Автокөлік құралдарын техникалық пайдалану ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 ақпандағы N 203 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 901 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 29.12.2016 № 901  (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледi) қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі.
      ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-V ҚРЗ Заңына сәйкес ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 547 бұйрығын қараңыз.
      "Автомобиль көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 12-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қоса беріліп отырған Автокөлік құралдарын техникалық пайдалану ережесі бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі осы қаулыны іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын.
      3. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.
 

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
 
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 28 ақпандағы
N 203 қаулысымен
бекітілген

Автокөлік құралдарын техникалық пайдалану ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Автокөлік құралдарын техникалық пайдалану ережесі (бұдан әрі - Ереже) автокөлік құралдарын қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге бағытталған техникалық әсер ету (диагностикалау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу), іс-шаралар кешенін жүргізу тәртібін белгілейді.
      2. Ереженің қағидалары Қазақстан Республикасының аумағында автокөлік құралдарын пайдалануды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларға қолданылады.
      3. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) жарамды жай-күй - автокөлік құралдарының құрастырмасына, параметрлеріне, функционалдық мақсатына және агрегаттарының, тораптарының, бөлшектерінің қасиеттеріне қойылатын нормативтік кесімдер мен конструкторлық құжаттаманың барлық талаптарына сәйкес келетін техникалық жай-күй;
      2) сенімділік - жұмыстың берілген режимдері және пайдаланудың, техникалық қызмет көрсетудің, жөндеудің және сақтаудың берілген шарттары кезінде белгіленген шектерде берілген функциялардың орындалуын, пайдалану көрсеткіштерінің сақталуын қамтамасыз ететін автокөлік құралы агрегаттарының, тораптарының және бөлшектерінің техникалық жай-күйі;
      3) жарамсыз жай-күй - автокөлік құралдары агрегаттарының, тораптары мен бөлшектерінің құрастырмасына, параметрлеріне, функционалдық мақсатына және қасиеттеріне қойылатын нормативтік кесімдер мен конструкторлық құжаттама талаптарының біреуіне болса да сәйкес келмейтін техникалық жай-күй;
      4) техникалық қызмет көрсетудің міндетті жұмыстары (бұдан әрі - міндетті жұмыстар) - орындалуы жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және автокөлік құралдарының қоршаған ортаға зиянды әсерін азайтуға бағытталған операциялар кешені;
      5) автокөлік құралының толық массасы - дайындаушы кәсіпорын белгілеген жолаушылардың немесе жүктің барынша рұқсат етілген саны бар, толығымен жағармай (отын, май, салқындататын сұйықтық) құйылған, жинақталған (қосалқы доңғалақпен және сайманмен) автокөлік құралының массасы;
      6) ұсынылатын техникалық қызмет көрсету жұмыстары (бұдан әрі - ұсынылатын жұмыстар) - орындалуы негізінен бөлшектердің тозуын, агрегаттардың, тораптардың және бөлшектердің техникалық жай-күйі параметрлерінің нашарлауы жағына қарай өзгеру қарқынын азайтуға, автокөлік құралдарының үнемділігін қамтамасыз етуге, істен шығулар мен ақаулықтар туындауының алдын алуға бағытталған техникалық қызмет көрсету операцияларының кешені;
      7) техникалық жай-күй - автокөлік құралы агрегаттарының, тораптарының және бөлшектерінің пайдалану процесінде өзгеруге бейім қасиеттері мен нормативтік және конструкторлық құжаттамада белгіленген олардың өз функцияларын орындау немесе оларды мақсаты бойынша қолдану мүмкіндігін анықтайтын параметрлерінің жиынтығы;
      8) техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі - ТҚ) - автокөлік құралдарын жарамды күйде ұстауға, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, оларды пайдалану және сақтау процесінде қоршаған ортаны қорғауға бағытталған операциялардың (техникалық әсер етудің) кешені;
      9) автокөлік құралдарын техникалық пайдалану - автокөлік құралдарын пайдалануды ұйымдастыруға және қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған техникалық әсер етудің (диагностикалау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу), іс-шаралардың кешені.
      4. Автокөлік құралдарының сенімділігін, олардың жолдарда қоршаған ортаға ең аз теріс әсермен қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуге техникалық қызмет көрсетудің және жөндеудің жоспарлау-алдын алу жүйесін (бұдан әрі - Жүйе) іске асыру арқылы қол жеткізіледі.
      Жүйе нормативтік құжаттаманың, автокөлік құралдарын пайдалану және сақтау процесінде олардың жарамды күйін қамтамасыз етуге қажетті орындаушылардың және техникалық қызмет көрсету мен жөндеу құралдарының жиынтығын білдіреді.
      5. Автокөлiк құралдарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жөнiндегi нормативтiк құжаттама пайдалану шарттарын ескере отырып, қағидаттарды, анықтамаларды, ұсынымдарды, технологияны, нормативтердi және оларды түзету әдiстерiн белгiлейдi және осы Ережеден, ұлттық стандарттар мен өзге де нормативтiк актiлерден, оның iшiнде конструкторлық құжаттама мен автокөлiк құралының нақты маркасын (моделiн) пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтан тұрады.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
       6. Автокөлік кәсіпорындарында, автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жөніндегі мамандандырылған кәсіпорындарда орналасқан автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу құралдары ғимараттар мен құрылыстарды, технологиялық жабдықпен жарақты қамтиды.
      7. Автокөлік құралдарын техникалық пайдаланудың белгіленген талаптарға сәйкессіздігі бөлігінде осы Ереженің қағидаларын бұзушылықтар анықталған жағдайда, көліктік бақылау жүргізуге уәкілетті мемлекеттік органның қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылдайды.
      8. Жүйені іске асыру процесінде техникалық әсер ету кешені мыналарға:
      1) автокөлік құралын пайдалануға енгізуге, пайдаланудан уақытша алуға және сақтауға дайындауға;
      2) автокөлік құралдарын пайдалану және сақтау процесінде олардың қажетті сенімділік деңгейін ұстап тұруға және жарамды күйін қамтамасыз етуге бағытталған автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жөніндегі жұмыстарды қамтиды.
      9. Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу мынадай түрлерге бөлінеді:
      1) сату алдындағы техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі - ТҚ са );
      2) сыннан өткізу кезеңіндегі техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі - ТҚ сө );
      3) күн сайынғы техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі - КҚ);
      4) кезеңдік техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі - ТҚ к );
      5) консервациялау алдындағы техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі - ТҚ к );
      6) жөндеу (бұдан әрі - Ж).
      10. ТҚ операцияларының барлық көлемі екі топқа бөлінеді:
      1) міндетті жұмыстардың тізбесіне кіретін операциялар. Операциялардың бұл тобы меншік нысанына қарамастан автокөлік құралдары иелерінің барлығының орындауы үшін міндетті болып табылады;
      2) автокөлік құралдары иелерінің қалауы бойынша орындалатын, ұсынылып отырған операциялар.
      11. Өндірістік бағдарламаға байланысты автокөлік құралдарын диагностикалау және ТҚ бойынша жұмыстар ағынды желілерде немесе тұйықталған постыларда, ал Ж - әмбебап және мамандандырылған постыларда орындалады.
      12. Орындалатын жұмыстардың мақсатына, сипатына және көлеміне сәйкес жөндеу ағымдағы (бұдан әрі - АЖ) және күрделі жөндеу (бұдан әрі - КЖ) болып бөлінеді.
 

2-тарау. Автокөлік құралдарының техникалық жай-күйін диагностикалау
2.1. Автокөлік құралдарының, агрегаттардың, тораптардың
және бөлшектердің техникалық жай-күйін диагностикалау

      13. Диагностикалау автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеу технологиялық процесінің құрамдас бөлігі болып табылады және автокөлік құралдарының, олардың агрегаттарының, тораптарының және бөлшектерінің техникалық жай-күйі параметрлерін анықтауға бағытталған.
      14. Диагностикалау істен шығулар мен жарамсыз жай-күйдің туындауы мүмкін уақытты болжауды, істен шығу мен ақаулылықтардың болуын анықтауды, сондай-ақ агрегаттың, тораптың немесе бөлшектің қалдық ресурсы мен тоқтаусыз қызмет ету мерзімін параметрлердің нақты мәндерін рұқсат етілген шекті мәндерімен салыстыру арқылы анықтауды қамтиды.
 

2.2. Автокөлік құралдарын диагностикалау түрлері

      15. Диагностикалау орындалатын жұмыстардың мақсаты, кезеңділігі, көлемі, технологиялық процестегі орны бойынша жедел диагностикалауға (жалпы) (бұдан әрі - Д-1) және элемент бойынша диагностикалауға (тереңдетілген) (бұдан әрі - Д-2) бөлінеді.
      16. Д-1 қажеттілік бойынша ТҚ және АЖ жүргізу алдында немесе оны орындау кезеңінде, орындалған жұмыстарды жедел не қорытынды бақылауды қамтамасыз ету үшін тікелей ТҚ посттарында орындалады. Ол агрегаттардың, тораптардың және бөлшектердің, жол қозғалысы қауіпсіздігіне, олардың анықтауға арналған. Д-1 нәтижелері бойынша реттеу және жөндеу жұмыстарының көлемдері нақтыланады.
      17. Д-2 мамандандырылған посттарда (желілерде), ТҚ-1 және ТҚ-2 орындау алдында автокөлік құралдарының, олардың агрегаттарының, тораптарының және бөлшектерінің, оларды жою үшін жөндеу жұмыстары талап етілетін істен шығулары мен ақаулылықтарын анықтау мақсатында, мезгіл-мезгіл орындалады. Д-2 нәтижелері бойынша автокөлік құралдарын жол қозғалысы қауіпсіздігін және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін күйде ұстау үшін қажетті реттеу мен жөндеу жұмыстарының көлемдері белгіленеді, сондай-ақ автокөлік құралдары жарамды жұмысының ресурсы анықталады.
 

2.3. Автокөлік құралдарын рейс алдындағы (ауысым алдындағы)
техникалық тексеру

      18. Жолаушыларды, багажды және жүктерді автомобильмен тасымалдау кезінде пайдаланылатын автокөлік құралдарын рейс алдындағы (ауысым алдындағы) техникалық тексеруді тасымалдаушылар ТҚ посттарында (өндірістік-техникалық база болған кезде), не техникалық қызмет көрсету станцияларында күн сайын оларды желіге шығару (рейске жөнелту) алдында дербес жүзеге асырады.
      19. Тасымалдаушы ТҚ посттарында дербес жүзеге асыратын автокөлік құралдарын рейс алдындағы (ауысым алдындағы) техникалық тексеру автокөлік құралдарына КҚ бойынша жұмыстарды жүргізуі кезінде орындалады.
      20. Жолаушыларды, багажды және жүктерді автомобильмен тасымалдау кезінде пайдаланылатын автокөлік құралдарын рейс алдындағы (ауысым алдындағы) техникалық тексеру операцияларының тізбесі 1-қосымшаға сәйкес келеді.
      21. Рейс алдындағы (ауысым алдындағы) техникалық тексеру нәтижелері бойынша тасымалдаушының техникалық жағынан жарамды автокөлік құралдарын жолға шығару үшін жауапты тұлға жолдама параққа, не автокөлік құралындағы борт журналына тексеруден өткені туралы белгі қояды.
      22. Рейс алдындағы (ауысым алдындағы) техникалық тексеруден өтпеген және жарамсыз күйдегі автокөлік құралдарын жолға шығаруға (рейске жөнелтуге) рұқсат етілмейді.
 

3-тарау. Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету
3.1. Автокөлік құралдарын сату алдындағы техникалық қызмет
көрсету

      23. ТҚ са автокөлік құралдарын сату алдында, олардың пайдалануға енгізу кезіндегі толық жұмыс істеу қабілеттігін қамтамасыз ету мақсатында орындалады.
      24. Сауда желісі арқылы сатылатын пайдалануда болған автокөлік құралдарына ТҚ са -ны сауда ұйымы техникалық қызмет көрсету станцияларында немесе өз күштерімен өндірістік үй-жайлар мен қажетті жабдық болған кезде орындайды.
      25. ТҚ са орындау кезіндегі жұмыстардың тізбесі:
      1) КҚ бойынша жұмыстардың толық көлемін;
      2) автокөлік құралын консервациядан алу жөніндегі операцияларды, жинақталуын және жарамды күйін тексеруді қамтиды.
      Бұдан басқа, ТҚ са операцияларының тізбесі нақтыланады және автокөлік құралының нақты маркасына (моделіне) арналған сервистік кітапша бойынша өңделеді.
 

3.2. Автокөлік құралдарына сыннан өткізу кезеңінде
техникалық қызмет көрсету

      26. Жаңа автокөлік құралдарын сыннан өткізу кезеңі бөлшектердің, тораптардың, тетіктердің қарқынды қосымша жұмысымен, бекіткіш қосылыстардың босауымен және технологиялық саңылаулардың бұзылуымен сипатталады.
      27. ТҚ сө бойынша жұмыстарды орындау автокөлік құралы агрегаттарының, тораптарының және бөлшектерінің ең аз тозуымен қосымша жұмыс істеуін, босаған бекіткіштер мен қосылған жерлерді бақылауды және қатайтып тартуды қамтамасыз етудің қолайлы жағдайын жасауға бағытталған.
      28. Сыннан өткізу кезеңін жасаушы кәсіпорын автокөлік құралының нақты маркасы (моделі) үшін белгілейді және ол құрылымы мен пайдалану шарттарына байланысты 1-ден 5 мың км дейін құрауы мүмкін.
      29. Автокөлік құралын сыннан өткізу кезеңінің соңында орындалатын негізгі жұмыстарға:
      1) қозғалтқыштағы майды және май сүзгісін ауыстыру;
      2) майлау, қоректендіру және салқындату жүйелерінің герметиктігін тексеру;
      3) агрегаттардың бекіткіштері мен трансмиссияның тораптарын тексеру;
      4) газ болу тетігі мен қоректендіру жүйесі бойынша реттеу жұмыстары;
      5) басқару тетіктері мен тежегіш жүйесі бойынша бақылау-диагностикалық жұмыстар;
      6) қозғалтқышты пайдаланылған газдардың уыттылығы мен түтінділігіне қатысты тексеру жатады.
      Автокөлік құралының нақты маркасына (моделіне) арналған ТҚ сө операцияларының толық тізбесін жасаушы кәсіпорын белгілейді және пайдалану жөніндегі басшылықта (сервистік кітапшада) келтіріледі.
 

3.3. Автокөлік құралдарына күн сайынғы техникалық
қызмет көрсету

      30. КҚ күн сайын жұмыстың басталуы алдында автокөлік құралының техникалық жай-күйін бақылау мен оны пайдалануға дайындау мақсатымен орындалады.
      31. Автокөлік құралына КҚ операциялары:
      1) тиісті сыртқы түрін сақтау бойынша жұмыстарды орындауды;
      2) техникалық жай-күйін тексеруді;
      3) пайдалану сұйықтықтарының деңгейін тексеруді;
      4) санитарлық өңдеуді көздейді.
      Автокөлік құралына КҚ жөніндегі жұмыстардың толық тізбесі
      1-қосымшада келтіріледі.
      32. Техникалық күйді тексеруді күн сайын арнайы постта немесе автокөлік құралы тұрақты тұратын (сақталатын) орында жауапты техникалық қызметкер (бақылаушы механик) және (немесе) жүргізуші жүзеге асырады.
      33. Автокөлік құралының кәсіпорын тұрақты орналасқан орыннан тыс жұмысы кезінде жүргізуші КҚ бақылау операцияларын күн сайын орындайды. Бақылау операциялары сондай-ақ күні бойы жүргізушілер ауысымы кезінде орындалады.
      34. Жуу-жинау жұмыстары қажетті жуатын жабдықпен жабдықталған және қоршаған ортаның автокөлік құралдары агрегаттарының, тораптарының және бөлшектерінің тозу өнімдерімен, пайдалану материалдарымен және техникалық сұйықтықтармен ластану мүмкіндігін болдырмайтын мамандандырылған посттарда орындалады. Жуу-жинау жұмыстары, сондай-ақ автокөлік құралдары диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу посттарына келер алдында орындалады.
      35. Автокөлік құралдарының шанақтарын дезинфекциялағыш ерітінділермен өңдеу Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау ережесінің, жүктің нақты түрін тасымалдауға қойылатын талаптарына, сондай-ақ санитарлық-эпидемиологиялық нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылады.
      36. Жолаушылардың және багаждың тұрақты автомобиль тасымалдарын жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын автобустардың салондары, орындықтарын, тұтқаларын, терезе шыныларын және едендерін қоса алғанда, жолға шығу алдында жуғыш және дезинфекциялағыш заттарды пайдалана отырып күн сайын міндетті түрде жуылуға тиіс.
 

3.4. Автокөлік құралдарына мерзімдік техникалық қызмет көрсету

      37. ТҚ м жұмыстардың көлемі, олардың орындалу мерзімділігі мен еңбекті қажет етуі бойынша шартты түрде үш сатыға бөлінеді: бірінші техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі - ТҚ-1), екінші техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі - ТҚ-2) және маусымдық техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі - МҚ) операциялары.
      38. ТҚ к сатыларын қамтитын негізгі операциялар міндетті жұмыстардың тізбесіне кіреді және 2-қосымшада аталып өткен.
      Негізгі операциялар пайдалану жөніндегі басшылыққа немесе автокөлік құралының сервистік кітапшасына сәйкес орындалуы және 2-қосымшаның деректерін ескере отырып өңделуі мүмкін.
      39. Автокөлік құралын жасаушы кәсіпорын жүріс аралықтарының нормалары мен ТҚ к операцияларының тізбесін белгілемеген немесе олар толық болмаған жағдайда, 2, 3-қосымшалар басшылыққа алынады.
      40. Жол жамылғысының үлгісімен және жер рельефімен сипатталатын автокөлік құралдарын пайдалану шарттарын сыныптау 4-қосымшаға сәйкес санаттарға бөлінеді.
      41. МҚ автокөлік құралын көктемгі-жазғы және күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа дайындау жөніндегі жұмыстарды орындай отырып жылына екі рет (көктемде және күзде) жүргізіледі.
      42. МҚ кезінде орындалатын жұмыстардың жалпы көлеміне ТҚ-2 міндетті жұмыстары және МҚ тікелей операциялары (2-қосымша) кіреді.
      43. Төменгі температуралар кезінде қозғалтқыштың іске қосылуын, автокөлік құралының жолаушы салонының (кабинасының) герметиктігін және қыздырылуын қамтамасыз етумен байланысты МҚ қосымша жұмыстары күзгі кезеңде орындалады.
      44. МҚ негізгі жұмыстарына:
      1) қоректендіру жүйесінің герметиктігін, қозғалтқыштың майлануы мен салқындатылуы;
      2) от алдыру жүйесін (жоғарғы вольтті сымдардың, бөлгіштің және тұтандыру оттықтарының жай-күйін) тексеру;
      3) электролит тығыздығының деңгейін бақылау мен пайдалану шарттарымен сәйкестікке келтіру және аккумулятор батареясының бақылау-жаттығу циклін жүргізу;
      4) қозғалтқыштағы майды және салқындатқыш сұйықтықты ауыстыру (қажет болғанда) жатады.
      45. СО жұмыстары қажетті жабдықпен жабдықталған, қоршаған ортаның автокөлік құралдары агрегаттарының, тораптарының және бөлшектерінің тозу өнімдерімен, пайдалану материалдарымен және техникалық сұйықтықтармен ластану мүмкіндігін болдырмайтын мамандандырылған посттарда орындалады.
 

3.5. Автокөлік құралдарына консервациялау алдында техникалық
қызмет көрсету және оларды сақтау

      46. Жолаушыларды, багажды және жүктерді автомобильмен тасымалдау кезінде пайдаланылатын автокөлік құралдары ауысымаралық уақытта, сондай-ақ ТҚ және Ж посттарына қойылуы алдында жабық үй-жайларда, қалқаның астында немесе ашық алаңшаларда сақталады (көлік жайсыз сақталу).
      47. Ауысымаралық уақытта жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты тасымалдау кезінде пайдаланылатын автобустар мен таксилер, сондай-ақ жұмыс сипаты тұрақты дайындықты қажет ететін автокөлік құралдары жылытылатын жабық үй-жайларда сақталуы тиіс.
      48. Қауіпті жүктерді автомобильмен тасымалдауға арналған және пайдаланылатын мамандандырылған автокөлік құралдары басқа автокөлік құралдарынан бөлек, олар үшін арнайы бөлінген алаңшаларда сақталады.
      49. Автокөлік құралдарын сақтау орындарына қою, автокөлік құралдарының және ғимараттар мен құрылыстардың элементтері арасындағы қашықтық белгіленген талаптарға сәйкес келетіндей және олардың еркін шығуын қамтамасыз ететіндей жүзеге асырылуы тиіс. Сақтау аймағында жөндеу жұмыстары мен автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге, сондай-ақ сүрткіш және пайдаланымдық материалдарды сақтауға рұқсат етілмейді.
      50. Ұзақ сақтауға (үш айдан артық) қойылған кезде автокөлік құралдары консервациялаудан өтуі тиіс.
      51. Консервациялау алдында жуу-жинау жұмыстары, және қажет болған жағдайда, автокөлік құралдарын жарамды күйге келтіру үшін ТҚ және ТЖ жұмыстары орындалады.
      52. Консервациялау деп автокөлік құралдарының ұзақ уақыт кезеңі ішінде сақталуын және қысқа мерзімде көліктік күйге келтірілу мүмкіндігін қамтамасыз ететін арнайы дайындалған жағдайларда және осы мақсаттарға бөлінген алаңшаларда ұзақ сақтауға дайындау жөніндегі операциялар түсініледі.
      53. Алты айға дейінгі мерзімге сақтауға қойылатын автокөлік құралдарына ТҚ к бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде мынадай операцияларды орындау қажет:
      1) салқындату жүйесіне төменгі температурада қататын сұйықтықты құю (күзгі-қысқы уақыт кезеңінде сақтауға қою кезінде);
      2) желдеткіш, генератор және сығымдағыш жетегі белдіктерінің тартылуын босату;
      3) тұтандыру оттықтарын бұрап алу және қозғалтқыштың цилиндрлеріне 50-70 см 3 -ден май құю, содан кейін иінді білікті 5-6 айналымға бұру және тұтандыру оттықтарын қайта бұрап жабу;
      4) сығымдағыштың цилиндрлеріне 20 см 3 -ден май құю;
      5) электролиттің тығыздығын тексеру және сақтау температурасына сәйкес келетін қажетті деңгейге дейін жеткізу және аккумулятор батареясын толығымен зарядтау. Аккумулятор батареясының минустық клеммасын шанақпен (массамен) қосатын сымды ажырату;
      6) қоректендіру жүйесі ауа сүзгісінің кіріс келтеқұбырын және сөндіргіштің шығыс құбырының саңылауын майлы қағазбен тығыздап жабу;
      7) қолмен тежегіштің үйкелу түйіндерін майлау;
      8) автомобильді, доңғалақтардың жер бетінен көтерілуін қамтамасыз ететін тұғырыққа қою;
      9) кабина мен шанақтың есіктерін, терезелерін және желдеткіш люктерді жабу.
      54. Автокөлік құралдарын алты айдан артық мерзімге сақтауға қойған кезде ТҚ к операцияларының тізбесіне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:
      1) салқындатқыш сұйықтықты салқындату жүйесінен ағызып алу (жүк автомобильдері мен автобустар үшін) және жүйені таза сумен жуу, ағызу крандарын ашық күйде қалдыру;
      2) отынды отын багынан ағызып алу;
      3) аккумулятор батареясын, оны қоймада сақтау үшін автокөлік құралынан алу;
      4) шиналарды жарық өткізбейтін материалмен жабу немесе қорғағыш ерітіндісімен өңдеу (ашық алаңдарда сақтау кезінде);
      5) жеңіл автомобильдер мен автобустар шанағының және жүк автомобильдері кабинасының сыртқы бетін балауыз пастасымен, ал сәндік бөлшектердің хромдалған немесе жылтыратылған беттерін бұзылудан сақтайтын май қабатымен жабу.
      Автокөлік құралдарын ашық алаңшада сақтаған кезде резеңке-техникалық, пластмасса бұйымдардың және лакты-бояулы жамылғысының сақталуын қамтамасыз ету үшін автокөлік құралын тура түсетін күн сәулелерінің және жауын-шашынның әсерінен қорғайды (тентпен жабады, уақытша қалқа жасайды).
 

4-тарау. Автокөлік құралдарын жөндеу
4.1. Автокөлік құралдарын ағымдағы жөндеу

      55. АЖ автокөлік құралдарын, олардың агрегаттары мен тораптарын диагностикалау нәтижелері бойынша жоспарлы не істен шығуы (ақаулылығы) кезінде орындалады және автокөлік құралдарының жарамды күйін қамтамасыз етуге немесе қалпына келтіруге арналған.
      56. АЖ негізгіден (жинақталған ілінісу картері бар қозғалтқыш, беріліс қорабы, бөлгіш қорап, гидромеханикалық беріліс қорабы, артқы белдік, ортаңғы белдік, алдыңғы білік (белдік) рульдік басқару, жүк автомобилінің кабинасы мен жеңіл автомобильдің шанағы, автобустың шанағы, рама, өзіаударғыш автомобиль платформасының көтеру жабдығы) басқа, жол берілген шектік тозу параметрлеріне жеткен жеке агрегаттардың, тораптардың және бөлшектердің, ауыстырылуын қамтиды және әдетте, ТҚ к -пен бір мезгілде орындалады.
      57. АЖ орындалу көлеміне, орнына және уақытына байланысты:
      1) тапсырыстық ағымдағы жөндеу (бұдан әрі - АЖ т );
      2) ілеспелі ағымдағы жөндеу (бұдан әрі - АЖ і );
      3) жоспарлы-алдын алу ағымдағы жөндеу (бұдан әрі - ЖААЖ) болып бөлінеді.
      58. АЖ т агрегат, торап немесе бөлшек жол берілген шектік тозу параметрлеріне жеткен немесе кенеттен істен шыққан, немесе ақаулылық пайда болған кезде қажеттілік бойынша орындалады.
      59. АЖ і аз еңбекті қажет ететін, технологиялық жағынан байланысты және ТҚ к бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде орындалатын операцияларды қамтиды.
      60. Орындалатын жұмыстардың сапасын белгіленген көлемде қамтамасыз ету, сондай-ақ еңбек өнімділігін арттыру мақсатында ТҚ к жүргізу кезінде ілеспелі ағымдағы жөндеу көлемін шектеу ұсынылады. Ілеспелі ағымдағы жөндеу операцияларының жалпы еңбек сыйымдылығы ТҚ к тиісті түрінің еңбек сыйымдылығынан 20%-дан аспауы тиіс.
      61. ЖААЖ автокөлік құралының нақты маркасы (моделі) үшін берілген пайдалану шарттарында негізделген жүріс аралығынан немесе уақыт кезеңінен кейін мәжбүрлі түрде орындалады.
      62. ЖААЖ-ға жол қозғалысы қауіпсіздігіне, экологиялық қауіпсіздікке әсер ететін, сондай-ақ автокөлік құралдарын белгілі бір жағдайда пайдалану кезінде едәуір жиі туындайтын істен шығулар мен ақаулықтарды болдырмауға бағытталған жұмыстар жатады.
 

4.2. Автокөлік құралдарын күрделі жөндеу

      63. Жолаушыларды, багажды және жүктерді автомобильмен тасымалдау кезінде пайдаланылатын автокөлік құралдарын, олардың агрегаттары мен тораптарын КЖ автокөлік кәсіпорындарының күшімен және құралдарымен ТҚ посттарында, сондай-ақ осы мақсаттар үшін арнайы мақсатталған және жабдықталған өндірістік үй-жайларда (агрегаттық, дәнекерлеу, мыстау, қаптау, бояу, ұста, вулкандандыру цехтарында, отын аппаратурасы мен электр жабдығын жөндеу цехтарында) не техникалық қызмет көрсету станцияларында орындалады.
      64. КЖ автокөлік құралдарының агрегаттары мен тораптарының техникалық жай-күйі параметрлерін, олардың жүрісін келесі күрделі жөндеуге дейін қамтамасыз ету не жаңа автокөлік құралдарына арналған жүріс нормаларының кемінде 80%-ын есептен шығару үшін қалпына келтіруді көздейді.
      65. Автокөлік құралдарын, агрегаттар мен тораптарды КЖ қажеттілік бойынша диагностикалау нәтижелеріне және (немесе) жасаушы кәсіпорын белгілеген жөндеуаралық жүріс нормаларына сәйкес орындалады.
      66. КЖ-ге автобустар мен жеңіл автомобильдерге арналған шанақты, жүк автомобильдеріне арналған раманы ауыстырумен немесе 56-тармақта көрсетілген кемінде үш негізгі агрегатты кез келген үйлесімде бір мезгілде ауыстырумен байланысты қосымша жұмыстар жатады.
 

5-тарау. Сұйытылған мұнаймен және сығылған табиғи
газбен жұмыс істейтін автокөлік құралдарына техникалық
қызмет көрсету мен жөндеу ерекшеліктері

      67. Сұйытылған мұнаймен және сығылған табиғи газбен жұмыс істейтін автокөлік құралдарына (бұдан әрі - газбаллонды автокөлік құралдары) техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жүргізу кезінде газ аппаратурасы үшін газбен және бензинмен қоректендіру жүйелерінің ТҚ және АЖ қосарласа орындалатын технологиялық процесі де, ТҚ және АЖ дербес орындалатын технологиялық процесі де ұйымдастырылуы мүмкін. Жұмыстар мамандандырылған учаскеде жүзеге асырылады. Бұл ретте, бірінші жағдайда, мамандандырылған учаскеге екі дербес пост кіреді, оларда жұмыс бензинмен (дизельдік) және газбен қоректендіру жүйелері үшін бөлек орындалады. Екінші жағдайда, газбен қоректендіру жүйесіне ТҚ және АЖ бойынша жүргізілетін жұмыстар мамандандырылған учаскеде орындалады, ал бензинмен (дизельдік) қоректендіру жүйесіне жалпы посттар мен желілерде орындалады.
      68. Газбаллонды автокөлік құралдарына ТҚ және АЖ ұйымдастыру кезінде ашық алаңшада орналасқан газ аппаратурасының герметиктігін тексеру посттары көзделеді. Газбаллонды автокөлік құралдарының ТҚ, АЖ посттарына, сондай-ақ сақтауға қоюға тек газ аппаратурасының жарамдылығына тексеру жүргізілгеннен кейін ғана рұқсат етіледі. Бұл ретте газ қоректендіру жүйесінен шығарылуы тиіс және қозғалтқыштың ТҚ мен ТЖ және сақтау аймағындағы әрі қарайғы жұмысы бензинмен (дизельдік) қоректендіру жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылуы тиіс.
      69. Газбаллонды автокөлік құралдарына ТҚ және АЖ жұмыстары аяқталғаннан кейін газ аппаратурасының герметиктігін тексеру жүргізіледі. Жоғарғы қысымды газ құбырларының барлық қосылыстары, газ баллондарының мойындары, шығыс және магистральдық вентильдері (жабық және толығымен ашық күйде) герметиктігі тексеруден өткізіледі.
      70. Газбаллонды автокөлік құралдарын сақтау тұрақ ауданының әрбір 200 шаршы метріне бір пост деген есеппен, өрт сигналын беру және өртке қарсы посттармен жабдықталған ашық алаңшаларда жүзеге асырылады. Газбаллонды автокөлік құралдарын сақтауға арналған алаңшаларды, құрылымы оларда орнатылған газ баллондарының қызып кету мүмкіндігін болдырмайтын қыздыру жүйесімен жабдықтауға рұқсат етіледі.
 


Автокөлік құралдарын
техникалық пайдалану
ережесіне
1-қосымша

Автокөлік құралдарын рейс алдында (ауысым алдында)
техникалық тексеру және КҚ операцияларының тізбесі

Операциялардың атауы
 

Ескерту
 

1
 

2
 

Автокөлік құралы (кабина, шанақ)
 

1. Автокөлік құралын (тіркемені, жартылай
тіркемені) тексеру, сыртқы зақымдануларды
байқау, есіктердің, платформаның және
олардың тиек тетіктерінің жай-күйін
тексеру, жинақталуын тексеру
2. Шалқайма кабинаның тіреу-шектеу
құрылғысын тексеру
3. Автомобиль-тартқыштың ершікті құрылғы-
сының қармауыштары серіппелерінің, тиек
жұдырығының және ысырма серіппелерінің
жай-күйі мен бекітілуін тексеру
4. Қауіпсіздік белдіктерінің бүтіндігін
тексеру
5. Шыныны жылыту және қыздыру жүйелерінің
жұмысын тексеру
6. Мыналардың:
6.1 артқы жақ айналарының;
6.2 күннен қорғайтын маңдайшалардың;
6.3 мемлекеттік нөмір белгілерінің;
6.4 тіреу-тіркеу құрылғысының жай-күйі
мен бекітілуін тексеру
7. Платформаны көтеру тетігі
гидрожүйесінің герметиктігін, майының
деңгейін және жұмысын тексеру
 


 
 
 
 
 

Байқалған кезде
ақаулылықты жою
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ершікті тартқыштарда
 
 
 
 
Өзіаударғыштарда
 

Автобустар бойынша қосымша жұмыстар
 

8. Еденнің, аяқ салғыштардың, тұтқалар-
дың, орындықтардың, шынылардың және салон
есіктерінің жай-күйін тексеру
9. Пневматикалық аспаның герметиктігін
тексеру
10. Есіктерді ашу тетіктерінің жұмысын
тексеру
11. Салоннан жүргізушіге сигнал беру
жұмысын, салонның және аяқ салғыштардың,
көлемді шамдар мен бағдарғы көрсеткіш-
терінің жарығын тексеру
 


Жинау-жуу жұмыстары
 

12. Кабинаны (шанақты) және платформаны жинау
13. Автомобильді жуу (қажет болса) және
кептіру, санитарлық өңдеуді жүргізу
14. Артқы жақ айналарын, фараларды, кіші
фараларды, бұрылыстар көрсеткіштерін,
артқы шамдар мен тоқтату сигналдарын,
кабинаның шынысын, сондай-ақ нөмірлік
белгілерін сүрту
 


Арнайы жүктерді
тасымалдау кезінде
 


Қозғалтқыш (майлау және салқындату жүйелерін қоса алғанда)
 

15. Картердегі майдың деңгейін тексеру
16. Салқындату жүйесіндегі сұйықтықтың
деңгейін тексеру
17. Майлау және салқындату жүйелерінің
герметиктігін тексеру
 


Құю жұмыстары
 

18. Автокөлік құралына отын құю
19. Желге қарсы шынылар мен фараларды
жуғыштардың кеспекшелерін сумен толтыру
(үстемелеп құю)
 


Қоректендіру жүйесі
 

20. Барлық қосылыстардың герметиктігі мен
бекітілуін тексеру
21. Жоғарғы қысымды отын сорғысындағы
және иінді біліктің айналу жиілігін
реттегіштегі майдың деңгейін тексеру
22. Отын сүзгілерінен тұнбаны төгу
 
23. Газ жабдығының бекітілуін тексеру
 
24. Газ жабдығы қосылыстарының герметик-
терін тексеру
25. Газ жүйесінің арматурасы мен аспапта-
рын тазалау
26. Газ редукторынан тұнбаны төгу
 


Дизельдік қозғалт-
қыштарда
Дизельдік қозғалт-
қыштарда
Газбаллонды автомо-
бильдерде
 

Электр жабдығы
 

27. Жарық беру, жарықтық сигнал беру,
дыбыстық сигнал аспаптарының, шыны
тазартқыштар мен желге қарсы шыны
жуғыштың жұмысын тексеру
28. Бақылау-өлшеу аспаптарының жұмысын
тексеру
 


Ілінісу және берілісті ауыстырып қосу қорабы
 

29. Ілінісу гидрожетегіндегі сұйықтықтың
деңгейін тексеру
30. Ілінісуді ажырату тетігінің жұмысын
тексеру
31. Гидромеханикалық берілісті ауыстырып
қосу қорабындағы майдың деңгейін тексеру
 


Рульдік басқару
 

32. Рульдік басқару жетегінің жай-күйін
тексеру
33. Рульдік басқару гидрокүшейткішінің
жай-күйі мен герметиктігін тексеру
 


Тежегіш жүйесі
 

34. Тежегіш басқышының еркін жүрісін
тексеру
35. Тежегіш сұйықтығының деңгейін тексеру
36. Жүйенің герметиктігін тексеру
37. Тежегіштердің жұмысын тексеру
38. Субөлгіш пен тежегіштер пневможете-
гінің ауа баллондарынан конденсатты төгу
 

Көзбен шолып
 

Рама, аспа, доңғалақтар
 

39. Доңғалақтардың бекітілуі мен
жай-күйін тексеру
40. Шиналардағы қысымды тексеру
41. Доңғалақ редукторының герметиктігін
тексеру
42. Шанақ күйін реттеуішті тексеру
 


 
 
 

Автобустарда
 
Сондай
 


Автокөлік құралдарын
техникалық пайдалану
ережесіне
2-қосымша

Автокөлік құралдарына ТҚ к бойынша міндетті
жұмыстардың тізбесі

Жұмыстардың атауы
 

ТҚ-1
 

ТҚ-2
 

МҚ
 

1
 

2
 

3
 

4
 

КҚ көзделген жұмыстарды орындау
 
Автокөлік құралы (шанақ, кабина, платформа)
 

1. Шалқайтқыш платформаның едені
қаңқасының, тұтқаларының, орындық-
тарының, аяқ салғыштарының, кірқал-
қандарының, тораптарының және
бөлшектерінің жай-күйі мен
бекітілуін тексеру
  
 
 
 
 
 

+
 


2. Шанақ пен кабина бояуының
жай-күйін тексеру және қажет болса
сәйкестікке келтіру
  
 
 

+
 


3. Қозғалтқыш тірегінің жай-күйі
мен бекітілуін тексеру
 


+
 4. Пайдаланылған газдарды шығару
жүйесінің бекітілуі мен герметик-
тігін тексеру және қажет болса
ақаулықты жою
 


 
 
 

+
 Қозғалтқыш
 

5. Жетек белдіктерінің тартылуын
тексеру. Қажет болса реттеу
 


+
 6. Қозғалтқыш картерінің желдету
жүйесін тазарту және оның
герметиктігін тексеру
  
 
 

+
 


Қоректендіру жүйесі
 

7. Карбюратор мен отын сорғысын
ағыту, жуу. Дроссельдік және ауа
қалқалағыштарының жұмысын тексеру
және қажет кезде реттеу. Карбюратор
мен отын сорғысының жұмысын стендте
тексеру
  
 
 
 
 
 

+
 


8. Қоректендіру жүйесі тораптарының
жай-күйін, олардың бекітілуін және
қосылыстардың герметиктігін тексеру
 


+
 9. Отын багының, құбырлардың, отын
сорғысының және карбюратордың
бекітілуі мен герметиктігін,
жетектің жұмысын, дроссельдік және
ауа қалқалағыштарының ашылуы мен
жабылуының толықтығын тексеру
  
 
 
 
 
 

+
 


10. Бос жүріс режиміндегі иінді
біліктің ең төменгі айналу жиілігін
және пайдаланылған газдардағы
көміртек тотығы мен көмірсутегілер-
дің құрамын, ал дизельдіктерде
түтіндену деңгейін тексеру және
қажет болса реттеу
 


 
 
 
 
 
 

+
 11. Қалтқы камерасындағы отынның
деңгейін, қозғалтқыштың іске
қосылуы мен жұмысын тексеру
 
12. Жоғарғы қысымды отын сорғысын
(дизельдерде) ажырату, жуу және
оның жай-күйі мен жұмысын стендте
тексеру
  
 
 
 

+
 


13. Отын багын жуу және қоректен-
діру жүйесінің құбырларын үрлеу
 
+
 

14. Дизельдік қозғалтқыштың
жұмысын, жоғарғы қысымды отын
сорғысының, бүріккіштердің,
иінді біліктің айналу жиілігін
реттеуіштің жарамдылығын тексеру.
Отын бүркудің алға шығу бұрышын
тексеру. Қажет болса реттеу
жұмыстарын орындау
  
 
 
 
 
 
 
 

+
 


Сұйытылған және сығылған газбен жұмыс істейтін автокөлік
қоректендіру жүйесі бойынша ерекше жұмыстар
 

15. Магистральдық сүзгінің сүзу
элементін және газ редукторының
торлы сүзгісін ажырату және тазарту
  
 
 

+
 


16. Магистральдық, толтыру және
шығыс вентильдері штоктарының
бұрандалы бөліктерін майлау
 
 
 
 

+
 

17. Араластырғыштың ауа сүзгісін
ажырату және жуу. Араластырғыш
ваннасына жаңа май құю
  
 
 

+
 


18. Карбюратордан жалынсөндіргішті
ажырату, торларын жуу және сығылған
ауамен үрлеу
  
 
 

+
 


19. Барлық газ жүйесінің герметик-
тігін азотпен немесе сығылған
ауамен тексеру
  
 
 

+
 


20. Газ жабдығы мен газ құбырлары-
ның жай-күйі мен бекітілуін, газ
баллонының рама лонжерондарына
бекітілуін тексеру
  
 
 
 

+
 


21. Редуктордың бірінші және екінші
сатыларындағы қысымды, штоктың
жүрісі мен редуктордың екінші
сатысы клапанының герметиктігін,
түсіру құрылғысының герметиктігін
тексеру
  
 
 
 
 
 

+
 


22. Газбен жұмыс істейтін қозғалт-
қыштың жұмысы кезінде от алдырудың
алға шығу бұрышының қондырмасын
тексеру
  
 
 
 

+
 


23. Газбен жұмыс істейтін қозғалт-
қыштың жұмысын иінді біліктің түрлі
айналу жиіліктері кезінде тексеру.
Пайдаланылған газдардағы көміртек
тотығының құрамын тексеру және
қажет болғанда реттеу
  
 
 
 
 
 

+
 


Электр жабдығы
 

24. Дыбыс сигналының, жарық және
сигнал беру лампалары мен аспаптар
қалқаншасының, бақылау-өлшеу
аспаптарының, фаралардың, артқы
шамдардың, тоқтату сигналының және
жарықты ауыстырып қосқыштың, ал
жылдың суық мезгілінде жылыту
жүйесін іске қосу жылытқышының
электр жабдығы аспаптарының
жұмысын тексеру
25. Шыны тазартқыштар мен желге
қарсы шыны мен фараларды
жуғыштардың жұмысын тексеру
26. Фаралардың орнатылуын,
бекітілуін және жұмысын тексеру,
жарық ағынының бағытын реттеу
27. Жарықты аяқпен ауыстырып қосқыш
пен тоқтату сигналын ажыратқыш
бетін және клеммаларын кірден
тазарту
28. От алдырғыштың үзу-бөлу
түйіспелерін тазалау немесе қажет
болса ауыстыру. Тұйықталу күйінің
бұрышы бойынша саңылауды реттеу
29. От алдырғыштардың үзу-бөлу
түйіспелерін ажырату, тазарту, оның
жай-күйін стендте тексеру және
реттеу
30. Стартердің, генератордың, от
алдырғышты үзгіш-бөлгіштің
бекітілуін және электрлік қосылыстар түйіспелерінің жай-күйін
тексеру
31. Генераторды, стартерді ажырату,
тазарту, үрлеу, тозған бөлшектерді
ауыстыру және мойынтіректерді майлау
32. Оттықтар оқшаулағыштарының
ұштықтарын және от алдырғыштың үзгіш-бөлгішін ластанудан тазарту
33. Оттықтар мен от алдыру
катушкасының жұмысын тексеру
34. От алдыруды және отын бүркуді
басқарудың процессорлық жүйесін
тексеру және қажет болса нормаға
келтіру (жасаушы кәсіпорынның
нұсқаулығына сәйкес)
35. Аккумулятор батареясын зарядтау
үшін ағыту және электролиттің
тығыздық деңгейін сәйкестікке
келтіру
 


 
 
 
 
 

+
 
 
 
 

+
 
+
 
+
 
+
 
Жылына бір рет
 

+
 
Жылына бір рет
 Күзде
 


+
 

 
 
 
 
 

+
 
Күзде
 

Ілінісу
 

36. Гидрожетек (пневможетек)
жүйесінің герметиктігін және
ілінісудің жұмыс істеуін тексеру,
қажет болса реттеу
37. Тарту серіппесінің жұмысын және
ілінісу басқышының еркін жүрісін
тексеру
 


+
 +
 Берілісті ауыстырып қосу қорабы
 

38. Берілісті ауыстырып қосу
қорабының бекітілуі мен герметик-
тігін, берілісті ауыстырып қосу
тетігі жетегінің жұмысын тексеру
 


+
 Берілісті ауыстырып қосудың гидромеханикалық қорабы
 

39. Электр сымдары ұштықтарының бекітілуін тексеру
40. Берілісті автоматты ауыстырып
қосу режимдерінің реттелу дұрысты-
ғын тексеру
41. Жүйедегі майдың қысымын тексеру
42. Майдың температурасы мен қысымы
датчиктерінің жарамдылығын тексеру
 


+
 

+
 +
 +
 


Карданды беріліс
 

43. Аспалы мойынтіректің жай-күйін,
аралық тіректер мен фланецтердің
бекітілуін тексеру
44. Топсалардағы және көпкілтек
қосылыстардағы люфтты және карданды
біліктің соғуын тексеру
 


+
 
+
 Артқы (ортаңғы) белдік
 

45. Қосылыстардың герметиктігін
және картердің және артқы белдік
редукторы мен доңғалақ берілісте-
рінің, басты берілістің жетекші
тістегершігінің фланеці сомынының
жай-күйін тексеру (карданды білік
ағытылған кезде)
 
46. Жарты біліктердің фланецтерін
тексеру және қажет кезде бекіту
  
 
 
 
 

+
 
+
 


Рульдік басқару және алдыңғы белдік
 

47. Рульдік басқару картері мен руль гидрокүшейткішінің герметик-
тігін тексеру
48. Руль колонкасы мен руль
тетігінің бекітілуін тексеру
49. Рульдік басқару карданды
білігінің сыналары сомындарының
тартылуын тексеру
50. Руль ілмегі сомынының тартылуын
тексеру
51. Руль доңғалағының люфтын,
рульдік тартымдар топсаларының
жай-күйі мен бекітілуін тексеру
52. Рульдік басқару гидрокүшейткі-
шінің жұмыс істеуін тексеру, егер
қажет болса, сұйықтықты үстемелеп
құю
53. Бұрылыс жұдырықтары цапфалары-
ның және алдыңғы доңғалақтар
мойынтіректерінің жай-күйін тексеру
54. Алдыңғы доңғалақтар мойынтірек-
терінің тартылуын реттеу
55. Тең бұрыштық топсалардың жай-күйін тексеру
56. Шар тіректерінің және
сайлент-блоктардың жай-күйін тексеру
57. Алдыңғы білік арқалығы мен
рессорларды орнату дұрыстығын
тексеру
58. Алдыңғы доңғалақтардың қойылу
бұрыштарын тексеру. Қажет болса
реттеу жұмыстарын орындау
59. Алдыңғы таған-амортизатордың
герметиктігі мен бекітілуін тексеру
60. Руль гидрокүшейткішіндегі
сұйықтықты үстемелеп құю немесе
ауыстыру (қажет болғанда)
 


+
 

+
 +
 +
 
+
 
 
 
 

+
 

 
 
 

+
 


+
 
+
 
+
 
+
 
 
 
 

+
 +
 

 
 
 

+
 


Тежегіш жүйесі
 

61. Тежеу жүйесіндегі крандар мен
құйып алу құрылғыларының жай-күйі
мен жұмысын тексеру
62. Тежегіш жүйесі тораптарының,
оның ішінде басты тежегіш
цилиндрінің, тежегіш камераларының,
олардың кронштейндерінің және ашу
жұдырықтары тіректерінің, алдыңғы
және артқы доңғалақтардың тіреу
тежегіш қалқандарының бекітілуін
тексеру
63. Құбырлардың, шлангалардың және
тетіктердің жай-күйі мен
герметиктігін тексеру
64. Сығымдағыштың жұмысын және
пневможетек жүйесіндегі қысымды
контурлар бойынша тексеру
65. Тежегіштерді күшейткіштің
жай-күйі мен жұмысын тексеру
66. Тежегіш барабандарының,
дискілерінің, қалыптарының,
жапсырмаларының, серіппелерінің
және доңғалақтар мойынтіректерінің
(күпшектері алынған кездегі)
жай-күйін тексеру
67. Тежегіш камералары штоктарының
шплинтовкасын және олардың жұмыс
жүрісін тексеру
68. Тежегіш басқышының еркін
жүрісін тексеру
69. Блоктауға қарсы жүйенің жұмыс
істеу параметрлерін тексеру және
қажет кезде нормаға келтіру
70. Тіркеуге қарсы жүйенің жұмыс
істеу параметрлерін тексеру және
қажет кезде сәйкестікке келтіру
71. Жұмыстық және тұрақтау
тежегішінің жұмыс тиімділігін
тексеру және реттеу
72. Мотор тежегіші жетегінің
жай-күйі мен жұмысын тексеру
73. Тежегіш күштерін реттегіштің
жұмысын тексеру.
 
74. Тежегіш сұйықтығын тексеру және
қажет кезде үстемелеп құю
75. Тежегіш сұйықтығын ауыстыру
 
76. Қатуға қарсы сақтандырғыштағы
жұмыстық сұйықтықты ауыстыру
77. Икемді тежегіш шлангаларын
ауыстыру
 Күзде
  
 
 
 
 
 
 
 

+
  
 
 

+
 
 
 
 

+
 
+
 
 
 
 

+
 
 
 
 

+
 
+
 Жасаушы
кәсіпорынның
нұсқаулығына сәйкес
 


Сондай
 


 
 
 

+
 

+
 
+
 
+
 


Екі жылда бір рет
 
+
 


Екі жылда бір рет
 

Рама, аспа, доңғалақтар
 

78. Артқы (ортаңғы белдіктің)
орналасу дұрыстығын (қисаюдың
болмауы), раманың, буксир
құрылғысының жай-күйін тексеру
  
 
 
 

+
 


79. Рессорлар, амортизаторлар
қамыттарының, баспалдақтарының және
саусақтарының, реактивтік штанга-
лардың және теңгеру аспасы
біліктерінің бекітілуін тексеру
  
 
 

+
 


80. Амортизаторлардың герметиктігі
мен бекітілуін тексеру
 +
 


81. Көлденең орнықтылық тұрақтан-
дырғышының бекітілуін тексеру
 +
 


82. Доңғалақтар күпшектерінің
мойынтіректеріндегі саңылауды
реттеу
  
 
 

+
 


83. Доңғалақтардың жай-күйі мен
бекітілуін, шиналардың және
шиналардағы ауа қысымының жай-күйін
тексеру
 


+
 84. Шиналар бұжыртабаны суретінің
тереңдігін тексеру
 


+
 85. Шиналар мен қосарланған
доңғалақтардың арасында тұрып
қалған бөгде заттарды алып тастау
 


+
 Майлау және тазарту жұмыстары
 

86. Агрегаттардың картерлеріндегі
сапундарды тазарту
 +
 


87. Рульдік басқару гидрокүшейткіші
сорғысының сүзгілерін және
тежегіштер күшейткішінің сүзгісін
ажырату және жуу
  
 
 
 

+
 


88. Ылғал бөлгіштің сүзу элементтерін жуу
 +
 


89. Тежегіштердің пневматикалық
жетегінің баллондарынан конденсатты
төгу
 Күзде
 

      Ескертпе: Тиісті бағандағы ( + ) белгісі операцияның қызмет көрсетудің осы түріне тиісті екенін көрсетеді.
 


Автокөлік құралдарын
техникалық пайдалану
ережесіне
3-қосымша

Жүріс аралығы бойынша автокөлік құралдарының
ТҚ-1 және ТҚ-2 кезеңділігі (мың км)

Автокөлік құралдарының үлгісі
 

ТҚ-1
 

ТҚ-2
 

Жеңіл автомобильдер
 
Автобустар
 
Жүк автомобильдерінің базасында
жасалған жүк автомобильдері
мен автобустар; толық жетекті
автомобильдер, тіркемелер мен
жартылай тіркемелер
 

5,0
 

20,0
 

5,0
 

20,0
 

4,0
 

16,0
 

      Ескертпе: Егер ТҚ к кезеңділігінің жасаушы кәсіпорын ұсынған кезеңділіктен айырмашылығы болса, жасаушы кәсіпорынның құжаттамасын басшылыққа алу қажет.
 


Автокөлік құралдарын
техникалық пайдалану
ережесіне
4-қосымша

Автокөлік құралдарын пайдалану шарттарының жіктемесі

Пайда-
лану
шарт-
тары-
ның
санаты
 

Қозғалыс шарттары
 

Елді мекендер-
дің сыртында
 

Тұрғындарының
саны 100 мыңға
дейінгі елді
мекендерде
 

Тұрғындарының саны
100 мыңнан астам
елді мекендерде
 

І
 

Ж 1 1 , Р 2 , Р 3
 

-
 

-
 

ІІ
 

Ж 1 4
Ж 2 1 , Р 2 , Р з , Р 4
Ж з 1 , Р 2 , Р 3
 

Ж 1 1 , Р 2 , Р з , Р 4
 
Ж 2 1
 

-
 

ІІІ
 

Ж 1 5
Ж 2 5
Ж 3 4 , Р 5
 
Ж 4 1 , Р 2 , Р з ,
Р 4 , Р 5
 

Ж 1 5
 
Ж 2 2 , Р з , Р 4 , Р 5 Ж з 1 , Р 2 , Р з , Р 4 ,
Р 5
Ж 4 1 , Р 2 , Р з , Р 4 , Р 5
 

Ж 1 1 , Р 2 , Р 3 , Р 4 , Р 5
 
Ж 2 1 , Р 2 , Р з , Р 4
Ж з 1 , Р 2 , Р з
 
Ж 4 1
 

IV
 

Ж 5 1 , Р 2 , Р 3 ,
Р 4 , Р 5
 

Ж 5 1 , Р 2 , Р з , Р 4 , Р 5
 

Ж 2 5
Ж з 4 , Р 5
Ж 4 2 , Р з , Р 4 , Р 5
Ж 5 1 , Р 2 , Р з , Р 4 , Р 5
 

V
 

Ж 6 1 , Р 2 , Р 3 , Р 4 , Р 5
 


            Жол төсемдері:
      Ж 1 - цементбетон, асфальтбетон, кеспе тас;
      Ж 2 - битумминералды қоспалар (шағыл тас немесе битуммен өңделген қиыршық тас);
      Ж 3 - өңделмеген шағыл тас (қиыршық тас);
      Ж 4 - тұтқырғыш материалдармен өңделген жұмыр тас, шағылған тас,
      топырақ және беріктігі аз тас (қыстық);
      Ж 5 - жергілікті материалдармен күшейтілген немесе жақсартылған топырақ; жатық және бөрене төсемдер;
      Ж 6 - табиғи топырақ жолдар; уақытша карьерішілік және үйінді жолдар; қатты төсемі жоқ кірме жолдар.
      Жел рельефінің үлгісі (теңіз деңгейі үстінің биіктігі мен белгіленеді):
      Р 1 - жазық (200 м дейін);
      Р 2 - аз төбешікті (200 артық 300 м дейін);
      Р 3 - төбешікті (300 артық 1000 м дейін);
      Р 4 - таушықты (1000 артық 2000 м дейін);
      Р 5 - таулы (2000 м артық).
 

Об утверждении Правил технической эксплуатации автотранспортных средств

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2008 года N 203. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 901.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.12.2016 № 901 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ.
      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 апреля 2015 года № 547.


      В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила технической эксплуатации автотранспортных средств.

      2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Министерству внутренних дел Республики Казахстан принять необходимые меры для реализации настоящего постановления.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 28 февраля 2008 года N 203

Правила
технической эксплуатации автотранспортных средств

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила технической эксплуатации автотранспортных средств (далее - Правила) устанавливают порядок проведения комплекса мероприятий, технических воздействий (диагностирование, техническое обслуживание, ремонт), направленных на организацию и обеспечение безопасной эксплуатации автотранспортных средств.

      2. Положения Правил распространяются на физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию автотранспортных средств на территории Республики Казахстан.

      3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) исправное состояние - техническое состояние, соответствующее всем требованиям нормативных актов и конструкторской документации, предъявляемым к конструкции, параметрам, функциональному назначению и свойствам агрегатов, узлов и деталей автотранспортных средств;

      2) надежность - техническое состояние агрегатов, узлов и деталей автотранспортного средства, обеспечивающее выполнение заданных функций, сохранение эксплуатационных показателей в установленных пределах, при заданных режимах работы и условиях эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения;

      3) неисправное состояние - техническое состояние, несоответствующее хотя бы одному из требований нормативных актов, и конструкторской документации, предъявляемых к конструкции, параметрам, функциональному назначению и свойствам агрегатов, узлов и деталей автотранспортных средств;

      4) обязательные работы технического обслуживания (далее - обязательные работы) - комплекс операций, выполнение которых направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение вредного воздействия автотранспортных средств на окружающую среду;

      5) полная масса автотранспортного средства - масса полностью заправленного (топливом, маслами, охлаждающей жидкостью), укомплектованного (запасным колесом и инструментом) автотранспортного средства с максимально разрешенным количеством пассажиров или груза, установленным предприятием-изготовителем;

      6) рекомендуемые работы технического обслуживания (далее - рекомендуемые работы) - комплекс операций технического обслуживания, выполнение которых в основном направлено на уменьшение износа деталей, темпа изменения параметров технического состояния агрегатов, узлов и деталей в сторону ухудшения, обеспечение экономичности автотранспортных средств, предупреждения возникновения отказов и неисправностей;

      7) техническое состояние - совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств и установленных нормативной и конструкторской документацией параметров агрегатов, узлов и деталей автотранспортного средства, определяющих возможность выполнения ими своих функций или применения их по назначению;

      8) техническое обслуживание (далее - ТО) - комплекс операций (технических воздействий), направленных на поддержание автотранспортных средств в исправном состоянии, обеспечение безопасности движения, защиту окружающей среды в процессе их эксплуатации и хранения;

      9) техническая эксплуатация автотранспортных средств - комплекс мероприятий, технического воздействия (диагностирование, техническое обслуживание, ремонт), направленных на организацию и обеспечение безопасной эксплуатации автотранспортных средств.

      4. Обеспечение надежности автотранспортных средств, их безопасного движения на дорогах с минимальным отрицательным воздействием на окружающую среду достигается реализацией планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта (далее - Система).
      Система представляет собой совокупность нормативной документации, исполнителей и средств технического обслуживания и ремонта, необходимых для обеспечения исправного состояния автотранспортных средств в процессе их эксплуатации и хранения.

      5. Нормативная документация по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств устанавливает принципы, определения, рекомендации, технологию, нормативы и методы их корректирования с учетом условий эксплуатации и состоит из настоящих Правил, национальных стандартов и иных нормативных актов, в том числе конструкторской документации и руководства по эксплуатации конкретной марки (модели) автотранспортного средства.
      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правительства РК от 23.07.2013 № 735.

      6. Средства технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, размещаемые на автотранспортных предприятиях, специализированных предприятиях по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, включают здания и сооружения, технологическое оборудование и оснастку.

      7. В случае выявления нарушений положений настоящих Правил в части не соответствия технической эксплуатации автотранспортных средств установленным требованиям сотрудники государственного органа, уполномоченного проводить транспортный контроль, принимают меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      8. Комплекс технического воздействия в процессе реализации Системы включает в себя работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, направленных на:

      1) подготовку автотранспортного средства к вводу в эксплуатацию, временному снятию с эксплуатации и хранению;

      2) поддержание необходимого уровня надежности и обеспечение исправного состояния автотранспортных средств в процессе их эксплуатации и хранения.

      9. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств подразделяются на следующие виды:

      1) предпродажное техническое обслуживание (далее - Топр);

      2) техническое обслуживание в период обкатки (далее - ТОоб);

      3) ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕО);

      4) периодическое техническое обслуживание (далее - ТОп);

      5) техническое обслуживание перед консервацией (далее - ТОк);

      6) ремонт (далее - Р).

      10. Весь объем операций ТО делится на две группы:

      1) операции, входящие в перечень обязательных работ. Эта группа операций является обязательной для выполнения всеми владельцами автотранспортных средств, независимо от форм собственности;

      2) рекомендуемые операции, выполняемые по усмотрению владельцев автотранспортных средств.

      11. В зависимости от производственной программы, работы по диагностированию и ТО автотранспортных средств выполняются на поточных линиях или тупиковых постах, а Р - на универсальных и специализированных постах.

      12. В соответствии с назначением, характером и объемом выполняемых работ ремонт подразделяется на текущий ремонт (далее - ТР) и капитальный ремонт (далее - КР).

Глава 2. Диагностирование технического состояния
автотранспортных средств

2.1 Диагностирование технического состояния автотранспортных
средств, агрегатов, узлов и деталей

      13. Диагностирование является составной частью технологического процесса технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств и направлено на определение параметров технического состояния автотранспортных средств, их агрегатов, узлов и деталей без разборки.

      14. Диагностирование заключается в прогнозировании времени возможного возникновения отказов и неисправного состояния, выявлении имеющихся отказов и неисправностей, а также определении остаточного ресурса и безотказного срока службы агрегата, узла или детали путем сопоставления фактических значений параметров с предельно допустимыми.

2.2 Виды диагностирования автотранспортных средств

      15. Диагностирование по назначению, периодичности, объему выполняемых работ, месту в технологическом процессе подразделяется на экспресс-диагностирование (общее) (далее - Д-1) и поэлементное диагностирование (углубленное) (далее - Д-2).

      16. Д-1 выполняется по потребности перед производством ТО и ТР или в период его выполнения для обеспечения оперативного либо заключительного контроля выполненных работ непосредственно на постах ТО. Оно предназначено для определения параметров технического состояния агрегатов, узлов и деталей, влияющих на безопасность дорожного движения, их экологическую безопасность. По результатам Д-1 уточняются объемы регулировочных и ремонтных работ.

      17. Д-2 выполняется на специализированных постах (линиях) периодически перед выполнением ТО-1 и ТО-2 с целью выявления отказов и неисправностей автотранспортных средств, их агрегатов, узлов и деталей, устранение которых требует выполнения ремонтных работ. По результатам Д-2 устанавливаются объемы регулировочных и ремонтных работ, необходимых для поддержания автотранспортных средств в состоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения и экологическую безопасность, а также определяется ресурс исправной работы автотранспортных средств.

2.3 Предрейсовый (предсменный) технический осмотр
автотранспортных средств

      18. Предрейсовый (предсменный) технический осмотр автотранспортных средств, используемых при выполнении автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов, осуществляется перевозчиками самостоятельно на постах ТО (при наличии производственно-технической базы) либо на станциях технического обслуживания, ежедневно, перед выпуском их на линию (отправлением в рейс).

      19. Предрейсовый (предсменный) технический осмотр автотранспортных средств, осуществляемый перевозчиком самостоятельно на постах ТО, выполняется при проведении работ по ЕО автотранспортных средств.

      20. Перечень операций предрейсового (предсменного) технического осмотра автотранспортных средств, используемых при выполнении автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов, соответствует приложению 1.

      21. По результатам предрейсового (предсменного) технического осмотра лицо, ответственное за выпуск на линию технически исправных автотранспортных средств у перевозчика, проставляет отметку о прохождении осмотра в путевом листе либо бортовом журнале автотранспортного средства.

      22. Не допускается выпуск на линию (отправление в рейс) автотранспортных средств, не прошедших предрейсовый (предсменный) технический осмотр и находящихся в неисправном состоянии.

Глава 3. Техническое обслуживание
автотранспортных средств

3.1 Предпродажное техническое обслуживание
автотранспортных средств

      23. ТОпр выполняется перед реализацией автотранспортных средств с целью обеспечения полной работоспособности при вводе их в эксплуатацию.

      24. ТОпр бывших в эксплуатации автотранспортных средств, реализуемых через торговую сеть, выполняется торговой организацией на станциях технического обслуживания или собственными силами при наличии производственных помещений и необходимого оборудования.

      25. Перечень работ при выполнении ТОпр включает в себя:

      1) полный объем работ по ЕО;

      2) операции по снятию с консервации, проверка комплектности и исправного состояния автотранспортного средства.
      Кроме того, перечень операций ТОпр уточняется и корректируется по сервисной книжке на конкретную марку (модель) автотранспортного средства.

3.2 Техническое обслуживание автотранспортных средств
в период обкатки

      26. Период обкатки новых автотранспортных средств характеризуется интенсивной приработкой деталей, узлов, механизмов, ослаблением крепежных соединений и нарушением технологических зазоров.

      27. Выполнение работ по ТОоб направлено на создание благоприятных условий приработки агрегатов, узлов и деталей автотранспортного средства с минимальным износом, обеспечения контроля и подтяжки ослабленных креплений и соединений.

      28. Период обкатки определяется предприятием-изготовителем для конкретной марки (модели) автотранспортного средства и в зависимости от конструкции и условий эксплуатации может составлять от 1 до 5 тыс. км.

      29. К основным работам, которые выполняют в конце периода обкатки автотранспортного средства, относятся:

      1) замена масла в двигателе и масляного фильтра;

      2) проверка герметичности систем смазки, питания и охлаждения;

      3) проверка креплений агрегатов и узлов трансмиссии;

      4) регулировочные работы по газораспределительному механизму и системе питания;

      5) контрольно-диагностические работы по механизмам управления и тормозной системе;

      6) проверка двигателя на токсичность и дымность отработавших газов.
      Полный перечень операций ТОоб на конкретную марку (модель) автотранспортного средства устанавливается предприятием-изготовителем и приводится в руководстве по эксплуатации (сервисной книжке).

3.3 Ежедневное техническое обслуживание
автотранспортных средств

      30. ЕО выполняется ежедневно перед началом работ с целью контроля технического состояния автотранспортного средства и подготовки его к эксплуатации.

      31. Операции ЕО автотранспортного средства предусматривают:

      1) выполнение работ по поддержанию надлежащего внешнего вида;

      2) проверку технического состояния;

      3) проверку уровня эксплуатационных жидкостей;

      4) санитарную обработку.
      Полный перечень работ по ЕО автотранспортного средства приводится в приложении 1.

      32. Проверка технического состояния осуществляется ежедневно на специальном посту или на месте постоянной стоянки (хранения) автотранспортного средства ответственным техническим работником (механиком-контролером) и (или) водителем перед выездом.

      33. При работе автотранспортного средства в отрыве от постоянного места дислокации предприятия, контрольные операции ЕО выполняются водителем ежедневно. Контрольные операции также выполняются при смене водителей в течение дня.

      34. Уборочно-моечные работы выполняются на специализированных постах, оснащенных необходимым моечным оборудованием и исключающих возможность загрязнения окружающей среды продуктами износа агрегатов, узлов и деталей автотранспортных средств, эксплуатационными материалами и техническими жидкостями. Уборочно-моечные работы также выполняются перед заездом автотранспортного средства на посты диагностирования, технического обслуживания и ремонта.

      35. Обработка кузовов автотранспортных средств дезинфицирующими растворами осуществляется в соответствии с требованиями Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, предъявляемыми к перевозке конкретного вида груза, а также санитарно- эпидемиологическими нормами и правилами.

      36. Салоны автобусов, используемых при осуществлении регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, включая сиденья, поручни, оконные стекла и полы, в обязательном порядке должны подвергаться ежедневной влажной уборке с использованием моющих и дезинфицирующих средств перед выездом на линию.

3.4 Периодическое техническое обслуживание
автотранспортных средств

      37. ТОп по объему работ, периодичности их выполнения и трудоемкости условно подразделяется на три ступени: операции первого технического обслуживания (далее - ТО-1), второго технического обслуживания (далее - ТО-2) и сезонного технического обслуживания (далее - СО).

      38. Основные операции, охватывающие ступени ТОп, входят в перечень обязательных работ и перечислены в приложении 2.
      Основные операции могут выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации или сервисной книжкой к автотранспортному средству и корректироваться с учетом данных приложения 2.

      39. В случае, если предприятием-изготовителем автотранспортного средства не установлены нормы интервалов пробега и перечень операций ТОп или они являются не полными, руководствуются приложеними 2, 3.

      40. Классификация условий эксплуатации автотранспортных средств, характеризующихся типом дорожного покрытия и рельефом местности, подразделяется в соответствии с приложением 4.

      41. СО проводится два раза в год (весной и осенью) с выполнением работ по подготовке автотранспортного средства к работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

      42. Общий объем работ, выполняемых при СО, включает в себя обязательные работы ТО-2 и непосредственно операции СО (приложение 2).

      43. В осенний период выполняются дополнительные работы СО, связанные с обеспечением запуска двигателя при низких температурах, герметичности и обогрева пассажирского салона (кабины) автотранспортного средства.

      44. К основным работам СО относятся:

      1) проверка герметичности систем питания, смазки и охлаждения двигателя;

      2) проверка системы зажигания (состояния высоковольтных проводов, распределителя и свечей зажигания);

      3) контроль и приведение в соответствие с условиями эксплуатации уровня плотности электролита и проведение контрольно-тренировочного цикла аккумуляторной батареи;

      4) замена масла в двигателе и охлаждающей жидкости (по необходимости).

      45. Работы СО выполняются на специализированных постах, оснащенных необходимым оборудованием, исключающих возможность загрязнения окружающей среды продуктами износа агрегатов, узлов и деталей автотранспортных средств, эксплуатационными материалами и техническими жидкостями.

3.5 Техническое обслуживание перед консервацией и хранение
автотранспортных средств

      46. Автотранспортные средства, используемые при автомобильных перевозках пассажиров, багажа и грузов хранятся в межсменное время, а также перед постановкой на посты ТО и Р в закрытых помещениях, под навесом или на открытых площадках (безгаражное хранение).

      47. Автобусы, используемые при регулярных автомобильных перевозках пассажиров и багажа и такси в межсменное время, а также автотранспортные средства, характер работы которых требует постоянной готовности, хранятся в закрытых отапливаемых помещениях.

      48. Специализированные автотранспортные средства, предназначенные и используемые при автомобильных перевозках опасных грузов, хранятся отдельно от других автотранспортных средств на специально отведенных для них площадках.

      49. Расстановка автотранспортных средств на местах хранения должна осуществляться таким образом, чтобы расстояние между автотранспортными средствами и элементами зданий и сооружений соответствовало установленным требованиям и обеспечивало их свободный выезд. В зоне хранения не допускается проведение ремонтных работ и технического обслуживания автотранспортных средств, а также хранение обтирочных и эксплуатационных материалов.

      50. При постановке на длительное (более трех месяцев) хранение автотранспортные средства подвергаются консервации.

      51. Перед консервацией выполняются уборочно-моечные работы и, в случае необходимости, работы по ТО и ТР для приведения автотранспортных средств в исправное состояние.

      52. Под консервацией понимаются операции по подготовке автотранспортных средств к длительному хранению в специально подготовленных условиях и отведенных для этих целей площадках, обеспечивающих их сохранность в течение длительного периода времени и возможность приведения в транспортное состояние в кратчайший срок.

      53. При проведении работ по ТОк автотранспортных средств, устанавливаемых на хранение на срок до шести месяцев, необходимо выполнить следующие операции:

      1) залить в систему охлаждения низкозамерзающую жидкость (при постановке на хранение в осенне-зимний период времени);

      2) ослабить натяжение ремней привода вентилятора, генератора и компрессора;

      3) выкрутить свечи зажигания и залить в цилиндры двигателя по 50-70 см 3 масла, затем провернуть коленчатый вал на 5-6 оборотов и вновь завернуть свечи зажигания;

      4) залить в цилиндры компрессора по 20 см 3 масла;

      5) проверить и довести плотность электролита до необходимого уровня, соответствующего температуре хранения, и полностью зарядить аккумуляторную батарею. Отсоединить провод, соединяющий минусовую клемму аккумуляторной батареи с кузовом (массой);

      6) плотно закрыть промасленной бумагой входной патрубок воздушного фильтра системы питания и отверстие выходной трубы глушителя;

      7) смазать узлы трения ручного тормоза;

      8) установить автомобиль на подставки, обеспечив отрыв колес от поверхности земли;

      9) плотно закрыть двери, окна кабины и кузова и вентиляционные люки.

      54. При постановке автотранспортных средств на хранение сроком более шести месяцев в перечень операций ТОк вносятся следующие изменения и дополнения:

      1) слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения (для грузовых автомобилей и автобусов) и промыть систему чистой водой, сливные краны оставить в открытом положении;

      2) слить топливо из топливного бака;

      3) снять с автотранспортного средства аккумуляторную батарею для хранения ее на складе;

      4) закрыть шины светонепроницаемым материалом или обработать защитным раствором (при хранении на открытых площадках);

      5) покрыть наружную поверхность кузова легковых автомобилей и автобусов и кабины грузовых автомобилей восковой пастой, а хромированные или полированные поверхности декоративных деталей слоем консервирующей смазки.
      При хранении автотранспортных средств на открытой площадке, для обеспечения сохранности резинотехнических, пластмассовых изделий и лакокрасочных покрытий, автотранспортное средство защищают от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (накрывают тентом, устанавливают временный навес).

Глава 4. Ремонт автотранспортных средств

4.1 Текущий ремонт автотранспортных средств

      55. ТР автотранспортных средств, их агрегатов и узлов выполняется по результатам диагностирования, планово либо при возникновении отказа (неисправности) и предназначен для обеспечения или восстановления исправного состояния автотранспортных средств.

      56. ТР включает в себя замену отдельных агрегатов, узлов и деталей кроме базовых (двигатель с картером сцепления в сборе, коробка передач, раздаточная коробка, гидромеханическая коробка передач, задний мост, средний мост, передняя ось (мост), рулевое управление, кабина грузового и кузов легкового автомобиля, кузов автобуса, рама, подъемное оборудование платформы автомобиля-самосвала), достигших предельно допустимых параметров износа, и выполняются, как правило, одновременно с ТОп.

      57. ТР в зависимости от объема, места и времени выполнения подразделяется на:

      1) заявочный текущий ремонт (далее - ТРз);

      2) сопутствующий текущий ремонт (далее - ТРс);

      3) планово-предупредительный текущий ремонт (далее - ППТР).

      58. ТРз выполняется по потребности при достижении агрегатом, узлом или деталью предельно допустимых параметров износа или появления внезапного отказа или неисправности.

      59. ТРс включает в себя операции малой трудоемкости, технологически связанные и выполняемые при производстве работ по ТОп.

      60. В целях обеспечения качества выполняемых работ в установленном объеме, а также повышения производительности труда объем сопутствующего текущего ремонта при проведении ТОп рекомендуется ограничивать. Суммарная трудоемкость операций сопутствующего текущего ремонта не должна превышать 20 % от трудоемкости соответствующего вида ТОп.

      61. ППТР выполняется принудительно через обоснованный для конкретной марки (модели) автотранспортного средства в заданных условиях эксплуатации интервал пробега или временной период.

      62. К ППТР относятся работы, направленные на предупреждение отказов и неисправностей, влияющих на безопасность дорожного движения, экологическую безопасность, а также наиболее часто возникающих при эксплуатации автотранспортных средств в определенных условиях.

4.2 Капитальный ремонт автотранспортных средств

      63. КР используемых при автомобильных перевозках пассажиров, багажа и грузов автотранспортных средств, их агрегатов и узлов также выполняется силами и средствами автотранспортных предприятий на постах ТО, а также в специально предназначенных и оборудованных для этих целей производственных помещениях (агрегатном, сварочном, медницком, обойном, малярном, кузнечном, вулканизационном цехах, цехах по ремонту топливной аппаратуры и электрооборудования) либо на станциях технического обслуживания.

      64. КР предусматривает восстановление параметров технического состояния агрегатов и узлов автотранспортных средств для обеспечения их пробега до последующего капитального ремонта либо списания не менее 80 % от норм пробега для новых автотранспортных средств.

      65. КР автотранспортных средств, агрегатов и узлов выполняется по потребности в соответствии с результатами диагностирования и (или) установленными предприятием-изготовителем нормами межремонтного пробега.

      66. К КР дополнительно относятся работы, связанные с заменой кузова для автобусов и легковых автомобилей, рамы для грузовых автомобилей или одновременной заменой не менее трех базовых агрегатов, указанных в пункте 56, в любом сочетании.

Глава 5. Особенности технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств, работающих на сжиженном нефтяном и
сжатом природном газе

      67. При проведении технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, работающих на сжиженном нефтяном и сжатом природном газе (далее - газобаллонные автотранспортные средства), может быть организован как совмещенный технологический процесс ТО и ТР газовых и бензиновых (дизельных) систем питания, так и самостоятельный технологический процесс ТО и ТР для газовой аппаратуры. Работы осуществляются на специализированном участке. При этом, в первом случае специализированный участок включает два самостоятельных поста, на которых работы выполняются отдельно для бензиновой (дизельной) и газовой систем питания. Во втором, работы по ТО и ТР газовой системы питания выполняются на специализированном участке, а бензиновой (дизельной) системы питания на общих постах и линиях.

      68. При организации ТО и ТР газобаллонных автотранспортных средств предусматриваются посты проверки герметичности газовой аппаратуры, располагаемые на открытой площадке. Постановка газобаллонных автотранспортных средств на посты ТО и ТР, а также на хранение, допускается только после проведения проверки исправности газовой аппаратуры. При этом газ из системы питания должен быть выработан и дальнейшая работа двигателя в зоне ТО, ТР и хранения должна осуществляться с использованием бензиновой (дизельной) системы питания.

      69. После завершения работ по ТО и ТР газобаллонных автотранспортных средств проводится проверка герметичности газовой аппаратуры. Проверке на герметичность подвергаются все соединения газопроводов высокого давления, горловины газовых баллонов, расходные и магистральные вентили (в закрытом и полностью открытом положениях).

      70. Хранение газобаллонных автотранспортных средств осуществляется на открытых площадках, оборудованных противопожарной сигнализацией и противопожарными постами из расчета один пост на каждые 200 квадратных метров площади стоянки. Допускается оборудование площадки для хранения газобаллонных автотранспортных средств системой обогрева, конструкция которой исключает возможность нагрева установленных на них газовых баллонов.

Приложение 1          
к Правилам технической эксплуатации
автотранспортных средств    

     Перечень операций предрейсового (предсменного)
   технического осмотра и ЕО автотранспортных средств

Наименование операций

Примечание

1

2

Автотранспортное средство (кабина, кузов)

1. Осмотреть автотранспортное средство (прицеп,
полуприцеп), выявить наружные повреждения,
проверить состояние дверей, платформы и их
запорные механизмы, проверить комплектность
2. Проверить упорно-ограничительное
устройство откидной кабины
 
3. Проверить состояние и крепление пружин
захватов, запорного кулака и пружин защелки
седельного устройства автомобиля-тягача
4. Проверить целостность ремней безопасности
5. Проверить работу систем отопления и
обогрева стекла
6. Проверить состояние и крепление:
6.1 зеркал заднего вида;
6.2 противосолнечных козырьков;
6.3 государственных номерных знаков;
6.4 опорно-сцепного устройства
7. Проверить герметичность, уровень масла и
работу гидросистемы механизма подъема платформы


 
 
 
 

    При обнаружении
устранить
неисправность
У седельных
тягачей
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         У самосвалов

Дополнительные работы по автобусам

8. Проверить состояние пола, подножек,
поручней, сидений, стекол и дверей салона
9. Проверить герметичность пневматической
подвески
10. Проверить действие механизмов открывания
дверей
11. Проверить действие сигнализации из салона
к водителю, освещение салона и подножек,
габаритных фонарей и маршрутных указателей


Уборочно-моечные работы

12. Произвести уборку кабины (кузова) и
платформы
13. Вымыть (при необходимости) и высушить
автомобиль, произвести санитарную обработку


  При перевозке
специальных
грузов

14. Протереть зеркала заднего вида, фары,
подфарники, указатели поворотов, задние фонари
и стоп-сигналы, стекла кабины, а также
номерные знаки


Двигатель (включая системы смазки и охлаждения)

15. Проверить уровень масла в картере
16. Проверить уровень жидкости в системе
охлаждения
17. Проверить герметичность систем смазки и
охлаждения


Заправочные работы

18. Заправить автотранспортное средство
топливом
19. Заправить (долить) водой бачки омывателей
ветрового стекла и фар


Система питания

20. Проверить герметичность и крепление всех
соединений
21. Проверить уровень масла в топливном насосе
высокого давления и регуляторе частоты
вращения коленчатого вала
22. Слить отстой из топливных фильтров
 
23. Проверить крепление газового оборудования
 
24. Проверить герметичность соединений
газового оборудования
25. Очистить арматуру и приборы газовой системы
26. Слить отстой из газового редуктора


  У дизельных
двигателей
 
У дизельных
двигателей
У газобаллонных
автомобилей

Электрооборудование

27. Проверить действие приборов освещения,
световой сигнализации, звукового сигнала,
стеклоочистителей и омывателя ветрового стекла
28. Проверить работу контрольно-измерительных
приборов


Сцепление и коробка переключения передач

29. Проверить уровень жидкости в гидроприводе
сцепления
30. Проверить действие механизма выключения
сцепления
31. Проверить уровень масла в гидромеханической
коробке переключения передач


Рулевое управление

32. Проверить состояние привода рулевого
управления
33. Проверить состояние и герметичность
гидроусилителя рулевого управления


Тормозная система

34. Проверить свободный ход педали тормоза
35. Проверить уровень тормозной жидкости
36. Проверить герметичность системы
37. Проверить действие тормозов
38. Слить конденсат из водоотделителя и
воздушных баллонов пневмопривода тормозов

Визуальный
осмотр

Рама, подвеска, колеса

39. Проверить крепление и состояние колес
40. Проверить давление в шинах
41. Проверить герметичность колесного редуктора
42. Проверить регулятор положения кузова


  У автобусов

Приложение 2          
к Правилам технической эксплуатации
автотранспортных средств    

  Перечень обязательных работ по ТОп автотранспортных средств

Наименование работ

ТО-1

ТО-2

СО

1

2

3

4

Выполнить работы, предусмотренные ЕО
Автотранспортное средство (кузов, кабина, платформа)

1. Проверить состояние и крепление каркаса пола,
поручней, сидений, подножек, брызговиков, узлов
и деталей опрокидывающей платформы


+


2. Проверить состояние окраски кузова и кабины
и при необходимости привести в соответствие


+


3. Проверить состояние и крепление опор
двигателя

+4. Проверить крепление и герметичность системы
выпуска отработавших газов и при необходимости
устранить неисправность

+Двигатель

5. Проверить натяжение приводных ремней
При необходимости отрегулировать

+6. Очистить систему вентиляции картера двигателя
и проверить ее герметичность


+


Система питания

7. Снять карбюратор и топливный насос, промыть
Проверить и при необходимости отрегулировать
работу дроссельной и воздушной заслонок
Проверить работу карбюратора и топливного
насоса на стенде


+


8. Проверить состояние узлов системы питания,
их крепление и герметичность соединений

+9. Проверить крепление и герметичность
топливного бака, трубопроводов, топливного
насоса и карбюратора, действие привода, полноту
открытия и закрытия дроссельной и воздушной
заслонок


+


10. Проверить и при необходимости отрегулировать
минимальную частоту вращения коленчатого вала
в режиме холостого хода и содержание окиси
углерода и углеводородов в отработавших газах,
а в дизельных - уровень дымности

+11. Проверить уровень топлива в поплавковой
камере, легкость пуска и работу двигателя


+


12. Снять топливный насос высокого давления
(у дизелей) промыть и проверить его состояние и
работу на стенде


+


13. Промыть топливный бак и продуть трубопроводы
системы питания+

14. Проверить работу дизельного двигателя,
исправность топливного насоса высокого давления,
форсунок, регулятора частоты вращения
коленчатого вала Проверить угол опережения
впрыска топлива При необходимости выполнить
регулировочные работы


+


Специфические работы по системе питания автотранспортных
средств, работающих на сжиженном и сжатом газе

15. Снять и очистить фильтрующий элемент
магистрального фильтра и сетчатый фильтр
газового редуктора


+


16. Смазать резьбовые части штоков
магистрального, наполнительного и расходного
вентилей+

17. Снять и промыть воздушный фильтр смесителя
Залить в ванну смесителя свежее масло


+


18. Снять с карбюратора пламегаситель, промыть
сетки и продуть сжатым воздухом


+


19. Проверить герметичность всей газовой
системы азотом или сжатым воздухом


+


20. Проверить состояние и крепление газового
оборудования и газопроводов, крепление
газового баллона к лонжеронам рамы


+


21. Проверить давление в первой и второй
ступенях редуктора, ход штока и герметичность
клапана второй ступени редуктора, герметичность
разгрузочного устройства


+


22. Проверить установку угла опережения
зажигания при работе двигателя на газе


+


23. Проверить работу двигателя на газе при
различных частотах вращения коленчатого вала
Проверить и при необходимости отрегулировать
содержание окиси углерода в отработавших газах


+


Электрооборудование

24. Проверить действие звукового сигнала, ламп и
щитка приборов освещения и сигнализации,
контрольно-измерительных приборов, фар,
подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и
переключателя света, а в холодное время года
приборов электрооборудования системы отопления
пускового подогревателя

+25. Проверить действие стеклоочистителя и
омывателей ветрового стекла и фар

+26. Проверить установку, крепление и действие
фар, отрегулировать направление светового потока

+27. Очистить от грязи поверхность и клеммы
ножного переключателя света и выключателя
стоп-сигнала

+28. Зачистить контакты прерывателя-
распределителя зажигания или при необходимости
заменить
Отрегулировать зазор по углу замкнутого
состояния

+29. Снять прерыватель-распределитель зажигания,
очистить, проверить его состояние и
отрегулировать на стенде

Один раз в год

30. Проверить крепление стартера, генератора,
прерывателя-распределителя зажигания и состояние
контактов электрических соединений

+31. Снять генератор, стартер, очистить, продуть,
заменить изношенные детали и смазать подшипники

Один раз в год

32. Очистить наконечники изоляторов свечей и
крышку прерывателя-распределителя зажигания от
загрязненийОсенью

33. Проверить работу свечей и катушки зажигания

+34. Проверить и при необходимости привести в
норму (в соответствие с инструкцией предприятия-
изготовителя) процессорную систему управления
зажиганием и впрыском топлива


+


35. Снять аккумуляторную батарею для подзарядки
и привести в соответствие уровень плотность
электролитаОсенью

Сцепление

36. Проверить герметичность системы гидропривода
(пневмопривода) и функционирование работы
сцепления при необходимости отрегулировать

+37. Проверить действие оттяжной пружины и
свободный ход педали сцепления

+Коробка переключения передач

38. Проверить крепление и герметичность
коробки переключения передач, действие привода
механизма переключения передач

+Гидромеханическая коробка переключения передач

39. Проверить крепление наконечников
электрических проводов

+40. Проверить правильность регулировки
режимов автоматического переключения передач


+


41. Проверить давление масла в системе


+


42. Проверить исправность датчиков температуры
и давления масла


+


Карданная передача

43. Проверить состояние подвесного подшипника,
крепление промежуточной опоры и фланцев

+44. Проверить люфт в шарнирах и шлицевых
соединениях и биение карданного вала

+Задний (средний) мост

45. Проверить герметичность соединений и
состояние картера и редуктора заднего моста и
колесных передач, гайки фланца ведущей шестерни
главной передачи (при снятом карданном вале)


+


46. Проверить и при необходимости закрепить
фланцы полуосей


+


Рулевое управление и передний мост

47. Проверить герметичность картера рулевого
управления и гидроусилителя руля

+48. Проверить крепление рулевой колонки и
рулевого механизма


+


49. Проверить затяжку гаек клиньев карданного
вала рулевого управления

+50. Проверить затяжку гайки сошки руля

+51. Проверить люфт рулевого колеса, состояние и
крепление шарниров рулевых тяг

+52. Проверить функционирование гидроусилителя
рулевого управления, если необходимо, долить
жидкость

+53. Проверить состояние цапф поворотных кулаков
и подшипников передних колес


+


54. Отрегулировать затяжку подшипников
передних колес

+55. Проверить состояние шарниров равных
угловых скоростей


+


56. Проверить состояние шаровых опор и
сайлент-блоков


+


57. Проверить крепление и правильность
установки балки передней оси и рессор


+


58. Проверить углы установки передних колес
При необходимости выполнить регулировочные
работы


+


59. Проверить герметичность и крепление
передней стойки-амортизатора

+60. Долить или заменить (по необходимости)
жидкость в гидроусилителе руля


+


Тормозная система

61. Проверить состояние и действие кранов
и сливных устройств в системе торможенияОсенью

62. Проверить крепление узлов тормозной системы,
в том числе главного тормозного цилиндра,
тормозных камер, их кронштейнов и опор разжимных
кулаков, опорных тормозных щитов передних и
задних колес


+


63. Проверить состояние и герметичность
трубопроводов, шлангов и механизмов

+64. Проверить работу компрессора и давление
в системе пневмопривода по контурам

+65. Проверить состояние и работу усилителя
тормозов

+66. Проверить состояние тормозных барабанов,
дисков, колодок, накладок, пружин и подшипников
колес (при снятых ступицах)

+67. Проверить шплинтовку штоков тормозных
камер и их рабочий ход

+68. Проверить свободный ход педали тормоза

+69. Проверить и при необходимости привести
в норму параметры функционирования АБС

В соответствии с
инструкцией
предприятия-
изготовителя

70. Проверить и при необходимости привести в
соответствие параметры функционирование
системы ПБС

То же

71. Проверить эффективность работы и
отрегулировать рабочий и стояночный тормоз

+72. Проверить состояние и работу привода
моторного тормоза


+


73. Проверить работу регулятора тормозных сил


+


74. Проверить и при необходимости долить
тормозную жидкость


+


75. Заменить тормозную жидкость

Один раз в два
года

76. Заменить рабочую жидкость в предохранителе
против замерзания+

77. Заменить гибкие тормозные шланги

Один раз в два
года

Рама, подвеска, колеса

78. Проверить правильность расположения
(отсутствие перекоса) заднего (среднего моста),
состояние рамы, буксирного устройства


+


79. Проверить крепление хомутов, стремянок и
пальцев рессор, амортизаторов, реактивных штанг
и осей балансирной подвески


+


80. Проверить герметичность и крепление
амортизаторов


+


81. Проверить крепление стабилизатора поперечной
устойчивости


+


82. Отрегулировать зазор в подшипниках ступиц
колес


+


83. Проверить состояние и крепление колес,
состояние шин и давление воздуха в шинах

+84. Проверить глубину рисунка протектора шин

+85. Удалить посторонние предметы, застрявшие в
шинах и между спаренными колесами

+Смазочные и очистительные работы

86. Прочистить сапуны в картерах агрегатов


+


87. Снять и промыть фильтры насоса
гидроусилителя рулевого управления и фильтр
усилителя тормозов


+


88. Промыть фильтрующие элементы влагоотделителя


+


89. Слить конденсат из баллонов пневматического
привода тормозовОсенью

Примечание.
Знак (+) в соответствующей графе указывает на принадлежность операции данному виду обслуживания

Приложение 3          
к Правилам технической эксплуатации
автотранспортных средств    

  Периодичность ТО-1 и ТО-2 автотранспортных средств (тыс. км)

Тип автотранспортных средств

ТО-1

ТО-2

Легковые

5,0

20,0

Автобусы

5,0

20,0

Грузовые автомобили и автобусы, созданные на
базе грузовых автомобилей; автомобили
полноприводные, прицепы и полуприцепы

4,0

16,0

Примечание.
Если периодичность ТОп отличается от периодичности, рекомендованной предприятием-изготовителем, необходимо руководствоваться документацией предприятия-изготовителя.

Приложение 4          
к Правилам технической эксплуатации
автотранспортных средств    

   Классификация условий эксплуатации автотранспортных средств

Кате-
гория
условий
эксплуа-
тации

Условия движения

За пределами
населенных
пунктов

В населенных
пунктах с
численностью
населения до
100 тыс. жителей

В населенных
пунктах с
численностью
населения более
100 тыс. жителей

I

Д 1 - Р 1 , Р 2 , Р 3

-

-

II

Д 1 - Р 4

Д 1 - Р 1 , Р 2 ,
Р 3 , Р 4

-

Д 2 - Р 1 , Р 2 , Р 3 , Р 4

Д 2 - Р 1

Д 3 - Р 1 , Р 2 , Р 3


III

Д 1 - Р 5

Д 1 - Р 5

Д 1 - Р 1 , Р 2 , Р 3 ,
Р 4 , Р 5

Д 2 - Р 5

Д 2 - Р 2 , Р 3 ,
Р 4 , Р 5

Д 2 - Р 1 , Р 2 , Р 3 ,
Р 4

Д 3 - Р 4 , Р 5

Д 3 - Р 1 , Р 2 ,
Р 3 , Р 4 , Р 5

Д 3 - Р 1 , Р 2 , Р 3

Д 4 - Р 1 , Р 2 , Р 3 , Р 4 , Р 5

Д 4 - Р 1 , Р 2 ,
Р 3 , Р 4 , Р 5

Д 4 - Р 1

IV

Д 5 - Р 1 , Р 2 , Р 3 , Р 4 , Р 5

Д 5 - Р 1 , Р 2 ,
Р 3 , Р 4 , Р 5

Д 2 - Р 5

Д 3 - Р 4 , Р 5

Д 4 - Р 2 , Р 3 , Р 4 ,
Р 5

Д 5 - Р 1 , Р 2 , Р 3 ,
Р 4 , Р 5

V

Д 6 - Р 1 , Р 2 , Р 3 , Р 4 , Р 5

      Дорожные покрытия:
      Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка;
      Д2 - битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанный битумом);
      Д3 - щебень (гравий) без обработки;
      Д4 - булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами (зимники);
      Д5 - грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытия;
      Д6 - естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.
      Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря):
      Р1 - равнинный (до 200 м);
      Р2 - слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);
      Р3 - холмистый (свыше 300 до 1000 м);
      Р4 - гористый (свыше 1000 до 2000 м);
      Р5 - горный (свыше 2000 м).