Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 маусымдағы N 452 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 ақпандағы № 195 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.02.2013 № 195 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.12.01 N 1426 (2012.01.31 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі және "Лицензиялау туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      Ескерту. Кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.05.28 N 506 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      1. Қоса беріліп отырған:
      1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.01 N 1426 (2012.01.31 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2) білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.12.01 N 1426 (2012.01.31 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс және 2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 2 маусымдағы
N 452 қаулысымен   
бекітілген     

Білім беру қызметін лицензиялау ережесі

      Ескерту. Ереже алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.01 N 1426 (2012.01.31 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2007 жылғы 2 маусымдағы
N 452 қаулысымен 
бекітілген   

Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптары

      Ескерту. Біліктілік талаптары жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.06.11 № 778 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Бастауыш білімнің жалпы білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) жұмыс оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі;
      2) жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдердің үлесі олардың жалпы санының 20 %-нан кем болмауы;
      3) білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыға толық оқу цикліне саны кемінде 15 бірлік басылымнан келетін оқу әдебиеті қорының болуы;
      4) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы;
      5) білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы;
      6) меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес активтердің болуы.
      2. Негізгі орта білімнің жалпы білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) жұмыс оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі;
      2) жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдердің үлесі олардың жалпы санының 30 %-нан кем болмауы;
      3) білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыға толық оқу цикліне саны кемінде 15 бірлік басылымнан келетін оқу әдебиеті қорының болуы;
      4) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы;
      5) білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы;
      6) меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес активтердің болуы;
      7) интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен, оқу-зертхана жабдықтарымен жарақтандырылуы.
      3. Жалпы орта білімнің жалпы білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) жұмыс оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі;
      2) жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдердің үлесі олардың жалпы санының 30 %-нан кем болмауы;
      3) білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыға толық оқу цикліне саны кемінде 25 бірлік басылымнан келетін оқу әдебиеті қорының болуы;
      4) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы;
      5) білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы;
      6) меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес активтердің болуы;
      7) интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен, оқу-зертхана жабдықтарымен жарақтандырылуы.
      4. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) жұмыс оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі;
      2) штаттағы оқытушылар үлесінің олардың жалпы санының 70 % кем болмауы;
      3) жоғары және бірінші санаттағы оқытушылар және (немесе) магистрлер үлесінің олардың жалпы санының 30 %-нан кем болмауы;
      4) білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыға толық оқу цикліне саны кемінде 25 бірлік басылымнан келетін оқу әдебиеті қорының болуы;
      5) интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен, оқу-зертхана жабдықтарымен, арнайы оқу жабдығымен жарақтандырылуы;
      6) практикадан өткізу базалары ретінде белгіленген ұйымдармен жасалған шарттардың болуы;
      7) білім алушының бір жылғы оқуына жұмсалатын ең төменгі шығыстардың Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік білімі бар мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі қаулысында көзделген шығыстар деңгейіне сәйкестігі;
      8) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы;
      9) білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы;
      10) меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес активтердің болуы.
      5. Орта білімнен кейінгі кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) штаттағы оқытушылар үлесінің олардың жалпы санының 70 %-нан кем болмауы;
      2) жоғары және бірінші санаттағы оқытушылар және (немесе) магистрлердің, ғылыми дәрежелері және атақтары бар оқытушылар үлесінің олардың жалпы санының 40 %-нан кем болмауы;
      3) білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыға толық оқу цикліне саны кемінде 25 бірлік басылымнан келетін оқу және оқу-әдістемелік әдебиеті қорының және цифрлы тасымалдағыштарда оқу жоспарының кемінде 20 % (әскери мамандықтардан басқа) болуы;
      4) жұмыс оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі;
      5) интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен, оқу-зертхана жабдықтарымен, арнайы оқу жабдығымен жарақтандырылуы;
      6) практикадан өткізу базалары ретінде белгіленген ұйымдармен жасалған шарттарының болуы;
      7) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы;
      8) білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы;
      9) меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес активтердің болуы.
      6. Рухани (діни) бiлiм беру ұйымдарының білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) даярлық бейіні бойынша жоғары діни білімі бар және діни бірлестіктер қоятын талаптарға сәйкес келетін штаттағы оқытушылардың болуы;
      2) білім алушылар контингентіне шаққанда бір білім алушыға толық оқу цикліне дінтану сараптамасынан өткен саны кемінде 50 бірлік басылымнан келетін оқу әдебиеті қорының және цифрлы тасымалдағыштарда оқу жоспарының кемінде 20 % болуы;
      3) меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі оқу-материалдық активтердің болуы;
      4) интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен жарақтандырылуы;
      5) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы;
      6) білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы;
      7) осы діни білім беру мекемесінің жұмыс істеу орындылығының негіздемесі бар тиісті республикалық діни бірлестіктер мен өңірлік діни бірлестіктер қолдаухатының және Қазақстан Республикасының аумағында діни бірлестікті тіркеу туралы куәлік көшірмесінің болуы;
      8) діни бірлестік басшылығы бекіткен даярлық бейіні бойынша білім беру бағдарламаларының және оқу жоспарларының болуы;
      9) мәлімделген діни білім беру бағдарламаларына Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің сараптама қорытындысының болуы.
      7. «Бакалавр» академиялық дәрежесін бере отырып, жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыру;
      2) ұлттық зерттеу университеттері, зерттеу университеттері, ұлттық жоғары оқу орындары, университеттер, академиялар үшін ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет жүргізу, кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау;
      институттар (консерваториялар, жоғары мектептер, жоғары училищелер) үшін педагогикалық қызмет, кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау;
      3) бір оқытушыға есептегенде студенттер контингентінің білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкестігі;
      4) штаттағы оқытушылар үлесінің олардың жалпы санының, оның ішінде білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының базалық циклдері мен бейінді пәндері бойынша:
      ұлттық зерттеу университеттері, зерттеу университеттері, ұлттық жоғары оқу орындары, университеттер, академиялар үшін 80 %-дан кем болмауы;
      институттар (консерваториялар, жоғары мектептер, жоғары училищелер) үшін 70 %-дан кем болмауы;
      педагогикалық мамандықтар үшін білім беру ұйымының түріне қарамастан 80 %-дан кем болмауы;
      5) ғылыми дәрежелері және атақтары бар оқытушылар үлесінің штаттағы оқытушылар санының:
      ұлттық зерттеу университеттері, зерттеу университеттері үшін 70 %-дан кем болмауы;
      ұлттық жоғары оқу орындары (өнер және мәдени білім беру ұйымдарынан басқа) үшін 55 %-дан кем болмауы;
      университеттер, академиялар үшін 50 %-дан кем болмауы;
      институттар (жоғары мектептер, жоғары училищелер) үшін 45 %-дан кем болмауы;
      педагогикалық институттар үшін 50 %-дан кем болмауы;
      өнер және мәдени білім беру ұйымдары үшін ғылыми дәрежелері, сонымен қатар құрметті атақтары бар және оларға теңестірілген оқытушылар үлесінің 35 %-дан кем болмауы;
      Қорғаныс, Ішкі істер, Төтенше жағдайлар министрліктеріне және Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне (қаржы полициясы) ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдары үшін әскери (арнайы) атағы полковниктен төмен емес, «спорт шебері» және одан жоғары атағы бар ғылыми дәрежелері және атақтары бар оқытушылар үлесінің 40 %-дан кем болмауы;
      6) студенттердің келтірілген контингентіне шаққанда толық оқу цикліне саны кемінде 140 бірлік басылымнан келетін оқу және ғылыми әдебиет қорының болуы. Бұл ретте қазақ және орыс тілдеріндегі басылымдар оқыту тілдері бойынша оқушылар контингентіне барабар болуы тиіс.
      Кітапхана қоры соңғы 5 жылдағы әлеуметтік-гуманитарлық бейіндегі пәндер бойынша; жаратылыстану, техникалық, ауыл шаруашылығы пәндер бойынша соңғы 10 жылдағы басылып шығарылған негізгі оқу әдебиетін қамтуға тиіс.
      Мамандықтың (әскери мамандықтардан басқа) оқу жоспарының базалық және бейінді пәндерінің цифрлы тасымалдағыштардағы оқу әдебиетімен қамтамасыз етілуі - 40 %-нан кем болмауы.
      Басқа кітапхана және ғылыми қорлармен, оның ішінде республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық кітапханамен шарттарының болуы;
      7) жұмыс оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі;
      8) кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті оқу-зертхана жабдықтарымен жарақтандырылуы;
      9) студенттің бір жылғы оқуына жұмсалатын ең төменгі шығыстардың Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті оқу жылына жоғары білімді мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі қаулысында көзделген шығыстар деңгейіне сәйкестігі;
      10) практикадан өткізу базалары ретінде белгіленген ұйымдармен жасалған шарттардың болуы;
      педагогикалық мамандықтар үшін педагогикалық практика базалары бойынша мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарымен тікелей шарттардың болуы;
      11) әскери мамандықтардан басқа, ұйымдармен және кәсіпорындармен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізуге шарттардың болуы;
      12) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы;
      13) білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы;
      14) меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес активтердің болуы.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.06.11 N 778 (ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      8. «Магистр» академиялық дәрежесін бере отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының және ғылыми ұйымдардың қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыру; педагогикалық мамандықтар үшін қазіргі заманғы педагогикалық оқу технологиялары саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
      2) магистранттарды даярлау мамандығының білім беру ұйымдары ғылыми зерттеулерінің тақырыптарына сәйкестігі;
      3) тиісті даярлау бағыттары бойынша ғылыми, ғылыми-білім беру, өндірістік және ғылыми-өндірістік орталықтармен ынтымақтастық туралы келісімдердің болуы;
      педагогикалық мамандықтар үшін бірлескен білім беру және ғылыми жобаларды, оқытушылар және магистранттардың тағылымдамадан өтуін орындау жөнінде шетелдік университеттермен тікелей шарттардың болуы;
      4) жұмыс оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі;
      5) тиісті мамандық бойынша штатта ғылым докторының немесе екі философия (PhD) докторының болуы; әскери мамандықтар үшін ғылым докторының немесе философия (PhD) докторының болуы;
      6) ғылыми дәрежелері және атақтары бар оқытушылар үлесінің штаттағы оқытушылар санының 70 %-дан кем болмауы;
      мәдениет және өнер білім беру ұйымдары үшін, оның ішінде Қазақстан Республикасының құрметті атағы бар және оларға теңестірілген оқытушылар үлесінің 60 %-дан кем болмауы;
      Қорғаныс, Ішкі істер, Төтенше жағдайлар министрліктеріне және Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне (қаржы полициясы) ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдары үшін әскери (арнайы) атағы полковниктен төмен емес ғылыми дәрежелері және атақтары бар оқытушылар үлесінің 60 %-дан кем болмауы;
      7) тиісті бейіндегі ғылыми дәрежесі, кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі, отандық және шетелдік басылымдарда ғылыми жарияланымдары, магистрлік даярлық мамандығы бойынша оқу құралдары бар жетекші мамандардың, штаттағы оқытушылардың магистранттарға ғылыми жетекшілікті жүзеге асыруы;
      8) әскери мамандықтардан басқа, ұйымдармен және кәсіпорындармен ғылыми зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізуге шарттардың болуы;
      9) тиісті ғылыми даярлық мамандықтары бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименттік базаның болуы;
      10) меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығындағы білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес активтердің болуы;
      11) магистранттың бір жылғы оқуына арналған ең төменгі шығыстардың Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті оқу жылына арналған жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі қаулысында көзделген шығыстар деңгейіне сәйкестігі;
      12) білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті және қазіргі заманғы талаптарға сай келетін оқу-зертхана жабдықтарымен жарақтандырылуы;
      13) практикадан өткізу базалары ретінде белгіленген ұйымдармен, оның ішінде шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтуге жасалған шарттардың болуы;
      14) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы;
      15) білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.
      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.06.11 N 778 (ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      9. Жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім берудің (резидентура) кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының және ғылыми ұйымдардың қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі, даярлық бейіні бойынша отандық және шетелдік басылымдарда, халықаралық конференциялардағы еңбектерінде ғылыми жарияланымдары, оқу құралдары бар кемінде екі даярлық бейіні бойынша ғылыми дәрежелі штаттық маманның болуы;
      2) тиісті ғылыми даярлық мамандықтары бойынша мамандандырылған ғылыми-әдістемелік, клиникалық, материалдық-техникалық базаның болуы;
      3) қажетті жабдықпен, зертханалармен, кітапханамен қамтамасыз етілуі;
      4) жұмыс оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі;
      5) тыңдаушының бір жылғы оқуына жұмсалатын ең төменгі шығыстардың Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті оқу жылына арналған жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі қаулысында көзделген шығыстар деңгейіне сәйкестігі;
      6) практикадан өткізу базалары ретінде белгіленген ұйымдармен (ғылыми ұйымдарды қоспағанда) жасалған шарттардың болуы;
      7) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы;
      8) білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы;
      9) меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес активтердің болуы.
      10. Философия (PhD) докторы және бейіні бойынша доктор (адъюнктура) ғылыми дәрежесін бере отырып, Қорғаныс, Ішкі істер, Төтенше жағдайлар министрліктеріне және Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне (қаржы полициясы) ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдарының, сондай-ақ жоғары оқу орнынан кейінгі әскери білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі, даярлық бейіні бойынша отандық және шетелдік басылымдарда, халықаралық конференциялардың еңбектерінде ғылыми жарияланымдары, оқу құралдары бар әрбір ғылыми даярлау мамандығы бойынша кемінде бір штаттық ғылым докторының болуы;
      2) ғылыми дәрежелері мен атақтары бар, оқытушылар үлесінің әскери (арнайы) атағы полковниктен төмен емес штаттағы оқытушылар санының 100 %-нан кем болмауы;
      3) тиісті мамандық бойынша ғылыми алмасу мәселелерін регламенттейтін ведомствоаралық шарттардың болуы;
      4) тиісті ғылыми даярлық мамандықтары бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, тәжірибелік және материалдық-техникалық базаның болуы;
      5) қажетті жабдықпен, зертханалармен, кітапханамен қамтамасыз етілуі;
      6) жұмыс оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі;
      7) тыңдаушының бір жылғы оқуына жұмсалатын ең төменгі шығыстардың тиісті оқу жылына жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі тиісті нормативтік актілерде көзделген шығыстар деңгейіне сәйкестігі;
      8) практикадан өткізу базалары ретінде белгіленген ұйымдармен жасалған шарттардың болуы;
      9) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы;
      10) білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы;
      11) меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес активтердің болуы.
      11. Философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор дәрежесін бере отырып, докторантура бағдарламалары бойынша біліктілігі жоғары ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау жөніндегі білім беру ұйымдарының және ғылыми ұйымдардың қызметіне қойылатын біліктілік талаптары:
      1) бакалавриаттың және магистратураның кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыру;
      2) ғылыми дәрежелері мен атақтары бар оқытушылар үлесінің штаттағы оқытушылар санының 100 %-нан кем болмауы;
      3) даярлаудың тиісті мамандығы бойынша философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор дәрежелері бар шетелдік ғалымдардың болуы;
      4) даярлаудың тиісті мамандығы бойынша шетелдік ғалымдармен келісімдердің болуы;
      5) ұйымдармен және кәсіпорындармен ғылыми зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізуге шарттардың болуы;
      6) жұмыс оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі;
      7) докторантура бағдарламаларын іске асыратын аккредиттелген шетелдік жоғары оқу орындарымен және (немесе) ғылыми ұйымдармен ғылыми алмасу туралы шарттардың болуы;
      8) тиісті ғылыми даярлық мамандықтары бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименттік және материалдық-техникалық базаның болуы;
      9) докторантура мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті ақпараттық желіге кіре алатын компьютерлік сыныптармен, тиісті мамандық бойынша электрондық дерекқоры бар кітапханалық қормен жарақтандырылуы, ғылыми зертханалардың және мультимедиялық оқу материалдардың болуы;
      10) практикадан өткізу базалары ретінде белгіленген ұйымдармен, оның ішінде шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтуге жасалған шарттардың болуы;
      11) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы;
      12) білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы;
      13) меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес активтердің болуы.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2007 жылғы 2 маусымдағы
N 452 қаулысына  
қосымша  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Білім беру қызметін лицензиялаудың ережесін бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 18 сәуірдегі N 596  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., N 20, 219-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 18 сәуірдегі N 596 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 ақпандағы N 297 қаулысы.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 18 сәуірдегі N 596 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1747 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 49-50, 587-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 18 сәуірдегі N 596 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 2 тамыздағы N 861 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 26, 276-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 18 сәуірдегі N 596 қаулысына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 7 желтоқсандағы N 1281 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 48, 614-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу және Қазақ КСР Министрлер Кабинетінің, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 29 қыркүйектегі N 964 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 36, 500-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 18 сәуірдегі N 596 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 желтоқсандағы N 1253 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 48, 621-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 18 сәуірдегі N 596 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 сәуірдегі N 250 қаулысы (Қазақстан   Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 12, 115-құжат).

      9.»"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 18 сәуірдегі N 596 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 12 желтоқсандағы N 1195 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 47, 502-құжат).

Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании образовательной деятельности

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года № 452. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2013 года № 195

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 28.02.2013 № 195 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 01.12.2011 № 1426 (вводится в действие с 31.01.2012).

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и от 11 января 2007 года "О лицензировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28.05.2008 N 506 (порядок введения в действие см. п. 2).

      1. Утвердить прилагаемые:
      1) исключен постановлением Правительства РК от 01.12.2011 № 1426 (вводится в действие с 31.01.2012);
      2) квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании образовательной деятельности.
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 01.12.2011 № 1426 (вводится в действие с 31.01.2012).

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 9 августа 2007 года.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 2 июня 2007 года N 452 

Правила
лицензирования образовательной деятельности

      Сноска. Правила исключены постановлением Правительства РК от 01.12.2011 № 1426 (вводится в действие с 31.01.2012);

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 2 июня 2007 года N 452 

Квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании
образовательной деятельности

      Сноска. Квалификационные требования в редакции постановления Правительства РК от 11.06.2012 № 778 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      1. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования:
      1) соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам;
      2) доля учителей высшей и первой категорий от их общего числа – не менее 20 %;
      3) наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся на полный цикл обучения в количестве не менее 15 единиц изданий на одного обучающегося;
      4) наличие медицинского обслуживания обучающихся;
      5) наличие объекта питания для обучающихся;
      6) наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.
      2. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего образования:
      1) соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам;
      2) доля учителей высшей и первой категорий от их общего числа – не менее 30 %;
      3) наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся на полный цикл обучения в количестве не менее 15 единиц изданий на одного обучающегося;
      4) наличие медицинского обслуживания обучающихся;
      5) наличие объекта питания для обучающихся;
      6) наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг;
      7) оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети интернет, учебно-лабораторным оборудованием.
      3. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы общего среднего образования:
      1) соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам;
      2) доля учителей высшей и первой категорий от их общего числа – не менее 30 %;
      3) наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся на полный цикл обучения в количестве не менее 25 единиц изданий на одного обучающегося;
      4) наличие медицинского обслуживания обучающихся;
      5) наличие объекта питания для обучающихся;
      6) наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг;
      7) оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети интернет, учебно-лабораторным оборудованием.
      4. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности организаций образования, реализующих образовательные учебные программы технического и профессионального образования:
      1) соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам;
      2) доля штатных преподавателей от их общего числа – не менее 70 %;
      3) доля учителей высшей и первой категории и (или) магистров от их общего числа – не менее 30 %;
      4) наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся на полный цикл обучения в количестве не менее 25 единиц изданий на одного обучающегося;
      5) оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети интернет, учебно-лабораторным оборудованием, специальным учебным оборудованием;
      6) наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики;
      7) соответствие минимальных расходов на один год обучения обучающегося уровню расходов, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан по утверждению государственного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием на соответствующий учебный год;
      8) наличие медицинского обслуживания обучающихся;
      9) наличие объекта питания для обучающихся;
      10) наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.
      5. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности организаций образования, реализующих профессиональные учебные программы послесреднего образования:
      1) доля штатных преподавателей от их общего числа – не менее 70 %;
      2) доля преподавателей высшей и первой категории и (или) магистров, преподавателей с учеными степенями и званиями от их общего числа – не менее 40 %;
      3) наличие фонда учебной и учебно-методической литературы по отношению к контингенту обучающихся на полный цикл обучения в количестве не менее 25 единиц изданий на одного обучающегося и на цифровых носителях – не менее 20 % учебного плана (кроме военных специальностей);
      4) соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам;
      5) оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети интернет, учебно-лабораторным оборудованием, специальным учебным оборудованием;
      6) наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики;
      7) наличие медицинского обслуживания обучающихся;
      8) наличие объекта питания для обучающихся;
      9) наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.
      6. Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности духовных (религиозных) организаций образования:
      1) наличие штатных преподавателей, имеющих высшее духовное образование по профилю подготовки и соответствующих требованиям, предъявляемым к религиозным объединениям;
      2) наличие фонда учебной литературы, прошедшей религиоведческую экспертизу, по отношению к контингенту обучающихся на полный цикл обучения в количестве не менее 50 единиц изданий на одного обучающегося и на цифровых носителях – не менее 20 % учебного плана;
      3) наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления учебно-материальных активов;
      4) оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети интернет;
      5) наличие медицинского обслуживания обучающихся;
      6) наличие объекта питания для обучающихся;
      7) наличие ходатайства Республиканского религиозного объединения и регионального религиозного объединения с обоснованием целесообразности функционирования данного учреждения религиозного образования и копии свидетельства о регистрации религиозного объединения на территории Республики Казахстан;
      8) наличие образовательных программ и учебных планов по профилю подготовки, утвержденных руководством религиозного объединения;
      9) наличие экспертного заключения Агентства Республики Казахстан по делам религий на заявленные религиозные образовательные программы.
      7. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности организаций образования, реализующих профессиональные учебные программы высшего образования с присуждением академической степени "бакалавр":
      1) реализация профессиональных учебных программ высшего образования;
      2) для национальных исследовательских университетов, исследовательских университетов, национальных вузов, университетов, академий – проведение научно-исследовательской и педагогической деятельности, повышение квалификации и переподготовка кадров;
      для институтов (консерваторий, высших школ, высших училищ) – педагогическая деятельность, повышение квалификации и переподготовка кадров;
      3) соответствие контингента студентов в расчете на одного преподавателя государственному общеобязательному стандарту образования;
      4) доля штатных преподавателей от их общего числа, в том числе по циклам базовых и профилирующих дисциплин государственного общеобязательного стандарта образования:
      для национальных исследовательских университетов, исследовательских университетов, национальных вузов, университетов, академий – не менее 80 %;
      для институтов (консерваторий, высших школ, высших училищ) – не менее 70 %;
      для педагогических специальностей – не менее 80 % вне зависимости от вида организации образования;
      5) доля преподавателей с учеными степенями и званиями от числа штатных преподавателей:
      для национальных исследовательских университетов, исследовательских университетов – не менее 70 %;
      для национальных вузов (кроме организаций образования искусства и культуры) – не менее 55 %;
      для университетов, академий – не менее 50 %;
      для институтов (высших школ, высших училищ) – не менее 45 %;
      для педагогических институтов – не менее 50 %;
      для организаций образования искусства и культуры доля преподавателей с учеными степенями, а также почетными званиями, приравненными к ним – не менее 35 %;
      для организаций образования, подведомственных министерствам обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Комитету национальной безопасности, Агентству по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), доля преподавателей с учеными степенями и званиями в воинском (специальном) звании не ниже полковника, имеющих звание "мастер спорта" и выше, – не менее 40 %;
      6) наличие фонда учебной и научной литературы по отношению к приведенному контингенту студентов на полный цикл обучения в количестве не менее 140 единиц изданий. При этом издания на казахском и русском языках должны быть пропорциональны контингенту обучающихся по языкам обучения.
      Библиотечный фонд должен содержать основную учебную литературу по дисциплинам социально-гуманитарного профиля, изданную за последние 5 лет; по естественным, техническим, сельскохозяйственным дисциплинам – за последние 10 лет.
      Обеспеченность учебной литературой на цифровых носителях – не менее 40 % базовых и профилирующих дисциплин учебного плана специальности (кроме военных специальностей).
      Наличие договоров с другими библиотечными и научными фондами, в том числе с республиканской межвузовской электронной библиотекой;
      7) соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам;
      8) оснащенность учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации профессиональных учебных программ;
      9) соответствие минимальных расходов на один год обучения студента уровню расходов, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан по утверждению государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием на соответствующий учебный год;
      10) наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики;
      для педагогических специальностей – наличие прямых договоров по базам педагогической практики с организациями дошкольного, начального, основного и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;
      11) наличие договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с организациями и предприятиями, кроме военных специальностей;
      12) наличие медицинского обслуживания обучающихся;
      13) наличие объекта питания для обучающихся в каждом учебном корпусе;
      14) наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.
      Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 11.06.2012 № 778 (вводится в действие по истечении шести месяцев после первого официального опубликования).
      8. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности организаций образования и научных организаций, реализующих профессиональные учебные программы послевузовского образования с присуждением академической степени "магистр":
      1) реализация профессиональных учебных программ высшего образования; для педагогических специальностей – проведение научно-исследовательской работы в области современных педагогических технологий обучения;
      2) соответствие специальности подготовки магистрантов темам научных исследований организации образования;
      3) наличие соглашений о сотрудничестве с научными, научно-образовательными, производственными и научно-производственными центрами по соответствующим направлениям подготовки;
      для педагогических специальностей – наличие прямых договоров с зарубежными университетами по выполнению совместных образовательных и научных проектов, проведению стажировок преподавателей и магистрантов;
      4) соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам;
      5) наличие доктора наук или двух докторов философии (PhD), состоящих в штате, по соответствующей специальности; наличие доктора наук или доктора философии (PhD) – для военных специальностей;
      6) доля преподавателей с учеными степенями и званиями от числа штатных преподавателей – не менее 70 %;
      для организаций образования культуры и искусства, в том числе преподаватели с почетными званиями Республики Казахстан и приравненные к ним, – не менее 60 %:
      для организаций образования, подведомственных министерствам обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Комитету национальной безопасности, Агентству по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), доля преподавателей с учеными степенями и званиями, в воинском (специальном) звании не ниже полковника, – не менее 60 %;
      7) осуществление ведущими специалистами, штатными преподавателями, имеющими ученую степень соответствующего профиля, стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, научные публикации в отечественных и зарубежных изданиях, учебные пособия по специальности магистерской подготовки научного руководства магистрантами;
      8) наличие договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с организациями и предприятиями, кроме военных специальностей;
      9) наличие специализированной научно-технической, научно-методической, клинической, экспериментальной базы по соответствующим научным специальностям подготовки;
      10) наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг;
      11) соответствие минимальных расходов на один год обучения магистранта уровню расходов, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан по утверждению государственного заказа на подготовку специалистов с послевузовским образованием на соответствующий учебный год;
      12) оснащенность учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации образовательных программ и отвечающим современным требованиям;
      13) наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики, в том числе на прохождение зарубежной научной стажировки;
      14) наличие медицинского обслуживания обучающихся;
      15) наличие объекта питания для обучающихся.
      Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 11.06.2012 № 778 (вводится в действие по истечении шести месяцев после первого официального опубликования).
      9. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности организаций образования и научных организаций, реализующих профессиональные учебные программы послевузовского медицинского образования (резидентуры):
      1) наличие не менее двух специалистов с учеными степенями по профилю подготовки, состоящих в штате и имеющих стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, научные публикации в отечественных и зарубежных изданиях, в трудах международных конференций по профилю подготовки, учебные пособия;
      2) наличие специализированной научно-методической, клинической, материально-технической базы по соответствующим научным специальностям подготовки;
      3) обеспечение необходимым оборудованием, лабораториями, библиотекой;
      4) соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам;
      5) соответствие минимальных расходов на один год обучения слушателя уровню расходов, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан по утверждению государственного заказа на подготовку специалистов с послевузовским образованием на соответствующий учебный год;
      6) наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики (за исключением научных организаций);
      7) наличие медицинского обслуживания обучающихся;
      8) наличие объекта питания для обучающихся;
      9) наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.
      10. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности организаций образования, подведомственных министерствам обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Комитету национальной безопасности, Агентству по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), а также организаций образования, реализующих профессиональные учебные программы послевузовского военного образования с присуждением ученой степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю (адъюнктура):
      1) наличие не менее одного штатного доктора наук по каждой научной специальности подготовки, имеющего стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, научные публикации в отечественных и зарубежных изданиях, в трудах международных конференций по профилю подготовки, учебные пособия;
      2) доля преподавателей с учеными степенями и званиями в воинском (специальном) звании не ниже полковника от числа штатных преподавателей – не менее 100 %;
      3) наличие межведомственных соглашений, регламентирующих вопросы научного обмена по соответствующей специальности;
      4) наличие специализированной научно-технической, научно-методической, экспериментальной и материально-технической базы по соответствующим научным специальностям подготовки;
      5) обеспечение необходимым оборудованием, лабораториями, библиотекой;
      6) соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам;
      7) соответствие минимальных расходов на один год обучения слушателя уровню расходов, предусмотренных соответствующими нормативными актами по утверждению государственного заказа на подготовку специалистов с послевузовским образованием на соответствующий учебный год;
      8) наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики;
      9) наличие медицинского обслуживания обучающихся;
      10) наличие объекта питания для обучающихся;
      11) наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.
      11. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности организаций образования и научных организаций по подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации по программам докторантуры с присуждением ученой степени доктор философии (PhD) и доктор по профилю:
      1) реализация профессиональных учебных программ бакалавриата и магистратуры;
      2) доля преподавателей с учеными степенями и званиями от числа штатных преподавателей – не менее 100 %;
      3) наличие зарубежных ученых со степенями доктор философии (PhD), доктор по профилю по соответствующей специальности;
      4) наличие соглашений с зарубежными учеными по соответствующей специальности подготовки;
      5) наличие договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с организациями и предприятиями;
      6) соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам;
      7) наличие договоров о научном обмене с аккредитованными зарубежными высшими учебными заведениями и (или) научными организациями, реализующими программы докторантуры;
      8) наличие специализированной научно-технической, научно-методической, клинической, экспериментальной и материально-технической базы по соответствующим научным специальностям подготовки;
      9) оснащенность компьютерными классами с доступом в информационные сети, библиотечный фонд с электронной базой данных по соответствующей специальности, наличие учебных лабораторий и мультимедийных учебных материалов, необходимых для реализации образовательных программ по специальностям докторантуры;
      10) наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики, в том числе на прохождение зарубежной научной стажировки;
      11) наличие медицинского обслуживания обучающихся;
      12) наличие объекта питания для обучающихся;
      13) наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.

      Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 2 июня 2007 года N 452

Перечень утративших силу
некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Пocтановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 596 "Об утверждении Правил лицензирования образовательной деятельности" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 20, ст. 219).
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2001 года N 297 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 596".
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2001 года N 1747 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 596" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 49-50, ст. 587).
      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2002 года N 861 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 596" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 26, ст. 276).
      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2004 года N 1281 "О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 596" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 48, ст. 614).
      6. Пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2005 года N 964 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Казахской ССР, Кабинета Министров Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 36, ст. 500).
      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2005 года N 1253 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 596" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 48, ст. 621).
      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2006 года N 250 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 596" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 12, ст. 115).
      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2006 года N 1195 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 596" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 47, ст. 502).