Судьяға қызметтік міндеттерін орындауына байланысты мертіккен (жарақаттанған, жараланған, контузия алған, кәсіби ауруға шалдыққан) немесе қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда біржолғы өтемақы төлеу ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 сәуірдегі N 336 Қаулысы.

      "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Конституциялық заңының 54-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Судья қызметтік міндеттерін орындауына байланысты мертіккен (жарақаттанған, жараланған, контузия алған, кәсіби ауруға шалдыққан) немесе қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда біржолғы өтемақы төлеу ережесі бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 27 сәуірдегі
N 336 қаулысымен
бекітілген

Судьяға қызметтік міндеттерін орындауына байланысты мертіккен (жарақаттанған, жараланған, контузия алған, кәсіби ауруға шалдыққан) немесе қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда біржолғы өтемақы төлеу ережесі

      1. Осы Ереже "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес әзірленді және судьяға қызметтік міндеттерін орындауына байланысты мертіккен (жарақаттанған, жараланған, контузия алған, кәсіби ауруға шалдыққан) немесе қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда біржолғы өтемақы төлеу тәртібін айқындайды.

      2. Біржолғы өтемақының төленуі оны алуға құқығы бар адамдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

      3. Судьяның кәсіби қызметпен одан әрі айналысуына мүмкіндік бермейтіндей болып мертігу (жарақаттану, жаралану, контузия алу, кәсіби ауруға шалдығу), не қаза табу (қайтыс болу) мән-жайлары туралы тергеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

      4. Жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссия судьяның қызметтік міндеттерін орындауына байланысты мертіккенін (жарақаттанғанын, жараланғанын, контузия алғанын, кәсіби ауруға шалдыққанын) немесе қаза табу (қайтыс болу) фактісін растайтын қорытындыны қабылдаған сәттен бастап Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың сот әкімшілерінің кадр қызметі (бұдан әрі – кадр қызметі) күнтізбелік 7 күн ішінде біржолғы өтемақы алуға құқығы бар адамдарды осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес мынадай құжаттарды ұсына отырып, біржолғы өтемақы төлеуге өтінішті беру қажеттілігі туралы жазбаша хабардар етеді:

      1) судья қызметтік міндеттерін атқару кезінде мүгедектік белгілеуге әкеп соқтырмаған ауыр немесе жеңіл мертіккен (жарақаттанған, жараланған, контузия алған, кәсіби ауруға шалдыққан) жағдайда:

      медициналық қорытынды;

      2) судьяның қызметтік міндеттерін атқару кезінде мертігуінің

      (жарақаттануының, жаралануының, контузия алуының, кәсіби ауруға

      шалдығуының) нәтижесінде мүгедек болғаны белгіленген кезде:

      медициналық қорытынды;

      халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық мүгедектікті белгілеу туралы анықтамасының көшірмесі;

      3) судья қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда не қызметтік міндеттерін атқару кезінде мертігу (жарақаттану, жаралану, контузия алу, кәсіби ауруға шалдығу) салдарынан судья өкілеттігін тоқтатқаннан кейін бір жылдың ішінде:

      біржолғы өтемақыны алушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      кәмелетке толмаған алушының тууы туралы куәлігінің көшірмесі;

      азаматтық хал актілерін жазу органдарының қайтыс болуы туралы куәлігінің нотариалды куәландырылған көшірмесі;

      некеге тұру туралы куәлігінің нотариалды куәландырылған көшірмесі не сот органдарының алименттер туралы атқарушы құжаты не қамқоршылық туралы құжат не мұрагерлікке құқығы туралы куәлігінің нотариалды куәландырылған көшірмесі.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 11.10.2019 № 757 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Біржолғы өтемақы алуға құқығы бар адамдар өтініш берген кезде кадр қызметі осы Ереженің 4-тармағында көрсетілген құжаттардың толықтығы мен ресімделуінің дұрыстығын тексереді және оны 2-қосымшаға сәйкес біржолғы өтемақы төлеуге арналған өтініштерді тіркеу журналына тіркейді.

      Кадр қызметі өтінішті журналға тіркеп, біржолғы өтемақы алушыға іс қалыптастырады және оны тиісті қаржы қызметіне жібереді.

      6. Қаржы қызметі Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясы мертіккен немесе қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасына немесе жергілікті соттың судьясы мертіккен немесе қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда тиісті сот әкімшілеріне біржолғы өтемақы сомасы туралы есепті іске қоса отырып, 7 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде біржолғы өтемақыны тағайындау күнін көрсете отырып, оны төлеу туралы шешім қабылдау үшін іс қағазын ұсынады.

      7. Біржолғы өтемақы төлеуді қаржы қызметі алушының жеке шотына

      немесе банктердегі не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік

      операциялардың тиісті түрлерін жүзеге асыруға лицензиялары бар

      ұйымдардағы карт-шотына аудару жолымен өтініш берген сәттен бастап екі ай ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

      Кәмелетке толмаған алушыға біржолғы өтемақы төлеу бұл туралы қамқоршылық және қорғаншылық органдарына немесе оның заңды өкілдеріне бір мезгілде хабарлай отырып, өтініш берілген сәттен бастап екі ай ішінде оның өтініште көрсетілген шотына аудару жолымен жүргізіледі.

  Судьяға қызметтік міндеттерін
орындауына байланысты мертіккен
(жарақаттанған, жараланған, контузия алған,
кәсіби ауруға шалдыққан) немесе қаза
тапқан (қайтыс болған) жағдайда біржолғы
өтемақы төлеу ережесіне
1-қосымша

      Кімге___________________________________________

      (уәкілетті орган басшысының Т.А.Ә.)

      __________________________________ мекен-жайында

      тұратын ________________________________________

      (өтініш берушінің Т.А.Ә.)

      өтініш иесінің СТН-і ___________________________

      Біржолғы өтемақы төлеуге өтініш

      Сізден ___________________________________________________________________

      (залалдың орнын толтыру үшін негіздеме көрсетіледі)

      байланысты маған біржолғы өтемақы төлеуіңізді сұраймын.

      Маған тиесілі соманы ____________________________________________________

      (банктің атауы, банктің СТН-і, банктің МФО-сы, алушының

      ___________________________________________________________________ жеке шотының нөмірі немесе байланыс бөлімшесі арқылы аударған жағдайда оның мекен-жайы көрсетіледі) аударуыңызды сұраймын.

      Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:

      1.

      2.

      3.

      _________ (күні мен өтініш берушінің қолы)

  Судьяға қызметтік міндеттерін
орындауына байланысты мертіккен
(жарақаттанған, жараланған, контузия алған,
кәсіби ауруға шалдыққан) немесе қаза
тапқан (қайтыс болған) жағдайда біржолғы
өтемақы төлеу ережесіне
2-қосымша

      Біржолғы өтемақы төлеуге арналған өтініштерді тіркеу журналы

Р/с
N

Өті-
ніш
келіп
түс-
кен
күн

Мер-
тік-
кен,
қаза
тап-
қан
судья-
ның
Т.А.Ә.
және
оның
ме-
кен-
жайы

Бір-
жолғы
өтем-
ақы
алу-
шының
Т.А.Ә.
және
оның
ме-
кен-
жайы

Бір-
жолғы
өтем-
ақы
төлеу
үшін
негіз-
деме

Қарау нәтижесі

Біржолғы
өтемақы
сомасы

Төлем
құжаты-
ның нө-
мірі мен
күні

Бас тарту
себебі

1

2

3

4

5

6

7

8


Об утверждении Правил выплаты единовременной компенсации при получении увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания) или гибели (смерти) судьи в связи с исполнением служебных обязанностей

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2007 года N 336.

      В соответствии со статьей 54 Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты единовременной компенсации при получении увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания) или гибели (смерти) судьи в связи с исполнением служебных обязанностей.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 27 апреля 2007 года N 336

Правила
выплаты единовременной компенсации при получении
увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального
заболевания) или гибели (смерти) судьи в связи
с исполнением служебных обязанностей

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" и определяют порядок выплаты единовременной компенсации при получении увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания) или гибели (смерти) судьи в связи с исполнением служебных обязанностей.

      2. Выплата единовременной компенсации производится лицам, имеющим право на ее получение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Расследование об обстоятельствах получения увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания) судьи, исключающего для него возможность в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, либо его гибели (смерти) проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. С момента принятия комиссией по расследованию несчастного случая заключения, подтверждающего получение увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания) или факт гибели (смерти) судьи в связи с исполнением служебных обязанностей, кадровая служба Верховного Суда Республики Казахстан или администраторов судов областей, городов республиканского значения и столицы (далее – кадровая служба) в течение 7 календарных дней письменно извещает лиц, имеющих право на получение единовременной компенсации, о необходимости подачи заявления на выплату единовременной компенсации, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, с представлением следующих документов:

      1) в случае получения судьей при исполнении служебных обязанностей тяжелого или легкого увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания), не повлекшего установления инвалидности:

      медицинское заключение;

      2) при установлении судье инвалидности, наступившей в результате увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания), полученного при исполнении служебных обязанностей:

      медицинское заключение;

      копию справки территориального подразделения уполномоченного органа в области социальной защиты населения об установлении инвалидности;

      3) в случае гибели (смерти) судьи при исполнении служебных обязанностей либо в течение года после прекращения полномочий судьи вследствие получения увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания), полученного при исполнении служебных обязанностей:

      копию документа, удостоверяющего личность получателя единовременной компенсации;

      копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего получателя;

      нотариально заверенную копию свидетельства органов записи актов гражданского состояния о смерти;

      нотариально заверенную копию свидетельства о заключении брака либо исполнительный документ судебных органов об алиментах, либо документ об опекунстве, либо нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство.

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 11.10.2019 № 757 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. При обращении лиц, имеющих право на получение единовременной компенсации с заявлением, кадровая служба проверяет полноту и правильность оформления документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, и регистрирует его в журнале регистрации заявлений на выплату единовременной компенсации согласно приложению 2.

      Кадровая служба, зарегистрировав заявление в журнале, формирует дело на получателя единовременной компенсации и направляет его в соответствующую финансовую службу.

      6. Финансовая служба, приобщив к делу расчет о сумме единовременной компенсации, в срок не более 7 календарных дней, представляет дело Председателю Верховного Суда Республики Казахстан, при получении увечья или гибели (смерти) судьи Верховного Суда Республики Казахстан или соответствующим администраторам судов, при получении увечья или гибели (смерти) судьи местного суда, для принятия решения о выплате единовременной компенсации, с указанием даты ее назначения.

      7. Выплата единовременной компенсации осуществляется финансовой службой путем перечисления на лицевой счет или карт-счет получателя в банках либо организациях, имеющих лицензии Национального Банка Республики Казахстан на осуществление соответствующих видов банковских операций, в течение двух месяцев с момента подачи заявления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Несовершеннолетнему получателю выплата единовременной компенсации производится путем перечисления на его счет, указанный в заявлении, с одновременным уведомлением об этом органов опеки и попечительства или его законных представителей в течение двух месяцев с момента подачи заявления.

  Приложение 1
к Правилам выплаты единовременной
компенсации при получении увечья
(травмы, ранения, контузии,
профессионального заболевания)
или гибели (смерти) судьи в
связи с исполнением служебных
обязанностей

      Кому _______________________________________

      (Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа)

      от _________________________________________

      (фамилия, имя, отчество заявителя)

      проживающего по адресу: ____________________

      РНН заявителя ______________________________

      Заявление на выплату единовременной компенсации

      Прошу вас выплатить мне единовременную компенсацию в связи

      с ____________________________________________________________

      (указывается основание для возмещения ущерба)

      Причитающуюся мне сумму прошу перечислить

      ____________________________________________________________

      (указываются название банка, РНН банка, МФО банка,

      номер лицевого счета получателя или его адрес

      в случае перевода через отделения связи)

      К заявлению прилагаю следующие документы:

      1.

      2.

      3.

      ____________(дата и подпись заявителя)

  Приложение 2
к Правилам выплаты единовременной
компенсации при получении увечья
(травмы, ранения, контузии,
профессионального заболевания)
или гибели (смерти) судьи в связи с
исполнением служебных обязанностей

      Журнал

      регистрации заявлений на выплату

      единовременной компенсации

п/н

Дата

пос-

тупле-

ния

заявле-

ния

Ф.И.О.

судьи,

полу-

чив-

шего

увечье,

умер-

шего,

и его

адрес

Ф.И.О.

получа-

теля

едино-

времен-

ной

компен-

сации

и его

адрес

Основание

для

выплаты

единовре-

менной

компенса-

ции

Результат

рассмотрения

Сумма

едино-

времен-

ной

компен-

сации

Номер

и дата

платеж-

ного

доку-

мента

При-

чина

отказа

1

2

3

4

5

6

7

8