Өндірілуі, өңделуі, тасымалдануы, сатып алынуы, сақталуы, сатылуы, пайдалануы және жойылуы лицензиялануға тиіс улардың тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 маусымдағы N 493 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 ақпандағы № 59 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 16.02.2015 № 59 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған өндірілуі, өңделуі, тасымалдануы, сатып алынуы, сақталуы, сатылуы, пайдаланылуы және жойылуы лицензиялануға тиіс улардың тізбесі бекітілсін.
      2. "Өндірілуі, қайта өңделуі, тасымалдануы, сатып алынуы, сақталуы, сатылуы, пайдаланылуы, жойылуы лицензиялауға жататын улардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы N 1459 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 51, 682-құжат) күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс және 2007 жылғы 9 тамыздан
бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2007 жылғы 13 маусымдағы
N 493 қаулысымен    
бекітілген       

  Өндірілуі, өңделуі, тасымалдануы, сатып алынуы, сақталуы, сатылуы, пайдаланылуы және жойылуы лицензиялануға тиіс улардың тізбесі

      Ескерту. Тізімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.15 № 418 (ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      А тізімі
      1. Амитон: О, О-диэтил-S-[2-диэтиламино) этил] тиофосфат және
тиісінше алкилденген немесе протондалған тұздар
      2. 1,1,3,3,3-пентафтор-2-(трифторметил)-1-пропен
      3. 3-хинуклидинилбенэилат
      4. Бір метилді, этилді немесе пропильді (қалыпты немесе изо-) тобымен байланысқан құрамында фосфор атомы бар, бірақ көміртегінің басқа атомдары жоқ химикаттар, мысалы метилфосфонилдихлорид,
диметилметилфосфонат
      фонофос: О-этил S-фенилэтилфосфонитиолтионат жатпайды
      5. N,N-диалкил (Ме, Еt, n-Рr немесе і-Рr) амидогалоидфосфаттар
      6. Диалкил (Ме, Еt, n-Рr немесе і-Рr) N,N, М-диалкил (Ме, Кt, n-Рr немесе і-Рr) амидофосфаттар
      7. Үш хлорлы тотияин
      8. 2,2-дифенил-2-тотық сілтілі қышқыл
      9. Хинуклидин-3-ол
      10. N,N-диалкил (Ме, Еt, n-Рr немесе і-Рr)
      аминоэтил-2-хлоридтер және тиісінше протондалған тұздар
      11. N,N-диалкил (Ме, Еt, n-Рr немесе і-Рr)
      аминоэтан-2-олдар және тиісінше протондалған тұздар N,N-диметиламиноэтанол және тиісінше протондалған тұздар
      N,N-диэтиламинозтанол және тиісінше протондалған тұздар жатпайды
      12. N,N-диалкил (Ме, Еt, n-Рr немесе і-Рr) аминоэтан-2- тиолдар және тиісінше протондалған тұздар
      13. Тиодигликоль: бис(2-гидроксиэтил) сульфид
      14. Пинаколилді спирт: 3,3-диметилбутан-2-ол
      15. Фосген: көмірқышқылының дихлоангидриді
      16. Цианисті сутегі
      17. Хлорпикрин: трихлорнитрометан
      18. Фосфордың хлорлы қышқылы
      19. Үшхлорлы фосфор
      20. Бесхлорлы фосфор
      21. Үшметилфосфит
      22. Үшэтилфосфит
      23. Диметилфосфит
      24. Диэтилфосфит
      25. Монохлорлы күкірт
      26. Қос хлорлы тионил
      27. Хлорлы тионил
      28. Этилдиэтаноламин
      29. Метилдиэтаноламин
      30. Үшэтаноламин
      31. Этилдиэтаноламин
      32. О,О-диэтил-фосфоротиоат
      33. О,О-диэтил-фосфородитиоат
      34. Натрий гексафторосиликаты
      35. Метилфосфонотионды дихлорид

      В тізімі
      1. Аконитин
      2. Амизил
      3. Гиосциамин негізі
      4. Гиосциамина камфорат
      5. Гиосциамин сульфаты
      6. Глифтор
      7. Меркаптофос
      8. Метил спирті
      9. Тотияин тәрізді ангидрид
      10. Тотияинді ангидрид
      11. Натрия арсенат
      12. Дийодид сынаптары
      13. Дихлорид сынаптары
      14. Оксицианид сынаптары
      15. Салицилат сынаптары
      16. Скополамина гидробромид
      17. Стрихнина нитрат
      18. Красавка алкалоидтарының сомасы
      19. Тетракарбонил никелі
      20. Фенол
      21. Мырыш фосфиді
      22. Сары фосфор
      23. О-хлорбензилиденмалонодинитрил
      24. Натрий, калий, мыс, мырыш, күміс, кадмий, сынап, кальций, барий, хлор цианидтері
      25. Цианплав
      26. Циклон
      27. Цинхонин
      28. Чилибухи алкалоидтарының сомасы
      29. Этилмеркурфосфат
      30. Этилмеркурхлорид
      31. Жыланның уы
      32. Араның уы
      33. Диметилметилфосфонат
      34. Метилфосфонилдифторид
      35. Метилфосфонилдихлорид
      36. 41.3-гидроокси-1-метилпиперидин
      37. N,N-диизопропил-2-аминоэтил хлорид
      38. 2-диизопропиламиноэтантиол
      39. Калий, натрий, күміс фторидтері
      40. 2-хлорэтанол
      41. Диметиламин
      42. Диэтилэтилфосфонат
      43. Диэтил-N, N-диметиламидофосфат
      44. Диметиламин гидрохлорид
      45. Этилдихлорфосфонит
      46. Этилдихлорфосфонат
      47. Этилдифторфосфонат
      48. Фторлы сутегі
      49. Метилбензилат
      50. Метилдихлорфосфонит
      51. 2-диизопропиламиноэтанол
      52. Пинаколинді спирт
      53. О-этил-о-(2-диизопропиламиноэтил) метилфосфонит
      54. Диэтилметилфосфонит
      55. Диметилэтилфосфонат
      56. Этилдифторфосфонит
      57. Метилдифторфосфонит
      58. 3-Хинуклидин
      59. Бесфторлы фосфор
      60. Пинаколин
      61. Калий және натрий бифторидтері
      62. Фосфордың пентасульфиді
      63. Ди-изопропиламин
      64. Диэтиламиноэтанол
      65. Натрий сульфиді
      66. Үшэтаноламиногирохлорид
      67. N,N-диизопропил-2-аминоэтилхлорид гидрохлорид
      68. Бромбензилцианид
      69. Фенацилхлорид (п-хлорацетофенон)
      70. Дибензол (1,4) оксазепин

      Ескертпе:
      А тізіміне қатысты Химиялық қаруды әзірлеуге, өндіруге, жинақтау мен қолдануға тыйым салу және оны жою туралы конвенцияға қатысушы мемлекет қабылдаған және "Химиялық қаруды әзірлеуге, өндіруге, жинақтау мен қолдануға тыйым салу және оны жою туралы конвенцияны бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 24 маусымдағы N 398 Заңының міндеттемелерін ұстану қажет.

Об утверждении перечня ядов, производство, переработка, перевозка, приобретение, хранение, реализация, использование и уничтожение которых подлежит лицензированию

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2007 года № 493. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года № 59

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.02.2015 № 59 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации  Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень ядов, производство, переработка, перевозка, приобретение, хранение, реализация, использование и уничтожение которых подлежит лицензированию.

      2. Признать утратившим силу  постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года N 1459 "Об утверждении перечня ядов, производство, переработка, перевозка, приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение которых подлежит лицензированию" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 51, ст. 682).

      3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вводится в действие с 9 августа 2007 года.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утвержден           
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 13 июня 2007 года N 493 

Перечень
ядов, производство, переработка, перевозка,
приобретение, хранение, реализация, использование и
уничтожение которых подлежит лицензированию

      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.04.2011 № 418 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после официального опубликования).

       Список А

      1. Амитон: О,О-диэтил-S-[2(диэтиламино)этил] тиофосфат и соответствующие алкилированные или протонированные соли
      2. 1,1,3,3,3-пентафтор-2-(трифторметил)-1-пропен
      3. 3-хинуклидинилбенэилат
      4. Химикаты, содержащие атом фосфора, с которым связана одна метильная, этильная или пропильная (нормальная или изо-) группа, но не другие атомы углерода, например, метилфосфонилдихлорид, диметилметил-фосфонат исключение: фонофос: О-этил S-фенилэтилфосфонтиолтионат
      5. N,N-диалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) амидодигалоидфосфаты
      6. Диалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr)-N,N-диалкил (Me, Kt, n-Pr или i-Pr)-амидофосфаты
      7. Треххлористый мышьяк
      8. 2,2-дифенил-2-оксиуксусная кислота
      9. Хинуклидин-3-ол
      10. N,N-диалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) аминоэтил-2-хлориды и соответствующие протонированные соли
      11. N,N-диалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) аминоэтан-2-олы и соответствующие протонированные соли исключения: N,N-диметиламиноэтанол и соответствующие протонированные соли N,N-диэтиламинозтанол и соответствующие протонированные соли
      12. N,N-диалкил (Me, Et, n-Pr или i-Pr) аминоэтан-2-тиолы и соответствующие протонированные соли
      13. Тиодигликоль: бис(2-гидроксиэтил) сульфид
      14. Пинаколиловый спирт: 3,3-диметилбутан-2-ол
      15. Фосген: дихлорангидрид угольной кислоты
      16. Цианистый водород
      17. Хлорпикрин: трихлорнитрометан
      18. Хлорокись фосфора
      19. Треххлористый фосфор
      20. Пятихлористый фосфор
      21. Триметилфосфит
      22. Триэтилфосфит
      23. Диметилфосфит
      24. Диэтилфосфит
      25. Монохлористая сера
      26. Двуххлористая сера
      27. Хлористый тионил
      28. Этилдиэтаноламин
      29. Метилдиэтаноламин
      30. Триэтаноламин
      31. Этилдиэтаноламин
      32. О,О-диэтил-фосфоротиоат
      33. О,О-диэтил-фосфородитиоат
      34. Натрия гексафторосиликат
      35. Метилфосфонотионовый дихлорид

       Список В

      1. Аконитин
      2. Амизил
      3. Гиосциамин основание
      4. Гиосциамина камфорат
      5. Гиосциамина сульфат
      6. Глифтор
      7. Меркаптофос
      8. Метиловый спирт
      9. Мышьяковистый ангидрид
      10. Мышьяковый ангидрид
      11. Натрия арсенат
      12. Ртути дийодид
      13. Ртути дихлорид
      14. Ртути оксицианид
      15. Ртути салицилат
      16. Скополамина гидробромид
      17. Стрихнина нитрат
      18. Сумма алкалоидов красавки
      19. Тетракарбонил никеля
      20. Фенол
      21. Фосфид цинка
      22. Фосфор желтый
      23. О-хлорбензилиденмалонодинитрил
      24. Цианиды натрия, калия, меди, цинка, серебра, кадмия, ртути, кальция, бария, хлора
      25. Цианплав
      26. Циклон
      27. Цинхонин
      28. Сумма алколоидов Чилибухи
      29. Этилмеркурфосфат
      30. Этилмеркурхлорид
      31. Яд змеиный
      32. Яд пчелиный
      33. Диметилметилфосфонат
      34. Метилфосфонилдифторид
      35. Метилфосфонилдихлорид
      36. 41.3-гидрокси-1-метилпиперидин
      37. N,N-диизопропил-2-аминоэтил хлорид
      38. 2-диизопропиламиноэтантиол
      39. Фториды калия, натрия, серебра
      40. 2-хлорэтанол
      41. Диметиламин
      42. Диэтилэтилфосфонат
      43. Диэтил-N,N-диметиламидофосфат
      44. Диметиламина гидрохлорид
      45. Этилдихлорфосфонит
      46. Этилдихлорфосфонат
      47. Этилдифторфосфонат
      48. Фтористый водород
      49. Метилбензилат
      50. Метилдихлорфосфонит
      51. 2-диизопропиламиноэтанол
      52. Пинаколиновый спирт
      53. 0-этил-0-(2-диизопропиламиноэтил) метилфосфонит
      54. Диэтилметилфосфонит
      55. Диметилэтилфосфонат
      56. Этилдифторфосфонит
      57. Метилдифторфосфонит
      58. 3-Хинуклидин
      59. Пятифтористый фосфор
      60. Пинаколин
      61. Бифториды калия и натрия
      62. Пентасульфид фосфора
      63. Ди-изопропиламин
      64. Диэтиламиноэтанол
      65. Сульфид натрия
      66. Триэтаноламиногидрохлорид
      67. N,N-диизопропил-2-аминоэтилхлорид гидрохлорид
      68. Бромбензилцианид
      69. Фенацилхлорид (п-хлорацетофенон)
      70. Дибензол (1,4 оксазепин)

       Примечание:
      В отношении списка А необходимо придерживаться обязательств, принятых государством-участником Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении и  Закона Республики Казахстан от 24 июня 1999 года N 398 "О ратификации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении".