады, екеуi - мемлекеттiк мекемеге берiледi.

      Мемлекеттiк мекеме бекiтiлген жоспардың бiр данасын өзiнде қалдырады, екiншiсiн - аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне бередi.

 

      311. Қаржы жылының 15 қаңтарына дейiн жоспарды бекiтпеген жағдайда, мемлекеттiк мекемелер ағымдағы қаржы жылының 1 ақпанына дейiнгi мерзiмде жаңа қаржы жылының 1 қаңтарындағы тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша қалдығы шеңберiнде жасалған шығыстар сомасын ағымдағы қаржы жылының жоспарына мiндеттi қосу арқылы шығыстар жүргiзе алады.

 

      312. Егер мемлекеттiк мекемелер бойынша жоспар 15 ақпанға дейiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға немесе бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органға келiсуге ұсынылмаса және 1 наурызға дейiн келiсiлмесе, онда қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап 1 наурызына дейiн түскен ақша және есептiден кейiнгi қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қалыптасқан және 1 ақпандағы жағдай бойынша пайдаланылмаған қаражат қалдығы 1 наурыздан кейiн үш жұмыс күнi iшiнде тиiстi бюджет кiрiсiне аударуға жатады.

      Мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне белгiленген мерзiмде ағымдағы жылдың 1 наурызындағы ҚБШ-дағы ақша қалдығын тиiстi бюджеттiң кiрiсiне аударуға арналған төлеуге берiлетiн шотты ұсынбаған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi белгiленген мерзiм аяқталған күннен бастап келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей бюджет қаражаты есебiнен мемлекеттiк мекеменiң төлемдерi мен ақша аударымын жүзеге асыруды тоқтатады.

 

      313. ҚБШ бойынша қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар жөнiндегi банктiк қызметтерге ақы төлеудi мемлекеттiк мекеме тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша есебiнен, мемлекеттiк мекеме мен банк арасындағы кассалық қызмет көрсетуге арналған шарт негiзiнде жүргiзедi. Банктiк қызметтерге ақы төлеуге арналған шығындар қолма-қол ақшамен операциялар жүргiзiлетiн тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды бойынша бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының тиiстi ерекшелiгi бойынша жоспардың шығыстар бөлiгiнде көрсетiледi.

 

      314. Бекiтiлген және келiсiлген жоспарлардың жұмыс iстеуi қаржы жылының 31 желтоқсанында тоқтатылады.

40-тарау. Мемлекеттiк мекемелер өздерiнiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаның түсiмi мен жұмсалу жоспарларына өзгерiстер енгiзу

      315. Қаржы жылы iшiнде жоспарда көзделген сомадан тыс түскен кiрiстер жоспарды және мемлекеттiк мекемелер бойынша жоспарды нақтылау шартымен оларға өзгерiстер енгiзу арқылы ағымдағы жылы жұмсалуы мүмкiн.

      Жоспарда көзделген сомадан тыс кiрiс түскен кезде жоспарға және мемлекеттiк мекемелер бойынша жоспарға өзгерiстер, әрбiр ақылы қызмет түрлерi бойынша жылдық сома шеңберiнде ерекшелiктер мен тоқсандар арасында өзгерiстер енгiзу мынадай тәртiппен жүзеге асырылады:

      мемлекеттiк мекеме бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне енгiзiлетiн өзгерiстер бойынша негiздемелер мен есептердi қоса бере отырып, осы Ережеге 53-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы анықтама бередi;

      бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi олар түскен күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде енгiзiлетiн өзгерiстер бойынша негiздемелер мен есептердi тексередi, осы Ережеге 54-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы бекiтедi және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға келiсуге бередi.

 

      316. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган олар түскен күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы ұсынылған анықтаманы қарастырады, енгiзiлетiн өзгерiстер бойынша негiздемелер мен есептердi тексередi.

 

      317. Мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы анықтама екi данада бекiтiледi және келiсiледi.

 

      318. Анықтаманың бiр данасы бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органда қалады, екiншi данасы бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне берiледi.

 

      319. Мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы бекiтiлген және келiсiлген анықтаманың негiзiнде бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы үш данада бекiтедi.

      Бекiтiлген анықтаманың бiр данасы бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнде қалады, екi данасы мемлекеттiк мекемеге берiледi.

      Мемлекеттiк мекеме жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы бекiтiлген анықтаманың бiр данасын өзiне қалдырады, екiншiсiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне бередi.

 

      320. Мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарларды және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiмен бекiтiлген және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiлген мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы тiркеудi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган жүзеге асырады, ал жоспарлар мен бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiмен бекiтiлген жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларды тiркеудi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi жүзеге асырады. Тiркеу жоспарларға және мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарларға, жоспарларға және мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарларға өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларға хронологиялық тәртiппен нөмiр бере отырып еркiн түрде журналда жүргiзiледi.

 

      321. Сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) түрлерiн сақтаған кезде қаржы жылы iшiнде мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарларды бекiткеннен және келiскеннен кейiн және жоспарларды бекiткеннен кейiн ББС-нiң бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасының кодтарын өзгерткен жағдайда, жоспарлар мен мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарлар Сыныптаушыға тиiстi өзгерiстер енгiзiлгеннен кейiн бiр ай iшiнде осы Ережеде белгiленген тәртiппен қайта бекiтiледi және қайта келiсiледi.

      Қаржы жылы iшiнде ББС-нiң бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасының жаңа кодтары енгiзiлген жағдайда жоспарлар мен мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарлар осы Ережеде белгiленген тәртiппен жаңа кодтар бойынша бекiтiледi және келiсiледi.

 

      322. Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес Сыныптаушыға тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) жаңа түрлерi енгiзiлген жағдайда, осы Ережеде белгiленген тәртiппен жаңа жоспар мен мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспар жасалады, келiсiледi және бекiтiледi.

 

      323. Жоспар мен мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспар бекiтiлгеннен және келiсiлгеннен кейiн қаржы жылы iшiнде жаңа мемлекеттiк мекеме құрылған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен қосу немесе бөлу арқылы мемлекеттiк мекемелердi қайта ұйымдастырған және мұндай мемлекеттiк мекемелерге оларды сатқаннан түсетiн ақша өздерiнiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатуға арналған құқық берiлген жағдайда (бұдан әрi - құрылған немесе қайта ұйымдастырылған мемлекеттiк мекеме), мынадай iс-әрекеттер жүзеге асырылады:

      құрылған немесе қайта ұйымдастырылған мемлекеттiк мекеме бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне осы Ереженiң 279-тармағында белгiленген нысан бойынша және тәртiппен жоспар бередi;

      бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi олар түскен күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде кiрiстер мен шығыстар бойынша негiздеме мен есептердi тексередi, жоспардың негiзiнде осы Ережеге  52-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарға тиiстi өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы жасайды және бекiтедi және құрылған немесе қайта ұйымдастырылған мемлекеттiк мекеменiң жоспарына сәйкес бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға келiсуге бередi;

      бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган осы Ережеде белгiленген тәртiппен мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы ұсынылған анықтаманы қарайды және келiседi;

      бекiтiлген және келiсiлген анықтаманың негiзiнде бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi әрбiр құрылған немесе қайта ұйымдастырылған мемлекеттiк мекеме бойынша жоспарды бекiтедi және бередi.

41-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаны есепке алу және бақылау

      324. Тауарларды сатудан түсетiн ақшаның есебiнен тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi заңнамасының талаптарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Мемлекеттiк мекеменiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша есебiнен жасалатын шарт тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) түрлерi бойынша шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының тиiстi коды бойынша көзделген сома шеңберiнде жасалады.

      Бұл ретте, Қазақстан Республикасының Қаржы министрi бекiтетiн ерекшелiктер тiзбесiне енгiзiлген шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша жасалған мемлекеттiк мекемелердiң шарттары осы Ереженiң 81-тармағының екiншi абзацына сәйкес аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркеуге жатады.

      Мемлекеттiк мекеме өзiнiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша есебiнен жасаған шартты тiркеу осы Ереженiң 15-20-тарауларында белгiленген тәртiппен ресiмделген және ұсынылған мiндеттемелердi тiркеуге арналған өтiнiм негiзiнде жүзеге асырылады.

 

      325. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша төлеушiлерден қолма-қол емес не қолма-қол ақша түрiнде тiкелей мемлекеттiк мекеменiң кассасына түсе алады.

 

      326. Мемлекеттiк мекеме өзiнiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаның орынды пайдаланылуын қамтамасыз етедi.

      Мемлекеттiк мекеменiң билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша есебiнен жасалатын төлемдер:

      олар бойынша шарттар жасалған және тiркелген шығыстар түрлерi бойынша - тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерi бойынша ҚБШ-дағы нақты қолма-қол ақшаның және тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерi бойынша шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының коды бойынша шарт сомасы шеңберiнде;

      қалған шығыстар түрлерi бойынша - тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерi бойынша ҚБШ-дағы нақты қолма-қол ақшаның және тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерi бойынша шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының тиiстi коды бойынша бекiтiлген сома шеңберiнде жүзеге асырылады.

      Тауарларды сатудан түсетiн түсiмдердi жұмсау осы Ережеде белгiленген тәртiппен ресiмделген және ұсынылған төлеуге берiлетiн шот негiзiнде жүзеге асырылады.

 

      327. Тауарларды сатудан түсетiн түсiмдер жоспармен бекiтiлген сомадан тыс түскен кезде мемлекеттiк мекеме жоспарды нақтылағанға дейiн жұмсау құқығынсыз ҚБШ-ға оған өзгерiстер енгiзу арқылы есептеледi.

      Ағымдағы қаржы жылының аяғына дейiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне жоспарға өзгерiстер енгiзуге арналған анықтаманы бермеген жағдайда, мемлекеттiк мекеме жаңа қаржы жылының он күнтiзбелiк күнi iшiнде оларды тиiстi бюджеттiң кiрiсiне аударуға төлеуге берiлетiн шотты бередi.

      Мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне белгiленген мерзiмде төлеуге берiлетiн шотты ұсынбаған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi белгiленген мерзiм өткен күннен бастап келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей бюджет қаражаты есебiнен мемлекеттiк мекеменiң төлемдерi мен ақша аударымын тоқтата тұрады.

 

      328. Бекiтiлген жоспарда көзделмеген тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерi бойынша ақша түскен кезде түсiмдер сомасы 902 "Анықталғанға дейiн өзара есеп айырысу бойынша ұлттық валютада аударылған сома" деген шотта (бұдан әрi - 902-шот) есепке алынады. Түсiмдердi 902-шотқа есептеген күннен кейiнгi келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бекiткен 2-38 нысан бойынша төлем тапсырмасын екi данада басып шығарады және ақша алушы болып көрсетiлген мемлекеттiк мекемеге аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң құрылымдық бөлiмшесi басшысының қолы және өз мөртабанының бедерi және қолы бар бiр дананы жiбередi.

      Мемлекеттiк мекеме төлем құжатының көшiрмесiн алған күннен бастап жетi жұмыс күнi iшiнде түсiмнiң негiздiлiгiн анықтау және түсiм сомасы есептелуi тиiс тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) түрлерiн анықтау және хатты аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне беру жөнiнде жұмыс жүргiзедi. Хатта мемлекеттiк мекеме соманы ҚБШ-ға есептеу қажеттiлiгi туралы тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерiнiң кодын көрсете отырып не оларды бюджет кiрiсiне аударуды растайды.

      Мемлекеттiк мекеменiң хаты негiзiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы төлеуге берiлетiн шотты ҚБАЖ-да қалыптастырады және бекiтедi:

      аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң 902-шотынан жоспарда көзделмеген түсiмдер сомасын есептен шығару жөнiнде операция жүргiзу үшiн және хатта көрсетiлген тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерiнiң коды бойынша оны ҚБШ-ға есептеу бойынша;

      жоспарда көзделмеген түсiмдер сомасын тиiстi бюджет кiрiсiне аудару үшін.

      Мемлекеттiк мекеме хатты уақтылы берудi және хат деректерiнiң растылығын қамтамасыз етедi.

      Мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне белгiленген мерзiмде хат бермеген жағдайда аумақтық қазынашылық бөлiмшесi белгiленген мерзiм өткен күннен бастап келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей билiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша есебiнен мемлекеттiк мекеменiң төлемдерi мен ақша аударымын жүзеге асыруды тоқтата тұрады.

 

      329. Мемлекеттiк мекеме басқа мемлекеттiк мекемелерге тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатуды жүзеге асыра алады.

 

      330. Мемлекеттiк мекемеге бюджет қаражатын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оған ашылатын шоттардан қаражатты ҚБШ-ға ақылы қызмет бойынша аударуға тыйым салынады.

 

      331. Мемлекеттiк мекемелер мен бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган анықтаған тәртiппен, нысанда және мерзiмде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаның түсiмi мен жұмсалу жоспарларының орындалуы туралы есеп жасайды.

8-бөлiм. Сайлауларды қаржыландыру және бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаларды бөлу тәртiбi

42-тарау. Сайлауларды мемлекеттiк қаржыландыру

      332. Партиялық тiзiмдер негiзiнде сайланатын Парламент Мәжiлiсiнiң, мәслихаттардың депутаттарын, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының мүшелерiн қоспағанда, Президенттi, Парламент депутаттарын, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкiмдерiн сайлау осы мақсаттар үшiн ашылатын жергiлiктi бюджеттердiң қолма-қол ақшаны бақылау шотынан басқа жергiлiктi атқарушы органның қолма-қол ақшаны бақылау шоты арқылы республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылады.

      333. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жергiлiктi атқарушы органның жергiлiктi бюджеттердiң қолма-қол ақшаны бақылау шотынан басқа және Қазақстан Республикасының Президентiн, Парламент, мәслихаттар депутаттарын, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының мүшелерiн сайлау кезiнде сайлау iс-шараларын жүргiзуге арналған шығыстар жөнiндегi операцияларды есепке алуға арналған жергiлiктi атқарушы органның ҚБШ (бұдан әрi - сайлауларды қаржыландыру үшiн шоттар) ашуын жүзеге асырады. Сайлауларды қаржыландыру үшiн шоттар Орталық сайлау комиссиясының қолдаухаты негiзiнде ашылады. Сайлауларды қаржыландыру үшiн шоттар сайлау iс-шараларын қаржыландыру аяқталғанға дейiнгi мерзiмге ашылады.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган сайлауларды қаржыландыру үшiн шоттарды ашқаннан кейiн Орталық сайлау комиссиясы сайлауларды қаржыландыру үшiн ашылған шоттардың нөмiрi мен күнi туралы әрбiр аумақтық сайлау комиссиясына жазбаша хабар бередi. Сайлауларды қаржыландыру үшiн шот бойынша операциялар жүргiзу үшiн аумақтық сайлау комиссиясы аумақтық қазынашылық органына сайлау комиссиясының төрағасын тағайындау туралы мәслихат шешiмiнiң көшiрмесi мен нотариалды куәландырылған қолдар мен мөр бедерiнiң үлгiлерi бар құжатты бередi.

 

      334. Сайлауларды мемлекеттiк қаржыландыру мiндеттемелердi қабылдауға рұқсат беру арқылы жүзеге асырылады:

      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган - мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына сәйкес - Орталық сайлау комиссиясына электрондық түрде, қағаз тасығыштағы рұқсаттың бiр данасы бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда қалады;

      жеке қаржыландыру жоспарларына сәйкес - облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың, қалалардың жергiлiктi атқарушы органына тиiстi аумақтық қазынашылық бөлiмшелерi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ҚБАЖ-да қалыптастырған рұқсатты екi данада басып шығару және қол қою арқылы. Рұқсаттың бiр данасы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады, екiншi данасы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың, қалалардың жергiлiктi атқарушы органына берiледi.

 

      335. Бекiтiлген жеке қаржыландыру жоспары шеңберiнде сайлау компаниясын жүргiзу үшiн бөлiнетiн бюджет қаражатын бөлушiлер тиiстi сайлау комиссиясының төрағалары болып табылады. Сайлау өткiзуге арналған бюджет қаражатын жұмсау республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын операцияларды есепке алу үшiн ашылған жергiлiктi атқарушы органдардың қолма-қол ақшаны бақылау шотынан жүргiзiледi. Жергiлiктi атқарушы органдар тиiстi сайлау комиссиясының төрағаларына азаматтық-құқықтық мәмiлелер жасауға және төлемдердi жүзеге асыруға берiлген рұқсаттарды жеткiзедi. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) жеткiзуге арналған шарттарды "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегi Конституциялық заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң жергiлiктi атқарушы органдарына берiлген рұқсаттар шеңберiнде тиiстi сайлау комиссиясының төрағалары ақша алушылармен жасалады.

 

      336. Сайлау өткiзу уақытында жергiлiктi атқарушы органдар тиiстi аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiне қол мен мөр бедерiнiң үлгiлерi бар құжатты бередi. Бұл ретте, бiрiншi қол қою құқығы аумақтық сайлау комиссиясының төрағасына берiледi. Екiншi қол қою құқығы тиiстi аппарат әкiмiнiң бас бухгалтерiне (қаржы қызметiнiң басшысына) тиесiлi.

      Құжат жергiлiктi атқарушы органның елтаңбалы мөрiнiң үлгiсiн, аумақтық сайлау комиссиясының сайлауы туралы тиiстi мәслихат шешiмiнiң (жоғары тұрған сайлау комиссиясының аумақтық сайлау комиссиясының мүшесiн - оны мәслихат сайлағанға дейiн шығып кеткеннiң орнына аумақтық сайлау комиссиясының төрағасын тағайындау туралы шешiмiнiң) нөмiрi мен күнiн көрсете отырып ресiмделедi. Жергiлiктi атқарушы органның қолма-қол ақшаны бақылау шотынан 001 "Сайлау өткiзудi ұйымдастыру" бағдарламасының "Сайлау өткiзу" кiшi бағдарламасы бойынша қаражатты жұмсауға аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының өкiлеттiлiгi сайлау өткiзу не қайта дауыс беру не қайта сайлау мерзiмiне және олар аяқталғаннан кейiн отыз күнтiзбелiк күнге дейiн ғана белгiленедi.

 

      337. Аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының қаражатты жұмсауға арналған өкiлеттiк мерзiмi қаржы жылының соңына келген жағдайда, сайлау бойынша төлемдер жүргiзу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының қаулысымен бекiтiлген мерзiмде және қазынашылық бөлiмшелерiмен қаржы жылы аяқталған соң ҚБЕО төлем жүйесiнiң жұмысын ұйымдастыру үшiн белгiлеген мерзiмде жүзеге асырылады.

 

      338. Аумақтық сайлау комиссияларының төрағалары ақша қаражатына билiк етедi және қаржылық құжаттардың қаржы мәселелерi бойынша сайлау комиссияларының шешiмдерiне сәйкес келуiне жауап бередi.

 

      339. Республикалық бюджет қаражатынан мыналарға арналған шығыстар жабылады:

      1) сайлау комиссияларын ұйымдастыру мен қызметi:

      сайлау комиссияларының босатылған мүшелерiнiң жалақысы;

      сайлау комиссиялары мүшелерiнiң қосымша еңбекақысы;

      жалақыға есептеу;

      техникалық қамтамасыз ету (компьютерлер, ұйымдастыру техникаларын сатып алу, жабдықтарды жалға алу және жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ дауыс беруге арналған құрал-жабдықты сатып алу және жасау);

      көлiк шығыстары;

      бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;

      байланыс қызметтерi, почта-телеграф шығыстары;

      еңбек келiсiмдерi негiзiнде штаттан тыс қызметкерлер орындалатын жұмыстар;

      полиграфиялық шығыстар;

      кеңсе және шаруашылық тауарларын, ұрандар, плакаттар, мемлекеттiк рәмiздер үшiн материалдар сатып алу;

      2) үй-жайларды жалға алу;

      3) iссапар шығыстары;

      4) консультанттардың, сарапшылардың, лингвистикалық комиссия мүшелерiнiң еңбегiне ақы төлеу;

      5) "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегi Конституциялық заңының  28-бабының 3-тармағына сәйкес партиялық тiзiмдер бойынша дауысқа түсетiн кандидаттардан басқа, кандидаттардың бұқаралық ақпарат құралдарында сөйлейтiн сөздерi;

      6) "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегi Конституциялық заңының 28-бабының 4 және 5-тармақтарына сәйкес кандидаттардың көпшiлiкке сайлау алдында iс-шаралар өткiзу және партиялық тiзiмдер бойынша дауысқа түсетiн кандидаттардан басқа, кандидаттардың үгiт материалдарын шығару;

      7) партиялық тiзiмдер бойынша дауысқа түсетiн кандидаттардан басқа, кандидаттардың Орталық сайлау комиссиясы белгiлеген мөлшерде көлiк шығыстары.

 

      340. Аумақтық және округтiк сайлау комиссияларының төрағаларына тұрғын үй-жайды жалға алу бойынша iссапар шығыстарын өтеу мемлекеттiк мекемелердiң басшылары және басшыларының орынбасарларына белгiленген мөлшерде, ал учаскелiк сайлау комиссияларының төрағалары мен сайлау комиссияларының мүшелерiне - мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне белгiленген мөлшерде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428  қаулысымен бекiтiлген Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы ережемен жүзеге асырылады.

 

      341. Жергiлiктi атқарушы органның қолма-қол ақшаны бақылау шотынан қаражатты жұмсау аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының шешiмi бойынша мынадай тәртiппен жүргiзiледi:

      аумақтық сайлау комиссияларын қаржыландыру жоспарларының шегiнде ақша аумақтық сайлау комиссияларының төрағалары есеп беретiндей етiп берiледi, орындалған жұмыстар және сайлау учаскелерiне сатып алынған материалдық құндылықтар үшiн шығыстар төленедi. Пайдаланылмаған есеп берiлетiн сомалардың қалдығын сайлаулар аяқталғаннан кейiн үш күн мерзiмде аумақтық сайлау комиссияларының төрағалары шығыстардың экономикалық сыныптамасының тиiстi ерекшелiктерi бойынша жергiлiктi атқарушы органның қолма-қол ақшаны бақылау шотына есепке алу үшiн әкiм аппаратының кассасына тапсырады;

      аумақтық сайлау комиссияларының шығыстары Орталық сайлау комиссиясы бекiткен олардың қаржыландыру жоспары шегiнде аумақтық сайлау комиссияларының төрағалары бекiткен, оның негiзiнде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу жүзеге асырылатын құжат ұсынылғаннан кейiн төленедi. Аумақтық сайлау комиссиясының шығыстарына арналған қолма-қол ақшаны беру осы комиссияның төрағасының өкiмi бойынша жүргiзiледi. Аванстық есептi алғаннан кейiн әкiм аппаратының бас бухгалтерi (қаржы қызметiнiң басшысы) растайтын, оның негiзiнде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу жүзеге асырылатын құжаттардың ресiмделу дұрыстығын тексередi және оларды осы комиссия төрағасының бекiтуiне бередi.

      Есеп берiлетiн соманың пайдаланылмаған қалдығын аумақтық сайлау комиссиясының төрағалары сайлау аяқталғаннан кейiн үш күндiк мерзiмде шығыстардың экономикалық сыныптамасының тиiстi ерекшелiктерi бойынша жергiлiктi атқарушы органның қолма-қол ақшаны бақылау шотына есептеу үшiн әкiм аппаратының кассасына тапсырады.

 

      342. Сайлау науқандарына, оның iшiнде кандидаттарға бөлiнген республикалық бюджет қаражатын жұмсауды бақылау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 

      343. Кандидатурасын алып тастауға немесе кандидатты ұсыну туралы шешiмнiң күшiн жоюға байланысты және сайлау комиссиясының республикалық бюджет қаражатынан сайлау науқанын өткiзуге жұмсалған шығыстар бөлiгiн кандидаттың, оны ұсынған мәслихаттың немесе қоғамдық бiрлестiктiң шотына жатқызу туралы шешiмi болған кезде, егер республикалық бюджеттен шығыстар және қаражатты қалпына келтiру бiр қаржы жылында жүргiзiлсе, соңғысы жергiлiктi атқарушы органдардың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына сайлауларды өткiзу жөнiндегi кассалық шығыстарды қалпына келтiруге қаражат аударады. Республикалық бюджеттен шығыстарды бiр, ал қаражатты қалпына келтiру келесi қаржы жылында жүзеге асырылған жағдайда, бұл қаражатты кандидат "Республикалық бюджетке түсетiн өзге салықтық емес түсiмдер" коды бойынша республикалық бюджеттiң кiрiсiне аударады. Бұл ретте көрсетiлген шешiмдi: Президенттi сайлау кезiнде  - Орталық сайлау комиссиясы, Сенат депутаттарын сайлау кезiнде - аумақтық сайлау комиссиялары, Мәжiлiс және Мәслихат депутаттарын сайлау кезiнде округтiк сайлау комиссиялары қабылдайды.

 

      344. Президенттi, партиялық тiзiмдер негiзiнде сайланатын Парламент Мәжiлiсiнiң депутаттарын қоспағанда, Парламент, мәслихаттар депутаттарын және жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары мүшелерiнiң сайлауын өткiзуге бөлiнген бюджет қаражатын пайдалану жөнiндегi бухгалтерлiк есептi жүргiзу және қаржылық есеп берудi жасау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

43-тарау. "Өкiлдiк шығындар" бағдарламасы бойынша республикалық бюджетте көзделген қаражатты пайдалану тәртiбi

      345. Өкiлдiк шығындар - тиiстi қаржы жылына арналған және республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiне шетел делегацияларын қабылдауға, кеңестер, семинарлар, салтанатты және ресми iс-шаралар өткiзуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк хатшысының, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрiнiң, республикалық бюджет есебiнен ұсталатын, халықаралық қадағалау комиссиясының құрамында шет мемлекеттердегi сайлауларға Қазақстан Республикасынан қадағалаушы ретiнде жiберiлетiн мемлекеттiк органдардың лауазымды тұлғалардың шетелге iссапарлары уақытында өкiлдiк мақсаттарға бөлiнетiн қаражат.

      Осы тармақтың үшiншi абзацында көзделген жағдайларды қоспағанда, өкiлдiк шығындарға:

      1) Қазақстан Республикасына iс-шараларға қатысу үшiн шақырылатын тұлғалардың өмiр сүруiне және белгiленген пунктiне дейiнгi көлiк шығындарына ақы төлеуге;

      2) ресми түскi ас, кешкi ас, кофе-брейк, фуршеттерге;

      3) ресми қабылдауларды музыкалық сүйемелдеуге;

      4) сувенирлер, естелiк сыйлықтар сатып алуға;

      5) автокөлiктiк қызмет көрсетуге;

      6) аудармашылардың қызметтерiне ақы төлеуге;

      7) залды жалға алуға;

      8) сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi орган рұқсат берген өзге де шығыстарға арналған шығындар жатады.

      Республикалық бюджет есебiнен ұсталатын, халықаралық қадағалау комиссиясының құрамында шет мемлекеттердегi сайлауларға Қазақстан Республикасынан қадағалаушы ретiнде жiберiлетiн мемлекеттiк органдардың лауазымды тұлғалардың өкiлдiк шығындарына:

      1) автокөлiктiк қызмет көрсету;

      2) аудармашылардың қызметтерiне ақы төлеу жатады.

 

      346. Сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi орган мемлекеттік органдардың ұсынысы негiзiнде және тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте өкiлдiк шығындарға көзделген қаражат көлемiнен шыға отырып, өкiлдiк шығындарды талап ететiн жылдық Іс-шаралар жоспарын (бұдан әрi - Жоспар) жасайды.

      Бiр жыл iшiнде мемлекеттiк органдардың ұсынысы негiзiнде сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi орган болжамдалмаған iс-шаралар өткiзудiң саяси маңыздылығын және бөлiнген қаражат көлемiн ескере отырып Жоспарды түзете алады.

 

      347. Республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң республикалық бюджетте өкiлдiк шығындарға көзделген қаражатты бөлу туралы өтiнiштерiн сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi орган мыналар болған жағдайда қарайды:

      1) iс-шаралар өткiзу қажеттiлiгiнiң негiздiлiгi;

      2) деңгейi мен форматы бойынша делегацияның келу бағдарламалары;

      3) iс-шаралар дайындау мен өткiзудiң жұмыс жоспары;

      4) iс-шараларға қатысушылардың нақты санын растайтын құжаттар;

      5) шығыстардың әрбiр ерекшелiгiн негiздей отырып қаржыландыру жоспарлары;

      6) осы Ереженiң 346-тармағына сәйкес Жоспарда тиiстi iс-шаралардың болуы кезiнде.

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi өкiлдiк шығыстарды өтеуге қаражат бөлу туралы өтiнiш жасаған кезде нақты шығыстарды растайтын құжаттарды да (түбiртектер, шот-фактура, жөнелтпе құжат) ұсыну қажет.

 

      348. Осы Ереженiң 345-тармағының 3), 4), 7) тармақшаларында көзделген өкiлдiк шығындар бойынша республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi тауарлар мен қызметтер құнын, сондай-ақ көрсетiлген тауарлар мен қызметтердi ұсынатын ұйымның деректемелерiн көpceтe отырып, заңнамада белгiленген тәртiптiң сақталуын растайтын құжаттарды бередi.

 

      349. Жоспардың және республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң өтiнiштерi негiзiнде сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын межелеу және демаркациялауға Каспий теңiзiнiң құқықтық мәртебесiн және тиiстi бюджеттiк бағдарламалар бойынша республикалық бюджетте сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi органға көзделген қаражат есебiнен қаржыландыру жүзеге асырылатын трансшекаралық өзендердің су ресурстарын тиiмдi пайдалануға қатысты мәселелермен байланысты өкiлдiк шығындарды, қоспағанда, осы Ережеге 55-қосымшаға сәйкес өкiлдiк шығындардың нормаларына сәйкес республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiне өкiлдiк шығындарға қаражат бөлудi жүзеге асырады.

 

      350. Өкiлдiк шығындарға арналған қаражатты бөлу сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi органның шешiмiмен ресiмделедi.

      Iс-шараларға қатысу үшiн Қазақстан Республикасына шақырылатын тұлғалардың қонақ үйде тұруына және баратын пунктiне дейiнгi көлiктiк шығындарына ақы төлеуге, Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк хатшысының, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрiнiң шетелдiк сапарлары кезiндегi өкiлдiк мақсаттарға қаражат бөлу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң шешiмiмен ресiмделетiн халықаралық байқау миссияларының құрамында шет мемлекеттердегi сайлауларға Қазақстан Республикасының атынан байқаушылар ретiнде жiберiлетiн, республикалық бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк органдардың лауазымды тұлғаларына автокөлiктiк қызмет көрсетуге және аудармашылардың қызметтерiне ақы төлеуге қаражат бөлу жағдайларын қоспағанда, сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi органның шешiмiмен ресiмделедi.

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң және сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi органның өкiлдiк шығындарға қаражат бөлу туралы шешiмдерi жоспарланған iс-шаралар басталғанға дейiн қабылданады.

      Егер дәйектi себептерге байланысты ерекше жағдайларда сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi органның шешiмiн жоспарланған iс-шара басталғанға дейiн қабылдау мүмкiн болмағанда, белгiленген тәртiппен сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi органның өкiлдiк шығыстарды өтеу туралы шешiмi қабылдана алады.

 

      351. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi органның шешiмi негiзiнде заңнамада белгiленген тәртiппен республикалық бюджеттi қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзедi.

 

      352. Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк хатшысының, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрiнiң шетелдiк iссапарлары, сондай-ақ республикалық бюджет есебiнен ұсталатын, халықаралық қадағалау миссиясының құрамында шет мемлекеттердегi сайлауларға Қазақстан Республикасынан қадағалаушы ретiнде жiберiлетiн мемлекеттiк органдардың лауазымды тұлғаларын жiберу кезiнде өкiлдiк шығындарға қолма-қол шетел валютасын бөлу мынадай тәртiппен жүзеге асырылады:

      бөлiнген қаражатты айырбастау үшiн сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi орган Астана қаласының Қазынашылық департаментiнде шетел валютасында шот ашады;

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң орталық филиалы Астана қаласы Қазынашылық департаментiнiң өтiнiшi бойынша шетел валютасын айырбастауды жүргiзедi және оны шетел валютасындағы шотқа есептейдi;

      Астана қаласының Қазынашылық департаментi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң орталық филиалының үзiндiсi негiзiнде сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi органның шетел валютасындағы шотына шетел валютасын есептеудi жүргiзедi;

      ай сайын 10-күнiне дейiн сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi орган Астана қаласының Қазынашылық департаментiне келесi күнтiзбелiк айда тиiстi айдағы жоспарлы жұмсалымдарға барабар сомада қолма-қол шетел валютасын алуға арналған өтiнiм жiбередi;

      өкiлдiк шығындарға қаражат бөлу туралы қабылданған шешiмнiң негiзiнде сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi орган қолма-қол шетел валютасын алуға арналған сенiмхат беру үшiн ресми делегацияның құрамына енетiн тұлғаны көрсете отырып, Астана қаласының Қазынашылық департаментiне хат жiбередi. Астана қаласының Қазынашылық департаментi сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi органның хатында көрсетiлген тұлғаға Ұлттық Банкiнiң Астана қаласындағы орталық филиалында қолма-қол шетел валютасын алуға арналған сенiмхат бередi.

 

      353. Сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi орган өкiлдiк шығындарға бөлiнетiн қаражаттың жұмсалуына бақылауды жүзеге асырады.

 

      354. Өкiлдiк шығындарға қаражат алған республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi органға тоқсан сайын көрсетiлген қаражатты пайдаланғаны туралы есеп, ал өкiлдiк шығындарға қаражат алған тұлғалар iс-шараны өткiзгеннен кейiн 15 күнтiзбелiк күн iшiнде - тиiстi тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатқан ұйымның мөрiмен расталған сатып алынған тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердiң құны мен көлемiн көрсете отырып, растайтын құжаттарды (түбiртектердi, шот-фактураларды, жөнелтпе құжаттарды) беруi тиiс. 
      Осы Ереженiң 352-тармағында анықталған тәртiппен бөлiнетiн қаражат бойынша есеп беретiн тұлға iс-шаралар жүргiзiлгеннен кейiн 30 күнтiзбелiк күннiң iшiнде сыртқы экономикалық қызмет саласындағы орталық уәкiлеттi органның валюталық шотына пайдаланылмаған ақшаның сомасын қайтарады және оған гербтiк мөрмен расталған Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысының шетелдік сапарлары кезінде Қазақстан Республикасының Президенті Кеңсесінің Бастығы немесе Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің шетелдік сапарлары кезінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі Басшысының орынбасары,  Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрiнiң шетелдік сапарлары кезінде  Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің жауапты хатшысы (Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі жауапты хатшысының өкілеттігі белгіленген тәртіппен жүктелген лауазымды тұлға), Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының төрағасы республикалық бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк органдардың лауазымды тұлғаларын халықаралық қадағалау миссиясының құрамында шет мемлекеттердегi сайлауларға Қазақстан Республикасынан қадағалаушы ретiнде жiберу кезiнде бекiткен өкiлдiк мақсаттарға арналған шығындар бойынша актiнi, сондай-ақ қолма-қол қаражатты қайтару туралы түбiртектi және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi орталық филиалының кiрiс ордерiн қайтарады. 
       Ескерту. 354-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.28  N 394 Қаулысымен.

      355. Өкiлдiк шығындарға бөлiнген қаражаттың мақсатты және тиiмдi пайдаланылуына жауапкершiлiк республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне жүктеледi.

44-тарау. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың резервтерiн пайдалану тәртiбi

      356. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      Халықаралық гуманитарлық көмек мәселелерi жөнiндегi комиссия (бұдан әрi - Комиссия) - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша ұсыныстар әзiрлеу үшiн құрылған Қазақстан Республикасының Үкiметi жанындағы халықаралық гуманитарлық көмек мәселелерi жөнiндегi консультативтiк-кеңесу органы;

      көзделмеген шығындар - көзделмегендiгiне байланысты ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттердi әзiрлеу кезiнде жоспарланбаған және ағымдағы қаржы жылында кезек күттiрмей қаржыландыруды талап ететiн шығындар;

      Қазақстан Республикасының ресми гуманитарлық көмегi - басқа мемлекеттердiң аумағында әскери, экологиялық, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою мақсатында Қазақстан Республикасы қайтарусыз көрсететiн көмек.

      Ескерту. 356-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.14  N 249 Қаулысымен.

 

      357. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдар резервiнiң қатаң нысаналы мақсаты бар әрi осы Ережеде және Қазақстан Республикасының Үкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдардың резервтен ақша бөлу туралы шешiмiнде көзделмеген қажеттiлiктерге пайдаланылмайды.

 

      358. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың тиiсiнше Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың резервiнен ақша бөлу туралы шешiмдерiн дайындау мынадай:

      1) ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттерде осы мақсаттарға ақша болмаған не жетіспеген;

      2) Қазақстан Республикасының Үкiметi және жергiлiктi атқарушы органдар резервiнiң ақшасына қажеттiлiк ағымдағы қаржы жылында туындаса және оларға қажеттiлiк мiндеттемелердi тиiсiнше Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, орталық мемлекеттiк органдардың жергiлiктi атқарушы органдардың соттардың шешiмдерi бойынша өтеу жағдайларын қоспағанда, бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң өткен мiндеттемелерiне байланысты болмаған;

      3) Қазақстан Республикасының ресми гуманитарлық көмек көрсетуге арналған төтенше резервiн пайдаланған жағдайда Комиссияның оң қорытындысы болған жағдайларда жүзеге асырылады.

      Ескерту. 358-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.14  N 249 Қаулысымен.

 

      359. Қаржы жылы iшiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органдардың резервiнен бөлiнген ақшаны пайдаланбаған немесе iшiнара пайдаланған жағдайда бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ағымдағы қаржы жылының аяғына дейiн тиiстi бюджетке бөлiнген қаражаттың пайдаланылмаған бөлiгiн қайтаруды қамтамасыз етедi.

 

      360. Қазақстан Республикасының аумағында табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен ақша бөлу туралы қолдаухаттарды төтенше жағдайлар жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган қарайды. Бұл ретте, пайда болған табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдай өңiрлiк немесе ғаламдық ауқым алуға тиiс.

 

      361. Жергiлiктi ауқымдағы табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда тиiстi жергiлiктi атқарушы органның резервiнен ақша бөлу туралы қолдаухатты облыстық (республикалық маңызы бар қала, астана) төтенше жағдайлар жөнiндегi уәкiлеттi органы немесе аудандық (қалалық) қаржы бөлiмi қарайды.

 

      362. Негiздейтiн материалдарды және олардың тiзбесiн беру тәртiбiн төтенше жағдайлар жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган анықтайды.

      Төтенше резервтен бұзылған объектiлердi салуға немесе күрделi жөндеуге ақша бөлген жағдайда құжаттардың қатарында сондай-ақ құрылыс жөнiндегi уәкiлеттi органның оң қорытындысы берiледi.

 

      363. Өңiрлiк және жаhандық ауқымдағы табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою қажеттiлiгi болған кезде төтенше жағдайлар жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган заңнамада белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Yкiметiне табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға ақша бөлу туралы шешiм жобасын енгiзедi.

 

      364. Жергiлiктi ауқымдағы табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою қажеттiлiгi болған кезде облыстық (республикалық маңызы бар қала, астана) төтенше жағдайлар жөнiндегi уәкiлеттi органы немесе аудандық (қалалық) қаржы бөлiмi заңнамада белгiленген тәртiппен жергiлiктi атқарушы органға табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға ақша бөлу туралы шешiм жобасын енгiзедi.

 

      365. Төтенше резерв ақшасы "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында көзделген табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою жөнiндегi iс-шараларға бағытталады.

 

      366. Басқа мемлекеттердiң аумағында әскери, экологиялық, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою мақсатында тиiстi орталық мемлекеттiк орган Комиссия ұсынымдарының негiзiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ресми гуманитарлық көмек көрсетуге арналған шешiмiнiң жобасын әзiрлейдi және заңнамада белгiленген тәртiппен оны Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзедi.

 

      367. Қазақстан Республикасының ресми гуманитарлық көмегi ақшалай немесе тауар нысанында ұсынылады.

 

      368. Қазақстан Республикасының ақшалай нысанда ресми гуманитарлық көмек көрсетуi кезiнде ақша қаражатын аудару алушы елдiң Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен шоттардың деректемелерiн ресми бергеннен кейiн жүзеге асырылады.

 

      369. Қазақстан Республикасының тауар нысанында ресми гуманитарлық көмек көрсетуi үшiн ұсынылған тауарлардың құнын өтеу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде төтенше резервтен жүзеге асырылады.

      370. Қазақстан Республикасының немесе оның әкімшілік-аумақтық бірлігінің саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп тудыратын жағдайлар туындаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен өзге көзделмеген шығындарға ақша қажеттілігі болған жағдайда тиісті мемлекеттік орган бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға тиісті негіздемелермен және есептеулермен бірге орталық мемлекеттік органның жауапты хатшысы (белгіленген тәртіппен орталық мемлекеттік органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды адам), ал мұндай болмаған жағдайларда - мемлекеттік органның басшысы немесе өзі уәкілеттік берген адам қол қойған ақша болу туралы қолдаухат ұсынады. Егер қолдаухат жергілікті атқарушы органдардың сұрауы бойынша берілсе, онда негіздемелер мен есептеулерге жергілікті атқарушы органның басшысы немесе өзі уәкілеттік берген адам да қол қояды. 
      Жоғарыда көрсетілген негіздемелер мен есептеулер болмаған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган қолдаухатты қараусыз қайтарады. 
      Ескерту. 370-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

       370-1. Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына қауіп тудыратын жағдайлар туындаған жағдайларды қоспағанда, қарастырылған көзделмеген шығындарға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын арттыруға Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлуге жол берілмейді. 
      Ескерту. 370-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.14  N 249 , 2008.05.13 N 451 Қаулыларымен.

      371. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган ұсынылған қолдаухаттың негiзiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың шұғыл шығындарға арналған резервтерiнде көзделген шекте ақшаны бөлу қажеттiлiгi немесе бөлу мүмкiн еместiгi туралы қорытынды бередi.

 

      372. Мемлекеттiк органның қолдаухатына оң қорытынды болған кезде Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң немесе тиiстi жергiлiктi атқарушы органның тиiсiнше Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервiнен ақша бөлу туралы шешiмiнiң жобасын заңнамада белгiленген тәртiппен осы мемлекеттiк орган дайындайды.

      Бұл ретте Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе тиiстi жергiлiктi атқарушы органның тиiсiнше Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе тиiстi жергiлiктi атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервiнен ақша бөлу туралы шешiмiнiң жобасына осы мемлекеттiк орган ақша бөлу туралы оң қорытындының көшiрмесiн қоса бередi.

 

      373. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, орталық мемлекеттiк органдардың, олардың ведомстволарының және аумақтық бөлiмшелерiнiң Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелерiн орындау сот атқарушы құжаттары болған кезде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелерiн орындауға арналған резервiнен қамтамасыз етiледi.

      Соттардың шешiмдерi бойынша төлемдер жүргiзуге мiндеттi орталық мемлекеттiк органдар, олардың ведомстволары және аумақтық бөлiмшелерi төлемдердi жүргiзедi, ал қолданыстағы заңнамада көзделген негiздемелер болған жағдайда көрсетiлген шешiмдердi барлық сот инстанцияларында шағымдануы тиiс.

      Орталық мемлекеттiк органдар, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлiмшелерi өздерiнiң заңсыз қабылданған актiлерi үшiн, сондай-ақ әкiмшiлiк басқару саласындағы лауазымды тұлғаларының заңсыз iс-әрекеттерi үшiн оларды ұстауға бөлiнген ақшамен жауап бередi.

      Ескерту. 373-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 Қаулысымен. 

 

      374. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мiндеттемелерiн орындауға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен ақша бөлу туралы Қазақстан Республикасының Үкiметi шешiмiнiң жобасын орындау

құжаттарының атқарылуын қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган

сот актілерінің көшірмесін және заңнамада белгіленген талаптарға

сәйкес келетін орындау құжаттарын ұсынғаннан кейін заңнамада белгiленген тәртiппен бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган дайындайды.

      Ескерту. 374-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 Қаулысымен. 

 

      374-1. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган

мемлекеттік органдар қылмыстық іс жүргізетін органдардың лауазымды

тұлғалары келтірген зиянды өтегеннен кейін, мұндай тұлғалардың

кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленсе, Қазақстан

Республикасы Үкіметінің резервінен оқшауландырылған қаражатты өтеу

бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен шаралар қолданады.

      Ескерту. 374-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 Қаулысымен. 

 

      375. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен орталық мемлекеттiк органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлiмшелерiнiң мiндеттемелерiн орындауға ақша бөлу туралы Қазақстан Республикасының Үкiметi шешiмiнiң жобасын орындау құжаттарының атқарылуын қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган сот актілерінің көшірмесін және заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес келетін орындау құжаттарын ұсынғаннан кейін заңнамада белгiленген тәртiппен тиiстi орталық мемлекеттiк орган дайындайды.

      Бұл ретте Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен орталық мемлекеттiк органдардың мiндеттемелерiн орындауға ақша бөлу туралы шешiмнiң жобасына орталық мемлекеттiк орган осы Ереженiң 373-тармағын сақтауын растайтын материалдардың көшiрмесiн қоса бередi.

      Ескерту. 375-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.08.17.  N 701 Қаулысымен. 

 

      376. Соттардың шешiмдерi бойынша тиiстi жергiлiктi атқарушы органдардың мiндеттемелерiн орындау сот атқарушы құжаттары болған кезде соттардың шешiмдерi бойынша тиiстi жергiлiктi атқарушы органның мiндеттемелерiн орындауға арналған облыстық немесе аудандық деңгейлердегi атқарушы органдардың резервтерiнен қамтамасыз етiледi.

      Соттардың шешiмдерi бойынша төлемдер жүргiзуге мiндеттi жергiлiктi атқарушы органдар төлемдердi жүргiзедi, ал қолданыстағы заңнамада көзделген негiздемелер болған жағдайда көрсетiлген шешiмдердi барлық сот инстанцияларында шағымдануы тиiс.

      Жергiлiктi атқарушы органдар өздерiнiң заңсыз қабылданған актiлерi үшiн, сондай-ақ әкiмшiлiк басқару саласындағы лауазымды тұлғаларының заңсыз iс-әрекеттерi үшiн оларды ұстауға бөлiнген ақшамен жауап бередi.

 

      377. Соттардың шешiмдерi бойынша тиiстi жергiлiктi атқарушы органның мiндеттемелерiн орындауға арналған облыстық немесе аудандық деңгейлердегi атқарушы органдардың резервiнен ақша бөлу туралы тиiстi жергiлiктi атқарушы орган шешiмiнiң жобасын заңнамада белгiленген тәртiппен тиiстi атқарушы орган дайындайды.

      Бұл ретте соттардың шешiмдерi бойынша тиiстi жергiлiктi атқарушы органның мiндеттемелерiн орындауға арналған облыстық немесе аудандық деңгейлердегi атқарушы органдардың резервiнен ақша бөлу туралы тиiстi жергiлiктi атқарушы орган шешiмiнiң жобасына мүдделi жергiлiктi атқарушы органдар осы Ереженiң 376-тармағын сақтауды растайтын материалдардың көшiрмелерiн қоса бередi.

 

      378. Ағымдағы қаржы жылында болжамдалған жағдайда облыстық бюджеттердiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резервi ағымдағы қаржы жылында республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiне кредит беру үшiн тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте көзделедi.

 

      379. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен ағымдағы қаржы жылында болжамдалған жағдайда облыстық бюджеттердiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға ақша бөлу үшiн облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкiмдерi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға тиiстi негiздемелермен және есептеулермен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен ақша бөлу туралы қолдаухатты бередi.

 

      380. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ұсынылған қолдаухаттың негiзiнде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң осыған ұқсас мәселелерi бойынша бұрын қабылданған шешiмдерiне және облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерiне бұрын берiлген кредиттер туралы деректерге сүйене отырып, ағымдағы қаржы жылында облыстық бюджеттердiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң қолма-қол ақша тапшылығы болжамдалған жағдайда олардың қолма-қол ақша тапшылығын жабуға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен ақша бөлу мүмкiндiгi немесе мүмкiн еместiгi туралы қорытынды бередi.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен облыстық бюджеттердiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға ақша бөлу үшiн мыналар мiндеттi шарттар болып табылады:

      1) облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiне кредит беру үшiн ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджетте көзделген соманың бар болуы;

      2) бөлiнетiн ақшаның мәслихаттардың шешiмдерiмен бекiтiлген және облыстық бюджетке, республикалық маңызы бар қала, астана қаласының бюджеттерiне түсетiн түсiмдермен және белгiлi бiр есептi кезеңде облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң тапшылығын қамтамасыз етiлмеген шығыстарды қаржыландыруға жiберiлуi;

      3) республикалық бюджеттен бұрын берiлген кредиттер бойынша жергiлiктi атқарушы органдар берешегiнiң болмауы;

      4) бөлiнетiн кредиттiң сомасы Қазақстан Республикасының Үкiметi тиiстi қаржы жылына белгiлеген жергiлiктi атқарушы орган борышының лимитiн арттыруға әкеп соқтырмауы тиiс.

 

      381. Ағымдағы қаржы жылында болжамдалған жағдайда Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен облыстық бюджеттердiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға бюджеттiк кредит беру қаржы жылының шегiнде алты айға дейiнгi мерзiмге жүзеге асырылады және республикалық бюджеттi нақтылауды талап етпейдi.

 

      382. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмiнiң қолдаухаты бойынша оң қорытынды болған кезде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң облыстық бюджеттердiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен ақша бөлу туралы шешiмiнiң жобасын Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауына бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган енгiзедi.

 

      383. Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiнiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерв ағымдағы қаржы жылында олардың бюджетiнiң қолма-қол ақша тапшылығын болжамдаған жағдайда ауданның (облыстық маңызы бар) қала бюджетiне кредит беру үшiн облыстық бюджетте көзделедi.

 

      384. Ағымдағы қаржы жылында болжамдаған жағдайда аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға облыстың деңгейдегi атқарушы органдардың резервiнен ақша бөлу үшiн аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) әкiмдерi бюджеттi атқару жөнiндегi облыстық уәкiлеттi органға тиiстi негiздемелермен және есептеулермен облыстық деңгейдегi атқарушы органның резервiнен ақша бөлу туралы қолдаухат бередi.

 

      385. Бюджеттi атқару жөнiндегi облыстық уәкiлеттi орган ұсынылған қолдаухаттың негiзiнде, сондай-ақ облыс әкiмдiгiнiң осыған ұқсас мәселелерi бойынша бұрын қабылданған шешiмдерiне және төмен тұрған бюджеттерге бұрын берiлген кредиттер туралы деректерге сүйене отырып, ағымдағы қаржы жылында болжамдалған жағдайда ағымдағы қаржы жылында аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға облыстық деңгейдегi жергiлiктi атқарушы органдардың резервiнен ақша бөлу мүмкiндiгi немесе мүмкiн еместiгi туралы қорытынды бередi.

      Ағымдағы қаржы жылы болжамдалған жағдайда облыстық деңгейдегi жергiлiктi атқарушы органдарының резервiнен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға ақша бөлу үшiн мыналар мiндеттi шарттар болып табылады:

      1) аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне кредит беру үшiн ағымдағы қаржы жылына арналған облыстық бюджетте көзделген соманың бар болуы;

      2) бөлiнетiн ақшаның мәслихаттардың шешiмдерiмен бекiтiлген және аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне түсетiн түсiмдермен және белгiлi бiр есептi кезеңде аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнiң тапшылығын қаржыландырумен қамтамасыз етiлмеген аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнiң шығыстарын қаржыландыруға жiберiлуi;

      3) облыстық бюджеттен бұрын берiлген кредиттер бойынша аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) жергiлiктi атқарушы органдар берешегiнiң болмауы.

 

      386. Ағымдағы қаржы жылында болжамдалған жағдайда аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған облыстық деңгейдегi атқарушы органдардың резервiнен бюджеттiк кредит беру қаржы жылының шегiнде алты айға дейiнгi мерзiмге жүзеге асырылады және жергiлiктi бюджеттердi нақтылауды талап етпейдi.

 

      387. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң қолдаухаты бойынша оң қорытынды болған кезде облыстық деңгейдегi атқарушы органдардың резервiнен ағымдағы қаржы жылында болжамдалған жағдайда аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға ақша бөлу туралы шешiмнiң жобасын бюджеттi атқару жөнiндегi облыстық уәкiлеттi орган облыс әкiмдiгiнiң қарауына енгiзедi.

 

      388. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың резервтерiнен бөлiнген ақшаны алушы бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi олардың пайдаланылуы, орындалған жұмыстардың көлемi мен құны туралы есептi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен және мерзiмде беруi тиiс.

 

      389. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ай сайын Қазақстан Республикасының Үкiметiне Қазақстан Республикасының Yкiметi резервiнiң ақшасын пайдалану және тиiстi кезеңге оның қалдығы туралы ақпаратты ұсынады.

 

      390. Сыртқы саяси қызмет жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға алушы елдiң Қазақстан Республикасы көрсеткен ресми гуманитарлық көмектi алғаны туралы тиiстi ақпаратты бередi.

 

      391. Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган жергiлiктi атқарушы органға жергiлiктi атқарушы орган резервiнiң ақшасын пайдалану және тиiстi кезеңге оның қалдығы туралы ақпаратты ұсынады.

 

      392. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдарының резервтерiнен бөлiнетiн ақшаны мақсатсыз және тиiмсiз пайдаланғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың резервтерiнен ақша алған бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жауап бередi.

      393. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдары резервтерiнiң мақсатты және тиiмдi пайдаланылуын бақылау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

45-тарау. Бюджеттiк инвестициялық жобалардың техникалық- экономикалық негiздемесiн әзiрлеудi қаржыландыруға қаражат бөлу тәртiбi

      394. Осы тарау бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалардың қаражатын бюджеттiк инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемесiн (бұдан әрi - ТЭН) және оларды қаржыландыру рәсiмдерiн әзiрлеудi қаржыландыруға бөлу тәртiбiн анықтайды.

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жағдайларда ТЭН әзiрлеу шеңберiнде TЭH тиiстi сараптамаларын жүргiзу қаржыландырылады.

      Бюджеттiк инвестициялық жобалардың TЭH қаржыландыру экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның бөлiнетiн бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

      Бюджеттiк инвестициялық жобаны республикалық не жергiлiктi ретiнде анықтау Бюджет кодексiнiң  147-бабының 3-тармағында белгіленген өлшемдерге сәйкес жүзеге асырылады.

      Егер жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобаны қаржыландыру бекiтiлген мемлекеттiк, салалық (секторалдық) бағдарламалардың шеңберiнде республикалық бюджеттен жергiлiктi бюджетке берiлетiн нысаналы даму трансферттерi қаражатының есебiнен көзделген жағдайда, ТЭН әзiрлеудi қаржыландыру экономикалық жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдардың бөлiнетiн бағдарламаларының есебiнен жүзеге асырылады.

      ТЭН-дi қаржыландыру, егер жоба бекiтiлген мемлекеттiк, салалық (секторалдық) және өңiрлiк бағдарламалармен көзделген жағдайда жүзеге асырылады.

 

      395. Бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалардың қаражаты есебiнен бюджеттiк инвестициялық жобалардың ТЭН әзiрлеудi қаржыландыру үдерiсi мынадай негiзгi сатыларды:

      1) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк инвестициялық жобалардың TЭH әзiрлеудi қаржыландыруға арналған өтiнiмдер (бұдан әрi - Өтiнiм) берудi;

      2) олардың TЭH әзiрлеу және сараптауды қаржыландыру бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалардың қаражаты есебiнен қаржыландырылатын бюджеттiк инвестициялық жобалардың тiзбесiн (бұдан әрi - Тiзбе) қалыптастыруды, қарауды және бекiтудi;

      3) ТЭН әзiрлеудi қаржыландыруды қамтитын iс-шаралар кешенiн бiлдiредi.

 

      396. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi өтiнiмдердi ТЭН әзiрлеу жоспарланатын жылдың 15 қаңтарына дейiн экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға бередi.

 

      397. Өтiнiм осы ережеге 56-қосымшада көрсетiлген нысанға сәйкес келуi және мынадай негiзгi мәлiметтердi қамтуы тиiс:

      жобаның атауы;

      құрамында жобаны iске асыру көзделген мемлекеттiк, салалық (секторалдық) және өңiрлiк бағдарламаның атауы;

      жобаны iске асырудың жалпы құны;

      iске асыру кезеңi;

      iске асыру орны;

      Бюджет кодексiнiң 147-бабының 3-тармағында көрсетiлген өлшемдерге сәйкес келуi;

      жобаның құрауыштары;

      қаржыландыру нысаны;

      жобаны iске асыруға жауапты бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi;

      TЭH әзiрлеу үшiн қажеттi мәлiмделетiн сома;

      инвестициялық ұсынысты салалық бағалауды жүргiзген мемлекеттiк органның атауы, сондай-ақ инвестициялық ұсынысты салалық бағалау қорытындысының нөмiрi;

      инвестициялық ұсынысты экономикалық бағалау оң қорытындысының күнi мен нөмiрi.

 

      398. TЭH әзiрлеудi қаржыландыруға сондай-ақ мыналар қоса берiледi:

      салалық бағалаудың қорытындысы;

      экономикалық бағалаудың қорытындысы;

      TЭH әзiрлеуге техникалық тапсырма;

      TЭH әзiрлеудiң мәлiмделетiн құнын негiздейтiн ақпарат.

 

      399. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган тиiстi жылдың 1 сәуiрiнен кешiктiрмейтiн мерзiмде қаржыландыруға арналған өтiнiштердiң негiзiнде TЭH әзiрлеу мен сараптамасын қаржыландыру бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражаты есебiнен мүмкiн бюджеттiк инвестициялық жобалар тiзбесiнiң жобасын қалыптастырады және тиiстi бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.

 

      400. Бюджет комиссиясының қарауына шығарылатын TЭH әзiрлеу мен сараптамасын қаржыландыру бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражаты есебiнен мүмкiн бюджеттiк инвестициялық жобалар тiзбесi мынадай негiзгi мәлiметтердi қамтуы тиiс:

      жобаның атауы;

      бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi мәлiмдеген сома;

      экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган қаржыландыруға ұсынылатын сома;

      жобаның мемлекеттiк, салалық (секторалдық) және өңiрлiк бағдарламаларға сәйкестiгi;

      ТЭН әзiрлеуге арналған техникалық тапсырманы бағалау;

      өзге мәлiметтер.

      Қажет болған жағдайда экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган олардың TЭH-iн әзiрлеу және сараптауды қаржыландыру бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражаты есебiнен мүмкiн болатын бюджеттiк инвестициялық жобалар тiзбесiн қалыптастыру барысында туындайтын жекелеген мәселелердi қарау үшiн қосымша ақпаратты сұратады.

 

      401. Бюджет комиссиясы олардың TЭH-iн әзiрлеу және сараптауды қаржыландыру бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражаты есебiнен мүмкiн болатын бюджеттiк инвестициялық жобалар тiзбесiн қарау нәтижелерi бойынша Тiзбенi, сондай-ақ әрбiр жоба бойынша қаржыландыру сомасын анықтайды.

 

      402. Әрбiр жоба бойынша қаржыландыру атауы мен сомасын қамтитын тiзбе Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жекелеген шешiмiмен немесе жергiлiктi атқарушы органның нормативтiк құқықтық актiсiмен бекiтiледi.

 

      403. Егер бюджет комиссиясының олардың TЭH-iн әзiрлеу және сараптауды қаржыландыру бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражаты есебiнен мүмкiн болатын бюджеттiк инвестициялық жобалар тiзбесiн қарау нәтижелерi бойынша бөлiнетiн бағдарламаның қаражаты толық мөлшерде бөлiнбеген жағдайда, экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган бюджеттiк инвестициялық жобалардың тiзбесiн бекiткеннен кейiнгi келесi айдың 1-i күнiне дейiн бюджет комиссиясының қарауына бөлiнетiн бюджеттiк бағдарлама қаражатының қалған сомасына бюджеттiк инвестициялық жобалардың тiзбесiне қосымша жобасын енгiзедi.

      Бөлiнетiн бюджеттiк бағдарлама қаражатының қалған сомасына бюджеттiк инвестициялық жобалардың тiзбесiне қосымшаны қалыптастыру, бюджет комиссиясының қарауына енгiзу және бекiту осы ережеде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

 

      404. Бюджеттiк инвестициялық жобалардың TЭH әзiрлеудi қаржыландыру бойынша бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражаты бекiтiлген бюджеттiк инвестициялық жобалар тiзбесiнiң негiзiнде түрлi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң арасында бөлуге жатады.

      Қаржы жылы iшiнде бюджеттiк инвестициялық жобалардың TЭH әзiрлеудi қаржыландыру бойынша бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражаты бюджетке қайтарылады.

 

      405. Сараптамаларды әзiрлеу мен жүргiзудi қаржыландыру бюджет заңнамасында және мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамада белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

 

      406. ТЭН әзiрлеу жөнiндегi қызметтердi беруге арналған шарт бойынша берушiнiң мiндеттемелерiнде шарттың жалпы құнының шегiнде жүргiзiлетiн ескертулер мен ұсыныстар бойынша өнiм берушiнiң TЭH мiндеттi пысықтауы туралы талап қамтылуы тиiс.

 

      407. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға:

      есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 10-ы күнiне дейiн жобаның ТЭН белгiленген тәртiппен бекiткенге дейiн ТЭН әзiрлеу жөнiндегi iс-шараларды iске асыру барысы туралы ақпаратты бередi.

46-тарау. Концессиялық жобаларды бағалауды және сараптауды қаржыландыруға арналған қаражатты бөлу тәртiбi

      408. Осымен концессиялық жобаларды бағалауды және сараптауды қаржыландыру бойынша бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражатын бөлу тәртiбi анықталады.

      Концессиялық жобаларды бағалауды және сараптауды қаржыландыру экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

      Концессиялық жобаларды бағалауды және сараптауды қаржыландыру Қазақстан Республикасы Yкiметi бекiткен орта мерзiмдi кезеңге арналған концессияға беруге ұсынылатын объектiлердiң тiзбесiнде көзделген.

      409. Бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражаты есебiнен концессиялық жобаларды бағалауды және сараптауды қаржыландыру үдерiсi мынадай негiзгi кезеңдерден тұратын iс-шаралар кешенiн бiлдiредi:

      1) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң концессиялық жобаларды бағалауды және сараптауды өткiзудi концессияға беруге ұсынылатын объектiлер бойынша қаржыландыруға арналған өтiнiмдердi (бұдан әрi - Өтiнiм) табыс етуi;

      2) бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын концессиялық жобаларды бағалауды және сараптауды қаржыландыру, жобалардың тiзбесiн қалыптастыру, қарау және бекiту;

      3) концессиялық жобаларды бағалауды және сараптауды қаржыландыру.

 

      410. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi орта мерзiмдi кезеңге арналған концессияға беруге ұсынылатын объектiлердiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен күннен бастап он күн iшiнде Өтiнiмдердi экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға ұсынады.

      Өтiнiм осы Ереженiң 57-қосымшасында көрсетiлген нысанға сәйкес болуы және мынадай негiзгi мәлiметтерден тұруы тиiс:

      1) жоба концессиясының атауы;

      2) жоба концессиясының iске асырылуына жауапты бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi;

      3) жоба концессиясын iске асырудың жалпы құны;

      4) концессиялық жобаларды бағалау мен сараптаудың мәлiмделген құны;

      5) концессия объектiсiн iске асыру кезеңi.

      Сондай-ақ өтiнiмге:

      1) мынадай негiзгi мәлiметтерi бар концессиялық жобаларды бағалаудың және оларға сараптама жүргiзудiң техникалық мiндеттерi:

      концессиялық жобаларды бағалау және оларға сараптама жүргiзудiң мiндетi, тапсырмасы және өзектiлiгi;

      концессиялық жобаларды бағалау және оларға сараптама жүргiзудiң ортақ талаптары;

      концессиялық жобаларды бағалау және сараптама жүргiзудiң мерзiмдерi;

      2) концессиялық жобаларды бағалаудың және сараптаудың өтiнiлген құнын негiздейтiн ақпарат;

      3) басқа да мәлiметтер қоса берiледi.

 

      411. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган Өтiнiмдер негiзiнде концессиялық жобаларды (бұдан әрi - Бөлу) бағалауға және сараптауға арналған қаражатты бөлу қаржыландыру жобасын қалыптастырады және республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.

 

      412. Республикалық бюджет комиссиясы Бөлу жобасын қарау нәтижелерi бойынша концессияның әрбiр объектiсi бойынша концессиялық жобаларды бағалау мен сараптауды қаржыландыру сомасын айқындайды.

 

      413. Бөлу мынадай негiзгi мәлiметтердi қамтуы тиiс:

      концессия объектiсiнiң атауы;

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi;

      концессия объектiсi бойынша концессиялық жобаларды бағалау мен сараптауды қаржыландыру құны.

      Экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган егер қажет болған жағдайда Бөлу жобасын қалыптастыру барысында туындаған жекелеген мәселелердi қарау үшiн қосымша ақпарат сұратады.

 

      414. Концессияның әрбiр объектiсi бойынша концессиялық жобаларды бағалаудың және сараптаудың атауы мен қаржыландыру сомасынан тұратын Бөлу жобасы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен бекiтiледi.

 

      415. Концессиялық жобаларды бағалауды және сараптауды қаржыландыру бойынша бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражаты бекiтiлген Бөлу негiзiнде бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң арасында қаржылық жылдың iшiнде бөлiнуi тиiс.

 

      416. Концессиялық жобаларды бағалауды және сараптауды қаржыландыру бюджеттiк заңнамада және мемлекеттiк сатып алулар туралы заңнамада белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

 

      417. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға:

      концессиялық жобаларды бағалау және оларға сараптама жүргiзу жөнiндегi iс-шараларды iске асыру туралы ақпаратты концессиялық жобаларды бағалауды және сараптауды аяқтағаннан кейiнгi 10 күн iшiнде;

      жыл сайын, есептi жылдан кейiнгi жылдың 1 наурызына дейiн экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға қаржыландыруы бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаның қаражаты есебiнен жүзеге асырылған концессиялық жобаларды бағалау және сараптау туралы өткен жылғы есептi бередi.

9-бөлiм. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерi мен есептiлiгi

47-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына активтердi есептеу тәртiбi

      418. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры Бюджет кодексiнде белгiленген түсiмдердiң есебiнен қалыптастырылады.

      419. ҚР ҰБ Қазақстан Республикасының Үкiметiне Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын есепке алу және оны жұмсау үшiн теңгелiк шот және шетелдiк валютада түсетiн қаражаттың теңгелiк баламасын есепке алу үшiн теңгемен тиiстi шот ашады.

 

      420. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айдың басына дейiн бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ҚР ҰБ-дағы шоттарына аударылатын түсiмдер сомасының алдағы айға арналған болжамын ұсынады.

 

      421. Ұлттық валютадағы түсiмдер сомасы Ұлттық қордың ҚБШ-ға жiберiледi. Ұлттық қордың ҚБШ-да есепке алынатын ағымдағы жұмыс күнi iшiндегi түсiмдер сомасын бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей ҚР ҰБ-дағы Үкiметтiң теңгелiк шотына аударуы тиiс. Теңгелiк шоттан қаражат келесi ай сайынғы кепiлдiк берiлген трансферттi аудару шеңберiнде жүзеге асырылатын алу үшiн жеткiлiктi соманы жинақтағаннан кейiн айырбасталады және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының шотына шетел валютасында түседi.

      Бұл ретте қаржы нарықтарының ағымдағы конъюнктурасына байланысты Ұлттық Банктің алты айға дейінгі мерзімге теңгемен Қордың есебінен түсімдерді айырбастауды кейінге қалдыруға құқығы бар.

      Ескерту. 421-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

 

      422. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсiмдер сомасын аударуды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган күн сайын ҚР ҰБ-нiң нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген нысан бойынша төлем тапсырмасының негiзiнде жүзеге асырады. Бұл ретте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджетке түсетiн түсiмдердiң артық төленген сомасын қайтарған немесе ол есепке алынған жағдайда Ұлттық қордың ҚБШ-ға дебеттiк сальдоға рұқсат етiледi.

 

      423. Артық төленген соманы қайтару немесе есепке алу осы Ереженiң 68-71-тармақтарына сәйкес ҚР ҰБ-да ашылған шоттардан есептен алмастан уәкiлеттi органның шоттарында жүзеге асырылады.

 

      424. Шетелдiк валютадағы түсiмдердiң сомасы бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның шетелдiк валютадағы корреспонденттiк шоттарына есептеледi. Қайта айырбасталғаннан кейiн теңгемен алынған сома Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен ҚР ҰҚ-ның ҚБШ-ға жiберiледi. ҚР ҰҚ-ның ҚБШ-да ескерiлетiн ағымдағы жұмыс күнi iшiндегi түсiмдердiң сомасын бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган дәл сол жұмыс күнi шетелдiк валютада түсетiн қаражаттың теңгелiк баламасын есепке алу үшiн Үкiметтiң тиiстi шотына теңгемен аударуға тиiс.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ҚР ҰБ белгiлеген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шоттарына есептелетiн шетелдiк валютаны дәйектi түрде қайта айырбастау және айырбастау операциясы үшiн хабарламалар, өтiнiштер беру және соманы теңгемен есептеу кестесiн сақтайды.

 

      425. ҚР ҰБ кастодиандардан алынған ақпараттың негiзiнде есепке алу әдiсiмен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқарудан алынған инвестициялық кiрiстердi есепке алуды жүргiзедi. Инвестициялық кiрiстердiң сомасы Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры кастодианының шоттарында Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры активтерiнiң құрамында көрсетiледi.

 

      426. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган осы Ережеге 58-қосымшаға сәйкес 2-26-нысан бойынша ай сайын есептiден кейiнгi айдың бiрiншi күнiне Қазақстан Республикасының Үкiметiне Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетiн түсiмдер мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ҚР ҰБ-дағы шоттарына аударымдар туралы есептi бередi.

 

      427. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетiн өзге түсiмдер мен кiрiстердi заңды және жеке тұлғалар Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шоттарына аударады.

48-тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын пайдалану тәртiбi

      428. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын пайдалану Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнде көзделген мақсаттарға ғана жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан республикалық бюджетке берiлетiн кепiлдiк берiлген трансферт түрiнде жұмсау қаржы жылы iшiнде тиiстi кезеңге арналған түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарында бекiтiлгеннен артық емес көлемде жүзеге асырылады.

 

      429. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық бюджеттiң ҚР Ұлттық қорынан кепiлдiк берiлген трансфертке қажеттiлiк көлемiн ай сайын болжамдайды.

      Даму бюджеттiк бағдарламаларын қаржыландыру үшiн қажет, алдағы айға арналған Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берiлетiн кепiлдiк берiлген трансферттегi республикалық бюджет қажеттiлiгiнiң көлемiн болжамдау республикалық бюджеттiң қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы бюджет қаражатының қалдығын, алдағы айда республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң күтiлетiн көлемi және республикалық бюджет шығыстарының күтiлетiн атқарылуы туралы болжамдарды ескере отырып анықталады.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық бюджеттiң түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары бекiтiлген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде ай сайын бөлiнген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан республикалық бюджетке кепiлдiк берiлген трансферттiң бекiтiлген көлемiн ҚР ҰБ назарына жеткiзедi және ҚР ҰБ аударуды жүзеге асыратын деректемелер туралы хабар бередi.

 

      430. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан республикалық бюджетке кепiлдiк берiлген трансферттiң ақша қажеттiлiгiнiң қажет көлемiн аудару ай сайын ҚР ҰБ-ға жiберiлетiн өтiнiмнiң негiзiнде жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдiк берiлген трансферт бөлуге арналған өтiнiмдi (бұдан әрi - өтiнiм) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы немесе бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы өкiлеттiк берген тұлға қол қойған республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң осы Ережеге 59-қосымшаға сәйкес 2-37 нысан бойынша әрбiр айдың 25-күнiне бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жасайды.

      ҚР ҰБ бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның өтiнiмi негiзiнде кепiлдiк берiлген трансферттiң өтiнiм жасалған сомасын оны алған күннен бастап он бес күнтiзбелiк күн iшiнде республикалық бюджеттiң ҚБШ-ға аударады.

      Өтiнiмдi орындауға қажет Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының теңгедегi қаражатын есепке алу үшiн Үкiмет шотында ақша болмаған немесе жеткiлiксiз болған жағдайда, ҚР ҰБ Басқармасы белгiлеген тәртiппен ҚР ҰБ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiн есепке алу үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шотынан шетел валютасындағы ақшаның немесе активтердiң бөлiгiн қайта айырбастауды жүргiзедi.

 

      431. Республикалық бюджеттiң болжамның негiзiнде анықталған бюджет ақшасы алдағы айға жеткiлiктi болған кезде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган әрбiр айдың 25-i күнiне ҚР ҰБ-ға хат жiбередi, онда алдағы айға Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдiк берiлген трансферттiң ақшасын аудару талап етiлмейтiндiгiн хабарлайды.

 

      432. Келесi айларда тиiстi түзетумен белгiлi бiр айда кепiлдiк берiлген трансферттiң көлемiн түзетудi (азайтуды не арттыруды) талап ететiн факторлар туындаған кезде республикалық бюджет түсiмдерiнiң және оны қаржыландырудың жиынтық жоспарына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлуi мүмкін.

 

      433. Өткен қаржы жылында аударылмаған Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдiк берiлген трансферт сомасының есебiнен ағымдағы қаржы жылының басында пайдаланылмаған сомадан артық емес көлемде өткен жылдың республикалық бюджеттiк даму бағдарламаларын қаржыландыру үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ағымдағы қаржы жылының 10 қаңтарына дейiнгi мерзiмде бюджеттi жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бөлiнiсiнде республикалық бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша орындалмаған шарттардың тiзбесiн; өткен қаржы жылында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке аударылмаған кепiлдiк берiлген трансферттiң сомасы, өткен қаржы жылы iс-шараларды толық орындамау себептерiн көрсете отырып бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi және инвестициялық жобалар бөлiгiнде даму бюджеттiк бағдарламалары бойынша қаржыландыру жоспарларының орындалуы туралы ақпаратты, сондай-ақ сыртқы қарыз қаражаты, гранттар және бюджеттiк кредиттер есебiнен iске асырылатын даму бюджеттiк бағдарламаларын алып тастағанда, республикалық даму бюджеттiк бағдарламалары және республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi бөлiгiнде инвестициялық жобалар бойынша орындалмаған шарттар тiзбесiн бередi.

 

      434. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органнан алынған ақпараттың негiзiнде бюджеттi жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiленген тәртiппен республикалық бюджет комиссиясының қарауына:

      1) өткен қаржы жылында жасалған шарттар бойынша төленбеген мiндеттемелерi бар республикалық бюджеттiк бағдарламалардың (кiшi бағдарламалардың) тiзбесiн;

      2) өткен қаржы жылында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке аударылмаған кепiлдiк берiлген трансферттiң сомасы туралы ақпаратты;

      3) ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджеттi түзету жолымен төленбеген мiндеттемелер бөлiгiнде республикалық бюджеттiк даму бағдарламаларын (кiшi бағдарламаларын) ағымдағы қаржы жылында қаржыландыру жөнiндегi ұсынысты бередi.

 

      435. Республикалық бюджет комиссиясының шешiмi негiзiнде бюджеттi жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулыларының жобаларын әзiрлейдi және белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзедi.

 

      436. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы және республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулыларына қол қойылған күннен бастап бес күннiң iшiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бөлiнiсiнде бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша өзгертiлген жылдық жоспарды және ағымдағы қаржы жылында қаржыландыруға Республикалық бюджет комиссиясы мақұлдаған шарттардың тiзбесiн жеткiзедi.

 

      437. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган 438, 439-тармақтарда санамаланған нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзiнде осы Ереженiң 6-тарауында анықталған тәртiппен түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына және мiндеттемелер жөнiндегi жиынтық қаржыландыру жоспарына өзгерiстер енгiзедi.

 

      438. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық бюджет түсiмдерiнiң және оны қаржыландырудың жиынтық жоспарының өзгерген сомасын оған өзгерiстер енгiзiлген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде ҚР ҰБ-ға жеткiзедi.

 

      439. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқаруға байланысты шығыстарды жүзеге асыру үшiн ҚР ҰБ бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға ақы төлеу үшiн шот-фактура жiбередi.

 

      440. Жыл сайынғы аудиттi жүргiзуге байланысты шығыстарды жүзеге асыру үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ҚР ҰБ-ға сыртқы аудитор ұсынған шот-фактураның көшiрмесiн және шығыстарды растау туралы хабарлама жiбередi.

 

      441. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ҚР ҰБ мен Қазақстан Республикасының Үкiметi арасында жасалған сенiмгерлiк басқару туралы шартта (бұдан әрi - Сенiмгерлiк басқару туралы шарт) белгiленген мерзiмде ҚР ҰБ-ға бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы немесе бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы өкiлеттiк берген тұлға қол қойған осы Ережеге 60-қосымшаға сәйкес 2-36-нысан бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының шығыстарын растау туралы хабарлама жiбередi.

      ҚР ҰБ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының шығыстарын растау туралы хабарламаның негiзiнде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқаруға және жыл сайынғы сыртқы аудиттi жүргiзуге байланысты шығыстарды жабуға арналған соманы Үкiметтiң теңгелiк шотынан есептен шығарады.

      Хабарламаны орындау үшiн қажет Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының теңгедегi қаражатын есепке алу үшiн Үкiметтiң шотында ақша болмаған немесе жеткiлiксiз болған жағдайда ҚР ҰБ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiн есепке алу үшiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шотынан шетелдiк валютадағы ақшаның немесе активтердiң бiр бөлiгiн ҚР ҰБ Басқармасы белгiлеген тәртiппен қайта айырбастауды жүргiзедi.

 

      442. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган және ҚР ҰБ осы Ережеге 61-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ай сайын шетел валютасында түсетiн қаражаттың теңгелiк баламасын есепке алу үшiн Үкiметтiң теңгелiк шоты және Үкiметтiң тиiстi шоты бойынша ақша қозғалысын салыстырып тексерудi жүзеге асырады.

49-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және оны пайдалану туралы жылдық есептi жасаудың тәртiбi мен нысандары

      443. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және оны пайдалану туралы есептiлiк Бюджет кодексiне сәйкес жүргiзiледi.

      444. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының түсiмдерi мен оның пайдаланылуы туралы есептi, тиiсiнше 1-шi және 15-шi күннiң жағдайы бойынша, есептiден кейiнгi айдың 5-шi және 20-шы күнi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жасайды.

 

      445. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және оны пайдалану туралы жылдық есептi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры аудитiнiң нәтижелерiн енгiзе отырып есептiден кейiнгi жылдың 1 сәуiрiне дейiн жыл сайын ҚР ҰБ-мен бiрлесiп жасайды.

 

      446. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және оны пайдалану туралы жылдық есеп мыналарды қамтиды: 

      а. осы Ережеге 62-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсiмдерi мен оның пайдаланылуы туралы жылдық есеп;

      b. ҚР ҰБ Басқармасының қаулысымен бекiтiлген нысандар бойынша теңгерiм мен есептер:

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының активтерiн сенiмгерлiк басқару жөнiндегi ҚР ҰБ теңгерiмi;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының активтерiн сенiмдi басқару жөнiндегi ҚР ҰБ кiрiстерi мен шығыстары туралы есеп;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының активтерiн сенiмгерлiк басқару жөнiндегi ҚР ҰБ ақша қозғалысы туралы есептер;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының активтерiн сенiмгерлiк басқару жөнiндегi ҚР ҰБ таза активтерiндегi өзгерiстер туралы есептер.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөнiндегi өзге деректер.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастыру және пайдалану туралы есеп ҚР ҰБ-ның және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның есепке алудың түрлi әдiстерiн (есептеу және кассалық) қолдануға байланысты, сондай-ақ дөңгелектеу есебiнен есеп бойынша алшақтық сомасының айырмасы көрсетiлетiн жолды қамти алады.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ағымдағы жылдың 1 мамырынан кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Президентiне сыртқы аудиттi жүргiзудiң нәтижелерiмен бiрге жылдық есептi бекiтуге енгiзедi.

 

      447. ҚР ҰБ және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенiмгерлiк басқару туралы шартта көзделген тәртiппен мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз етедi.

10-бөлiм. Бюджеттiк кредит беру тәртiбi

50-тарау. Бюджеттiк кредит беру жөнiндегi қаржылық рәсiмдер

      448. Осы бөлiмде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      Қарыз алушы банк - Қазақстан Республикасының резидентi болып табылатын банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын банктер мен ұйымдар.

      Бюджеттiк кредит беру Қазақстан Республикасының Үкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдардың республикалық және тиiсiнше жергiлiктi бюджеттердi атқаруының құрамдас бөлiгi болып табылады және тиiстi бюджеттерден қарыз алушыларға бюджеттiк кредит беру жолымен, оның iшiнде түпкi қарыз алушыларға кейiннен кредит беру үшiн жүзеге асырылады.

      449. Бюджеттiк кредиттер беру шарттарын:

      республикалық бюджеттiң қаражаты есебiнен - Қазақстан Республикасының Yкiметi;

      жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен - жергiлiктi атқарушы органдар анықтайды.

 

      450. Бюджеттiк кредит беру шарты кредит беруші мүддесiнiң қорғалуын қамтамасыз ету, кредиттiк тәуекелдiң туындауын барынша төмендету болып табылады.

 

      451. Бюджеттiк кредиттер тиiстi бюджеттiк бағдарламаларда:

      тиiстi қаржы жылына арнап бекiтiлген республикалық бюджетте;

      жергiлiктi бюджеттер мәслихаттарының шешiмдерiмен тиiстi қаржы жылына арнап бекiтiлген жергiлiктi бюджеттерде анықталған мақсаттарға және сомалар шегiнде берiледi.

 

      452. Кредиттiк шарт (келiсiм) заңнамада талап етiлетiн негiзгi шарттарды қамтуы тиiс. Сондай-ақ кредиттiк шарт (келiсiм) бюджеттiк кредиттi беруге, оны пайдалануға, оған қызмет көрсетуге және өтеуге байланысты өзге де ережелердi қамтуы мүмкiн.

      Кредиттiк шартқа (келiсiмге) қол қойған күннен бастап үш айдың iшiнде қарыз алушы бюджеттiк кредит бойынша қарыз алушының мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз ететiн тиiстi шартқа (келiсiмге) қол қоюы тиiс.

 

      453. Кредиттiк шарт ұлттық та, шетелдiк валютада да жасалады. Бюджеттiк кредиттер құбылмалы да, тiркелген де сыйақы ставкасымен берiлуi мүмкiн.

 

      454. Бюджеттiк кредиттiң негiзгi борышын өтеу бойынша жеңiлдiктi кезеңнiң ұзақтығы қарыз алушы мен бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң тиiстi есептеулерiмен расталады. Қаржы агенттiктерi үшiн бюджеттiк кредиттiң негiзгi борышын өтеу бойынша жеңiлдiктi кезең ұзақтығы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен анықталады. Бұл ретте жеңiлдiктi кезеңнiң ұзақтығы кредит мерзiмiнiң үштен бiрiнен аспауы тиiс.

 

      455. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының бюджеттiк кредиттерi, қаржы агенттiктерi бойынша сыйақы ставкаларын қоспағанда, бюджеттiк кредиттер бойынша сыйақы ставкалары бюджеттiк кредит мерзiмiне сәйкес келетiн айналыс мерзiмiмен бюджеттi атқару жөнiндегi орталық атқарушы орган эмитенттеген, бағалы қағаздардың ұйымдасқан қайталама нарығындағы операциялардың нәтижелерi бойынша өткен тоқсанда қалыптасқан тиiстi мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кiрiстiң орта мөлшерлiк ставкасымен төмен болмай белгiленедi. Мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кiрiстiң орта мөлшерлiк ставкасын анықтау тәртiбi осы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

 

      456. Бюджеттiк кредиттi пайдаланғаны үшiн сыйақы есептеу тиiстi шартқа (келiсiмге) қол қойылған күннен бастап бюджеттiк кредит қайта құрылымдалған кезде бюджеттiк кредит қаражатын кредит берушiнiң шотынан қарыз алушының шотына аударған күннен бастап жүзеге асырылады. Бюджеттiк кредит бойынша сыйақы төлеудi жүзеге асыру бiрiншi күнтiзбелiк жылдан кешiктiрiлмей басталады.

 

      457. Қарыз алушы банк белгiлеген түпкi қарыз алушыға арналған сыйақы ставкасының мөлшерi осы Ереженiң 455-тармағына сәйкес белгiленген екi еселенген сыйақы ставкасынан аспауы тиiс.

 

      458. Егер бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган эмитенттеген бағалы қағаздардың ұйымдасқан қайталама нарығындағы операциялар ағымдағы кезеңде жүргiзiлмесе, сыйақы ставкасы өткен кезеңнiң тиiстi валютасындағы сыйақы ставкасына тең белгiленедi.

 

      459. Жасалған кредит шарттары жасасқан күннен бастап үш күннiң iшiнде:

      республикалық бюджеттiң қаражаты есебiнен бюджеттiк кредиттер бойынша Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның;

      жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен бюджеттiк кредиттер бойынша жергiлiктi атқарушы органдардың тiркеуiне жатады.

 

      460. Жергiлiктi атқарушы органдарға бюджеттiк кредит беру тиiстi мәслихаттардың шешiмi болған кезде ғана жүзеге асырылады. Кредиттiк шарт (келiсiм) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мен жергiлiктi атқарушы органның арасында жасалады.

 

      461. Жеке тұлғаларға бюджеттiк кредит берген кезде кредиттiк шарт (келiсiм) кредит берушiнiң тапсырмасы бойынша сенiм бiлдiрiлген (агент) мен жеке тұлғаның арасында жасалады.

      Сенiм бiлдiрiлгенге (агентке) тапсырманы орындағаны үшiн сыйақы төлеудi тиiстi бюджеттiң қаражаты есебiнен бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жүзеге асырады.

 

      462. Қарыз алушы қайтыс болған не оны қаза болған деп жариялаған жағдайда, мемлекеттiк бiлiм беру және студенттiк кредиттер бойынша талаптарды тоқтатуды нотариалды расталған қарыз алушының қайтыс болуы туралы куәлiктiң көшiрмесiн ұсынған кезде сенiм бiлдiрiлген (агент) жүзеге асырады.

 

      463. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң ақшасы есебiнен берiлген бюджеттiк кредит қарыз алушы негiзгi борыш сомасын қайтарған және толық көлемде сыйақыны және басқа да бюджеттiк кредитпен байланысты iлеспе төлемдердi төлеген кезде өтелген болып саналады.

 

      464. Қарыз алушы бюджеттiк кредиттi пайдалану мен өтеу шартын бұзған жағдайда, кредит берушi кредиттiк шартты (келiсiмдi) мерзiмiнен бұрын бұзуды және бюджеттiк кредиттiң iс жүзiнде ұсынылған сомасын, есептелген сыйақыны және өзге де тиесiлi төлемдердi қайтаруды жүзеге асыра алады.

 

      465. Бюджеттiк кредиттi мақсатсыз пайдалану фактiлерi анықталған кезде кредит берушi қарыз алушыдан мақсатсыз пайдаланылған қаражат сомасын және мақсатқа сай пайдаланылмаған соманың жиырма бес пайызы мөлшерiнде айыппұл өндiрiп алады.

      Мақсатқа сай пайдаланылмаған кредит сомасына сол сияқты кредиттiк шартта (келiсiмде) анықталған бюджеттiк кредиттi игеру кезеңiнен кейiн қарыз алушы пайдаланған сома жатады.

 

      466. Кредиттiк шартта (келiсiмде) анықталған бюджеттiк кредиттi игеру кезеңiнде қарыз алушы пайдаланбаған кредит сомасы түсiмдердiң бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасының тиiстi кодына игеру кезеңi аяқталған күннен бастап үш күннiң iшiнде тиiстi бюджетке қайтаруға жатады.

 

      467. Қарыз алушыда бюджеттiк кредит бойынша берешек қалыптасқан және кредиттiк шарттың ережелерiнде анықталған мерзiм iшiнде оны өтемеген кезде кредит берушi әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн қайтаруға жататын соманың оннан бiр бүтiн пайызы мөлшерiнде өсiмақы есептейдi.

 

      468. Бюджеттiк кредиттердi қайта құрылымдау Қазақстан Республикасы Үкiметi шешiмдерiнiң немесе тиiсiнше әкiмдiктер шешiмiнiң негiзiнде жүзеге асырылады.

 

      469. Республикалық бюджет қаражаты есебінен берiлген бюджеттiк кредиттi қайта құрылымдау туралы шешiмдi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 21 маусымдағы N 813  қаулысына сәйкес құрылған Республикалық бюджеттен берiлген несиелердi, сондай-ақ мемлекеттiк кепiлдiк берiлген қарыздардың шеңберiнде республикалық бюджеттен оқшауландырылған қаражатты қайтару және қайта құрылымдау жөнiндегi ведомствоаралық комиссияның оң қорытындысы негiзiнде Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

 

      470. Жергiлiктi бюджеттiң қаражаты есебiнен берiлген бюджеттiк кредиттi қайта құрылымдау туралы шешiмдi жергiлiктi атқарушы органның жанындағы консультативтiк-кеңес органының оң қорытындысы негiзiнде жергiлiктi атқарушы орган қабылдайды.

 

      471. Бюджеттiк кредиттi қайта құрылымдаған кезде кредит берушiнiң, бағдарлама әкiмшiсiнiң және қарыз алушының арасында қайта құрылымдау туралы кредиттiк шартқа қосымша келiсiм жасалады.

 

      472. Бюджеттiк кредиттi қайта құрылымдау кезiнде кредит берушi сыйақы есептеудi жүргiзедi. Бұл ретте бюджеттiк кредиттi немесе кезектi төлемдердi өтеу мерзiмдерiнiң, кредит валютасының өзгеруi, сондай-ақ сыйақы ставкалары тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджетте мәслихаттың шешiмiмен бекiтiлген бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң мөлшерiне әсер етпеуi тиiс.

 

      473. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бюджеттiк кредиттердi тiркеудi, есепке алуды және олардың мониторингiн жүзеге асырады, қарыз алушылар, сенiм бiлдiрiлгендер (агенттер), түпкi қарыз алушылар мiндеттi тәртiппен берген ақпараттың негiзiнде жобалардың iске асырылуын бақылайды. Ақпарат беру нысандары мен мерзiмдерiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлейдi.

51-тарау. Қарыз алушының кредиттiк қабiлетiнiң өлшемдерi

      474. Қарыз алушы банктiң кредиттiк қабiлетiнiң негiзгi өлшемдерi:

      бұрын республикалық және/немесе жергiлiктi бюджеттердiң ақшасы есебiнен алынған кредиттер бойынша мерзiмi өткен берешектiң болмауы;

      салықтық берешектiң болмауы;

      конкурсты өткiзу күнiнiң алдындағы соңғы үш айдың iшiнде банк заңнамасында белгiленген пруденциялық нормативтердi сақтау;

      меншiк капиталы бюджеттiк кредит сомасынан кемiнде екi есе аспауы тиiс;

      бюджеттiк кредиттердi уақтылы қайтару бойынша қамтамасыз етудiң болуы;

      қажет болған кезде филиалдық желiнiң және/немесе корреспонденттiк желiнiң болуы болып табылады.

 

      475. Жергiлiктi атқарушы органдардың кредиттiк қабiлетiнiң негiзгi өлшемi бұрын алынған кредиттер бойынша мерзiмi өткен берешектiң болмауы болып табылады.

 

      476. Жеке тұлғаларға бюджеттiк кредит берген кезде кредиттiк қабiлетiн сенiм бiлдiрiлген (агент) анықтайды.

 

      477. Бюджеттiк кредиттi алуға үмiткер шетел мемлекетiнiң кредиттiк қабiлетiн жетекшi халықаралық рейтингтiк агенттiктер берген рейтингтерге сәйкес анықталады.

 

      478. Сондай-ақ кредит берушi қарыз алушының кредиттiк қабiлетiн анықтау үшiн қосымша талаптар белгiлеуi мүмкiн.

52-тарау. Қарыз алушы банктердi iрiктеу тәртiбi

      479. Бағдарламалардың әкiмшiлерi тиiстi бюджеттердi қабылдағаннан кейiн бiр айдан аспайтын мерзiмде қарыз алушы банктердi анықтауға үмiткерлерге (бұдан әрi - үмiткерлер) қойылатын талаптар анықталады.

      480. Осы Ереженiң 479-тармағын орындағаннан кейiн бағдарламаның әкiмшiсi үш жұмыс күнi iшiнде кредит берушiмен келiсуге конкурстық құжаттаманы жiбередi.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган он жұмыс күнi iшiнде конкурстық құжаттаманы келiседi және жазбаша түрде ол туралы бағдарламаның әкiмшiсiн хабардар етедi.

 

      481. Бағдарламалардың әкiмшiлерi өтiнiм беру мерзiмiн көрсете отырып, бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру шеңберiнде кредиттердi алуға конкурс жариялайды.

 

      482. Үмiткерлер бағдарламалар әкiмшiлерi анықтаған конкурс өткiзу мерзiмдерiнде олардың конкурс талаптарына сәйкес келуiн растайтын және бюджеттiк кредиттердi алу шарттары мен олардың нақты бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру шеңберiнде түпкi қарыз алушыларға кредит беруiн жүзеге асыру шарттары бойынша ұсыныстарды қамтитын құжаттарды қоса бере отырып, конкурсқа қатысуға өтiнiмдер бередi.

 

      483. Бағдарламалардың әкiмшiлерi:

      бюджеттiк кредиттер алуға қойылатын негiзгi талаптарды қоса бере отырып, үмiткерлердiң тиiстi талаптарды сақтауы туралы ақпаратты алу мақсатында қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органға;

      республикалық және/немесе жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен бұрын алынған бюджеттiк кредиттер бойынша үмiткерлердiң мерзiмi өткен берешегiнiң бар-жоғы туралы ақпарат алу мақсатында бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға және/немесе жергiлiктi атқарушы органдарға сұрау салулар жiбередi.

 

      484. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi орган бес күннiң iшiнде сұрау салуларға сәйкес бағдарламалардың әкiмшiлерiне үмiткерлердiң конкурсқа қатысуына қойылатын талаптарды сақтауы туралы ақпаратты жiбередi.

 

      485. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган және/немесе жергiлiктi атқарушы органдар бағдарламалар әкiмшiлерiнiң сұрау салуларына сәйкес бес күннiң iшiнде бұрын республикалық және/немесе жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен алынған бюджеттiк кредиттер бойынша үмiткерлердiң мерзiмi өткен берешегiнiң бар-жоғы туралы ақпарат жiбередi.

 

      486. Конкурсқа қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органның және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның және/немесе жергiлiктi атқарушы органдардың оң қорытындысын алған үмiткерлер жiберiледi.

 

      487. Құжаттарды қарау және конкурсқа қатысуға жiберiлген үмiткерлердiң қатарынан қарыз алушыларды iрiктеу үшiн бағдарламалардың әкiмшiлерi конкурстық комиссия құрады. Конкурстық комиссия бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдар мен бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң өкiлдерiнен тұруы тиiс.

      Конкурстық комиссия бюджеттiк бағдарламалардың орындалуын қамтамасыз ететiн тиiсiнше кредит беру мақсатында үмiткерлердiң өтiнiмдерiн қарауды жүргiзедi және мыналарды:

      түпкi қарыз алушыларға бюджеттiк кредит берумен байланысты шығыстардың ең аз деңгейiн;

      қамтамасыз ету сапасын (көлемiн, нысанын, өтiмдiлiгiн);

      несие қоржынының сапасын;

      меншiк капиталының көлемiн;

      кредит беру саласындағы жұмыс тәжiрибесiн негiзге ала отырып, оларды iрiктеудi жүзеге асырады.

 

      488. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi қарыз алушыны конкурстық негiзде анықтайды. Егер инвестициялық жобаларды iске асыру мақсатында бiрнеше қарыз алушылар көзделсе, онда бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бюджеттiк кредит беру шарттарына сәйкес қарыз алушыларды iрiктеудi жүзеге асырады. Қарыз алушылардың тiзбесi бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң шешiмiмен бекiтiледi.

 

      489. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiмен және қарыз алушымен бiрлесiп Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органдардың кредиттер беру туралы қабылданған шешiмдерiнiң негiзiнде кредиттiк шарт (келiсiм) жасасады.

 

      490. Бюджеттiк кредит беру кезiнде туындаған барлық даулар мен келiспеушiлiктер жасасқан кредиттiк шарттарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешiледi.

53-тарау. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша кiрiстiлiктiң орта мөлшерлi ставкасын анықтау тәртiбi

      491. Кiрiстiлiктiң орта мөлшерлi ставкасы бағалы қағаздардың қайталама нарығында бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган эмитенттеген тиiстi мемлекеттiк орта мерзiмдi индекстелмейтiн бағалы қағаздармен жасалған тиiстi тоқсандағы операциялардың нәтижелерi бойынша анықталады.

      492. Тиiстi мемлекеттiк бағалы қағаздар бойынша жасалатын операциялардың нәтижелерi бойынша "Қазақстан қор биржасы" акционерлiк қоғамы (келiсiм бойынша) есептi тоқсаннан кейiнгi айдың бесi күнiнен кешiктiрмей бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган эмитенттеген тиiстi мемлекеттiк орта мерзiмдi индекстелмейтiн бағалы қағаздармен бағалы қағаздардың қайталама нарығындағы операциялардың нәтижесiндегi кiрiстiлiктiң қалыптасқан орта мөлшерлi ставкасының көлемi туралы ақпаратты бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға жiбередi.

54-тарау. Бюджеттiк кредиттiң мақсатты пайдаланылуын және ол бойынша мiндеттемелердi қамтамасыз етудiң болуын бақылауды жүзеге асыру тәртiбi

      493. Бюджеттiк кредиттiң мақсатты пайдаланылуын және ол бойынша мiндеттемелердi қамтамасыз етудiң болуын бақылауды iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган, бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi және/немесе сенiм бiлдiрiлген (агент) жүзеге асырады.

      494. Iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тұрақты негiзде бюджеттiк кредиттiң нысаналы пайдаланылуын және ол бойынша мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз етудiң бар-жоғын тексерудi жүргiзедi.

 

      495. Қарыз алушы кредит бойынша мiндеттемелерiн орындамаған жағдайда iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бюджеттiк кредиттiң нысаналы пайдаланылуын ол бойынша мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз етудiң бар-жоғын тексерудi жүргiзедi.

55-тарау. Жергiлiктi атқарушы органнан мақсатқа сай пайдаланылмаған бюджеттiк кредит бойынша берешек сомасын және/немесе бюджеттiк кредит сомасын өндiрiп алу жөнiндегi рәсiмдер

      496. Жергiлiктi атқарушы орган мақсатқа сай пайдаланбаған бюджеттiк кредит бойынша берешек сомасын және/немесе бюджеттiк кредит сомасын өндiрiп алу жөнiндегi iс-шараларды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      497. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ағымдағы қаржы жылының соңына қарай тиiстi жергiлiктi органның әкiмiне өтеу мерзiмiн көрсете отырып, мақсатқа сай пайдаланылмаған бюджеттiк кредит бойынша берешектi өтеу және/немесе бюджеттiк кредит сомасын қайтару қажеттiгi туралы ескерту жiбередi.

 

      498. Жергiлiктi атқарушы орган ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша мақсатқа сай пайдаланылмаған бюджеттiк кредит бойынша берешек сомасын және/немесе бюджеттiк кредит сомасын қайтармаған жағдайда, бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жаңа қаржы жылының алғашқы үш жұмыс күнi iшiнде тиiстi жергiлiктi атқарушы органның әкiмiне мiндеттемелердi тiркеу және Әкiм аппаратының қызметiн қамтамасыз ететiн бюджеттiк бағдарлама бойынша төлемдер жүргiзу жөнiндегi операцияларды тоқтата тұру туралы жазбаша хабарлама жiбередi.

 

      499. Тиiстi жергiлiктi атқарушы орган - борышкердiң әкiмiн хабардар еткеннен кейiн келесi жұмыс күнi:

      1) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мыналар:

      Әкiм аппаратының қызметкерлерiне төленетiн жалақы және басқа да ақшалай төлемдер;

      салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттемелер;

      iссапар шығыстары;

      мiндеттi зейнетақы жарналары;

      әлеуметтiк есептеулер;

      банктiк қызмет көрсетуге төлемдер бойынша операцияларды қоспағанда, Әкiм аппаратының қызметiн қамтамасыз ететiн бюджеттiк бағдарлама бойынша операцияларды тоқтата тұруды жүзеге асырады.

      2) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген шығыстар түрлерi бойынша ғана төлемдер мен ақша аударуды жүзеге асыруға Әкiм аппаратының қызметiн қамтамасыз ететiн бюджеттiк бағдарлама бойынша төлеуге берiлетiн шоттарды қабылдау туралы өкiм жiбередi.

 

      500. Егер Әкiм аппаратының қызметiн қамтамасыз ететiн бюджеттiк бағдарлама бойынша операцияларды жүзеге асыруды тоқтата тұру туралы жазбаша хабарлама алынған күннен бастап жетi жұмыс күнi iшiнде бюджеттi атқару жөнiндегi тиiстi уәкiлеттi орган бюджет қаражатының бос қалдықтары есебiнен жергiлiктi бюджетке түзету жүргiзбесе және аумақтық қазынашылық органдарына берешектiң барлық сомасын өтеу бойынша төлеуге берiлетiн шоттарын ұсынбаса, онда бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Әкiм аппаратының қызметiн қамтамасыз ететiн бюджеттiк бағдарлама бойынша барлық операцияларды (мiндеттемелер қабылдауды және төлемдер жүргiзудi) тоқтата тұруды жүзеге асырады.

 

      501. Әкiм аппаратының қызметiн қамтамасыз ететiн бюджеттiк бағдарлама бойынша операцияларды қалпына келтiру берешектiң барлық сомасын өтеу жөнiндегi төлеуге шоттар ұсынылғаннан кейiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесi басшысының жазбаша өтiнiмi бойынша жүргiзiледi.

56-тарау. Бюджеттiк кредит бойынша берешектi өндiрiп алу есебiне өндiрiп алынған мүлiктi сату және (немесе) мемлекеттiк меншiкке айналдыру тәртiбi

      502. Бюджеттiк кредит бойынша берешектi өтеу есебiне өндiрiп алынған мүлiк сенiм бiлдiрiлгендер (агенттер) және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атқару құжаттарының орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi уәкiлеттi орган арқылы сатылуға жатады.

      Сенiм бiлдiрiлгендер (агенттер) конкурстық негiзде мамандандырылған ұйымдарды немесе тиiстi лицензиялары бар өзге ұйымдарды тарту жолымен мүлiктi ашық аукционда конкурстық негiзде сатады және сатудан түскен қаражатты республикалық бюджеттiң кiрiсiне аударады. Сенiм бiлдiрiлгенге (агентке) тапсырманы орындағаны үшiн шығыстарды төлеудi бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi тиiстi бюджеттiң қаражаты есебiнен жүзеге асырады.

      Мүлiктi сату кезiнде кредит берушi талаптарының мөлшерi республикалық бюджет кiрiсiне түскен қаражат сомасына азаяды.

 

      503. Жекелеген жағдайларда бюджеттiк кредит бойынша берешектi өтеу есебiне өндiрiп алынған мүлiк Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде мемлекеттiк меншiкке айналдыруға жатады.

 

      504. Мүлiктi мемлекеттiк меншiкке айналдыру кезiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган растайтын құжаттардың негiзiнде сенiм бiлдiрiлгенмен (агентпен) және/немесе сот орындаушысымен, конкурстық басқарушымен, бюджеттiк кредиттер бойынша берешектi өтеу есебiне мүлiктi мемлекеттiк меншiкке қабылдауды ұйғаратын қарыз алушымен келiсiм жасасады.

 

      505. Сенiмхат негiзiнде әрекет ететiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның өкiлi осы Ереженiң 504-тармағында анықталған жасалған келiсiмге сәйкес қабылдап алу-беру актiсi бойынша мүлiктi қабылдайды және мүлiкке меншiк құқығын тiркейдi.

 

      506. Бюджеттiк кредит бойынша берешектi өтеу есебiне мүлiктi мемлекеттiк меншiкке айналдыру кезiнде кредит берушi талаптарының мөлшерi мүлiк құнының сомасына азайтылады. Бюджеттiк кредиттер бойынша берешектi өтеу есебiне мемлекеттiк меншiкке айналдырылатын мүлiктi бағалау тиiстi бюджеттiң қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

11-бөлiм. Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздар

57-тарау. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыз алу тәртiбi

      507. Осы бөлiмде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      Банк - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекет кепiлдiк берген қарыздарға қызмет көрсетуге өкiлеттiк берiлген банк немесе банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйым;

      банк-кепiлгер - Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкi немесе шетелдiк банк.

      Қазақстан Республикасының кепiлдiк беретiн екiншi деңгейдегi банкiн қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган ұсынатын ақшалай нысанда атқаруды көздейтiн банктiк кепiлдемелер беруге заңды лицензиясы бар екiншi деңгейдегi банктердiң атауын қамтитын тiзбеден бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган анықтайды;

      бизнес-жоспар - алдағы қарыз жылындағы төлемдер мен кiрiс көздерiнiң түрлерi туралы кесте қамтылатын алдағы қаржы жылына арналған қарыз алушы әзiрлейтiн құжат;

      қарыз алушы - негiзгi борышты өтеу және сыйақыларды, сондай-ақ кредиттiк шартқа сәйкес басқа да төлемдердi төлеу жөнiндегi мiндеттемелер жүктелген қарыз қаражатын алған қарыз шартының тарабы. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң атынан қарыз алушы болып бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган әрекет етедi;

      кепiлгерлiк шарты - тараптардың мемлекет кепiлгерлiгiн беру туралы құқық қатынастарын, мiндеттемелерi мен жауапкершiлiгiн белгiлейтiн бюджетті атқару жөнiндегі уәкiлеттi орган мен мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын мемлекеттiк емес қарыз бойынша облигациялау ұстаушылардың өкiлi арасындағы жазбаша келiсiм;

      облигациялау ұстаушылардың өкiлi - бағалы қағаздардың қайталама нарығында инфрақұрылымдық облигацияларды айналдыру, облигациялар бойынша сыйақылар төлеу және оларды өтеу үдерiсiнде эмитентпен жасалған шарт негiзiнде қарыз берушiлер мүддесiнде әрекет ететiн ұйым;

      жергiлiктi атқарушы орган - облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттiң, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтiң жергiлiктi атқарушы органы;

      мемлекет кепiлдiк берген қарыздар бойынша алдағы төлемдердi қамтамасыз ету жүйесi - қарыз алушының бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша арнайы салым шотын ашуы, сондай-ақ қарыз алушы тиесiлi соманы белгiленген мерзiмде төлемеген жағдайда, мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша берешектi өтеу туралы қарыз алушының бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның алдында банктiң кепiлдiгiн беруi;

      шартты салымның арнайы шоты (қызмет көрсету шоты) - қарыз алушының Қазақстанның Даму Банкiнде ашылған және мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша алдағы төлемдердi өтеудi қамтамасыз етуге ғана арналған арнайы шартты салым шотында ақшаның бөлiгiн мерзiмдi төлеу арқылы мiндеттi жинақтамасы.

      Шартты салымның арнайы шотындағы (қызмет көрсету шоты) қаражат қарыз туралы шартқа (келiсiмге) сәйкес алдағы төлем күнiне дейiнгi жиырма күн бұрын негiзгi борыштың, есептелген пайыздардың (сыйақының), сондай-ақ өзге де төлемдердiң алдағы төлемдерiнiң жүз пайызы мөлшерiнде белгiленедi;

      мемлекеттiк кепiлдiк беру туралы келiсiм - бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның, агенттiң және қарыз алушының арасындағы мемлекеттiк кепiлдiк беру туралы тараптардың құқықтық қатынастарын белгiлейтiн мемлекет кепiлдiк берген қарыз, мемлекеттiк кепiлдiк бойынша мiндеттемелердi атқарған жағдайда оқшауландырылған республикалық бюджеттiң қаражатын қайтару бойынша мемлекет кепiлдiк берген қарыз шартына сәйкес мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi келiсiм;

      түпкi қарыз алушы - Қазақстан Республикасының резидентi болып табылатын қарыз алушы анықтаған шарттарда қарыз қаражатын түпкi алушы;

      контрагент - үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу мақсатында бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органмен жасалатын үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiле тарабы;

      үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу - үкiметтiк қарыз алу (валюталық, пайыздық және өзге де) тәуекелдерiн басқару мақсатында бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган мен контрагенттiң арасында мәмiле жасау.

 

      508. Қабылданған макроэкономикалық көрсеткiштердi негiзге ала отырып, бюджеттi жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ҚР ҰБ-мен және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен бiрлесiп, Алдағы үш жылдық кезеңге арналған әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi жоспарының (бұдан әрi - Орта мерзiмдi жоспар), жинақталған мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыштың көлемi мен құрылымының негiзiнде үкiметтiк қарыз алу мен борыштың алдағы орта мерзiмдi кезеңiне арналған жыл сайынғы жағдайын бағалау және болжауды жүргiзедi.

 

      509. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыз алу көлемдерiн, нысандарын және шарттарын, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте бекiтiлетiн үкiметтiк борышты өтеу және қызмет көрсету көлемдерiн анықтайды.

 

      510. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттiң тапшылығын қаржыландыру үшiн тартылатын болжанған үкiметтiк қарыздардың тiзбесiн қалыптастыру бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен бiрлесiп:

      1) қолданыстағы сыртқы қарыздар қаражаты түсiмдерiнiң тiзбесi мен жылдық көлемiн;

      2) қаражаттың түсуiнiң ықтимал тiзбесi мен жылдық көлемiн және олардың даярлық дәрежесiне, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң сыртқы борышының жинақталған қалдық деңгейiне және халықаралық қаржы ұйымдары мен дамуға ресми көмек көрсететiн донор-мемлекеттердiң үкiметтерiмен, басқа да сыртқы кредит берушiлермен өзара iс-қимылдың перспективаларына негiздей отырып қол қоюға дайындалып жатқан бағдарламалық және инвестициялық сыртқы қарыздарды;

      3) iшкi және халықаралық капитал нарықтарында мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды қоса алғанда, жоғарыда санамаланған көздер жаппаған бюджеттiң тапшы бөлiгiн қаржыландыру үшiн ықтимал өзге қарыз алу көздерi мен құралдарын анықтауды қамтиды.

58-тарау. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару жолымен қарыз алуы

      511. Қазақстан Республикасының Үкiметi iшкi және халықаралық капитал нарықтарында мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар шығару туралы шешiм қабылдайды.

      512. Халықаралық капиталдар нарықтарына мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар шығару үшiн:

      1) елдiң кредиттiк рейтингiн жаңарту, инвесторларды тарту мақсатында мемлекеттiк бағалы қағаздар шығару нарығы мен әрiптестерiн анықтау жөнiнде iс-шаралар ұйымдастыру және өткiзу;

      2) осындай мәмiле үшiн белгiленген талаптарға сәйкес қажеттi құжаттамалар дайындау жүзеге асырылады.

59-тарау. Қарыз шарттарын жасасу жолымен Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қарыз алуы

      513. Бюджеттiк қатынастарды реттеу саласында экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган орталық мемлекеттiк органдармен бiрлесе отырып, жыл сайын басым инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастырады және оны республикалық бюджет комиссиясына бекiтуге ұсынады.

      514. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тиiстi кезеңiне арналған басым инвестициялық жобалардың тiзбесi шегiнде белгiлi бiр қарызды тарту туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмiн дайындау үшiн мүдделi министрлiктер мен ұйымдарды тарта отырып:

      1) қарыз капиталының конъюнктурасын зерделеудi және қарыз алу мүмкiндiгiн бағалауды;

      2) тиiстi жылға арналған жаңа үкiметтiк қарыздар есебiнен қаржыландыру ұйғарылатын жобаның қаржылық сипаттамасын талдауды;

      3) орын алып отырған мүмкiндіктер шеңберiнде жобаны қаржыландыру бойынша баламалы ұсыныстарды дайындауды;

      4) қарыз шарттарын (нысаны, қарыз алушылар, кредит алушылар, шектеулер) жасасу жолымен сыртқы қарызды тарта отырып жобаны қаржыландыру сызбасы бойынша ұсыныстар дайындауды;

      5) жобаны қаржыландыру бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi үшiн ұсыныстар дайындауды жүзеге асырады.

 

      515. Қазақстан Республикасының Үкiметi қарыз шартын жасасу нысанында қарыз алу кезiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мыналарды:

      1) қаржыландыруға ұсынылған жоба, күтiлетiн қарыз шарттары бойынша кредит берушiлермен келiссөздер ұйымдастыруды және өткiзудi;

      2) шарттардың қолайлылығын және олардың қаржылық (бюджеттiк) шектеулерге сәйкестiгiн бағалауды;

      3) қарыз шарты мен iлеспе құжаттардың жобаларын дайындауды;

      4) қарыз қаражатын пайдалану қатынастарын, оны өтеу мен оған қызмет көрсетудi қамтамасыз ету, бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның түпкiлiктi қарыз алушылармен, қарыз алушылардың агенттермен қарыз бойынша мiндеттемелерiнiң есебiн жүргiзетiн және қызмет көрсететiн ұйымдармен қатынастарды реттейтiн құжаттарды дайындауды және ресiмдеудi қамтитын дайындықтарды жүзеге асырады.

 

      516. Үкiметтiк қарыз бойынша құжаттамаларды келiсудi мүдделi мемлекеттiк органдар жүзеге асырады. Дайындалған құжаттамалар негiзiнде әдiлет органының қарыз бойынша құжаттамаға құқықтық сараптама жүргiзуi жүзеге асырылады, нәтижесi тиiстi қорытындымен ресiмделедi.

 

      517. Қазақстан Республикасының Yкiметi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның ұсынысы негiзiнде қарыз шартын жасасу жолымен үкiметтiк қарызды тарту туралы шешiм қабылдайды. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiнде қарыз алуды жүзеге асыру нысаны мен оның көлемi, қарыз шартымен iлеспе құжаттарға қол қою үшiн Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының және ресми тұлғаларының өкiлеттiктерi белгiленедi.

 

      518. Ресiмделген қарыз шартына қол қою Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiне сәйкес жүзеге асырылады.

 

      519. Қарыз шарты Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес Қазақстан Республикасы Парламентiнiң ратификациялануына жатады.

 

      520. Қарыз шарты жасалғаннан және ол ратификацияланғаннан кейiн қарыз шартының талаптарында көзделген жағдайларда әдiлет органы қорытынды ресiмдейдi.

 

      521. Қол қойылған қарыз шарттары бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда тiркеуге жатады.

 

      522. Сыртқы үкiметтiк қарыздар/гранттар бойынша алынған қаражат республикалық бюджетте көрсетiледi және Қазақстан Республикасының тиiстi жылға арналған республикалық бюджет туралы Заңына сәйкес оның атқарылу ретiне қарай пайдаланылады.

 

      523. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган қарыздар/гранттар жөнiндегi атқарушы агенттердiң (түпкi қарыз алушылардың, Банктердiң, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң) мiндеттi түрде ұсынған, сондай-ақ кредит берушiлерден алынған ақпараттар негiзiнде сыртқы қарыздардың/гранттардың қаражатын есепке алуды жүзеге асырады.

 

      524. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган қарыздар/гранттар жөнiндегi атқарушы агенттердiң (түпкi қарыз алушылардың, Банктердiң, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң) мiндеттi түрде ұсынған, сондай-ақ кредит берушiлерден алынған ақпараттар негiзiнде жобалардың iске асырылуын бақылауды жүзеге асырады. Атқарушы агенттердiң ақпараттарды ұсыну нысаны мен мерзiмiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлейдi.

60-тарау. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыз қаражаты есебiнен қаржыландырылатын инвестициялық жобаларды iске асыру

      525. Халықаралық қаржы-экономикалық ұйымдардың немесе басқа донорлардың (бұдан әрi - донорлар) Қазақстан Республикасының Үкiметiне беретiн қарыз шарттары немесе байланысты грант туралы келiсiмдер шеңберiнде қарыз қаражатын ойдағыдай пайдалану мақсатында бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң жанынан белгiленген штат саны шегiнде жобаны жүзеге асыруға жауапты құрылымдық бөлiмше анықталады.

      526. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi:

      1) жоба құрауыштары бөлiнiсiнде, оның iшiнде республикалық бюджет қаражатынан қарыз шартының немесе байланысты грант туралы келiсiмнiң барлық қолданылу кезеңiнде жылдар бойынша жұмыстардың тiзбесiн, қаржыландырудың мерзiмiн және көлемiн қамтитын инвестициялық жобаны iске асыру кестесiн әзiрлейдi;

      2) тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет жобасын қалыптастыру кезiнде инвестициялық жобаны қаржыландыру көлемiн белгiленген тәртiппен жоспарлайды;

      3) қарыз шартында немесе байланысты грант туралы келiсiмде көзделген рәсiмдерге сәйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алу жолымен инвестициялық жобаны iске асыруды жүзеге асырады;

      4) донормен келiсiлген тендерлiк комиссияның шешiмi негiзiнде тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатып алуға келiсiм-шарттар жасасады;

      5) жасасқан келiсiм-шарттардың мониторингiн, сондай-ақ сыртқы қарыз қаражатының, гранттың және қазақстан тарапының бiрлесiп қаржыландырған қаражатының мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз етедi;

      6) жыл сайын ағымдағы жылдың жиырмасыншы желтоқсанына қарай бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға алдағы қаржы жылына арналған сатып алудың егжей-тегжейлi жоспарын ұсынады.

 

      527. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң атынан қарыз алушы ретiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган:

      1) конкурстық комиссияның отырыстарына қатысу жолымен тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатып алуды жүргiзу кезiнде донорлардың рәсiмдер мен ережелердi сақтауын бақылауды, сондай-ақ үкiметтiк сыртқы қарыздар қаражатының және қазақстан тарапының бiрлесiп қаржыландыру қаражатының мақсатты пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады;

      2) егер мұндай, қарыз шартында немесе байланысты грант туралы келiсiмде немесе қарыз алушы банктердiң жекелеген iрiктеу тәртiбiмен реттелетiн инвестициялық жобаларды қаржыландыру схемасында көзделген жағдайда жобаны iске асыруға қатысу үшiн қазақстандық екiншi деңгейдегi банктердi немесе басқа ұйымдарды iрiктеудi жүзеге асырады;

      3) Банктермен келiсiм бойынша үкiметтiк сыртқы қарыздардың қаражатын және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бiрлесiп қаржыландыру қаражатын республикалық бюджетке қайтару туралы түпкi қарыз алушымен кредиттiк шарт әзiрлейдi және оған қол қояды;

      4) Жобаларды iске асыру мониторингiн жүзеге асырады;

      5) жергiлiктi консультанттардың, сондай-ақ үкiметтiк сыртқы қарыздардың қаражаты, байланысты гранттардың және республикалық бюджеттен бiрлесiп қаржыландыру қаражатының есебiнен қаржыландырылатын инвестициялық жобаларды iске асыру барысында тартылатын қосымша персоналдың лауазымдары тiзiлiмiн және лауазымдық коэффициенттер кестесiн бекiтедi.

61-тарау. Қарыз және грант қаражаты есебiнен тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алу бойынша конкурстар өткiзу

      528. Тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алу бойынша конкурстар өткiзу кезiнде:

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi:

      1) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен және донормен сатып алынатын тауарлардың, консультанттар үшiн техникалық тапсырмалардың, сондай-ақ мердiгерлер үшiн техникалық құжаттамалардың техникалық ерекшелiктерiн әзiрлейдi және келiседi;

      2) конкурсқа қатысушылардың конкурстық ұсыныстарын бағалау үшiн конкурстық комиссия құрады. Төрағаны және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiр өкiлiн қоса алғанда, конкурстық комиссия мүшелерiнiң жалпы саны тақ санды құрауы және кемi үш адам болуы тиiс;

      3) донордың рәсiмдерiн және тәртiбiн басшылыққа алады;

      4) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алу бойынша конкурстардың нәтижелерiн, келiсiм-шарттардың жобаларын, сондай-ақ оларға енгiзiлген кез келген өзгерiстердi және/немесе толықтыруларды келiседi;

      5) инвестициялық жоба шеңберiнде жасалған келiсiм-шарттардың орындалуын бақылайды.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган:

      1) сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелiктерiн, консультанттар үшiн техникалық тапсырмаларды, сондай-ақ мердігерлер үшін техникалық құжаттамаларды келiседi;

      2) конкурстық комиссияның құрамына енгiзу үшiн өзiнiң өкiлiн жiбередi;

      3) конкурстардың нәтижелерiн, тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алу жөнiндегi келiсiм-шарттардың жобаларын, сондай-ақ оларға кез келген өзгерiстердi және/немесе толықтыруларды келiседi.

 

      529. Конкурсқа қатысушылардың бiлiктiлiктерiне, сатып алынатын тауарлардың, мердiгерлер үшiн конкурстық құжаттамалардың, сондай-ақ атқарушы агенттердiң консультанттары үшiн техникалық тапсырмалардың техникалық ерекшелiктерiне қойылатын талаптарды әзiрлеу кезiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мен донордың алдын ала келiсiмi бойынша отандық компаниялардың қатысу мүмкіндіктерi ескерiлуi тиiс.

 

      530. Белгiленетiн бiлiктiлiк талаптарының дәрежесi келiсiм-шарттардың уақытылы және сапалы атқарылуына ешқандай қауiп тудырмауы тиiс, өз кезегiнде қазақстандық компаниялардың конкурсқа қатыспай қалуына себеп болуы мүмкiн негiзсiз жоғары талаптардың орын алуын жою қажет.

 

      531. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатып алу бойынша донордың ережелерiнде отандық мердiгерлерге, тауарлар өндiрушiлерге (берушiлерге) және консультанттарға көзделген жеңiлдiктер орын алған жағдайда атқарушы агент конкурстық құжаттарда көзделген жеңiлдiктердi ескере отырып түскен конкурстық ұсыныстарды бағалау және салыстыру рәсiмдерi сипатталған тиiстi баптарды көздеуi тиiс.

 

      532. Егер, халықаралық шартта өзгеше көзделмесе, үкiметтiк сыртқы қарыз немесе грант шеңберiнде қаржыландырылатын инвестициялық жобаны iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының бiрлесiп қаржыландыру қаражатынан тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргiзiледi.

62-тарау. Мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды алу және пайдалану тәртiбi

      533. Осы мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды алу және пайдалану тарауы (бұдан әрi - тарау) мемлекеттiк кепiлдiктермен мемлекеттiк емес қарыздардың есебiнен қаржыландырылуға ұсынылатын инвестициялық жобаларды (бұдан әрi - инвестициялық жобалар) iрiктеу рәсiмiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк емес қарыздар бойынша мемлекеттiк кепiлдiктер (бұдан әрi - мемлекеттiк кепiлдiктер) беру рәсiмдерiн анықтайды.

      534. Мемлекеттiк кепiлдiктер беру үдерiсi мынадай негiзгi кезеңдердi:

      1) инвестициялық жобаларды iрiктеудi;

      2) басым бюджеттiк инвестициялық жобалар тiзбесiн қалыптастыруды, қарау мен бекiтудi;

      3) мемлекеттiк кепiлдiктi берудi қамтитын iс-шаралар кешенiн қамтиды.

 

      535. Мемлекеттiк (үкiметтiк, тәуелсiз) (бұдан әрi - мемлекеттiк кепiлдiктер) кепiлдiктер беру үдерiсiнiң негiзгi қатысушылары қарыз алушылар, салалық уәкiлеттi органдар, экономикалық жоспарлау жөнiндегi, бюджеттi атқару жөнiндегi, қоршаған ортаны қорғау, еңбек жөнiндегi уәкiлеттi орган, әдiлет органы, Республикалық бюджет комиссиясы, Қазақстанның Даму Банкi болып табылады.

 

      536. Қарыз алушылар:

      1) техникалық-экономикалық негiздеменi (бұдан әрi - ТЭН) және инвестициялық жобалардың бизнес-жоспарларын даярлауды жүзеге асырады;

      2) осы Тәртiпке және мемлекеттiк кепiлдiктер беру үдерiсiне қатысушылардың талаптарына сәйкес инвестициялық жобаларды қарау үшiн талап етiлетiн құжаттамаларды ұсынуды қамтамасыз етедi.

 

      537. Салалық уәкiлеттi органдар:

      1) инвестициялық жобаларға салалық сараптама жүргiзедi;

      2) салалық сараптаманың нәтижелерi бойынша тиiстi қорытындыларды ұсынады.

 

      538. Бюджет атқару жөніндегі уәкілетті орган:

      1) инвестициялық жобалардың қаржылық сараптамасын жүзеге асырады;

      2) мемлекеттiк кепiлдiктермен мемлекеттiк емес қарыздарды беру шарттары бойынша ықтимал кредиторлармен келiссөздер жүргiзедi;

      3) мемлекеттiк кепiлдiктер беру туралы келiсiм жасасады;

      4) мемлекеттiк кепiлдiктер бередi.

 

      539. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық уәкiлеттi орган жоспарланған қызметтi iске асыруға, оларды iске асыру туралы шешiм қабылдау алдындағы кезеңдегi жоспарланған қызметтiң экологиялық талаптарына сәйкестiгiн бағалауға байланысты ықтимал терiс салдарларын алдын алу және өндiрiстiк күштердi орналастыру және дамыту салдарынан экологиялық жағдайдың болжамданған өзгеруiн сараптамалық қамтамасыз ету мақсатында инвестициялық жобаның мемлекеттiк экологиялық сараптамасын жүзеге асырады.

 

      540. Еңбек жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган iшкi еңбек нарығын қорғау мақсатында инвестициялық келiсiм-шарттар жобаларының сараптамасын жүзеге асырады.

 

      541. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган:

      1) инвестициялық жобаларды қарау үдерiсiнде ұйымдық басшылықты қамтамасыз етедi;

      2) инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасын жүзеге асырады;

      3) мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды тарту үшiн несие капиталының нарықтарын (iшкi және сыртқы) анықтайды;

      4) жоспарланып отырған кезеңге мемлекеттiк кепiлдiктер беру лимитi бойынша ұсынысты, инвестициялық жобалар тiзбесiнiң жобасын қалыптастырады және республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.

 

      542. Әдiлет органы мемлекеттiк кепiлдiктермен жасалатын қарыз шарттарына заң сараптамасын жүргiзедi.

 

      543. Қазақстан Даму Банкi:

      1) банк сараптамасын жүзеге асырады;

      2) инвестициялық жобалардың тiзбесiне енгiзiлген инвестициялық жобаларға қызмет көрсету жөнiндегi агенттiң функциясын орындайды.

 

      544. Республикалық бюджет комиссиясы:

      1) жоспарланып отырған кезеңге мемлекеттiк кепiлдiктер беру лимитiн анықтайды;

      2) инвестициялық жобалардың тiзбесiн анықтайды;

      3) жоспарланып отырған кезеңге мемлекеттiк кепiлдiктер беру лимитi шегiнде әрбiр инвестициялық жоба үшiн мемлекеттiк кепiлдiктiң мөлшерiн анықтайды.

 

      545. Мемлекеттiк кепiлдiктер беру үдерiсiнде өз құзыретiнiң бөлiгiнде заңнамаға сәйкес инвестициялық жобаларды бағалауды (сараптаманы) жүргiзуге өкiлеттiк берiлген уәкiлеттi басқа мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдар қатысады.

63-тарау. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiмен мемлекеттiк емес қарыздар қаражатының есебiнен қаржыландыру үшiн инвестициялық жобаларды iрiктеу

      546. Мемлекеттiк кепiлдiк алуға үмiткер заңды тұлғалар мынадай құжаттарды:

      TЭH;

      салалық сараптаманың, Қазақстан Даму Банкiнiң банктiк сараптамасының және заңнамаға сәйкес қажеттi басқа да сараптамалардың оң қорытындыларын қоса бере отырып, тиiстi жылдың 1 наурызынан кешiктiрiлмеген мерзiмде экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға өтiнiмдi ұсынады.

 

      547. Жоғарыда көрсетiлген талаптарға сәйкес толық емес құрамдағы құжаттармен ұсынылған өтiнiмдердi экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган қарамайды.

      Жоғарыда көрсетiлген мерзiмнен кейiн ұсынылған өтiнiмдер тиiстi жылы мемлекеттiк кепiлдiктер беру мәнiне қаралмайды.

 

      548. Осы Ереженiң 550-тармағына сәйкес өтiнiмдi ұсынғаннан кейiн экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган инвестициялық жобаның экономикалық сараптамасын жүргiзудi ұйымдастырады және екi ай iшiнде экономикалық сараптаманың қорытындысын әзiрлейдi.

 

      549. Инвестициялық жобаның экономикалық сараптамасы - жоба TЭH әзiрлеу шеңберiнде, осы Ережеде көзделген сараптамалар бойынша қорытындылар негiзiнде жүргiзiлген инвестициялық жобаны экономикалық талдауды кешендi бағалау, ол мыналарды:

      жоба мақсаттарының басым мемлекеттiк инвестицияларға сәйкестiгiн бағалауды;

      экономикалық талдауды бағалауды;

      инвестициялық жоба iске асырылған жағдайда республикалық және жергiлiктi бюджеттерге салық түсiмдерiнiң ағынын талдауды қамтиды.

 

      550. Осы тарауда көрсетiлген сараптамаларды жүргiзу үшiн қажеттi құжаттардың тiзбесiн тиiстi мемлекеттiк органдар мен өзге ұйымдар анықтайды.

 

      551. Осы Ереженiң 546-тармағында көрсетiлген сараптамаларға оң қорытындылардың бары-жоғы мемлекеттiк кепiлдiктермен мемлекеттiк емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың тiзбесiне инвестициялық жобаны енгiзу yшiн шарт болып табылады.

64-тарау. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiмен мемлекеттiк емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыруға арналған инвестициялық жобалардың тiзбесiн қалыптастыру, қарау және бекiту

      552. Республикалық бюджет комиссиясы жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 1 мамырына дейiнгi мерзiмде жоспарланып отырған үш жылдық кезеңге мемлекеттiк кепiлдiктердi беру лимитiн анықтайды.

      553. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган тиiстi жылдың 20 шiлдесiнен кешiктiрмеген мерзiмде инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасының қорытындысы негiзiнде жобалар бойынша экономикалық сараптамалардың қорытындыларын қоса бере отырып, мемлекеттiк кепiлдiктермен мемлекеттiк емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалар тiзбесiнiң жобасын қалыптастырады және республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.

 

      554. Республикалық бюджет комиссиясы экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган ұсынған инвестициялық жобалар тiзбесiнiң жобасын қарау кезiнде тиiстi жылға арналған мемлекеттiк кепiлдiктердi беру лимитiне енетiн, бiр жылға арналған инвестициялық жобалардың тiзбесiн анықтайды.

 

      555. Республикалық бюджет жобасын қалыптастыру барысында экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органмен бiрлесе отырып, республикалық бюджет комиссиясының шешiмi бойынша инвестициялық жобалардың тiзбесiн пысықтайды және әрбiр инвестициялық жоба бойынша мемлекеттiк кепiлдiктердiң сомасын қайта қарайды.

 

      556. Республикалық бюджет комиссиясының қарау нәтижелерi бойынша мемлекеттiк кепiлдiктермен мемлекеттiк емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың тiзбесi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жеке шешiмiмен бекiтiледi және жариялануға тиiс.

65-тарау. Мемлекеттiк емес қарыздар бойынша мемлекеттiк кепiлдiктер беру рәсiмi

      557. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiгiмен мемлекеттiк емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыру үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi инвестициялық жобалардың тiзбесiн бекiткеннен кейiн және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiлген қарыз шартының жобасы бар болған кезде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган қарыз алушылармен және Қазақстанның Даму Банкiмен мемлекеттiк кепiлдiктер беру туралы келiсiм жасасады.

      558. Қарыз алушылар TЭH жобасын, салалық сараптаманың, экономикалық сараптаманың, Қазақстан Даму Банкiнiң банктiк сараптамасының және заңнамаға сәйкес қажеттi басқа да сараптамалардың оң қорытындыларын ұсынғаннан кейiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган инвестициялық жобаның сараптамасын жүргiзудi ұйымдастырады және екi ай iшiнде тиiстi қорытындыны әзiрлейдi.

 

      559. Инвестициялық жобаның сараптамасы бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның қорытындысы мыналарды:

      мемлекеттiк кепiлдiкпен берiлген мемлекеттiк емес қарыздың қаржылық шарттарын;

      мемлекеттiк кепiлдiктердi алғаны туралы өтiнiш бiлдiргенге дейiн үш жылдан кем емес кезеңде қарыз алушының қаржылық жай-күйiн және заңды мәртебесiн;

      қарыз алушы беретiн мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша қамтамасыз етудi;

      қаржылық және техникалық тәуекелдердi;

      мемлекеттiк кепiлдiктi алуға үмiткер тұлғаларға қойылатын Бюджет кодексiнiң талаптарына қарыз алушының сәйкестiгiн бағалауды қамтиды.

 

      560. Мемлекеттiк кепiлдiк кредит берушiге қарыз шартын, мемлекеттiк кепiлдiктер беру туралы келiсiмдi жасасқаннан, сондай-ақ бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның оң қорытындысы болған кезде қарыз алушының мемлекеттiк кепiлдiктi бергенi үшiн алдын ала бiржолғы төлемдi (алымды) төлегенiнен кейiн берiледi.

 

      561. Мемлекеттiк кепiлдiктi беру туралы келiсiм мыналарды:

      1) қарыз алушыға қойылатын талаптарды:

      а) қарыз бойынша ағымдағы мiндеттемелердi қамтамасыз ету үшiн қажеттi алдағы төлемдер мөлшерiнде шартты салымның (қызмет көрсету шотының) арнайы шотында ақша сомасын жинауды жүргiзудi;

      б) бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға және Қазақстан Даму Банкiне бар, оның iшiнде ҚР ҰБ-дағы, екiншi деңгейдегi банктердегi, шетелдiк банктер мен заңнамада белгiленген тәртiппен банктiк операциялардың жекелеген тyрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардағы банктiк шоттар туралы мәлiметтердi ұсынуды;

      в) қарыз толық өтелгенге дейiн сенiм бiлдiрiлген өкiлге жыл сайынғы бизнес-жоспарды ұсынуды;

      г) ай сайын қаржылық есептiлiктiң үлгiлiк нысанын (бухгалтерлiк балансты, қаржы-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi туралы есептi) және қаржылық жай-күйдi анықтайтын басқа да қажеттi құжаттарды Қазақстан Даму Банкiне ұсынуды;

      д) банк кепiлдiгiнiң не қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлейтiн қарыздарды қайтаруды қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру шартының болуын;

      Бұл ретте банк кепiлдiгiн беру және/немесе сақтандыру шартының және банк кепiлдiгiне және/немесе қарызды қайтаруды қамтамасыз ету жөнiндегi сақтандыру шартына талаптарды беру мерзiмi мен талаптарын бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган мемлекеттiк кепiлдiктi беру туралы келiсiмде белгiлейдi.

      2) шартты салымның арнайы шотындағы қаражаттың есебiн жүзеге асыруды, сондай-ақ акт жасай отырып ұсынылатын құжаттамаларға кезең-кезеңде салыстыру жүргiзудi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органнан талап етудi;

      3) Қазақстанның Даму Банкiне:

      а) қарыз алушының қаржы-экономикалық жай-күйiн талдауды және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға тиiстi талдау нәтижелерi туралы ақпаратты ұсынуды;

      б) шартты салымның арнайы шотында ақшаны мерзiмдi шоғырландыруды;

      4) қарыз алушымен және сенiм бiлдiрiлгенмен бiрлесе отырып бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган анықтайтын шартты салымның арнайы шотына ақша аударудың нормасы мен кезеңдiлiгiн (кестесiн) жүзеге асыру жөнiнде қойылатын талаптарды қамтиды.

      Ақшаны қарыз алушы шартты салымның арнайы шотына салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлегеннен кейiн келiсiмге сай тиiстi соманы тұрақты аудару жолымен аударады.

      Шартты салымның арнайы шотының (қызмет көрсету шотының) қаражатын жинау мен қалпына келтiру мерзiмдерiн бұзған жағдайда қарыз алушы әрбiр жолсыздық жағдайы үшiн алдағы төлемдер сомасынан мерзiмi өткен әрбiр күн үшiн нөл бүтiн оннан бiр пайыз мөлшерiнде айыппұл төлейдi.

 

      562. Мемлекеттiк кепiлдiктер алуға үмiткер тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған талаптарға сай болуы тиiс.

      Мемлекеттiк кепiлдiктер әрбiр инвестициялық жоба бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулылары негiзiнде берiледi.

 

      563. Кепiлдiктi мiндеттемелер нысанында берiлген мемлекеттiк кепiлдiктер бiр данада мемлекеттiк кепiлдiктердiң арнайы бланкаларында ресiмделедi.

      Мемлекеттiк кепiлдiктердiң бланкасы қатаң есептiлiк бланкасы болып табылады.

 

      564. Кепiлдiктер туралы шарт нысанындағы мемлекеттiк кепiлдiктер екi данада ресiмделедi.

 

      565. Банк кепiлдiгiн беру және/немесе сақтандыру шартын беру мерзiмi мен шарттарын және банк кепiлдiгiне және/немесе сақтандыру шартына қойылатын талаптарды мемлекеттiк кепiлдiкпен берiлген мемлекеттік емес қарыздың шарттарына байланысты бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлейдi.

 

      566. Банк кепiлдiгiнiң және сақтандыру шартының нысаны мен мазмұнын (ҚК) бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша банк-кепiлгер және/немесе сақтандыру ұйымы анықтайды.

 

      567. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган кредит берушiнiң келiсiмi бойынша мемлекеттiк кепiлдiктiң мазмұны мен нысанын анықтайды.

 

      568. Мемлекет кепiлдiк берген қарыздар бойынша жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар қарыз алушылардың мiндеттемелерiн қамтамасыз ету мәселелерi Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен реттеледi.

 

      569. Кредит берушiнiң талабы бойынша әдiлет органы Қазақстан Республикасының кепiлдiктермен жасалатын қарыз шарттарының заң қорытындысын ұсынады.

66-тарау. Қазақстан Республикасы жергiлiктi атқарушы органдарының қарыз алу тәртiбi

      570. Бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыру мақсатында облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының қарыз алуы Қазақстан Республикасының Үкiметiнен қарыз алу, сондай-ақ республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік бағалы қағаздарды ішкі нарықтағы айналым үшін шығару түрiнде жүзеге асырылады, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдарының қарыз алуы облыстың жергiлiктi атқарушы органынан қарыз алу түрiнде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 570-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

 

      571. Жергiлiктi атқарушы органдардың қарыз алуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:

      1) тиiстi қаржы жылына арналған борыш лимитiнiң шегiнде қарыз алуды шектеудi белгiлеу;

      2) қарыз алудың басым инвестициялық бағыттарын анықтау;

      3) басым (республикалық немесе жергiлiктi) бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастыру негiзiнде жүзеге асырылады.

            571-1. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органы республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының борыш лимитін және басым (республикалық немесе жергілікті) бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесін ескере отырып, Орта мерзімді жоспар негізінде тиісті бюджет комиссиясының қарауына мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды ішкі нарықта айналысқа қосу үшін шығару жолымен республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының қарыз алуы жөніндегі ұсыныстарын жібереді, тиісті жылдарға көзделетін қызмет көрсетуге және өтеуге арналған болжамды көлемін айқындайды.

      Тиісті бюджет комиссиясы ұсыныстарды мақұлдағаннан кейін республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органы тиісті қаржы жылына арналған республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті туралы мәслихаттың шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешімнің жобасын белгіленген тәртіппен жасайды.

      Ескерту. 571-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

 

      572. Тиiстi қаржы жылына арналып бекiтiлген борыш лимитi шегiнде жергiлiктi атқарушы органдар мыналарды:

      бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыру мақсатында бюджет тапшылығын қаржыландыру үшiн;

      тиiстi қаржы жылына арналған Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң арнайы резервiнiң есебiнен қолма-қол ақша тапшылығын жабуға Қазақстан Республикасының Үкiметiнен қарыз қаражатын тартуды жүзеге асырады.

 

      573. Жергілікті атқарушы органдардың қарыз алуы қарыз шарты, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік бағалы қағаздарды ішкі нарықтағы айналым үшін шығаруы нысанында жүзеге асырылады.

      Ескерту. 573-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

 

      574. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жергiлiктi атқарушы органдардың борыш лимитiн және басым (республикалық немесе жергiлiктi) бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн ескере отырып жергiлiктi атқарушы органдардың жоспарланған бюджет тапшылығын, жоспарланып отырған жылға арналған жергiлiктi атқарушы органдардың борыш лимитiн қаржыландырудың болжамдық есептемелерiн жүзеге асырады және бұл ұсыныстарды Жергiлiктi атқарушы органдардың бюджет жобаларын қалыптастыру жөнiндегi бюджет комиссиясына жiбередi.

 

      575. Орта мерзiмдi жоспар негiзiнде бюджет комиссиясы үш жылдық кезеңге арналған мемлекеттiк бюджеттiң негiзгi болжамдық көрсеткiштерiн айқындайды, сондай-ақ тиiстi қаржы жылының соңына арналған жергiлiктi атқарушы органдардың борыш лимитiн айқындайды.

 

      576. Бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган жергiлiктi атқарушы органдардың борыш лимитiн және басым (республикалық немесе жергiлiктi) бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн ескере отырып жергiлiктi атқарушы органдардың жоспарланған бюджеттiк тапшылығын қаржыландырудың болжамдық есептемелерiн жүзеге асырады және оларды қарау үшiн тиiстi Бюджет комиссиясына жiбередi.

 

      577. Бюджет комиссиясының шешiмi және бекiтiлген жергiлiктi бюджеттер тапшылығы өлшемдерiнiң негiзiнде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган қарыз алудың көлемi мен шарттарын, сондай-ақ тиiстi қаржы жылына арналып жергiлiктi бюджеттерде бекiтiлетiн борышты өтеу мен оған қызмет көрсетудiң мөлшерiн анықтайды және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келiседi.

 

      578. Ресiмделген қарыз шартына қол қою Бюджет кодексiнiң  180-бабына сай қабылданатын кредит берушiнiң шешiмiне сәйкес жүзеге асырылады.

 

      579. Қол қойылған қарыз шарттары өтеу, сыйақыларды (мүдденi) төлеу кестесiмен және басқа да қосымшалармен бiрге бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның тiркеуiне жатады. Бұл ретте қарыз алу шарты тiркелгеннен кейiн ғана күшiне енедi.

 

      580. Жергiлiктi атқарушы органдар бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға кредит қаражаты бойынша борыштарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi есептi осы Ережеге 63, 64-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша тоқсан сайын есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10 күнiне дейiн табыс етедi.

67-тарау. Мемлекет кепiлдiк берген қарызды алған қарыз алушының қаржылық жай-күйi мониторингiнiң тәртiбi

      581. Осы тарау мемлекеттік кепілдіктермен қарыз алған заңды тұлғаның қаржылық жай-күйi мониторингiнiң рәсiмдерiн анықтайды, мемлекеттiк кепiлдiктермен қарыз алған заңды тұлғаның ақпараттық қамтамасыз ету мониторингiн және қаржылық жай-күйiнiң мониторингiн жүзеге асыру тәртiбiн анықтайды.

      582. Қаржылық коэффициенттердi агент мемлекет кепiлдiгiмен қарыз алған қарыз алушының қаржылық есебiнiң негiзiнде екi жылда бiр рет есептейдi. Мемлекет кепiлдiгiмен қарыз алған қарыз алушы Банкке қаржылық есептiлiктi, ал қажет болған кезде тиiстi қосымшалар мен оның таратылып жазылуын ұсынады.

 

      583. Мониторингке мемлекет кепiлдiгiмен қарыз алған және кредит берушi не республикалық бюджет алдында борышы бар заңды тұлғалар жатады.

 

      584. Мониторинг базалық талдаудан (заңды тұлғаның басшылығы, қызметiнiң, саласының түрлерi, бәсекелестерi мен нарықтары, нормативтiк құқықтық ортасы туралы ақпарат) және қаржылық ақпараттан (қаржылық есептiлiктiң, бизнес-жоспардың талдамасы) тұратын қарыз алушылардың қаржылық жай-күйiн талдауды қамтиды.

 

      585. Мониторингтi жүзеге асыру кезiнде мынадай қаржылық коэффициенттер:

      өтiмдiлiк коэффициентi - ақша қаражаты мен қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектердiң қысқа мерзiмдi мiндеттемелердiң мөлшерiне қатынасы;

      жабу коэффициентi - ағымдағы активтердiң қысқа мерзiмдi мiндеттемелерге қатынасы;

      қарыз және меншiк қаражатының ара қатынасы - ағымдағы мiндеттемелердiң меншiк капиталының мөлшерiне қатынасы;

      тарту коэффициентi - мiндеттемелердiң ағымдағы және ұзақ мерзiмдi активтерге қатынасы;

      пайда нормасы - салық салғанға дейiнгi жиынтық кiрiстiң сату көлемiне қатынасы;

      меншiк капиталының пайдалылық коэффициентi - салық салғанға дейiнгi жиынтық кiрiстiң меншiк капиталының мөлшерiне қатынасы;

      кредиттiк берешектiң айналымдылық коэффициентi - iске асыру көлемiнiң кредиттiк берешекке қатынасы қолданылады.

      Мониторингтi жүргiзу үшiн Банк мемлекет кепiлдiк берген қарыздың және инвестициялық жобалар тәуекелiнiң шарттарына байланысты басқа да қаржы коэффициенттерiн пайдалануы мүмкiн.

 

      586. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жыл сайын мониторингке жататын қарыз алушылардың тiзiмiн Банкке жiбередi.

 

      587. Қажет болған жағдайда бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiленген тәртiппен мемлекет кепiлдiк берген қарыздар алған қарыз алушылардан олардың қаржылық көрсеткiштерi туралы қосымша ақпаратты сұратуы мүмкiн.

 

      588. Банк осы ұсынылған көрсеткiштер негiзiнде анықталған қаржылық коэффициенттердi, заңды тұлғалардың өткен кезеңдегi ұқсас коэффициентiмен мемлекет кепiлдiк берген қарыз алған басқа қарыз алушылардың, ұқсас қызметiнiң ұқсас бейiнiмен және осы коэффициенттердiң жалпы қабылданған нормаларымен салыстыру арқылы заңды тұлғаның қаржылық жай-күйiне мониторинг жүргiзедi.

 

      589. Ықтимал төлем қабiлетi дәрменсiз қарыз алушы анықталған жағдайда бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бұл туралы Қазақстан Республикасының Yкiметiне хабарлайды және мемлекет кепiлдiк берген қарызды өтеу үшiн көзделген республикалық бюджет қаражатын оқшаулаудың алдын алу үшiн шаралар қабылдау туралы ұсыныс енгiзедi.

 

      590. Мемлекет кепiлдiк берген қарызға қызмет көрсету жөнiндегi Банк болмаған жағдайда қарыз алушының қаржылық жай-күйi туралы есептi қарыз алушының өзi жүзеге асырады.

68-тарау. Yкiметтiк қарыздарды, жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын және мемлекеттiк кепiлдiктермен қамтамасыз етiлген мемлекеттiк емес қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi төлемдердi, бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган шығарған мемлекеттiк бағалы қағаздарды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында сатып алуды, сондай-ақ мәмiлелер бойынша төлемдердi өтеу, оларға қызмет көрсету, жоспарлау тәртiбi

      591. Осы тарау Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң (бұдан әрi - үкiметтiк қарыздар), Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарының қарыздары (бұдан әрi - жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздары) мен республикалық және жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттiк кепiлдiктермен қамтамасыз етiлген мемлекеттiк емес қарыздарды (бұдан әрi - мемлекет кепiлдiк берген қарыздар), сондай-ақ үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша төлемдердi өтеу және қызмет көрсету бойынша жоспарлау, төлемдердi жүзеге асыру рәсiмдерiн белгiлейдi.

 

      592. Үкiметтiк қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша жоспарлау, төлемдердi жүзеге асыру рәсiмдерi қарыз шарттарын жасасу нысанында несие капиталының сыртқы және iшкi нарықтарындағы қарыз алу не мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру арқылы тартылған қарыздар үшiн ортақ.

 

      593. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында шығарған бағалы қағаздарын сатып алуды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген бюджет қаражатының есебiнен ҚР ҰБ-мен жасасқан шарт негiзiнде ҚР ҰБ арқылы жүзеге асырады.

 

      594. Yкiметтiк iшкi қарыздарды, үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша төлемдердi алдағы өтеу және оларға қызмет көрсету көлемiн жоспарлауды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүргiзедi, ал үкiметтiк сыртқы қарыздарды, үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша төлемдердi өтеудi және оларға қызмет көрсетудi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық өкiлеттi орган үкiметтiк қарыздарды алдағы өтеу және қызмет көрсету көлемiнiң болжамдық есептерi негiзiнде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет жобасын әзiрлеу шеңберiнде жыл сайын жүргiзедi.

 

      595. Жүргiзiлетiн есептеулер тоқсанның алдағы есептеулерiнiң соңындағы жағдай бойынша үкiметтiк борыш мониторингiнiң деректерiне, үкiметтiк қарыздардың қолданыстағы және ағымдағы жыл мен жоспарланған жылы тартуға көзделiп отырған қаражаттың игеру болжамына, макроэкономикалық көрсеткiштер болжамына негiзделедi.

 

      596. Үкiметтiк қарыздардың қолданыстағы және ағымдағы жыл мен жоспарланған жылы тартуға көзделiп отырған қаражатын игеру болжамын бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган инвестициялық жобаларды iске асыру кестесiне негiздей отырып, үкiметтiк iшкi қарыздардың түсу болжамын жоспарланған жылы республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру көлемiн болжауға негiздей отырып бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган анықтайды.

 

      597. Республикалық бюджет тапшылығының көлемi, негiзгi макроэкономикалық көрсеткiштер, ұлттық валюта бағамы ағымдағы жылы Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарының өлшемдерiмен анықталады.

 

      598. Жоспарланып отырған жылы үкiметтiк iшкi қарыздарды өтеу мен оларға қызмет көрсету көлемдерiн есептеудi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүргiзедi, жоспарланып отырған жылы үкiметтiк сыртқы қарыздарды өтеу мен оларға қызмет көрсету көлемдерiн есептеудi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мынадай түрде жүргiзедi:

      1) әрбiр қолданыстағы үкiметтiк қарыз бойынша қарыз қаражатының игерiлмеген көлемдерiн жылдар бойынша болжамдық бөлудi жүргiзедi;

      2) қарыз шартының талаптары, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру негiзiнде үкiметтiк қарыз бойынша борышты өтеу мерзiмi мен көлемi анықталады;

      3) үкiметтiк қарыз бойынша борыш сомасының өзгеру серпiнiнiң есептемесi жүргiзiледi;

      4) қарыз шартының талаптары, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру негiзiнде сыйақыларды (мүдде), комиссиялық төлемдер мен өзге да төлемдердi төлеу бойынша төлемдердiң мерзiмдерi мен көлемiнiң есептемелерi жүргiзіледi. Егер, қаржы шартында өзгеше белгiленбесе, осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көрсетiлген есептеулер қарыз беру валютасында жүзеге асырылады;

      5) шетелдiк валютада тартылған үкiметтiк қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету теңгелiк баламада қайта есептеледi. Бұл ретте жоспарланған жылға арналған теңгеге тоқсанның алдындағы есептемелердiң соңында және АҚШ долларының болжамды орташа жылдық бағамында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамдары пайдаланылады;

      6) үкiметтiк қарыздарды тартуды көздейтiн қаражатты игеру көлемiнiң болжамы негiзiнде қарыз беру мен сыйақы (мүдде) ставкасының орта шарттарын пайдалана отырып үкiметтiк қарыздарды тартуды көздейтiн өтеу мен қызмет көрсету мерзiмiнiң және көлемiнiң есептемесi жүргiзiледi.

 

      599. Жоспарланған жылы үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша төлемдердiң мерзiмi мен көлемiн есептеудi үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер шарттарының негiзiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүргiзедi.

 

      600. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүзеге асыратын үкiметтiк iшкi қарыздарды, үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша төлемдердi өтеу мен оларға қызмет көрсету, сондай-ақ бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүзеге асыратын үкiметтiк сыртқы қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету мерзiмдерi мен көлемдерiн есептеу негiзiнде үкiметтiк қарыздарды, сондай-ақ жоспарланып отырған жылы үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша төлемдердi өтеу мен оларға қызмет көрсетудiң жалпы көлемi анықталады.

 

      601. Жоспарланып отырған жылғы үкiметтiк қарыздарға және үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша төлемдерге қызмет көрсетудiң жалпы көлемi жеке бюджеттiк бағдарлама бойынша тиiстi жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңында көрсетiледi. Үкiметтiк қарыздарды өтеудiң жалпы көлемi "Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану)" бөлiмi бойынша республикалық бюджетте көрсетiледi.

 

      602. Жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын алдағы өтеу мен қызмет көрсету көлемiн жоспарлауды жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын алдағы өтеу мен қызмет көрсету көлемiнiң болжамдық есептемелер негiзiнде тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердiң жобасын әзiрлеу шеңберiнде жергiлiктi атқарушы органдар жүргiзедi.

 

      603. Жүргiзiлетiн есептемелер тоқсанның алдындағы есептемелердiң соңындағы жағдай бойынша жергiлiктi атқарушы органдар борышы мониторингiнiң, жергiлiктi атқарушы органдардың ағымдағы және жоспарланатын жылы қолданылатын және тартуға көзделетiн қаражатты игеру болжамының, жергiлiктi бюджеттердiң болжамдық көрсеткiштерiнiң деректерiне негiзделедi.

 

      604. Алдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердiң болжамдық көрсеткiштерi жергiлiктi уәкiлеттi органдар бекiткен аумақтардың экономикалық және әлеуметтiк бағдарламаларының өлшемдерiмен анықталады. Жоспарланып отырған жылғы ұлттық валюта бағамы Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдаған тиiстi жылға арналған Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарының өлшемдерi ескерiле отырып анықталады.

 

      605. Жоспарланып отырған жылы жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен қызмет көрсету көлемдерiнiң есептемелерi мынадай түрде жүргiзiледi:

      1) жергiлiктi атқарушы органның әрбiр қолданыстағы қарызы бойынша игерiлмеген қарыз қаражатын игеру көлемдерiн жылдар бойынша болжамдық бөлу жүргiзiледi;

      2) қарыз шартының талаптары негiзiнде жергiлiктi атқарушы органның қарызы бойынша борышты өтеу мерзiмдерi мен көлемi анықталады;

      3) жергiлiктi атқарушы органның қарызы бойынша борыш сомасының серпiнiн есептеу жүргiзiледi;

      4) қарыз шартының талаптары негiзiнде сыйақыларды (мүдделердi), комиссиялық төлемдер мен өзге де төлемдердi төлеу бойынша төлемдердiң мерзiмдерi мен көлемiнiң есептемелерi жүргiзiледi. Егер, қарыз шартында өзгеше белгiленбесе, осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көрсетiлген есептемелер қарыз берiлген валютада жүзеге асырылады;

      5) шетелдiк валютада тартылған жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен қызмет көрсету теңгелiк баламада қайта есептеледi. Бұл ретте, жоспарланған жылға арналған теңгеге тоқсанның алдындағы есептемелердiң соңында және болжамды жылдық орта АҚШ долларының бағамында Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен анықталған валюталардың нарықтық айырбас бағамы пайдаланылады;

      6) қарыздарды берудiң орташа шарттарын және сыйақы (мүдде) ставкасын пайдалана отырып жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын тартуға ұйғарылатын қаражатты игерудiң көлемдерiн болжау негiзiнде тартуға болжамдалатын жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеу және оларға қызмет көрсету мерзiмi мен көлемiн есептеу жүргiзiледi.

 

      606. Жергiлiктi атқарушы органның қарыздарды өтеу мен оларға қызмет көрсету мерзiмiнiң және көлемiнiң есептемесi негiзiнде жоспарланып отырған жылғы жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен қызмет көрсетудiң жалпы көлемi анықталады.

 

      607. Жоспарланып отырған жылғы жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарына қызмет көрсетудiң жалпы көлемi жеке бюджеттiк бағдарлама бойынша тиiстi жылға арналған жергiлiктi бюджеттерде көрсетiледi. Жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеудiң жалпы көлемi "Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану)" бөлiмi бойынша жергiлiктi бюджеттерде көрсетiледi.

 

      608. Республикалық бюджеттен мемлекет кепiлдiк берген қарызды алдағы өтеу мен қызмет көрсету көлемiн жоспарлауды мемлекет кепілдiк берген қарыздарды республикалық бюджеттен алдағы өтеу мен қызмет көрсету көлемiнiң болжамдық есептемелер негiзiнде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет жобасын әзiрлеу шеңберiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүргiзедi.

 

      609. Жүргiзiлетiн есептемелер тоқсанның алдындағы есептемелердiң соңындағы жағдай бойынша мемлекет кепiлдiк берген борыш мониторингiнiң, қолданыстағы мемлекет кепiлдiк берген қарыз қаражатын игеру болжамының, мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердiң орындалу мүмкiндiгiн бағалау деректерiне негiзделедi.

 

      610. Жоспарланып отырған жылы республикалық бюджеттен мемлекет кепiлдiк берген қарызды өтеу мен қызмет көрсету көлемдерiнiң есептемелерiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мынадай түрде жүргiзедi:

      1) агенттердiң әрбiр қолданыстағы мемлекет кепiлдiк берген қарыз жөнiндегi ақпаратының негiзiнде қарыз қаражатын игеру көлемiн жылдар бойынша болжамдық бөлу жүргiзiледi;

      2) қарыз шартының талаптары негiзiнде мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша борышты өтеу мерзiмi мен көлемдерi анықталады; 

      3) мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша борыш сомасының серпiнiн есептеу жүргiзiледi;

      4) қарыз шартының талаптары негiзiнде сыйақыны (мүдденi), комиссиялық төлемдер мен өзге да төлемдердi төлеу бойынша төлемдердiң мерзiмдерi мен көлемiнiң есептемелерi жүргiзiледi. Егер, қарыз шартында өзгеше белгiленбесе, осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көрсетiлген есептемелер қарыз берiлген валютада жүзеге асырылады;

      5) шетелдiк валютада тартылған мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету теңгелiк баламада қайта есептеледi. Бұл ретте, жоспарланған жылға арналған теңгеге тоқсанның алдындағы есептемелердiң соңында және болжамды жылдық орта АҚШ долларының бағамында Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен анықталған валюталардың нарықтық айырбас бағамы пайдаланылады.

 

      611. Мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындаудың белгiленген мерзiмi мен көлемiнiң, мүмкiндiгiн бағалаудың негiзiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды жоспарланып отырған жылы өтеу мен қызмет көрсетуге арналып республикалық бюджеттен бөлiнетiн шығыстардың жылдық көлемiн анықтайды.

 

      612. Жоспарланып отырған жылы мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған республикалық бюджет шығыстарының жылдық көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте жеке бюджеттiк бағдарлама бойынша көрсетiледi.

69-тарау. Үкiметтiк қарыздарды, жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын және мемлекеттiк кепiлдiктермен қамтамасыз етiлген мемлекеттiк емес қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi, сондай-ақ мәмiлелер бойынша төлемдердi жүзеге асыру тәртiбi

      613. Үкiметтiк қарыздарды өтеудi және оларға қызмет көрсетудi, сондай-ақ үкiметтiк қарыздарды хеджирлеудi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат есебiнен ҚР ҰБ арқылы бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      614. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган осы Ережеге  65-қосымшаға сәйкес белгiленген нысан бойынша алдағы айға республикалық бюджет қаражатынан Қазақстан Республикасының үкiметтiк және мемлекет кепiлдiк берген борышына қызмет көрсетуге, оны өтеуге, сондай-ақ үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша төлемдердi жүзеге асыруға арналған өтiнiмдi (бұдан әрi - өтiнiм) ай сайын ағымдағы айдың жиырма бесiншi күнiне дейiн жасайды, оған сәйкес республикалық бюджет ақшасын осыларға жұмсауға белгiленген тәртiппен рұқсат ашылады. Өтiнiм үкiметтiк қарыздарды, үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша төлемдердi өтеу және оларға қызмет көрсетудiң нақтыланған мерзiмiне және көлемiне негiзделе отырып жасалады және төлем түрiн, валютасын және төлемдi алушыларды көрсете отырып, әр қарыз және үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу мәмiлесi бойынша төлем болжамдарын қамтиды.

 

      615. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық бюджет түсiмдерi мен қаржыландырудың жиынтық жоспарының тиiстi айында үкiметтiк қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету бойынша, сондай-ақ үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша алдағы төлемдер көлемiнiң сәйкестiгiн тексередi. Жоспармен бекiтiлген көлемге сәйкес келмеген жағдайда бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық бюджет түсiмдерi мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына тиiстi өзгерiстер енгiзедi.

 

      616. Белгiленген мерзiмде және қажеттi көлемде үкiметтiк қарыздарды өтеу мен оларға қызмет көрсету бойынша, сондай-ақ үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша даярлықты қамтамасыз ету және төлемдi жүзеге асыру мақсатында бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган кредит берушiлерден, контрагенттерден төлеуге шоттардың, төлем тiзiмдерiнiң және төлем жасау үшiн басқа да қажеттi құжаттардың уақытылы түсуiн ұйымдастыру бойынша жұмыстарды жүргiзедi.

 

      617. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган кредит берушiлер, контрагенттер ұсынған шоттар мен төлем тiзiмдерiндегi көрсетiлген төлем күнiнiң, сомасының, түрiнiң, валютасының, қарыз шартының, үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелердiң талаптарымен төлемдердi алушылардың мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру нәтижелерiне сәйкестiгiн тексерудi жүзеге асырады.

 

      618. Төлемге ұсынылған шоттар мен төлем тiзiмдерiндегi көрсетiлген төлем күнiнiң, сомасының, түрiнiң, валютасының, қарыз шартының, үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелердiң талаптарымен төлемдердi алушылардың, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру нәтижелерiнiң сәйкес келмеуi анықталған жағдайда бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган кредит берушiлермен, контрагенттермен өзара әрекет ете отырып, кредит берушiлердiң төлемге ұсынылған шоттар мен төлем тiзiмдерiн нақтылау жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастырады.

 

      619. Қарыз шартында және үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелерде, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру шарттарында анықталған үкiметтiк қарыздарды өтеу мен оларға қызмет көрсету бойынша, сондай-ақ үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша төлемдер мерзiмiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган төлем құжаттарын ресiмдейдi және ҚР ҰБ-ға бередi, онда үкiметтiк қарыздың, үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiленiң бiрегейлендiру нөмiрi, бенефициар, төлем деректемелерi, түрi, сомасы, валютасы, қарыз шартының, үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелердiң талаптарына сәйкес төлем күнi, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру нәтижелерi көрсетiледi.

 

      620. Ұсынылған төлем құжаттарының негiзiнде ҚР ҰБ бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның банктiк шотынан кредит берушiнiң, сондай-ақ контрагенттердiң банктiк шотына қажет етiлетiн көлемде және валютада ақша аударады және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға төлем жасалған фактi туралы жазбаша хабарламаны ұсынады.

 

      621. Үкiметтiк қарыздарды өтеу мен оларға қызмет көрсету, үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша операцияларды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттiң орындалуы туралы есептiлiкте ұлттық валютада көрсетедi. Бұл ретте үкiметтiк қарыздар өтеу мен оларға қызмет көрсету, үкiметтiк қарыздарды хеджирлеу жөнiндегi мәмiлелер бойынша операцияларды шетелдiк валютада жүзеге асырған жағдайда осы операцияларды жүзеге асыру үшiн қажеттi валютаны сатып алу күнiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен анықталған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен жүргiзiледi.

 

      622. Жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен оларға қызмет көрсетудi олар тиiстi жылға арналған жергiлiктi бюджеттерде көзделген қаражат есебiнен жүзеге асырады.

 

      623. Белгiленген мерзiмде және қажеттi көлемде жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен оларға қызмет көрсету бойынша даярлықты қамтамасыз ету және төлемдердi жүзеге асыру мақсатында жергiлiктi атқарушы органдар кредит берушiлерден төлеуге шоттардың, төлем тiзiмдерiнiң және төлемдердi жүргiзу үшiн қажеттi басқа да құжаттардың уақытылы түсуiн ұйымдастыру бойынша жұмыстарды жүргiзедi.

 

      624. Жергiлiктi атқарушы органдар ұсынылған шоттар мен төлем тiзiмдерiндегi көрсетiлген төлем күнiнiң, сомасының, түрiнiң, төлем валютасының, төлем алушылардың қарыз шартының талаптарына сәйкес келуiн бақылауды жүзеге асырады.

 

      625. Ұсынылған шоттар мен төлем тiзiмдерiндегi көрсетiлген төлем күнiнiң, сомасының, түрiнiң, төлем валютасының, төлем алушылардың қарыз шартының талаптарына сәйкес келмеуi анықталған жағдайда жергiлiктi атқарушы органдар кредит берушiлермен өзара iс-қимыл жасай отырып, ұсынылған шоттар мен төлем тiзiмдерiн нақтылау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады.

 

      626. Қарыз шарттарында анықталған төлем мерзiмiнде жергiлiктi атқарушы органдар кредит берушiнiң шоттарына қажет етiлетiн көлемде ақша аударуды қамтамасыз етедi.

 

      627. Осы операцияларды жергiлiктi атқарушы органдар республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы туралы есептiлiкте теңгемен көрсетедi. Бұл ретте, төлемдердi шетел валютасында жүзеге асырған жағдайда операцияларды жүзеге асыру үшiн қажеттi валютаны сатып алу күнiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен анықталған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен жүргiзiледi.

 

      628. Жергiлiктi атқарушы органдар жергiлiктi атқарушы органдар борышының мониторингiн жүзеге асыру шеңберiнде жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен оларға қызмет көрсету бойынша жүргiзiлген төлемдердiң есебiн жүргiзедi.

 

      629. Республикалық бюджеттен, оның iшiнде мерзiмiнен бұрын мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу мен оларға қызмет көрсету Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы бар болған кезде жүзеге асырылады.

 

      630. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңы күшiне енгеннен кейiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тиiстi қаржы жылының 1 наурызына дейiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк кепiлдiктермен қамтамасыз етiлген, мемлекеттiк емес қарыздар бойынша қарыз алушылардың тiзбесiн бекiту туралы қаулысының жобасын белгiленген тәртiппен әзiрлейдi және енгiзедi. Көрсетiлген тiзбеге енген, мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша қарыз алушылар үшiн өтеу мен қызмет көрсетудi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган қарыз шартында белгiленген мерзiм мен көлемде кредит берушiлердiң төлем шоттарының негiзiнде, республикалық бюджеттен тиiстi қаржы жылының iшiнде жүзеге асырады.

      Көрсетiлген тiзбеге енбеген, мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша қарыз алушылар үшiн республикалық бюджеттен төлеу туралы шешiм мынадай тәртiппен қабылданады:

      1) Банк республикалық бюджеттен мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша кезектi төлемдердi жүргiзу қажеттiлiгi туралы қорытындыларды мұндай төлемдер басталатын күнге дейiн отыз күннен кешiктiрмей бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға ұсынады;

      2) ұсынылған қорытындылардың негiзiнде он бес күн iшiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша көрсетiлген қарыз алушылар үшiн төлемдердi республикалық бюджеттен төлемдер жүргiзудi көздейтiн Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының жобасын белгiленген тәртiппен әзiрлейдi және енгiзедi;

      3) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның, агенттiң, мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша қарыз алушылардың арасында республикалық бюджеттен оқшауландырылған ақшаны қайтару шарттары, мерзiмi, тәртiбi анықталған (нақтыланған) тиiстi қосымша келiсiмдер жасалады.

 

      631. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тиiстi айда мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау жөнiнде алдағы төлемдер көлемiнiң түсiмдер мен республикалық бюджеттi қаржыландырудың жиынтық жоспарына сәйкестiгiн тексередi және жоспармен бекiтiлген көлемге сәйкес келмеген жағдайда түсiмдер мен республикалық бюджеттi қаржыландырудың жиынтық жоспарына тиiстi өзгерiстер енгiзiледi.

 

      632. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы болған жағдайда, кредит берушiлер ұсынған және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тексерген төлеуге шоттар негiзiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган төлем құжаттарын ресiмдейдi және ҚР ҰБ-ға жiбередi, онда қарыз шарттарының талаптарына сәйкес мемлекет кепiлдiк берген қарыздың сәйкестендiру нөмiрi, бенефициар, төлем деректемелерi, төлем түрi, сомасы, валютасы, күнi көрсетiледi.

 

      633. Ұсынылған төлем құжаттарының негiзiнде ҚР ҰБ бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның банк шотынан кредит берушiлердiң банк шоттарына талап етiлетiн көлемде және валютада ақша аударуды жүргiзедi және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға төлем жүргiзу фактiсi туралы жазбаша хабарлама ұсынады.

 

      634. Мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi операцияларды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы туралы есептiлiкте ұлттық валютада көрсетедi. Мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi төлемдердi шетел валютасында жүзеге асырған жағдайда көрсету операцияларды жүзеге асыру үшiн қажеттi валютаны сатып алу күнiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен анықталған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен жүргiзiледi.

70-тарау. Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыш мониторингiнiң тәртiбi

      635. Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыш мониторингi (бұдан әрi - борыш мониторингi) мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борышты қалыптастыру, өзгерту және оған қызмет көрсету үдерiсiн есепке алу, талдау және бақылау бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган атынан мемлекет қызметiн бiлдiредi.

      636. Барлық мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздар борыш мониторингiнiң объектiлерi болып табылады, оның iшiнде:

      1) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыздары;

      2) ҚР ҰБ қарыздары;

      3) жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздары;

      4) мемлекеттiк кепiлдiктермен қамтамасыз етiлген мемлекеттiк емес қарыздар.

 

      637. Борыш мониторингi:

      1) мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды тiркеу және есепке алу;

      2) қарыз шартымен бекiтiлген кестеге сәйкес борышты өтеу және қызмет көрсету есебiне төлемдердi жүзеге асыруды қамтамасыз ету және бақылау;

      3) қарыздар қаражатының түсiмдерiн қадағалау және есепке алу; борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөнiндегi төлемдердi есепке алу; борыш көлемiнiң өзгеруiн есепке алу; сондай-ақ қажет болған жағдайда, мерзiмi өткен төлемдердi есепке алуды қоса алғанда әрбiр қарыз бойынша қарыз валютасында барлық операцияларды есепке алу;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен анықталған валютаны айырбастаудың нарықтық бағамын есепке алу;

      5) қарыз алудың құбылмалы ставкаларының өзгеруiн есепке алу жөнiндегi жұмыстарды қамтиды.

 

      638. Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздар бойынша операцияларды есепке алу үшiн мынадай құжаттар пайдаланылады:

      несие шотынан қаражатты алуды растайтын шетел кредит берушiсiнiң үзiндi көшiрмесi;

      борыштың негiзгi сомасын өтеу және ол бойынша сыйақы (мүдделер) төлеу жөнiндегi төлем құжаты;

      Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi бекiткен нысан бойынша ҚР ҰБ өз қарыздарын алу, қызмет көрсету және өтеу туралы есептiлiгi;

      Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi бекiткен нысан бойынша үкiметтiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздарға қызмет көрсетуге өкiлеттiк берiлген банк операцияларының жеке түрлерiн жүзеге асыратын екiншi деңгейдегi банктердiң және ұйымдардың есептiлiгi;

      осы Ереженiң 580-тармағында көрсетiлген нысандар бойынша өз қарыздарын алғаны, оларға қызмет көрсеткенi және өтегенi туралы жергiлiктi атқарушы органдардың есептiлiгi.

 

      639. Борыш мониторингiн жүргізу үшiн мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыш жағдайы туралы деректердi ағымдағы жаңарту үшiн мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздар бойынша ақпараттар жинау жүзеге асырылады.

 

      640. Алынатын ақпаратты бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның тиiстi бөлiмшелерi қорытындылайды және талдайды, ол автоматтандырылған ақпарат жүйесiнiң дерекқорында жинақталады және сақталады.

 

      641. Борыш мониторингiнiң нәтижелерi мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыштың ағымдағы жағдайы туралы есептер, кестелер, диаграммалар, мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды алу, қызмет көрсету және өтеу түрiнде қағаз тасығыштарда да, ақпаратты жинау, өңдеу және сақтаудың электрондық жүйелерiн пайдаланып та ресiмделедi.

71-тарау. Yкiметтiк сыртқы қарыздар, байланысты гранттар қаражаты және бiрлесiп қаржыландыру қаражаты есебiнен қаржы операцияларын жүзеге асыру тәртiбi

      642. Несие шоты - донор-бейрезидентте ашылған ағымдағы шот, онда тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) жеткiзушiге, сондай-ақ арнайы шотты толықтыруға тiкелей төлемдер жүзеге асырылатын үкiметтiк сыртқы қарыз немесе грант сомасы орналастырылады.

      643. Үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе гранттар есебiнен несие шотынан және/немесе арнайы шоттан жасалатын қаржы операцияларын бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi шетел кредит берушiсiнiң немесе донордың атына жiберiлетiн нысан бойынша қаражатты алуға арналған өтiнiмдердiң негiзінде және қарыз шартына немесе байланысты грант туралы келiсiмге сәйкес, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. Бұл ретте, үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе гранттар қаражатын бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi тиiстi қарыз шартында немесе байланысты грант туралы келiсiмде көзделмеген мақсаттарға ала алмайды.

 

      644. Несие шотынан қаражатты алуға арналған өтiнiмдерге екi қолтаңбалар тобы бұрыштама соғады, онда қолтаңбалардың бiрiншi тобы бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға, қолтаңбалардың екiншi тобы бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне бекiтiлген. Бұл ретте, қолтаңбалардың бiрiншi тобы мәртебесiне ие болу бюджеттiк бағдарламалар шеңберiнде үкiметтiк сыртқы қарыз қаражатын немесе грантты пайдалануды реттеумен және олардың мақсатты пайдаланылуын бақылаумен, екiншi қолтаңбалар тобы иегерлерiнiң мәртебесi - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың мақсатты пайдаланылуына, сондай-ақ төлемдi алушы - ақшаны алушы деректемелерiнiң дұрыстығына және растығына толық жауапкершiлiкпен анықталады.

 

      645. Бiрiншi топтың қолдарын алу үшiн шоттан үкiметтiк сыртқы қарыз қаражатын немесе грантты алуға арналған өтiнiмде бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi қаражатты алуға арналған өтiнiммен бiрге бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға мыналарды:

      төлемнiң мақсаты көрсетiлген iлеспе хатты;

      қарыз шарты немесе байланысты грант туралы келiсiмнiң шеңберiнде жасасқан келiсiм-шарттарға төлемдер жасаған жағдайда осы келiсiм-шарттарға сәйкес төлем жүргiзiлетiн құжаттардың көшiрмесi, олар бойынша бастапқы төлемдер жүргiзу кезiнде осы келiсiм-шарттардың көшiрмелерi, сондай-ақ егер, бұл қарыз шарт бойынша рәсiмдермен көзделген болса, келiсiм-шарттар жасасуға арналған шетелдiк кредит берушiнiң ресми мақұлдаған көшiрмесiн;

      келiсiм-шарт жасалмай жүргiзiлетiн шығыстар бойынша бiржолғы төлемдер жасалған жағдайда бастапқы құжаттардың көшiрмесiн (шот-фактураларды, жөнелтпе құжаттарды, кiрiс кассалық ордерлердi, түбiртектердi, қолхаттарды және өзге де құжаттарды);

      қарыз шарты бойынша немесе байланысты грант туралы келiсiм бойынша қабылданған қаржы рәсiмдерiне сәйкес шетел кредит берушiсiне немесе донорға ұсынуға қажет құжаттардың көшiрмесiн;

      осы Ережеге  66-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берiлген рұқсаттар туралы анықтаманы;

      бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның сұрау салуы бойынша есеп беретiн сомалар жөнiнде қосымша ақпаратты ұсынады.

 

      646. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган он жұмыс күнi iшiнде шоттан үкiметтiк сыртқы қарыз қаражатын немесе грантты алуға арналған өтiнiмнiң қарыз шартының немесе байланысты гранттар туралы келiсiмнiң талаптарына сәйкестiгiн, сондай-ақ бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне тиiстi кезеңге бөлiнген рұқсатты тексередi, қол қояды және оны шетелдiк кредит берушiге немесе донорға беру үшiн бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне қайтарады.

 

      647. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган 643-645-тармақтарға сәйкес бұрыштама соғу үшiн бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi ұсынған несие шотынан қаражат алуға арналған өтiнiмдi мынадай жағдайларда:

      егер жүргiзiлетiн қаржы операциясы қарыз шартының немесе байланысты грант туралы келiсiмнiң талаптарына немесе қарыз шартының немесе байланысты грант туралы келiсiмнiң шеңберiнде жасалған келiсiм-шартқа қайшы келгенде;

      республикалық немесе жергiлiктi бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiн қаржыландыру жоспарында көзделген жоспарлы жұмсалымдар жоқ немесе жеткiлiксiз болғанда;

      бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi Қазақстан Республикасының заңнамасында, қарыз шартында немесе байланысты грант туралы келiсiмде көзделген тиiстi ережелер мен рәсiмдердi бұзғанда;

      бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi жойғанға дейiн жүргiзiлетiн қаржы операциялары бойынша құжаттарда сәйкессiздiк және қате орын алған жағдайда қабылдамауы мүмкiн.

 

      648. Несие шотынан үкiметтiк сыртқы қарыздар қаражатын немесе гранттарды алу бюджеттi атқару кезiнде мынадай түрде:

      Бiрыңғай бюджеттiк сыныптама түсiмдерiнiң бюджеттiк сыныптамасына сәйкес түсiмдер ретiнде инвестициялық жобалардың арнайы шотына аудару кезiнде;

      ҚР ББС кiрiстер сыныптамасына сәйкес түсiмдер мен шығыстар (бiр мезгiлде) ретiнде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) тiкелей берушiлерге аудару кезiнде ескерiледi.

      Осы Ережеде көзделген инвестициялық жобаның арнайы шотына қаражатты аударуды Қазақстан Республикасының Үкiметiне қарыз қаражатын немесе грант беретiн шетелдiк кредит берушi немесе донор қарыз шартының немесе байланысты грант туралы келiсiмнiң талаптарына сәйкес шоттан алуға арналған бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмi негiзiнде жүргiзедi.

 

      649. Инвестициялық жобаның арнаулы шотына осы шоттан бұрын жүргiзiлген шығыс операциялары бойынша қаражатты қайтару жағдайларын қоспағанда, қарыз шартының немесе байланысты грант туралы келiсiмнiң талаптарына сәйкес көрсетiлген шотты толықтыруға арналған үкiметтік сыртқы қарыз қаражатынан немесе гранттан басқа өзгеде қаражат есепке алынбайды.

 

      650. Шоттардан осы шоттардан бұрын жүргiзiлген шығыс операциялары бойынша қаражатты қайтару жағдайларын қоспағанда, инвестициялық жобалармен байланысты бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) ұлттық немесе шетелдiк валюталарында қаржыландырылады.

 

      651. Бюджеттiк инвестициялық жобаның немесе бағдарламаның арнайы шотына шоттарға инвестициялық жобаның арнайы шоттарынан айырбасталған қаражат қана есепке алынады.

 

      652. Екiншi деңгейдегi банк пен бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi арасында жасалған шартқа сәйкес екiншi деңгейдегi банк есептейтiн бюджеттiк инвестициялық жобаның Арнайы шотындағы немесе арнайы шотқа жатқызылатын шоттағы қалдыққа есептелетiн сыйақылар (мүдделер), сондай-ақ екiншi деңгейдегi банк төлейтiн өсiмақылар түсiмдердiң бюджеттiк сыныптамасының тиiстi кодтары бойынша республикалық бюджетке есептеуге жатады.

 

      653. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiмен арнайы шоттар ашуға шарттар жасасқан кезде мынадай тармақтарды:

      бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның халықаралық қарыз шартына немесе грант туралы келiсiмге сәйкес ашылған Арнайы шоттардағы қаражаттың қозғалысы туралы үзiндi көшiрмелердi алу құқығын;

      банктiң төлем күнiне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгiленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша арнайы шоттан төлемдер жүргiзу мiндеттемесiн көздеуi қажет.

      Мемлекеттiк мекемелердiң екiншi деңгейдегi банктердегi шоттарын ашу және жабу тәртiбiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайды.

 

      654. Yкiметтiк қарыздарды және гранттарды бiрлесiп қаржыландыру қаражатын жұмсауды бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi төлеуге берiлген шоттың және аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ұсынылатын осы Ережеге 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бiрлесiп қаржыландыру қаражатын алуға арналған өтiнiмнiң негiзiнде жүргiзедi. Бiрлесiп қаржыландыру қаражатын алуға арналған өтiнiм екi қолтаңбалар тобымен расталады, онда бiрiншi топқа бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган, ал екiншi топқа - жобаны iске асыруға жауапты бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi қол қояды.

72-тарау. Мемлекет кепiлгерлiгiмен қарыздар алу және оларды пайдалану тәртiбi

      655. Осы тарау мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын мемлекеттiк емес қарыздарды алу және пайдалану тәртiбiн сипаттайды (бұдан әрi - тарау) мемлекет кепiлгерлiгiмен инфрақұрылымдық облигацияларды шығару арқылы жүзеге асырылатын мемлекеттiк емес қарыздар есебiнен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобаларды iрiктеу рәсiмiн (бұдан әрi - инвестициялық жобалар) және мемлекеттiк емес қарыздар бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекет кепiлгерлiгiн беру рәсiмiн (бұдан әрi - мемлекет кепiлгерлiгi) анықтайды.

      656. Мемлекет кепiлгерлiгiн беру үдерiсi мынадай негiзгi кезеңдердi бiлдiретiн iс-шаралар кешенiн қамтиды:

      инвестициялық жобаларды iрiктеу;

      басым бюджеттiк инвестициялық жобалар тiзбесiн қалыптастыру, қарау және бекiту;

      мемлекет кепiлгерлiгiн беру.

 

      657. Мемлекет кепiлгерлiгiн беру үдерiсiнiң негiзгi қатысушылары қарыз алушылар, салалық уәкiлеттi органдар, экономикалық жоспарлау жөнiндегi, бюджеттi атқару, қоршаған ортаны қорғау, еңбек жөнiндегi уәкiлеттi орган, Республикалық бюджет комиссиясы, облигацияларды ұстаушылардың өкiлi немесе қарыз алушы болып табылады.

 

      658. Қарыз алушылар:

      инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемесiн (бұдан әрi - ТЭН) және бизнес-жоспарларын дайындауды жүзеге асырады;

      осы Ережеге және мемлекет кепiлгерлiгiн беру үдерiсiне қатысушылардың талаптарына сәйкес инвестициялық жобаларды қарау үшiн талап етiлетiн құжаттаманы берудi қамтамасыз етедi;

      жыл сайын қарыз берушiге және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға бұрынғы сақтандыру шартының мерзiмi өткенге дейiн бiр айдан кешiктiрмей сақтандыру шартын бередi;

      концессиялар шартын жасасады;

      облигацияларды ұстаушылардың өкiлiмен облигацияларды ұстаушылардың мүдделерiн бiлдiру туралы шарт жасасады.

 

      659. Салалық уәкiлеттi органдар:

      инвестициялық жобалардың салалық сараптамасын жүргiзедi;

      салалық сараптама нәтижелерi бойынша тиiстi қорытындыны бередi;

      концессиялар шартын жасасады.

 

      660. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган:

      инвестициялық жобалардың қаржылық сараптамасын жүзеге асырады;

      мемлекет кепiлгерлiгiмен мемлекеттiк емес қарыздарды беру шарттары бойынша ықтималдармен келiссөздер жүргiзедi;

      кепiлгерлiк шартын жасасады;

      мемлекет кепiлгерлiгiн бередi.

 

      661. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық уәкiлеттi орган жоспарланған қызметтi iске асыруға, оларды iске асыру туралы шешiм қабылдау алдындағы кезеңдегi жоспарланған қызметтiң экологиялық талаптарына сәйкестiгiн бағалауға байланысты ықтимал терiс салдарлардың алдын алу және өндiрiстiк күштердi орналастыру және дамыту салдарынан экологиялық жағдайдың болжамданған өзгеруiн сараптамалық қамтамасыз ету мақсатында инвестициялық жобаның мемлекеттiк экологиялық сараптамасын жүзеге асырады.

 

      662. Еңбек жөнiндегi орталық уәкiлеттi мемлекеттiк орган iшкi еңбек нарығын қорғау мақсатында инвестициялық келiсiм-шарттар жобаларын сараптауды жүзеге асырады.

 

      663. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган:

      инвестициялық жобаларды экономикалық сараптауды жүзеге асырады және концессионер қызметiн мемлекеттiк қолдау құнын бағалау шеңберiнде қорытынды бередi;

      жоспарлы кезеңге арналған мемлекет кепiлгерлiгiн беру лимитi жөнiндегi ұсынысты, келесi қаржы жылының лимитi шеңберiнде мемлекет кепiлгерлiгiн беру мүмкiн болатын инвестициялық жобалар тiзбесiнiң жобасын қалыптастырады және республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.

 

      664. Әдiлет органы кепiлгерлiк шарттарын және концессия шарттарын заңды сараптауды жүргiзедi.

 

      665. Облигацияларды ұстаушыларының өкiлi:

      1) эмитенттiң қарыз берушiлер алдында облигациялар шығару проспектiсi белгiлеген мiндеттемелердi орындауын бақылайды;

      2) эмитенттiң қарыз берушi алдындағы мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз ету болып табылатын мүлiк жағдайын бақылайды;

      3) эмитенттiң қарыз берушi алдындағы мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз ету болып табылатын мүлiкке қатысты эмитентпен кепiл шартын жасасады;

      4) қарыз берушiлердiң құқықтары мен мүдделерiн қорғауға бағытталған шаралар қабылдайды;

      5) қарыз берушiлерге осы тармақтың 1)-3) тармақшаларына сәйкес өз iс-әрекеттерi және мұндай iс-әрекеттер нәтижелерi туралы хабарлайды;

      6) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiлген бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органмен кепiлгерлiк шартын жасасады;

      7) қарыз алушымен облигацияларды ұстаушыларының мүдделерiн бiлдiру туралы шарт жасасады;

      8) облигацияларды ұстаушыларының мүдделерiн бiлдiру туралы шартты бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға бередi.

 

      666. Республикалық бюджет комиссиясы:

      жоспарланып отырған кезеңге мемлекет кепiлгерлiгiн беру лимитiн анықтайды;

      инвестициялық жобалардың тiзбесiн анықтайды;

      жоспарланып отырған кезеңге мемлекет кепiлгерлiгiн беру лимитi шегiнде әрбiр инвестициялық жоба үшiн мемлекет кепiлгерлiгiнiң мөлшерiн анықтайды.

 

      667. Мемлекет кепiлгерлiгiн беру үдерiсiне өз құзыретiнiң бөлiгiнде инвестициялық жобаларды бағалауды (сараптауды) жүргiзуге заңнамаға сәйкес уәкiлеттiк берiлген мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдар қатысады.

73-тарау. Қазақстан Республикасының мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын мемлекеттiк емес қарыз қаражаты есебiнен қаржыландыру үшiн инвестициялық жобаларды iрiктеу

      668. Мемлекет кепiлгерлiгiн беру мүмкiн болатын жобаларды iрiктеу Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасында белгiленген тәртiппен орта мерзiмдi кезеңге арналған концессияға беруге ұсынылатын объектiлер тiзбесiн қалыптастыру шеңберiнде жүзеге асырылады.

      669. Жобаны тиiстi қаржы жылының лимитi шеңберiнде мемлекет кепiлгерлiгiн беру мүмкiн болатын жобалар тiзбесiне енгiзу үшiн концессиялар жөнiндегi конкурсты ұйымдастырушы тиiстi жылдың 1 шiлдесiне дейiн экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға өтiнiм бередi.

 

      670. Тиiстi жылдың 1 шiлдесiнен кейiн берiлген өтiнiмдер келесi қаржы жылының лимитi шеңберiнде мемлекет кепiлгерлiгiн беру мүмкiн болатын жобалар тiзбесiн қалыптастыру шеңберiнде қарауға жатады.

 

      671. Концессия жөнiндегi конкурсты ұйымдастырушылардың өтiнiмi жобаны қаржыландыру жылдары бойынша бөле отырып, концессия жөнiндегi комиссия бекiткен жобаға арналған мемлекет кепiлгерлiгiнiң мөлшерiн қамтуы тиiс.

      Өтiнiмге концессия жөнiндегi комиссияның концессионер қызметiн мемлекеттiк қолдау нысаны ретiнде мемлекет кепiлгерлiгiнiң мөлшерiн бекiту туралы шешiмi қоса берiледi.

      Қажет болған жағдайда, экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган тиiстi қаржы жылының лимитi шеңберiнде мемлекет кепiлгерлiгiн беру мүмкiн болатын жобалар тiзбесiн қалыптастыру барысында туындайтын жекелеген мәселелердi қарау үшiн қосымша ақпарат сұратады.

 

      672. Қарыз алушының қызметiн қолдау түрiнде берiлетiн жоба бойынша мемлекет кепiлгерлiгiнiң мөлшерiн экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның концессионер қызметiн мемлекеттiк қолдау құнын бағалау жөнiндегi қорытындысы негiзiнде жобаны және концессия шартының талаптарын нақтылау кезеңiнде концессиялар жөнiндегi комиссия бекiтедi.

 

      673. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган концессионер қызметiн мемлекеттiк қолдау құнын бағалау жөнiндегi қорытындыны бередi және инвестициялық жобаның экономикалық сараптамасын өткiзудi ұйымдастырады және концессиялар жөнiндегi конкурсты ұйымдастырушы ұсынған:

      TЭH;

      Жобаны сараптау жөнiндегi тәуелсiз сарапшылардың қорытындысы, салалық сараптаманың және заңнамаға сәйкес қажет басқа да сараптамалардың оң қорытындысы негiзiнде экономикалық сараптау қорытындысын дайындайды.

      Жоғарыда көрсетiлген талаптарға сәйкес толық емес құрамда берiлген құжаттарды экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган қарамайды.

 

      674. Инвестициялық жобаның экономикалық сараптамасы - осы Ережеде көзделген сараптамалар жөнiндегi қорытындылар негiзiнде жобаның ТЭН әзiрлеу шеңберiнде жүргiзiлген инвестициялық жобаны экономикалық талдауды кешендi бағалау, ол мыналарды қамтиды:

      жоба мақсаттарының мемлекеттiк инвестициялар басымдықтарына сәйкес келуiн бағалау;

      экономикалық талдауды бағалау;

      инвестициялық жоба iске асырылған жағдайда республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн салықтық түсiмдердiң ағынын талдау.

 

      675. Осы тарауда көрсетiлген сараптамаларды жүргiзу үшiн қажет құжаттар тiзбесiн тиiстi мемлекеттiк органдар және өзге ұйымдар анықтайды.

74-тарау. Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын мемлекеттiк емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыруға ұсынылған инвестициялық жобалар тiзбесiн қалыптастыру, қарау және бекiту

      676. Республикалық бюджет комиссиясы жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 1 мамырына дейiнгi мерзiмде жоспарланып отырған үш жылдық кезеңге мемлекет кепiлгерлiгiн беру лимитiн анықтайды.

      677. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган тиiстi жылдың 20 шiлдесiнен кешiктiрмейтiн мерзiмде жобалар бойынша экономикалық сараптама қорытындыларын қоса бере отырып, инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасының қорытындылары негiзiнде мемлекет кепiлгерлiгiмен инфрақұрылымдық облигацияларды шығару арқылы жүзеге асырылатын мемлекеттiк емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалар тiзбесiнiң жобасын қалыптастырады және республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.

 

      678. Республикалық бюджет комиссиясы тиiстi қаржы жылының лимитi шеңберiнде мемлекет кепiлгерлiгiн беру мүмкiн болатын жобалар тiзбесiнiң жобасын қарау кезiнде жобалар арасында тиiстi жылға арналған мемлекет кепiлгерлiгiн беру лимитiн бөлудi анықтайды.

 

      679. Республикалық бюджет жобасын қалыптастыру барысында экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органмен бiрлесiп инвестициялық жобалар тiзбесiн пысықтайды және әрбiр инвестициялық жоба бойынша мемлекет кепiлгерлiгiнiң сомасын қайта қарайды.

 

      680. Республикалық бюджет комиссиясының қарауы нәтижелерi бойынша мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын мемлекеттiк емес қарыз қаражаты есебiнен қаржыландыруға ұсынылған инвестициялық жобалар тiзбесi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жеке шешiммен бекiтiледi және жариялауға жатады.

75-тарау. Қазақстан Республикасының мемлекет кепiлгерлiгiн беру рәсiмi

      681. Қазақстан Республикасының Үкiметi мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын мемлекеттi емес қарыз есебiнен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың тiзбесiн бекiткеннен кейiн салалық уәкiлеттi орган қарыз алушымен концессия шартын жасасады.

      682. Қарыз алушылар ТЭН жобасын, инфрақұрылымдық облигациялардың проспектiсiн, салалық сараптаманың, экономикалық сараптаманың және заңнамаға сәйкес қажет басқа да сараптамалардың оң қорытындыларын ұсынғаннан кейiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган инвестициялық жобаның сараптамасын жүргiзудi ұйымдастырады және екi ай iшiнде тиiстi қорытындыны әзiрлейдi.

 

      683. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның инвестициялық жобаның сараптамасы бойынша қорытындысы мыналарды:

      мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын мемлекеттiк емес қарыздың қаржылық шарттарын;

      мемлекет кепiлгерлiгiн алғаны туралы өтiнiм бiлдiргенге дейiн үш жылдан кем емес кезең iшiндегi қарыз алушының қаржылық жай-күйiн және заңды мәртебесiн;

      қарыз алушы берген мемлекет кепiлгерлiгi бойынша қамтамасыз етiлуiн;

      қаржылық және техникалық тәуекелдердi;

      мемлекет кепiлгерлiгiн алуға үмiткер тұлғаларға қойылатын Бюджет кодексiнiң талаптарына қарыз алушының сәйкес келуiн бағалауды қамтиды.

 

      684. Мемлекет кепiлгерлiгi Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген барлық қажет талаптарды қанағаттандырған жағдайда мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын мемлекеттiк емес қарыз қайтарымын қамтамасыз ету жөнiндегi сақтандыру шартын ресiмдегеннен және бергеннен, қарыз алушы мемлекет кепiлгерлiгiн бергенi үшiн бiржолғы төлемдi (алымды) алдын ала төлегенiнен кейiн берiледi.

      Бұл ретте, сақтандыру шартын беру мерзiмдерi мен шарттары және қарыз қайтарымын қамтамасыз ету жөнiндегi сақтандыру шартына қойылатын талаптар кепiлгерлiк шартында көзделедi.

 

      685. Облигацияларды ұстаушыларының мүдделерiн бiлдiру туралы шарт мыналарды қамтиды:

      Қарыз алушыларға қойылатын талаптарды:

      а) қарыз бойынша ағымдағы мiндеттемелердi қамтамасыз ету үшiн қажеттi алдағы төлемдер мөлшерiнде шартты салымның (қызмет көрсету шотының) арнайы шотында ақша сомасын жинауды жүргiзу;

      б) бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган мен облигацияларды ұстаушыларының өкiлiне банктiк шоттардағы, оның iшiнде ҚР ҰБ және екiншi деңгейдегi банктердегi мәлiметтердi заңнамада белгiленген тәртiппен ұсыну;

      в) сенiм бiлдiрiлген өкiлге мемлекеттiк емес қарыз толық өтелгенге дейiн жыл сайынғы бизнес-жоспарды ұсыну;

      г) қаржылық есептiлiктiң үлгiлiк нысанын (бухгалтерлiк балансты, қаржы-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi туралы есепте) және қаржылық жай-күйiн анықтайтын басқа да қажеттi құжаттарды облигацияларды ұстаушыларының өкiлiне ай сайын ұсыну;

      Облигацияларды ұстаушыларының өкiлi қарыз алушының қаржы-экономикалық жай-күйiне талдау жүргiзуi және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға тиiстi талдау қорытындылары туралы ақпаратты ұсынуы қажет.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган қарыз алушымен және сенiм бiлдiрiлгенмен бiрлесiп анықтайтын шартты салымның арнайы шотына ақша аударудың нормасы мен кезеңдiлiгiн (кестесiн) қамтиды.

      Ақшаны қарыз алушы шартты салымның арнайы шотына салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлегеннен кейiн келiсiмге сәйкес тиiстi соманы тұрақты аудару арқылы аударады.

      Жинау мерзiмi мен шартты салымның арнайы шотының (қызмет көрсету шотының) қаражатын қалпына келтiру мерзiмiн бұзған жағдайда қарыз алушы әрбiр жолсыздық жағдайы үшiн алдағы төлемдер сомасынан мерзiмi өткен әрбiр күн үшiн нөл бүтiн оннан бiр пайыз мөлшерiнде айыппұл төлейдi.

 

      686. Мемлекет кепiлгерлiгiн алуға үмiткер тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған талаптарға сәйкес болуы тиiс.

 

      687. Мемлекет кепiлгерлiгi әрбiр инвестициялық жоба бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулылары негiзiнде берiледi.

 

      688. Кепiлгерлiк шарты нысанындағы мемлекет кепiлгерлiгi екi данада ресiмделедi.

12-бөлім. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлауға
жаңа тәсілдер енгізу үшін Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындаған мемлекеттік органдар мен өңірлерге
арналған бюджеттік үдерістің ерекше тәртібі (бұдан әрі -
пилоттық жобалар)

       Ескерту. 12-бөліммен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

76-тарау. Жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу

      689. Мемлекеттік мекемелердің шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері арасындағы сомаларды азайтуды (арттыруды) талап ететін факторлар туындаған жағдайда, тиісті бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша жеке қаржыландыру жоспарларының бекітілген жылдық сомалары шегінде бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасына сәйкес міндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына өтінімді қалыптастырмай және бюджеттік бағдарлама әкімшісінің келісімінсіз өзгерістер енгізуге құқығы бар.

      Бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды, сондай-ақ мемлекеттік борышқа қызмет көрсету және оны өтеу бойынша бюджеттік бағдарламаларды қоспағанда, міндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларын мемлекеттік мекемелерге ағымдағы ай бойынша ғана айына кемінде бір рет өзгертуге жол беріледі.

      Бюджет кодексінде айқындалған жағдайларда, сондай-ақ бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды және мемлекеттік борышқа қызмет көрсетуді және оны өтеуді көздейтін бағдарламаларды бөлген кезде жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер осы Ереженің 6-тарауында айқындалған тәртіппен енгізіледі.
 

       690. Жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу үшін мемлекеттік мекеме екі данада осы Ережеге 25-3, 25-4-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша анықтаманы қалыптастырады. Анықтамалардағы өзгерістер сомалары бөлшек қалдықтары бар, бірақ үтірден кейін бір белгісі бар сандармен мың теңгемен көрсетіледі.
 

       691. Анықтаманы жасау кезінде мемлекеттік мекеме мынадай талаптарды сақтауға тиіс:

      ағымдағы айдан алдағы айларға және керісінше ерекшеліктер сомасын аударуға тыйым салынады;

      жоспарлы тағайындаулар, рұқсаттар мен кассалық шығыстардың сомалары арасындағы сәйкестікті сақтау;

      төлемдер бойынша жоспарлардың сомасы жылдың басынан басталған кезеңде сол қаржы жылының кезеңіне міндеттемелер бойынша жоспарлардың сомасынан асып кетпеуі тиіс болған кезде міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарлары мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары арасындағы арақатынасты сақтау;

      қабылданған, бірақ ақысы төленбеген міндеттемелер;

      инкассалық өкімдердің болуы;

      жоспарлы соманы және шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша берілген рұқсаттарды азайту қабылданған міндеттемелерді шегере отырып, жоспарлы тағайындаулардың сомасына жүргізіле алады;

      жоспарлы сомаларды бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының бір-бір ерекшеліктері бойынша арттыру (азайту) жеке қаржыландыру жоспарында көзделген бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша айдың қорытынды сомасының шегінде басқа ерекшеліктер бойынша жоспарлы соманы азайту (арттыру) есебінен Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның қаулысымен қабылданған бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша жылдық сома шегінде жүзеге асырылуы мүмкін.

      Мемлекеттік мекеменің анықтамасына қаржыландыру жоспарын жасауға жауапты мемлекеттік мекеменің құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды және орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттігі жүктелген лауазымды адам), ал мұндай болмаған жағдайларда - мемлекеттік мекеменің басшысы бекітеді және қоса берілетін есептеулермен және өзгерістердің негіздемесімен бірге қағаз және магнит тасығыштарында мемлекеттік мекемеге қызмет көрсету орны бойынша орындау үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне беріледі.
 

       692. Анықтама аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ағымдағы айдың жетісі күніне дейін, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында оны күніне дейін екі данада беріледі.
 

       693. Аумақтық қазынашылық бөлімшесі мемлекеттік мекеме анықтаманы бергеннен кейін осы Ереженің 691-тармағында белгіленген талаптардың сақталуын тексеруді жүзеге асырады.
 

       694. Осы Ереженің 689, 690, 691 және 692-тармақтарының нормалары сақталмаған жағдайда аумақтық қазынашылық бөлімшесі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша негіздеме бере отырып, анықтаманы орындаусыз қайтарады.
 

       695. Анықтама осы Ереженің талаптарына сәйкес келген кезде аумақтық қазынашылық бөлімшесі екі жұмыс күнінің ішінде ҚБАЖ-ға мемлекеттік мекеменің жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу жөніндегі анықтама жүргізеді және анықтама жүргізгеннен кейін бір данасын мемлекеттік мекемеге береді, екіншісін өзінде қалдырады.
 

       696. Аумақтық қазынашылық бөлімшесі анықтаманы бекіткеннен кейін бір жұмыс күнінің ішінде оны ҚБАЖ енгізу арқылы республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің жеке қаржыландыру жоспарларына енгізілген өзгерістер туралы бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға ақпарат береді.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган екі жұмыс күнінің ішінде осы Ережеге 68 және (немесе) 69-қосымшаларға сәйкес мемлекеттік мекемелердің жеке қаржыландыру жоспарларына енгізілген өзгерістер туралы есепті қалыптастырады және оны электрондық түрде тиісті республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне жеткізеді.

      Аумақтық қазынашылық бөлімшесі екі жұмыс күнінің ішінде осы Ережеге 68 және (немесе) 69-қосымшаларға сәйкес жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің жеке қаржыландыру жоспарларына енгізілген өзгерістер туралы есепті қалыптастырады және оны электрондық түрде жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісіне және бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға жеткізеді.

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі есепті алғаннан кейін екі жұмыс күнінің ішінде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдарға осы Ереженің 6-тарауында айқындалған тәртіппен міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізуге өтінім ұсынады, соңғылары түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарларына, міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу туралы анықтамалар қалыптастырады.

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарларына, міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына енгізілген өзгерістер туралы анықтаманың бір данасын екі жұмыс күнінің ішінде аумақтық қазынашылық бөлімшесіне осы Ережеге 27, 28-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша қағаз және магнит тасығыштарында береді.

77-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың нысаналы 
трансферттерді пайдалануы

      697. Пилоттық жобалар үшін қаржы жылының ішінде жергілікті бюджеттік даму бағдарламаларын іске асыруға бағытталған нысаналы трансферттердің жете пайдаланылмаған, оның ішінде конкурстық рәсімдердің нәтижелері бойынша үнемдеу есебінен сомасы жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттердің аз көлемін пайдалана отырып, ағымдағы қаржы жылында аяқталған жергілікті бюджеттік бағдарламалар бойынша түпкі нәтижелерге қол жеткізген жағдайда жоғары тұрған бюджетке қайтаруға жатпайды.

      Бұл ретте тиісті жергілікті атқарушы орган тиісті бюджетті түзету жолымен бюджет комиссиясының шешімі бойынша тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламалардың іске асырылу тиімділігін бағалаудың оң нәтижелері негізінде жергілікті бюджеттік даму бағдарламаларын іске асыруға бағытталған нысаналы трансферттердің қалған сомасын басқа жергілікті бюджеттік бағдарламаларға пайдалана алады.

78-тарау. Бюджеттік бағдарламалардың паспортымен бекітілген
индикаторларға қол жеткізген жағдайда бюджеттік
бағдарламалар (кіші бағдарламалар) арасында
қаражатты қайта бөлу тәртібі

      698. Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) атқару мониторингінің негізінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік бағдарламалардың паспортында бекітілген индикаторларға қол жеткізген жағдайда қаражат бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) арасында қайта бөліне алады.

       699. Қаражатты бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының бір функционалдық тобы мен бір әкімшінің шегінде республикалық бюджеттік бағдарламалардың арасында қайта бөлген кезде республикалық бюджеттік бағдарламаның әкімшісі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына, сондай-ақ республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы тиісті негіздемелермен бірге ұсыныстарды бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға енгізеді.

      Берілген құжаттарды бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бес жұмыс күні ішінде қарайды. Ұсынылатын бөлу осы Ереженің 698-тармағының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган республикалық бюджеттік бағдарлама әкімшісінің ұсыныстарын қайтарады және оны ресми түрде хабардар етеді. Оң шешім болған жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламаның әкімшісі белгіленген тәртіппен тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын әзірлейді, сондай-ақ республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарына өзгерістер енгізеді.
 

       700. Қаражатты бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасының бір функционалдық тобы мен бір әкімшінің шегінде жергілікті бюджеттік бағдарламалардың жекелеген әкімшілерінің жергілікті бюджеттік бағдарламалар арасында қайта бөлген кезде жергілікті бюджеттік бағдарламаның әкімшісі тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулысына, сондай-ақ жергілікті бюджеттік бағдарламалардың паспорттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы тиісті негіздемелермен бірге ұсыныстарды экономикалық және бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға енгізеді.

      Берілген құжаттарды экономикалық және бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган бес жұмыс күні ішінде қарайды. Ұсынылатын бөлу осы Ереженің 698-тармағының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда экономикалық және бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшісінің ұсыныстарын қайтарады және оны ресми түрде хабардар етеді. Оң шешім болған жағдайда жергілікті бюджеттік бағдарламаның әкімшісі белгіленген тәртіппен мәслихаттың тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы шешімін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулының жобасын әзірлейді, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалардың паспорттарына өзгерістер енгізеді.
 

       701. Қаражатты бір бюджеттік кіші бағдарлама шегінде бюджеттік бағдарламалардың арасында қайта бөлген кезде республикалық бюджеттік бағдарламаның әкімшісі белгіленген тәртіппен тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулының жобасын, сондай-ақ тиісті негіздемелермен бірге республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстарды бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға келісуге енгізеді.

      Берілген құжаттарды бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бес жұмыс күні ішінде қарайды. Ұсынылатын бөлу осы Ереженің 698-тармағының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган республикалық бюджеттік бағдарлама әкімшісінің ұсыныстарын қайтарады және оны ресми түрде хабардар етеді. Оң шешім болған жағдайда бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган белгіленген тәртіппен тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобаларын келіседі, сондай-ақ республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бұйрықты бекітеді.
 

       702. Қаражатты бір бюджеттік кіші бағдарлама шегінде бюджеттік бағдарламалардың арасында қайта бөлген кезде жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі белгіленген тәртіппен тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жергілікті атқарушы орган қаулысының жобасын, сондай-ақ тиісті негіздемелермен бірге жергілікті бюджеттік бағдарламалардың паспорттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстарды экономикалық және бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға келісуге енгізеді. 
      Берілген құжаттарды экономикалық және бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган бес жұмыс күні ішінде қарайды. Ұсынылатын бөлу осы Ереженің 698-тармағының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда экономикалық және бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшісінің ұсынысын қайтарады және оны ресми түрде хабардар етеді. Оң шешім болған жағдайда экономикалық және бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган белгіленген тәртіппен тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы жергілікті атқарушы орган қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жергілікті атқарушы органның қаулысының жобасын келіседі, сондай-ақ жергілікті бюджеттік бағдарламалардың паспорттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бұйрықты бекітеді.

       703. Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган осы Ереженің 701, 702-тармақтарында көрсетілген бұйрықтардың негізінде осы Ереженің 6-тарауында айқындалған тәртіппен түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына және міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына тиісті өзгерістер енгізеді.

                                      Республикалық және жергілікті
                                     бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                                1-қосымша

       Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан
қараңыз) Қаулысымен.  

       Төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың 
                      жеке жоспарының жобасы

Өңір_____________________________________________
Бюджеттің түрі___________________________________
Кезең____________________________________________
Өлшем бірлігі____________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі______________
Мемлекеттік мекеме_______________________________

Әкімшінің 
коды 
Мемлекеттік 
мекеменің 
коды 
  Бағдарлама 
   Кіші 
   бағдар- 
   лама 
    Ерекшелік

Шығыс- 
тардың 
атауы

 
 

Бір 
жылға 
арнал- 
ған 
қаржы- 
лық 
жоспар

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр
     кестенің жалғасы

Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан
     Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген
тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының
өкілеттіктері жүктелген лауазымды адам/

мемлекеттік мекеменің басшысы     ___________  __________________ 
                                      (қолы)    қолды таратып жазу)

                        М.О.

Қаржыландырудың жеке жоспарын
жасауға жауапты мемлекеттік мекеменің
құрылымдық бөлімшесінің басшысы     ___________  ___________________
                                      (қолы)    (қолды таратып жазу)

Республикалық және жергілікті  
бюджеттердің атқарылу ережесіне  
2-қосымша          

       Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

                                              "Бекітемін" 
                                   Орталық атқарушы органның жауапты 
                                   хатшысы (орталық атқарушы жауапты 
                                  хатшысының өкілеттіктері жүктелген 
                                        лауазымды адам)/бюджеттік 
                                   бағдарламалар әкімшісінің басшысы 
                                      ____________________(Т.А.Ә.) 
                                          200__жылы "_______" 
                                                           М.О.

  Төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың 
                       жеке жоспары

Өңір_____________________________________________

Бюджеттің түрі___________________________________

Кезең____________________________________________

Өлшем бірлігі____________________________________

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі______________

Мемлекеттік мекеме_______________________________

 

Әкімшінің

коды

Мемлекеттік

мекеменің

коды

  Бағдарлама

   Кіші

   бағдар-

   лама

    Ерекшелік

 

Шығыстар-

дың атауы

 
 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы-

лық

жоспар

 
 

Айлар бойынша жоспар

 
 

қаңтар

 
 

ақпан

 
 

наурыз

 
 

сәуір

 
 

мамыр

 
 

    

    

    

 

кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

   Мемлекеттік мекеменің басшысы*      ___________  ___________________

                                      (қолы)    (қолды таратып жазу)

                        М.О.

 

Қаржыландырудың жеке жоспарын

жасауға жауапты мемлекеттік мекеменің

құрылымдық бөлімшесінің басшысы     ___________  ___________________

                                      (қолы)    (қолды таратып жазу)

 

*Мемлекеттік мекеме бір уақытта бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болған жағдайда бұл жол толтырылмайды

 

Республикалық және жергілікті 

бюджеттердің атқарылу ережесіне

3-қосымша        
 

       Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

 

Мемлекеттік мекемені міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарының жеке жобасы

 

Өңір _______________________

Бюджеттің түрі ______________

Кезең _______________________

Өлш.бірлігі _________________

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі__________

Мемлекеттік мекеме __________

 

Әкімшінің

коды

  Мемлекеттік

  мекеменің

  коды

   Бағдарлама

    Кіші бағ-

    дарлама

 

Шығыс-

тардың

атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы-

лық

жоспар

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

    

    

    

    кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

   Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген

тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының

өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай

болмаған жағдайда - Мемлекеттік мекеменің басшысы

__________ ______________________

                               (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

      М.О

Қаржыландырудың жеке жоспарын

жасауға жауапты мемлекеттік мекеменің

құрылымдық бөлімшесінің басшысы _____________ ____________________

                                (қолы)        (қолдың толық жазылуы

 

Республикалық және жергілікті 

бюджеттердің атқарылу ережесіне 

4-қосымша          
 

       Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан

қараңыз) Қаулысымен.

 

                                              "Бекітемін"

                                   Орталық атқарушы органның жауапты

                                   хатшысы (орталық атқарушы жауапты

                                  хатшысының өкілеттіктері жүктелген

                                        лауазымды адам)/бюджеттік

                                   бағдарламалар әкімшісінің басшысы

                                      ____________________(Т.А.Ә.)

                                          200__жылы "_______"

                                                           М.О.

 

Міндеттемелер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың

                      жеке жоспары

 

Өңір_____________________________________________

Бюджеттің түрі___________________________________

Кезең____________________________________________

Өлшем бірлігі____________________________________

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі______________

Мемлекеттік мекеме_______________________________

 

Әкімшінің

коды

Мемлекеттік

мекеменің

коды

  Бағдарлама

   Кіші

   бағдар-

   лама

    Ерекшелік

 

Шығыстар-

дың атауы

 
 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы-

лық

жоспар

 
 

Айлар бойынша жоспар

 
 

қаңтар

 
 

ақпан

 
 

наурыз

 
 

сәуір

 
 

мамыр

 
 

    

    

    

   кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

   Мемлекеттік мекеменің басшысы*      ___________  ___________________

                                      (қолы)    (қолды таратып жазу)

                        М.О.

 

Қаржыландырудың жеке жоспарын

жасауға жауапты мемлекеттік мекеменің

құрылымдық бөлімшесінің басшысы     ___________  ___________________

                                      (қолы)    (қолды таратып жазу)

 

*Мемлекеттік мекеме бір уақытта бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болған жағдайда бұл жол толтырылмайды

 

Республикалық және жергілікті

бюджеттердің атқарылу ережесіне

5-қосымша         
 

       Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан

қараңыз) Қаулысымен.

 

  Төлемдер бойынша бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

            қаржыландыру жоспарының жобасы

 

Бюджеттің түрі___________________________________

Кезең____________________________________________

Өл. бірлігі____________________________________

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі______________

 

Функционалдық

топ

Әкімші

  Бағдарлама

   Кіші

   бағдарлама

    Ерекшелік

 

Шығыс-

тардың

атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы-

лық

жоспар

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

    

    

    

   кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

   Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген

тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының

өкілеттіктері жүктелген лауазымды адам/

мемлекеттік мекеменің басшысы      ___________  ___________________

                                      (қолы)   (қолды таратып жазу)

                        М.О.

 

Қаржыландырудың жоспарын жасауға жауапты

бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

құрылымдық бөлімшесінің басшысы     ___________  ___________________

                                      (қолы)    (қолды таратып жазу)

 

Республикалық және жергілікті

бюджеттердің атқарылу ережесіне

6-қосымша         
 

       Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2008.04.02  N 313 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан

қараңыз) Қаулысымен.

 

                                              "Бекітемін"

                                   Орталық атқарушы органның жауапты

                                   хатшысы (орталық атқарушы жауапты

                                  хатшысының өкілеттіктері жүктелген

                                        лауазымды адам)/бюджеттік

                                   бағдарламалар әкімшісінің басшысы

                                      ____________________(Т.А.Ә.)

                                          200__жылы "_______"

                                                           М.О.

 

     Төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кіші

          бағдарламаларды) қаржыландыру жоспары

 

Бюджеттің түрі___________________________________

Кезең____________________________________________

Өлшем бірлігі____________________________________

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі______________

 

Функционалдық

топ

Әкімші

  Бағдарлама

   Кіші

   бағдарлама

    Ерекшелік

 

Шығыс-

тардың

атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы-

лық

жоспар

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

    

    

    

   кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

   Қаржыландырудың жоспарын жасауға жауапты

бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

құрылымдық бөлімшесінің басшысы     ___________  ___________________

                                      (қолы)    (қолды таратып жазу)

 

Республикалық және жергілікті

бюджеттердің атқарылу ережесіне

7-қосымша          
 

       Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарының жобасы

 

Бюджеттің түрі ______________

Кезең _______________________

Өлш.бірлігі _________________

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі__________

 

Функционалдық

топ

Әкімші

  Бағдарлама

   Кіші

   бағдар-

   лама

    Ерекше-

    лік

 

Шығыс-

тар-

дың

атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы

жоспар

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

    

    

    

    кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

   Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген

тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының

өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай

болмаған жағдайда - бюджеттік бағдарламалар

әкімшісінің басшысы __________ ______________________

                     (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

      М.О

Қаржыландыру жоспарын

жасауға жауапты бюджеттік бағдарламалар

әкімшісінің құрылымдық

бөлімшесінің басшысы _____________ ____________________

                     (қолы)        (қолдың толық жазылуы)

 

Республикалық және жергілікті  

бюджеттердің атқарылу ережесіне 

8-қосымша
 

       Ескерту. 8-қосымшаға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.25  N 283 Қаулысымен.

 

" Бекітемін "          

Бюджеттік бағдарламалар   

әкімшісінің басшысы     

________________Аты-жөні 

200__ж."__"_______    

М.О        

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары

 

Бюджеттің түрі ______________

Кезең _______________________

Өлш.бірлігі _________________

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі__________

 

Функционалдық

топ

Әкімші

  Бағдарлама

   Кіші

   бағдар-

   лама

    Ерекше-

    лік

 

Шығыс-

тар-

дың

атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы

жоспар

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

    

    

    

    кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

   Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген

тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының

өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай

болмаған жағдайда - бюджеттік бағдарламалар

әкімшісінің басшысы __________ ______________________

                     (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

      М.О
 

  Қаржыландыру жоспарын

жасауға жауапты бюджеттік бағдарламалар

әкімшісінің құрылымдық

бөлімшесінің басшысы _____________ ____________________

                     (қолы)        (қолдың толық жазылуы)

 

Республикалық және жергілікті 

бюджеттердің атқарылу ережесіне 

9-қосымша        

 

Республикалық (жергілікті) бюджетке кірістердің түсу жоспарының жобасы _____ жылға арналған

 

Айы ______________

Күні _____________

Өлш.бірлігі _________________

 

Санат

 

Түсім-

дердің

атауы

 

Түсімдер жоспары, соның ішінде облыстар,

Астана, Алматы қалалары

 

Сынып

 

  Кіші

  сынып

 

   Ерек-

   шелік

 

Ақмола

 

Ақтөбе

 

Алматы

 

Атырау

 

ШҚО

 

Жамбыл

 

БҚО

 

    

    

    

    кестенің жалғасы

 

Түсімдер жоспары, соның ішінде облыстар,

Астана, Алматы қалалары

 

Қараған-

ды

 

Қызылор-

да

 

Қоста-

най

 

Маңғыс-

тау

 

Павлодар

 

СҚО

 

ОҚО

 

Ал-

маты

қ.

 

    

    

    

    кестенің жалғасы

 

Түсімдер жоспары, соның ішінде облыстар,

Астана, Алматы қалалары

 

Астана қ.

 

Республика бойынша жиыны

 

    

    

    

    Салық, кедендік және бюджетке

төленетін басқа міндетті

төлемдердің атқарылуын бақылау

жөніндегі мемлекеттік органның

басшысы __________ ______________________________

            (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

      М.О

 

Салық, кедендік және бюджетке

төленетін басқа міндетті

төлемдердің атқарылуын бақылау

жөніндегі мемлекеттік органның

құрылымдық бөлімшесінің

басшысы __________ ______________________________

            (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

 

* Жергілікті бюджеттер үшін тиісінше аудандар, облыстық маңызы бар қала көрсетіледі.

 

Республикалық және жергілікті 

бюджеттердің атқарылу ережесіне 

10-қосымша           

 

Бюджетке түсетін түсімдер (кірістер, кредиттерді өтеу, қаржылық активтерді сатудан, қарыздар) жоспарының жобасы

 

Бюджеттің түрі ______________

Кезең _______________________

Күні _____________

Өлш.бірлігі _________________

 

Санат

Сынып

  Кіші

  сынып

   Ерек-

   шелік

 

Түсім-

дердің

атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы

жоспар

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

    

    

    

    кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

    Түсімдердің орындалу мәселелеріне

жетекшілік ететін, бюджеттің

орындалуы жөніндегі уәкілетті органның

басшысы __________ ______________________________

            (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

 

Түсімдер жоспарын жасауға жауапты

бюджеттің орындалуы жөніндегі уәкілетті

органның құрылымдық бөлімшесінің

басшысы __________ ______________________________

            (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

 

Республикалық және жергілікті 

бюджеттердің атқарылу ережесіне

11-қосымша        

 

" Бекітемін "       

Бюджеттің атқарылуы жөніндегі 

уәкілетті органның басшысы   

________________Аты-жөні  

200__ж."__"_______    

М.О          

 

Бюджетке түсетін түсімдердің (кірістер, кредиттерді өтеу, қаржылық активтерді сатудан, қарыздар) жоспары

 

Бюджеттің түрі ______________

Кезең _______________________

Күні _____________

Өлш.бірлігі _________________

 

Санат

Сынып

  Кіші

  сынып

   Ерек-

   шелік

 

Түсім-

дердің

атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы

жоспар

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

    

    

    

    кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

    Бюджеттің атқарылуы

жөніндегі уәкілетті органның

құрылымдық бөлімшесінің

басшысы __________ ______________________________

            (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

 

Республикалық және жергілікті 

бюджеттердің атқарылу ережесіне

12-қосымша         

 

" Бекітемін "        

Бюджеттің атқарылуы жөніндегі 

уәкілетті органның басшысы  

________________Аты-жөні 

200__ж."__"_______    

М.О         

 

Жоғары тұрған деңгейдегі бюджеттен төмен тұрған деңгейдегі бюджетке берілген кредиттерді өтеу, кредит бойынша сыйақылар (мүдделер) түсімдерінің жоспары

 

Бюджеттің түрі ______________

Кезең _______________________

Күні _____________

Өлш.бірлігі _________________

 

Санат

Сынып

  Кіші

  сынып

   Ерек-

   шелік

 

Түсім-

дердің

атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы

жоспар

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

Барлығы

 

о.і.облыстар б/ша

 

    

    кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

    Түсімдер жоспарын жасауға

жауапты бюджеттің атқарылуы

жөніндегі уәкілетті органның

құрылымдық бөлімшесінің

басшысы __________ ______________________________

            (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

 

Республикалық және жергілікті

бюджеттердің атқарылу ережесіне

13-қосымша         

 

" Бекітемін "        

Бюджеттің атқарылуы жөніндегі 

уәкілетті органның басшысы   

________________Аты-жөні 

200__ж."__"_______    

 

____ жылға арналған бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық жоспары

 

Бюджеттің түрі ______________

Кезең _______________________

Күні _____________

Өлш.бірлігі _________________

 

Санат

Сынып

  Кіші

  сынып

   Ерек-

   шелік

 

Түсім-

дердің

атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы

жоспар

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

    

І. Кіріс-

тер

 

    

    

    

салық-

тық

түсім-

дер

 

    

    

    

салық-

тық

емес

түсім-

дер

 

    

    

    

негіз-

гі

капи-

талды

сату-

дан

түсе-

тін

түсім-

дер

 

    

    

    

транс-

ферт-

тердің

түсімі

 

    

    

    

ІІ.

Бюджет

кре-

дит-

терін

өтеу

 

    

    

    

ІІІ.

Қаржы

актив-

терін

сату-

дан

түсе-

тін

түсім-

дер

 

    

    

    

IV.

Қарыз-

дардың

түсімі

 

    

    

    

V.

Бюджет

қара-

жаты

қалды-

ғының

қозға-

лысы

 

    

    

    

Түсім-

дердің

барлы-

ғы

 

    

    

    кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Жиынтық жоспарды жасауға

жауапты бюджеттің орындалуы

жөніндегі уәкілетті органның

құрылымдық бөлімшесінің

басшысы __________ ______________________________

            (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

 

Республикалық және жергілікті

бюджеттердің атқарылу ережесіне

14-қосымша         

 

" Бекітемін "          

Бюджеттің атқарылуы жөніндегі 

уәкілетті органның басшысы   

________________Аты-жөні   

200__ж."__"_______     

М.О          

 

Төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

 

Бюджеттің түрі ______________

Кезең _______________________

Күні _____________

Өлш.бірлігі _________________

 

Әкімші

Бағдар-

лама

  Кіші

  бағдар-

  лама

 

Шығыс-

тардың

атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы

жоспа-

ры

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

    

І. Шы-

ғындар

 

    

    

    

ІІ. Бюджет

кре-

дит-

тері

 

    

    

    

III.

Қаржы

актив-

терін

сатып

алу

 

    

    

    

IV.

Қарыз-

дарды

өтеу

 

    

    

    

Шығыс-тар-

дың

бар-

лығы

 

    

    

    кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

    

    

    Жиынтық жоспарды жасауға

жауапты бюджеттің атқарылуы

жөніндегі уәкілетті органның

құрылымдық бөлімшесінің

басшысы __________ ______________________________

            (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

 

Республикалық және жергілікті

бюджеттердің атқарылу ережесіне

15-қосымша         

 

" Бекітемін "         

Бюджеттің атқарылуы жөніндегі 

уәкілетті органның басшысы   

________________Аты-жөні   

200__ж."__"_______      

М.О            

 

Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

 

Бюджеттің түрі ______________

Кезең _______________________

Күні _____________

Өлш.бірлігі _________________

 

Әкімші

Бағдар-

лама

  Кіші

  бағдар-

  лама

   Ерек-

   шелік

 

Шығыс-

тардың

атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

қаржы

жоспар

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

    

I. Шы-

ғындар

 

    

    

    

II.

Бюджет

кре-

дит-

тері

 

    

    

    

III.

Қаржы

актив-

терін

сатып

алу

 

    

    

    

IV.

Қарыз-

дарды

өтеу

 

    

    

    

Шығыс-

тардың

барлы-

ғы

 

    

    

    кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

    

    

    Жиынтық жоспарды жасауға

жауапты бюджеттің атқарылуы

жөніндегі уәкілетті органның

құрылымдық бөлімшесінің

басшысы __________ ______________________________

            (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

 

Республикалық және жергілікті 

бюджеттердің атқарылу ережесіне

16-қосымша        

 

" Бекітемін "        

Бюджеттің атқарылуы жөніндегі 

уәкілетті органның басшысы   

________________Аты-жөні  

200__ж."__"_______    

М.О         

 

______ жылға арналған______________түсімдер мен 

         (бюджеттің атауы)

қаржыландырудың жиынтық жоспары

 

Бюд-

жеттік

сынып-

тама-

ның

коды

 

Атауы

 

Бір

жылға

арнал-

ған

жоспар

 

Айлар бойынша жоспар

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

    

I. Кіріс-

тер

 

    

    

    

    

    

    

Салықтық

түсімдер

 

    

    

    

    

    

    

Салықтық

емес

түсімдер

 

    

    

    

    

    

    

Негізгі

капиталды

сатудан

түсетін

түсімдер

 

    

    

    

    

    

    

Трансферт-

тер түсім-

дері

 

    

    

    

    

    

    

II. Шығын-

дар

 

    

    

    

    

    

    

Жалпы си-

паттағы

мемлекет-

тік қыз-

меттер

 

    

    

    

    

    

    

Қорғаныс

 

    

    

    

    

    

    

Қоғамдық

тәртіп,

қауіпсіз-

дік, құқық-

тық, сот,

қылмыстық-

атқарушы-

лық қызмет

 

    

    

    

    

    

    

Білім беру

 

    

    

    

    

    

    

Денсаулық

сақтау

 

    

    

    

    

    

    

Әлеуметтік

көмек және

әлеуметтік

қамтамасыз

ету

 

    

    

    

    

    

    

Тұрғын үй-

коммунал-

дық шаруа-

шылық

 

    

    

    

    

    

    

Мәдениет,

спорт, ту-

ризм және

ақпараттық

кеңістік

 

    

    

    

    

    

    

Жылу энер-

гетикалық

кешен және

жер қойна-

уын пайда-

лану

 

    

    

    

    

    

    

Ауыл, су,

орман, ба-

лық шаруа-

шылығы,

ерекше

қорғалатын

табиғи ау-

мақтар,

қоршаған

ортаны

және жану-

арлар

дүниесін

қорғау,

жер

қатынас-

тары

 

    

    

    

    

    

    

Өнеркәсіп,

сәулет,

қала құры-

лысы және

құрылыс

қызметі

 

    

    

    

    

    

    

Көлік және

коммуника-

ция

 

    

    

    

    

    

    

Өзгелер

 

    

    

    

    

    

    

Борышқа

қызмет

көрсету

 

    

    

    

    

    

    

Трансферт-

тер

 

    

    

    

    

    

    

III. Опера-

циялық

сальдо

 

    

    

    

    

    

    

IV. Таза

бюджеттік

кредит

беру

 

    

    

    

    

    

    

Бюджеттік

кредиттер

 

    

    

    

    

    

    

Бюджеттік

кредиттер-

ді өтеу

 

    

    

    

    

    

    

V. Қаржы

активтер-

мен жаса-

латын опера-

циялар

бойынша

сальдо

 

    

    

    

    

    

    

Қаржы

активтерін

сатып алу

 

    

    

    

    

    

    

Мемлекет-

тің қаржы

активтерін

сатудан

түсетін

түсімдер

 

    

    

    

    

    

    

VI. Бюджет

тапшылығы

(профицит)

 

    

    

    

    

    

    

VII. Бюджет

тапшы-

лығын

(профици-

тін пайда-

лану)

қаржы-

ландыру

 

    

    

    

    

    

    

Қарыздар

түсімі

 

    

    

    

    

    

    

Қарыздарды

өтеу

 

    

    

    

    

    

    

Қалдықтар

қозғалысы

 

    

    

    

    

    

    

Бюджет

қаражатта-

ры қалдық-

тарының

қозғалысы

 

    

    

    

    

    

    кестенің жалғасы

 

Айлар бойынша жоспар

 

мамыр

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Жиынтық жоспарды жасауға

жауапты бюджеттің атқарылуы

жөніндегі уәкілетті органның

құрылымдық бөлімшесінің

басшысы __________ ______________________________

            (қолы)    (қолдың толық жазылуы)

 

Республикалық және жергілікті 

бюджеттердің атқарылу ережесіне 

17-қосымша         

 

______________________________________________________

(жоспарлардың, жоспарларға өзгерістер енгізу туралы анықтамалардың)

тізілімі

 

Ұсынған күні

Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органның атауы

 

Р/с

N

 

Мемлекеттік

мекеменің

атауы

 

Жоспарлар-

дың (жоспар-

ларға өзге-

рістер

енгізу

туралы

анықтама-

лардың)

атауы

 

Парақ саны

 

Ескертпе*

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті

органның басшысы ________________ ______________

                  (Аты-жөні)         (қолы)

 

Жауапты орындаушы ________________ ______________

                   (Аты-жөні)         (қолы)

 

*- бұл тор қазынашылықтың аумақтық бөлімшесінің жауапты орындаушысы толтырады

 

Республикалық және жергілікті 

бюджеттердің атқарылу ережесіне

18-қосымша        

 

20_ ж."__"________

Бюджеттің атқарылуы жөніндегі

уәкілетті орган

 

Республикалық бюджетке кірістердің түсімдер жоспарының өзгеруіне

N ______ өтінім

 

____ __________ мынандай өзгерістер

енгізуді сұрайды

Республикалық бюджеттің кірістер түсімінің жоспарына

 

Облыс-

тардың,

Астана,

Алматы

қалала-

рының

атауы

 

Өзгеру

сомасы

(+,-),

барлығы

 

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда

- жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу

қорытындысымен, келесі айларда - өзгеріс

ай сайын)

 

қаңтар

 

ақпан

 

наурыз

 

сәуір

 

мамыр

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    кестенің жалғасы

 

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге

өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

 

маусым

 

шілде

 

тамыз

 

қыркүйек

 

қазан

 

қараша

 

желтоқсан