Электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастыру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 шілдедегі N 598 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 тамыздағы № 624 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 624 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. Атауға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңының 5-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастыру ережесі бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2007 жылғы 13 шілдедегі
598 қаулысымен   
бекітілген    

Электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың
интернет-ресурстарына орналастыру ережесі

      Ескерту. Тақырыбындағы және мәтін бойынша «веб-сайттарына» «веб-сайтына», «веб-сайттарында», «веб-сайттарының» деген сөздер «интернет-ресурстарына», «интернет-ресурсына», «интернет-ресурстарында», «интернет-ресурстарының», «интернет-ресурсына», «интернет-ресурстарында», «интернет-ресурстарының» деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңына сәйкес әзірленді және электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастыру тәртібін айқындайды.

      1-1. Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастырылатын электрондық ақпараттық ресурстар, серпінді және статикалық ақпаратты қамтитындар болып бөлінеді.
      Ескерту. Ереже 1-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.05.29 № 698 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      2. Осы Ережеде мынадай негізгі терминдер мен ұғымдар пайдаланылады:
      1) атрибут – HTML тілінің түрлеріне, алаңдарына, әдістеріне, ерекшеліктеріне және басқа да кейбір құрылымына жазылатын қосымша ақпарат;
      2) балама мәтін – тек мәтінді көрсететін құрылғыларды пайдаланған кезде мәтіндік емес веб-контенттің мазмұнын және функциясын түсінуге мүмкіндік беретін мәтін;
      3) веб-контент – электрондық ақпараттық ресурстың мәтіндік, мәтіндік емес немесе медиа мазмұны;
      4) интернет-ресурс – ашық ақпараттық-коммуникациялық желіде жұмыс істеп тұрған электрондық ақпараттық ресурс, оны жүргізу және (немесе) пайдалану технологиясы, сондай-ақ ақпараттық өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық құрылым;
      5) серпінді ақпарат – бұл мемлекеттік органның ағымдағы қызметін көрсететін уақытша сипаттағы ақпарат (перспективалық даму, өзекті оқиғалар, басым бағыттар және басқалары);
      6) статикалық ақпарат - мемлекеттік органның ішкі және сыртқы қызметін бейнелейтін, тұрақты (анықтамалық) сипатқа ие ақпарат (нормативтік құқықтық актілер, халықаралық шарттар, мемлекеттік органның құрылымы, ережесі және басқалар);
      7) тегі – интернет-ресурстың веб-бетіндегі мәтіннің көрінісін өзгертетін HTML тілінің элементі;
      8) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.2.0) – әртүрлі пайдаланушылардың барынша қалың тобы үшін, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қолжетімді веб-контентті құрудың заманауи ережелері мен қағидаттарын сипаттайтын веб-контентке қолжетімділікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқалық.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.29 № 698 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.12.2014 № 1386 қаулысымен.

2. Электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың
интернет-ресурстарына орналастыру тәртібі

      3. Мемлекеттік органның дербес құрылымдық бөлімшелері электрондық ақпараттық ресурстар дайындайды және оларды мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастыруға аппарат басшысымен, жауапты  хатшымен, жауапты хатшы лауазымы енгізілмеген мемлекеттік органдарда Қазақстан Республикасының Президенті айқындаған лауазымды тұлғамен келіседі.

      4. Келісілгеннен кейін электрондық ақпараттық ресурстар оларды мемлекеттік органның интернет-ресурсына орналастыру үшін жауапты құрылымдық бөлімшеге жібереді.

      5. Серпінді ақпарат жаңа ақпараттың түсу шамасына қарай, бірақ аптасына кемінде бір рет жаңартылады.

      6. Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарындағы статикалық ақпарат қажеттілігіне қарай жаңартылады.
      Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастырылатын электрондық ақпараттық ресурстар:
      1) Word, Ехсеl, НТМL және басқа мәтіндік форматтарда;
      2) JPG, GІF және басқа форматтардағы графиктік файлдар түрінде беріледі.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.05.29 № 698 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      6-1. Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына электрондық ақпараттық ресурстарды орналастыру WCAG.2.0 сәйкес жүргізіледі:
      1) безендіру мақсатында пайдаланылатын мәтіндік емес веб-контенттен басқа мәтіндік емес және медиа веб-контенттер баламалы мәтінмен сүйемелденіп, бағдарламалық кодта тиісті атрибуттармен белгіленуге тиіс;
      2) веб-бетте бейнеленген, мағынасы оның түсіне байланысты болатын мәтіндік емес және мәтіндік веб-контент мағыналық жүктемесі дәл сондай баламалы мәтінді қамтуы тиіс;
      3) нысанында, мөлшерінде және орналасуында мағыналық жүктеме бар веб-контент элементтері тиісті мәтіндік анықтамамен сүйемелденуі тиіс;
      4) медиа веб-контент титрлермен немесе транскрипттермен сүйемелденуі тиіс;
      5) егер веб-контентті оқудың дұрыс дәйектілігі оның мағынасын анықтаса, онда ол бағдарламалы түрде анықталуы тиіс;
      6) үш секундтан аса автоматты түрде ойналатын аудио веб-контент үшін тоқтау, үзіліс немесе дыбысты ажырату механизмдерін беру қажет;
      7) интернет-ресурста орналастырылған веб-контент пернетақта арқылы басқарылуы тиіс;
      8) уақыт бойынша шектелетін бет немесе қосымша тоқтататын, икемдейтін немесе шектеу мерзімін ұзартатын механизмді қамтуы тиіс;
      9) секундына үш реттен астам жарқылдауды қамтитын, автоматты түрде қозғалатын, жыпылықтайтын, айналатын веб-контентті құру ұсынылмайды, қолданылған жағдайда осы веб-контентті тоқтату жөніндегі механизмді беру қажет;
      10) үлкен көлемді графикалық элементтері немесе навигациялық сілтемелері бар веб-бетте көрнекі бөлігінде веб-контенттің негізгі бөлігіне өту үшін сілтеме жасау қажет;
      11) әрбір веб-бетте беттің мақсаты мен тақырыбын сипаттайтын, тиісті тегте көрсетілетін ақпаратты тақырып болуы тиіс;
      12) сілтеменің мақсаты сілтеменің өз мәтінінен не сілтеме мәтіні мен оның бағдарламалы анықталған контекстінен түсінікті болуы тиіс;
      13) веб-бетте негізгі қолданылатын тіл тиісті атрибуттың көмегімен бағдарламалық кодта анықталуы тиіс;
      14) пайдаланушының ақпаратты енгізген кезіндегі анықталған кез келген қате мәтіндік хабарлама түрінде ұсынылуы қажет.
      Ескерту. Ереже 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.05.29 № 698 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      7. Мемлекеттік құпияларды құрайтын, жариялануы шектеулі, сондай-ақ басылымдық жариялануы Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған өзге де мәліметтер электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастыруға рұқсат етілмейді.

3. Ақпараттық қамтамасыз ету

      8. Мемлекеттік органның интернет-ресурстарының ақпараттық көздері:
      тиісті мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері;
      тиісті мемлекеттік органның ведомстволары;
      тиісті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелері;
      тиісті мемлекеттік органның ведомстволық бағынысты ұйымдары;
      басқа ұйымдар берген мәліметтерді құрайды.

Об утверждении Правил размещения электронных информационных ресурсов на интернет-ресурсах государственных органов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2007 года № 598. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2015 года № 624

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 624 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

      В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года "Об информатизации" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила размещения электронных информационных ресурсов на интернет-ресурсах государственных органов.
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан 
от 13 июля 2007 года N 598

Правила
размещения электронных информационных ресурсов
на интернет-ресурсах государственных органов

      Сноска. В заголовке и по тексту слова "веб-сайтах", "веб-сайте", "веб-сайтов" заменены словами "интернет-ресурсах", "интернет-ресурсе", "интернет-ресурсов" постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года "Об информатизации" и определяют порядок размещения электронных информационных ресурсов на интернет-ресурсах государственных органов.

      1-1. Электронные информационные ресурсыразмещаемые на интернет-ресурсах государственных органов, подразделяются на содержащие динамическую и статическую информацию.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 29.05.2012 № 698 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:
      1) атрибут – дополнительная информация, которая приписана к типам, полям, методам, свойствам и некоторым другим конструкциям языка HTML;
      2) альтернативный текст – текст, позволяющий понять содержание и функцию нетекстового веб-контента при использовании устройств, отображающих только текст;
      3) веб-контент – текстовое, нетекстовое или медиа содержание электронного информационного ресурса;
      4) интернет-ресурс – электронный информационный ресурс,  технология его ведения и (или) использования, функционирующий в открытой информационно-коммуникационной сети, а также организационная структура, обеспечивающая информационное взаимодействие;
      5) динамическая информация – это информация, отражающая текущую деятельность государственного органа, имеющая временный характер (перспективное развитие, актуальные события, приоритетные направления и другие);
      6) статическая информация - это информация, отражающая внутреннюю и внешнюю деятельность государственного органа, имеющая постоянный (справочный) характер (нормативные правовые акты, международные договоры, структура, положение государственного органа и другие);
      7) тег – элемент языка HTML, изменяющий отображение текста на веб-странице интернет-ресурса;
      8) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG.2.0) – руководство по обеспечению доступности веб-контента, который описывает современные положения и принципы создания доступного веб-контента для максимально большего количества разных пользователей, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 29.05.2012 № 698 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.12.2014 № 1386.

2. Порядок размещения электронных информационных ресурсов
на интернет-ресурсах государственных органов

      3. Самостоятельные структурные подразделения государственного органа подготавливают электронные информационные ресурсы и согласовывают их размещение на интернет-ресурсах государственных органов с руководителем аппарата, ответственным секретарем, а в государственных органах, в которых не введена должность ответственного секретаря, с должностным лицом, определенным Президентом Республики Казахстан.

      4. После согласования электронные информационные ресурсы направляются ответственному структурному подразделению для их размещения на интернет-ресурсе государственного органа.

      5. Динамическая информация обновляется по мере поступления новой информации, но не реже чем раз в неделю.

      6. Статическая информация на интернет-ресурсах государственных органов обновляется по мере необходимости.
      Электронные информационные ресурсы, размещаемые на  интернет-ресурсах государственных органов, представляются в следующем виде:
      1) в текстовых форматах Word, Excel, HTML и других;
      2) графические файлы в форматах JPG, GIF и других.
      Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.05.2012 № 698 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      6-1. Размещение электронных информационных ресурсов на интернет-ресурсах государственных органов производится в соответствии с WCAG.2.0:
      1) нетекстовые и медиа веб-контенты должны сопровождаться альтернативным текстом и обозначаться соответствующими атрибутами в программном коде, кроме нетекстового веб-контента, использующегося с целью украшения;
      2) нетекстовый и текстовый веб-контент, отображенный на веб-странице, смысл которого зависит от его цвета, должен содержать альтернативный текст, имеющий такую же смысловую нагрузку;
      3) элементы веб-контента, форма, размер и расположение которых несут смысловую нагрузку, должны сопровождаться соответствующим текстовым определением;
      4) медиа веб-контент должен сопровождаться титрами или транскриптами;
      5) если правильная последовательность чтения веб-контента определяет его смысл, то она должна быть определена программно;
      6) для аудио веб-контента, проигрывающегося автоматически более трех секунд, необходимо предоставить механизм остановки, паузы, или выключения звука;
      7) веб-контент, размещенный на интернет-ресурсе, должен быть управляемым посредством клавиатуры;
      8) страницы или приложения, имеющие ограничения по времени, должны содержать механизм выключения, настройки или продления срока ограничения;
      9) не рекомендуется создавать автоматически движущийся, мигающий, прокручивающийся веб-контент, содержащий вспышки более чем три раза в секунду, в случае применения необходимо предоставить механизм по остановке данного веб-контента;
      10) на веб-странице, имеющей большой объем графических элементов или навигационных ссылок, необходимо разместить в видимой части ссылку для перехода на основную часть веб-контента;
      11) каждая веб-страница должна иметь информативный заголовок, представленный в соответствующем теге, описывающий цель и тему страницы;
      12) цель ссылки должна быть ясна из самого текста ссылки либо из текста ссылки в сочетании с ее программно определенным контекстом;
      13) язык веб-страницы по умолчанию должен быть определен в программном коде с помощью соответствующего атрибута;
      14) любую ошибку, выявленную при вводе информации пользователем, необходимо представить в виде текстового сообщения.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 6-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 29.05.2012 № 698 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      7. Не допускается размещение на интернет-ресурсах государственных органов электронных информационных ресурсов, содержащих государственные секреты, ограниченного распространения, а также иных сведений, запрещенных законодательством Республики Казахстан к публичному распространению .

3. Информационное обеспечение

      8. Информационные источники интернет-ресурсов государственных органов составляют сведения, представленные:
      структурными подразделениями соответствующего государственного органа;
      ведомствами соответствующего государственного органа;
      территориальными подразделениями соответствующего государственного органа;
      подведомственными организациями соответствующего государственного органа;
      другими организациями.