"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне корпоративтік дауларды шешу мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1379 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне корпоративтік дауларды шешу мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қаруына енгізілсін.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Жоба  

Қазақстан Республикасының Заңы
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
корпоративтік дауларды шешу мәселелері бойынша толықтырулар
мен өзгерістер енгізу туралы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мынадай заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық  кодексіне  (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 11, 56, 57, 66-құжаттар; N 15, 139-құжат; N 19-20, 146-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 56-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж, N 10, 31-құжат; N 14, 58-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж, N 1, 4-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 13, 85-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20, 21-құжаттар; N 4, 28-құжат; N 16, 131-құжат; N 18, 143-құжат; N 20, 153-құжат):
      1) мынадай мазмұндағы 79-1-баппен толықтырылсын:
      "79-1-бап. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ақпарат беруі
      Серіктестіктің атқарушы органы сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы, талаптың негіздемесін немесе нысанасын өзгерту, талаптан бас тарту, бітімгершілік келісім жасасу туралы, корпоративтік дау бойынша қабылданған сот актісін қабылдау туралы барлық қатысушыларды хабардар етуге міндетті.
      Осы бапта көрсетілген ақпарат оның берілгені туралы хабарламасы бар жазбаша нысанда, телефонограммамен немесе жеделхатпен, сондай-ақ хабарламаны тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын қолдана отырып корпоративтік дау жөнінде азаматтық істің қозғалуы туралы ұйғарым шығарылған сәттен бастап жеті күн ішінде ұсынылуы тиіс";
      2) мынадай мазмұндағы 92-1-баппен толықтырылсын:
      "92-1-бап. Акционерлік қоғамның ақпарат беруі
      Қоғамның атқарушы органы корпоративтік дау бойынша сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы, жасалған талаптың негіздемесін немесе нысанасын өзгерту, талаптан бас тарту, бітімгершілік келісім жасасу туралы, корпоративтік дау бойынша қабылданған сот актісін қабылдау туралы барлық қатысушыларды хабардар етуге міндетті.
      Осы бапта көрсетілген ақпарат оның берілгені туралы хабарламасы бар жазбаша нысанда, телефонограммамен немесе жеделхатпен, сондай-ақ хабарламаны тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын қолдана отырып корпоративтік дау жөнінде азаматтық істің қозғалуы туралы ұйғарым шығарылған сәттен бастап жеті күн ішінде ұсынылуы тиіс.";
      3) мынадай мазмұндағы 99-1-баппен толықтырылсын:
      "99-1-бап. Өндірістік кооперативтің ақпарат беруі
      Кооперативтің корпоративтік дау бойынша сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы, жасалған талаптың негіздемесін немесе нысанасын өзгерту, талаптан бас тарту, бітімгершілік келісім жасасу туралы, корпоративтік дау бойынша қабылданған сот актісін қабылдау туралы кооператив мүшелерін хабардар етуге міндетті.
      Осы бапта көрсетілген ақпарат оның берілгені туралы хабарламасы бар жазбаша нысанда, телефонограммамен немесе жеделхатпен, сондай-ақ хабарламаны тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын қолдана отырып корпоративтік дау жөнінде азаматтық істің қозғалуы туралы ұйғарым шығарылған сәттен бастап жеті күн ішінде ұсынылуы тиіс.".
      2. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу  кодексіне  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 18, 644-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 15-16, 239-құжат; N 21-22, 281-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 10, 49-құжат; N 14, 109-құжат; N 15, 138-құжат; 2004 ж., N 5, 25-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 140-құжат; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 13, 53-құжат; N 24, 123-құжат; 2006 ж., N 2, 19-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 72-құжат; N 13, 86-құжат; 2007 ж., N 3, 20-құжат; N 4, 28-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 13, 99-құжат):
      1) 30-бапта:
      бірінші бөлік "даулар жөніндегі" деген сөздерден кейін ",оның ішінде корпоративтік даулар бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-3-бөлікпен толықтырылсын:
      "1-3. Корпоративтік дауларға заңды тұлғалар арасындағы даулар, сондай-ақ бір тарабы заңды тұлға (коммерциялық емес ұйымдарды қоспағанда) және/немесе оның акционерлері (қатысушылары, мүшелері) және/немесе бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін қалыптастыруды, сақтауды және жүргізуді жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы болып табылатын:
      1) заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуына немесе таратылуына не заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуден жалтаруға байланысты;
      2) заңды тұлғаның мәмілелерін жарамсыз деп тану туралы заңды тұлғаның қатысушыларының (акционерлерінің, мүшелерінің) талаптарынан туындайтын;
      3) акцияларға және өзге де бағалы қағаздарға құқықтарын есепке алуға байланысты бағалы қағаздар тізілімі жүйесін қалыптастыруды, сақтауды және жүргізуді жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының қызметінен туындайтын;
      4) эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеудің, сондай-ақ эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру процессінде жасалған мәмілелерді жарамсыз деп тануға байланысты даулар жатады.";
      2) 66-баптың алтыншы бөлігі мынадай мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:
      "Корпоративтік даулар бойынша дәлелдемелерді сот қана талап етуі және тікелей сотқа жіберілуі тиіс.";
      3) 158-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Корпоративтік даулар бойынша талаптар қоюды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды енгізуге заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша сот рұқсат береді."
      3. "Өндірістік кооператив туралы" 1995 жылғы 5 қазандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 20, 119-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; N 13-14, 205-құжат; 2001 ж., N 17-18, 242-құжат; 2003 ж., N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; 2006 ж., N 8, 45-құжат; 2007 ж., N 9, 67-құжат; N 20, 153-құжат):
      мынадай мазмұндағы 10-1-баппен толықтырылсын:
      "10-1-бап. Кооперативтің ақпарат беруі
      Кооперативтің корпоративтік дау бойынша сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы, жасалған талаптың негіздемесін немесе нысанасын өзгерту, талаптан бас тарту, бітімгершілік келісім жасасу туралы, корпоративтік дау бойынша қабылданған сот актісін қабылдау туралы кооператив мүшелерін хабардар етуге міндетті.
      Осы бапта көрсетілген ақпарат оның берілгені туралы хабарламасы бар жазбаша нысанда, телефонограммамен немесе жеделхатпен, сондай-ақ хабарламаны тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын қолдана отырып корпоративтік дау жөнінде азаматтық істің қозғалуы туралы ұйғарым шығарылған сәттен бастап жеті күн ішінде ұсынылуы тиіс".
      4. "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 5-6, 49-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; 2005 ж., N 14, 58-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 24, 25-құжаттар; N 8, 45-құжат; 2007 ж., N 4, 28-құжат; N 20, 153-құжат):
      1) 50-бапта:
      бірінші бөлік "Жалпы" деген сөздің алдынан "1." санмен толықтырылсын;
      екінші бөлік "Жауапкершілігі" деген сөздің алдынан "2." санмен толықтырылсын;
      2) мынадай мазмұндағы 60-1-баппен толықтырылсын:
      "60-1-бап. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ақпарат беруі
      Серіктестіктің атқарушы органы сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы, талаптың негіздемесін немесе нысанасын өзгерту, талаптан бас тарту, бітімгершілік келісім жасасу туралы, корпоративтік дау бойынша қабылданған сот актісін қабылдау туралы барлық қатысушыларды хабардар етуге міндетті.
      Осы бапта көрсетілген ақпарат оның берілгені туралы хабарламасы бар жазбаша нысанда, телефонограммамен немесе жеделхатпен, сондай-ақ хабарламаны тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын қолдана отырып корпоративтік дау жөнінде азаматтық істің қозғалуы туралы ұйғарым шығарылған сәттен бастап жеті күн ішінде ұсынылуы тиіс".
      5. "Ауылшаруашылық серіктестіктері және олардың қауымдастықтары (одақтары) туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 23, 413-құжат; 2006 ж., N 8, 45-құжат; 2007 ж., N 9, 67-құжат):
      1) 24-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Ауылшаруашылық серіктестігінің мүшелері сот тәртібімен басқару органдарының шешімдері мен әрекеттеріне шағымдана алады.
      Серіктестік мүшелері жалпы жиналысының осы Заңның, өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптарын, серіктестіктің жарғысын бұза отырып қабылданған және серіктестік мүшесінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын шешімді сот дауыс беруге қатыспаған немесе шағым жасалатын шешімге қарсы дауыс берген серіктестік мүшесінің өтініші бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін.
      Ауылшаруашылық серіктестіктің өзге органдарының шешімдеріне дау айту осы тармақта көрсетілген тәртіп пен мерзімдерде жүзеге асырылады";
      2) мынадай мазмұндағы 32-1-баппен толықтырылсын:
      "32-1-бап. Серіктестіктің ақпарат беруі
      Серіктестіктің атқарушы органы сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы, талаптың негіздемесін немесе нысанасын өзгерту, талаптан бас тарту, бітімгершілік келісім жасасу туралы, корпоративтік дау бойынша қабылданған сот актісін қабылдау туралы барлық мүшелерін хабардар етуге міндетті.
      Осы бапта көрсетілген ақпарат оның берілгені туралы хабарламасы бар жазбаша нысанда, телефонограммамен немесе жеделхатпен, сондай-ақ хабарламаны тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын қолдана отырып корпоративтік дау жөнінде азаматтық істің қозғалуы туралы ұйғарым шығарылған сәттен бастап жеті күн ішінде ұсынылуы тиіс.".
      6. "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 10, 55-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 23, 140-құжат; 2005 ж., N 14, 58-құжат; 2006 ж., N 10, 52-құжат; N 16, 99-құжат; 2007 ж., N 4 28,33-құжат; N 9 67-құжат; N 20, 153-құжат):
      1) 37-бап 2-тармақтың 2) тармақшасы "талап ету күні ірі акционер болып табылатын оның" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 38-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "38-бап. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері
      1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.
      2. Қоғамның директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдарына өзгерістер енгізуге және ұсынылған жүргізілу нысанын өзгертуге құқығы жоқ.
      Қойылатын талаптарға сәйкес акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақырған кезде директорлар кеңесі өз қалауы бойынша жалпы жиналыстың күн тәртібін кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.
      3. Егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап акционерлерден (акционерлерден) шыққан жағдайда, онда осындай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) аттары (атаулары) және оларға тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуі тиіс.
      Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші тұлғалар (тұлға) қол қояды.
      4. Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған сәтінен бастап үш күннен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы немесе оны шақырудан бас тарту туралы хабар жіберуге міндетті.
      5. Ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешім егер:
      1) осы бапта белгіленген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қою тәртібі сақталмаған;
      2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.
      Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотқа шағымдануға болады.
      6. Егер осы Заңда белгіленген мерзім ішінде қоғамның директорлар кеңесі талап ету бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда, оның шақырылуын талап етуші тұлға қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.";
      3) 43-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Шешім егер орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылығы бар акцияларға ие акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін.";
      4) 58-бап мынадай мазмұндағы 7, 8-тармақтармен толықтырылсын:
      7. Қоғамның директорлар кеңесінің дауыс беруге қоғамның директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұзып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген мүшесі көрсетілген шешім бойынша сотқа шағым жасауға құқылы.
      8. Егер көрсетілген шешіммен акционердің құқығы мен заңды мүдделері бұзылса, осы акционер қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңның және қоғам жарғысының талаптарын бұзып қабылдаған шешімі бойынша сотқа шағым жасауға құқылы.";
      5) 59-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Қоғамның атқарушы органы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде қоғамның атқарушы органының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.";
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Құқығы мен заңды мүдделері бұзылған тұлға сотқа жүгінген кезде қоғамның мәмілесін жарамсыз деп тану туралы талапты қоғамның атқарушы органының шешіміне шағым жасаумен байланыстыруға құқылы.";
      6) 70-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "70-бап. Қоғамның ірі мәміле жасауы
      1. Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешімді осы бапқа сәйкес директорлар кеңесі немесе акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.
      2. Нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан кем мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен айыратын (сатып алынған немесе иеліктен айырған болуы мүмкін) ірі мәміле жасау туралы шешімді қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері бір ауыздан қабылдайды.
      Егер ірі мәміле жасау туралы мәселе бойынша директорлар кеңесі бірауыздан қабылдауға қол жеткізбеген жағдайда, қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ірі мәміле жасау туралы мәселе акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне енгізілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге қатысатын қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
      3. Нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің елу пайызын және одан көбін құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен айыратын (сатып алынған немесе иеліктен айырған болуы мүмкін) ірі мәміле жасау туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында айқын басым көпшілігімен қабылданады.
      4. Ірі мәміле жасау туралы шешімде оның тарабы (тараптары), пайда алушы (пайда алушылар) болып табылатын тұлға, бағасы, мәміленің мәні және өзге де оның елеулі шарттары көрсетілуі тиіс.
      5. Егер ірі мәміле бір мезгілде жасалуына мүдделілік бар мәміле болып табылса, оны жасау тәртібіне осы Заңның 73-бабының ережелері ғана қолданылады.
      6. Қоғам акционерлер мен кредиторларды хабардар ету мақсатында директорлар кеңесі қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жұмыс күн ішінде мәміле туралы бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және басқа тілдерде хабарлама жариялауға міндетті.
      7. Қоғам жарғысында жасасу туралы шешімдерді акционерлердің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелердің тізбесі, сондай-ақ оларды жасау тәртібі айқындалуы мүмкін.";
      7) 79-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "9-1) сотта корпоративтік дау жөніндегі іс қозғалуы, берілген талаптың негіздемесінің немесе мәнісінің өзгертілуі, талаптан бас тарту, бітімгершілік келісімге келу, корпоративтік дау жөніндегі сот актісінің қабылдануы;
      осы тармақта көрсетілген ақпарат оның берілгені туралы хабарламасы бар жазбаша нысанда, телефонограммамен немесе жеделхатпен, сондай-ақ хабарламаны тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын қолдана отырып корпоративтік дау жөнінде азаматтық істің қозғалуы туралы ұйғарым шығарылған сәттен бастап жеті күн ішінде ұсынылуы тиіс;";
      2-1-тармақтағы "және 9)" сөздер ", 9) және 9-1)" деген сөздермен ауыстырылсын.
       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешения корпоративных споров"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года N 1379

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении дополнений и изменений в Казахстан по вопросам некоторые законодательные акты Республики разрешения корпоративных споров"

       Премьер-Министр
       Республики Казахстан

Проект

Закон Республики Казахстан
О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам разрешения корпоративных споров

       Статья 1.  Внести дополнения и изменения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В  Гражданский кодекс  Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение); 1995 г., N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 187; N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 5, ст. 55; N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., N 2-3, ст. 23; N 5-6, ст. 50; N 11-12, ст. 178; N 17-18, ст. 224, 225; N 23, ст. 429; 1999 г., N 20, ст. 727, 731; N 23, ст. 916; 2000 г., N 18, ст. 336; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52; N 17-18, ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 11, ст. 56, 57, 66; N 15, ст. 139; N 19-20, ст. 146; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 56; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 10, ст. 31; N 14, ст. 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 4; N 3, ст. 22; N 4, ст. 24; N 8, ст. 45; N 10, ст. 52; N 11, ст. 55; N 13, ст. 85; 2007 г. N 2, ст. 18; N 3, ст. 20, 21; N 4, ст. 28; N 16, ст. 131; N 18, ст. 143; N 20, ст. 153):
      1) дополнить статьей 79-1 следующего содержания:
      "Статья 79-1. Представление товариществом с ограниченной
                    ответственностью информации
      Исполнительный орган товарищества обязан информировать всех участников о возбуждении в суде дела по корпоративному спору, об изменении основания или предмета заявленного иска, отказе от иска, заключении мирового соглашения, о принятом судебном акте по корпоративному спору.
      Указанная в настоящей статье информация должна быть представлена в течение семи дней с момента вынесения определения о возбуждении гражданского дела по корпоративному спору в письменной форме с уведомлением о ее вручении, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения.";
      2) дополнить статьей 92-1 следующего содержания:
      "статья 92-1. Представление акционерным обществом информации
      Исполнительный орган общества обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о возбуждении в суде дела по корпоративному спору, об изменении основания или предмета заявленного иска, отказе от иска, заключении мирового соглашения, о принятом судебном акте по корпоративному спору.
      Указанная в настоящем подпункте информация должна быть представлена в течение семи дней с момента вынесения определения о возбуждении гражданского дела по корпоративному спору в письменной форме с уведомлением о ее вручении, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения.";
      3) дополнить статьей 99-1 следующего содержания:
      "Статья 99-1. Представление производственным
                    кооперативом информации
      Исполнительный орган кооператива обязан информировать членов кооператива о возбуждении в суде дела по корпоративному спору, об изменении основания или предмета заявленного иска, отказе от иска, заключении мирового соглашения, о принятом судебном акте по корпоративному спору.
      Указанная в настоящей статье информация должна быть представлена членам кооператива в течение семи дней с момента вынесения определения о возбуждении гражданского дела по корпоративному спору в письменной форме с уведомлением о ее вручении, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения.".
      2. В  Гражданский процессуальный кодекс  Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 18, ст. 644; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; 2001 г., N 8, ст. 52; N 15-16, ст. 239; N 21-22, ст. 281; N 24, ст. 338; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 10, ст. 49; N 14, ст. 109; N 15, ст. 138; 2004 г., N 5, ст. 25; N 17, ст. 97; N 23, ст. 140; N 24, ст. 153; 2005 г., N 5, ст. 5; N 13, ст. 53; N 24, ст. 123; 2006 г., N 2, ст. 19; N 10, ст. 52; N 11, ст. 55; N 12, ст. 72; N 13, ст. 86; 2007 г., N 3, ст. 20; N 4, ст. 28; N 9, ст. 67; N 10, ст. 69; N 13 ст. 99):
      1)в статье 30:
      в части 1 после слов "юридические лица," дополнить словами "в том числе по корпоративным спорам";
      дополнить частью 1-3 следующего содержания:
      "1-3. К корпоративным спорам относятся споры между юридическими лицами, а также споры стороной которых являются юридическое лицо (за исключением некоммерческих организаций) и/или его акционеры (участники, члены), и/или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг:
      1) связанные с реорганизацией или ликвидацией юридического лица либо уклонением от государственной регистрации юридических лиц;
      2) возникающие из требований участников (акционеров, членов) юридического лица о признании недействительными сделок юридического лица;
      3) вытекающие из деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги;
      4) связанные с признанием недействительной государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг.";
      2) часть шестую статьи 66 дополнить предложением третьим следующего содержания:
      "Доказательства по корпоративным спорам должны быть истребованы только судом и направляться непосредственно в суд.";
      3) статью 158 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Введение мер по обеспечению исков по корпоративным спорам допускается судом по месту нахождения юридического лица".
      3. В  Закон  Республики Казахстан от 5 октября 1995 г. "О производственном кооперативе" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 20, ст. 119; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст. 274; 1997 г., N 12, ст. 183; N 13-14, ст. 205; 2001 г., N 17-18, ст. 242; 2003 г., N 24, ст. 178; 2004 г., N 5, ст. 30; 2006 г., N 8, ст. 45; 2007 г., N 9 ст. 67; N 20, ст. 153):
      дополнить статьей 10-1 следующего содержания:
      "Статья 10-1. Предоставление кооперативом информации
      Исполнительный орган кооператива обязан информировать членов кооператива о возбуждении в суде дела по корпоративному спору, об изменении основания или предмета заявленного иска, отказе от иска, заключении мирового соглашения, о принятом судебном акте по корпоративному спору.
      Указанная в настоящей статье информация должна быть представлена членам кооператива в течение семи дней с момента вынесения определения о возбуждении гражданского дела по корпоративному спору в письменной форме с уведомлением о ее вручении, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения.".
      4. В  Закон  Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 5-6, ст. 49; 1999 г., N 20, ст. 727; 2002 г., N 10, ст. 102; 2003 г., N 11, ст. 56; N 24, ст. 178; 2004 г., N 5, ст. 30; 2005 г., N 14, ст. 58; 2006 г., N 3, ст. 22; N 4, ст. 24, 25; N 8, ст. 45; 2007 г., N 4, ст. 28; N 20, ст. 153):
      1) в статье 50:
      в части первой перед словом "Решение" дополнить цифрой "1.";
      в части второй перед словом "Оспаривание" дополнить цифрой "2.";
      2) дополнить статьей 60-1 следующего содержания:
      "Статья 60-1. Предоставление информации товариществом с
                    ограниченной ответственностью
      Исполнительный орган товарищества обязан информировать всех участников о возбуждении в суде дела по корпоративному спору, об изменении основания или предмета заявленного иска, отказе от иска, заключении мирового соглашения, о принятом судебном акте по корпоративному спору.
      Указанная в настоящей статье информация должна быть представлена в течение семи дней с момента вынесения определения о возбуждении гражданского дела по корпоративному спору в письменной форме с уведомлением о ее вручении, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения.".
      5. В  Закон  Республики Казахстан от 25 декабря 2000 г. "О сельскохозяйственных товариществах и их ассоциациях (союзах)" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 23, ст. 413; 2006 г., N 8, ст. 45; 2007 г., N 9 ст. 67):
      1) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
      "3. Члены сельскохозяйственного товарищества могут обжаловать в судебном порядке решения и действия органов управления.
      Решение общего собрания членов товарищества, принятое с нарушением требований настоящего Закона, иных нормативных правовых актов, а также устава товарищества и нарушающее права и законные интересы члена товарищества, может быть признано судом недействительным по заявлению члена товарищества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против обжалуемого решения.
      Оспаривание решений иных органов сельскохозяйственного товарищества осуществляется в порядке и сроки указанных в настоящем пункте.";
      2) дополнить статьей 32-1 следующего содержания:
      "Статья 32-1. Предоставление товариществом информации
      Исполнительный орган товарищества обязан информировать всех членов о возбуждении в суде дела по корпоративному спору, об изменении основания или предмета заявленного иска, отказе от иска, заключении мирового соглашения, о принятом судебном акте по корпоративному спору.
      Указанная в настоящей статье информация должна быть представлена в течение семи дней с момента вынесения определения о возбуждении гражданского дела по корпоративному спору в письменной форме с уведомлением о ее вручении, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения.".
      6. В  Закон  Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. "Об акционерных обществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 10, ст. 55; N 21-22, ст. 160; 2004 г., N 23, ст. 140; 2005 г., N 14, ст. 58; 2006 г., N 10, ст. 52; N 16, ст. 99; 2007 г., N 4, ст. 28, 33; N 9 ст. 67; N 20, ст. 153):
      1) подпункт 2) пункта 2 статьи 37 дополнить словами ", являющегося таковым на дату предъявления требования;";
      2) статью 38 изложить в следующей редакции:
      "Статья 38. Особенности созыва и проведения внеочередного
                  общего собрания акционеров
      1. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
      2. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.
      При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
      3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих им акций.
      Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
      4. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
      5. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера, может быть принято в случае, если:
      1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
      2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров не соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан.
      Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
      6. В случае, если в течение установленного настоящим Законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать общество провести внеочередное общее собрание акционеров.";
      3) пункт 4 статьи 43 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.";
      4) статью 58 дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
      "7. Член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного настоящим Законом и уставом общества, вправе обжаловать в суде указанное решение.
      8. Акционер вправе обжаловать в суде решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований настоящего Закона и устава общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы этого акционера.";
      5) в статье 59:
      пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Передача права голоса членом исполнительного органа общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается.";
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Лицо, права и законные интересы которого нарушены, при обращении в суд вправе соединить требование о признании сделки общества недействительной с обжалованием решения исполнительного органа общества.";
      6) статью 70 изложить в следующей редакции:
      "Статья 70. Совершение обществом крупной сделки
      1. Решение о заключении обществом крупной сделки принимается советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.
      2. Решение о заключении крупной сделки, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее пятидесяти процентов от общего размера стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно.
      В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о заключении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о заключении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.
      3. Решение о заключении крупной сделки, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров квалифицированным большинством.
      4. В решении о заключении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
      5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 73 настоящего Закона.
      6. В целях информирования кредиторов и акционеров общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.
      7. Уставом общества может быть определен перечень крупных сделок, решения, о заключении которых принимаются общим собранием акционеров, а также порядок их совершения.";
      7) в статье 79:
      пункт 1 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      "9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору, изменение основания или предмета заявленного иска, отказ от иска, заключение мирового соглашения, принятие судебного акта по корпоративному спору;
      указанная в настоящем подпункте информация должна быть представлена в течение семи дней с момента вынесения определения о возбуждении гражданского дела по корпоративному спору в письменной форме с уведомлением о ее вручении, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения;";
      в пункте 2-1 слова "и 9)" заменить словами ", 9) и 9-1)".

       Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня официального опубликования.

       Президент
       Республики Казахстан