Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 22 қазандағы N 984 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитеті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті деп қайта аталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

      2) "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қаңтардағы N 36 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 4, 30-құжат):

      2 және 3-тармақтар алынып тасталсын;

      4-тармақтың 1) тармақшасы алынып тасталсын;

      3) "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 21 шілдедегі N 700 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 27, 290-құжат):

      2-тармақтың 1), 2) тармақшалары және 3-тармақ алынып тасталсын.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

      4. Осы қаулы мыналарды:

      1) осы қаулыға қол қойылған күнінен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізілетін осы қаулының 2-тармағы 1) тармақшасының үшінші абзацын, 2) және 3) тармақшаларын;

      2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жауапты хатшы лауазымына тағайындаған күннен бастап қолданысқа енгізілетін осы қаулыға қосымшаның 24 және 25-тармақтарын қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 22 қазандағы
N 984 қаулысына
қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
N 1111 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер

      1. Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі - Министрлік) басшылықты және заңнамада көзделген шекте білім, ғылым, балаларды қорғау және жастар саясаты салаларында салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.

      Министрліктің негізгі міндеттері білім, ғылым және ғылыми-техникалық қызмет, сондай-ақ мемлекеттік жастар саясаты саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру, білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, ғылыми зерттеулер ұйымдастыруды жетілдіру және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету болып табылады.

      Министрліктің мынадай ведомстволары: Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті, Ғылым комитеті, Балалардың құқықтарын қорғау комитеті және ведомстволық бағынысты ұйымдары бар.

      2. Министрлік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      3. Министрлік мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, өз атауы мемлекеттік тілде жазылған мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазыналық комитетінде шоты болады.

      4. Министрлік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      5. Министрліктің, егер ол заңнамаға сәйкес осыған уәкілетті болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болуға құқығы бар.

      6. Министрлік өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен бұйрықтар түрінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында міндетті күші бар нормативтік құқықтық актілер шығарады.

      7. Министрліктің штат санының лимитін аумақтық органдардың және оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің санын ескере отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. Министрліктің құрылымын, штат санын Министрліктің жауапты хатшысы бекітеді.

      8. Министрліктің заңды мекен-жайы: 010000, Астана қаласы, Есіл өзенінің сол жағалауы, N 35 көше, N 8.

      9. Министрліктің толық атауы - "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі" мемлекеттік мекемесі.

      10. Осы Ереже Министрліктің құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Министрліктің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Министрлікке өзінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Министрлікке заңнамалық актілермен кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген болса, онда мұндай қызметтен алынған кіріс мемлекеттік бюджет кірісіне жіберіледі.

2. Министрліктің функциялары мен құқықтары

      13. Министрлік қолданыстағы заңнамаға және өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес мынадай функцияларды орындайды:

      1) азаматтардың білім беру саласындағы конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтауды қамтамасыз ету;

      2) Қазақстан Республикасындағы іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын қалыптастыру;

      3) білім беру сапасын басқаруды, білім беру ұйымдары ұсынатын білім беру қызметтерін әдістемелік және әдіснамалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

      4) мемлекеттік жастар саясатын жүргізу;

      5) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру жөніндегі бағдарламаларды әзірлеу және Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге енгізу;

      6) ғылым және жастар саясаты саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

      7) баланың негізгі құқықтарын іске асыру жөніндегі әртүрлі бағдарламаларды әзірлеу;

      8) шетелдік әріптестермен келіссөздер жүргізу және білім, сондай-ақ ғылыми қызмет саласында халықаралық шарттар (келісімдер) мен бағдарламаларға қол қою;

      9) білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру (медициналық және фармацевтикалық білім беруден басқа) стандарттарын әзірлеуді ұйымдастыру және бекіту, білім берудің барлық деңгейінің білім беретін үлгі оқу бағдарламаларын және үлгі оқу жоспарларын бекіту;

      10) Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік жастар саясаты саласындағы қызметін үйлестіру;

      11) білім және ғылым саласындағы салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;

      12) білім беру саласындағы нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру;

      13) білім беруді дамытудың жай-күйі туралы жыл сайынғы баяндаманы дайындау және жариялау жолымен білім беру жүйесінің жай-күйі және оның қызметінің тиімділігі туралы объективті ақпаратпен қамтамасыз ету;

      14) инновациялық білім беру бағдарламаларын енгізетін университеттерді конкурстық іріктеу тәртібі мен өлшемдерін бекіту және конкурс өткізу;

      15) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережелерін бекіту;

      16) мүдделі министрліктермен, өзге де орталық атқарушы органдармен, жұмыс берушілермен және басқа да әлеуметтік әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, кәсіптік оқу бағдарламаларының деңгейі бойынша кадрлар даярлау үшін кәсіптер мен мамандықтар тізбесін айқындау және кәсіптер мен мамандықтардың жіктеуіштерін бекіту;

      17) меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру ұйымдарында оқу жылының басталу және аяқталу уақытын айқындау;

      18) орта білім беретін республикалық ұйымдарды, сондай-ақ халықаралық келісімдерге сәйкес шетелдік мектептерде оқитын отандастарды оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету;

      19) білім беру қызметтерін көрсетудің үлгі шартының және кәсіптік практикадан өткізуге арналған үлгі шарттың нысандарын бекіту;

      20) оқу-әдістемелік жұмысқа басшылықты жүзеге асыру және оны жүргізуді үйлестіру;

      21) оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру мен жүзеге асыру ережесін бекіту;

      22) оқытудың кредиттік технологиясы және қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережелерін бекіту;

      23) оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдарды дайындау, сараптама жасау және басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру ережелерін бекіту;

      24) республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;

      25) жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадалар мен ғылыми жарыстарды, орындаушылар мен кәсіби шеберліктің республикалық конкурстарын ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту;

      26) ведомстволық бағынысты білім беру мекемелерінің жарғыларын бекіту;

      27) педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгі біліктілік сипаттамаларын әзірлеу және бекіту;

      28) мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы мемлекеттік орта білім беретін ұйымдардың басшыларын конкурстық алмастыру ережесін бекіту;

      29) жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарын конкурстық алмастыру ережелерін бекіту;

      30) педагог қызметкерлерді аттестаттау ережесін бекіту;

      31) педагог кадрларды қайта даярлау мен олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;

      32) салалық көтермелеу жүйесін әзірлеу және бекіту;

      33) білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастық ұйымдарының ережесін бекіту және осы жұмысты үйлестіру;

      34) шетелге оқуға жіберу тәртібін белгілеу;

      35) білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды және аккредиттеуді ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді бекіту;

      36) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру;

      37) білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды жүргізудің, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесін бекіту;

      38) кәсіптік даярлық деңгейін растаудың және техникалық және қызмет көрсететін еңбек кәсіптері (мамандықтары) бойынша біліктілік берудің тәртібін әзірлеу және бекіту;

      39) білім және (немесе) біліктілік туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың бланкілеріне тапсырыс беруді және олармен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын, ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарын қамтамасыз етуді ұйымдастыру;

      40) білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының нысандарын әзірлеу және бекіту, білім туралы құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптарды айқындау, білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту;

      41) сырттай, кешкі нысандарда және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін белгілеу және жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру;

      42) білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгісі бойынша ауыстыру және қайта қабылдау ережесін бекіту;

      43) білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру тәртібін бекіту;

      44) білім беруді басқару жүйесінің ақпараттық қамтамасыз етілуін жүзеге асыру;

      45) білім берудің бірыңғай ақпараттық жүйесін ұйымдастыру және оның жұмыс істеу ережесін бекіту;

      46) іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер саласындағы мемлекеттік ұйымдарды құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы ұсыныстар енгізу;

      47) мемлекеттік жастар саясаты саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу;

      48) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметті ақпараттық және ғылыми қамтамасыз етуді ұйымдастыру;

      49) арнаулы білім беру ұйымдарының типтері мен түрлерінің тізбесін белгілеу, арнаулы білім алуға мұқтаж адамдар үшін білім беру ұйымдарында қажетті орын санын айқындау;

      50) кемтар балаларды оқытуды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық және оқу-әдістемелік жарақтандырылуы мен қамтамасыз етілуіне қойылатын ең төменгі міндетті талаптарды белгілеу;

      51) барлық білім беру ұйымдары үшін арнаулы білім беру шарттарының бірыңғай қағидаттары мен нормативтерін айқындау;

      52) кемтар балалар оқитын арнаулы сыныптардың (топтардың) шекті толымдылығын айқындау;

      53) оқушыларды аттестаттау әдістемесін айқындау;

      54) білім беру ұйымдарын ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің үйлестірілуін жүзеге асыру;

      55) балалар құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті органдардың халықаралық ынтымақтастық ісіндегі қызметін үйлестіру;

      56) ұлттық бірыңғай тестілеуді, сондай-ақ кешенді тестілеуді өткізу технологиясын әзірлеу және бекіту;

      57) білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау тәртібін белгілеу;

      58) мемлекеттік аралық бақылауды жүргізу ережесін және санының асып кетуі кезектен тыс мемлекеттік аттестаттауға әкеп соғатын мемлекеттік аралық бақылаудан өтпеген білім беру ұйымдарында білім алушылардың шекті санын бекіту;

      59) оның мүшелерін сайлау тәртібін қоса алғанда, ғылыми ұйымның консультативтік-кеңесші органы туралы үлгі ережені бекіту;

      60) диссертациялар қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес туралы ережені бекіту;

      61) бюджет қаражаты есебінен жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстарын, іргелі және қолданбалы зерттеулердің аяқталған тақырыптары мен бағдарламаларын, қорғалған кандидаттық және докторлық диссертацияларды мемлекеттік тіркеу ережесін бекіту;

      62) диссертациялар қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер қалыптастыру және олардың қызметін ұйымдастыру тәртібін бекіту;

      63) ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтарды алушыларға қойылатын біліктілік талаптарын және ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтарды беру тәртібін бекіту;

      64) біліктілігі жоғары ғылыми және ғылыми-педагог кадрларға мемлекеттік аттестаттау жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді бекіту;

      65) ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу;

      66) бала құқықтарын қорғау саласындағы басқа мүдделі уәкілетті органдардың қызметін үйлестіру және бағыттау;

      67) ведомстволық бағынысты ұйымдарды бюджет қаражаты есебінен белгіленген тәртіппен қаржыландыруды жүзеге асыру;

      68) соңғы үш жылдағы жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жарыстардың, республикалық және халықаралық конкурстар мен спорттық жарыстардың тізбесін айқындау;

      69) техникалық және кәсіптік білім алу үшін жоғары техникалық мектептерге оқуға қабылдау шарттарын айқындау;

      70) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына оқуға түскен адамдармен жасалатын үлгі шартты бекіту;

      71) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгерген білім алушыларды қорытынды аттестаттау ерекшеліктерін айқындау;

      72) орта білімнен кейінгі кәсіптік оқу бағдарламалары бойынша мамандарды даярлау жөніндегі гуманитарлық мамандықтардың тізбесін бекіту;

      73) білім алушылар мен тәрбиеленушілерге қосымша білім беру ұйымдарының түрлерін айқындау;

      74) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды толтыруға қойылатын талаптарды айқындау;

      75) білім беру ұйымдары үлгілері мен түрлерінің номенклатурасын бекіту;

      76) білім беру ұйымының ғылыми кеңесті сайлау тәртібін және алқалы басқарудың өзге де нысандарын қоса алғанда, жұмысты ұйымдастырудың үлгі ережесін бекіту;

      77) ақылы негізде тауарлар (жұмыстар мен қызметтер) ұсынуға арналған үлгі шарттың нысанын бекіту;

      78) мемлекеттік ғылыми ұйымдардың ғылыми және инженер-техник қызметкерлерін аттестаттау ережесін бекіту;

      79) ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет саласында мемлекеттік саясат жүргізуді үйлестіруді жүзеге асыру;

      80) ғылыми кадрларды даярлау мен аттестаттау жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізу;

      81) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы мемлекеттік жастар саясатын іске асыру жөніндегі консультативтік-кеңесші органның қызметін ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

      82) Қазақстан Республикасындағы жастардың жағдайы туралы баяндаманы әзірлеу және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;

      83) тәрбиеші аналарды және резервте тұрған тәрбиеші аналарды конкурстық іріктеу тәртібін айқындау;

      84) балалар ауылының әкімшілігі туралы ережені бекіту;

      85) тәрбиеші аналардың біліктілік санаттарын әзірлеу және белгілеу;

      86) балаларды балалар ауылы отбасына беру туралы үлгі шартты бекіту;

      87) жасөспірімдер үйі туралы ережені бекіту;

      88) балалар ауылы (балалар үйі) мен тәрбиеленуші (түлек) арасында жасалған жасөспірімдер үйінде бағып-күту туралы үлгі шартты бекіту;

      89) азаматтардың денсаулығын сақтау, оларды әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органдармен бірлесіп, кемтар балаларды оқытуға арналған техникалық құралдарға қойылатын нормативтік талаптарды әзірлеу және бекіту;

      90) басқа мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау бағдарламаларын ғылыми сүйемелдеуді ұйымдастыру;

      91) Қазақстан Республикасындағы балалардың жағдайы туралы жыл сайынғы мемлекеттік баяндаманы Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыну және оны ресми басылымда жариялау;

      92) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мүгедектердің білім алуын қамтамасыз ету;

      93) мемлекеттік тапсырыс немесе грант бойынша оқып жүрген мүгедектерге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес стипендиялар тағайындау мен төлеу тәртібін әзірлеу;

      94) мүгедектерді оқытуды жүзеге асыратын арнаулы білім беру ұйымдарының білім беру қызметін регламенттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін әзірлеу және бекіту;

      95) психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар беру қызметін ұйымдастыру ережесін бекіту;

      96) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу үшін оралмандар мен олардың отбасы мүшелеріне Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын санда квота бөлуді қамтамасыз ету;

      97) кәмелетке толмағандардың заңға мойынсұнушылық мінез-құлқын қалыптастыруға, олардың бойына имандылық пен салауатты өмір салты негіздерін дарытуға бағытталған бағдарламалар мен әдістемелерді әзірлеу және білім беру ұйымдарының жұмыс тәжірибесіне енгізу;

      98) арнаулы білім беру ұйымдары туралы ережені бекіту;

      99) ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдары туралы ережені бекіту.

      14. Министрлік заңнамаға сәйкес ведомстволарға мынадай функцияларды жүктейді:

      1) білім беру саласындағы біртұтас мемлекеттік саясатты іске асыру;

      2) ғылым саласындағы нысаналы және халықаралық бағдарламаларды іске асыру;

      3) балалардың мүддесі үшін бюджет қаражаты және заңнамада тыйым салынбаған өзге көздер есебінен мемлекеттік саясатты іске асыру жөнінде іс-шаралар өткізу;

      4) ғылым кандидаты және докторы ғылыми дәрежесін беру;

      5) мемлекет атынан ғылым кандидаты мен ғылым докторының белгіленген мемлекеттік үлгідегі дипломдарын, доцент және профессор аттестаттарын беру;

      6) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалар бойынша міндеттемелерді іске асыру;

      7) мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатты іске асыруды қамтамасыз ету;

      8) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын аккредиттеуді өткізуді ұйымдастыру;

      9) мемлекеттік мерзімді ғылыми-техникалық басылымдар мен басқа баспа өнімдерін, соның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде басып шығаруға арналған баспа өнімдерін басып шығарудың орындылығын айқындау;

      10) бюджет қаражаты есебінен жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстарын, іргелі және қолданбалы зерттеулердің аяқталған тақырыптары мен бағдарламаларын, қорғалған кандидаттық және докторлық диссертацияларды мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз ету;

      11) балалар өмірі көрсеткіштерінің ең төменгі әлеуметтік стандарттарын, нормалары мен нормативтерін жақсарту жағына қарай жыл сайын қайта қарауды қамтамасыз ету;

      12) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама жүргізуді ұйымдастыру;

      13) білім беру қызметін жүзеге асыру құқығына:

      жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларға;

      білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын және республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын заңды тұлғаларға;

      рухани білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларға (діни оқу орындары);

      Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын және білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын халықаралық және шетелдік заңды тұлғаларға лицензия және (немесе) қосымшалар беру;

      14) меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын (медициналық және фармацевтикалық білім беруді қоспағанда), сондай-ақ республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттаудан өткізу;

      15) білім беру ұйымдарында меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасының және нормативтік құқықтық актілерінің, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының, сондай-ақ ведомстволық бағынысты ұйымдардағы бюджеттік және қаржылық тәртіптің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындалуын мемлекеттік бақылау;

      16) Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын нұсқамада белгіленген мерзімде жою туралы орындалуы міндетті жазбаша нұсқамалар беру;

      17) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдарды қоспағанда, ғылыми ұйымдарды аттестаттаудан өткізу;

      18) мемлекеттік емес ғылыми ұйымдарды аккредиттеуден өткізу;

      19) Қазақстан Республикасының арнаулы білім беру саласындағы заңнамасы мен нормативтік құқықтық актілерінің орындалуын мемлекеттік бақылау;

      20) білімі және (немесе) біліктілігі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттар бланкілерінің пайдаланылуын бақылау;

      21) балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстан Республикасының балалар құқықтары туралы заңнамасының сақталуын бақылау;

      22) білім беру жүйесінде білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғалардың білім беру қызметін жүзеге асыруының Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігін және білім беру қызметін лицензиялау ережелерін сақталуын мемлекеттік бақылау;

      23) диссертациялар қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер құру және олардың қызметін ұйымдастыру;

      24) кәмелетке толмағандардың жазғы демалысын, бос уақытын және еңбекпен қамтылуын ұйымдастыруға қатысу;

      25) білім беру ұйымдарына арналған оқулықтарды, оқу құралдары мен басқа да әдебиеттерді, оның ішінде электрондық жеткізгіштерде пайдалануға рұқсат беру;

      26) мемлекеттік статистикалық есептілік негізінде халықты әлеуметтік қорғау органдарымен бірлесіп, кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдаудың республикалық, жергілікті бағдарламаларының мониторингін жүргізу;

      27) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдарды қоспағанда, мемлекеттік ғылыми ұйымдардың басшыларын, осы ұйымдардың ғылыми кеңесінің ұсынымдарын ескере отырып, қызметке тағайындау және қызметтен босату;

      28) білім беру сапасын сырттай бағалау әдісімен білім беру мониторингін жүргізу.

      15. Министрлік өзіне жүктелген міндеттерді іске асыру және өзінің функцияларын жүзеге асыру үшін заңнамада белгіленген тәртіппен:

      өз құзыреті шегінде орындауға міндетті нормативтік құқықтық актілерді қабылдауға;

      мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан заңнамада белгіленген тәртіппен қажетті ақпаратты және материалды сұратуға және алуға;

      қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

3. Министрліктің қызметін ұйымдастыру

      16. Министрлік, ведомстволар және оның аумақтық органдары, сондай-ақ ведомстволық бағынысты ұйымдар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің біртұтас жүйесін құрайды.

      17. Министрді Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын Министрдің орынбасарлары (вице-министрлері) болады.

      18. Министрлікке басшылық жасауды Министр жүзеге асырады және Министрлікке жүктелген міндеттердің орындалуына және өзінің функцияларын жүзеге асыруға дербес жауап береді.

      19. Осы мақсатта Министр:

      1) өз орынбасарларының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

      2) Министрліктің еңбек қатынастары мәселелері құзыретіне жатқызылған қызметкерлерін заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

      3) Министрліктің еңбек қатынастары мәселелері құзыретіне жатқызылған қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік жазалар мен көтермелеу шараларын қолданады;

      4) бұйрықтарға қол қояды;

      5) барлық мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда Министрліктің атынан өкілдік етеді;

      6) Министрліктің жұмыс регламентін бекітеді;

      7) оның құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

      20. Министрлік қабылдайтын шешімдер Министрдің немесе оны алмастыратын тұлғаның бұйрықтарымен ресімделеді.

      21. Министрліктің аппаратын Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын жауапты хатшы басқарады.

      22. Үкіметтің, Министрдің отставкаға кетуі жауапты хатшының өкілеттігінің тоқтатылуына әкеп соқпайды.

      23. Жауапты хатшы өзінің қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне, Министрге есеп береді.

      24. Жауапты хатшы:

      1) Министр қалыптастыратын білім және ғылым, балалар құқықтарын қорғау және жастар саясаты саласындағы саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді және оның актілері мен тапсырмаларын орындауды қамтамасыз етеді;

      2) Министрліктің ақпаратына басшылық жасауды жүзеге асырады: оның бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;

      3) Министрліктің қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастырушылық-құқықтық, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      4) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін орталық атқарушы органның штат санының лимиті шегінде Министрмен келісілгеннен кейін Министрліктің, комитеттердің құрылымы мен штат санын бекітеді;

      5) Министрмен келісілгеннен кейін Министрліктің құрылымдық бөлімшелері және оның аумақтық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

      6) Министрліктің тәртіптік, аттестаттау және конкурстық комиссияларының қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, орындаушылық және еңбек тәртібінің сақталуын, кадр қызметінің жұмысын және құжат айналымының ұйымдастырылуын бақылайды;

      7) Министрліктің қызметін қамтамасыз ету және оған жүктелген міндеттерді орындау мақсатында мемлекеттік сатып алуды жүргізуді ұйымдастырады;

      8) Министрмен келісілгеннен кейін Министрлік департаменттерінің директорларын және басқарма бастықтарын, аумақтық бөлімшелерінің басшыларын және басшыларының орынбасарларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

      9) комитеттердің төрағалары етіп тағайындау үшін ұсынылатын комитеттер төрағаларының орынбасарларын тағайындауды Министрмен келіседі;

      10) еңбек қатынастары мәселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда, Министрліктің қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

      11) Министрдің келісімі бойынша Министрліктің қызметкерлерін іссапарға жіберу, демалыс беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы және сыйлықақы төлеу мәселелерін шешеді;

      12) Министрдің келісімі бойынша еңбек қатынастары мәселелері жоғары мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда, Министрлік қызметкерлерінің тәртіптік жауапкершілігі мәселелерін шешеді;

      13) Министрліктің Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Министрліктің басшысы бекітетін стратегиялық және бағдарламалық құжаттарын әзірлеуді қамтамасыз етеді;

      14) Министрліктің жыл сайынғы жұмыс жоспарын және оның қызметінің нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті әзірлеуді қамтамасыз етеді және Министрге бекітуге ұсынады;

      15) Министрліктің бюджеттік өтінімін дайындауды, бюджеттік өтінімді Министрге ұсынуды қамтамасыз етеді, оны ол Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді, сондай-ақ бюджеттік үдерістің өзге де рәсімдерін орындауды қамтамасыз етеді;

      16) органның қаржыландыру жоспарларын және мемлекеттік органның қаржылық есебін әзірлейді және Министрмен келісілгеннен кейін бекітеді;

      17) мемлекеттік қызметтердің регламенттері мен стандарттарын әзірлеуді ұйымдастырады;

      18) Министрліктің құзыреті шегінде нормативтік актілердің жобаларын дайындауды ұйымдастырады;

      19) Министрлікке келісуге түсетін нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша тұжырымдар дайындауды ұйымдастырады;

      20) өз өкілеттілігі шегінде мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен өзара қарым-қатынаста Министрліктің атынан өкілдік етеді;

      21) Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде жауапты хатшыға жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      25. Жауапты хатшы өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін:

      1) Министрлік аппаратының қызметкерлеріне орындауға міндетті тапсырмалар беруге;

      2) мемлекеттік органдардан және лауазымды тұлғалардан жауапты хатшының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін қажетті ақпаратты, құжатты және материалды сұратуға және алуға;

      3) жеке қолданылатын құқықтық актілерді қабылдауға құқығы бар.

      26. Жауапты хатшы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оған жүктелген міндеттердің орындалуына жауапты болады.

      27. Министрліктің Министр жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылатын алқасы болады. Алқаның сандық және дербес құрамын Министрліктің құрылымдық бөлімшелері басшыларының қатарынан Министр бекітеді.

      28. Министрліктің қызметін ұйымдастырудың өзге де мәселелері, лауазымды тұлғалардың құқықтары мен міндеттері, оның қызметін қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелердің құзыреттері мен өкілеттіктері Министрліктің регламентімен және құрылымдық бөлімшелер туралы ережелермен белгіленеді.

4. Министрліктің мүлкі

      29. Министрліктің жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

      Министрліктің мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен қалыптастырылады және негізгі қорлардан, сондай-ақ құны Министрліктің теңгерімінде көрсетілетін өзге де мүліктен тұрады.

      30. Министрлікке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      31. Министрліктің өзіне бекітілген мүлікті өз бетімен оқшаулауға немесе өзге де әдіспен билік етуге құқығы жоқ.

      Министрлікке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайда және шекте мүлікке билік ету құқығы берілуі мүмкін.

5. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату

      32. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан

      Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2007 года N 984.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Переименовать Комитет по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан в Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      2. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 19.08.2022 № 581.

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 января 2006 года N 36 "Вопросы Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 4, ст. 30):

      пункты 2 и 3 исключить;

      подпункт 1) пункта 4 исключить;

      3) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года N 700 "Некоторые вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 27, ст. 290):

      подпункты 1), 2) пункта 2 и пункт 3 исключить.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением:

      1) абзаца третьего подпункта 1), подпунктов 2) и 3) пункта 2 настоящего постановления, которые вводятся в действие по истечении тридцати календарных дней со дня подписания настоящего постановления;

      2) пунктов 24 и 25 приложения к настоящему постановлению, которые вводятся в действие со дня назначения на должность ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Премьер-Министр


Республики Казахстан  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 22 октября 2007 года N 984
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года N 1111

Положение
о Министерстве образования и науки Республики Казахстан
1. Общие положения

      1. Министерство образования и науки (далее - Министерство) является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство и в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию в сферах образования, науки, защиты прав детей и молодежной политики.

      Основными задачами Министерства являются формирование единой государственной политики в области образования, научной и научно-технической деятельности, а также государственной молодежной политики, создание необходимых условий для получения образования, совершенствование организации научных исследований и повышение их конкурентоспособности, обеспечение охраны прав и законных интересов детей.

      Министерство имеет ведомства: Комитет по контролю в сфере образования и науки, Комитет науки, Комитет по охране прав детей и подведомственные организации.

      2. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

      3. Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печать и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством счет в Комитете казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

      4. Министерство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      5. Министерство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.

      6. Министерство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке издает нормативные правовые акты в виде приказов, которые имеют обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.

      7. Лимит штатной численности Министерства с учетом численности территориальных органов, и подведомственных им государственных учреждений, утверждается Правительством Республики Казахстан. Структура, штатная численность Министерства утверждаются ответственным секретарем Министерства.

      8. Юридический адрес Министерства: 010000, город Астана, Левый берег реки Ишим, улица N 35, дом N 8.

      9. Полное наименование Министерства - государственное учреждение "Министерство образования и науки Республики Казахстан".

      10. Настоящее Положение является учредительным документом Министерства.

      11. Финансирование деятельности Министерства осуществляется из республиканского бюджета.

      12. Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся его функциями.

      Если Министерству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

2. Функции и права Министерства

      13. Министерство в соответствии с действующим законодательством и возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

      1) обеспечение соблюдения конституционных прав и свобод граждан в области образования;

      2) формирование приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Казахстан;

      3) осуществление управления качеством образования, методическое и методологическое обеспечение качества предоставляемых организациями образования образовательных услуг;

      4) проведение государственной молодежной политики;

      5) разработку и внесение на утверждение Правительства Республики Казахстан программ по реализации государственной молодежной политики;

      6) осуществление международного сотрудничества в сфере науки и молодежной политики;

      7) разработку различных программ по реализации основных прав ребенка;

      8) проведение переговоров с иностранными партнерами и подписание международных договоров (соглашений) и программ в области образования, а также научной деятельности;

      9) организацию разработки и утверждение государственных общеобязательных стандартов образования (кроме медицинского и фармацевтического образования) соответствующих уровней образования, утверждение типовых образовательных учебных программ и типовых учебных планов всех уровней образования;

      10) координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан в области государственной молодежной политики;

      11) осуществление межотраслевой координации в области образования и науки;

      12) разработку и реализацию целевых и международных программ в области образования;

      13) обеспечение объективной информацией о состоянии системы образования и эффективности ее деятельности путем подготовки и опубликования ежегодного доклада о состоянии развития образования;

      14) утверждение порядка и критериев конкурсного отбора и проведения конкурса университетов, внедряющих инновационные образовательные программы;

      15) утверждение типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, профессиональные учебные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

      16) определение во взаимодействии с заинтересованными министерствами, иными центральными исполнительными органами, работодателями и другими социальными партнерами перечней профессий и специальностей для подготовки кадров по уровням профессиональных учебных программ и утверждение классификаторов профессий и специальностей;

      17) определение времени начала и завершения учебного года в организациях образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

      18) обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами республиканские организации среднего образования, а также соотечественников, обучающихся в зарубежных школах в соответствии с международными соглашениями;

      19) утверждение форм типового договора оказания образовательных услуг и типового договора на проведение профессиональной практики;

      20) осуществление руководства и координации проведения учебно-методической работы;

      21) утверждение правил организации и осуществления учебно-методической работы;

      22) утверждение правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения и дистанционным образовательным технологиям;

      23) утверждение правил организации работы по подготовке, экспертизе и изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий;

      24) организацию проведения внешкольных мероприятий республиканского значения;

      25) утверждение правил организации и проведения республиканских олимпиад и научных соревнований по общеобразовательным предметам, республиканских конкурсов исполнителей и профессионального мастерства;

      26) утверждение уставов подведомственных учреждений образования;

      27) разработку и утверждение типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц;

      28) утверждение правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций среднего образования в организационно-правовой форме государственного учреждения;

      29) утверждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений;

      30) утверждение правил аттестации педагогических работников;

      31) организацию переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

      32) разработку и утверждение отраслевой системы поощрения;

      33) утверждение правил организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования, и координации этой работы;

      34) установление порядка направления для обучения за рубежом;

      35) утверждение нормативных правовых актов по организации и проведению государственной аттестации организаций образования и аккредитации;

      36) размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета;

      37) утверждение типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

      38) разработку и утверждение порядка подтверждения уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации по профессиям (специальностям) технического и обслуживающего труда;

      39) организацию заказа бланков документов государственного образца об образовании и (или) квалификации и обеспечение ими организаций образования, реализующих профессиональные учебные программы высшего и послевузовского образования, подведомственных организаций образования;

      40) разработку и утверждение форм документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности, определение требований к оформлению документов об образовании, утверждение формы справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование;

      41) установление перечней профессий и специальностей, получение которых в заочной, вечерней формах и в форме экстерната не допускается и выдача разрешения на обучение в форме экстерната в организациях образования, дающих высшее образование;

      42) утверждение правил перевода и восстановления обучающихся по типам организаций образования;

      43) утверждение порядка предоставления академических отпусков обучающимся в организациях образования;

      44) осуществление информационного обеспечения системы управления образованием;

      45) утверждение правил организации и функционирования единой информационной системы образования;

      46) внесение предложений о создании, реорганизации и ликвидации государственных организаций в области фундаментальных и прикладных научных исследований;

      47) разработку нормативных правовых актов в области государственной молодежной политики;

      48) организацию информационного и научного обеспечения деятельности по реализации государственной молодежной политики;

      49) установление перечня типов и видов специальных организаций образования, определение необходимого количества мест в организациях образования для лиц, нуждающихся в специальном образовании;

      50) установление обязательных минимальных требований к материально-техническому и учебно-методическому оснащению и обеспечению организаций образования, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями;

      51) определение единых принципов и нормативов специальных образовательных условий для всех организаций образования;

      52) определение предельной наполняемости специальных классов (групп), где обучаются дети с ограниченными возможностями;

      53) определение методики аттестации обучающихся;

      54) осуществление координации деятельности по научно-методическому обеспечению организаций образования;

      55) координацию деятельности уполномоченных органов в области защиты прав детей в деле международного сотрудничества;

      56) разработку и утверждение технологии проведения единого национального тестирования, а также комплексного тестирования;

      57) установление порядка признания и нострификации документов об образовании;

      58) утверждение правил проведения промежуточного государственного контроля и предельного количества, обучающихся в организациях образования, не прошедших промежуточный государственной контроль, превышение которого ведет к внеочередной государственной аттестации;

      59) утверждение типового положения о консультативно-совещательном органе научной организации, включая порядок избрания его членов;

      60) утверждение положения о диссертационном совете по защите диссертаций;

      61) утверждение правил государственной регистрации научно-исследовательских работ, проводимых за счет бюджетных средств, законченных тем и программ фундаментальных и прикладных исследований, защищенных кандидатских и докторских диссертаций;

      62) утверждение порядка формирования и организации деятельности диссертационных советов по защите диссертаций;

      63) утверждение квалификационных требований к соискателям ученых степеней и ученых званий и порядка присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий;

      64) утверждение нормативных правовых актов по организации проведения государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;

      65) разработку нормативных правовых актов в области научной и научно-технической деятельности;

      66) координацию и направление деятельности других заинтересованных уполномоченных органов в области защиты прав ребенка;

      67) осуществление в установленном порядке финансирования подведомственных организаций за счет бюджетных средств;

      68) определение перечня международных олимпиад и научных соревнований по общеобразовательным предметам, республиканских и международных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований последних трех лет;

      69) определение условий приема на обучение в высшие технические школы для получения технического и профессионального образования;

      70) утверждение типового договора заключаемого с лицами, поступившими на обучение, организацией технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

      71) определение особенностей итоговой аттестации обучающихся, освоивших профессиональные учебные программы послевузовского образования;

      72) утверждение перечня гуманитарных специальностей по подготовке специалистов по профессиональным учебным программам послесреднего образования;

      73) определение видов организаций дополнительного образования для обучающихся и воспитанников;

      74) определение требований к заполнению документов об образовании государственного образца;

      75) утверждение номенклатуры типов и видов организаций образования;

      76) утверждение типовых правил организации работы, включая порядок избрания ученого совета и иных форм коллегиального управления организацией образования;

      77) утверждение формы типового договора на предоставление товаров (работ и услуг) на платной основе;

      78) утверждение правил аттестации научных и инженерно-технических работников государственных научных организаций;

      79) осуществление координации проведения государственной политики в области науки и научно-технической деятельности;

      80) внесение в Правительство Республики Казахстан предложений по совершенствованию системы подготовки и аттестации научных кадров;

      81) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности консультативно-совещательного органа по реализации государственной молодежной политики при Правительстве Республики Казахстан;

      82) разработку и опубликование в средствах массовой информации доклада о положении молодежи в Республике Казахстан;

      83) определение порядка конкурсного отбора матерей-воспитательниц и резервных матерей-воспитательниц;

      84) утверждение положения об администрации детской деревни;

      85) разработку и установление квалификационных категорий матерей-воспитательниц;

      86) утверждение типового договора о передаче детей в семью детской деревни;

      87) утверждение положения о доме юношества;

      88) утверждение типового договора о содержании в доме юношества, заключенного между детской деревней (детским домом) и воспитанником (выпускником);

      89) разработку совместно с уполномоченными органами в области охраны здоровья граждан, социальной защиты и утверждение нормативных требований на технические средства обучения детей с ограниченными возможностями;

      90) организацию совместно с другими заинтересованными государственными органами научного сопровождения программ социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными возможностями;

      91) представление Президенту Республики Казахстан ежегодного государственного доклада о положении детей в Республике Казахстан и опубликование его в официальном издании;

      92) обеспечение получения инвалидами образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      93) разработку порядка назначения и выплаты инвалидам, обучающимся по государственному заказу или гранту, стипендий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      94) разработку и утверждение нормативных правовых актов Республики Казахстан, регламентирующих образовательную деятельность специальных организаций образования, осуществляющих обучение инвалидов;

      95) утверждение правил организации деятельности психолого-медико-педагогических консультаций;

      96) обеспечение выделения квоты для поступления в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования оралманам и членам их семей в количестве, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      97) разработку и внедрение в практику работы организаций образования программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни;

      98) утверждение положения о специальных организациях образования;

      99) утверждение положения об организациях образования с особым режимом содержания.

      14. Министерство в соответствии с законодательством возлагает на ведомства следующие функции:

      1) реализацию единой государственной политики в области образования;

      2) реализацию целевых и международных программ в области науки;

      3) проведение мероприятий по реализации государственной политики в интересах детей за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством;

      4) присуждение ученой степени кандидата и доктора наук;

      5) выдачу от имени государства дипломов кандидата и доктора наук, аттестатов доцента и профессора установленного государственного образца;

      6) реализацию обязательств по научным и научно-техническим программам и проектам, предусмотренным международными договорами Республики Казахстан;

      7) обеспечение реализации государственной научно-технической политики;

      8) организацию проведения аккредитации организаций образования, реализующих профессиональные учебные программы высшего и послевузовского образования;

      9) определение целесообразности издания государственных периодических научно-технических изданий и другой печатной продукции, в том числе предназначенной для издания за пределами Республики Казахстан;

      10) обеспечение государственной регистрации научно-исследовательских работ, проводимых за счет бюджетных средств, законченных тем и программ фундаментальных и прикладных исследований, защищенных кандидатских и докторских диссертаций;

      11) обеспечение ежегодного пересмотра в сторону улучшения минимальных социальных стандартов, норм и нормативов показателей жизни детей;

      12) организацию проведения государственной научно-технической экспертизы;

      13) выдачу лицензии и (или) приложения на право осуществления образовательной деятельности:

      юридическим лицам, реализующим профессиональные учебные программы высшего и послевузовского образования;

      юридическим лицам, реализующим образовательные учебные программы и финансируемым за счет средств республиканского бюджета;

      юридическим лицам, реализующим духовные образовательные учебные программы (духовные учебные заведения);

      международным и иностранным юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан и реализующим образовательные учебные программы;

      14) проведение государственной аттестации организаций образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, реализующих профессиональные учебные программы высшего и послевузовского образования (за исключением медицинского и фармацевтического образования), а также организаций образования, финансируемых из республиканского бюджета;

      15) государственного контроля за исполнением законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов в области образования, государственных общеобязательных стандартов образования в организациях образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, а также бюджетной и финансовой дисциплины в подведомственных организациях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      16) выдачу обязательных для исполнения письменных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области образования в установленные в предписании сроки;

      17) проведение аттестации научных организаций, за исключением научных организаций в области здравоохранения;

      18) проведение аккредитации негосударственных научных организаций;

      19) государственного контроля за исполнением законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов в области специального образования;

      20) контроля за использованием бланков документов государственного образца об образовании и (или) квалификации;

      21) контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о правах ребенка, направленных на обеспечение прав и законных интересов ребенка;

      22) государственного контроля в системе образования за соблюдением юридическими лицами, реализующими образовательные учебные программы, соответствия осуществляемой ими образовательной деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан в области образования и правил лицензирования образовательной деятельности;

      23) создание и организация деятельности диссертационных советов по защите диссертаций;

      24) участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;

      25) выдачу разрешений к использованию учебников, пособий и другой литературы для организаций образования, в том числе на электронных носителях;

      26) проведение мониторинга республиканских, местных программ социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными возможностями совместно с органами социальной защиты населения на основе государственной статистической отчетности;

      27) назначение на должность и освобождение от должности руководителей государственных научных организаций с учетом рекомендаций ученого совета этих организаций, за исключением научных организаций в области здравоохранения;

      28) образовательного мониторинга методом внешней оценки качества образования.

      15. Министерство для реализации возложенных на него задач и осуществления своих функций имеет право в установленном законодательном порядке:

      принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

      запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

      осуществлять иные права предусмотренные действующими законодательными актами.

3. Организация деятельности Министерства

      16. Министерство, ведомства и его территориальные органы, а также подведомственные организации образуют единую систему Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      17. Министр назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан. Министр имеет заместителей (вице-министров), назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Республики Казахстан по представлению Министра.

      18. Министр осуществляет руководство Министерством и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление им своих функций.

      19. В этих целях Министр:

      1) определяет обязанности и полномочия своих заместителей;

      2) в соответствии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей работников Министерства, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

      3) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников Министерства, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

      4) подписывает приказы;

      5) представляет Министерство во всех государственных органах и иных организациях;

      6) утверждает регламент работы Министерства;

      7) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.

      20. Решения, принимаемые Министерством, оформляются приказами Министра или лица, его замещающего.

      21. Аппарат Министерства возглавляет ответственный секретарь, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Казахстан по согласованию с Премьер-Министром Республики Казахстан.

      22. Отставка Правительства, Министра, не влечет прекращения полномочий ответственного секретаря.

      23. Ответственный секретарь при осуществлении своей деятельности подотчетен Президенту Республики Казахстан, Премьер-Министру Республики Казахстан, Министру.

      24. Ответственный секретарь:

      1) обеспечивает реализацию политики в сфере образования и науки, защиты прав детей и молодежной политики, формируемую Министром и обеспечивает исполнение его актов и поручений;

      2) осуществляет руководство аппаратом Министерства: организует, координирует и контролирует работу его подразделений;

      3) организует информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Министерства;

      4) после согласования с Министром утверждает структуру и штатную численность Министерства, комитетов в пределах лимита штатной численности центрального исполнительного органа, утвержденного Правительством Республики Казахстан;

      5) после согласования с Министром утверждает положения о структурных подразделениях Министерства и его территориальных подразделениях;

      6) осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной, аттестационной и конкурсной комиссией Министерства, контролирует соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины, работу кадровой службы и организацию документооборота;

      7) в целях обеспечения деятельности Министерства и выполнения возложенных на него задач организует проведение государственных закупок;

      8) после согласования с Министром назначает на должность и освобождает от должностей директоров департаментов и начальников управлений Министерства, руководителей и заместителей руководителей территориальных подразделений;

      9) согласовывает назначение Министром заместителей председателей комитетов, представляемых для назначения председателями комитетов;

      10) назначает на должности и освобождает от должностей работников Министерства, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

      11) по согласованию с Министром решает вопросы командирования, представления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок и премирования работников Министерства;

      12) по согласованию с Министром решает вопросы дисциплинарной ответственности работников министерства, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

      13) обеспечивает разработку стратегических и программных документов Министерства, утверждаемых Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан и руководителем Министерства;

      14) обеспечивает разработку и представляет на утверждение Министру ежегодный план работы Министерства и ежегодный отчет о результатах его деятельности;

      15) обеспечивает подготовку бюджетной заявки Министерства, представление бюджетной заявки Министру, который вносит ее на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии, а также выполнение иных процедур бюджетного процесса;

      16) обеспечивает разработку и утверждает после согласования с Министром планы финансирования органа и финансовую отчетность государственного органа;

      17) организует разработку регламентов и стандартов оказания государственных услуг;

      18) организует подготовку проектов нормативных актов в пределах компетенции Министерства;

      19) организует подготовку заключений по проектам нормативных правовых актов, поступивших на согласование в Министерство;

      20) представляет Министерство во взаимоотношениях с государственными органами и иными организациями в пределах своих полномочий;

      21) осуществляет иные полномочия, возложенные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан на ответственного секретаря.

      25. Для выполнения возложенных на него служебных обязанностей ответственный секретарь вправе:

      1) давать обязательные к исполнению поручения работникам аппарата Министерства;

      2) запрашивать и получать от иных государственных органов и должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для решения вопросов, отнесенных к компетенции ответственного секретаря;

      3) принимать правовые акты индивидуального применения.

      26. Ответственный секретарь в соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.

      27. Министерство имеет коллегию, являющуюся консультативно-совещательным органом при Министре. Численный и персональный состав коллегии утверждается Министром из числа руководителей структурных подразделений Министерства.

      28. Иные вопросы организации деятельности Министерства, права и обязанности должностных лиц, компетенция и полномочия структурных подразделений, обеспечивающих его деятельность, устанавливаются регламентом Министерства и положениями о структурных подразделениях.

4. Имущество Министерства

      29. Министерство имеет на праве оперативного управления обособленное имущество.

      Имущество Министерства формируется за счет имущества, переданного ему государством, и состоит из основных фондов, а также иного имущества, стоимость которых отражается в балансе Министерства.

      30. Имущество, закрепленное за Министерством, относится к республиканской собственности.

      31. Министерство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом.

      Министерству может быть предоставлено право распоряжаться имуществом в случаях и пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

5. Реорганизация и ликвидация Министерства

      32. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.