"Темір-бетон, бетон конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 22 желтоқсандағы N 1198 Қаулысы.

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған "Темір-бетон, бетон конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1198 қаулысымен
бекітілген

"Темір-бетон, бетон конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті
1. Қолданылу саласы

      1. Осы "Темір-бетон, бетон конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті (бұдан әрі - Техникалық регламент) темір-бетон және бетон конструкцияларының қауіпсіздігіне, оларды өндіру, тасымалдау, сақтау, пайдалану мен кәдеге жарату процестеріне қойылатын талаптарды белгілейді.

      Осы Техникалық регламентте мыналар:

      1) темір-бетон және бетон конструкциялары, олардың қауіпсіздігін айқындайтын техникалық сипаттамалары;

      2) темір-бетон және бетон конструкцияларын өндіру, тасымалдау, сақтау, пайдалану мен кәдеге жарату процестері (тіршілік циклдері) техникалық реттеу объектілері болып табылады.

      Оларға қатысты қауіпсіздік талаптары белгіленетін темір-бетон және бетон конструкцияларының тізбесі осы Техникалық регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

      2. Осы Техникалық регламентте темір-бетон және бетон конструкцияларының тіршілік циклі сатыларындағы қауіпті факторлардың (қатерлердің) туындау мүмкіндігі есепке алынған.

      3. Темір-бетон және бетон конструкцияларының тіршілік циклі сатыларыңда туындауы мүмкін қауіпті факторлар (қатерлер) мыналар болып табылады:

      1) өндірістік жабдықтың жылжымалы беліктерімен, қозғалатын машиналармен және тетіктермен, адамға соққылық әсер етуге қабілетті жылжытылатын дайындамалармен және материалдармен байланыстың болуы;

      2) адамның уақытша еңбек қабілетсіздігіне әкелетін жарақаттар салуы мүмкін қалыптардың, арматураның, деталдар мен бұйымдардың бетінде үшкір жиектер мен бұрыштардың, қылтанақтар мен кедір-бұдырлардың болуы;

      3) нормативтік мәннен асатын өндірістік шудың болуы;

      4) өндірістік үй-жайларда (цехтарда) жол берілген деңгейлерден және адамға әсер ету уақытынан асатын жалпы және жергілікті дірілдің болуы;

      5) жұмыс аймағы ауасының ШРК концентрацияларынан асатын мөлшерде шаңдануы мен газдануы;

      6) темір-бетон және бетон конструкцияларды жылумен өңдеу үшін қолданылатын ыстық будың әсері;

      7) қысыммен жұмыс істеп тұрған және жарылған жағдайда адам өміріне немесе денсаулығына қауіп төндіретін автоклавтың жақын орналасуы;

      8) жұмыс орындары мен өндірістік үй-жайлардың (цехтардың) жеткіліксіз мөлшерде жарықтандырылмауы;

      9) құрамында уытты заттар бар қышқылдар ерітінділерінің, химиялық қосындылар мен қоспалар әсері;

      10) жұмыс орындары мен өндірістік үй-жайларда (цехтарда) өрт шыққан жағдайда ашық жалынның әсері;

      11) жерге қосылмаған электрлі қозғалтқыштарға және жабдықтың, қондырғылардың, машиналар мен тетіктердің сырты жоқ өткізгіштерді жанасу кезіндегі электр тоғының әсері;

      12) материалдар мен жабдықты көтеру, түсіру және тасымалдау кезіндегі ауырлықтар әсері; дайын құрастырмаларды цех бойынша жылжыту, жинау және монтаждау кезінде.

      4. Темір-бетон және бетон конструкцияларды сәйкестендіру Кеден одағының Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасының (КО СЭҚ ТН) кодтарын және ҚР МЖ 04-2008 Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім сыныптауышы (ЭҚТ ӨС) бойынша, таңбалаулары мен ілеспе құжаттары бойынша, өлшемдер, көрсеткіштер мен жиынтығында оларды тану үшін жеткілікті болатын талаптар бойынша оларға сәйкес кодтарды пайдалану жолымен жүргізіледі.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.02.08 № 91 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      5. Осы Техникалық регламент өнеркәсіптік, азаматтық, көліктік, гидротехникалық және өзге де құрылыс салаларында қолданылатын, барлық бетон мен арматура түрлерінен жасалған және кез келген түрдегі жүктемелер мен әсер етулерге ұшыраған темір-бетон және бетон конструкциялардың барлық түрлеріне қолданылады.

      6. Осы Техникалық регламент бұрын пайдалануда болған және құрылыста қайтадан қолданылатын темір-бетон және бетон конструкцияларға қолданылмайды.

2. Терминдер мен анықтамалар

      7. Осы Техникалық регламентте " Өрт қауіпсіздігі туралы " Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы, " Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы " 1998 жылғы 23 сәуірдегі, " Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы " 2002 жылғы 4 желтоқсандағы, " Техникалық реттеу туралы " 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңдарында көрсетілген терминдер мен анықтамалар, сондай-ақ тиісті анықтамаларымен мынадай терминдер қолданылады:

      1) алдын ала керілген арматура - пайдалану сатысында сыртқы жүктемелердің қосылуына дейін конструкцияларды дайындау процесінде бастапқы (алдын ала) керілістерге ие болатын арматура;

      2) бетон - белгілі бір тепе-теңдікте алынған байланыстырғыш материалдың, судың, толтырғыштар мен арнайы қоспалардың тығыздалған қоспасының қатуы нәтижесінде алынатын жасанды құрылыс материалы;

      3) бетон конструкциялары - арматурасыз немесе конструктивті ниетпен орнатылатын және есепте ескерілмейтін арматурасы бар бетоннан жасалған конструкциялар, бетон конструкциялардағы барлық жүктемелерден және әсер етулерден болатын есептік күштерді бетон өзіне қабылдауы тиіс;

      4) ең аз қажетті талаптар - азаматтардың өмірі немесе денсаулығын қорғау үшін, қоршаған ортаны, жануарларды немесе өсімдіктерді қорғау үшін, тұтынушыларды өнімнің қауіпсіздігі мен сапасына қатысты адастыруға әкелетін әрекеттердің алдын алу үшін жол берілген зиян келтіру қатері бағалауға негізделген қауіпсіздік талаптары;

      5) жалпы (елеулі) талаптар - қажетті қауіпсіздіктің мәнін, оны қамтамасыз етудің нақты тәсілдері мен сипаттамаларын егжей-тегжейсіз сипаттау түрінде ұсынылған ең аз қажетті талаптар;

      6) жұмыс арматурасы — есеп бойынша орнатылатын арматура;

      7) қалдықтарды жою - зарарсыздандырылған қалдықтарды қайталама шикізат, пайдалы өнім алу және (немесе) қауіпті және басқа да қазіргі уақытта пайдаланылмайтын қалдықтарды жою мен көму мақсатында кәдеге жарату бойынша құжатталған ұйымдық-технологиялық рәсімдер кешенімен байланысты қызмет;

      8) қатерді бағалау - қатерді талдау мен оны бағалаудың жалпы процесі;

      9) қауіпсіздікті қамтамасыз ету - адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, жануарлар мен есімдіктерге залал келтіру мүмкіндігімен байланысты жол берілмейтін қатерді болдырмау жөніндегі инженерлік-техникалық және ұйымдық шаралар кешенін қабылдау;

      10) қауіптілік объектісі - адам өмірі мен оның денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде өсімдік пен жануарлар әлеміне зиянды әсерін тигізуі, сондай-ақ тұтынушылардың өнімнің қауіпсіздігі мен сапасына қатысты адастыруға әкелетін әрекеттерді тудыруы мүмкін қасиеттерге ие өнім, оны өндіру, тасымалдау, сақтау, пайдалану мен кәдеге жарату процестері;

      11) қауіптілік субъектісі - қауіптілік объектісі әсер ететін адамдар, жануарлар мен өсімдіктер, қоршаған орта;

      12) конструктивтік арматура - сындарлы мақсатпен есепсіз орнатылатын арматура;

      13) конструкцияның қауіпсіздігі - ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану процесінде әртүрлі есептік әсер етулер кезінде азаматтардың өміріне немесе денсаулығына, мүлікке, қоршаған ортаға зиян келтіру қатерімен байланысты кез келген сипаттағы қирауларды болдырмайтын бастапқы сипаттамалар;

      14) конструкциялардың отқа төзімділік шегі - осы конструкция үшін шекті күйлердің бір немесе дәйекті бірнеше нормаланатын белгілерінің біліне бастауына дейінгі жылумен әсер ету уақыты;

      15) конструкцияның өрт қауіптілігінің сыныбы - стандарттық сынақтардың нәтижелері бойынша айқындалатын конструкциялардың өрт қауіптілігінің жіктемелік сипаттамасы;

      16) механикалық қауіпсіздік - темір-бетон және бетон конструкцияларға адамды оларды өндіру, тасымалдау мен сақтау, пайдалану және кәдеге жарату кезінде туындайтын механикалық (соққылық) әсер етуден қорғауды қамтамасыз ететін сындарлы іс-шаралар мен талаптар кешені;

      17) рұқсат етілген қатер - деңгейі объектіні пайдаланудан алатын пайда үшін қоғам осы қатерге баруға дайын әлеуметтік-экономикалық жағдайларға сүйене отырып, рұқсат етілген және негізделген қатер;

      18) санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік - халық пен персоналдың денсаулығының адамға оның өмір сүру ортасы факторларының зиянды әсері болмайтын және оның өмір сүруіне қолайлы жағдайлар қамтамасыз етілетіндей күйі;

      19) сәйкестiк презумпциясы – оған сәйкес үйлестiрiлген ұлттық стандарттардың егжей-тегжейлi (нақты) талаптарын орындау Техникалық регламенттiң тиiстi жалпы (елеулi) талаптарын сақтау болып есептелетiн заң жүзiнде немесе тұжырымдамалық бекiтiлген ереже;

      20) табиғи радионуклидтердің үлестік тиімді белсенділігі - үлгідегі табиғи тектес негізгі радионуклидтер белсенділігінің үлгінің олардың адам ағзасына биологиялық әсер етуін есепке ала отырып, айқындалатын салмағына қатынасының жиынтық шамасы;

      21) темір-бетон - бетон мен болат арматура монолиттік түрде біріктірілген және конструкцияда біртұтас жұмыс істейтін құрылыс материалы;

      22) темір-бетон конструкциялар - жұмыс және конструктивтік арматурасы бар бетоннан жасалған конструкциялар (арматураланған бетон конструкциялар). Темір-бетон конструкциялардағы барлық жүктемелер мен әсер етулерден болатын есептік күштерді бетон және жұмыс арматурасы қабылдап отыруы тиіс;

      23) егжей-тегжейлі (нақты) талаптар - өнімнің рұқсат етілген ауытқулармен бірге шектік немесе номиналдық мәндер түрінде көрсетілген ең аз қажет болатын талаптар;

      24) ыстыққа тезімді бетон - жоғары температуралардың ұзақ әсер етуі кезінде қажетті физикалық-механикалық қасиеттерін сақтай алатын бетон;

      25) экологиялық қауіпсіздік - тұлғаның өмірлік маңызы бар мүдделері мен құқықтарының, қоғам мен мемлекеттің қоршаған ортаға антропогендік және табиғи әсер етулерінің нәтижесінде туындайтын қауіп-қатерлерден қорғалушылық күйі.

      Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.

3. Өнімнің Қазақстан Республикасының нарығында айналымда болу шарттары

      8. Ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс объектілерін салу кезінде қолданылатын темір-бетон және бетон конструкциялар осы Техникалық регламенттің талаптарына, сондай-ақ темір-бетон және бетон конструкцияларға арналған нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттарда белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.

      9. Өткізу нарықтарына айналымға шығарылатын темір-бетон және бетон конструкциялар (оның ішінде импортталатындар) мыналармен:

      1) зиян келтірудің ықтимал қатерлерін бағалау және тиісті қауіпсіздік шараларын қабылдау үшін қажетті тұтынушыға арналған ілеспе құжаттармен (техникалық және нормативтік құжаттарға сәйкес сапасын растайтын құжаттар, сәйкестік сертификаты немесе сәйкестігі туралы декларация);

      2) темір-бетон және бетон конструкцияларды өткізгеннен кейін олардың әлеуеттік қаупі анықталған жағдайда қауіпсіздік шараларын қабылдау мақсатында тұтынушыға ақпарат беру жөніндегі нұсқаулықпен;

      3) тікелей бұйымға салынған немесе ілеспе құжаттарда көрсетілген сәйкестендіру таңбаларымен (сынып, таңбасы, салмағы, партиясы, дайындалған күні);

      4) темір-бетон және бетон конструкцияларды пайдалану (монтаждау) жөніндегі қажетті техникалық құжаттармен қамтамасыз етілуі тиіс.

      10. Темір-бетон және бетон конструкцияларын, егер олар тиісті түрде таңбаланған және қажетті ілеспе құжаттары болса құрылыста пайдалануға рұқсат етіледі.

      11. Ескерту таңбасына енгізілетін ақпараттың құрамы мен мазмұнына қатысты қойылатын ең аз талаптар "Буып-түюге, таңбалауға, затбелгі жапсыруға және оларды дұрыс түсіруге қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 21 наурыздағы N 277 қаулысына сәйкес болуы тиіс.

      12. Ескерту және сәйкестендіру таңбалары мәтін, символ, пиктограмма түрінде салынады (жазылады).

      13. Тұтынушыға арналған ақпарат анық және оңай оқылатын болуы тиіс. Бұл ретте қауіпсіздік талаптары басқа қаріппен, түспен немесе өзге тәсілмен көрсетілуі тиіс.

      14. Ақпаратты жазу құралдары сақтау, тасымалдау, ғимараттар мен құрылыстарды салу үшін пайдалану кезінде таңбаның төзімділігін қамтамасыз етуі тиіс.

4. Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар

      15. Темір-бетон және бетон конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексіне және Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 19 желтоқсандағы Еңбек кодексіне , " Өрт қауіпсіздігі туралы " Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы, " Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы " 1998 жылғы 23 сәуірдегі, " Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы " 2001 жылғы 16 шілдедегі, " Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы " 2002 жылғы 3 сәуірдегі, " Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы " 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңдарына сәйкес белгіленеді.

      16. Осы Техникалық регламентте механикалық қауіпсіздігін (соққылық әсер ету), өрт қауіпсіздігі мен отқа төзімділігін, радиациялық қауіпсіздігін, термикалық қауіпсіздігі мен жарылу қауіпсіздігін, санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігі мен экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін темір-бетон және бетон конструкциялардың тіршілік циклінің барлық сатыларындағы сипаттамалары мен процестеріне қатысты ең аз қажетті талаптарды белгілейді.

      17. Темір-бетон және бетон конструкциялар қауіпсіздігі бойынша бастапқы сипаттамалары ғимараттар мен құрылыстарды салу мен пайдалану процесінде әртүрлі есептік жүктемелер мен әсер етулердің азаматтардың өмірі немесе денсаулығына, мүлікке, қоршаған ортаға зиян келтірумен байланысты болып келетін кез келген сипаттағы қирауларды болдырмайтындай бастапқы сипаттамаларға ие болуы тиіс.

      18. Темір-бетон және бетон конструкциялардың қауіпсіздігі және басқа да белгіленетін талаптар жобалауға арналған тапсырмаға, нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады және мына талаптардың орындалуымен қамтамасыз етілуі тиіс:

      1) бетон мен оның құрамдастарына қойылатын талаптар;

      2) арматураға қойылатын талаптар;

      3) конструкциялар есебіне қойылатын талаптар;

      4) сындарлы талаптар;

      5) технологиялық талаптар;

      6) пайдалану бойынша талаптар;

      7) сақтау, тасымалдау, жинақтау және пайдалану бойынша талаптар.

      19. Есептеулер мен конструкциялау нәтижелері бойынша бетон және темір-бетон құрылымдарын жобалау кезінде бетон сипаттамасының конструкциясының қауіпсіздігін, пайдалануға жарамдылығын және ұзақ уақытттылығын қамтамасыз ететін нормаланатын және бақыланатын мәндер белгіленуі тиіс. Бетон және темір-бетон конструкцияларының негізгі нормаланатын және бақыланатын сипаттамалары ретінде мыналар белгіленуі тиіс: жарықшаққа төзімділігі, қаттылығы және аязға төзімділігі.

      20. Жарықшақтардың болмауына қойылатын талаптар толық созылу қимасында өткізбеушілігі қамтамасыз етілуі тиіс темір-бетон конструкцияларға (сұйықтықтың немесе газдардың қысымы түсетін, радиация әсер ететін және тағы басқа), ұзақ уақыттылығына жоғары талаптар қойылатын бірегей конструкцияларға, сондай-ақ өте агрессивті ортаның әсер етуімен пайдаланылатын конструкцияларға қойылады.

      Қалған темір-бетон конструкцияларында жарықшақтардың болуына рұқсат етіледі және оларға жарықшақтардың ашылу енін шектеу бойынша талаптар қойылады.

      21. Конструкция ұзақ уақытқа жарамдығы бойынша белгіленген уақыт ішінде ол әртүрлі есептік әсер етулердің конструкцияның геометриялық сипаттамаларына және материалдарының механикалық ықпалын есепке ала отырып, қауіпсіздік пен пайдалануға жарамдылыққа қойылатын талаптарды қанағаттандыратындай бастапқы сипаттамаларға ие болуы тиіс (жүктеменің ұзақ әрекет етуі, қолайсыз климаттық, технологиялық, температуралық және ылғалды әсер етулер, ауыспалы мұздануы мен еруі, агрессивтік әсер етулер және басқа да әсер етулер).

      22. Темір-бетон және бетон конструкцияларының беріктігін, қаттылығын және жарықшаққа төзімділігін бағалау қиратқыш жүктеменің, иілудің және бұйымының жобалау құжаттарында белгіленген тиісті бақылау мәндерімен бақылау жүктемесіндегі жарықшақтардың ашылу енінің нақты мәндерін салыстыру негізінде сынақтар нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.

      23. Темір-бетон конструкцияларының қауіпсіздігін арматура мен бетонға қатысты қамтамасыз ету осы Техникалық регламентке тиісті 2 және 3-қосымшаларда келтірілген.

      24. Темір-бетон және бетон конструкциялардың қарастырылып отырған қауіп түрлеріне қатысты қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары "Құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмалары қауіпсіздігі" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы N 96 қаулысына сәйкес болуы тиіс.

4.1. Темір-бетон және бетон конструкцияларын өндіру кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      25. Темір-бетон және бетон конструкцияларын өндіру кезінде жобалық және нормативтік-техникалық құжаттама мен олардың негізінде әзірленген технологиялық регламенттің талаптарын, сондай-ақ осы Техникалық регламенттің талаптарын қатаң түрде орындауды қамтамасыз ету қажет.

      26. Темір-бетон және бетон конструкцияларын өндіру кезінде нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралардың тұтас кешені орындалуы тиіс. Кәсіпорында темір-бетон және бетон конструкцияларды өндіру процесіндегі қауіпсіздік тәуелді болатын барлық технологиялық операцияларды бақылау жүйесі жұмыс істеуі тиісті.

      27. Темір-бетон және бетон конструкцияларды өндірудегі қауіпсіздік тиісті технологиялық процестерді, өндірістік жабдықтың жұмыс істеу тәсілдері мен режимдерін таңдап алумен, оны ұтымды түрде орналастырумен, бастапқы материалдар мен дайын өнімді сақтау және тасымалдаудың ұтымды әдістерін таңдап алумен, жұмысшыларды кәсіби түрде іріктеп алумен, оқытумен және қорғану құралдарын қолданумен қамтамасыз етілуі тиіс.

      28. Өндірістік процестердің қауіпсіздігі және технологиялық жабдықты, машиналар мен тетіктерді қауіпсіз пайдалану нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.

      29. Өндірістік жабдықтың айналмалы біліктері, маховиктері, жалғыстырғыш муфталары, жетектердің сына-белдіктік, шынжырлық, фрикциялық және ашық тісті берілістері нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес қоршалған болуы тиіс.

      30. Жиналмалы темір-бетон және бетон конструкциялар мен монолиттік темір-бетон және бетон конструкцияларды дайындаумен байланысты барлық жұмыстар нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттардың, сондай-ақ еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы нормативті-құқықтық актілер талаптарына сәйкес болуы тиіс.

      31. Тиеу-түсіру және қоймалық жұмыстарды қауіпсіз түрде жүргізу тәсілдері нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жұмыстарды қауіпсіз түрде орындау тәртібі мен тәсілдері кәсіпорынның технологиялық құжаттамаларында баяндалуы тиіс.

      32. Алдын-ала керілген темір-бетон конструкцияларын дайындау кезінде сақтандырудың ерекше шараларын сақтау қажет. Кергіш құрылғылармен жұмыс істеуге, арматураны әзірлеу мен керу, электрлік-термикалық және электрлік-термомеханикалық қондырғыларға қызмет көрсету бойынша жұмыстарға тек арнайы оқытылған жұмысшылар ғана жіберіледі.

      33. Арматураның үзілу жағдайында сақтандыру шараларын алдын-ала ескеріп және қатаң түрде сақтау қажет.

      34. Арматураны алдын ала керу орындалатын қалыптар арматураның үзілген ұшының ұшып шығу мүмкіндігін болдырмайтын қорғағыш құрылғылармен (ұстағыштармен) жабдықталуы тиіс.

      35. Егер темір-бетон және бетон конструкциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін заттай сынауларды жүргізу талап етілсе, онда олар толық көлемде, сынақтар әдістері жөніндегі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.

      36. Кәсіпорында қабылданған бақылау жүйесіне немесе қолданыстағы сапа менеджменті жүйесіне сәйкес барлық қауіпсіздік талаптарының орындаудың талдауы және қажет болған жағдайда, егер мұндай талаптар тиісті нормативтік-техникалық құжаттарда көрсетілген болса, темір-бетон және бетон конструкцияларды өткізу алдында қатерді бағалау жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.

      37. Құрастырма темір-бетон және бетон конструкцияларды өндіру кезінде жобадан ауытқулар жобаның авторларымен келісілген болуы тиіс.

      38. Жаңа технологиялық процестерді енгізу, жаңа материалдарды қолдану, жабдықтың, машиналар мен тетіктердің жаңа түрлерін енгізу кезінде оларға қойылатын қауіпсіздік талаптары осы Техникалық регламенттің және нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.

      39. Темір-бетон және бетон конструкциялар өзге де нормативтік құжаттар бойынша, егер олар үйлестірілген нормативтік құжаттарда көрсетілген қауіпсіздік талаптарына сәйкес болса, ал олар болмаған жағдайда сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы уәкілетті органмен келісілген нормалардан төмен болмаған кезде дайындалуы мүмкін.

4.2. Өрт қауіпсіздігі мен отқа төзімділік талаптары

      40. Темір-бетон және бетон конструкциялардың өрт қауіпсіздігі мен отқа төзімділігі " Өрт қауіпсіздігі туралы " Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы Заңында, осы Техникалық регламентте, өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.

      41. Темір-бетон және бетон конструкцияларын өндіру кезінде нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау керек. Сонымен қатар қалыптарды майлау үшін пайдаланылатын заттарды, химиялық қоспаларды қолданумен, олардың су ерітінділерін және химиялық қоспалар қосылған бетондарды әзірлеумен байланысты талаптарды қатаң түрде сақтау керек.

      42. Өрт қаупі бар химиялық қоспалар, жанар-жағар май материалдары мен эмульсол нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес желдетілетін, жабық және құрғақ қоймаларда сақталуы, жабық ыдысқа құйылған түрінде тасымалдануы және босатылуы тиіс.

      43. Газды бетондарды өндіру кезінде қолданылатын өрт қаупі және жарылыс қаупі бар алюминий ұнтағын сақтау, өңдеу және ол жаңа бастағанда сөндіру нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.

      44. Ашық отты пайдаланумен байланысты дәнекерлеу және басқа да отпен байланысты жұмыстар өрт қауіпсіздігі саласындағы тиісті нормативтік құжаттардың талаптарымен орындалады.

      45. Темір-бетон және бетон конструкциялары отқа төзімді және өрттің әсеріне төтеп беретіндей болуы тиіс. Отқа төзімділік көрсеткіші осы сол конструкция үшін нормаланатын мынадай:

      1) көтергіш қабілетін жоғалтулар;

      2) жылу оқшаулағыш қабілетін жоғалтулар;

      3) біртұтастығын жоғалтулар шектік жай-күйлер белгілерінің айқындала бастау уақыттары (сағаттары) бойынша белгіленетін отқа төзімділік шегі болып табылады.

      Темір-бетон конструкциялары жекелеген түрлерінің отқа төзімділік шектері осы Техникалық регламенттің 4-қосымшасына келтірілген.

      46. Темір-бетон және бетон конструкциялар жанудың жасырын таралуына ықпал етпеуі тиіс. Құрылыстық конструкциясының бекітілу торабының отқа төзімділігі осы конструкцияның отқа төзімділігінен төмен болмауы тиіс.

      47. Темір-бетон және бетон конструкциялар белгілі бір отқа төзімділік дәрежесінің ғимараттарда, құрылыстарда және өрт бөліктерінде қолданылуы үшін немесе ғимараттардың, құрылыстардың және өрт бөліктерінің отқа төзімділік дәрежесін анықтау үшін отқа төзімділік дәрежесі жөніндегі талаптарға жауап беруі тиіс.

4.3. Радиациялық қауіпсіздік талаптары

      48. Темір-бетон және бетон конструкциялардың тіршілік циклының барлық сатыларындағы радиациялық қауіпсіздігі " Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы " Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 23 сәуірдегі Заңында белгіленген талаптарды орындаумен қамтамасыз етілуі тиіс.

      49. Темір-бетон және бетон конструкциялар адам ағзасы мен қоршаған ортаға жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін шекті рұқсат етілген мәннен асатын радиоактивтік сәулелену көзі болуға тиіс емес.

      50. Темір-бетон және бетон конструкциялар жасауда қолданылатын байланыстырғыш материалдарда, толтырғыштар мен арматуралық болаттың табиғи радионуклидтерінің үлестік тиімді белсенділігі мыналар үшін белгіленген шамалардан аспауы тиіс:

      1) салынып жатқан және қайта жаңғыртылатын тұрғын үйлерде және қоғамдық ғимараттарда пайдаланылатын темір-бетон және бетон конструкциялар (I сынып) - 370 Бк/кг;

      2) елді мекендер аумақтарының және перспективалы құрылыс аймақтарының шектерінде жол құрылысында, сондай-ақ өндірістік құрылыстарды тұрғызу кезінде қолданылатын темір-бетон және бетон конструкциялар (II сынып) - 740 Бк/кг;

      3) елді мекендерден тыс жерде жүргізіліп жатқан жол салуда қолданылатын темір-бетон және бетон конструкциялар (III сынып) - 1500 Бк/кг;

      4) пайдаланылуы Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органымен келісім бойынша шешілетін темір-бетон және бетон конструкциялар (IV сынып) - 1500-ден - 4000 Бк/кг-ға дейін.

      51. Адам мен қоршаған ортаға радиациялық әсер ету мүмкіндігіне ие, оң санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы жоқ темір-бетон және бетон конструкциялардың айналымына жол берілмейді. Темір-бетон және бетон конструкциялардың жоғарыда келтірілгендер санынан өнімнің сипаттамаларына (қасиеттеріне) жататын радиациялық қауіпсіздігінің нақты нормативтері осы Техникалық регламентпен үйлестірілген стандарттарда белгіленеді.

      52. Темір-бетон және бетон конструкцияларға қатысты радиациялық қауіпсіздік талаптары осы Техникалық регламентке сәйкес белгіленеді.

4.4. Термикалық қауіпсіздігі мен жарылу қауіпсіздігінің талаптары

      53. Темір-бетон және бетон конструкцияларды жасау кезінде нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына, сондай-ақ ведомстволық еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелеріне сәйкес термоылғалмен өңдеу кезінде (булау камерасында буландыру) термикалық қауіпсіздік ережелерін және автоклавтық өңдеу кезінде (автоклавта ыстық бумен өңдеу) термикалық қауіпсіздік пен жарылу қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажет.

      54. Булау камералары гидравликалық бекітпелермен және қақпақтың камерамен соңғысынан будың сыртқа шығуына жол бермейтін тығыз қосылысын қамтамасыз ететін өзге де конструкциялармен жабдықталуы тиіс.

      55. Автоклавтардың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін сигналдық-блоктау құрылғысы көзделуі тиіс, ол мынадай жағдайларды:

      1) қақпағы тығыз жабылмаған жағдайда автоклавқа будың енуінің мүмкін еместігін;

      2) артық мөлшердегі қысым мен конденсат болған жағдайда автоклав қақпағының ашылуының мүмкін еместігін қамтамасыз етеді.

      56. Ыстықтан жарақаттар алудың алдын алу мақсатында технологиялық жабдықтың сыртқы беттерінің немесе олардың қоршап тұрған құрылғыларының температурасы 45 о С-тан жоғары болмауы тиіс.

      57. Жоғарылатылған және жоғары температура жағдайларында жұмыс істеуге арналған бетон конструкцияларды пайдалану кезінде термикалық қауіпсіздік адам денесінің қорғалмаған бөліктерінің орын алуы мүмкін жоғары температуралы беттермен жанасуына жол бермеу арқылы қамтамасыз етіледі.

      58. Тері қабаттарын жылу жабдығының термикалық әсерінен қорғау үшін жұмысшылар нормативтік құжаттардың талабына сәйкес жеке қорғану құралдарымен және арнайы киім-кешекпен қамтамасыз етілуі тиіс.

      59. Газ-бетондарды жасау кезінде пигменттік және гидрофильдік алюминий ұнтағынан әзірленетін жарылу қаупі жоқ алюминий пасталар қолданылуы тиіс. Пасталарды әзірлеу жеке үй-жайда жүргізілуі тиіс.

4.5. Санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік талаптары

      60. Қоршаған ортаға зиянды заттарды бөліп шығаратын материалдарды, химиялық қоспалар мен қышқыл ерітінділерін қолданып, темір-бетон және бетон конструкцияларды жасап шығару, оларды тасымалдау, сақтау және қолдану кезінде орын алуы мүмкін химиялық, физикалық және механикалық факторлардың, жабдықтың, тетіктер мен қондырғылардың әсерінің адамның денсаулығы үшін санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігі осы Техникалық регламенттің талаптарын орындаумен қамтамасыз етіледі.

      61. Темір-бетон және бетон конструкцияларды жасап шығару кезінде шудың деңгейі мен дірілдің деңгейін азайтатын және олардың зиянды әсерін жою үшін жұмыс орындарында арнайы шараларды қабылдап отыру қажет: санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалардың, гигиеналық нормативтердің, мемлекеттік стандарттардың, сондай-ақ ведомстволық еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарына сәйкес сындарлы, технологиялық және ұйымдастыру шаралары, дірілден оқшауландыру және дірілді өшіру құралдары, жеке қорғану құралдары.

      Ескерту. 61-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.

      62. Дыбыс деңгейі 85 дБА-дан жоғары болып келетін аймақтар нормативтік құжаттардың талабына сәйкес қауіпсіздік белгілерімен көрсетілуі тиіс. Дыбыстық қысымның октавалық деңгейі кез келген октавалық белдеуде 135 дБА-дан жоғары болып келетін аймақтарда адамдардың тіпті аз уақыт жүруіне тыйым салынады.

      63. Жұмыс аймағының ауасындағы цемент шаңының мөлшерін бақылау шарасын кәсіпорын және мемлекеттік санитарлық қадағалау органдары Қазақстан Республикасының халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы заңнамаларымен бекітілген мерзімдерде орындап отыруы тиіс.

      64. Темір-бетон және бетон құрылымдарды жасау кезінде қолданылатын технологиялық жабдықтың барлық қосылыстары өндірістік жайларға шаңның бөлініп шығуына жол бермейтіндей түрде тығыз етіп қымталуы тиіс.

      65. Арматура бұйымдар мен салмалы бөлшектерді жасау кезінде пайда болатын зиянды заттар, дәнекерлеу аэрозольдары, білдектегі шаң мен қақ жұмыс аймағынан сору жүйесін қолданумен жұмыс аймағының ауасында шекті рұқсатты концентрациялардан аспайтындай тазартылып отыру керек.

      66. Ыстыққа төзімді бетондарды әзірлеу кезінде ортофосфорлық қышқылмен немесе фосфаттық байлаушы және хромбалшық-топырақтық материалдармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң түрде сақтау қажет. Жұмыс аймағының ауасындағы ортофосфорлық қышқылдың (Н 3 PO 4 ) мөлшері 0,4 мг/м 3 -нан, ал алты валенттік хромның (Сr +6 ) мөлшері 2 мг/м 3 -нан аспауы тиіс.

      67. Ауасындағы зиянды заттардың мөлшері рұқсатты шекті концентрациядан асатын және дыбыс деңгейі 85 дБА-дан жоғары болып келетін жұмыс аймағында орналасқан өндірістік жабдықтар мен технологиялық желілерді басқару тетіктері оқшауландырылған кабиналарда орналасуы тиіс.

      68. Химиялық қоспалар мен қышқылдардың сулы ерітінділерінің әзірленетін орындарда қауіпсіз жұмыс істеу мен алғашқы жәрдем көрсету жөніндегі нұсқаулықтар ілінуі тиіс.

      69. Өндірістік және қосалқы цехтардағы жұмыстардың қауіпсіздігі табиғи және жасанды жарықтандырумен қамтамасыз етілуі тиіс, ол нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.

      Өндірістік жайларды жарықтандырудың нормаланған көрсеткіштері осы Техникалық регламенттің 5-қосымшасында келтірілген.

      70. Өндіріс нысандарында денсаулық сақтау саласына қатысты құзырлы мемлекеттік орган бекіткен тәртіппен алдын-ала және мерзімді медициналық тексерулерді, ауысым алдындағы медициналық куәландыруды жүргізуді ұйымдастыру қажет.

      71. Темір-бетон және бетон конструкцияларды жасау мен пайдалану кезінде туындайтын физикалық, химиялық және механикалық факторлардың әсерін шектеуге қатысты темір-бетон және бетон конструкциялардың санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігінің талаптары "Құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмалары қауіпсіздігі" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылдың 4 ақпанындағы N 96 қаулысына және Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

4.6. Темір-бетон және бетон конструкцияларды сақтау мен тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      72. Сақтау мен тасымалдау кезінде темір-бетон және бетон конструкцияларды тасымалдау мен сақтау кезінде осы Техникалық регламент пен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуын қамтамасыз ету қажет.

      73. Темір-бетон және бетон конструкцияларды сақтау мен тасымалдау әзірлеушілердің жобалау (құру) сатысында темір-бетон және бетон конструкцияларға арналған нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттарда көрсетілген барлық қауіпсіздік шаралары мен қорғау шараларын ескерумен орындалуы тиіс.

      74. Жекелеген темір-бетон және бетон конструкциясы, сондай-ақ олардың қатарда қабаттап жиналуы кезінде аударылу, құлау немесе опырылып құлау қатерінсіз, жұмыс жағдайларында ескерілгендей, орнықты болуын қамтамасыз ете отырып, пайдаланылуы тиіс.

      75. Темір-бетон және бетон конструкцияларды кәсіпорындардың қоймаларында және сатылу орындарында сақтау кезінде санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға, нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттарға сәйкес ауада зиянды заттардың болуына, өрт пен жарылыстың туындауына, қоршаған ортаның радиоактивті нуклидтермен ластануына немесе радиациялық залалдануына жол бермейтін шаралар ескерілуі тиіс.

      76. Құрылыс объектілеріне келіп түскен темір-бетон және бетон конструкциялар қажетті ілеспе құжаттармен қамтамасыз етілуі тиіс.

      77. Темір-бетон және бетон конструкцияларын тасымалдау, егер өнімді жасаушы немесе оның тұтынушылары өзге шартты ұсынбаса, ол көлік түріне арнап қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес орындалады.

      78. Темір-бетон және бетон конструкциялар қауіпсіз сақтау, қауіпсіз тасымалдау және сату жөніндегі ұсыныстармен қамтылған жағдайда ғана сақтауға, тасымалдау мен сатуға жіберіледі.

      79. Темір-бетон және бетон құрылымдарды сақтау мен тасымалдау кезінде мыналар қамтамасыз етілуі тиіс:

      1) әрбір партияға үшін сақталу шарттары және штаттан тыс және апаттық жағдайлардың туындауына байланысты (қажетіне қарай) қысқаша нұсқаулықтар көрсетілген ілеспе құжатпен;

      2) ескерту таңбасының болуымен, жұмысшыларды тасымалдау мен сақтау кезіндегі қауіпсіз жұмыс істеу шараларымен таныстыру.

      80. Темір-бетон және бетон конструкцияларды тиеу, түсіру, тасымалдау және жинау нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

      81. Темір-бетон және бетон конструкцияларды тасымалдау мен сақтау кезінде тасымалдау мен сақтаудың нақты жағдайларын ескерумен қатердің дәрежесін бағалауы тиіс.

      82. Темір-бетон және бетон конструкцияларды тасымалдау мен сақтау кезінде нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес қауіпсіздік шаралары орындалуы тиіс.

      83. Темір-бетон және бетон конструкцияларды тасымалдау және құрылыс алаңқайына сақтау және оларды монтаждау аймағында уақытша қабаттап жинауды мынадай талаптарды сақтай отырып орындау керек:

      1) құрылымдар жобалық күйге сәйкес қалпында (арқалықтар, фермалар, тақталар, қабырға панельдері және тағы басқа), ал мұндай шартты орындау мүмкін болмаған жағдайда - олардың беріктігін қамтамасыз ететін шартпен тасымалдау және жинақтауға беру үшін ыңғайлы қалпында (бағаналар, баспалдақ бөліктері және тағы басқа) орналасуы тиіс;

      2) құрылымдар жобада көрсетілген орындарға қойылатын төсемдерге және тік төртбұрышты қимадағы төсемдерге тіреліп тұруы тиіс; төсемдердің қалыңдығы кемінде 30 мм және ілмектеу тұзақтардың және құрылымдардың өзге де шығыңқы беліктерінің биіктігінен кем дегенде 20 мм жоғары болуы тиіс; бірдей типтегі құрылымдарды көп қатар етіп тиеу мен жинау кезінде төсемдер мен аралық төсемдерді көтергіш құрылғылардың (ілмектер, саңылаулар) бойымен тігінен немесе жұмыстық сызбаларда көрсетілген өзге орындарда орналастыру керек;

      3) құрылымдар аударылудан, бойлық және көлденең ығысудан, бір-біріне немесе көліктік құралдардың конструкцияларын соғылысудан сақтау үшін мықты етіп бекітілуі тиіс; бекітпелер көліктік құралдардағы әрбір элементті қалғандарының орнықтылығын бұзбай түсіріп алу мүмкіндігін қамтамасыз ететіндей болуы тиіс;

      4) фактураланған беттерді зақымдалу мен ластанудан қорғау қажет;

      5) арматура ұштары мен шығыңкы детальдар зақымдалудан қорғалуы тиіс;

      6) зауыттық таңбасы қарау үшін қол жетімді болуы тиіс;

      7) монтаждық қосылыстарға арналған ұсақ детальдарды жіберілетін элементтерге бекітіп немесе детальдардың маркасы мен олардың санын көрсете отырып, жапсырмалармен жасақталған ыдыстағы конструкциялармен бірге бір уақытта жіберу керек;

      8) бекіткіш бұйымдарды түрлері мен маркасы бойынша, бұрандамалар мен гайкаларды - беріктілік сыныбы мен диаметрі бойынша, ал жоғары беріктілікке ие бұрандамаларды, гайкалар мен шайбаларды - партиясы бойынша сұрыпталған күйінде жабық жайда сақтау керек.

      84. Конструкцияларды (бұйымдарды) қабаттап жинау кезінде олардың маркасы бойынша сұрыптап монтаждаудың кезектілігін ескере отырып жайғастыру керек.

4.7. Темір-бетон және бетон конструкцияларды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      85. Қазақстан Республикасының аумағында айналымға түсетін темір-бетон және бетон конструкциялар ілеспе құжаттамада белгіленген кепілдік мерзімі ішінде және осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкес қауіпсіз болуы тиіс.

      86. Жиынтықты темір-бетон және бетон конструкциялардан ғимараттар мен құрылыстарды, монолиттік темір-бетон және бетон конструкцияларды ауыр, ерекше ауыр, кеуек толтырғыштардан тұратын, ыстыққа төзімді және сілтіге төзімді бетоннан тұрғызу осы Техникалық регламенттің, нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкестікте жүргізілуі тиіс.

      87. Құрылыс объектілерінде ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу үшін темір-бетон және бетон конструкцияларды пайдалануды қауіпсіз еңбек ету әдістері мен тәсілдеріне үйретілген, қажетті сақтандыру және қорғану құралдарымен қамтамасыз етілген және Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына , нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жұмыс жасауына рұқсат етілген персонал жүзеге асыруы тиіс.

      88. Құрастырма темір-бетон және бетон элементтерден және монолиттік бетоннан ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу кезінде қауіпсіздік мыналармен:

      1) конструкцияларды орнатудың жалғаспалығы және конструкцияларды ірілетіп жинақтау және жобалық күйде орнату процесінде орнатудың талап етілетін дәлдігін, кеңістік бойынша өзгермеуін, тұрғызу процесінде конструкциялардың және ғимараттар немесе құрылыстар бөліктерінің орнықтылығын қамтамасыз ететін іс-шаралар көзделуі тиіс жұмыстарды жүргізу жобасына сәйкестікте;

      2) жобалық күйде орнатылатын орнына тасымалданатын темір-бетон және бетон конструкциялар тудыратын қауіптен персоналды қорғау үшін қорғағыш қоршаулар мен аспаларды (маңдайшаларды) қолданумен;

      3) құрама конструкцияларды жобалық күйге орнату кезінде, сондай-ақ жинау кезіндегі олардың қабаттап жинаудың орнықтылығы үшін тиісті штабельдерді қолданумен;

      4) монолиттік бетоннан ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу кезінде конструкциялардың беріктілігін, жарыққа төзімділгі мен қаттылығын қамтамасыз ететін конструкцияларды бетондаудың жалғаспалығымен, қорап қалыпты шешіп алумен және орнын ауыстырумен;

      5) конструкциялардың жобалық және ғылыми-техникалық қүжаттамасында ғимараттар мен құрылыстардың тиісті конструкцияларына (бағаналарына, арқалықтарына, тақталарына) бекітілген жобалық күйден ауытқудың рұқсат етілген мәндерімен;

      6) темір-бетон және бетон конструкцияларды қолданумен байланысты болатын қауіпті барынша азайтатын технологиялар мен жабдықты (жұмысты механикаландыру құралдарын), еңбек ету әдістері мен тәсілдерін таңдап алумен;

      7) темір-бетон және бетон конструкцияларды қауіпсіз қолдану жөніндегі техникалық бақылау құралдары мен нұсқауларды пайдаланумен және тиісті түрде ұстаумен;

      8) ескерту таңбасы мен хабарлау құралдарын қолданумен;

      9) жеке қорғаныс құралдары мен арнайы киім-кешекті пайдаланумен;

      10) персоналды мерзімді түрде оқытумен және олардың білімін кемінде жылына бір рет тексерумен, апаттық жағдайларды болдырмау тәсілдерін пысықтаумен және оларды жоюға арналған қажетті құралдармен қамтамасыз етумен;

      11) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес құрылыстағы техникалық қауіпсіздік, еңбекті қорғау және нормативтік құжаттардың ережелерін қатаң түрде орындауды қамтамасыз етумен қамтамасыз етілуі тиіс.

      89. Ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану кезінде, оларда пайдаланылған темір-бетон және бетон конструкциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мынадай барлық шаралар кешенін орындау қажет:

      1) темір-бетон және бетон конструкцияларды пайдаланудың олардың көтергіш қабілетінің төмендеуін болдырмайтын режимін сақтау;

      2) төмендеуі өрескел бұзушылықтардан (конструкциялардағы шектен тыс жүктеме, жоспарлы-алдын-ала жөндеулер жүргізу мерзімдерін сақтамау, ортаның агрессивтілігін арттыру және тағы басқа) туындайтын пайдалану жарамдылығы мен ұзақ мерзімді жарамдылығының нормаланған шарттарын сақтап отыру;

      3) пайдалану процесінде темір-бетон және бетон конструкциялардың күйін мерзімді түрде тексеру немесе тиісті әдістер мен бақылау құралдарын қолдана отырып, тұрақты түрде мониторинг жүргізумен қадағалауды орындау қажет;

      4) егер пайдалану процесінде конструкциялардың қауіпсіздігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін ақаулар табылса, темір-бетон конструкцияларды нормативтік-техникалық құжаттарда көзделген болат элементтермен, бетон немесе темір-бетонмен, арматура мен полимерлік материалдардың көмегімен нығайту бойынша іс-шаралар жүргізу керек.

      90. Жөндеу жұмыстарын жүргізу не ғимаратты немесе құрылысты қайта жаңғырту нәтижесінде темір-бетон және бетон конструкцияларды пайдаланудың салдарынан туындауы мүмкін қатерді бағалауды жүргізу қажет. Мұндай қатердің мәні тиісті нормативтік-құқықтық актілерде, жобалық және нормативтік құжаттарда көрсетілген рұқсат етілген (қолайлы) мәннен аспауы тиіс.

      91. Егер конструкцияның пайдалану кезіндегі қауіпсіздігін қоршаған ортаның қолайсыз әсері (агрессивтік әсер етулер) жағдайында конструкцияның тоттануға беріктігімен қамтамасыз ету мүмкін болмаса, онда нормативтік-техникалық және нормативтік құжаттардың нұсқауларына сәйкес конструкцияның беткі жақтарын қосымша қорғау көзделуі тиіс.

      92. Жөндеуден өткен (қайта жаңғыртылған) ғимараттар мен құрылыстар үшін арнайы сынау әдістері мен бақылау құралдарын қолданумен темір-бетон және бетон конструкцияларды пайдаланумен байланысты қатердің белгіленген мәндерін қамтамасыз ету бойынша шаралар әзірленуі тиіс.

      93. Пайдалану құжаттарында ғимараттар мен құрылыстарды пайдалануды жүзеге асыратын тұлғаға немесе тұлғаларға, пайдаланылған темір-бетонды және бетонды конструкциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жауапкершілік туралы талаптар көзделуі тиіс.

4.8. Экологиялық қауіпсіздік талаптары

      94. Шикізаттық материалдар мен бетон қоспаны әзірлеу, темір-бетон және бетон конструкцияларды термо-ылғалмен және автоклавтық өңдеу кезіндегі, темір-бетон және бетон конструкциялар мен олардың қалдықтарын кәдеге жарату және жою кезіндегі лақтырындылардың, жұмыс аймағы мен жақын орналасқан елді мекендердің ауасының, санитарлық-тұрмыстық пайдаланылатын суаттардың құрамында зиянды заттардың болуы гигиеналық нормативтер мен санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларда, белгіленген тәртіпте аттестацияланған өлшемдерді орындау әдістемелерінде белгіленген шектік-рұқсат етілген концентрациялардан аспауы тиіс.

      95. Темір-бетон және бетон конструкцияларды өндіру кезінде қоршаған ортаны ластайтын технологиялық процестерді қолдану және оны қорғау мақсатында шаралар кешенін көздеу қажет.

      96. Шаң шығарғыш материалдарды тасымалдайтын, мөлшерлейтін және араластыратын жабдықты іске қосуды шаңның қоршаған ортаға рұқсатты шекті концентрацияға дейін шығуын қамтамасыз ететін сорғыш жүйелерді сонымен бір уақытта қосу керек.

      97. Арматура бұйымдарды дайындау мен дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде қауіп көзі болып табылатын өндіріс қалдықтарын жою қажет.

4.9. Сейсмикалық аудандардағы құрылыста қолданылатын темір-бетон конструкциялардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

      98. Сейсмикалық аудандарда қолданылатын алдын-ала керілген темір-бетон конструкциялар мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:

      1) қималардың беріктігі олардың жарықшаққа төзімділігінен кем дегенде 25%-ға асуы тиіс;

      2) бойлық керілген арматура бетонмен ілініскен болуы тиіс;

      3) диаметрі 28 мм және одан асатын керілген өзектік арматура ұштарында анкерлік құрылғылар болуы тиіс;

      4) үлкен арқалықтық және жауапты иілетін конструкциялар үшін, сондай-ақ қаңқалық ғимараттардың бағандары үшін аралас түрдегі арматуралау ұсынылады.

      99. Алдын-ала керілген конструкцияларда үзіліс кезінде салыстырмалы түрдегі ұзартылуы 2%-дан кем арматураны қолдануға жол берілмейді.

      100. Темір-бетон қабырғалар мен қаттылық диафрагмалардың тік және көлденең арматура қимасының ауданы мыналарды құрауы тиіс:

      1) шеткері учаскелерде - бетон қимасы ауданының кем дегенде 0,2% және ары кеткенде 4%;

      2) дала учаскелерінде - бетон қимасы ауданының кемінде 0,1 % және 4 %-дан аспайтын.

      101. Арматураның диаметрі 22 мм-ден жоғары болғанда қабырғалар мен қаттылық диафрагмаларының шеткі бөліктеріндегі бойлық арматураның, сондай-ақ бағаналардың бойлық арматурасының қосылыстарын дәнекерлеумен орындау керек. Тиісті сынақтық негіздемелер кезінде механикалық қосылыстарды (сызылған және бұрандалы муфталары бар түйіспелер және тағы басқа) пайдалануға рұқсат етіледі.

      102. Сейсмикалық аудандардағы құрылыс үшін темір-бетон және бетон конструкцияларды жобалау жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттардың ережелерін сақтай отырып жұмыс арматурасының қосылыстары (дәнекерленген немесе дәнекерленмеген) бір сызықтың бойында қиылыспайтындай түрде орналасуы тиіс.

      103. Көп қабаттық қаңқалық (қаңқалық, қаңқалық-байламдық және басқа) ғимараттардың темір-бетон бағаналарында бойлық арматураның көлденең қимасының ауданын есептердің нәтижелері бойынша, бірақ мыналардан кем емес болуы керек:

      1) сейсмикалығы 7 және 8 баллдық құрылыс алаңында - бағананың көлденең қимасының ауданынан 0,8 %;

      2) сейсмикалығы 9 және 10 баллдық құрылыс алаңында - бағананың көлденең қимасының ауданынан 1,2 %.

      104. Темір-бетон конструкцияларын нығайту үшін қолданылатын қамыттарды орнату сейсмикалық аудандардағы құрылысқа арналған темір-бетон және бетон конструкцияларды жобалау жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс.

4.10. Кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      105. Кәсіпорындарда өндірістік үй-жайларда (цехтарда) және кәсіпорынның (зауыттың) аумағында қабаттап жинау көлік жолдарын, өткелдерді және жұмыс орындарын бөгеп тастайтын, сол себептен адамдардың жарақат алуына әкеп соқтыруы мүмкін қолайсыз еңбек жағдайларын тудыратын өндірістік қалдықтар мен ақауға жатқызылған темір-бетон және бетон конструкцияларын кәдеге жарату бойынша іс-шаралар жүргізу қажет.

      106. Адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін темір-бетон және бетон конструкцияларды кәдеге жарату оларды сақтау немесе жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін немесе ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу, құлату, қайта жаңартудың нәтижесінде жүзеге асырылуы тиіс.

      107. Өндіріс қалдықтары мен темір-бетон және бетон конструкцияларды кәдеге жарату кезіндегі жүк тиеу-түсіру жұмыстары, тасымалдау мен қабаттап жинау нормативтік құжаттардың қауіпсіздік талаптарына толық сәйкестікте жүзеге асырылуы тиіс.

      108. Темір-бетон және бетон конструкциялардың қалдықтарын кәдеге жарату процестеріне қатысушы персоналдың қажетті даярлығы болуы және Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және нормативтік құжаттарға сәйкес барлық еңбек қауіпсіздігі талаптарын сақтауы тиіс.

5. Сәйкестікті растау тәртібі

      109. Қазақстан Республикасының аумағындағы нарықта өткізілетін (импортталатын) темір-бетон және бетон конструкциялардың сәйкестігін растау міндетті сипатқа ие.

      110. Сәйкестікті міндетті растау (нысандар мен схемалар) " Техникалық реттеу туралы " Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңына , "Сәйкестікті растау процедурасы" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы N 90 қаулысына , "Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрылмаларының қауіпсіздігі" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы N 96 қаулысына және Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      111. Сәйкестікті міндетті түрде растауға жоғары қауіптілік объектілері болып табылатын темір-бетон және бетон конструкциялардың жаңа түрлері жатады.

6. Үйлестірілген стандарттардың тізбесі

      Ескерту. 6-бөлім алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.02.08 № 91 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

7. Өтпелі кезең

      116. Осы Техникалық регламент қолданысқа енгізумен Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер және сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы құжаттар осы Техникалық регламенттің талаптарын қайталайтын немесе оған сәйкес келмейтін темір-бетон және бетон конструкцияларының тіршілік циклінің барлық сатыларында және өнімнің Қазақстан нарығында айналымы саласындағы қауіпсіздігіне қатысты бөліктерінде түзетуге немесе белгіленген тәртіпте күшін жоюға жатады.

      117. Осы Техникалық регламент қолданысқа енгізілгеннен кейін қауіпсіздік талаптарының сәйкестігін растау бойынша берілген құжаттар олардың әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін жарамды деп есептеледі.

      118. Осы техникалық регламент алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

  Техникалық регламентке
1-қосымша

Темір-бетон және бетон конструкцияларының
тізбесі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.02.08 № 91 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Р/с

КО СЭҚ ТН коды

Атауы

1

2

3

Іргетастар конструкциялары

1

6810 11 900 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған іргетас блоктары

2

6810 11 900 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған стакан тәрізді іргетастар және табандар

3

6810 11 900 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған іргетас такталары

4

6810 91 900 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған ростверктер белшектері

5

6810 91 900 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған кадалар

Ғимараттар мен құрылыстар қаңқасының конструкциялары

6

6810 11 900 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған және итарқа және итарқа асты арқалықтар

7

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Ауыр және жеңіл цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және ауыр цементті бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған кран асты арқалықтар

8

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған іргетастық және имараттарға арналған байлағыш арқалықтар

9

6810 11 900 0

Ауыр және жеңіл цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған көрмелер

10

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және ауыр және жеңіл цементті бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған ригельдер мен жүгіртпелер

11

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Ауыр және жеңіл цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және ауыр цементті бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған фермалар

12

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған раманың элементтері

13

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған бағаналар

14

6810 91 900 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және ауыр цементті бетоннан және кеуек силикатты бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған маңдайшалар

Қабырғалар мен арақабырғалар конструкциялары

15

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Ауыр, жеңіл және кеуек бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған арақабырғалар

16

6810 11 900 0

6810 11 900 0

Ауыр, жеңіл және кеуек бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған қабырға блоктар

17

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Ауыр, жеңіл және кеуек бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған ішкі қабырғалық панельдер

18

6810 11 100 0

6810 91 900 0

Ауыр, жеңіл және кеуек бетондардан және жылу оқшаулағыш материалдар қосылған бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған сыртқы қабырға панельдері

19

6810 11 900 0

6810 11 900 0

6810 91 900 0

Ауыр және жеңіл цементті бетоннан жасалған құрама және монолитті диафрагмалар және қабырғалар

20

6810 11 100 0

6810 91 900 0

Ауыр бетоннан, керамзитбетоннан және тығыздығы орташа силикатты бетоннан жасалған үй асты қабырғаларының блоктары

Аражабындардың және жабындардың тақталары, панельдері және төсемдері

21

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Ауыр, жеңіл және кеуек бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған жабын тақталар

22

6810 11 100 0

6810 91 900 0

Ауыр және жеңіл бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған аражабын тақталар

23

6810 19 310 0

Ауыр бетоннан жасалған алдын ала және керілген кәдімгі арматураланған жол тақталар

24

6810 19 310 0

Ауыр бетоннан жасалған алдын ала керілген әуеайлақтық тақталар

Ғимараттардың және құрылыстардың конструктивтік және сәулеттік-құрылыстық элементтері

25

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған коммуникациялар блоктары

26

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Ауыр және жеңіл цементті бетоннан және гипсті цемент-пуццоланды байланыстырғыш негізіндегі бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған желдету шахталарының және лифттердің детальдары

27

6810 99 000 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және ауыр, жеңіл және кеуекті цементті бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған сәулеттік-құрылыстық әлементтер

28

6810 99 000 0

Ауыр және жеңіл бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған ғимараттардың шұңқыршалары және кіру элементтері

29

6810 99 000 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған қоршау элементтері

30

6810 99 000 0

Ауыр және жеңіл цементті бетоннан кәдімгі

арматураланған баспалдақ элементтері

31

6810 99 000 0

Ауыр және жеңіл цементті бетоннан және гипсті цемент байланыстырғыш негізіндегі бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған санитарлық-техникалық кабиналар

32

6810 99 000 0

Ауыр және жеңіл цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған балкон мен лоджиялардың әлементтері

Инженерлік құрылыстардың конструкциялары

33

6810 99 000 0

Ауыр бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған көпірлердің аралық құрылыстарының құрастырмалары мен бөлшектері

34

6810 99 000 0

Ауыр бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған ГЭС конструкциялары мен детальдары

35

6810 99 000 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған арналардың және ашық су тасығыштардың конструкциялары мен детальдары

36

6810 99 000 0

Ауыр бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған су өткізгіш құбырлардың детальдары (түп тақталарын, тақталы аражабындардың блоктарын, баулықтармен қоса алғанда)

37

6810 99 000 0

Ауыр цемент бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған қарау құдықтарының детальдары

38

6810 99 000 0

Ауыр цемент бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған градирен және силос конструкциялары мен детальдары

39

6810 99 000 0

Ауыр цемент бетоннан жасалған кәдімгі арматураланған құбырлардың траверс элементтері

40

6810 99 000 0

Инженерлік гидротехникалық құрылыстардың конструкциялары мен детальдары, өзгелері

Арнайы мақсаттағы конструкциялар

41

6810 99 000 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған және металл цилиндрі бар алдын ала керілген қысымды құбырлар

42

6810 99 000 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған қысымсыз құбырлар

43

6810 99 000 0

Ауыр цементті бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған ЭБЖ, байланыс тіреулері және электрлендірілген жолдардың байланыс желілерінің жарықтандырғыш желісінің әлементтері

44

6810 99 000 0

Ауыр цемент бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған шпалдар

45

6810 99 000 0

Ауыр цемент бетоннан жасалған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған тоннельдер және шахтаның бекітпесі үшін арналған блоктар мен тюбинттер

46

6810 99 000 0

Ауыр цемент бетоннан жасалған жайылымдарды қоршауға арналған алдын ала керілген және кәдімгі арматураланған жапсырмалар және шпалер бағанашалар

47

6810 99 000 0

Арнайы темір-бетон: ыстыққа төзімді және өзге де

     

  Техникалық регламентке
2-қосымша

Темір-бетон конструкцияларды арматуралау кезіндегі
қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары

р/с N

Материал

Нормаланатын көрсеткіштер

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету

1.

Ат сыныпты арматура:

- ыстық күйінде иленген:

Үзілуге уақытша қарсылық, МПа:

Ағымдылық шегінің кепілдендірілген мәні, МПа:

1) А-I

380

240

2) А-II

500

300

3) А-III

600

400

4) A-IV

900

600

5) A-V

1050

800

6) А-VI

1250

1000

7) А-IIIв

750

550

2.

Ат сыныпты арматура:

- термикалық және термомеханикалық күшейтілген:1) А т 400

550

440

2) А т 500

600

500

3) А т 600

800

600

4) А т 800

1000

800

5) А т 1000

1250

1000

6) А т 1200

1450

1200

3.

Көміртекті болаттан жасалған сым (дөңгелек В)1) d = 3,0 мм

1780

1500

2) d = 4,0 мм

1700

1400

3) d = 5,0 мм

1670

1400

4) d = 6,0 мм

1670

1400

5) d = 7,0 мм

1570

1300

6) d = 8,0 мм

1470

1200

4.

Аз көміртекті болаттан жасалған сым (мерзімді пішімді В р -І)1) d = 3,0 мм

571

510

2) d = 4,0 мм

554

490

3) d = 5,0 мм

543

490

5.

Көміртекті болаттан жасалған сым (мерзімді пішімді Вр-II):1) d = 3,0 мм

1780

1500

2) d = 4,0 мм

1700

1400

3) d = 5,0 мм

1670

1400

4) d = 6,0 мм

1670

1400

5) d = 7,0 мм

1570

1300

6) d = 8,0 мм

1470

1200

6.

К-7 арматуралық сымарқаны:1) d = 6,0 мм

-

1500

2) d = 9,0 мм

-

1400

3) d = 12,0 мм

-

1400

4) d = 15,0 мм

-

1300

7.

К-19 арматуралық сымарқаны:1) d = 19,0 мм

-

1400

  Техникалық регламентке
3-қосымша

Темір-бетон және бетон конструкцияларының қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін бетон беріктігінің нормаланған және
бақыланатын мәндері

Бетон беріктілігінің көрсеткіштері

Беріктіліктің кепілдендірілген мәндері, МПа

Бетон маркасы

Сығылуға арналған беріктілік сыныбы:В 2,5

3,3

М35

В 3,5

4,6

М50

В 5

6,5

М75

В 7,5

9,8

М100

В 10

13,1

М150

В 12,5

16,4

М150

В 15

19,6

М200

В 20

26,2

М250

В 22,5

29,5

М300

В 25

32,7

М350

В 27,5

36,0

М350

В 30

39,3

М400

В 35

45,8

М450

В 40

52,4

М550

В 45

58,9

М600

В 50

65,4

М700

В 55

72,0

М700

В 60

78,6

М800

В 65

85,1

М900

В 70

91,7

М900

В 75

98,2

M1000

В 80

104,8

М1000

Осьтік созуға арналған беріктілік сыныбы, B t :В t 0,4

0,52

Р t 5

В t 0,8

1,05

P t 10

В t 1,2

1,57

Р t 15

В t 1,6

2,1

Р t 20

В t 2,0

2,62

Р t 25

В t 2,4

3,14

Р t 30

B t 2,8

3,67

Р t 35

В t 3,2

4,19

Р t 40

В t 3,6

4,71

Р t 45

В t 4,0

5,24

Р t 50

В t 4,4

5,76

Р t 60

B t 4,8

6,29

Р t 65

В t 5,2

6,81

Р t 70

В t 5,6

7,33

Р t 75

B t 6,0

7,86

Р t 80

  Техникалық регламентке
4-қосымша

Темір-бетон конструкцияларының отқа төзімділігінің шектері,
сағ, кемінде

р/с N

Темір-бетон конструкциялары

Жүк көтеру қабілетін жоғалтуы (R)

Жылу оқшаулау қабілетін жоғалтуы (I)

Тұтастығын жоғалтуы (Е)

Ғимараттың отқа төзімділік дәрежесі

1.

Ғимараттың жүк көтеретін элементтері

R 2,0 (3,0)

R 1,5

R 0,75

-

-

-

-

-

-

I

II

III

2.

Сыртқы қабырғалар

-

-

-

-

-

-

E 0,5

E 0,25

Е 0,25

I

II

III

3.

Қабатаралық жабындар (оның ішінде шатыр қабаттар және үй асты төбелер)

R 1,0 (3,0)

R 0,75

R 0,75

I 1,0

I 0,75

I 0,75

E 1,0

E 0,75

Е 0,75

I

II

III

4.

Фермалар, арқалықтар, жүгіртпелер

R 0,5

R 0,25

R 0,25

-

-

-

-

-

-

I

II

III

5.

Ішкі қабырғалар

R 2,0 (3,0)

R 1,5

R 1,0

I 2,0

I 1,5

I 1,0

Е 2,0

Е 1,5

E 1,0

I

II

III

6.

Баспалдақ бөліктері және алаңшалары

R 1,0

R 1,0

R 0,75

-

-

-

-

-

-

I

II

III

      Ескертпе:

      1) Жүк көтеретін конструкциялар (арқалықтар, сырғауылдар, ригельдер, ұстындар және басқа) және баспалдақ торшалар элементтердің отқа төзімділігі бойынша шектік күйі болып тек қана жүк көтеру қабілетінің (R) жоғалтуы болып табылады;

      2) Сыртқы қабырғалардың отқа төзімділігі бойынша шектік күйі болып тек қана конструкциялардың тұтастығын (Е) жоғалтуы болып табылады;

      3) Жақшаларда көп функциональдық ғимараттар мен кешендер үшін отқа төзімділік шектері берілген.

  Техникалық регламентке
5-қосымша

Темір-бетон және бетон конструкцияларды өндіру кезінде
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін өндірістік үй-жайлардың және
көмекші цехтардың жарықтандырылу нормалары

р/с N

Жұмыс сипаттамасы

Жасанды жарықтандыру, лк

Табиғи жарықтандыру, ТЖК (табиғи жарықтандыру коэф-ті), е Н, %

Бірлескен жарықтандыру, ТЖК (табиғи жарықтандыру коэф-ті), е Н , %

жоғарғы немесе аралас

жанама

жоғарғы немесе аралас

жанама

1.

Өндірістік процесті тұрақты қадағалау

кемінде 200

кемінде 3

кемінде 1

кемінде 1,8

кемінде 0,6

2.

Үй-жайларда адамдардың тұрақты болуы кезінде өндірістік процесті мерзімді қадағалау

кемінде 75

кемінде 1

кемінде 0,3

кемінде 0,7

кемінде 0,2

3.

Үй-жайларда адамдардың мерзімді болуы кезінде өндірістік процесті мерзімді қадағалау

кемінде 50

кемінде 0,7

кемінде 0,2

кемінде 0,5

кемінде 0,2

  Техникалық регламентке
6-қосымша

Үйлестірілген стандарттар тізбесі (дәлел қоры)

      Ескерту. 6-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.02.08 № 91 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 1198.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый Технический регламент "Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 22 декабря 2008 года № 1198

Технический регламент
"Требования к безопасности железобетонных,
бетонных конструкций"
1. Область применения

      1. Настоящий Технический регламент "Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций" (далее - Технический регламент) устанавливает требования к безопасности железобетонных и бетонных конструкций, процессам их производства, транспортировки, хранения, использования и утилизации.

      Объектами технического регулирования в настоящем Техническом регламенте являются:

      1) железобетонные и бетонные конструкции, их технические характеристики, определяющие безопасность;

      2) процессы производства, транспортировки, хранения, использования и утилизации (жизненные циклы) железобетонных и бетонных конструкций.

      Перечень железобетонных и бетонных конструкций, в отношении которых устанавливаются требования безопасности, приведен в приложении 1 к настоящему Техническому регламенту.

      2. Настоящий Технический регламент учитывает возможность проявления опасных факторов (рисков) на стадиях жизненного цикла железобетонных и бетонных конструкций.

      3. Опасными факторами (рисками), которые могут возникать на стадиях жизненного цикла железобетонных и бетонных конструкций являются:

      1) наличие контакта с подвижными частями производственного оборудования, движущимися машинами и механизмами, передвигающимися заготовками и материалами, способными оказать ударное воздействие на человека;

      2) наличие острых кромок и углов, заусенец и шероховатостей на поверхности форм, арматуры, деталей и изделий, способных оказать ранение, приводящее к временной нетрудоспособности человека;

      3) наличие производственного шума, превышающие нормативные значения;

      4) наличие в производственных помещениях (цехах) общей и локальной вибрации выше допустимых уровней и времени действия на человека;

      5) запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны в концентрациях, превышающих ПДК;

      6) воздействие горячего пара, применяемого для тепловой обработки железобетонных и бетонных конструкций;

      7) близкое расположение автоклава, который работает под давлением и в случае взрыва угрожает жизни или здоровью человека;

      8) недостаточность освещения рабочих мест и производственных помещений (цехов);

      9) воздействие растворов кислот, химических добавок и смесей, содержащих токсичные вещества;

      10) воздействие открытого пламени при возникновении пожара на рабочих местах и производственных помещениях (цехах);

      11) воздействие электрического тока при соприкосновении с не заземленными электродвигателями и оголенными проводами оборудования, установок, машин и механизмов;

      12) воздействие тяжестей при подъеме, опускании и переносе материалов и оборудования; при передвижении по цеху, транспортировании, складировании и монтаже готовых конструкций.

      4. Идентификация железобетонных и бетонных конструкций производится путем использования кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) и соответствующих им кодов по Классификатору продукции по видам экономической деятельности (КП ВЭД) ГК РК 04-2008, по маркировке и сопроводительным документам, по признакам, параметрам, показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для распознавания.

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.02.2011 № 91 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

      5. Настоящий Технический регламент распространяется на все типы железобетонных и бетонных конструкций, применяемых в промышленном, гражданском, транспортном, гидротехническом и других областях строительства, изготавливаемых из всех видов бетона и арматуры и подвергаемых любым видам нагрузок и воздействий.

      6. Настоящий Технический регламент не распространяется на железобетонные и бетонные конструкции, бывшие в употреблении и повторно используемые в строительстве.

2. Термины и определения

      7. В настоящем Техническом регламенте применяются термины и определения, указанные в законах Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности", от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения", от 4 декабря 2002 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании", а также следующие термины с соответствующими определениями:

      1) арматура предварительно напряженная - арматура, получающая начальные (предварительные) напряжения в процессе изготовления конструкций до приложения внешних нагрузок в стадии эксплуатации;

      2) бетон - искусственный строительный материал, получаемый в результате затвердевания уплотненной смеси вяжущего материала, воды, заполнителей и специальных добавок, взятых в определенных пропорциях;

      3) бетонные конструкции - конструкции, выполненные из бетона без арматуры или с арматурой, устанавливаемой по конструктивным соображениям и не учитываемой в расчете, расчетные усилия от всех нагрузок и воздействий в бетонных конструкциях должны быть восприняты бетоном;

      4) минимально необходимые требования - требования безопасности, основанные на оценке риска причинения вреда, допустимого для защиты жизни или здоровья граждан, охраны окружающей среды, животных или растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности и качества продукции;

      5) общие (существенные) требования - минимально необходимые требования, представленные в виде описания сущности необходимой безопасности, без детализации конкретных способов и характеристик ее обеспечения;

      6) арматура рабочая - арматура, устанавливаемая по расчету;

      7) ликвидация отходов - деятельность, связанная с комплексом документированных организационно-технологических процедур по утилизации обезвреженных отходов с целью получения вторичного сырья, полезной продукции и (или) уничтожения и захоронения опасных и других отходов, неиспользуемых в настоящее время;

      8) оценка риска - общий процесс анализа риска и его оценки;

      9) обеспечение безопасности - принятие комплекса инженерно-технических и организационных мер по исключению недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба жизни и здоровью человека, окружающей среде, животным и растениям;

      10) объект опасности - продукция, процессы ее производства, перевозки, хранения, использования и утилизации, обладающие свойствами, которые могут оказывать вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, окружающую среду, в том числе на растительный и животный мир, а также создавать действия, вводящие в заблуждение потребителей относительно безопасности и качества продукции;

      11) субъект опасности - люди, животные и растения, окружающая среда, на которые воздействует объект опасности;

      12) арматура конструктивная - арматура, устанавливаемая без расчета из конструктивных соображений;

      13) безопасность конструкции - начальные характеристики, которые при различных расчетных воздействиях в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений исключают разрушения любого характера, связанные с риском причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде;

      14) предел огнестойкости конструкции - время теплового воздействия до наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции признаков предельных состояний;

      15) класс пожарной опасности конструкции - классификационная характеристика пожарной опасности конструкции, определяемая по результатам стандартных испытаний;

      16) механическая безопасность - комплекс конструктивных мероприятий и требований к железобетонным и бетонным конструкциям, обеспечивающих защиту человека от механического (ударного) воздействия, которое может исходить при их производстве, транспортировке и хранении, эксплуатации и утилизации;

      17) допустимый риск - риск, уровень которого допустим и обоснован, исходя из социально-экономических условий, когда ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск;

      18) санитарно-эпидемиологическая безопасность - состояние здоровья населения и персонала, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его проживания;

      19) презумпция соответствия – законодательно или концептуально закрепленное положение, согласно которому выполнение детальных (конкретных) требований гармонизированных национальных стандартов считается соблюдением соответствующих общих (существенных) требований Технического регламента;

      20) удельная эффективная активность естественных радионуклидов - суммарная величина отношения активности основных радионуклидов природного происхождения в образце к массе образца, определяемая с учетом их биологического воздействия на организм человека;

      21) железобетон - строительный материал, в котором бетон и стальная арматура монолитно соединены и работают в конструкции как единое целое;

      22) железобетонные конструкции - конструкции, выполненные из бетона с рабочей и конструктивной арматурой (армированные бетонные конструкции). Расчетные усилия от всех нагрузок и воздействий в железобетонных конструкциях должны быть восприняты бетоном и рабочей арматурой;

      23) детальные (конкретные) требования - минимально необходимые требования, выраженные в виде предельных или номинальных значений характеристик продукции с допустимыми отклонениями;

      24) жаростойкий бетон - бетон, способный сохранять необходимые физико-механические свойства при длительном воздействии высоких температур;

      25) экологическая безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов и прав личности, общества и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду.

      Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.07.2013 № 735.

3. Условия обращения продукции на рынке
Республики Казахстан

      8. Железобетонные и бетонные конструкции, применяемые при возведении строительных объектов - зданий и сооружений должны соответствовать требованиям настоящего Технического регламента, а также требованиям безопасности, установленные в нормативно-технических и нормативных документах на железобетонные и бетонные конструкции.

      9. Выпускаемые в обращение на рынки сбыта железобетонные и бетонные конструкции (в том числе импортируемые) должны обеспечиваться:

      1) сопроводительной документацией для потребителя (документы, подтверждающие качество в соответствии с технической или нормативной документацией, сертификат соответствия или декларация о соответствии), необходимой для оценки возможных рисков причинения вреда и принятии соответствующих мер безопасности;

      2) инструкцией по информированию потребителя в случае выявления после реализации железобетонных и бетонных конструкций их потенциальной опасности с целью принятия мер безопасности;

      3) идентифицирующей маркировкой (класс, марка, масса, партия, дата изготовления) непосредственно на изделии или в сопроводительной документации;

      4) необходимой технической документацией по применению (монтажу) железобетонных и бетонных конструкций.

      10. Железобетонные и бетонные конструкции допускаются к использованию в строительстве, если они надлежащим образом маркированы и имеют необходимую сопроводительную документацию.

      11. Минимальные требования к составу и содержанию информации, включаемой в предупредительную маркировку должны соответствовать постановлению Правительства РК от 21 марта 2008 года № 277 "Об утверждении технического регламента "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению" и нормативных документов.

      12. Предупредительная и идентифицирующая маркировка наносится (записывается) в виде текста, символов, пиктограмм.

      13. Информация для потребителя должна быть четкой и легко читаемой. При этом требования безопасности должны быть выделены другим шрифтом, цветом или иным способом.

      14. Средства нанесения информации должны обеспечивать стойкость маркировки при хранении, транспортировке, использовании для строительства зданий и сооружений.

4. Общие требования к безопасности

      15. Общие требования к безопасности железобетонных и бетонных конструкций устанавливаются в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года и Трудовым кодексом Республики Казахстан от 19 декабря 2007 года, законами Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности", от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения", от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", от 3 апреля 2002 года "О промышленной безопасности на опасных производственных объектах", от 4 декабря 2002 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

      16. Настоящий Технический регламент устанавливает минимально необходимые требования к характеристикам и процессам на всех стадиях жизненного цикла железобетонных и бетонных конструкций, которые обеспечивают механическую безопасность (ударное воздействие), пожарную безопасность и огнестойкость, радиационную безопасность, термическую безопасность и взрывобезопасность, санитарно-эпидемиологическую безопасность и экологическую безопасность.

      17. Железобетонные и бетонные конструкции по безопасности должны иметь такие начальные характеристики, чтобы при различных расчетных нагрузках и воздействиях в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений были исключены разрушения любого характера, связанные с риском причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде.

      18. Безопасность железобетонных и бетонных конструкций и другие устанавливаемые требования осуществляется в соответствии с заданием на проектирование, нормативно-технической и нормативной документацией и должна быть обеспечена выполнением:

      1) требований к бетону и его составляющим;

      2) требований к арматуре;

      3) требований к расчетам конструкций;

      4) конструктивных требований;

      5) технологических требований;

      6) требований по использованию;

      7) требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации.

      19. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций по результатам расчетов и конструирования должны устанавливаться нормируемые и контролируемые значения характеристик бетона, обеспечивающие безопасность, эксплуатационную пригодность и долговечность конструкций. В качестве основных нормируемых и контролируемых характеристик бетонных и железобетонных конструкций должны назначаться: трещиностойкость, жесткость и морозостойкость.

      20. Требования по отсутствию трещин предъявляют к железобетонным конструкциям, у которых при полностью растянутом сечении должна быть обеспечена непроницаемость (находящихся под давлением жидкости или газов, испытывающих воздействие радиации и другие), к уникальным конструкциям, к которым предъявляют повышенные требования по долговечности, а также к конструкциям, эксплуатируемым при воздействии сильно агрессивной среды.

      В остальных железобетонных конструкциях образование трещин допускается, и к ним предъявляют требования по ограничению ширины раскрытия трещин.

      21. По долговечности конструкция должна иметь такие начальные характеристики, чтобы в течение установленного времени она удовлетворяла бы требованиям по безопасности и эксплуатационной пригодности с учетом влияния на геометрические характеристики конструкций и механические характеристики материалов различных расчетных воздействий (длительное действие нагрузки, неблагоприятные климатические, технологические, температурные и влажностные воздействия, попеременное замораживание и оттаивание, агрессивные воздействия и другие воздействия).

      22. Оценка прочности, жесткости и трещиностойкости железобетонных и бетонных конструкций осуществляется по результатам испытаний на основании сопоставления фактических значений разрушающей нагрузки, прогиба и ширины раскрытия трещин под контрольной нагрузкой с соответствующими контрольными значениями, установленными в проектной документации на изделие.

      23. Обеспечения безопасности железобетонных конструкций применительно к арматуре и бетону приведены в приложениях 2 и 3, соответственно, к настоящему Техническому регламенту.

      24. Меры обеспечения безопасности железобетонных и бетонных конструкций применительно к рассматриваемым видам опасностей должны соответствовать постановлению Правительства РК от 4 февраля 2008 года № 96 "Об утверждении технического регламента "Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций".

4.1. Требования безопасности при производстве
железобетонных и бетонных конструкций

      25. При производстве железобетонных и бетонных конструкций необходимо обеспечить строгое выполнение требований проектной и нормативно-технической документации и разработанного на их основе технологического регламента, а также требований настоящего Технического регламента.

      26. При производстве железобетонных и бетонных конструкций должен выполняться весь комплекс мер по обеспечению производственной безопасности в соответствии с требованиями нормативно-технических и нормативных документов. На предприятии должна быть задействована система контроля всех технологических операций, от которых зависит безопасность в процессе производства железобетонных и бетонных конструкций.

      27. Безопасность в производстве железобетонных и бетонных конструкций должна быть обеспечена выбором соответствующих технологических процессов, приемов и режимов работы производственного оборудования, рациональным его размещением, выбором рациональных способов хранения и транспортирования исходных материалов и готовой продукции, профессиональным отбором и обучением работающих и применением средств защиты.

      28. Безопасность производственных процессов и безопасная эксплуатация технологического оборудования, машин и механизмов должны соответствовать требованиям нормативно-технических и нормативных документов.

      29. Вращающиеся валы, маховики, соединительные муфты, клиноременные, цепные, фрикционные и открытые зубчатые передачи приводов производственного оборудования должны быть ограждены в соответствии с требованиями нормативно-технических и нормативных документов.

      30. Все работы, связанные с изготовлением сборных железобетонных и бетонных конструкций и монолитных железобетонных и бетонных конструкций, должны соответствовать требованиям нормативно-технических и нормативных документов, а также нормативно-правовых актов в области безопасности и охраны труда.

      31. Способы безопасного производства погрузочно-разгрузочных и складских работ должны соответствовать требованиям нормативной документации. Порядок и способы безопасного производства работ должны быть изложены в технологической документации предприятия.

      32. Особые меры предосторожности следует соблюдать при изготовлении предварительно напряженных железобетонных конструкций. К обслуживанию натяжных устройств, работе по заготовке и натяжению арматуры, обслуживанию электротермических и электротермомеханических установок допускаются только специально обученные рабочие.

      33. Необходимо предусматривать и строго соблюдать меры предосторожности на случай обрыва арматуры.

      34. Формы, в которых выполняется предварительное натяжение арматуры, должны быть оборудованы защитными устройствами (уловителями), исключающими возможность вылета оборвавшегося конца арматуры.

      35. Если для обеспечения безопасности железобетонных и бетонных конструкций требуется проведение натурных испытаний, то они должны быть проведены в полном объеме, в соответствии с требованиями нормативной документации на методы испытаний.

      36. Систематически должен проводиться анализ выполнения всех требований безопасности в соответствии с принятой на предприятии системой контроля или действующей системой менеджмента качества, в случае необходимости и оценка риска перед реализацией железобетонных и бетонных конструкции, если такие требования содержатся в соответствующих нормативно-технических документах.

      37. Отклонения от проекта при производстве сборных железобетонных и бетонных конструкций должны быть согласованы с авторами проекта.

      38. При введении новых технологических процессов, применении новых материалов, внедрении новых видов оборудования, машин и механизмов требования безопасности к ним должны соответствовать требованиям настоящего Технического регламента и нормативно-технических и нормативных документов.

      39. Железобетонные и бетонные конструкции могут быть изготовлены по иным нормативным документам при условии, если они соответствуют требованиям безопасности, указанных в гармонизированных нормативных документах, а в случае их отсутствия не ниже норм, согласованных уполномоченным органом в области архитектуры, градостроительства и строительства.

4.2. Требования пожарной безопасности и огнестойкости

      40. Пожарная безопасность и огнестойкость железобетонных и бетонных конструкций должны соответствовать требованиям установленных в Законе Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года " О пожарной безопасности ", настоящего Технического регламента, нормативно-технических и нормативных документов в области пожарной безопасности.

      41. При производстве железобетонных и бетонных конструкций следует соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативной документации. Следует также строго соблюдать требования, связанные с применением веществ, используемых для смазки форм, химических добавок, приготовлением их водных растворов и бетонов с химическими добавками.

      42. Пожароопасные химические добавки, горючесмазочные материалы и эмульсол должны храниться в вентилируемых, закрытых и сухих складах, транспортироваться и отпускаться в закрытой таре в соответствии с требованиями нормативных документов.

      43. Хранение, обработка и тушение загоревшейся пожароопасной и взрывоопасной алюминиевой пудры, применяемой при производстве газобетонов, должны производиться в соответствии с требованиями нормативных документов.

      44. Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого огня, выполняются с требованиями соответствующих нормативных документов в области пожарной безопасности.

      45. Железобетонные и бетонные конструкции должны быть огнестойкими и сопротивляться воздействию пожара. Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, устанавливаемый по времени (в часах) наступления нормируемых для данной конструкции признаков предельных состояний:

      1) потери несущей способности;

      2) потери теплоизолирующей способности;

      3) потери целостности.

      Пределы огнестойкости отдельных видов железобетонных конструкций приведены в приложении 4 к настоящему Техническому регламенту.

      46. Железобетонные и бетонные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. Огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не ниже огнестойкости самой конструкции.

      47. Железобетонные и бетонные конструкции должны отвечать требованиям по огнестойкости для применения в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках определенной степени огнестойкости или для определения степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков.

4.3. Требования радиационной безопасности

      48. Радиационная безопасность железобетонных и бетонных конструкций на всех стадиях их жизненного цикла должна быть обеспечена выполнением требований, установленных в Законе Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года " О радиационной безопасности населения ".

      49. Железобетонные и бетонные конструкции не должны быть источниками радиоактивного излучения, превышающими предельно допустимые значения, которые могут оказать негативное воздействие на организм человека и окружающую среду.

      50. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов вяжущих материалов, заполнителей и арматурной стали, применяемых для изготовления железобетонных и бетонных конструкций, не должна превышать для:

      1) железобетонных и бетонных конструкций, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс) - 370 Бк/кг;

      2) железобетонных и бетонных конструкций, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (II класс) - 740 Бк/кг;

      3) железобетонных и бетонных конструкций, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III класс) - 1500 Бк/кг;

      4) железобетонных и бетонных конструкций, использование которых решается по согласованию с Госсанэпиднадзором (IV класс) - от 1500 до 4000 Бк/кг.

      51. Не допускается обращение железобетонных и бетонных конструкций, обладающих возможностью радиационного воздействия на человека и окружающую среду, без наличия положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Конкретные нормативы радиационной безопасности железобетонных и бетонных конструкций, из числа приведенных выше, относящиеся к характеристикам (свойствам) продукции, устанавливаются в стандартах, гармонизированных с настоящим Техническим регламентом.

      52. Требования радиационной безопасности в отношении железобетонных и бетонных конструкций устанавливаются в соответствии с настоящим Техническим регламентом.

4.4. Требования термической безопасности и взрывобезопасности

      53. При производстве железобетонных и бетонных конструкций следует соблюдать правила термической безопасности при термовлажностной обработке (пропаривание в пропарочной камере) и термической безопасности и взрывоопасности при автоклавной обработке (запаривание в автоклаве) в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, а также ведомственными правилами охраны труда и техники безопасности.

      54. Пропарочные камеры должны быть оборудованы гидравлическими затворами или другой конструкцией, обеспечивающей герметичность соединения крышки с камерой для предотвращения выделения пара.

      55. Для обеспечения безопасной работы автоклавов должно быть предусмотрено сигнально-блокировочное устройство, обеспечивающее:

      1) невозможность пуска пара в автоклав при неполном закрытии крышки;

      2) невозможность открытия крышки автоклава при наличии избыточного давления и конденсата.

      56. В целях профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств должна быть не более 45 0 С.

      57. При эксплуатации бетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, термическая безопасность обеспечивается путем недопущения соприкосновения незащищенных участков тела человека с поверхностями с высокими температурами, которые могут иметь место.

      58. Для защиты кожных покровов от термического воздействия теплового оборудования рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой в соответствии с требованиями нормативных документов.

      59. При изготовлении газобетонов должны применяться взрывобезопасные алюминиевые пасты, приготовляемые из алюминиевой пигментной и гидрофильной пудр. Приготовление пасты должно производится в отдельном помещении.

4.5. Требования санитарно-эпидемиологической безопасности

      60. Санитарно-эпидемиологическая безопасность для здоровья человека от воздействия химических, физических и механических факторов, которые могут иметь место при производстве, транспортировании, хранении и использовании железобетонных и бетонных конструкций, где применяются материалы, выделяющие в окружающую среду вредные вещества, химические добавки и растворы кислот, оборудование, механизмы и установки обеспечиваются выполнением требований настоящего Технического регламента.

      61. При производстве железобетонных и бетонных конструкций для снижения уровня шума и уровня вибрации и устранения вредного их воздействия на рабочих местах необходимо применять специальные мероприятия: конструктивные, технологические и организационные, средства виброизоляции и виброгашения, дистанционное управление, средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм, гигиенических нормативов, национальных стандартов, а также ведомственных правил по охране труда и техники безопасности.

      Сноска. Пункт 61 в редакции постановления Правительства РК от 23.07.2013 № 735.

      62. Зоны с уровнем звука более 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасности согласно требованиям нормативных документов. Запрещается даже кратковременное пребывание людей в зонах с октавными уровнями звукового давления более 135 дБА в любой октавной полосе.

      63. Контроль содержания цементной пыли в воздухе рабочей зоны должен выполняться предприятием и государственными органами санитарного надзора в установленные сроки в соответствии с законодательством Республики Казахстан о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

      64. Все соединения технологического оборудования, применяемого при производстве железобетонных и бетонных конструкций, должно быть герметично уплотнены для исключения выделения пыли в производственные помещения.

      65. Вредные вещества, сварочные аэрозоли, пыль и окалина со станков при изготовлении арматурных изделий и закладных деталей должны удалятся из рабочей зоны системой аспирации до содержания в воздухе рабочей зоны в концентрациях, не превышающих предельно допустимых.

      66. При приготовлении жаростойких бетонов необходимо строго соблюдать правила безопасности при обращении с ортофосфорной кислотой или фосфатными связующими и хромоглиноземистыми материалами. Содержание ортофосфорной кислоты (Н 3 РО 4 ) в воздухе рабочей зоны должно быть не более 0,4 мг/м 3 , а содержание шестивалентного хрома (Cr +6 ) не более 2 мг/м 3 .

      67. Пульты управления производственным оборудованием и технологическими линиями, размещенные в рабочей зоне с содержанием вредных веществ в воздухе выше предельно допустимой концентрации и уровне звука более 85 дБА, должны быть в изолированных кабинах.

      68. В местах приготовления водных растворов химических добавок и кислот должны быть вывешены инструкции по безопасной работе и оказанию первой помощи.

      69. Безопасность работ в производственных и вспомогательных цехах обеспечивается естественным и искусственным освещением, которое должно соответствовать требованиям нормативно-технических и нормативных документов.

      Нормированные показатели освещенности прозводственных помещений приведены в приложении 5 к настоящему Техническому регламенту.

      70. На производственных объектах необходимо организовать проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, предсменного медицинского освидетельствования в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в области здравоохранения.

      71. Требования санитарно-эпидемиологической безопасности, относящиеся к характеристикам железобетонных и бетонных конструкций в части ограничения вредного воздействия физических, химических и механических факторов, возникающих при изготовлении и эксплуатации железобетонных и бетонных конструкций должны соответствовать постановлению Правительства РК от 4 февраля 2008 года № 96 "Об утверждении технического регламента "Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций" и нормативных документов государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.

4.6. Требования безопасности при хранении и транспортировке
железобетонных и бетонных конструкций

      72. При хранении и транспортировке необходимо обеспечить соответствие условий транспортирования и хранения железобетонных и бетонных конструкций требованиям настоящего Технического регламента и нормативных документов.

      73. Хранение и транспортировка железобетонных и бетонных конструкций должны проводиться с учетом всех требований по безопасности и защитных мер, предусмотренных разработчиками на стадии проектирования (создания) и указанных в нормативно-технических и нормативных документах на железобетонные и бетонные конструкции.

      74. Отдельная железобетонная и бетонная конструкция, а также их штабеля при складировании должны быть устойчивыми в предусматриваемых рабочих условиях, обеспечивая использование без риска опрокидывания, падения или обрушения.

      75. При хранении железобетонных и бетонных конструкций на складах предприятий и в местах реализации должны быть предусмотрены меры, исключающие содержание в воздухе вредных веществ, возникновение пожаров и взрывов, загрязнение радиоактивными нуклидами или радиационное заражение окружающей среды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, нормативно-техническими и нормативными документами.

      76. Железобетонные и бетонные конструкции, поступающие на строительные объекты, должны обеспечиваться необходимой сопроводительной документацией.

      77. Транспортировка железобетонных и бетонных конструкций осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, если иное не оговорено изготовителем продукции или ее потребителями.

      78. Железобетонные и бетонные конструкции допускаются к хранению, транспортировке и реализации, если они снабжены рекомендациями по безопасному хранению, безопасной транспортировке и реализации.

      79. При хранении и транспортировке железобетонные и бетонные конструкции должны обеспечиваться:

      1) сопроводительной документацией для каждой партии с указанием условий хранения и кратких инструкций на случай возникновения нештатных и аварийных ситуаций (при необходимости);

      2) наличием предупредительной маркировки, ознакомлением персонала с мерами безопасной работы при транспортировке и хранении.

      80. Погрузка, разгрузка, транспортировка и складирование железобетонных и бетонных конструкций должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов.

      81. При транспортировке и хранении железобетонных и бетонных конструкций должна быть проведена оценка степени риска с учетом реальных условий транспортирования и хранения.

      82. При транспортировке и хранении железобетонных и бетонных конструкций должны выполняться требования безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

      83. Транспортировку и хранение железобетонных и бетонных конструкций на строительной площадке и их временное складирование в зоне монтажа следует выполнять при соблюдении следующих требований:

      1) конструкции должны находиться в положении, соответствующем проектному (балки, фермы, плиты, панели стен и другие), а при невозможности выполнения этого условия - в положении, удобном для транспортирования и передачи в монтаж (колонны, лестничные марши и другие) при условии обеспечения их прочности;

      2) конструкции должны опираться на подкладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемые в местах, указанных в проекте; толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать высоту строповочных петель и других выступающих частей конструкций; при многоярусной погрузке и складировании однотипных конструкций подкладки и прокладки необходимо располагать на одной вертикали по линии подъемных устройств (петель, отверстий) или в других местах, указанных в рабочих чертежах;

      3) конструкции должны быть надежно закреплены для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепления должны обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости остальных;

      4) офактуренные поверхности необходимо защищать от повреждения и загрязнения;

      5) выпуски арматуры и выступающие детали должны быть предохранены от повреждения;

      6) заводская маркировка должна быть доступной для осмотра;

      7) мелкие детали для монтажных соединений следует прикреплять к отправочным элементам или отправлять одновременно с конструкциями в таре, снабженной бирками с указанием марок деталей и их числа; эти детали следует хранить под навесом;

      8) крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам, болты и гайки - по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по партиям.

      84. Конструкции (изделия) при складировании следует сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа.

4.7. Требования безопасности при использовании
железобетонных и бетонных конструкций

      85. Железобетонные и бетонные конструкции, поступающие в обращение на территории Республики Казахстан, должны быть безопасными на протяжении гарантийного срока, установленного в сопроводительной документации и в соответствии с требованиями настоящего Технического регламента.

      86. Возведение зданий и сооружений из сборных железобетонных и бетонных конструкций, монолитных железобетонных и бетонных конструкций из тяжелого, особо тяжелого, на пористых заполнителях, жаростойкого и щелочестойкого бетона должно проводиться в строгом соответствии с требованиями настоящего Технического регламента, нормативно-технических и нормативных документов .

      87. Использование железобетонных и бетонных конструкций на объектах строительства, при возведении зданий и сооружений должно осуществляться персоналом, обученным безопасным методам и приемам труда, обеспеченным необходимыми средствами страховки и защиты и допущенным к работам в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, требованиями нормативно-технических и нормативных документов .

      88. При возведении зданий и сооружений из сборных железобетонных и бетонных элементов и из монолитного бетона безопасность должна обеспечиваться:

      1) соответствием с проектом производства работ, в котором должны быть предусмотрены последовательность установки конструкций и мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки, пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение, устойчивость конструкций и частей здания или сооружения в процессе возведения;

      2) применением защитных ограждений и навесов (козырьков) для защиты персонала от опасности, создаваемой железобетонными и бетонными конструкциями, перемещаемыми к месту установки в проектное положение;

      3) применением соответствующих креплений для устойчивости сборных конструкций при установке в проектное положение, а также их штабелей при складировании;

      4) последовательностью бетонирования конструкций, снятием и перестановкой опалубки, обеспечивающими прочность, трещиностойкость и жесткость конструкций в процессе возведения зданий и сооружений из монолитного бетона;

      5) допустимыми значениями отклонений конструкций от проектного положения, установленных для соответствующих конструкций (колонн, балок, плит) зданий и сооружений в проектной и научно-технической документации;

      6) выбором технологии и оборудования (средств механизации работ), приемов и методов труда, которые сводят к минимуму опасности, связанные с применением железобетонных и бетонных конструкций;

      7) использованием и надлежащим содержанием технических средств контроля и инструкций по безопасному применению железобетонных и бетонных конструкций;

      8) использованием предупредительной маркировки и средств оповещения;

      9) использованием средств индивидуальной защиты и спецодежды;

      10) периодическими обучениями и проверками знаний персонала не реже одного раза в год, отработкой способов предотвращения аварийных ситуаций и оснащением необходимыми средствами для их ликвидации;

      11) обеспечением строгого выполнения правил техники безопасности в строительстве, охраны труда работающего персонала в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и нормативных документов .

      89. При эксплуатации зданий и сооружений следует выполнять весь комплекс мер, обеспечивающих безопасность использованных в них железобетонных и бетонных конструкций:

      1) соблюдать режим эксплуатации бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений, исключающий снижение их несущей способности;

      2) соблюдать нормируемые условия эксплуатационной пригодности и долговечности, снижение которых вызвано грубыми нарушениями (перегрузка конструкций, несоблюдение сроков проведения планово-предупредительных ремонтов, повышение агрессивности среды и другие);

      3) в процессе эксплуатации необходимо выполнять наблюдения за состоянием железобетонных и бетонных конструкций путем периодических обследований или постоянного мониторинга с применением соответствующих методов и средств контроля;

      4) если в процессе эксплуатации обнаружены повреждения конструкций, которые могут вызвать снижение ее безопасности следует выполнить мероприятия по усилению железобетонных конструкций с помощью стальных элементов, бетона и железобетона, арматуры и полимерных материалов предусмотренные нормативно-технической документацией.

      90. Необходимо производить оценку риска, который может возникнуть в результате проведения ремонтных работ либо реконструкции здания или сооружения вследствие использования железобетонных и бетонных конструкций. Значение этого риска не должно быть выше допустимого (приемлемого), указанного в соответствующих нормативно-правовых актах, проектных и нормативных документах.

      91. Если безопасность конструкции при эксплуатации в условиях неблагоприятного воздействия окружающей среды (агрессивные воздействия), не может быть обеспечена коррозионной стойкостью самой конструкции, то должна быть предусмотрена дополнительная защита поверхностей конструкции, согласно указаниям нормативно-технической и нормативной документации.

      92. Для отремонтированных (реконструируемых) зданий и сооружений должны быть разработаны меры по обеспечению установленных значений риска, связанного с использованными железобетонными и бетонными конструкциями, с применением специальных методов испытаний и средств контроля.

      93. В эксплуатационной документации должны быть предусмотрены требования об ответственности к лицу или лицам, осуществляющим эксплуатацию зданий и сооружений, по обеспечению безопасности использованных железобетонных и бетонных конструкций.

4.8. Требования экологической безопасности

      94. Содержание вредных веществ в выбросах, в воздухе рабочей зоны и близлежащих населенных пунктов, в водоемах санитарно-бытового пользования при подготовке сырьевых материалов и бетонной смеси, термовлажностной и автоклавной обработке, утилизации и ликвидации железобетонных и бетонных конструкций или их отходов не должно превышать предельно-допустимые концентрации, установленные гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, методиками выполнения измерений, аттестованными в установленном порядке.

      95. При производстве железобетонных и бетонных конструкций следует применять технологические процессы, не загрязняющие окружающую среду, и предусматривать комплекс мероприятий с целью ее охраны.

      96. Пуск оборудования транспортирующего, дозирующего и перемешивающего пылящие материалы, должен производиться с одновременным включением систем аспирации, обеспечивающей эмиссию пыли в окружающую среду до предельно допустимых концентраций.

      97. При изготовлении арматурных изделий и выполнении сварочных работ необходимо удалять отходы производства, являющиеся источником опасности.

4.9. Требования безопасности железобетонных конструкций,
применяемых для строительства в сейсмических районах

      98. Предварительно-напряженные железобетонные конструкций, применяемые в сейсмических районах должны отвечать следующим требованиям:

      1) прочность сечений должна превышать их трещиностойкость не менее чем на 25 %;

      2) продольная напрягаемая арматура должна иметь сцепление с бетоном;

      3) напрягаемая стержневая арматура диаметром 28 мм и более должна иметь на концах анкерные устройства;

      4) для большепролетных и ответственных изгибаемых конструкций, а также для колонн каркасных зданий рекомендуется смешанное армирование.

      99. В предварительно-напряженных конструкциях не допускается применять арматуру с относительным удлинением при разрыве менее 2 %.

      100. Площадь сечения вертикальной и горизонтальной арматуры в железобетонных стенах и диафрагмах жесткости должна составлять:

      1) на периферийных участках - не менее 0,2 % и не более 4 % от площади сечения бетона;

      2) на полевых участках - не менее 0,1 % и не более 4 % от площади сечения бетона.

      101. Соединения продольной арматуры периферийных участков стен и диафрагм жесткости при диаметре арматуры более 22 мм, а также продольной арматуры колонн следует выполнять на сварке. При соответствующих экспериментальных обоснованиях для стыкования допускается применять механические соединения (стыки с прессованными и резьбовыми муфтами и другие).

      102. Соединения рабочей арматуры (на сварке или без сварки) должны располагаться в разбежку в соблюдением положений нормативно-технических документов по проектированию железобетонных и бетонных конструкций для строительства в сейсмических районах.

      103. В железобетонных колоннах многоэтажных каркасных зданий (рамных, рамно-связевых и других) площадь поперечного сечения продольной арматуры следует принимать по результатам расчетов, но не менее:

      1) при сейсмичности площадки строительства 7 и 8 баллов - 0,8 % от площади поперечного сечения колонны;

      2) при сейсмичности площадки строительства 9 и 10 баллов - 1,2 % от площади поперечного сечения колонны.

      104. Установка хомутов, применяемых для усиления железобетонных конструкций должна выполняться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технических документов по проектированию железобетонных и бетонных конструкций для строительства в сейсмических районах.

4.10. Требования безопасности при утилизации

      105. На предприятии необходимо осуществлять мероприятия по утилизации отходов производства и бракованных железобетонных и бетонных конструкций, складирование которых в производственных помещениях (цехах) и на территории предприятия (завода) загромождает проезды, проходы и рабочие места, создавая тем самым неблагоприятные условия труда, что может привести травматизму людей.

      106. Утилизация железобетонных и бетонных конструкций должна осуществляться по истечении срока их хранения или годности, или в результате разборки, сноса, реконструкции зданий и сооружений, представляющих опасность для жизни и здоровья людей.

      107. Погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование и складирование при утилизации отходов производства и бракованных железобетонных и бетонных конструкций должны осуществляться в полном соответствии с требованиями безопасности нормативных документов.

      108. Персонал, участвующий в процессах утилизации отходов железобетонных и бетонных конструкций, должен иметь необходимую подготовку и соблюдать все требования безопасности труда в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и нормативных документов .

5. Порядок подтверждения соответствия

      109. Подтверждение соответствия реализуемых (импортируемых) на рынке железобетонных и бетонных конструкций на территории Республики Казахстан носит обязательный характер.

      110. Обязательное подтверждение соответствия (формы и схемы) осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90 "Об утверждении технического регламента "Процедуры подтверждения соответствия", Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 96 "Об утверждении технического регламента "Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций" и требованиями нормативных документов государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.

      111. Обязательному подтверждению соответствия подлежат новые виды железобетонных и бетонных конструкций, являющихся объектами повышенной опасности.

6. Перечень гармонизированных стандартов

      Сноска. Раздел 6 исключен постановлением Правительства РК от 08.02.2011 № 91 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

7. Переходный период

      116. С введением в действие настоящего Технического регламента нормативные правовые акты и документы в области архитектуры, градостроительства и строительной деятельности, действующих в Республике Казахстан, в части касающихся безопасности железобетонных и бетонных конструкций на всех стадиях жизненного цикла и в сфере обращения продукции на рынке Казахстана, дублирующие или не соответствующие требованиям настоящего Технического регламента, подлежат корректировке или отмене в установленном порядке.

      117. После введения в действие настоящего Технического регламента документы, выданные по подтверждению соответствия требованиям безопасности, считаются действительными до окончания срока их действия.

      118. Настоящий технический регламент вводится в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования.

  Приложение 1
к Техническому регламенту

Перечень
железобетонных и бетонных конструкций

      Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правительства РК от 08.02.2011 № 91 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

п/п

Код

ТН ВЭД ТС

Наименование

1

2

3

Конструкции фундаментов

1

6810 11 900 0

Блоки фундаментов преднапряженные и с обычным

армированием из тяжелого цементного бетона

2

6810 11 900 0

Фундаменты стаканного типа и башмаки с обычным

армированием из тяжелого цементного бетона

3

6810 11 900 0

Плиты фундаментов преднапряженные и с обычным

армированием из тяжелого цементного бетона

4

6810 91 900 0

Детали ростверков с обычным армированием из

тяжелого цементного бетона

5

6810 99 000 0

Сваи преднапряженные и с обычным армированием из

тяжелого цементного бетона

Конструкции каркаса зданий и сооружений

6

6810 11 900 0

Балки стропильные и подстропильные

преднапряженные и с обычным армированием из

тяжелого цементного бетона

7

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Балки подкрановые преднапряженные из тяжелого и

легкого цементного бетона и с обычным

армированием из тяжелого цементного бетона

8

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений

преднапряженные и с обычным армированием из

тяжелого цементного бетона

9

6810 11 900 0

Распорки преднапряженные и с обычным армированием

из тяжелых и легких цементных бетонов

10

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Ригели и прогоны преднапряженные из тяжелого

цементного бетона и с обычным армированием из

тяжелого и легкого цементного бетона

11

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Фермы преднапряженные из тяжелого и легкого

цементного бетона и с обычным армированием из

тяжелого цементного бетона

12

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Элементы рам преднапряженные и с обычным

армированием из тяжелого цементного бетона

13

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Колонны преднапряженные и с обычным армированием

из тяжелого цементного бетона

14

6810 11 900 0

6810 99 000 0

Перемычки преднапряженные из тяжелого цементного

бетона и с обычным армированием из тяжелого

цементного бетона и ячеистого силикатного бетона

Конструкции стен и перегородки

15

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Перегородки преднапряженные и с обычным

армированием из тяжелых, легких и ячеистых

бетонов

16

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Блоки стеновые преднапряженные и с обычным

армированием из тяжелых, легких и ячеистых

бетонов

17

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Панели стеновые внутренние преднапряженные и с

обычным армированием из тяжелых, легких и

ячеистых бетонов

18

6810 11 100 0

6810 91 900 0

Панели стеновые наружные преднапряженные и с

обычным армированием из тяжелых, легких и

ячеистых бетонов и бетона с

теплозвукоизоляционными материалами

19

6810 11 100 0

6810 11 900 0

6810 91 900 0

Стены и диафрагмы сборные и монолитные из

тяжелого и легкого цементного бетона

20

6810 11 100 0

6810 91 900 0

Блоки для стен подвалов из тяжелого бетона,

керамзитобетона и силикатного бетона средней

плотности

Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий

21

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Плиты покрытий преднапряженные и с обычным

армированием из тяжелых, легких и ячеистых

бетонов

22

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Плиты перекрытий преднапряженные и с обычным

армированием из тяжелого и легкого бетона

23

6810 19 310 0

Плиты дорожные преднапряженные и с обычным

армированием из тяжелого бетона

24

6810 19 310 0

Плиты специальные аэродромные преднапряженные из

тяжелого бетона

Конструктивные и архитектурно-строительные элементы зданий и

сооружений

25

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Блоки коммуникаций преднапряженные и с обычным

армированием из тяжелого цементного бетона

26

6810 11 100 0

6810 11 900 0

Детали лифтовых и вентиляционных шахт с обычным

армированием из тяжелого и легкого цементных

бетонов и бетона на гипсоцементно-пуццолановом

вяжущем

27

6810 99 000 0

Архитектурно-строительные элементы зданий и

сооружений преднапряженные из тяжелого цементного

бетона и с обычным армированием из тяжелых

бетонов, легких и ячеистых цементных бетонов

28

6810 99 000 0

Элементы входов и приямков зданий с обычным

армированием из тяжелого и легкого цементных

бетонов

29

6810 99 000 0

Элементы оград с обычным армированием из тяжелого

цементного бетона

30

6810 99 000 0

Элементы лестниц с обычным армированием из

тяжелого и легкого цементного бетона

31

6810 99 000 0

Санитарно-технические кабины с обычным

армированием из тяжелого и легкого цементных

бетонов и гипсоцементного бетона

32

6810 99 000 0

Элементы лоджий и балконов преднапряженные и с

обычным армированием из тяжелого и легкого

цементного бетона

Конструкции инженерных сооружений

33

6810 99 000 0

Конструкции и детали пролетных строений мостов

преднапряженные и с обычным армированием из

тяжелого бетона

34

6810 99 000 0

Конструкции и детали ГЭС преднапряженные и с

обычным армированием из тяжелого бетона

35

6810 99 000 0

Конструкции и детали каналов и открытых водоводов

преднапряженные с обычным армированием из

тяжелого цементного бетона

36

6810 99 000 0

Детали водопропускных труб преднапряженные и с

обычным армированием (включая плиты днищ, блоки

плитных перекрытий, оголовки) из тяжелого бетона

37

6810 99 000 0

Детали смотровых колодцев с обычным армированием

из тяжелого цементного бетона

38

6810 99 000 0

Конструкции и детали силосов и градирен

преднапряженные и с обычным армированием из

тяжелого цементного бетона

39

6810 99 000 0

Элементы траверс трубопроводов с обычным

армированием из тяжелого цементного бетона

40

6810 99 000 0

Конструкции и детали инженерных гидротехнических

сооружений и прочие

Конструкции специального назначения

41

6810 99 000 0

Трубы напорные преднапряженные из тяжелого

цементного бетона и с металлическим цилиндром

42

6810 99 000 0

Трубы безнапорные преднапряженные и с обычным

армированием из тяжелого цементного бетона

43

6810 99 000 0

Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети

электрифицированных дорог осветительной сети

преднапряженные и с обычным армированием из

тяжелого цементного бетона

44

6810 99 000 0

Шпалы преднапряженные и с обычным армированием из

тяжелого цементного бетона

45

6810 99 000 0

Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь

преднапряженные и с обычным армированием из

тяжелого цементного бетона

46

6810 99 000 0

Приставки и столбики шпалерные для ограждения

пастбищ преднапряженные и с обычным армированием

из тяжелого цементного бетона

47

6810 99 000 0

Специальный железобетон: жаростойкий и прочий

  Приложение 2
к Техническому регламенту

Меры обеспечения безопасности железобетонных
конструкций при армировании

п/п

Материал

Нормируемые

показатели

Обеспечение

безопасности

1.

Арматура класса А -

горячекатаная:

Временное

сопротивление

разрыву, МПа:

Гарантированное

значение предела

текучести, МПа:

1) А-I

380

240

2) А-II

500

300

3) А-III

600

400

4) A-IV

900

600

5) A-V

1050

800

6) А-VI

1250

1000

7) А-IIIв

750

550

2.

Арматура класса А т -

термически и

термомеханически

упрочненная:1) А т 400

550

440

2) А т 500

600

500

3) А т 600

800

600

4) А т 800

1000

800

5) А т 1000

1250

1000

6) А т 1200

1450

1200

3.

Проволока (круглая В)

из углеродистой стали:1) d = 3,0 мм

1780

1500

2) d = 4,0 мм

1700

1400

3) d = 5,0 мм

1670

1400

4) d = 6,0 мм

1670

1400

5) d = 7,0 мм

1570

1300

6) d = 8,0 мм

1470

1200

4.

Проволока (периодичес-

кого профиля В р -I) из

низкоуглеродистой

стали:1) d = 3,0 мм

571

510

2) d = 4,0 мм

554

490

3) d = 5,0 мм

543

490

5.

Проволока (периодичес-

кого профиля В р -II)

из углеродистой стали:1) d = 3,0 мм

1780

1500

2) d = 4,0 мм

1700

1400

3) d = 5,0 мм

1670

1400

4) d = 6,0 мм

1670

1400

5) d = 7,0 мм

1570

1300

6) d = 8,0 мм

1470

1200

6.

Арматурный канат К-7:1) d = 6,0 мм

-

1500

2) d = 9,0 мм

-

1400

3) d = 12,0 мм

-

1400

4) d = 15,0 мм

-

1300

7.

Арматурный канат К-19:1) d = 19,0 мм

-

1400

  Приложение 3
к Техническому регламенту

Нормируемые и контролируемые значения прочности
бетона, обеспечивающие безопасность железобетонных
и бетонных конструкций

Показатели

прочности бетона

Гарантированные

значения прочности, МПа

Марка бетона

Класс по прочности

на сжатие:В 2,5

3,3

М35

В 3,5

4,6

М50

В 5

6,5

М75

В 7,5

9,8

М100

В 10

13,1

М150

В 12,5

16,4

М150

В 15

19,6

М200

В 20

26,2

М250

В 22,5

29,5

М300

В 25

32,7

М350

В 27,5

36,0

М350

В 30

39,3

М400

В 35

45,8

М450

В 40

52,4

М550

В 45

58,9

М600

В 50

65,4

М700

В 55

72,0

М700

В 60

78,6

М800

В 65

85,1

М900

В 70

91,7

М900

В 75

98,2

M1000

В 80

104,8

М1000

Класс по прочности

на осевое

растяжение B t :В t 0,4

0,52

Р t 5

В t 0,8

1,05

P t 10

В t 1,2

1,57

Р t 15

В t 1,6

2,1

Р t 20

В t 2,0

2,62

Р t 25

В t 2,4

3,14

Р t 30

B t 2,8

3,67

Р t 35

В t 3,2

4,19

Р t 40

В t 3,6

4,71

Р t 45

В t 4,0

5,24

Р t 50

В t 4,4

5,76

Р t 60

B t 4,8

6,29

Р t 65

В t 5,2

6,81

Р t 70

В t 5,6

7,33

Р t 75

B t 6,0

7,86

Р t 80

  Приложение 4
к Техническому регламенту

Пределы огнестойкости железобетонных конструкций
в час, не менее:

п/п

Железобетонная

конструкция

Потери

несущей

способности

(R)

Потери

теплоизо-

лирующей

способности

(I)

Потери

целостности

(Е)

Степень

огне-

стойкости

здания

1.

Несущие

элементы

здания

R 2,0 (3,0)

R 1,5

R 0,75

-

-

-

-

-

-

I

II

III

2.

Наружные стены

-

-

-

-

-

-

E 0,5

E 0,25

Е 0,25

I

II

III

3.

Перекрытия

междуэтажные

(в т.ч.

чердачные и

подвальные)

R 1,0 (3,0)

R 0,75

R 0,75

I 1,0

I 0,75

I 0,75

E 1,0

E 0,75

Е 0,75

I

II

III

4.

Фермы, балки,

прогоны

R 0,5

R 0,25

R 0,25

-

-

-

-

-

-

I

II

III

5.

Внутренние

стены

R 2,0 (3,0)

R 1,5

R 1,0

I 2,0

I 1,5

I 1,0

Е 2,0

Е 1,5

E 1,0

I

II

III

6.

Лестничные

марши и

площадки

R 1,0

R 1,0

R 0,75

-

-

-

-

-

-

I

II

III

      Примечание:

      1) Для несущих конструкций (балки, прогоны, ригели, колонны и др.) и элементов лестничных клеток предельным состоянием по огнестойкости является только потеря несущей способности конструкции (R).

      2) Для наружных стен предельным состоянием по огнестойкости является только потеря целостности конструкции (Е).

      3) В скобках даны пределы огнестойкости для многофункциональных зданий и комплексов.

  Приложение 5
к Техническому регламенту

Нормы освещенности производственных помещений и
вспомогательных цехов, обеспечивающие безопасность
при производстве железобетонных и бетонных конструкций

п/п

Характеристика

работы

Искусствен-

ное

освещение,

лк

Естественное

освещение, КЕО

(коэффициент

естественного

освещения), е Н , %

Совмещенное

освещение, КЕО

(коэффициент

естественного

освещения), е Н , %

вернее или

комбини-

рованное

боковое

вернее или

комбини-

рованное

боковое

1.

Постоянное

наблюдение за

производствен-

ным процессом

не менее

200

не менее

3

не менее

1

не менее

1,8

не менее

0,6

2.

Периодическое

наблюдение за

производствен-

ным процессом

при постоянном

пребывании

людей в

помещении

не менее

75

не менее

1

не менее

0,3

не менее

0,7

не менее

0,2

3.

Периодическое

наблюдение за

производствен-

ным процессом

при периоди-

ческом пребы-

вании людей

в помещении

не менее

50

не менее

0,7

не менее

0,2

не менее

0,5

не менее

0,2

  Приложение 6
к Техническому регламенту

Перечень
гармонизированных стандартов
(доказательная база)

      Сноска. Приложение 6 исключено постановлением Правительства РК от 08.02.2011 № 91 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).