Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту жүйесін жетілдіру жөніндегі 2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 қарашадағы N 1114 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту жүйесін жетілдіру жөніндегі 2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар:
      1) Жоспарда көзделген шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;
      2) жылына екі рет 15 қаңтарға және 10 шілдеге Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпаратты ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жылына екі рет 30 қаңтарға және 25 шілдеге Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2007 жылғы»20 қарашадағы
N 1114 қаулысымен
бекітілген   

  Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту жүйесін жетілдіру жөніндегі 2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

Р/с
N
Іс-шаралар Аяқ-
талу нысаны
Орын-
дауға
жауап-
тылар
Іске
асыру
(орын-
дау)
мерзі-
мі
Болжамды
шығыстар
(млн.
теңге)
Қаржы-
лан-
дыру көзі

1

2

3

4

5

6

7

Жұмыспен белсенді қамту саясатының негізгі бағыттары.
Халықтың жұмыспен қамтылу деңгейінің өсуін
ынталандыратын шаралар
1. Экономика саласында жаңа жұмыс орындарын құру,
кәсіпкерлікке және халықтың өзін-өзі жұмыспен қамтуына
жәрдемдесу

1.1.

Жаңа жұмыс
орындарын құру
жөнінде
мониторинг
жүргізу

Еңбек-
миніне
ақпарат

ЭМРМ,
ИСМ, БҒМ,
АШМ, ККМ,
МАМ, ТСМ,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Тоқсан
сайын

Талап
етілмейді


1.2.

Ауылдық жер-
лерде шағын
кредит ұйымда-
рының желісін
кеңейту жөнін-
де ұсыныстар
әзірлеу 

Еңбек-
миніне
ақпарат

ИСМ

2009
жылғы
ІІ
тоқсан

Талап етілмейді


1.3.

Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
шеңберінде
жастарды
жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
жобаларды іске
асыру бойынша
ақпарат ұсыну

Еңбек-
миніне
ақпарат

Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

Жыл
сайын
IV
тоқсан

Талап етілмейді


2.  Жұмысқа орналасуға жәрдемдесу. Әлеуметтік қолдауға
мұқтаж нысаналы топтарды (жастарды, мүгедектерді, қамау
орындарынан босатылған адамдарды) жұмыспен қамтуды
ұйымдастыру

2.1.

Әлеуметтік
қорғаудың
қосымша шара-
ларын қолдану
есебінен
алдыңғы жылы
жұмысқа орна-
ласқандардың
көрсеткішінен
жұмысқа орна-
ласатындардың
жыл сайынғы
үлесін 2 %-ға
ұлғайту:
 
  нысаналы
топтардан
жұмыссыздар
үшін әлеумет-
тік жұмыс
орындарын
құру;
 
 
 
      "Жастар"
практикасы
шеңберінде
жастарды
уақытша жұмыс
орындарына
орналастыруға
жәрдем
көрсету;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        мамандандырыл-
ған жәрмеңке-
лерді қоса
алғанда, бос
орындар жәр-
меңкелерін
ұйымдастыру
және өткізу
(жұмыссыздар
мен жұмыс
берушілер үшін
буклеттер,
жадынамалар,
ұсынымдар және
басқа да
ақпараттық
материалдар
шығару);
 
 
 
 
 
 
            жұмысында ұзақ
үзіліс болған
немесе жұмыс
тәжірибесі жоқ
жұмыссыздарды
жұмыс іздесті-
ру клубтарында
әлеуметтік
еңбекке
бейімдеу;
 

          жастарды
қоғамдық
жұмыстар
ұйымдастыру
жолымен еңбек
нарығында
бейімдеу;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    20-24 жас
аралығындағы
жұмыссыз жас-
тарға өзінің
жеке кәсібін
құру үшін
материалдық
көмек беру
арқылы олардың
өзін өзі жұмыс
-пен қамтуына
жәрдем көрсету

Еңбек-
миніне
ақпарат

Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері
 
 
 
 
 
 
 
              Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері
 
 
 
      БҒМ, ДСМ,
Ақмола,
Ақтөбе,
Шығыс
Қазақс-
тан,
Жамбыл,
Батыс
Қазақс-
тан,
Қараған-
ды,
Қостанай,
Павлодар
облыста-
рының
және
Астана
қаласының
әкімдері
 
  Ақмола,
Ақтөбе,
Алматы,
Батыс
Қазақс-
тан,
Қараған-
ды,
Қызылор-
да, Қос-
танай,
Маңғыс-
тау, Оң-
түстік
Қазақстан
облыста-
рының,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері
 
  Ақмола,
Ақтөбе,
Шығыс
Қазақстан
, Батыс
Қазақстан
, Жамбыл,
Қызыл-
орда,
Маңғыстау
және Оң-
түстік
Қазақстан
облыста-
рының
әкімдері
 
 

    Ақтөбе,
Батыс
Қазақстан
, Қызыл-
орда,
Солтүстік
Қазақстан, Оңтүс-
тік
Қазақстан облыста-
рының
және
Астана
қаласының
әкімдері
 
  Батыс
Қазақстан
, Қараған
-ды және
Маңғыстау
облыста-
рының
әкімдері
 

Жыл сайын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Жыл сайын,
II
және
IV
тоқсан
 
 
 
 
 
          Жыл сайын,
II
және
IV
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Тоқсан сайын
 
 
 
 
 

                            Жыл
сайын,
II және
IV
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Тоқсан сайын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Тоқсан
сайын

Барлығы:
1933,4
оның
ішінде:
2008 жыл
- 587,6
2009 жыл
- 644,6
2010 жыл
- 701,2
 
 
 
 
 
          Барлығы:
1142,3
оның
ішінде:
2008 жыл
- 352,4 2009 жыл
- 381,3
2010 жыл
- 408,6
 
  Барлығы:
441,0
оның
ішінде:
2008 жыл
- 130,3
2009 жыл
- 145,9
2010 жыл
- 164,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Барлығы:
65,9
оның
ішінде:
2008 жыл
- 20,6
2009 жыл
- 21,8
2010 жыл
- 23,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Барлығы:
31,1
оның
ішінде:
2008 жыл
- 10,4
2009 жыл
- 10,2
2010 жыл
- 10,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Барлығы: 146,6
оның
ішінде:
2008 жыл
- 41,2
2009 жыл
- 48,1
2010 жыл
- 57,3
 

        Барлығы: 106,5
оның
ішінде:
2008 жыл
- 32,8
2009 жыл
- 37,2
2010 жыл
- 36,5

Жергі-
лікті
бюджет

   2.1.1. Жастардың жұмысқа орналасуына жәрдемдесу

2.1.1.1.  

Білім беру
ұйымдарының
түлектерін
кейін жұмысқа
орналастыра
отырып,
өндірістік
практиканы
дайындауға
және ұйымдас-
тыруға білім
беру ұйымдары-
ның жұмыс
берушілермен
шарттар жаса-
суын практика-
ға енгізу  

Еңбек-
миніне
ақпарат

БҒМ, ДСМ,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері  

Желтоқ-
сан,
жыл
сайын 

Талап
етілмейді  


2.2.1. Қамау орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа
орналастыруға жәрдемдесу

2.2
.1.
1.  

Жұмыспен қамту
органдарының
қылмыстық-ат-
қару жүйесінің
мекемелерімен
босатылуы тиіс
адамдарды
жұмысқа орна-
ластыруға
жәрдемдесу
мәселелері
жөніндегі
өзара іс-қимы-
лын жалғастыру

Еңбек-
миніне 
ақпарат

Әділет-
мині,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

Жыл
сайын,
II және
IV
тоқсан

Талап
етілмейді 


2.2.1.2.  

Қылмыстық-ат-
қару жүйесі
мекемелерінде-
гі адамдарды
кәсіптік оқы-
туды ұйымдас-
тыруға бағыт-
талған шара-
ларды жүзеге
асыру, олардың
арасында кәсі-
би консульта-
циялық және
кәсіби
бағдарланған
жұмыстарды
жүргізу

Еңбек-
миніне
ақпарат  

Әділет-
мині, БҒМ
, облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері  

Жыл
сайын,
ІІ және
IV
тоқсан  

Талап
етілмейді  


3. Еңбек нарығында тең жағдайда бәсекеге қабілетсіз
халықтың нысаналы топтарын қолдауды қамтамасыз ету

3.1.

Жеке оңалту
бағдарламалары
бар мүгедек-
терді кәсіптік
оңалтуға,
кәсіптік
бағдарлауға,
еңбек нарығын-
да бәсекеге
қабілетті
кәсіптерге
оқытуға,
жұмысқа орна-
ластыруға
жәрдемдесу

Еңбек-
миніне
ақпарат

Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның әкім-
дері

Жыл
сайын,
II және
ІV
тоқсан

Талап
етілмейді


3.2.

Еңбекке қабі-
летті жастағы
оралмандар
санының және
олардың өңір-
лердің еңбек
нарығында
қалыптасқан
ахуалды ескере
отырып, кәсіп-
тер (мамандық-
тар) бөліні-
сінде жұмысқа
орналасу
мониторингін
жүргізу

Еңбек-
миніне
ақпарат

Еңбекми-
нінің
Көші-қон
комитеті

Тоқсан
сайын

Талап
етілмейді


3.3.

Нысаналы топ-
тардан жұмыс-
сыздардың
жұмысқа аз
орналасуының
себебіне
талдау жүргізу

Еңбек-
миніне
ақпарат

Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның әкім-
дері

Жыл
сайын,
II және
ІV
тоқсан

Талап
етілмейді


4. Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру және жетілдіру әрі
уақытша жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

4.1.

Өңірлердің
әлеуметтік-
экономикалық
қажеттілікте-
рін ескере
отырып, қоғам-
дық жұмыстар-
ды кеңейту
және қайта
бағдарлау

Еңбек-
миніне
ақпарат

Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның әкім-
дері

Тоқсан
сайын

Барлығы:
10843,8
оның
ішінде:
2008 жыл
- 3414,9
2009 жыл
- 3614,2
2010 жыл
- 3814,7

Жергі-
лікті
бюджет

5. Еңбек нарығындағы қажеттілікті ескере отырып
жұмыссыздарды кәсіби даярлау мен қайта даярлаудың икемді
жүйесін ұйымдастыру

5.1.

Жұмыссыздарды
еңбек нарығын-
дағы қажетті-
лікке сәйкес
кәсіптер мен
мамандықтар
бойынша кәсіби
оқытуды одан
әрі жетілдіру
жүйесін қамта-
масыз ету және
олардың
бәсекелестік
қабілетін
арттыру

Еңбек-
миніне
ақпарат

Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның әкім-
дері

Тоқсан
сайын

Барлығы:
2249,9
оның
ішінде:
2008 жыл
- 682,6
2009 жыл
- 751,3
2010 жыл
- 816,0

Жергі-
лікті
бюджет

6. Жұмыс күшінің сұранысы мен ұсыныстарының теңгерімділігі
жөніндегі шаралар

6.1.

Мамандар даяр-
лаудың бейіні
мен мерзімін
ескере отырып,
білім беру
қызметтері
нарығындағы
қажеттілікті, сұраныс пен
ұсыныстарды
болжау

Еңбек-
миніне
ақпарат

БҒМ,
ЭМРМ,
АШМ, ККМ,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

Жыл
сайын,
қараша

Талап
етілмейді


6.2.

Экономика
секторларын
дамыту перс-
пективасын
ескере отырып,
орта және
ұзақ мерзімді
кезеңге
кәсіптер
(мамандықтар)
бойынша жұмыс
күшіне қажет-
тілікті
болжау

Еңбек-
миніне
ақпарат

ИСМ, БҒМ,
ЭМРМ,
АШМ, ККМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009-
2010
жылдар,
сәуір

Талап
етілмейді


7. Өңірлік жүмыспен қамту проблемаларын шешуде жергілікті
атқарушы органдардың рөлін жетілдіру жөніндегі шаралар

7.1.

Бос орындар-
дың, оның
ішінде икемді
жұмыс уақыты
режимінің
болуы туралы
деректер бан-
кін өзекті
ету жөніндегі
шараларды
жүзеге асыру

Еңбек-
миніне
ақпарат

Облыстар
-дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Тұрақты

Талап
етілмейді


7.2.

Халықпен жүр-
гізілген
жұмыс туралы
ақпаратты
электронды
және баспа
бұқаралық
ақпарат
құралдары
арқылы ұсыну;
бос жұмыс
орындарының
болуы (вакан-
сиялар)
туралы
мәліметтерге
еркін қол
жеткізуді қам-
тамасыз ету;
халықты жұмыс-
пен қамту
органдарының
халыққа тұр-
ғылықты жері,
жұмысы, оқу
орны бойынша
қызмет көрсе-
ту, оның
ішінде жұмыс-
пен қамту
туралы заңна-
ма бойынша
консультация
беру, жұмыс-
сыздарға,
оның ішінде
нысаналы топ-
тарға жұмысқа
орналасуға
жәрдем
көрсету;
бұқаралық
сипаттағы
ақпараттық іс
-шаралар (бос
орындар
жәрмеңкесі,
кәсіпорындар
күні және
басқа да)
өткізу;
телебағдарла-
маларға,
радиобағдар-
ламаларға,
баспасөз-кон-
ференцияларына
қатысу,
бұқаралық
ақпарат
құралдарында
жариялау

Еңбек-
миніне
ақпарат

Облыстар
-дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Жыл
сайын
II және
ІV
тоқсан

Талап
етілмейді


8. Уәкілетті органның жұмыс берушілермен, қоғамдық
бірлестіктермен, еңбек делдалдығымен айналысатын жекеменшік
жұмыспен қамту агенттіктерімен жұмыспен қамту және еңбек
нарығын реттеу мәселелеріндегі қызметін біріктіру

8.1.

Салалық және
өңірлік
келісімдерге
кадр әлеуетін
дамыту бойын-
ша мынадай
шараларды
қамту:
персоналды
ішкі өндіріс-
тік оқыту
жүйесін
дамыту;
жұмыстан
босатылатын
қызметкерлер-
дің білікті-
лігін арттыру
және қайта
даярлау;
жұмыстан бо-
сатылу қатері
бар жастарды
алдын-ала
кәсіптік
оқыту

Еңбек-
миніне
ақпарат

ЭМРМ,
ИСМ, БҒМ,
АШМ,
ККМ, ДСМ,
МАМ, ТСМ,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Жыл
сайын
IV
тоқсан

Талап
етілмейді


8.2.

Жұмыспен қам-
ту органдары-
ның жеке мен-
шік жұмыспен
қамту агент-
тіктерімен,
жұмыс беруші-
лер бірлес-
тіктері мен
жұмысқа орна-
ластыруда
жәрдем көрсету
саласындағы
үкіметтік 
емес ұйымдар-
мен өзара
іс-қимылын
жалғастыру

Келісім

Облыстар
-дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Жыл
сайын,
желтоқ-
сан

Талап
етілмейді


9 . Жұмыспен қамту және ецбек нарығы мониторингі мәселелер
жөніндегі ақпараттық деректер базасын жетілдіру

9.1.

Жұмыспен қам-
ту мәселелері
жөніндегі
ақпараттық
жүйені жетіл-
діру және
ақпараттың
халықпен жұмыс
берушілерге
қол жетімдігін
қамтамасыз ету жөнінде
ұсыныстар
енгізу

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіметі
-не
ұсыныс-
тар

Еңбек-
мині

2008
жылғы
қыр-
күйек

Талап
етілмейді


          Ескертпелер:
      1. Жергілікті бюджеттен барлығы - 15027,1 млн. теңге қаражат, оның ішінде: 2008 жылы - 4685,1 млн. теңге, 2009 жылы - 5010,1 млн. теңге, 2010 жылы - 5331,9 млн. теңге талап етіледі. Бұл ретте шығыс деректері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру кезінде түзетілетін болады.
      2. Аббревиатуралардың толық жазылуы:
      Еңбекмині  - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
                   әлеуметтік қорғау министрлігі;
      ДСМ        - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                   министрлігі;
      БҒМ        - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
                   министрлігі;
      ИСМ        - Қазақстан Республикасы Индустрия және
                   сауда министрлігі;
      МАМ        - Қазақстан Республикасы Мәдениет және
                   ақпарат министрлігі;
      ТСМ        - Қазақстан Республикасы Туризм және
                   спорт министрлігі;
      ЭМРМ       - Қазақстан Республикасы Энергетика
                   және минералдық ресурстар министрлігі;
      ККМ        - Қазақстан Республикасы Көлік және
                   коммуникация министрлігі;
      АШМ        - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
                   министрлігі;
      Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет
                   министрлігі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады