Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 8 ақпандағы N 124 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 тамыздағы № 657 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 21.08.2015 № 657 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.10.2013 № 1127 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 16-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу қағидалары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.10.2013 № 1127 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасының  
Үкіметінің          
2008 жылғы»8 ақпандағы    
N 124 қаулысымен       
бекітілген          

Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу
қағидалары

      Ескерту. Қағидалар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.10.2013 № 1127 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 16-бабына сәйкес әзірленді.
      2. Қағидалар озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу тәртібін айқындайды.
      3. Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу жүйелі, мерзімді толықтырылатын және нақтыланатын мәліметтер жиынтығын білдіреді, ол озон қабатын бұзатын заттарды тұтынудың мемлекеттік кадастрында қалыптастырылады.
      4. Қағидалар озон қабатын бұзатын заттарды мынадай қызмет түрлерінде тұтынуды жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге қолданылады:
      1) озон қабатын бұзатын заттарды өндіру;
      2) озон қабатын бұзатын заттарды әкелу және әкету;
      3) озон қабатын бұзатын заттарды пайдалана отырып жұмыстарды өндіру, құрамында озон қабатын бұзатын заттары бар жабдықтарды жөндеу, монтаждау және оларға қызмет көрсету.

2. Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу
тәртібі

      5. Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды есепке алуға осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген озон қабатын бұзатын заттар тізбесіне сәйкес озон қабатын бұзатын заттар жатады.
      6. Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың бірінші тоқсанынан кешіктірмей қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолдану салалары бойынша әкелінген, әкетілген және іске асырылған озон қабатын бұзатын заттардың мөлшері туралы нақты мәлімет ұсынады.
      7. Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынудың мемлекеттік кадастрын дайындау үшін озон қабатын бұзатын заттарды әкелуді және әкетуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер сатып алушы ұйымның атауын және орналасқан жері мен болжанған қолданылу саласын көрсете отырып, әкелінген, әкетілген және іске асырылған озон қабатын бұзатын заттардың мөлшерінің есебін жүргізеді.
      8. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган озон қабатын бұзатын заттарды тұтынудың мемлекеттік кадастрына озон қабатын бұзатын заттарды жылдық тұтыну туралы деректерді енгізеді.

Озон қабатын бұзатын
заттарды тұтынуды  
есепке алу қағидаларына
1-қосымша      

Озон қабатын бұзатын заттар тізбесі

А** тізімі

Р/с

Топ

Зат

Атауы

КО СЭҚ ТН коды

1

2

3

4

I топ


1

CFCl 3 

(ХФУ-11)

Фтортрихлорметан

2903 77 1000

2

CF 2 Cl 2 

(ХФУ-12)

Дифтордихлорметан

2903 77 2000

3

C 2 F 3 Cl 3 

(ХФУ-113)

1,1,2-трифтортрихлорэтан

2903 77 3000

4

C 2 F 4 Cl 2 

(ХФУ-114)

1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан

2903 77 4000

5

C 2 F 5 Cl

(ХФУ-115)

Пентафторхлорэтан

2903 77 5000

II топ


6

CF 2 BrCl

(Галон 1211)

Дифторхлорбромметан

2903 76 1000

7

CF 3 Br

(Галон 1301)

Трифторбромметан

2903 76 2000

8

C 2 F 4 Br 2 

(Галон 2402)

1,1,2,2-тетрафтордибромэтан

2903 76 9000

В** тізімі

КО СЭҚ ТН коды

I топ

1

CF 3 Cl

(ХФУ-13)

Трифторхлорметан

2903 77 9000

2

C 2 FCl 5 

(ХФУ-111)

Фторпентахлорэтан

2903 77 900 0

3

C 2 F 2 Cl 4 

(ХФУ-112)

Дифтортетрахлорэтан

2903 77 900 0

4

C 3 FCl 7 

(ХФУ-211)

Фторгептахлорпропан

2903 77 900 0

5

C 3 F 2 Cl 6 

(ХФУ-212)

Дифторгексахлорпропан

2903 77 900 0

6

C 3 F 3 Cl 5 

(ХФУ-213)

Трифторпентахлорпропан

2903 77 900 0

7

C 3 F 4 Cl 4 

(ХФУ-214)

Тетрафтортетрахлорпропан

2903 77 900 0

8

C 3 F 5 Cl 3 

(ХФУ-215)

Пентафтортрихлорпропан

2903 77 900 0

9

C 3 F 6 Cl 2 

(ХФУ-216)

Гексафтордихлорпропан

2903 77 900 0

10

C 3 F 7 Cl

(ХФУ-217)

Гептафторхлорпропан

2903 77 900 0

II топ


11

СCl 4 


Төртхлорлы көміртек
(ТХК) немесе тетрахлорметан

2903 14 000 0

III топ

КО СЭҚ ТН коды

12

С 2 Н 3 Сl 3 *


Метилхлороформ (МХФ), яғни 1, 1, 1-трихлорэтан

2903 19 100 0

С** тізімі

КО СЭҚ ТН коды

I топ

1

CHFCl 2 

(ГХФУ-21)

Фтордихлорметан

2903 79 110 0-ден

2

CHF 2 Cl

(ГХФУ-22)

Дифторхлорметан

2903 71 000 0-ден

3

CH 2 FCl

(ГХФУ-31)

Фторхлорметан

2903 79 110 0-ден

4

C 2 HFCl 4 

(ГХФУ-121)

Фтортетрахлорэтан

2903 79 110 0-ден

5

C 2 HF 2 Cl 3 

(ГХФУ-122)

Дифтортрихлорэтан

2903 79 110 0-ден

6

C 2 HF 3 Cl 2 

(ГХФУ-123а)

Трифтордихлорэтан

2903 79 110 0-ден

7

CHCl 2 CF 3 

(ГХФУ-123)

Трифтордихлорэтан

2903 79 110 0-ден

8

C 2 HF 4 Cl

(ГХФУ-124а)

Тетрафторхлорэтан

2903 79 110 0-ден

9

CHFClCF 3 

(ГХФУ-124)

Тетрафторхлорэтан

2903 79 110 0-ден

10

C 2 H 2 FCl 3 

(ГХФУ-131)

Фтортрихлорэтан

2903 79 110 0-ден

11

C 2 H 2 F 2 Cl 2 

(ГХФУ-132)

Дифтордихлорэтан

2903 79 110 0-ден

12

C 2 H 2 F 3 Cl

(ГХФУ-133)

Трифторхлорэтан

2903 79 110 0-ден

13

C 2 H 3 FCl 2 

(ГХФУ-141)

1-фтор-2,2-дихлорэтан

2903 73 000 0-ден

14

CH 3 CFCl 2 

(ГХФУ-141b)

1,1,1-фтордихлорэтан

2903 73 000 0-ден

15

C 2 H 3 F 2 Cl

(ГХФУ-142)

1-хлор, 2,2-дихлорэтан

2903 74 000 0-ден

16

CH 3 CF 2 Cl

(ГХФУ-142b)

1,1,1-дифторхлорэтан

2903 74 000 0-ден

17

C 2 H 4 FCl

(ГХФУ-151)

Фторхлорэтан

2903 79 110 0-ден

18

C 3 HFCl 6 

(ГХФУ-221)

Фторгексахлорпропан

2903 79 110 0-ден

19

C 3 HF 2 Cl 5 

(ГХФУ-222)

Дифторпентахлорпропан

2903 79 110 0-ден

20

C 3 HF 3 Cl 4 

(ГХФУ-223)

Трифтортетрахлорпропан

2903 79 110 0-ден

21

C 3 HF 4 Cl 3 

(ГХФУ-224)

Тетрафтортрихлорпропан

2903 79 110 0-ден

22

C 3 HF 5 Cl 2 

(ГХФУ-225)

Пентафтордихлорпропан

2903 75 000 0-ден

23

CF 3 CF 2 CHCl 2

(ГХФУ-225са)

1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан

2903 75 000 0-ден

24

CF 2 ClCF 2 CHClF

(ГХФУ-225tb)

1,1-дифторхлор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан

2903 75 000 0-ден

25

C 3 HF 6 Cl

(ГХФУ-226)

Гексафторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

26

C 3 H 2 FCl 5 

(ГХФУ-231)

Фторпентахлорпропан

2903 79 110 0-ден

27

C 3 H 2 F 2 Cl 4 

(ГХФУ-232)

Дифтортетрахлорпропан

2903 79 110 0-ден

28

C 3 H 2 F 3 Cl 3 

(ГХФУ-233)

Трифтортрихлорпропан

2903 79 110 0-ден

29

C 3 H 2 F 4 Cl 2 

(ГХФУ-234)

Тетрафтордихлорпропан

2903 79 110 0-ден

30

C 3 H 2 F 5 Cl

(ГХФУ-235)

Пентафторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

31

C 3 H 3 FCl 4 

(ГХФУ-241)

Фтортетрахлорпропан

2903 79 110 0-ден

32

C 3 H 3 F 2 Cl 3 

(ГХФУ-242)

Дифтортрихлорпропан

2903 79 110 0-ден

33

C 3 H 3 F 3 Cl 2 

(ГХФУ-243)

Трифтордихлорпропан

2903 79 110 0-ден

34

C 3 H 3 F 4 Cl

(ГХФУ-244)

Тетрафторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

35

C 3 H 4 FCl 3 

(ГХФУ-251)

Фтортрихлорпропан

2903 79 110 0-ден

36

C 3 H 4 F 2 Cl 2 

(ГХФУ-252)

Дифтордихлорпропан

2903 79 110 0-ден

37

C 3 H 4 F 3 Cl

(ГХФУ-253)

Трифторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

38

C 3 H 5 FCl 2 

(ГХФУ-262)

Фтордихлорпропан

2903 79 110 0-ден

39

C 3 H 5 F 2 Cl

(ГХФУ-262)

Дифторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

40

C 3 H 6 FCl

(ГХФУ-271)

Фторхлорпропан

2903 79 110 0-ден

II топ

КО СЭҚ ТН коды

41

CHFBr 2 

(ГБФУ-21В2)

Фтордибромметан

2903 79 210 0-ден

42

CHF 2 Br

(ГБФУ-22В1)

Дифторбромметан

2903 79 210 0-ден

43

CH 2 FBr

(ГБФУ-31В1)

Фторбромметан

2903 79 210 0-ден

44

C 2 HFBr 4 

(ГБФУ-21В4)

Фтортетрабромэтан

2903 79 210 0-ден

45

C 2 HF 2 Br 3 

(ГБФУ-123В3)

Дифтортрибромэтан

2903 79 210 0-ден

46

C 2 HF 3 Br 2 

(ГБФУ-23В2)

Трифтордибромэтан

2903 79 210 0-ден

47

C 2 HF 4 Br

(ГБФУ-24В1)

Тетрафторбромэтан

2903 79 210 0-ден

48

C 2 H 2 FBr 3 

(ГБФУ-31В3)

Фтортрибромэтан

2903 79 210 0-ден

49

C 2 H 2 F 2 Br 2 

(ГБФУ-32В2)

Дифтордибромэтан

2903 79 210 0-ден

50

C 2 H 2 F 3 Br

(ГБФУ-33В1)

Трифторбромэтан

2903 79 210 0-ден

51

C 2 H 3 FBr 2 

(ГБФУ-41В2)

Фтордибромэтан

2903 79 210 0-ден

52

C 2 H 3 F 2 Br

(ГБФУ-42В1)

Дифторбромэтан

2903 79 210 0-ден

53

C 2 Н 4 FBr

(ГБФУ-51В1)

Фторбромэтан

2903 79 210 0-ден

54

C 3 HFBr 6 

(ГБФУ-21В6)

Фторгексабромпропан

2903 79 210 0-ден

55

C 3 HF 2 Br 5 

(ГБФУ-22В5)

Дифторпентабромпропан

2903 79 210 0-ден

56

C 3 HF 3 Br 4 

(ГБФУ-23В4)

Трифтортетрабромпропан

2903 79 210 0-ден

57

C 3 HF 4 Br 3 

(ГБФУ-24В3)

Тетрафтортрибромпропан

2903 79 210 0-ден

58

C 3 HF 5 Br 2 

(ГБФУ-25В2)

Пентафтордибромпропан

2903 79 210 0-ден

59

C 3 HF 6 Br

(ГБФУ-26В1)

Гексафторбромпропан

2903 79 210 0-ден

60

C 3 H 2 FBr 5 

(ГБФУ-31В5)

Фторпентабромпропан

2903 79 210 0-ден

61

C 3 H 2 F 2 Br 4 

(ГБФУ-32В4)

Дифтортетрабромпропан

2903 79 210 0-ден

62

C 3 Н 2 F 3 Br 3 

(ГБФУ-33В3)

Трифтортрибромпропан

2903 79 210 0-ден

63

C 3 H 2 F 4 Br 2 

(ГБФУ-34В2)

Тетрафтордибромпропан

2903 79 210 0-ден

64

C 3 H 2 F 5 Br

(ГБФУ-35В1)

Пентафторбромпропан

2903 79 210 0-ден

65

C 3 H 3 FBr 4 

(ГБФУ-41В4)

Фтортетрабромпропан

2903 79 210 0-ден

66

C 3 H 3 F 2 Br 3 

(ГБФУ-42В3)

Дифтортрибромпропан

2903 79 210 0-ден

67

C 3 H 3 F 3 Br 2 

(ГБФУ-43В2)

Трифтордибромпропан

2903 79 210 0-ден

68

C 3 H 3 F 4 Br

(ГБФУ-44В1)

Тетрафторбромпропан

2903 79 210 0-ден

69

C 3 H 4 FBr 3 

(ГБФУ-51В3)

Фтортрибромпропан

2903 79 210 0-ден

70

С 3 Н 4 F 2 Br 2 

(ГБФУ-52В2)

Дифтордибромпропан

2903 79 210 0-ден

71

C 3 H 4 F 3 Br

(ГБФУ-53В1)

Трифторбромпропан

2903 79 210 0-ден

72

C 3 H 5 FBr 2 

(ГБФУ-61В2)

Фтордибромпропан

2903 79 210 0-ден

73

C 3 H 5 F 2 Br

(ГБФУ-62В1)

Дифторбромпропан

2903 79 210 0-ден

74

C 3 H 6 FBr

(ГБФУ-71В1)

Фторбромпропан

2903 79 210 0-ден

III топ

КО СЭҚ ТН коды

75

CH 2 BrCl


Бромхлорметан

2903 79 900 0-ден

Е** тізімі

КО СЭҚ ТН коды

I топ

1

СН 3 Br


Бромды метил

2903 39 110 0

      Ескертпелер:
      * Осы формула 1, 1, 2-трихлорэтанға қолданылмайды.
      ** А, В, С, Е тізімдеріне енгізілген озон қабатын бұзатын заттарды әкелу/әкету:
      оларды басқа химиялық заттарды өндіру үшін шикізат ретінде ғана қолдану;
      оларды 1987 жылғы 16 қыркүйектегі Озон қабатын бұзатын заттар бойынша Монреаль хаттамасында көзделген ерекше жағдайларда қолдану;
      оларды 1987 жылғы 16 қыркүйектегі озон қабатын бұзатын заттар бойынша Монреаль хаттамасының қатысушылары болып табылатын бір мемлекеттен басқа мемлекетке Кеден одағының кеден аумағы арқылы транзиттік тасымалдау жағдайларында ғана мүмкін болады.

Озон қабатын бұзатын 
заттарды тұтынуды  
есепке алу қағидаларына
2-қосымша      

Озон қабатын бұзатын заттарды жылдық тұтыну есептілігінің
нысаны

Р/с

Заңды тұлғаның, дара кәсіпкердің атауы

Күні

ОҚБЗ шығаратын ел

ОҚБЗ атауы мен химиялық формуласы

Алып келінген ОҚБЗ мөлшері, кг

Шығарылған ОҚБЗ мөлшері, кг

Сатып алушы ұйымдардың атауы мен орналасқан жері

Болжанатын қолданылу салалары

Іске асырылған ОҚБЗ мөлшері, кг
10 бағ. = 6 бағ. - 7-бағ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Об утверждении Правил учета потребления озоноразрушающих веществ

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2008 года № 124. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2015 года № 657

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 21.08.2015 № 657 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ.
      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Министра энергетики РК от 15.04.2015 г. № 285.

      Сноска. Заголовок постановления в редакции постановления Правительства РК от 22.10.2013 № 1127 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 16 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила учета потребления озоноразрушающих веществ.
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 22.10.2013 № 1127 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 8 февраля 2008 года № 124

Правила
учета потребления озоноразрушающих веществ

      Сноска. Правила в редакции постановления Правительства РК от 22.10.2013 № 1127 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила учета потребления озоноразрушающих веществ (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 16 Экологического кодекса Республики Казахстан.
      2. Правила определяют порядок учета потребления озоноразрушающих веществ.
      3. Учет потребления озоноразрушающих веществ представляет собой систематизированный, периодически пополняемый и уточняемый свод сведений, который формируются в государственный кадастр потребления озоноразрушающих веществ.
      4. Правила распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих потребление озоноразрущающих веществ, в следующих видах деятельности:
      1) производство озоноразрушающих веществ;
      2) ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ;
      3) производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

2. Порядок учета потребления озоноразрушающих веществ

      5. Учету потребления озоноразрушающих веществ подлежат озоноразрушающие вещества в соответствии с перечнем озоноразрушающих веществ, указанных в приложении 1 к настоящим Правилам.
      6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие потребление озоноразрушающих веществ, ежегодно, не позднее первого квартала следующего за отчетным годом, представляют в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды сведения о фактически ввезенном, вывезенном и реализованном количестве озоноразрушающих веществ по областям применения по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
      7. Для подготовки государственного кадастра потребления озоноразрушающих веществ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ, ведут учет ввезенного, вывезенного и реализованного количества озоноразрушающих веществ с указанием наименований и места нахождения организаций-покупателей и предполагаемых областей применения.
      8. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды заносит данные о годовом потреблении озоноразрушающих веществ в государственный кадастр потребления озоноразрушающих веществ.

Приложение 1       
к Правилам учета потребления
озоноразрушающих веществ  

                  Перечень озоноразрушающих веществ

Список А**

N
п/п

Группа

Вещество

Название

Код ТН ВЭД ТС

1

2

3

4

Группа I


1

CFCl 3 

(ХФУ-11)

Фтортрихлорметан

2903 77 1000

2

CF 2Cl 2 

(ХФУ-12)

Дифтордихлорметан

2903 77 2000

3

C 2F 3Cl 3 

(ХФУ-113)

1,1,2-трифтортрихлорэтан

2903 77 3000

4

C 2F 4Cl 2

(ХФУ-114)

1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан

2903 77 4000

5

C 2F 5Cl

(ХФУ-115)

Пентафторхлорэтан

2903 77 5000

Группа II


6

CF 2BrCl

(Галон 1211)

Дифторхлорбромметан

2903 76 1000

7

CF 3Br

(Галон 1301)

Трифторбромметан

2903 76 2000

8

C 2F 4Br 2 

(Галон 2402)

1,1,2,2-Тетрафтордибромэтан

2903 76 9000

Список В**

Код ТН ВЭД ТС

Группа I

1

CF 3Cl

(ХФУ-13)

Трифторхлорметан

2903 77 9000

2

C 2FCl 5

(ХФУ-111)

Фторпентахлорэтан

2903 77 900 0

3

C 2F 2Cl 4

(ХФУ-112)

Дифтортетрахлорэтаны

2903 77 900 0

4

C 3FCl 7

(ХФУ-211)

Фторгептахлорпропаны

2903 77 900 0

5

C 3F 2Cl 6 

(ХФУ-212)

Дифторгексахлорпропаны

2903 77 900 0

6

C 3F 3Cl 5 

(ХФУ-213)

Трифторпентахлорпропаны

2903 77 900 0

7

C 3F 4Cl 4 

(ХФУ-214)

Тетрафтортетрахлорпропаны

2903 77 900 0

8

C 3F 5Cl 3

(ХФУ-215)

Пентафтортрихлорпропаны

2903 77 900 0

9

C 3F 6Cl 2 

(ХФУ-216)

Гексафтордихлорпропаны

2903 77 900 0

10

C 3F 7Cl

(ХФУ-217)

Гептафторхлорпропаны

2903 77 900 0

Группа II


11

СCl 4 


Четыреххлористый углерод
(ЧХУ) или тетрахлорметан

2903 14 000 0

Группа III

Код ТН ВЭД ТС

12

С 2Н 3Сl3 *


Метилхлороформ (МХФ),
т.е. 1, 1, 1-трихлорэтан

2903 19 100 0

Список С**

Код ТН ВЭД ТС

Группа I

1

CHFCl 2 

(ГХФУ-21)

Фтордихлорметан

из 2903 79 110 0

2

CHF 2Cl

(ГХФУ-22)

Дифторхлорметан

из 2903 71 000 0

3

CH 2FCl

(ГХФУ-31)

Фторхлорметан

из 2903 79 110 0

4

C 2HFCl 4

(ГХФУ-121)

Фтортетрахлорэтан

из 2903 79 110 0

5

C 2HF 2Cl 3 

(ГХФУ-122)

Дифтортрихлорэтан

из 2903 79 110 0

6

C 2HF 3Cl 2 

(ГХФУ-123а)

Трифтордихлорэтан

из 2903 79 110 0

7

CHCl 2CF 3 

(ГХФУ-123)

Трифтордихлорэтан

из 2903 79 110 0

8

C 2HF 4Cl

(ГХФУ-124а)

Тетрафторхлорэтан

из 2903 79 110 0

9

CHFClCF 3

(ГХФУ-124)

Тетрафторхлорэтан

из 2903 79 110 0

10

C 2H 2FCl 3 

(ГХФУ-131)

Фтортрихлорэтан

из 2903 79 110 0

11

C 2H 2F 2Cl 2 

(ГХФУ-132)

Дифтордихлорэтан

из 2903 79 110 0

12

C 2H 2F 3Cl

(ГХФУ-133)

Трифторхлорэтан

из 2903 79 110 0

13

C 2H 3FCl 2 

(ГХФУ-141)

1-фтор-2,2-дихлорэтан

из 2903 73 000 0

14

CH 3CFCl 2 

(ГХФУ-141b)

1,1,1-фтордихлорэтан

из 2903 73 000 0

15

C 2H 3F 2Cl

(ГХФУ-142)

1-хлор, 2,2-дихлорэтан

из 2903 74 000 0

16

CH 3CF 2Cl

(ГХФУ-142b)

1,1,1-дифторхлорэтан

из 2903 74 000 0

17

C 2H 4FCl

(ГХФУ-151)

Фторхлорэтан

из 2903 79 110 0

18

C 3HFCl 6 

(ГХФУ-221)

Фторгексахлорпропан

из 2903 79 110 0

19

C 3HF 2Cl 5 

(ГХФУ-222)

Дифторпентахлорпропан

из 2903 79 110 0

20

C 3HF 3Cl 4 

(ГХФУ-223)

Трифтортетрахлорпропан

из 2903 79 110 0

21

C 3HF 4Cl 3 

(ГХФУ-224)

Тетрафтортрихлорпропан

из 2903 79 110 0

22

C 3HF 5Cl 2 

(ГХФУ-225)

Пентафтордихлорпропан

из 2903 75 000 0

23

CF 3CF 2 CHCl 2 

(ГХФУ-225са)

1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан

из 2903 75 000 0

24

CF 2ClCF 2 CHClF

(ГХФУ-225tb)

1,1-дифторхлор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан

из 2903 75 000 0

25

C 3HF 6Cl

(ГХФУ-226)

Гексафторхлорпропан

из 2903 79 110 0

26

C 3H 2FCl 5

(ГХФУ-231)

Фторпентахлорпропан

из 2903 79 110 0

27

C 3H 2F 2Cl 4

(ГХФУ-232)

Дифтортетрахлорпропан

из 2903 79 110 0

28

C 3H 2F 3Cl 3

(ГХФУ-233)

Трифтортрихлорпропан

из 2903 79 110 0

29

C 3H 2F 4Cl 2 

(ГХФУ-234)

Тетрафтордихлорпропан

из 2903 79 110 0

30

C 3H 2F 5Cl

(ГХФУ-235)

Пентафторхлорпропан

из 2903 79 110 0

31

C 3H 3FCl 4 

(ГХФУ-241)

Фтортетрахлорпропан

из 2903 79 110 0

32

C 3H 3F 2Cl 3

(ГХФУ-242)

Дифтортрихлорпропан

из 2903 79 110 0

33

C 3H 3F 3Cl 2 

(ГХФУ-243)

Трифтордихлорпропан

из 2903 79 110 0

34

C 3H 3F 4Cl

(ГХФУ-244)

Тетрафторхлорпропан

из 2903 79 110 0

35

C 3H 4FCl 3

(ГХФУ-251)

Фтортрихлорпропан

из 2903 79 110 0

36

C 3H 4F 2Cl 2

(ГХФУ-252)

Дифтордихлорпропан

из 2903 79 110 0

37

C 3H 4F 3Cl

(ГХФУ-253)

Трифторхлорпропан

из 2903 79 110 0

38

C 3H 5FCl 2 

(ГХФУ-262)

Фтордихлорпропан

из 2903 79 110 0

39

C 3H 5F 2Cl

(ГХФУ-262)

Дифторхлорпропан

из 2903 79 110 0

40

C 3H 6FCl

(ГХФУ-271)

Фторхлорпропан

из 2903 79 110 0

Группа II

Код ТН ВЭД ТС

41

CHFBr 2

(ГБФУ-21В2)

Фтордибромметан

из 2903 79 210 0

42

CHF 2Br

(ГБФУ-22В1)

Дифторбромметан

из 2903 79 210 0

43

CH 2FBr

(ГБФУ-31В1)

Фторбромметан

из 2903 79 210 0

44

C 2HFBr 4 

(ГБФУ-21В4)

Фтортетрабромэтан

из 2903 79 210 0

45

C 2HF 2Br 3 

(ГБФУ-123В3)

Дифтортрибромэтан

из 2903 79 210 0

46

C 2HF 3Br 2 

(ГБФУ-23В2)

Трифтордибромэтан

из 2903 79 210 0

47

C 2HF 4Br

(ГБФУ-24В1)

Тетрафторбромэтан

из 2903 79 210 0

48

C 2H 2FBr 3 

(ГБФУ-31В3)

Фтортрибромэтан

из 2903 79 210 0

49

C 2H 2F 2Br 2 

(ГБФУ-32В2)

Дифтордибромэтан

из 2903 79 210 0

50

C 2H 2F 3Br

(ГБФУ-33В1)

Трифторбромэтан

из 2903 79 210 0

51

C 2H 3FBr 2 

(ГБФУ-41В2)

Фтордибромэтан

из 2903 79 210 0

52

C 2H 3F 2Br

(ГБФУ-42В1)

Дифторбромэтан

из 2903 79 210 0

53

C 2Н 4FBr

(ГБФУ-51В1)

Фторбромэтан

из 2903 79 210 0

54

C 3HFBr 6 

(ГБФУ-21В6)

Фторгексабромпропан

из 2903 79 210 0

55

C 3HF 2Br 5

(ГБФУ-22В5)

Дифторпентабромпропан

из 2903 79 210 0

56

C 3HF 3Br 4 

(ГБФУ-23В4)

Трифтортетрабромпропан

из 2903 79 210 0

57

C 3HF 4Br 3 

(ГБФУ-24В3)

Тетрафтортрибромпропан

из 2903 79 210 0

58

C 3HF 5Br 2 

(ГБФУ-25В2)

Пентафтордибромпропан

из 2903 79 210 0

59

C 3HF 6Br

(ГБФУ-26В1)

Гексафторбромпропан

из 2903 79 210 0

60

C 3H 2FBr 5

(ГБФУ-31В5)

Фторпентабромпропан

из 2903 79 210 0

61

C 3H 2F 2Br 4

(ГБФУ-32В4)

Дифтортетрабромпропан

из 2903 79 210 0

62

C 3Н 2F 3Br 3 

(ГБФУ-33В3)

Трифтортрибромпропан

из 2903 79 210 0

63

C 3H 2F 4Br 2 

(ГБФУ-34В2)

Тетрафтордибромпропан

из 2903 79 210 0

64

C 3H 2F 5Br

(ГБФУ-35В1)

Пентафторбромпропан

из 2903 79 210 0

65

C 3H 3FBr 4

(ГБФУ-41В4)

Фтортетрабромпропан

из 2903 79 210 0

66

C 3H 3F 2Br 3 

(ГБФУ-42В3)

Дифтортрибромпропан

из 2903 79 210 0

67

C 3H 3F 3Br 2

(ГБФУ-43В2)

Трифтордибромпропан

из 2903 79 210 0

68

C 3H 3F 4Br

(ГБФУ-44В1)

Тетрафторбромпропан

из 2903 79 210 0

69

C 3H 4FBr 3

(ГБФУ-51В3)

Фтортрибромпропан

из 2903 79 210 0

70

С 3Н 4F 2Br 2

(ГБФУ-52В2)

Дифтордибромпропан

из 2903 79 210 0

71

C 3H 4F 3Br

(ГБФУ-53В1)

Трифторбромпропан

из 2903 79 210 0

72

C 3H 5FBr 2 

(ГБФУ-61В2)

Фтордибромпропан

из 2903 79 210 0

73

C 3H 5F 2Br

(ГБФУ-62В1)

Дифторбромпропан

из 2903 79 210 0

74

C 3H 6FBr

(ГБФУ-71В1)

Фторбромпропан

из 2903 79 210 0

Группа III

Код ТН ВЭД ТС

75

CH 2BrCl


Бромхлорметан

из 2903 79 900 0

Список Е**

Код ТН ВЭД ТС

Группа I

1

СН3 Br


Бромистый метил

2903 39 110 0

      Примечания:
      * Настоящая формула не относится к 1, 1, 2-трихлорэтану.
      ** Ввоз/вывоз озоноразрушающих веществ, включенных в списки А, В, С, Е, возможен только в случаях:
      их использования исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ;
      особых случаях их применения, предусмотренных Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года;
      их транзитных перевозок через таможенную территорию Таможенного союза из государств и в государства, являющиеся участниками Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года.

Приложение 2      
к Правилам учета потребления
озоноразрушающих веществ 

Форма отчетности годового потребления озоноразрушающих веществ

N
п/
п

Наименование
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя

Дата

Страна
вывозящая ОРВ

Наименование
ОРВ и химическая
формула

Количество
ввезенных
ОРВ, кг

Количество
вывезенных
ОРВ, кг

Наименование и
место нахождение
организаций-покупателей

Предполагаемые
области
применения

Реализованное
количество
ОРВ, кг
гр.10=
гр.6 - гр.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10