Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1362 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 қарашадағы N 1141 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 45 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 45 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1362 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 50, 648-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:
      Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
      2 "Қорғаныс" функционалдық тобында:
      01 "Әскери мұқтаждар" кіші функциясында:
      208 "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі" бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бойынша 006 "Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту және сатып алу" деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      "006 Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу";
      7 "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық" функционалдық тобында:
      01 "Тұрғын үй шаруашылығы" кіші функциясында:
      217 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі" бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бойынша мынадай мазмұндағы бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
      "049 "Ипотекалық кредиттерге кепілдік берудің қазақстандық қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
      050 "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
      051 Тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ-ға кредит беру";
      11 "Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі" функционалдық тобында:
      02 "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі" кіші функциясында:
      272 "Облыстың сәулет және қала құрылысы департаменті (басқармасы)" бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бойынша мынадай мазмұндағы бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
      "002 Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу";
      шығыстардың экономикалық сыныптамасында:
      1 "Ағымдағы шығындар" санатында:
      1 "Тауарлар мен қызметтерге арналған шығындар" сыныбында:
      110 "Жалақы" ішкі сыныбы мынадай мазмұндағы ерекшелігімен толықтырылсын:
      "115 Алқабилердің жалақысы";
      150 "Басқа да ағымдағы шығындар" ішкі сыныбы мынадай мазмұндағы ерекшелігімен толықтырылсын:
      "154 Алқабилердің ел ішіндегі іссапарлары".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1362

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года N 1141. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года N 45.

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 26.01.2009 N 45 (вводится в действие с 01.01.2009).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1362 "Об утверждении Единой бюджетной классификации Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 50, ст. 648) следующие изменение и дополнения:
      в Единой бюджетной классификации Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением:
      в функциональной классификации расходов бюджета:
      в функциональной группе 2 "Оборона":
      в функциональной подгруппе 01 "Военные нужды":
      по администратору бюджетных программ 208 "Министерство обороны Республики Казахстан" бюджетную программу 006 "Модернизация и приобретение вооружения, военной и иной техники, систем связи" изложить в следующей редакции:
      "006 Модернизация, восстановление и приобретение вооружения, военной и иной техники, систем связи";
      в функциональной группе 7 "Жилищно-коммунальное хозяйство":
      в функциональной подгруппе 01 "Жилищное хозяйство":
      по администратору бюджетных программ 217 "Министерство финансов Республики Казахстан" дополнить бюджетными программами следующего содержания:
      "049 Увеличение уставного капитала АО "Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов"
      050 Увеличение уставного капитала АО "Казахстанская ипотечная компания"
      051 Кредитование АО "Казахстанская ипотечная компания" на финансирование жилищного строительства";
      в функциональной группе 11 "Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность":
      в функциональной подгруппе 02 "Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность":
      по администратору бюджетных программ 272 "Департамент (Управление) архитектуры и градостроительства области" дополнить бюджетной программой следующего содержания:
      "002 Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов";
      в экономической классификации расходов:
      в категории 1 "Текущие затраты":
      в классе 1 "Затраты на товары и услуги":
      подкласс 110 "Заработная плата" дополнить спецификой следующего содержания:
      "115 Заработная плата присяжных заседателей";
      подкласс 150 "Другие текущие затраты" дополнить спецификой следующего содержания:
      "154 Командировки присяжных заседателей внутри страны".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан