"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік экономика саласындағы мүдделерін қамтамасыз ету мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 шілдедегі N 578 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттің экономика саласындағы мүдделерін қамтамасыз ету мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасы Парламентінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Жоба

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне мемлекеттің экономика саласындағы
мүдделерін қамтамасыз ету мәселелері бойынша
толықтырулар енгізу туралы

      1-бап . Қазақстан Республикасының мынадай заңнамалық актілеріне толықтырулар енгізілсін:
      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 11, 56, 57, 66-құжаттар; N 15, 139-құжат; N 19-20, 146-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 56-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 10, 31-құжат; N 14, 58-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4- құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 13, 85-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20, 21-құжаттар; N 4, 28-құжат):
      1) 80-бапта:
      1-тармақ "Жауапкершілігі" деген сөздің алдынан "Осы Кодекспен көзделген реттерді қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақта:
      бірінші бөлімі "құжаттарында" деген сөзден кейін "немесе заңнамалық актілерде" деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөлімнің бірінші сөйлемі "Жауапкершілігі" деген сөздің алдынан "Осы Кодекспен көзделген реттерді қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      2) мынадай мазмұндағы 193-1 баппен толықтырылсын:
      "193-1. Стратегиялық объектілер.
      1. Қазақстандық қоғамның орнықты дамуы үшін әлеуметтік- экономикалық маңызы бар және онымен иелену, пайдалану және оған билік ету Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің жай-күйіне әсер ететін мүлік стратегиялық объект болып табылады.
      2. Магистральдық темір жол желілері; магистральдық мұнай құбырлары; магистральдық газ құбырлары; ұлттық электр желілері; магистральдық байланыс тораптары; ұлттық почта желісі; халықаралық әуежайлар; халықаралық маңызды мәртебесі бар теңіз порттары; әуе қозғалысын басқару жүйесінің аэронавигациялық құрылғылары; кемелердің қауіпсіз жүрісін реттейтін және оған кепілдік беретін құрылғылар мен навигациялық белгілер, атом энергиясын пайдаланатын объектілер; ғарыш саласының объектілері; меншігінде стратегиялық объектілер бар заңды тұлғалар акцияларының пакеттері (қатысу үлестері), сондай-ақ меншігінде стратегиялық объектілер бар заңды тұлғалардың шешімдерін тікелей және жанама айқындауға мүмкіндігі бар заңды тұлғалар акцияларының пакеттері (қатысу үлестері) стратегиялық объектілер тізбесіне қосылуы мүмкін.
      Жанама тиістілік басқа заңды тұлға акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлесі) әр аффилиирленген тұлғаға тиісті екенін білдіреді.
      Стратегиялық объектілер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік және жеке меншікте болуы мүмкін.
      3. Стратегиялық объектілерді үшінші тұлғалардың құқықтарына жүктеу не оларды иеліктен шығару Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде және Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілейтін тәртіппен мүмкін болады.
      4. Стратегиялық объектілер жеке меншікте болған жағдайда және меншік иесінің осы объектіні сату ниеті болса, Қазақстан Республикасының Үкіметі стратегиялық объектілерді нарықтық құны бойынша сатып алудың басым құқықтарына ие болады.
      Стратегиялық объектілердің нарықтық құны бағалау қызметі туралы заңнамаға сәйкес айқындалады.
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің стратегиялық объектілерді сатып алуының басым құқықтарын пайдалану тәртібі заңнамамен белгіленеді.
      5. Егер стратегиялық объектінің меншік иесі осы баптың 3 және 4-тармақтарының талаптарын бұзса, мұндай мәмілелер оларды жасаған сәтінен бастап жарамсыз деп танылады.";
      3) 216-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Осы баптың ережелері стратегиялық объектілерді иеліктен шығару кезінде қолданылмайды.".
      2. "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 5-6, 49-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; 2005 ж., N 14, 58-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 24, 25-құжаттар; N 8, 45-құжат; 2007 ж., N 4, 28-құжат):
      31-баптың 1-тармағының бірінші сөйлемі "Жауапкершілігі" деген сөздің алдынан "Заңнамалық актілерде көзделген реттерді қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      3. "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы" 1998 жылғы 26 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 11-12, 173-құжат; 2000 ж., N 5, 115-құжат; 2004 ж., N 14, 82-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат):
      1) 11-бап мынадай мазмұндағы 3-1), 3-2) және 3-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      "3-1) мыналардың тізбелерін қалыптастырады:
      ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың немесе олардың аффилиирленген тұлғаларының, сондай-ақ мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына берілген немесе оларда бар стратегиялық объектілердің;
      мемлекет аффилиириленбеген заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы стратегиялық объектілердің;
      3-2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы стратегиялық объектілер жөнінде комиссия ұсынымдарының негізінде жеке және заңды тұлғаларға тиесілі Қазақстан Республикасының мүддесіне қауіп туғызуы мүмкін стратегиялық объектілермен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасасуға рұқсат беру немесе рұқсат беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды;
      3-3) Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы стратегиялық объектілер жөнінде комиссияны құрады.
      4. "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 10, 55-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 23, 140-құжат; 2005 ж., N 14, 58-құжат; 2006 ж., N 10, 52-құжат; N 16, 99-құжат; 2007 ж., N 4, 28, 33-құжаттар; "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбекті реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Заңы "Егемен
Қазақстан" 2007 жылғы 22 мамыр N 132-135 (24710) газетінде жарияланған):
      14-баптың 1-тармағының 9)-тармақшасы "осы" деген сөздің алдынан "заңнамалық актілерде көзделген реттерді қоспағанда,".
      5. "Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншіктің мемлекеттік мониторингі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 қарашадағы Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 21-22, 150-құжаттар; 2007 ж., N 2, 14-құжат):
      13 баптың 16 тармақшасы мынадай мазмұндағы 20) тармақшамен толықтырылсын:
      13-баптың 16) тармақшадағы "ұсынымдары," деген сөзден кейін "оның ішінде стратегиялық объектілерді иелену және/немесе пайдалану және/немесе билік етуді жүзеге асырудың заңдылығы мен орындылығы бойынша" деген сөздермен толықтырылсын.
      2-бап. Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения интересов государства в сфере экономики"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июля 2007 года N 578

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      внести на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения интересов государства в сфере экономики".

       Премьер-Министр
       Республики Казахстан

Проект

  Закон Республики Казахстан
О внесении дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам обеспечения
интересов государства в сфере экономики

       Статья 1.  Внести дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В  Гражданский кодекс  Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение); 1995 г., N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 187; N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 5, ст. 55; N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., N 2-3, ст. 23; N 5-6, ст. 50; N 11-12, ст. 178; N 17-18, ст. 224, 225; N 23, ст. 429; 1999 г., N 20, ст. 727, 731; N 23, ст. 916; 2000 г., N 18, ст. 336; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52; N 17-18, ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 11, ст. 56, 57, 66; N 15, ст. 139; N 19-20, ст. 146; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 56; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 10, ст. 31; N 14, ст. 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 4; N 3, ст. 22; N 4, ст. 24; N 8, ст. 45; N 10, ст. 52; N 11, ст. 55; N 13, ст. 85; 2007 г., N 2, ст. 18; N 3, ст. 20, 21; N 4, ст. 28):
      1) в статье 80:
      пункт 1 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом";
      в пункте 2:
      часть первую дополнить словами "либо законодательными актами";
      предложение первое части второй дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом";
      2) дополнить статьей 193-1 следующего содержания:
      "193-1. Стратегические объекты.
      1. Стратегическим объектом является имущество, имеющее социально-экономическое значение для устойчивого развития казахстанского общества, владение и/или пользование и/или распоряжение которым будут оказывать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан.
      2. К стратегическим объектам могут быть отнесены магистральные железнодорожные сети; магистральные нефтепроводы; магистральные газопроводы, национальная электрическая сеть; магистральные линии связи; национальная почтовая сеть; международные аэропорты; морские порты, имеющие статус международного значения; аэронавигационные устройства системы управления воздушным движением; устройства и навигационные знаки, регулирующие и гарантирующие безопасность судоходства; объекты использования атомной энергии; объекты космической отрасли; пакеты акций (доли участия) юридических лиц, в собственности которых находятся стратегические объекты, а также пакеты акций (доли участия) юридических лиц, которые имеют возможность прямо или косвенно определять решения юридических лиц, в собственности которых находятся стратегические объекты.
      Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому аффилиированному лицу контрольного пакета акций (долей участия) иного юридического лица.
      Стратегические объекты могут находиться в государственной и частной собственности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
      3. Обременение стратегических объектов правами третьих лиц либо их отчуждение возможно на основании решения Правительства Республики Казахстан и в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
      4. В случае нахождения стратегического объекта в частной собственности и намерения его собственника продать данный объект, Правительство Республики Казахстан обладает приоритетным правом покупки стратегического объекта по рыночной стоимости.
      Рыночная стоимость стратегического объекта определяется в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
      Порядок использования приоритетного права покупки стратегического объекта определяется Правительством Республики Казахстан.
      5. Если собственником стратегического объекта нарушены требования пунктов 3 и 4 настоящей статьи, такие сделки признаются недействительными с момента их совершения.";
      3) статью 216 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Правила настоящей статьи не распространяются на случаи отчуждения стратегических объектов.".
      2. В  Закон  Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 5-6, ст. 49; 1999 г., N 20, ст. 727; 2002 г., N 10, ст. 102; 2003 г., N 11, ст. 56;  N 24, ст. 178; 2004 г., N 5, ст. 30; 2005 г., N 14, ст. 58; 2006 г., N 3, ст. 22; N 4, ст. 24, 25; N 8, ст. 45; 2007 г., N 4, ст. 28):
      предложение первое пункта 1 статьи 31 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами".
      3. В  Закон  Республики Казахстан от 26 июня 1998 г. "О национальной безопасности Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 11-12, ст. 173; 2000 г., N 5. ст. 115; 2004 г., N 14, ст. 82; N 23, ст. 142; 2005 г., N 16, ст. 70; 2007 г., N 1, ст. 4):
      статью 11 дополнить подпунктами 3-1), 3-2) и 3-3) следующего содержания:
      "3-1) формирует перечни:
      стратегических объектов, переданных или находящихся в уставных капиталах национальных холдингов и/или национальных компаний или их аффилиированных лиц, а также юридических лиц с участием государства;
      стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилиированных с государством, а также физических лиц;
      3-2) принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче разрешения на совершение гражданско-правовой сделки, которая может создать угрозу для национальных интересов Республики Казахстан, со стратегическим объектом, принадлежащим физическим и юридическим лицам, на основании рекомендаций комиссии по стратегическим объектам при Правительстве Республики Казахстан;
      3-3) образует при Правительстве Республики Казахстан комиссию по стратегическим объектам;".
      4. В  Закон  Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. "Об акционерных обществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 10, ст. 55; N 21-22, ст. 160; 2004 г., N 23, ст. 140; 2005 г., N 14, ст. 58; 2006 г., N 10, ст. 52; N 16, ст. 99; 2007 г., N 4, ст. 28, 33; N 9, ст. 67):
      подпункт 9) пункта 1 статьи 14 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами".
      5. В  Закон  Республики Казахстан от 4 ноября 2003 г. "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 21-22, ст. 150; 2007 г., N 2, ст. 14):
      подпункт 16) статьи 13 дополнить словами ", в том числе по правомерности и целесообразности осуществления прав владения и/или пользования и/или распоряжения стратегическими объектами;".

       Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

       Президент
       Республики Казахстан