Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1117 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 наурыздағы N 316 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қыркүйектегі № 1005 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1005 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1117 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 41, 529-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі туралы ережеде:
      14-тармақта:
      мынадай мазмұндағы тоқсан жетінші, тоқсан сегізінші, тоқсан тоғызыншы, бір жүзінші, бір жүз бірінші, бір жүз екінші, бір жүз үшінші абзацтармен толықтырылсын:
      "арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
      халықты әлеуметтік қорғау және білім беру саласындағы уәкілетті органдармен келісім бойынша арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын, әлеуметтік қызметкерлерге қойылатын біліктілік талаптары мен оларды аттестаттау тәртібін әзірлеу және бекіту;
      халықтың арнаулы әлеуметтік қызметтерге қажеттіліктеріне талдау жүргізуді қамтамасыз ету;
      арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету бойынша мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету;
      арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуды қамтамасыз ету;
      арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы денсаулық сақтау ұйымдарының қызметін үйлестіру;
      жеке және заңды тұлғалармен, халықты әлеуметтік қорғау және білім беру саласындағы уәкілетті органдармен және басқа да мемлекеттік органдармен арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау;";
      1) тармақша мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру.".
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1117

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2009 года № 316. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2014 года № 1005

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1005.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1117 "Вопросы Министерства здравоохранения Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 41, ст. 529) следующие дополнения:
      в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
       пункт 14 :
      дополнить абзацами девяносто седьмым, девяносто восьмым, девяносто девятым, сотым, сто первым, сто вторым, сто третьим следующего содержания:
      "реализация государственной политики в сфере предоставления специальных социальных услуг;
      разработка и утверждение стандартов оказания специальных социальных услуг, квалификационных требований к социальным работникам и порядок их аттестации по согласованию с уполномоченными органами в области социальной защиты населения и образования;
      обеспечение проведения анализа потребностей населения в специальных социальных услугах;
      обеспечение ведения мониторинга по предоставлению специальных социальных услуг;
      обеспечение развития международного сотрудничества в сфере предоставления специальных социальных услуг;
      координация деятельности организаций здравоохранения в сфере предоставления специальных социальных услуг;
      взаимодействие с физическими и юридическими лицами, уполномоченными органами в области социальной защиты населения и образования и другими государственными органами по вопросам предоставления специальных социальных услуг;";
      подпункт 1) дополнить абзацем следующего содержания:
      "осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о специальных социальных услугах.".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов