Қазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008 - 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2008 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 шілдедегі N 730 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 130 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.02.11 № 130 Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008 - 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 1 шілдедегі N 626 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2008 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар:
      1) Іс-шаралар жоспарын іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;
      2) жарты жылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша 10 шілдеге және 10 қаңтарға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жыл сайын, 20 шілдеге және 20 қаңтарға Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат беруді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

                                              Қазақстан Республикасы
                                                    Үкіметінің
                                             2008 жылғы 31 шілдедегі
                                                 N 730 қаулысымен
                                                    бекітілген

Қазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік
білім беруді дамытудың 2008 - 2012 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі
2008 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.11.10 N 1803 Қаулысымен.

Р/с
N

Іс-шара

Аяқтау
нысаны

Жауапты
орындау-
шылар

Орындау
мерзімі

Болжамды
шығыстар,
млн. теңге*

Қаржы-
ландыру
көзі

1

2

3

4

5

6

7

1. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің
қолжетімділігі мен тартымдылығын қамтамасыз ету үшін оның
мазмұнын, материалдық-техникалық базасын, инфрақұрылымын
жаңғырту

1

12-жылдық білім
беруге көшуді
ескере отырып,
кіріктірілген
білім беру
бағдарламаларын
әзірлеу

БҒМ
бұйрығы

БҒМ

2008 -
2010
жылдар
IV
тоқсан

58,2
2008 ж.
- 24,4
2009 ж.
- 16,9
2010 ж.
- 16,9

Респу-
блика-
лық
бюджет

2

Халықаралық
сарапшыларды
тарта отырып,
білікті тәсіл
негізінде
техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білім берудің
мамандықтары
мен кәсіптері
бойынша
мемлекеттік
жалпыға міндетті
стандарттарды
әзірлеу

БҒМ
бұйрығы

БҒМ,
жұмыс
беруші-
лердің
респуб-
ликалық
бірлес-
тіктер

2008 -
2010
жылдар
IV
тоқсан

30,4
2008 ж.
- 9,5
2009 ж.
- 9,4
2010 ж.
- 11,5

Респу-
блика-
лық
бюджет

3

Арнаулы пәндер
бойынша үлгі
оқу бағдарлама-
ларын әзірлеу

БҒМ
бұйрығы

БҒМ,
жұмыс
беруші-
лердің
респуб-
ликалық
бірлес-
тіктер

2009 -
2010
жылдар
IV
тоқсан

33,2
2009 ж.
- 16,7
2010 ж.
- 16,5

Респу-
блика-
лық
бюджет

4

Арнаулы пәндер
бойынша оқу
әдебиетін
әзірлеу

БҒМ
бұйрығы

БҒМ

2009 -
2010
жылдар
IV
тоқсан

175,0
2009 ж.
- 87,5
2010 ж.
- 87,5

Респу-
блика-
лық
бюджет

5

Арнаулы пәндер
бойынша оқу-
әдістемелік
құралдарды
әзірлеу

БҒМ
бұйрығы

БҒМ

2009 -
2010
жылдар
IV
тоқсан

66,4
2009 ж.
- 33,2
2010 ж.
- 33,2

Респу-
блика-
лық
бюджет

6

Қазіргі заманғы, соның ішінде қазақстандық білім беруші веб-порталының
мүмкіндіктерін
пайдалана
отырып, білім
беру техноло-
гияларын енгізу

БҒМ
бұйрығы

БҒМ

2009 -
2010
жылдар
I тоқсан

Талап
етіл-
мейді


7

Техникалық және
кәсіптік білім
беру, адами
ресурстарды
дамыту саласында жетекші халықаралық
ұйымдармен,
соның ішінде
ақпараттық
технологияларды
пайдалану
мәселелері
бойынша
ынтымақтастықты
дамыту

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат

БҒМ
(жинақ-
тау),
Еңбек-
мині, АБА

2009 -
2010
жылдар
20
қаңтар

Талап
етіл-
мейді


8

Кәсіптік
лицейлерде
білім алушыларды әлеуметтік қорғау мен
стипендиямен
қамтамасыз
етудің қазіргі
жүйесін қайта
қарау

БҒМ-ге
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар
I тоқсан

Талап
етіл-
мейді


9

Білім беру
ұйымдарында
білім алушылар-
дың кәсіптік
мансаптық
басшылық
жасауына және
оларды жұмысқа
орналастыруға
жәрдемдесу
жөнінде
құрылымдар құру
және дамыту

Жұмыс
беруші-
лермен
шарттар

БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар
IV
тоқсан

Жұмыс
беруші-
лер
қаражаты
есебінен


10

Жұмыспен қамту
органдарында
техникалық
және кәсіптік
білім беру
ұйымдарымен
бірлесіп,
өңірлер мен
мамандықтар
бөлінісінде
бітірушілердің
дерек қорларын
жасау

БҒМ-ге
ақпарат

Еңбек-
мині,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері,
білім
беру
ұйымдары

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

Талап
етіл-
мейді


11

Жұмыспен қамту
органдары мен
техникалық
және кәсіптік
білім беру
ұйымдарының
арасында білім
алушылардың
жұмысқа
орналасуына
жәрдемдесу үшін
еңбек нарығын-
дағы бос
орындар туралы
ақпарат
алмасуды
қамтамасыз ету

БҒМ-ге
ақпарат

Еңбек-
мині,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері,
білім
беру
ұйымдары

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

Талап
етіл-
мейді


12

Жұмыс берушілер
мен бірлесіп,
бітірушілерді
кейіннен жұмысқа орналастыра
отырып, нақты
жұмыс орнында
өндірістік
практиканы
ұйымдастыру

Кәсіп-
орын-
дармен
шарттар

БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

Талап
етіл-
мейді


13

Техникалық және
қызмет көрсету
еңбегінің жұмысшы
кадрлары мен
мамандарын даярлау
проблемалары
бойынша үздік
білім алушылар-
мен, ардагер-
лермен семинар-
лар, тренингтер, дөңгелек үстелдер,
конференциялар
ұйымдастыру

БҒМ-ге
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

12,0
2009 ж.
- 6,0
2010 ж.
- 6,0

Респу-
блика-
лық
бюджет

14

Еңбек адамының,
техникалық және
қызмет көрсету
еңбегі маманы-
ның оң образын
насихаттау мен
жасауды
қамтамасыз ету

Медиа-
жоспар

БҒМ, МАМ

2008 -
2010
жылдар
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


15

Кәсіптік
лицейлер мен
колледждердің
оқу-өндірістік
шеберханалары
мен зертханала-
рын қазіргі
заманғы
оқу-өндірістік
және техноло-
гиялық
жабдықтармен
жаңарту мен
қайта жарақтан-
дыруды қамтама-
сыз ету

БҒМ-ге
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

4106,75
2009 ж.
- 1997,1
2010 ж.-
2109,65

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

16

Техникалық және
кәсіптік білім
беретін оқу
орындарына
күрделі жөндеу
жүргізуді
қамтамасыз ету

БҒМ-ге
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2008 -
2010
жылдар
IV
тоқсан

5943,04
2008 ж.
- 231118
2009 ж.-
1700,77
2010 ж.
- 1931,09

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

17

Облыстық
(қалалық) білім
басқармалары
(департамент-
тері) оқу-әдіс-
темелік
кабинеттерінің
жұмыс істеуі
жөнінде шаралар
қабылдау

БҒМ-ге
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2008 -
2010
жылдар
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


18

Техникалық және
кәсіптік білім
беретін оқу
орындарының
желісін кеңейту
 
 
 
 
 
 
      45 кәсіптік
лицей салу;
 
 
 
 
 
 
      кадрларды
даярлау және
қайта даярлау
жөніндегі 4
өңіраралық
орталық салу;
 
 
 
   жұмыс істеп
тұрған лицейлер
мен колледждер-
дің жанынан 41
жатақхана салу

БҒМ-ге
ақпарат

ЭБЖМ,
ҚІжТКША,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2008 -
2010
жылдар
I тоқсан


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           24766,9
2008 ж.
- 1022,0
2009 ж.
- 5671,7
2010 ж.
- 18073,
2
 
11567,9
2008 ж.
- 2021,9
2009 ж.
- 6105,0
2010 ж.
- 3441,0
 
4703,1
2009 ж.
- 2014,3
2010 ж.
- 2688,0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Респу-
блика-
лық
бюджет
 
 
 
 
 
     Респу-
блика-
лық
бюджет
 
 
 
 
    Ақмола
облысын
қоспа-
ғанда,
жергі-
лікті
бюджет-
тер

2. Техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын даярлау
мен олардың бәсекеге қабілеттілігі сапасын арттыру

19

Техникалық және
кәсіптік білім
беретін оқу
орындары үшін
жоғары оқу
орындарында
кадрлар даярлауға
арналған
мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
есебінен жыл сайын 1000 адамнан
оқытушылар мен
өндірістік оқыту
шеберлерін
даярлауды
қамтамасыз ету

Қазақ-
стан
Респу-
бликасы
Үкіме-
тінің
қаулысы

БҒМ

2009 -
2010
жылдар
ІІ
тоқсан

562,8
2008 ж.
- 187,6
2009 ж.
- 187,6
2010 ж.
- 187,6

Респу-
блика-
лық
бюджет

20

Жыл сайын 1000
адамнан арнаулы
пәндер оқытушы-
ларының және
өндірістік
оқыту шеберле-
рінің білікті-
лігін арттыруды
және тағлымда-
мадан өтуін
ұйымдастыру

БҒМ
бұйрығы

БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар
ІV
тоқсан

67,5
2008 ж.
- 21,0
2009 ж.
- 22,5
2010 ж.
- 24,0

Респу-
блика-
лық
бюджет

21

Жыл сайын
кәсіптік
лицейлерге
шетелдік
оқытушылар тарту

Шарттар

БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар
ІІ
тоқсан

374,4
2009 ж.
- 187,2
2010 ж.
- 187,2

Респу-
блика-
лық
бюджет

22

Жоғары техноло-
гиялармен,
соның ішінде
ақпараттық
технологиялармен байланысты күрделі (сабақтас)
кәсіптер мен
практикалық
дағдыларды
меңгерген мамандар даярлауды
қамтамасыз ету

БҒМ-ге
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар
ІІ
тоқсан

Мемле-
кеттік
білім
беру
тапсы-
рысы
шеңбе-
рінде

Респу-
блика-
лық
бюджет

23

"Кәсіп үздігі"
және "Үздік
педагог" атақтары
берілетін
конкурстар өткізу

БҒМ
бұйрығы

БҒМ

2008 -
2010
жылдар
IV
тоқсан

3,6
2008 ж.
- 1,2
2009 ж.
- 1,2
2010 ж.
- 1,2

Респу-
блика-
лық
бюджет

24

Кәсіптік
шеберлік
халықаралық
конкурстарына
қатысу

БҒМ
бұйрығы

БҒМ

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

4,2
2009 ж.
- 2,2
2010 ж.
- 2,0

Респу-
блика-
лық
бюджет

25

Техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен кейін-
гі, жоғары
білім берудің
қазіргі білік-
тіліктерін
біріктіре
отырып, маман-
дықтар мен
кәсіптердің
тізбесін
үйлестіру

БҒМ
бұйрығы

БҒМ,
Еңбек-
мині,
ИСМ,
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2009 -
2010
жылдар
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


26

Экономикалық
қызметтің әр
түрлі ұйымдарының
мамандары мен
басқа да қыз-
меткерлерінің кәсіптік стандарттарын
әзірлеу жөнінде
ұсыныстар
дайындау

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат

Еңбекмині
(жинақ-
тау), БҒМ,
мүдделі
мемлекеттік
органдар,
жұмыс
беруші-
лер
бірлес-
тіктері

2009
жылғы 20
қаңтар

Талап
етіл-
мейді


27

Сертификаттау
саласындағы
халықаралық
ұйымдарды тарта отырып, мамандардың
кәсіби дағдылары мен біліктілігінің
сапасын тәуелсіз
бағалау мен
сертификаттау
жүйесін енгізу

БҒМ-ге
ақпарат

Еңбек-
мині,
мүдделі
мемле-
кеттік
органдар,
жұмыс
берушілер
бірлес-
тіктері

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

Талап
етіл-
мейді


28

Еңбек нарығының
талаптарына және халықаралық стандарттарға сәйкес тартылатын
шетелдік жұмыс
күшін алмасты-
руға қабілетті
кадрлар даярлауды
ұйымдастыру

БҒМ
бұйрығы

БҒМ,
Еңбек-
мині,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

2676,2
2009 ж.
- 1073,1
2010 ж.
- 1603,1

Жергі-
лікті
бюджет-
тер

29

Кіріктірілген
білім беру
бағдарламаларын
іске асыратын
жоғары техника-
лық мектептер
құру жөнінде
ұсыныстар енгізу

БҒМ-ге
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

Талап
етіл-
мейді


3. Техникалық және кәсіптік білім беруді басқару мен
қаржыландыру жүйелерін жетілдіру

30

Республикалық
деңгейде адами
ресурстарды
дамыту және
әлеуметтік
серіктестік
жөніндегі жұмысты
үйлестіру саласында
техникалық және
кәсіптік білім
беруді дамыту
мен кадрлар
даярлау жөніндегі
ұлттық кеңес құру

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Үкіметі-
нің
қаулысы

БҒМ,
Еңбек-
мині,
жұмыс
беруші-
лердің
республи-
калық
бірлес-
тіктері,
"Қазына"
АҚ (келі-
сім
бойынша),
"Самұрық"
АҚ (келі-
сім
бойынша)

2009
жылғы
ІІ
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


31

Техникалық және
кәсіптік білім
беруді дамыту
мен кадрлар
даярлау жөнін-
дегі салалық
және өңірлік
кеңестер құру

Мүдделі
Мемор-
гандар-
дың
бұйрық-
тары,
әкім-
дер қау-
лылары

Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері
жұмыс
беруші-
лердің
республи-
калық
бірлес-
тіктері,
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2009
жылғы
ІІ
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


32

Техникалық және
кәсіптік білім
беретін оқу
орындарында
қамқоршылық
кеңестерін құру

БҒМ-ге
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2008
жылғы
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


33

Техникалық және
кәсіптік білім
беретін оқу
орындарының ИСО
9001-2000
менеджмент сапасы
жүйесінің
стандарттарымен
үйлестірілген
басқару стандарттарын
әзірлеу және
енгізу

БҒМ-ге
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

Талап
етіл-
мейді


34

Халықаралық
практикаға
сәйкес техника-
лық және кәсіптік
білім беру бағдарламаларын әзірлеу және оларды аккредиттеу
стандарттарын
енгізу

БҒМ
бұйрығы

БҒМ

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

2,2
2009 ж.
- 1,0
2010 ж.
- 1,2

Респуб-
ликалық
бюджет

35

Техникалық
және кәсіптік
білім беру
жүйесінің
менеджерлерін
даярлау мен
басшы қызмет-
керлерінің
біліктілігін
арттыруды,
соның ішінде
шетелдерде,
ұйымдастыру

БҒМ-ге
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар
I тоқсан

Халықаралық жобалардың және стипендиялардың шеңберінде


36

Жұмыс беруші-
лердің қаражаты
есебінен білім
алушыларға
стипендиялар
тағайындай
отырып, кадрлар
даярлауды
ұйымдастыру

Меморан-
думдар

БҒМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

Жұмыс берушілер қаражаты есебінен


37

Техникалық және
кәсіптік білім
беретін оқу
орындарына
педагогтық
қызметке
кәсіпорындардың
біліктілігі
жоғары маманда-
рын тарту

Меморан-
думдар

БҒМ,
"Атаме-
кен"
Одағы"
ҰЭП
(келісім
бойынша),
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның әкім-
дері

2009 -
2010
жылдар

тоқсан

Жұмыс берушілер қаражаты есебінен


38

Техникалық және
кәсіптік білім
беруді дамытуды
қолдау қорын
құру

Меморан-
думдар

БҒМ,
ЭМРМ,
"Атаме-
кен"
Одағы"
ҰЭП
(келісім
бойынша)

2009
жылғы IV
тоқсан

Мүдделі  ұйымдар
қаражаты есебінен


39

Еңбек нарығы
мен халықтың
оқыту бағдарла-
маларына сұранысын
ескере отырып,
техникалық және
кәсіптік білім
беретін оқу
орындары желісіне
бағалау жүргізу

БҒМ-ге
ақпарат

Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

2009
жылғы IІ
тоқсан

Талап
етілмей-
ді


40

Жергілікті
еңбек нарықта-
рының тиімділі-
гін және
қажеттіліктерге
ден қоюын
арттыру үшін
біріктіру жолымен оқу
орындары желісін қайта оңтайландыру

БҒМ-ге
ақпарат

Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

2010
жылғы ІІ
тоқсан

Талап
етілмей-
ді


41

Бір білім алушыға
жұмсалатын
шығындар құнының
нормативтерін
және оқу орны
жұмысының
нәтижелілігін
айқындай отырып,
техникалық және кәсіптік білім беруді қаржыландыруды
қамтамасыз ету

БҒМ
бұйрығы

БҒМ

2010
жылғы IV
тоқсан

Талап
етілмей-
ді


42

Білім алушылар
контигентінің
қозғалысы
мониторингі және нәтижелерге қол жеткізу үшін ақпараттық жүйені әзірлеу
және енгізу

БҒМ-ге
ақпарат

АБА,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2009
жылғы IV
тоқсан

Талап
етілмей-
ді


43

Техникалық
және арнаулы
пәндер
оқытушыларына,
өндірістік
оқыту шеберле-
ріне еңбекақы
төлеу жүйесін
жетілдіру
жөнінде
ұсыныстар
әзірлеу және
енгізу

Еңбек-
миніне
ұсыныс-
тар

БҒМ,
ЭБЖМ

2008
жылғы IV
тоқсан

Талап
етілмей-
діБАРЛЫҒЫ:
55153,8
2008 ж.-
5598,8
2009 ж. - 19133,4
2010 ж.
- 30421,6
 
37724,7
2008 ж.
- 3287,6
2009 ж.
- 12348,1
2010 ж.
- 22089,0
 
17429,1
2008 ж.
- 2311,2
2009 ж.
- 6785,3
2010 ж.
- 8332,6


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Респу-
блика-
лық
бюджет
 
 
 
 
 
 
      Жергі-
лікті
бюджет

      Ескертпелер:
      * іс-шараларды қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді бекіту кезінде нақтыланады

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:
      БҒМ       - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
                  министрлігі
      Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
                  әлеуметтік қорғау министрлігі
      ЭБЖМ      - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
                  жоспарлау министрлігі
      ЭМРМ      - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
                  ресурстар министрлігі
      ИСМ       - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
                  министрлігі
      МАМ       - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат
                  министрлігі
      АБА       - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
                  байланыс агенттігі
      ҚІжТКША   - Қазақстан Республикасы Құрылыс істері және тұрғын
                  үй-коммуналдық шаруашылық агенттігі
      "Атамекен" Одағы" ҰЭП - "Атамекен" Одағы" Қазақстан ұлттық экономикалық палатасы
      "Самұрық" АҚ - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы
      "Қазына" АҚ - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік қоғамы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады