Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 мамырдағы N 382 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 15 наурыздағы № 214 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.03.2023 № 214 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.06.2022 № 355 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2) "Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдарының азаматтарды қабылдауын ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 4 қыркүйектегі N 974 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 29, 324-құжат):

      тақырыбындағы""азаматтарды" деген сөз""жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      кіріспедегі "Азаматтардың" деген сөз""Жеке және заңды тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "азаматтарды қабылдауды" деген сөздер "жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Қазақстан Республикасы Президентінің""Азаматтардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы N 2340 заң күші бар Жарлығында" деген сөздер "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзацтағы""азаматтар қабылдауды 1-қосымшаға сәйкес нысанда есепке алу карточкаларын толтыру жолымен" деген сөздер "өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2 және 3-тармақтардағы "азаматтарды қабылдау", "азаматтар өтініштерінің" және""азаматтарды қабылдаудың" деген сөздер тиісінше""жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау", "жеке және (немесе) заңды тұлғалар өтініштерінің" және"жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдаудың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      көрсетілген қаулыға 1-қосымша алынып тасталсын.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.06.2022 № 355 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының


Премьер-МинистріО внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2007 года N 382. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2023 года № 214.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.03.2023 № 214 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях приведения в соответствие с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) Утратил силу постановлением Правительства РК от 02.06.2022 № 355 (вводится в действие с 01.07.2022).

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2002 года N 974 "Об организации приема граждан в центральных и местных исполнительных органах Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 29, ст. 324):

      в заголовке слово "граждан" заменить словами "физических лиц и представителей юридических лиц";

      в преамбуле слово "граждан" заменить словами "физических и юридических лиц";

      в пункте 1:

      в абзаце первом:

      слова "прием граждан" заменить словами "прием физических лиц и представителей юридических лиц";

      слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, от 19 июня 1995 года N 2340 "О порядке рассмотрения обращений граждан"" заменить словами "Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц"";

      в абзаце третьем слова "путем заполнения карточек учета приема граждан по форме согласно приложению 1" заменить словами "в порядке, установленном государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов";

      в пунктах 2 и 3 слова "прием граждан", "обращений граждан" и "приема граждан" заменить соответственно словами "прием физических лиц и представителей юридических лиц", "обращений физических и (или) юридических лиц" и "приема физических лиц и представителей юридических лиц";

      приложение 1 к указанному постановлению исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр


Республики Казахстан