Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 8 ақпандағы N 124 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 тамыздағы № 657 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 21.08.2015 № 657 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.10.2013 № 1127 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 16-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу қағидалары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.10.2013 № 1127 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасының  
Үкіметінің          
2008 жылғы»8 ақпандағы    
N 124 қаулысымен       
бекітілген          

Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу
қағидалары

      Ескерту. Қағидалар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.10.2013 № 1127 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 16-бабына сәйкес әзірленді.
      2. Қағидалар озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу тәртібін айқындайды.
      3. Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу жүйелі, мерзімді толықтырылатын және нақтыланатын мәліметтер жиынтығын білдіреді, ол озон қабатын бұзатын заттарды тұтынудың мемлекеттік кадастрында қалыптастырылады.
      4. Қағидалар озон қабатын бұзатын заттарды мынадай қызмет түрлерінде тұтынуды жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге қолданылады:
      1) озон қабатын бұзатын заттарды өндіру;
      2) озон қабатын бұзатын заттарды әкелу және әкету;
      3) озон қабатын бұзатын заттарды пайдалана отырып жұмыстарды өндіру, құрамында озон қабатын бұзатын заттары бар жабдықтарды жөндеу, монтаждау және оларға қызмет көрсету.

2. Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу
тәртібі

      5. Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алуға осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген озон қабатын бұзатын заттар тізбесіне сәйкес озон қабатын бұзатын заттар жатады.
      6. Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың бірінші тоқсанынан кешіктірмей қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолдану салалары бойынша әкелінген, әкетілген және іске асырылған озон қабатын бұзатын заттардың мөлшері туралы нақты мәлімет ұсынады.
      7. Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынудың мемлекеттік кадастрын дайындау үшін озон қабатын бұзатын заттарды әкелуді және әкетуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер сатып алушы ұйымның атауын және орналасқан жері мен болжанған қолданылу саласын көрсете отырып, әкелінген, әкетілген және іске асырылған озон қабатын бұзатын заттардың мөлшерінің есебін жүргізеді.
      8. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган озон қабатын бұзатын заттарды тұтынудың мемлекеттік кадастрына озон қабатын бұзатын заттарды жылдық тұтыну туралы деректерді енгізеді.

Озон қабатын бұзатын
заттарды тұтынуды  
есепке алу қағидаларына
1-қосымша      

Озон қабатын бұзатын заттар тізбесі

А** тізімі

Р/с

Топ

Зат

Атауы

КО СЭҚ ТН коды

1

2

3

4

I топ


1

CFCl 3 

(ХФУ-11)

Фтортрихлорметан

2903 77 1000

2

CF 2 Cl 2 

(ХФУ-12)

Дифтордихлорметан

2903 77 2000

3

C 2 F 3 Cl 3 

(ХФУ-113)

1,1,2-трифтортрихлорэтан

2903 77 3000

4

C 2 F 4 Cl 2 

(ХФУ-114)

1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан

2903 77 4000

5

C 2 F 5 Cl

(ХФУ-115)

Пентафторхлорэтан

2903 77 5000

II топ


6

CF 2 BrCl

(Галон 1211)

Дифторхлорбромметан

2903 76 1000

7

CF 3 Br

(Галон 1301)

Трифторбромметан

2903 76 2000

8

C 2 F 4 Br 2 

(Галон 2402)

1,1,2,2-тетрафтордибромэтан

2903 76 9000

В** тізімі

КО СЭҚ ТН коды

I топ

1

CF 3 Cl

(ХФУ-13)

Трифторхлорметан

2903 77 9000

2

C 2 FCl 5 

(ХФУ-111)

Фторпентахлорэтан

2903 77 900 0

3

C 2 F 2 Cl 4 

(ХФУ-112)

Дифтортетрахлорэтан

2903 77 900 0

4

C 3 FCl 7 

(ХФУ-211)

Фторгептахлорпропан

2903 77 900 0

5

C 3 F 2 Cl 6 

(ХФУ-212)

Дифторгексахлорпропан

2903 77 900 0

6

C 3 F 3 Cl 5 

(ХФУ-213)

Трифторпентахлорпропан

2903 77 900 0

7

C 3 F 4 Cl 4 

(ХФУ-214)

Тетрафтортетрахлорпропан

2903 77 900 0

8

C 3 F 5 Cl 3 

(ХФУ-215)

Пентафтортрихлорпропан

2903 77 900 0

9

C 3 F 6 Cl 2 

(ХФУ-216)

Гексафтордихлорпропан

2903 77 900 0

10

C 3 F 7 Cl

(ХФУ-217)

Гептафторхлорпропан

2903 77 900 0

II топ


11

СCl 4 


Төртхлорлы көміртек
(ТХК) немесе тетрахлорметан

2903 14 000 0

III топ

КО СЭҚ ТН коды

12

С 2 Н 3 Сl 3 *


Метилхлороформ (МХФ), яғни 1, 1, 1-трихлорэтан

2903 19 100 0

С** тізімі

КО СЭҚ ТН коды

I топ

1

CHFCl 2 

(ГХФУ-21)

Фтордихлорметан

2903 79 110 0-ден

2

CHF 2 Cl

(ГХФУ-22)

Дифторхлорметан

2903 71 000 0-ден

3

CH 2 FCl

(ГХФУ-31)

Фторхлорметан

2903 79 110 0-ден

4

C 2 HFCl 4 

(ГХФУ-121)

Фтортетрахлорэтан

2903 79 110 0-ден

5

C 2 HF 2 Cl 3 

(ГХФУ-122)

Дифтортрихлорэтан

2903 79 110 0-ден

6

C 2 HF 3 Cl 2 

(ГХФУ-123а)

Трифтордихлорэтан

2903 79 110 0-ден

7

CHCl 2 CF 3 

(ГХФУ-123)

Трифтордихлорэтан

2903 79 110 0-ден

8

C 2 HF 4 Cl

(ГХФУ-124а)

Тетрафторхлорэтан

2903 79 110 0-ден

9

CHFClCF 3 

(ГХФУ-124)

Тетрафторхлорэтан

2903 79 110 0-ден

10

C 2 H 2 FCl 3 

(ГХФУ-131)

Фтортрихлорэтан

2903 79 110 0-ден

11

C 2 H 2 F 2 Cl 2 

(ГХФУ-132)

Дифтордихлорэтан

2903 79 110 0-ден

12

C 2 H 2 F 3 Cl

(ГХФУ-133)

Трифторхлорэтан

2903 79 110 0-ден

13

C 2 H 3 FCl 2 

(ГХФУ-141)

1-фтор-2,2-дихлорэтан

2903 73 000 0-ден

14

CH 3 CFCl 2 

(ГХФУ-141b)

1,1,1-фтордихлорэтан

2903 73 000 0-ден

15

C 2 H 3 F 2 Cl

(ГХФУ-142)

1-хлор, 2,2-дихлорэтан

2903 74 000 0-ден

16

CH 3 CF 2 Cl

(ГХФУ-142b)

1,1,1-дифторхлорэтан

2903 74 000 0-ден

17

C 2 H 4 FCl

(ГХФУ-151)

Фторхлорэтан

2903 79 110 0-ден

18

C 3 HFCl 6 

(ГХФУ-221)

Фторгексахлорпропан

2903 79 110 0-ден

19

C 3 HF 2 Cl 5 

(ГХФУ-222)

Дифторпентахлорпропан

2903 79 110 0-ден

20

C 3 HF 3 Cl 4 

(ГХФУ-223)

Трифтортетрахлорпропан

2903 79 110 0-ден

21

C 3 HF 4 Cl 3 

(ГХФУ-224)

Тетрафтортрихлорпропан

2903 79 110 0-ден

22

C 3 HF 5 Cl 2 

(ГХФУ-225)

Пентафтордихлорпропан

2903 75 000 0-ден

23

CF 3 CF 2 CHCl 2

(ГХФУ-225са)

1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан

2903 75 000 0-ден

24

CF 2 ClCF 2 CHClF

(ГХФУ-225tb)

1,1-дифторхлор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан

2903 75 000 0-ден

25

C 3 HF 6 Cl

(ГХФУ-226)

Гексафторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

26

C 3 H 2 FCl 5 

(ГХФУ-231)

Фторпентахлорпропан

2903 79 110 0-ден

27

C 3 H 2 F 2 Cl 4 

(ГХФУ-232)

Дифтортетрахлорпропан

2903 79 110 0-ден

28

C 3 H 2 F 3 Cl 3 

(ГХФУ-233)

Трифтортрихлорпропан

2903 79 110 0-ден

29

C 3 H 2 F 4 Cl 2 

(ГХФУ-234)

Тетрафтордихлорпропан

2903 79 110 0-ден

30

C 3 H 2 F 5 Cl

(ГХФУ-235)

Пентафторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

31

C 3 H 3 FCl 4 

(ГХФУ-241)

Фтортетрахлорпропан

2903 79 110 0-ден

32

C 3 H 3 F 2 Cl 3 

(ГХФУ-242)

Дифтортрихлорпропан

2903 79 110 0-ден

33

C 3 H 3 F 3 Cl 2 

(ГХФУ-243)

Трифтордихлорпропан

2903 79 110 0-ден

34

C 3 H 3 F 4 Cl

(ГХФУ-244)

Тетрафторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

35

C 3 H 4 FCl 3 

(ГХФУ-251)

Фтортрихлорпропан

2903 79 110 0-ден

36

C 3 H 4 F 2 Cl 2 

(ГХФУ-252)

Дифтордихлорпропан

2903 79 110 0-ден

37

C 3 H 4 F 3 Cl

(ГХФУ-253)

Трифторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

38

C 3 H 5 FCl 2 

(ГХФУ-262)

Фтордихлорпропан

2903 79 110 0-ден

39

C 3 H 5 F 2 Cl

(ГХФУ-262)

Дифторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

40

C 3 H 6 FCl

(ГХФУ-271)

Фторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

II топ

КО СЭҚ ТН коды

41

CHFBr 2 

(ГБФУ-21В2)

Фтордибромметан

2903 79 210 0-ден

42

CHF 2 Br

(ГБФУ-22В1)

Дифторбромметан

2903 79 210 0-ден

43

CH 2 FBr

(ГБФУ-31В1)

Фторбромметан

2903 79 210 0-ден

44

C 2 HFBr 4 

(ГБФУ-21В4)

Фтортетрабромэтан

2903 79 210 0-ден

45

C 2 HF 2 Br 3 

(ГБФУ-123В3)

Дифтортрибромэтан

2903 79 210 0-ден

46

C 2 HF 3 Br 2 

(ГБФУ-23В2)

Трифтордибромэтан

2903 79 210 0-ден

47

C 2 HF 4 Br

(ГБФУ-24В1)

Тетрафторбромэтан

2903 79 210 0-ден

48

C 2 H 2 FBr 3 

(ГБФУ-31В3)

Фтортрибромэтан

2903 79 210 0-ден

49

C 2 H 2 F 2 Br 2 

(ГБФУ-32В2)

Дифтордибромэтан

2903 79 210 0-ден

50

C 2 H 2 F 3 Br

(ГБФУ-33В1)

Трифторбромэтан

2903 79 210 0-ден

51

C 2 H 3 FBr 2 

(ГБФУ-41В2)

Фтордибромэтан

2903 79 210 0-ден

52

C 2 H 3 F 2 Br

(ГБФУ-42В1)

Дифторбромэтан

2903 79 210 0-ден

53

C 2 Н 4 FBr

(ГБФУ-51В1)

Фторбромэтан

2903 79 210 0-ден

54

C 3 HFBr 6 

(ГБФУ-21В6)

Фторгексабромпропан

2903 79 210 0-ден

55

C 3 HF 2 Br 5 

(ГБФУ-22В5)

Дифторпентабромпропан

2903 79 210 0-ден

56

C 3 HF 3 Br 4 

(ГБФУ-23В4)

Трифтортетрабромпропан

2903 79 210 0-ден

57

C 3 HF 4 Br 3 

(ГБФУ-24В3)

Тетрафтортрибромпропан

2903 79 210 0-ден

58

C 3 HF 5 Br 2 

(ГБФУ-25В2)

Пентафтордибромпропан

2903 79 210 0-ден

59

C 3 HF 6 Br

(ГБФУ-26В1)

Гексафторбромпропан

2903 79 210 0-ден

60

C 3 H 2 FBr 5 

(ГБФУ-31В5)

Фторпентабромпропан

2903 79 210 0-ден

61

C 3 H 2 F 2 Br 4 

(ГБФУ-32В4)

Дифтортетрабромпропан

2903 79 210 0-ден

62

C 3 Н 2 F 3 Br 3 

(ГБФУ-33В3)

Трифтортрибромпропан

2903 79 210 0-ден

63

C 3 H 2 F 4 Br 2 

(ГБФУ-34В2)

Тетрафтордибромпропан

2903 79 210 0-ден

64

C 3 H 2 F 5 Br

(ГБФУ-35В1)

Пентафторбромпропан

2903 79 210 0-ден

65

C 3 H 3 FBr 4 

(ГБФУ-41В4)

Фтортетрабромпропан

2903 79 210 0-ден

66

C 3 H 3 F 2 Br 3 

(ГБФУ-42В3)

Дифтортрибромпропан

2903 79 210 0-ден

67

C 3 H 3 F 3 Br 2 

(ГБФУ-43В2)

Трифтордибромпропан

2903 79 210 0-ден

68

C 3 H 3 F 4 Br

(ГБФУ-44В1)

Тетрафторбромпропан

2903 79 210 0-ден

69

C 3 H 4 FBr 3 

(ГБФУ-51В3)

Фтортрибромпропан

2903 79 210 0-ден

70

С 3 Н 4 F 2 Br 2 

(ГБФУ-52В2)

Дифтордибромпропан

2903 79 210 0-ден

71

C 3 H 4 F 3 Br

(ГБФУ-53В1)

Трифторбромпропан

2903 79 210 0-ден

72

C 3 H 5 FBr 2 

(ГБФУ-61В2)

Фтордибромпропан

2903 79 210 0-ден

73

C 3 H 5 F 2 Br

(ГБФУ-62В1)

Дифторбромпропан

2903 79 210 0-ден

74

C 3 H 6 FBr

(ГБФУ-71В1)

Фторбромпропан

2903 79 210 0-ден

III топ

КО СЭҚ ТН коды

75

CH 2 BrCl


Бромхлорметан

2903 79 900 0-ден

Е** тізімі

КО СЭҚ ТН коды

I топ

1

СН 3 Br


Бромды метил

2903 39 110 0

      Ескертпелер:
      * Осы формула 1, 1, 2-трихлорэтанға қолданылмайды.
      ** А, В, С, Е тізімдеріне енгізілген озон қабатын бұзатын заттарды әкелу/әкету:
      оларды басқа химиялық заттарды өндіру үшін шикізат ретінде ғана қолдану;
      оларды 1987 жылғы 16 қыркүйектегі Озон қабатын бұзатын заттар бойынша Монреаль хаттамасында көзделген ерекше жағдайларда қолдану;
      оларды 1987 жылғы 16 қыркүйектегі озон қабатын бұзатын заттар бойынша Монреаль хаттамасының қатысушылары болып табылатын бір мемлекеттен басқа мемлекетке Кеден одағының кеден аумағы арқылы транзиттік тасымалдау жағдайларында ғана мүмкін болады.

Озон қабатын бұзатын 
заттарды тұтынуды  
есепке алу қағидаларына
2-қосымша      

Озон қабатын бұзатын заттарды жылдық тұтыну есептілігінің
нысаны

Р/с

Заңды тұлғаның, дара кәсіпкердің атауы

Күні

ОҚБЗ шығаратын ел

ОҚБЗ атауы мен химиялық формуласы

Алып келінген ОҚБЗ мөлшері, кг

Шығарылған ОҚБЗ мөлшері, кг

Сатып алушы ұйымдардың атауы мен орналасқан жері

Болжанатын қолданылу салалары

Іске асырылған ОҚБЗ мөлшері, кг
10 бағ. = 6 бағ. - 7-бағ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады