Этил спиртін өндіру жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 23 тамыздағы N 733 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 қаңтардағы № 57 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 29.01.2013 № 57 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.12.27 N 1614 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының»" Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы" 1999 жылғы 16 шілдедегі және»" Лицензиялау туралы " 2007 жылғы 11 қаңтардағы заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қоса беріліп отырған:
      1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.27 N 1614 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2) этил спиртін ендіру жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.12.27 N 1614 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін жиырма бір күн мерзім өткен соң қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2007 жылғы 23 тамыздағы  
N 733 қаулысымен   
бекітілген      

  Этил спиртін өндіру жөніндегі қызметті лицензиялау ережесі

      Ескерту. Ереже алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.27 N 1614 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің       
2007 жылғы 23 тамыздағы   
N 733 қаулысымен   
бекітілген      

Этил спиртін өндіру жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптары

      1. Этил спиртін өндіру жөніндегі қызметті лицензиялау кезінде өтініш берушіге қойылатын біліктілік талаптары:
      1) өндіруші әзірлеген және бекіткен өндіріс паспортының;
      2) лицензиар пломбылаған және белгіленген талаптарды қанағаттандыратын спирт өлшейтін аппараттардың;
      3) қойма үй-жайлары - этил спиртін қабылдауды, сақтауды, босату мен есепке алуды жүзеге асыру үшін ғана арналған мамандандырылған тұрақты үй-жайлардың және (немесе) алаңдардың;
      4) тұтынушылардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз етуді регламенттейтін техникалық құжаттаманың (санитарлық нормалар мен ережелер, МЕМСТ-тар, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау нормалары мен ережелері);
      5) тұрақты коммуникациялар - нормативтік техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес өндірістің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ыстық және салқын сумен жабдықтаудың, бу, салқын, электр жабдықтаудың және кәріздің;
      6) қойма үй-жайларына автомобиль және/немесе темір жол кіреберістерінің;
      7) өлшеу құралдарының (шикізатты қабылдау және беру үшін таразы және өлшеу шаруашылығының);
      8) өндірісті және сынақ зертханаларын өлшеу құралдарымен метрологиялық қамтымның;
      9) жабдықтардың айрықшалығымен, жабдықтарды орналастырудың жинақтамалық жоспарларымен бірге өндірістің аппаратуралық-технологиялық схемасының;
      10) мынадай жолмен алынған этил спиртін өндіру мен шығару мүмкіндігінің:
      тоқсандар бойынша бірдей жылына 200 мың декалитрден төмен емес көлемде спирт ашытқыларын айыру немесе дәннен, картоптан, қант қызылшасынан, қант шикізаты сірнесінен және басқа да құрамында қант және крахмал бар тағамдық өсімдік шикізатынан өндірілетін этил спирті шикізатын тазарту;
      жылына 20 мың декалитрден төмен емес көлемде шарап материалынан төте немесе екі мәрте айдап айыру;
      11) санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық, өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін меншік құқығындағы тұрақты өндірістік үй-жайлардың және жабдықтардың болуын қамтиды.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің      
2007 жылғы 23 тамыздағы  
N 733 қаулысына  
қосымша      

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдердің тізбесі

         1.   "Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіруді, алкоголь өнімін (сырадан басқа) сақтау мен көтерме сатуды, сондай-ақ алкоголь (сырадан басқа) өнімімен бөлшек сауда жасауды лицензиялаудың тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 тамыздағы 1258  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 43, 388-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 тамыздағы N 1258 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 19 қаңтардағы N 97  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., N 3, 37-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 тамыздағы N 1258 қаулысына толықтыру мен өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 11 наурыздағы N 302  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 12, 164-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 тамыздағы N 860  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 30, 403-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 тамыздағы N 1258 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 наурыздағы N 186  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 11, 102-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу және кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 4 желтоқсандағы N 1164  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 46, 493-құжат).

Об утверждении квалификационных требований к деятельности по производству этилового спирта

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2007 года № 733. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2013 года № 57

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.01.2013 № 57 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 27.12.2011 № 1614 (вводится в действие с 30.01.2012).

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 16 июля 1999 года " О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" и от 11 января 2007 года " О лицензировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые:
      1) исключен постановлением Правительства РК от 27.12.2011 № 1614 (вводится в действие с 30.01.2012);
      2) квалификационные требования к деятельности по производству этилового спирта.
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 27.12.2011 № 1614 (вводится в действие с 30.01.2012).
      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцатиоднодневного срока после официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 23 августа 2007 года N 733

Правила
лицензирования деятельности по производству
этилового спирта

      Сноска. Правила исключены постановлением Правительства РК от 27.12.2011 № 1614 (вводится в действие с 30.01.2012).

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 23 августа 2007 года N 733

Квалификационные требования
к деятельности по производству этилового cпирта

      1. Квалификационные требования, предъявляемые к заявителю при лицензировании деятельности по производству этилового спирта, включают наличие:
      1) паспорта производства, разработанного и утвержденного производителем;
      2) спиртоизмеряющих аппаратов, опломбированных лицензиаром и удовлетворяющих установленным требованиям;
      3) складских помещений - специализированные стационарные помещения и (или) площадки, предназначенные исключительно для осуществления приемки, хранения, отпуска и учета этилового спиртa;
      4) технической документации, регламентирующей обеспечение требований безопасности для жизни и здоровья потребителей (санитарные нормы и правила, ГОСТы, нормы и правила пожарной безопасности, охраны окружающей среды);
      5) стационарных коммуникаций - горячего и холодного водоснабжения, паро-, холодо-, электроснабжения и канализации, обеспечивающих функционирование производства в соответствии с требованиями нормативной технической документации;
      6) автомобильных и/или железнодорожных подъездов к складским помещениям;
      7) средств измерений (весового и мерного хозяйства для приема и отпуска сырья);
      8) метрологического обеспечения производства и испытательной лаборатории средствами измерений;
      9) аппаратурно-технологической схемы производства со спецификацией оборудования, компоновочными планами расстановки оборудования;
      10) возможности производства и выработки этилового спирта полученного путем:
      брагоректификации спиртовых бражек или ректификации этилового спирта-сырца, вырабатываемого из зерна, картофеля, сахарной свеклы, мелассы сахара-сырца и другого сахаро- и крахмалосодержащего пищевого растительного сырья в объеме не ниже 200 тысяч декалитров в год равномерно по кварталам;
      прямой или двойной перегонки виноматериала в объеме не ниже 20 тысяч декалитров в год;
      11) стационарных производственных помещений и оборудований на праве собственности, соответствующих требованиям c санитарно-эпидемиологической, экологическойпожарной безопасности.

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 23 августа 2007 года N 733

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года N 1258 "Об утверждении Правил лицензирования производства этилового спирта и алкогольной продукции, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции (кроме пива), а также розничной торговли алкогольной продукцией (кроме пива)" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 43, ст. 388).
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2000 года N 97 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года N 1258" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 3, ст. 37).
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2004 года N 302 "О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года N 1258" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 12, ст. 164).
      4. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2004 года N 860 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 30, ст. 403).
      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2005 года N 186 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года N 1258" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 11, ст. 102).
      6. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных поcтановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2006 года" N 1164 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 46, ст. 493).