Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 қазандағы N 1077 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 48 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 302 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.04.14 № 302 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасының почта-жинақтау жүйесін дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 қазандағы N 1077 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      тақырыбындағы және 1-тармақтағы "2010" деген сандар "2011" деген сандармен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары С.М. Мыңбаевқа" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Ө.Е. Шөкеевке" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының почта-жинақтау жүйесін дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарламасында:
      тақырыбындағы және бүкіл мәтін бойынша "2010" деген сандар "2011" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Паспорт" деген бөлімде:
      "Қажетті ресурстар және қаржыландыру көздері" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бағдарламаны іске асыруға Ұлттық почта операторының жарғылық капиталын ұлғайтуға республикалық бюджеттен 10,8 млрд. теңге, оның ішінде 2005 жылы - 1,4 млрд. теңге, 2006 жылы - 2,0 млрд. теңге, 2007 жылы - 2,4 млрд. теңге, 2008 жылы - 2,0 млрд. теңге, 2009 жылы - 1,0 млрд. теңге, 2010 жылы - 1,0 млрд. теңге, 2011 жылы - 1,0 млрд. теңге мөлшерінде қаражат қажет. 2005 - 2011 жылдарға болжамды қаржы шығыстарын нақтылау тиісті кезеңге арналған "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын болады";
      "Бағдарламаны іске асырудан күтілетін нәтиже" деген жолда:
      үшінші және төртінші сөйлемдер мынадай редакцияда жазылсын:
      "2011 жылдың соңына дейін мерзімді басылымдарға жазылуды 1,9 есеге, хаттар мен бандерольдерді жеткізуді - 4,7 есеге, сәлемдемелерді жіберуді - 3 есеге ұлғайту жоспарланып отыр. 2011 жылдың аяғына дейін компанияның таза кірісін шамамен 4 есеге, еңбек өнімділігін - 2,8 есеге, ал айлық орташа жалақыны - 4,2 есеге ұлғайту болжануда.";
      мынадай мазмұндағы бесінші сөйлеммен толықтырылсын:
      "2011 жылдың соңына дейін құрылыс есебінен өзінің почта байланысы желілерін көбейту арқылы ауылдық жерлерде почта байланысы бөлімшелерін күрделі және техникалық жайластыру деңгейі 25,7 %-ға; ауылдық жерлерде Интернетке қоғамдық қолжеткізу пункттерінің желісі 142 бірлікке; жоғары сапалы деңгейде көрсетілетін почта-қаржы қызметтерінің кеңейтілген түр-түрімен ауыл тұрғындарын қамту 2 есеге артады";
      "Ұлттық почта операторының материалдық-техникалық базасын жаңғырту және жаңаша технологияларды енгізу" деген 5.1-кіші бөлімде:
      бірінші абзацтың екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осыған байланысты 2005 - 2011 жылдар ішінде перспективалы ауылдық почта байланысы бөлімшелері қазіргі заманғы почта жабдықтарымен, көлік құралдарымен жабдықталатын болады, почта байланысы бөлімшелерін салу, күрделі жөндеу жүргізу және техникалық нығайтуды жүргізу жоспарлануда.";
      "Қажетті ресурстар мен қаржыландыру көздері" деген 6-бөлімде:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осылайша, 2005 - 2011 жылдары республикалық бюджеттен берілетін қаражат есебінен Ұлттық почта операторының жарғылық капиталын қосымша 10,8 млрд. теңгеге, оның ішінде 2005 жылы - 1,4 млрд. теңгеге, 2006 жылы - 2,0 млрд. теңгеге, 2007 жылы - 2,4 млрд. теңгеге, 2008 жылы - 2,0 млрд. теңгеге, 2009 жылы - 1,0 млрд. теңгеге, 2010 жылы - 1,0 млрд. теңгеге, 2011 жылы - 1,0 млрд. теңгеге ұлғайту талап етіледі. 2005 - 2011 жылдарға арналған болжамды қаржы шығыстарын нақтылау тиісті кезеңге арналған "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын болады. Тартылған қаржы көздері мынадай іс-шараларды іске асыруға бағытталатын болады (2-кесте).";
      "Инвестиция бағыттары" деген 2-кесте мынадай редакцияда жазылсын:
      "                                                 2-кесте
                        Инвестиция бағыттары
                                                       млрд. теңге 

Іс-шаралар атауы

Қолданыстағы бюджеттік бағдарлама 2004 ж.

Жоспарланатын бюджеттік бағдарламалар, барлығы

Оның ішінде жылдар бойынша

2005ж.

2006ж.

2007ж.

2008ж.

2009ж.

2010ж.

2011ж.

1. Инфрақұрылымды дамыту:










ауылдық жерлерде

0,4

6,83

0,73

1,10


2,00

1,00

1,00

1,00

қалаларда


2,04

0,33

0,61

1,10





2. Магистральды тасымалдау жүйесін жетілдіру


1,02

0,05

0,06

091





3. Почта-жинақтау қызметін дамыту


0,88

0,33

0,2

0,35





Жиыны:

0,4

10,77

1,44

1,97

2,36

2,00

1,00

1,00

1,00

                                                                ";
      "Бағдарламаны жүзеге асырудан күтілетін нәтижелер" деген 7-бөлімде:
      екінші абзацтағы "3 рет" деген сөздер "4 ретке дейін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "мерзімді басылымға жазылуды 1,7 есеге немесе жыл сайынғы өсуді орташа 5-10 % қамтамасыз етіп, қосымша 84,7 млн. данаға, хаттар мен бандерольдарды жеткізуді - 4 есеге немесе жыл сайын орташа есеппен 15% өсіріп, 48,1 млн. бірлікке, сәлемдемелер жіберуді - 3 есеге (жыл сайын орташа есеппен 11%) немесе 2,4 млн. бірлікке өсіру";
      оныншы абзацта:
      "4,3 есе - 564,7 млн. теңгеге", "26 %", "3,9 есе", "55,4 мың теңгеге" деген сөздер тиісінше "4 есеге - 606,8 млн. теңгеге дейін", "25 %", "4,2 есеге", "59,1 мың теңге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы он бірінші абзацпен толықтырылсын:
      "почта байланысы бөлімшелерін салу есебінен өзінің почта байланысы желісін көбейту арқылы ауылдық жерлерде почта байланысы бөлімшелерін күрделі және техникалық жайластыру деңгейін 25,7 %-ға көтеру; ауылдық жерлерде Интернетке қоғамдық қолжеткізу пункттерінің желісін 142 бірлікке кеңейту; жоғары сапалы деңгейде көрсетілетін почта-қаржы қызметтерінің кеңейтілген түр-түрімен ауыл тұрғындарын қамтуды 2 есеге арттыру.";
      "Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 8-бөлімде:
      "Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде ауылдық жерлерде почта-жинақтау жүйесін дамыту бойынша іс-шаралар" деген 1.2-кіші бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1.2.8, 1.2.9-жолдармен толықтырылсын:
"

1.2.8

142 АПББ жиһазбен қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат ұсыну

"Қазпочта" АҚ (келісім бойынша)

2008ж.
IV тоқсан
- 2009ж. III тоқсан

80,8

Республикалық бюджет

1.2.9

Құрылыс пен техникалық бекемдеуді қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау: 2008 жылы -
142 АПББ;

АБА-ға ақпарат ұсыну

"Қазпочта" АҚ (келісім бойынша)


 
 
 
 
 
2008 ж. IV тоқсан
- 2009 ж.
III тоқсан


 
 
 
 
 
1 598,6

Республикалық бюджет


2009 жылы - 88 АПББ;



2009 ж. II тоқсан
- 2010 ж.
I тоқсан

1 000,0



2010 жылы - 82 АПББ;



2010 ж.
II тоқсан
- 2011 ж. I тоқсан

1 000,0



2011 жылы - 82 АПББ



2011ж.
IV тоқсан

1 000,0


                                                                   ";        "Почта-жинақтау қызметтерін дамыту бойынша іс-шаралар" деген 1.5-кіші бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8-жолдармен толықтырылсын:
"

1.5.6

142 жиынтық мөлшерінде компьютерлік техника сатып алу

АБА-ға ақпарат ұсыну

"Қазпочта" АҚ (келісім бойынша)

2008ж.
IV
тоқсан - 2009ж. III тоқсан

124,7

Республикалық бюджет

1.5.7

Саны 142 бірлік телекоммуникациялық жабдық сатып алу

АБА-ға ақпарат ұсыну

"Қазпочта" АҚ (келісім бойынша)

2008ж. IV тоқсан - 2009ж. III тоқсан

181,7

Республикалық бюджет

1.5.8

АПББ үшін саны 142 бірлік "Қазпочта" АҚ қоғамдық қол жеткізу пунктін басқару жүйесін орнату

АБА-ға ақпарат ұсыну

"Қазпочта" АҚ (келісім бойынша)

2008ж. IV тоқсан - 2009ж. III тоқсан

14,2

Республикалық бюджет

                                                                   ";

"


Барлық қаражат (млн. теңге), соның ішінде

5778,4






2005 жылы

1444,7






2006 жылы

1971,7






2007 жылы

2362,0





                                                                  ";
      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
"


Барлық қаражат (млн. теңге), соның ішінде

10778,4






2005 жылы

1444,7






2006 жылы

1971,7






2007 жылы

2362,0






2008 жылы

2 000,0






2009 жылы

1 000,0






2010 жылы

1 000,0






2011 жылы

1 000,0





                                                                   ".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К. Мәсімов

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады