Ғарыш кеңістігін пайдалану саласындағы қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1395 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 77 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.01.2013 № 77 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.01.11 № 22 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған:
      1) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.01.11 № 22 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. 
      2) ғарыш кеңістігін пайдалану саласындағы қызметке қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.01.11 № 22 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      2. Мыналардың:
      1) "Заңды және жеке тұлғаларға ғарыштық кеңістікті пайдалануға байланысты қызметті жүзеге асыруға лицензия берудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 наурыздағы N 431 қаулысының ;
      2) "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 40, 522-құжат) бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағының;
      3) "Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 мамырдағы N 438 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 17, 191-құжат) бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 7-тармағының күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін жиырма бір күн мерзім өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1395 қаулысымен   
бекітілген       

      Ескерту. Біліктілік талаптары алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.01.11 № 22 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Қазақтан Республикасы 
Үкіметінің       
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1395 қаулысымен   
бекітілген      

      Ескерту. Біліктілік талаптары жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.01.11 № 22 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Ғарыш кеңістігін пайдалану саласындағы қызметке қойылатын біліктілік талаптары

      Ғарыш кеңістігін пайдалану саласындағы қызметке қойылатын біліктілік талаптары мыналардың:
      1) дара кәсіпкер ретінде ғарыш кеңістігін пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін - біліктілігіне сәйкес кемінде үш жыл жұмыс өтілімен лицензияланатын қызмет түрінің бейіні бойынша жоғары білімінің;
      заңды тұлға үшін:
      тиісті дипломдармен, сертификаттармен, аттестаттармен, еңбек кітапшасындағы жазулармен немесе шарттармен расталған жоғары білімінің және басшы лауазымда кемінде үш жыл жұмыс өтілімен ұйым басшысының;
      штатта біліктілігіне сәйкес кемінде үш жыл жұмыс өтілімен лицензияланатын қызмет түрінің бейіні бойынша жоғары білімі бар мамандардың кемінде 10% болуының;
      2) меншік құқығында немесе өзге де заттық құқықта техникалық-өндірістік базаның (үй-жайлардың, арнайы зертханалық, стенділік, өндірістік, технологиялық, сынақтық және өлшегіш жабдықтың, бақылау-тексеру аппаратурасының);
      3) жобаның мақсаты, өндіріс өрістейтін немесе қызметтер көрсетілетін аумақ, мәлімделген жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ететін техникалық процестің сипаты көрсетілген жобаның болуын қамтиды.

Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к деятельности в сфере использования космического пространства

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1395. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 77

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.01.2013 № 77 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 11.01.2012 № 22 (вводится в действие с 30.01.2012).

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Утвердить прилагаемые:
      1) исключен постановлением Правительства РК от 11.01.2012 № 22(вводится в действие с 30.01.2012);
      2) квалификационные требования, предъявляемые к деятельности в сфере использования космического пространства.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11.01.2012 № 22(вводится в действие с 30.01.2012). 

      2. Признать утратившими силу:
      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2000 года N 431 "Об утверждении Правил выдачи лицензий на осуществление деятельности, связанной с использованием космического пространства юридическими и физическими лицами";
      2) пункт 5 Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 40, ст. 522);
      3) пункт 7 Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2007 года N 438 "Вопросы Национального космического агентства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., N 17, ст. 191).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцатиоднодневного срока после официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 29 декабря 2007 года N 1395

Правила
лицензирования деятельности в сфере использования
космического пространства

      Сноска. Правила исключены постановлением Правительства РК от 11.01.2012 № 22(вводится в действие с 30.01.2012).

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 29 декабря 2007 года N 1395

      Сноска. Квалификационные требования в редакции постановления Правительства РК от 11.01.2012 № 22(вводится в действие с 30.01.2012).

Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности
в сфере использования космического пространства

      Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности в сфере использования космического пространства, включают наличие:
      1) для физического лица, осуществляющего деятельность в сфере использования космического пространства в качестве индивидуального предпринимателя – высшего образования по профилю лицензируемого вида деятельности со стажем работы в соответствии с квалификацией не менее трех лет;
      для юридического лица:
      руководитель организации с высшим образованием и со стажем работы не менее трех лет на руководящей должности, подтвержденными соответствующими дипломами, сертификатами, аттестатами, записями в трудовой книжке или договорами;
      наличие в штате не менее 10 % состава специалистов, имеющих высшее образование по профилю лицензируемого вида деятельности со стажем работы в соответствии с квалификацией не менее трех лет;
      2) на праве собственности или ином вещном праве технико-производственной базы (помещений, специального лабораторного, стендового, производственного, технологического, испытательного и измерительного оборудования, контрольно-проверочной аппаратуры);
      3) технического проекта, в котором отражены назначение проекта, территория, на которой будет разворачиваться производство или предоставление услуг, описание технологического процесса, обеспечивающих выполнение заявленных работ.