Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қолдау және жылжымайтын мүлік нарығындағы ахуалды тұрақтандыру жөніндегі кейбір шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 ақпандағы N 148 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) Жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешу жөнінде "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы және екінші деңгейдегі банктер арасындағы өзара іс-қимыл туралы келісімнің (бұдан әрі - Келісім);
      2) Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен кредиттеу үшін екінші деңгейдегі банктерде қаражатты орналастыру туралы "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы мен екінші деңгейдегі банктер арасындағы Бас келісімнің (бұдан әрі — Бас келісім) жобалары мақұлдансын.
      2. "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы Келісімнің шарттарына сәйкес құрылысты аяқтауды, оның ішінде ипотекалық кредиттеу жолымен қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктер беретін өтінімдерді қабылдауды қамтамасыз етсін.
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.04.14. N 518 Қаулысымен.
      3. Қоса беріліп отырған "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамымен Бас келісімнің ережелерінен туындайтын кредиттік шарттар жасасу үшін екінші деңгейдегі банктердің тізбесі мен ақшалай қаражатты орналастыру лимиттері бекітілсін.
      4. Жасалатын мәміледе мүдделілігі бар "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамымен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен кредиттеу үшін 120000000000 (бір жүз жиырма миллиард) теңге сомасына оған кредит беру туралы мәміле жасасын.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің       
2009 жылғы 13 ақпандағы
N 148 қаулысымен    
мақұлданған      

Жоба

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ мен екінші деңгейдегі банктер арасындағы Жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешу бойынша өзара іс-қимыл туралы
келісім

      Бірлесіп "Тараптар" деп аталатын, осы Келісімге қол қойған ___________________ негізінде әрекет ететін ______________________ тұлғасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын назарға ала отырып, жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешу және тұрғын үй объектілерін салуды аяқтауды қаржыландыруды уақтылы ұйымдастыру мақсатында төмендегілер туралы келісті.

1. Пайдаланылатын терминдер

      Осы Келісімде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      Банк - осы Келісімге немесе Қосылу шартына қол қойған Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің кез келгені;
      Қор - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы;
      Бірлескен іс-қимыл жоспары - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспары;
      Құрылыс салушы - Қордың қаражаты есебінен кредиттелетін объектілерді салуды жүзеге асыратын құрылыс компаниясы;
      Объект - құрылысын ЕББ арқылы Қор қаржыландыратын көп пәтерлі үй немесе жеке (технологиялық) тұрғын үй кешені;
      Тіркелген баға - ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілмеген тұрғын үйдің 1 (бір) шаршы метрінің құны Астана қаласында 96 000 (тоқсан алты мың) теңгеден және Алматы қаласында 120 000 (бір жүз жиырма мың) теңгеден аспайтын сату құны;
      Еркін баға - Құрылыс салушы ұсынатын тұрғын үй құны;
      Жобалау компаниясы - құрылысын аяқтау 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кейін жоспарланып отырған бір нақты Объектіні ғана ("бір компания - бір Объект" қағидаты бойынша) салу мақсатында құрылатын компания. Құрылыстың аяқталуы деп орындалған жұмыстар актілерімен қабылданған Объекті бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын толық орындау түсініледі;
      Нысаналы мерзімді салым - Объектіні салуды аяқтауға кредит беру және/немесе тұрғын үйлерді сатып алушыларға ипотекалық кредит беру үшін Қор мен Банк арасындағы Нысаналы мерзімді банктік салым туралы шартта айқындалатын жағдайларда Қор Банкке беретін ақша;
      Алдын ала мерзімді салым - Келісімде белгіленген тәртіппен Нысаналы мерзімді салымға ақшаны одан әрі аудару мақсатында Қор мен Банк арасындағы Нысаналы мерзімді банктік салым туралы шартта айқындалатын жағдайларда Қор Банкке беретін ақша;
      Алдын ала мерзімді банктік салым туралы шарт - Банк пен Қор арасында жасалған Алдын ала мерзімді салымдарды орналастыру туралы шарт;
      Нысаналы мерзімді банктік салым туралы шарт - Банк пен Қор арасында жасалған Нысаналы мерзімді салымдарды орналастыру туралы шарт;
      Жинақ шоты - Банк тиісінше Алдын ала және Нысаналы мерзімді салымды орналастыру үшін ашқан Қордың жеке банктік жинақ шоты;
      Нысаналы пайдалану - Қордан алынған қаражат есебінен Объектіні салуға тікелей байланысты шығыстар төлемін және/немесе Объектідегі тұрғын үйді сатып алушыларға ипотекалық кредит беру;
      Техникалық аудит - Объектіні салуды аяқтау үшін қажетті соманы, құрылыс-жөндеу жұмыстарын жасау кестесін нақтылау мақсаттары үшін жүргізілетін Объектінің сараптамасы. Техникалық аудитті Банкпен келісім бойынша Қор бекіткен тізбедегі арнайы ұйым жүзеге асырады;
      Қосылу шарты - Қор және осы Келісімге қосылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі қол қоятын шарт. Осы Келісімге қосылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкісінің Қосылу шартына қол қоюы оған осы Келісімге сәйкес Банктің мәртебесін қамтамасыз етеді;
      Сатып алушылар пұлы - Объектіде сатылмаған пәтерлердің кемінде 30 %-ы мөлшерінде тұрғын үй сатып алушылардың (жеке тұлғалардың) бар екендігі;
      МСҚБ - мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

2. Келісімнің мәні

      1. Осы Келісімнің мәні Бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру және оларды нысаналы және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында Қордың қаражаты есебінен Банктің қор жасауы арқылы Қор мен Банктің әділ әріптестігі негізінде Тараптардың Қазақстан Республикасының жылжымайтын мүлік нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен іс-қимылын жүзеге асыру болып табылады.
      2. Тараптардың әріптестігі (өзара іс-қимылы) мынадай бағыттарда жүзеге асырылады:
      1) ипотекалық кредит беру арқылы Тіркелген баға бойынша тұрғын үйді кейіннен сата отырып, Объектілерді салуды аяқтауды қаржыландыру;
      2) Объектілерде еркін бағамен тұрғын үйді сатып алу үшін ипотекалық кредит беруді ұйымдастыру.

3. Тараптардың өзара әрекет ету тетіктері

      Осы Келісімнің 2-бөлімінің 2-тармағында көрсетілген бағыттарды іске асыру төменде баяндалған тәртіппен жүзеге асырылады:
      "Ипотекалық кредит беру арқылы Тіркелген баға бойынша тұрғын үйді кейіннен өткізе отырып, Объектілерді салуды аяқтауды қаржыландыру" бағыты бойынша:
      1. Осы бағытты іске асыру мақсаты үшін Банк:
      1) Алдын ала мерзімді салым мен Нысаналы мерзімді салымды орналастыру үшін Қордың жеке Жинақ шоттарын ашады;
      2) Банк кредит беруді жоспарлап отырған объектілерді салуды аяқтау үшін қажетті соманы көрсете отырып, қор жасауды жүзеге асыруға арналған өтінімді жасайды және Қормен келіседі;
      3) Құрылыс салушы тарапынан құрылысын аяқтау Алдын ала мерзімді салымды орналастыру мерзімі ішінде 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кейін жоспарланып отырған Объектілер бойынша бір немесе бірнеше Жобалау компанияларын заңнамада белгіленген тәртіппен құру жөніндегі шараларды қабылдайды. Техникалық аудит қорытындысымен расталған құрылыс-монтаждау жұмыстарын жасау кестелеріне сәйкес құрылысын аяқтау мерзімі 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей жоспарланып отырған Объектілер бойынша Жобалау компаниясын құру талап етілмейді;
      4) Алдын ала мерзімді салымнан Нысаналы мерзімді салымға ақша аудару мақсаттары үшін Банк қажетті іс-шараларды жүзеге асырады және Қорға мынадай құжаттарды ұсынады:
      Құрылыс салушыға немесе Жобалау компаниясына кредит берген жағдайда:
      құрылысын аяқтау 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кейін жоспарланып отырған Объектілер бойынша Жобалау компаниясын құруды растайтын құжаттар;
      аяқтау үшін қажетті соманы жабатын көлемде Объектіні салуды аяқтауға кредит беру туралы Банктің (Кредиттік комитеттің) уәкілетті органының шешімі;
      Банк пен Құрылыс салушы және/немесе Жобалау компаниясы арасында қолданыстағы банктік қарыз шарттары (оның ішінде негізгі шарттар мен Объектіні салуды аяқтау үшін Қордың қаражаты есебінен кредиттік ресурстар тікелей берілетін шарттар), барлық қосымша келісімдермен бірге;
      Техникалық аудит қорытындысы;
      МСҚБ-дан өткізілмеген пәтерлердің бар екендігі туралы анықтама. Банк Объектілерді салуды аяқтауға кредит беру үшін қарыз алушылармен жасалған/жасалатын банктік қарыз шарттарында МСҚБ-ның осындай анықтама беру үшін қажетті ақпаратты алуы мүмкіндігін қамтамасыз ететін тиісті ережелерді бекітіп беру жөнінде шаралар қабылдайды;
      Объектідегі тұрғын үйді сатып алу үшін ипотекалық кредит берген жағдайларда:
      Банктің (кредиттік комитеттің) уәкілетті органының Объектідегі тұрғын үй-жайды сатып алатын қарыз алушыларға ипотекалық кредит беру туралы шешімі;
       Банк пен Объектідегі тұрғын үй-жайды ипотекалық кредит беру бойынша сатып алатын жеке тұлғалар арасындағы қолданыстағы ипотекалық кредит беру шарттары (оның ішінде негізгі шарттар және Қордың қаражаты есебінен кредиттік ресурстар тікелей берілетін шарттар), барлық қосымша келісімдермен бірге;
      5) Алдын ала мерзімді салымнан Нысаналы мерзімді салымға ақша аудару Нысаналы мерзімді салымның Жинақ шотында орналасқан ақшаға сәйкес Нысаналы мерзімді банктік салым туралы шарт негізінде жүзеге асырылады. Нысаналы мерзімді салымға кейінгі жарналарды Қор тоқсан сайын бұдан бұрын Нысаналы мерзімді салымға есепке алынған сомалардың толық игерілгенін Банк растағаннан кейін ғана жүзеге асырады;
      6) Банк Нысаналы мерзімді салым есебінен және көлемінде Банк пен Құрылыс салушы/Жобалау компаниясы немесе Объектідегі тұрғын үй-жайды ипотекалық кредит бойынша сатып алатын жеке тұлғалар арасында жасалған Кредиттік шартпен айқындалған қарыздарды мынадай шарттармен береді:
      Банк Құрылыс салушыға және/немесе Жобалау компаниясына кредит берген жағдайда:
      сыйақының жылдық тиімді ставкасы 12,5 %-дан жоғары емес;
      3 (үш) жылдан аспайтын мерзім;
      қарыз валютасы - теңге;
      қарыз алушыға негізгі қарызды төлеу жөнінде 3 (үш) жылға дейін, сыйақыны төлеу жөнінде 6 (алты) айға дейін жеңілдік кезеңін ұсыну мүмкіндігімен;
      Объектіде тіркелген баға бойынша тұрғын үйді сатып алу үшін Банк ипотекалық кредит берген жағдайларда:
      сыйақының жылдық тиімді ставкасы 10,5 %-дан жоғары емес;
      15 (он бес) жылдан аспайтын мерзім;
      қарыз валютасы - теңге;
      Банктің тарапынан қандай да бір санкцияларсыз ипотекалық қарыздарды мерзімінен бұрын өтеу құқығымен;
      алдын ала жарна сатып алынатын тұрғын үй құнының кемінде 20 %-ы (жиырма пайызы);
      қарыз алушыға негізгі қарызды төлеу жөнінде 2 (екі) жылға дейін жеңілдік кезеңін ұсыну мүмкіндігі.
      2. Қор мыналарды қамтамасыз етеді:
      1) Тараптармен келісілген Банктің өтінімдеріне сәйкес Объектіні салуды қаржыландыруға Құрылыс салушының тоқсандық қажеттілігі көлемінде Алдын ала мерзімді салымның жинақ шотына ақша орналастыруды;
      2) Келісімнің 3-бөлімі 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында айқындалған шарттарға сәйкес Алдын ала мерзімді салымнан Нысаналы мерзімді салымға ақша аудару;
      3) Қаражатты орналастыру тәртібі мен шарттары Қор мен Банк арасында жасалатын Алдын ала мерзімді банктік салым туралы шартпен және Нысаналы мерзімді банктік салым туралы шартпен реттеледі;
      4) Алдын ала мерзімді салымның шарты:
      1) Алдын ала мерзімді салым мерзімі - 20 (жиырма) күннен 60 (алпыс) күнге дейін. Бұл ретте салымның нақты мерзімін көрсетілген уақыт лимиті шегінде осы Келісімнің 3-бөлімі 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген шараларды іске асыру қажеттілігіне сәйкес Қормен келісім бойынша Банк анықтайды;
      2) Келісімнің 3-бөлімі 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларының шарттарын 20 (жиырма) күннен артық уақыт кезеңінде орындау қажет болған жағдайда Банк Алдын ала мерзімді салымды орналастыру күнінен бастап 20 (жиырма) күн өткенге дейін Алдын ала мерзімді салымның Жинақ шотында қаражатты іс жүзінде орналастыру күнінен бастап 60 (алпыс) күннен аспайтын Алдын ала мерзімді салым мерзімін Қормен келісуге міндетті;
      3) Алдын ала мерзімді салым бойынша сыйақы ставкасы мыналарды құрайды:
      алғашқы 20 (жиырма) күн ішінде - жылдық 8 % (сегіз пайыз);
      21 (жиырма бірінші) күннен бастап 40 (қырқыншы) күн аралығында - жылдық 9 % (тоғыз пайыз);
      41 (қырық бірінші) күннен бастап 60 (алпысыншы) күн аралығында - жылдық 10 % (он пайыз);
      4) Банк Алдын ала мерзімді салымнан Нысаналы мерзімді салымға аудару үшін осы Келісімнің 3-бөлімі 1-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген рәсімдерді жүзеге асырады;
      5) Қорға Алдын ала мерзімді салым мерзімі ішінде осы Келісімнің 3-бөлімі 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес құжаттарды тапсырмаған жағдайда Банк Нысаналы мерзімді салымға аударылмаған қаражатты Қорға қайтаруды қамтамасыз етеді, осыдан кейін жинақ шот жабылады.
      5. Банк Нысаналы мерзімді салым есебінен және көлемінде Банк пен Құрылыс салушы немесе Жобалау компаниясы арасында жасалған Кредиттік шартта айқындалған қарызды Құрылыс салушыға немесе Жобалау компаниясына береді.
      6. Құрылыс салушы немесе Жобалау компаниясы кредит беру үшін Нысаналы мерзімді салымның алдын ала шарттары:
      1) салым бойынша сыйақы ставкасы жылдық 8 %-дан (сегіз пайыздан) аспайды;
      2) Нысаналы мерзімді салым мерзімі 3 (үш) жылдан аспайды;
      3) сыйақы төлем бойынша жеңілдік кезеңі 6 (алты) ай;
      4) Нысаналы мерзімді салым Банк Қорға Құрылыс салушының немесе Жобалау компаниясының шоттарына ақшаны есептегендігін растайтын Құрылыс салушының немесе Жобалау компаниясының ағымдағы шотынан үзінді көшірмелерді және ипотекалық шарттар бойынша берілген ақшаның мақсатты пайдаланылуын растайтын құжаттарды берген кезде ғана игерілді деп саналады;
      5) Банк ай сайын Қор және Банк арасындағы Мерзімді банктік салым туралы шартта белгіленген нысанға сәйкес Қорға қаражатты нысаналы пайдалану туралы есептілікті жібереді.
      7. Егер Нысаналы мерзімді салымды игеру Банк Объектідегі тұрғын үйді сатып алатын жеке тұлғаларға ипотекалық кредит беру арқылы жүзеге асырылған жағдайда, ипотекалық кредит беру арқылы игерілген көлемдегі Нысаналы мерзімді салым бөлігінің мерзімі Тараптардың тиісті қосымша келісімге қол қоюы арқылы жылдық 7% (жеті пайыз) ставка бойынша 15 (он бес) жылға дейін ұзартылатын болады.
      "Объектілерде Еркін баға бойынша тұрғын үйді сатып алу үшін ипотекалық кредит беруді ұйымдастыру" бағыты бойынша:
      8. Осы бағыттағы мақсаттарды іске асыру үшін Банк:
      1) Алдын ала мерзімді салым мен Нысаналы мерзімді салымды орналастыру үшін Қордың жеке Жинақ шоттарын ашады;
      2) Сатып алушылар пұлын қалыптастыратын қарыз алушыларға ипотекалық кредит беру үшін қажетті соманы көрсете отырып қор жасауды жүзеге асыруға арналған өтінімді жасайды және Қормен келіседі;
      3) Құрылыс салушымен бірлесіп, осы Келісімнің 3-бөлімі 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес Банктің жеке тұлғаларға ипотекалық қарыздар беруі шартымен Сатып алушылар пұлын қалыптастырады;
      4) Алдын ала мерзімді салымнан Нысаналы мерзімді салымға ақша аудару мақсаттары үшін Банк қажетті іс-шараларды жүзеге асырады және Қорға мынадай құжаттарды ұсынады:
      Сатып алушылар пұлын қалыптастыратын қарыз алушылар тізімі;
      Банктің (Кредиттік комитеттің) уәкілетті органының Сатып алушылар пұлын қалыптастыратын қарыз алушыларға ипотекалық кредит беру туралы шешімі;
      Банк пен Объектідегі тұрғын үй-жайды ипотекалық кредит беру бойынша сатып алатын жеке тұлғалар арасында қалыптасқан Сатып алушылар пұлы шеңберінде жасалған Қордың қаражаты есебінен кредиттік ресурстар тікелей берілетін ипотекалық кредит беру шарттары;
      қалыптасқан Сатып алушылар пұлы шеңберінде жасалған ипотекалық кредит беру шарттары бойынша бастапқы жарнаны енгізуді растайтын құжаттар;
      5) Нысаналы мерзімді салым есебінен және көлемінде Банк осы келісімнің 3-бөлімі 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес жағдайларда объектідегі тұрғын үй-жайды ипотекалық кредит беру бойынша сатып алатын жеке тұлғаларға ұсынады.
      9. Алдын ала мерзімді салымнан Нысаналы мерзімді салымға ақша аудару қалыптасқан Сатып алушылар пұлы шеңберінде жасалған ипотекалық кредит беру шарттарының жалпы сомасын жабатын көлемде Нысаналы мерзімді салымның Жинақ шотына орналастырылатын ақшаға сәйкес Банк пен Қор арасындағы Нысаналы мерзімді банктік салым туралы шарт негізінде жүзеге асырылады;
      10. Қор мыналарды қамтамасыз етеді:
      1) Тараптармен келісілген Банктің өтініміне сәйкес көлемде Алдын ала мерзімді салымның жинақ шотында ақша орналастыру;
      2) осы Келісімнің 3-бөлімі 8-тармағының 4) тармақшасында айқындалған шарттарға сәйкес Алдын ала мерзімді салымнан Нысаналы мерзімді салымға ақша аудару.
      11. Алдын ала мерзімді салымның шарттары:
      1) Алдын ала мерзімді салымның мерзімі - 20 (жиырма) күннен 60 (алпыс) күнге дейін. Бұл ретте көрсетілген уақыт лимиті шегінде салымның нақты мерзімін Қормен келісім бойынша Банк осы Келісімнің 3-бөлімі 8-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шараларды іске асыру қажеттілігіне сәйкес анықтайды;
      2) Келісімнің 3-бөлімі 8-тармағы 3) және 4) тармақшаларының талаптарын 20 (жиырма) күннен астам уақыт кезеңінде орындау қажет болған жағдайда Банк Алдын ала мерзімді салымның Жинақ шотындағы қаражатты іс жүзінде орналастырған күннен бастап 60 (алпыс) күннен аспайтын Алдын ала мерзімді салым мерзімін Алдын ала мерзімді салымды орналастырған күннен бастап 20 (жиырма) күн өткенге дейін Қормен келісуге міндетті;
      3) Алдын ала мерзімді салым бойынша сыйақы ставкасы мыналарды құрайды:
      алғашқы 20 (жиырма) күн ішінде - жылдық 8 % (сегіз пайыз);
      21 (жиырма бірінші) күнінен бастап 40 (қырқыншы) күні аралығында - жылдық 9 % (тоғыз пайыз);
      41 (қырық бірінші) күннен 60 (алпысыншы) күн аралығында - жылдық 10 % (он пайыз);
      4) Банк Алдын ала мерзімді салымнан Нысаналы мерзімді салымға аудару үшін осы Келісімнің 3-бөлімі 8-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген рәсімдерді жүзеге асырады;
      5) осы Келісімнің 3-бөлімі 8-тармағының 4) тармақшасына сәйкес Қорға құжаттарды табыс етпеген жағдайда Алдын ала мерзімді салым мерзімі ішінде Банк Нысаналы мерзімді салымға аударылмаған қаражатты Қорға қайтаруды қамтамасыз етеді, осыдан кейін жинақ шот жабылады.
      12. Нысаналы мерзімді салымның шарттары Банк пен Қор арасында жасалған жеке Банктік салым шартында анықталады. Банк Нысаналы мерзімді салым есебінен және көлемінде Банк пен Объектіде тұрғын үй-жайды сатып алушы жеке тұлғалар арасында жасалған ипотекалық кредит беру шарттарында айқындалған ипотекалық қарыздарды ұсынады.
      13. Нысаналы мерзімді салымның ипотекалық кредит беру үшін  алдын ала шарттары:
      Нысаналы мерзімді салым мерзімі 15 (он бес) жылдан аспайды;
      салым бойынша жылдық сыйақы ставкасы жылдық 7 % (жеті пайыз).
      14. Нысаналы мерзімді салым Банктің ипотекалық шарттар бойынша берілген ақшаны мақсатты пайдаланғанын растайтын құжаттарды Қорға берген кезде ғана игерілген деп саналады.
      15. Құрылысын аяқтауды Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 қарашадағы қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимыл жоспары шеңберінде Банк арқылы Қор қаржыландырған және пайдалануға берілген (Мемлекеттік комиссия белгіленген тәртіппен қабылданған), сондай-ақ Келісімге қол қойылған сәтте Банк объектіні аяқтауды қаржыландыру кепілдігін берген жағдайда Банктің меншікті қаражаты есебінен ашылған расталған және қолданыстағы кредиттік желі есебінен объектілердегі тұрғын үйді сатып алатын жеке тұлғаларға ипотекалық кредит беру үшін Сатып алушылар пұлын міндетті түрде қалыптастыру талабы қолданылмайды. Қор Құрылыс салушы мен Банк арасындағы банктік қарыз туралы тиісті шарт негізінде мынадай тәртіппен Банктің қор жасауын жүзеге асырады:
      1) Банк ағымдағы қажеттілікті көрсете отырып, өтінімді жасайды және Қормен келіседі;
      2) Банк мынадай құжаттарды қоса бере отырып, Қорға өтінім жібереді:
      Банктің уәкілетті органының (кредиттік комитетінің) қарыз алушыға ипотекалық кредит беру туралы шешімі;
      Банк пен қарыз алушылар арасында кредиттік ресурстар тікелей берілетін ипотекалық кредит беру шарттары;
      ипотекалық кредит беру шарттары бойынша бастапқы жарнаның енгізілуін растайтын құжаттар;
      3) Қор Келісімнің 3-бөлімінің 13-тармағында көрсетілген жағдайларда Банктің өтініміне сәйкес көлемде Қор мен Банк арасында банктік салым туралы тиісті шарт негізінде ақшаны ай сайын орналастыруды қамтамасыз етеді.

4. Ипотекалық кредит беру кезінде жеке тұлғалардың салымдарына кепілдік беру схемасы

      1. Салынып жатқан Объектілерде ипотекалық кредит беру арқылы тұрғын үй сатып алуға жеке тұлғалар (сатып алушылар) тарапынан сенімді арттыру мақсатында Қор мынадай кепілдік беру тетіктерін қолдануды ұсынады:
      1) Сатып алушы Құрылыс салушымен Шарт Банк пен сатып алушы арасында Ипотекалық шарт жасалған сәттен бастап күшіне енетін міндетті кейінге қалдыру талабымен Объектідегі тұрғын үйді сатып алу туралы шарт жасасады. Ипотекалық шарт Объектіні пайдалануға бергеннен кейін жасалады.
      Сатып алушы Объектіде тұрғын үйді сатып алу үшін ипотекалық кредиттер арқылы Банкке бастапқы жарнаны енгізуі ішінара және/немесе толық алу мүмкіндігі болмайтындай етіп жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес Объектінің құрылысы мерзімінен кем емес мерзімде оны депозиттік шотқа орналастыру (салым орналастыру) жолымен жүзеге асырылады. Бұл ретте есептелінген сыйақы бастапқы жарнаның (салымның) негізгі сомасына капиталданады және Объектінің құрылыс мерзімінің соңына дейін төленбейді.
      Егер:
      құрылыс кезеңінде сатып алушы тұрғын үйді сатып алудан бас тартса - бастапқы жарна (салым) салымшыға бастапқы жарна (салым) сомасының 5 %-ынан (бес пайызынан) аспайтын мөлшерде Банктің тарапынан айыппұл санкцияларын ұстай отырып, есептелінген сыйақы төлемінсіз қайтарылады;
      құрылыс мерзімі біткен соң Объекті пайдалануға берілмейтін болса, Банк ағымдағы күнге есептелген сыйақыны төлей отырып, бастапқы жарнаны (салымның барлық сомасын) қайтаруды қамтамасыз етеді. Осыған байланысты ипотекалық шарт, сондай-ақ Тұрғын үйді сатып алу туралы шарт өз күшін жояды.
      Объектіні пайдалануға бергеннен кейін Банк депозит бойынша есептелген сыйақыны шегере отырып, сатып алушыға ипотекалық қарызды ресімдейді және Құрылыс салушыға бастапқы жарна қаражатынан және ипотекалық кредит сомасынан сатып алатын тұрғын үй үшін төлемақы жүргізеді;
      2) Сатып алушы Құрылыс салушы объектісінің құрылысына Үлестік қатысу туралы шарт жасасады және оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енетін ипотекалық қарызды ресімдеу үшін Банкке бастапқы жарнаны енгізеді. Объектіні пайдалануға бергенге дейін сатып алушы салымның барлық сомасына ай сайынғы сыйақыны есептей отырып, депозитке бастапқы жарнаны және алынған кредиттік қаражатты уақытша орналастырады. Егер Объекті пайдалануға берілмеген жағдайда, Банк қарыз бойынша несие берешегінің және салым бойынша есептелген сыйақының айырмасын шегере отырып, сатып алушыға бастапқы жарнаны қайтаруды қамтамасыз етеді.
      Объектіні пайдалануға бергеннен кейін Банкте сатып алушының депозиттік шотында жатқан ақшаны сатып алатын тұрғын үй үшін құрылыс салушыға аударылады.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      1. Осы Келісімнің мәнін іске асыру мақсатында Қор мыналарға міндеттенеді:
      1) осы Келісім шеңберінде бірлескен іс-қимылдарды іске асырудың қажетті жағдайларын жасауды қамтамасыз етуге;
      2) осы Келісімде көзделген жағдайларда Тараптардың өзара іс-қимыл бағыттарын іске асыруға арналған қаражатты орналастыруға;
      3) Банктің шоттарынан қате есептелініп шығарылған сомаларды акцептісіз тәртіппен қайтаруды қамтамасыз етуге.
      2. Қор:
      1) Банктен Қор мен Банк арасында белгіленген шарттардың нысандарына сәйкес осы Келісімнің 2-бөлімінде көзделген Тараптардың өзара іс-қимыл бағыттарын іске асыру барысы туралы ай сайынғы есепті сұрауға және алуға;
      2) Банк осы Келісімде және Қор мен Банк арасындағы шарттарда белгіленген талаптарды орындамаған жағдайда өсімпұлдар мен айыппұлдарды өндіріп алуға;
      3) мына жағдайларда Банк пен Қор арасындағы шарттарға сәйкес Қордың ақшаны төлеу туралы жазбаша талабы қабылданған күннен бастап қатарынан 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде (Банк негізсіз қанағаттандырмаған жағдайда) Банктің шотынан сомаларды кедергісіз есептеп шығару:
      Банкке Мерзімді банктік салым туралы шарт бойынша берілген қаражатты мақсатқа сай емес пайдалану;
      мынадай рейтингтік агенттіктердің бірінің: Standard&Poor`s Fіtсh Rаіtngs, Мооdy`s Іnvеstоrs Sеrvісе кредиттік рейтингін 2 (екі) және одан артық тармаққа төмендету (Қазақстан Республикасының егеменді рейтингінің төмендеуі салдарынан рейтингті автоматты төмендету жағдайларын қоспағанда);
      меншік құқығын біржолғы сату немесе басқа біржолғы ауыстыру және/немесе Банктің акцияларын 10 %-дан (он пайыздан) астамын иелену және пайдалану құқықтарына ауыстыру кезінде;
      осы Келісімде және/немесе Алдын ала мерзімді банктік салым туралы шартта, Нысаналы мерзімді банктік салым туралы шартта көзделген есептілікті Банктің қатарынан 2 (екі) айдан артық уақыт аралығында ұсынбауы;
      қатарынан 2 (екі) тоқсаннан артық уақыт ішінде Банктің теріс қаржылық нәтижесі;
      Алдын ала мерзімді банктік салым туралы шарт және/немесе Нысаналы мерзімді банктік салым туралы шарт, Қор және/немесе оның еншілес ұйымдары Банкпен жасасқан және жасасатын өзге де шарттар бойынша өз міндеттемелерін Банк тарапынан бұзған өзге жағдайларда, егер осындай бұзушылық Банкпен 5 (бес) жұмыс күні ішінде жойылмаған болса;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру құқықтарына ие.
      3. Банк:
      1) Қор беретін қаражатты Банктің мақсатты пайдалануын қамтамасыз етуге;
      2) ай сайын Қорға Тараптармен келісілген нысандар бойынша бөлінген сомаларды Банктің мақсатты пайдалануы туралы ақпаратты ұсынуға;
      3) Қарыз алушымен жасалатын Банктік қарыз туралы шарттарда/Кредиттік желі ашу туралы келісімде Банк пен Қордың Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін қаражаттың нысаналы, заңды және тиімді пайдаланылуына мониторинг және бақылау мақсатында құрылған жұмыс тобына (органына) және оның құрамына кіретін мемлекеттік органдарға қарыздар (қарыз) бойынша, оның ішінде банктік және коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратты беруге Қарыз алушының келісімін көздеуге;
      4) Қорға Банктің шоттарынан сомаларды кедергісіз есептеп шығару құқығын мына жағдайларда қамтамасыз етуге:
      Банкке мерзімді банктік салым туралы шарт бойынша берілген қаражатты мақсатқа сай пайдаланбау;
      мынадай рейтингтік агенттіктердің бірінің: Standard&Poor`s Fіtсh Rаtnigs, Мооdу`s Іnvеstоrs Sеrvісе рейтингін 2 (екі) және одан артық тармаққа төмендету (Қазақстан Республикасының елдік рейтингінің төмендеуі салдарынан рейтингті автоматты төмендету жағдайларын қоспағанда);
      меншік құқықтарын біржолғы сату немесе біржолғы ауыстыру және/немесе (осы Келісімнің өзара іс-қимылының бірінші және екінші бағыттары шеңберінде) Банктің акцияларын 10 % (он пайыздан) артық иелену және пайдалану құқықтарына ауыстыру кезінде;
      Банктің осы Келісімде, Кредиттік келісімде және/немесе Мерзімді банктік салым туралы шартта көзделген есептілікті қатарынан 2 (екі) айдан артық уақыт ішінде ұсынбауы;
      қатарынан 2 (екі) тоқсаннан артық уақыт ішінде Банктің теріс қаржылық нәтижесі;
      5) Құрылыс салушымен осы Келісімде көзделген мерзімдерде Жобалау компанияларын құру жөнінде барынша күш салуға міндеттенеді.
      4. Банктің мынадай құқығы бар:
      1) өзінің ішкі рәсімдеріне сәйкес осы Келісім шеңберінде алынған кредиттік ресурстарды беруге;
      2) қабылданатын шешімдердің тәуелсіздік, транспаренттік қағидаты бойынша өз кредиттік саясатын іске асыруға;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

6. Тараптардың жауапкершілігі

      1. Осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті орындамаған жағдайда Тараптарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
      2. Банкпен және Қормен және/немесе оның еншілес ұйымдарымен жасалатын тиісті шарттар талаптарына сәйкес Банк осы Келісімнің бағыттарын іске асыру үшін жауапты болады.
      3. Банк және Қор және/немесе оның еншілес ұйымдары арасындағы келісімдер бойынша Қор мен оның еншілес ұйымдарының пайдасына Банк төлеуге тиіс кез келген сомалар Банктің төлеу жөніндегі кез келген міндеттемелерін мерзімінде және толық көлемінде Банк орындамаған жағдайда жауапкершілік мөлшері көрсетілген келісіммен анықталатын болады, бұл ретте тұрақсыздықтың жалпы сомасы мерзімі өткен берешектің 15 %-ынан аспауы мүмкін.
      4. Осы Келісімнің 2-бөлімінде айқындалған бағыттардың әрқайсысын іске асырумен байланысты Тараптардың міндеттемелері әріптестіктің тиісті бағыты бойынша өзара қарым-қатынастар объектілерде болған жағдайда пайда болады.
      5. Егер мұндай орындамау Банктің шетелдік банктермен және басқа да халықаралық қаржы институттарымен келісімдер талаптарын сақтауы салдарынан туындаған болса, Банк осы Келісімнің талаптарын (ақшалай міндеттемелерді қоспағанда) орындамағаны және/немесе тиісті орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.
      Бұл ретте көрсетілген оқиғалардың басталғаны туралы Банк олар басталған сәттен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Қорға жазбаша хабарлама жіберуге міндетті.
      6. Егер осындай орындамау үшінші тұлғалардың әрекеті/әрекетсіздігі салдарынан туындаған болса, Банк осы Келісім бойынша міндеттемелерді (ақшалай міндеттемелерді қоспағанда) орындамағаны және/немесе тиісті орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.
      Бұл ретте көрсетілген оқиғалардың басталғаны туралы Банк олар басталған сәттен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Қорға жазбаша хабарлама жіберуге міндетті.

7. Дауларды реттеу

      1. Осы Келісімді түсіндіруге немесе қолдануға қатысты Тараптар арасындағы кез келген дау кеңестер мен келіссөздер арқылы шешіледі.
      2. Реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.

8. Қорытынды ережелер, Келісімнің күшіне енуі және қолданылуын тоқтату

       Ескерту. 8-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.07.31. N 1163 Қаулысымен.

      1. Осы Келісім қол қойылған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптар осы Келісім шеңберінде жасалатын тиісті Шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындағанға дейін әрекет етеді.
      1-1. Қордың ұсыныстары негізінде Үкіметтің шешімі бойынша осы Келісімде көзделгеннен өзгеше банктік салымды орналастырудың өзге де талаптары айқындалуы мүмкін.
      2. Осы Келісімге жекелеген келісімдермен ресімделетін өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін, олардың күшіне ену тәртібі осы Келісіммен реттеледі.
      3. Тараптар осы Келісімді орындау үшін қажетті қосымша келісімдер жасай алады.
      4. Осы Келісім Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндіріледі және реттеледі.
      5. 2009 жылғы "____" ақпанда Алматы қаласында бірдей заң күші бар орыс және қазақ тілдерінде Тараптардың әрқайсысы үшін 1 (бір) данадан _____ (____) данада жасалды.

Тараптардың қолдары

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің     
2009 жылғы 13 ақпандағы
N 148 қаулысымен  
мақұлданған     

Жоба

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы және екінші деңгейдегі банктер арасындағы кейіннен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру үшін қаражатты екінші деңгейдегі банктерде орналастыру туралы бас келісім

      Бұдан әрі "Қордың жалғыз акционері" деп аталатын "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы атынан ____________________ негізінде әрекет ететін ________________, және
      бұдан әрі "Қор" деп аталатын "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры "акционерлік қоғамы атынан Жарғының негізінде әрекет ететін _______________, және
      бұдан әрі "Банк", бірлесіп "Тараптар", ал әрқайсысы жеке "Тарап" деп аталатын "_________" акционерлік қоғамы атынан Жарғының негізінде әрекет ететін басқарма төрағасы ______________,
      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009-2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 қаулысын (бұдан әрі - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 қаулысы) іске асыру шеңберінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін жеңілдікті шарттарда қолдау мақсаттарын басшылыққа ала отырып,
      мына төмендегілер туралы осы N____ бас келісімді жасасты.

1. Келісімде пайдаланылатын анықтамалар мен ұғымдар

      Осы Келісімде мынадай анықтамалар мен ұғымдар пайдаланылады:
      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі;
      ШОКС - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері;
      Банктік қарыз шарты - Банк пен ШОКС арасында соңғысына Қордың ақшасы есебінен осы Келісімде белгіленген мақсаттарға қарыз беру үшін жасалатын келісім;
      Берешек — ақшаны төлеу немесе қайтару жөніндегі кез келген міндеттеме (осы Келісім бойынша қабылданған);
      Қарыз (кредит) - осы Келісімнің, Кредиттік шарттардың және Банктік қарыз шарттарының талаптарына сәйкес Банктің ШОКС-қа беретін ақшаның сомасы;
      Қарыз алушы - Банк беретін Қарызды осы Келісімде белгіленген мақсаттарға пайдаланушы ШОКС;
      Кредиттік шарт - осы Келісімнің шеңберінде ШОКС-ты қаржыландыру үшін Банкке ақша қаражатының бір бөлігін (транша) беру жөнінде Қор мен Банктің арасында жасалатын келісім. Бұл ретте Кредиттік шарт орналастырылатын транштың сомасын, орналастырылатын қаражатты беру мен өтеу тәртібін және өтеу кестесін қамтиды;
      Жұмыс күні - Банктер Қазақстан Республикасында өз қызметін жүзеге асыру үшін ашық болатын күн (сенбіні немесе жексенбіні, немесе ресми мереке күндерін қоспағанда);
      Ақшаны игеру - Банктік қарыз шартын жасасу жолымен Кредиттік Шарттарда және осы Келісімде көрсетілген мерзімде және талаптарда Қордың ақшасы есебінен Банктің ШОКС-қа Қарыз беруі;
      Еңсерілмейтін күш жағдайлары - Тараптардың кез келгенінің осы Келісім бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындауы мүмкін емес жағдайлары (су тасқынын, жер сілкінісін, жарылыстарды, дауылдарды, індеттерді, эпизоотияларды, дүлей өрттерді, ереуілдерді, соғысты, көтерілістерді, мемлекеттік органдардың ресми актілерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей). Бұл ретте еңсерілмейтін күш жағдайларының сипаты, әрекет ету кезеңі уәкілетті мемлекеттік органдардың тиісті құжаттарымен расталуы тиіс;
      ШОКС-тың қарызды мақсатты пайдалануы - жаңа негізгі құралдарды сатып алу және жаңғырту, айналым қаражатын толықтыру, Кредиттік шарттарда және осы Келісімде белгіленген талаптарда және тәртіппен Банктен, банктерден, басқа да кредиттік ұйымдардан ШОКС бұрын алған қарыздарды қайта қаржыландыру;
      Банктің ақшаны мақсатты пайдалануы - Қордың ақшасын Банктің Қарыз (кредит) түрінде ШОКС-қа Кредиттік шарттарда және осы Келісімде белгіленген мақсаттар үшін ғана беруі;
      Қайта қаржыландыру - бұрын берілген қаражатты алмастыру. Қарыз алушының қазіргі қарыздарын қайта қаржыландыру кезінде "ШОКС" мәртебесі Қарыз алушының қайта қаржыландырылатын қарызды алу сәтінде ұсынған құжаттарының негізінде айқындалады. Бұл ретте қайта қаржыландыруға бөлінетін қарыздың ең жоғары сомасы осы Келісімнің 4-бөлімінің 3-тармағының 4) тармақшасына сәйкес айқындалады.
      Жылдық тиімді ставка - берілетін қарыздар бойынша сыйақының жылдық тиімді ставкасы "Қаржы қызметтері жөніндегі сыйақының шамасы туралы ақпаратты тарату кезінде сыйақы ставкаларын есептеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 23 қыркүйектегі N 215 қаулысына сәйкес есептеледі.

2. Келісімнің мәні

      1. Қордың жалғыз акционері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 қаулысын орындау мақсатында Қорға осы Келісімнің шарттарында екінші деңгейдегі банктерге орналастыру үшін ақшалай қаражат береді. Ақшалай қаражатты беру шарттары Жалғыз акционер мен Қор арасында жасалатын жеке кредиттік келісіммен айқындалатын болады.
      Осы Келісімге сәйкес Қор Банк Қарыздар беру сәтінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай болып табылатын ШОКС Қарыздары түрінде Банктің қаржыландыруы үшін Банкке _______ (_______) теңге сомасында ақша қаражатын (бұдан әрі - Ақша) орналастырады.
      2. Банкке ақшаны орналастыру Тараптардың арасында жасалған тиісті Кредиттік шарттардың негізінде Банктің корреспонденттік шотына ақша аудару жолымен транштармен жүзеге асырылады.
      3. Әрбір транштың сомасы Кредиттік шарттармен айқындалады.
      4. Қордың Банкке әрбір келесі транштың қаражатын орналастыруы
Банктің бұрын берілген транш бойынша Қордың ақшасын игеруін Банктің жазбаша ресми растауы негізінде жүргізіледі. Бұл ретте Банк осындай растау ұсынылған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде Қорға осы Келісімге 1-қосымшаға сәйкес Қордың ақшасын игергені туралы есеп беруге тиіс.
      Банктің осы Келісімнің шарттарын бұзғаны, бұрын берілген транштың/транштардың қаражатын игермегені/толық игермегені анықталған жағдайда Қор Банкке келесі траншты беруді тоқтата тұру құқығын өзіне қалдырады.

3. Орналастырылған қаражатты беру шарттары және оны өтеу тәртібі

      1. Қор ақшаны Банкке ақшаның мақсатты пайдаланылуы, жеделдігі, ақылылығы, қайтарымдылығы шарттарын сақтай отырып орналастырады.
      2. Банк осы Келісімде көзделген қаражатты ШОКС-қа осы Келісімде көзделген мақсаттарға Қарыз беру үшін ғана пайдалануға міндетті. Қордың ақшасын осы мақсатты пайдалануды Банк өз бетімен өзгертпеуге тиіс. Қордың ақшасын басқа мақсаттар үшін пайдалану Банктің осы Келісімде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылығына әкеп соқтырады.
      3. Қордың ақшаны Банкке орналастыру мерзімі — Кредиттік шартқа сәйкес Банкке әрбір траншты орналастырған күннен бастап 12 (он екі) айға дейін негізгі борышты төлеу жөніндегі жеңілдікті кезең бере отырып, 7 жылға (84 айға) дейін.
      4. Банктің әрбір транш бойынша ақшаны игеру мерзімі Қордың ақшасы тиісті транш бойынша Банктің корреспонденттік шотына келіп түскен күннен басталады және бірінші транш бойынша — 2009 жылғы 31 наурызда, екінші транш бойынша - 2009 жылғы 30 сәуірде, үшінші транш бойынша - 2009 жылғы 31 мамырда, төртінші транш бойынша - 2009 жылғы 30 маусымда аяқталады.
      5. Қор ақшасының игерілгенін растауға Банк Қорға мынадай құжаттарды (уәкілетті тұлғаның қолымен және Банктің мөрімен куәландырылған көшірмелер) ұсынады:
      Банк пен Қарыз алушының арасындағы Банктік қарыз шарты;
      Қарыз алушыға қарыз ретінде ақша беру туралы Банк Кредиттік комитетінің шешімінен үзінді;
      Банктік қарыз шарты бойынша Қарыз алушының шотына ақша аудару фактісін растайтын құжаттар (Қарыз алушының банктік шотынан үзінді және/немесе Банктің төлем тапсырмасы және/немесе төлем ордері).
      Банктің өз қоржынының қарыздарын қайта қаржыландырған жағдайда Қор ақшасының игерілгенін растауға Банк Қорға мынадай құжаттарды (уәкілетті тұлғаның қолымен және Банктің мөрімен куәландырылған көшірмелер) ұсынады:
      Банк пен Қарыз алушының арасындағы Банктік қарыз шарты (қайта қаржыландырылатын қарыз бойынша);
      Банктік қарыз шартына қосымша келісім/Банк пен Қарыз алушының арасында қайта жасалған Банктік қарыз шарты;
      Қарызды қайта қаржыландыру туралы Банк Кредиттік комитетінің шешімінен үзінді.
      Жобалар бойынша мақұлданған, бірақ берілмеген сомалар бөлігінде Қор ақшасының игерілгенін растауға Банк Қорға мынадай құжаттарды (уәкілетті тұлғаның қолымен және Банктің мөрімен куәландырылған көшірмелер) ұсынады:
      осы Келісімде белгіленген ақшаны игеру мерзімі ішінде Банк пен Қарыз алушының арасында жасалған Банктік қарыз шарты/Кредиттік желі ашу туралы келісім;
      Қарыз алушыға Қарыз ретінде ақша беру туралы Банк Кредиттік комитетінің шешімінен үзінді;
      Банктік қарыз шартының/Кредиттік желі ашу туралы келісімнің негізінде теңгерімнен тыс шоттағы қарыз қаражатының есебін көрсететін құжат.
      Банк ШОКС кредиттік желісі бойынша қаражаттың қол жетімділігі кезеңін 1 жылға дейін белгілеуге міндетті.
      6. Қордың сыйақы ставкасы Банкке берілетін ақша бойынша жылдық 8 %-ды (сегіз пайызды) құрайды. Банк тарапынан өз қаражатымен қоса қаржыландыру жағдайында сыйақы ставкасы жеке келісіммен айқындалады.
      7. Банк төлейтін сыйақы негізгі борыштың қалдығына есептеледі, бұл ретте бір жылдағы 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айдағы 30 (отыз) күн және толық емес айда біріншіні қоса алғанда, бірақ соңғы күнді қоспағанда, іс жүзінде өткен күндердің саны есепке алынады және Банк Қор ұсынатын шоттардың негізінде төлейді.
      8. Қордың орналастырған ақшасын Банктің өтеу тәртібі:
      Қорға Кредиттік желі бойынша сыйақы Кредиттік шарттардың талаптарына сәйкес есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1 (бірінші) жұмыс күнінен кешіктірмей Қор ұсынатын шоттың негізінде есепті тоқсаннан кейінгі айдың 3 (үшінші) жұмыс күнінен кешіктірмей тоқсан сайын төленеді;
      Кредиттік шарттар бойынша негізгі борыш Қорға Кредиттік шарттардың талаптарына сәйкес есепті жарты жылдықтан кейінгі айдың 1 (бірінші) жұмыс күнінен кешіктірмей Қор ұсынатын шоттың негізінде есепті жарты жылдықтан кейінгі айдың 3 (үшінші) жұмыс күнінен кешіктірмей жеңілдікті кезең өткеннен кейін жарты жылда бір рет тең үлестермен төленеді.
      9. Қордың ақшасын пайдалану мерзімі Кредиттік шарттарда көрсетілген деректемелер бойынша Қордың ақшасы Банктің шотына келіп түскен күннен басталады және ол толық қайтарылған күнмен аяқталады. Қордың банктік шотына ақшаның толық көлемде келіп түскен күні ақшаның қайтарылған күні болып табылады.
      10. Осы Келісім бойынша бұрын берілген ШОКС Қарыздарын өтеу есебінен босатылған Қордың ақшасын осы Келісімнің қолданылуы ішінде Банк осы Келісімнің шарттары бойынша ШОКС одан әрі қаржыландыруға жіберуге не осы Келісімнің 10-бөлімінің 1-тармағына сәйкес мерзімінен бұрын қайтаруға тиіс.
      11. Осы Келісімде көзделген ақшаның 30-нан % аспайтын мөлшеріндегі қаражатын ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру жөніндегі жобаларды қаржыландыруға жіберу ұсынылады. Бұл ретте ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру жөніндегі ұйымдарға осы Келісімде көзделген шарттар қолданылады.
       Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2010.10.13 N 1064 Қаулысымен.

4. ШОКС-қа қарыздар беру шарттары

      1. ШОКС-ты қаржыландыру ШОКС Қор ақшасы есебінен қаржыландыру
жолымен жүзеге асырылады.
      2. Банктің осы Келісімнің шеңберінде Кредиттік шарттар бойынша ШОКС-ты қаржыландыруы Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған қызмет түрлерін қоспағанда, қызмет түрлері шектелместен жүзеге асырылады.
      3. Банк ШОКС-қа Қарыздарды мынадай шарттар орындалған кезде беруге құқылы:
      1) ШОКС-қа Қарыздар жаңа негізгі құралдар сатып алуға және жаңғыртуға, айналым қаражатын толықтыруға, сондай-ақ Кредиттік шарттарда және осы Келісімде айқындалатын талаптарда және тәртіппен ШОКС-тың қазіргі қарыздарын қайта қаржыландыруға беріледі;
      2) Қарыздың валютасы - теңге;
      3) кредит беру мерзімі - 84 айға дейін;
      4) осы Келісімнің шеңберінде Кредиттік шарттарда көзделген Қарыз бойынша, сондай-ақ Қор қаржыландыру көзі болып табылатын басқа қарыздар бойынша ШОКС-тың Банк алдындағы негізгі борышы жөніндегі берешек қалдығының жалпы сомасы 750 000 000 (жеті жүз елу миллион) теңге мөлшеріндегі сомадан аспауға тиіс;
      5) айналым қаражатын толықтыруға берілетін Қарыздар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі жеңілдікті кезең - 6 (алты) айға дейін, ал басқа мақсаттарға берілетін Қарыздар бойынша - 12 (он екі) айға дейін.
      6) сыйақының жылдық тиімді ставкасы ШОКС үшін 12,5 %-дан (он екі бүтін оннан бес пайыздан) аспауға тиіс;
      7) Банктің ШОКС-қа бланкілік Қарыздарды беруіне жол берілмейді;
      8) мынадай:
      Банктің ішкі нормативтерімен белгіленетін келеңсіз кредиттік тарихы бар;
      салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі бар ШОКС-ты қаржыландыруға тыйым салынады;
      9) ШОКС-қа:
      заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу мақсаттарына;
      Қор тікелей қаржыландырған ШОКС жобаларын қоспағанда, Қор қаржыландыру көзі болып табылатын ШОКС қазіргі қарыздарын/кредиттерін қайта қаржыландыру мақсаттарына қарыздар беруге тыйым салынады;
      10) ШОКС қазіргі кредиттерін қайта қаржыландыруға бағытталған қарыздардың үлесі Қор ақшасының 70 (жетпіс) %-ынан аспауға тиіс.
      4. ШОКС осы Келісім бойынша Қор ШОКС-ты қаржыландыру үшін ақшалай қаражат бөлетін әр түрлі банктерден, қаржы ұйымдарынан бір мезгілде Қор ақшасы есебінен Қарыз ала алмайды. Қор қаражаты есебінен басқа банктерден алынған Қарыздардың болмауы шартын ШОКС жобаны қаржыландыруға арналған өтінімде растауға тиіс. ШОКС атап айтқанда, басқа банкте Қарыздардың жоқтығы туралы өтінімде, дұрыс емес және сенімсіз ақпарат бергені үшін Банк жауап бермейді.
      5. Осы Келісімнің 4-бөлімінің 4-тармағы шарттарының бұзылу фактісі анықталған жағдайда ШОКС жауап береді. Бұл ретте Қор бастапқы Қарыз берген Банкті анықталған фактілер туралы хабардар етеді, ал екінші Қарызды берген Банк бұл ретте Банк қарызы шартының талаптары бойынша немесе өз қалауы бойынша Қарызды қайтару жөніндегі жұмысты бастауға, Қордың қаражатын осы Келісімнің талаптарын қанағаттандыратын басқа ШОКС жібере отырып, Қарыздың орнын өз қаражатымен ауыстыруға міндетті. Егер Қарыз алушының әр түрлі банктерден бір мезгілде қарыз алуы арасындағы кезең кемінде 10 (он) жұмыс күнін құраған жағдайда екінші Қарызды берген Банктің осы тармақта белгіленген міндеттемесі орындалмайды. 
      6. Қарыз алушы Қордың ақшасы есебінен Қарызды игеруді Банктік қарыз шарты/Кредиттік желі ашу туралы келісім жасалған күннен бастап 2 айдың ішінде бастауға міндетті.
      7. Банк осы Келісімнің 4-бөлімінің 6-тармағы шарттарының бұзылуы фактілері анықталған жағдайда Банктік қарыз шартын/Кредиттік желі ашу туралы келісімді бұзуға немесе өзінің қалауы бойынша, бұл ретте Қордың қаражатын осы Келісімнің талаптарын қанағаттандыратын басқа ШОКС жібере отырып, Қарыздың орнын өз қаражатымен ауыстыруға міндетті.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      1. Осы Келісімнің шарттарына сәйкес Қор мыналарға құқылы:
      1) Осы Келісімде көзделген ақшаны Банктің игеруін және тиімді пайдалануын, сондай-ақ Қарыз алушылардың осы Келісімде белгіленген қаржыландыру шарттарын сақтауын тексеруге.
      Бұл ретте тексеру Қор өкілдерінің Банкке шығуы жолымен жүзеге асырылады.
      2) Келісімге тиісті қосымша келісім жасасу жолымен осы Келісімнің шарттарын өзгерту туралы ұсыныспен Банкке өтініш жолдауға;
      3) осы Келісімге сәйкес ШОКС қаржыландыру үшін бөлінетін Қордың Банктің ақшасын игеру жөніндегі қажетті жедел ақпаратты Банктен сұратуға;
      4) Кредиттік шарттар бойынша сомаларды мерзімінен бұрын қайтаруды және/немесе мынадай жағдайларда Кредиттік шарттар мен осы Келісімді мерзімінен бұрын бұзуды талап етуге:
      осы Келісімнің шеңберінде негізгі борышты және/немесе Кредиттік шарттар бойынша сыйақыны Банктің уақтылы және/немесе толық көлемде аудармауы;
      мақсатсыз пайдалану сомасының 15 %-ы (он бес пайызы) мөлшерінде айыппұл төлей отырып, мақсатсыз пайдалану сомасына Банк қаражатын мақсатсыз пайдалану;
      мынадай рейтингтік агенттіктердің бірі Standard&Poor`s Fіtсһ Rаtnigs, Мооdу`s Іnvеstоrs Sеrvісе арқылы Банктің кредиттік рейтингінің 2 (екі) және одан да көп тармаққа төмендеуі (Қазақстан Республикасының егеменді рейтингінің төмендеуі салдарынан рейтингтің автоматты түрде төмендеуі жағдайын қоспағанда);
      Банктің кейінгі 2 айдан астам ҚҚА-нің пруденциалдық нормативтерін бұзуы, сондай-ақ егер Банк лицензиясының қолданылуын уәкілетті орган тоқтата тұрса;
      егер бұл Банктің қызметіне немесе қаржылық жағдайына елеулі қолайсыз әсер етсе және Банк стратегиясының өзгеруіне әкеп соқса, меншік құқығын бір мезгілде сату немесе бір мезгілде өзге де ауыстыру және/немесе Банк акцияларының 10 %-ынан (он пайызы) астамға қатысты иелік ету және пайдалану құқығын ауыстыру кезінде;
      қатарынан 2 (екі) тоқсаннан астам уақыт бойында теріс қаржы нәтижесінің болуы;
      Банктің осы Келісім бойынша міндеттемелеріне сәйкес қатарынан 2 (екі) айдан астам уақыт бойына ақпарат пен есептіліктің берілмеуі;
      Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Банктің төлемге қабілетсіз деп жариялануы;
      Кредиттік шарттарда және осы Келісімде көзделген тексеру жүргізуге Банктің қарсылық білдіруі;
      Кредиттік шарттар мен осы Келісім бойынша, сондай-ақ Қордың Жалғыз акционері және/немесе оның еншілес ұйымдары Банкпен жасасқан және жасасатын өзге де шарттар бойынша Банк тарапынан өз міндеттемелерін орындамауының өзге де жағдайларында, және егер мұндай бұзушылықты Банк бұзушылық туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде жоймаса.
      Көрсетілген жағдайларда Банк Қордың бірінші уәжделген жазбаша талабы бойынша Қордың осы Келісімнің шеңберінде Кредиттік шарттар бойынша Банкке орналастырған ақшаны осы талап келіп түскен күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннің ішінде қайтаруға міндеттенеді.
      Банк осындай талапты алған күннен кейін 20 (жиырма) күнтізбелік күннің ішінде Қордың талабы бойынша ақшаны аудармаған жағдайда соңғысының Банктің қосымша келісімінсіз Қордың Банкке жазбаша уәжделген талаптарын, Кредиттік шарттар мен осы Келісімнің ақшаны акцептсіз және/немесе даусыз есептен шығаруды жүзеге асыру үшін қажетті нотариалды куәландырылған көшірмелерін қоса бере отырып, төлемдік талап-тапсырмаларын беру жолымен осы Келісімнің шеңберінде Кредиттік шарттар талаптарының орындалмауына байланысты кредит сомасын, сыйақыны, тұрақсыздық төлемін және басқа да шығыстарды қоса алғанда, берешек сомасын Банктің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі кез келген корреспонденттік шоттарынан кез келген валютада акцептсіз және даусыз тәртіппен есептен шығару (ақшаны алу) жүргізуге құқығы бар. Банктің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттарында Қордың алдындағы міндеттемелерді орындау үшін ақша жетпеген жағдайда Қордың Банктің қосымша келісімінсіз Банктің кез келген шотынан кез келген валютада акцептсіз және даусыз тәртіппен ақшаны есептен шығаруға (алуға) құқығы бар.
      Ақшаны орналастырылған ақшаның валютасынан өзге валютада акцептсіз алған жағдайда алынған ақшаны орналастырылған ақшаның валютасына айырбастау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген, алынған валютаны айырбастау күніндегі бағам бойынша жүргізіледі;
      5) Банкті алдын ала хабардар ете отырып, кемінде жарты жылда 1 (бір) рет Банк пен Қарыз алушының арасындағы Банктік қарыз туралы шарттарда көзделген құқықтардың шеңберінде жоба іске асырылып жатқан жерге бару арқылы Қордың ақшасын Қарыз алушының мақсатты пайдалануының мониторингін жүзеге асыруға;
      6) Банк қаржыландырған Қарыз алушыдан осы Келісімде көзделген қаражаттың игерілуі мен мақсатты пайдаланылуы туралы, атап айтқанда, Қарыз алушы Банктен кредит (осы Келісімнің шеңберінде) кредит алды ма, және мұндай кредиттің қандай мақсаттарға берілгені туралы қосымша ақпарат сұратуға құқылы.
      2. Осы Келісімнің шарттарына сәйкес, Банк өз қалауы бойынша осы
Келісімде көзделген қаражат есебінен кредит беру үшін келісімнің өлшемдеріне сай ШОКС таңдауға құқылы.
      3. Осы Келісімнің шарттарына сәйкес Банк мыналарға міндетті:
      1) осы Келісімді жасасудың негізгі мақсаты - ШОКС-ты жеңілдікті шарттарда қолдауды қатаң сақтауға;
      2) осы Келісімнің 3-бөлімінің 4-тармағында көрсетілген мерзімді ескере отырып, осы Келісімнің шеңберінде Кредиттік шарттарға сәйкес бөлінетін Қор ақшасын игеруге;
      3) Кредиттік шарттарда және осы Келісімде көрсетілген талаптарға және тәртіпке сәйкес, сондай-ақ мерзімде ШОКС-қа қарыз беруге;
      4) осы Келісім бойынша құқықтар мен міндеттерді осы Келісімнің қолданылуы аяқталғанға дейін Қордың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға бермеуге және басқаға жол бермеуге.
      Осы тармақтың әрекеті Банктің Қарыз алушыға талаптарын ҚҚА нормативтік актілеріне сәйкес үмітсіздер санатына көшірілген Қарызды қайтаруды қамтамасыз ету мақсатында Банктік қарыз шарты бойынша үшінші тұлғаларға беру жағдайларына қолданылмайды.
      5) ШОКС Қарызды өтегеніне немесе өтемегеніне қарамастан, Банк Қорға негізгі борыш сомасын, есептелген сыйақы мен тұрақсыздық төлемін Кредиттік шарттарда және осы Келісімде белгіленген мерзімде өтеу жөнінде сөзсіз міндеттеме қабылдайды;
      6) Қордың бірінші талабы бойынша, Қордың талабы алынған сәтінен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде Кредиттік шарттарды және осы Келісімді іске асыру жөніндегі, сондай-ақ Кредиттік шарттарда және осы Келісімде көзделген қаражат есебінен кредит берілетін Қарыз алушылар жобаларының мониторингі жөніндегі негізделген қажетті ақпаратты, соның ішінде Қарыз алушылардан банк құпиясын жария етпеуге келісім алу шартымен банк құпиясын құрайтын ақпаратты ұсынуға;
      7) Банктің ішкі талаптарына сәйкес Қарыз алушылардың Қарызды мақсатты пайдалануының мониторингін жүзеге асыруға;
      8) осы Келісімнің 4-бөлімінің 4-тармағы шарттарының бұзылу фактілері анықталған жағдайда осы Келісімнің 5-бөлімінің 4-тармағын ескере отырып, Банктік қарыз шартының талаптарына сәйкес Қарыз алушылардан Қарызды мерзімінен бұрын қайтаруды немесе өзінің қалауы бойынша, бұл ретте Қор қаражатын Кредиттік шарттардың және осы Келісімнің талаптарын қанағаттандыратын басқа ШОКС жібере отырып, Қарызды өз қаражатымен ауыстыруды талап етуге;
      9) осы Келісімнің 4-бөлімінің 6-тармағы шарттарының бұзылу фактілері анықталған жағдайда осы Келісімнің 4-бөлімінің 7-тармағын ескере отырып, Банктік қарыз шартын/Кредиттік желі ашу туралы келісімді бұзуға немесе өзінің қалауы бойынша, бұл ретте Қор қаражатын Кредиттік шарттардың және осы Келісімнің талаптарын қанағаттандыратын басқа ШОКС жібере отырып, Қарызды өз қаражатымен ауыстыруға;
      10) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 20-күніне дейін осы Келісімге 2-қосымшаға сәйкес Кредиттік шарттарға және осы Келісімге сәйкес ШОКС-ты қаржыландыру үшін бөлінетін Қор ақшасының есебінен ШОКС жобаларын қаржыландыру туралы есеп беруге;
      11) Кредиттік шарттарда және осы Келісімде белгіленген мерзімде игерілмеген ақшаның бір бөлігін Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру ставкасы мөлшерінде игерілмеген сомадан айыппұл төлей отырып, игеру мерзімі өткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қорға қайтаруға. Қаражатты игермегені/уақтылы игермегені үшін айыппұл тиісті кезең ішіндегі бірінші күнді қоса алғанда, бірақ соңғы күнді қоспағанда, күнтізбелік жылдағы 360 күн есебінен өткен күндердің іс жүзіндегі саны негізінде есептеледі;
      12) Қор тиісті хабарламаны жіберген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Банк нысаналы мақсатына сай пайдаланбаған Қордың ақшасы сомасының 15 %-ы (он бес пайызы) мөлшерінде Қорға айыппұл төлеуге;
      13) егер Банк Кредиттік шарттарға және осы Келісімге сәйкес кез келген соманы төлеу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, онда мерзімі өткен сомаға мерзімі өткен бірінші күннен бастап іс жүзінде төленген күнге дейін мерзімі өткен берешектің 0,2 %-ы мөлшерінде тұрақсыздық төлемі есептеледі.
      14) резидент банктердегі барлық корреспонденттік және өзге де шоттар туралы осы Келісімге қол қойылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде, ал резидент банктерде осы Келісімге қол қойылғаннан кейін ашылған шоттар туралы - ашылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Қорды жазбаша хабардар етуге. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі және/немесе резидент банктердегі корреспонденттік шоттардағы Банктің қаражаты Кредиттік шарттардың және осы Келісімнің шеңберінде Қордың алдындағы міндеттемені орындауға жетіспеген жағдайда Қордан тиісті хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Қорды басқа банктердегі (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы) шоттар туралы жазбаша хабардар етуге;
      15) Банктің заңды мекен-жайы, почталық және банктік деректемелері, сондай-ақ іс жүзіндегі мекен-жайы өзгерген кезде Қорға 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде осындай өзгерістер туралы жедел хабарлауға. Хабарламаған және/немесе уақтылы хабарламаған жағдайда ықтимал салдарлар үшін Банк жауапты болады;
      16) Банктің Қор ақшасының игеруі мен мақсатты пайдалануын және Банктің Қарыз алушыларды қаржыландыру шарттарын сақтағанын тексеруді жүргізу туралы хабарламаны алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Банк Қор ақшасының игерілгені мен мақсатты пайдаланылғанын және Банктің Қарыз алушыларды қаржыландыру шарттарын сақтағанын растайтын құжаттардың түпнұсқаларын дайындауға, сондай-ақ тексеру жүргізу үшін лайықты жағдайды қамтамасыз етуге (үй-жай, офистік техника және жиһаз беру) міндетті. Тексеру Қор ақшасын игеру мерзімі өткеннен кейін жүргізіледі; 
      17) Кредиттік шарттар бойынша Қор ақшасын игеру мерзімі өткен күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Қор ақшасы есебінен Банк игерген жобалардың тізімін қоса бере отырып, осы Келісімнің 3-бөлімінің 5-тармағында көрсетілген Қор ақшасының игерілгенін растайтын құжаттарды (уәкілетті тұлғаның қолымен және Банктің мөрімен куәландырылған көшірмелер) Қорға ұсынуға. Осы Келісімнің 3-бөлімінің 5-тармағында көзделген құжаттар орталықтандырылған түрде Қордың Бас офисіне ұсынылады (не осы Келісімнің 3-бөлімінің 5-тармағында көзделген құжаттар Банк филиалы орналасқан өңірдегі Қордың тиісті өңірлік филиалдарына ұсынылады);
      18) жедел, 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, Банк қызметін жүзеге асыруға жасалған шектеулер немесе тыйым салулар туралы, сондай-ақ Банк акцияларының 10 %-ынан (он пайызынан) астамына қатысты меншік құқығының бір жолғы сатылуы немесе өзгеше түрде басқа біреуге берілгені және/немесе иелік ету және пайдалану құқықтарының басқа біреуге берілгені туралы жазбаша түрде хабардар етуге;
      19) Банктік қарыз шартында Қарыз алушының Қор өкілдерін жобаларды іске асыру орнына жіберуін жүзеге асыру міндеттерін бекіту шараларын қабылдауға;
      20) Қарыз алушылармен Банктік қарыз шартында Қарызды қаржыландыру көзі деп Қорды белгілеуге;
      21) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-күніне дейінгі мерзімде Қорға мынадай есептіліктің түпнұсқаларын ұсынуға:
      есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1-күнгі жағдай бойынша теңгерімдік және теңгерімнен тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп (700 Н нысан);
      тоқсан сайынғы бухгалтерлік теңгерім (N 1 нысан);
      кірістер мен шығыстар туралы тоқсан сайынғы есеп (N 2 нысан);
      ақшаның қозғалысы туралы тоқсан сайынғы есеп (N 3 нысан);
      меншікті капиталдағы өзгерістер туралы тоқсан сайынғы есеп (4-нысан);
      ҚҚА Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына сәйкес есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1-күнгі жағдай бойынша пруденциалдық (экономикалық) нормативтердің орындалуы туралы есептер (1, 2, 3-қосымшалар);
      22) жыл сайынғы қаржылық есептілікті уәкілетті органға ұсыну мерзімі өткеннен кейін 10 (он) күнтізбелік күнге дейінгі мерзімде жыл сайынғы қаржылық есептіліктің түпнұсқасын жыл сайын Қорға ұсынуға;
      23) осы Келісім жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күннен кешіктірмей осы Келісімге сәйкес ШОКС-ты қаржыландыру туралы жарнаманы кемінде 2 (екі) бұқаралық ақпарат көзіне орналастыруға, оның біреуі Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таралатын баспа басылымы болуға тиіс. Жарнамада ШОКС-ты қаржыландыру шарттары қамтылуға тиіс (қаржыландыру көзі Қор болып табылатынын көрсете отырып, Қарыздың мерзімі, бір қарыз алушыға Қарыздың ең көп сомасы, сыйақы ставкасы, қаржыландыру мақсаттары);
      24) осы Келісімнің қолданылу мерзімінде ШОКС қарыздарын осы Келісімде көзделген Қор ақшасының есебінен қайта қаржыландыру нәтижесінде босаған ақшаны Қазақстан Республикасының экономикасына пайдалануға;
      25) Қарыз алушылармен жасалатын Банктік қарыз шарттарында/Кредиттік желі ашу туралы келісімде Қазақстан Республикасы ұлттық қорынан бөлінетін қаражаттың мониторингі және оның мақсатты, заңды әрі тиімді пайдаланылуын бақылау мақсатында құрылған жұмыс тобы (органы) мен оның құрамына кіретін мемлекеттік органдарға және ұйымдарға Банк пен Қордың қарыздар (қарыз) жөнінде, оның ішінде банктік және коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратты беруіне келісімін көздеуге;
      26) Қазақстан Республикасы Ұлттық Қорынан бөлінетін қаражаттың
мониторингі және оның мақсатты, заңды әрі тиімді пайдаланылуын бақылау мақсатында құрылған жұмыс тобы (органы) мен оның құрамына кіретін мемлекеттік органдардың және ұйымдардың талап етуі бойынша осы Келісім негізінде берілген қарыздар (қарыз) жөнінде, оның ішінде банктік және коммерциялық құпия болып табылатын ақпарат беруге;
      27) Қарыз алушылармен жасалатын Банктік қарыз шарттарында/Кредиттік желі ашу туралы келісімде Қордың бұқаралық ақпарат құралдарында Қарыз алушының атауы мен қаржыландырылатын саланы жариялауына Қарыз алушының келісімін көздеуге.
      4. Кредиттік шарттардың және осы Келісімнің негізінде негізгі борыш, сыйақы және өзге де сомалар бойынша барлық төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салықтар, баждар, алымдар және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер тиісінше төленгеннен немесе ұсталғаннан кейін жүргізіледі.

6. Мониторинг

      1. Қор осы Келісімнің әрекет ету мерзімі ішінде Банктің Қор ақшасын игеруінің және мақсатты пайдалануының мониторингін жүргізуге, Қор өкілдерін Банкке жіберу жолымен Банктің Қарыз алушыларды қаржыландыру шарттарын сақтауын тексеруді жүргізуге әрі банктік және коммерциялық құпияны сақтау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, Банктен құжаттар (Банктің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен куәландырылған көшірмелер) сұратуға құқылы.
      2. Банк Қор өкілдерінің жазбаша талабы бойынша осы Келісімнің 6-бөлімінің 1-тармағын ескере отырып, мониторинг мақсатында Қор сұрататын шарттардың, төлем тапсырмаларының және өзге де құжаттардың Банк куәландырған (уәкілетті тұлғаның қолымен және мөрімен) көшірмелерін ұсынуға міндетті.

7. Сөндірулер мен кепілдіктер

      Банк Қорға мыналарды мәлімдейді және оларға кепілдік береді:
      1. Банк осы Келісімде көрсетілген сөндірулер мен кепілдіктердің дұрыстығын және шындыққа сәйкестігін растайды. Қор көрсетілген сөндірулер мен кепілдіктерді тексеруге міндетті емес.
      2. Банк мыналарға сөндіреді және кепілдік береді:
      1) Кредиттік шарттарда және осы Келісімде көзделген қаражатты тек Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті барлық лицензиялар мен рұқсаттары бар ШОКС болып табылатын ШОКС-қа Қарыз беру үшін ғана пайдаланатын болады;
      2) оның бизнесіне, оның қаржылық жағдайына, активтеріне және осы Келісім бойынша өз міндеттемелері бойынша жауап беру қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін қандай да бір жағдайлар Банкке белгісіз. Сондай-ақ, Банктің жарғылық құзыретінің осы Келісімге қол қоятын тұлғамен осы Келісімді жасасуға мүмкіндік беретінін Банк растайды;
      3) Банк осы Келісімді жасасу сәтінде осы Келісімді бұзуға, оны орындаудың мүмкін еместігіне, оны жарамсыз деп тануға себеп болуы мүмкін негіздемелердің жоқтығын растайды.
      3. Банк өзі Қорға берген (ұсынған) немесе беретін барлық ақпараттың, сондай-ақ барлық құжаттаманың дәлдігі мен шындыққа сәйкестігін мәлімдейді және растайды. Қор берілген немесе берілетін құжаттаманың сенімділігі мен дәлдігін тексеруге міндетті емес. Жалған, толық емес және/немесе сенімсіз мәліметтер бергені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілік туралы Банкке ескертілген.
      4. Тараптардың бірі Банк болатын ШОКС-ты қаржыландыру жөніндегі келісімдер Банктің жарғысын немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының Банкке қатысы қолданылатын талаптарын бұзбауға тиіс.
      5. Осымен Банк осы Келісімде қамтылған барлық шарттар, өзі жасайтын іс-әрекеттердің құқықтық мәні өзіне айқын және түсінікті екендігін мәлімдейді.

8. Орналастырылған ақшаны өтеу

      1. Банк талаптарға сәйкес және Кредиттік шарттар мен осы Келісімде белгіленген мерзімде Қор орналастырған ақшаны қайтаруды және өзге төлемдерді төлеуді қамтамасыз етеді.
      2. Егер жүргізілген төлем сомасы Кредит шарттары бойынша және осы Келісім бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткіліксіз болған жағдайда, ол бірінші кезекте Қордың орындауды алу жөніндегі шегерімдерін, содан кейін тұрақсыздық айыбы мен сыйақыны, ал қалған бөлігінде - борыштың негізгі сомасын өтейді. Қор Банк берешегін өтеудің басқа кезектілігін айқындауға құқылы.
      3. Егер төлем күні демалыс немесе мереке күніне түссе, төлем одан кейінгі жұмыс күні жүргізіледі.

9. Қордың бастамасы бойынша ақшаны мерзімінен бұрын қайтару

      1. Кредит шарттарында және осы Келісімде көзделген тәртіппен және шарттарда Қордың бастамасы бойынша Кредит шарттары бойынша  ақшаны мерзімінен бұрын қайтаруға болады

10. Банктің бастамасы бойынша ақшаны мерзімінен бұрын қайтару

      1. Қорға кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлама жібере отырып, Банк Қорға іс жүзінде пайдаланған уақыты үшін кредиттің негізгі сомасы бойынша төленуге тиіс барлық есептелген сыйақы мен өзге де сомаларды төлейді деген талаппен, Банк өтелмеген кредиттің негізгі сомасының барлығын немесе бір бөлігін кез келген уақытта мерзімінен бұрын қайтаруға құқылы және осы сәттен бастап Банктің Қор алдындағы ақшалай міндеттемесі тоқтатылады.

11. Тараптардың жауапкершілігі

      1. Келісімге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Келісімдегі Тарап Келісімнен туындайтын міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін жауапты болады.

12. Хабарламалар

      1. Тараптар Келісім шеңберінде талап етілетін немесе жасалған кез келген хабарлама, хабар, хат немесе сұрау жазбаша нысанда берілетініне келіседі. Мұндай хабарлама, хабар, хат немесе сұрау Тараптың уәкілетті өкілінің өз қолына берілген, Келісімде көрсетілген қатысушы Тараптың мекен-жайы бойынша почта немесе курьерлік байланыс арқылы, факсимильді және телексті байланыс арқылы жеткізілген жағдайлардың кез келгенімен тиісті түрде берілген немесе жіберілген деп қаралатын болады.
      2. Кез келген хабарлама, хабар, хат немесе сұрау мынадай жағдайларда алынған болып есептеледі:
      1) қолма-қол (курьерлік) жіберу — тиісті белгіні қойып алған күні;
      2) тапсырысты хатпен, жеделхатпен жіберу - жібергеннен кейін үшінші күні (жіберген кезде почта кәсіпорыны берген құжаттың күнінен бастап);
      3) факсимильді немесе телексті байланыс арқылы жіберу — жіберудің ойдағыдай аяқталғаны туралы факсимильді аппараттың растауы болуы шартымен жіберілген күні. Бұл ретте Тараптар 2 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде мұндай хабарламаны, хабарды, хатты немесе сұрауды қолма-қол (курьермен) немесе тапсырысты хатпен жіберуге міндеттенеді.
      3. Ай сайынғы және тоқсан сайынғы есептілік қол қойылған материалдарды электрондық почта арқылы жөнелту жолымен — құжаттардың түпнұсқаларын кейіннен Банктің Қорға беруімен электрондық почтаны   жөнелтудің ойдағыдай аяқталғаны туралы растаманың болуы шартымен жөнелтілетін күні берілуі мүмкін.

13. Құпиялылық

      1. Осымен Тараптар Келісім талаптарына қатысты ақпарат, сондай-ақ Келісімді жасасу және орындау барысында өздері алған қаржылық, коммерциялық және өзге де ақпарат құпия болып табылатынына және осы Келісім мен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жариялауға жатпайтынына келіседі.
      2. Осы Келісім мен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тікелей көзделген жағдайларда Тараптың құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беруіне, жариялауына немесе басқаша таратуына болады.
      3. Тараптар Келісімнің болуы құпиялылығы мен шарттарын сақтау үшін қажетті барлық, оның ішінде құқықтық сипаттағы шараларды қабылдайды. Қордың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне Қордың осы Келісім бойынша өз құқықтарын іске асыру барысында алынған мәліметтерді жариялауға не үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.
      4. Кез келген Тарап Келісім талаптарын бұза отырып, құпия ақпаратты жариялаған не таратқан жағдайда, кінәлі Тарап мұндай ақпараттың таралуы салдарынан басқа Тарап шеккен ықтимал шығындарды өтей отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделгендей жауапты болады.

14. Тежеусіз күш мән-жайы

      1. Егер орындау мүмкіндігінің болмауы тежеусіз күш мән-жайларының салдары болып табылса, Тараптар Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісті дәрежеде орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.
      2. Тежеусіз күш мән-жайлары басталған кезде Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігі болмаған Тарап ол басталған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде басқа Тарапты мұндай мән-жайлар туралы уақтылы хабардар етуі қажет.
      3. Уақтылы хабар болмаған кезде Тарап басқа Тарапқа хабарламаудан немесе уақытылы хабарламаудан келтірілген шығындарды өтеуге міндетті.
      4. Тежеусіз күш мән-жайларының басталуы Келісімді орындау мерзімін олардың әрекет етуі кезеңіне ұлғайтуға әкеледі.
      5. Егер мұндай мән-жайлар 2 (екі) айдан астам уақытқа созылатын болса, онда Тараптардың әрқайсысы Кредиттік шарттар мен осы Келісім бойынша міндеттемелерді одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте Банк мұндай талаптарды Қор мәлімдеген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде негізгі борыш сомасын сыйақы есептемей қайтаруға міндетті.

15. Дауларды шешу

      1. Осы Келісімге байланысты немесе одан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер арқылы шешіледі. Реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.
      2. Осы Келісім Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндіріледі және реттеледі.

16. Келісім талаптарының өзгеруі

      1. Осымен Тараптар осы Келісімге кез келген өзгерістерді немесе толықтыруларды Тараптардың жазбаша келісімі бойынша ғана жасауға болатынымен келіседі.

17. Қорытынды ережелер

      1. Осы Келісімнің ережелері өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін. Келісімде көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптардың келісімі бойынша жазбаша нысанда жасалған және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған өзгерістер мен толықтырулар ғана Тараптар үшін жарамды әрі міндетті болып танылады.
      2. Осы Келісім әрқайсысының заңдық күші бірдей Тараптардың әрқайсысына 1 (бір) данадан мемлекеттік және орыс тілдерінде 2 (екі) сәйкес келетін данада жасалған. Тараптар арасында келіспеушіліктер мен даулар туындаған жағдайда, Келісімнің орыс тіліндегі мәтінінің мәні басым болады.
      3. Осы Келісім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар Келісім бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.
      4. Тараптар осы Келісімге қол қойылғаннан кейін барлық бұрынғы талқылаулар, ұсынымдар, сондай-ақ хат алмасулар заңды күшін жоғалтатынына және Келісімнің мәтінімен ауыстырылатынына келіседі.
      5. Келісімде көзделмеген барлық өзге жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

18. Тараптардың заңды мекен-жайлары, банктік деректемелері мен қолдары

                                                      Бас келісімге
                                                        1-қосымша

                                           20___ж. _________ N_____

                  Қордың ақшасын игеру туралы есеп

      1) Қордың ақшасын игеруді өңірлік бөлу

N

Облысы

Жобалардың саны

Игеру сомасы, теңге

оның ішінде қайта қаржыландыру

Қордың қаражаты есебінен

Банктің қаражаты есебінен

1

Ақмола
0

2

Ақтөбе

3

Алматы

4

Атырау

5

ШҚО

6

Жамбыл

7

БҚО

8

Қарағанды

9

Қостанай

10

Қызылорда

11

Маңғыстау

12

Павлодар

13

СҚО

14

ОҚО

15

Астана қ.

16

Алматы қ.


ЖИЫНЫ:

      2) Қордың ақшасын игеруді салалық бөлу

N

Сала

Жобалардың саны

Игеру сомасы, теңге

оның ішінде қайта қаржыландыру

Қордың қаражаты есебінен

Банктің қаражаты есебінен

1

Өнеркәсіп

2

Өзге қызметтер

3

Ауыл шаруашылығы

4

Сауда5

Көлік және байланыс

6

Құрылыс


ЖИЫНЫ:

0

0


0

                                                      Бас келісімге
                                                        2-қосымша

                                           20___ж. _________ N_____

Қордың ақшасы есебінен ШОКС жобаларын қаржыландыру туралы есеп

Жал-
пы
N

Банк

Об-
лыс

ҚР об-
лыс-
тары
бөлі-
н іс ін-
де
Қа рыз
алушы-
ның
атауы

Заңды
мәрте-
бесі
(ЖШС, ЖК, КШ, ӨК)

Бе-
ріл-
ген
күні

Қарыз
мерзі-
мі, ай

Қа-
рыз
со-
масы

Қордың
қара-
жаты
есебі-
нен
мақұл-
данған
қарыз
сомасы

Банк
қара-
жаты
есе-
бінен
мақұл-
данған
қарыз
сомасы

Іс жү-
зінде
беріл-
ген
қаражат
сомасы

Қордың қаража-
ты
есебі-
нен іс
жүзінде
беріл-
ген
сома

Банк
қара-
жаты
есебі-
нен
нақты
беріл-
ген
сома

Негізгі
борыш
өтеу
бойынша
жеңіл-
дік
кезеңі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

кестенің жалғасы

Сый-
ақы
төлеу
бой-
ынша жең-
ілдік
кезе-ңі

Кре-дит
бой-ынша
сый-ақы ставкасы

Кредит бойынша сыйақы-ның
тиімді
ставка-сы

Кредит беру объек-
тісі

Қарыз
қара-
жаты-
ның
мақ-
саты
орны
қа-
рыз
қара
жаты-
ның
әрбір
бағы-
тының
атауы
мен
сома-
сы
көрсе-
тіл ген)

Іске асы-
ру орны (ау-
дан, қала

ЭҚЖС негізгі топ-
тары бой-ынша Эко-номика саласы

ЭҚЖС бойынша экономика-
ның кіші саласы

Жобаны іске асыру есебі-
нен құрыл-
ған жаңа жұмыс орындары

ЕДБ уәкі-
летті органы шешімінің
N

ЕДБ уәкі-
летті органы шешімінің күні

Банктікқарыз шартынның /Кредит желісін ашу туралы келісімнің N

Банктік қарыз шартының /Кредит желісін ашу туралы келісімнің күні

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2009 жылғы 13 ақпандағы
N 148 қаулысымен  
мақұлданған     

Екінші деңгейдегі банктердің тізбесі және ақшалай қаражатты
орналастыру лимиттері

Р/с
N

Ұйымның атауы

Қаражатты бөлу лимиттері
(млрд.теңге)

1.

"Қазкоммерцбанк" АҚ

16

2.

"БТА Банкі" АҚ

22

3.

"Қазақстан халық жинақ банкі" АҚ

11,7

4.

"Альянс Банк" АҚ

18

5.

"АТФ Банкі" АҚ

10

6.

"ЦентрКредитБанк" АҚ

10

7.

"Kаsрі Ваnk" АҚ

6

8.

"Нурбанкі" АҚ

8

9.

"Еуразиялық Банк" АҚ

3

10.

"ЦеснаБанк" АҚ

3,3

11.

"Астана-Финанс Банкі" АҚ

3

12.

"Сбербанкі" АҚ

6


Жиыны

117

О некоторых мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и стабилизации ситуации на рынке недвижимости

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2009 года № 148

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085 "О Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Одобрить прилагаемые проекты:
      1) Соглашения о взаимодействии между акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и банками второго уровня по решению проблем на рынке недвижимости (далее - Соглашение);
      2) Генерального соглашения между акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" и банками второго уровня о размещении средств в банках второго уровня для последующего кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Генеральное соглашение).
      2. Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" обеспечить прием заявок, предоставляемых банками второго уровня для финансирования завершения строительства, в том числе путем ипотечного кредитования в соответствии с условиями Соглашения.
       Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 14.04.2009 № 518 .
      3. Утвердить прилагаемый перечень банков второго уровня и лимиты размещения денежных средств для заключения акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" кредитных договоров, вытекающих из положений Генерального соглашения.
      4. Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" заключить сделку, в совершении которой имеется его заинтересованность, с акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" о предоставлении ему кредита на сумму 120000000000 (сто двадцать миллиардов) тенге для последующего кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Одобрен           
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
   от 13 февраля 2009 года № 148

Проект

Соглашение о взаимодействии
между акционерным обществом "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Қазына" и банками второго уровня
по решению проблем на рынке недвижимости

      Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", в лице __________________, действующего на основании _______________________________,
Банки второго уровня Республики Казахстан, подписавшие настоящее Соглашение, совместно именуемые "Стороны", принимая во внимание План совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085, в целях решения проблем на рынке недвижимости и своевременной организации финансирования завершения строительства объектов жилья согласились о нижеследующем.

1. Используемые термины

      В настоящем Соглашении используются следующие понятия:
      Банк - любой из банков второго уровня Республики Казахстан, подписавший настоящее Соглашение или Договор присоединения;
      Фонд - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";
      План совместных действий - План совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085;
      Застройщик - строительная компания, осуществляющая строительство кредитуемых за счет средств Фонда объектов;
      Объект - многоквартирный дом или единый (технологически) жилой комплекс, строительство которого финансируется Фондом через БВУ;
      Фиксированная цена - стоимость реализации 1 (одного) квадратного метра жилья в черновой отделке не более 96 000 (девяноста шести тысяч) тенге в г. Астане и 120 000 (ста двадцати тысяч) тенге в г. Алматы;
      Свободная цена - стоимость жилья, предлагаемую Застройщиком;
      Проектная компания - компания, создаваемая с целью строительства исключительно одного конкретного Объекта (по принципу "одна компания - один Объект"), завершение строительства которого предполагается позднее 31 декабря 2009 года. Под завершением строительства понимается полное выполнение строительно-монтажных работ по Объекту, принятых актами выполненных работ;
      Целевой срочный вклад - деньги, передаваемые Фондом Банку на условиях, определяемых Договором о целевом срочном банковском вкладе между Фондом и Банком для кредитования завершения строительства Объекта и/или ипотечного кредитования покупателей жилья;
      Предварительный срочный вклад - деньги, передаваемые Фондом Банку на условиях, определяемых Договором о предварительном срочном банковском вкладе между Фондом и Банком, в целях дальнейшего перевода денег в установленном Соглашением порядке в Целевой срочный вклад;
      Договор о предварительном срочном банковском вкладе - договор о размещении Предварительных срочных вкладов, заключенный между Банком и Фондом;
      Договор о целевом срочном банковском вкладе - договор о размещении Целевых срочных вкладов, заключенный между Банком и Фондом;
      Сберегательный счет - отдельный банковский сберегательный счет Фонда, открытый Банком для размещения Предварительного и Целевого срочных вкладов соответственно;
      Целевое использование означает оплату расходов, напрямую связанных со строительством Объекта, и/или ипотечное кредитование покупателей жилья в Объекте за счет средств, полученных от Фонда;
      Технический аудит - экспертиза Объекта, проводимая для целей уточнения суммы, необходимой для завершения строительства Объекта, графика производства строительно-монтажных работ. Технический аудит осуществляется специализированной организацией из перечня, утвержденного Фондом по согласованию с Банком;
      Договор присоединения - договор, подписываемый Фондом и присоединяющимся к настоящему Соглашению банком второго уровня Республики Казахстан. Подписание Договора присоединения присоединяющимся к настоящему Соглашению банком второго уровня Республики Казахстан обеспечивает ему статус Банка в соответствии с настоящим Соглашением;
      Пул покупателей - наличие покупателей (физических лиц) жилья в количестве не менее 30 % от нереализованных квартир на Объекте;
      ГАСК - государственный орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль.

2. Предмет Соглашения

      1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление совместных действий Сторон по обеспечению стабильности на рынке недвижимости Республики Казахстан на основе справедливого партнерства Фонда и Банка через фондирование Банка за счет средств Фонда, в целях реализации Плана совместных действий и обеспечения целевого и эффективного их использования.
      2. Партнерство (взаимодействие) Сторон осуществляется в следующих направлениях:
      1) финансирование завершения строительства Объектов, с последующей реализацией жилья по Фиксированной цене через ипотечное кредитование;
      2) организация ипотечного кредитования для покупки жилья в Объектах по свободной цене.

3. Механизмы взаимодействия Сторон

      Реализация направлений, указанных в пункте 2 раздела 2 настоящего Соглашения, осуществляется в нижеизложенном порядке:
      По направлению "Финансирование завершения строительства Объектов, с последующей реализацией жилья по Фиксированной цене через ипотечное кредитование":
      1. Для целей реализации данного направления Банк:
      1) открывает отдельные Сберегательные счета Фонда для размещения Предварительного срочного вклада и Целевого срочного вклада;
      2) формирует и согласовывает с Фондом заявку на осуществление фондирования с указанием суммы необходимой для завершения строительства объектов, планируемых к кредитованию Банком;
      3) принимает меры по созданию со стороны Застройщика в установленном законодательством порядке одной или нескольких Проектных компаний по Объектам, завершение строительства по которым предполагается позднее 31 декабря 2009 года в течение срока размещения Предварительного срочного вклада. Создание Проектной компании не требуется по Объектам, срок завершения строительства которых, предполагается не позднее 31 декабря 2009 году в соответствии с графиками производства строительно-монтажных работ, подтвержденными заключением Технического аудита;
      4) для целей перевода денег из Предварительного срочного вклада в Целевой срочный вклад, Банк осуществляет необходимые мероприятия и предоставляет Фонду следующие документы:
      в случае кредитования Застройщика или Проектной компании:
      документы, подтверждающие создание Проектной компании по Объектам, завершение строительства по которым предполагается позднее 31 декабря 2009 года;
      решение уполномоченного органа Банка (кредитного комитета) о кредитовании завершения строительства Объекта в объеме, покрывающем сумму необходимую для завершения;
      действующие договоры банковского займа (в т.ч. основные договоры и договоры, по которым непосредственно предоставляются кредитные ресурсы за счет средств Фонда для завершения строительства Объекта) между Банком и Застройщиком и/или Проектной компанией, со всеми дополнительными соглашениями;
      заключение Технического аудита;
      справку с ГАСК о наличии нереализованных квартир. Банк принимает меры по закреплению в договорах банковского займа, заключенных/заключаемых с заемщиками для кредитования завершения строительства Объектов соответствующих положений, обеспечивающих возможность ГАСК получения необходимой для выдачи такой справки информации;
      в случаях ипотечного кредитования для покупки жилья в Объекте:
      решения уполномоченного органа Банка (кредитного комитета) об ипотечном кредитовании заемщиков, приобретающих жилые помещения в Объекте;
      действующие договоры ипотечного кредитования (в т.ч. основные договоры и договоры, по которым непосредственно предоставляются кредитные ресурсы за счет средств Фонда) между Банком и физическими лицами, приобретающими жилые помещения в Объекте по ипотечному кредитованию, со всеми дополнительными соглашениями;
      5) перевод денег с Предварительного срочного вклада на Целевой срочный вклад осуществляется на основании Договора о Целевом срочном банковского вкладе в соответствии с которым деньги размещаются на Сберегательном счете Целевого срочного вклада. Последующие взносы в Целевой срочный вклад осуществляются Фондом ежеквартально, только после подтверждения Банком полного освоения ранее зачисленных на Целевой срочный вклад сумм;
      6) за счет и в объеме Целевого срочного вклада Банк, предоставляет займы, определенные Кредитным договором, заключенным между Банком и Застройщиком/Проектной компанией или физическими лицами, приобретающими жилые помещения в Объекте по ипотечному кредитованию на следующих условиях:
      в случае кредитования Банком Застройщика и/или Проектной компании:
      годовая эффективная ставка вознаграждения не выше 12,5 %;
      срок не более 3 (трех) лет;
      валюта займа - тенге;
      с возможностью предоставления заемщику льготного периода по выплате основного долга до 3 (трех) лет, вознаграждения до 6 (шести) месяцев.
      в случаях ипотечного кредитования Банком для приобретения жилья в Объекте по фиксированной цене:
      годовая эффективная ставка вознаграждения не выше 10,5 %;
      срок не более 15 (пятнадцати) лет;
      валюта займа - тенге.
      с правом досрочного погашения ипотечных займов без каких-либо санкций со стороны Банка;
      первоначальный взнос не менее 20 % (двадцати процентов) от стоимости приобретаемого жилья;
      возможность предоставления заемщику льготного периода по выплате основного долга до 2 (двух) лет.
      2. Фонд обеспечивает:
      1) размещение денег на сберегательном счете Предварительного срочного вклада в объеме квартальной потребности Застройщика в финансировании строительства Объекта в соответствии с согласованными Сторонами заявками Банка;
      2) перевод денег с Предварительного срочного вклада на Целевой срочный вклад в соответствии с условиями, определенными подпунктами 3), 4) и 5) пункта 1 раздела 3 Соглашения.
      3. Порядок и условия размещения средств регулируются Договором о Предварительном срочном банковском вкладе и Договором о Целевом срочном банковском вкладе, заключаемым между Фондом и Банком.
      4. Условия Предварительного срочного вклада:
      1) срок Предварительного срочного вклада - от 20 (двадцати) до 60 (шестидесяти) дней. При этом конкретный срок вклада в пределах указанного лимита времени определяется Банком по согласованию с Фондом в соответствии с необходимостью реализации мер, указанных в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 раздела 3 настоящего Соглашения;
      2) в случае необходимости для исполнения условий подпунктов 3), 4) и 5) пункта 1 раздела 3 Соглашения периода времени более чем 20 (двадцать) дней, Банк обязан до истечения 20 (двадцати) дней с даты размещения Предварительного срочного вклада согласовать с Фондом срок Предварительного вклада, составляющий не более 60 (шестидесяти) дней с даты фактического размещения средств на Сберегательном счете Предварительного срочного вклада;
      3) ставка вознаграждения по Предварительному срочному вкладу составляет:
      за первые 20 (двадцать) дней - 8 % (восемь процентов) годовых;
      с 21 (двадцать первого) по 40 (сороковой) день - 9 % (девять процентов) годовых;
      с 41 (сорок первого) по 60 (шестидесятый) день - 10 % (десять процентов) годовых.
      4) Банк для перевода Предварительного срочного вклада в Целевой срочный вклад осуществляет процедуры, указанные в подпункте 3), 4) и 5) пункта 1 раздела 3 настоящего Соглашения;
      5) в случае не предоставления Фонду документов согласно подпункту 4) пункта 1 раздела 3 настоящего Соглашения в течение срока Предварительного срочного вклада, Банк обеспечивает возврат Фонду средств, не переведенных в Целевой срочный вклад, после чего сберегательный счет закрывается.
      5. За счет и в объеме Целевого срочного вклада Банк предоставляет Застройщику или Проектной компании заем, определенный Кредитным договором, заключенным между Банком и Застройщиком или Проектной компанией.
      6. Предварительные условия Целевого срочного вклада для кредитования Застройщика или Проектной компании:
      1) ставка вознаграждения по вкладу составляет не более 8 % (восемь процентов) годовых;
      2) срок Целевого срочного вклада не более 3 (трех) лет;
      3) льготный период по выплате вознаграждения 6 (шесть) месяцев;
      4) Целевой срочный вклад считается освоенным только при предоставлении Банком Фонду выписки с текущего счета Застройщика или Проектной компании, подтверждающие зачисление денег на счета Застройщика или Проектной компании и/или документы, подтверждающие целевое использование денег, выданных по ипотечным договорам;
      5) Банк ежемесячно направляет отчетность о целевом использовании средств Фонду согласно форме, установленной Договором о срочном банковском вкладе между Фондом и Банком.
      7. В случаях, если освоение Целевого срочного вклада осуществляется Банком путем ипотечного кредитования физических лиц, приобретающих жилье в Объекте, срок части Целевого срочного вклада в объеме, освоенном через ипотечное кредитование, будет продлен до 15 (пятнадцати) лет, по ставке 7 % (семь процентов) годовых путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
      По направлению "Организация ипотечного кредитования для покупки жилья в Объектах по Свободной цене":
      8. Для целей реализации данного направления Банк:
      1) открывает отдельные Сберегательные счета Фонда для размещения Предварительного срочного вклада и Целевого срочного вклада;
      2) формирует и согласовывает с Фондом заявку на осуществление фондирования с указанием суммы, необходимой для ипотечного кредитования заемщиков, формирующих Пул покупателей;
      3) совместно с Застройщиком формирует Пул покупателей на условиях предоставления Банком ипотечных займов физическим лицам, в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 раздела 3 настоящего Соглашения;
      4) для целей перевода денег из Предварительного срочного вклада в Целевой срочный вклад, Банк осуществляет необходимые мероприятия и предоставляет Фонду следующие документы:
      список заемщиков, формирующих Пул покупателей;
      решения уполномоченного органа Банка (кредитного комитета) об ипотечном кредитовании заемщиков, формирующих Пул покупателей;
      договоры ипотечного кредитования, по которым непосредственно предоставляются кредитные ресурсы за счет средств Фонда между Банком и физическими лицами, приобретающими жилые помещения в Объекте по ипотечному кредитованию, заключенные в рамках сформированного Пула покупателей;
      документы, подтверждающие внесение первоначального взноса по договорам ипотечного кредитования, заключенных в рамках сформированного Пула покупателей;
      5) за счет и в объеме Целевого срочного вклада Банк предоставляет физическим лицам, приобретающим жилые помещения в Объекте по ипотечному кредитованию на условиях в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 раздела 3 настоящего Соглашения.
      9. Перевод денег с Предварительного срочного вклада на Целевой срочный вклад осуществляется на основании Договора о Целевом срочном банковском вкладе между Банком и Фондом, в соответствии с которым деньги размещаются на Сберегательном счете Целевого срочного вклада в объеме, покрывающем общую сумму договоров по ипотечному кредитованию, заключенных в рамках сформированного Пула покупателей.
      10. Фонд обеспечивает:
      1) размещение денег на сберегательном счете Предварительного срочного вклада в объеме в соответствии с согласованными Сторонами заявкой Банка;
      2) перевод денег с Предварительного срочного вклада на Целевой срочный вклад в соответствии с условиями, определенными подпунктом 4 пункта 8 раздела 3 настоящего Соглашения.
      11. Условия Предварительного срочного вклада:
      1) Срок Предварительного срочного вклада - от 20 (двадцати) до 60 (шестидесяти) дней. При этом конкретный срок вклада в пределах указанного лимита времени определяется Банком по согласованию с Фондом в соответствии с необходимостью реализации мер, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 8 раздела 3 настоящего Соглашения;
      2) в случае необходимости для исполнения условий подпунктов 3) и 4) пункта 8 раздела 3 Соглашения периода времени более чем 20 (двадцать) дней, Банк обязан до истечения 20 (двадцати) дней с даты размещения Предварительного срочного вклада согласовать с Фондом срок Предварительного срочного вклада, составляющий не более 60 (шестидесяти) дней с даты фактического размещения средств на Сберегательном счете Предварительного срочного вклада;
      3) Ставка вознаграждения по Предварительному срочному вкладу составляет:
      за первые 20 (двадцать) дней - 8 % (восемь процентов) годовых;
      с 21 (двадцать первого) по 40 (сороковой) день - 9 % (девять процентов) годовых;
      с 41 (сорок первого) по 60 (шестидесятый) день - 10 % (десять процентов) годовых;
      4) Банк для перевода Предварительного срочного вклада в Целевой срочный вклад осуществляет процедуры указанные в подпунктах 3) и 4) пункта 8 раздела 3 настоящего Соглашения;
      5) в случае не предоставления Фонду документов согласно подпункту 4 пункта 8 раздела 3 настоящего Соглашения в течение срока Предварительного вклада, Банк обеспечивает возврат Фонду средств, не переведенных в Целевой срочный вклад, после чего сберегательный счет закрывается.
      12. Условия Целевого срочного вклада определяются отдельным Договором банковского вклада, заключенным между Банком и Фондом. За счет и в объеме Целевого срочного вклада Банк предоставляет ипотечные займы, определенные договорами ипотечного кредитования, заключенными между Банком и физическими лицами, приобретающими жилые помещения в Объекте.
      13. Предварительные условия Целевого срочного вклада для ипотечного кредитования:
      срок Целевого срочного вклада не более 15 (пятнадцати) лет;
      годовая ставка вознаграждения по вкладу 7 % (семь процентов) годовых.
      14. Целевой срочный вклад считается освоенным только при предоставлении Банком Фонду документов, подтверждающих целевое использование денег, выданных по ипотечным договорам.
      15. Для ипотечного кредитования физических лиц, приобретающих жилые помещения в объектах, завершение строительства которых финансировалось Фондом через Банк в рамках Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2007 года и сданных в эксплуатацию (принятых в установленном порядке Государственной комиссией), а также за счет подтвержденной и действующей на момент подписания Соглашения кредитной линии, открытой за счет собственных средств Банка, при условии предоставления Банком гарантии финансирования завершения Объекта, требование обязательного формирования Пула покупателей не распространяется. Фонд на основании соответствующего договора о банковском займе между Застройщиком и Банком осуществляет фондирование Банка в следующем порядке:
      1) Банк формирует и согласовывает с Фондом заявку с указанием текущей потребности;
      2) Банк направляет в Фонд заявку с приложением следующих документов:
      решения уполномоченного органа Банка (кредитного комитета) об ипотечном кредитовании заемщиков;
      договоры ипотечного кредитования, по которым непосредственно предоставляются кредитные ресурсы между Банком и заемщиками;
      документы, подтверждающие внесение первоначального взноса по договорам ипотечного кредитования;
      3) Фонд обеспечивает ежемесячное размещение денег на основании соответствующего договора о банковском вкладе между Фондом и Банком в объеме согласно заявке Банка на условиях, указанных в пункте 13 раздела 3 Соглашения.

4. Схема гарантирования вкладов физических лиц при
ипотечном кредитовании

      1. В целях повышения доверия со стороны физических лиц (покупателей) к приобретению жилья в строящихся Объектах через ипотечное кредитование, Фонд рекомендует применять следующее механизмы гарантирования.
      1) Покупатель заключает Договор с Застройщиком о приобретении жилья в Объекте с обязательным отлагательным условием, что Договор вступает в силу с момента заключения Ипотечного договора между Банком и покупателем. Ипотечный договор заключается после ввода в эксплуатацию Объекта.
      Внесение покупателем первоначального взноса в Банк для приобретения жилья на Объекте через ипотечное кредитование, осуществляется путем его размещения на депозитном счете (размещение вклада) на срок не менее срока строительства Объекта, в соответствии с графиком производства работ с отсутствием возможности частичного и/или полного изъятия. При этом начисленное вознаграждение капитализируется к основной сумме первоначального взноса (вклада) и не выплачивается до конца срока строительства Объекта.
      В случаях если:
      в период строительства покупатель отказывается от приобретения жилья - первоначальный взнос (вклад) возвращается вкладчику без выплаты начисленного вознаграждения с удержанием штрафных санкций со стороны Банка в размере не более 5 % (пяти процентов) от суммы первоначального взноса (вклада);
      по истечению срока строительства Объект не будет сдан в эксплуатацию, Банк обеспечивает возврат первоначального взноса (всей суммы вклада) с выплатой начисленного вознаграждения на текущую дату. В этой связи ипотечный договор, а также Договор о приобретении жилья теряет свою силу.
      После ввода в эксплуатацию Объекта Банк оформляет ипотечный заем покупателю за вычетом начисленного вознаграждения по депозиту и производит оплату Застройщику за приобретаемое жилье из средств первоначального взноса и суммы ипотечного кредита;
      2) Покупатель заключает Договор о долевом участии в строительстве объекта Застройщика и вносит первоначальный взнос в Банк для оформления ипотечного займа, который вступает в силу с момента его подписания. До ввода в эксплуатацию Объекта, покупатель временно размещает первоначальный взнос и полученные кредитные средства на депозит с ежемесячным начислением вознаграждения на всю сумму вклада. В случае если Объект не сдан в эксплуатацию, Банк обеспечивает возврат первоначального взноса покупателю за вычетом разницы ссудной задолженности по займу и начисленного вознаграждения по вкладу.
      После ввода в эксплуатацию Объекта, деньги находящиеся на депозитном счете покупателя в Банке перечисляются застройщику за приобретаемое жилье.

5. Права и обязанности Сторон

      1. В целях реализации предмета настоящего Соглашения Фонд обязуется:
      1) обеспечить создание необходимых условий реализации совместных действий в рамках настоящего Соглашения;
      2) разместить средства для реализации направлений взаимодействия Сторон на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;
      3) обеспечить возврат сумм, списанных ошибочно со счетов Банка в безакцептном порядке.
      2. Фонд имеет право:
      1) запрашивать и получать от Банка ежемесячный отчет о ходе реализации направлений взаимодействия Сторон, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения, согласно формам, установленным договорами между Фондом и Банком;
      2) взыскивать пени и штрафы в случае неисполнения Банком условий, установленных настоящим Соглашением и договорами между Фондом и Банком;
      3) на беспрепятственное списание сумм со счетов Банка (в случае необоснованного неудовлетворения Банком) в течение 20 (двадцати) календарных дней подряд с даты письменного требования Фонда о выплате денег в соответствии с договорами между Банком и Фондом в следующих случаях:
      нецелевое использование средств, предоставленных Банку по Договору о срочном банковском вкладе;
      понижение кредитного рейтинга одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service на 2 (два) и более пункта (за исключением случаев автоматического понижения рейтинга вследствие понижения суверенного рейтинга Республики Казахстан);
      при единовременной продаже или ином единовременном переходе прав собственности и/или переходе прав владения и пользования в отношении более чем 10 % (десяти процентов) акций Банка;
      непредоставление Банком отчетности, предусмотренной настоящим Соглашением и/или Договором о Предварительном срочном банковском вкладе, Договором о Целевом срочном банковском вкладе на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд;
      отрицательный финансовый результат Банка на протяжении более чем 2 (двух) кварталов подряд;
      иных случаях нарушения со стороны Банка своих обязательств по Договору о Предварительном срочном банковском вкладе и/или Договору о Целевом срочном банковском вкладе, иным договорам, заключенным и заключаемым Фондом и/или его дочерними организациями с Банком, если такое нарушение не было устранено Банком в течение 5 (пяти) рабочих дней;
      4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
      3. Банк обязуется:
      1) обеспечивать целевое использование Банком предоставляемых Фондом средств;
      2) ежемесячно предоставлять Фонду информацию о целевом использовании Банком выделенных сумм, по согласованным Сторонами формам;
      3) предусмотреть в Договорах банковского займа/Соглашении об открытии кредитной линии, заключаемых с Заемщиком, согласие Заемщика на предоставление Банком и Фондом рабочей группе (органу) созданной в целях мониторинга и контроля за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделяемых из Национального Фонда Республики Казахстан, и входящих в ее состав государственным органам информацию по займам (займу), в том числе являющейся банковской и коммерческой тайной;
      4) обеспечить Фонду право беспрепятственного списания сумм со счетов Банка в следующих случаях:
      нецелевое использование средств, предоставленных Банку Договору о срочном банковском вкладе;
      понижение кредитного рейтинга одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service на 2 (два) пункта и более (за исключением случаев автоматического понижения рейтинга вследствие понижения странового рейтинга Республики Казахстан);
      при единовременной продаже или ином единовременном переходе прав собственности и/или переходе прав владения и пользования в отношении более чем 10 % (десяти процентов) акций Банка (в рамках первого и второго направлений взаимодействия настоящего Соглашения);
      непредоставление Банком отчетности, предусмотренной настоящим Соглашением, Кредитным соглашением и/или Договором о срочном банковском вкладе, на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд;
      отрицательный финансовый результат Банка на протяжении более чем 2 (двух) кварталов подряд;
      5) приложить максимальные усилия по созданию Застройщиком Проектных компаний в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.
      4. Банк имеет право:
      1) предоставлять кредитные ресурсы, полученные в рамках настоящего Соглашения, согласно своим внутренним процедурам;
      2) реализовывать свою кредитную политику по принципу независимости, транспарентности принимаемых решений;
      3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Ответственность Сторон

      1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      2. Банк несет ответственность за реализацию направлений настоящего Соглашения в соответствии с условиями соответствующих договоров, заключаемых Банком и Фондом и/или его дочерними организациями.
      3. В случае неисполнения Банком в срок и в полном объеме любого из обязательств по выплате Банком любых сумм, причитающихся к выплате Банком в пользу Фонда и его дочерних организаций по соглашениям между Банком и Фондом и/или его дочерними организациями размер ответственности будет определяться указанными соглашениями, при этом общая сумма неустойки не может быть более 15 % от просроченной задолженности.
      4. Обязательства Сторон, связанные с реализацией каждого из направлений, определенных в разделе 2 настоящего Соглашения, возникают при наличии объектов взаимоотношений по соответствующему направлению партнерства.
      5. Банк освобождается от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения (за исключением денежных обязательств), если такое неисполнение возникло вследствие соблюдения Банком условий соглашений с иностранными банками и иными международными финансовыми институтами.
      При этом о наступлении указанных событий Банк обязан направить Фонду письменное уведомление в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их наступления.
      6. Банк освобождается от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению (за исключением денежных обязательств) если такое неисполнение возникло вследствие действия/бездействия третьих лиц.
      При этом о наступлении указанных событий Банк обязан направить Фонду письменное уведомление в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их наступления.

7. Урегулирование споров

      1. Любой спор между Сторонами относительно толкования или применения настоящего Соглашения разрешается путем консультаций и переговоров.
      2. Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Заключительные положения, вступление в силу и
прекращение действия Соглашения

       Сноска. Раздел 8 дополнено пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.07.2009 № 1163 .

      1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по соответствующим Договорам, заключаемых в рамках настоящего Соглашения.
      1-1. На основании предложений Фонда, по решению Правительства могут быть определены иные условия размещения банковского вклада, чем предусмотрены настоящим Соглашением.
      2. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными соглашениями, порядок вступления в силу которых регулируется данными соглашениями.
      3. Стороны могут заключать необходимые дополнительные соглашения для выполнения настоящего Соглашения.
      4. Настоящее Соглашение интерпретируется и регулируется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
      5. Совершено в г. Алматы "___" февраля 2009 года в (___) экземплярах на русском и казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи Сторон
_________________

Одобрен         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 13 февраля 2009 года № 148

Проект

Генеральное соглашение
между акционерным обществом "Фонд национального благосостояния
"Самрук-Казына", акционерным обществом "Фонд развития
предпринимательства "Даму" и банками второго уровня о
размещении средств в банках второго уровня для последующего
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

      Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" в лице ________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем "Единственный акционер Фонда", и
      акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" в лице ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Фонд", и
      акционерное общество "________", в лице Председателя Правления ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Банк", совместно именуемые "Стороны", а каждый в отдельности как "Сторона",
      руководствуясь целями поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях в рамках реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 г. № 1085 "О плане совместных действии Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы" (далее - постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 г. № 1085),
      заключили настоящее Генеральное соглашение № __ о нижеследующем.

1. Определения и понятия, используемые в Соглашении

      В настоящем Соглашении используются следующие определения и понятия:
      АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
      СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      Договор банковского займа - соглашение, заключаемое между Банком и СМСП, для предоставления последнему займа за счет денег Фонда на цели, определенные настоящим Соглашением;
      Задолженность - любое обязательство (принятое по настоящему Соглашению) по оплате или возврату денег;
      Заем (кредит) - сумма денег, предоставляемая Банком СМСП в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Кредитных договоров и Договоров банковского займа;
      Заемщик - СМСП, пользующийся Займом, выдаваемым Банком на цели, определенные настоящим Соглашением;
      Кредитный договор - соглашение, заключаемое между Фондом и Банком по предоставлению Банку части денежных средств (транша) для финансирования СМСП в рамках настоящего Соглашения. При этом Кредитный договор содержит сумму размещаемого транша, порядок предоставления и погашения размещаемых средств и график погашения;
      Рабочий день - день (за исключением субботы или воскресенья, или официальных праздничных дней), в который Банки открыты для осуществления своей деятельности в Республике Казахстан;
      Освоение денег - предоставление Банком СМСП Займа за счет денег Фонда в сроки и на условиях, указанных в Кредитных договорах и в настоящем Соглашении путем заключения Договора банковского займа;
      Обстоятельства непреодолимой силы - обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Соглашению (включая, но не ограничиваясь: наводнения, землетрясения, взрывы, штормы, эпидемии, эпизоотии, стихийные пожары, забастовки, война, восстания, официальные акты государственных органов). При этом характер, период действия, факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должны подтверждаться соответствующими документами уполномоченных государственных органов;
      Целевое использование займа СМСП - приобретение новых и модернизация основных средств, пополнение оборотных средств, рефинансирование ранее полученных СМСП займов в Банке, банках, других кредитных организациях, на условиях и в порядке, определенных в Кредитных договорах и в настоящем Соглашении;
      Целевое использование денег Банком - предоставление Банком денег Фонда СМСП в виде Займа (кредита) только для целей, определенных Кредитными договорами и настоящим Соглашением;
      Рефинансирование - замещение ранее выданных средств. При рефинансировании действующих займов Заемщика статус "СМСП" определяется на основании предоставленных Заемщиком документов на момент получения рефинансируемого займа. При этом максимальная сумма займа, выделяемая на рефинансирование, определяется в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 раздела 4 настоящего Соглашения;
      Годовая эффективная ставка - годовая эффективная ставка вознаграждения по предоставляемым займам рассчитывается в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 215 "Об утверждении Правил исчисления ставок вознаграждения при распространении информации о величинах вознаграждения по финансовым услугам".

2. Предмет Соглашения

      1. Единственный акционер Фонда в целях исполнения постановления Правительства Республики Казахстан № 1085 от 25.11.2008 г. предоставляет Фонду денежные средства для размещения их в банках второго уровня на условиях настоящего Соглашения. Условия предоставления денежных средств будут определены отдельным кредитным соглашением, заключаемого между Единственным акционером и Фондом.
      В соответствии с настоящим Соглашением Фонд размещает в Банке денежные средства в сумме _________(________) тенге (далее - Деньги) для финансирования Банком в виде Займов СМСП, которые таковыми являются в соответствии с законодательством Республики Казахстан на момент предоставления Банком Займов.
      2. Размещение денег в Банке будет осуществляться траншами путем перечисления денег на корреспондентский счет Банка, на основании заключенных между Сторонами соответствующих Кредитных договоров.
      3. Сумма каждого транша определяется Кредитными договорами.
      4. Размещение Фондом в Банке средств каждого последующего транша производится на основании письменного официального подтверждения Банком освоения денег Фонда по ранее выданному траншу. При этом Банк в течение 3-х рабочих дней со дня предоставления такого подтверждения должен представить Фонду отчет об освоении денег Фонда в соответствии с Приложением 1 к настоящему Соглашению.
      В случае выявления нарушений Банком условий настоящего Соглашения, не освоения/не полного освоения средств ранее выданного транша/траншей Фонд оставляет за собой право приостановить выдачу Банку последующего транша.

3. Условия предоставления и порядок погашения
размещенных средств

      1. Фонд размещает деньги в Банке с соблюдением условий целевого использования денег, срочности, платности, возвратности.
      2. Банк обязан использовать средства, предусмотренные настоящим Соглашением, исключительно для предоставления Займа СМСП на цели, предусмотренные настоящим Соглашением. Данное целевое назначение денег Фонда не подлежит изменению Банком самостоятельно. Использование денег Фонда для других целей влечет ответственность Банка, предусмотренную настоящим Соглашением и законодательством Республики Казахстан.
      3. Срок размещения денег Фонда в Банке - до 7 лет (84 месяца), с предоставлением Банку льготного периода по выплате основного долга до 12 (двенадцати) месяцев со дня размещения каждого транша согласно Кредитным договорам.
      4. Срок освоения Банком денег по каждому траншу начинается со дня поступления денег Фонда по соответствующему траншу на корреспондентский счет Банка и заканчивается: по первому траншу - 31 марта 2009 г., по второму траншу - 30 апреля 2009 г., по третьему траншу - 31 мая 2009 г., по четвертому траншу - 30 июня 2009 г.
      5. В подтверждение освоения денег Фонда, Банк представляет Фонду следующие документы (копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Банка):
      Договор банковского займа между Банком и Заемщиком;
      выписка из решения Кредитного комитета Банка о предоставлении денег в качестве Займа Заемщику;
      документы, подтверждающие факт перечисление денег по Договору банковского Займа на счет Заемщика (выписка с банковского счета Заемщика и/или платежное поручение Банка и/или платежный ордер).
      В случае рефинансирования займов собственного портфеля Банка, в подтверждение освоения денег Фонда, Банк представляет Фонду следующие документы (копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Банка):
      Договор банковского займа между Банком и Заемщиком (по рефинансируемому займу);
      дополнительное соглашение к Договору банковского займа/вновь заключенный Договор банковского займа между Банком и Заемщиком;
      выписка из решения Кредитного комитета Банка о рефинансировании займа.
      В части одобренных сумм по проектам, но не выданных, в подтверждение освоения денег Фонда, Банк представляет Фонду следующие документы (копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Банка):
      Договор банковского займа/Соглашение об открытии кредитной линии, заключенный между Банком и Заемщиком в течение установленного настоящим Соглашением срока освоения денег;
      выписка из решения Кредитного комитета Банка о предоставлении денег в качестве Займа Заемщику;
      документ, отражающий учет заемных средств на внебалансовом счете на основании Договора банковского займа/Соглашения об открытии кредитной линии.
      Банк обязан установить период доступности средств по кредитной линии СМСП до 1 года.
      6. Ставка вознаграждения Фонда по деньгам предоставляемым Банку составляет 8 (восемь) % годовых. В случае софинансирования со стороны Банка собственными средствами ставка вознаграждения определяется отдельным соглашением.
      7. Вознаграждение, выплачиваемое Банком, начисляется на остаток основного долга, при этом в расчет принимается 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, и фактическое количество прошедших дней при неполном месяце, включая первый, но исключая последний день, и уплачивается Банком на основании счетов, выставляемых Фондом.
      8. Порядок погашения Банком размещенных денег Фонда:
      вознаграждение Фонду по Кредитным договорам выплачивается ежеквартально не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом на основании выставляемого Фондом не позднее 1 (первого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, счета в соответствии с условиями Кредитных договоров;
      основной долг по Кредитным договорам выплачивается Фонду равными долями раз в полгода по истечении льготного периода не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием, на основании выставляемых Фондом не позднее 1 (первого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием, счетов в соответствии с условиями Кредитных договоров.
      9. Срок использования денег Фонда начинается с даты поступления денег Фонда на счет Банка по реквизитам, указанным в Кредитных договорах, и заканчивается днем его полного возврата. Днем возврата денег является день поступления денег в полном объеме на банковский счет Фонда.
      10. В течение действия настоящего Соглашения деньги Фонда, высвободившиеся за счет погашения ранее выданных Займов СМСП по настоящему Соглашению, должны быть направлены Банком на дальнейшее кредитование СМСП по условиям настоящего Соглашения либо досрочно возвращены в соответствии с пунктом 1 раздела 10 настоящего Соглашения.
      11. Средства в размере не более 30 % от денег, предусмотренных настоящим Соглашением, рекомендуется направить на финансирование проектов по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания. При этом на организации по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания распространяются условия, предусмотренные настоящим Соглашением.
      Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правительства РК от 13.10.2010 № 1064.

4. Условия предоставления займов СМСП

      1. Финансирование СМСП осуществляется путем финансирования СМСП за счет денег Фонда.
      2. Финансирование СМСП Банком по Кредитным договорам в рамках настоящего Соглашения осуществляется без ограничения видов деятельности, за исключением видов деятельности запрещенных законодательством Республики Казахстан.
      3. Банк вправе предоставлять Займы СМСП только при выполнении следующих условий:
      1) Займы предоставляются СМСП на приобретение новых и модернизацию основных средств, на пополнение оборотных средств, а также на рефинансирование действующих займов СМСП на условиях и в порядке, определяемых в Кредитных договорах и в настоящем Соглашении;
      2) валюта Займа - тенге;
      3) срок кредитования до 84 месяцев;
      4) общая сумма остатка задолженности по основному долгу одного СМСП перед Банком по Займу, предусмотренному в Кредитных договорах в рамках настоящего Соглашения, а также по всем другим займам, где источником финансирования является Фонд, не должна превышать сумму в размере 750000000 (семисот пятидесяти миллионов) тенге;
      5) льготный период по погашению основного долга по Займам, предоставляемым на пополнение оборотных средств - до 6 (шести) месяцев, а по Займам, предоставляемым на другие цели - до 12 (двенадцати) месяцев;
      6) годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать для СМСП 12,5 % (двенадцати целых пяти десятых процента);
      7) не допускается предоставление Банком СМСП бланковых Займов;
      8) запрещается финансирование СМСП:
      с отрицательной кредитной историей, определяемой внутренними нормативами Банка;
      с наличием задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;
      9) запрещается предоставление займов СМСП:
      на цели участия в уставных капиталах юридических лиц;
      на цели рефинансирования действующих займов/кредитов СМСП, где источником финансирования является Фонд за исключением проектов СМСП, профинансированных Фондом напрямую;
      10) доля займов, направленных на рефинансирование действующих кредитов СМСП не должна превышать 70 % (семидесяти процентов) от денег Фонда.
      4. СМСП не может получать Займы за счет денег Фонда в разных банках, финансовых организациях одновременно по настоящему Соглашению, по которым Фондом выделяются денежные средства для финансирования СМСП. Условие отсутствия Займов, полученных за счет средств Фонда в других банках, должно подтверждаться СМСП в заявке на финансирование проекта. Банк не несет ответственности за некорректное и недостоверное предоставление информации СМСП, в частности, в заявке об отсутствии Займов в другом банке.
      5. В случае выявления фактов нарушения условий пункта 4 раздела 4 настоящего Соглашения ответственность несет СМСП. При этом Фонд уведомляет Банк, выдавший первичный Заем, о выявленных фактах, а Банк, выдавший вторичный Заем, обязан начать работу по возврату Займа по условиям Договора банковского займа или, по своему усмотрению, заместить Заем собственными средствами, направив при этом средства Фонда другим СМСП, удовлетворяющим требованиям настоящего Соглашения. Обязанность Банка, выдавшего вторичный Заем, установленная настоящим пунктом, не исполняется в случае, если период между получением Заемщиком займов за счет денег Фонда в разных банках одновременно составляет менее 10 (десяти) рабочих дней.
      6. Заемщик обязан начать освоение Займа за счет денег Фонда в течение 2-х месяцев со дня заключения Договора банковского займа/Соглашения об открытии кредитной линии.
      7. В случае выявления фактов нарушения условий пункта 4 раздела 4 настоящего Соглашения Банк обязан расторгнуть Договор банковского займа/Соглашение об открытии кредитной линии или, по своему усмотрению, заместить Заем собственными средствами, направив при этом средства Фонда другим СМСП, удовлетворяющим требованиям настоящего Соглашения.

5. Права и обязанности Сторон

      1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Фонд вправе:
      1) Проверять освоение и целевое использование денег Банком, предусмотренных настоящим Соглашением, а также соблюдение Банком условий финансирования Заемщиков, установленных в настоящем Соглашении.
      При этом проверка осуществляется путем выезда представителей Фонда в Банк.
      2) направлять обращения к Банку с предложением об изменении условий настоящего Соглашения путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению;
      3) запрашивать у Банка необходимую оперативную информацию по освоению денег Фонда, выделяемых для финансирования СМСП в соответствии с настоящим Соглашением;
      4) требовать досрочного возврата сумм по Кредитным договорам и/или досрочного расторжения Кредитных договоров и настоящего Соглашения в случаях:
      перечисления Банком основного долга и/или вознаграждения по Кредитным договорам в рамках настоящего Соглашения несвоевременно и/или не в полном объеме;
      нецелевого использования средств Банком, на сумму нецелевого использования с выплатой штрафа в размере 15 % (пятнадцати процентов) от суммы нецелевого использования;
      понижение кредитного рейтинга Банка одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service на 2 (два) и более пункта, (за исключением случаев автоматического понижения рейтинга вследствие понижения суверенного рейтинга Республики Казахстан);
      нарушения Банком пруденциальных нормативов АФН более 2-х последовательных месяцев, а также если приостановлено действие лицензии Банка уполномоченным органом;
      при единовременной продаже или ином единовременном переходе прав собственности и/или переходе прав владения и пользования в отношении более чем 10 % (десяти процентов) акций Банка, если это окажет существенное неблагоприятное воздействие на деятельность или финансовое состояние Банка и повлечет изменение стратегии Банка;
      наличия отрицательного финансового результата на протяжении 2 (двух) кварталов подряд;
      не предоставления информации и отчетности в соответствии с обязательствами Банка по настоящему Соглашению, на протяжении более 2 (двух) месяцев подряд;
      объявления Банка неплатежеспособным в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;
      воспрепятствования Банком проведению проверок, предусмотренных Кредитными договорами и настоящим Соглашением;
      иных случаях невыполнения со стороны Банка своих обязательств по Кредитным договорам и по настоящему Соглашению, а также по иным договорам, заключенным и заключаемым Единственным Акционером Фонда и/или его дочерними организациями с Банком, и если такое нарушение не было устранено Банком в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня возникновения нарушения.
      В указанных случаях Банк по первому письменному мотивированному требованию Фонда обязуется возвратить деньги, размещенные Фондом в Банке по Кредитным договорам в рамках настоящего Соглашения, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения данного требования.
      В случае неперечисления Банком денег по требованию Фонда в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения такого требования, последний имеет право производить в безакцептном и бесспорном порядке без дополнительного согласия Банка списание (изъятие денег) в любой валюте с любых корреспондентских счетов Банка в Национальном Банке Республики Казахстан сумму задолженности, включая сумму кредита, вознаграждение, неустойки и других расходов, связанных с неисполнением условий Кредитных договоров в рамках настоящего Соглашения, путем предъявления платежных требований-поручений с приложением письменного мотивированного требования Фонда к Банку, нотариально заверенных копий Кредитных договоров и настоящего Соглашения, необходимых для осуществления безакцептного и/или бесспорного списания денег. В случае нехватки денег Банка на корреспондентских счетах Банка в Национальном Банке Республики Казахстан для исполнения обязательств перед Фондом, то Фонд имеет право в безакцептном и бесспорном порядке без дополнительного согласия Банка производить списание (изъятие) денег в любой валюте с любых других счетов Банка.
      В случае безакцептного изъятия денег в иной валюте, чем валюта размещенных денег, конвертирование изъятых денег в валюту размещенных денег производится по установленному Национальным Банком Республики Казахстан курсу изъятой валюты на дату конвертации;
      5) с предварительным письменным уведомлением Банка осуществлять мониторинг целевого использования Заемщиком денег Фонда с выездом на место реализации проекта в рамках прав, предусмотренных в Договорах о банковском займе между Банком и Заемщиком не реже 1 (одного) раза в полугодие;
      6) запрашивать у профинансированного Банком Заемщика дополнительную информацию об освоении и целевом использовании средств, предусмотренных настоящим Соглашением, а именно - получен ли Заемщиком кредит от Банка (в рамках настоящего Соглашения), и на какие цели предоставлен такой кредит.
      2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Банк вправе по своему усмотрению выбирать СМСП для кредитования за счет средств, предусмотренных настоящим Соглашением, согласно критериям настоящего Соглашения.
      3. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Банк обязан:
      1) строго соблюдать основную цель заключения настоящего Соглашения - поддержку СМСП на льготных условиях;
      2) освоить деньги Фонда, выделяемые в соответствии с Кредитными договорами в рамках настоящего Соглашения с учетом сроков, указанных в пункте 4 раздела 3 настоящего Соглашения;
      3) предоставлять СМСП Заем в соответствии с условиями и порядком, а также в сроки, указанные в Кредитных договорах и в настоящем Соглашении;
      4) не передавать и не переуступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению до окончания действия настоящего Соглашения третьему лицу без предварительного письменного согласия Фонда.
      Действие настоящего пункта не распространяется на случаи передачи прав требования Банка к Заемщику по Договорам банковского займа третьим лицам с целью обеспечения возврата Займа, которые перешли в категорию безнадежных в соответствии с нормативными актами АФН;
      5) независимо от того, погашен ли СМСП Заем или не погашен, Банк принимает на себя безусловное обязательство по погашению Фонду суммы основного долга, начисленного вознаграждения и неустойки в установленные Кредитными договорами и настоящим Соглашением сроки;
      6) по первому требованию Фонда в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента получения требования Фонда предоставлять обоснованно необходимую информацию по реализации Кредитных договоров и настоящего Соглашения, а также по мониторингу проектов Заемщиков, кредитуемых за счет средств, предусмотренных Кредитными договорами и настоящим Соглашением, в том числе информацию, составляющую банковскую тайну, при условии получения от Заемщиков согласий на разглашение банковской тайны;
      7) осуществлять мониторинг целевого использования Займа Заемщиками в соответствии с внутренними требованиями Банка;
      8) в случае выявления фактов нарушения условий пункта 4 раздела 4 настоящего Соглашения с учетом пункта 4 раздела 5 настоящего Соглашения потребовать досрочного возврата Займа у Заемщиков в соответствии с условиями Договора банковского займа или, по своему усмотрению, заместить Заем собственными средствами, направив при этом средства Фонда другим СМСП, удовлетворяющим требованиям Кредитных договоров и настоящего Соглашения;
      9) в случае выявления фактов нарушения условий пункта 6 раздела 4 настоящего Соглашения с учетом пункта 7 раздела 4 настоящего Соглашения расторгнуть Договор банковского займа/Соглашение об открытии кредитной линии или, по своему усмотрению, заместить Заем собственными средствами, направив при этом средства Фонда другим СМСП, удовлетворяющим требованиям Кредитных договоров и настоящего Соглашения;
      10) ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять отчет о финансировании проектов СМСП за счет денег Фонда, выделяемых в соответствии с Кредитными договорами и настоящим Соглашением для финансирования СМСП, в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению;
      11) вернуть Фонду неосвоенную, в установленный Кредитными договорами и настоящим Соглашением срок, часть денег с выплатой штрафа в размере ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан от неосвоенной суммы, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока освоения. Штраф за неосвоение/несвоевременное освоение средств исчисляется на базе фактического количества истекших дней из расчета 360 дней календарного года, включая первый, но исключая последний день за соответствующий период;
      12) оплатить Фонду штраф в размере 15 % (пятнадцати процентов) от суммы денег Фонда, использованной Банком не по целевому назначению в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Фондом соответствующего уведомления;
      13) если Банк не исполняет свои обязательства по выплате любых сумм в соответствии с Кредитными договорами и настоящим Соглашением, то на просроченные суммы начисляется неустойка за каждый день начиная с первого дня просрочки до даты фактического платежа в размере 0,2 % просроченной задолженности;
      14) письменно известить Фонд обо всех имеющихся корреспондентских и иных счетах в банках-резидентах в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения, а счетах в банках-резидентах, открытых после подписания настоящего Соглашения - в течение 10 (десяти) календарных дней со дня открытия. В случае недостаточности средств Банка на корреспондентских счетах в Национальном банке Республики Казахстан и/или в банках-резидентах для исполнения обязательств перед Фондом в рамках Кредитных договоров и настоящего Соглашения, письменно известить Фонд обо всех имеющихся счетах в других банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) в течение 10 (десять) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от Фонда;
      15) при изменении юридического адреса, почтовых и банковских реквизитов, а также фактического адреса Банка немедленно сообщать Фонду о таких изменениях в течение 10 (десяти) календарных дней. В случае не извещения и/или несвоевременного извещения, ответственность за возможные последствия несет Банк;
      16) с момента получения уведомления о проведении проверки освоения и целевого использования Банком денег Фонда, и соблюдения Банком условий финансирования Заемщиков Банк в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подготовить оригиналы документов, подтверждающих освоение и целевое использование денег Фонда, и соблюдение Банком условий финансирования Заемщиков, а также обеспечить надлежащие условия для проведения проверки (предоставление помещения, офисной техники и мебели). Проверка проводится после истечения срока освоения денег Фонда;
      17) в течение 20 (двадцать) календарных дней со дня истечения срока освоения денег Фонда по Кредитным договорам, представить Фонду документы, подтверждающие освоение денег Фонда, указанные в пункте 5 раздела 3 настоящего Соглашения (копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Банка) с приложением списка проектов освоенных Банком за счет денег Фонда. Документы, предусмотренные пунктом 5 раздела 3 настоящего соглашения, представляются централизованно в Головной офис Фонда (либо документы, предусмотренные пунктом 5 раздела 3 настоящего Соглашения, представляются в соответствующие региональные филиалы Фонда по региону нахождения филиала Банка);
      18) немедленно, не позднее 3 (трех) рабочих дней, в письменном виде уведомлять о наступивших ограничениях или запретах на осуществление деятельности Банка, а также о единовременной продаже или ином единовременном переходе прав собственности и/или переходе прав владения и пользования в отношении более чем 10 % (десяти процентов) акций Банка;
      19) принять меры к закреплению в Договоре банковского займа обязанности Заемщика осуществлять допуск представителей Фонда на места реализации проектов;
      20) в Договоре банковского займа с Заемщиками определить источником финансирования Займа Фонд;
      21) ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Фонд оригиналы следующей отчетности:
      отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах (форма 700Н) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом;
      ежеквартальный бухгалтерский баланс (форма № 1);
      ежеквартальный отчет о доходах и расходах (форма № 2);
      ежеквартальный отчет о движении денег (форма № 3);
      ежеквартальный отчет об изменении в собственном капитале (форма № 4);
      отчеты о выполнении пруденциальных (экономических) нормативов по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с Постановлением Правления АФН от 17 июня 2006 г. за № 136 (Приложения № 1, 2, 3);
      22) ежегодно предоставлять в Фонд оригинал ежегодной финансовой отчетности в срок до 10 (десяти) календарных дней, после истечения срока предоставления ежегодной финансовой отчетности в уполномоченный орган;
      23) не позже 20 календарных дней со дня заключения настоящего Соглашения разместить рекламу о финансировании СМСП в соответствии с настоящим Соглашением не менее чем в 2 (двух) источниках средств массовой информации, одним из которых должно быть печатное издание, распространяемое на всей территории Республики Казахстан. Реклама должна содержать условия финансирования СМСП (срок Займа, максимальная сумма Займа на одного заемщика, ставка вознаграждения, цели финансирования, и с указанием, что источником финансирования является Фонд);
      24) в течении срока действия настоящего Соглашения деньги, высвободившиеся в результате рефинансирования займов СМСП за счет денег Фонда, предусмотренных настоящим Соглашением, использовать в экономике Республики Казахстан;
      25) предусмотреть в Договорах банковского займа/Соглашении об открытии кредитной линии, заключаемых с Заемщиками, согласие Заемщика на предоставление Банком и Фондом рабочей группе (органу), созданной в целях мониторинга и контроля за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделяемых из Национального Фонда Республики Казахстан, и входящих в ее состав государственным органам и организациям, информацию по займам (займу), в том числе являющейся банковской и коммерческой тайной;
      26) представлять по требованию рабочей группы (органа), созданной в целях мониторинга и контроля за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделяемых из Национального Фонда Республики Казахстан, и входящих в ее состав государственных органов и организации, информацию по займам (займу), которые выданы на основании настоящего Соглашения, в том числе являющейся банковской и коммерческой тайной;
      27) предусмотреть в договорах банковского займа/соглашении об открытии кредитной линии, заключаемых с Заемщиками, согласие Заемщика на опубликование Фондом в средствах массовой информации наименование Заемщика и финансируемую отрасль.
      4. Все платежи по основному долгу, вознаграждению и иным суммам на основании Кредитных договоров и настоящего Соглашения производятся после соответствующей выплаты или удержания налогов, пошлин, сборов и иных обязательных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6. Мониторинг

      1. В течение срока действия настоящего Соглашения Фонд вправе проводить мониторинг освоения и целевого использования Банком денег Фонда, проводить проверку соблюдения Банком условий финансирования Заемщиков путем выезда представителей Фонда в Банк, и запрашивать у Банка документы (копии заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Банка), с соблюдением требований по сохранению банковской и коммерческой тайны.
      2. Банк обязан по письменному требованию представителей Фонда предоставлять заверенные Банком (подписью уполномоченного лица и печатью) копии договоров, платежных поручений, и иных документов, запрашиваемых Фондом с целью мониторинга, с учетом пункта 1 раздела настоящего Соглашения.

7. Заверения и гарантии

      Банк заявляет и гарантирует Фонду следующее:
      1. Банк подтверждает, что заверения и гарантии, указанные в настоящем Соглашении, правдивы и соответствуют действительности. Фонд не обязан проверять действительность указанных заверений и гарантий.
      2. Банк заверяет и гарантирует, что:
      1) будет использовать средства, предусмотренные Кредитными договорами и настоящим Соглашением, только для представления Займа СМСП, являющимся СМСП, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и имеющим все лицензии и разрешения, необходимые для осуществления своей деятельности;
      2) Банку неизвестно ни о каких обстоятельствах, которые могут оказать негативный эффект на его бизнес, его финансовое положение, активы и способность отвечать по своим обязательствам по настоящему Соглашению. Также, Банк подтверждает, что уставная компетенция Банка позволяет заключать настоящее Соглашение лицу, которое подписывает настоящее Соглашение;
      3) Банк подтверждает, что на момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют основания, которые могут послужить причиной расторжения настоящего Соглашения, невозможности его исполнения, признания его недействительным.
      3. Банк заявляет и подтверждает, что вся информация, а также вся документация, переданная (предоставленная) или предоставляемая им Фонду, точна и соответствует действительности. Фонд не обязан проверять достоверность и точность переданной или передаваемой документации. Об ответственности за представление ложных, неполных и/или недостоверных сведений, предусмотренной законодательством Республики Казахстан Банк предупрежден.
      4. Соглашения по финансированию СМСП, в которых Банк выступает одной из Сторон, не должны нарушать устав Банка или иные требования законодательства Республики Казахстан, которые применяются по отношению к Банку.
      5. Настоящим Банк заявляет, что все условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, правовое значение совершаемых им действий ему ясны и понятны.

8. Погашение размещенных денег

      1. Банк обеспечивает возврат размещенных Фондом денег и выплату иных платежей в соответствии с условиями и в установленные Кредитными договорами и настоящим Соглашением сроки.
      2. В случае если сумма произведенного платежа, недостаточна для исполнения обязательств по Кредитным договорам и по настоящему Соглашению, она погашает, прежде всего, издержки Фонда по получению исполнения, затем неустойку и вознаграждение, а в оставшейся части - основную сумму долга. Фонд вправе определить иную очередность погашения задолженности Банка.
      3. В случае если день платежа приходится на нерабочий или праздничный день, платеж производится на следующий за ним рабочий день.

9. Досрочный возврат денег по инициативе Фонда

      1. Досрочный возврат денег по Кредитным договорам по инициативе Фонда возможен в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитными договорами и настоящим Соглашением.

10. Досрочный возврат денег по инициативе Банка

      1. Банк имеет право в любое время, с письменным уведомлением Фонда не менее чем за 10 (десять) календарных дней, возвратить досрочно всю или часть основной суммы непогашенного кредита при условии, что Банк выплатит Фонду все начисленные вознаграждения и прочие суммы, подлежащие оплате по основной сумме кредита за время фактического пользования, и с этого момента денежные обязательства Банка перед Фондом прекращаются.

11. Ответственность Сторон

      1. Сторона в Соглашении несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, в соответствии с Соглашением и законодательством Республики Казахстан.

12. Уведомления

      1. Стороны соглашаются, что любое уведомление, сообщение, письмо или запрос, требуемые или составленные в рамках Соглашения будут представляться в письменной форме. Такое уведомление, сообщение, письмо или запрос будут рассматриваться как должным образом представленные или направленные в любом из случаев, когда они вручены уполномоченному представителю Стороны лично, доставлены по почте или курьерской связью, посредством факсимильной и телексной связи, по адресу участвующей Стороны, указанному в Соглашении.
      2. Любое уведомление, сообщение, письмо или запрос считаются полученными в случае:
      1) отправки нарочным (курьером) - в день получения с соответствующей отметкой;
      2) отправки заказным письмом, телеграммой - на третий день после отправки (от даты документа, выданного предприятием почты при отправке);
      3) отправки посредством факсимильной или телексной связи - в день отправки при условии наличия подтверждения факсимильного аппарата об успешном завершении отправки. При этом Стороны в срок не позднее 2-х рабочих дней обязуются отправить такое уведомление, сообщение, письмо или запрос нарочно (курьером) или заказным письмом.
      3. Ежемесячная и ежеквартальная отчетность может быть представлена путем отправки подписанных материалов посредством электронной почты - в день отправки при условии наличия подтверждения электронной почты об успешном завершении отправки с последующей передачей Банком оригиналов документов в Фонд.

13. Конфиденциальность

      1. Настоящим Стороны соглашаются, что информация, касающаяся условий Соглашения, а также финансовая, коммерческая и иная информация, полученная ими в ходе заключения и исполнения Соглашения, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Соглашении и законодательными актами Республики Казахстан.
      2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение Стороной возможны в случаях, прямо предусмотренных настоящим Соглашением и законодательством Республики Казахстан.
      3. Стороны принимают все необходимые меры, в том числе правового характера для сохранения конфиденциальности наличия и условий Соглашения. Должностным лицам и работникам Фонда запрещается разглашение либо передача третьим лицам сведений, полученных в ходе реализации Фондом своих прав по настоящему Соглашению.
      4. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований Соглашения, виновная Сторона будет нести ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, с возмещением возможных убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

      1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Соглашению, если невозможность исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы.
      2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Соглашению, должна своевременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления известить другую Сторону о таких обстоятельствах.
      3. При отсутствии своевременного извещения, Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
      4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы вызывает увеличение срока исполнения Соглашения на период их действия.
      5. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Кредитным договорам и настоящему Соглашению. При этом Банк обязан вернуть сумму основного долга, без начисленного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заявления таких требований Фондом.

15. Разрешение споров

      1. Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      2. Настоящее Соглашение интерпретируется и регулируется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

16. Изменение условий Соглашения

      1. Настоящим Стороны согласились, что любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению могут быть совершены только по письменному соглашению Сторон.

17. Заключительные положения

      1. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены. Действительными и обязательными для Сторон признаются только те изменения и дополнения, которые составлены по согласию Сторон в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Соглашением.
      2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах на государственном и русском языках по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами текст Соглашения на русском языке будет иметь преимущественное значение.
      3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
      4. Стороны согласны с тем, что после подписания настоящего Соглашения, все предыдущие обсуждения, представления, а также переписка теряют юридическую силу и заменяются текстом Соглашения.
      5. Во всем ином, не предусмотренном Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

18. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
______________________

        Приложение 1         
к Генеральному соглашению 
№ __ от "__" _____ 2009 года

                Отчет об освоении денег Фонда

1) Региональная разбивка освоения денег Фонда

Область

Кол-во
проектов

Сумма освоения,
тенге

в т.ч.
рефинансирование

1

Акмолинская               0

2

Актюбинская
3

Алматинская
4

Атырауская
5

ВКО
6

Жамбылская
7

ЗКО
8

Карагандинская
9

Костанайская
10

Кызылординская
11

Мангистауская
12

Павлодарская
13

СКО
14

ЮКО
15

г. Астана
16

г. Алматы

ИТОГО:
2) Отраслевая разбивка освоения денег Фонда

Отрасль

Кол-во
проектов

Сумма освоения,
тенге

в т.ч.
рефинансирование

1

Промышленность
2

Прочие услуги
3

Сельское хозяйство
4

Торговля
5

Транспорт и связь
6

Строительство

ИТОГО:
Приложение 2    
к Генеральному соглашению
№ __ "___" ____ 2009 года

  Отчет о финансировании проектов СМСП за счет денег Фонда

№ общ.

Банк

Об-
ласть

Наиме-
нование
Заем-
щика в
разрезе
облас-
тей
Респуб-
лики
Казах-
стан

Юриди-
ческий
статус
(ТОО,
ИП,
КХ,
ПК)

Дата
вы-
дачи

Срок
зай-
ма,
меся-
цы

Сумма
займа

Сумма
займа
одоб-
рен-
ная
за
счет
сред-
ств
Фонда

Сумма
займа,
одоб-
ренная
за
счет
сред-
ств
Банка

Сумма
факти-
ческой
выдачи
сред-
ств

Сумма
факти-
ческой
выдачи
за
счет
сред-
ств
Фонда

Сумма
факти-
ческой
выдачи
за
счет
сред-
ств
Банка

Льгот-
ный
период
по погаше-
нию основ-
ного
долга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

продолжение таблицы

Льгот-
ный
период
по
выплате
вознаг-
ражде-
ния

Ставка
вознаг-
ражде-
ния по
кредиту

Эффек-
тивная
ставка
вознаг-
ражде-
ния по
кредиту

Объект
креди-
тования

Целевое
назна-
чение
заемных
средств
(с ука-
занием
наиме-
нования
и суммы
каждого
направ-
ления
заемных
сред-
ств)

Meсто
pea-
лиза-
ции
(р-н,
го-
род)

От-
расль
эконо-
мики
по ос-
новным
груп-
пам
ОКЭД

Под
от-
расль
эко-
номи-
ки по
ОКЭД

Новые
рабо-
чие
места,
созда-
ваемые
за
счет
реали-
зации
проек-
та


реше-
ния
Упол-
номо-
чен-
ного
орга-
на
БВУ

дата
реше-
ния
Упол-
номо-
чен-
ного
орга-
на
БВУ


Дого-
вора
бан-
ковс-
кого
займа
/Сог-
лаше-
ния
об
отк-
рытии
кре-
дит-
ной
линии

дата
Дого-
вора
бан-
ковс-
кого
займа
/Сог-
лаше-
ния
об
отк-
рытии
кре-
дит-
ной
линии

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

       Утвержден        
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 13 февраля 2009 года № 148

                       Перечень
               банков второго уровня и
         лимиты размещения денежных средств


Наименование организации

Лимиты размещения
(млрд. тенге)

1.

АО «Казкоммерцбанк»

16

2.

АО «БТА Банк»

22

3.

АО «Народный сберегательный
банк Казахстана»

11,7

4.

АО «Альянс Банк»

18

5.

АО «АТФ Банк»

10

6.

АО «Банк Центр Кредит»

10

7.

АО «Kaspi Bank»

6

8.

АО «Нурбанк»

8

9.

АО «Евразийский Банк»

3

10.

АО «Цесна Банк»

3,3

11.

АО «Банк Астана - Финанс»

3

12.

АО «Сбербанк»

6


Итого

117